ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡΔΩ10-ΜΡ8. Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 19 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας Περιπτέρων. Στις Σέρρες και στο ιοικητήριο, σήµερα την 22 α του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 2/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ηµοτικούς Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ.α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος.Σ.) Κατιρτζόγλου Βασίλειος Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας.Σ.) Μερετούδης ηµήτριος Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μηλίδης Θεόδωρος Αγοραστός Αγοραστός Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία Αναστασιάδης Ηλίας Μπόικος Αθανάσιος Αραµπατζής Θεόδωρος Μυστακίδης Παύλος Αρναούτογλου Φωτεινή Νιζάµης ηµήτριος Γαλάνης Στέργιος Γάτσιος Αθανάσιος Σαραντίδου Ερµοφύλη Γκότσης Ηλίας Σούζας Ζαχαρίας Γρηγοριάδης Παναγιώτης Σταυρόπουλος Χριστόδουλος ηµητρίου Ευστράτιος Στεργίου Νικόλαος ήµου Ιωάννης Φωτιάδης Στέφανος ούκας Γεώργιος Χασαπίδης Κων/νος ρίγκα Χρυσούλα Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης Ηλιοπούλου Σταλακτή Χράπας Παντελής Θεοχάρης Μιχαήλ Χρυσανθίδης Βασίλειος Ίντος ηµήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Βαλτσάνης ηµήτριος, 3. Μοσχολιός Ζωγράφος, 4. Νεράντζης Βασίλειος, 5. Παπαδοπούλου Φωτεινή. 1

2 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι κ.κ. Γασπαρίδης ηµήτριος και Τσίµας Θωµάς. Ο Πρόεδρος του.σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Οι ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: Αγοραστός Αγοραστός, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Κατιρτζόγλου Βασίλειος, αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. ήµου Ιωάννης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Σαραντίδου Ερµοφύλη, αποχώρησαν µετά την ολοκλήρωση του 26ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Το ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 15 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ αριθµ. 2076/ εισήγηση του Τµήµατος Αγροτικής & Κτηνοτροφικής Παραγωγής & Αλιείας του ήµου, που έχει ως εξής: << Τα περίπτερα είναι λειτουργικά και εξυπηρετικά στοιχεία του δηµόσιου χώρου αποτελώντας µια µακρόχρονη ελληνική ιδιαιτερότητα. Ως εκ τούτου είναι ένα στοιχείο λαογραφίας, που αναδεικνύει την πολιτιστική και ιστορική φυσιογνωµία της ελληνικής πόλης και πρέπει να παραµείνει ως τέτοιο. Με αυτήν την έννοια, θα πρέπει να κρατήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στην πόλη µας, χωρίς µετατρέπονται σε «πολυκαταστήµατα» όπως γίνεται σήµερα διασκορπίζοντας περιµετρικά εµπορεύµατα, έντυπα, ψυγεία και κατασκευές. Στον ήµο Σερρών λειτουργούν σήµερα (2014) εξήντα περίπτερα τα οποία αυθαιρετούν σε ποσοστό σχεδόν 80%-90% σύµφωνα µε επιτόπιους ελέγχους, υπερβαίνοντας τον χώρο που τους αναλογεί, την έκταση και το χρώµα των προπετασµάτων (τεντών), τις διαστάσεις των περιπτέρων. Μερικά από αυτά έχουν δηµιουργήσει µόνιµες κατασκευές εκτείνοντας στους εξωτερικούς χώρους πολλά ψυγεία, επιµηκύνοντας τα προστεγάσµατα, δηµιουργώντας ζήτηµα αισθητικής κυρίως στα κεντρικά σηµεία της πόλης όπως πλατείες και πεζοδρόµια. Επίσης, πολλά είναι τοποθετηµένα κατά ένα τµήµα τους σε µη περιφραγµένα προκήπια, ή καταλαµβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόµιο. Έτσι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ενός κανονισµού για τους όρους κανόνες και περιορισµούς που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων και του περιβάλλοντα χώρου τους >>. και σχετική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη: την µε αριθµ. 90/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την µε αριθµ. 15/2013 απόφαση της ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης την µε αριθµ. 164/2013 απόφαση της ηµοτικής Κοινότητας Σερρών καθώς 2

3 και τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης του κανονισµού στις λοιπές τοπικές κοινότητες του ήµου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον Κανονισµό Λειτουργίας Περιπτέρων, δεδοµένου ότι κρίνεται επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής ενός κανονισµού για τους όρους κανόνες και περιορισµούς που αφορούν την εγκατάσταση και λειτουργία περιπτέρων και του περιβάλλοντα χώρου τους, ο οποίος έχει ως ακολούθως: Άρθρο 1 ο Νοµικό Πλαίσιο Ο παρόν κανονισµός στηρίζεται στις εξής διατάξεις: 1.Το Ν. 3463/2006, άρθ. 79 «Κανονιστικές αποφάσεις». 2. Το Ν. 3852/2010, άρθ. 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής» 3. Την Κ.Υ.Α. Φ /24/300030/69 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε από την Κ.Υ.Α Φ.900/12/158489/ (ΦΕΚ 424 / τεύχος Β ) «Περί του τύπου και των διαστάσεων των αναπηρικών περιπτέρων». 4. Τον Ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις». 5. Το Β / «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίων κείµενων νόµου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των ήµων και Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80 και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 54 Ν. 1416/84, του άρθρου 26 Ν. 1828/89 και του άρθρου 16 Ν. 3254/ Τον Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων». 6. Το έγγραφο του Υπ. Εθνικής Άµυνας Φ. 900/13/ Σ. 797/ 05 Σεπ Την περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/ Τον Ν. 2696/99 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» άρθρα 34,47 & 48, όπως τροποποιήθηκε. 9. Ν 1044/71, άρθρο 22 «Τύπος και διαστάσεις», ΣΧΟΛΑΖΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ άρθρο Τον Ν. Ν.1416/84 άρθρο Τον Ν. 3883/10 (ΦΕΚ 167/ τεύχος Α ), άρθο Την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών 50/ 45256/ Την ΚΥΑ 5671/1487/ (ΦΕΚ 549/ τεύχος Β ) Μισθώσεις περιπτέρων και αδειών λιανικής πώλησης καπνοβιοµηχανικών προιόντων. 14. Τον Ν. 3648/ ΦΕΚ 38/Α'/ κεφ. Α. 15. Το αριθ. οικ / (ΦΕΚ 18/ τεύχος Β ) Ειδικές ρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση ΑµΕΑ σε υφιστάµενα κτίρια. Άρθρο 2 ο Αντικείµενο & σκοπός Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων που δύναται να εκµεταλλευτούν τα περίπτερα εντός των διοικητικών ορίων του ήµου Σερρών, ο οποίος θα δεσµεύει τις δηµοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και εκµεταλλευτές αυτών. 3

4 Σκοπός του Κανονισµού αυτού είναι: Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων του δήµου µας. Η προφύλαξη των µνηµείων και τον χώρων πρασίνου, του ήµου µας. Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόµων µε ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) αλλά και των οχηµάτων που κινούνται πλησίον αυτών. Άρθρο 3 ο Χωροθέτηση θέσεων περιπτέρων και περιβάλλοντα χώρου (β περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12) Οι θέσεις των περιπτέρων θα αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράµµατα αρµόζουσας κλίµακας, στα οποία απεικονίζεται και ο κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος τους και τα λειτουργικά στοιχεία που θα περιέχει και θα οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή από την τεχνική υπηρεσία του ήµου. Οι θέσεις περιπτέρων καθορίζονται µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου κατόπιν όµως λήψης αποφάσεων της οικείας δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής του ήµου. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται επιπλέον γνώµη της οικείας αστυνοµικής αρχής, η οποία παρέχεται εντός ορισµένης προθεσµίας από την ηµεροµηνία παραλαβής του ερωτήµατος του δήµου και η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχηµάτων. Παρερχοµένης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας, τεκµαίρεται η θετική γνώµη αυτής ως προς την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας. Τυχόν αρνητική εισήγηση της αστυνοµικής αρχής δεσµεύει τη δηµοτική αρχή. Για τον καθορισµό των θέσεων περιπτέρων λαµβάνονται υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δηµόσιας κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωµία του αστικού περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Κατά την χαρτογράφηση των υπαρχουσών θέσεων περιπτέρων, θα ελέγχεται η καταλληλότητα της θέσης, ως προς την τήρηση των νοµίµων προδιαγραφών για την ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών στα πεζοδρόµια, για την διέλευση οχηµάτων πρώτης ανάγκης σε πεζοδρόµους και πλατείες, για την ασφάλεια της διερχόµενης οδικής κυκλοφορίας, µε την σύµφωνη γνώµη των συναρµόδιων υπηρεσιών του ήµου. Αν καταγράφονται αρνητικές ως προς την θέση παρατηρήσεις και το περίπτερο θεωρείται σχολάζον, χωρίς ενεργή διοικητική άδεια, η θέση καταργείται και το σώµα περιπτέρου κατεδαφίζεται, ως αυθαίρετη κατασκευή. 4

5 Άρθρο 4 ο Αρµοδιότητες 1. Ο ήµος Σερρών και καµιά άλλη αρχή, έχει αρµοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων που ανήκουν στο ήµο ή έχουν παραχωρηθεί σ αυτόν για εκµετάλλευση, εφαρµόζοντας την ισχύουσα νοµοθεσία για την χορήγηση αδειών χρήσης κοινόχρηστου χώρου εφόσον καταβληθούν τα αναλογούντα τέλη που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου. 2. Ο ήµος Σερρών έχει την αρµοδιότητα της εκµετάλλευσης των περιπτέρων εντός των ορίων του, µε την διαδικασία που ορίζει ο νόµος. 3. Ο ήµος Σερρών έχει την αρµοδιότητα σύναψης συµβάσεων εκµετάλλευσης περιπτέρων ή χορήγησης των σχετικών αδειών. 4. Η ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την είσπραξη των αναλογούντων τελών και προστίµων -εφόσον επιβάλλονται- που προβλέπονται από τις σχετικές αποφάσεις δηµοτικού συµβουλίου εφαρµόζοντας τον Κώδικα Είσπραξης ηµοσίων Εσόδων. 5. Επιτροπές του ήµου, η ΕΛ. ΑΣ, η Υγειονοµική Υπηρεσία και λοιπά ελεγκτικά όργανα, ελέγχουν την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας. 6. Τα συλλογικά όργανα ή οι επιτροπές επιλύουν κάθε φορολογική ή άλλη διαφορά που ανακύπτει από την εφαρµογή αυτού του κανονισµού και παραπέµπουν στο ηµοτικό Συµβούλιο θέµατα που έχουν σχέση µε την αναδιατύπωση και συµπλήρωση του παρόντα κανονισµού. Άρθρο 5 ο ικαιούχοι εκµετάλλευσης περιπτέρων (περίπτ.3 της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12) Προβλέπεται η παραχώρηση απευθείας και χωρίς δηµοπρασία του 30% των νέων θέσεων και των σχολαζόντων περιπτέρων που παραµένουν κλειστά, οι οποίες προσδιορίζονται κατόπιν δηµόσιας κλήρωσης στο σύνολο των θέσεων, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) και πολύτεκνους, µε βάση εισοδηµατικά κριτήρια και εφόσον πληρούται η προϋπόθεση του άρθρου 285 του ν.3463/2006, περί µη ύπαρξης οφειλών ( ηµοτική Ενηµερότητα). Οι υπόλοιπες θέσεις του 70% των νέων θέσεων και των σχολαζόντων περιπτέρων που παραµένουν κλειστά, παραχωρούνται µε δηµοπρασία. Οι εκµεταλλευτές περιπτέρου ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν, υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών µε τη χρήση φορολογικού µηχανισµού του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α / ) σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (Π.. 186/1992) καθώς και του ν.1809/1988. Α--Παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης µε κλήρωση Ακολουθείται η εξής διαδικασία: 1. Εκδίδεται προκήρυξη από το ήµο στην οποία ορίζονται οι θέσεις κατόπιν κληρώσεως από τις συνολικά διαθέσιµες, το ετήσιο µίσθωµα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά. 5

6 2. Υποβάλλονται αιτήσεις από τους δικαιούχους. 3. Επιλέγονται οι δικαιούχοι σύµφωνα µε τους όρους που ορίζει ο νόµος. 4. Παραχωρούνται οι θέσεις στους δικαιούχους µε δηµόσια κλήρωση µεταξύ αυτών, στην οποία µπορούν να παρίστανται εκπρόσωποι των ενώσεών τους. 5. Όλοι οι δικαιούχοι και οι διάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλουν τον Ιανουάριο κάθε έτους, υπεύθυνη δήλωση για το αµετάβλητο των προϋποθέσεων µε τις οποίες χορηγήθηκε ή µεταβιβάσθηκε η άδεια. Κοινή Εκµετάλλευση Περιπτέρου Όσες φορές κρίνεται αιτιολογηµένα ότι η αποδοτικότητα περιπτέρου, είναι επαρκής προς συντήρηση περισσοτέρων δικαιούµενων, δύναται κατά την αρχική παραχώρηση, να παραχωρείται η εκµετάλλευση τούτων σε περισσοτέρους κατά ιδανικά µερίδια, ο αριθµός των οποίων να είναι περιττός (άρθρο 25 παρ.1 Ν 1044/71) όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.3648/08. Σε περίπτωση κοινής εκµετάλλευσης περιπτέρου ο τρόπος εκµισθώσεως αποφασίζεται δια πλειοψηφίας των δικαιούχων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η πλειοψηφία διαµορφώνεται βάσει κριτηρίων περιλαµβανοµένων σε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που θα εκδοθεί (άρθρο 25 παρ.3 Ν 1044/71). Β--Παραχώρηση θέσεων µε δηµοπρασία Η παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων γίνεται µε δηµοπρασία, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών προς εκµίσθωση δηµοτικών ακινήτων (άρθρο 192 ΚΚ Ν.3463/2006 & Π.. 270/81), αποκλειοµένης της δυνατότητας απευθείας παραχώρησης αυτών. Επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση της παραχώρησης µε δηµοπρασία, απαγορεύονται η αναµίσθωση, η υπεκµίσθωση και η εν γένει η περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώµατος σε τρίτους. Άρθρο 6 ο Χρόνος παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης περιπτέρου (περίπτ.ε της υποπαρ.στ.3 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12) Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου καθορίζεται ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης των θέσεων των περιπτέρων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση η σύµβαση, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Για τις άδειες που υφίστανται µέχρι σήµερα, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα εφτά (7) έτη (Κ.567/ Κ. Απ. Υπ. Εθ. Αµυνας-Οικ/κών & κ/νης, αρθ. 38 Ν.1563/ , αρθ. 25 Ν.1848/89, αρθ. 22 Ν. 3036/02, άρθ. 6 παρ. 3 Ν. 3648/2008). Άρθρο 7 ο Κανόνες τοποθέτησης περιπτέρων 1. Τα περίπτερα τοποθετούνται σε πεζοδρόµια ή πλατείες. 2. Στα πεζοδρόµια όπου υπάρχουν τοποθετηµένα περίπτερα θα εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους τουλάχιστον 1,50µ. Η ζώνη αυτή θα ισχύει σε όλο το µήκος της εµπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου και θα οριοθετείται από το σώµα περιπτέρου και από τα τοποθετηµένα αντικείµενα (ψυγεία, σταντ, κ.λπ.). 6

7 3. εν επιτρέπεται η χρήση ή κατάληψη κοινόχρηστων χώρων σε χαρακτηρισµένους χώρους πράσινου ή σε παρόχθιες ζώνες. 4. Η τοποθέτηση περιπτέρου δεν πρέπει να αποκρύπτει οπτικές προς ιστορικά κτήρια, αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά ιδρύµατα, µνηµεία και αγάλµατα ή σηµεία µε εξαιρετική σηµασία. 5. Αν η τοποθέτηση περιπτέρου γίνεται σε περιοχές µε διατηρητέα κτήρια και µνηµεία ή σε οικισµούς παραδοσιακούς και ενδιαφέροντες, ο τύπος περιπτέρου που θα τοποθετηθεί να είναι κοινός για την συγκεκριµένη περιοχή και να ελέγχεται η καταλληλότητα από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής. 6. Ο παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος θα οριοθετείται µε κίτρινη γραµµή από την τεχνική υπηρεσία του ήµου, σύµφωνα µε τα συνταχθέντα τοπογραφικά διαγράµµατα. Κάθε κατάληψη εκτός των ορίων του παραχωρούµενου χώρου θεωρείται αυθαίρετη και την ευθύνη φέρει ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του περιπτέρου. 7. Επιτρέπεται η αλλαγή του καθορισµένου είδους των λειτουργικών στοιχείων (π.χ. 2 µονά ψυγεία αντί ενός δίθυρου ψυγείου), µετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του χρήστη του περιπτέρου και σύµφωνης γνώµης της υπηρεσίας, η οποία θα προβεί σε όλους τους απαιτούµενους ελέγχους. Η αλλαγή θα γίνεται εντός του οριζόµενου περιβάλλοντα χώρου του περιπτέρου. 8. εν επιτρέπεται καµία µόνιµη κατασκευή στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο (υποστυλώµατα, δάπεδα, καθίσµατα, ζαρντινιέρες κ.τ.λ.). Η διάταξη των λειτουργικών στοιχείων επί του παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου θα καθορίζεται στα συνταχθέντα τοπογραφικά, όπου θα εµφαίνεται ο υπό κατάληψη χώρος µε τα λειτουργικά του στοιχεία. Για οποιαδήποτε µεταβολή της διάταξης των λειτουργικών στοιχείων απαιτεί η έγκριση των αρµόδιων υπηρεσιών και η τροποποίηση της χορηγηθείσας άδειας. 9. εν επιτρέπεται η χρήση τελάρων ή ογκωδών αντικειµένων ή ερµάριων για την τοποθέτηση εφηµερίδων και περιοδικών. Τοποθετούνται σε ειδικά «σταντ». 10. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση µεγαφωνικών εγκαταστάσεων, διαφηµιστικών στοιχείων στον κοινόχρηστο χώρο και στα λειτουργικά στοιχεία, καθώς και τηλεοράσεων. 11. Επιτρέπονται οι διαφηµίσεις που προβλέπονται βάσει της ΚΥΑ 52138/03 (Ν. 2946/2001 «Περί Υπαίθριας ιαφήµισης»). Πλαίσια φωτεινά ή µη, τοποθετούνται σε πλαίσιο ύψους 0,40m από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Το πλαίσιο αυτό δεν πρέπει να προεξέχει πέραν των επιτρεπόµενων διαστάσεων της βάσης του περιπτέρου. Eπί των τεντών, χρώµατος µπεζ ή λευκού, επιτρέπεται η εκτύπωση διαφηµιστικού µηνύµατος, µεγίστης νοητής διάστασης 0,75m. (κατακόρυφη διάσταση) επί 1,8m (οριζόντια διάσταση). Το διαφηµιστικό µήνυµα επί των τεντών έχει «νοητή διάσταση» υπό την έννοια ότι δεν είναι υποχρεωτική η οριοθέτηση του µηνύµατος (π.χ. λογότυπος) εντός ενός «παραλληλόγραµµου εκτυπωµένου πλαισίου», αλλά είναι δυνατή η εκτύπωση του σε οποιοδήποτε «σχήµα». Η διαφήµιση επί της τέντας επιτρέπεται να είναι φωτιζόµενη. Η προβολή διαφήµισης στην τέντα απαγορεύεται στα περίπτερα που βρίσκονται σε κηρυγµένους παραδοσιακούς οικισµούς ή ιστορικούς τόπους. 7

8 Το τέλος ορίζεται εβδοµαδιαίο ανά τ.µ. και όταν πρόκειται για φωτεινή διαφήµιση, ορίζεται ετήσιο ανά τ.µ.., µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. 12. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφανών καθέτων ανεµοφρακτών (νάιλον). 13. Η καθαριότητα του κοινόχρηστου χώρου είναι ευθύνη του υπευθύνου του περιπτέρου. Θα επιβάλλονται κυρώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον κανονισµό καθαριότητας του ήµου. 14. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση επιπλέον στοιχείων, από αυτά που περιγράφονται στην άδεια, έστω και αν τοποθετούνται επάνω στα άλλα υπάρχοντα στοιχεία και ως εκ τούτου δεν καταλαµβάνουν αυθαίρετα κοινόχρηστο χώρο. Άρθρο 8 ο Τύπος και διαστάσεις σώµατος περιπτέρων 1. Ο τύπος και οι διαστάσεις του σώµατος του περιπτέρου καθορίζονται βασικά από την Κ.Υ.Α Φ.900/12/158489/ (ΦΕΚ 424 / τεύχος Β ). Με αυτές τις διαστάσεις θα πρέπει να είναι εναρµονισµένα όλα τα περίπτερα που βρίσκονται στον ήµο Σερρών, ως εξής: α) Μέγιστο µήκος και µέγιστο πλάτος του περιπτέρου 1,70µ.Χ 1,50µ. δηλαδή κάλυψη επί εδάφους 2,55τ.µ.. Οι διαστάσεις αυτές συνεχίζονται από τη βάση του περιπτέρου µέχρι τη βάση της στέγης και για κάθε οριζόντια τοµή του περιπτέρου. Οποιαδήποτε παραπάνω διάσταση του σώµατος του περιπτέρου θα λογίζεται ως αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου και κατασκευή. β) Το µέγιστο ύψος του περιπτέρου δύναται να φθάνει τα 2,60 µ.: Ύψος βάσεως περιπτέρου (εκ µπετόν) 0,10 µ. Ύψος από την βάση µέχρι τις θυρίδες 0,90 µ. Από της βάσεως των θυρίδων µέχρι της στέγης 1,40 µ. Ύψος κωνικής στέγης 0,20 µ. Συνολικό ύψος από τη στάθµη του πεζοδροµίου 2,60 µ. 2. Θυρίδες συναλλαγών: Στις εµπρόσθιες και πλάγιες παρειές κάθε περιπτέρου κατά- σκευάζονται τρεις συνολικά θυρίδες για τις συναλλαγές µε το κοινό, πίσω δε από την κεντρική θυρίδα και προς την πλευρά της οδού κατασκευάζεται η θύρα του περιπτέρου. 3. Ραφές: Ραφές οι οποίες εξέχουν πέραν των διαστάσεων που καθορίσθηκαν (1,70µ Χ1,50µ.) απαγορεύονται απολύτως. 4. Κινητά προστεγάσµατα-τέντες: Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσµατος (τέντας) µε στήριξη µόνο επάνω στο περίπτερο, χωρίς κατακόρυφα στηρίγµατα, το οποίο να προεξέχει το µέγιστο κατά 1,50 µ. σε οριζόντια προβολή από αυτό και 0,50 µ. εσώτερα του άκρου του πεζοδροµίου, µε ελεύθερο ύψος από το έδαφος 2,30. 8

9 5. Ρολά για ασφάλεια: Το περίπτερο προστατεύεται µε ρολά κατασκευαζόµενα εντός των καθορισθεισών διαστάσεων. 6. Χρώµα περιπτέρου: πρέπει να είναι ελαιοχρωµατισµένα εξωτερικώς µε χρώµα µπεζ ανοικτό. Κατασκευή οποιουδήποτε άλλου τύπου περιπτέρου απαγορεύεται. Σε εµφανές σηµείο του περιπτέρου τοποθετείται µε ευθύνη του δικαιούχου πινακίδα διαστάσεων 0,10*0,15µ., στην οποία θα αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του δικαιούχου και ο αριθµός της άδειας ή σύµβασης εκµετάλλευσης. Σε περίπτωση που τροποποιηθούν µε νοµοθετική διάταξη οι νόµιµες προδιαγραφές και διαστάσεις των αναπηρικών περιπτέρων, θα προσαρµοστούν ανάλογα οι επιτρεπόµενοι τύποι, µε νεώτερη απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. εν θα γίνεται καµία παρέµβαση όσον αφορά την αντικατάσταση του σώµατος περιπτέρου, ή τυχόν αλλαγή του χρώµατός του, ή αλλαγή στο χρώµα του προστεγάσµατος, χωρίς προηγούµενη έγκριση των αρµοδίων υπηρεσιών του ήµου. Άρθρο 9 ο Ειδικές περιπτώσεις κατασκευής περιπτέρων 1. Κατ εξαίρεση µπορεί µε την απόφαση για τη χορήγηση της άδειας να επιτραπεί η κατασκευή περιπτέρου διαφορετικού τύπου και διαστάσεων, εφόσον επιβάλλεται για λόγους κυκλοφορίας ή αισθητικής (άρθρο 22 παρ.2 Ν 1044/71). 2. Επίσης, κατ εξαίρεση µπορεί να επιτραπεί µε κοινή υπουργική απόφαση η κατασκευή ειδικού τύπου περιπτέρου σε τοποθεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος (άρθρο 22 παρ.3 Ν 1044/71). 3. Είναι δυνατή η εγκατάσταση στα περίπτερα φωτοβολταϊκών συστηµάτων κατάλληλου µεγέθους αποκλειστικά για την κάλυψη των ιδίων ενεργειακών τους αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο τύπος και οι διαστάσεις των περιπτέρων, οι κατασκευαστικές επεµβάσεις για την αύξηση των διαστάσεων υφιστάµενων περιπτέρων, οι τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη και του συνοδευτικού εξοπλισµού εντός του περιπτέρου, καθώς και τη σχετική σήµανση ως «ηλιακό περίπτερο» καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Εθνικής Άµυνας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµόσιων Έργων (άρθ. 34 Ν. 3734/2009 (ΦΕΚ 8/Α/ ), όπως συµπληρώθηκαν µε το άρθ. 22 Ν /71). 4. Για την ενιαία, οµοιόµορφη και καλαίσθητη εµφάνιση των περιπτέρων, και για την προσαρµογή τους στα νέα ανθεκτικά υλικά κατασκευής, µπορεί προταθεί νέος τύπος περιπτέρου. Κάθε διαφορετικός τύπος σώµατος περιπτέρου, θα θεωρείται από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή. 9

10 Ο τύπος αυτός θα ισχύει για όλες τις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου, εκτός αν κριθεί αλλιώς από το ηµοτικό Συµβούλιο. Όταν θα προβαίνει ο δικαιούχος στην νέα τοποθέτηση ή αντικατάσταση του σώµατος περιπτέρου, θα επιλέγει τον εγκεκριµένο τύπο, ώστε σταδιακά να τυποποιηθεί η εµφάνιση των περιπτέρων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους των ορίων του ήµου. 5. Για την επιλογή νέου τύπου σώµατος περιπτέρου, θα ανακοινωθεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ώστε διάφορες εταιρείες να καταθέσουν τις προτάσεις τους, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις νόµιµες προδιαγραφές, για να επιλεγεί ο κατάλληλος τύπος. Μπορεί να επιλεγεί και εναλλακτική πρόταση, για περιοχές µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση η τελική έγκριση θα γίνει µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Άρθρο 10 ο Κοινόχρηστος περιβάλλοντας χώρος περιπτέρου και επιτρεπόµενη διάταξη λειτουργικών στοιχείων στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο. 1. Κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται µόνο σε ενεργές άδειες ή συµβάσεις και όταν από την επιτόπια αυτοψία διαπιστωθεί ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές εντός του περιβάλλοντα χώρου και του σώµατος περιπτέρου. 2. Στα περίπτερα δύναται να παραχωρηθεί χώρος (κοινόχρηστος), επί του οποίου περιγράφεται λεπτοµερώς η τοποθέτηση των λειτουργικών στοιχείων µε τοπογραφικά διαγράµµατα που συντάσσονται από υπηρεσία του ήµου, για κάθε θέση περιπτέρου και τα οποία εγκρίνονται από τις Αστυνοµικές αρχές και το ηµοτικό Συµβούλιο και την αρµόδια επιτροπή. Ο χώρος µε τη θέση των λειτουργικών στοιχείων, καθορίζεται έτσι ώστε, να µην ενοχλεί την κυκλοφορία πεζών, ΑµεΑ κ.λπ., ανάλογα το πλάτος του πεζοδροµίου και ανάλογα µε τη θέση επί του πεζοδροµίου, του περιπτέρου. Η τοποθέτηση των στοιχείων (ψυγείων και σταντ) στον παραχωρούµενο κοινόχρηστο χώρο πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη δυνατή χρησιµότητα του. 3. Ο περιβάλλον κοινόχρηστος χώρος προορίζεται για την τοποθέτηση ψυγείων πώλησης παγωτών, αναψυκτικών, καθώς και για σταντ πώλησης εντύπων. Ο χώρος αυτός θα είναι εφαπτόµενος της έκτασης που καταλαµβάνει το σώµα του περιπτέρου. Οι διάδροµοι που πιθανόν δηµιουργούνται ενδιάµεσα και χρησιµοποιούνται για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου λογίζονται ως χρήση και κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. 4. Ο µέγιστος παραχωρούµενος κοινόχρηστος χώρος µε το σώµα περιπτέρου, θα είναι το ανώτερο 7,0 τ.µ. για κάθε περίπτερο και τον περιβάλλοντα χώρο του, µε την προϋπόθεση πως δεν παρακωλύεται η οµαλή διέλευση πεζών και εφαρµόζονται όλες οι αναφερόµενες στον κανονισµό διατάξεις. 5. Σε κάθε περίπτωση η επιτρεπόµενη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να εκτείνεται εντός του κινητού προστεγάσµατος (τέντας) του περιπτέρου και να µην προεξέχει αυτού σε καµία περίπτωση. 6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση παιχνιδιών ή παιχνιδοµηχανών πλησίον των περιπτέρων. 10

11 Άρθρο 11 ο ιαστάσεις & Μέγιστος αριθµός ψυγείων και κινητών σταντ ανά περίπτερο Ψυκτικοί θάλαµοι - προθήκες: Επιτρέπεται η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάµων και προθηκών έκθεσης προς πώληση έξω από το περίπτερο εντός των τετραγωνικών µέτρων που παραχωρεί ο οικείος ήµος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται µε κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυµονεί κινδύνους. (Υπ. Υγείας εγκ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/ ). Ο µέγιστος αριθµός των ψυγείων και σταντ που µπορούν να τοποθετούνται στον κοινόχρηστο χώρο που αναλογεί στο κάθε περίπτερο και εντός της προβολής του περιγράµµατος της τέντας, καθορίζονται ως εξής: Είναι επιδαπέδια, κινητά και πανταχόθεν ελεύθερα. Ένα (1) δίθυρο ψυγείο αναψυκτικών µέγιστων διαστάσεων 1,10µ. Χ 0,60µ. ήτοι κατάληψη παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 0,66 τ.µ., Ένα (1) µονό ψυγείο αναψυκτικών µέγιστων διαστάσεων 0,60µ. Χ 0,60µ. ήτοι κατάληψη παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 0,36τ.µ. Ένας (1) χαµηλός καταψύκτης παγωτών µέγιστων διαστάσεων 1,35µ. Χ 0,60µ. ήτοι κατάληψη παραχωρούµενου κοινόχρηστου χώρου 0,81 τ.µ.. Ένα έως δύο σταντ πώλησης εντύπων διαστάσεων ύψος 1,00µ. Χ πλάτος 0,30µ.-0,5µ.χ ύψος<=1,50 ήτοι κατάληψη 0,30-0,50 τ.µ. Όλα τα πιο πάνω τοποθετούνται ή µε την µία πλευρά τους σε επαφή µε το σώµα του περιπτέρου ή σε ελεύθερη διάταξη εντός του παραχωρούµενου χώρου και πέραν αυτών καµία άλλη σταθερή ή κινητή κατασκευή δεν επιτρέπεται να υπάρχει εξωτερικά του περιπτέρου. Ο υπόλοιπος αδιάθετος χώρος θα προορίζεται για την δηµιουργία διαδρόµων για την εξυπηρέτηση των πελατών του περιπτέρου και θα λογίζεται ως χρήση παραχωρούµενου κοινόχρηστου. Ανάλογα µε το πλάτος του πεζοδροµίου επιλέγεται ο συνδυασµός των στοιχείων για κάθε περίπτερο. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση παντός είδους ερµαρίου αποθήκευσης ή πάγκου εµπορευµάτων και περιοδικών. Άρθρο 12 ο Υποβολή αιτήσεων για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου. Πριν από την παραχώρηση της χρήσης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου για περίπτερο, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον ήµο µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από την 1η έως την 15η εκεµβρίου κάθε έτους για την έκδοση της αδείας που θα ισχύει για το επόµενο έτος. Για την υποβολή της αίτησης δεν θα προηγείται προηγούµενη ατοµική ειδοποίηση από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες του δήµου. Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόµενος αιτείται άδεια για τον προς παραχώρηση χώρο όπως προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος κανονισµού. Στην άδεια θα αναγράφεται η τοποθεσία και η έκταση του παραχωρουµένου κατά χρήση χώρου, το είδος των τοποθετηµένων στοιχείων και η διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τέλος, των διατάξεων του Ν.1080/80. 11

12 Η αίτηση θα υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο. Στην αίτηση που θα υποβάλλεται µε τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου δηλ. το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση της ασκούµενης επιχείρησης, το Α.Φ.Μ., θα επισυνάπτονται: 1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας. 2. Η θέση και το είδος των λειτουργικών στοιχείων που θα τοποθετήσει ο ενδιαφερόµενος του αιτούµενου προς χρήση χώρου, ως και η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού. 3. Σχέδιο κάτοψης όπου θα απεικονίζεται ο υπό κατάληψη κοινόχρηστος χώρος µε την ακριβή θέση των λειτουργικών του στοιχείων. 4. Υπεύθυνη ήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του «Κανονισµού περιπτέρων». 5. ηµοτική Ενηµερότητα από την Ταµειακή Υπηρεσία του ήµου Σερρών περί µη βεβαιωµένης ληξιπρόθεσµης οφειλής για τέλη, φόρους, πρόστιµα ή εισφορές προς αυτόν µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεµοδικίας και του διακανονισµού καταβολής αυτών, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία. 6. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνουν χρήσιµο οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες για την έκδοση της άδειας κοινόχρηστου χώρου. Άρθρο 13 ο Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθρου πρώτου & περ. 5 του Ν.4093/12) Οι δικαιούχοι των θέσεων περιπτέρων µε δηµοπρασία ή µε απευθείας κλήρωση, (συµπεριλαµβάνονται οι Α.Μ.Ε.Α. και οι πολύτεκνοι), υποχρεούνται στην καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων που αφορά τον περιβάλλοντα χώρου του περιπτέρου, το οποίο τέλος καθορίζεται από το δηµοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/1980. Υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαµβάνει η κατασκευή του περιπτέρου έχουν οι Α.Μ.Ε.Α. και οι πολύτεκνοι, στις περιπτώσεις που η θέση παραχωρείται µε κλήρωση. Άρθρο 14 ο ιοικητικές και άλλες κυρώσεις (Β 24.9/ , αντικ. από άρ. 6 του Ν. 1900/90, ΦΕΚ-125 Α' και παρ. 5 του άρθρου 26 του Ν. 1828/89, ΦΕΚ-2 Α'). Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινοχρήστου περιβάλλοντα χώρου: Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (χρήση άνευ αδείας), του οποίου έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε απόφαση του δηµάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της αυθαίρετης χρήσης. Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από τις υπηρεσίες του δήµου ή επιτροπές που έχουν συσταθεί για το σκοπό αυτό ή την αστυνοµική αρχή. 12

13 Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ' υποτροπή επιβάλλονται κάθε φορά και µέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση ο δήµος προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε τη συνδροµή της οικείας αστυνοµικής αρχής αν θεωρηθεί απαραίτητο και επιβάλλεται ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλυτέρου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του περιπτερούχου ως προς τα άρθρα του παρόντος κανονισµού όσον αφορά τον τύπο, τις διαστάσεις των περιπτέρων και την διάταξη των στοιχείων τους, η παραχώρηση της εκµετάλλευσης του περιπτέρου δύναται να αφαιρεθεί ενώ το περίπτερο κατεδαφίζεται µε µέριµνα της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου και του οικείου Αστυνοµικού Τµήµατος (άρθρο 22 παρ 4 όπως προστέθηκε από την παρ 2 άρθρο 34 του ν. 3734/09). Οµοίως η παραχώρηση ανακαλείται εάν οι δικαιούχοι για τους οποίους εξεδόθησαν οι άδειες καταδικάσθηκαν αµετακλήτως για κακούργηµα ή πληµµέληµα δόλου, που σχετίζεται άµεσα µε το παραχωρηθέν δικαίωµα εφ' όσον η επιβληθείσα ποινή είναι τουλάχιστον ενός έτους φυλάκιση (άρθρο 30 παρ.2 Ν 1044/71). Κάθε παραχώρηση εκµεταλλεύσεως περιπτέρου, που γίνεται κατά τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ανακαλείται εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτή στηρίχθηκε σε ανακριβή στοιχεία ή εκδόθηκε κατά παράβαση των κατά την έκδοσή της ισχυουσών διατάξεων, ασχέτως εάν µεταγενέστερα επήλθε µεταβολή των προϋποθέσεων αποκαταστάσεως του δικαιούχου αφαιρείται η χορηγηθείσα άδεια (άρθρο 30 παρ.1 Ν 1044/71) όπως έχει τροποποιηθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 263/ τεύχος Α και του άρθρ. 21 του Κ Ν /2003). Άρθρο 15 ο Τοποθέτηση και µετατόπιση περιπτέρων Για τον καθορισµό των θέσεων προς τοποθέτηση ή µετατόπιση περιπτέρου, λαµβάνονται υπ' όψη οι συνθήκες ασφάλειας, κυκλοφορίας και αισθητικής εν γένει του περιβάλλοντος και η αποδοτικότητα του περιπτέρου (άρθρο 19 παρ.3 Ν 1044/71). Για την τοποθέτηση ή τη µετατόπιση του περιπτέρου λαµβάνεται επίσης υπόψη η επιβάρυνση που προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άµεσα µε αυτό καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή µετατόπισης του περιπτέρου σε σηµείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση (ΣτΕ 3570/90). Η µετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας, εξωραϊσµού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση ηµοσίων, ηµοτικών, Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου αυτού, µε αιτιολογηµένη απόφαση του ηµάρχου, ύστερα από εισηγήσεις του δηµοτικού συµβουλίου και της οικείας οργάνωσης των αναπήρων και θυµάτων πολέµου της σύµφωνης γνώµης της ΕΛ.ΑΣ. και όποιας υπηρεσίας θεωρηθεί απαραίτητη. Η µετατόπιση γίνεται σε µικρή απόσταση (εγγύτητα) από την αρχική θέση (ή και σε µεγαλύτερη απόσταση αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι), αφού ληφθεί υπ όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και ο αριθµός των γειτονικών περιπτέρων. 13

14 Η αυτεπάγγελτη µετατόπιση για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας σε λιγότερο αποδοτική θέση δεν επιτρέπεται, εκτός εάν οι λόγοι αυτοί µπορεί να εκλείψουν µε τη λήψη άλλων µέτρων, τα οποία δεν είναι βλαπτικά για το δικαιούχο (άρθρο 20 παρ.1 Ν 1044/71). Σε περίπτωση µετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου µετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη µετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. Σε περίπτωση προσωρινής µετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην αρχική του θέση µόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη µετατόπιση. Η σχετική δαπάνη προσωρινής µετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ ωφελεία του οποίου γίνεται η µετατόπιση. (άρθρο 20 παρ.2 Ν 1044/71) όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/ τεύχος Α ). Επίσης µε τους περιορισµούς του Ν. 4093/2012 και την εγκύκλιο 50/2012 ΥΠΕΣ Α, δεν προκύπτει η µετατόπιση ενεργού περιπτέρου σε υπάρχουσα θέση σχολάζοντος περιπτέρου γιατί, αφενός αυτά διατίθενται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε την διαδικασία 30% & 70% και αφετέρου σύµφωνα µε το αρ.13 παρ.3 Ν..1044/71 όπως τροποπ. µε το αρ.3 Ν3648/08, οι καταργούµενες για οποιοδήποτε λόγο θέσεις, αντικαθίστανται µε ισάριθµες νέες θέσεις. Άρθρο 16 ο Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Τα περίπτερα κατατάσσονται σύµφωνα µε το αρ. 14 Α,παρ. 3 της Υ1γ/Γ.Π/οικ (ΦΕΚ 2718/τ.Β/ ) Υγειονοµικής ιάταξης, στις επιχειρήσεις της κατηγορίας µαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίµων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτούνται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία. Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα προστατεύουν τα τρόφιµα και τον εξοπλισµό από τη βροχή, την άµεση ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.. Θα υπάρχει ανάλογος µε τη φύση του προσφερόµενου προϊόντος εξοπλισµός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση. Τα χρησιµοποιούµενα σκεύη σερβιρίσµατος θα είναι µιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, µαχαίρια, κ.λ.π. Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίµων από έντοµα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδοµή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισµό και όπου απαιτείται και η απολύµανση των εξαρτηµάτων, των σκευών και των µερών του εξοπλισµού που απαιτούν συχνό πλύσιµο (π.χ. λαβίδες, µαχαίρια κλπ). Θα υπάρχουν θερµόµετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερµόµετρα χειρός για τον έλεγχο της θερµοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών. 14

15 Άρθρο 17 ο Επιτρεπόµενα είδη πώλησης στο περίπτερο (άρθρο 15 παρ.2 Ν 1044/71) Στο περίπτερο επιτρέπεται να πωλούνται τα εξής είδη: α. Προϊόντα καπνοβιοµηχανίας, β. Είδη καπνιστού, γ. ξυρίσµατος, δ. υγιεινής οδόντων, ε. σοκολατοποιία, στ. καραµελοποιίας, ζ. µπισκότα σε συσκευασία, η. εφηµερίδες και περιοδικά, θ. έντυπα, ι. παιγνιόχαρτα. ια. γραµµατόσηµα, χαρτόσηµα και ένσηµα, ιβ. γραφική ύλη ιγ. καρτ ποστάλ, ιδ. σαπούνια πολυτελείας, ιε. βαµβάκι υδρόφιλος, ιστ. ασπιρίνη και παρεµφερή προς αυτήν, ιζ. φωτογραφικά φίλµς, ιη. γυαλιά ηλίου, ιθ. ψιλικά, ως ταύτα καθορίζονται δια του υπ' αριθ. 413/1973 Π.. κ. τοπικά προϊόντα σε συσκευασία κατόπιν άδειας του οικείου πλέον Περιφερειάρχη, κα. εµφιαλωµένα ή εγκυτιοµένα αναψυκτικά ποτά (πορτοκαλάδες, λεµονάδες, COCA COLA κ.τ.οµ.), µε εξαίρεση τους εµφιαλωµένους ή εγκυτιωµένους, σακχαρούχους ή µη, φυσικούς χυµούς ή συµπυκνωµένους χυµούς εσπεριδοειδών ή άλλους χυµούς φρούτων ή λαχανικών, καθώς και εµφιαλωµένες ή εγκυτιωµένες µπύρες και τυποποιηµένο έτοιµο καφέ. κβ. παγωτά και όσα άλλα καθορίζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Αµύνης και Οικονοµικών. Σε περίπτερα εγκατεστηµένα έξω από νεκροταφεία δύναται µε απόφαση του Περιφερειάρχη να επιτραπεί η πώληση ανθών, κεριών και σµύρνας. Άδεια πώλησης τροφίµων και ποτών Για την χορήγηση της άδειας πώλησης τροφίµων & ποτών για τα Περίπτερα ο ενδιαφερόµενος θα υποβάλλει στην οικεία /νση Υγείας αίτηση (άρθρο 15 του Ν..1044/71, τροπ. µε το άρθρο 6 του Ν. 1043/1980/ΦΕΚ 87/1980 τεύχος Α'). Λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας των συγκεκριµένων επιχειρήσεων (καιρικές συνθήκες, χωροθέτηση, κατασκευή, απουσία αποθηκευτικού χώρου κ.λπ.) µπορούν να διαθέτουν ορισµένα από τα τυποποιηµένα τρόφιµα και ποτά που προβλέπονται στην κατηγορία Λιανικό & Χονδρικό Εµπόριο. Ενδεικτικά αναφέρουµε την πώληση προϊόντων σοκολατοποίίας, καραµελοποιίας, µπισκοτοποιίας, εγκυτιωµένα αναψυκτικά, µπύρες, νερά, χυµούς, γαλακτοκοµικά (πλην τυροκοµικών), ζελέ τυποποιηµένα, τυποποιηµένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π σύµφωνα µε την άδεια πώλησης που χορηγείται από τις κατά τα τόπους Υγειονοµικές Υπηρεσίες. 15

16 Αναφορικά µε τους ειδικούς υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των περιπτέρων: Συντήρηση- θερµοκρασίες διατήρησης προϊόντων (Υπ. Υγείας εγκ. 5/ Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936/ ) Επιτρέπεται η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάµων και προθηκών έκθεσης προς πώληση έξω από το περίπτερο εντός των τετραγωνικών µέτρων που παραχωρεί ο οικείος ήµος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται µε κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα εγκυµονεί κινδύνους. Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια, ανά είδος, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος. Τήρηση σταθερής θερµοκρασίας για κάθε είδος σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκµηρίωση αυτής σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 852/2004 και τον Κώδικα Τροφίµων & Ποτών. Ειδικότερα η θερµοκρασία διατήρησης των προϊόντων σοκολάτας είναι οι 15 C -21 C, συνεπώς τα προϊόντα αυτά κατά τους θερινούς µήνες θα πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο. Η διατήρηση των παγωτών πρέπει να γίνεται σε καταψύκτη υπό σταθερή θερµοκρασία στους -18 C η οποία θα ελέγχεται συχνά µε θερµόµετρα. Εντός του καταψύκτη των παγωτών απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλων Προϊόντων. Το παστεριωµένο γάλα πρέπει να διατηρείται σε ψυγείο σε θερµοκρασία µικρότερη των 6 C. Τα εµφιαλωµένα νερά, οι εµφιαλωµένοι και εγκυτιωµένοι χυµοί που δεν διατηρούνται σε ψυγείο θα πρέπει να τοποθετούνται σε σκιερό και δροσερό µέρος. Τα τρόφιµα και ποτά θα πρέπει να προέρχονται από αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις. Άρθρο 18 ο Ωράριο λειτουργίας (Ν. 1044/71 αρθ. 12 παρ. 3, Ν. 1037/71 όπως αντικατ. Ν. 2224/94 άρθρ. 46 παρ. 2) Όλα τα περίπτερα πρέπει να λειτουργούν ανελλιπώς τις καθηµερινές και επιτρέπεται να λειτουργούν Κυριακές και ηµέρες αργίας. Άρθρο 19 ο Μεταβίβαση Αναγγελία Θανάτου Εκδοθείσες πριν το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012 άδειες εκµετάλλευσης δεν θίγονται και διατηρούνται από τους νυν δικαιούχους ή διαδόχους τους. Οι άδειες αυτές εφεξής δεν µπορούν να µεταβιβαστούν περαιτέρω είτε βάσει του άρθρου 16 του ν.1044/19 είτε βάσει κληρονοµικής διαδοχής. Εκδοθείσες µετά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν.4093/2012, εντός του χρόνου της σύµβασης για την παραχώρηση του δικαιώµατος χρήσης, σύζυγος και ενήλικα τέκνα που καθίστανται κληρονόµοι των ανωτέρω προσώπων κατά το διάστηµα αυτό υπεισέρχονται αυτοδίκαια στο ανωτέρω δικαίωµα, εφόσον δηλώσουν την επιθυµία τους στην αρµόδια αρχή. 16

17 Άρθρο 20 ο Εκµίσθωση περιπτέρου 1. Όλοι οι δικαιούχοι οφείλουν να εκµεταλλεύονται αυτοπροσώπως ή δια των οικείων τους την χορηγηθείσα σε αυτούς άδεια, σύµφωνα µε το αρθρ. 21 του Ν / Εκµίσθωση του δικαιώµατος σε κατόχους παλαιών αδειών, Α.Μ.Ε.Α. και πολύτεκνους, επιτρέπεται λόγω γήρατος ή ασθένειας, κατόπιν υποβολής των απαιτούµενων δικαιολογητικών, ώστε να εκδοθεί σχετική απόφαση ηµάρχου, σύµφωνα µε το άρθ. 15 του Ν /71, ή νέα έκδοση βεβαίωση αναγγελίας σύµφωνα µε την Φ. 900/13/ Σ. 797/ 05 Σεπ Οποιαδήποτε συµφωνία για καταβολή ανταλλάγµατος (αέρας) κατά την εκµίσθωση εκµετάλλευσης περιπτέρου είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή ο ήµαρχος ανακαλεί την σύµβασή ή την άδεια. 4. Οι συµβαλλόµενοι έχουν την υποχρέωση να ενηµερώνουν την αρµόδια Υπηρεσία του ήµου για οποιαδήποτε τροποποίηση ενεργού µισθωτηρίου, αναφορικά µε το ύψος του µισθώµατος, ή τυχόν αλλαγή συγκεκριµένου όρου, ώστε να ενηµερώνεται ο οικείος φάκελος του περιπτέρου, οι επιτροπές ελέγχου του ήµου και το αρµόδιο Αστυνοµικό τµήµα. 5. Κατά την κατάθεση αιτήµατος εκµίσθωσης άδειας περιπτέρου ή µεταβολής της βεβαίωσης αναγγελίας, θα ελέγχεται η τυχόν απόκλιση του σώµατος του κουβουκλίου από τις νόµιµες διαστάσεις και ο τύπος περιπτέρου που έχει επιλεγεί. Άρθρο 21 ο Μεταβατικές ρυθµίσεις 1. Όσον αφορά το µέγιστο όριο παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου κατά τον πρώτο χρόνο της εφαρµογής του κανονισµού, ήτοι το έτος 2014 η προθεσµία υποβολής της αίτησης δύναται να κατατεθεί έως και ένα µήνα από την ψήφιση του κανονισµού από το δηµοτικό συµβούλιο. 2. Μέσα στο διάστηµα αυτό θα πρέπει οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των περιπτέρων να εναρµονιστούν µε τις προδιαγραφές και τους κανόνες που θέτει ο συγκεκριµένος κανονισµός. 3. Για όσους ήδη έχουν καταβάλλει τέλος κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2013 µπορούν µε συµπληρωµατική αίτηση να ζητήσουν αν δικαιούνται, τα πρόσθετα τετραγωνικά µέτρα παραχώρησης χώρου µε την διαδικασία που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµού. 4. Για όσους καταλαµβάνουν χώρο µεγαλύτερο από τον οριζόµενο στα τοπογραφικά διαγράµµατα του ήµου, οφείλουν να προσαρµόσουν την τοποθέτηση των λειτουργικών στοιχείων, στα νέα όρια. Αν ήδη έχουν καταβάλλει τέλος κοινόχρηστου χώρου για το τρέχον έτος, θα τους επιστραφεί η διαφορά για το χρονικό διάστηµα, από την ηµέρα εφαρµογής του κανονισµού και µετά. 5. Για τα επόµενα έτη θα ισχύουν όλα τα οριζόµενα στον παρόντα κανονισµό άρθρα. 17

18 Άρθρο 22 ο Εφαρµογή κανονισµού Ο ήµαρχος και οι επικεφαλείς των αρµόδιων υπηρεσιών και επιτροπών έχουν την κύρια ευθύνη για την αυστηρή τήρηση του παρόντος κανονισµού. Για όσα δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό των είκοσι δύο άρθρων (22), ισχύουν όσα προβλέπονται από τους ισχύοντες νόµους και διατάξεις. Ισχύουν λοιποί κανονισµοί του ήµου που αναφέρονται στα περίπτερα. Οποιαδήποτε παλαιότερη απόφαση δηµοτικού συµβούλιου παύει να ισχύει. Αναθέτει στον κ. ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ.Σ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙ ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Όπως υπογράφουν στο πρακτικό Σέρρες Πιστό Αντίγραφο Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Μ. Ε.. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ. Σ. ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014

Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 25 / 12-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 785 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014. Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 861 / 2014 ΘΕΜΑ: Επιλογή πιστωτικού ιδρύµατος προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη 15.10.2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Κ. Βάρναλη 76-78 Ταχ. Κώδ.: 132 31 Τηλέφωνο: 213 2024498-489 Email: katasthmata@petroupoli.gov.gr Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014

ΑΔΑ: ΒΙ09Ω10-ΗΥΦ. Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 297 / 2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 9 / 22-04-2015 Αριθµ. Απόφασης: 254 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης σύµβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΩ10-ΧΗΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 18 / 28-08-2013 Αριθµ. Απόφασης: 561 / 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηµατοδότησης πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚΩ10-ΙΑΨ. Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 25-09-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 663α / 2013 ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡΩ10-3ΨΚ. Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 2 / 22-01-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 40 / 2014 ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση σχετικά µε κίνηση λεωφορείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 53/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1-

ΑΔΑ: Β4ΛΝΩ10-2Α6 ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ4ΚΩ10-ΒΒΡ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 21 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο

Λιβαδειά 14-05-2015. 2)Αντιδήμαρχο κ. Στ.Θεοδωρόπουλο Λιβαδειά 14-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 12247 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΣ: Τοπικά Συμβούλια Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Λεβαδέων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΑΔΑ: 4Α3ΟΩ10-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011. Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 31-05-2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 495 / 2011 ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής προτάσεων στο «Πρόγραµµα Ευρωπαïκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015

: 15 / 08-07-2015 : 416 / 2015 2015 19:00 15/02-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 15 / 08-07-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 416 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις

ΘΕΜΑ: Άρθρο 76 ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 6 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 23463 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ. Α. ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Τηλέφωνο:213-1364823,4825,4829,4830 ΠΡΟΣ: Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 Από το πρακτικό 7/18-4-2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 109/2014 ΘΕΜΑ 8 ο : Έγκριση του πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής και

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015. (marketing plan 2015). ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 11-02-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 30 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση προγράµµατος τουριστικής προβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013.

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Ω10-ΘΘΙ ========================= 25-09-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµός Απόφασης: 39/2014 NOMΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 11 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Πεντέλης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 30/7/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Άρθρο 1 Αντικείµενο και Σκοπός του Κανονισµού Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων, για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυµνο, 12-7-2012 Αρ. Πρωτ. : οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΙΛΙΟΝ 2014 Άρθρο 1 ο Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩ10-6ΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 4 / 05-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 83 / 2014 ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης.

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθµ. 15 /2013 Τακτικής Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Θέρµης Αριθµ. Απόφασης. 45/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Περί χορήγησης αδειών στιγµιαίας χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΝΟ3. Αριθµ. Απόφασης: 8 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: / -0-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 8 / 04 ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προµηθειών έτους

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014

Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 23 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 535/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Καθορισµός τελών χρήσεως κοινοχρήστων χώρων για το Ο.Ε. 2014 Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 25/09 ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΚΑΛΕΙ. 1 από 7 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Μεσογείων 156 Ταχ. Κώδικας: 155 10, Χολαργός E-mail: gdme@patt.gov.gr Χολαργός, 30-01-2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1.1. Ο παρών κανονισµός αναφέρεται στους παρακάτω πεζόδροµους του ήµου Ορεστιάδας: - Πρόκου - Σοφίας Νικολάου (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Ταχ. Κώδικας: 63100

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 230/2013 ΘΕΜΑ. Ανάκληση της υπ αριθ. 27/2013 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 "Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 224Α').

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 5 του ν. 2946/2001 Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 224Α'). Αρθρο 0 Αριθμ. 36873 (ΦΕΚ Β 1364/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δικαιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η

Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 πρόσκλησης στα µέλη του.σ η 25/11/2011. Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 Τ Α Μ Ε Λ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το βιβλίο πρακτικών του.σ της 41ης συνεδρίασης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Το δικαίωµα στην κοινή χρήση ή άλλως το δικαίωµα χρήσης των κοινών τοις πάσι, απορρέον από το αυτοτελές δικαίωµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΔΑ: ΒΕΑΜΟΡ0Ρ-0ΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 41/2013 Ημέρ. Απόφασης : 9/4/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι:

Τα είδη επιχείρησης που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία είναι: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΥΙΒ/8577/83, την Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/2012, Υγειονομική Διάταξη, ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος

1. Ράρρας Φώτιος 2. Χανδόλιας Απόστολος 3. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος 4. Κούργιας Φώτιος 5. Μπούτσικος Νικόλαος ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 09/01-10-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ζίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ Αριθμ. Απόφ. 27/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Ν.Π.Δ.Δ.: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 6/ 7 Μαϊου 2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ : «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΧΑΣ». Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων

Οι παρούσες οδηγίες εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις ή στους μεμονωμένους ιδιώτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί επιχειρήσεων... 2 1.2. Σκοπός... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ... 2 2.1. Διαδικασία αδειοδότησης (ως προς την Υγειονομική Υπηρεσία)...

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (EX VAN) Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Οδηγίες για την αδειοδότηση & τη λειτουργία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 129/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για επιβολή τελών

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων.

Στη συνεδρίαση άσκησε καθήκοντα γραµµατέα ο µόνιµος υπάλληλος του ήµου Πεντέλης Κλεφτάκης Γ.Σωτήριος κλάδου.ε 15 Εισπρακτόρων. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 3 ης /27-3-2013 συνεδρίασης του Συµβουλίου ηµοτικής Κοινότητας Πεντέλης Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ & ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΠΟ ΑΘ.ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΥΠΙΔΟΥ) Άρθρο 1 : Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας

Επαναληπτική διακήρυξη πρόχειρης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού κι Αθλητισμού του Δήμου Νέας Προποντίδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ν. Μουδανιά, 18.8. 2015 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αριθ. πρωτ: 651 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ. Παπανδρέου 12, Ν. Μουδανιά Τ.Κ. 63200 Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκμίσθωση του κυλικείου του Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Πέμπτη 12/02/2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΦΙΩ10-52Π. Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 10 / 16-04-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 303 / 2014 ΘΕΜΑ: Ψήφιση Κανονιστικής ιάταξης για

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών»

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Θέµα: «Περί βεβαίωσης και είσπραξης λιµενικών τελών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 126/2014 Θέµα: «Περί βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ερμούπολη 06-02 - 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ.Πρωτ.:Οικ.19721/1355 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης

Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Ηµεροµηνία ελέγχου: Θέση Στοιχείων Φορέα Ελέγχου ΚΩ : 1.01.04 Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης Επωνυµία Τίτλος Επιχείρησης Στοιχεία Επιχείρησης Πόλη - διεύθυνση Τ.Κ Τηλέφωνο, Φαξ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 11-4-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Z ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005 Κωδικοποίηση Άρθρο 17 Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129Α /3.8.2010): Όπως ισχύει: Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 03/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013.

β) Ζώνη Β 23.30 / τ.μ. το χρόνο, παραμένει το ίδιο τέλος που ίσχυε για το έτος 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 589 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για αναπροσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις

ΘΕΜΑ : Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισµού στις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Υπεύθ. Ενηµέρωσης : Α. Κωστοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α )

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Α. του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (137 Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ /ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Γ.Ε.ΜΗ. Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Περιγραφή αιτήµατος: «Α ΕΙΑ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 1802/2014,τ.Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26. 06.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. : Υ3β/Γ.Π./οικ.55762 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα