ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ"

Transcript

1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2 ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Α.Δ

3 ΟΡΙΣΜΟΣ Δ.Α.Δ Είναι η προσπάθεια για ισορροπία μεταξύ των αναγκών του εκπαιδευτικού οργανισμού για επίτευξη των στόχων του και των αναγκών των εκπαιδευτικών για να επιτελέσουν χρήσιμη και εργασία που να τους ικανοποιεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Είναι ένας τρόπος σκέψης σύμφωνα με τον οποίο το προσωπικό ενός οργανισμού αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας.

4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Α.Δ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1. Σχεδιασμός - προγραμματισμός (planning) 2. Προσέλκυση, επιλογή και στελέχωση των σχολικών μονάδων (recruitment & selection) 3. Προσανατολισμός και ομαλή ενσωμάτωση νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (orientation & induction) 4. Δημιουργία θετικού κλίματος 5. Παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς 6. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ανατροφοδότηση 7. Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 8. Στήριξη ειδικών περιπτώσεων εκπαιδευτικών (marginal teacher)

5 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Δ.Α.Δ Σε χώρες του εξωτερικού (πχ. ΗΠΑ) περίπου το 80% του ετήσιου προϋπολογισμού ενός σχολείου δαπανάται σε θέματα σχετικά με τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού (μισθοί, επιδόματα, εκπαίδευση, επιμόρφωση). Οι διαπροσωπικές σχέσεις, τα κίνητρα και η παρώθηση των εκπαιδευτικών καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της εργασίας τους. Ο εκπαιδευτικός ηγέτης πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει και να επηρεάζει θετικά τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου του. Αναγκαιότητα Επιμόρφωσης και Συνεχούς Βελτίωσης: «You cannot use yesterday s skills for today s job and expect to be teaching effectively tomorrow».

6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ιστορική αναδρομή Εξέλιξη Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού Παροχή κινήτρων και θεωρίες παρώθησης εκπαιδευτικών Οργάνωση και παροχή ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η ιστορική εξέλιξη της Διοικητικής Επιστήμης πέρασε από τρία ουσιαστικά φιλοσοφικά στάδιο, με αντίστοιχες αναφορές σε θέματα διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού : Κλασική προσέγγιση: Διεύθυνση προσωπικού με βάση το μηχανιστικό μοντέλο ή αλλιώς επιστημονική διοίκηση : Διοίκηση μέσω ανθρωπίνων σχέσεων (με βάση ανθρώπινα κριτήρια) 1950 σήμερα: Σύγχρονη διοίκηση ή διοίκηση μέσω του ανθρώπινου δυναμικού.

8 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( ) Κύριος εκπρόσωπος είναι ο Frederick W. Taylor, με την εργασία του με τίτλο «Επιστημονική Διοίκηση»(1947). Με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, οι θεμελιώδεις αρχές του Taylor είναι: Ο καθορισμός μεγάλου φόρτου εργασίας για τον κάθε εργαζόμενο στον οργανισμό Οι τυποποιημένες συνθήκες εργασίας (ίδιες διαδικασίες καθημερινά) Μισθολογική επιβράβευση για κάθε επιτυχία Επιβολή κυρώσεων ή πρόστιμο σε περίπτωση αποτυχίας Εξειδίκευση στους μεγάλους οργανισμούς (Οι διαδικασίες να είναι πιο απλές και οι στόχοι ευκολότεροι).

9 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ( ) Ο Taylor στηριζόμενος στις αρχές του Weber, υποστήριξε την υποδιαίρεση των εργασιών, την εξουσία, την υπευθυνότητα, την πειθαρχία, την ενιαία διοίκηση και το συντονισμό και υποστήριξε τα θεμελιακά χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας (εξειδίκευση, συντονισμός, ορθολογιστική κατανομή της εργασίας) αντιμετωπίζοντας τον εργαζόμενο ως μηχανή (Δερβιτσιώτης, 1991)

10 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η Follet (1924), όπως και άλλοι, θεωρούσε παράλογη την ύπαρξη μηχανιστικών εργασιών στους οργανισμούς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο παράγοντας άνθρωπος. Σειρά πειραμάτων στο εργοστάσιο Hawthorne του Chicago (Mayo, 1945). Οι ερευνητές μελέτησαν τη σχέση της παραγωγικότητας και των φυσικών συνθηκών της εργασίας, όπως είναι ο φωτισμός. Διερεύνησαν επίσης άλλα ερωτήματα όπως είναι το κατά πόσον χρειάζονται τα διαλείμματα στο χώρο εργασίας, γιατί πέφτει η παραγωγικότητα κατά τη διάρκεια του απογεύματος, τις στάσεις των εργαζομένων απέναντι στον οργανισμό κ.α.

11 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Τα βασικά αποτελέσματα των ερευνών ήταν: Η δυναμική της ομάδας είναι ισχυρότερη από τις φυσικές δυνατότητες του ατόμου. Τα οικονομικά κίνητρα δεν είναι οι μόνες δυνάμεις παρώθησης των εργαζομένων. Τα επίπεδα παραγωγής καθορίζονται από τις κοινωνικές νόρμες. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν προς τη διεύθυνση ως ομάδα και όχι ως άτομα. Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την «άτυπη» οργάνωση για να προστατεύονται. Η άτυπη άσκηση ηγεσίας είναι συνήθως πιο σημαντική από τον επίσημο φορέα εξουσίας.

12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Στα τελικά συμπεράσματα του Mayo περιέχονται δύο βασικοί συντελεστές: Η σημασία των ανθρωπίνων διαθέσεων σε σχέση με την απόδοση (ρόλος του ηθικού) Η σημασία του ψυχοκοινωνικού κλίματος για τις ανθρώπινες διαθέσεις, τη διαμόρφωση και κατεύθυνση τους και οι επιπτώσεις του πάνω στην απόδοση. Η θεωρία μετατοπίζει το κέντρο βάρους του οργανισμού από την αύξηση της παραγωγικότητας στην παρώθηση και ικανοποίηση του εργαζομένου καθώς και στο ηθικό της ομάδας.

13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Η παραγωγικότητα των εργαζομένων θα αυξηθεί εάν ικανοποιούνται οι κοινωνικές ανάγκες τους στο χώρο εργασίας: 1. Προσφέροντας τους ευκαιρίες για κοινωνικές επαφές 2. Με το να τυγχάνουν ανθρώπινης και έντιμης μεταχείρισης 3. Με τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αναθεώρηση του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη λειτουργία των οργανισμών και την επίτευξη των στόχων τους. Οι ψυχολογικοί παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων μέσα στους οργανισμούς, είναι πολύ πιο σύνθετοι από ότι πίστευε ο Taylor.

14 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (1950) Κύριος εκπρόσωπος θεωρείται ο Chester Barnad ( The Functions of the Executive, 1938). Υπέδειξε πρώτος τους ορισμούς των επίσημων και των ανεπίσημων οργανισμών. Η ιδέα του εστιάζεται στη σύζευξη μεταξύ των δομών (οργανογράμματα) και των ανθρώπων που αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες θέσεις. Μορφή ικανοποίησης: Το άτομο επιχειρεί να προσφέρει σε σχέση με τους στόχους του οργανισμού που υπηρετεί και η συμβολή του γίνεται πηγή ικανοποίησης. Αποτελεσματικότητα και Επάρκεια ενός οργανισμού: Η μεν αποτελεσματικότητα σχετίζεται με την επίτευξη των στόχων που θέτει ο οργανισμός, η δε επάρκεια σχετίζεται με τη ψυχολογία, την ικανοποίηση και την παρώθηση των εργαζομένων.

15 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (1950) Η θεωρία αυτή τοποθετεί το κέντρο βάρους κάπου μεταξύ της θεωρίας των ανθρωπίνων σχέσεων (Mayo, 1945) και της επιστημονικής διοίκησης ενός οργανισμού (Taylor, 1947). Σύζευξη των δύο ακραίων θέσεων, με το να λαμβάνονται υπόψη τόσο οι δομές και οι θέσεις εργασίας (ιεραρχία) όσο και η προσωπικότητα και η επάρκεια αυτών που αναλαμβάνουν τις θέσεις σε ένα οργανισμό.

16 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Σύμφωνα με το μοντέλο των Getzels & Guba (1957), τα κοινωνικά συστήματα έχουν δύο βασικές διαστάσεις. Νομοθετική Διάσταση: Το θεσμικό / οργανωτικό / δομικό στοιχείο που μπορεί να οριστεί ως ρόλοι και προσδοκίες Ιδιογραφική Διάσταση: Το ατομικό στοιχείο που μπορεί να οριστεί ως η προσωπικότητα και οι ανάγκες των μελών του οργανισμού.

17 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η οργανισμιακή και κοινωνική συμπεριφορά είναι μια σχέση που προέρχεται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του ρόλου και της προσωπικότητας. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ = ΡΟΛΟΣ Χ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύστημα, είναι απαραίτητο οι προσδοκίες των ατόμων που το αποτελούν να βρίσκονται σε συνάφεια και να έχουν άμεση σχέση με τους στόχους του συστήματος. Αντίθετα, η αντιπαράθεση των δύο αυτών μεταβλητών προκαλεί προβλήματα και δημιουργεί συγκρούσεις που οδηγούν το όλο σύστημα σε υπολειτουργία.

18 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΤΥΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Τα άτομα, πέρα από τους επίσημους κανόνες και κανονισμούς, έχουν την τάση να δημιουργούν άλλες ομάδες με βάση κοινές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Τέτοιες ομάδες δρουν παράλληλα και συγχρόνως με την τυπική οργάνωση και σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται να είναι σε αντιδιαστολή προς τις τυπικές ομάδες που ασχολούνται με την επίτευξη των στόχων του συστήματος. Οι άτυπες ομάδες δεν βασίζονται σε οργανογράμματα, εντούτοις τα μέλη τους γνωρίζουν τη θέση τους και τις αρμοδιότητες τους, καθώς και τους άτυπους ηγέτες τους. Αν οι επίσημοι στόχοι του οργανισμού βρίσκονται σε αντιπαλότητα με αυτούς των άτυπων ομάδων, το σύστημα δυσλειτουργεί.

19 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Συμπερασματικά, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά μια σχολική μονάδα θα πρέπει να μειωθούν στο μέγιστο βαθμό οι συγκρούσεις μεταξύ: Του ρόλου που απαιτούνται από το σύστημα και της προσωπικότητας των ατόμων που καλούνται να εκτελέσουν τους ρόλους αυτούς Των προσδοκιών του οργανισμού και των αναγκών των μελών του.

20 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ HERSEY & BLANCHARD Στηρίζεται στις περιπτωσιακές θεωρίες διοίκησης, σύμφωνα με τις οποίες ο ηγέτης ενεργεί διαφορετικά κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση. Δεν υπάρχει ένα «στιλ ηγεσίας» το οποίο είναι το καλύτερο κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Υπάρχουν διαφορετικά στυλ ηγεσίας από τα οποία μπορεί να επιλέγει ο ηγέτης ανάλογα με την περίπτωση που έχει να αντιμετωπίσει. Ο βαθμός της προδιάθεσης για έργα ή για διαπροσωπικές σχέσεις του ηγέτη πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με την ωριμότητα ή ετοιμότητα του υφιστάμενου. Με τον όρο ωριμότητα εννοούμε την ετοιμότητα του υφιστάμενου να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένη εργασία.

21 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ HERSEY & BLANCHARD Για παράδειγμα, στους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς, ο ηγέτης πρέπει να είναι πιο καθοδηγητικός. Όσο αυξάνει το επίπεδο ωριμότητας του υφισταμένου, ο αποτελεσματικός ηγέτης γίνεται λιγότερο «καθοδηγητικός» και λιγότερο «ενισχυτικός». Όσο ο υφιστάμενος γίνεται πιο «ώριμος» και γνώστης του έργου που πρέπει να πραγματοποιήσει, τόσο λιγότερη κατεύθυνση χρειάζεται, ενώ ταυτόχρονα δεν χρειάζεται και πολλούς επαίνους για να εργαστεί αποτελεσματικά.

22 ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΩΘΗΣΗΣ Οι οργανισμοί υπάρχουν για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους αφενός αλλά και για να ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων που τους υπηρετούν αφετέρου. Σε αυτά τα πλαίσια, η παροχή κινήτρων αποτελεί ουσιαστική λειτουργία και αρμοδιότητα της διευθυντικής ομάδας ενός οργανισμού. Κίνητρα εκπαιδευτικών Συζήτηση Φύση εργασίας - Ικανοποίηση Συνθήκες εργασίας Μισθοδοσία Ευκαιρίες ανέλιξης Σχέσεις με συναδέλφους, διευθυντική ομάδα Σχέσεις με γονείς, ευρύτερο περιβάλλον

23 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ MASLOW Ο Abraham Maslow ανέπτυξε την πυραμίδα με την ταξινόμηση των ανθρώπινων αναγκών. Τα κίνητρα που ενεργοποιούν τον άνθρωπο είναι οι ανάγκες που έχει και προσπαθεί να ικανοποιήσει (π.χ. δίψα νερό). Οι ανάγκες αυτές χωρίζονται σε πέντε είδη:

24 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ MASLOW Αν ένας εκπαιδευτικός δεν έχει ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες (για ασφάλεια, κατοικία, διατροφή κ.α.) τότε δεν θα είναι αποδοτικός στην εργασία του. Ένας εκπαιδευτικός ηγέτης πρέπει να προσπαθήσει, σε μέτρο του δυνατού, να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να λύσει τα προβλήματα του. Αν δεν έχουν ικανοποιηθεί οι ανάγκες στα χαμηλότερα επίπεδα της πυραμίδας, δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν οι ανάγκες στα πιο ψηλά επίπεδα και κατά συνέπεια το άτομο δεν μπορεί να είναι όσο αποτελεσματικό θα μπορούσε να είναι στην εργασία του. Η θεωρία αυτή δέχθηκε έντονη κριτική (π.χ. αν το έργο κάποιου εκπαιδευτικού είναι σημαντικό, πρέπει να ανήκει σε κάποια ομάδα για να αναγνωριστεί;)

25 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ HERZBERG O Frederick Herzberg (1966) ανέπτυξε τη «θεωρία των δύο παραγόντων». Η θεωρία στηρίχθηκε στα αποτελέσματα των ερευνών του. Στις έρευνες αυτές τα δύο βασικά ερωτήματα που έθετε ήταν: Αναφέρετε κάτι που σας συνέβηκε πρόσφατα στην εργασία σας και σας έκανε να νιώσετε ευχάριστα. Αναφέρετε κάτι που σας συνέβηκε πρόσφατα στην εργασία σας και σας έκανε να νιώσετε δυσάρεστα. Ένα σύνολο από αμοιβές (παράγοντες υποκίνησηςmotivators) επηρεάζουν την ικανοποίηση από την εργασία. Ένα άλλο σύνολο αμοιβών (παράγοντες υγιεινής - hygienes) επηρεάζουν τη δυσαρέσκεια ή τη μη ικανοποίηση από την εργασία. Είναι ανασταλτικοί προς την παρώθηση.

26 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ HERZBERG ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (HYGIENES) Προκαλούν δυσαρέσκεια αν δεν ικανοποιηθούν. Είναι απαραίτητοι για να επιτελείται το ελάχιστο των απαιτήσεων της εργασίας. Κανονισμοί της γραφειοκρατίας: Γραφειοκρατικό σύστημα Επίβλεψη: Άμεση, καταπιεστική Σχέσεις με τον προϊστάμενο: Αίσθημα δικαίου Σχέσεις με τους συναδέλφους Οι συνθήκες εργασίας: Χώρος εργασίας, κλιματισμός, κ.α. Απολαβές: Δεν παίζουν όμως ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο Ιδιωτική ζωή

27 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ HERZBERG ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ (MOTIVATORS) Η ύπαρξη των παραγόντων αυτών μεγιστοποιεί την ικανοποίηση από την εργασία. Επιτυχία: Επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων Αναγνώριση: Του έργου και της προσπάθειας Φύση της εργασίας: Σημαντική, όχι μηχανιστική Ανάληψη ευθύνης: Εμπιστοσύνη ως υπεύθυνα άτομα Ανέλιξη: Τόσο προσωπική, όσο και επαγγελματική (καριέρα) Συζήτηση Σχέση με το κυπριακό εκπ/κό σύστημα

28 ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΤΟΥ HERZBERG Συνοψίζοντας, οι παράγοντες υποκίνησης και οι παράγοντες υγιεινής δεν είναι δύο αντίθετα πράγματα. Αντίθετα το ένα συμπληρώνει το άλλο. Στην ουσία, όλοι οι παράγοντες αυτοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε ένα περιβάλλον εργασίας, ώστε ο εργαζόμενος να νιώθει ικανοποιημένος και να έχει κίνητρα να παράγει έργο.

29 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ McCLELAND Καταγράφει ως σημαντική παρωθητική δύναμη την πηγαία ανάγκη που έχουν τα άτομα για να πραγματώσουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο (πρόκληση). Βασική προϋπόθεση είναι πως ο στόχος αυτός καθορίζεται από τα ίδια τα άτομα. Παράδειγμα: Καθορισμός χρονοδιαγράμματος για αποπεράτωση συγκεκριμένων εργασιών.

30 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ McCLELAND Οι έρευνες του αποδεικνύουν πως τα άτομα που έχουν αυτή την εσωτερική δύναμη φέρουν τρία άλλα χαρακτηριστικά: Αρέσκονται να θέτουν τους δικούς τους στόχους Τα άτομα δεν αρέσκονται στην εκτέλεση στόχων οι οποίοι τους ανατίθενται από άλλους, εκτός αν συμμετείχαν και αυτοί στη διαδικασία της στοχοθέτησης. Θέτουν σχετικά δύσκολους αλλά εφικτούς στόχους Αποφεύγουν τις πολύ ριψοκίνδυνες καταστάσεις, με μεγάλη πιθανότητα αποτυχίας, καθώς επίσης και τις πολύ εύκολες καταστάσεις. Έχουν έντονη την ανάγκη της ανατροφοδότησης Επιδιώκουν να μαθαίνουν σε ποιο βαθμό πέτυχαν το στόχο τους, χωρίς να φοβούνται την κρίση ως προς το αποτέλεσμα.

31 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ McCLELAND Η πηγαία παρώθηση που προκύπτει από την επιτυχία μπορεί να διδαχθεί και να αναπτυχθεί, αρκεί τα άτομα να: Να εμπλέκονται στον καθορισμό των στόχων και στη λήψη αποφάσεων (distributed leadership). Να ασκούνται στην ανάληψη ευθύνης Να θέτουν λογικούς και εφικτούς στόχους Να λαμβάνουν άμεση και ουσιαστική ανατροφοδότηση. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΣΧΕΣΗ ΠΑΡΩΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ Η ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

32 ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΟΥ VROOM Η παρώθηση είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη ενσυνείδητη διαδικασία, υποκειμενική και άρα μοναδική για κάθε άτομο, άμεσα εξαρτημένη από τις εμπειρίες του, όπως αυτές προκύπτουν από τη δράση του στο χώρο εργασίας. Η παρώθηση είναι το γινόμενο τριών παραγόντων: της προσδοκίας (expectancy), της συντελεστικότητας (instrumentality) και του σθένους (valence). ΠΑΡΩΘΗΣΗ = ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ Χ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Χ ΣΘΕΝΟΣ

33 ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΤΟΥ VROOM Προσδοκία: Ο βαθμός στον οποίο κάποιο άτομο αναμένει πως μπορεί να πετύχει κάποιο στόχο. (κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1). Συντελεστικότητα: Ο βαθμός στον οποίο αναμένει ένα άτομο πως θα ανταμειφθεί για την προσπάθεια που καταβάλλει. Σθένος: Ο βαθμός σημαντικότητας που αποδίδει το άτομο στην αναμενόμενη αμοιβή. Οποιαδήποτε μεταβλητή μειωθεί ή μηδενιστεί, τότε μειώνεται ή μηδενίζεται το γινόμενο, δηλαδή η παρώθηση.

34 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Στηρίζεται στις έρευνες του Bernard Weiner (1972,1994). Η παρώθηση έχει άμεση σχέση με το πού αποδίδει το άτομο την επιτυχία ή την αποτυχία. Η ερμηνεία των επιτυχιών ή των αποτυχιών που είχαν τα άτομα αποτελεί παρωθητική δυναμη για τις μελλοντικές τους ενέργειες.

35 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Οι ερμηνείες που δίνουν τα άτομα για την επιτυχία ή την αποτυχία τους διακρίνονται με βάση τρεις διαστάσεις: 1. Η πηγή της αιτιότητας Μπορεί να είναι εσωτερικοί παράγοντες που αφορούν στο ίδιο το άτομο, όπως η προσωπική προσπάθεια ή ικανότητα. Μπορεί επίσης να είναι εξωτερικοί παράγοντες που δεν ελέγχονται από τα ίδια τα άτομα, όπως είναι ο βαθμός δυσκολίας του στόχου ή η τύχη. 2. Η σταθερότητα της αιτίας της επιτυχίας / αποτυχίας 3. Ο βαθμός ελέγχου της αιτίας από τα ίδια τα άτομα

36 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Με βάση τις διαστάσεις αυτές τα άτομα μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες. Incremental Theory Οι λόγοι της επιτυχίας /αποτυχίας δεν είναι σταθεροί. Entity Theory Οι λόγοι της επιτυχίας / αποτυχίας είναι σταθεροί. Η ατομική προσπάθεια παίζει μεγάλο ρόλο. Η αποτυχία είναι μέρος της μάθησης και πρόκληση για βελτίωση Η αποτυχία αποτελεί ένδειξη ανικανότητας και οδηγεί στην αποθάρρυνση. Έχουν αρνητική εικόνα για τις ικανότητες τους και συνδυάζουν πάντα τις αποτυχίες με μειωμένη ικανότητα.

37 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Αυτοεπάρκεια είναι η κρίση ενός ατόμου για την ικανότητα του να οργανώνει και να εκτελεί ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να επιτύχει ένα ορισμένο επίπεδο απόδοσης (Bandura, 1997). Σε αντίθεση με τη θεωρία της απόδοσης, όπου η εστίαση είναι στο παρελθόν, η αυτοεπάρκεια αντιπροσωπεύει τις μελλοντικές προσδοκίες των ατόμων. Η αυτοεπάρκεια λειτουργεί ως κινητήρια δύναμη, σε κίνητρο που οδηγεί τα άτομα στον καθορισμό των στόχων, της προσπάθειας που θα καταβάλουν και του χρόνου τον οποίο θα αφιερώσουν (εμμονή στην επίλυση προβλημάτων παρά τις τυχόν δυσκολίες). Η αυτοεπάρκεια εξαρτάται από ποικίλες πηγές, συμπεριλαμβανομένης της ανατροφοδότησης, της προηγούμενης επιτυχίας ή αποτυχίας και της κοινωνικής επιρροής.

38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ Πίεση χρόνου (time stress): Όταν ο χρόνος που κατανέμεται για την αποπεράτωση μιας δραστηριότητας δεν επαρκεί. Πίεση καταστάσεως (situational stress): Όταν οι απαιτήσεις της εργασίας υπερβαίνουν την αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού για τις ικανότητες του. Πίεση συναντήσεως (Encounter stress): Όταν ο εκπαιδευτικός είναι αναγκασμένος να συναντηθεί με άλλα άτομα των οποίων η συμπεριφορά είναι ανεπιθύμητη ή απρόβλεπτη. Πίεση προσμονής (Anticipatory stress): Όταν ο εκπαιδευτικός αγωνιά για ένα επικείμενο γεγονός με απρόβλεπτη συνήθως κατάληξη.

39 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚH ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ (BURN OUT) Η επαγγελματική κατάρρευση ή εξάντληση ορίζεται ως μια μορφή αποξένωσης η οποία συνοδεύεται με την αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού πως η εργασία του είναι μάταιη, καθώς επίσης και με μια γενικότερη αδυναμία για εισαγωγή αλλαγών για αναστροφή αυτής της πεποίθησης. Τρόποι αντιμετώπισης (κίνητρα, παρώθηση, ενίσχυση, βίωση επιτυχίας, εμπλοκή στη σχολική ζωή)

40 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αντωνίου, Π., Κυριακίδης, Λ., & Bert Creemers (2009). Στάδια ανάπτυξης διδακτικών δεξιοτήτων: εισηγήσεις για την αρχική εκπαίδευση και την επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συλλεκτικός Τόμος: Παιδεία, Εκπαίδευση και Παιδαγωγική, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία. Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα:Εκδόσεις Μεταίχμιο Επιστήμες. Smith, R.E. (2005). Human Resources Administration: A Schoolbased Perspective (3 rd Ed.) Larchmont, NY: Eye on Education, Inc. Seyfarth, J. T. (2005). Human Resources Management for Effective Schools (4 th Ed.). Boston: Pearson Education, Inc. Hoy, W. & Miskel, C., (2001). Educational Administration: Theory, Research and Practice. New York: McGraw-Hill, Inc.

41 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Η διευθυντική ομάδα πρέπει να φροντίζει για τη δημιουργία κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος στο σχολείο, στο οποίο να παρέχονται κίνητρα για αποτελεσματική εργασία, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρίες κινήτρων και παρώθησης. Ιδιαίτερα στις σχολικές μονάδες, όπου το προσωπικό είναι επιστημονικά καταρτισμένο, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν υπόψη τους πως η βασική δύναμη παρώθησης προέρχεται από το βαθμό αυτεπάρκειας και το βαθμό εμπιστοσύνης που αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί για να δράσουν ως επιστήμονες και όχι ως εκτελεστές των αποφάσεων κάποιων άλλων.

42 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

43

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού

Πτυχιακή. ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες. στα 4* και 5* ξενοδοχεία της Λεμεσού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Πτυχιακή Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακίνηση και η ικανοποίηση των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές μονάδες στα 4* και 5* ξενοδοχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 3 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 3 ο Διεύθυνση-Παρακίνηση 3.1. Ηγεσία-Βασικές έννοιες Η επιτυχία των επιχειρήσεων ή των οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Σχολική ηγεσία και διαχείριση συγκρούσεων. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ROOMS DIVISION ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Η ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ROOMS DIVISION ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MANAGEMENT ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ΥΠΟΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ROOMS DIVISION ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ GRAND HOTEL, MITSIS CLUB HOTELS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΞΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΩΡΙΕΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΜΟΡΦΙΛΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου

Ο ρόλος της κουλτούρας στην αποτελεσματικότητα του σχολικού οργανισμού. (σσ. 213-230) Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου ΥΠ.Ε.Π.Θ., Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο (γυμνάσιο), Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), Οδηγός Επιμόρφωσης. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Θεσσαλονίκη, 2008. Ο ρόλος της κουλτούρας

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ» Στεφανάκης Δημήτρης

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΑΣ» Στεφανάκης Δημήτρης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Διπλωματική Εργασία «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο πόλορ ηος Διεςθςνηή ζηο Αποηελεζμαηικό Σσολείο»

«Ο πόλορ ηος Διεςθςνηή ζηο Αποηελεζμαηικό Σσολείο» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ ΦΙΛΟΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΣΟΜΕΑ ΠΑΙΔΑΓΧΓΙΚΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Εργασιακές Σχέσεις και Εργασιακή Ικανοποίηση: Η περίπτωση του ΟΤΕ ΜΕΛΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Κος Οικονομάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Εποπτεία και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Γ' Λυκείου Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Γ' Λυκείου 1.2 Η Επιχείρηση 1.2.1 Εισαγωγικές έννοιες Η Σημασία της Επιχείρησης Η Επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό με την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί στο: Καψάλης, Α. (2005). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας. ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΜΑΡΙΑ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης. Υποκίνηση Εργαζομένων

ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.β Υποστήριξη Επιχειρηματικών Σχεδίων των Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης. Υποκίνηση Εργαζομένων Σπουδαστών από το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Σερρών Υποκίνηση Εργαζομένων 06 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Υποκίνηση Εργαζομένων Σελ. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ -Τεχνολογική Εξέλιξη Ανθρώπινος Παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. της ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ(ΥΠΟ)ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ της ΚΩΝΤΑΝΑ ΘΕΟ ΩΡΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΩΤΣΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΩΤΣΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ της ΥΓΕΙΑΣ» ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΚΩΤΣΗΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αναγνώστου Δήμητρα και Βασιλακάκη Αργυρή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αναγνώστου Δήμητρα και Βασιλακάκη Αργυρή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναγνώστου Δήμητρα και Βασιλακάκη Αργυρή ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΗΘΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ-ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ρόλος των Ψυχομετρικών Τεστ και της Συνέντευξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ))

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ (MANAGEMENT BY OBJECTIVES (ΜΒΟ)) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Του Πχου (Μ) Καρακάση Αναστασίου, Σπουδαστή 1 ης Δι. Μα ΣΕΘΑ Μάρτιος 2012 1. Η Διοικητική, η Διοίκηση, η Διεύθυνση, το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΥΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΥΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΟΥΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡ ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑ ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Νικολαΐδου Ασπασία ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα