Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Β Μέρος"

Transcript

1 Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Β Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006

2 Εισαγωγή Μέχρι τώρα, έχετε δει κάποιες από τις βασικές εντολές για τη δηµιουργία εξαρτηµάτων µε τη χρήση µορφολογικών χαρακτηριστικών στο Wildfire 2. Σε αυτό το Β Μέρος του εγχειριδίου θα προχωρήσετε σε µία πιο λεπτοµερή σχεδίαση πέντε εξαρτηµάτων και θα τα συναρµολογήσετε µεταξύ τους. Όπως θα διαπιστώσετε, τα θέµατα που έχουν αναπτυχθεί αναλυτικά στο Α Μέρος, περιγράφονται πιο συνοπτικά εδώ. Αν έχετε πρόβληµα στην ολοκλήρωση του Β Μέρους, είναι καλύτερο για εσάς να επαναλάβετε το Α Μέρος, όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να είσαστε σε θέση να το ολοκληρώσετε χωρίς βοήθεια. Τα εξαρτήµατα (Parts) που θα σχεδιάσετε είναι τα piston.prt, ring.prt, pin.prt, rod.prt και shaft.prt. Στη συνέχεια θα δηµιουργήσετε µία συναρµολόγηση µεταξύ αυτών των εξαρτηµάτων. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις των εξαρτηµάτων, διότι πρέπει να ταιριάζουν µεταξύ τους κατά τη συναρµολόγηση. Η συναρµολόγηση (Assembly) που θα δηµιουργήσετε είναι το motor.asm. Στην Εικόνα 1 φαίνονται τα εξαρτήµατα που απαρτίζουν το µοντέλο συναρµολόγησης. Εικόνα 1: Το µοντέλο συναρµολόγησης, motor.asm, µε τα επιµέρους εξαρτήµατα

3 Σχεδίαση του piston.prt Αρχικά θα σχεδιάσετε το έµβολο που φαίνεται στην Εικόνα 2. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα για τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα piston. Εικόνα 2: Το εξάρτηµα piston.prt ηµιουργία των Sketch 1, Revolve 1 και Shell 1 Πρώτα θα δηµιουργήσετε το Sketch 1. Θα είναι µία κλειστή διατοµή και επιπλέον θα έχει µία Centerline, που θα χρησιµοποιηθεί ως άξονας περιστριφής. Πατήστε το Sketch Tool και επιλέξτε τo FRONT Datum Plane ως επίπεδο σχεδίασης. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 3.

4 Εικόνα 3: Το Sketch 1 αποτελείται από τρία ευθύγραµµα τµήµατα και ένα κυκλικό τόξο. Για το τόξο πατήστε το κουµπί. Το αριστερό άκρο του τόξου είναι εφαπτοµενικά κάθετο στο κατακόρυφο κάθετο τµήµα, οπότε, προσέξτε να εµφανιστεί το σηµάδι της καθετότητας ( ). Τελειώστε µε τη σχεδίαση της διατοµής ( ) και κάντε της Revolve για 360. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 4. Εικόνα 4: Το Revolve 1

5 Τώρα θα προσθέσετε ένα Shell, επιλέγοντας ως Reference την επίπεδη επιφάνεια στη βάση του εξαρτήµατος και δίνοντας πάχος 8. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 5. Κάντε Save. Εικόνα 5: Το Shell 1 ηµιουργία των DTM1, Sketch 2 και Extrude 1 Τωρα θα δηµιουργήσετε ένα βοηθητικό Datum Plane, το DTM1. Πρέπει να είναι παράλληλο µε το TOP και να απέχει από αυτό 10 προς τα επάνω, δηλαδή προς την κατεύθυνση της σφαιρικής επιφάνειας στην κορυφή του εµβόλου. Στο DTM1 σχεδιάστε ταυτόχρονα τις δύο κλειστές διατοµές της Εικόνας 6. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως Reference τον κύκλο, ώστε τα δύο τόξα που θα σχεδιάσετε να συµπίπτουν µε αυτόν. Μπορείτε να σχεδιάσετε τα τόξα, πατώντας το κουµπί, που θα βρείτε δίπλα στο κουµπί, πατώντας το βελάκι. Φροντίστε να δοκιµάσετε όλα τα εργαλεία του Sketcher, για να δείτε τι µπορείτε να σχεδιάσετε µε αυτά και τον τρόπο λειτουργία τους.

6 Εικόνα 6: Το Sketch 2 Το Sketch 2 πρέπει να το κάνετε Extrude και Remove Material µε κατεύθυνση προς τη βάση του εµβόλου, µέχρι να τα διαπεράσει όλα. Θυµηθείτε το κουµπί. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 7. Εικόνα 7: Το Extrude 1 έχει αφαιρέσει υλικό και από τις δύο πλευρές του εµβόλου. Κάντε Save.

7 ηµιουργία των Sketch 3, Extrude 2, Sketch 4, Extrude 3, και Round 1 Τώρα θα κάνετε άλλη µία αφαίρεση υλικού µε Extrude. Επιλέξτε το FRONT Datum Plane για να σχεδιάσετε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 8, µε προσανατολισµό RIGHT Datum Plane και Right. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως Reference την κάτω οριζόντια ακµή. Εικόνα 8: Το Sketch 3. Προσέξτε τα σύµβολα καθετότητας (Τ) Αφού ολοκληρώσετε τη διατοµή κάντε της Extrude µε Remove Material. Το Extrude 2 πρέπει να γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις και µάλιστα να διαπεράσει όλες τις επιφάνειες. Για να το κάνετε αυτό, στο παράθυρο καθορισµού του Extrude πατήστε Options και επιλέξτε και για τις δύο κατευθύνσεις το κουµπί, όπως στην Εικόνα 9. Ολοκληρόνωντας το Extrude 2, το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 10. Εικόνα 9: Επιλογή Through All και προς τις δύο κατευθύνσεις

8 Εικόνα 10: Το Extrude 2 Στη συνέχεια θα κάνετε άλλο ένα Sketch στο επίπεδο του στερεού, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10. Σχεδιάστε το Sketch 4 όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. Το Sketch 4 πρέπει να γίνει στο επίπεδο του στερεού και όχι σε Datum Plane. ηλαδή θα το σχεδιάσετε στην επίπεδη βάση του εµβόλου. To Sketch 4 είναι ένας κύκλος µε το κέντρο του στην τοµή των FRONT και RIGHT Datum Planes. Εικόνα 11: Το Sketch 4

9 Τώρα κάντε στο Sketch 4 Extrude µε Remove Material. Η κατεύθυνση πρέπει να είναι προς το στερεό και το βάθος ίσο µε 50. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 12. Εικόνα 12: Το Extrude 3 Τώρα θα δηµιουργήσετε ένα Round µε ακτίνα 6 στις τέσσερις ακµές της Εικόνας 13. Εικόνα 13: Επιλογή ακµών για στρογγύλευση

10 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 14. Κάντε Save. Εικόνα 14: Το Round 1 ηµιουργία των DTM2, Sketch 5, Extrude 4 και Mirror 1 Τώρα θα δηµιουργήσετε άλλο ένα βοηθητικό Datum Plane, το DTM2. Το DTM2 πρέπει να είναι παράλληλο µε το TOP Datum Plane και να απέχει από αυτό απόσταση ίση µε 10 προς τη βάση του εµβόλου. Στο DTM2 επιλέξτε να σχεδιάσετε διατοµή µε Orientation RIGHT Datum Plane και Right. Αφου µπήκατε στο Sketcher, πατήστε το κουµπί για να έχετε απεικόνηση σύρµατος. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ όταν βρισκόµαστε στο Sketcher για να εµφανίζονται ακµές που χρειαζόµαστε ως References. Eπιλέξτε ως Reference τον κύκλο, όπως στην Εικόνα 15. Έπειτα σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 16. Το Sketch 5 αποτελείται από ένα ευθύγραµµο τµήµα και ένα τόξο. Το τόξο πρέπει να συµπίπτει µε το Reference. Για να εµφανίσετε τη διάσταση 20, που είναι η απόσταση του ευθύγραµµου τµήµατος της διατοµής από το FRONT Datum Plane, ακολουθήστε την εξής διαδικασία. Πατήστε το κουµπί, επιλέξτε µε αριστερό click τις δύο ευθείες της Εικόνας 16 και πατήστε το µεσαίο πλήκτρο του mouse στο σηµείο που θέλετε να αναγραφεί η απόστασή τους.

11 Εικόνα 15: Τα References για τη σχεδίαση του Sketch 5 Εικόνα 16: Τo Sketch 5

12 Κάντε Extrude στη διατοµή Sketch 5, ορίζοντας ως βάθος προέκτασης το Through Next. Για να το κάνετε αυτό, θυµηθείτε το κουµπί. Προσέξτε, η προέκταση να µη γίνει προς τη βάση του εµβόλου, αλλά προς την κορυφή του. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 17. Εικόνα 17: Το Extrude 4 Στη συνέχεια αντικατοπτρίστε µε Mirror το Extrude 4, ως προς το FRONT Datum Plane για να δηµιουργηθεί το ίδιο Extrude (Extrude 5) και στην άλλη πλευρά του εµβόλου. ηµιουργία των Sketch 6 και Extrude 6 Τώρα θα δηµιουργήσετε µία οπή, αλλά µε τη χρήση του Extrude και όχι µε Hole. Επιλέξτε το FRONT Datum Plane για να σχεδιάσετε το Sketch 6 της Εικόνας 18. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right.

13 Εικόνα 18: Το Sketch 6 Κάντε Extrude το Sketch 6 και Remove Material. Προσέξτε, το Extrude 6 να γίνει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Επίσης πρέπει να ορίσετε ως βάθος Through All, όπως κάνατε και στο Extrude 2. Έτσι θα δηµιουργήσετε µία διαµπερή οπή, όπως φαίνεται στην Εικόνα 19. Εικόνα 19: Το Extrude 6

14 ηµιουργία των Sketch 7, Revolve 2 και Pattern 1 Τώρα θα δηµιουργήσετε τρεις εγκοπές για την υποδοχή των ελατηρίων. Πρώτα θα σχεδιάσετε την πρώτη µε το Sketch 7 και το Revolve 2. Στη συνέχεια θα την αντιγράψετε τρεις φορές µε τη χρήση του Pattern, όπως έχετε ξανακάνει στο Α Μέρος του εγχειριδίου. Σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 21 στο FRONT Datum Plane, επιλέγοντας για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Για να σχεδιάσετε το Sketch 7 επιλέξτε τα References της Εικόνας 20, που είναι το DTM1 και το εξωτερικό τοίχωµα του εµβόλου. Να ξέρετε ότι στο Sketcher είναι καλό να υπάρχουν όσα References επιθυµείτε, διότι διευκολύνουν πολύ στην ακριβή σχεδίαση διατοµών. Μπορείτε να προσθέτετε References επιλέγοντας από την καρτέλα Sketch References. Εικόνα 20: Τα References για το Sketch 7

15 Εικόνα 21: Το Sketch 7 Μην ξεχάσετε να βάλετε τη Centerline στο κατακόρυφο Datum. Βγείτε από το Sketcher, και έχοντας επιλεγµένο το Sketch 7, επιλέξτε Revolve για 360 µε Remove Material. Αφού κάνετε το Revolve 2, το έµβολο πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 22. Εικόνα 22: Το Revolve 2

16 Στη συνέχεια θα αντιγράψετε το Revolve 2 άλλες δύο φορές προς την επάνω κατεύθυνση. Αυτό θα το κάνετε µε Pattern Direction. ώστε απόσταση µεταξύ των αντιγράφων ίση µε 4 και φροντίστε να δηµιουργηθούν προς την κορυφή του εµβόλου. Θυµηθείτε µόνο ότι στο πλήθος των αντιγράφων, συµπεριλαµβάνεται και το αρχικό Feature. Έπειτα από το Pattern 1, το έµβολο πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 2. Είναι καλό στα εξαρτήµατα που σχεδιάζετε να δίνετε χρώµατα για να ξεχωρίζουν µεταξύ τους στη συναρµολόγηση, καθώς και για να φαίνονται πιο ρεαλιστικά ή να είναι ευπαρουσίαστα. Επιλέξτε από την καρτέλα View Color and Appearance για να εµφανιστεί το παράθυρο χρωµατισµού και εµφάνισης. Επιλέξτε από τα έτοιµα χρώµατα το ptc-metallic-aluminium, πατήστε Apply και Close. Κάντε Save, στο δικό σας Working Directory. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος piston.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Σχεδίαση του ring.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το ελατήριο που φαίνεται στην Εικόνα 22. Όπως ίσως ήδη αντιλαµβάνεστε, για αυτό το εξάρτηµα θα δηµιουργήσετε µόνο δύο Features, το Sketch 1 που θα είναι η τροχιά και το Sweep µε τη διατοµή του. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα για τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα ring. Εικόνα 22: Το ring.prt

17 ηµιουργία των Sketch 1 και Sweep Protrusion Όπως ήδη θα έχετε καταλάβει, όλα τα Sketched Features µπορούνε να δηµιουργηθούν είτε προσθέτοντας είτε αφαιρώντας υλικό. Το Protrusion σηµαίνει προσθήκη υλικού, ενώ το Cut σηµαίνει αφαίρεση υλικού (Remove Material). Ορισµένα Features, όπως το Blend και το Sweep, εµφανίζονται στο Model Tree ως Protrusion ή Cut, αναλόγως µε τη λειτουργία τους στο σχέδιό σας. Επιλέξτε το TOP Datum Plane, µε προσανατολισµό RIGHT Datum Plane και Right, για να σχεδιάστε το Sketch 1 που φαίνεται στην Εικόνα 23. Εικόνα 23: Το Sketch 1 είναι ένα κυκλικό τόξο 345 Τη Centerline τη σχεδιάσατε για να καθορίσετε τη γωνία του κυκλικού τόξου, η οποία είναι ίση µε 345. Το κυκλικό τόξο που µόλις σχεδιάσατε, θα αποτελέσει την τροχιά (Trajectory) την οποία θα ακολουθήσει η διατοµή που θα σχεδιάσετε στη συνέχεια για να δηµιουργήσει το στερεό ελατήριο. Βγείτε από το Sketcher και επιλέξτε από την καρτέλα Insert Sweep Protrusion. Εµφανίζεται στα δεξιά της οθόνης το µενού της Εικόνας 24.

18 Εικόνα 24: Το µενού καθορισµού τροχιάς για το Sweep Εσείς επιλέξτε Select Traj για να επιλέξετε ως τροχιά το Sketch 1. Επιλέξτε το Sketch 1 είτε από το Model Tree είτε από το χώρο εργασίας, πατήστε OK και από το µενού της Εικόνας 25 πατήστε Done. Εικόνα 25: Το µενού επιλογής τροχιάς για το Sweep Αυτόµατα, το Wildfire 2 σας µεταφέρει οπτικά στο επίπεδο που βρίσκεται κάθετα στην αρχή της τροχιάς για να σχεδιάσετε την διατοµή της Εικόνας 26. Εικόνα 26: Η διατοµή είναι ένα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο

19 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής πατώντας το κουµπί. Για να ολοκληρωθεί το Sweep πατήστε OK στο παράθυρο καθορισµού του Sweep που φαίνεται στην Εικόνα 27. Εικόνα 27: Το παράθυρο καθορισµού του Sweep Το Sweep έχει ολοκληρωθεί και το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 22. Ένας άλλος τρόπος για να δηµιουργήσετε το ίδιο εξάρτηµα είναι να σχεδιάσετε την ίδια διατοµή, που θα απέχει από µία κατακόρυφη Centerline απόσταση ίση µε 16 (συν 2 που είναι το πλάτος της διατοµής, η εξωτερική ακτίνα του ελατηρίου γίνεται 18) και να την περιστρέψετε µε Revolve για 345. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος ring.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Σχεδίαση του pin.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε τον πείρο που φαίνεται στην Εικόνα 28. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα pin. Εικόνα 28: Το pin.prt

20 Όπως µπορείτε να καταλάβετε από την Εικόνα 28, ο πείρος θα δηµιουργηθεί µε ένα Revolve µίας διατοµής που θα σχεδιάσετε. Μπορεί φυσικά να σχεδιαστεί και µε άλλους τρόπους, αλλά µε τη χρήση περισσότερων Features, κάτι που δεν είναι επιθυµητό, για ευνόητους λόγους (αυξηµένος χρόνος σχεδίασης, αυξηµένο µέγεθος αρχείου, κ.λπ.). ηµιουργία των Sketch 1 και Revolve 1 Σχεδιάστε µε ευθύγραµµα τµήµατα την κλειστή διατοµή της Εικόνας 29 στο RIGHT Datum Plane µε προσανατολισµό TOP Datum Plane και Top. Μην ξεχάσετε τη Centerline. Εικόνα 29: Το Sketch 1 Για να εµφανίσετε κάποιες διαστάσεις που ίσως επιθυµείτε, θυµηθείτε τι κάνατε προηγουµένως κατά τη σχεδίαση του εµβόλου. Τη διατοµή µπορείτε να τη φανταστείτε ως ένα ανάποδο Π, συµµετρικό ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Προσέξτε τα σύµβολα L 1 και L 2, που σηµειώνουν ισότητες ευθυγράµµων τµηµάτων. Μόλις ολοκληρώσετε τη σχεδίαση της διατοµής, κάντε της ένα Revolve για 360 προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα έχει ολοκληρωθεί και πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 28. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Για να προχωρήσετε στη σχεδίαση του επόµενου εξαρτήµατος, επιλέξτε από την καρτέλα File Close Window για να κλείσετε το παράθυρο του εξαρτήµατος pin.prt. Έπειτα επιλέξτε από την καρτέλα File Erase Not Displayed, για να σβήσετε από τη µνήµη του Wildfire 2 τα προηγούµενα αρχεία, διότι το βαραίνουν δεσµεύοντας µνήµη από τον Η/Υ. Είναι καλό να έχετε ανοικτό µόνο ένα παράθυρο του Wildfire 2, αυτό που δουλεύετε. Σχεδίαση του rod.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το διωστήρα που θα συνδέει τον πείρο µε το στροφαλοφόρο άξονα και φαίνεται στην Εικόνα 30. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις

21 διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε τα υπόλοιπα εξαρτήµατα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα rod. Εικόνα 30: Το rod.prt Πρώτα θα δηµιουργήσετε δύο Protrusions µε Revolve. Έπειτα θα δηµιουργήσετε ένα Protrusion µε Extrude, το οποίο θα ενώνει τα δύο Revolve. Τέλος, θα κάνετε Round σε κάποιες ακµές. ηµιουργία των Sketch 1, Revolve 1, Sketch 2 και Revolve 2 Σχεδιάστε µε παραλληλόγραµµο τη διατοµή της Εικόνας 31, επιλέγοντας το TOP Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Μην ξεχάσετε τη Centerline ως άξονα περιστροφής για το Revolve.

22 Εικόνα 31: Το Sketch 1 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση του Sketch 1 και κάντε του Revolve για 360, προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 32. Εικόνα 32: Το Revolve 1 Στη συνέχεια σχεδιάστε την κλειστή διατοµή της Εικόνας 33, επιλέγοντας το TOP Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right. Προσέξτε την απόσταση της Centerline από το FRONT Datum Plane το οποίο είναι προεπιλεγµένο ως Reference στο Sketcher. Εµφανίστε την εσείς µε τον τρόπο που έχετε µάθει.

23 Εικόνα 33: Το Sketch 2 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Revolve για 360, προσθέτοντας υλικό. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 34. Κάντε Save. Εικόνα 34: Το Revolve 2 ηµιουργία των Sketch 3 και Extrude 1 Σχεδιάστε τη διατοµή της Εικόνας 35, επιλέγοντας το RIGHT Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το TOP Datum Plane και Top. Θα χρειαστεί να επιλέξετε ως References τους δύο εξωτερικούς κύκλους των κυλίνδρων που δηµιουργήσατε πριν (Εικόνα 36). Το Sketch 3 αποτελείται από δύο ευθύγραµµα τµήµατα και δύο κυκλικά τόξα που συµπίπτουν µε τα References που επιλέξατε. Εικόνα 35: Το Sketch 3

24 Εικόνα 36: Επιλογή των References για το Sketch 3 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude. Στο παράθυρο καθορισµού του Extrude επιλέξτε για βάθος προέκτασης το εικονίδιο, που σηµαίνει ότι ή τιµή για το βάθος που θα δώσετε, θα µοιραστεί ισόποσα και προς τις δύο κατευθύνσεις του επιπέδου σχεδίασης. ώστε την τιµή 10. Ολοκληρώνοντας το Extrude, το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 37. Εικόνα 37: Το Extrude 1 ηµιουργία των Round 1 και Round 2 Τώρα θα κάνετε µερικά Rounds, τα οποία θα ενισχύσουν την αντοχή του διωστήρα, αποτρέποντας τη συγκέντρωση τάσεων στις ακµές. Με το Round 1 στρογγυλέψτε τις τέσσερις ακµές της Εικόνας 38, δίνοντας ακτίνα 5.

25 Εικόνα 38: Επιλογή ακµών για το Round 1 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 39. Εικόνα 39: Το Round 1 Στη συνέχεια προσθέστε άλλο ένα Round. Αρχικά επιλέξτε την ακµή της Εικόνας 40 και δώστε ακτίνα 2. Μην ολοκληρώνετε ακόµη το Round. Εικόνα 40: Επιλογή ακµής για το Round 2 Τώρα, δώστε προσοχή. Πατήστε το κουµπί Sets στο παράθυρο καθορισµού του Round. Κάντε click στο New Set για να επιλέξετε την ακµή της Εικόνας 41. Για το Set 2 δώστε ακτίνα 5. Έτσι, µε το ίδιο Round, το Round 2, και µε δύο Sets, δηµιουργήσατε δύο στρογγυλέµατα µε διαφορετικές ακτίνες.

26 Εικόνα 41: Επιλογή ακµής για το Set 2 του Round 2 Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 30. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. Σχεδίαση του shaft.prt Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε το στροφαλοφόρο άξονα που φαίνεται στην Εικόνα 42. ώστε ιδιαίτερη σηµασία στις διαστάσεις, διότι θα πρέπει να ταιριάζει µε το διωστήρα κατά τη συναρµολόγηση. Σιγουρευτείτε ότι δουλεύετε στο Working Directory µε το όνοµά σας. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου Part, Solid και δώστε το όνοµα shaft. Εικόνα 41: Το shaft.prt Αρχικά δα δηµιουργήσετε τρία Protrusions µε Extrude και στη συνέχεια θα αντικατοπτρίσετε µε Mirror τα δύο τελευταία ως προς ένα επίπεδο. ηµιουργία των Sketch 1 και Extrude 1 Σχεδιάστε τη διατοµή της Εικόνας 42 επιλέγοντας το FRONT Datum Plane ως Sketch Plane και για προσανατολισµό το RIGHT Datum Plane και Right.

27 Εικόνα 42: Το Sketch 1 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό µε την επιλογή για βάθος 30. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 43. Εικόνα 43: Το Extrude 1 ηµιουργία των Sketch 2 και Extrude 2 Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε µία διατοµή στο επίπεδο του στερεού. ηλαδή επιλέγετε την επίπεδη βάση του κυλίνδρου ως Sketch Plane (δεν έχει σηµασία ποια από τις δύο) και για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Αφού έχετε εισέρθει στο Sketcher, κλείστε το παράθυρο των References και επιλέξτε το εργαλείο σχεδίασης οµόκεντρων κύκλων που είναι το κουµπί και βρίσκεται δίπλα στο εργαλείο. Τώρα κάντε ένα click στον κύκλο που ήδη υπάρχει από το προηγούµενο Extrude και διαπιστώστε ότι µε δεύτερο click δηµιουργείται οµόκεντρος κύκλος. ώστε τη σωστή διάµετρο. Σχεδιάστε ένα δεύτερο κύκλο µε το κλασικό εργαλείο δηµιουργίας κύκλων και φροντίστε να σηµειωθεί το σύµβολο R 1, που σηµαίνει ισότητα ακτίνας. είτε την Εικόνα 44.

28 Εικόνα 44: Σχεδίαση δύο κύκλων µε ίδια διάµετρο Στη συνέχεια σχεδιάστε δύο ευθύγραµµα τµήµατα. Προσέξτε τα σύµβολα καθετότητας (Τ) (Εικόνα 45). Εικόνα 45: Τα ευθύγραµµα τµήµατα είναι κατακόρυφα και εφάπτονται των κύκλων Τώρα δώστε προσοχή διότι θα κάνετε κάτι που απαιτεί λεπτό χειρισµό. Επιλέξτε το εργαλείο µε το οποίο θα κάνετε trim, δηλαδή θα καθαρίσετε το σχέδιο από τα τµήµατα που δε θέλετε να υπάρχουν στη διατοµή. Έχοντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του mouse, διαγράψτε µία πορεία στο Sketch, όπως στην Εικόνα 46.

29 Εικόνα 46: Το trim που θα κάνετε Κάντε Undo και δοκιµάστε το µερικές φορές, για να καταλάβετε πώς λειτουργεί. Είναι ένα χρησιµότατο εργαλείο για το Sketcher και πρέπει να το µάθετε καλά. Έτσι, προκύπτει η διατοµή της Εικόνας 47. Εικόνα 47: Το Sketch 2 Ολοκληρώστε τη σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό, µε κατεύθυνση µακριά από το υπόλοιπο στερεό και µε βάθος 5. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 48. Εικόνα 48: Το Extrude 2 ηµιουργία των Sketch 2, Extrude 2 και Mirror 1

30 Στη συνέχεια θα σχεδιάσετε µία διατοµή στην επίπεδη επιφάνεια που φαίνεται στην Εικόνα 49. Για προσανατολισµό επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και Right. Εικόνα 49: Επιλογή Sketch Plane Σχεδιάστε µε οµόκεντρο κύκλο τη διατοµή της Εικόνας 50. Εικόνα 50: Το Sketch 3

31 Ολοκληρώστε η σχεδίαση της διατοµής και κάντε της Extrude, προσθέτοντας υλικό µε κατεύθυνση µακριά από το υπόλοιπο στερεό, µε βάθος 20. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 51. Εικόνα 51: Το Extrude 3 Τώρα, επιλέξτε από το Model Tree τα Extrude 2 και Extrude 3. Για να τα επιλέξετε µαζί, πατήστε το Ctrl. Κάντε Mirror, επιλέγοντας ως επίπεδο αντικατοπτρισµού το FRONT Datum Plane. Το εξάρτηµα πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 41. Χρωµατίστε το κατά την κρίση σας και κάντε Save. ηµιουργία της συναρµολόγησης motor.asm Για να προχωρήσετε στη συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων, βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία αυτών, βρίσκονται στο φάκελο µε το όνοµά σας και όχι σε υπο-φακέλους µέσα σε αυτόν. Σιγουρευτείτε επίσης, ότι έχετε ορίσει το δικό σας Working Directory. Ξεκινήστε τη δηµιουργία ενός νέου εγγράφου, επιλέγοντας ως type, Assembly, ως sub-type, Design και δώστε το όνοµα motor. Το περιβάλλον εργασίας δεν αλλάζει και πολύ από εκείνο της σχεδίασης εξαρτηµάτων. Να γνωρίζετε, ότι στο Model Tree θα αναγράφονται πλέον τα συστατικά (µπορεί να είναι εξαρτήµατα αλλά και υπο-συναρµολογήσεις) που θα εισάγετε στη συναρµολόγηση και όχι µορφολογικά χαρακτηριστικά. Προσέξτε, ότι το Wildfire 2 έχει ορίσει κάποια Datum για να οριστεί ο τρισδιάστατος χώρος του µοντέλου συναρµολόγησης. Για την τοποθέτηση των συστατικών στο χώρο, θα χρησιµοποιήσετε τους περιορισµούς θέσης (Constraints) που εφαρµόζονται µεταξύ ζεύγους επιφανειών, ακµών ή Datum Planes, Points, Coordinate Systems, Points και Curves. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Constraints. Εσείς θα χρησιµοποιήσετε κυρίως το Insert, το Mate, και το Align. Χρειάζεται, ωστόσο να γνωρίζετε και τους άλλους τύπους, αλλά θα το ψάξετε µόνοι

32 σας το ζήτηµα, ειδικά κατά το τελικό σας σχέδιο για το Cadlab. Το Insert χρησιµοποιείται για τη συναρµολόγηση δύο κυλινδρικών ή σφαιρικών επιφανειών και ευθυγραµµίζει άξονες κυλίνδρων ή κέντρα σφαιρών, αντίστοιχα. Το Mate και το Align χρησιµοποιούνται για το συσχετισµό δύο επιπέδων, είτε Datum Planes είτε επίπεδων επιφανειών των συστατικών, αλλά και Datum Axis, Datum Coordinate Systems και Datum Points σπανιότερα. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι µε τη χρήση του Mate, τα επίπεδα έρχονται «αντικριστά», δηλαδή κοιτούν προς αντίθετες κατευθύνσεις, ενώ µε τη χρήση του Align, έρχονται «πρόσωπο», δηλαδή κοιτούν προς την ίδια κατεύθυνση. Τόσο µε Mate, όσο και µε Align, τα επίπεδα µπορούν να τοποθετηθούν µεταξύ τους σε καθορισµένη από το σχεδιαστή απόσταση. Είναι ανάγκη να κατανοήσετε ότι για να είναι ένα εξάρτηµα πλήρως περιορισµένο στον τρισδιάστατο χώρο (Fully Constrained), πρέπει να οριστούνε Constraints που το περιορίζουν τουλάχιστον σε τρεις διαστάσεις του χώρου. Να γνωρίζετε επίσης, ότι µε τα διαθέσιµα Constraints από το Wildfire 2, µπορεί να σχεδιαστεί κάθε συναρµολόγηση. ώστε ιδιαίτερη προσοχή στο πώς σχεδιάζεται η συναρµολόγηση, διότι απαιτεί λεπτούς χειρισµούς. Πειραµατιστείτε και κατανοείστε τη διαδικασία συναρµολόγησης, διότι είναι από τα πιο σηµαντικά θέµατα κατά τη σχεδίαση µε χρήση Η/Υ. Κατανοήστε ότι είναι η φάση, που το τελικό προϊόν έρχεται στη ζωή, έστω και σε ψηφιακή µορφή. Τοποθέτηση του piston.prt Αρχικά, θα τοποθετήσετε το έµβολο. Επιλέξτε από την καρτέλα Insert Component Assemble, ή εναλλακτικά πατήστε το κουµπί, που είναι το εργαλείο προσθήκης συστατικού στη συναρµολόγηση. Ανοίγει το παράθυρο ευρέσεως του συστατικού στο Working Directory. Επιλέξτε το piston.prt και πατήστε Open. Ανοίγει το παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του (Εικόνα 52).

33 Εικόνα 52: Το παράθυρο καθορισµού τoποθέτησης εξαρτηµάτων Όπως βλέπετε, στο κάτω µέρος όπου αναγράφεται το Placement Status, δεν υπάρχουν καθόλου Constraints. Εσείς πατήστε το κουµπί για να ταυτιστεί το σύστηµα συντεταγµένων του εµβόλου µε εκείνο της συναρµολόγησης. Προσέξτε ότι το Placement Status γίνεται Fully Constrained. Μόνο όταν το Placement Status γίνει Fully Constrained, το εξάρτηµα έχει τοποθετηθεί επαρκώς στο χώρο. Σε κάθε νέο µοντέλο συναρµολόγησης, το πρώτο εξάρτηµα θα το τοποθετείτε πάντα µε αυτήν την επιλογή. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 53. Εικόνα 53: Η τελική τοποθέτηση του piston.prt

34 Τοποθέτηση των ring.prt Τώρα θα τοποθετήσετε τα τρία ελατήρια στις τρεις εγκοπές. Όπως καταλαβαίνετε, ένα εξάρτηµα ή µία υπο-συναρµολόγηση που έχετε σχεδιάσει µία φορά, µπορούνε να χρησιµοποιηθούνε στο µοντέλο συναρµολόγησης, όσες φορές χρειάζεται. Αν λοιπόν σχεδιάσετε µία τετρακύλινδρη µηχανή, το έµβολο θα το σχεδιάσετε µία φορά. Κάτι πιο συνηθισµένο όσον αφορά συστατικά που επαναλαµβάνονται, είναι οι βίδες, οι τροχοί κ.λπ. Πατήστε το κουµπί προσθήκης συστατικού και ανοίξτε το ring.prt. Το ελατήριο εµφανίζεται δίπλα στο έµβολο, σε τυχαία θέση (Εικόνα 54). Εικόνα 54: Η τυχαία τοποθέτηση του ring.prt µε την εισαγωγή του στη συναρµολόγηση Εσείς πρέπει να καθορίσετε τους περιορισµούς τοποθέτησης για το ελατήριο. Στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης εξαρτηµάτων που ανοίγει, το πρώτο Constraint είναι προεπιλεγµένο ως Automatic. Εσείς αλλάξτε το σε Mate, από το βελάκι που έχει δίπλα του. Προσέξτε τώρα, ότι στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης, υπάρχει µία περιοχή που ονοµάζεται Component Reference. Πατώντας το µαύρο βελάκι, επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια του ελατηρίου, που φαίνεται στην Εικόνα 55.

35 Εικόνα 55: Επιλογή Reference του συστατικού, ring.prt Τώρα, προσέξτε στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης, την περιοχή που ονοµάζεται Assembly Reference. Με το αντίστοιχο βελάκι, επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια της χαµηλότερης εγκοπής του εµβόλου (Εικόνα 56). Εικόνα 56: Επιλογή Reference της συναρµολόγησης Στον πίνακα µηνυµάτων, το Wildfire 2 σας ζητάει την απόσταση που θέλετε να έχουν αυτά τα δύο επίπεδα. Εσείς δώστε την τιµή 0. Έτσι, το ελατήριο έρχεται στο σωστό ύψος σε σχέση µε το έµβολο, µε τη χρήση ενός Mate Constraint (Εικόνα 57).

36 Εικόνα 57: Η τοποθέτηση του ring.prt µε ένα Constraint Πρέπει να κατανοήσετε, ότι µε αυτό το Mate περιορίσατε τη θέση του ελατηρίου ως προς ένα επίπεδο, δηλαδή το φέρατε στο επιθυµητό ύψος. εν έχει οριστεί ακόµη η πλήρης τοποθέτησή του στο χώρο. Το επόµενο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του ελατηρίου (δεν έχει σηµασία την εσωτερική ή την εξωτερική). Ως Assembly Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του τοιχώµατος του εµβόλου. Επίσης δεν έχει σηµασία η εσωτερική ή η εξωτερική. Σηµασία έχουν οι άξονες των κυλίνδρων που ορίζουν οι κυλινδρικές επιφάνειες, καθώς εκείνοι είναι που ευθυγραµµίζονται µε το Insert Constraint. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 58. Εικόνα 58: Η τοποθέτηση του ring.prt µε δύο Constraints Παρατηρείτε, ότι το ελατήριο έχει τοποθετηθεί στην εγκοπή, και µάλιστα το Placement Status είναι Fully Constrained. Προσέξτε όµως τη λεπτοµέρεια Allow Assumptions, που είναι ενεργοποιηµένη και σηµαίνει ότι το Wildfire 2 κάνει κάποιες

37 υποθέσεις για να κρίνει πλήρη την τοποθέτηση του ελατηρίου. Αυτό που λείπει είναι να στρίψουµε το ελατήριο στην επιθυµητή γωνία σε σχέση µε το έµβολο. ηλαδή, επιθυµούµε το άνοιγµα του πρώτου ελατηρίου (που είναι το ελατήριο του λιπαντικού) να βρίσκεται πάνω από την οπή που δέχεται τον πείρο. Για το λόγο αυτό προσθέστε ακόµη ένα Constraint πατώντας το πράσινο συν (+). Επιλέξτε να είναι Mate. Ως Component Reference επιλέξτε την επίπεδη επιφάνεια του ελατηρίου όπως στην Εικόνα 59. Εικόνα 59: Επιλογή Reference του ελατηρίου Ως Assembly Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane του εµβόλου. Στον πίνακα µηνυµάτων ζητείται η γωνία µεταξύ των δύο επιπέδων. ώστε την τιµή 7.5, ώστε το άνοιγµα του ελατηρίου να διχοτοµείται από το RIGHT Datum Plane. Τώρα το Placement Status είναι Fully Constrained και µπορείτε να πατήσετε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης για το πρώτο ελατήριο. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 60. Εικόνα 60: Η τελική τοποθέτηση του πρώτου ring.prt Συναρµολογήστε µε τον ίδιο τρόπο το δεύτερο και το τρίτο ελατήριο. Ωστόσο, φροντίστε να διαφέρουν οι γωνίες κατά τον ορισµό του τρίτου Constraint. Για το

38 δεύτερο δώστε τιµή 52.5 και για το τρίτο Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 61. Εικόνα 61: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο και τα τρία ελατήρια Τοποθέτηση του pin.prt Τώρα θα τοποθετήσετε τον πείρο στην οπή του εµβόλου. Ήδη γνωρίζετε µε ποια Constraints θα το κάνετε αυτό. Εισάγετε τον πείρο στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Align. Ως Component Reference επιλέξτε το FRONT Datum Plane και ως Assembly Reference το FRONT Datum Plane του εµβόλου. Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε µία από τις κυλινδρικές επιφάνειες του πείρου και ως Assembly Reference µία από τις εσωτερικές κυλινδρικές επιφάνειες της οπής του εµβόλου. Κατανοήστε ότι δεν έχει νόηµα η επιβολή τρίτου Constraint όπως κάνατε µε τα ελατήρια, διότι ο πείρος είναι συµµετρικός ως προς όλα τα επίπεδα που διέρχονται από τον άξονά του. Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του πείρου. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 62. Εικόνα 62: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο, τα τρία ελατήρια και τον πείρο Τοποθέτηση του rod.prt

39 Τώρα θα τοποθετήσετε το διωστήρα. Ήδη γνωρίζετε ποια Constraints θα χρησιµοποιήσετε για να το κάνετε αυτό. Εισάγετε το διωστήρα στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Mate. Ως Component Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane και ως Assembly Reference το FRONT Datum Plane του εµβόλου ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane). Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Align. Ως Component Reference επιλέξτε το TOP Datum Plane του διωστήρα και ως Assembly Reference το RIGHT Datum Plane του εµβόλου ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το RIGHT Datum Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). Αφού έχετε επιβάλει τα δύο πρώτα Constraints, ο διωστήρας έχει περιοριστεί ως προς δύο επίπεδα, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόµη πλήρως η τοποθέτησή του. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 63. Εικόνα 63: Η τοποθέτηση του διωστήρα µε τα δύο πρώτα Constraints Προσθέστε ένα τρίτο Constraint ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια που φαίνεται στην Εικόνα 64 και ως Assembly Reference µία από τις κυλινδρικές επιφάνειες του πείρου. Εικόνα 64: Επιλογή Reference του διωστήρα

40 Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του διωστήρα. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 65. Εικόνα 65: Η συναρµολόγηση µε το έµβολο, τα τρία ελατήρια, τον πείρο και το διωστήρα Τοποθέτηση του shaft.prt Τώρα θα τοποθετήσετε το στροφαλοφόρο άξονα. Ήδη γνωρίζετε ποια Constraints θα χρησιµοποιήσετε για να το κάνετε αυτό. Εισάγετε το στροφαλοφόρο άξονα στη συναρµολόγηση. Eπιλέξτε το πρώτο Constraint ως Mate. Ως Component Reference επιλέξτε το FRONT Datum Plane και ως Assembly Reference το RIGHT Datum Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το ASM_FRONT Datum Plane, το FRONT Datum Plane του πείρου ή το FRONT Datum Plane του εµβόλου). Το δεύτερο Constraint επιλέξτε το ως Insert. Ως Component Reference επιλέξτε την κυλινδρική επιφάνεια του κοµβίου στροφάλου και ως Assembly Reference την κυλινδρική επιφάνεια του διωστήρα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 66. Εικόνα 66: Επιλογή References για το Insert Constraint

41 Για να οριστεί πλήρως στο χώρο ο στροφαλοφόρος άξονας χρειάζεται να προσθέσετε ένα Align Constraint. Ως Component Reference επιλέξτε το RIGHT Datum Plane του στροφαλοφόρου άξονα και ως Assembly Reference το TOP Datum Plane του διωστήρα ή ένα επίπεδο που ταυτίζεται µε αυτό (π.χ. το RIGHT Datum Plane του πείρου ή το ASM_RIGHT Datum Plane). Πατήστε ΟΚ στο παράθυρο καθορισµού τοποθέτησης του στροφαλοφόρου άξονα. Η συναρµολόγηση πρέπει να φαίνεται όπως στην Εικόνα 67. Εικόνα 67: Το µοντέλο συναρµολόγησης motor.asm Το Β Μέρος του εγχειριδίου έφτασε στο τέλος του. Επαναλάβετέ το όσες φορές χρειαστεί, µέχρι να είσαστε σε θέση να το ολοκληρώσετε χωρίς βοήθεια. Αποµένει η δηµιουργία µηχανολογικών σχεδίων (Drawings). Επιπροσθέτως, θα ήτανε καλύτερο για εσάς να εξασκηθείτε στη σχεδίαση εξαρτηµάτων και συναρµολογήσεων, για να εξοικειωθείτε στο χειρισµό και τη φιλοσοφία σχεδίασης του Pro/ENGINEER Wildfire 2.

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Α Μέρος

Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ. Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2. Α Μέρος Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδίασης µε Χρήση Η/Υ Εγχειρίδιο για το Pro/ENGINEER Wildfire 2 Α Μέρος Νίκος Κυρίτσης Χρήστος Αναστασόπουλος Χανιά, Μάρτιος 2006 Εισαγωγή Το Pro/ENGINEER Wildfire 2 είναι ένα λογισµικό

Διαβάστε περισσότερα

Stroke.

Stroke. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Tee.

Tee. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Offset Link.

Offset Link. Offset Link Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Pivot Support.

Pivot Support. Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Well Seal.

Well Seal. Well Seal Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Pivot Block.

Pivot Block. Pivot Block Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ηµιουργία Exploded Views

Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ηµιουργία Exploded Views Πώς να διαβάζετε το εγχειρίδιο: ΚΕΦΑΛΑΙΑ όνοµα µενού (π.χ. ASSEMBLY). Έντονα Γράµµατα επιλογές από το µενού (π.χ. Create) ή επιλογή σε Dialog Box (π.χ. assembly.asm). [πληροφορίες] πληροφορίες ή τιµές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία

Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Δημιουργώντας γραφικά στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικά εργαλεία στο περιβάλλον 3Ds Max για να δημιουργήσετε ένα τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα CAD Σηµειώσεις για το λογισµικό Pro Engineer 2001

Μάθηµα CAD Σηµειώσεις για το λογισµικό Pro Engineer 2001 Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Μάθηµα CAD Σηµειώσεις για το λογισµικό Pro Engineer 2001 Μάρκος Α. Πετούσης ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός - MSc εκέµβριος 2003 Το παρόν φυλλάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα

Δημιουργία τομής σε εξάρτημα Ξεκινάμε την εφαρμογή Pro/Engineer Student Edition από την συντόμευση στην επιφάνεια εργασίας (ή από το κουμπί Έναρξη/PTC/ProEngineer Student Edition/ProEngineer Student Edition) Επιλέγουμε File Open (ή

Διαβάστε περισσότερα

Pump Συναρμολόγηση Αντλίας

Pump Συναρμολόγηση Αντλίας Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Εκκίνηση προγράμματος

Εκκίνηση προγράμματος Στην απλή αυτή άσκηση θα δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε αντικείμενα, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Sketchup. Στις ακόλουθες γραμμές περιγράφεται η μεθοδολογίας κατασκευής ενός τραπεζιού, ακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα (5.2) Δημιουργία εξάρτηματος PivotBlock

Σχήμα (5.2) Δημιουργία εξάρτηματος PivotBlock ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ. Σύνοψη Για την καλύτερη κατανόηση της παραμετρικής σχεδίασης με χαρακτηριστικά παρουσιάζεται με αναλυτικά βήματα η σχεδίαση και η συναρμολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αρχές του Pro/ENGINEER Wildfire

Οι Αρχές του Pro/ENGINEER Wildfire Εισαγωγή Η σηµερινή τάση στα συστήµατα µηχανολογικής σχεδίασης είναι τα παραµετρικά µοντέλα µε τη χρήση µορφολογικών χαρακτηριστικών (features). Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά αντιπροσωπεύουν µια ανωτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

CAD III ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

CAD III ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ CAD III ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Α.Ε. 2010-11, ΕΚΔΟΣΗ Α ΝΤΙΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (MSc) Πίνακας περιεχομένων ΕΝΟΤΗΤΑ 1η... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2η... 4 2.0 PROJECTS

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή και Ασκήσεις στο Pro/Engineer

Εισαγωγή και Ασκήσεις στο Pro/Engineer Εισαγωγή και Ασκήσεις στο Pro/Engineer Μαραβελάκης Μανόλης Χανιά 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 Ο - ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ PRO/ENGINEER 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 4 3. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ 5 4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (ASSEMBLY)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΒΗΜΑ 1. Άνοιγμα προτύπου (template) οριζόντιου Α3 (που δίδεται με την εκφώνηση της άσκησης), εισαγωγή των στοιχείων μας στο υπάρχον υπόμνημα και αποθήκευση του προτύπου με τα προσωπικά μας δεδομένα (αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Μηχανολογικά Κατασκευαστικά Σχέδια Μάθημα 2.6 Τρισδιάστατη στερεά μοντελοποίηση εξαρτημάτων ημιουργία ενός τρισδιάστατου μοντέλου από ένα σχέδιο δύο διαστάσεων. Ορθές προβολές (Top, Bottom,

Διαβάστε περισσότερα

Ελέγξτε την ταινία σας

Ελέγξτε την ταινία σας Ελέγξτε την ταινία σας Σε αυτές τις ασκήσεις, θα κάνετε εισαγωγή μιας ταινίας και θα χρησιμοποιήσετε τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στο μάθημα. Άσκηση 1: Εισαγωγή αρχείου ταινίας 1. Κάντε κλικ στη μικρογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»...

Περιεχόμενα ΓΕΩΠΥΛΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ SITE. ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»... Περιεχόμενα ΧΑΡΤΗΣ... 2 Είσοδος στην εφαρμογή «Χάρτης»... 2 Λειτουργίες εφαρμογής «Χάρτης»....2 Πλοήγηση στο χάρτη... 3 Σχεδίαση στο χάρτη... 4 Εκτύπωση του χάρτη... 6 Μετρήσεις επάνω στο χάρτη... 9 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ζωγραφική έναντι Κατασκευής

Ζωγραφική έναντι Κατασκευής GeoGebra4 Τετράδιο εργασίας 1 ο Ζωγραφική έναντι Κατασκευής Επίσημη μετάφραση των οδηγιών για τη χρήση του λογισμικού GeoGebra που αναπτύχθηκαν από το Πανεπιστήμιο του Limerick της Ιρλανδίας, κατόπιν αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας 3D μοντέλα από εικόνες

Δημιουργώντας 3D μοντέλα από εικόνες Meta Modeling Δημιουργώντας 3D μοντέλα από εικόνες Στην άσκηση αυτή θα εξοικειωθείτε με τη σχεδίαση χαρακτήρων χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά Meta Objects του περιβάλλοντος Blender. Τα μετα-αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: PowerPoint Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: PowerPoint... 9 Κεφάλαιο 2: Εκκίνηση του PowerPoint... 13 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέας παρουσίασης... 27 Κεφάλαιο 4: Μορφοποίηση κειμένου παρουσίασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor Στην άσκηση αυτή θα συνεχίσουμε το χάρτη/πίστα που δημιουργήσαμε (ένα απλό δωμάτιο με υφή στους τοίχους, δάπεδο και το ταβάνι, ένα χαρακτήρα-ήρωα να περιπλανιέται και φωτισμό της σκηνής) δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας

Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας 3.3.3.1 Αλλαγή προσανατολισμού εγγράφου σε κατακόρυφο ή οριζόντιο, αλλαγή μεγέθους σελίδας Συνήθως εκτυπώνουμε κατά τη μακρόστενη μεριά της σελίδας. Αυτού του είδους ο προσανατολισμός ονομάζεται κατακόρυφος.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης

Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Βασικά Στοιχεία Μορφοποίησης Φύλλων Εργασίας 3 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Επιλογή διαφόρων στοιχείων ενός φύλλου Αλλαγή μεγέθους γραμμών και στηλών Εισαγωγή και διαγραφή γραμμών και στηλών Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Στο σύντομο αυτό εγχειρίδιο, θα μάθουμε πώς μπορούμε να χειριστούμε δυναμικά στοιχεία (dynamic components) και να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο Follow στο περιβάλλον Google SketchUp. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

Διαβάστε περισσότερα

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης

01. Σχεδίαση με ΗΥ. Dr. Ing. Β. Ιακωβάκης 01. Σχεδίαση με ΗΥ Μηχανολογικό Σχέδιο ΙΙ Περιεχόμενα 1. Γενικά περί σχεδίασης με ΗΥ 2. Γνωριμία με το AutoCAD 3. Σχεδίαση απλών γεωμετρικών οντοτήτων (γραμμή, ή κύκλος) ) 4. Απαλοιφή σχεδιασμένων οντοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στο Pro/Engineer. Μαραβελάκης Μανόλης

ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων. Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Εισαγωγή στο Pro/Engineer. Μαραβελάκης Μανόλης ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος CAD II Τριισδιιάστατη Μοντελοποίίηση Εισαγωγή στο Pro/Engineer Μαραβελάκης Μανόλης Χανιά 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα.

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα

1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1 ο Εργαστήριο Συντεταγμένες, Χρώματα, Σχήματα 1. Σύστημα Συντεταγμένων Το σύστημα συντεταγμένων που έχουμε συνηθίσει από το σχολείο τοποθετούσε το σημείο (0,0) στο σημείο τομής των δυο αξόνων Χ και Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας 3D μοντέλα από ακμές με χρήση λογικών τελεστών

Δημιουργώντας 3D μοντέλα από ακμές με χρήση λογικών τελεστών Δημιουργώντας 3D μοντέλα από ακμές με χρήση λογικών τελεστών Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα ζεύγος ζαριών χρησιμοποιώντας το λογισμικό Blender, κάνοντας επεξεργασία ακμών, εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς

Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς 3.3.1.1 Αλλαγή της εμφάνισης κειμένου: μέγεθος γραμματοσειράς, είδος γραμματοσειράς Γραμματοσειρές Η λέξη γραμματοσειρά αναφέρεται στο στυλ που εμφανίζονται τα γράμματα. Παρακάτω ακολουθούν κάποια παραδείγματα,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Διδάσκοντες : Α. Γκίνης Χ. Παπαδόπουλος Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Εισαγωγή στο Autodesk Inventor Περιεχόμενα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών

Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών 3.5.1.1 Συγχώνευση αλληλογραφίας και συγχώνευση μιας πηγής δεδομένων με ένα κύριο έγγραφο όπως ένα γράμμα ή ένα έγγραφο ετικετών Ένα σύνηθες πρόβλημα που υπάρχει, είναι η ανάγκη αποστολής επιστολών ή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Αρχείου Πρότζεκτ (.qpf)

ηµιουργία Αρχείου Πρότζεκτ (.qpf) Εργαστήριο Ψηφιακών Συστηµάτων ΗΜΥ211 Εισαγωγή στο λογισµικό Quartus II v13 web edition 1 ηµιουργία Αρχείου Πρότζεκτ (.qpf) Με την εκκίνηση της εφαρµογής Quartus II v13.0 SP1 web edition, επιλέξτε File

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων και χρώµα πράσινο.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων και χρώµα πράσινο. Άσκηση 5 Κλωνοποίηση Αντικειµένων Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να επιτύχουµε την κλωνοποίηση αντικειµένων στο 3D Studio Max, δηλαδή να δηµιουργήσουµε πανοµοιότυπα αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX ή επιλέξτε File Reset. ηµιουργήστε µια σφαίρα µε κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα 20 µονάδων. Άσκηση 5 η Κλωνοποίηση Αντικειµένων Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να επιτύχουµε την κλωνοποίηση αντικειµένων στο 3D Studio Max, δηλαδή να δηµιουργήσουµε πανοµοιότυπα αντίγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας 3D μοντέλα μετασχηματίζοντας κορυφές, ακμές και επιφάνειες

Δημιουργώντας 3D μοντέλα μετασχηματίζοντας κορυφές, ακμές και επιφάνειες Δημιουργώντας 3D μοντέλα μετασχηματίζοντας κορυφές, ακμές και επιφάνειες Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να μοντελοποιήσετε ένα καρχαρία χρησιμοποιώντας το λογισμικό Blender, ξεκινώντας από μια εικόνα αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παλέτα Κίνηση. Για να μετακινήσουμε ένα αντικείμενο χρησιμοποιούμε την εντολή ΚΙΝΗΣΟΥ

Παλέτα Κίνηση. Για να μετακινήσουμε ένα αντικείμενο χρησιμοποιούμε την εντολή ΚΙΝΗΣΟΥ Παλέτα Κίνηση Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα εξοικειωθείτε με τις εντολές του Scratch που βρίσκονται στην παλέτα Κίνηση. Για τον σκοπό αυτό διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ "ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ" (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ "ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ" (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης

Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Τροποποίηση συνδυασμών κίνησης Σε αυτήν την πρακτική εξάσκηση, θα τροποποιήσετε τους συνδυασμούς που έχουν εφαρμοστεί στην παρουσίαση της εταιρείας σας. Βήμα 1: Αλλαγή του εφέ για το κείμενο του τίτλου

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων. Στόχος της άσκησης Άσκηση 6 η Ανύψωση Σχημάτων Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούμε πως μπορούμε να ανυψώσουμε μία διατομή κατά μήκος μίας καμπύλης spline, η οποία παίζει το ρόλο της διαδρομής, με σκοπό να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του Firmware της Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής SLR

Ενημέρωση του Firmware της Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής SLR Ενημέρωση του Firmware της Ψηφιακής Φωτογραφικής Μηχανής SLR Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του firmware αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΤΕΧΝΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμβολα R: Radius-ακτίνα, Ø (Φι): Διάμετρος, κύκλου ή τόξου ΟΨΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Βασικές όψεις: Ορθογώνιες προβολές στις έξι

Διαβάστε περισσότερα

Το σκηνικό μας είναι πλέον έτοιμο για εισάγουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα του έργου μας.

Το σκηνικό μας είναι πλέον έτοιμο για εισάγουμε τα υπόλοιπα αντικείμενα του έργου μας. Εισαγωγή έτοιμου σκηνικού Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, το Scratch παρέχει επίσης μία πληθώρα από έτοιμα σκηνικά. Για να εισάγουμε ένα έτοιμο σκηνικό, πηγαίνουμε στην καρτέλα Υπόβαθρα του σκηνικού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας εφέ φωτισμού στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία

Δημιουργώντας εφέ φωτισμού στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Δημιουργώντας εφέ φωτισμού στο περιβάλλον 3Ds Max χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία Στην επαναληπτική αυτή άσκηση θα θυμηθείτε πώς να χρησιμοποιήσετε βασικά εργαλεία στο περιβάλλον 3Ds Max για να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003

Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft word 2003 Έναρξη 1. Εκκίνηση του προγράμματος Για να ξεκινήσουμε το Word, πατάμε στο κουμπί Εναρξη και από το μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε Προγράμματα και Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch

Παλέτα Κίνηση. Καλό είναι πριν ξεκινήσετε το παρακάτω φυλλάδιο να έχετε παρακολουθήσει τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch Τάξη : Α Λυκείου Λογισμικό : Scratch Διάρκεια : 45 λεπτά Παλέτα Κίνηση Σε αυτό το φύλλο εργασίας θα εξοικειωθείτε με τις εντολές του Scratch που βρίσκονται στην παλέτα Κίνηση. Για τον σκοπό αυτό διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες. Στόχος της άσκησης Άσκηση 11 η Υλικά και Χάρτες Στόχος της άσκησης Σκοπό της άσκησης αυτής είναι η δημιουργία υλικών με τη βοήθεια του Material Editor καθώς επίσης και η κατανόηση της χρήσης των συντεταγμένων χαρτογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας

Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Δημιουργία προσαρμοσμένης διαδρομής κίνησης και αλλαγή του μεγέθους της με χρήση σημείων επεξεργασίας Αυτό μοιάζει πανεύκολο μετά την άσκηση που έχετε κάνει στο Μάθημα 1. Θα προσθέσετε μια προσαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE

Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Εγκατάσταση αρχείων βιβλιοθήκης VHOPE και VHOPE Βήμα 1, εγκατάσταση VHOPE Η εφαρμογή VHOPE θα πρέπει να εγκατασταθεί στο PC σας προτού μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το υλικό παρουσίασης σε αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Περιεχόμενα Δημιουργία εκτυπώσεων ERG... 3 Επιλογή πεδίων... 4 Λεπτομέρειες... 6 Καθορισμός φίλτρων... 6 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση... 7 Εξαγόμενο εκτύπωσης... 7 Δικαιώματα πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις ενός σημείου στο επίπεδο και στο χώρο Φύλλο εργασίας 1

Οι θέσεις ενός σημείου στο επίπεδο και στο χώρο Φύλλο εργασίας 1 Οι θέσεις ενός σημείου στο επίπεδο και στο χώρο Φύλλο εργασίας 1 1 2 3 Στη «Περιοχή επεξεργασίας αντικειμένων» επιλέξτε την εντολή «Νέο αντικείμενο» και στον κατάλογο που θα εμφανιστεί επιλέξτε «Ευθύγραμμο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθήματα Scratch -Δραστηριότητα 1 Παλέτα Κίνηση

Μαθήματα Scratch -Δραστηριότητα 1 Παλέτα Κίνηση Μάθημα: Scrtach Τάξη: Ε/ΣΤ Παλέτα Κίνηση Προετοιμασία για το μάθημα: Καλό είναι πριν ξεκινήσουμε να παρακολουθήσουμε τα παρακάτω δύο videos: a) Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch β) Εντολές κίνησης και

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (NON-EXPERTS) Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. TOOLS DATA UTILITIES SWITCHBOARD MANAGER YES

ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (NON-EXPERTS) Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. TOOLS DATA UTILITIES SWITCHBOARD MANAGER YES ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Β ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ (NON-EXPERTS) Α. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 1. TOOLS DATA UTILITIES SWITCHBOARD MANAGER YES 2. ΠΑΤΗΣΤΕ EDIT ΑΛΛΑΞΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ COMPANY CLOSE 3. ΠΑΤΗΣΤΕ NEW (CREATE NEW)

Διαβάστε περισσότερα

Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας

Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας 1 Γενικές Οδηγίες Βήμα 1: Γενικά στοιχεία της εργασίας και υπεύθυνος επικοινωνίας Βήμα 2: Τίτλος και κείμενο εργασίας Βήμα 3: Συγγραφείς Βήμα 4: Προεπισκόπηση εργασίας και υποβολή 2 Σε περίπτωση που δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Άσκηση 1

Οδηγίες για την Άσκηση 1 Οδηγίες για την Άσκηση 1 Για τον προσδιορισµό της µέσης κλίµακας της αριστερής αεροφωτογραφίας θα χρειαστεί να εκτελέσετε ορισµένες µετρήσεις µηκών πάνω στην φωτογραφία και στον αντίστοιχο χάρτη. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35

Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2. Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9. Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26. Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Χρήση προτύπου 2 Κεφάλαιο 2 Τροποποίηση μιας παρουσίασης 9 Κεφάλαιο 3 Εφαρμογή σχεδίων 19 Κεφάλαιο 4 Προσθήκη αντικειμένων 26 Κεφάλαιο 5 Ειδικά εφέ 35 Κεφάλαιο 6 Κουμπιά ενεργειών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία

Κεφάλαιο 3 Βασική Σχεδίαση και Επεξεργασία Περιεχόμενα Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 9 Κεφάλαιο 1: Στοιχεία Λειτουργίας του Υπολογιστή και του προγράμματος AutoCAD... 11 Κεφάλαιο 2: Στοιχεία Λειτουργικού Συστήματος... 15 Κεφάλαιο 3: Βασική Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με το AutoCAD

Σχεδίαση με το AutoCAD Σχεδίαση με το AutoCAD Δημιουργία Αποθήκευση Αρχείων, Σχεδίαση & Επεξεργασία Γεωμετρικών Σχημάτων. Το παράθυρο του AutoCAD Δημιουργία - Αποθήκευση Νέου Σχεδίου Από το menu εφαρμογής επιλέγετε New και εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0

Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Σύντομος οδηγός αναφοράς Για Windows Έκδοση 4.0 Παράθυρα των εγγράφων Επιφάνεια του σχεδίου. Σχεδιάστε εδώ νέα αντικείμενα με τα εργαλεία σημείων, διαβήτη, σχεδίασης ευθύγραμμων αντικειμένων και κειμένου.

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παρακάτω μορφές συντεταγμένων με οποιοδήποτε συνδυασμό θέλουμε. 2. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Όταν σχεδιάζουμε, πρέπει να προσδιορίζουμε σημεία πάνω σε ένα επίπεδο. Μπορούμε να εντοπίσουμε οποιοδήποτε σημείο στο χώρο, αν ορίσουμε πρώτα ένα απόλυτο, σταθερό σημείο και να μετρήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εντολές κίνησης και στροφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εντολές κίνησης και στροφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Εντολές κίνησης και στροφής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 1. Ανοίξτε τον φυλλομετρητή Mozilla Firefox και στην γραμμή διευθύνσεων πληκτρολογήστε την διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για το ιαλειτουργικό Χάρτη

Οδηγός Χρήστη για το ιαλειτουργικό Χάρτη Οδηγός Χρήστη για το ιαλειτουργικό Χάρτη 1. Πρόσβαση στο ιαλειτουργικό Χάρτη... 1 2. Περιγραφή του Χάρτη... 2 3. Θέµα του Χάρτη... 2 4. Εργαλεία του Χάρτη... 3 5. Χειρισµός του χάρτη µε το ποντίκι και

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG

Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Σχεδιασμός εκτυπώσεων ERG Περιεχόμενα Δημιουργία και διαχείριση εκτυπώσεων ERG... 3 Επιλογή πεδίων... 4 Λεπτομέρειες... 6 Καθορισμός φίλτρων... 6 Ταξινόμηση και ομαδοποίηση... 7 Εξαγόμενο εκτύπωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26

Λίγα λόγια από το συγγραφέα Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 Κεφάλαιο 1: Microsoft Excel 2002... 9 Κεφάλαιο 2: Η δομή ενός φύλλου εργασίας... 26 Κεφάλαιο 3: Δημιουργία νέου βιβλίου εργασίας και καταχώριση δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

1. O FrontPage Explorer

1. O FrontPage Explorer 1. O FrontPage Explorer Στο παρελθόν, ο δηµιουργός µιας θέσης Ιστού έπρεπε να παρακολουθεί µόνος του τον τρόπο σύνδεσης των σελίδων του. Με το FrontPage Explorer µπορείτε να δηµιουργείτε ιστούς και να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας 3D μοντέλα από ακμές

Δημιουργώντας 3D μοντέλα από ακμές Δημιουργώντας 3D μοντέλα από ακμές Στην άσκηση αυτή θα μάθετε πώς να δημιουργήσετε ένα ξίφος χρησιμοποιώντας το λογισμικό Blender, κάνοντας επεξεργασία ακμών και ομαδοποιώντας τις με το εργαλείο merge.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑ.Λ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΝΤΟΥΛΑΚΗΣ - ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΑ.Λ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy.

Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή offset. Πανομοιότυπη αναπαραγωγή Η εντολή copy. Εργασία 1 Κάτοψη στο AutoCAD. Σχεδίαση μίας κάτοψης στο AutoCAD. Ρυθμίσεις σχεδίου στο AutoCAD. Σκοπός Οι εντολές Line και Ellipse. Βασικές τεχνικές σχεδίασης στο AutoCAD. Ομοιόθετη αναπαραγωγή Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. 11o Mάθημα: Εισαγωγή στο ANSYS workbench

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. 11o Mάθημα: Εισαγωγή στο ANSYS workbench ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 11o Mάθημα: Εισαγωγή στο ANSYS workbench Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Έργου των Ανοικτών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση

Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή. Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Μηχανολογικό Σχέδιο με τη Βοήθεια Υπολογιστή Γεωμετρικός Πυρήνας Παραμετρική Σχεδίαση Παραμετρική σχεδίαση Παραμετρικό αντικείμενο (2D σχήμα/3d στερεό) ονομάζουμε το αντικείμενο του οποίου η (γεωμετρική)

Διαβάστε περισσότερα

Για να δηµιουργήσετε το σχήµα ενός πιονιού από σκάκι, χρειάζεται να φορτώσετε µια σχετική εικόνα στην άποψη (viewport) και να την ιχνηλατήσετε.

Για να δηµιουργήσετε το σχήµα ενός πιονιού από σκάκι, χρειάζεται να φορτώσετε µια σχετική εικόνα στην άποψη (viewport) και να την ιχνηλατήσετε. Άσκηση 3η 2Δ Σχήµατα Καµπύλες II Στόχος της άσκησης Στην παρούσα άσκηση θα δούµε πως µπορούµε να δηµιουργούµε τρισδιάστατα αντικείµενα, ξεκινώντας από τη σχεδίαση του περιγράµµατός τους, µε τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1.

Το μεσαίο πλήκτρο ενεργοποιεί τα Osnaps μόνο αν η μεταβλητή MBUTTONPAN έχει τιμή 1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΞΗΣ Ο μηχανισμός OBJECT SNAP ή OSNAP (έλξη σε αντικείμενα) μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε, όποτε χρειάζεται, σημεία σε χαρακτηριστικές θέσεις πάνω σε αντικείμενα του σχεδίου μας,

Διαβάστε περισσότερα