I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΑΣ «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2007» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 30/01/2007 ΜΕΧΡΙ 30/03/2007 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ TELEDOME AEBE I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Το προτεινόμενο σχέδιο πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα της πρακτικής του ΟΤΕ στην παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης γραμμών τα τελευταία πέντε έτη, όπως αυτή έχει διαπιστωθεί από σειρά σχετικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ. Κατά το διάστημα αυτό έχουν διαπιστωθεί κατ επανάληψη και για μεγάλο χρονικό διάστημα σοβαρές παραβιάσεις των σχετικών υποχρεώσεων του ΟΤΕ σε βάρος όλων των παρόχων της αγοράς πλην των θυγατρικών του εταιρειών, όπως προβλήματα συμφόρησης, άρνησης δρομολόγησης κλήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΥΠΔ 2003, υπέρογκες απαιτήσεις εγγυητικών επιστολών, μη εφαρμογή ή μη προσήκουσα εφαρμογή των κοστολογικών αποφάσεων της ΕΕΤΤ, μη εμπρόθεσμη απόδειξη της κοστοστρέφειας των χρεώσεων ΟΤΕ, άρνηση αποδοχής συμψηφισμού συναφών απαιτήσεων των παρόχων, επανειλημμένες απειλές και υλοποίηση διακοπής σε βάρος των παρόχων, καταχρηστικές καταγγελίες συμβάσεων διασύνδεσης, καθώς και άρνηση παροχής συνεγκατάστασης. Όλα τα ανωτέρω έχουν κατ επανάληψη απασχολήσει την ΕΕΤΤ, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη εκδοθεί πλείστες καταδικαστικές σε βάρος του ΟΤΕ αποφάσεις, ενώ επίσης εκκρεμεί η έκδοση άλλων, επί σχετικών καταγγελιών παρόχων. Τον νέο προτεινόμενο πλαίσιο ΥΠΔ πρέπει επομένως να προβλέπει ξεκάθαρες και δίκαιες λύσεις στα χρόνια αυτά προβλήματα, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και του ανταγωνισμού και να αποφευχθεί η διαιώνιση των υφιστάμενων προβλημάτων. 2. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω συνθηκών, η νέα Προτεινόμενη Προσφορά Αναφοράς είναι, σε πλείστα σημεία αυτής, ελλιπής και ανεπαρκής, καθ ότι δεν προσφέρει καμία λύση στα ανωτέρω σοβαρά προβλήματα που έχουν παρατηρηθεί στην αγορά κατά την παροχή υπηρεσιών διασύνδεσης, αλλά αντιθέτως 1

2 με μία σειρά διατάξεων και παραλήψεων επιχειρείται η κατοχύρωση της δυνατότητας του ΟΤΕ για τη διαιώνιση των προβλημάτων αυτών σε βάρος των παρόχων, παρέχοντας στον ίδιο τη δυνατότητα με πλήθος «παραθύρων» και αόριστων εκφράσεων να αμφισβητήσει τις σχετικές υποχρεώσεις του, αλλά και πλήρη και ανέλεγκτη δυνατότητα να προβεί σε μονομερή αυτοδύναμη ικανοποίηση των απαιτήσεών του. Αντιθέτως, η προτεινόμενη Προσφορά Αναφοράς δεν παρέχει καμία διασφάλιση ουσιαστικής προστασίας στους παρόχους, οι οποίοι αποτελούν τους ασθενέστερους αντισυμβαλλόμενους, η δυνατότητα των οποίων να ασκήσουν τα δικαιώματά τους τυγχάνοντας έγκαιρης και αποτελεσματικής έννομης προστασίας, όπως κελεύει το κοινοτικό δίκαιο, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν εγγενείς αιτίες για τη διαιώνιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά και την όξυνση των διενέξεων, και ως εκ τούτου είναι αναγκαία η πρόβλεψη ρυθμίσεων που θα εξομαλύνουν την παρούσα κατάσταση. 3. Επισημαίνεται επίσης ότι, ενώ θα έπρεπε να ήταν εγγενές μέρος αυτής σύμφωνα με την υπ αριθμ. 406/34/ (ΦΕΚ 1669/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ, στην προτεινόμενη Προσφορά ελλείπει οιαδήποτε αναφορά σε τιμές ή τιμολογιακή φόρμουλα ανά είδος προϊόντος ή υπηρεσίας, ούτε έχει περιληφθεί κάποιο Παράρτημα με τις τιμές αυτές. Ελλείψει της πληροφορίας αυτής, η διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας ως προς τις σχετικές προτάσεις του ΟΤΕ, και κατά πόσον είναι επωφελής για την αγορά και τις δυνατότητες ανάπτυξής της, είναι αδύνατη. Δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί κοστοστρεφείς τιμές για τις σχετικές υπηρεσίες έτους 2007, η εν λόγω Προσφορά πάσχει ως προς την έλλειψη ενός εκ των σημαντικοτέρων στοιχείων ώστε να δύναται να θεωρηθεί ολοκληρωμένη. 4. Εν γένει ελλείπουν οι όροι πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες συμπεριλαμβανομένης της συνεγκατάστασης, όπως προβλέπει και η υπ αριθμ. 406/34/ (ΦΕΚ 1669/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ, καθώς ορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο που θα πρέπει να περιέχει η Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ, σχετικά με τις υπηρεσίες συνεγκατάστασης που οφείλει να παρέχει ο ΟΤΕ, και ειδικότερα τις επιλογές συνεγκατάστασης (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης και όπου τούτο είναι κατάλληλο της απομακρυσμένης και εικονικής συνεγκατάστασης). Επισημαίνεται ότι οι όροι αυτοί πρέπει να αποτελέσουν εγγενές τμήμα της Προσφοράς Διασύνδεσης και λόγω της σημασίας τους πρέπει επίσης να γίνουν αντικείμενο προηγούμενης διαβούλευσης με την αγορά. Ωστόσο και μέχρι την εκκίνηση και ολοκλήρωση της ως άνω προτεινόμενης διαβούλευσης, θεωρούμε ότι το ελάχιστο που πρέπει να συμπεριληφθεί στη παρούσα προσφορά ως υποχρέωση εκ μέρους του ΟΤΕ είναι τα προβλεπόμενα περί Συνεγκατάστασης στην Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του έτους 2003 (άρθρο 14), καθώς και στην απόφαση 406/034/ της ΕΕΤΤ. 2

3 5. Οι περιλαμβανόμενοι στο Προσάρτημα VI, Όροι Σύμβασης Διασύνδεσης πρέπει να περιληφθούν στη συνέχεια και στο τέλος των Γενικών Όρων και όχι ως Προσάρτημα καθ ότι δεν αφορούν τεχνικά, οικονομικά ή άλλα εξειδικευμένα στοιχεία, αλλά ρυθμίζουν ουσιώδεις γενικούς όρους της Σύμβασης, οι οποίοι σύμφωνα με την πρακτική των συναλλαγών ενσωματώνονται στο κυρίως μέρος αυτής, όπως άλλωστε προέβλεπε και το ΥΠΔ Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί ως πρόσθετο προσάρτημα με τίτλο Λοιπές Υπηρεσίες, όπως ορίζεται και στο υφιστάμενο ΥΠΔ του 2003, η υπηρεσία φορητότητας και οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις. 7. Δεδομένου ότι η αγορά λειτουργεί επί τετραετία πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Υποδείγματος Αναφοράς Διασύνδεσης του έτους 2003, τα εκεί προβλεπόμενα μέτρα για την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού και την αποφυγή της στρέβλωσης της αγοράς, πρέπει να θεωρηθούν ως ελάχιστα κεκτημένα δικαιώματα των αδειοδοτημένων παρόχων, τα οποία πρέπει τουλάχιστον να διατηρηθούν και στην αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς του 2007, ή να βελτιωθούν προς όφελος των παρόχων, μετεγγραφόμενα στο νέο κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. 8. Η όποια αλλαγή του νομικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών διασύνδεσης θα είναι η πρώτη μετά το 2003, και την έγκριση του ΥΠΔ Για αυτό το λόγο και δεδομένου ότι επιχειρηματικά σχέδια των παρόχων έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες, ενώ δεν έχουν ήδη εγκριθεί κοστοστρεφείς χρεώσεις έτους 2007, είναι αναγκαία η πρόβλεψη εύλογου χρόνου προσαρμογής των παρόχων, όπως προβλέπει και το άρθρο της απόφασης της ΕΕΤΤ 406/34/ (ΦΕΚ 1669/Β/ ) και η σχετική απόφαση της ΕΕΤΤ περί εγκρίσεως νέου ΥΠΔ να μην τεθεί σε εφαρμογή με τη δημοσίευσή της στο ΦΕΚ, αλλά να προβλεφθεί ρητώς ότι θα ισχύσει μετά την έναρξη του επομένου ημερολογιακού έτους 2008, ώστε να μην υφίσταται ανατροπή δεδομένων στο μέσο του επιχειρηματικού και λογιστικού έτους για τους παρόχους. 9. Για τα υποβαλλόμενα σχόλια έχουν ακολουθηθεί η μέθοδος του κατ άρθρο σχολιασμού. Σε αρκετά σημεία προτείνεται συγκεκριμένη νέα διατύπωση του άρθρου ή συμπληρώσεις, με γράμματα μπλε χρώματος. Οι προσθήκες αυτές είναι επαρκώς αναλυτικές, προκειμένου να διασφαλίζεται ο σκοπός της απόφασης της ΕΕΤΤ υπ αριθμ. 406/34/ (ΦΕΚ 1669/Β/ ), άρθρο 1.1. «Η Προσφορά Αναφοράς θα διασφαλίζει ότι οι άλλοι πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις οποίες δεν θα εδύναντο άλλως να έχουν πρόσβαση και θα είναι επαρκώς αναλυτική.». Είναι ευνόητο ότι, σε όσες περιπτώσεις προστεθούν όροι θα πρέπει να γίνει αντίστοιχη αλλαγή της αρίθμησης αυτών, για λόγους όμως αντιστοιχίας των σχολίων με το κείμενο ΟΤΕ, ακολουθείται κατά άρθρο η αρίθμηση ΟΤΕ. 3

4 10. Τα σχόλια που ακολουθούν βασίζονται σε πραγματικά προβλήματα που έχουν αντιμετωπίσει οι πάροχοι κατά την τετραετή λειτουργία και ρύθμιση της διασύνδεσης από το ΡΙΟ 2003, και για το λόγο αυτό υποβάλλονται και σε πλείστες περιπτώσεις συγκεκριμένες αντιπροτάσεις επί των άρθρων της Προσφοράς ΟΤΕ, ή συμπληρώσεις. Για την πληρότητα και το αιτιολογημένο της όποιας λύσης τελικά επιλεγεί από την ΕΕΤΤ, αιτούμαστε όπως τυχόν αλλαγές ή συμπληρώσεις επί των όρων της Προσφοράς αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διαβούλευσης, αιτιολογηθούν ειδικά και εμπεριστατωμένα από την ΕΕΤΤ. 4

5 II. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Παράγραφος αναφοράς (π.χ ) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες αναφοράς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Είναι σκόπιμη η προσθήκη εισαγωγικής διατύπωσης ως ακολούθως: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ: «Η Συμφωνία Διασύνδεσης υπογράφηκε σήμερα στη Αθήνα την του μηνός , 200 μεταξύ της 1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Σελ. 4 ΟΤΕ Α.Ε.,.. (η οποία για τους σκοπούς και Όρους της Συμφωνίας Διασύνδεσης θα καλείται «ΟΤΕ») από το ένα μέρος και του/της (Aδειοδοτημένος Πάροχος),. (η οποία για τους σκοπούς και Όρους της Συμφωνίας Διασύνδεσης θα καλείται «ο Πάροχος») από το άλλο μέρος.» 1.2 ΟΡΙΣΜΟΙ Σελ Ελλείπει ο ορισμός της «Συνεγκατάστασης», ο οποίος και πρέπει να προστεθεί. 2. Ελλείπει ο ορισμός των «Mισθωμένων γραμμών διασύνδεσης» o oποίος και πρέπει να 5

6 προστεθεί. 3. Ελλείπει ο ορισμός του «ΦΥΠ (Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων» o oποίος και πρέπει να προστεθεί. Αντιστοίχως, στην Προσφορά Μισθωμένων Γραμμών, η σχετική διαβούλευση για την οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, υπήρχε ο ακόλουθος ορισμός: «Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ.)»: Τυποποιημένο φρεάτιο ΟΤΕ, κατασκευασμένο βάσει προδιαγραφών ΟΤΕ το οποίο βρίσκεται στη γειτνίαση του ΚοΜΓ (περίπου 50 μ) σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από τον ΟΤΕ με γνώμονα την τεχνική ευκολία της λύσης..» Όπως ήδη επισημάνθηκε στις σχετικές παρατηρήσεις μας στην αντίστοιχη διαβούλευση ενώπιον της ΕΕΤΤ, η διατύπωση αυτή σε συνδυασμό με την παντελή απουσία του όρου Συνεγκατάστασης, οδηγεί σε υποκατάσταση της έννοιας της φυσικής συνεγκατάστασης και περιορισμό αυτής αποκλειστικά στο ΦΥΠ, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί μια εκ των επιλογών και δυνατοτήτων συνεγκατάστασης. Περαιτέρω δε, ο ανωτέρω ορισμός υπονοεί ότι το ΦΥΠ ανήκει στον ΟΤΕ, θέση που έχει κατ επανάληψη διατυπώσει ο ΟΤΕ, αναφερόμενος στα εν λόγω φρεάτια ως «ιδιοκτησία» του. Ορισμένα ΦΥΠ όμως κατασκευάζονται κατά παραγγελία και με έξοδα των παρόχων, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν «ιδιοκτησία ΟΤΕ». Ως εκ τούτου στον ανωτέρω ορισμό πρέπει να μην περιληφθεί η διατύπωση «Τυποποιημένο Φρεάτιο ΟΤΕ» η λέξη ΟΤΕ. 4. Ελλείπει ο ορισμός του τι εννοείται ως «Εγκαταστάσεις ΟΤΕ» (βλ. σχετική αναφορά στο άρθρο 5.1.β Προσφοράς), o oποίος και πρέπει να προστεθεί. 5. Ο Ν.3431/2006 ορίζει σαφώς τις έννοιες «Δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών», «Πάροχος Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», «Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», οι οποίες και πρέπει να ακολουθηθούν αντί της προτεινόμενης διατύπωσης ΟΤΕ. Προτείνουμε επίσης την αντικατάσταση του όρου «Τηλεπικοινωνιακός 6

7 Πάροχος» με αυτή του «Αδειοδοτημένου Παρόχου» ή αυτή του «Άλλου Αδειοδοτημένου Παρόχου», ως μετάφραση του όρου «Other Licensed Operator» που χρησιμοποιείται σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6. Ο ορισμός των «Υπηρεσιών Διασύνδεσης» είναι ελλιπής και ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες τερματισμού κλήσεων που παρέχονται από τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της υπ αριθμ. 406/34/ απόφασης της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ Β 1669/ ) στο δίκτυό τους, ως επιχειρήσεις με Σημαντική Ισχύ στις ορισθείσες ανά δίκτυο σχετικές αγορές τερματισμού κλήσεων. 7. Θα πρέπει να προστεθούν οι ορισμοί που προβλέπονταν στο RIO 2003 και που στο προτεινόμενο κείμενο παραλείπονται, όπως ο ορισμός του «Δείκτη Συμφόρησης», «Φορητότητα Αριθμού Κλήσης», «Πληροφορίες Χρέωσης». 7

8 2. ΣΥΜΒΑΣΗ Παράγραφος αναφοράς (π.χ ) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες αναφοράς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2. ΣΥΜΒΑΣΗ Σελ. 7 Η Προσφορά Διασύνδεσης ΟΤΕ, από τη στιγμή που θα αποτελέσει εγκεκριμένο από την ΕΕΤΤ κείμενο, αποτελεί εκ του νόμου το ελάχιστο περιεχόμενο των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των μερών σχετικά με την παροχή διασύνδεσης. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει συμβεί είτε ο ΟΤΕ να αρνηθεί να διαπραγματευθεί νέα σύμβαση διασύνδεσης μετά την υιοθέτηση νέων ΥΠΔ 2002 και 2003, είτε να προτείνει προς υπογραφή συμβατικά κείμενα τα οποία διαφοροποιούνται ουσιωδώς και δυσμενώς για τους παρόχους από τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος ΥΠΔ. Η διατύπωση του άρθρου αυτού «Για την εφαρμογή της Προσφοράς υπογράφεται σχετική σύμβαση διασύνδεσης την οποία συνάπτει ο ΟΤΕ με τον Τ.Π.» αφήνει περιθώριο για παρόμοιους χειρισμούς, καθ ότι υπονοεί ότι η εφαρμογή της Προσφοράς γίνεται μόνο δια της υπογραφής σχετικής σύμβασης διασύνδεσης. Ως εκ τούτου η σχετική διατύπωση αιτούμαστε να αναμορφωθεί ως εξής: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ: «Η Προσφορά Αναφοράς μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα αποτελεί μέρος της σχετικής σύμβασης διασύνδεσης την οποία συνάπτει ο ΟΤΕ με τον Α.Π.» 8

9 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Παράγραφος αναφοράς (π.χ ) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες αναφοράς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΤΕ: «Ο ΟΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα προσφορά, λόγω ενδεχόμενων νομοθετικών και κανονιστικών μεταβολών καθώς και μεταβολών λόγω επανασχεδιασμού της αρχιτεκτονικής του δικτύου του, οι οποίες επιφέρουν τροποποιήσεις στην δομή των προσφερόμενων υπηρεσιών» 1. Η μονομερής τροποποίηση της Προσφοράς, ιδίως λόγω ενδεχόμενων νομοθετικών και κανονιστικών μεταβολών συνιστά αόριστο όρο και υπερβολική δέσμευση της συμβατικής 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σελ. 7 ελευθερίας του αντισυμβαλλομένου παρόχου, καθ ότι επιτρέπει κατ ουσίαν οιαδήποτε μονομερή τροποποίηση των όρων αυτής από τον ΟΤΕ. 2. Περαιτέρω και σύμφωνα με την υπ αρ. 401/14/ ΑΠ ΕΕΤΤ οι όροι του παρόντος δύναται να αναθεωρούνται είτε κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ, ή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από πλευράς ΟΤΕ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου, πρόβλεψη που υπάρχει στο άρθρο 7 «Αναθεώρηση» του Παραρτήματος VII Όροι σύμβασης διασύνδεσης. 3. Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε την πλήρη διαγραφή του όρου αυτού. 4. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε την ακόλουθη διατύπωση για το Αρθρο 3 της 9

10 Προσφοράς Αναφοράς: ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ ΆΡΘΡΟΥ Οποιοδήποτε εκ των Συμβαλλομένων μερών δύναται, κατόπιν εγγράφου σχετικής ειδοποίησης και µε την επιφύλαξη της παραγράφου (ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ), να ζητήσει αναθεώρηση της σύμβασης σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην σχετική Ελληνική νομοθεσία και ιδιαίτερα εάν προκύψει ουσιαστική αλλαγή (συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής από τη Ρυθμιστική Αρχή), που επηρεάζει ή ευλόγως θεωρηθεί ότι επηρεάζει την εμπορική ή την τεχνική βάση του παρόντος Η ειδοποίηση αναθεώρησης θα καταγράφει λεπτομερώς και στο μέτρο του δυνατού, τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των μερών. 3.3 Σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από της κοινοποίησης του ειδοποιητηρίου αναθεώρησης τα συμβαλλόμενα μέρη θα συζητούν και θα διαπραγματεύονται καλόπιστα µε σκοπό την τροποποίηση των όρων της σύμβασης που αναφέρονται στην ειδοποίηση 3.4. Σε περίπτωση που τα Συμβαλλόμενα μέρη δεν συμφωνούν ως προς τις τροποποιήσεις εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης, τότε να προσφύγουν για την επίλυσης της διαφοράς τους δυνάμει του άρθρου 18 του ν. 3431/2006. Κάθε Συμβαλλόμενο μέρος δύναται να προβεί στις κατά την κρίση του ενέργειες εντός των πλαισίων του Ελληνικού Δικαίου και των αναφερομένων στην παρούσα σύμβαση. 10

11 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Παράγραφος αναφοράς (π.χ ) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες αναφοράς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Γενικό σχόλιο: 1. Από την Προσφορά Διασύνδεσης ελλείπει οιοδήποτε άρθρο, Προσάρτημα ή επικεφαλίδα με τίτλο «Συνεγκατάσταση», που σύμφωνα με την υπ αριθμ. 406/34/ (ΦΕΚ 1669/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ ως ελάχιστο περιεχόμενο που θα πρέπει να περιέχεται στην Προσφορά Αναφοράς. Επίσης δεν παρέχονται οι πληροφορίες που θεωρούνται από την υπ αριθμ. 406/34/ (ΦΕΚ 1669/Β/ ) απόφαση της ΕΕΤΤ ως ελάχιστο περιεχόμενο που θα πρέπει να περιέχεται στην Προσφορά Αναφοράς. Συγκεκριμένα, το Παράρτημα ΙΙ της ως άνω απόφασης ορίζει τα κάτωθι στοιχεία ως ελάχιστο περιεχόμενο που θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην Προσφορά Αναφοράς: 1. Πληροφορίες αναφορικά με τις σχετικές τοποθεσίες του ΟΤΕ, 2. Επιλογές συνεγκατάστασης στις τοποθεσίες που προσδιορίζονται στα πλαίσια του σημείου 1 (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης και όπου τούτο είναι κατάλληλο της απομακρυσμένης και εικονικής συνεγκατάστασης); 3. χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εάν υπάρχουν, αναφορικά με τον εξοπλισμό που δύναται να συνεγκατασταθεί; 4. ζητήματα ασφαλείας: μέτρα που έχει υιοθετήσει ο ΟΤΕ για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις 11

12 εγκαταστάσεις του; 5. όρους πρόσβασης για το προσωπικό των διασυνδεδεμένων παρόχων; 6. προδιαγραφές ασφαλείας; 7. Κανόνες σχετικά με την κατανομή του χώρου για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος; 8. Όροι επιθεώρησης από τους δικαιούχους παρόχους των τοποθεσιών όπου είναι διαθέσιμη η φυσική συνεγκατάσταση, ή εκείνων στις οποίες η συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή για λόγους έλλειψης χωρητικότητας. 2. Ως εκ τούτου, όλα τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να συμπληρωθούν και αποτελέσουν αντικείμενο προηγούμενης διαβούλευσης με την αγορά, λόγω της σπουδαιότητάς τους. 3. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την αναδιατύπωση του άρθρου 5 ως ακολούθως: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ: «5.1 Οι ζεύξεις διασύνδεσης υλοποιούνται μέσω μισθωμένων γραμμών διασύνδεσης 2 Mbps, σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο, μεταξύ των δύο δικτύων. Η υπηρεσία παροχής μισθωμένων γραμμών διασύνδεσης, ως ειδική κατηγορία μισθωμένων γραμμών, διέπεται από τα οριζόμενα στο Υπόδειγμα Προσφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής, και συγκεκριμένα από τη σχετική Βασική Συμφωνία Επιπέδου Υπηρεσιών για τις μισθωμένες γραμμές διασύνδεσης, την οποία υποχρεούται να τηρεί ο ΟΤΕ. a. Η διασύνδεση του δικτύου του αδειοδοτημένου παρόχου με το δίκτυο του ΟΤΕ δύναται να υλοποιηθεί με τους ακόλουθους τρόπους, ανάλογα με την τοποθεσία του φυσικού σημείου διασύνδεσης μεταξύ των δύο δικτύων, και ανάλογα με την 12

13 επιλογή του αδειοδοτημένου παρόχου: i. Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου παρόχου: Στην περίπτωση αυτή η ζεύξη διασύνδεσης εγκαθίσταται από τον ΟΤΕ με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου παρόχου ii. Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στον κατάλληλο οπτικό σύνδεσμο (fiber splice) του Φρεατίου Υποδοχής Παρόχων: 1. Στην περίπτωση αυτή παρέχεται από τον ΟΤΕ η υπηρεσία Ημι-Ζεύξης, η οποία ξεκινά από το Α/Κ διασύνδεσης του ΟΤΕ και καταλήγει στο σημείο διασύνδεσης, εντός του ΦΥΠ. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται από τον ΟΤΕ κατά τα οριζόμενα στην Προσφοράς Αναφοράς Τμηματικών Κυκλωμάτων του ΟΤΕ 2. Η υπηρεσία Ημι-Ζεύξης και οι απαιτούμενες διατάξεις τερματισμού εγκαθίστανται από τον ΟΤΕ, με επιβάρυνση του αδειοδοτημένου παρόχου iii. Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ 1. Τηρώντας την αρχή της αμεροληψίας και της ισότιμης μεταχείρισης, ο ΟΤΕ παρέχει στον διασυνδεόμενο αδειοδοτημένο πάροχο συνεγκατάσταση, δηλαδή πρόσβαση σε υλική υποδομή του (κυρίως κτίρια, σωλήνες, ιστούς κεραιών, κ.λπ.) συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης εξοπλισμού δια σταθερών και μη σταθερών μέσων, για την εξυπηρέτηση των αναγκών διασύνδεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Ιδίως ο ΟΤΕ παρέχει φυσική συνεγκατάσταση όπου ουσιώδεις απαιτήσεις στερούν από τον αδειοδοτημένο πάροχο την πρόσβαση σε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις, ιδίως για λόγους 13

14 προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας ασφάλειας, ή της επίτευξης πολεοδομικών η χωροταξικών στόχων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 2. Η διαδικασία που θα ακολουθείται για την παροχή της υπηρεσίας συνεγκατάστασης είναι αυτή που θα προβλέπεται από τον Κανονισμό για την Συνεγκατάσταση, ο οποίος θα εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 30 παρ. 3 του Ν.3431/2006. Μέχρι της έκδοσης του Κανονισμού, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14.1 του Υποδείγματος Προσφοράς Διασύνδεσης του 2003 καθώς και στο παράρτημα ΙΙ της υπ αριθμ. 406/34/ (ΦΕΚ Β 1669/ ) απόφασης του ΟΤΕ. 3. Ο ΟΤΕ παρέχει στους αδειοδοτημένους παρόχους πληροφορίες σχετικά με: 1. τις τοποθεσίες που παρέχεται η υπηρεσία συνεγκατάστασης 2. τις επιλογές συνεγκατάστασης στις τοποθεσίες του σημείου 1 (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης, και όπου τούτο είναι κατάλληλο, της απομακρυσμένης και εικονικής συνεγκατάστασης 3. τους περιορισμούς (αν υπάρχουν) αναφορικά με τον εξοπλισμό που δύναται να συνεγκατασταθεί 4. τα μέτρα που έχει υιοθετήσει ο ΟΤΕ για την διασφάλιση της ασφάλειας στις εγκαταστάσεις του 5. τους όρους πρόσβασης για το προσωπικό των διασυνδεδεμένων παρόχων 14

15 6. προδιαγραφές ασφαλείας 7. κανόνες σχετικά με την κατανομή του χώρου για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος 8. όρους επιθεώρησης από τους δικαιούχους παρόχους των τοποθεσιών όπου είναι διαθέσιμη η φυσική συνεγκατάσταση, ή εκείνων στις οποίες η συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή για λόγους έλλειψης χωρητικότητας 4. Στις περιπτώσεις που ο αδειοδοτημένος Πάροχος έχει ήδη συνεγκατασταθεί σε εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, τότε δύναται, κατόπιν συμφωνίας με τον ΟΤΕ, να χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη συνεγκατάσταση για τις ανάγκες της διασύνδεσης. Ο ΟΤΕ δεν δύναται να αρνείται αδικαιολόγητα την ανωτέρω υπηρεσία. 5. Οι αιτήσεις των αδειοδοτημένων Παρόχων για συνεγκατάσταση θα εξετάζονται και θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής τους από τους αδειοδοτημένους Παρόχους, των σχετικών αιτήσεων για τον ίδιο χώρο 6. Τα θέματα πρόσβασης των αδειοδοτημένων παρόχων σε χώρους του ΟΤΕ για την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεών τους και γενικότερα τα θέματα ασφάλειας των εγκαταστάσεων θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του ΟΤΕ βάσει της αρχών της αμεροληψίας και της ισότιμης μεταχείρισης. Συγκεκριμένα η διαδικασία πρόσβασης προσωπικού, ασφάλειας και συντήρησης των εγκαταστάσεων θα αντιμετωπίζεται από τα συμβαλλόμενα μέρη με γνώμονα την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων και τη διασφάλισή τους. 15

16 7. Κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν προκύψει στο κτίριο ή στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ, στο ΦΥΠ, ή στις εγκαταστάσεις του αδειοδοτημένου παρόχου, κατά την εκτέλεση των εργασιών συνεγκατάστασης, θα αποκαθίσταται άμεσα και αποτελεσματικά, με ευθύνη του μέρους οι εργασίες του οποίου προκάλεσαν την βλάβη ή φθορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 8. Το σύνολο των διατάξεων του παρόντος άρθρου τελεί υπό την αίρεση των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου περί καταχρηστικής εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης». 1. Ο τίτλος του άρθρου 5.1.α και β, περιέχει αναφορά σε «εγκαταστάσεις του ΟΤΕ». Το τι συνιστά «εγκατάσταση ΟΤΕ» πρέπει να αποσαφηνιστεί, με σχετική αναφορά στους Ορισμούς του άρθρου Το άρθρο περιέχει αναφορά στο Φρεάτιο Υποδοχής Παρόχων (ΦΥΠ), το οποίο πρέπει να 5.1.α & β Τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης Σελ. 7, 8 αποσαφηνιστεί, με σχετική αναφορά στους Ορισμούς του άρθρου 1.4, όπως έχει ήδη εκτενώς αναλυθεί ανωτέρω (σελ. 6). 3. Η διατύπωση του άρθρου 5.1.β περιέχει αναφορά στην υπηρεσία Η-ΖΕΥΣ, η οποία αποτελεί ονομασία εμπορικού προϊόντος ΟΤΕ, το οποίο δεν δύναται να περιλαμβάνεται σε κείμενο κανονιστικού χαρακτήρα όπως η Προσφορά Διασύνδεσης, καθ ότι η παροχή συγκεκριμένων εμπορικών προϊόντων (το περιεχόμενο και η ονομασία των οποίων δύνανται να 16

17 μεταβληθούν), δεν συνιστά μέρος ρυθμιστικά επιβαλλόμενων υποχρεώσεων. Η υπηρεσία Η- ΖΕΥΣ, όπως μαρτυρεί και το κατά συντομογραφία όνομά της, αποτελεί ουσιαστικά μία υπηρεσία ημι-ζεύξης, η οποία πρέπει να διέπεται από την Προσφορά Μισθωμένων Γραμμών. Επισημαίνεται επίσης ότι η υπηρεσία Η-ΖΕΥΣ κατ ουσίαν προτείνεται ως μόνη λύση αντί της συνεγκατάστασης, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί μία εκ των εναλλακτικά προσφερόμενων λύσεων. Η υπηρεσία αυτή δεν αποτελεί επαρκές και δόκιμο υποκατάστατο της συνεγκατάστασης, ούτε «βιώσιμη λύση» στο μέτρο που δεν είναι γνωστές οι προϋποθέσεις και χρεώσεις της συνεγκατάστασης την οποία ο ΟΤΕ υποχρεούται να παράσχει. Η πρόταση αυτή κατατείνει αντιθέτως στην διατήρηση μονοπωλιακού χαρακτήρα στη σχετική αγορά, στην μη ανάπτυξη ανταγωνισμού, στην μη διενέργεια ιδίως επενδύσεων από ανταγωνιστές του ΟΤΕ, καθ ότι δεν επιτρέπει την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ με αντίστοιχη υπηρεσία τρίτου παρόχου, πλην του ΟΤΕ. Επιπλέον, η σχετική υπηρεσία δεν είναι κοστοστρεφής, με αποτέλεσμα να καταλύονται στην πράξη οι σχετικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ σχετικά με την εφαρμογή της συνεγκατάστασης. Ως εκ τούτου, εφ όσον παρόμοια υπηρεσία διατηρηθεί στο ΥΠΔ, θα πρέπει να αποτελεί μόνο έναν εκ των εναλλακτικά προσφερόμενων τρόπων υλοποίησης είτε απομακρυσμένης είτε φυσικής συνεγκατάστασης, και όχι την μοναδική σχετική επιλογή που εγκλωβίζει τους παρόχους στην παροχή υπηρεσία αποκλειστικά από τον ΟΤΕ. 4. Στον τίτλο του ίδιου άρθρο υπάρχει αναφορά «στην άμεση γειτνίαση του κτιρίου του ΟΤΕ (- 50μ).» Η απόσταση αυτή των «50 μέτρων», θα έπρεπε να αποσαφηνίζεται τι ακριβώς έχει ως σημείο εκκίνησης και τι ως σημείο απόληξης και πως μετράται, ώστε να μην υπάρχει αμφισβήτηση κατά τη διενέργεια σχετικών εργασιών και μετρήσεων. Επίσης, υπάρχουν 17

18 περιπτώσεις (π.χ. Διοικητικό μέγαρο ΟΤΕ), όπου η σχετική απόσταση δεν ισχύει εκ των πραγμάτων. Ως εκ τούτου είναι σκόπιμη η διαγραφή του αριθμού 50μ. Επίσης, στο κείμενο του άρθρου αυτού, υπάρχει ασυμφωνία σε σχέση με τον τίτλο, καθ ότι αναφέρεται σε υπηρεσία STM Επίσης, η διατύπωση του άρθρου «πάνω σε φορείς STM-1, πρέπει να αντικατασταθεί με «σε φορείς έως STM-1». 5.1.γ Το σημείο διασύνδεσης βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΟΤΕ Σελ. 8 Όπως έχουμε αναφέρει στα Γενικά σχόλια, δεν γίνεται εκτενέστερη αναφορά στην έννοια της Συνεγκατάστασης, 18

19 6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ Παράγραφος αναφοράς (π.χ ) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες αναφοράς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Χονδρικός Τερματισμός κλήσεων (ΧΤΚ) σε Θα πρέπει να προβλέπεται ο τερματισμός κλήσεων σειράς ΕΠΑΚ (ΟΤΕ και άλλων παρόχων τελικούς χρήστες ΟΤΕ (Τερματισμός σε Σελ. 9 ISP). Το πρόβλημα που έχει προκύψει από την άρνηση του ΟΤΕ για αυτή την κατηγορία κλήσεων αφορά το συνδρομητικό δίκτυο του παρόχου το οποίο μη έχοντας πρόσβαση από Γεωγραφικούς άλλο τηλεπικοινωνιακό φορέα δεν δύναται να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες άλλου δικτύου. Αριθμούς) Τερματισμός κλήσεων Επισημαίνουμε ότι ο ΟΤΕ θα πρέπει να δρομολογεί τις κλήσεις προς Σύντομους Κωδικούς σε Σύντομους Κωδικούς Σελ. 9 χωρίς να απαιτεί τη προσθήκη προθέματος αλλά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό του του ΟΤΕ καλούντος. Σχετικό κείμενο ΟΤΕ: «Η πρόσβαση θα είναι εφικτή μόνο σε συνδρομητές υπηρεσιών 800/801 ΟΤΕ οι οποίοι αποδέχονται τις λιανικές χρεώσεις προς το δίκτυο του Τ.Π.» Τερματισμός σε αριθμούς ONEPHONE FREEPHONE OTE Σελ. 10 Στο μέτρο που οι σχετικές χρεώσεις είναι χρεώσεις του Παρόχου και όχι του ΟΤΕ, παρόμοια πρόβλεψη δεν πρέπει να περιέχεται στο ΥΠΔ ΟΤΕ και ζητούμε την διαγραφή της. 19

20 Δεδομένου ότι οι κλήσεις παραδίδονται σε ΔΚοΔ δικτύου του ΟΤΕ τα οποία διεκπεραιώνουν Τερματισμός σε κλήσεις απλής διαβίβασης (single termination), θεωρούμε ότι ο ΤΠ θα πρέπει να αποδίδει αριθμούς ONEPHONE Σελ. 10 στον ΟΤΕ τα εκάστοτε τέλη απλής διαβιβασης και χονδρικού τερματισμού κλήσεων, και FREEPHONE OTE όχι τα τέλη τερματισμού Double όπως προτείνεται στην Προσοφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. 1. Δεν υπάρχει διαφάνεια ως προς το τέλος παρακράτησης το οποίο και πρέπει να προσδιορισθεί. 2. Οι αριθμοί Πρόσθετης Χρέωσης της σειράς 90 αποτελούν συχνά αντικείμενο τηλεπικοινωνιακής απάτης. Τα τελευταία χρόνια έχουν κατ επανάληψη παρατηρηθεί παρόμοια φαινόμενα, με θύματα τόσο καταναλωτές όσο και τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις. Προκειμένου να διασφαλίζονται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και να Τερματισμός σε αριθμούς Πρόσθετης Χρέωσης σειράς 90 Σελ. 10 αποκλείεται το ενδεχόμενο καταχρηστικών συμβατικών δεσμεύσεων με παρόχους περιεχομένου, πρέπει ρητώς να προβλεφθούν σχετικοί όροι περί του χειρισμού υποθέσεων απάτης, στο ΥΠΔ. Είναι επομένως αναγκαίο να προστεθούν αναφορές σε ζητήματα ενδεχόμενης τηλεπικοινωνιακής απάτης σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, πως ορίζεται και διαπιστώνεται η απάτη, ενδεικνυόμενες ενέργειες για την από κοινού αντιμετώπισή της και προστασία των καταναλωτών, τι θα ισχύει σχετικά συναφείς χρεώσεις και τη δυνατότητα αμφισβήτησης και μη πληρωμής τους, καθώς και διαδικασία επίλυσης τυχόν διαφορών που ανακύψουν, όλα υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. 3. Στο άρθρο υπάρχει αόριστη αναφορά στο «διαχειριστικό μερίδιο» το οποίο ο ΟΤΕ εισπράττει από τον Αδειοδοτημένο Πάροχο χωρίς καμία συγκεκριμένη αναφορά στο 20

21 τι αποτελεί αυτό. Ο προσδιορισμός του λεγόμενου διαχειριστικού μεριδίου το οποίο βαρύνει τον πάροχο (και που συνίσταται σε 14% τέλος επισφάλειας και 2% κόστος δικτύου) γίνεται μέχρι στιγμής αυθαίρετα, κατά παράβαση των υποχρεώσεων διαφάνειας και κοστοστρέφειας. 4. Είναι επομένως αναγκαίο να προστεθεί αναφορά σχετικά με τα επιμέρους τέλη που περιλαμβάνει το διαχειριστικό αυτό μερίδιο, πως ορίζονται αυτά και σε ποιο ύψος και σε περίπτωση που περιλαμβάνεται τέλος επισφάλειας, ρητώς να εξαιρεθούν οι σχετικές χρεώσεις από τον υπολογισμό τυχόν εγγυήσεων. 21

22 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΤΕ Παράγραφος αναφοράς (π.χ ) Τίτλος Παραγράφου Σελίδα / -ες αναφοράς ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Υπηρεσία Χονδρικής Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως Υπηρεσία Τερματισμού Εκκίνησης κλήσεων σε μη Κλήσεων και όχι ως Υπηρεσία Εκκίνησης Γεωγραφικούς Αριθμούς Σελ. 11 των σειρών 807 & 800 του Τ.Π. Υπηρεσία Εκκίνησης Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως Υπηρεσία Τερματισμού κλήσεων προς Γεωγραφικούς Αριθμούς Σελ. 11 Κλήσεων και όχι ως Υπηρεσία Εκκίνησης. Τ.Π. Ο ΟΤΕ θα πρέπει να παραδίδει τις κλήσεος προς γεωγραφικούς αριθμούς του Υπηρεσία Εκκίνησης Αδειοδοτημένου Παρόχου όχι μόνο στα ΔΚοΔ αλλά επίσης και στα ΤΚοΔ, εφόσον ο ΤΠ κλήσεων προς Γεωγραφικούς Αριθμούς Σελ. 12 διατηρεί κυκλώματα διασύνδεσης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή της κίνησης και αποφεύγεται η πιθανότητα διακοπής της υπηρεσίας στην ευρύτερη Τ.Π. περιοχή (του γεωγραφικού φάσματος) εφόσον οι κλήσεις δεν θα παραδίδονται σε ένα και μοναδικό σημείο (single point of failure). 22

23 Στο άρθρο αυτό πρέπει να προστεθεί για λόγους αμοιβαιότητας και ισότητας υποχρεώσεων, η διατύπωση του άρθρου της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Υπηρεσία Εκκίνησης κλήσεων προς Γεωγραφικούς Αριθμούς Τ.Π. Σελ. 12 Διασύνδεσης: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ: «Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για τη λιανική τιμολόγηση των κλήσεων που πραγματοποιούν οι πελάτες του, τη συλλογή των πληρωμών και τη διαχείριση των επισφαλειών». Υπηρεσία Εκκίνησης Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως Υπηρεσία Τερματισμού κλήσεων σε μη Γεωγραφικούς Αριθμούς Σελ. 12 Κλήσεων και όχι ως Υπηρεσία Εκκίνησης. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες που παρέχονται από το δίκτυο του ΟΤΕ (στις παρ. 6.2, 6.3, 6.4) αναφέρονται ως υπηρεσίες Τ.Π. τερματισμού. Και στο άρθρο αυτό πρέπει να προστεθεί για λόγους αμοιβαιότητας και ισότητας υποχρεώσεων, η διατύπωση του άρθρου της Προσφοράς Αναφοράς Υπηρεσία Εκκίνησης κλήσεων σε μη Γεωγραφικούς Αριθμούς Τ.Π. Σελ. 12 Διασύνδεσης. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ/ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ: «Ο ΟΤΕ είναι υπεύθυνος για τη λιανική τιμολόγηση των κλήσεων που πραγματοποιούν οι πελάτες του, τη συλλογή των πληρωμών και τη διαχείριση των επισφαλειών». 23

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ

Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ Πρόσθετες Παρατηρήσεις - Διαφοροποιήσεις Επί του Κειμένου του ΣΑΤΠΕ 2. Ως προς την τοπολογία Σημείων Διασύνδεσης(άρθρο 5.1 της Προσφοράς Αναφοράς Α. Καταρχήν, θεωρούμε ότι πρέπει να παραμείνει ως εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS)

1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) 1. Ορισμοί Προεπιλογή Φορέα (ΠΦ, CPS) Η δυνατότητα που παρέχεται στους συνδρομητές ενός Τηλεπικοινωνιακού Οργανισμού να επιλέγουν σε πάγια βάση 4 ότι μία ή περισσότερες κατηγορίες τηλεφωνικών κλήσεων θα

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ»

Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ» Αθήνα 30.03.2007 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ» 1. Γενικές Παρατηρήσεις... 6 2. Παρατηρήσεις επί των άρθρων της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης. Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης Παρατηρήσεις επί του προτεινόμενου Σχεδίου Με το παρόν, η Εταιρεία μας ON TELECOMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ.

Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15. Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Λ. Μαρούσι, 8-05-2009 Αρ. Πρωτ.CYTA/ΕΞΕ/1914 Σελ. 15 Προς ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Fax: 210 6105049 Θέμα: Απάντηση της CYTA HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1543 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά

Αρ. Πρωτ.: 1543 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά Αρ. Πρωτ.: 1543 Απάντηση του ΣΑΤΠΕ στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά με την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ» (Τερματικά/Ζευκτικά Τμηματικά Κυκλώματα) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

1 Εισαγωγή Γενικά Σχόλια Ειδικά σχόλια επί της Χονδρικής παροχής τερματικών κυκλωμάτων & ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών. Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής του ΟΤΕ Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Μαρούσι, Ιούλιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 20 (ια) Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική Φαξ:

Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Αττική   Φαξ: Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: rio@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την υποβληθείσα Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Απριλίου 2009 Αριθ. Πρωτ.: 734 Προς: κ Νίκο Βασιλάκο. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου, 105 64, Αθήνα. Θέμα: «Δημόσια Διαβούλευση Κώδικα Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Μαρούσι,16-06-2010 ΑΡΙΘΜ. 568/041 ΑΠΟΦΑΣΗ Διευκρινήσεις σχετικά με τη δυνατότητα παροχής υπεργολαβικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Κανονισμός πρόσβασης & διασύνδεσης» Παρατήρηση νομικού περιεχομένου: Οι απόψεις που κατωτέρω διατυπώνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 6/4/2017 ΑΠ.: 806/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 406/034/11.10.06 ΑΠ της ΕΕΤΤ Φεβρουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...... 4 1.1 Αντικείμενο... 4 1.2 Ορισμοί... 4 2. ΣΥΜΒΑΣΗ.... 7 3.

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς

Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης του ΟΤΕ, σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 714/009/10-4-2014 (εφεξής, «Προσφορά Αναφοράς»). Παρατηρήσεις επί της Προσφοράς Αναφοράς Με

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουμε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας μας στην εν λόγω δημόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 28/01/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέμα: Απάντηση της Net One A.E στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Μαρούσι, Ιούνιος 2017 Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-02-2006 ΑΠ: 375/40 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάροχο της διευκόλυνσης Προεπιλογής Φορέα (ΟΤΕ Α.Ε.) τυποποιηµένων κειµένων αιτήσεων συνδροµητών για την ενεργοποίηση, κατάργηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση για την: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση της εταιρείας ΝΕΤ ΟΝΕ Α.Ε στην ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά µε την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής του ΟΤΕ»

Απάντηση της εταιρείας ΝΕΤ ΟΝΕ Α.Ε στην ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά µε την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής του ΟΤΕ» Απάντηση της εταιρείας ΝΕΤ ΟΝΕ Α.Ε στην ηµόσια ιαβούλευση της ΕΕΤΤ Αναφορικά µε την «Προσφορά Αναφοράς Μισθωµένων Γραµµών Χονδρικής του ΟΤΕ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 5 2. Γενικές Παρατηρήσεις... 5 3.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στη Cyta επιστολή συνοδευόμενη από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα Μαρούσι, 26-4-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 432/146 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας για την παροχή και λειτουργία της υπηρεσίας Προεπιλογής Φορέα Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 703/1977 "ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" Με την ευκαιρία της δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE

CPE CPE OTE CPE OTE CPE CPE CPE IX. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Γ Στα πλαίσια της παρούσας Προσφοράς Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (ΧΕΠ), δίνεται η δυνατότητα στον Τηλεπ. Πάροχο να λάβει ένα νέο τύπο πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης Σεπτέμβριος 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19

3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3735, 11.7.2003 Αριθμός 566 3235 Κ.Δ.Π. 566/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάτανυα δυνάμει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 Μαρούσι, 16 /12/ 2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 588/21 ΑΠΟΦΑΣΗ Κανονισμός για τον Καθορισμό του Ελαχίστου Επιπέδου Αναλυτικής Χρέωσης των Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις

Ειδικότερα επί των επιμέρους διατάξεων της προτεινόμενης τροποποίησης: Παράγραφος Σχόλια FORTHnet Προτάσεις Α. Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για την Τροποποίηση διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις συναφείς ευκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2006 για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & σχετικές υπηρεσίες» Παρατήρηση νομικού

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1: Αντικείμενο Δομής Το Γραφείο Κεντρικών Δράσεων Πρακτικής Άσκησης (Γραφείο Π.Α.) αποτελεί μία από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα:

ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα: ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα: Περιστέρι 11/04/2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 133 ΘΕΜΑ :Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ Απ. 366/48/8-12-2005

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει σύνοψη των απαντήσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ)

Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ. Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (ΜΓΧ) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 1. Γενικά 7 1.1. Αντικείμενο 7 1.2. Ορισμοί 7 2. Σύμβαση 8 3. Τροποποίηση Προσφοράς 8 4. Δίκτυο Κόμβων ΟΤΕ για την χονδρική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Μαρούσι, 15/7/2008 ΑΡΙΘ. ΑΠ.. 488/82 ΑΠΟΦΑΣΗ Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ

OTE A.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Σχόλια και Απαντήσεις ΟΤΕ στην Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12-2005 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 362 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση των υποβληθέντων από τον Υπόχρεο Πάρο χο της διευκόλυνσης Προεπιλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει στην MTN επιστολή συνοδευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών και Προστασία Καταναλωτών Τα δεδομένα Ο ΟΤΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στη χώρα μας Έχει υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας Υποστήριξη σε υποδομές

Διαβάστε περισσότερα

Tροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς (άρθρο 3 της Προσφοράς Αναφοράς)

Tροποποίηση της Προσφοράς Αναφοράς (άρθρο 3 της Προσφοράς Αναφοράς) Γενικά σχόλια - Ορισμοί (άρθρο 1.2 της Προσφοράς Αναφοράς) Από το κείμενο λείπουν παντελώς οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή από τον ΟΤΕ της υπηρεσίας ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ σε αντίθεση με το υφιστάμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με το σχέδιο κανονισμού συνεγκατάστασης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1 από

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016

Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 Σχόλια της Vodafone-Πάναφον στη ιαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την προταθείσα από τον ΟΤΕ Προσφορά Αναφοράς ιασύνδεσης τεχνολογίας ΙΡ Ιούλιος 2016 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΤΕ 2011 573/017/22.07.2010 Απόφαση ΕΕΤΤ ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ...3 2. ΣΥΜΒΑΣΗ...7...7 3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...7 4. ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ...7 5. ΤΡΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2007 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση έχει ετοιμαστεί από την

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού των Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1200 Κ.Δ.Π. 142/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 142 Ο ΠΕΡΙ PYΘlVIIΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 115 (2) και 152

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007

ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125. Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 ΠΡΟΣ Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) Λ. Κηφισίας 60 Μαρούσι Τ.Κ 15125 Αρ. Πρωτ: 112 /07 Μαρούσι, 12 Μαρτίου 2007 Θέμα: Απάντηση στο κείμενο της Δημόσιας Διαβούλευσης που διενεργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις. Α/Α Ενότητα Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ Παράγραφος Σχόλια Forthnet 1

Προτάσεις. Α/Α Ενότητα Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ Παράγραφος Σχόλια Forthnet 1 Γενικό Σχόλιο: Με την προτεινόμενη Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για την διασύνδεση επιχειρείται αποκλειστικά η βελτίωση της θέσης του ΟΤΕ. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις της ισχύουσας Προσφοράς Αναφοράς από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 1.1 Για σύναψη Συμφωνίας Διασύνδεσης, ο Παροχέας θα πρέπει να αποστείλει Αίτηση στην PRIMETEL υπό μορφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινές 08:00-20:00

Καθημερινές 08:00-20:00 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μαρούσι, 23 Απριλίου 2008 Απόφαση της ΕΕΤΤ σχετικά με τα αποτελέσματα του κοστολογικού ελέγχου του ΟΤΕ (2006-2008) H ΕΕΤΤ στην χθεσινή της ολομέλεια αποφάσισε την εφαρμογή των κάτωθι τιμολογίων

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΤΕ 2007 ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ & ΖΕΥΚΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5277 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») :

Οι ακόλουθοι Όροι ισχύουν για την υπηρεσία Alpha Alerts Καρτών (εφεξής η «Υπηρεσία») : ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ALPHA BANK CYPRUS LTD Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής «οι Όροι») θα διέπονται από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις της Alpha

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την: «Προσφορά Αναφοράς Μισθωμένων Γραμμών Χονδρικής (RLLO & Part Circuits) του ΟΤΕ, σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 401/14/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα