Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος"

Transcript

1 Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Β Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006

2 Εισαγωγή Μέχρι τώρα, έχετε δει κάποιες από τις βασικές εντολές για τη δηµιουργία εξαρτηµάτων µε τη χρήση µορφολογικών χαρακτηριστικών στο Wildfire 2. Σε αυτό το Β Μέρος του εγχειριδίου θα προχωρήσετε σε µία πιο λεπτοµερή σχεδίαση πέντε εξαρτηµάτων και θα τα συναρµολογήσετε µεταξύ τους. Όπως θα διαπιστώσετε, τα θέµατα που έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στο Α Μέρος, περιγράφονται πιο συνοπτικά εδώ. Αν έχετε πρόβληµα στην ολοκλήρωση του Β Μέρους, είναι καλύτερο για εσάς να επαναλάβετε το Α Μέρος, όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να είσαστε σε θέση να το ολοκληρώσετε χωρίς βοήθεια. Τα εξαρτήµατα (Parts) που θα σχεδιάσετε είναι τα piston.prt, ring.prt, pin.prt, rod.prt και shaft.prt. Στη συνέχεια θα δηµιουργήσετε µία συναρµολόγηση µεταξύ αυτών των εξαρτηµάτων. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις των εξαρτηµάτων, διότι πρέπει να ταιριάζουν µεταξύ τους κατά τη συναρµολόγηση. Η συναρµολόγηση (Assembly) που θα δηµιουργήσετε είναι το motor.asm. Στην Εικόνα 1 φαίνονται τα εξαρτήµατα που απαρτίζουν το µοντέλο συναρµολόγησης. Εικόνα 1: Το µοντέλο συναρµολόγησης, motor.asm, µε τα επιµέρους εξαρτήµατα

3 Σχεδίαση του piston.prt Αρχικά θα σχεδιάσετε το έµβολο που φαίνεται στην Εικόνα 2. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα για τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα piston. Εικόνα 2: Το εξάρτηµα piston.prt ηµιουργία των Sketch 1, Revolve 1 και Shell 1 Πρώτα θα δηµιουργήσετε το Sketch 1. Θα είναι µία κλειστή διατοµή και επιπλέον θα έχει µία Centerline, που θα χρησιµοποιηθεί ως άξονας περιστριφής. Πατήστε το Sketch Tool και επιλέξτε τo FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 3.

4 Εικόνα 3: Το Sketch 1 αποτελείται από τρία ευθύγραµµα τµήµατα και ένα κυκλικό τόξο. Για το τόξο πατήστε το κουµπί. Το αριστερό άκρο του τόξου είναι εφαπτοµενικά κάθετο στο κατακόρυφο κάθετο τµήµα, οπότε, προσέξτε να εµφανιστεί το σηµάδι της καθετότητας ( ). Τελειώστε µε τη σχεδίαση της διατοµής ( ) και κάντε της Revolve για 360. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 4. Εικόνα 4: Το Revolve 1

5 Τώρα θα προσθέσετε ένα Shell, επιλέγοντας ως Reference την επίπεδη επιφάνεια στη βάση του εξαρτήµατος και δίνοντας πάχος 8. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 5. Κάντε Save. Εικόνα 5: Το Shell 1 ηµιουργία των DTM1, Sketch 2 και Extrude 1 Τωρα θα δηµιουργήσετε ένα βοηθητικό Datum Plane, το DTM1. Πρέπει να είναι παράλληλο µε το TOP και να απέχει από αυτό 10 προς τα επάνω, δηλαδή προς την κατεύθυνση της σφαιρικής επιφάνειας στην κορυφή του εµβόλου. Στο DTM1 σχεδιάστε ταυτόχρονα τις δύο κλειστές διατοµές της Εικόνας 6. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως Reference τον κύκλο, ώστε τα δύο τόξα που θα σχεδιάσετε να συµπίπτουν µε αυτόν. Μπορείτε να σχεδιάσετε τα τόξα, πατώντας το κουµπί, που θα βρείτε δίπλα στο κουµπί, πατώντας το βελάκι. Φροντίστε να δοκιµάσετε όλα τα εργαλεία του Sketcher, για να δείτε τι µπορείτε να σχεδιάσετε µε αυτά και τον τρόπο λειτουργία τους.

6 Εικόνα 6: Το Sketch 2 Το Sketch 2 πρέπει να το κάνετε Extrude και Remove Material µε κατεύθυνση προς τη βάση του εµβόλου, µέχρι να τα διαπεράσει όλα. Θυµηθείτε το κουµπί. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 7. Εικόνα 7: Το Extrude 1 έχει αφαιρέσει υλικό και από τις δύο πλευρές του εµβόλου. Κάντε Save.

7 ηµιουργία των Sketch 3, Extrude 2, Sketch 4, Extrude 3, και Round 1 Τώρα θα κάνετε άλλη µία αφαίρεση υλικού µε Extrude. Επιλέξτε το FRONT Datum Plane για να σχεδιάσετε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 8, µε προσανατολισµό RIGHT Datum Plane και Right. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως Reference την κάτω οριζόντια ακµή. Εικόνα 8: Το Sketch 3. Προσέξτε τα σύµβολα καθετότητας (Τ) Αφού ολοκληρώσετε τη διατοµή κάντε της Extrude µε Remove Material. Το Extrude 2 πρέπει να γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις και µάλιστα να διαπεράσει όλες τις επιφάνειες. Για να το κάνετε αυτό, στο παράθυρο καθορισµού του Extrude πατήστε Options και επιλέξτε και για τις δύο κατευθύνσεις το κουµπί, όπως στην Εικόνα 9. Ολοκληρόνωντας το Extrude 2, το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 10. Εικόνα 9: Επιλογή Through All και προς τις δύο κατευθύνσεις

8 Εικόνα 10: Το Extrude 2 Στη συνέχεια θα κάνετε άλλο ένα Sketch στο επίπεδο του στερεού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10. Σχεδιάστε το Sketch 4 όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. Το Sketch 4 πρέπει να γίνει στο επίπεδο του στερεού και όχι σε Datum Plane. ηλαδή θα το σχεδιάσετε στην επίπεδη βάση του εµβόλου. To Sketch 4 είναι ένας κύκλος µε το κέντρο του στην τοµή των FRONT και RIGHT Datum Planes. Εικόνα 11: Το Sketch 4

9 Τώρα κάντε στο Sketch 4 Extrude µε Remove Material. Η κατεύθυνση πρέπει να είναι προς το στερεό και το βάθος ίσο µε 50. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 12. Εικόνα 12: Το Extrude 3 Τώρα θα δηµιουργήσετε ένα Round µε ακτίνα 6 στις τέσσερις ακµές της Εικόνας 13. Εικόνα 13: Επιλογή ακµών για στρογγύλευση

10 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 14. Κάντε Save. Εικόνα 14: Το Round 1 ηµιουργία των DTM2, Sketch 5, Extrude 4 και Mirror 1 Τώρα θα δηµιουργήσετε άλλο ένα βοηθητικό Datum Plane, το DTM2. Το DTM2 πρέπει να είναι παράλληλο µε το TOP Datum Plane και να απέχει από αυτό απόσταση ίση µε 10 προς τη βάση του εµβόλου. Στο DTM2 επιλέξτε να σχεδιάσετε διατοµή µε Orientation RIGHT Datum Plane και Right. Αφου µπήκατε στο Sketcher, πατήστε το κουµπί για να έχετε απεικόνηση σύρµατος. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ όταν βρισκόµαστε στο Sketcher για να εµφανίζονται ακµές που χρειαζόµαστε ως References. Eπιλέξτε ως Reference τον κύκλο, όπως στην Εικόνα 15. Έπειτα σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 16. Το Sketch 5 αποτελείται από ένα ευθύγραµµο τµήµα και ένα τόξο. Το τόξο πρέπει να συµπίπτει µε το Reference. Για να εµφανίσετε τη διάσταση 20, που είναι η απόσταση του ευθύγραµµου τµήµατος της διατοµής από το FRONT Datum Plane, ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Πατήστε το κουµπί, επιλέξτε µε αριστερό click τις δύο ευθείες της Εικόνας 16 και πατήστε το µεσαίο πλήκτρο του mouse στο σηµείο που θέλετε να αναγραφεί η απόστασή τους.

11 Εικόνα 15: Τα References για τη σχεδίαση του Sketch 5 Εικόνα 16: Τo Sketch 5

12 Κάντε Extrude στη διατοµή Sketch 5, ορίζοντας ως βάθος προέκτασης το Through Next. Για να το κάνετε αυτό, θυµηθείτε το κουµπί. Προσέξτε, η προέκταση να µη γίνει προς τη βάση του εµβόλου, αλλά προς την κορυφή του. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 17. Εικόνα 17: Το Extrude 4 Στη συνέχεια αντικατοπτρίστε µε Mirror το Extrude 4, ως προς το FRONT Datum Plane για να δηµιουργηθεί το ίδιο Extrude (Extrude 5) και στην άλλη πλευρά του εµβόλου. ηµιουργία των Sketch 6 και Extrude 6 Τώρα θα δηµιουργήσετε µία οπή, αλλά µε τη χρήση του Extrude και όχι µε Hole. Επιλέξτε το FRONT Datum Plane για να σχεδιάσετε το Sketch 6 της Εικόνας 18. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right.

13 Εικόνα 18: Το Sketch 6 Κάντε Extrude το Sketch 6 και Remove Material. Προσέξτε, το Extrude 6 να γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης πρέπει να ορίσετε ως βάθος Through All, όπως κάνατε και στο Extrude 2. Έτσι θα δηµιουργήσετε µία διαµπερή οπή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 19. Εικόνα 19: Το Extrude 6

14 ηµιουργία των Sketch 7, Revolve 2 και Pattern 1 Τώρα θα δηµιουργήσετε τρεις εγκοπές για την υποδοχή των ελατηρίων. Πρώτα θα σχεδιάσετε την πρώτη µε το Sketch 7 και το Revolve 2. Στη συνέχεια θα την αντιγράψετε τρεις φορές µε τη χρήση του Pattern, όπως έχετε ξανακάνει στο Α Μέρος του εγχειριδίου. Σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 21 στο FRONT Datum Plane, επιλέγοντας για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Για να σχεδιάσετε το Sketch 7 επιλέξτε τα References της Εικόνας 20, που είναι το DTM1 και το εξωτερικό τοίχωµα του εµβόλου. Να ξέρετε ότι στο Sketcher είναι καλό να υπάρχουν όσα References επιθυµείτε, διότι διευκολύνουν πολύ στην ακριβή σχεδίαση διατοµών. Μπορείτε να προσθέτετε References επιλέγοντας από την καρτέλα Sketch References. Εικόνα 20: Τα References για το Sketch 7

15 Εικόνα 21: Το Sketch 7 Μην ξεχάσετε να βάλετε τη Centerline στο κατακόρυφο Datum. Βγείτε από το Sketcher, και έχοντας επιλεγµένο το Sketch 7, επιλέξτε Revolve για 360 µε Remove Material. Αφού κάνετε το Revolve 2, το έµβολο πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 22. Εικόνα 22: Το Revolve 2

16 Στη συνέχεια θα αντιγράψετε το Revolve 2 άλλες δύο φορές προς την επάνω κατεύθυνση. Αυτό θα το κάνετε µε Pattern Direction. ώστε απόσταση µεταξύ των αντιγράφων ίση µε 4 και φροντίστε να δηµιουργηθούν προς την κορυφή του εµβόλου. Θυµηθείτε µόνο ότι στο πλήθος των αντιγράφων, συµπεριλαµβάνεται και το αρχικό Feature. Έπειτα από το Pattern 1, το έµβολο πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 2. Είναι καλό στα εξαρτήµατα που σχεδιάζετε να δίνετε χρώµατα για να ξεχωρίζουν µεταξύ τους στη συναρµολόγηση, καθώς και για να φαίνονται πιο ρεαλιστικά ή να είναι ευπαρουσίαστα. Επιλέξτε από την καρτέλα View Color and Appearance για να εµφανιστεί το παράθυρο χρωµατισµού και εµφάνισης. Επιλέξτε από τα έτοιµα χρώµατα το ptc-metallic-aluminium, πατήστε Apply και Close. Κάντε Save, στο δικό σας Working Directory. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος piston.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Σχεδίαση του ring.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το ελατήριο που φαίνεται στην Εικόνα 22. Όπως ίσως ήδη αντιλαµβάνεστε, για αυτό το εξάρτηµα θα δηµιουργήσετε µόνο δύο Features, το Sketch 1 που θα είναι η τροχιά και το Sweep µε τη διατοµή του. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα για τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα ring. Εικόνα 22: Το ring.prt

17 ηµιουργία των Sketch 1 και Sweep Protrusion Όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, όλα τα Sketched Features µπορούνε να δηµιουργηθούν είτε προσθέτοντας είτε αφαιρώντας υλικό. Το Protrusion σηµαίνει προσθήκη υλικού, ενώ το Cut σηµαίνει αφαίρεση υλικού (Remove Material). Ορισµένα Features, όπως το Blend και το Sweep, εµφανίζονται στο Model Tree ως Protrusion ή Cut, αναλόγως µε τη λειτουργία τους στο σχέδιό σας. Επιλέξτε το TOP Datum Plane, µε προσανατολισµό RIGHT Datum Plane και Right, για να σχεδιάστε το Sketch 1 που φαίνεται στην Εικόνα 23. Εικόνα 23: Το Sketch 1 είναι ένα κυκλικό τόξο 345 Τη Centerline τη σχεδιάσατε για να καθορίσετε τη γωνία του κυκλικού τόξου, η οποία είναι ίση µε 345. Το κυκλικό τόξο που µόλις σχεδιάσατε, θα αποτελέσει την τροχιά (Trajectory) την οποία θα ακολουθήσει η διατοµή που θα σχεδιάσετε στη συνέχεια για να δηµιουργήσει το στερεό ελατήριο. Βγείτε από το Sketcher και επιλέξτε από την καρτέλα Insert Sweep Protrusion. Εµφανίζεται στα δεξιά της οθόνης το µενού της Εικόνας 24.

18 Εικόνα 24: Το µενού καθορισµού τροχιάς για το Sweep Εσείς επιλέξτε Select Traj για να επιλέξετε ως τροχιά το Sketch 1. Επιλέξτε το Sketch 1 είτε από το Model Tree είτε από το χώρο εργασίας, πατήστε OK και από το µενού της Εικόνας 25 πατήστε Done. Εικόνα 25: Το µενού επιλογής τροχιάς για το Sweep Αυτόµατα, το Wildfire 2 σας µεταφέρει οπτικά στο επίπεδο που βρίσκεται κάθετα στην αρχή της τροχιάς για να σχεδιάσετε την διατοµή της Εικόνας 26. Εικόνα 26: Η διατοµή είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο

19 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής πατώντας το κουµπί. Για να ολοκληρωθεί το Sweep πατήστε OK στο παράθυρο καθορισµού του Sweep που φαίνεται στην Εικόνα 27. Εικόνα 27: Το παράθυρο καθορισµού του Sweep Το Sweep έχει ολοκληρωθεί και το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 22. Ένας άλλος τρόπος για να δηµιουργήσετε το ίδιο εξάρτηµα είναι να σχεδιάσετε την ίδια διατοµή, που θα απέχει από µία κατακόρυφη Centerline απόσταση ίση µε 16 (συν 2 που είναι το πλάτος της διατοµής, η εξωτερική ακτίνα του ελατηρίου γίνεται 18) και να την περιστρέψετε µε Revolve για 345. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος ring.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Σχεδίαση του pin.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε τον πείρο που φαίνεται στην Εικόνα 28. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα pin. Εικόνα 28: Το pin.prt

20 Όπως µπορείτε να καταλάβετε από την Εικόνα 28, ο πείρος θα δηµιουργηθεί µε ένα Revolve µίας διατοµής που θα σχεδιάσετε. Μπορεί φυσικά να σχεδιαστεί και µε άλλους τρόπους, αλλά µε τη χρήση περισσότερων Features, κάτι που δεν είναι επιθυµητό, για ευνόητους λόγους (αυξηµένος χρόνος σχεδίασης, αυξηµένο µέγεθος αρχείου, κ.λπ.). ηµιουργία των Sketch 1 και Revolve 1 Σχεδιάστε µε ευθύγραµµα τµήµατα την κλειστή διατοµή της Εικόνας 29 στο RIGHT Datum Plane µε προσανατολισµό TOP Datum Plane και Top. Μην ξεχάσετε τη Centerline. Εικόνα 29: Το Sketch 1 Για να εµφανίσετε κάποιες διαστάσεις που ίσως επιθυµείτε, θυµηθείτε τι κάνατε προηγουµένως κατά τη σχεδίαση του εµβόλου. Τη διατοµή µπορείτε να τη φανταστείτε ως ένα ανάποδο Π, συµµετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Προσέξτε τα σύµβολα L 1 και L 2, που σηµειώνουν ισότητες ευθυγράµµων τµηµάτων. Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση της διατοµής, κάντε της ένα Revolve για 360 προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 28. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος pin.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Είναι καλό να έχετε ανοικτό µόνο ένα παράθυρο του Wildfire 2, αυτό που δουλεύετε. Σχεδίαση του rod.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το διωστήρα που θα συνδέει τον πείρο µε το στροφαλοφόρο άξονα και φαίνεται στην Εικόνα 30. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις

21 διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα rod. Εικόνα 30: Το rod.prt Πρώτα θα δηµιουργήσετε δύο Protrusions µε Revolve. Έπειτα θα δηµιουργήσετε ένα Protrusion µε Extrude, το οποίο θα ενώνει τα δύο Revolve. Τέλος, θα κάνετε Round σε κάποιες ακµές. ηµιουργία των Sketch 1, Revolve 1, Sketch 2 και Revolve 2 Σχεδιάστε µε παραλληλόγραµµο τη διατοµή της Εικόνας 31, επιλέγοντας το TOP Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Μην ξεχάσετε τη Centerline ως άξονα περιστροφής για το Revolve.

22 Εικόνα 31: Το Sketch 1 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση του Sketch 1 και κάντε του Revolve για 360, προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 32. Εικόνα 32: Το Revolve 1 Στη συνέχεια σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 33, επιλέγοντας το TOP Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Προσέξτε την απόσταση της Centerline από το FRONT Datum Plane το οποίο είναι προεπιλεγµένο ως Reference στο Sketcher. Εµφανίστε την εσείς µε τον τρόπο που έχετε µάθει.

23 Εικόνα 33: Το Sketch 2 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Revolve για 360, προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 34. Κάντε Save. Εικόνα 34: Το Revolve 2 ηµιουργία των Sketch 3 και Extrude 1 Σχεδιάστε τη διατοµή της Εικόνας 35, επιλέγοντας το RIGHT Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το TOP Datum Plane και Top. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως References τους δύο εξωτερικούς κύκλους των κυλίνδρων που δηµιουργήσατε πριν (Εικόνα 36). Το Sketch 3 αποτελείται από δύο ευθύγραµµα τµήµατα και δύο κυκλικά τόξα που συµπίπτουν µε τα References που επιλέξατε. Εικόνα 35: Το Sketch 3

24 Εικόνα 36: Επιλογή των References για το Sketch 3 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude. Στο παράθυρο καθορισµού του Extrude επιλέξτε για βάθος προέκτασης το εικονίδιο, που σηµαίνει ότι ή τιµή για το βάθος που θα δώσετε, θα µοιραστεί ισόποσα και προς τις δύο κατευθύνσεις του επιπέδου σχεδίασης. ώστε την τιµή 10. Ολοκληρώνοντας το Extrude, το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 37. Εικόνα 37: Το Extrude 1 ηµιουργία των Round 1 και Round 2 Τώρα θα κάνετε µερικά Rounds, τα οποία θα ενισχύσουν την αντοχή του διωστήρα, αποτρέποντας τη συγκέντρωση τάσεων στις ακµές. Με το Round 1 στρογγυλέψτε τις τέσσερις ακµές της Εικόνας 38, δίνοντας ακτίνα 5.

25 Εικόνα 38: Επιλογή ακµών για το Round 1 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 39. Εικόνα 39: Το Round 1 Στη συνέχεια προσθέστε άλλο ένα Round. Αρχικά επιλέξτε την ακµή της Εικόνας 40 και δώστε ακτίνα 2. Μην ολοκληρώνετε ακόµη το Round. Εικόνα 40: Επιλογή ακµής για το Round 2 Τώρα, δώστε προσοχή. Πατήστε το κουµπί Sets στο παράθυρο καθορισµού του Round. Κάντε click στο New Set για να επιλέξετε την ακµή της Εικόνας 41. Για το Set 2 δώστε ακτίνα 5. Έτσι, µε το ίδιο Round, το Round 2, και µε δύο Sets, δηµιουργήσατε δύο στρογγυλέµατα µε διαφορετικές ακτίνες.

26 Εικόνα 41: Επιλογή ακµής για το Set 2 του Round 2 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 30. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Σχεδίαση του shaft.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το στροφαλοφόρο άξονα που φαίνεται στην Εικόνα 42. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε το διωστήρα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα shaft. Εικόνα 41: Το shaft.prt Αρχικά δα δηµιουργήσετε τρία Protrusions µε Extrude και στη συνέχεια θα αντικατοπτρίσετε µε Mirror τα δύο τελευταία ως προς ένα επίπεδο. ηµιουργία των Sketch 1 και Extrude 1 Σχεδιάστε τη διατοµή της Εικόνας 42 επιλέγοντας το FRONT Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right.

27 Εικόνα 42: Το Sketch 1 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό µε την επιλογή για βάθος 30. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 43. Εικόνα 43: Το Extrude 1 ηµιουργία των Sketch 2 και Extrude 2 Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε µία διατοµή στο επίπεδο του στερεού. ηλαδή επιλέγετε την επίπεδη βάση του κυλίνδρου ως Sketch Plane (δεν έχει σηµασία ποια από τις δύο) και για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Αφού έχετε εισέρθει στο Sketcher, κλείστε το παράθυρο των References και επιλέξτε το εργαλείο σχεδίασης οµόκεντρων κύκλων που είναι το κουµπί και βρίσκεται δίπλα στο εργαλείο. Τώρα κάντε ένα click στον κύκλο που ήδη υπάρχει από το προηγούµενο Extrude και διαπιστώστε ότι µε δεύτερο click δηµιουργείται οµόκεντρος κύκλος. ώστε τη σωστή διάµετρο. Σχεδιάστε ένα δεύτερο κύκλο µε το κλασικό εργαλείο δηµιουργίας κύκλων και φροντίστε να σηµειωθεί το σύµβολο R 1, που σηµαίνει ισότητα ακτίνας. είτε την Εικόνα 44.

28 Εικόνα 44: Σχεδίαση δύο κύκλων µε ίδια διάµετρο Στη συνέχεια σχεδιάστε δύο ευθύγραµµα τµήµατα. Προσέξτε τα σύµβολα καθετότητας (Τ) (Εικόνα 45). Εικόνα 45: Τα ευθύγραµµα τµήµατα είναι κατακόρυφα και εφάπτονται των κύκλων Τώρα δώστε προσοχή διότι θα κάνετε κάτι που απαιτεί λεπτό χειρισµό. Επιλέξτε το εργαλείο µε το οποίο θα κάνετε trim, δηλαδή θα καθαρίσετε το σχέδιο από τα τµήµατα που δε θέλετε να υπάρχουν στη διατοµή. Έχοντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του mouse, διαγράψτε µία πορεία στο Sketch, όπως στην Εικόνα 46.

29 Εικόνα 46: Το trim που θα κάνετε Κάντε Undo και δοκιµάστε το µερικές φορές, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Είναι ένα χρησιµότατο εργαλείο για το Sketcher και πρέπει να το µάθετε καλά. Έτσι, προκύπτει η διατοµή της Εικόνας 47. Εικόνα 47: Το Sketch 2 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό, µε κατεύθυνση µακριά από το υπόλοιπο στερεό και µε βάθος 5. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 48. Εικόνα 48: Το Extrude 2 ηµιουργία των Sketch 2, Extrude 2 και Mirror 1

30 Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε µία διατοµή στην επίπεδη επιφάνεια που φαίνεται στην Εικόνα 49. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Εικόνα 49: Επιλογή Sketch Plane Σχεδιάστε µε οµόκεντρο κύκλο τη διατοµή της Εικόνας 50. Εικόνα 50: Το Sketch 3

31 Ολοκληρώστε η σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό µε κατεύθυνση µακριά από το υπόλοιπο στερεό, µε βάθος 20. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 51. Εικόνα 51: Το Extrude 3 Τώρα, επιλέξτε από το Model Tree τα Extrude 2 και Extrude 3. Για να τα επιλέξετε µαζί, πατήστε το Ctrl. Κάντε Mirror, επιλέγοντας ως επίπεδο αντικατοπτρισµού το FRONT Datum Plane. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 41. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. ηµιουργία της συναρµολόγησης motor.asm Για να προχωρήσετε στη συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία αυτών, βρίσκονται στο φάκελο µε το όνοµά σας και όχι σε υπο-φακέλους µέσα σε αυτόν. Σιγουρευτείτε επίσης, ότι έχετε ορίσει το δικό σας Working Directory. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου, επιλέγοντας ως type, Assembly, ως sub-type, Design και δώστε το όνοµα motor. Το περιβάλλον εργασίας δεν αλλάζει και πολύ από εκείνο της σχεδίασης εξαρτηµάτων. Να γνωρίζετε, ότι στο Model Tree θα αναγράφονται πλέον τα συστατικά (µπορεί να είναι εξαρτήµατα αλλά και υπο-συναρµολογήσεις) που θα εισάγετε στη συναρµολόγηση και όχι µορφολογικά χαρακτηριστικά. Προσέξτε, ότι το Wildfire 2 έχει ορίσει κάποια Datum για να οριστεί ο τρισδιάστατος χώρος του µοντέλου συναρµολόγησης. Για την τοποθέτηση των συστατικών στο χώρο, θα χρησιµοποιήσετε τους περιορισµούς θέσης (Constraints) που εφαρµόζονται µεταξύ ζεύγους επιφανειών, ακµών ή Datum Planes, Points, Coordinate Systems, Points και Curves. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Constraints. Εσείς θα χρησιµοποιήσετε κυρίως το Insert, το Mate, και το Align. Χρειάζεται, ωστόσο να γνωρίζετε και τους άλλους τύπους, αλλά θα το ψάξετε µόνοι

32 σας το ζήτηµα, ειδικά κατά το τελικό σας σχέδιο για το Cadlab. Το Insert χρησιµοποιείται για τη συναρµολόγηση δύο κυλινδρικών ή σφαιρικών επιφανειών και ευθυγραµµίζει άξονες κυλίνδρων ή κέντρα σφαιρών, αντίστοιχα. Το Mate και το Align χρησιµοποιούνται για το συσχετισµό δύο επιπέδων, είτε Datum Planes είτε επίπεδων επιφανειών των συστατικών, αλλά και Datum Axis, Datum Coordinate Systems και Datum Points σπανιότερα. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι µε τη χρήση του Mate, τα επίπεδα έρχονται «αντικριστά», δηλαδή κοιτούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ µε τη χρήση του Align, έρχονται «πρόσωπο», δηλαδή κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. Τόσο µε Mate, όσο και µε Align, τα επίπεδα µπορούν να τοποθετηθούν µεταξύ τους σε καθορισµένη από το σχεδιαστή απόσταση. Είναι ανάγκη να κατανοήσετε ότι για να είναι ένα εξάρτηµα πλήρως περιορισµένο στον τρισδιάστατο χώρο (Fully Constrained), πρέπει να οριστούνε Constraints που το περιορίζουν τουλάχιστον σε τρεις διαστάσεις του χώρου. Να γνωρίζετε επίσης, ότι µε τα διαθέσιµα Constraints από το Wildfire 2, µπορεί να σχεδιαστεί κάθε συναρµολόγηση. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς σχεδιάζεται η συναρµολόγηση, διότι απαιτεί λεπτούς χειρισµούς. Πειραµατιστείτε και κατανοείστε τη διαδικασία συναρµολόγησης, διότι είναι από τα πιο σηµαντικά θέµατα κατά τη σχεδίαση µε χρήση Η/Υ. Κατανοήστε ότι είναι η φάση, που το τελικό προϊόν έρχεται στη ζωή, έστω και σε ψηφιακή µορφή. Τοποθέτηση του piston.prt Αρχικά, θα τοποθετήσετε το έµβολο. Επιλέξτε από την καρτέλα Insert Component Assemble, ή εναλλακτικά πατήστε το κουµπί, που είναι το εργαλείο προσθήκης συστατικού στη συναρµολόγηση. Ανοίγει το παράθυρο ευρέσεως του συστατικού στο Working Directory. Επιλέξτε το piston.prt και πατήστε Open. Ανοίγει το παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του (Εικόνα 52).

33 Εικόνα 52: Το παράθυρο καθορισµού τoποθέτησης εξαρτηµάτων Όπως βλέπετε, στο κάτω µέρος όπου αναγράφεται το Placement Status, δεν υπάρχουν καθόλου Constraints. Εσείς πατήστε το κουµπί για να ταυτιστεί το σύστηµα συντεταγµένων του εµβόλου µε εκείνο της συναρµολόγησης. Προσέξτε ότι το Placement Status γίνεται Fully Constrained. Μόνο όταν το Placement Status γίνει Fully Constrained, το εξάρτηµα έχει τοποθετηθεί επαρκώς στο χώρο. Σε κάθε νέο µοντέλο συναρµολόγησης, το πρώτο εξάρτηµα θα το τοποθετείτε πάντα µε αυτήν την επιλογή. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 53. Εικόνα 53: Η τελική τοποθέτηση του piston.prt

34 Τοποθέτηση των ring.prt Τώρα θα τοποθετήσετε τα τρία ελατήρια στις τρεις εγκοπές. Όπως καταλαβαίνετε, ένα εξάρτηµα ή µία υπο-συναρµολόγηση που έχετε σχεδιάσει µία φορά, µπορούνε να χρησιµοποιηθούνε στο µοντέλο συναρµολόγησης, όσες φορές χρειάζεται. Αν λοιπόν σχεδιάσετε µία τετρακύλινδρη µηχανή, το έµβολο θα το σχεδιάσετε µία φορά. Κάτι πιο συνηθισµένο όσον αφορά συστατικά που επαναλαµβάνονται, είναι οι βίδες, οι τροχοί κ.λπ. Πατήστε το κουµπί προσθήκης συστατικού και ανοίξτε το ring.prt. Το ελατήριο εµφανίζεται δίπλα στο έµβολο, σε τυχαία θέση (Εικόνα 54). Εικόνα 54: Η τυχαία τοποθέτηση του ring.prt µε την εισαγωγή του στη συναρµολόγηση Εσείς πρέπει να καθορίσετε τους περιορισµούς τοποθέτησης για το ελατήριο. Στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης εξαρτηµάτων που ανοίγει, το πρώτο Constraint είναι προεπιλεγµένο ως Automatic. Εσείς αλλάξτε το σε Mate, από το βελάκι που έχει δίπλα του. Προσέξτε τώρα, ότι στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης, υπάρχει µία περιοχή που ονοµάζεται Component Reference. Πατώντας το µαύρο βελάκι, επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια του ελατηρίου, που φαίνεται στην Εικόνα 55.

35 Εικόνα 55: Επιλογή Reference του συστατικού, ring.prt Τώρα, προσέξτε στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης, την περιοχή που ονοµάζεται Assembly Reference. Με το αντίστοιχο βελάκι, επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια της χαµηλότερης εγκοπής του εµβόλου (Εικόνα 56). Εικόνα 56: Επιλογή Reference της συναρµολόγησης Στον πίνακα µηνυµάτων, το Wildfire 2 σας ζητάει την απόσταση που θέλετε να έχουν αυτά τα δύο επίπεδα. Εσείς δώστε την τιµή 0. Έτσι, το ελατήριο έρχεται στο σωστό ύψος σε σχέση µε το έµβολο, µε τη χρήση ενός Mate Constraint (Εικόνα 57).

36 Εικόνα 57: Η τοποθέτηση του ring.prt µε ένα Constraint Πρέπει να κατανοήσετε, ότι µε αυτό το Mate περιορίσατε τη θέση του ελατηρίου ως προς ένα επίπεδο, δηλαδή το φέρατε στο επιθυµητό ύψος. εν έχει οριστεί ακόµη η πλήρης τοποθέτησή του στο χώρο. Το επόµενο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του ελατηρίου (δεν έχει σηµασία την εσωτερική ή την εξωτερική). Ως Assembly Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του τοιχώµατος του εµβόλου. Επίσης δεν έχει σηµασία η εσωτερική ή η εξωτερική. Σηµασία έχουν οι άξονες των κυλίνδρων που ορίζουν οι κυλινδρικές επιφάνειες, καθώς εκείνοι είναι που ευθυγραµµίζονται µε το Insert Constraint. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 58. Εικόνα 58: Η τοποθέτηση του ring.prt µε δύο Constraints Παρατηρείτε, ότι το ελατήριο έχει τοποθετηθεί στην εγκοπή, και µάλιστα το Placement Status είναι Fully Constrained. Προσέξτε όµως τη λεπτοµέρεια Allow Assumptions, που είναι ενεργοποιηµένη και σηµαίνει ότι το Wildfire 2 κάνει κάποιες

37 υποθέσεις για να κρίνει πλήρη την τοποθέτηση του ελατηρίου. Αυτό που λείπει είναι να στρίψουµε το ελατήριο στην επιθυµητή γωνία σε σχέση µε το έµβολο. ηλαδή, επιθυµούµε το άνοιγµα του πρώτου ελατηρίου (που είναι το ελατήριο του λιπαντικού) να βρίσκεται πάνω από την οπή που δέχεται τον πείρο. Για το λόγο αυτό προσθέστε ακόµη ένα Constraint πατώντας το πράσινο συν (+). Επιλέξτε να είναι Mate. Ως Component Reference επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια του ελατηρίου όπως στην Εικόνα 59. Εικόνα 59: Επιλογή Reference του ελατηρίου Ως Assembly Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane του εµβόλου. Στον πίνακα µηνυµάτων ζητείται η γωνία µεταξύ των δύο επιπέδων. ώστε την τιµή 7.5, ώστε το άνοιγµα του ελατηρίου να διχοτοµείται από το RIGHT Datum Plane. Τώρα το Placement Status είναι Fully Constrained και µπορείτε να πατήσετε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης για το πρώτο ελατήριο. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 60. Εικόνα 60: Η τελική τοποθέτηση του πρώτου ring.prt Συναρµολογήστε µε τον ίδιο τρόπο το δεύτερο και το τρίτο ελατήριο. Ωστόσο, φροντίστε να διαφέρουν οι γωνίες κατά τον ορισµό του τρίτου Constraint. Για το

38 δεύτερο δώστε τιµή 52.5 και για το τρίτο Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 61. Εικόνα 61: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο και τα τρία ελατήρια Τοποθέτηση του pin.prt Τώρα θα τοποθετήσετε τον πείρο στην οπή του εµβόλου. Ήδη γνωρίζετε µε ποια Constraints θα το κάνετε αυτό. Εισάγετε τον πείρο στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Align. Ως Component Reference επιλέξτε το FRONT Datum Plane και ως Assembly Reference το FRONT Datum Plane του εµβόλου. Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε µία από τις κυλινδρικές επιφάνειες του πείρου και ως Assembly Reference µία από τις εσωτερικές κυλινδρικές επιφάνειες της οπής του εµβόλου. Κατανοήστε ότι δεν έχει νόηµα η επιβολή τρίτου Constraint όπως κάνατε µε τα ελατήρια, διότι ο πείρος είναι συµµετρικός ως προς όλα τα επίπεδα που διέρχονται από τον άξονά του. Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του πείρου. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 62. Εικόνα 62: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο, τα τρία ελατήρια και τον πείρο Τοποθέτηση του rod.prt

39 Τώρα θα τοποθετήσετε το διωστήρα. Ήδη γνωρίζετε ποια Constraints θα χρησιµοποιήσετε για να το κάνετε αυτό. Εισάγετε το διωστήρα στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Mate. Ως Component Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και ως Assembly Reference το FRONT Datum Plane του εµβόλου ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane). Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Align. Ως Component Reference επιλέξτε το TOP Datum Plane του διωστήρα και ως Assembly Reference το RIGHT Datum Plane του εµβόλου ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το RIGHT Datum Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). Αφού έχετε επιβάλει τα δύο πρώτα Constraints, ο διωστήρας έχει περιοριστεί ως προς δύο επίπεδα, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόµη πλήρως η τοποθέτησή του. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 63. Εικόνα 63: Η τοποθέτηση του διωστήρα µε τα δύο πρώτα Constraints Προσθέστε ένα τρίτο Constraint ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια που φαίνεται στην Εικόνα 64 και ως Assembly Reference µία από τις κυλινδρικές επιφάνειες του πείρου. Εικόνα 64: Επιλογή Reference του διωστήρα

40 Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του διωστήρα. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 65. Εικόνα 65: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο, τα τρία ελατήρια, τον πείρο και το διωστήρα Τοποθέτηση του shaft.prt Τώρα θα τοποθετήσετε το στροφαλοφόρο άξονα. Ήδη γνωρίζετε ποια Constraints θα χρησιµοποιήσετε για να το κάνετε αυτό. Εισάγετε το στροφαλοφόρο άξονα στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Mate. Ως Component Reference επιλέξτε το FRONT Datum Plane και ως Assembly Reference το RIGHT Datum Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane, το FRONT Datum Plane του πείρου ή το FRONT Datum Plane του εµβόλου). Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του κοµβίου στροφάλου και ως Assembly Reference την κυλινδρική επιφάνεια του διωστήρα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 66. Εικόνα 66: Επιλογή References για το Insert Constraint

41 Για να οριστεί πλήρως στο χώρο ο στροφαλοφόρος άξονας χρειάζεται να προσθέσετε ένα Align Constraint. Ως Component Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane του στροφαλοφόρου άξονα και ως Assembly Reference το TOP Datum Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το RIGHT Datum Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του στροφαλοφόρου άξονα. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 67. Εικόνα 67: Το µοντέλο συναρµολόγησης motor.asm Το Β Μέρος του εγχειριδίου έφτασε στο τέλος του. Επαναλάβετέ το όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να είσαστε σε θέση να το ολοκληρώσετε χωρίς βοήθεια. Αποµένει η δηµιουργία µηχανολογικών σχεδίων (Drawings). Επιπροσθέτως, θα ήτανε καλύτερο για εσάς να εξασκηθείτε στη σχεδίαση εξαρτηµάτων και συναρµολογήσεων, για να εξοικειωθείτε στο χειρισµό και τη φιλοσοφία σχεδίασης του Pro/ENGINEER Wildfire 2.

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0

Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Εγχειρίδιο για Creo Elements Direct Modeling Express 4.0 Διπλωματική εργασία Κλιματσάκη Αθηνά Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 1.1 Συστήματα σχεδιομελέτης με χρήση Η/Υ- Computer Aided Design-Συστήματα CAD 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad

Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Πανώριος Μπενάρδος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ επιµέλεια : Γ. Βοσνιάκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2005 Οι σηµειώσεις αυτές διανέµονται

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007.

Τέκτων 7. for Windows Vista. Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος. Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. Τέκτων 7 for Windows Vista Συνοπτικός οδηγός πρόσθετων δυνατοτήτων και βελτιώσεων της νέας έκδοσης του προγράµµατος Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007. 2 TEΚΤΩΝ 7 Πρόσθετες δυνατότητες 3 Πρόλογος Στο κείµενο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ INDUSTRIAL DIGITAL APPLICATIONS CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓ. Μ. ΠΙΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε. - IDA CONTROL Αγ. Δημητρίου 243 Αγ. Δημήτριος, Τ.Κ. 173 42 Τηλ. +30 210 9821806,

Διαβάστε περισσότερα

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra

δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra δρ Μιχάλης Τζούμας Σχ. Συμβ. Μαθηματικών Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra Αγρίνιο, 2015 1 Διδάσκοντας στην τάξη με το Geogebra 2 Μιχάλης Τζούμας Αγρίνιο 2015 ISBN: 978-960-85583-7-3 Εκδόσεις: Αγριώνιον

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά

Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Διαδραστικό λογισμικό για τη γεωμετρία του χώρου και τα μαθηματικά Εξερευνήστε την 3 η διάσταση! Έκδοση 2.1 CABRI 3D V2 Πρωτοποριακά Μαθηματικά Εργαλεία ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 -

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα

Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα Κεφάλαιο 4: Αντικείμενα... Σε αυτό το κεφάλαιο: 4.1 Το σκηνικό του Scratch 4.2 Σχεδιάζοντας ένα σκηνικό 4.3 Σχεδιάζοντας αντικείμενα... «Το κρίσιμο στοιχείο της δημιουργικότητας, είναι το να μη φοβάσαι

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης

EAGLE 5.0. Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών. για Linux Mac και Windows. Οδηγίες Χρήσης 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος ελεγκτής διαδρομών για Linux Mac και Windows Οδηγίες Χρήσης CadSoft Computer, Inc. www.cadsoftusa.com 5.0 Κυκλωματικά διαγράμματα ομή πλακετών Αυτόματος

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. GeoGebra

Κεφάλαιο 4. GeoGebra Κεφάλαιο 4 GeoGebra Στόχοι: Με τη βοήθεια του Οδηγού αυτού, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: Εργαστεί με το λογισμικό Geogebra για τη δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων Αξιοποιήσει τα εργαλεία του Geogebra

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1

Υπολογιστικά Φύλλα. Microsoft Office Excel 2003. 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 Υπολογιστικά Φύλλα Microsoft Office Excel 2003 Περιεχόµενα 1. Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας µιας εφαρµογής υπολογιστικού φύλλου 1 2. Μορφοποίηση περιεχοµένου και εµφάνισης κελιών, γραµµών, στηλών

Διαβάστε περισσότερα

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης

Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ. Εγχειρίδιο Χρήσης Piscina ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Multisoft 1. Γενικές οδηγίες 1.1 Eγκατάσταση Προγράμματος Ανοίγετε το CD-ROM και κάνετε διπλό κλικ με το αριστερό πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.E.I. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Φ.Π. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχοµένων

Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων 1 Προχωρηµένα θέµατα λειτουργικού συστήµατος MS Windows...1 1.1 Αλλάζοντας την εµφάνιση των Windows XP... 1 1.1.1 Αλλάζοντας την γενική εµφάνιση των Windows XP... 2 1.1.2 Αλλάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε 3. Εγκατάσταση του 1992 Enterprise 4. Σχεδιασµός κάτοψης 13. Παράρτηµα 1 Τροποποίηση µοντέλων 22

Πριν ξεκινήσετε 3. Εγκατάσταση του 1992 Enterprise 4. Σχεδιασµός κάτοψης 13. Παράρτηµα 1 Τροποποίηση µοντέλων 22 Περιεχόµενα Πριν ξεκινήσετε 3 Η κουζίνα 3 Εγκατάσταση του 1992 Enterprise 4 Απαιτήσεις συστήµατος 4 Πως να εγκαταστήσετε το 1992 Enterprise 4 Σχεδιασµός κάτοψης 13 Ξεκινώντας το πρόγραµµα 13 ηµιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC

Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Fepla Πρόγραμμα υπολογισμού επίπεδων φορέων με το πεπερασμένο στοιχείο TRIC Eγχειρίδιο χρήσης Αθήνα, Μάιος 2013 Version 1.0.4 2 Fepla LH Λογισμική Στουρνάρη 23 Αθήνα ΤΚ 106 82 Τηλέφωνα: (210) 3816151,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής

Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Εισαγωγικές έννοιες πληροφορικής Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress

ICDL Ενότητα 6. Παρουσιάσεις με τη χρήση. OpenOffice.org Impress ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1 Περιεχόμενα σελίδες 2 ICDL Ενότητα 6 Παρουσιάσεις με τη χρήση OpenOffice.org Impress 1η ενότητα: Χρήση της εφαρμογής 3 6.1.1 Τα πρώτα βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης MobileMapper Office 1 MobileMapper Office Software... 4 Εισαγωγή... 4 Εγκατάσταση του MobileMapper Office... 5 Εκκίνηση του MobileMapper Office... 6 MobileMapper Office Main Window (κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets

AgentSheets. Εγχειρίδιο Αναφοράς. Idea Spreadsheet. AgentSheets AgentSheets Εγχειρίδιο Αναφοράς Idea Spreadsheet AgentSheets Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2 2.1. Μενού «Αρχείο» 3 2.1.1. Νέο Έργο 4 2.1.2. Νέο Πεδίο Εργασίας 8 2.1.3. Άνοιγµα Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley

Module 3. Επεξεργασία κειμένου. με τη χρήση του. OpenOffice.org Writer. για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux. David Varley Module 3 Επεξεργασία κειμένου με τη χρήση του OpenOffice.org Writer για λειτουργικό σύστημα Ubuntu Linux David Varley Μετάφραση Βασιλική Οικονόμου Άννα Κρασσά Κατάλογος περιεχομένων Πρώτη ενότητα: Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

www.facetoface.gr με Σύστημα διδασκαλίας facetoface ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARCHICAD ΜΑΘΗΜΑ 1: Εκκίνηση του Προγράμματος ΜΑΘΗΜΑ 2 Εκκίνηση του Archicad με καθορισμένες και μη ρυθμίσεις ΜΑΘΗΜΑ 3 Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας ΜΑΘΗΜΑ 4 Εναλλαγής κάτοψης και 3D προβολήςf2_f3

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan. Εγχειρίδιο χρήσης

Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan. Εγχειρίδιο χρήσης Πρόγραµµα οδήγησης σαρωτή MiraScan Εγχειρίδιο χρήσης Περιεχόµενα Εισαγωγή στο MiraScan.......................................................... 5 1.1 MiraScan....................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία Κειµένου

Επεξεργασία Κειµένου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Καβάλας Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιµόρφωση Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης σε εξιότητες

Διαβάστε περισσότερα