Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος"

Transcript

1 Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Β Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006

2 Εισαγωγή Μέχρι τώρα, έχετε δει κάποιες από τις βασικές εντολές για τη δηµιουργία εξαρτηµάτων µε τη χρήση µορφολογικών χαρακτηριστικών στο Wildfire 2. Σε αυτό το Β Μέρος του εγχειριδίου θα προχωρήσετε σε µία πιο λεπτοµερή σχεδίαση πέντε εξαρτηµάτων και θα τα συναρµολογήσετε µεταξύ τους. Όπως θα διαπιστώσετε, τα θέµατα που έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στο Α Μέρος, περιγράφονται πιο συνοπτικά εδώ. Αν έχετε πρόβληµα στην ολοκλήρωση του Β Μέρους, είναι καλύτερο για εσάς να επαναλάβετε το Α Μέρος, όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να είσαστε σε θέση να το ολοκληρώσετε χωρίς βοήθεια. Τα εξαρτήµατα (Parts) που θα σχεδιάσετε είναι τα piston.prt, ring.prt, pin.prt, rod.prt και shaft.prt. Στη συνέχεια θα δηµιουργήσετε µία συναρµολόγηση µεταξύ αυτών των εξαρτηµάτων. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις των εξαρτηµάτων, διότι πρέπει να ταιριάζουν µεταξύ τους κατά τη συναρµολόγηση. Η συναρµολόγηση (Assembly) που θα δηµιουργήσετε είναι το motor.asm. Στην Εικόνα 1 φαίνονται τα εξαρτήµατα που απαρτίζουν το µοντέλο συναρµολόγησης. Εικόνα 1: Το µοντέλο συναρµολόγησης, motor.asm, µε τα επιµέρους εξαρτήµατα

3 Σχεδίαση του piston.prt Αρχικά θα σχεδιάσετε το έµβολο που φαίνεται στην Εικόνα 2. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα για τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα piston. Εικόνα 2: Το εξάρτηµα piston.prt ηµιουργία των Sketch 1, Revolve 1 και Shell 1 Πρώτα θα δηµιουργήσετε το Sketch 1. Θα είναι µία κλειστή διατοµή και επιπλέον θα έχει µία Centerline, που θα χρησιµοποιηθεί ως άξονας περιστριφής. Πατήστε το Sketch Tool και επιλέξτε τo FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 3.

4 Εικόνα 3: Το Sketch 1 αποτελείται από τρία ευθύγραµµα τµήµατα και ένα κυκλικό τόξο. Για το τόξο πατήστε το κουµπί. Το αριστερό άκρο του τόξου είναι εφαπτοµενικά κάθετο στο κατακόρυφο κάθετο τµήµα, οπότε, προσέξτε να εµφανιστεί το σηµάδι της καθετότητας ( ). Τελειώστε µε τη σχεδίαση της διατοµής ( ) και κάντε της Revolve για 360. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 4. Εικόνα 4: Το Revolve 1

5 Τώρα θα προσθέσετε ένα Shell, επιλέγοντας ως Reference την επίπεδη επιφάνεια στη βάση του εξαρτήµατος και δίνοντας πάχος 8. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 5. Κάντε Save. Εικόνα 5: Το Shell 1 ηµιουργία των DTM1, Sketch 2 και Extrude 1 Τωρα θα δηµιουργήσετε ένα βοηθητικό Datum Plane, το DTM1. Πρέπει να είναι παράλληλο µε το TOP και να απέχει από αυτό 10 προς τα επάνω, δηλαδή προς την κατεύθυνση της σφαιρικής επιφάνειας στην κορυφή του εµβόλου. Στο DTM1 σχεδιάστε ταυτόχρονα τις δύο κλειστές διατοµές της Εικόνας 6. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως Reference τον κύκλο, ώστε τα δύο τόξα που θα σχεδιάσετε να συµπίπτουν µε αυτόν. Μπορείτε να σχεδιάσετε τα τόξα, πατώντας το κουµπί, που θα βρείτε δίπλα στο κουµπί, πατώντας το βελάκι. Φροντίστε να δοκιµάσετε όλα τα εργαλεία του Sketcher, για να δείτε τι µπορείτε να σχεδιάσετε µε αυτά και τον τρόπο λειτουργία τους.

6 Εικόνα 6: Το Sketch 2 Το Sketch 2 πρέπει να το κάνετε Extrude και Remove Material µε κατεύθυνση προς τη βάση του εµβόλου, µέχρι να τα διαπεράσει όλα. Θυµηθείτε το κουµπί. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 7. Εικόνα 7: Το Extrude 1 έχει αφαιρέσει υλικό και από τις δύο πλευρές του εµβόλου. Κάντε Save.

7 ηµιουργία των Sketch 3, Extrude 2, Sketch 4, Extrude 3, και Round 1 Τώρα θα κάνετε άλλη µία αφαίρεση υλικού µε Extrude. Επιλέξτε το FRONT Datum Plane για να σχεδιάσετε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 8, µε προσανατολισµό RIGHT Datum Plane και Right. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως Reference την κάτω οριζόντια ακµή. Εικόνα 8: Το Sketch 3. Προσέξτε τα σύµβολα καθετότητας (Τ) Αφού ολοκληρώσετε τη διατοµή κάντε της Extrude µε Remove Material. Το Extrude 2 πρέπει να γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις και µάλιστα να διαπεράσει όλες τις επιφάνειες. Για να το κάνετε αυτό, στο παράθυρο καθορισµού του Extrude πατήστε Options και επιλέξτε και για τις δύο κατευθύνσεις το κουµπί, όπως στην Εικόνα 9. Ολοκληρόνωντας το Extrude 2, το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 10. Εικόνα 9: Επιλογή Through All και προς τις δύο κατευθύνσεις

8 Εικόνα 10: Το Extrude 2 Στη συνέχεια θα κάνετε άλλο ένα Sketch στο επίπεδο του στερεού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10. Σχεδιάστε το Sketch 4 όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. Το Sketch 4 πρέπει να γίνει στο επίπεδο του στερεού και όχι σε Datum Plane. ηλαδή θα το σχεδιάσετε στην επίπεδη βάση του εµβόλου. To Sketch 4 είναι ένας κύκλος µε το κέντρο του στην τοµή των FRONT και RIGHT Datum Planes. Εικόνα 11: Το Sketch 4

9 Τώρα κάντε στο Sketch 4 Extrude µε Remove Material. Η κατεύθυνση πρέπει να είναι προς το στερεό και το βάθος ίσο µε 50. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 12. Εικόνα 12: Το Extrude 3 Τώρα θα δηµιουργήσετε ένα Round µε ακτίνα 6 στις τέσσερις ακµές της Εικόνας 13. Εικόνα 13: Επιλογή ακµών για στρογγύλευση

10 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 14. Κάντε Save. Εικόνα 14: Το Round 1 ηµιουργία των DTM2, Sketch 5, Extrude 4 και Mirror 1 Τώρα θα δηµιουργήσετε άλλο ένα βοηθητικό Datum Plane, το DTM2. Το DTM2 πρέπει να είναι παράλληλο µε το TOP Datum Plane και να απέχει από αυτό απόσταση ίση µε 10 προς τη βάση του εµβόλου. Στο DTM2 επιλέξτε να σχεδιάσετε διατοµή µε Orientation RIGHT Datum Plane και Right. Αφου µπήκατε στο Sketcher, πατήστε το κουµπί για να έχετε απεικόνηση σύρµατος. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ όταν βρισκόµαστε στο Sketcher για να εµφανίζονται ακµές που χρειαζόµαστε ως References. Eπιλέξτε ως Reference τον κύκλο, όπως στην Εικόνα 15. Έπειτα σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 16. Το Sketch 5 αποτελείται από ένα ευθύγραµµο τµήµα και ένα τόξο. Το τόξο πρέπει να συµπίπτει µε το Reference. Για να εµφανίσετε τη διάσταση 20, που είναι η απόσταση του ευθύγραµµου τµήµατος της διατοµής από το FRONT Datum Plane, ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Πατήστε το κουµπί, επιλέξτε µε αριστερό click τις δύο ευθείες της Εικόνας 16 και πατήστε το µεσαίο πλήκτρο του mouse στο σηµείο που θέλετε να αναγραφεί η απόστασή τους.

11 Εικόνα 15: Τα References για τη σχεδίαση του Sketch 5 Εικόνα 16: Τo Sketch 5

12 Κάντε Extrude στη διατοµή Sketch 5, ορίζοντας ως βάθος προέκτασης το Through Next. Για να το κάνετε αυτό, θυµηθείτε το κουµπί. Προσέξτε, η προέκταση να µη γίνει προς τη βάση του εµβόλου, αλλά προς την κορυφή του. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 17. Εικόνα 17: Το Extrude 4 Στη συνέχεια αντικατοπτρίστε µε Mirror το Extrude 4, ως προς το FRONT Datum Plane για να δηµιουργηθεί το ίδιο Extrude (Extrude 5) και στην άλλη πλευρά του εµβόλου. ηµιουργία των Sketch 6 και Extrude 6 Τώρα θα δηµιουργήσετε µία οπή, αλλά µε τη χρήση του Extrude και όχι µε Hole. Επιλέξτε το FRONT Datum Plane για να σχεδιάσετε το Sketch 6 της Εικόνας 18. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right.

13 Εικόνα 18: Το Sketch 6 Κάντε Extrude το Sketch 6 και Remove Material. Προσέξτε, το Extrude 6 να γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης πρέπει να ορίσετε ως βάθος Through All, όπως κάνατε και στο Extrude 2. Έτσι θα δηµιουργήσετε µία διαµπερή οπή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 19. Εικόνα 19: Το Extrude 6

14 ηµιουργία των Sketch 7, Revolve 2 και Pattern 1 Τώρα θα δηµιουργήσετε τρεις εγκοπές για την υποδοχή των ελατηρίων. Πρώτα θα σχεδιάσετε την πρώτη µε το Sketch 7 και το Revolve 2. Στη συνέχεια θα την αντιγράψετε τρεις φορές µε τη χρήση του Pattern, όπως έχετε ξανακάνει στο Α Μέρος του εγχειριδίου. Σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 21 στο FRONT Datum Plane, επιλέγοντας για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Για να σχεδιάσετε το Sketch 7 επιλέξτε τα References της Εικόνας 20, που είναι το DTM1 και το εξωτερικό τοίχωµα του εµβόλου. Να ξέρετε ότι στο Sketcher είναι καλό να υπάρχουν όσα References επιθυµείτε, διότι διευκολύνουν πολύ στην ακριβή σχεδίαση διατοµών. Μπορείτε να προσθέτετε References επιλέγοντας από την καρτέλα Sketch References. Εικόνα 20: Τα References για το Sketch 7

15 Εικόνα 21: Το Sketch 7 Μην ξεχάσετε να βάλετε τη Centerline στο κατακόρυφο Datum. Βγείτε από το Sketcher, και έχοντας επιλεγµένο το Sketch 7, επιλέξτε Revolve για 360 µε Remove Material. Αφού κάνετε το Revolve 2, το έµβολο πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 22. Εικόνα 22: Το Revolve 2

16 Στη συνέχεια θα αντιγράψετε το Revolve 2 άλλες δύο φορές προς την επάνω κατεύθυνση. Αυτό θα το κάνετε µε Pattern Direction. ώστε απόσταση µεταξύ των αντιγράφων ίση µε 4 και φροντίστε να δηµιουργηθούν προς την κορυφή του εµβόλου. Θυµηθείτε µόνο ότι στο πλήθος των αντιγράφων, συµπεριλαµβάνεται και το αρχικό Feature. Έπειτα από το Pattern 1, το έµβολο πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 2. Είναι καλό στα εξαρτήµατα που σχεδιάζετε να δίνετε χρώµατα για να ξεχωρίζουν µεταξύ τους στη συναρµολόγηση, καθώς και για να φαίνονται πιο ρεαλιστικά ή να είναι ευπαρουσίαστα. Επιλέξτε από την καρτέλα View Color and Appearance για να εµφανιστεί το παράθυρο χρωµατισµού και εµφάνισης. Επιλέξτε από τα έτοιµα χρώµατα το ptc-metallic-aluminium, πατήστε Apply και Close. Κάντε Save, στο δικό σας Working Directory. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος piston.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Σχεδίαση του ring.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το ελατήριο που φαίνεται στην Εικόνα 22. Όπως ίσως ήδη αντιλαµβάνεστε, για αυτό το εξάρτηµα θα δηµιουργήσετε µόνο δύο Features, το Sketch 1 που θα είναι η τροχιά και το Sweep µε τη διατοµή του. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα για τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα ring. Εικόνα 22: Το ring.prt

17 ηµιουργία των Sketch 1 και Sweep Protrusion Όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, όλα τα Sketched Features µπορούνε να δηµιουργηθούν είτε προσθέτοντας είτε αφαιρώντας υλικό. Το Protrusion σηµαίνει προσθήκη υλικού, ενώ το Cut σηµαίνει αφαίρεση υλικού (Remove Material). Ορισµένα Features, όπως το Blend και το Sweep, εµφανίζονται στο Model Tree ως Protrusion ή Cut, αναλόγως µε τη λειτουργία τους στο σχέδιό σας. Επιλέξτε το TOP Datum Plane, µε προσανατολισµό RIGHT Datum Plane και Right, για να σχεδιάστε το Sketch 1 που φαίνεται στην Εικόνα 23. Εικόνα 23: Το Sketch 1 είναι ένα κυκλικό τόξο 345 Τη Centerline τη σχεδιάσατε για να καθορίσετε τη γωνία του κυκλικού τόξου, η οποία είναι ίση µε 345. Το κυκλικό τόξο που µόλις σχεδιάσατε, θα αποτελέσει την τροχιά (Trajectory) την οποία θα ακολουθήσει η διατοµή που θα σχεδιάσετε στη συνέχεια για να δηµιουργήσει το στερεό ελατήριο. Βγείτε από το Sketcher και επιλέξτε από την καρτέλα Insert Sweep Protrusion. Εµφανίζεται στα δεξιά της οθόνης το µενού της Εικόνας 24.

18 Εικόνα 24: Το µενού καθορισµού τροχιάς για το Sweep Εσείς επιλέξτε Select Traj για να επιλέξετε ως τροχιά το Sketch 1. Επιλέξτε το Sketch 1 είτε από το Model Tree είτε από το χώρο εργασίας, πατήστε OK και από το µενού της Εικόνας 25 πατήστε Done. Εικόνα 25: Το µενού επιλογής τροχιάς για το Sweep Αυτόµατα, το Wildfire 2 σας µεταφέρει οπτικά στο επίπεδο που βρίσκεται κάθετα στην αρχή της τροχιάς για να σχεδιάσετε την διατοµή της Εικόνας 26. Εικόνα 26: Η διατοµή είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο

19 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής πατώντας το κουµπί. Για να ολοκληρωθεί το Sweep πατήστε OK στο παράθυρο καθορισµού του Sweep που φαίνεται στην Εικόνα 27. Εικόνα 27: Το παράθυρο καθορισµού του Sweep Το Sweep έχει ολοκληρωθεί και το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 22. Ένας άλλος τρόπος για να δηµιουργήσετε το ίδιο εξάρτηµα είναι να σχεδιάσετε την ίδια διατοµή, που θα απέχει από µία κατακόρυφη Centerline απόσταση ίση µε 16 (συν 2 που είναι το πλάτος της διατοµής, η εξωτερική ακτίνα του ελατηρίου γίνεται 18) και να την περιστρέψετε µε Revolve για 345. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος ring.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Σχεδίαση του pin.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε τον πείρο που φαίνεται στην Εικόνα 28. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα pin. Εικόνα 28: Το pin.prt

20 Όπως µπορείτε να καταλάβετε από την Εικόνα 28, ο πείρος θα δηµιουργηθεί µε ένα Revolve µίας διατοµής που θα σχεδιάσετε. Μπορεί φυσικά να σχεδιαστεί και µε άλλους τρόπους, αλλά µε τη χρήση περισσότερων Features, κάτι που δεν είναι επιθυµητό, για ευνόητους λόγους (αυξηµένος χρόνος σχεδίασης, αυξηµένο µέγεθος αρχείου, κ.λπ.). ηµιουργία των Sketch 1 και Revolve 1 Σχεδιάστε µε ευθύγραµµα τµήµατα την κλειστή διατοµή της Εικόνας 29 στο RIGHT Datum Plane µε προσανατολισµό TOP Datum Plane και Top. Μην ξεχάσετε τη Centerline. Εικόνα 29: Το Sketch 1 Για να εµφανίσετε κάποιες διαστάσεις που ίσως επιθυµείτε, θυµηθείτε τι κάνατε προηγουµένως κατά τη σχεδίαση του εµβόλου. Τη διατοµή µπορείτε να τη φανταστείτε ως ένα ανάποδο Π, συµµετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Προσέξτε τα σύµβολα L 1 και L 2, που σηµειώνουν ισότητες ευθυγράµµων τµηµάτων. Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση της διατοµής, κάντε της ένα Revolve για 360 προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 28. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος pin.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Είναι καλό να έχετε ανοικτό µόνο ένα παράθυρο του Wildfire 2, αυτό που δουλεύετε. Σχεδίαση του rod.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το διωστήρα που θα συνδέει τον πείρο µε το στροφαλοφόρο άξονα και φαίνεται στην Εικόνα 30. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις

21 διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα rod. Εικόνα 30: Το rod.prt Πρώτα θα δηµιουργήσετε δύο Protrusions µε Revolve. Έπειτα θα δηµιουργήσετε ένα Protrusion µε Extrude, το οποίο θα ενώνει τα δύο Revolve. Τέλος, θα κάνετε Round σε κάποιες ακµές. ηµιουργία των Sketch 1, Revolve 1, Sketch 2 και Revolve 2 Σχεδιάστε µε παραλληλόγραµµο τη διατοµή της Εικόνας 31, επιλέγοντας το TOP Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Μην ξεχάσετε τη Centerline ως άξονα περιστροφής για το Revolve.

22 Εικόνα 31: Το Sketch 1 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση του Sketch 1 και κάντε του Revolve για 360, προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 32. Εικόνα 32: Το Revolve 1 Στη συνέχεια σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 33, επιλέγοντας το TOP Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Προσέξτε την απόσταση της Centerline από το FRONT Datum Plane το οποίο είναι προεπιλεγµένο ως Reference στο Sketcher. Εµφανίστε την εσείς µε τον τρόπο που έχετε µάθει.

23 Εικόνα 33: Το Sketch 2 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Revolve για 360, προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 34. Κάντε Save. Εικόνα 34: Το Revolve 2 ηµιουργία των Sketch 3 και Extrude 1 Σχεδιάστε τη διατοµή της Εικόνας 35, επιλέγοντας το RIGHT Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το TOP Datum Plane και Top. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως References τους δύο εξωτερικούς κύκλους των κυλίνδρων που δηµιουργήσατε πριν (Εικόνα 36). Το Sketch 3 αποτελείται από δύο ευθύγραµµα τµήµατα και δύο κυκλικά τόξα που συµπίπτουν µε τα References που επιλέξατε. Εικόνα 35: Το Sketch 3

24 Εικόνα 36: Επιλογή των References για το Sketch 3 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude. Στο παράθυρο καθορισµού του Extrude επιλέξτε για βάθος προέκτασης το εικονίδιο, που σηµαίνει ότι ή τιµή για το βάθος που θα δώσετε, θα µοιραστεί ισόποσα και προς τις δύο κατευθύνσεις του επιπέδου σχεδίασης. ώστε την τιµή 10. Ολοκληρώνοντας το Extrude, το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 37. Εικόνα 37: Το Extrude 1 ηµιουργία των Round 1 και Round 2 Τώρα θα κάνετε µερικά Rounds, τα οποία θα ενισχύσουν την αντοχή του διωστήρα, αποτρέποντας τη συγκέντρωση τάσεων στις ακµές. Με το Round 1 στρογγυλέψτε τις τέσσερις ακµές της Εικόνας 38, δίνοντας ακτίνα 5.

25 Εικόνα 38: Επιλογή ακµών για το Round 1 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 39. Εικόνα 39: Το Round 1 Στη συνέχεια προσθέστε άλλο ένα Round. Αρχικά επιλέξτε την ακµή της Εικόνας 40 και δώστε ακτίνα 2. Μην ολοκληρώνετε ακόµη το Round. Εικόνα 40: Επιλογή ακµής για το Round 2 Τώρα, δώστε προσοχή. Πατήστε το κουµπί Sets στο παράθυρο καθορισµού του Round. Κάντε click στο New Set για να επιλέξετε την ακµή της Εικόνας 41. Για το Set 2 δώστε ακτίνα 5. Έτσι, µε το ίδιο Round, το Round 2, και µε δύο Sets, δηµιουργήσατε δύο στρογγυλέµατα µε διαφορετικές ακτίνες.

26 Εικόνα 41: Επιλογή ακµής για το Set 2 του Round 2 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 30. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Σχεδίαση του shaft.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το στροφαλοφόρο άξονα που φαίνεται στην Εικόνα 42. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε το διωστήρα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα shaft. Εικόνα 41: Το shaft.prt Αρχικά δα δηµιουργήσετε τρία Protrusions µε Extrude και στη συνέχεια θα αντικατοπτρίσετε µε Mirror τα δύο τελευταία ως προς ένα επίπεδο. ηµιουργία των Sketch 1 και Extrude 1 Σχεδιάστε τη διατοµή της Εικόνας 42 επιλέγοντας το FRONT Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right.

27 Εικόνα 42: Το Sketch 1 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό µε την επιλογή για βάθος 30. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 43. Εικόνα 43: Το Extrude 1 ηµιουργία των Sketch 2 και Extrude 2 Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε µία διατοµή στο επίπεδο του στερεού. ηλαδή επιλέγετε την επίπεδη βάση του κυλίνδρου ως Sketch Plane (δεν έχει σηµασία ποια από τις δύο) και για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Αφού έχετε εισέρθει στο Sketcher, κλείστε το παράθυρο των References και επιλέξτε το εργαλείο σχεδίασης οµόκεντρων κύκλων που είναι το κουµπί και βρίσκεται δίπλα στο εργαλείο. Τώρα κάντε ένα click στον κύκλο που ήδη υπάρχει από το προηγούµενο Extrude και διαπιστώστε ότι µε δεύτερο click δηµιουργείται οµόκεντρος κύκλος. ώστε τη σωστή διάµετρο. Σχεδιάστε ένα δεύτερο κύκλο µε το κλασικό εργαλείο δηµιουργίας κύκλων και φροντίστε να σηµειωθεί το σύµβολο R 1, που σηµαίνει ισότητα ακτίνας. είτε την Εικόνα 44.

28 Εικόνα 44: Σχεδίαση δύο κύκλων µε ίδια διάµετρο Στη συνέχεια σχεδιάστε δύο ευθύγραµµα τµήµατα. Προσέξτε τα σύµβολα καθετότητας (Τ) (Εικόνα 45). Εικόνα 45: Τα ευθύγραµµα τµήµατα είναι κατακόρυφα και εφάπτονται των κύκλων Τώρα δώστε προσοχή διότι θα κάνετε κάτι που απαιτεί λεπτό χειρισµό. Επιλέξτε το εργαλείο µε το οποίο θα κάνετε trim, δηλαδή θα καθαρίσετε το σχέδιο από τα τµήµατα που δε θέλετε να υπάρχουν στη διατοµή. Έχοντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του mouse, διαγράψτε µία πορεία στο Sketch, όπως στην Εικόνα 46.

29 Εικόνα 46: Το trim που θα κάνετε Κάντε Undo και δοκιµάστε το µερικές φορές, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Είναι ένα χρησιµότατο εργαλείο για το Sketcher και πρέπει να το µάθετε καλά. Έτσι, προκύπτει η διατοµή της Εικόνας 47. Εικόνα 47: Το Sketch 2 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό, µε κατεύθυνση µακριά από το υπόλοιπο στερεό και µε βάθος 5. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 48. Εικόνα 48: Το Extrude 2 ηµιουργία των Sketch 2, Extrude 2 και Mirror 1

30 Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε µία διατοµή στην επίπεδη επιφάνεια που φαίνεται στην Εικόνα 49. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Εικόνα 49: Επιλογή Sketch Plane Σχεδιάστε µε οµόκεντρο κύκλο τη διατοµή της Εικόνας 50. Εικόνα 50: Το Sketch 3

31 Ολοκληρώστε η σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό µε κατεύθυνση µακριά από το υπόλοιπο στερεό, µε βάθος 20. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 51. Εικόνα 51: Το Extrude 3 Τώρα, επιλέξτε από το Model Tree τα Extrude 2 και Extrude 3. Για να τα επιλέξετε µαζί, πατήστε το Ctrl. Κάντε Mirror, επιλέγοντας ως επίπεδο αντικατοπτρισµού το FRONT Datum Plane. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 41. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. ηµιουργία της συναρµολόγησης motor.asm Για να προχωρήσετε στη συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία αυτών, βρίσκονται στο φάκελο µε το όνοµά σας και όχι σε υπο-φακέλους µέσα σε αυτόν. Σιγουρευτείτε επίσης, ότι έχετε ορίσει το δικό σας Working Directory. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου, επιλέγοντας ως type, Assembly, ως sub-type, Design και δώστε το όνοµα motor. Το περιβάλλον εργασίας δεν αλλάζει και πολύ από εκείνο της σχεδίασης εξαρτηµάτων. Να γνωρίζετε, ότι στο Model Tree θα αναγράφονται πλέον τα συστατικά (µπορεί να είναι εξαρτήµατα αλλά και υπο-συναρµολογήσεις) που θα εισάγετε στη συναρµολόγηση και όχι µορφολογικά χαρακτηριστικά. Προσέξτε, ότι το Wildfire 2 έχει ορίσει κάποια Datum για να οριστεί ο τρισδιάστατος χώρος του µοντέλου συναρµολόγησης. Για την τοποθέτηση των συστατικών στο χώρο, θα χρησιµοποιήσετε τους περιορισµούς θέσης (Constraints) που εφαρµόζονται µεταξύ ζεύγους επιφανειών, ακµών ή Datum Planes, Points, Coordinate Systems, Points και Curves. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Constraints. Εσείς θα χρησιµοποιήσετε κυρίως το Insert, το Mate, και το Align. Χρειάζεται, ωστόσο να γνωρίζετε και τους άλλους τύπους, αλλά θα το ψάξετε µόνοι

32 σας το ζήτηµα, ειδικά κατά το τελικό σας σχέδιο για το Cadlab. Το Insert χρησιµοποιείται για τη συναρµολόγηση δύο κυλινδρικών ή σφαιρικών επιφανειών και ευθυγραµµίζει άξονες κυλίνδρων ή κέντρα σφαιρών, αντίστοιχα. Το Mate και το Align χρησιµοποιούνται για το συσχετισµό δύο επιπέδων, είτε Datum Planes είτε επίπεδων επιφανειών των συστατικών, αλλά και Datum Axis, Datum Coordinate Systems και Datum Points σπανιότερα. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι µε τη χρήση του Mate, τα επίπεδα έρχονται «αντικριστά», δηλαδή κοιτούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ µε τη χρήση του Align, έρχονται «πρόσωπο», δηλαδή κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. Τόσο µε Mate, όσο και µε Align, τα επίπεδα µπορούν να τοποθετηθούν µεταξύ τους σε καθορισµένη από το σχεδιαστή απόσταση. Είναι ανάγκη να κατανοήσετε ότι για να είναι ένα εξάρτηµα πλήρως περιορισµένο στον τρισδιάστατο χώρο (Fully Constrained), πρέπει να οριστούνε Constraints που το περιορίζουν τουλάχιστον σε τρεις διαστάσεις του χώρου. Να γνωρίζετε επίσης, ότι µε τα διαθέσιµα Constraints από το Wildfire 2, µπορεί να σχεδιαστεί κάθε συναρµολόγηση. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς σχεδιάζεται η συναρµολόγηση, διότι απαιτεί λεπτούς χειρισµούς. Πειραµατιστείτε και κατανοείστε τη διαδικασία συναρµολόγησης, διότι είναι από τα πιο σηµαντικά θέµατα κατά τη σχεδίαση µε χρήση Η/Υ. Κατανοήστε ότι είναι η φάση, που το τελικό προϊόν έρχεται στη ζωή, έστω και σε ψηφιακή µορφή. Τοποθέτηση του piston.prt Αρχικά, θα τοποθετήσετε το έµβολο. Επιλέξτε από την καρτέλα Insert Component Assemble, ή εναλλακτικά πατήστε το κουµπί, που είναι το εργαλείο προσθήκης συστατικού στη συναρµολόγηση. Ανοίγει το παράθυρο ευρέσεως του συστατικού στο Working Directory. Επιλέξτε το piston.prt και πατήστε Open. Ανοίγει το παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του (Εικόνα 52).

33 Εικόνα 52: Το παράθυρο καθορισµού τoποθέτησης εξαρτηµάτων Όπως βλέπετε, στο κάτω µέρος όπου αναγράφεται το Placement Status, δεν υπάρχουν καθόλου Constraints. Εσείς πατήστε το κουµπί για να ταυτιστεί το σύστηµα συντεταγµένων του εµβόλου µε εκείνο της συναρµολόγησης. Προσέξτε ότι το Placement Status γίνεται Fully Constrained. Μόνο όταν το Placement Status γίνει Fully Constrained, το εξάρτηµα έχει τοποθετηθεί επαρκώς στο χώρο. Σε κάθε νέο µοντέλο συναρµολόγησης, το πρώτο εξάρτηµα θα το τοποθετείτε πάντα µε αυτήν την επιλογή. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 53. Εικόνα 53: Η τελική τοποθέτηση του piston.prt

34 Τοποθέτηση των ring.prt Τώρα θα τοποθετήσετε τα τρία ελατήρια στις τρεις εγκοπές. Όπως καταλαβαίνετε, ένα εξάρτηµα ή µία υπο-συναρµολόγηση που έχετε σχεδιάσει µία φορά, µπορούνε να χρησιµοποιηθούνε στο µοντέλο συναρµολόγησης, όσες φορές χρειάζεται. Αν λοιπόν σχεδιάσετε µία τετρακύλινδρη µηχανή, το έµβολο θα το σχεδιάσετε µία φορά. Κάτι πιο συνηθισµένο όσον αφορά συστατικά που επαναλαµβάνονται, είναι οι βίδες, οι τροχοί κ.λπ. Πατήστε το κουµπί προσθήκης συστατικού και ανοίξτε το ring.prt. Το ελατήριο εµφανίζεται δίπλα στο έµβολο, σε τυχαία θέση (Εικόνα 54). Εικόνα 54: Η τυχαία τοποθέτηση του ring.prt µε την εισαγωγή του στη συναρµολόγηση Εσείς πρέπει να καθορίσετε τους περιορισµούς τοποθέτησης για το ελατήριο. Στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης εξαρτηµάτων που ανοίγει, το πρώτο Constraint είναι προεπιλεγµένο ως Automatic. Εσείς αλλάξτε το σε Mate, από το βελάκι που έχει δίπλα του. Προσέξτε τώρα, ότι στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης, υπάρχει µία περιοχή που ονοµάζεται Component Reference. Πατώντας το µαύρο βελάκι, επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια του ελατηρίου, που φαίνεται στην Εικόνα 55.

35 Εικόνα 55: Επιλογή Reference του συστατικού, ring.prt Τώρα, προσέξτε στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης, την περιοχή που ονοµάζεται Assembly Reference. Με το αντίστοιχο βελάκι, επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια της χαµηλότερης εγκοπής του εµβόλου (Εικόνα 56). Εικόνα 56: Επιλογή Reference της συναρµολόγησης Στον πίνακα µηνυµάτων, το Wildfire 2 σας ζητάει την απόσταση που θέλετε να έχουν αυτά τα δύο επίπεδα. Εσείς δώστε την τιµή 0. Έτσι, το ελατήριο έρχεται στο σωστό ύψος σε σχέση µε το έµβολο, µε τη χρήση ενός Mate Constraint (Εικόνα 57).

36 Εικόνα 57: Η τοποθέτηση του ring.prt µε ένα Constraint Πρέπει να κατανοήσετε, ότι µε αυτό το Mate περιορίσατε τη θέση του ελατηρίου ως προς ένα επίπεδο, δηλαδή το φέρατε στο επιθυµητό ύψος. εν έχει οριστεί ακόµη η πλήρης τοποθέτησή του στο χώρο. Το επόµενο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του ελατηρίου (δεν έχει σηµασία την εσωτερική ή την εξωτερική). Ως Assembly Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του τοιχώµατος του εµβόλου. Επίσης δεν έχει σηµασία η εσωτερική ή η εξωτερική. Σηµασία έχουν οι άξονες των κυλίνδρων που ορίζουν οι κυλινδρικές επιφάνειες, καθώς εκείνοι είναι που ευθυγραµµίζονται µε το Insert Constraint. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 58. Εικόνα 58: Η τοποθέτηση του ring.prt µε δύο Constraints Παρατηρείτε, ότι το ελατήριο έχει τοποθετηθεί στην εγκοπή, και µάλιστα το Placement Status είναι Fully Constrained. Προσέξτε όµως τη λεπτοµέρεια Allow Assumptions, που είναι ενεργοποιηµένη και σηµαίνει ότι το Wildfire 2 κάνει κάποιες

37 υποθέσεις για να κρίνει πλήρη την τοποθέτηση του ελατηρίου. Αυτό που λείπει είναι να στρίψουµε το ελατήριο στην επιθυµητή γωνία σε σχέση µε το έµβολο. ηλαδή, επιθυµούµε το άνοιγµα του πρώτου ελατηρίου (που είναι το ελατήριο του λιπαντικού) να βρίσκεται πάνω από την οπή που δέχεται τον πείρο. Για το λόγο αυτό προσθέστε ακόµη ένα Constraint πατώντας το πράσινο συν (+). Επιλέξτε να είναι Mate. Ως Component Reference επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια του ελατηρίου όπως στην Εικόνα 59. Εικόνα 59: Επιλογή Reference του ελατηρίου Ως Assembly Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane του εµβόλου. Στον πίνακα µηνυµάτων ζητείται η γωνία µεταξύ των δύο επιπέδων. ώστε την τιµή 7.5, ώστε το άνοιγµα του ελατηρίου να διχοτοµείται από το RIGHT Datum Plane. Τώρα το Placement Status είναι Fully Constrained και µπορείτε να πατήσετε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης για το πρώτο ελατήριο. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 60. Εικόνα 60: Η τελική τοποθέτηση του πρώτου ring.prt Συναρµολογήστε µε τον ίδιο τρόπο το δεύτερο και το τρίτο ελατήριο. Ωστόσο, φροντίστε να διαφέρουν οι γωνίες κατά τον ορισµό του τρίτου Constraint. Για το

38 δεύτερο δώστε τιµή 52.5 και για το τρίτο Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 61. Εικόνα 61: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο και τα τρία ελατήρια Τοποθέτηση του pin.prt Τώρα θα τοποθετήσετε τον πείρο στην οπή του εµβόλου. Ήδη γνωρίζετε µε ποια Constraints θα το κάνετε αυτό. Εισάγετε τον πείρο στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Align. Ως Component Reference επιλέξτε το FRONT Datum Plane και ως Assembly Reference το FRONT Datum Plane του εµβόλου. Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε µία από τις κυλινδρικές επιφάνειες του πείρου και ως Assembly Reference µία από τις εσωτερικές κυλινδρικές επιφάνειες της οπής του εµβόλου. Κατανοήστε ότι δεν έχει νόηµα η επιβολή τρίτου Constraint όπως κάνατε µε τα ελατήρια, διότι ο πείρος είναι συµµετρικός ως προς όλα τα επίπεδα που διέρχονται από τον άξονά του. Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του πείρου. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 62. Εικόνα 62: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο, τα τρία ελατήρια και τον πείρο Τοποθέτηση του rod.prt

39 Τώρα θα τοποθετήσετε το διωστήρα. Ήδη γνωρίζετε ποια Constraints θα χρησιµοποιήσετε για να το κάνετε αυτό. Εισάγετε το διωστήρα στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Mate. Ως Component Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και ως Assembly Reference το FRONT Datum Plane του εµβόλου ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane). Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Align. Ως Component Reference επιλέξτε το TOP Datum Plane του διωστήρα και ως Assembly Reference το RIGHT Datum Plane του εµβόλου ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το RIGHT Datum Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). Αφού έχετε επιβάλει τα δύο πρώτα Constraints, ο διωστήρας έχει περιοριστεί ως προς δύο επίπεδα, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόµη πλήρως η τοποθέτησή του. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 63. Εικόνα 63: Η τοποθέτηση του διωστήρα µε τα δύο πρώτα Constraints Προσθέστε ένα τρίτο Constraint ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια που φαίνεται στην Εικόνα 64 και ως Assembly Reference µία από τις κυλινδρικές επιφάνειες του πείρου. Εικόνα 64: Επιλογή Reference του διωστήρα

40 Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του διωστήρα. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 65. Εικόνα 65: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο, τα τρία ελατήρια, τον πείρο και το διωστήρα Τοποθέτηση του shaft.prt Τώρα θα τοποθετήσετε το στροφαλοφόρο άξονα. Ήδη γνωρίζετε ποια Constraints θα χρησιµοποιήσετε για να το κάνετε αυτό. Εισάγετε το στροφαλοφόρο άξονα στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Mate. Ως Component Reference επιλέξτε το FRONT Datum Plane και ως Assembly Reference το RIGHT Datum Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane, το FRONT Datum Plane του πείρου ή το FRONT Datum Plane του εµβόλου). Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του κοµβίου στροφάλου και ως Assembly Reference την κυλινδρική επιφάνεια του διωστήρα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 66. Εικόνα 66: Επιλογή References για το Insert Constraint

41 Για να οριστεί πλήρως στο χώρο ο στροφαλοφόρος άξονας χρειάζεται να προσθέσετε ένα Align Constraint. Ως Component Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane του στροφαλοφόρου άξονα και ως Assembly Reference το TOP Datum Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το RIGHT Datum Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του στροφαλοφόρου άξονα. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 67. Εικόνα 67: Το µοντέλο συναρµολόγησης motor.asm Το Β Μέρος του εγχειριδίου έφτασε στο τέλος του. Επαναλάβετέ το όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να είσαστε σε θέση να το ολοκληρώσετε χωρίς βοήθεια. Αποµένει η δηµιουργία µηχανολογικών σχεδίων (Drawings). Επιπροσθέτως, θα ήτανε καλύτερο για εσάς να εξασκηθείτε στη σχεδίαση εξαρτηµάτων και συναρµολογήσεων, για να εξοικειωθείτε στο χειρισµό και τη φιλοσοφία σχεδίασης του Pro/ENGINEER Wildfire 2.

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στο Pro/Engineer. Μαραβελάκης Μανόλης

ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στο Pro/Engineer. Μαραβελάκης Μανόλης ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος CAD II Τριισδιιάστατη Μοντελοποίίηση Εισαγωγή στο Pro/Engineer Μαραβελάκης Μανόλης Χανιά 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor Στην άσκηση αυτή θα συνεχίσουμε το χάρτη/πίστα που δημιουργήσαμε (ένα απλό δωμάτιο με υφή στους τοίχους, δάπεδο και το ταβάνι, ένα χαρακτήρα-ήρωα να περιπλανιέται και φωτισμό της σκηνής) δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΤΕΧΝΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμβολα R: Radius-ακτίνα, Ø (Φι): Διάμετρος, κύκλου ή τόξου ΟΨΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Βασικές όψεις: Ορθογώνιες προβολές στις έξι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες Στόχος της άσκησης Σκοπό της άσκησης αυτής είναι η δημιουργία υλικών με τη βοήθεια του Material Editor καθώς επίσης και η κατανόηση της χρήσης των συντεταγμένων χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch Τάξη : Α Λυκείου Λογισμικό : Scratch Διάρκεια : 45 λεπτά Παλέτα Κίνηση Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα εξοικειωθείτε με τις εντολές του Scratch που βρίσκονται στην παλέτα Κίνηση. Για τον σκοπό αυτό διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Πολύ Οδηγοί - Mleaders

Πολύ Οδηγοί - Mleaders Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 109 Πολύ Οδηγοί - Mleaders To Autocad 2008 περιέχει καινούργιους Πολύ-οδηγούς (Multileaders)

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Διπλωματική εργασία Κλιματσάκη Αθηνά Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1.1 Συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ- Computer Aided Design-Συστήματα CAD 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Εκπαιδευτικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης με την βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Auto

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS)

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS) ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ (DRAWINGS) Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ΚΕΦΑΛΑΙΑ όνοµα µενού (π.χ. DRAWING). Έντονα Γράµµατα επιλογές από το µενού (π.χ. Views) ή επιλογή σε Dialog Box (π.χ. prwto_sxedio.prt).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά

MANAGER SIDE BAR. Μία άλλη λειτουργία είναι το ξυπνητήρι. Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο υπενθύμισης. Μετά την λήξη του χρόνου θα ειδοποιηθείτε ηχητικά MANAGER SIDE BAR Η Manager side bar είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη να προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και ευκολίες σε κάθε χρήστη Η/Υ προχωρημένο ή αρχάριο. Βασική λειτουργία της εφαρμογής είναι ότι

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! with K2 - User Guide

Joomla! with K2 - User Guide Joomla! with K2 - User Guide τελευταία ανανέωση: 27/03/2014 από την ICAP WEB Solutions 1 Η κατασκευή της δυναμικής σας ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε πλέον να προχωρήσετε σε αλλαγές ή προσθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΤΟΠΟΛΟΓΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΤΟΡΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ Διπλωματική Εργασία ΦΕΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ Α.Μ.: 2005010044 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Επιβλέπων: Γ.Ε. Σταυρουλάκης, Καθηγητής Χανιά, 1 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα.

«Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. «Αβάκιο» Οδηγός χρήσης Μικρόκοσμου που αποτελείται από τις ψηφίδες Καμβάς, Χελώνα, Γλώσσα, Μεταβολέας, Χρώματα. Πώς θα δουλέψεις με το Χελωνόκοσμο την πρώτη φορά 1. Θα χρησιμοποιήσεις το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP

ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT XP Το Microsoft PowerPoint είναι ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων σε μορφή διαφανειών (slides). Πώς ξεκιινάς το πρόγραμμα κουμπί Start. 2. Βάλε το δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48

Εισαγωγή 6. Δημιουργία λογαριασμού 13. Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28. Βασικές λειτουργίες 32. Επιλογές συνομιλίας 48 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 6 Δημιουργία λογαριασμού 13 Εγκατάσταση και λειτουργία του Skype 28 Βασικές λειτουργίες 32 Επιλογές συνομιλίας 48 Γενικές ρυθμίσεις Skype 64 Το Skype σε φορητές συσκευές 78 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Για τις παρακάτω ασκήσεις, κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο reports.zip, αποσυµπιέστε το. Θα δουλέψτε µε το αρχείο reports.mdb που υπάρχει µέσα σ αυτό. Θα σας χρειαστεί και

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows

IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows IDIKA eprescription SignMed Authentication & Digital Signature Client για Windows Λήψη αρχείου εγκατάστασης, Οδηγίες Εγκατάστασης, Αλλαγή ΡΙΝ, Ειδικές Ρυθμίσεις για Firefox Λήψη αρχείου εγκατάστασης Για

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση

Εργαστήριο Γραφικών. Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εργαστήριο Γραφικών Βοηθητικό Υλικό για την εκπόνηση των εργασιών Αφορά την 1 η Εργαστηριακή Άσκηση Μέρος B Σπύρος Συρμακέσης Καθηγητής syrma@teimes.gr Εύη Φαλιάγκα Δρ. Μηχανικός Η/Υ efaliaga@teimes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος)

Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος) Γράφοντας μουσική με το Finale 2006 (B μέρος) Συνέχεια λοιπόν των οδηγιών για την χρήση του FINALE 2006, αν και ήδη έχει κυκλοφορήσει το FINALE 2007. Αφού ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των κυριοτέρων λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab

Τετράδια Κιθάρας. Χρήση του PowerTab Τετράδια Κιθάρας Extra ενότητα Χρήση του PowerTab Ευγένιος Αστέρις 1 Περιεχόμενα Πρόλογος... 3 Εγκατάσταση του Power Tab... 4 Εισαγωγή ενός αρχείου midi στο Power Tab... 5 Μελέτη με το Power Tab... 9 Εξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος

Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Εισαγωγή στο Word 2007 Ν. Παπαδόπουλος Πληκτρολογώ το διπλανό κείµενο. Επειδή το κείµενο αποτελείται από δύο παραγράφους πατάω το Enter µόνο στο τέλος της κάθε παραγράφου και όχι σε κάθε γραµµή 1. δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ :

4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : 4 ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ : Σκοπός του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας είναι ο μαθητής να εξοικειωθεί με τις συναρτήσεις, τις αριθμητικές πράξεις καθώς και την επισήμανση κελιών υπό όρους με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας.

Κάντε δεξιό κλικ πάνω σε ένα επιλεγμένο αρχείο και επιλέξτε Μετακίνηση ή. ή Επιλέξτε Αποκοπή από την καρτέλα Αρχική της κορδέλας. Kεφάλαιο 7: Το Ιεραρχικό Σύστημα Φακέλων των Windows 113 φάκελος προορισμού αντιγραμμένα αρχεία Τα αρχεία αντιγράφονται στον προορισμό τους. Παρατηρήστε ότι τα αρχεία έχουν παραμείνει και στην αρχική τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική

Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική Κεφάλαιο 6: Ζωγραφική... Σε αυτό το κεφάλαιο: 6.1 Ζωγραφική 6.2 Απλά ζωγράφισε 6.3 Χρώμα, σκιά και μέγεθος 6.4 Παράδειγμα... «Ζωγραφίζω πράγματα που σκέφτομαι, όχι πράγματα που βλέπω!» (Πικάσο) 6.1 Ζωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ

2. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ NETMOD ΜΕ ΤΟΝ Η/Υ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 Σύνδεση του netmod me ton Η/Υ... 3 Εγκατάσταση του netmod σε win 9x/me... 5 Εγκατάσταση µε υποστήριξη pnp... 5 Χειροκίνητη εγκατάσταση netmod...10 Οδηγίες σύνδεσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ LEGO MINDSTORMS NXT Φύλλο Εργασίας 1 ο Γνωριμία με το προγραμματιστικό περιβάλλον ΝΧΤ-G Όνομα Ημερομηνία Εξοικείωση με το NXT-G Στις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Kidspiration 2.1 Το Κidspiration είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σας βοηθά να κατασκευάζετε διαγράμματα-χάρτες εννοιών. Μπορείτε να εμπλουτίσετε τα σχεδιαγράμματά σας με ήχους και εικόνες. Ας

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003

ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 ρ. Μάρκος Ν. ενδρινός Καθηγητής Πληροφορικής ΤΕΙ-Α Microsoft Office Power Point 2003 8-10 Νοεµβρίου 2010 1 1. PowerPoint. Ενας επεξεργαστής παρουσιάσεων. Το PowerPoint είναι ένα πρόγραµµα, ίσως όχι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Φύλλο Εργασίας Αν κάτι πάει στραβά, μην αγχώνεστε! Κάντε αναίρεση (Ctrl+Ζ). Βασικά Σχήματα Τα βασικά σχήματα που μπορεί να σχεδιάσει κανείς στο Inkscape

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας:

Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Βήμα 1 - Επιλογή ενέργειας: Ανοίγοντας το πρόγραμμα καλείστε να επιλέξετε μία από τις τρείς επιλογές Δημιουργία από αποθηκευμένα, Δημιουργία Ανοιγόμενου, Δημιουργία Συρόμενου (εικόνα Νο1). (εικόνα Νο1)

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης

Οδηγίες Εγκατάστασης Οδηγίες Εγκατάστασης Εισάγετε το DVD στη μονάδα ανάγνωσης DVD του υπολογιστή σας. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα να εμφανιστεί το παράθυρο εγκατάστασης. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει αυτόματα, από την

Διαβάστε περισσότερα

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης

Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης Benzina v1.8.1.23 Βασικές Οδηγίες Χρήσης 1 Οδηγίες Εγκατάστασης Η έκδοση του Benzina που θα εγκατασταθεί είναι συμβατή μόνο με τα λειτουργικά συστήματα Windows 2000/XP ή νεότερα. Γενικά Κάνοντας διπλό

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια

Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Γεωμετρία, Αριθμοί και Μέτρηση Μαθαίνω Γεωμετρία και Μετρώ Παίζω με τους αριθμούς Βρίσκω τα πολλαπλάσια Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο Χρήσης Πίνακας περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Οδηγίες εγκατάστασης...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Εγκατάσταση Windows XP, Vista και 7. LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Sweex Wireless 300N Adapter USB σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων?

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Εξεταστέα ύλη Β εξαμήνου 2011 1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? Τρεις μέθοδοι προβολών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων - Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6 ο ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ Στο πλαίσιο αυτού του εργαστηρίου θα μάθουμε να δημιουργούμε νέα γεωγραφική πληροφορία με τη ψηφιοποίηση χωρικών πληροφοριών από δορυφορικές εικόνες ή από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows

Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Εκκαθάριση cache του browser για τα Windows Microsoft Internet Explorer 9.0 ανοιχτεί) ή κάντε κλικ στο εικονίδιο Gear στη σωστή γραμμή. 3. Κάντε κλικ στο Επιλογές Internet και επιλέξτε την καρτέλα Γενικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Με το σχεδιασµό επιφάνειας (Custom επιφάνεια) µπορούµε να σχεδιάσουµε επιφάνειες και αντικείµενα που δεν υπάρχουν στους καταλόγους του 1992. Τι µπορούµε να κάνουµε µε το σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη.

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη. Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 39 Περιβάλλον Εργασίας Το περιβάλλον εργασίας του Revit Architecture διαφοροποιήθηκε σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client

Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων. ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου. στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Οδηγός Εξαγωγής Συγκεντρωτικών Καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και Ηλεκτρονικού Ισοζυγίου στο InnovEra 3 R2 για τον RTC client Μελίσσια, 12 Ιουλίου 2012 1. ιαδικασία Εξαγωγής Συγκεντρωτικής Κατάστασης ΚΕΠΥΟ - ΜΥΦ 1.1

Διαβάστε περισσότερα