Θέµατα Ιδιωτικότητας στη χρήση Μηχανών Αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµατα Ιδιωτικότητας στη χρήση Μηχανών Αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού"

Transcript

1 Θέµατα Ιδιωτικότητας στη χρήση Μηχανών Αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού ηµήτριος Κ. Κικίδης 1 Παύλος Στ. Εφραιµίδης 2 Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Κτήριο Α, Πανεπιστηµιούπολη, Ξάνθη, τηλ: {dk9355, 1 προπτυχιακός φοιτητής, 2 µέλος ΕΠ Περίληψη Η αλµατώδης ανάπτυξη των µηχανών αναζήτησης τα τελευταία χρόνια µαζί µε την όλο και αυξανόµενη χρήση του διαδικτύου δηµιούργησαν αδιαµφισβήτητα πλεονεκτήµατα, όπως η αποδοτικότερη εκπαίδευση, η πλουραλιστική πληροφόρηση και η δηµιουργία πρωτόγνωρων τρόπων πολιτικής δράσης. Όµως παρά την τόσο διαδεδοµένη χρήση τους στερούνται, ακόµη και σήµερα, στοιχειώδους εξωτερικού ανεξάρτητου ελέγχου. εν πρέπει λοιπόν να παραβλέπουµε ότι οι µηχανές αναζήτησης ανήκουν σε εταιρίες και έτσι πρέπει να ισορροπήσουν ανάµεσα στο κοινό συµφέρον και το κέρδος των ιδιοκτητών τους. Το γεγονός αυτό είναι η πηγή των προβληµάτων για τα οποία έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς οι µηχανές αναζήτησης όπως η καθοδήγηση της παγκόσµιας κοινής γνώµης, η δηµιουργία πολιτιστικών ανισοτήτων αλλά κυρίως ζητήµατα προστασίας της ιδιωτικότητας. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αφού γίνει µια εισαγωγή στην λειτουργία των µηχανών αναζήτησης παγκόσµιου ιστού, αναλύονται τα προβλήµατα προστασίας της ιδιωτικότητας. Αφού προσδιοριστούν τα πιθανά σηµεία διαρροής προσωπικών δεδοµένων προτείνονται τρόποι ενίσχυσης της ιδιωτικότητας. Περιοχή έρευνας: Ιδιωτικότητα, Μηχανές Αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού. Λέξεις κλειδιά: Προσωπικά εδοµένα, Παγκόσµιος Ιστός, Firefox Add-ons. 1. Εισαγωγή Από τα πρώτα κιόλας βήµατα του ανθρώπινου πολιτισµού και λίγο µετά την ανάπτυξη της γραφής έγινε φανερή στους ανθρώπους η σηµασία της αρχειοθέτησης και της δυνατότητας αναζήτησης και εύρεσης πληροφοριών [1]. Πέντε χιλιάδες χρόνια αργότερα, το 1945 δηµοσιεύτηκε το άρθρο µε τίτλο «As we may think» στο οποίο ο Vannevar Bush πρότεινε για πρώτη φορά την χρήση υπολογιστών για την αναζήτηση πληροφοριών µέσα από µια µεγάλη ποσότητα αποθηκευµένης γνώσης [2]. Από τότε µέχρι σήµερα η επιστήµη της αναζήτησης πληροφορίας αναπτύχθηκε δραµατικά προσπαθώντας να ακολουθήσει την έκρηξη πληροφορίας που έφερε η αλµατώδης ανάπτυξη των υπολογιστών και η δραµατική µείωση του κόστους αποθήκευσης της πληροφορίας. Η πιο γενική µορφή της αναζήτησης πληροφορίας είναι η ανάκτηση πληροφορίας η οποία δεν προϋποθέτει κανενός είδους δοµή ούτε στο ερώτηµα ούτε στην συλλογή µέσα στην οποία γίνεται η αναζήτηση. Ανάκτηση πληροφορίας είναι η εύρεση υλικού (συνήθως εγγράφων) µη δοµηµένης φύσης (συνήθως κειµένου) το οποίο ικανοποιεί µια πληροφοριακή ανάγκη µέσα από µεγάλες συλλογές [3]. Οι µηχανές αναζήτησης παγκόσµιου ιστού αποτελούν σίγουρα την πιο γνωστή εφαρµογή της επιστήµης της ανάκτησης πληροφορίας. Η δηµιουργία τους προσέφερε την δυνατότητα στοχευµένης προσπέλασης στην τεράστια ποσότητα πληροφορίας του διαδικτύου, η οποία χωρίς την ύπαρξη τους θα ήταν σχεδόν άχρηστη λόγω του µεγέθους της. Θα µπορούσαµε να πούµε, ίσως µε µια δόση υπερβολής, ότι οι σύγχρονες µηχανές αναζήτησης παγκόσµιου ιστού άλλαξαν τον τρόπο µε τον οποίο δηµιουργείται, αλλάζει και κατανέµεται η γνώση παρέχοντας µια νέα παγκόσµια διασύνδεση του ανθρώπου µε την πληροφορία [5]. Το χαρακτηριστικό τους αυτό έχει κάνει της µηχανές αναζήτησης ένα σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευσης που µε την πάροδο του χρόνου τείνει να γίνει το κέντρο της. Επίσης η όλο και πιο πλουραλιστική πληροφόρηση µέσω του διαδικτύου οδηγεί σε σωστότερη πολιτική δράση τους ανθρώπους που πλέον µπορούν να ξεφύγουν από την παθητική ενηµέρωση και να σχολιάσουν ή και να δηµοσιοποιήσουν ειδήσεις. Παρά τα σηµαντικά τους πλεονεκτήµατα όµως δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι οι µηχανές αναζήτησης ανήκουν σε εταιρίες και έτσι πρέπει να ισορροπήσουν ανάµεσα στο κοινό συµφέρον και το κέρδος των ιδιοκτητών τους. Κατά καιρούς οι διάφορες µηχανές αναζήτησης έχουν κατηγορηθεί για καθοδήγηση της κοινής γνώµης µέσω της ενίσχυσης ή της διαγραφής ιστοσελίδων από τα

2 αποτελέσµατα τους [6], ενώ οι πολιτιστικές ανισότητες που δηµιουργούν έχουν οδηγήσει πολλές χώρες σε λήψη µέτρων για την ενίσχυση του πολιτισµού και της γλώσσας τους στο διαδίκτυο [7,8]. Τέλος οι µηχανές αναζήτησης παγκόσµιου ιστού δηµιουργούν προβλήµατα ιδιωτικότητας [9], τόσο µέσω των δυνατοτήτων που δίνουν στους χρήστες για γρήγορη αναζήτηση προσωπικών πληροφοριών όσο µέσω των πληροφοριών που συγκεντρώνουν µε σκοπό την πώληση τους σε διαφηµιστικές εταιρίες. Ως ιδιωτικότητα ορίζεται το θεµελιώδες δικαίωµα του πολίτη στον πληροφοριακό αυτοπροσδιορισµό, το δικαίωµα δηλαδή να αποφασίζει για την δηµοσίευση και την χρήση των προσωπικών του δεδοµένων. Μόνη περίπτωση εξαίρεσης αποτελούν οι περιπτώσεις σηµαντικότερων ζητηµάτων δηµοσίου συµφέροντος [10]. Θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε τις µηχανές αναζήτησης µε παράθυρα µέσα από τα οποία µπορούµε να δούµε το διαδίκτυο και συνήθως δεν προσέχουµε το ίδιο το παράθυρο. Όµως θα πρέπει να σκεφτούµε ότι το παράθυρο αυτό κάνει και εµάς ορατούς στο διαδίκτυο ενώ θολά του σηµεία και τα σηµεία παραµόρφωσης των µηχανών αναζήτησης παγκόσµιου ιστού δεν είναι τόσο εύκολα αντιληπτά [5]. 2. Νοµικό πλαίσιο µηχανών αναζήτησης παγκόσµιου ιστού Αν και οι µηχανές αναζήτησης έχουν κεντρικό ρόλο στην σηµερινή κοινωνία, ο εξωτερικός έλεγχος της λειτουργίας τους είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος. Η ισχυρή εξάρτηση της προόδου της δηµοκρατίας από την ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι µηχανές αναζήτησης του παγκόσµιου ιστού αποτελούν σήµερα την σηµαντικότερη πηγή πληροφοριών φανερώνουν την ανάγκη θέσπισης ενός νοµικού πλαισίου που θα διαµορφώσει την εξέλιξη τους. Τέσσερις σηµαντικές περιοχές του νοµικού συστήµατος θα πρέπει να αναθεωρηθούν µε στόχο την λειτουργία των µηχανών αναζήτησης του παγκόσµιου ιστού: η πνευµατική ιδιοκτησία, η ελευθερία του λόγου, αντιµονοπωλιακή προστασία και η διαφάνεια των αλγορίθµων αναζήτησης. ιάφορες προτάσεις έχουν δηµοσιευθεί µε στόχο την διασφάλισης της διαφάνειας των µηχανών αναζήτησης. Στην συνέχεια παρατίθενται πέντε σηµεία ενός κώδικα επικοινωνίας όπως αυτά προτάθηκαν στο περιοδικό International Review of Information Ethics [11]. 1-Οι µηχανές αναζήτησης θα πρέπει να ενηµερώνουν τους χρήστες τους σχετικά µε τον τρόπο λειτουργίας τους. Συγκεκριµένα πρέπει να δηµοσιοποιούνται τα βασικά κριτήρια βαθµονόµησης των ιστοσελίδων. 2-Οι µηχανές αναζήτησης θα πρέπει να σχεδιάζουν τις ιστοσελίδες τους µε τον πιο διαφανή τρόπο. Για παράδειγµα, οι σελίδες που εµφανίζονται στη λίστα των αποτελεσµάτων για διαφηµιστικούς λόγους πρέπει να επισηµαίνονται ρητά. 3-Οι µηχανές αναζήτησης πρέπει να προστατεύουν τους ανηλίκους από σελίδες που µπορεί να τους βλάψουν. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να παρέχονται φίλτρα και να επισηµαίνεται ότι η απόλυτη αποτελεσµατικότητα τους δεν είναι εγγυηµένη. 4-Ιστοσελίδες που έχουν κριθεί παράνοµες δεν πρέπει να συµπεριλαµβάνονται στα αποτελέσµατα. Επίσης η αποµάκρυνση τους πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την καταδικαστική τους απόφαση. 5-Τέλος η διαχείριση των δεδοµένων των χρηστών πρέπει να διέπεται από την αρχή της πληροφοριακής λιτότητας, την αρχή δηλαδή της διατήρησης δεδοµένων µόνο όταν αυτά απαιτούνται για την λειτουργία των µηχανών αναζήτησης. 3. Έννοιες της επιστήµης Ανάκτησης Πληροφορίας Για να είναι αποτελεσµατική η ανάκτηση πληροφορίας θα πρέπει τα έγγραφα να µετατραπούν σε µια καταλληλότερη µορφή. Γενικά η κατηγοριοποίηση των µοντέλων αναπαράστασης µπορεί να γίνει σε δύο διαστάσεις: ανάλογα µε την µαθηµατική βάση της αναπαράστασης και ανάλογα µε τις αλληλεξαρτήσεις των όρων της αναπαράστασης [2,4]. Στη βάση της µαθηµατικής τους αναπαράστασης τα µοντέλα κατηγοριοποιούνται σε λογικά µοντέλα, µοντέλα διανυσµατικού χώρου και πιθανοκρατικά µοντέλα ενώ στην βάση των σχεσιακών ιδιοτήτων τους σε µοντέλα χωρίς αλληλεξαρτήσεις όρων, µοντέλα µε έµφυτες αλληλεξαρτήσεις όρων και µοντέλα µε υπερβατικές αλληλεξαρτήσεις όρων. Η λειτουργία των περισσοτέρων συστηµάτων ανάκτησης πληροφορίας βασίζεται στην δοµή δεδοµένων της ανεστραµµένης λίστας. Η δοµή αυτή προσφέρει την δυνατότητα γρήγορης πρόσβαση στα έγγραφα που περιέχουν έναν όρο. Επειδή όλα τα έγγραφα τοποθετούνται σε ευρετήρια µε βάση τους όρους που περιέχουν τα αρχεία που προκύπτουν ονοµάζονται ανεστραµµένα ευρετήρια. Όσον αφορά την αξιολόγηση των συστηµάτων ανάκτησης πληροφορίας µπορούν να προταθούν διάφορες ποσότητες [2]. Για την µέτρηση τους απαιτείται µια συλλογή εγγράφων, ένα ερώτηµα καθώς και η γνώση αν ένα έγγραφο είναι σχετικό µε ένα ερώτηµα ή όχι. Ακρίβεια είναι το ποσοστό από τα έγγραφα που έχουν ανακτηθεί τα οποία είναι σχετικά µε το ερώτηµα. ά έ έ έ ί = έ έ

3 Μια άλλη εκδοχή της ακρίβειας είναι ο υπολογισµός της όχι για όλα τα αποτελέσµατα αλλά µόνο για το πρώτα n αποτελέσµατα. Η ποσότητα αυτή ονοµάζεται ακρίβεια σε n. Ανάκληση είναι το ποσοστό από τα σχετικά έγγραφα το οποίο έχει ανακτηθεί. Η επίτευξη ανάκλησης 100% είναι πολύ εύκολη µε την επιστροφή όλων των εγγράφων. Εποµένως η ανάκληση µόνη της σαν ποσότητα δεν έχει καµία ουσία. Συνήθως συνδυάζεται η ανάκληση µε την ακρίβεια για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. ά έ έ έ ά = ά έ Συντελεστής-F είναι ο αρµονικός µέσος όρος της ακρίβεια και της ανάκλησης όπου η ακρίβεια και η ανάκληση έχουν το ίδιο βάρος. 2 ί ά ή = ί + ά Η γενίκευση της ποσότητας αυτής είναι ο συντελεστής- Fβ στον οποίο η ανάκληση έχει β φορές το βάρος της ακρίβειας. ή = 1+ ί ά ί + ά Είναι προφανές από την παραπάνω σχέση ότι ο συντελεστής F0 ταυτίζεται µε την ακρίβεια ενώ καθώς το β τείνει στο άπειρο ο συντελεστής F(β ) τείνει να εξισωθεί µε την ανάκληση. 4. Λειτουργία µηχανών αναζήτησης παγκόσµιου ιστού Το µεγάλο άλµα στην αποτελεσµατικότητα των µηχανών αναζήτησης έγινε µε την χρήση των διασυνδέσεων των σελίδων για τον υπολογισµό της πιθανότητας µια σελίδα να είναι σχετική µε έναν όρο. Η µέθοδος αυτή της βαθµονόµησης των ιστοσελίδων δεν περιορίζεται σε µια απλή µέτρηση των συνδέσεων αλλά δίνει βάρη στις συνδέσεις ανάλογα µε την σελίδα από την οποία προέρχεται [12]. Έστω το απλό παράδειγµα διασύνδεσης σελίδων που φαίνεται στην Εικόνα 1. Όπου οι σελίδες αναπαρίστανται µε τους κόµβους και οι διασυνδέσεις µε κατευθυνόµενες συνδέσεις. Οι διασυνδέσεις έχουν σαν ετικέτα τον ίδιο όρο, πχ. µολύβι, οπότε θα πρέπει να υπολογίσουµε την πιθανότητα κάθε σελίδας να είναι σχετική µε τον όρο αυτό. Πρώτη µέθοδος είναι η τυχαία διαδροµή. Με την µέθοδο αυτή προσοµοιώνουµε έναν χρήστη ο οποίος κινείται τυχαία στο παραπάνω διάγραµµα µέσω των διασυνδέσεων ενώ στο κάθε του βήµα υπάρχει πιθανότητα 1-p επανεκκινήσει τη διαδροµή του επιλέγοντας µία τυχαία σελίδα. Η πιθανότητα p ονοµάζεται συντελεστής απόσβεσης και παίρνει συνήθως τιµές κοντά στα Τέλος αν φτάσει σε µια σελίδα που δεν περιέχει δεσµό τότε αναγκαστικά επιλέγει µια τυχαία σελίδα. Εικόνα 1 - Παράδειγµα διασύνδεσης σελίδων (Πηγή [6]) Η πιθανότητα µια σελίδα να είναι σχετική µε τον όρο που διερευνούµε είναι το ποσοστό των βηµάτων που κατέληξαν στην σελίδα αυτή µετά από αρκετές διαδροµές. Αν και η µέθοδος αυτή είναι αρκετά απλή στην κατανόηση της είναι µη συµφέρουσα υπολογιστικά αφού αργεί να βρεθεί σε σηµείο ισορροπίας. εύτερη µέθοδος είναι η µέθοδος της δύναµης για την οποία απαιτείται ο υπολογισµός του πίνακα P. Πρώτο βήµα είναι ο υπολογισµός του πίνακα των συνδέσεων C του οποίου τα στοιχεία είναι: 1 ύ ό, = 0 ύ ό Επόµενο βήµα είναι να µοιράσουµε τον συντελεστή εξασθένησης p στα µη µηδενικά στοιχεία κάθε σειράς και τον συντελεστή 1-p σε όλα τα στοιχεία της σειράς. Εξαίρεση αποτελούν οι σειρές µε µόνο µηδενικά στοιχεία όπου µοιράζεται η µονάδα µεταξύ όλων των στοιχείων της σειράς. Ο πίνακας που προκύπτει είναι ο απαιτούµενος πίνακας P. Τέλος αφού υπολογίσουµε µια αρχική εκτίµηση των πιθανοτήτων που ζητάµε και δηµιουργήσουµε µε αυτές το κάθετο διάνυσµα χρησιµοποιούµε την επαναληπτική σχέση: = Μέχρι το σηµείο ισορροπίας του w. Τα αποτελέσµατα των παραπάνω αλγορίθµων για συντελεστή εξασθένησης p=0.85 αναπαρίστανται στο µέγεθος των κόµβων της Εικόνα 1. Παρατηρούµε ότι αν και οι σελίδες A,C,D,F έχουν όλες από µία παραποµπή οι πιθανότητες να είναι σχετικές µε τον όρο που διερευνάται είναι πολύ διαφορετικές. Αυτό οφείλεται στο διαφορετικό βάρος των σελίδων που παραπέµπουν σε αυτές. Έτσι η σελίδα C έχει την µεγαλύτερη πιθανότητα από τις τέσσερις αφού η πιο ισχυρή σελίδα (B) παραπέµπει σε αυτήν.

4 5. Μηχανές αναζήτησης παγκόσµιου ιστού και ιδιωτικότητα Τον Αύγουστο του 2006 η εταιρία America On Line (AOL) δηµοσιοποίησε τις αναζητήσεις τριών µηνών για περίπου πελάτες της [13]. Αν και οι διευθύνσεις IP είχαν αντικατασταθεί από τυχαίους αριθµούς σε πολλές περιπτώσεις ήταν πολύ εύκολη η ταυτοποίηση των προσώπων από τις αναζητήσεις τους ακόµη και από απλούς χρήστες. Για παράδειγµα η αγάπη της Thelma Arnold για τα σκυλιά µαζί µε τις αναζητήσεις της για αγορά κατοικίας και την χρήση του επιθέτου της σε µερικές αναζητήσεις οδήγησαν στην ταυτοποίηση της, και στην δηµοσίευση του παραδείγµατος της στην εφηµερίδα New York Times, µε σκοπό την συνειδητοποίηση των πολιτών στο θέµα αυτό [14]. Οι αντιδράσεις πολιτών αλλά και οργανισµών ήταν άµεσες και οδήγησαν την εταιρία στο να διαγράψει πολύ γρήγορα από την σελίδα της τα δεδοµένα, τα οποία όµως είχαν ήδη διαρρεύσει στο διαδίκτυο. Η εταιρία ζήτησε δηµόσια συγγνώµη και ισχυρίστηκε ότι σκοπός της ενέργειας της ήταν η χρήση των δεδοµένων µόνο για ακαδηµαϊκή έρευνα. Το γεγονός αυτό ανέδειξε τα προβλήµατα ιδιωτικότητας που δηµιουργούνται µε την χρήση των µηχανών αναζήτησης παγκόσµιου ιστού. Συνήθως οι εταιρίες πίσω από αυτές στηρίζονται οικονοµικά στην πώληση πληροφοριών για στοχευµένη διαφήµιση µέσω του διαδικτύου και έτσι έχουν έναν τουλάχιστον πολύ σηµαντικό λόγο για να συγκεντρώνουν και να αναλύουν την ιστορία των αναζητήσεων των χρηστών τους. Αν συνδυάζουµε το γεγονός αυτό µε την αδιαµφισβήτητη αύξηση της χρήσης των µηχανών αναζήτησης για όλο και σηµαντικότερα θέµατα όπως πχ. η αναζήτηση ιατρικών συµβουλών [15,16] µπορούµε να κατανοήσουµε τις διαστάσεις αυτού του προβλήµατος. Ο σηµαντικότερος όµως κίνδυνος που πρέπει να αντιµετωπιστεί δεν βασίζεται στην οικονοµία και είναι βαθιά πολιτικός. Στην σύγχρονη εποχή υπάρχουν πολλές άλλες πηγές πληροφορίας για την ζωή του καθένα µας, όπως το στίγµα του κινητού µας τηλεφώνου, η χρήση της πιστωτικής µας κάρτας, η ανάληψη χρηµάτων από ATM και πολλά άλλα [17]. Η µεγάλη διαφορά µε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι η γνώση της ιστορίας των αναζητήσεων µας, δεν δίνει απλά πληροφορίες για τις πράξεις αλλά ενδέχεται να αποκαλύψει και τον τρόπο σκέψης µας [5]. Σκοπός µας λοιπόν θα πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση της πληροφορίας που στέλνεται στις µηχανές αναζήτησης χωρίς να µειώνεται η ποιότητα των αποτελεσµάτων των αναζητήσεων µας. 6. Όψεις του προβλήµατος της ιδιωτικότητας Μια µορφή του προβλήµατος της ιδιωτικότητας που δηµιουργούν οι µηχανές αναζήτησης παγκόσµιου ιστού είναι αυτή που αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, δηλαδή η παρακολούθηση των αναζητήσεων µε σκοπό την δηµιουργία του προφίλ ενός συνόλου ανθρώπων [18]. Μια ακίνδυνη µορφή αυτού του προβλήµατος είναι η σελίδα GoogleTrends [19] στην οποία παρουσιάζονται οι συχνότητες εµφάνισης ερωτηµάτων ανά περιοχή. Σε αυτή την περίπτωση οι περιοχές στις οποίες οµαδοποιούνται τα ερωτήµατα είναι αρκετά µεγάλες για να θεωρηθεί ότι δηµιουργούν προβλήµατα ιδιωτικότητας. Πρέπει όµως να αναλογιστούµε ότι οι µηχανές αναζήτησης µπορούν να προσδιορίζουν την θέση ενός χρήστη µε πολύ µεγαλύτερη ακρίβεια. Στην προσπάθεια αυτή για την δηµιουργία προφίλ για ένα σύνολο ανθρώπων µπορεί να χρησιµοποιηθούν πληροφορίες δηµοσιευµένες στο διαδίκτυο για ακόµη ακριβέστερα αποτελέσµατα. Παράδειγµα αποτελούν οι τρείς αλγόριθµοι που κατοχύρωσε µε πατέντες η µηχανή αναζήτησης Google οι οποίοι προσανατολίζονται στην εξόρυξη πληροφοριών από ιστοσελίδες κοινωνικών σχέσεων [20]. Μια άλλη µορφή αυτού του προβλήµατος µπορεί να είναι η σήµανση ερωτηµάτων ή ακόµα αποτελεσµάτων µε σκοπό την αναζήτηση υπόπτων [18]. Ο µεγάλος όµως κίνδυνος σε αυτή την περίπτωση είναι το επόµενο της βήµα, η δηµιουργία κατηγορουµένων δηλαδή µε βάση τα ερωτήµατα τους. Η τρίτη µορφή του προβλήµατος µπορεί να είναι η εντοπισµός προσώπων µε βάση τα ερωτήµατα τους [18]. Η χρήση δηλαδή προηγούµενων ερωτηµάτων κάποιου χρήστη για να δηµιουργηθεί ένα ακριβές προφίλ που θα µπορεί να τον ξεχωρίσει από όλους τους χρήστες του διαδικτύου. Τέλος οι δυνατότητες που δίνουν οι µηχανές αναζήτησης στους χρήστες µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα ιδιωτικότητας αφού όσο ισχυρότερες γίνονται και όσο περισσότερες πληροφορίες δηµοσιοποιούµε για την ζωή µας στο διαδίκτυο τόσο πιο εύκολη είναι η αναζήτηση τους από οποιονδήποτε. 7. Σχετικά πεδία έρευνας υο γνωστά πεδία έρευνας έχουν αρκετές χρήσιµες οµοιότητες µε το πρόβληµα της ιδιωτικότητας στην αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό: η δηµοσιοποίηση δεδοµένων µε διατήρηση της ιδιωτικότητας και η ιδιωτική ανάκτηση πληροφορίας. Η δηµοσιοποίηση δεδοµένων µε διατήρηση της ιδιωτικότητας είναι το πρόβληµα δηµοσιοποίησης βάσεων δεδοµένων που αναφέρονται σε προσωπικά δεδοµένα ανθρώπων µε σκοπό την διερεύνηση τους χωρίς όµως να είναι δυνατή η συσχέτιση των δεδοµένων µε

5 συγκεκριµένα άτοµα [18]. Για παράδειγµα ίσως είναι επιθυµητό να δηµοσιοποιηθεί το ιατρικό ιστορικό των ανθρώπων που ζουν σε µια πόλη µε σκοπό την διερεύνησή τους για την πρόληψη ίσως κάποιας επιδηµίας. Χωρίς όµως να είναι δυνατή η συσχέτιση ενός ιστορικού µε τον άνθρωπο στον οποίο αναφέρεται. Μια µερική λύση στο πρόβληµα αυτό θα ήταν η γενίκευση των αναγνωριστικών χαρακτηριστικών. Για το παραπάνω παράδειγµα θα έπρεπε να διαγράψουµε απ όλες τις καταχωρήσεις το όνοµα του ασθενούς, τον αριθµό µητρώου του και γενικά οποιαδήποτε πληροφορία µπορεί να τον ταυτοποιήσει. Μια άλλη λύση θα ήταν η προσθήκη θορύβου στις καταχωρήσεις δηλαδή αντί να διαγράψουµε την ηµεροµηνία γέννησης του ασθενούς, πληροφορία η οποία µπορεί να είναι χρήσιµη, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ή να αφαιρέσουµε από αυτή ένα τυχαίο χρονικό διάστηµα. Τέλος µια λύση θα ήταν να διαγράψουµε έναν µικρό ποσοστό των καταχωρήσεων και να προσθέσουµε καταχωρήσεις που θα παρήγαγε ένα πρόγραµµα µε τυχαίο τρόπο. Πρέπει να σηµειωθεί ότι καµιά από τις παραπάνω λύσεις δεν λύνει το πρόβληµα ολοκληρωτικά για κάθε περίπτωση. Συνήθως χρησιµοποιούνται συνδυασµοί των παραπάνω λύσεων που διαµορφώνονται ανάλογα µε την εφαρµογή. Ακόµη όµως και σε αυτή την περίπτωση η λύση δεν παύει να είναι µερική, κάτι που φανερώνει και το περιστατικό µε την εταιρία AOL που αναφέρθηκε νωρίτερα. Το πρόβληµα της ιδιωτικότητας στην αναζήτηση στον παγκόσµιο ιστό µπορεί να αντιστοιχιστεί µε αυτό αν θεωρήσουµε ότι η βάση δεδοµένων προς δηµοσίευση είναι τα ερωτήµατα των χρηστών προς την µηχανή αναζήτησης. Θα πρέπει λοιπόν η µηχανή αναζήτησης να µην µπορεί να αντιστοιχίσει ένα ερώτηµα µε κάποιον χρήστη. Η ιδιωτική ανάκτηση πληροφορίας είναι το πρόβληµα της αναζήτησης πληροφοριών σε µία βάση χωρίς να είναι δυνατόν να αναγνωριστεί από την µεριά της βάσης τι ακριβώς ζητήθηκε [18]. Η προφανής λύση στο πρόβληµα αυτό, που όµως δηµιουργεί τεράστιο φόρτο, θα ήταν η απαίτηση όλου του περιεχοµένου της βάσης από το οποίο ο χρήστης θα µπορούσε να διαλέξει τι ακριβώς θέλει. Γενικά οι λύσεις που προτείνονται στο πρόβληµα αυτό απαιτούν χρήση αντιγράφων της βάσης και βαρείς υπολογιστικά αλγορίθµους τα οποία δεν µπορούν να εφαρµοστούν στις τεράστιες βάσεις των µηχανών αναζήτησης παγκόσµιου ιστού. 8. Πηγές PPI σε επίπεδα διαδικτυακών πρωτοκόλλων Ως personally identifiable information-ppi (προσωπικά προσδιορίζουσες πληροφορίες) ορίζονται οι πληροφορίες ή οµάδες πληροφοριών που µπορούν να προσδιορίσουν µε ακρίβεια ένα άτοµο [21]. Πρέπει να τονιστεί ότι οι PPI δεν περιορίζονται µόνο στα προσωπικά δεδοµένα και ότι ο συνδυασµός πληροφοριών που από µόνες τους δεν µπορούν να θεωρηθούν PPI µπορεί να είναι µία PPI. Ένα συχνά αναφερόµενο παράδειγµα είναι το συµπέρασµα ότι το 87% του αµερικανικού πληθυσµού µπορεί να ταυτοποιηθεί από τον συνδυασµό του φύλου, της ηµεροµηνίας γέννησης και του ταχυδροµικού κώδικα της κατοικίας του [22]. Στον Πίνακας 1 συγκεντρώνονται όλες οι πηγές πληροφοριών που µπορεί να συνδυαστούν για την δηµιουργία PPI µαζί µε τις προτεινόµενες λύσεις για την απόκρυψη τους. Πίνακας 1 - Πηγές πιθανών PPI (Πηγή [18]) (* βλέπε ενότητα 10. Πηγές PPI στο επίπεδο της εφαρµογής)

6 Στο επίπεδο TCP/IP της διαδικτυακής επικοινωνίας µπορούµε να εξάγουµε την IP διεύθυνση του κάθε χρήστη ή οποία αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν είναι στατική παραµένει η ίδια για ένα µέρος των αναζητήσεων µας. Επίσης σε αυτό το επίπεδο είναι ορατά ο οργανισµός ή ο internet service provider στον οποίο ανήκουµε, το λειτουργικό µας σύστηµα καθώς και ο χρόνος από την αρχή λειτουργίας του συστήµατος µας. Τέλος ο χρόνος Round Trip Time µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό µε µια παθητική παρατήρηση της φόρτισης-κίνησης στο διαδίκτυο για να υπολογιστεί µε σχετική ακρίβεια η απόσταση του χρήστη από κάποιον εξυπηρέτη. Η χρήση ενός proxy ανωνυµίας αποκρύπτει τις πληροφορίες αυτές µεταβιβάζοντας τα ερωτήµατα µας σε έναν ενδιάµεσο εξυπηρέτη ο οποίος τα καταθέτει στην µηχανή αναζήτησης και µας επιστρέφει την απάντηση. Ένα ακόµη βήµα είναι η χρήση ενός δικτύου ανωνυµίας Tor [23] στο οποίο αυτός ο εξυπηρέτης δεν είναι σταθερός αλλά αλλάζει ανά αναζήτηση και ανά χρήστη έτσι ώστε να µην µπορούν να οµαδοποιηθούν οι χρήστες από την µηχανή αναζήτησης κάτω από έναν εξυπηρέτη. Το µειονέκτηµα και τον δύο αυτών λύσεων είναι ότι µειώνουν κατά πολύ η ταχύτητα επιστροφής των αποτελεσµάτων. Η χρήση του προτείνεται τουλάχιστον στις εξαιρετικές περιπτώσεις των ερωτηµάτων που περιέχουν προσωπικά δεδοµένα. Στο επίπεδο των HTTP κεφαλίδων όπως φαίνεται περιέχονται πληροφορίες όπως ο τύπος και η έκδοση του λειτουργικού συστήµατος και του browser καθώς και χρησιµοποιούµενη κωδικοποίηση και γλώσσα. Σε αυτό το επίπεδο κατηγοριοποιούνται επίσης τα cookies, τα οποία είναι αναγνωριστικά string που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη µε στόχο την ταυτοποίηση του [24]. Πρώτη εφαρµογή τους ήταν η διατήρηση του καλαθιού µε τα ηλεκτρονικά ψώνια ενός χρήστης ακόµη και αν επανεκκινηθεί για κάποιον λόγο η σύνδεση του στο διαδίκτυο ενώ σήµερα χρησιµοποιούνται σε πάρα πολλές διαφορετικές εφαρµογές. Λύση στα παραπάνω προβλήµατα αποτελούν τα φίλτρα HTTP τα οποία δίνουν σε όλους τους χρήστες τα ίδια χαρακτηριστικά λειτουργικού, browser, κωδικοποίησης και γλώσσας ενώ πολλοί σύγχρονοι browser δίνουν την δυνατότητα διαγραφής των cookies. Στο επίπεδο της HTML περιλαµβάνονται κοµµάτια κώδικα σε javascript που ενσωµατώνονται σε σελίδες και µπορούν να επικοινωνούν µε τον αντίστοιχο εξυπηρέτη τα οποία όµως µπορούν εύκολα να απενεργοποιηθούν µε την χρήση ενός φίλτρου HTML. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται και οι επιθέσεις Web Timing Attacks [25]. Οι επιθέσεις αυτές στηρίζονται στο γεγονός ότι οι µηχανές αναζήτησης παγκόσµιου ιστού είναι το κέντρο κάθε διαδροµής στο διαδίκτυο αφού µετά από έναν αριθµό βηµάτων κάθε χρήστης επιστρέφει στη σελίδα της µηχανής αναζήτησης. Στην Εικόνα 2 αναπαρίσταται γραφικά µια τυχαία διαδροµή ενός χρήστη στον παγκόσµιο ιστό αν αυτός θεωρηθεί επίπεδος. Η τακτική αυτή επιστροφή στη σελίδα της µηχανής αναζήτησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της δικτυακής cache του υπολογιστή µας και να προδώσει έτσι τις τελευταίες σελίδες που έχουµε επισκεφτεί. Η χρήση proxy ανωνυµίας ή δικτύου ανωνυµίας tor δυσχεραίνει το πρόβληµα αυτό. Μια λύση στο πρόβληµα αυτό θα ήταν η κατάργηση της διαδικτυακής µνήµης cache που χρησιµοποιεί ο browser αλλά αυτό θα οδηγούσε σε µείωση της αποδοτικότητας του. Εικόνα 2 - Αναπαράσταση διαδικτυακής διαδροµής a- Μηχανή αναζήτησης Παγκόσµιου Ιστού b- Τυχαία διαδροµή χρήστη στον Παγκόσµιο Ιστό 9. Πηγές PPI στο επίπεδο της εφαρµογής Το τελευταίο επίπεδο του Πίνακας 1 είναι αυτό της εφαρµογής, σε αυτό περιέχονται πηγές πληροφοριών που εξαρτώνται αποκλειστικά από τις συνήθειες του χρήστη και την συµπεριφορά του στο διαδίκτυο. Για παράδειγµα η σύνδεση του σε λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της µηχανής αναζήτησης που χρησιµοποιεί ή η χρήση προσωπικών δεδοµένων ή εν δυνάµει PPI στα ερωτήµατα του. Μια καλή πρακτική θα ήταν λοιπόν να αποφεύγονται τα παραπάνω και να χρησιµοποιείται διαφορετικός browser για τις αναζητήσεις και διαφορετικός για την σύνδεση σε λογαριασµό ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στην περίπτωση που χρειάζεται να αναζητήσουµε κάτι που φανερώνει κάποια προσωπικά µας δεδοµένα όπως το ιατρικό µας ιστορικό, προτείνεται η χρήση δικτύου ανωνυµίας Tor. Επίσης πρέπει να αποφεύγεται η χρήση µηχανών αναζήτησης που ανήκουν στην εταιρία του εκάστοτε παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου [26]. Ο λόγος για αυτό είναι ότι οι εταιρίες αυτές γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την IP διεύθυνση των

7 Εικόνα 3 Customize Google (a) επιλογές για εύκολη αναζήτηση σε άλλες µηχανές αναζήτησης πελατών τους και έτσι µπορούν άµεσα να συνδέσουν κάθε πελάτη µε τα ερωτήµατα του. Τα ερωτήµατα µπορεί να οδηγούν στην ταυτοποίηση του χρήστη ακόµη και όταν δεν περιέχουν PPI από την συνάφεια που πολλές φορές έχουν µεταξύ τους, από τον χρόνο στον οποίο γίνονται συνήθως κατά την διάρκεια της µέρας ή τη σειρά που ακολουθούν. Αν για παράδειγµα αν το πρώτα πράγµα που κάνει ένας χρήστης αφού συνδεθεί στο διαδίκτυο είναι να αναζητά πάντοτε την ίδιες ιστοσελίδες πχ. κάποιας εφηµερίδας, καιρού, κοκ. µε συγκεκριµένη σειρά ή αν η ώρα που υποβάλλει κάποια ερωτήµατα δεν διαφέρει πολύ από µέρα σε µέρα τότε πιθανόν ο χρήστης να µπορεί να ταυτοποιηθεί ακόµη και αν αλλάζει η ip διεύθυνση του κάθε φορά που συνδέεται στο διαδίκτυο. Μια λύση στα παραπάνω είναι εφαρµογές παραγωγής τυχαίων ερωτηµάτων όπως οι επεκτάσεις του Firefox, TrackMeNot [27] και SquiggleSR [28] οι οποίες µπορούν να «πνίξουν» τα τυχόν PPI µέσα σε έναν τεράστιο όγκο τυχαίων δεδοµένων. Οι δύο αυτές εφαρµογές χρησιµοποιούν διαφορετικές προσεγγίσεις στον τρόπο λειτουργίας τους. Η εφαρµογή TrackMeNot δηµιουργεί αρχικά µια λίστα τυχαίων όρων από τροφοδοσίες RSS που ορίζει ο χρήστης ώστε να ταιριάζουν στις συνήθειες του. Στη συνέχεια υποβάλει ερωτήµατα στις µηχανές αναζήτησης ανανεώνοντας κάθε φορά την λίστα µε τυχαίους όρους από τις αποκρίσεις των µηχανών αναζήτησης. Η εφαρµογή SquiggleSr από την άλλη χρησιµοποιεί συνεχώς τις τροφοδοσίες RSS για την δηµιουργία των ερωτηµάτων που υποβάλλει. Ένα αδύναµο σηµείο των παραπάνω µεθόδων είναι ότι οι φράσεις που υποβάλλονται αποτελούνται πολλές φορές από λέξεις που είναι λογικά ασυσχέτιστες και έτσι να µπορούν να εύκολα να εντοπιστούν. Μια πρόταση για πιο αληθοφανή µορφή στα τυχαία αυτά ερωτήµατα θα ήταν η ανάπτυξη εφαρµογών που θα χρησιµοποιούν οντολογίες οι οποίες µπορούν να προσεγγίσουν εννοιολογικά την δοµή της γλωσσάς. Μια καλή προσέγγιση σε όλα τα επίπεδα του προβλήµατος της ιδιωτικότητας είναι η χρήση όσο το δυνατόν περισσότερων µηχανών αναζήτησης. Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες που αποκαλύπτουµε διαιρούνται σε κοµµάτια κάνοντας έτσι ακόµη πιο δύσκολη την ταυτοποίηση κάποιου χρήστη. Ένα χρήσιµο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επέκταση του Firefox CustomizeGoogle [29] η οποία µεταξύ πολλών άλλων χρήσιµων λειτουργιών δίνει τη δυνατότητα εµφάνισης συνδέσµων σε άλλες µηχανές αναζήτησης στη σελίδα της Google (βλέπε Εικόνα 3). Τα µειονέκτηµα της είναι ότι προορίζεται µόνο την µηχανή αναζήτησης της Google και ότι οι επιλογές που δίνονται για άλλες µηχανές αναζήτησης είναι αµετάβλητες. Επίσης δεν προτρέπει τους χρήστες στην συχνή εναλλαγή της µηχανής αναζήτησης. Με στόχο τον περιορισµό αυτών των µειονεκτηµάτων αναπτύχθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής µια νέα επέκταση του Firefox µε όνοµα Random Search Engine, της οποίας η διασύνδεση φαίνεται στην Εικόνα 4. Η επιλογή αυτού του browser έγινε λόγο της ανοιχτής αρχιτεκτονικής του και της πληθώρας ελεύθερα διαθέσιµων επεκτάσεων. Η εφαρµογή αυτή χρησιµοποιεί την λίστα των µηχανών αναζήτησης του Firefox από τις οποίες επιλέγει µε τυχαίο τρόπο µία ανά τακτά χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να προτρέψει την όσο γίνεται συχνότερες αλλαγές. Επίσης η χρήση της λίστας των µηχανών αναζήτησης του Firefox κάνει πολύ εύκολη την προσθήκη και διαγραφή στοιχείων από αυτήν από τις επιλογές του ίδιου του browser. Επίσης διατίθενται επεκτάσεις που βοηθούν ακόµη περισσότερα στην επεξεργασίας της λίστα αυτή όπως είναι εφαρµογή Add to Search Bar [30] µε την οποία µπορεί εύκολα να τοποθετηθεί στην λίστα των µηχανών αναζήτησης οποιοδήποτε πλαίσιο αναζήτησης βρεθεί σε µία ιστοσελίδα. Το µειονέκτηµα της επέκτασης Random Search Engine είναι ότι όταν λειτουργεί µπορεί να αλλάξει την µηχανή αναζήτησης σε στιγµές που ό χρήστης δεν επιθυµεί κάτι τέτοιο. Τότε θα πρέπει να ανατρέξει στην µπάρα των µηχανών αναζήτησης και να επιλέξει αυτή που επιθυµεί. Μια επέκταση που µπορεί να βελτιώσει αυτό το πρόβληµα είναι η Scroll Search Engines [31] µε την οποία γίνεται πολύ ευκολότερα η επιλογή της κατάλληλης µηχανής αναζήτησης. Η ανάπτυξη του add-on επιβεβαιώνει την προοπτική για πιο ασφαλείς αναζητήσεις µέσω των επεκτάσεων στις µηχανές αναζήτησης. Είναι επίσης σηµαντικό ότι τα addon αναπτύσσονται από την κοινότητα των χρηστών.

8 10. Συµπεράσµατα Οι µηχανές αναζήτησης παγκόσµιου ιστού είναι αναντικατάστατα εργαλεία γνώσεις που όµως δεν υπόκεινται σε κανένα ουσιαστικό νοµικό περιορισµό σε σχέση µε την συγκέντρωση πληροφοριών. Πρέπει λοιπόν να χρησιµοποιούνται µε προσοχή και σκεπτικισµό όσον αφορά την υποβολή ερωτηµάτων, ενώ κάθε δηµοσίευση στο διαδίκτυο πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις δυνατότητες τους ότι δηλαδή θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για την αναζήτηση αυτών των πληροφοριών. 11. Αναφορές (a) (b) Εικόνα 4 - Επέκταση Random Search Engine (a) απενεργοποιηµένη (b) ενεργοποιηµένη [1] Βιβλιοθήκες: [2] Wikipedia, Information retrieval, Ιανουάριος [3] C.D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze, Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press, Cambridge, UK, [4] A. Singhal, Modern information retrieval: A brief overview, IEEE Data Engin. Bull. Special Issue on Text and Databases 24, [5] L. Hinman, Esse est indicato in Google: Ethical and Political Issues in Search Engines, International Review of Information Ethics, Vol.3, [6] Amnesty International, Undermining freedom of expression in China. The role of Yahoo, Microsoft and Google. [7] Atelier, Europeana: European Babel Takes on Google Empire. European-Babel-Takes-on-Google-Empire [8] Europeana. Language Policy. [9] IRREPRESSIBLE.INFO, an Amnesty International campaign. [10] N. Jentzsch, Financial Privacy: An International Comparison of Credit Reporting Systems, Second Edition, Springer, [11] C. Welp, M. Machill, Code of Conduct. Transparency in the Net: Search Engines, International Review of Information Ethics, 2005, Vol.3. [12] Wikipedia, Page rank, Ιανουάριος [13] AOL s Massive Data Leek, Electronic Frontier Foundation, [14] M. Barbaro, T. Zeller Jr, A Face Is Exposed for AOL Searcher No , The New York Times, August [15] Τ. Ρarker-Ρope, Σερφάρουν στο Ίντερνετ ψάχνοντας για θεραπείες, Τα Νέα online αναδηµοσίευση των New York Times, Οκτώβριος [16] S. Cropton, ρ Google και µίστερ Χάιντ, Τα Νέα online αναδηµοσίευση των Times, Ιανουάριος [17] Ο παγκόσµιος χαφιές µας ξέρει, Το ποντίκι, Ιανουάριος [18] F. Saint-Jean, A. Johnson, D. Boneh, J. Feigenbaum, Private Web Search. [19] Google Trends. [20] M. Anderson, Google Searches for Ad Dollars in Social Networks, IEEE Spectrum, December [21] Wikipedia, Personally identifiable information, Ιανουάριος [22] L. Sweeney, comments on Standarts of Privacy of Individual Identifiable Information. PAA.html [23] Tor. [24] Wikipedia, HTTP cookies, Ιανουάριος [25] E. Felten, M. Schneider, Timing Attacks on Web Privacy, ACM, [26] How to keep your search history private, Electronic Frontier Foundation, [27] Track Me Not. [28] Squiggle RS. [29] Customize Google. [30] Add to Search Bar. [31] Scroll Search Engines.

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών

World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Περιεχόµενα World Wide Web: Ο παγκόσµιος ιστός Πληροφοριών Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Το ιαδίκτυο και το WWW Υπερκείµενο Εντοπισµός πληροφοριών στο WWW Search Engines Portals Unicode Java Plug-Ins 1 2

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας

Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Προσωπικά δεδομένα στο Διαδίκτυο: Τα δικαιώματα & οι υποχρεώσεις μας Δρ. Κωνσταντίνος Λιμνιώτης Πληροφορικός Ελεγκτής klimniotis at dpa.gr Τι είναι προσωπικά δεδομένα; Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία

Διαβάστε περισσότερα

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου

Plus500UK Limited. Πολιτική Απορρήτου Plus500UK Limited Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Plus500 Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και της διαφύλαξης των προσωπικών και οικονομικών πληροφοριών των

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

EBSCOhost Research Databases

EBSCOhost Research Databases Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με προεπιλεγμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 5 Χρήση Βάσεων εδοµένων Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 5 Using Databases) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 10-16 (δέκα έως δεκαέξι) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

χρήστες και υπηρεσίες

χρήστες και υπηρεσίες ιδακτικό υλικό µαθητή χρήστες και υπηρεσίες Από όσα αναφέρθηκαν, γίνεται αντιληπτό ότι όποιος έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και έχει εξασφαλίσει τον τρόπο σύνδεσής του µε το ιαδίκτυο, µπορεί να το χρησιµοποιήσει.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..»

ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» ήλωση προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα της «unitedprint.com Hellas Ε.Π.Ε..» 1. Γενικά Το ηλεκτρονικό κατάστηµα µε την επωνυµία www.print24.com/gr είναι µία προσφορά της εταιρείας unitedprint.com

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38

Περιεχόμενα. Δημιουργία σύνδεσης... 27 5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΥ... 37. Γνωριμία με μια ιστοσελίδα:... 38 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ... 13 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ... 15 2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET;... 16 3. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ... 19 4. ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Υπηρεσία Αυτόματης Ανάκτησης Συνδεδεμένης Δομής Θεματικών Επικεφαλίδων μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης

eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης eδαπυ Αναγγελίας Αιμοκάθαρσης Εφαρμογή ενιαίας αναγγελίας και υποβολής Αιμοκαθάρσεων και Υλικών. Συνδέεστε στην διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://apps.ika.gr/ehaemomxamtn Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών

2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών 2.9 ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2.9.4 Χρήση του διαδικτύου για την εκτέλεση απλών εργασιών Να είναι σε θέση να επιδεικνύει ικανότητα σύνδεσης με ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, ακίνδυνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή

Είσοδος στην εφαρμογή Είσοδος στην εφαρμογή Για να πραγματοποιηθεί είσοδος στο σύστημα, ο/η ιατρός πρέπει να έχει πραγματοποιήσει αρχικά συναλλαγή με το σύστημα πιστοποίησης των στοιχείων του/της και να έχει παραλάβει μοναδικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι.

πληροφορίας στον παγκόσµιο ιστό. meta-search engines) και θεµατικοί κατάλογοι. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Μάθηµα : Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΙΤΛΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: GoNToggle: ΕΞΥΠΝΗ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υπολογιστικά Συστήµατα & Τεχνολογίες Πληροφορικής ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Γιώργος Γιαννόπουλος, διδακτορικός φοιτητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΡ. ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Σ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 Διαχείριση Αρχείων 06/11/2014 09:00-13:00 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies

Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Plus500CY Ltd. Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική για αρχεία Cookies Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργείται από την Plus500CY Ltd ( εμείς, εμάς ή δικό μας ). Είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ : ~ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, 1925~

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη χρήση του λογισµικού Πώς µπορώ να αποκτήσω κωδικούς πρόσβασης στο σύστηµα δήλωσης αυθαιρέτων; Οι κωδικοί πρόσβασης στην ηλεκτρονική εφαρµογή για τις δηλώσεις και βεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Ιστολόγιου

Κατασκευή Ιστολόγιου Κατασκευή Ιστολόγιου Τι είναι το ιστολόγιο Τα blog είναι ιστοχώροι ή ιστοσελίδες που ανανεώνονται τακτικά συνήθως σε καθημερινή βάση. Περιέχουν πληροφορίες σχετικές με ένα θέμα και συνήθως χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter;

Αντί προλόγου. 1. Τι είναι το Twitter; Περιεχόµενα Αντί προλόγου...7 Πώς να χρησιµοποιήσετε το βιβλίο...13 Κεφάλαιο 1: Πώς δηµιουργώ τον λογαριασµό µου στο Twitter;...15 Κεφάλαιο 2: Πώς µπορώ να συνδεθώ και να αποσυνδεθώ από το Twitter;...37

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης

Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012. Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης Πειραιάς S 2 Ε Lab Ιούνιος 2012 Εισηγητής: Δ. Ν. Καλλέργης, MSc. Εργ. Συνεργάτης Πνευµατικά δικαιώµατα Τα πνευµατικά δικαιώµατα χρησιµοποίησης του µη πρωτότυπου υλικού της εργασίας ανήκουν στο/στη φοιτητή/-τρια

Διαβάστε περισσότερα

Social Network : Programming on FACEBOOK

Social Network : Programming on FACEBOOK Social Network : Programming on FACEBOOK Συντελεστές: Παύλος Τούλουπος Ευθυμία Παπαδοπούλου Ξάνθη Μάρκου Κοινωνικά Δίκτυα Κοινωνικό δίκτυο προέρχεται από την ψυχολογία αφορά μια κοινωνική δομή ατόμων τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013

Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 Εγχειρίδιο Χρήσης Λογισμικού Αναζήτησης Δηλώσεων του Ν.4014/2011 και του Ν.4178/2013 1. Γενικά Το σύστημα που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο προσφέρει την δυνατότητα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες να

Διαβάστε περισσότερα

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία

Blog στο Wordpress. Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Blog στο Wordpress Επιμέλεια: Δέγγλερη Σοφία Περιεχόμενα Μετάβαση στο blog Σύνδεση ως διαχειριστής Πίνακας ελέγχου Εμφάνιση Ρυθμίσεις Άρθρα Σελίδες Πολυμέσα Σύνδεσμοι Widgets Μετάβαση στο blog Πληκτρολογούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή.

Οι πράξεις που χρειάζονται για την επίλυση αυτών των προβληµάτων (αφού είναι απλές) µπορούν να τεθούν σε µια σειρά και πάρουν µια αλγοριθµική µορφή. Η Αριθµητική Ανάλυση χρησιµοποιεί απλές αριθµητικές πράξεις για την επίλυση σύνθετων µαθηµατικών προβληµάτων. Τις περισσότερες φορές τα προβλήµατα αυτά είναι ή πολύ περίπλοκα ή δεν έχουν ακριβή αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Ελαχιστοποίηση κόστους διατροφής Ηεπιχείρηση ζωοτροφών ΒΙΟΤΡΟΦΕΣ εξασφάλισε µια ειδική παραγγελίααπό έναν πελάτη της για την παρασκευή 1.000 κιλών ζωοτροφής, η οποία θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος

MAMS- Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Πλατφόρμα Διαχείρισης Παγίων και Αναφοράς Βλαβών Τεχνική Περιγραφή Συστήματος Ιανουάριος 2009 ΓΕΝΙΚΑ Το MAMS είναι ένα ολοκληρωμένο γεω-πληροφοριακό σύστημα που σχεδιάστηκε με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική παρακολούθηση και καταγραφή όλων των φάσεων παραγωγής σε πραγµατικό χρόνο Το Σύστηµα Ιχνηλασιµότητας ICHNOS της εταιρείας Data & Control Systems είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα το οποίο καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων

13 η Διάλεξη. Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 13 η Διάλεξη Ενδεικτικές λύσεις ασκήσεων 1 Περιεχόμενα 1 η Άσκηση ΠΣ εταιρίας ενοικίασης αυτοκινήτων... 4 2 η Άσκηση ΠΣ ταχυδρομείου... 6 3 η Άσκηση ΒΔ εταιρίας... 9 Χρηματοδότηση... 12 Σημείωμα Αναφοράς...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων

ΕΠΛ 012. θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων ΕΠΛ 012 θεωρία Σχεδιασµού Ιστοσελίδων Design Principles Web Site Life Cycle Site Definition & Planning Information Architecture Design Prototype Implementation Validation and Testing Operation - Launch

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2014-2015 ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Λαρισα Καμπέρη ΓΕΝΑΡΗΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Adware : Λογισμικό που εμφανίζει διαφημιστικό περιεχ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο

Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Αναζήτηση Πληροφοριών στο Διαδίκτυο Πηγές Πληροφόρησης - Εργαλεία Αναζήτησης - Στρατηγικές Αναζήτησης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Πληροφορική Ι Μια κινέζικη παροιμία λέει «Αν σού δώσω ένα ψάρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων & 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α. Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop WEB AGENCY ALBATROS Διαφημιστικές Υπηρεσίες & Σχεδιασμός ιστοσελίδων www.webagencyalbatros.com Τηλ 6939052115 Η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ό κ α τ ά σ τ η μ α Γενικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής για κατασκευή eshop

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης EasySite Optimizer Αναλυτικός οδηγός χρήσης: EasySite Optimizer Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας

Πρόταση θέµατος πτυχιακής εργασίας Σχεδιασµό και υλοποίηση παιχνιδιού για τη συλλογή δεδοµένων µε σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας Τα παιχνίδια µε σκοπό (games with a purpose) είναι µια νέα ιδέα που εκµεταλλεύεται την ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών

Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών 1 Αλγόριθµοι δροµολόγησης µε µέσα µαζικής µεταφοράς στο µεταφορικό δίκτυο των Αθηνών ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Κωτσογιάννη Μαριάννας Περίληψη 1. Αντικείµενο- Σκοπός Αντικείµενο της διπλωµατικής αυτής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία

«ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία «ΖΕΥΣ» Εγχειρίδιο Συμμετοχής σε Ψηφοφορία 23 Ιουλίου 2013 Εισαγωγή Η «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας

Τα µπιτ και η σηµασία τους. Σχήµα bit. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) 1.7 Αποθήκευση κλασµάτων 1.8 Συµπίεση δεδοµένων 1.9 Σφάλµατα επικοινωνίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (1/2) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Αποθήκευση εδοµένων (2/2) 1.1 Τα bits και ο τρόπος που αποθηκεύονται 1.2 Κύρια µνήµη 1.3 Αποθηκευτικά µέσα 1.4 Αναπαράσταση πληροφοριών ως σχηµάτων bits

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ.

ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΟ WEB 2.0 ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ AJAX. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. ΤΣΑΠΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ. : Μ15/06 ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο 2007-2008 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ : Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα