αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη,"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1-2 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Πόλεις και 9 Περιφέρειες Ηµερολόγιο 9 Επιχειρήσεις ευρωπαϊκών 10 Ηµερολόγια εκδηλώσεων Ιουνίου Υγεία 6 Ενέργεια και Περιβάλλον INFO DAYS «Bio-based Industries Joint Undertaking Info Day» 29 Μαΐου 2015 Βρυξέλλες, Βέλγιο «Secure, Clean and Efficient Energy Info Day» 14 Σεπτεµβρίου 2015 Βρυξέλλες, Βέλγιο «Info Day: Interested in EU funding? Did you know that you have to comply with article 32?» 5-9 Οκτωβρίου 2015 Βρυξέλλες, Βέλγιο Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές Εκπαίδευση και Απασχόληση Αυγούστου Σχέδιο «Connecting People for Green Skills»: ράσινες δεξιότητες στον κατασκευαστικό τοµέα - ρώτα α οτελέσµατα και ε όµενοι στόχοι Ποια είναι η πορεία των «πράσινων κατασκευών» στην Ευρώπη; Πώς έχουν επηρεαστεί από την οικονοµική κρίση; Ποιες είναι οι κύριες τάσεις του κατασκευαστικού τοµέα; Ποιές θέσεις εργασίας και επαγγελ- µατικές ειδικότητες απαιτούνται; Ποιές α- πό αυτές θα χρειαστούν µεσοπρόθεσµα και ποιές µακροπρόθεσµα; Αυτά είναι ορισµένα από τα κύρια θέµατα τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνάντησης της κοινοπραξίας του σχεδίου «Connecting People for Green Skills», στο οποίο συµµετέχει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου. Ο οργανισµός Association of Construction of Poland µε έδρα τη Βαρσοβία υποδέχτηκε στις 8-9 Απριλίου 2015 εκπροσώπους από τους 8 εταίρους του ευρωπαϊκού σχεδίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράµµατος PROGRESS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η έκθεση µε τίτλο «The green jobs in Στιγµιότυπα από τη συνάντηση της κοινοπραξίας construction experiences in Europe», ως στη Βαρσοβία, 8-9 Απριλίου αποτέλεσµα της έρευνας των µελών εταίρων στις πέντε συµµετέχουσες χώρες: ανία, Ι- Η έρευνα Το έχει άρθρο εντοπίσει αυτό µπορεί διάφορα να έχει επαγγέλµατα, τα οποία σπανία, Κύπρος, Λιθουανία και Πολωνία. Η ενδέχεται λέξεις. λέξεις. να δηµιουργήσουν µια µελέτη Πρόταση παρέχει Ευρω αϊκή µια συνοπτική ροϋ ολογισµού εικόνα Συνεργασία του το- υψηλή 2008: στον ζήτηση για τοµέα αύξηση απασχόληση. της των Οι συγκεκρι- µέα των βιώσιµων κατασκευών στην Ευρώπη, µένες επαγγελµατικές Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων ειδικότητες που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) οι οποίες Ε ιστηµονικής περιλαµβάνει δα ανών καλές πρακτικές για και στον την τοµέα Τεχνικής έρευνα είναι σχετίζονται µε τις βιώσιµες τρόπος δελτία οικοδοµές έχουν της βιωσιµότητας, της ενεργειακής απόδοσης καταγραφεί είναι πρόσθεσης πάρα στον πολύ περιεχοµένου κατάλογο µεγάλο. Μπορείτε ένα ενηµερωτικό of να job συµπεριλάβετε opportunities δελτίο. άρθρα in the con- σε µε τίτλο και της µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν εφαρµοστεί από εταιρείstruction σχετικά µε τεχνολογίες ή καινο- «Catalogue Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε sector», το άρθρο το δεύτερο σας και από τα παραδοτέα που υποβλήθηκαν στη Βαρσοβία. ες τα τελευταία χρόνια, ενώ προσδιορίζει το τοµίες στον στα τοµέα γραφεία σας. του στις Βρυξέλλες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει είδος ζήτησης εργατικού δυναµικού που δηµιουργεί το νέο οικονοµικό µοντέλο. δρα- που αφορά Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Ανάµεσα στα Επιχειρήσεων νέα επαγγέλµατα (ΜΜΕ) προσπαθείτε οι ειδικότητες να επιχειρησιακές αποδώσετε. που Προ- συνδέονται ή µε που που εντοπίστηκαν Ανάπτυξης. είναι αναφέρετε στηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Μέσω διαφόρων ερωτηµατολογίων µεταξύ την ενσωµάτωση οικονοµικές σπαθήστε να των τάσεις µην ανανεώσιµων επιλέξετε ή κάνετε πηγών των προβλέψεις εικόνες που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής βασικών θα είναι παραγόντων ο κ. Luuk Borg, του Προϊστάµενος τοµέα ενέργειας της Γραµµατείας στις νέες του οικοδοµές, EUREKA, µε µε ενώ τη βελτίωση στη συνάντηση θα λάβουν (κατασκευαστές, µεσίτες, µέρος γραφεία 50 εκπρόσωποι εξεύρεσης γραφείων της ενεργειακής έρευνας και απόδοσης ανάπτυξης, σε που παλαιότερες συµµετέχουν στο δίκτυο εργασίας), η έκθεση IGLO παρέχει - Informal µια Group επισκόπηση of RTD Liaison κατασκευές, Offices. καθώς και διάφορες ειδικότητες της πράσινης απασχόλησης και του δυναµικού της για µελλοντική ανάπτυξη, η οποία αποτελεί µέρος των πολιτικών προτεραιοτήτων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». στις συµβουλευτικές υπηρεσίες και τον ενεργειακό έλεγχο σε οικιστικά κτήρια. Συνέχεια στην επόµενη σελίδα...

2 Σ Ε Λ Ι Α 2...συνέχεια από την προηγούµενη σελίδα. Επόµενος στόχος: µελέτη προσφοράς και ζήτησης πράσινων θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τοµέα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν και οι βάσεις για τις δραστηριότητες και τους στόχους του επόµενου εξα- µήνου αναφορικά µε τα δύο επόµενα στάδια του σχεδίου: έσµη Εργασίας 4 - Προσαρµογή της προσφοράς και της ζήτησης στον κατασκευαστικό τοµέα και έσµη Εργασίας 5 - ηµιουργία προφίλ ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Οι νέες δέσµες εργασίας θα εµβαθύνουν την έρευνα όσον αφορά την αγορά εργασίας, προκειµένου να εντοπιστεί από τεχνικής άποψης η τρέχουσα προσφορά και ζήτηση για πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τοµέα. Οι εταίροι θα εκπονήσουν µελέτη σχετικά µε τις επαγγελµατικές απαιτήσεις των προσφορών αγοράς (Catalogue of Job Offers), ενώ παράλληλα θα εκτελέσουν µια πλήρη α- νάλυση των απαιτούµενων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και κίνητρων των ατόµων που αναζητούν εργασία (Skills List). Στόχος της διπλής µελέτης είναι να αξιολογήσει το κατά πόσο οι εργαζόµενοι γνωρίζουν τις ευκαιρίες που προσφέρονται από τα πράσινα επαγγέλµατα, κατά πόσο οι εργαζό- µενοι είναι διαθέσιµοι για επανεκπαίδευση, καθώς επίσης τα κενά κατάρτισης, απασχόλησης ή/και κίνητρου, τα οποία εµποδίζουν τους επαγγελµατίες από την πρόσβασή τους στα προαναφερόµενες πράσινα επαγγέλµατα. Οι εκθέσεις αυτές θα επιθεωρηθούν από µια οµάδα εµπειρογνώµων. Θα συγκροτηθούν Εθνικές Επιτροπές Εµπειρογνώµων, οι οποίες θα επιλέξουν τις θέσεις εργασίας που ταιριάζουν καλύτερα µε τις δυνατότητες των ατόµων Περισσότερες πληροφορίες: που αναζητούν εργασία σχετικά µε τις τρέχουσες προσφορές στην αγορά εργασίας ή αυτές που θα µπορούσαν να επιτευχθούν µετά από ένα συγκεκριµένο και ρεαλιστικό σχέδιο κατάρτισης. Το αποτέλεσµα των σχετικών αναλύσεων και συζητήσεων θα είναι µια λίστα µε τις τρέχουσες πράσινες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη (Skill Profile File), όπου θα περιλαµβάνεται µια λεπτοµερής περιγραφή των απαιτήσεων κατάρτισης, εξειδίκευσης, εµπειρίας και ψυχολογικού προφίλ για κάθε µία από τις θέσεις εργασίας που έχουν εντοπιστεί. Η καθοδήγηση αυτή θα παρέχεται σε υπηρεσίες εξευρέσεως εργασίας, συµβούλους απασχόλησης, ενώσεις εργαζο- µένων, οργανισµούς, ιδρύµατα, εταιρίες κατασκευών και, γενικά, σε οποιονδήποτε βασικό παράγοντα του κατασκευαστικού τοµέα, µε απώτερο στόχο την προώθηση των πράσινων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της απασχολησιµότητας των εργαζοµένων και την προώθηση της πρόσβασής τους σε νέα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τις βιώσιµες κατασκευές. Παράλληλα µε την έρευνα, ανάλυση και σύνθεση, θα τεθεί σε εφαρµογή µια Τεχνολογική Πλατφόρµα, η οποία θα επιτρέψει την εύκολη και απλή σύνδεση µεταξύ των προσφορών πράσινων θέσεων εργασίας και των ατόµων που αναζητούν εργασία που ήδη κατέχουν τις απαιτούµενες δεξιότητες και ειδικότητες σε βιώσιµες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες κατασκευές. Η πλατφόρµα αυτή, θα στηρίξει επίσης τα ειδικά µαθήµατα κατάρτισης για την απόκτηση πράσινων δεξιοτήτων και την επαγγελµατική εµπειρία που θα αναπτυχθούν σε µετέπειτα στάδιο του σχεδίου. Παρουσίαση του σχεδίου Green Skills στο Συνέδριο Πολιτικής της Ευρω αϊκής Εβδοµάδας Βιώσιµης Ενέργειας 2015 Το σχέδιο Green Skills θα παρουσιαστεί στη ιάσκεψη Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Βιώσιµης Ενέργειας 2015 (EUSEW), κατά τη διάρκεια εργαστηρίου µε τίτλο «'Greening Europe's construction industry: challenges and opportunities». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015, 14:00-15:30, στο κτήριο Charlemagne της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες και διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου µε τη συνεργασία του Climate KIC και του δικτύου ERRIN European Regions Research & Innovation Network. Στο εργαστήριο θα συζητηθούν τόσο οι τρόποι µε τους οποίους οι πολιτικές ενέργειας και απασχόλησης µπορούν συνεργαστούν προκειµένου να µεγιστοποιήσουν τα οφέλη της πράσινης ανάπτυξης και απασχόλησης, όσο και οι µεταβολές των αλυσίδων αξίας στον κατασκευαστικό τοµέα και οι συνέπειες για τις πράσινες δεξιότητες και επαγγελµατικές ανάγκες κατάρτισης. Θα παρουσιαστούν επίσης πρωτοβουλίες σε χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την ενεργειακή απόδοση, οι οποίες έχουν σηµαντικές προοπτικές για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στον κατασκευαστικό τοµέα. Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενδιαφερόµενους φορείς και φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στους τοµείς ενέργειας, απασχόλησης και επαγγελµατικής κατάρτισης, µε έµφαση στις «πράσινες κατασκευές». Σηµειώστε την ηµεροµηνία και δηλώστε συµµετοχή µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Βιώσιµης Ενέργειας 2015! Περισσότερες πληροφορίες:

3 Ένα ερευνητικό πρόγραµµα, στο ο- ποίο συµµετείχε το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου, µε τίτλο «Νέα πνοή στα µικρά σχολεία αποµακρυσµένων περιοχών µέσα από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (REVIT)» επιβραβεύθηκε µε τη συµπερίληψή του στον κατάλογο των καλύτερων (best practice) έργων του προγράµµατος ιά Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Programme) της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη θεµατολογία «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας». Στο έργο συµµετείχαν φορείς και οργανισµοί από πέντε ακόµη Ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Φινλανδία, Πολωνία, Βουλγαρία). Ένα Πανεπιστήµιο µε αποστολή του τη διά βίου µάθηση και την παροχή ευκαιριών µάθησης σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας και χώρου, δε θα µπορούσε παρά να συµµετάσχει στο συγκεκριµένο πρόγραµµα κατακτώντας ακόµη µία επιβράβευση, αναδεικνύοντας έτσι τον επιτελικό ρόλο του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου στο χώρο της ιά Βίου Μάθησης και της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Κύπρο. Σ Ε Λ Ι Α 3 Ε ιβράβευση Ανοικτού Πανε ιστηµίου Κύ ρου για τη δράση του στην εξ α οστάσεως εκ αίδευση Περισσότερες πληροφορίες: Ο κύριος στόχος του έργου REVIT ήταν να αποδειχθεί στην πράξη πώς είναι δυνατόν και οικονοµικά εφικτό να αυξηθούν ουσιαστικά οι λιγοστές και συχνά άστοχες εκπαιδευτικές ευκαιρίες που κατά κανόνα παρέχονται στους κατοίκους των αποµακρυσµένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από το σχεδιασµό και την υλοποίηση ενός ευέλικτου, ανοικτού, µαθητο-κεντρικού πλαισίου εξ αποστάσεως µάθησης, µε εργαλεία και λειτουργίες e-learning, τη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού, ειδικά διαµορφωµένου για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιµόρφωση για µικρούς µαθητές και ενήλικους κατοίκους, και µέσα από την ανάπτυξη συνεργασίας για µαθησιακούς σκοπούς µεταξύ σχολείων, κέντρων επιµόρφωσης, εταιριών, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων, το REVIT πέτυχε κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο: την απρόσκοπτη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες, νέων και ενηλίκων, ακόµη και όσων δε ζουν σε αστικά κέντρα. Παράλληλα, αξιοποιήθηκε η υπάρχουσα υποδοµή σε σχολεία που σταδιακά εγκαταλείπονταν, κατορθώνοντας την αναζωογόνηση της λειτουργίας τους, ώστε να αποτελέσουν τοπικούς πυρήνες µάθησης για όλους. Η πειραµατική εφαρµογή στην Κύπρο πραγµατοποιήθηκε στην κοινότητα Παλαιχωρίου. Συντονιστής ήταν το Ανοικτό Πανεπιστήµιο Κύπρου και συγκεκριµένα το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήµατα» υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Θανάση Χατζηλάκου. Η εµπλοκή των κατοίκων υπήρξε ενθουσιώδης, ενώ συµµετείχαν ενεργά σε διαδικτυακά µαθή- µατα όπως: «Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες του διαδικτύου», «Εισαγωγικό µάθηµα e-commerce», «Αγροτικός Τουρισµός» κ.ά. Η εµπειρία έδειξε ότι ακόµα και σε µια αποµακρυσµένη περιοχή ο δρόµος της κατάκτησης της γνώσης, µέσα από τις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και την ηλεκτρονική µάθηση, δεν είναι απροσπέλαστος. Το Πανε ιστήµιο Frederick ραγµατο οίησε εκ αιδευτικό ρόγραµµα για ενήλικες στο λαίσιο του ευρω αϊκού έργου «KC-MEM» Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «KC-MEM: Απόκτηση βασικών δεξιοτήτων µέσα από την τοπική µνήµη στην άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων», η ερευνητική οµάδα του Πανεπιστήµιου Frederick πραγµατοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ενήλικες. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε κατά την περίοδο εκέµβριου 2014 Μαρτίου 2015 σε συνεργασία µε τον ήµο Λαπήθου. Τίτλος του προγράµµατος: «Η πολιτιστική ζωή των Λαπηθιωτών µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1970: Πειράζοντας τη µνήµη». Το καινοτόµο εκπαιδευτικό πρόγραµµα για την άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων που εφαρµόστηκε στηρίχτηκε στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων-κλειδιών, µε στόχο την αναγνώριση, την ανάκτηση και τη συγκέντρωση τοπικής µνήµης όπως αυτή εγγράφεται σε διάφορες συµβολικές µορφές. Η αφήγηση της µνήµης σε ορατή και βιώσιµη µορφή, η ενίσχυση των τοπικών ταυτοτήτων και των δεσµών της τοπικής κοινότητας ήταν µέρος της εκπαιδευτικής εµπειρίας. Το έργο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα ια Βίου Μάθησης «LLP Grundtvig Multilateral Project», για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 31 εκεµβρίου Συντονίζεται από το ARANZADI Society of Sciences (Ισπανία) µε συµµετοχή του Πανεπιστηµίου Frederick (Κύπρος) και άλλων 4 εταίρων από την Αγγλία (Royal Armouries Museum), την Ιταλία (FUTURA public vocational training center), την Πολωνία (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) και τη Σλοβενία (Mestna knjižnica Kranj public library). Περισσότερες πληροφορίες: ρ Νικολέττα Χριστοδούλου, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Σχολή Επιστηµών της Αγωγής, Πανεπιστήµιο Frederick. Επισκεφτείτε επίσης την ιστοσελίδα του προγράµµατος KC-MEM στο και για ανακοινώσεις για διάφορες δράσεις στην κοινωνική σελίδα του προγράµµατος στο https://www.facebook.com/pages/kc-mem/

4 Σ Ε Λ Ι Α 4 Νέα ιστοσελίδα Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο λαίσιο του έργου «Ενδοϋ ηρεσιακή Ε ιµόρφωση Εκ αιδευτικών Μέσης Εκ αίδευσης» Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας ιστοσελίδας του στο πλαίσιο του έργου «Ενδοϋπηρεσιακή Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης», το οποίο αφορά την επιµόρφωση που λαµβάνουν οι εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης και υλοποιείται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο της Ε.Ε. Με νέα σχεδιαστική εµφάνιση και απλοποιηµένο µενού πλοήγησης, η νέα ιστοσελίδα, πέρα από σύγχρονη αισθητική, προσφέρει σε κάθε επισκέπτη και σε ελάχιστο χρόνο, τη δυνατότητα να αντλήσει αναλυτικές και χρήσιµες πληροφορίες για όλους τους τοµείς και υπηρεσίες του Παιδαγωγικού, τα Προγράµµατα Επιµόρφωσης, τα συνέδρια και ηµερίδες, καθώς και τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Έντυπο υλικό (http://www2.softone.gr/index.php/company/ platform), βίντεο και φωτογραφίες δίνουν στους επισκέπτες µια λεπτοµερή παρουσίαση των µεθόδων επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και τους ενηµερώνει για τις σύγχρονες τάσεις στην εκπαίδευση, βοηθώντας την επαγγελµατική και προσωπική ανάπτυξή τους. Η ιστοσελίδα περιλαµβάνει σύνδεση µε όλα τα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης του έργου, συ- µπεριλαµβανοµένου και της σελίδας στο Facebook (http://blog.softone.gr/) που ασχολείται µε την παρουσίαση των συνεδρίων και εκδηλώσεων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Περισσότερες πληροφορίες: Κινητή Μονάδα αροχής ψυχολογικής και κοινωνικής στήριξης Το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας υλοποιεί τη ράση (Αρ. 2), (Προτεραιότητα 1 ράση C Ετήσιο Πρόγραµµα 2013) «Παροχή Ψυχολογικής και Κοινωνικής Στήριξης σε Αιτητές Ασύλου και ικαιούχους ιεθνούς Προστασίας» µε τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσφύγων (95%) και της Κυπριακής ηµοκρατίας (5%). Η ράση υλοποιείται από 19 Ιανουαρίου 2015 µέχρι 30 Ιουνίου Στο πλαίσιο της ράσης λειτουργεί Κινητή Μονάδα (INFO- BUS), η οποία επισκέπτεται σε εβδοµαδιαία βάση τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, και Λεµεσού µε σκοπό την παροχή κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε αιτητές ασύλου και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Η παρέµβαση έχει ως στόχο την άµβλυνση των κοινωνικών, ψυχολογικών και συναισθηµατικών δυσκολιών σε ατο- µικό ή/και οικογενειακό επίπεδο που δηµιουργούνται, τόσο από τη µετάβαση σε µία νέα χώρα αλλά και από την αναγκαιότητα ενεργούς ένταξης στην τοπική κοινωνία. Η καινοτοµία της ράσης συνίσταται στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες µεταφέρονται κοντά στους δικαιούχους που τις έχουν ανάγκη σε ώρες και ηµέρες, που είναι κατάλληλες για αυτούς. Η Κινητή Μονάδα επισκέπτεται ανά εβδοµάδα και µια διαφορετική πόλη και θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες από τις 10:00 π.µ. µέχρι τις 18:00 µ.µ. Η Κινητή Μονάδα στελεχώνεται από κοινωνικούς λειτουργούς και κλινικούς ψυχολόγους. Περισσότερες πληροφορίες: ή ρ. έσποινα Κοχλιού, Επιστηµονική Υπεύθυνη, Πανεπιστήµιο Λευκωσίας (τηλ.: , Κοινωνικός Ηλεκτρισµός: ιαχειριστείτε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µαζί µε τους φίλους σας! Ένα βασικό πρόβληµα που εµποδίζει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά µε τις επιπτώσεις της κατανάλωσης ενέργειας είναι η απουσία πράσινων υποδοµών ΤΠΕ. Υφιστάµενες πράσινες πλατφόρµες ΤΠΕ είναι µάλλον ελλιπείς, και δεν στηρίζονται σε οποιεσδήποτε παιδαγωγικές τεχνικές. Το κέντρο CARDET, το Πανεπιστήµιο Κύπρου, η Αρχή Ηλεκτρισµού Κύπρου και εταίροι από όλη την Ευρώπη, ανέπτυξαν µια διαδικτυακή κοινωνική εφαρµογή που ονοµάζεται «Κοινωνικός Ηλεκτρισµός» (Social Electricity) που φιλοδοξεί να βοηθήσει και να υποστηρίξει τους πολίτες στο να µειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση µέσω αλληλεπίδρασης και συνεργασίας µε άλλους πολίτες. Η εφαρµογή Social Electricity έχει σαν στόχο να βοηθήσει τους Κύπριους πολίτες να κατανοήσουν την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν µέσω συγκρίσεων µε την α- ντίστοιχη κατανάλωση των φίλων τους καθώς και µε τη συνολική κατανάλωση στην γειτονιά/οδό/χωριό/επαρχία στην οποία διαµένουν. Μπορούν να διαχειριστούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκρίνουν την κατανάλωσή τους, να δουν στατιστικά στοιχεία, να παίξουν παιχνίδια που σχετίζονται µε την ενέργεια και να ελαχιστοποιήσουν τα έξοδά τους όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας. Με στόχο την προώθηση της νέας εφαρµογής καλούνται οι πολίτες να εγγραφούν µε τον ακόλουθο τρόπο: 1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 2. Πατήστε είτε την επιλογή «connect through Facebook» είτε την επιλογή «Sign up». 3. Προσθέστε βασικές πληροφορίες για τον εαυτό σας, φωτογραφία προφίλ (προαιρετικά) και την τοποθεσία σας. 4. Προσθέσετε την προσωπική σας κατανάλωση (πρώτο εικονίδιο στην κορυφή, ονοµάζεται «My Consumption»). Περισσότερες πληροφορίες: https://www.facebook.com/socialelectricity και

5 Σ Ε Λ Ι Α 5 Ε ιστήµη µε και για την Κοινωνία: νέες ροσκλήσεις! Έντεκα νέες θεµατικές στο πλαίσιο των προκλήσεων του προγράµµατος «Επιστήµη µε και για την Κοινωνία» του προγράµµατος Ορίζοντας 2020 δέχονται τώρα προτάσεις για έρευνα που να εξετάζει τη διασύνδεση της κοινωνικής πολιτικής και της επιστηµονικής έρευνας. Το πρόγραµµα «Επιστήµη µε και για την Κοινωνία» στοχεύει στην αντιµετώπιση των ευρωπαϊκών κοινωνικών προκλήσεων στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, στην οικοδόµηση ικανοτήτων και στην ανάπτυξη καινοτόµων τρόπων σύνδεσης της επιστήµης µε την κοινωνία. Θα κάνει την επιστήµη πιο ελκυστική (κυρίως για τους νέους) και θα επεκτείνει τις δραστηριότητες έρευνας και καινοτοµίας. Επιτρέπει σε όλους τους κοινωνικούς φορείς (ερευνητές, πολίτες, φορείς χάραξης πολιτικής, επιχειρήσεις, οργανισµοί τριτογενούς τοµέα, κλπ.) να εργαστούν από κοινού καθ 'όλη τη διαδικασία της έρευνας και της καινοτοµίας µε στόχο την καλύτερη ευθυγράµµιση τόσο της διαδικασίας όσο και των αποτελεσµάτων της µε τις αξίες, τις ανάγκες και τις προσδοκίες της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Αυτή η προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτοµία ονοµάζεται υπεύθυνη έρευνα και καινοτοµία (RRI). Η υπεύθυνη έρευνα και καινοτοµία προάγει τη δηµιουργικότητα και την καινοτοµία των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Στην πράξη, συνίσταται στο σχεδιασµό και την υλοποίηση της πολιτικής έρευνας και καινοτοµίας που συµβάλλει σε: α) συµµετοχή της κοινωνίας ευρύτερα στις δραστηριότητες της έρευνας και της καινοτοµίας, β) αύξηση της πρόσβασης σε επιστηµονικά αποτελέσµατα, γ) εξασφάλιση της ισότητας των φύλων τόσο στην ερευνητική διαδικασία όσο και στο περιεχόµενο της έρευνας, δ) λήψη υπόψη της διάσταση της ηθικής, και ε) προώθηση της επίσηµης και ανεπίσηµης επιστηµονικής εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες: 1. Πρόσκληση για την πραγµατοποίηση ελκυστικής επιστηµονικής εκπαίδευσης και σταδιοδροµίας για τους νέους (SEAC) SEAC : Innovative ways to make science education and scientific careers attractive to young people SEAC : EURAXESS outreach to Industry Οι έντεκα νέες θεµατικές άνοιξαν στο πλαίσιο των παρακάτω προσκλήσεων, µε συνολική επιχορήγηση να υπερβαίνει τα 45 εκατ. ευρώ: 2. Πρόσκληση για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην έρευνα και καινοτοµία (GERI) GERI : Evaluation of initiatives to promote gender equality in research policy and research organisations GERI : Support to research organisations to implement gender equality plans 3. Πρόσκληση για την Ενσωµάτωση της Κοινωνίας στην Επιστήµη και στην Καινοτοµία (ISSI) ISSI : Pan-European public outreach: exhibitions and science cafés engaging citizens in science ISSI : Knowledge Sharing Platform ISSI : On-line mechanisms for knowledge-based policy advice ISSI : Supporting structural change in research organisations to promote RRI 4. Πρόσκληση για την ανάπτυξη της διακυβέρνησης για την πρόοδο της υπεύθυνης έρευνας και καινοτοµίας (GARRI) GARRI : RRI in industrial context GARRI : Innovative approach to release and disseminate research results and measure their impact GARRI : Estimating the costs of research misconduct and the socio-economic benefit of research integrity Όλες οι θεµατικές έχουν ως προθεσµία υποβολής αιτήσεων την 16 η Σεπτεµβρίου Νέα ρόσκληση COFUND Marie Sklodowska-Curie ιαθέτετε ή σχεδιάζετε ένα ερευνητικό πρόγραµµα κινητικότητας και αναζητάτε επιπλέον χρηµατοδότηση για να το επεκτείνετε ή να του προσδώσετε µια διεθνή διάσταση; Το πρόγραµµα COFUND προσφέρει πρόσθετη χρηµατοδότηση για νέα ή υφιστάµενα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προγράµµατα για την παροχή µιας διεθνούς και διατοµεακής διάστασης στην ερευνητική κατάρτιση και την επαγγελµατική εξέλιξη. ιδακτορικά προγράµµατα καθώς και προγράµµατα υποτροφιών για πεπειραµένους ερευνητές µπορούν να υποστηριχθούν από το πρόγραµµα COFUND στο πλαίσιο των δράσεων Marie Sklodowska-Curie. Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων H2020-MSCA-COFUND-2015 άνοιξε στις 14 Απριλίου 2015 µε συνολικό προϋπολογισµό 80 εκατ. ευρώ. Η δράση αυτή αφορά οργανισµούς που χρηµατοδοτούν ή διαχειρίζονται διδακτορικά προγράµµατα ή προγράµµατα υποτροφιών για ερευνητές. Κάθε πρόταση COFUND θα πρέπει να έχει ένα µοναδικό συµµετέχοντα, που θα µπορούσε να είναι ένα υπουργείο, περιφερειακή αρχή, χρηµατοδοτικός οργανισµός, πανεπιστήµιο, ερευνητικός οργανισµός, ακαδηµία έρευνας ή επιχείρηση. Η διασυνοριακή κινητικότητα αποτελεί προϋπόθεση, ενώ ενθαρρύνεται η διατοµεακή κινητικότητα. Μέσω της συγχρηµατοδότησης υποστηρίζονται τόσο οι υποψήφιοι διδάκτορες όσο και οι έµπειροι ερευνητικοί υπότροφοι στην ερευνητική κατάρτιση και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους. Οι οργανισµοί που συµµετέχουν θα λάβουν ένα προκαθορισµένο ποσό για κάθε υποστηριζόµενο ερευνητή ως συµβολή στα έξοδα διαβίωσης του ερευνητή και στα έξοδα διαχείρισης του προγράµµατος. Οι ενδιαφερόµενοι οργανισµοί µπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως την 1 Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες:

6 Σ Ε Λ Ι Α 6 Ευρωβουλευτές εισηγούνται σχέδιο στρατηγικής για ιο ασφαλή υγειονοµική ερίθαλψη Τα προτεινόµενα µέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας των ασθενών, µεταξύ άλλων µε την αντιµετώπιση της αυξανό- µενης αντίστασης στα ανθρώπινα και κτηνιατρικά αντιβιοτικά, µε την υπεύθυνη χρήση υπαρχουσών θεραπειών και την προώθηση της καινοτοµίας, καθορίζονται σε ένα ψήφισµα της Επιτροπής για την Υγεία το οποίο ψηφίστηκε στις 14 Απριλίου Οι ευρωβουλευτές σηµειώνουν ότι µεταξύ 8 και 12 % των ασθενών που εισάγονται σε νοσοκοµεία στην Ε.Ε. υποφέρουν από ανεπιθύµητες ενέργειες όπως νοσοκοµειακές λοιµώξεις που επιβαρύνουν σηµαντικά τους περιορισµένους προϋπολογισµούς των υπηρεσιών υγείας. Νέοι κανονισµοί της Ε.Ε. για ανθρώ ινους ιστούς και κύτταρα αυξάνουν την ασφάλεια των ασθενών Η Επιτροπή υιοθέτησε δύο δέσµες κανονισµών που αφορούν ανθρώπινους ι- στούς και κύτταρα για την προστασία ασθενών στην Ε.Ε., µε την εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας και ασφάλειας. Η πρώτη καθορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές που διευκολύνουν τον εντοπισµό όλων των ιστών και κυττάρων από το δότη στο λήπτη, και αντίστροφα. Αυτό θα συµβεί µέσα από το λεγόµενο 'Single European Code' και την πλατφόρµα ΤΠΕ της Επιτροπής η οποία εξασφαλίζει οµοιόµορφη επισήµανση όλων των ιστών και κυττάρων που κατανέµονται στην ΕΕ. Σε περίπτωση συναγερµού ασφαλείας, η εν λόγω επισήµανση θα διασφαλίσει ότι όλοι οι δικαιούχοι που έλαβαν Τα µέτρα τα οποία προτείνουν οι Ευρωβουλευτές για διασφάλιση πιο υπεύθυνης χρήσης αντιβιοτικών περιλαµβάνουν αυστηρή απαγόρευση της χρήσης τους χωρίς ιατρική συνταγή, εφαρµογή µεθόδων µάρκετινγκ σχεδιασµένων για την πρόληψη συγκρούσεων συµφερόντων µεταξύ παραγωγών και συνταγογράφων, καθώς και καλύτερη ενηµέρωση, παρακολούθηση και έλεγχο για λοιµώξεις. Σηµειώνοντας ότι η αντίσταση σε ορισµένα κοινά αντιβιοτικά συναντάται σε τουλάχιστον 25% των περιπτώσεων σε ορισµένα κράτη µέλη, οι Ευρωβουλευτές παροτρύνουν επίσης τις φαρµακευτικές εταιρείες να επενδύουν στην ανάπτυξη νέων αντιµικροβιακών παραγόντων. Περισσότερες πληροφορίες: υλικό από τον ίδιο δότη µπορούν να εντοπιστούν και να υποβληθούν σε θεραπεία ανάλογα µε τις ανάγκες τους. Θα επιτρέπει, επίσης, την απόρριψη αχρησιµοποίητων ιστών ή κυττάρων. Η δεύτερη δέσµη κανόνων καλύπτει τις εισαγωγές και καθορίζει τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι ιστοί και τα κύτταρα που εισάγονται από τρίτες χώρες πληρούν τις ίδιες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, όπως αυτές που προµηθεύονται, επεξεργάζονται και διανέµονται στην Ε.Ε. Οι συγκεκριµένοι κανόνες θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια για τους αποδέκτες της Ε.Ε. που έχουν ανάγκη αυτούς τους ιστούς και κύτταρα, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Περισσότερες πληροφορίες: Συνέδριο για τη Νευροβιολογία του ύ νου και τον Κιρκάδιο Ρυθµό Από τις 11 έως τις 14 Οκτωβρίου 2015 θα διεξαχθεί στο Moltkes Palæ της Κοπεγχάγης, ανία, το Συνέδριο µε τίτλο «The Neurobiology of sleep and Circadian Rhythm». Το Συνέδριο είναι µέρος µιας νέας σειράς εξαµηνιαίων συνεδρίων υψηλού επιπέδου µε θέµα τον εγκέφαλο (Brain Conferences) στην Ευρώπη. Τα Brain Conferences διοργανώνονται από το Federation of European Neuroscience Societies (FENS, τη µεγαλύτερη ένωση νευροεπιστήµης στην Ευρώπη) σε συνεργασία µε το Brain Prize. Τα συνέδρια συγκεντρώνουν διακεκριµένους ερευνητές σε βασικούς τοµείς ευρείας έννοιας σύγχρονης νευροεπιστή- µης προκειµένου να συζητήσουν τις σηµερινές έννοιες και να προσδιορίσουν τις προκλήσεις για µελλοντική έρευνα. Ο ύπνος και οι κιρκάδιοι ρυθµοί ρυθµίζουν όλες τις πτυχές της λειτουργίας του εγκεφάλου. Το συγκεκριµένο συνέδριο θα επικεντρωθεί στα µοριακά, κυτταρικά και νευρωνικά δίκτυα που διέπουν την παραγωγή και τη ρύθµιση του ύπνου και του κιρκάδιου ρυθµού - µε ποιά µέσα αυτές οι βιολογικές διεργασίες αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν τη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου και τη συµπεριφορά, και πώς αυτά τα συστήµατα επηρεάζουν την ανάπτυξη και την κατάσταση των νευρολογικών και ψυχιατρικών διαταραχών. Οι θεµατικές του συνεδρίου είναι: νευρικοί µηχανισµοί ύπνου, καταστάσεις διέγερσης και οµοιόσταση του ύπνου, ο κρίσιµος ρόλος του ύπνου για τον εγκέφαλο και τη φυσιολογία του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένης της παγίωσης της µνήµης, ανοσοαποκρίσεων και οµοιόστασης ενέργειας, µοριακοί και κυτταρικοί µηχανισµοί παραγωγής κιρκάδιου ρυθµού, ρύθµιση του ύπνου και του κιρκάδιου ρυθµού από το φως, συνέπειες της κοινωνίας 24/7 στον ύπνο και την υγεία, και µηχανισµοί του εγκεφάλου που διέπουν διαταραχές ύπνου και κιρκαδιανού ρυθµού σε νευροεκφυλιστικές και ψυχιατρικές ασθένειες. Περισσότερες πληροφορίες:

7 Σ Ε Λ Ι Α 7 Άτυ ο Συµβούλιο Ενέργειας µε έµφαση στην ενεργειακή α όδοση και τις ανανεώσιµες ηγές ενέργειας Η αιολική ενέργεια προέρχεται κυρίως από στροβίλους 150 µέτρα πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Οι άνεµοι σε αυτό το υψόµετρο είναι ωστόσο αδύναµοι και διαλείπων, µε τα περισσότερα αιολικά πάρκα να λειτουργούν µε µόλις 25-30% της δυνατότητάς τους. Χρηµατοδοτηµένοι από την Ε.Ε., ερευνητές ανέπτυξαν ένα πρωτότυπο αιολικό ενεργειακό σύστηµα το οποίο λειτουργεί σε πιο ψηλά υψόµετρα, όπου οι άνεµοι είναι ισχυρότεροι και πιο σταθεροί, αυξάνοντας σηµαντικά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το χρηµατοδοτηµένο από την Ε.Ε. σύστηµα HAWE είναι ένα πλωτό αερόπλοιο στερεωµένο σε ένα σταθµό εδάφους από ένα καλώδιο πρόσδεσης. Η αεροµεταφερόµενη µονάδα περιστρέφεται συνεχώς και τραβιέται προς τα πάνω από µια αεροδυναµική δύναµη γνωστή ως «Magnus Effect». Οι Υπουργοί Ενέργειας και Περιβάλλοντος των κρατών µελών της Ε.Ε. συναντήθηκαν στις 15 και 16 Απριλίου 2015 στη Ρίγα, Λετονία, στο πλαίσιο του Άτυπου Συµβουλίου Ενέργειας και Περιβάλλοντος για να συζητήσουν τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την προστασία της βιοποικιλότητας, την ε- νεργειακή αποδοτικότητα - ιδίως στον τοµέα της θέρµανσης και ψύξης, καθώς και την περιφερειακή συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας. Η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η ενεργειακή απόδοση είναι µια πηγή ενέργειας από µόνη της, καθώς και η εξοικονόµηση ενέργειας θα πρέπει να εξετάζονται πριν από τις αυξήσεις στις ενεργειακές εισαγωγές. Η Ευρώπη βρίσκεται σε καλό δρόµο για την επίτευξη 18-19% εξοικονόµησης ενέργειας µέχρι το 2020, αλλά αν όλες οι χώρες της Ε.Ε. εφαρµόσουν πλήρως την υφιστάµενη νοµοθεσία, η Ευρώπη θα καταλήξει σε εξοικονόµηση ενέργειας κατά 20% µέχρι το Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν µεγάλες δυνατότητες στον τοµέα της θέρµανσης και ψύξης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το ήµισυ της ενεργειακής κατανάλωσης της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προετοιµάσει µια στρατηγική για το συγκεκριµένο τοµέα. Τόσο οι Υπουργοί όσο και ο Επίτροπος Vella συζήτησαν τρόπους για την προώθηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η βιοποικιλότητα είναι εξασφαλισµένη. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µπορούν να συµβάλουν σηµαντικά στο µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, στην ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και στην ανάπτυξη και απασχόληση. Η Επιτροπή θα επανέλθει µε µία δέσµη µέτρων και γνωµοδοτήσεων σχετικά µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας το 2017 η οποία θα περιλαµβάνει επίσης και µια νέα πολιτική για την αειφόρο βιοενέργεια. Περισσότερες πληροφορίες: Φθηνή και ανανεώσιµη ηλεκτρική ενέργεια αντού Το σύστηµα HAWE είναι µια υβριδική πλατφόρµα που χρησιµοποιεί πλευστότητα και ανύψωση. Το καλώδιο του µεταδίδει αυτή τη δύναµη σε µια γεννήτρια στο σταθµό εδάφους, όπου µετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα φθηνά και αεροδυναµικά υλικά του HAWE παρέχουν ένα ισχυρό, αεροστεγές περίβληµα γύρω από την αεροµεταφερόµενη µονάδα, η οποία µπορεί να αντέξει τις πιέσεις του κάθε κύκλου λειτουργίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήµατος περιλαµβάνουν ένα βαρούλκο που λειτουργεί µε ταχύτητες έως και έξι µέτρα ανά δευτερόλεπτο, καθώς και ένα πολυλειτουργικό καλώδιο το οποίο µπορεί να αντέχει τις δυνάµεις της αεροµεταφερό- µενης µονάδας και ικανό να µεταφέρει υψηλή τάση και δεδοµένα. Περισσότερες πληροφορίες: Εθελοντική συµφωνία ενεργειακής α όδοσης για κονσόλες αιχνιδιών H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε την εθελοντική συµφωνία ενεργειακής απόδοσης για τις κονσόλες παιχνιδιών, πιστεύοντας ότι η εθελοντική συµφωνία αυτή µεταξύ των τριών βασικών κατασκευαστών κονσόλων -Microsoft, Nintendo και Sony - είναι αρκετά φιλόδοξη ώστε να µπορεί να αποφέρει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και το περιβάλλον. Αναµένεται να αποφέρει ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ισοδύναµη µε τη µηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µιας µικρής χώρας της Ε.Ε., όπως η Λιθουανία. Η εθελοντική συµφωνία περιέχει δεσµεύσεις της βιοµηχανίας σχετικά µε τα ελάχιστα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης για όλες τις κονσόλες παιχνιδιών που θα διατίθενται στην αγορά. Την ίδια στιγµή, οι καταναλωτές θα λαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας των εν λόγω κονσόλων παιχνιδιών που αγοράζουν. Επίσης θα λαµβάνουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το πώς να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση, για παράδειγµα, µε τη ρύθ- µιση της λειτουργίας αυτόµατης απενεργοποίησης. Οι σωρευτική εξοικονόµηση ενέργειας που θα επιτευχθεί µέσω αυτής της εθελοντικής συµφωνίας θα είναι περίπου 1 TWh ετησίως µέχρι το Περισσότερες πληροφορίες:

8 Σ Ε Λ Ι Α 8 εύτερος γύρος αιτήσεων για ιεθνή Κινητικότητα Ένα δις ευρώ ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης θα δοθεί το 2015 για στήριξη των κρατών µελών προκειµένου να απασχολήσουν µέχρι και νέους, χάρη στις κανονιστικές αλλαγές του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 29 Απριλίου Με πόρους να έχουν αποµείνει από τον πρώτο γύρο αιτήσεων για τη ιεθνή Κινητικότητα (International Credit Mobility), οι Εθνικές Αρχές ορισµένων χωρών του προγράµ- µατος Erasmus+ θα ανοίξουν ένα δεύτερο γύρο αιτήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης του 2015 για τη ιεθνή Κινητικότητα - δίνοντας την ευκαιρία σε ιδρύµατα να υποβάλουν αίτηση προς χρηµατοδότηση έργων κινητικότητας µε ιδρύµατα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης από όλη την υδρόγειο. Ο δεύτερος γύρος των αιτήσεων θα ανοίξει µέσα Ιουνίου 2015 και θα ολοκληρωθεί στις 24 Σεπτεµβρίου Οι αιτήσεις θα περιοριστούν σε εκείνες τις περιοχές για τις οποίες υπάρχουν ακόµη διαθέσιµοι πόροι µετά τον πρώτο γύρο των αιτήσεων. Ο δεύτερος γύρος είναι πιθανό να περιλαµβάνει ορισµένες ή όλες από τις ακόλουθες περιφέρειες: υτικά Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Νότια Μεσόγειο, Ρωσία και Κεντρική Ασία. Κάθε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να υποβάλει αίτηση, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που έχουν ήδη εξασφαλίσει χρηµατοδότηση για κάποιο έργο, ή εκείνων που δεν υπέβαλαν αίτηση ή που υπέβαλαν ανεπιτυχώς για τον πρώτο γύρο των αιτήσεων. Οι πιθανοί υποψήφιοι καλούνται να συµβουλευθούν τις Εθνικές τους Αρχές κατά τις προσεχείς εβδοµάδες, προκειµένου να ενηµερωθούν κατά πόσο η χώρα τους θα συµµετέχει στο δεύτερο γύρο και µε ποιές περιοχές του κόσµου µπορούν να υποβάλουν αίτηση για σχέδια κινητικότητας. Περισσότερες πληροφορίες: 1 δις ευρώ το 2015 για την Πρωτοβουλία για την Α ασχόληση των Νέων Ο αριθµός ατόµων ηλικίας µεταξύ ετών οι οποίοι δεν απασχολούνται ούτε παρακολουθούν κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση, αυξάνεται ανησυχητικά, ιδίως στα κράτη µέλη που αντιµετωπίζουν τη µεγαλύτερη δυσκολία να συνδυάσουν την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση µε προγράµµατα. Η χρηµατοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων για την περίοδο είναι 3,2 δις ευρώ, τα οποία θα συνδυαστούν µε τουλάχιστον 3,2 δις ευρώ από κονδύλια των κρατών µελών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Μέχρι το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εγκρίνει 28 από τα 34 επιχειρησιακά προγράµµατα, τα οποία θα µπορούσαν να λάβουν µέχρι το ένα τρίτο των κονδυλίων τους µόλις τεθούν σε ισχύ οι τροποποιηµένοι κανόνες. Οι χώρες οι οποίες θα επωφεληθούν από την πρωτοβουλία είναι οι ακόλουθες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Η- νωµένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Τσεχία. Περισσότερες πληροφορίες: Τριµηνιαία ε ισκό ηση για την α ασχόληση και κοινωνική κατάσταση Η τελευταία τριµηνιαία Επισκόπηση για την Απασχόληση και την Κοινωνική κατάσταση, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 13 Απριλίου 2015, επισηµαίνει σηµαντικές θετικές τάσεις, όπως η συνεχής µείωση της ανεργίας, η αύξηση των µόνι- µων και µε πλήρες ωράριο συµβάσεων, η µείωση της ανεργίας των νέων, αλλά και - για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης - η µείωση της µακροχρόνιας ανεργίας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις, καθώς τα επίπεδα της ανεργίας εξακολουθούν να παραµένουν υψηλά και µε σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών. Στην συντριπτική πλειοψηφία των κρατών µελών το 2014 καταγράφηκε µία αύξηση του ποσοστού απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και σε ορισµένα κράτη µέλη µε πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ελλάδα (26,0%) και η Ισπανία (23,2%). Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,0% µεταξύ του τέταρτου τριµήνου του 2013 και το τέταρτο τρίµηνο του Ανακτήθηκαν περίπου 2,7 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας σε σχέση µε τα αντίστοιχα επίπεδα απασχόλησης το 2013 όπου ήταν και το χαµηλότερο ποσοστό. Κατά τη διάρκεια του έτους, η απασχόληση αυξήθηκε και στους δύο τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών, ενώ περισσότερο από το ήµισυ της αύξησης της απασχόλησης αφορούσε συµβάσεις µόνιµης και πλήρους απασχόλησης. Ωστόσο, παρά τη σταδιακή βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης στην Ε.Ε., εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις, ιδίως για τους µακροπρόθεσµα άνεργους και το ποσοστό ανεργίας της νεολαίας. Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε την Επισκόπηση, τα ποσοστά ανεργίας εξακολουθούν να ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό σε ολόκληρη την Ε.Ε. µε το χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας να καταγράφεται στη Γερµανία (4,8%) και στην Αυστρία (5,3%), ενώ τα υψηλότερα στην Ελλάδα (26,0% το εκέµβριο του 2014) και στην Ισπανία (23,2%). Περισσότερο από το ήµισυ των ανέργων στην Ε.Ε. - έως και 12,4 εκατ. άτοµα - ήταν εκτός εργασίας για περισσότερο από ένα χρόνο, ενώ γενικά τα ποσοστά µακροπρόθεσµης ανεργίας παραµένουν πολύ υψηλά σε ορισµένα κράτη µέλη, όπως στην Ελλάδα (19%), στην Ισπανία (12,6 %), στην Κροατία (9,7%), στη Σλοβακία (9%), στην Πορτογαλία (8%), στην Ιταλία (7,4%) και στην Κύπρο (7,8%). Περισσότερες πληροφορίες:

9 Βραβείο Ορίζοντας για καθαρό αέρα σε όλεις Με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις, το Βραβείο Ορίζοντας ύψους 3 εκατ. Ευρώ θα απονεµηθεί στην πιο προσιτή, βιώσιµη και καινοτόµο λύση υψηλής σχεδίασης που θα µπορεί να µειώσει τη συγκέντρωση αιωρούµενων σωµατιδίων σε αστικές περιοχές. Τα αιωρούµενα σωµατίδια (Particulate Matter), είναι ο ατµοσφαιρικός ρύπος που έχει τις πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Περίπου το 90% του πληθυσµού των ευρωπαϊκών πόλεων για τις οποίες υπάρχουν δεδοµένα PM εκτίθενται σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα που καθορίζονται από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για την ποιότητα του αέρα. Ο µέσος όρος ζωής στην Ε.Ε. εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 8,6 µήνες, λόγω της έκθεσης σε αιωρούµενα URBACT III - ρώτη ρόσκληση υ οβολής ροτάσεων! Το πρόγραµµα URBACT παρέχει τη δυνατότητα σε πόλεις να συνεργαστούν και να αναπτύξουν ολοκληρωµένες λύσεις σε κοινές αστικές προκλήσεις, µε τη δηµιουργία δικτύων, µαθαίνοντας µέσα από την ανταλλαγή εµπειριών, αντλώντας διδάγµατα και εντοπίζοντας καλές πρακτικές για τη βελτίωση των αστικών πολιτικών. Το νέο πρόγραµµα URBACT III ( ) έχει αναπτυχθεί για να συνεχίσει την προώθηση της βιώσιµης ολοκληρωµένης αστικής α- νάπτυξης και για να συµβάλει στην υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη Η πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τη δηµιουργία µέχρι και 20 ικτύων Στρατηγικού Προγραµµατισµού είναι ανοικτή! Σ Ε Λ Ι Α 9 Ο κύριος στόχος της πρόσκλησης είναι να βελτιώσει την ικανότητα των ευρωπαϊκών πόλεων να διαχειριστούν βιώσιµες αστικές πολιτικές και, ειδικότερα, να ενισχύσει την ικανότητά τους να σχεδιάζουν ολοκληρωµένες στρατηγικές για βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Με τη συµµετοχή σε ένα ίκτυο Σχεδιασµού ράσης, διάφορες πόλεις ανταλλάζουν και µοιράζονται εµπειρίες, προβλήµατα και πιθανές λύσεις, δηµιουργώντας νέες ιδέες για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται µε τη βιώσιµη αστική ανάπτυξη. Η πρόσκληση ορίζει δύο κατηγορίες δικαιούχων: οι κύριοι δικαιούχοι (πόλεις-εταίροι) και λοιποί δικαιούχοι (εταίροι που δεν είναι πόλεις) που πρέπει να είναι δηµόσιες αρχές. εν υπάρχει όριο µεγέθους πληθυσµού για τις πόλεις που επιθυµούν να συµµετέχουν στις δραστηριότητες URBACT. Η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή έως τις 16 Ιουνίου Πιλοτικό σύστηµα ληροφόρησης για τις δηµόσιες συµβάσεις Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη ενός πιλοτικού σχεδίου για χρήση του συστήµατος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI), προκειµένου να βοηθήσει τις δηµόσιες αρχές να ελέγχουν τις πληροφορίες και τα έγγραφα που παρέχονται από εταιρείες συµβάσεων από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το σύστηµα ΙΜΙ είναι το διαδικτυακό εργαλείο της ευρωπαϊκής συνεργασίας που διευκολύνει και υποστηρίζει την α- νταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των δηµόσιων αρχών των χωρών της Ε.Ε. σε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων. Περισσότερες πληροφορίες: σωµατίδια που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η εισπνοή σωµατιδίων µπορεί να οδηγήσει σε άσθµα, καρκίνο του πνεύµονα, καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις, γενετικές ανωµαλίες και πρόωρο θάνατο. Εκτός από τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τα αιωρούµενα σωµατίδια µπορούν επίσης να έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίµατος και στα οικοσυστήµατα. Ο διαγωνισµός ξεκίνησε και θα διαρκέσει µέχρι το τέλος του Είναι ανοικτός σε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα νοµικών οντοτήτων εγκατεστηµένων σε κράτη µέλη της Ε.Ε. ή σε χώρες συνδεδεµένες µε το πρόγραµµα Ορίζοντας Οι διαγωνιζόµενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις συµµετοχές τους από τις 26 Ιανουαρίου 2017 µέχρι τις 23 Ιανουαρίου Περισσότερες πληροφορίες: Έκκληση για ροώθηση της Αστικής Ατζέντας της Ε.Ε. Με την ευκαιρία της 4 ης συνάντησης των ηµάρχων Πρωτευουσών στις 21 Απριλίου 2015, η Επίτροπος Αρµόδια για την Περιφερειακή Πολιτική Corina Creţu ζήτησε την υποστήριξη των ηµάρχων των πρωτευουσών της Ε.Ε. για την προώθηση της Αστικής Ατζέντας της Ε.Ε. Το προηγούµενο καλοκαίρι, η Επιτροπή κήρυξε την έναρξη µιας δηµόσιας διαβούλευσης σχετικά µε την Αστική Ατζέντα της Ε.Ε., κατά τη διάρκεια της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη ζήτησαν καλύτερο συντονισµό των πολιτικών της Ε.Ε. λαµβάνοντας υπόψη την αστική πραγµατικότητα, και πιο άµεση συµµετοχή των πόλεων στον κύκλο πολιτικής της Ε.Ε., από το σχεδιασµό και την εφαρµογή έως και την αξιολόγηση. Η εκδήλωση CITIES Forum, η οποία θα λάβει χώρα στις 2 Ιουνίου 2015 στις Βρυξέλλες, θα συζητήσει περαιτέρω τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης, καθώς και τα επόµενα βήµατα. Περισσότερες πληροφορίες: Περισσότερες πληροφορίες:

10 Στατιστικά στοιχεία για οικογενειακές ε ιχειρήσεις Μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράµµατος COSME θα στηρίξει σχέδια τα οποία θα παρέχουν στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στα ενδιαφερόµενα µέρη αξιόπιστη, συγκρίσιµη και συστηµατική ενηµέρωση και δείκτες σχετικά µε το ρόλο των οικογενειακών επιχειρήσεων στις εθνικές οικονοµίες, καθώς και χρήσιµες και πρακτικές πληροφορίες στους ενδιαφερόµενους για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τα επιλεγµένα σχέδια θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουν την ανάπτυξη στατιστικών στοιχείων για πρώτη φορά σε χώρες που δεν έχουν ακόµη συλλέξει στατιστικά στοιχεία σχετικά µε οικογενειακές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηµατοδοτήσει δράσεις για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων τα οποία θα µετρούν την επίδοση κάθε Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-dcfb statistics-family-businesses Η διατλαντική εταιρική σχέση εµπορίου και επενδύσεων (TTIP) παρέχει σηµαντικές δυνατότητες στις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), σύµφωνα µε την έκθεση που δηµοσιεύτηκε στις 20 Απριλίου 2015 στις Βρυξέλλες. Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της έρευνας που διενεργήθηκε το 2014 µε τη συµµετοχή ΜΜΕ, προκειµένου να εξεταστούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τις εξαγωγές τους στις ΗΠΑ. Επιπλέον, στην έκθεση χρησιµοποιήθηκαν πρόσφατα στοιχεία, ώστε να αποτυπωθεί ο όγκος των εξαγωγών που πραγµατοποιούν οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ στις ΗΠΑ. Η έκθεση διαπιστώνει ότι οι ΜΜΕ είναι ήδη οι µεγάλοι κερδισµένοι του διατλαντικού εµπορίου: το 2012, Μ- ΜΕ πραγµατοποίησαν εξαγωγές στις ΗΠΑ, κάτι που αντιστοιχεί στο 28% των συνολικών εξαγωγών της Ε.Ε. προς την εν λόγω χώρα. Οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τοµείς των τροφίµων, των ποτών και της γεωργίας, της ένδυσης, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των Σ Ε Λ Ι Α 1 0 οµάδας οικογενειακών επιχειρήσεων, την αξία των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται, την απασχόληση που δηµιουργείται, την αξιολόγηση του τοµέα όσον αφορά τη συµβολή του στο ΑΕΠ, τις θέσεις εργασίας, τις επενδύσεις κεφαλαίου και φορολογικά έσοδα, το ρόλο τους στο ισοζύγιο πληρωµών κλπ. Οι υποψήφιοι οργανισµοί πρέπει να είναι στατιστικές υπηρεσίες (εθνικές, οµοσπονδιακές, περιφερειακές), ή οποιαδήποτε άλλη δηµόσια ή ιδιωτική οντότητα, της οποίας οι δραστηριότητες περιλαµβάνουν συλλογή στατιστικών στοιχείων για επιχειρήσεις. Η µέγιστη επιδότηση είναι ευρώ ανά σχέδιο και η µέγιστη κοινοτική συγχρηµατοδότηση 90% των επιλέξιµων δαπανών. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 17 Ιουνίου Αναζητούνται Ενδιάµεσοι Φορείς για το ρόγραµµα Erasmus για Νέους Ε ιχειρηµατίες Το πρόγραµµα διασυνοριακής κινητικότητας «Erasmus για Νέους Επιχειρηµατίες» δίνει την ευκαιρία σε νέους ή επίδοξους επιχειρηµατίες να εµπλουτίσουν τις εµπειρίες τους, να εµβαθύνουν τις γνώσεις τους και να επεκτείνουν το δίκτυό τους µέσω περιόδων πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις που διευθύνονται από έµπειρους επιχειρηµατίες σε άλλες συµµετέχουσες χώρες. Η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων καλεί υποψήφιους οργανισµούς να υποβάλουν προτάσεις προκειµένου να λειτουργήσουν ως Ενδιάµεσοι Φορείς για την υλοποίηση του προγράµµατος Erasmus για Νέους Επιχειρηµατίες σε τοπικό επίπεδο. Οι Ενδιάµεσοι Φορείς είναι επιφορτισµένοι µε την πρόσληψη των επιχειρηµατιών και την παροχή υποστήριξης ώστε να επωφεληθούν από το πρόγραµµα. ρουν ως τοπικά σηµεία επαφής για την εφαρµογή του προγράµµατος. Θα πρέπει να συνεργαστούν µε όλους τους άλλους οργανισµούς που συµµετέχουν στο πρόγραµµα κινητικότητας, επιτρέποντας στους νέους επιχειρηµατίες να λάβουν µέρος στις προγραµµατισµένες δραστηριότητες κινητικότητας. Η προθεσµία υποβολής προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 3 Ιουνίου Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye erasmus-young-entrepreneurs ιατλαντική εταιρική σχέση εµ ορίου: σηµαντικά οφέλη για τις ΜΜΕ δερµάτινων ειδών, καθώς και των χηµικών ουσιών είχαν µεγαλύτερο από το µέσο µερίδιο εξαγωγών της Ε.Ε. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε επίσης ότι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατά τις εξαγωγές τους στην αµερικανική α- γορά, πολλά από τα οποία θα µπορούσαν να αµβλυνθούν αν η TTIP είναι µια συµφωνία φιλόδοξη και διεξοδική, η οποία θα διατηρεί τα υψηλά µας πρότυπα όσον αφορά την κανονιστική προστασία. Ορισµένα από τα προβλήµατα που επισηµαίνονται είναι τα εξής: συµµόρφωση µε τεχνικούς κανόνες και κανονισµούς για όλα τα προϊόντα πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε την κανονιστική ρύθµιση που εφαρµόζεται για το προϊόν τους νόµιµος αποκλεισµός τους από την αγορά, όπως, π.χ., σε πολλές δηµόσιες συµβάσεις συµµόρφωση µε τους τελωνειακούς κανόνες, κάτι που µπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρό και να δηµιουργεί, εκ των πραγµάτων, εµπορικούς φραγµούς διαφορετικές νοµοθεσίες των πολιτειών των ΗΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες:

11 Σ Ε Λ Ι Α 1 1 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 9 6 Σ Ε Λ Ι Α 1 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 The Anthropology of Tourism - heritage and perspectives Περισσότερες πληροφορίες: Going Global 2015: Connecting cultures, forging futures Περισσότερες πληροφορίες: 23rd Biomass Conference and Exhibition Περισσότερες πληροφορίες: Building Bridges together between HE & VET - Diversity in learning Περισσότερες πληροφορίες: European Training School and Conference on Organic Photovoltaic Stability Περισσότερες πληροφορίες: Expanding Learning Scenarios More information: INTE 2015: International Conference on New Horizons in Education Περισσότερες πληροφορίες: EuroNanoForum 2015 Conference Περισσότερες πληροφορίες: EU-SPRI 2015 Conference: Innovation policies for economic and social transitions Περισσότερες πληροφορίες: Brokerage Event Horizon 2020 Περισσότερες πληροφορίες: https://b2bharmo.com/ostrava2015/ Latvian Presidency Conference: First Innovative Enterprise Week Περισσότερες πληροφορίες: Geographical Imagination: Interpretations of Nature, Art and Politics Περισσότερες πληροφορίες: EU Sustainable Energy Week 2015 Περισσότερες πληροφορίες: IoT-Week 2015 Towards Large-Scale Internet-of-Things Περισσότερες πληροφορίες: Product Lifetimes And The Environment (PLATE) Περισσότερες πληροφορίες: Health Promotion Conference. Health Literacy: Research, Policy & Practice Περισσότερες πληροφορίες: The sea and tourism Περισσότερες πληροφορίες: A new start for Europe: Opening up to an ERA of Innovation Περισσότερες πληροφορίες: European Technical School on Hydrogen and Fuel Cells 2015 Περισσότερες πληροφορίες: The impact of international R&D links and research-intensive FDI: innovation, competitiveness and employment Περισσότερες πληροφορίες: From Tourism Policy into Practice: Issues and challenges in engaging policy makers and end users Περισσότερες πληροφορίες: 20th Annual Congress of the European College of Sport Science: Sustainable sport Περισσότερες πληροφορίες: Global Outreach: Enabling Cultures and Diversity in Research Management and Administration Περισσότερες πληροφορίες: 1-2 Ιουνίου Κρακοβία, Πολωνία 1-3 Ιουνίου Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο 1-4 Ιουνίου Βιέννη, Αυστρία 3-5 Ιουνίου Κων/πολη, Τουρκία 4-11 Ιουνίου Κορσική, Γαλλία 9-12 Ιουνίου Βαρκελώνη, Ισπανία Ιουνίου Βαρκελώνη, Ισπανία Ιουνίου Ρίγα, Λετονία Ιουνίου Ελσίνκι, Φινλανδία 11 Ιουνίου Οστράβα, Τσεχία Ιουνίου Ρίγα, Λετονία Ιουνίου Ταλίν, Εσθονία Ιουνίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Ιουνίου Λισαβόνα, Πορτογαλία Ιουνίου Νότινγκαµ, Ηνωµένο Βασίλειο 18 Ιουνίου Áras Moyola, Ιρλανδία Ιουνίου Πόρτο, Πορτογαλία Ιουνίου Βρυξέλλες, Βέλγιο Ιουνίου Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα Ιουνίου Πίζα, Ιταλία Ιουνίου Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο Ιουνίου Malmö, Σουηδία 28 Ιουνίου-1 Ιουλίου Λάιντεν, Ολλανδία

12 Σ Ε Λ Ι Α 1 2 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Radiofrequencies-Microsystem Technologies Cluster Meeting Περισσότερες πληροφορίες: Sustainability in Energy and Buildings 2015 Περισσότερες πληροφορίες: Future Forum on Adult Education 2015 Περισσότερες πληροφορίες: Epistemology and Tourism Research Περισσότερες πληροφορίες: Physiology 2015 Περισσότερες πληροφορίες: EDULEARN15: 7th International Conference on Education and New Learning Technologies Περισσότερες πληροφορίες: CAPS2015: Collective Awareness Platforms for Sustainability and Social Innovation Περισσότερες πληροφορίες: International Conference on Coastal Cities and their Sustainable Future Περισσότερες πληροφορίες: IEEE International Conference on Autonomic Computing Περισσότερες πληροφορίες: Webinar: Maximising the impact of H2020 projects Περισσότερες πληροφορίες: https://www.iprhelpdesk.eu/node/ th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP) Περισσότερες πληροφορίες: Contemporary Perspectives in Tourism and Hospitality Research: Policy, Practice and Performance Περισσότερες πληροφορίες: Bioactive Lipids in Cancer, Inflammation and Related Diseases Conference 2015 Περισσότερες πληροφορίες: European Conference on Literacy 2015 Περισσότερες πληροφορίες: Trans-Atlantic Dialogues on Cultural Heritage: Heritage, Tourism and Traditions Περισσότερες πληροφορίες: https://transatlanticdialogues.wordpress.com/ Rediscovering the Essentiality of Marketing Περισσότερες πληροφορίες: SIROCCO nd International Colloquium on Structural Information and Communication Complexity Περισσότερες πληροφορίες: Qualitative Research: Beyond the 'Fractured Future' Περισσότερες πληροφορίες: QualityNano final event - Save the date Περισσότερες πληροφορίες: Improving university teaching: Students as partners in innovation Περισσότερες πληροφορίες: Slime Mould Computers at the European Conference on Artificial Life Περισσότερες πληροφορίες: MedGeo2015 6th International Conference on Medical Geology Περισσότερες πληροφορίες: International Conference on Developments in Language Theory Περισσότερες πληροφορίες: 1 Ιουλίου Βαρκελώνη, Ισπανία 1-3 Ιουλίου Λισαβόνα, Πορτογαλία 1-3 Ιουλίου Salzburg, Γερµανία 1-3 Ιουλίου Angers, Γαλλία 6-8 Ιουλίου Κάρντιφ, Ηνωµένο Βασίλειο 6-8 Ιουλίου Βαρκελώνη, Ισπανία 7-8 Ιουλίου Βρυξέλλες, Βέλγιο 7-9 Ιουλίου New Forest, Ηνωµένο Βασίλειο 7-10 Ιουλίου Γκρενόµπλ, Γαλλία 8 Ιουλίου πµ 9-11 Ιουλίου Πράγα, Τσεχία Ιουλίου Μπράιτον, Ηνωµένο Βασίλειο Ιουλίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία Ιουλίου Klagenfurt, Αυστρία Ιουλίου Λίβερπουλ, Ηνωµένο Βασίλειο Ιουλίου Μπάρι, Ιταλία Ιουλίου Montserrat, Ισπανία Ιουλίου Neuchatel, Ελβετία Ιουλίου Ηράκλειο, Ελλάδα Ιουλίου Λιουµπλιάνα, Σλοβενία Ιουλίου York, Ηνωµένο Βασίλειο 26 Ιουλίου-1 Αυγούστου Αβέιρο, Πορτογαλία Ιουλίου Λίβερπουλ, Ηνωµένο Βασίλειο

13 Σ Ε Λ Ι Α 1 3 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ th European Summer School in Logic, Language and Information Περισσότερες πληροφορίες: 2nd European Conference on Social Media Περισσότερες πληροφορίες: IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Περισσότερες πληροφορίες: 20th International Symposium on Fundamentals of Computation Theory Περισσότερες πληροφορίες: CENICS 2015 The Eighth International Conference on Advances in Circuits, Electronics and Micro-electronics Περισσότερες πληροφορίες: ICQNM 2015 The Ninth International Conference on Quantum, Nano/Bio, and Micro Technologies Περισσότερες πληροφορίες: European Conference on Circuit Theory and Design Περισσότερες πληροφορίες: IEEE International Conference on Automation Science and Engineering Περισσότερες πληροφορίες: 5th European Conference on Inter-professional Practice & Education Περισσότερες πληροφορίες: European Space Expo Περισσότερες πληροφορίες: Tourism, Globalization and Culture Περισσότερες πληροφορίες: Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications Περισσότερες πληροφορίες: Αυγούστου Βαρκελώνη, Ισπανία 9-10 Αυγούστου Πόρτο, Πορτογαλία Αυγούστου ρέσδη, Γερµανία Αυγούστου Gdansk, Πολωνία Αυγούστου Βενετία, Ιταλία Αυγούστου Βενετία, Ιταλία Αυγούστου Τρόντχαϊµ, Νορβηγία Αυγούστου Γκέτεµποργκ, Σουηδία Αυγούστου Nijmegen, Ολλανδία 28 Αυγούστου - 6 Σεπτεµβρίου Όσλο, Νορβηγία 30 Αυγούστου - 2 Σεπτεµβρίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία 31 Αυγούστου - 3 Σεπτεµβρίου Αθήνα, Ελλάδα

14 Σ Ε Λ Ι Α 1 4 Εταίροι Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) PwC

15 Σ Ε Λ Ι Α 1 5 ιεθνείς Εταίροι Συνδροµητές Μέλη Ευρω αϊκού Γραφείου Κύ ρου ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT ΙΜΗ THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Χρήστος Κατσαλής Λειτουργός Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας;

Μπορείτε να εξηγήσετε πώς είναι δομημένο το πρόγραμμα «Δεξιότητες και θέσεις εργασίας - Επένδυση για τη Νεολαία» της Τράπεζας; Απαντήσεις της ΕΤΕπ στις μικρομεσαίες για το πρόγραμμα απασχόλησης νέων Αναλυτική ενημέρωση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα για την απασχόληση των νέων, «Δεξιότητες και

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ TRAINEESHIPS 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MOΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Κουπόνια Καινοτομίας Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EU Horizon 2020 no. 646457 01/04/2015-31/03/2018 www.securechain.eu Κουπόνια Καινοτομίας Το Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από το Πρόγραμμα SECURECHAIN, το οποίο χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΡΑΣΜΟΣ+ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Erasmus+ Οδηγός προγράµµατος ΣΧΕ ΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κινητικότητα προσωπικού: περίοδοι διδασκαλίας: η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει στο εκπαιδευτικό προσωπικό των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών. Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 18 Μάρτιος 2004 ελτίο Ανταγωνιστικότητας Η ελληνική παραγωγή υστερεί σε καινοτοµικότητα. Η ελληνική κατανάλωση καθυστερεί στην απορρόφηση καινοτοµιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ

5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ 5η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 5 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 5η Ενότητα - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΕΣ / ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ περιγράφουμε

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία

1. Σχετικά με το έργο TRACE. 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης. 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 1. Σχετικά με το έργο TRACE 2. Υλικό επικοινωνίας και προώθησης 3. Τρίτη συνάντηση των εταίρων στο Ζάγκρεμπ / Κροατία 4. Εκπαιδευτικές επισκέψεις, εργαστήρια, σεμινάρια 1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ TRACE Με το

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πανεπιστημιακός Χάρτης Erasmus Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 3 βασικές δράσεις (Key Actions) KA1 Μαθησιακή Κινητικότητα των Aτόμων ΚΑ2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013;

Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την ΚΑΠ του 2013; Ε.Ε. Αποκλειστικό Πώς, πόσο και γιατί Χαµένοι από την του 2013; Πρόλογος του ΕΛΙΑ & ΕΛΑΙΟΛΑ Ο Η µεταρρύθµιση της του 2003 ανήκει στο µακρινό παρελθόν. Ο «έλεγχος υγείας» (health check) ολοκληρώθηκε. Ήδη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης για την απόκτηση του Χάρτη Κινητικότητας στην ΕΕΚ 2016 1 Στόχοι Αύξηση της ποιότητας της κινητικότητας στην ΕΕΚ Στήριξη της διεθνοποίησης των οργανισμών ΕΕΚ Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Γραφείο Erasmus Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ Ημ/νία: 20/05/2014 Αρ. Πρωτοκ.: 548 Κτίριο Α, Κωστακιοί, 471 00 Άρτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26810 50544 e-mail: erasmus @ teiep. gr ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014 Α.Π. 23680 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα Άτομα με Αναπηρία 2010-2020 Τα πεδία με αστερίσκο () είναι υποχρεωτικά. Υπάρχουν 80 περίπου εκατομμύρια πολίτες με αναπηρίες

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 2 ΕΝΑΣ ΓΗΡΑΣΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ACTIVE A.G.E URBACT II INFODAY: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ! Σε βάθος: Ένας πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ Σύνοψη ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα LIFE

Το πρόγραμμα LIFE Το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 Κατερίνα Κουτσοβούλου - Βιολόγος, PhD Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Πράσινο Ταμείο, kkoutsovoulou@prasinotameio.gr Info Day 25 Ιουλίου, 2016 / Αθήνα, Ελλάδα Γιατί LIFE;

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ GREEK INNOVATION EXPO 2013, ΑΘΗΝΑ 16-19 ΜΑΪΟΥ 2013 ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ www.forth.gr 7 Ινστιτούτα στην Περιφέρεια Δημιούργησε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα

Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες με χαμηλό ετήσιο εισόδημα Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 22 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 28 ή 29-3-2015 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

D.3.3 Αναφορά εκπαιδευτικού εργαστηρίου για την βιώσιμη διαχείριση τοπικών σχεδίων δράσης βιώσιμης ενέργειας (ΣΔΒΕ)

D.3.3 Αναφορά εκπαιδευτικού εργαστηρίου για την βιώσιμη διαχείριση τοπικών σχεδίων δράσης βιώσιμης ενέργειας (ΣΔΒΕ) D.3.3 Αναφορά εκπαιδευτικού εργαστηρίου για την βιώσιμη διαχείριση τοπικών Τίτλος εργαστηρίου 1 Ανάπτυξη εσωτερικών διοικητικών δομών για την επιτυχή υλοποίηση και παρακολούθηση των σχεδίων δράσης αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις

Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας. 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Συνήγορος του Καταναλωτή Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις 3 συμβουλές για τις χειμερινές εκπτώσεις Τη Δευτέρα 11.1.2016 αρχίζει η περίοδος των

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ζηπάρι Κως, Τ.Κ. 85300, Κως ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κασσιώτη Διονυσία ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 22423 60009 FAX : 2242 069111 E- mail d.kasioti@kos.gr ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών

Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Μάγια Ε. Σπανουδάκη, ΜSc, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Επιβλέπων: Καθηγητής Βασίλης Μουστάκης, Διευθυντής Εργαστηρίου Διοικητικών Συστημάτων Π.Κ. Ιούλιος 2014 Δημιουργικότητα+ Επιστήμη= Δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Αύγουστος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥΣ Η Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων

Πρόγραμμα IMPACT Οδηγός Υποψηφίων Πρόγραμμα IMPACT 2016 Οδηγός Υποψηφίων Ενδυνάμωσε τον αντίκτυπο της κοινωνικής σου δράσης! Ashoka Greece http://www.ashoka-impact.gr/ http://greece.ashoka.org/ Email: ashokagreece@ashoka.org Οδηγός Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές''

''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' ''Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Νεολαία -Νέοι και Αγορά Εργασίας: προκλήσεις και προοπτικές'' Άρης Περουλάκης Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα Τμήμα Επικοινωνίας / Εταιρικών

Διαβάστε περισσότερα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017 Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17 Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη

Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη IP/09/369 Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2009 Η πολιτική για τη συνοχή υποστηρίζει την «πράσινη οικονοµία» για την ανάπτυξη και τις µόνιµες θέσεις απασχόλησης στην Ευρώπη Η κ. Danuta Hübner, επίτροπος αρµόδια για

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα