Προδιαγραφές Λογισμικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.music-events.gr Προδιαγραφές Λογισμικού"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ Σύστημα διοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων Προδιαγραφές Λογισμικού Έκδοση 0.1 (πρόχειρη) Ονόματα Ομάδας Χιονίδης Ιωάννης Παραστατίδης Νικόλαος Τζιώνας Δημήτριος Ημ/νiα 14/06/2007

2 Πίνακας Περιεχομένων 1 Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων Γενική Περιγραφή Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Είσοδοι, Έξοδοι και Διεπαφές του Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Είσοδοι του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων Έξοδοι του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων Διεπαφές του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων Λειτουργίες του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων Λειτουργία-1: Sign up απλού χρήστη Λειτουργία-2: Sign up διοργανωτή Λειτουργία-3: Sign up πράκτορα Λειτουργία-4: Log in Λειτουργία-5: Log in Security Code(για administrator και moderator) Λειτουργία-6: Εισαγωγή νέας διοργάνωσης Λειτουργία-7: Εισαγωγή νέας προσφοράς πράκτορα Λειτουργία-8: Αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου Λειτουργία-9: Εμφάνιση καταχωρημένης διοργάνωσης Λειτουργία-10: Εμφάνιση καταχωρημένης προσφοράς Παράρτημα UML Διαγραμμάτων του Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Use Case Διάγραμμα του Υ/Σ Το πακέτο gr.auth.ee.music-events.dbase Διαγράμματα UML για τις λειτουργίες Υποσύστημα INTERFACE Γενική Περιγραφή Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Είσοδοι, Έξοδοι και Διεπαφές του Υ/Σ Interface Είσοδοι του υποσυστήματος Interface Έξοδοι του υποσυστήματος Interface Interface Λειτουργίες του υποσυστήματος Interface Λειτουργία-1: Sign up Λειτουργία-2: Sign up απλού χρήστη Λειτουργία-3: Sign up διοργανωτή Λειτουργία-4: Sign up πράκτορα Λειτουργία-5: Log in Λειτουργία-6: Log in Security Code(για administrator και moderator) Λειτουργία-7: Εισαγωγή νέας διοργάνωσης...72

3 2.4.8 Λειτουργία-8: Εισαγωγή νέας προσφοράς πράκτορα Λειτουργία-9: Αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου Λειτουργία-10: Εμφάνιση καταχωρημένης διοργάνωσης Λειτουργία-11: Εμφάνιση καταχωρημένης προσφοράς Παράρτημα UML Διαγραμμάτων του Interface Use Case Διάγραμμα του Interface Το πακέτο gr.auth.ee.music-events.if Διαγράμματα UML για τις λειτουργίες

4 Ιστορικό Αναθεωρήσεων Όνομα Ημερομηνία Αλλαγή Έκδοση Α. Μπάτζιος Δημιουργία εγγράφου. 0.1 Μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης Όνομα OE Αλέξανδρος Μπάτζιος * Χιονίδης Ιωάννης 10 Παραστατίδης Νικόλαος 10 Τζιώνας Δημήτριος 10

5 1 Υποσύστημα Βάσης Δεδομένων 1.1 Γενική Περιγραφή Ο στόχος του υποσυστήματος της βάσης δεδομένων είναι η αποθήκευση, η διατήρηση και η διαχείριση όλων των απαραίτητων δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του συστήματος, καθώς και η προσφορά υπηρεσιών με την εκτέλεση ερωτημάτων. Από αυτό διαφαίνεται και ο κεντρικός ρόλος του υποσυστήματος, καθώς η λειτουργία όλων των υπολοίπων υποσυστημάτων θεωρούν ως δεδομένη την ύπαρξη και σωστή λειτουργία της βάσης δεδομένων. Έτσι, παρουσιάζεται παρακάτω σχηματικά (Εικόνα 1) μία απλοποιημένη αναπαράσταση του κεντρικού ρόλου της βάσης δεδομένων. Εικόνα 1. Αναλυτικότερη παρουσίαση της ροής δεδομένων ανάμεσα στην βάση δεδομένων και το κάθε ένα από τα υπόλοιπα υποσυστήματα θα γίνει παρακάτω.

6 1.2 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Όπως περιγράφηκε παραπάνω, το υποσύστημα της βάσης δεδομένων, αποτελεί το κεντρικό υποσύστημα και υποστηρίζει τις λειτουργίες όλων των υπολοίπων υποσυστημάτων. Σαν αποτέλεσμα, ο ρόλος του θα μπορούσε να προσομοιωθεί μόνο με το μοντέλο της αποθήκης. Οι κύριοι λόγοι επιλογής αυτού του μοντέλου είναι οι εξής: Το υποσύστημα της βάσης δεδομένων, εξορισμού, περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία του συστήματος. Μια αναλυτική μελέτη μπορεί να δείξει ότι ο όγκος των δεδομένων που απαιτεί το κάθε υποσύστημα είναι τεράστιος, και η διαχείρισή τους σε αυτόνομο επίπεδο είναι ιδιαίτερα επίπονη και αναποτελεσματική. Έτσι, επιλέγεται ένα κεντρικό υποσύστημα αποθήκευσης, διατήρησης και διαχείρισης όλων των δεδομένων, με βάση το οποίο η κεντρική διαχείρισή τους γίνεται πιο αποτελεσματικά, και εν τέλει η λειτουργία του συστήματος γίνεται πιο αποδοτική και εύχρηστη. Η κεντρική διαχείριση των δεδομένων που περιγράφηκε παραπάνω, απαλλάσσει όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα από το φόρτο της διαχείρισης των σχετικών με αυτά δεδομένα. Με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία του κάθε υποσυστήματος επικεντρώνεται στην πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους εμπλεκόμενους χρήστες, χωρίς να επιφορτίζεται με περιττές διεργασίες. Επίσης, η κεντρική διαχείριση εκμηδενίζει την πιθανότητα εσφαλμένης διαχείρισης ενός όγκου δεδομένων από διαφορετικά υποσυστήματα, πράγμα που θα μπορούσε να οδηγήσει από την ακούσια μεταβολή τους έως και την καταστροφή τους. Τέλος, η ύπαρξη μίας βάσης δεδομένων εκτελεί κρίσιμες λειτουργίες για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, όπως: o Είναι δυνατή η εξασφάλιση της άμεσης ανάκτησης όλων των δεδομένων είτε μετά από κάποια αστοχία υλικού είτε μετά από κάποιο κακόβουλη ενέργεια, με την τακτική λήψη αντιγράφων ασφαλείας (back up). o Ειδικά για την περίπτωση αστοχίας υλικού προβλέπεται η χρήση συστοιχίας δίσκων RAID, έτσι ώστε η λειτουργία του συστήματος να συνεχίζεται απρόσκοπτα, με ελάχιστο χρονικό διάστημα άρνησης παροχής υπηρεσιών. o Είναι δυνατή η αποτελεσματικότερη αναγνώριση και αυθεντικοποίηση όλων των χρηστών που προσπαθούν να προσπελάσουν το σύστημα. Έτσι, ο κάθε χρήστης εξουσιοδοτείται μόνο με τα απαραίτητα για τα καθήκοντά του προνόμια δικαιώματα πάνω στη βάση, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η κατοχή επιπλέον προνομίων, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε κακόβουλες ενέργειες, ή σε ακούσια καταστροφή δεδομένων λόγω περιορισμένων γνώσεων του χρήστη.

7 o Έχουμε κεντρική διαχείριση των δικαιωμάτων όλων των χρηστών, με τη χρήση ξεχωριστών ρόλων. Τα δικαιώματα αποδίδονται σε ρόλους, και οι ρόλοι αποδίδονται ακολούθως σε χρήστες. Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος, οι ρόλοι βρίσκονται σε κάποια ιεραρχία: Ο ρόλος του administrator είναι ο μόνος που εξουσιοδοτείται να έχει απευθείας πρόσβαση πάνω στη βάση δεδομένων, έχοντας το δικαίωμα εκτέλεσης όλων των λειτουργιών. Όλοι οι ακόλουθοι ρόλοι για λόγους ασφαλείας έχουν πρόσβαση στη βάση μόνο μέσω όψεων, και όχι απευθείας πρόσβαση στους πίνακες της βάσης. Οι ρόλοι αυτοί είναι οι εξής: Moderator Διοργανωτής Ταξιδιωτικός πράκτορας Χρήστης-μέλος Απλός χρήστης o Επίσης, είναι δυνατόν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση να είναι υπό κρυπτογραφημένη μορφή, έτσι ώστε η οποιαδήποτε πρόσβαση σε αυτά από κάποιον κακόβουλο χρήστη να αποτρέπει την αποκάλυψη ή την οποιαδήποτε άλλη χρήση τους. Με όλα τα παραπάνω, επιτυγχάνεται η τήρηση τόσο της ακεραιότητας, όσο και της εμπιστευτικότητας του συστήματος, στοιχεία κρίσιμα για τον χαρακτηρισμό του ως επιτυχημένου και αποτελεσματικού.

8 1.3 Είσοδοι, Έξοδοι και Διεπαφές του Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Η βάση δεδομένων, σαν το κεντρικό υποσύστημα του συστήματος, επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Έτσι, στα πλαίσια της λειτουργίας ενός υποσυστήματος, δέχεται δεδομένα από αυτό, τα αποθηκεύει, και επιστρέφει σε αυτό όσα δεδομένων ζητούνται έπειτα από κάποιο ερώτημα. Επίσης κατά την είσοδο των δεδομένων ελέγχεται εάν συμφωνούν με το κατάλληλο domain-τύπο δεδομένων που ορίστηκε κατά την δημιουργία της βάσης, εξασφαλίζοντας έτσι την εγκυρότητα τους Για να γίνει πιο ακριβής η περιγραφή της ροής δεδομένων, θα πρέπει να εξετασθεί η αλληλεπίδραση της βάσης με κάθε υποσύστημα ξεχωριστά, και να καταγραφούν οι είσοδοι και οι έξοδοι της βάσης στα πλαίσια της κάθε συνεργασίας. <Για ευκολία στις εισόδους και εξόδους που παρατίθενται παρακάτω η έξοδος που σημειώνεται με τον αριθμό i θα αντιστοιχεί στην είσοδο i. Επίσης, η κάθε είσοδος θεωρείται ότι είναι της μορφής String, εκτός κι αν σημειώνεται διαφορετικά> Είσοδοι του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων 1) Σε σχέση με το υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών a. Log In Η βάση δεδομένων, κατά την έναρξη ενός session με κάποιο χρήστη που επιθυμεί πρόσβαση στο σύστημα, δέχεται το username και το password του χρήστη, Έπειτα, γίνεται σύγκριση του username που εισήχθη με τα username του κατάλληλου αρχείου αναγνωριστικών συνθηματικών της βάσης. Εάν αυτό υπάρχει, ακολουθεί σύγκριση του password που εισήχθη, με το password του αρχείου συνθηματικών που αντιστοιχεί στο επιθυμητό username. Εάν όμως το username και το password αναγνωριστούν επιτυχώς, και βρεθεί ότι αντιστοιχούν είτε σε ρόλο administrator είτε σε ρόλο moderator, τότε ζητείται επιπλέον σαν είσοδος και ένας πρόσθετος κωδικός ασφαλείας. b. Sign Up Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού που επιχηρείται να δημιουργηθεί μέσα από τη διαδικασία του sign up, έχουμε τις παρακάτω περιπτώσεις: Χρήστης o Name

9 o Last Name o Address o Number o Telephone Number o Credit Card o Number (4 τετράδες αριθμών) o Security code o Expiry date - year o Expiry date - month o (to receive a summary of your purchase) o First Name o Last Name o Username o Password o Retype Password o NUMBER Και οι λογικές (Boolean) τιμές: o Rock o Pop o Metal o Jazz o Blues o Classic o Folk o Traditional o Electronic Διοργανωτής o Company Name o Address o Address Number o Telephone Number o First Name o Last Name o Telephone o Fax

10 o o Tax Payers Code o Site o Username o Password o Retype Password o NUMBER Πράκτορας o Company Name o Address o Address Number o Telephone Number o First Name o Last Name o Telephone o Fax o o Tax Payers Code o Site o Username o Password o Retype Password o NUMBER 2) Σε σχέση με το υποσύστημα Διαχείρισης Διοργανωτών. Σαν είσοδο στην βάση δεδομένων το παραπάνω υποσύστημα παρέχει τα εξής στοιχεία o Name o Band o Support bands o City o Venue o Date o Ticket price

11 o About the event o Band history o General infο Και τις λογικές (Boolean) τιμές: o Rock o Pop o Metal o Jazz o Blues o Classic o Folk o Traditional o Electronic 3) Σε σχέση με το υποσύστημα e-ticket. Σαν είσοδο στην βάση δεδομένων το υποσύστημα αυτό παρέχει τα εξής στοιχεία o Name o Last name o Address o Number o Telephone Number o o Security code o First Name o Last Name o (to receive a summary of your purchase) o Credit Card o Number (4 τετράδες αριθμών) o Expiry date - month o Expiry date - year o Item no 4) Σε σχέση με το υποσύστημα πράκτορας o Τρόπος μεταφοράς

12 o Ημερομηνία αναχώρησης o Ημερομηνία επιστροφής o Πόλη αναχώρησης o Τόπος αναχώρησης o Τόπος επιστροφής o Τιμή o Γενική περιγραφή προσφοράς o Όνομα ξενοδοχείου o Κατηγορία ξενοδοχείου o Διεύθνση ξενοδοχείου o Site ξενοδοχείου o Αριθμός διανυκτερεύσεων o Γενική περιγραφή προσφοράς Έξοδοι του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων 1) Σε σχέση με το υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών a. Log In Εάν το username και το password (αλλά και ο πρόσθετος κωδικός ασφαλείας για την περίπτωση του administrator ή του moderator) που εισήγαγε ένας χρήστης αναγνωριστούν επιτυχώς, τότε ο χρήστης εισάγεται στο σύστημα, ενώ η βάση δεδομένων αποδίδει στο χρήστη όλα τα δικαιώματα που αντιστοιχούν στο ρόλο που του έχει αποδοθεί. Εάν όμως η σύγκριση είναι ανεπιτυχής, η βάση αποκρίνεται με ένα μήνυμα λάθους, έτσι ώστε ο χρήστης να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα και να ακολουθήσει η επανεισαγωγή των στοιχείων του. b. Sign Up Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής όλων των δεδομένων η βάση εκτελεί την καταχώρηση τους με την δημιουργία της κατάλληλης εγγραφής και στην συνέχεια αποκρίνεται με το κατάλληλο μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης (true). Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση όπου έστω και ένα δεδομένο εισήχθη με μορφή η οποία δεν συμφωνεί με το αντίστοιχο domain της βάσης, αποκρίνεται με μήνυμα ανεπιτυχούς εισαγωγής (false), έτσι ώστε ο χρήστης να ενημερωθεί για το αποτέλεσμα και να ακολουθήσει η επανεισαγωγή των στοιχείων του.. 2) Σε σχέση με το υποσύστημα Διαχείρισης Διοργανωτών.

13 Ομοίως με την παραπάνω περίπτωση, ελέγχονται τα σταλθέντα στοιχεία τα οποία έχει υποβάλλει ο χρήστης και υπάρχει αντίστοιχη αντιμετώπιση με το 1b είτε σε περίπτωση επιτυχούς είτε ανεπιτυχούς εισαγωγής δεδομένων. 3) Σε σχέση με το υποσύστημα e-ticket. Όμοια με παραπάνω. 4) Σε σχέση με το υποσύστημα πράκτορας Όμοια με παραπάνω Διεπαφές του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων Γενικά στο σύστημα τηρείται η πολιτική που φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί (Εικόνα 2) Εικόνα 2. Όπως φαίνεται, ο τελικός χρήστης έρχεται σε επαφή μόνο με το interface, και η όποια ανταλλαγή δεδομένων με τη βάση δεδομένων εκτελείται με τη βοήθεια του κατάλληλου υποσυστήματος. Αναλυτικότερα ανάλογα με τον ρόλο που αντιστοιχεί σε κάθε χρήστη και με την ενέργεια που αυτός θέλει να εκτελέσει έρχεται σε επαφή με το κατάλληλο τμήμα του interface όπου είτε εισάγει δεδομένα στο σύστημα είτε εκτελεί κάποιο ερώτημα για ανάκτηση δεδομένων. Κι επειδή τα δεδομένα αποθηκεύονται στην Βάση Δεδομένων την όλη διαδικασία μεταφοράς/ επεξεργασίας των δεδομένων αναλαμβάνει το κατάλληλο υποσύστημα. Δηλαδή, το κάθε υποσύστημα αναλαμβάνει τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στη βάση και στο interface, όπως και την κατάλληλη επεξεργασίας τους, όπως και την επεξεργασία των σημάτων που στέλνει η βάση σαν απόκριση, ώστε να εμφανιστεί το κατάλληλο μήνυμα σε φυσική γλώσσα στο χρήστη μέσω του interface. Σαν αποτέλεσμα, το υποσύστημα της βάσης δεδομένων δεν εμπεριέχει κάποιου είδους διεπαφές με τον τελικό χρήστη.

14 1.4 Λειτουργίες του υποσυστήματος Βάσης Δεδομένων Λειτουργία-1: Sign up απλού χρήστη Βάση Δεδομένων Λειτουργία Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο σύστημα Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να εισάγει όλα τα προσωπικά του στοιχεία και τα επιθυμητά συνθηματικά για να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στο σύστημα. Είσοδοι o Name o Last Name o Address o Number o Telephone Number o Credit Card o Number o Security code: o Expiry date - year: o Expiry date - month (4 τετράδες αριθμών) o (to receive a summary of your purchase) o First Name o Last Name o Username o Password o Retype Password o NUMBER Πηγές Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Sign up) Έξοδοι Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς λογαριασμού Προορισμοί Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Sign up) Απαιτεί Ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων σύμφωνα με τα αντίστοιχα domain της βάσης. Τα domain της βάσης αναλαμβάνουν τον καθορισμό του εάν κάθε πεδίο επιτρέπεται να πάρει κενή τιμή (είναι προαιρετικό) ή όχι (είναι υποχρεωτικό). Το πεδίο Password πρέπει να συμφωνεί με το Retype password. Στο πεδίο NUMBER θα πρέπει ο χρήστης να αναπαράγει έναν κωδικός που είναι γραμμένος σε γραφική μορφή. Προαπαιτούμενα - Αποτέλεσμα Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς δημιουργίας λογαριασμού. Παρενέργειες Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή

15 1.4.2 Λειτουργία-2: Sign up διοργανωτή Βάση Δεδομένων Λειτουργία Δημιουργία λογαριασμού διοργανωτή στο σύστημα Περιγραφή Ο διοργανωτής καλείται να εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα επιθυμητά συνθηματικά για να δημιουργήσει λογαριασμό διοργανωτή στο σύστημα. Είσοδοι o Company Name o Address o Address Number o Telephone Number o First Name o Last Name o Telephone o Fax o o Tax Payers Code o Site o Username o Password o Retype Password o NUMBER Πηγές Υ/Σ Διαχείρισης Χρηστών (Sign up) Έξοδοι Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς λογαριασμού Προορισμοί Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Sign up) Απαιτεί Ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων σύμφωνα με τα αντίστοιχα domain της βάσης. Τα domain της βάσης αναλαμβάνουν τον καθορισμό του εάν κάθε πεδίο επιτρέπεται να πάρει κενή τιμή (είναι προαιρετικό) ή όχι (είναι υποχρεωτικό). Το πεδίο Password πρέπει να συμφωνεί με το Retype password. Στο πεδίο NUMBER θα πρέπει ο χρήστης να αναπαράγει έναν κωδικός που είναι γραμμένος σε γραφική μορφή. Προαπαιτούμενα - Αποτέλεσμα Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς δημιουργίας λογαριασμούς. Παρενέργειες Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή Λειτουργία-3: Sign up πράκτορα Βάση Δεδομένων Λειτουργία Δημιουργία λογαριασμού πράκτορας στο σύστημα Περιγραφή Ο πράκτορας καλείται να εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα επιθυμητά συνθηματικά για να δημιουργήσει λογαριασμό πράκτορα στο σύστημα.

16 Είσοδοι o Company Name o Address o Address Number o Telephone Number o First Name o Last Name o Telephone o Fax o o Tax Payers Code o Site o Username o Password o Retype Password o NUMBER Πηγές Υ/Σ Διαχείρισης Χρηστών (Sign up) Έξοδοι Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς λογαριασμού Προορισμοί Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Sign up) Απαιτεί Ορθή συμπλήρωση όλων των στοιχείων σύμφωνα με τα αντίστοιχα domain της βάσης. Τα domain της βάσης αναλαμβάνουν τον καθορισμό του εάν κάθε πεδίο επιτρέπεται να πάρει κενή τιμή (είναι προαιρετικό) ή όχι (είναι υποχρεωτικό). Το πεδίο Password πρέπει να συμφωνεί με το Retype password. Στο πεδίο NUMBER θα πρέπει ο χρήστης να αναπαράγει έναν κωδικός που είναι γραμμένος σε γραφική μορφή. Προαπαιτούμενα - Αποτέλεσμα Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς δημιουργίας λογαριασμούς. Παρενέργειες Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή Λειτουργία-4: Log in Βάση Δεδομένων Λειτουργία Είσοδος του χρήστη στο σύστημα Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να εισάγει το username και το password του. Είσοδοι o Username Πηγές Έξοδοι Προορισμοί Απαιτεί o Password Υ/Σ Διαχείρισης Χρηστών (Log in) Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς εισόδου Υποσύστημα Διαχείρισης Χρηστών (Log in) Το εισαγόμενο username πρέπει να υπάρχει στο αρχείο συνθηματικών της βάσης, ενώ το εισαγόμενο Password πρέπει να ταυτίζεται με το password που αντιστοιχεί στο username της

17 Προαπαιτούμενα Αποτέλεσμα Παρενέργειες βάσης. Να υπάρχει λογαριασμός στο σύστημα με τα συνθηματικά του χρήστη. Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς εισόδου στο σύστημα. Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής, αποδίδονται τα δικαιώματα του ρόλου που κατέχει ο χρήστης, για πρόσβαση στη βάση. Εάν όμως ο ρόλος που αντιστοιχεί στο χρήστη είναι είτε ο ρόλος του administrator είτε ο ρόλος του moderator, δεν έχουμε άμεση εισαγωγή στο σύστημα, αλλά η βάση αποκρίνεται στο υποσύστημα πιστοποίησης μόνο με το ρόλο του χρήστη, έτσι ώστε να ακολουθήσει και εισαγωγή του security code. Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή <Κατά παράβαση ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται εδώ και όχι στο αντίστοιχο section για το σύστημα πιστοποίησης (που δεν αναλύεται στα πλαίσια της εργασίας), ώστε να γίνεται πιο πλήρης κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής του administrator/moderator στο σύστημα> Λειτουργία-5: Log in Security Code(για administrator και moderator) Υ/Σ Διαχείρισης Χρηστών Λειτουργία Είσοδος administrator/moderator με security code Περιγραφή Ο χρήστης καλείται να εισάγει το security code. Είσοδοι o security code Πηγές Interface (log in με security code) Έξοδοι Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς εισόδου Προορισμοί Υποσύστημα Interface (Log In με security code) και υποσύστημα Βάσης Δεδομένων Απαιτεί Το εισαγόμενο security code πρέπει να συμφωνεί με το αντίστοιχο security code που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή από έναν ειδικό αλγόριθμο, που βρίσκεται στο υποσύστημα διαχείρισης χρηστών. Προαπαιτούμενα Να έχει εφοδιαστεί ο χρήστης με ειδικό μηχανισμό δημιουργίας κωδικών μίας χρήσεως. Αποτέλεσμα Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς εισόδου στο σύστημα. Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής, αποδίδονται από το υποσύστημα Βάσης Δεδομένων τα δικαιώματα του ρόλου που κατέχει ο χρήστης, για πρόσβαση στη βάση. Παρενέργειες Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή Λειτουργία-6: Εισαγωγή νέας διοργάνωσης Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Λειτουργία Εισαγωγή νέας διοργάνωσης από κάποιον διοργανωτή Περιγραφή Ένας διοργανωτής εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρηση μίας νέας διοργάνωσης στο σύστημα Είσοδοι o Name o Band

18 Πηγές Έξοδοι Προορισμοί Απαιτεί Προαπαιτούμενα Αποτέλεσμα Παρενέργειες o Support bands o City o Venue o Date o Ticket price o About the event o Band history o General info Λογικές (Boolean) τιμές: o Rock o Pop o Metal o Jazz o Blues o Classic o Folk o Traditional o Electronic Υποσύστημα διοργανώσεων Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς δημιουργίας εγγραφής νέας διοργάνωσης Υποσύστημα διοργανώσεων Τo κάθε στοιχείο που μεταφέρεται από το υποσύστημα διοργανώσεων προς το υποσύστημα της Βάσης, θα πρέπει να συμφωνούν με το αντίστοιχο domain της βάσης δεδομένων. Να έχει προηγηθεί επιτυχής εισαγωγή του διοργανωτή στο σύστημα μέσα από τη διαδικασία του log in. Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς εισαγωγής νέας διοργάνωσης. Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής, δημιουργούνται στη βάση δεδομένων οι κατάλληλες εγγραφές. Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή Λειτουργία-7: Εισαγωγή νέας προσφοράς πράκτορα Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Λειτουργία Εισαγωγή νέας προσφοράς από κάποιον πράκτορα Περιγραφή Ένας διοργανωτής εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (υποχρεωτικά + προαιρετικά) για την καταχώρηση μίας νέας προσφοράς στο σύστημα Είσοδοι o Τρόπος μεταφοράς o Ημερομηνία αναχώρησης o Ημερομηνία επιστροφής o Πόλη αναχώρησης

19 o Τόπος αναχώρησης o Τόπος επιστροφής o Τιμή o Γενική περιγραφή προσφοράς Πηγές Έξοδοι Προορισμοί Απαιτεί o Όνομα ξενοδοχείου o Κατηγορία ξενοδοχείου o Διεύθυνση ξενοδοχείου o Site ξενοδοχείου o Αριθμός διανυκτερεύσεων o Γενική περιγραφή προσφοράς Υποσύστημα ταξιδιωτικού πράκτορα Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς δημιουργίας εγγραφής νέας προσφοράς Υποσύστημα ταξιδιωτικού πράκτορα Το κάθε στοιχείο που μεταφέρεται από το υποσύστημα ταξιδιωτικού πράκτορα προς το υποσύστημα της Βάσης, θα πρέπει να συμφωνούν με το αντίστοιχο domain της βάσης δεδομένων. Προαπαιτούμενα Να έχει προηγηθεί επιτυχής εισαγωγή του ταξιδιωτικού πράκτορα στο σύστημα μέσα από τη διαδικασία του log in. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ήδη τουλάχιστο μία εγγραφή διοργάνωσης, ώστε σύμφωνα με τους κανόνες της αναφορικής ακεραιότητας να μπορεί να αντιστοιχηθεί σε αυτή η νέα προσφορά Αποτέλεσμα Παρενέργειες Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς εισαγωγής νέας προσφοράς. Σε περίπτωση επιτυχούς εισαγωγής, δημιουργούνται στη βάση δεδομένων οι κατάλληλες εγγραφές. Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή Λειτουργία-8: Αγορά ηλεκτρονικού εισιτηρίου Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Λειτουργία Εκτέλεση μίας ηλεκτρονικής αγοράς από κάποιο χρήστη. Περιγραφή Εκτέλεση μίας ηλεκτρονικής αγοράς από κάποιο χρήστη, που μπορεί να αφορά είτε μόνο ένα εισιτήριο κάποιας διοργάνωσης είτε ένα εισιτήριο σε συνδυασμό με κάοια προσφορά ταξιδιωτικού πράκτορα. Είσοδοι o Name o Last name o Address o Number o Telephone Number o

20 Πηγές Έξοδοι Προορισμοί Απαιτεί o Number o Security code o First Name o Last Name (4 τετράδες αριθμών) o (to receive a summary of your purchase) o Credit Card o Expiry date - month o Expiry date - year o Item no Υποσύστημα e-ticket Απόκριση επιτυχούς/ ανεπιτυχούς δημιουργίας εκτέλεσης αγοράς Υποσύστημα e-ticket Τo κάθε στοιχείο που μεταφέρεται από το υποσύστημα e-ticket προς το υποσύστημα της Βάσης, θα πρέπει να συμφωνούν με το αντίστοιχο domain της βάσης δεδομένων. Προαπαιτούμενα Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ήδη τουλάχιστο μία εγγραφή διοργάνωσης, ώστε σύμφωνα με τους κανόνες της αναφορικής ακεραιότητας να μπορεί να αντιστοιχηθεί σε αυτή το ηλεκτρονικό εισιτήριο και η ηλεκτρονική αγορά Αποτέλεσμα Παρενέργειες Μήνυμα επιτυχούς / μη επιτυχούς εισαγωγής εκτέλεσης της αγοράς. Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης, δημιουργούνται στη βάση δεδομένων οι κατάλληλες εγγραφές, και ανανεώνονται τα κατάλληλα πεδία Κατά την εκτέλεση μίας αγοράς εισιτηρίου, εκτός από τη δημιουργία εγγραφής με τα στοιχεία της αγοράς, έχουμε και ανανέωση πεδίων (πχ. Του πεδίου των του δείκτη διαθεσιμότητας των εισιτηρίων ). Για να αποφευχθούν τυχόν παρενέργειες, γίνεται χρήση transaction Λειτουργία-9: Εμφάνιση καταχωρημένης διοργάνωσης Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Λειτουργία Εμφάνιση μίας ήδη καταχωρημένης διοργάνωσης Περιγραφή Εμφανίζονται τα στοιχεία μίας (ήδη) καταχωρημένης διοργάνωσης ανάλογα με το ερώτημα που υποβάλλει ο χρήστης Είσοδοι Φίλτρο αναζήτησης Πηγές Υποσύστημα Interface Έξοδοι o Name o Band o Support bands o City o Venue o Date

21 o Ticket price o About the event o Band history o General info Από τα παρακάτω εμφανίζονται μόνο οι ετικέτες των οποίων η αντίστοιχη τιμή έχει λογική τιμή true: o Rock o Pop o Metal o Jazz o Blues o Classic o Folk o Traditional o Electronic Προορισμοί Υποσύστημα Interface Απαιτεί - Προαπαιτούμενα Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ήδη καταχωρημένες διοργανώσεις, αλλιώς στο ερώτημα θα έχουμε πάντα «κενή» απόκριση Αποτέλεσμα Σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης, επιστρέφονται από τη βάση όλα τα απαραίτητα πεδία. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς αναζήτησης, έχουμε απόκριση ενημέρωσης για μη ύπαρξη κατάλληλης εγγραφής. Παρενέργειες Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή Λειτουργία-10: Εμφάνιση καταχωρημένης προσφοράς Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Λειτουργία Εμφάνιση μίας ήδη καταχωρημένης προσφοράς Περιγραφή Εμφανίζονται τα στοιχεία μίας (ήδη) καταχωρημένης προσφοράς ανάλογα με το ερώτημα που υποβάλλεται Είσοδοι Φίλτρο αναζήτησης Πηγές Υποσύστημα Interface Έξοδοι o Τρόπος μεταφοράς o Ημερομηνία αναχώρησης o Ημερομηνία επιστροφής o Πόλη αναχώρησης o Τόπος αναχώρησης o Τόπος επιστροφής o Τιμή o Γενική περιγραφή προσφοράς

22 o Όνομα ξενοδοχείου o Κατηγορία ξενοδοχείου o Διεύθυνση ξενοδοχείου o Site ξενοδοχείου o Αριθμός διανυκτερεύσεων o Γενική περιγραφή προσφοράς Προορισμοί Υποσύστημα Interface Απαιτεί - Προαπαιτούμενα Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ήδη καταχωρημένες διοργανώσεις, αλλιώς στο ερώτημα θα έχουμε πάντα «κενή» απόκριση Αποτέλεσμα Σε περίπτωση επιτυχούς αναζήτησης, επιστρέφονται από τη βάση όλα τα απαραίτητα πεδία. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς αναζήτησης, έχουμε απόκριση ενημέρωσης για μη ύπαρξη κατάλληλης εγγραφής. Παρενέργειες Δεν εμφανίζονται παρενέργειες στην διαδικασία αυτή

23 1.5 Παράρτημα UML Διαγραμμάτων του Υ/Σ Βάσης Δεδομένων Use Case Διάγραμμα του Υ/Σ Εικόνα Το πακέτο gr.auth.ee.music-events.dbase Όσον αφορά την υλοποίηση του υποσυστήματος της βάσης δεδομένων, δεν παρατηρείται δημιουργία κάποιων κλάσεων, μιας και η δημιουργία της δεν ακολουθεί αντικειμενοστραφείς μεθόδους, αλλά γίνεται σύμφωνα με το σχεσιακό μοντέλο. Οι πίνακες που αποτελούν τη βάση δεδομένων ακολουθούν παρακάτω, με τη σήμανση των απαραίτητων στοιχείων για την τήρηση των κανόνων αναφορικής ακεραιότητας (κύρια και ξένα κλειδιά).

24 1.5.3 Διαγράμματα UML για τις λειτουργίες Διάγραμμα καταστάσεων για τις Λειτουργίες 1,2,3 Εικόνα 4.

25 Διάγραμμα καταστάσεων για τις Λειτουργίες 4,5 Εικόνα 5.

26 Διάγραμμα καταστάσεων για τη Λειτουργία-6 Εικόνα 6.

27 Διάγραμμα καταστάσεων για τη Λειτουργία-7 Εικόνα 7.

28 Διάγραμμα καταστάσεων για τη Λειτουργία-8 Εικόνα 8.

29 Διάγραμμα καταστάσεων για τη Λειτουργία-9 Εικόνα Διάγραμμα καταστάσεων για τη Λειτουργία-10 Εικόνα 10.

30 2 Υποσύστημα INTERFACE 2.1 Γενική Περιγραφή Ο στόχος του υποσυστήματος του Interface είναι η διεκπεραίωση της διεπαφής μεταξύ συστήματος και χρήστη. Αποτελεί το «εξωτερικό» υποσύστημα του συστήματος και είναι το μόνο που είναι ορατό στον τελικό χρήστη. Σαν αποτέλεσμα όλα τα ερωτήματα ξεκινάνε από αντίστοιχες ενέργειες του χρήστη στο Interface, ενώ τα αποτελέσματα εμφανίζονται και πάλι σε αυτό με την κατάλληλη μορφοποίηση. Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 11), για την αποτελεσματική εκτέλεση των απαραιτήτων λειτουργιών το υποσύστημα του interface χωρίζεται σε διάφορα τμήματα, κάθε ένα από τα οποία αφορά διαφορετικές λειτουργίες του συστήματος. Εικόνα 11.

31 2.2 Αρχιτεκτονική Σχεδίαση Κρίνοντας τόσο με λειτουργικά όσο και με σχεδιαστικά κριτήρια, καταλήγουμε στο διαχωρισμό του υποσυστήματος του interface σε διάφορες υποκατηγορίες. Η διαφοροποίηση έγινε προκειμένου να γίνει καλύτερη η περιγραφή του υποσυστήματος. Σύμφωνα με τα σχεδιαστικά κριτήρια η ανάπτυξη του συστήματος παρουσιάζεται συνοπτικά στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 12). Εικόνα 12. Όπως φαίνεται αφού έχει γίνει η συγγραφή των απαιτήσεων του κάθε υποσυστήματος η ομάδες υλοποίησης χωρίζονται με πιο τεχνικά κριτήρια, όπως η καταχώρηση δεδομένων ή η ανάκτηση τους. Με το πέρας της διαδικασίας της υλοποίησης, τα διάφορα τμήματα κώδικα κατηγοριοποιούνται με λειτουργικά κριτήρια όπως φαίνεται παρακάτω (Εικόνα 13).

32 Εικόνα 13. Στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 14) με τη χρήση χρωμάτων γίνεται φανερός ο διαχωρισμός του συστήματος σε τρία επίπεδα INTERFACE ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ Χ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εικόνα 14. Όπως γίνεται αντιληπτό το υψηλότερο επίπεδο της εφαρμογής που βρίσκεται στο άκρο του τελικού χρήστη είναι το interface, κάθε τμήμα του οποίου προκειμένου να γίνει λειτουργικό, δηλαδή να γίνει χειρισμός δεδομένων, πρέπει να συνεργάζεται ομαλά με το κατάλληλο υποσύστημα, ώστε να υπάρχει κατάλληλη πρόσβαση στη βάση. Για την υλοποίηση του interface χρησιμοποιείται το μοντέλο της αφηρημένης μηχανής, προκειμένου να: o Έχουμε μοντελοποίηση των διεπαφών μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων που δημιουργούνται.

33 o o o Διασπάται τόσο η δομή όσο και η λειτουργία του συστήματος σε ένα σύνολο στρωμάτων, κάθε ένα από τα οποία επικεντρώνεται στην διεκπεραίωση μιας συγκεκριμένης λειτουργίας, με αποτέλεσμα να έχουμε αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών. Διευκολύνεται η υλοποίηση του συστήματος, καθώς η διάσπαση του σε επιμέρους επίπεδα/ τμήματα επιτρέπει στην κάθε ομάδα ανάπτυξης να αναλαμβάνει ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι της εφαρμογής. Απλοποιείται η διαδικασία συντήρησης του συστήματος, καθώς κάθε τμήμα χαρακτηρίζεται από ένα βαθμό αυτονομίας, δηλαδή όταν αλλάζει κάποια διεπαφή επηρεάζονται μόνο τα γειτονικά στρώματα. Συμπερασματικά, η επικοινωνία ανάμεσα στο interface και τα διάφορα υποσυστήματα του αμέσως κατωτέρου στην ιεραρχία επιπέδου γίνεται με κεντρικό μοντέλο ελέγχου. Δηλαδή το υποσύστημα του interface, έχοντας την γενική εποπτεία του ελέγχου δέχεται τα ερεθίσματα του τελικού χρήστη και ακολούθως ενεργοποιεί το κατάλληλο υποσύστημα, ώστε να επιτευχθεί σωστή επικοινωνία με τη βάση δεδομένων.

34 2.3 Είσοδοι, Έξοδοι και Διεπαφές του Υ/Σ Interface Το interface αποτελώντας το ανώτερο επίπεδο της εφαρμογής αποτελεί το τμήμα εκείνο του συστήματος που αναλαμβάνει την διεπαφή με τον χρήστη. Επομένως αποτελεί την κύρια μονάδα εισόδου ερεθισμάτων από τον χρήστη με την έννοια της εισόδου δεδομένων από αυτόν, ενώ επίσης αποτελεί το μέσο με το οποίο ο χρήστης αντιλαμβάνεται το αποτέλεσμα των ενεργειών. Λαμβάνοντας υπόψη τα προηγούμενα όσο και το γεγονός ότι πρόκειται για webbased εφαρμογή, υπεισέρχονται και άλλοι σημαντικοί παράγοντες στον σχεδιασμό του υποσυστήματος αυτού, όπως η ευκολία στην χρήση και η σαφήνεια στον τρόπο με τον οποίο προβάλλει τις πληροφορίες. Εικόνα 15. Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα (Εικόνα 15), επειδή το υποσύστημα του interface βρίσκεται ανάμεσα στο στρώμα του χρήστη και στο στρώμα των εξειδικευμένων υποσυστημάτων, ο ρόλος του είναι να ερμηνεύει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τη μία κατεύθυνση και να τις παρέχει στην άλλη με έναν τρόπο κατανοητό και λειτουργικό γι αυτήν.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μία Προσαρμοστική Πλατφόρμα Πολλών Απόψεων και Προφίλ, για Εικονικές Εκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr Page 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 4 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Customize.gr 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή... 5 2 Εργαλείο διαχείρισης του Η. Κ. (Η. Κ. Εργαλεία διαχείρισης)... 6 2.1 Διαμόρφωση παραμέτρων του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική

Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων. Χριστουλάκη Βασιλική ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία Σχεδίαση συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων ασθενών. Εφαρμογή στο Ιατρείο Ενηλίκων του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων.

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 10 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ: ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 & Σπινθάρου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Εγχειρίδιο Χρηστών Συστήματος Διαύγειας ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ... 4 1.1 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ... 4 1.1.1 Αλλαγή κωδικού... 7 1.1.2 Είσοδος στο σύστημα.... 8 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα