ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0-03 Α/Α Τίτλος Θέματος Περιγραφή Προαπαιτούμενα - Προϋποθέσεις Αρ. Σπ. Βιβλιογραφία Επιβλέπων Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Τηλεπ/νιακά Συστήματα Ι, Σχεδίαση ολοκληρωμένου διπλά ισοσταθμισμένου μίκτη τύπου κυψέλης Gilbert για ασύρματο ετερόδυνο δέκτη ραδιοσυχνοτήτων (RF) σε τεχνολογία 80 nm RFCMOS Σε έναν ετερόδυνο (heterodyne) δέκτη οι μίκτες (mixers) περιλαμβάνονται στις πρώτες βαθμίδες υποδοχής του διαμορφωμένου σήματος επιτελώντας μεταλλαγή συχνότητας από την περιοχή RF (Radio Frequency) σε μια χαμηλότερη περιοχή IF (Intermediate Frequency). Οι μίκτες αυτοί ονομάζονται down-conversion mixers. Μεταξύ των εναλλακτικών υλοποιήσεων των μικτών αυτών διακρίνονται οι διπλά ισοσταθισμένοι μίκτες τύπου κυψέλης Gilbert (double balanced Gilbert Cell mixers) λόγω της γραμμικότητας και των χαμηλών σταθμών θορύβου που εισάγουν. Ένας τέτοιος μίκτης θα σχεδιαστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας αυτής. Λογισμικό Προσομοίωσης Αναλογικών Κυκλωμάτων, Linux/Unix Λειτουργικά Συστήματα Ι Στοιχειοθεσία του κειμένου κατά προτίμηση στο LaTeX B. Leung, VLSI for Wireless Communication, nd edition, Springer, 0 B. Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 997 Ι. Λιαπέρδος Υποχρεωτική συνεργασία του Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα

2 σπουδαστή/της σπουδάστριας με τον επιβλέποντα μια φορά την εβδομάδα (με φυσική παρουσία) Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Τηλεπ/νιακά Συστήματα Ι, Πιθανότητες- Στατιστική, Πρόγνωση των επιδόσεων ολοκληρωμένων αναλογικών τηλεπικοινωνιακών RF κυκλωμάτων με τη χρήση MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) Η μέτρηση των επιδόσεων ενός ολοκληρωμένου αναλογικού RF κυκλώματος κατά το στάδιο του ελέγχου απαιτεί πολύπλοκο και ακριβό εξοπλισμό και είναι, επιπλέον, χρονοβόρα. Το γεγονός αυτό επιβραδύνει σημαντικά τον συνολικό κύκλο παραγωγής. Εναλλακτικές τεχνικές ελέγχου (Alternate Testing) προτείνουν την πρόγνωση των επιδόσεων με βάση μετρήσεις απλών «παρατηρήσιμων» μεγεθών (observables), όπως τάσεων σε κατάλληλα σημεία του υπό έλεγχο κυκλώματος. Στην εργασία αυτή θα επιλεγεί και θα μελετηθεί συγκεκριμένο παράδειγμα αναλογικού κυκλώματος, στο οποίο η πρόγνωση των επιδόσεων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο MARS. Matlab, Λογισμικό Προσομοίωσης Αναλογικών Κυκλωμάτων, Linux/Unix Λειτουργικά Συστήματα Ι B. Leung, VLSI for Wireless Communication, nd edition, Springer, 0 B. Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 997 J. H. Friedman, Multivariate Adaptive Regression Splines, The Annals of Statistics, vol. 9, pp. -4, 99 Ι. Λιαπέρδος Στοιχειοθεσία του κειμένου κατά προτίμηση στο LaTeX Υποχρεωτική συνεργασία του σπουδαστή/της Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα

3 σπουδάστριας με τον επιβλέποντα μια φορά την εβδομάδα (με φυσική παρουσία) Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Τηλεπ/νιακά Συστήματα Ι, 3 Σχεδίαση αυτοδιορθούμενου ολοκληρωμένου μίκτη τύπου κυψέλης Gilbert για ασύρματο ετερόδυνο δέκτη ραδιοσυχνοτήτων (RF) σε τεχνολογία 80 nm RFCMOS Στις μέρες μας, η τεχνολογία κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων έχει εισέλθει πλέον στη νανομετρική περιοχή. Στην περιοχή αυτή είναι αδύνατον να ελεγχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το φαινόμενο των παραμετρικών αποκλίσεων των κατασκευαζόμενων κυκλωμάτων, με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τους να βρίσκεται εκτός των επιθυμητών προδιαγραφών. Το γεγονός αυτό, που αυξάνει δραματικά το κόστος παραγωγής, μπορεί να αντιμετωπισθεί με την εκ των υστέρων (δηλ. μετά την κατασκευή) ρύθμιση των κυκλωμάτων προκειμένου να οδηγούνται εντός των προδιαγραφών τους εάν αυτά σχεδιαστούν ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα διόρθωσης ή και αυτοδιόρθωσης των επιδόσεών τους. Σκοπός της εργασίας είναι η σχεδίαση ενός αυτοδιορθούμενου μίκτη ραδιοσυχνοτήτων (RF) σε τεχνολογία 80 nm RFCMOS. Πιθανότητες- Στατιστική, Matlab, Λογισμικό Προσομοίωσης Αναλογικών Κυκλωμάτων, Linux/Unix Λειτουργικά Συστήματα Ι Στοιχειοθεσία του κειμένου κατά προτίμηση στο LaTeX B. Leung, VLSI for Wireless Communication, nd edition, Springer, 0 B. Razavi, RF Microelectronics, Prentice Hall, 997 A. Goyal, M. Swaminathan and A. Chatterjee, Self-Calibrating RF Down- Conversion Mixers, Proc. of the 009 Asian Test Symposium, pp 49-54, 009 Ι. Λιαπέρδος Υποχρεωτική συνεργασία του σπουδαστή/της σπουδάστριας με Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 3

4 4 Μη γραμμικά δυναμικά συστήματα και χάος: προσομοίωση του ελκυστή Lorenz με τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού Easy Java Simulations Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ο φοιτητής θα εισαχθεί στην επιστήμη των μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων και του χάους, Το φαινόμενο του χάους, που χαρακτηρίζεται από to φαινόμενο της πεταλούδας (την ευαίσθητη εξάρτηση από τις αρχικές συνθήκες) καθώς και τη μη περιοδικότητα, θα παρατηρηθεί στο πολύ γνωστό σύστημα Lorenz μέσω προσομοίωσης με τη βοήθεια του ελεύθερου λογισμικού Easy Java Simulations. τον επιβλέποντα μια φορά την εβδομάδα (με φυσική παρουσία) -Μαθηματική Ανάλυση Ι -Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ -Αριθμητική Ανάλυση -Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, Σ. Τραχανάς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης -Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγράμματα για Μαθηματικούς Υπολογισμούς, G. Forsythe, M. Malcolm, C. Moler, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης - Ι. Χιτζανίδη 5 Δυναμική νευρώνων: αριθμητική προσομοίωση του μαθηματικού μοντέλου FitzHugh- Nagumo με τη βοήθεια της προγραμματιστικής γλώσσας Matlab Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ο φοιτητής θα εισαχθεί στα μαθηματικά και υπολογιστικά μοντέλα προσομοίωσης των λειτουργικών ιδιοτήτων και αποκρίσεων των βιολογικών νευρώνων. Ως εφαρμογή θα επιλύσει αριθμητικά τις εξισώσεις ενός από τα πιο γνωστά μαθηματικά μοντέλα νευρώνων, του FitzHugh-Nagumo, με τη βοήθεια της προγραμματιστικής γλώσσας Matlab. -Μαθηματική Ανάλυση Ι -Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ -Αριθμητική Ανάλυση -Συνήθεις διαφορικές εξισώσεις, Σ. Τραχανάς, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης -Αριθμητικές Μέθοδοι και Προγράμματα για Μαθηματικούς Υπολογισμούς, G. Forsythe, M. Malcolm, C. Moler, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης -http://www.mathworks.com Ι. Χιτζανίδη 6 Ανάπτυξη online διαδραστικής τουριστικής διαδικτυακής πύλης σχετικά με τη Λακωνία, για λογαριασμό τοπικής επιχείρησης. Μία πλήρης τουριστική πύλη με κείμενο και φωτογραφικό υλικό για τη Λακωνία, η οποία θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με: Την ιστορία της Αρχαιολογικούς χώρους Καταλύματα Καφέ, εστιατόρια, μπαρ Τοπικές συνταγές Τοπικά εθιμα Πεζοπορικά μονοπάτια Εκκλησίες, παρεκκλήσια Για τον διαδικτυακή πύλη θα χρησιμοποιηθεί υπάρχον - Προγραμματισμός Ιντερνετ - Ανάλυση & Σχεδιασμός Π.Σ. - Ασφάλεια Π.Σ. - Η υλοποίηση θα γίνει στην πλατφόρμα Joomla - Συχνή επικοινωνία με τον επιβλέποντα στη Σπάρτη - Joomla!.5 - Beginner's Guide, Eric Tiggeler, Packt Publishing, 0 - Learning PHP, MySQL, and JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites, Robin Nixon, O Reilly, 0 Νίκος Πανάγος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 4

5 κατοχυρωμένο domain. Θα υπάρχει η δυνατότητα διασύνδεσης με διαδικτυακές κάμερες και η δυνατότητα υποβολής βαθμολογίας των καταλυμάτων και των κέντρων εστίασης από τους χρήστες. 7 Παιχνίδια σε Φυλλομετρητές Ιστού (Online Browser Games): Θεωρία & Πράξη Η πτυχιακή αποτελείται από δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά στην παρουσίαση της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα αυτών που εκτελούνται μέσα σε ένα browser (φυλλομετρητή), εστιάζοντας κυρίως στις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες (αλλά και στο οικονομικό μοντέλο από το οποίο υποστηρίζονται). Στο δεύτερο στάδιο, και με βάση την παραπάνω ανάλυση θα δημιουργηθεί ένα πρότυπο online browser game. - Τεχνολογίες Web, καλή γνώση προγραμματισμού. - Πλήρης οδηγός της PHP5, Atkinson Leon, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, Essential Facebook Development, John J. Maver, Cappy Popp, Addison- Wesley Professional, Flex 3 Developer's Guide, /help.html?content=part_devapps_. html Π. Τριτάκης m 8 Ανάπτυξη πρότυπου συστήματος προσομοίωσης λειτουργίας διπόλου Το σύστημα έχει ως σκοπό την διδακτική παρουσίαση των λειτουργικών χαρακτηριστικών κεραίας διπόλου. Ειδικότερα, μέσα από διαδικτυακό περιβάλλον αλληλεπίδρασης θα εμφανίζει περιγραφικά αλλά και γραφικά τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του διπόλου. Η κάθε παρουσίαση, που θα προσομοιάζει την λειτουργία του διπόλου, θα παραμετροποιείται από τον χρήστη μέσα από εκπαιδευτικό οδηγό χρήσης. Το σύστημα θα υποστηρίζεται από υποσύστημα όρων και εννοιών με την μορφή αυτοδύναμων σελίδων (πχ wikipedia). Κεραίες Δικτυακός προγραμματισμός «Κεραίες, Ανάλυση και Σχεδίαση», Balanis Constantine, Εκδόσεις Ιών, ISBN: Χ «Δικτυακός προγραμματισμός», Comer, Douglas E., Stevens, David L, Έτος Έκδοσης: 005, Εκδόσεις: Ίων, ISBN: ipole_antenna I. Α. Πικραμμένος r 9 Πρότυπο σύστημα απεικόνισης γραφημάτων κεραιών σε διαδικτυακό περιβάλλον Το σύστημα αποσκοπεί στην μεταφορά μαθηματικών εκφράσεων σε γραφήματα δισδιάστατα και τρισδιάστατα σε πολλαπλά συστήματα συντεταγμένων και με δυνατότητα επιλογής τύπου (πχ. Χάρτης Smith, διάγραμμα ακτινοβολίας, κατανομή ηλεκτρικού δυναμικού κλπ) Κεραίες Δικτυακός προγραμματισμός «Κεραίες, Ανάλυση και Σχεδίαση», Balanis Constantine, Εκδόσεις Ιών, ISBN: Χ «Δικτυακός προγραμματισμός», I. Α. Πικραμμένος r Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 5

6 Comer, Douglas E., Stevens, David L, Έτος Έκδοσης: 005, Εκδόσεις: Ίων, ISBN: Πρότυπο σύστημα υποβοήθησης εκμάθησης εννοιών που αφορούν κεραία διπόλου. Το σύστημα αποσκοπεί στην σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών υποδομών υποστήριξης της διαδικασίας εκμάθησης με έμφαση στην παροχή ασύγχρονων αλλά και ημίσύγχρονων υπηρεσιών όπως: ερωτήσεις ασκήσεις διαγράμματα και εικόνες ηχητικά και βίντεο σελίδα επεξήγησης όρων και εννοιών προσομοιώσεις Το σύστημα θα έχει επίσης τη δυνατότητα εμφάνισης στατιστικών που αφορούν την διαδικασία εκμάθησης του χρήστη. Για λόγους απλότητας, η πτυχιακή θα περιοριστεί σε μια γνωστική περιοχή εφαρμογής, το δίπολο. Κεραίες Δικτυακός προγραμματισμός «Κεραίες, Ανάλυση και Σχεδίαση», Balanis Constantine, Εκδόσεις Ιών, ISBN: Χ «Δικτυακός προγραμματισμός», Comer, Douglas E., Stevens, David L, Έτος Έκδοσης: 005, Εκδόσεις: Ίων, ISBN: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ANALYTICS) ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΑΠ 0 I. Α. Πικραμμένος r Smart Card Handbook, W. Rankl, W. Effing, Willey and Σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης χρήστη σε δίκτυο με βάση την SIM του κινητού τηλεφώνου Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την SIM του κινητού τηλεφώνου του ως φορέα των πιστοποιητικών αναγνώρισης του από ένα δίκτυο παροχής υπηρεσιών. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως φορέας ψηφιακού κλειδιού πιστοποίησης του χρήστη σε σύστημα ψηφοφορίας. Δικτυακός Προγραμματισμός Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Έξυπνες κάρτες Sons, ISBN Δίκτυα Υπολογιστών. A. Tanebaum, Κλειδάριθμος, ISBN : G. Pikrammenos et all, Hidden layer authentication using smart card for WEP based WLANs, p , in Security and Privacy in the I. Α. Πικραμμένος r Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 6

7 Age of Uncertainty, D. Gritzalis et all, Kluwer Academic Publishers, 003 IFIP, ISBN «Κεραίες, Ανάλυση και Σχεδίαση», Balanis Αξιολόγηση της επίδοσης του αναλυτικού μοντέλου ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ηλεκτρικού πεδίου) για διάδοση σε περιβάλλον πυκνής βλάστησης με χρήση προσομοιωτή Υπολογισμός των αναλυτικών εξισώσεων διάδοσης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (για το ηλεκτρικό πεδίο) σε περιβάλλον πυκνής βλάστησης και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της κάτω από διαφορετικές συνθήκες (απόστασης, ύψους, συχνότητας,, κλπ) με προσομοίωση σε Matlab. Κεραίες (θεωρία και εργαστήριο) Constantine, Εκδόσεις Ιών, ISBN: Χ Empirical Near Ground Path Loss Modeling in a Forest at VHF and UHF Bands,Yu Song Meng, Student Member, IEEE, Yee Hui Lee, Member, IEEE, and Boon Chong Ng, Senior I. Α. Πικραμμένος r Member, IEEE 3 Mελέτη ζήτησης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Νομό Λακωνίας Aντικείμενο της πτυχιακής είναι η διερεύνηση της κατάστασης σχετικά με την ζήτηση ευρυζωνικών υπηρεσιών που απαιτούνται σε ένα νομό. Αντικείμενο της μελέτης-έρευνας είναι η συγκέντρωση στοιχείων για την άθροιση της ζήτησης, αλλά και η τεκμηριωμένη ανάδειξη των ευκαιριών ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης. Στην έρευνα πρέπει να γίνει καταγραφή του βαθμού ενημέρωσης για την ευρυζωνικότητα, οι ανάγκες σε θέματα τηλεπικοινωνίας, τηλε-εκπαίδευσης, τηλε-ιατρικής και άλλων χρήσεων του διαδικτύου, η αξιολόγηση της χρήσης του διαδικτύου, προτάσεις για υπηρεσίες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν Ευρυζωνικά Δίκτυα Οπτικές [] Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, «Δίκτυα Ευρείας Ζώνης», Εκδόσεις Τζιόλα, 003 [] Broadband Bringing home the bits, Committee on Broadband Last Mile Technology, Computer Science and Telecommunications Board, National Research Council, 00 Τσαρούχας Ανδρέας 4 Oικονομοτεχνική μελέτη και ανάλυση επιχειρηματικών μοντέλων οπτικών δικτύων πρόσβασης Σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση όλων των δυνατών τεχνολογικών επιλογών για την ανάπτυξη οπτικών δικτύων πρόσβασης με τις αντίστοιχες τεχνικές λεπτομέρειες. Παρουσίαση επιχειρηματικών μοντέλων που μπορούν να ακολουθηθούν και ανάπτυξη μοντέλου κόστους για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας πιθανής επένδυσης σε FTTH Oπτικές [] Maglaris, V., Merekoulias,V., Troulos, C., (009), A business model for municipal FTTH/B networks: the case of rural Greece Τσαρούχας Ανδρέας Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 7

8 δίκτυο με διάφορα σενάρια. Ο φοιτητής καλείται να υλοποιήσει μια ιστοσελίδα στην οποία ένας καθηγητής θα μπορεί να αναρτά τις διαφάνειες, τα παραδείγματα και τις ασκήσεις του μαθήματος. Η αυθεντικοποίηση θα γίνεται με την αυτόματη δημιουργία passwords χρησιμοποιώντας ως username το mail των εκπαιδευόμενων και ως πρόσθετο στοιχείο ασφάλειας θα είναι ένα PIN, το οποίο θα παράγει ο διδάσκοντας μέσα από την κρυπτογράφηση με RSA του mail του εκπαιδευόμενου. Ο εκπαιδευόμενος θα κάνει log in και θα μπορεί να διαβάζει τις διαλέξεις, να κάνει ερωτήσεις στο διδάσκοντα σε μορφή σχολίου στη κάθε διάλεξη ή στο κάθε παράδειγμα. Ακόμη, ο διδάσκων θα έχει δυνατότητα να φορτώσει και video με παραδόσεις. Θα υπάρχει ευρετήριο λέξεων - κλειδιών και φράσεων κλειδιών. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων θα ενεργοποιείται link στο οποίο θα εισέρχεται ο εκπαιδευόμενος και θα δίνει εξετάσεις. Αυτόματα θα αντλούνται ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ασκήσεις από μια βάση δεδομένων, που θα την έχει συμπληρώσει ο διδάσκοντας, και ο κάθε εκπαιδευόμενος θα έχει τις δικές του ερωτήσεις. Αφού τις συμπληρώσει τις απαντήσεις, θα μπορεί να κάνει επισκόπηση αυτών και μετά οριστική υποβολή. Μετά την υποβολή, θα εμφανίζεται αν ο εκπαιδευόμενος έχει επιτύχει στο μάθημα και αυτόματα θα στέλνεται μέσω mail οι απαντήσεις και η βαθμολογία που έλαβε ο εκπαιδευόμενος στον ίδιο και στον διδάσκοντα. 5 Ηλεκτρονική πλατφόρμα για το μάθημα «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων» για σύγχρονη τηλεεκπαίδευση Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού Πολυμέσα Προγραμματισμός Internet. «Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων», Κάτσικας, Σωκράτης Κ., Γκρίτζαλης, Δημήτρης Α.,. «Ασφάλεια Ασυρμάτων και Κινητών δικτύων», Καμπουράκης, Γκρίτζαλης, Κατσικας, Ανδρέας Σ., Παπαδημητρίου, Γεώργιος Ι., 3. «Introduction to applied cryptography», J. Menez 4. «Μάθετε PHP, MySQL και Apache», Melonie, Julie C. 5. «Μάθετε Ajax, Javascript και PHP», Ballard, Phil Μακροδημήτρης Γ. 6 Συγκριτική Μελέτη των Συστημάτων Ανίχνευσης Εισβολών (IDS) με τα Συστήματα Πρόληψης Εισβολών (IPS) Ο φοιτητής καλείται να μελετήσει και να ερευνήσει τα διάφορα εργαλεία IDS και IPS τα οποία υπάρχουν και να εξάγει συμπεράσματα βασιζόμενος στα αποτελέσματα υλοποίησης σε περιβάλλον Linux που θα πραγματοποιήσει ο ίδιος. Επίσης, θα γίνει μελέτη και έρευνα των υβριδικών συστημάτων ανίχνευσης και πρόληψης εισβολών. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Λειτουργικά Συστήματα Τεχνολογία Λογισμικού. «A Performance Analysis of Snort and Suricata Network Intrusion Detection and Prevention Engines», David J. Day Benjamin M. Burns. «PERFORMANCE METHOD OF ASSESSMENT OF THE INTRUSION DETECTION AND PREVENTION SYSTEMS», YOUSEF FARHAOUI - Μακροδημήτρης Γ. Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 8

9 Βάσεις Δεδομένων AHMED ASIMI Δίκτυα Ι & ΙΙ 3. «Research of hybrid intrusion detection and prevention system for IPv6 network», Ke Yun - Zhu Jian Mei 7 Βελτιστοποίηση της πτυχιακής «Δημιουργία ιστoσελίδας για τις πτυχιακές εργασίες του Α.Τ.Ε.Ι Καλαμάτας- Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» Ο φοιτητής καλείται να ανανεώσει και να βελτιστοποιήσει την ιστοσελίδα των πτυχιακών εργασιών που υλοποίησαν κατά το προηγούμενο εξάμηνο συμφοιτητές του, και ειδικότερα στη βάση δεδομένων των πτυχιακών εργασιών, στη βάση εγγραφών χρηστών και αυθεντικοποίησης αυτών. Επίσης, θα προστεθεί η λειτουργία δυνατότητας προσθήκης των προτεινόμενων θεμάτων πτυχιακών εργασιών από τους διδάσκοντες, ώστε ο κάθε φοιτητής να μπορεί να αναζητά τα νέα θέματα με διάφορα κριτήρια. Επίσης, οι φοιτητές θα μπορούν να κατοχυρώνουν ηλεκτρονικά το θέμα ως επιθυμητό προς υλοποίηση και μετά την επεξεργασία των στοιχείων τους από τη γραμματεία να γίνεται η δήλωση αυτού. Όταν θα το κατοχυρώνουν ηλεκτρονικά, θα στέλνεται αυτόματα mail στον διδάσκοντα και στη γραμματεία για τη δήλωση πρόθεσης υλοποίησης. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού Βάσεις Δεδομένων Πολυμέσα Προγραμματισμός Internet Προχωρημένες Εφαρμογές Προγραμματισμού Δίκτυα Ι & ΙΙ. «Ασφάλεια Ασυρμάτων και Κινητών δικτύων», Καμπουράκης, Γκρίτζαλης, Κατσικας, Ανδρέας Σ., Παπαδημητρίου, Γεώργιος Ι.,. «Introduction to applied cryptography», J. Menez 3. «Μάθετε PHP, MySQL και Apache», Melonie, Julie C. 4. «Μάθετε Ajax, Javascript και PHP», Ballard, Phil Μακροδημήτρης Γ. 8 Συγκριτική μελέτης της Ασφάλειας των GSM και LTE Ο φοιτητής καλείται να μελετήσει, να ερευνήσει και να συγκρίνει την ασφάλεια των GSM και LTE βασιζόμενος στα διεθνή standards και specifications που υπάρχουν. Θα πρέπει να γίνει εκτενή αναφορά στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν στα GSM, και να ερευνήσει τα πιθανά κενά ασφαλείας στα LTE. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι Κινητές. «4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband», Erik Dahlman Stefan Parkval Johan Skold, Academic Press. «LTE Security», Dan Forsberg Gunther Horn Wwolf-Dietrich Moeller Valtteri Niemi, Wiley 3. «From GSM to LTE», Martin Sauter, Wiley Μακροδημήτρης Γ. Οπτικές Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 9

10 9 Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να παρουσιαστεί το διαδίκτυο σαν ένα νέο υπολογιστικό μοντέλο, να σχεδιαστεί και να αναπτυχτεί μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Πχ. Τρόποι διαφήμισης προϊόντων στο διαδίκτυο. Δίκτυα. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Γ. Καραγιώργος 0 Δίκτυα και Δρομολόγηση Πακέτων Η πτυχιακή αυτή θα έχει σαν σκοπό να παρουσιάσει όλους τους υπάρχοντες αλγορίθμους για την μεταφορά δεδομένων σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος NP πληρότητα και οι αναγωγές Η παρούσα πτυχιακή σκοπό έχει να παρουσιάσει αυστηρά την κλάση NP πλήρη και μερικά προβλήματα που ανήκουν σε αυτήν. Στη συνέχεια να εξηγήσει την έννοια της αναγωγής και πως την χρησιμοποιούμε για να αποδείξουμε ότι ένα πρόγραμμα ανήκει στην NP πλήρη κλάση. Θεωρία Υπολογισμού. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος Άπληστοι αλγόριθμοι. Μια απλή τεχνική σχεδίασης Αλγορίθμων Η απληστία είναι μια έννοια πάρα πολύ σημαντική για την σχεδίαση αλγορίθμων. Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι να παρουσιάσει αυτήν την τεχνική και διάφορα προβλήματα και τους αντίστοιχους αλγορίθμους που σχεδιάζονται με την παραπάνω τεχνική. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος 3 Ο Αλγόριθμος Floyd Warshall Να παρουσιάσει και να υλοποιήσει την γλώσσα του Αλγορίθμου Floyd Warshall και στη συνέχεια να παρουσιάσει διάφορες εφαρμογές του. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος 4 Δυναμικός Προγραμματισμός μια τεχνική σχεδίαση αλγορίθμων Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων για το πρόγραμμα του σακιδίου με Δυναμικό Προγραμματισμό. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων. (Με μεγάλη προτίμηση η Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 0

11 πτυχιακή να γίνει με Latex) 5 Αλγόριθμοι ταξινόμησης γραμμικού χρόνου εκτέλεσης Τι σημαίνει αλγόριθμος γραμμικού χρόνου εκτέλεσης; Η πτυχιακή πρέπει να απαντήσει στην παραπάνω ερώτηση παρουσιάζοντας αλγορίθμους αυτής της πολυπλοκότητας. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος 6 Πιθανοτικοί Αλγόριθμοι η γρήγορη ταξινόμηση σαν ένα παράδειγμα Ο Αλγόριθμος της γρήγορης ταξινόμησης είναι ένας από τους πιο κλασσικούς αλγορίθμους αυτής της περιοχής. Η πτυχιακή θα παρουσιάσει μια πιθανοτική εκδοχή της γρήγορης ταξινόμησης. Θα την υλοποιήσει και θα αναλύσει το χρόνο εκτέλεσης κατά μέσο όρο. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος 7 Η κλάση P και η σημασία της Σκοπός της πτυχιακής είναι να παρουσιάσει 0 προβλήματα που ανήκουν στην κλάση P και να τα υλοποιήσει. Στη συνέχεια να υπολογίσει τον χρόνο εκτέλεσης στην χειρότερη περίπτωση. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Θεωρία Υπολογισμού. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος 8 Το πρόβλημα SAT Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι να σχεδιαστεί ένας εκθετικός αλγόριθμος για το πρόβλημα SAT. Ένα από τα πιο μελετημένα προβλήματα στην θεωρία πολυπλοκότητας. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Θεωρία Υπολογισμού, Δομές Δεδομένων. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Latex) Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος 9 Αναδρομικοί αλγόριθμοι Τι είναι αναδρομικός αλγόριθμος; Θα παρουσιάσουμε αναδρομικούς αλγόριθμους για διάφορα προβλήματα και τρόπου ανάλυσής τους. Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα. (Με μεγάλη προτίμηση η πτυχιακή να γίνει με Εισαγωγή στους Αλγορίθμους Γ. Καραγιώργος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα

12 Latex) Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων 30 Συγκριτική μελέτη της ασφάλειας των πρωτοκόλλων και των εργαλείων τηλεδιάσκεψης Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι η περιγραφή και η ανάλυση των δύο βασικότερων πρωτοκόλλων τηλεδιάσκεψης, SIP και H.33, με εμβάθυνση στα προβλήματα ασφαλείας και στα πιθανά αντίμετρα αντιμετώπισης αυτών, καθώς και στη σύγκριση των δύο αυτών πρωτοκόλλων. Επίσης, θα γίνει περιγραφή και ανάλυση δύο κύριων εργαλείων τηλεδιάσκεψης, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην αγορά εργασίας, των NetMeeting και Asterisk, με αντίστοιχη εμβάθυνση στα θέματα ασφαλείας αυτών. Στο τέλος, θα πραγματοποιηθεί υλοποίηση επίθεσης στο εργαλείο Asterisk και θα παρατεθούν αποτελέσματα αυτής. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Δεδομένων Πρωτόκολλα και Υπηρεσίες Επικοινωνιών Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα Ι & ΙΙ Xinyu Xing - Jianxun Dang - Richard Han - Xue Liu - Shivakant Mishra, «Intrusions into Privacy in Video Chat Environments: Attacks and Countermeasures», University of Colorado at Boulder, 00 Hong Yan - Hui Zhang - Kunwadee Sripanidkulchai - Zon-Yin Shae - Debanjan Saha, «Information Leak Vulnerabilities in SIP Implementations», ΙΕΕΕ, 006 Leif Madsen Jim Van Meggelen Russell Bryant, «Asterisk: The definitive Guide» - Chapter 6, O Reilly, 0 Β. Μποζαντζής 3 Εφαρμογές εγκαταστάσεων δικτύων σε κτίρια από την θεωρία στην πράξη Μελέτη και σχεδίαση της εγκατάστασης ενός δικτύου κτιρίου (παραμετροποίηση, αρχιτεκτονική δικτύου, τεχνολογίες). Έλεγχος εγκατάστασης και λειτουργίας ενός εγκατεστημένου δικτύου. Εφαρμογή στην περίπτωση ενός κτιρίου κρατικού φορέα/δημόσιας Διοίκησης. Δίκτυα ΙΙ Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων Ινοοπτικές επικοινωνίες, Τεχνολογία εφαρμογές, Γεράσιμος Κ. Παγιατάκης, Εκδόσεις Τζιόλα, 004 Δίκτυα Υπολογιστών, Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall, Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ Β. Μποζαντζής 3 Αλγόριθμοι κωδικοποίησης video με χρήση του Μετασχηματισμού Wavelet Στην πτυχιακή αυτή εργασία παρουσιάζονται τεχνικές κωδικοποίησης σημάτων video, το θεωρητικό υπόβαθρο των οποίων είναι ο χωρικός και ο χρονικός Μετασχηματισμός Wavelet. Οι αλγόριθμοι κωδικοποίησης θα υλοποιηθούν σε Matlab/C -Επεξεργασία Σήματος -Πολύ καλή γνώση Matlab -Πολύ Καλή γνώση C Multidimensional Signal, Image, and Video Processing and Coding, Second Edition, John W. Woods, Academic Press, 0 Image and Video Compression Standards: Algorithms and Architectures, Vasudev Bhaskaran, Konstantinos Konstantinides, Springer, nd Edition Β. Μποζαντζής Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα

13 33 34 Κωδικοποίηση πηγής πολυφασματικών εικόνων με την χρήση των αλγορίθμων JPEG Υλοποίηση σε λογισμικό της τεχνικής κωδικοποίησης φωνής CELP Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η μελέτη κωδικοποίησης πηγής (συμπίεσης) πολυφασματικών εικόνων. Τέτοιες είναι εικόνες που λαμβάνονται από δορυφόρους, ιατρικές εικόνες ή αεροφωτογραφίες, των οποίων το πληροφοριακό περιεχόμενο τους (αυτοπληροφορία) είναι τεράστιο. Απαιτείται η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμπίεσή τους για αποθήκευση / μετάδοσή τους αλλά και η διατήρηση υψηλής ποιότητας των εικόνων παρά την συμπίεσή τους, λόγω του ότι χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ευκρίνεια και ποιότητα εικόνων. Η τεχνική κωδικοποίησης φωνητικού σήματος CELP είναι από τις πλέον γνωστές στην διεθνή βιβλιογραφία. Ζητείται η υλοποίηση του κωδικοποιητή/αποκωδικοποιητή σε λογισμικό (γλώσσα C). Στην συνέχεια θα γίνει υλοποίηση σε πραγματικό χρόνο σε υλικό (επεξεργαστή) -Επεξεργασία Σήματος - Καλή γνώση C -Επεξεργασία Σήματος -Πολύ καλή γνώση C Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 3η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, 00 Ψηφιακή επεξεργασία & ανάλυση εικόνας, Παπαμάρκος Νικόλαος, Εκδόσεις Γκιούρδα A.M.Kondoz, Digital Speech: Coding for Low Bit Rate Communication Systems, nd edition, John Wiley & Sons, 004. J. Proakis, M. Salehi, Συστήματα Τηλεπικοινωνιών, Εκδόσεις ΕΚΠΑ, η Έκδοση, 003. Β. Μποζαντζής Β. Μποζαντζής 35 Κωδικοποίηση καναλιού (Low density Parity Check Codes - LDPC) για προσομοιωμένα κανάλια κινητών και δορυφορικών επικοινωνιών Οι κώδικες LDPC είναι μια οικογένεια τεχνικών κωδικοποίησης καναλιού στην ακμή της έρευνας. Η θεωρητική της βάση είναι η Θεωρία Γράφων. Ζητείται η μελέτη και υλοποίηση των τεχνικών αυτών για τα κανάλια Rayleigh και Rician με χρήση των κατάλληλων τεχνικών ψηφιακής διαμόρφωσης. -Κινητές και Προσωπικές -Δορυφορικές -Πολύ καλή γνώση MATLAB Modern Coding Theory, Tom Richardson, Cambridge University Press,008 LDPC Coded Modulations, Michele Franceschini, Gianluigi Ferrari, Riccardo Raheli, Springer Verlag 009 Β. Μποζαντζής 36 Διαχείριση προϊόντων και εμπορευμάτων με χρήση έξυπνων ετικετών RFID Η ανάγκη για ταχύτερη διαχείριση, πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο των προϊόντων και εμπορευμάτων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, οδηγεί σήμερα τις περισσότερες εμπορικές επιχειρήσεις στη χρήση της τεχνολογίας RFID για την οργάνωση της αποθήκης και των εμπορευμάτων τους. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει την ανίχνευση προϊόντων που φέρουν ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και κεραία (tags), από σταθερούς σταθμούς (readers) χωρίς να είναι απαραίτητη η σάρωση του κάθε μεμονωμένου αντικειμένου. Έτσι εντοπίζεται και παρακολουθείται το προϊόν σε όλο το μήκος Ανάλυση & Σχεδιασμός Π.Σ. (404) Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου (405) Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Επικοινωνιών (703Τ) RFID: Radio Frequency Identification, Shepard S., McGraw-Hill Networking Professional, August 004 RFID: Applications, Security, and Privacy, Garfinkel S., Rosenberg B., Addison-Wesley Proffesional, July Π. Φιλιππόπουλος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 3

14 της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανιχνεύονται πλαστά προϊόντα, κ.α. Η παρούσα εργασία μελετά τις εφαρμογές του RFID στον εμπορικό κλάδο, ο οποίος είναι ο πρώτος που υιοθετεί ευρέως την τεχνολογία σήμερα. /0/rfid.html#axzzpevScCFH ui/bitstream/0889/99/3/nimer tis_rautopoulou.pdf Μελέτη, Σχεδίαση και Λειτουργική Αρχιτεκτονική Τράπεζας Χρόνου για την αχρήματη ανταλλαγή υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Χρήση «Πράσινων» Τεχνολογιών για την Αποϋλοποίηση (virtualisation) υποδομών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μελέτη του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-gif) και των Προτύπων Διαλειτουργικότητας Οι τράπεζες χρόνου είναι δίκτυα ανταλλαγής προϊόντων και υπηρεσιών που στηρίζονται στο δικό τους εσωτερικό «νόμισμα-χρόνο / εργασία» αξιοποιώντας την εθελοντική εργασία και στηρίζοντας κοινωνικές ομάδες με οικονομικά προβλήματα. Στόχος της εργασίας είναι ο εντοπισμός και η συσχέτιση όλων των εμπλεκόμενων λειτουργικών οντοτήτων (functional entities) σε μία έξυπνη αρχιτεκτονική που υλοποιεί πρωτόκολλα συσχέτισης και ανταλλαγής πληροφορίας με αυτόματο / καθοδηγούμενο από τους χρήστες τρόπο. Μελέτη της σχέσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ - ICT) και ενεργειακής εξοικονόμησης, μέσα από συγκεκριμένα μοντέλα πράσινης ανάπτυξης με επιπτώσεις στο ICT κλάδο. Η εργασία θα εστιάσει σε μοντέλα αποϋλοποίησης (virtualisation) υποδομών ICT (data centers, telecom infrastructure) και μεθόδους ποσοτικοποίησης του ενεργειακού και οικονομικού κέρδους. Το Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρότυπα Διαλειτουργικότητας (ή Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΗΔ, e-gif) εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες και είναι άμεσα συνυφασμένο με τους στόχους και τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στην πτυχιακή Πολυμέσα, Τεχνολογίες Δυναμικών σελίδων (ASP / PHP),.NET technologies, mysql, Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Επικοινωνιών (703Τ) Σεμινάριο Τελειοφοίτων Διαχείριση Έργων Πληροφορικής Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Τηλ/νιών Ασύρματες & Προσωπικές Ανάλυση & Σχεδιασμός Π.Σ. Αρχές Διοίκησης Διαχείριση Έργων Πληροφορικής έως έως έως static_content/econ_phd/gr/soti ropoulou/scv.html com/ om/ en-ict.pdf cture.htm http //www.smart00.org / Π. Φιλιππόπουλος Π. Φιλιππόπουλος Π. Φιλιππόπουλος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 4

15 40 4 Πρωτόκολλο Εύρεσης Δρόμου (Location Finding) και Δρομολόγησης μηνυμάτων Σηματοδοσίας (Routing of Signalling Traffic) σε κινητά δίκτυα 3/4G Πρωτόκολλο Ευρυεκπομπής (broadcast) / Πολυεκπομπής (multicast) για μακροδιαφορισμό σηματοδοσίας (signaling macrodiversity) σε κινητά δίκτυα 3/4G εργασία θα γίνει παρουσίαση της εξελικτικής διαμόρφωσης του e-gif σε σχέση με τις ιδιομορφίες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και μία ανάλυση των απαιτήσεων για την επίτευξη των στόχων του με εστίαση στις διεπαφές του συστήματος (πρωτόκολλα του Ληξιαρχείου Διαλειτουργικότητας) Σχεδίαση, Τυπική περιγραφή, Μοντελοποίηση και Επαλήθευση λειτουργικότητας Εύρεσης Δρόμου (Location Finding) και Δρομολόγησης μηνυμάτων Σηματοδοσίας (Routing of Signalling Traffic) επιπέδου δικτύου (OSI layer 3) για το δίκτυο πρόσβασης (access network) σε συστήματα κινητών επικοινωνιών 4 ης γενιάς. Στόχος είναι η βελτίωση της σηματοδοσίας δικτύου κινητού με χρήση ασυνδεσιμικής (connectionless) λογικής. H μοντελοποίηση και επαλήθευση θα γίνει σε γλώσσα Promela (Spin model checker). Σχεδίαση, Τυπική περιγραφή, Μοντελοποίηση και Επαλήθευση λειτουργικότητας Ευρυεκπομπής (broadcast) / Πολυεκπομπής (multicast) για μακρο-διαφορισμό σηματοδοσίας (signaling macrodiversity) επιπέδου δικτύου (OSI layer 3) για το δίκτυο πρόσβασης (access network) σε συστήματα κινητών επικοινωνιών 4 ης γενιάς. Στόχος είναι η βελτίωση της μετάδοσης της σηματοδοσίας από πολλαπλές διαδρομές. H μοντελοποίηση και επαλήθευση θα γίνει σε γλώσσα Promela (Spin model checker). Ασφάλεια Πληροφοριακώ ν Συστημάτων Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Τηλ/νιών Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Τηλ/νιών (703Τ) Κινητές & Προσωπικές Βασικές γνώσεις προγραμματισμο ύ (C, C++, Promela) Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Τηλ/νιών (703Τ) Κινητές & Προσωπικές Βασικές γνώσεις προγραμματισμο ύ (C, C++, Promela) έως έως E.D.Sykas, J.A.Korinthios, P.I.Philippopoulos, "Efficient Location Finding Utilising Routing Functionality in 3G Wireless / Mobile Systems", 50th IEEE Vehicular Technology Conference (VTC'99 fall), Amsterdam, Sept. 9-, 999. "The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual", Gerard J. Holzmann, Addison-Wesley 003. LTE The UMTS Long Term Evolution, S. Sesia, I. Toufik, M. Baker, Wiley 009. P.I.Philippopoulos, " Connectionless Signalling Network Layer Protocol for 3G Wireless / Mobile Systems ", PhD Thesis, Athens, NTUA, 999. "The SPIN Model Checker: Primer and Reference Manual", Gerard J. Holzmann, Addison-Wesley 003. LTE The UMTS Long Term Evolution, S. Sesia, I. Toufik, M. Baker, Wiley 009. Π. Φιλιππόπουλος Π. Φιλιππόπουλος 4 Μοντέλα Υπηρεσιών και χρηστών σε κινητά δίκτυα Τέταρτης Γενιάς Η μαζικοποίηση της χρήσης των δικτύων 4G, απαιτεί την παροχή σαφών πλεονεκτημάτων ως κίνητρα για την μετάβαση των χρηστών από τα υπάρχοντα (3/3.5G) στα επερχόμενα Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Τηλ/νιών έως s/0/0904-the-case-for-lte html Π. Φιλιππόπουλος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 5

16 (4G): μετάβαση στο UMTS LTE. δίκτυα (4G). Κρίσιμες δυνατότητες όπως οι συνδυασμένες επιδόσεις δικτύου / συσκευής, οι αυξημένες ταχύτητες διαμεταγωγής, η υποστήριξη streaming media και mobile hotspot, η ταυτόχρονη χρήση υπηρεσιών φωνής και δεδομένων, συνθέτουν τους όρους αυτής της μετάβασης. Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει και θα μελετήσει μοντέλα χρηστών / υπηρεσιών, όπως προκύπτουν από τις δυνατότητες των νέων δικτύων και τις τάσεις στην αγορά (πάροχοι, κατασκευαστές). (703Τ) Κινητές & Προσωπικές LTE The UMTS Long Term Evolution, S. Sesia, I. Toufik, M. Baker, Wiley Οι επιπτώσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Οικονομική ανάπτυξη Σε αυτή την πτυχιακή εργασία ζητείται να ερευνηθούν οι επιπτώσεις της ΚτΠ στην δομή και εξέλιξη της οικονομίας γενικά, και στην οικονομία της Ελλάδας ειδικότερα. Συγκεκριμένα ζητείται αφενός το μέγεθος της ΚτΠ ως ειδικού κλάδου της οικονομίας, π.χ. ως ποσοστό του ΑΕΠ, δημιουργία θέσεων εργασίας, και αφετέρου οι επιπτώσεις που η ΚτΠ, ως τεχνολογία που εφαρμόζεται στην παραγωγική διαδικασία, επέφερε στην οργάνωση της παραγωγής και στην εργασιακές σχέσεις, π.χ. με την τηλε-εργασία. Αρχές Οικονομίας.Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Τεχνολογίας Πληροφοριών, (European Information Technology Observatory - ). Δεληγιάννης, Γιάννης, Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο ρόλος των διαδραστικών πολυμέσων, Εκδόσεις Faggoto, 006 Δημήτρης Σταματόπουλος Οικογένεια πρωτοκόλλων 80. σε Ασύρματο Δίκτυο Υπολογιστών (WLAN) και σύγκριση πρωτοκόλλων 80.g vs 80.n Η Τεχνολογία "WEB 3.0" και ο Σημασιολογικός Ιστός Συγκριτική μελέτη εργαλείων δημιουργίας λεκτικών αναλυτών και LALR() συντακτικών Σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση και ανάπτυξη της οικογένειας πρωτοκόλλων της ΙΕΕΕ για σύνδεση και μεταφορά δεδομένων σε ασύρματα δίκτυα υπολογιστών (WLAN) και η σύγκριση ως προς τη ταχύτητα, τη συχνότητα μεταφοράς, την ισχύ και τον έλεγχο σφαλμάτων των πρωτοκόλλων 80.g και 80.n. Ο σπουδαστής θα πρέπει να αναλύσει την τεχνολογία Web 3.0, να την ξεχωρίσει από την προηγούμενη Web.0, να αναφέρει πρακτικές εφαρμογές της (π.χ. Σύγχρονες Μηχανές Αναζήτησης) καθώς και περιγραφή του πως λειτούργει ο "Σημασιολογικός Ιστός" Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ο σπουδαστής καλείται να αναπτύξει κομμάτι του εμπρόσθιου τμήματος ενός μεταγλωττιστή για τη γλώσσα C/89 για την οποία θα του δοθεί γραμματική σε BNF συμβολισμό. Θα πραγματοποιηθούν δύο Δίκτυα, Δικτυακές επικοινωνίες -Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού -Καλή μελέτη της βιβλιογραφίας -Πολυμέσα -Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού -Μεταγλωττιστές ή Μελέτες - Εφαρμογές Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ, Μπάρδης Νικολόπουλος Μπράττος, Γκιούρδας Εκδοτική Δίκτυα Υπολογιστών Andrew S. Tanenbaum (5η Αμερικάνικη Έκδοση), Εκδόσεις Κλειδάριθμος Spinning the Semantic Web: Bring the World Wide Web to its Full Potential, by Tim Berners Lee, et al. Web - Compilers: principles, techniques, and tools (Dragon Book) nd edition, Alfred V. Aho et al., Pearson Education, Engineering a Compiler nd edition, Δ. Ψαρράς Δ.Λούμπας MAIL.COM Χ. Λέζος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 6

17 αναλυτών (lexer/parser generators) υλοποιήσεις, μία σε C++ κάνοντας χρήση των εργαλείων flex/bison και μια σε C# κάνοντας χρήση των εργαλείων GPLEX/GPPG. Η υλοποιήσεις αυτές πρέπει να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι το στάδιο της παραγωγής ενός συμπαγούς συντακτικού δέντρου (δέντρο σάρωσης). Ο σπουδαστής αφού εξοικειωθεί πλήρως με τις παραπάνω εφαρμογές και τις χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη των δυο εκδόσεων του C/89 parser θα πρέπει να κάνει σύγκριση μεταξύ τους σε επίπεδο δυνατοτήτων, ταχύτητας, ευκολίας στη χρήση κτλ. -Καλή μελέτη της βιβλιογραφίας -Καλή γνώση προγραμματισμού (C++, C#) Keith D. Cooper & Linda Torczon, Elsevier, 0 - flex & bison, John Levine, O Reilly, August The GPLEX Scanner Generator documentation & The GPPG Parser Generator documentation, John Gough, May, 0. Πολυμέσα Θεωρία και Πράξη, Steinmetz Ralf, Γκιούρδας Μ Ανάπτυξη δικτυακής εφαρμογής για γρήγορη και εύκολη εκμάθηση του λογισμικού Photoshop CS3. Mελέτη του φαινομένου των διαλείψεων (fading) σε αστικό περιβάλλον για σύστημα κυψελωτής τηλεφωνίας. Μελέτη Ραδιοδιάδοσης σε αστικό περιβάλλον για σύστημα κυψελωτής τηλεφωνίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία εκπαιδευτικού ιστοτόπου για την παρουσίαση-εκμάθηση τουλογισμικού Photoshop με έμφαση στις πολυμεσικές εφαρμογές. - Θα χρησιμοποιηθούν : Photoshop, PHP, HTML. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ζητείται η μελέτη και παρουσίαση του φαινομένου των διαλείψεων (fading) σε αστικό περιβάλλον για σύστημα κυψελωτής τηλεφωνίας. Θα μελετηθεί μέσα από προσημείωση η επίδραση του flat fading σε ένα κυψελλωτό σύστημα. Με χρήση του Matlab θα γίνει προσομοίωση των κατανομών διάλειψης Rayleigh και Rician και θα παρουσιαστεί συγκριτική μελέτη ανάμεσα στα δυο αυτά μοντέλα. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία ζητείται η μελέτη της κινητής ραδιοδιάδοσης σε αστικό περιβάλον. Θα μελετηθούν τα μοντέλα: Απωλειών διαδρομής, Longley- Rice, Durkin, Okumura και Hata. Με χρήση του Matlab θα γίνει προσομοίωση του μοντέλου απωλειών διαδρομής λογαριθμικής απόστασης και λογαριθμοκανονικής σκίασης. -Πολυμέσα - Photoshop - PHP, HTML Βασικές αρχές κυψελωτών συστημάτων και κεραιών Βασικές γνώσεις προγραμματισμο ύ Βασικές αρχές κυψελωτών συστημάτων και κεραιών Βασικές γνώσεις προγραμματισμο ύ. Adobe Photoshop CS3 Γκιούρδας Μ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΞΥΛΩΜΕΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΟΛΥΖΟΣ, Κλειδάριθμος, 009 Κεραίες Kraus John D. Εκδόσεις: Τζιόλα,998 Ασύρματες επικοινωνίες Theodore Rappaport Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ., 006 Κεραίες Kraus John D. Εκδόσεις: Τζιόλα,998 Ασύρματες επικοινωνίες Theodore Rappaport Εκδόσεις: Γκιούρδας Μ., 006 Κ. Γκατζιώλης Β. Καραμπάτσος Β. Καραμπάτσος Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 7

18 - AIRMIC, ALARM, IRM, A Risk Management Standard, 00 - Chapman C. and Ward S., Project Risk Management, Processes, Techniques and Insights, John Wiley & Sons, Chichester, Boehm, B.W. and DeMarco, T. (997), Software risk management, IEEE Software, Vol. 4 No. 3, pp PMI, The Standard for Project Management, Project Management Institute, Inc., Έρευνα Αντίληψης Κινδύνου στα Πλαίσια της Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Στόχος της πτυχιακής είναι να εξεταστεί ο βαθμός στον οποίο έχουν διεισδύσει στην Ελληνική πραγματικότητα των έργων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών οργανωμένες προσπάθειες διαχείρισης κινδύνων. Για τον σκοπό αυτό θα εξεταστεί διεξοδικά η έννοια της διαχείρισης κινδύνων και η σπουδαιότητά της, θα συνταχθεί κατάλληλο ερωτηματολόγιο αντίληψης κινδύνων και θα διενεργηθεί έρευνα σε Ελληνικές εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. -Διαχείριση Έργων Πληροφορικής -Αρχές Διοίκησης Ο. Ζαχαριάς 5 5 Εξόρυξη γνώσης από το περιεχόμενο, τη δομή και τη χρήση του Παγκόσμιου Ιστού Η πειρατεία Λογισμικού στον κυβερνοχώρο και οι σύγχρονες τεχνολογίες και προγράμματα που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπισή της Η εργασία αυτή αφορά την ανακάλυψη και εξόρυξη γνώσεως από τις σχεσιακές και γραφικές πληροφορίες που περιέχονται στον Παγκόσμιο Ιστό. Επίσης θα παρουσιαστούν και οι αλγόριθμοι που έχουν υλοποιηθεί για την εξόρυξη γνώσης από τον Παγκόσμιο Ιστό ως προς τους τρεις κυρίους άξονες του δηλαδή την εξόρυξη γνώσης από τα δεδομένα περιεχομένου, τα δεδομένα δομής και τα δεδομένα χρήσης. Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να καταδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων και να δείξει πως με την εφαρμογή αυτών των προσεγγίσεων θα βελτιωθούν αποτελεσματικά η σχεδίαση των ιστοτοπων και η άμεση και γρήγορη αναζήτηση και εύρεση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό Η εργασία αυτή αφορά την περιγραφή του προβλήματος της πειρατείας λογισμικού, τους τρόπους ελέγχου και καταπολέμησης του καθώς και τους τρόπους περιορισμού και εξάλειψης που έχουν υιοθετήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.. Εξόρυξη γνώσης. Αλγόριθμοι εξόρυξης γνώσης. Συστήματα προστασίας. Προστασία και ασφάλεια Δικτύων Data Mining - Εισαγωγικά και προηγμένα θέματα εξόρυξης γνώσης από δεδομένα. Dunham, Margaret H. Εξελικτικός Υπολογισμός και Εξόρυξη Δεδομένων, Γ. Δούνιας, Αθ. Τσάκωνας M. Schaub A breakdown of consumer protection law in the light of digital products (στην αγγλική γλώσσα), in: INDICARE Monitor, Vol., No. 5, , Σαλτάρη Γ. Σαλτάρη Γ. Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 8

19 Οδηγός καταναλωτών για ( ) / 53 Ανοικτή Πρόσβαση, Διαμοιρασμός και Επαναχρησιμοποίηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Η εργασία αυτή αφορά την παρουσίαση των εννοιών που σχετίζονται με τα Μαθησιακά Αντικείμενα καθώς και την παρουσίαση των δυνατοτήτων που προσφέρουν υπάρχουσες Βιβλιοθήκες Μαθησιακών Αντικειμένων για την αναζήτηση, ανάκτηση, διαμοιρασμό και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επίσης γίνεται παρουσίαση των εργαλείων που έχουν αναπτυχτεί με σκοπό να εμπλουτιστούν οι ψηφιακές βιβλιοθήκες με υλικό κατάλληλα χαρακτηρισμένο με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα με βάση του κοινά αποδεκτού διεθνούς προτύπου IEEE Leaning Object Metadata (IEEE LOM) το οποίο και παρουσιάζεται εκτενώς.. Βάσεις Δεδομένων. Αποθήκες Δεδομένων 3. Εξόρυξη γνώσης 4. Δημιουργία προτύπων XML Metadata Architecture Berners-Lee T. Learning Object Metadata Standard: Μετάφραση του IEEE LOM στα ελληνικά (proposed final draft), Ευάγγελος Μελαγράκης (ΕΛΟΤ), Γιάννης Μαίστρος, Κλειώ Σγουροπούλου (ΕΜΠ), Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Μαρίνα Βασιλείου (ΙΕΛ), Αναστάσιος Κουτουμάνος, Navel Advanced Technology Systems, Ltd. Σαλτάρη Γ. 54 Μελέτη, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και πιλοτική λειτουργία ενός web-based συστήματος συνεργασίας ομάδας επίλυσης τεχνικών προβλημάτων Σήμερα υπάρχει διαθέσιμο ένα μεγάλο πλήθος από λογισμικά ανοιχτού κώδικα τα οποία διατείνονται ότι παρέχουν την δυνατότητα για σύγχρονη ή και ασύγχρονη συνεργασία χρηστών. Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος στο τμήμα, θα διευκόλυνε την καταγραφή των προβλημάτων των χρηστών και την επίλυσή τους από την ομάδα τεχνικής υποστήριξης διατηρώντας παράλληλα ένα αρχείο και μία βάση δεδομένων, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους. Στόχος: Δημιουργία ηλεκτρονικού μαθήματος που θα χρησιμοποιείται από τους φοιτητές συμπληρωματικά με τις διαλέξεις που δίδονται στο πλαίσιο ενός εξαμήνου και αξιολόγηση του μοντέλου υβριδικής διδασκαλίας Περιγραφή: Στην ακαδημαϊκή κοινότητα συχνά παρέχεται η υποστήριξη των μαθημάτων που πραγματοποιούνται με τη μορφή διαλέξεων με ηλεκτρονικό υλικό (πχ. Διαφάνειες, συμπληρωματικό υλικό κλπ). Στο τμήμα η δυνατότητα αυτή Προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Java. Joomla!.5 - Beginner's Guide Eric Tiggeler (Mar 6, 0) PACKT. Learning PHP, MySQL, and JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites Robin Nixon (Sep 3, 0) OREILLY 3. Joomla!.5 - Beginner's Guide Eric Tiggeler (Mar 6, 0) PACKT 4. Learning PHP, MySQL, and JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites Robin Nixon (Sep 3, 0) Γ.Μπάρδης 55 Δημιουργία και διαχείριση ηλεκτρονικού μαθήματος στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο υβριδικής διδασκαλίας (blended learning) Προγραμματισμός σε περιβάλλον Web, Java Γ.Μπάρδης Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 9

20 υποστηρίζεται από την πλατφόρμα eclass. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού μαθήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, που θα παρέχει βιντεο-διαξέλεις, ηλεκτρονικές ασκήσεις και άλλους ηλεκτρονικούς πόρους και θα επιτρέπει την παρακολούθηση του παράλληλα με τις κλασσικές διαλέξεις. Η datalog είναι μια γλώσσα επερωτήσεων για επαγωγικές βάσεις δεδομένων. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα μελετηθεί αρχικά το συντακτικό της γλώσσας datalog καθώς και η μοντελοθεωρητική σημασιολογία και η σημασιολογία σταθερού σημείου για αυτή. Επιπρόσθετα θα μελετηθούν bottom-up και top-down αλγόριθμοι για την αποτίμηση datalog προγραμμάτων. Θα εξεταστούν επίσης ξεχωριστά έννοιες όπως η διαστρωμάτωση και η αποτίμηση αναδρομικών ερωτήσεων της datalog. Ως ειδική περίπτωση προγραμμάτων θα μελετηθούν datalog λύσεις για την XML. Tέλος ο φοιτητής καλείται να δοκιμάσει κάποια από τα συστήματα που υλοποιούν τη Datalog. Το θέμα της παρούσας πτυχιακής είναι η θεωρητική θεμελίωση του σχεσιακού μοντέλου με εργαλεία από τη μαθηματική λογική και τη θεωρία αλγορίθμων. Αναλυτικότερα, στην εργασία αυτή ο φοιτητής καλείται να μελετήσει τη συσχέτιση του σχεσιακού μοντέλου με την πρωτοβάθμια λογική. Θα μελετηθεί η έκφραση ερωτήσεων μέσω του φορμαλισμού της σχεσιακής άλγεβρας και του σχεσιακό λογισμού, Πιο συγκεκριμένα θα σκιαγραφήσουμε την απόδειξη της ισοδυναμίας των δύο αυτών φορμαλισμών ως προς την εκφραστική τους δύναμη Θεώρημα του Codd. Παράλληλα θα παρουσιάστουν αποτελέσματα αποκρισιμότητας και πολυπλοκότητας που σχετίζονται με προβλήματα αποτίμησης ερωτημάτων του σχεσιακού λογισμού. Τέλος θα μελετηθούν ξεχωριστά τα συζευκτικά ερωτήματα που αποτελούν ειδική περίπτωση ερωτημάτων του σχεσιακού λογισμού. Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση και μελέτη των βασικών αρχών των πεπερασμένων αυτομάτων και των γλωσσών που αυτά OREILLY 56 Η γλώσσα επερωτήσεων Datalog: αλγόριθμοι αποτίμησης & εφαρμογές - Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση -Βάσεις Δεδομένων Ι -Θεωρία Υπολογισμού - Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα - Serge Abiteboul, Richard Hull, Victor Vianu, Foundations of databases, Addison-Wesley,995 - J. Ullman, Principles of Databases and knowledge-base systems. Vol. I &Vol. II - Georg Gottlob, Christoph Koch, Monadic datalog and the expressive power of languages for web information extraction Λ. Καλαντζή om 57 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων, Πρωτοβάθμια Λογική & Πολυπλοκότητα -Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση -Βάσεις Δεδομένων Ι -Θεωρία Υπολογισμού - Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα - Serge Abiteboul, Richard Hull, Victor Vianu, Foundations of databases, Addison-Wesley, J. Ullman, Principles of Databases and knowledge-base systems. Vol. I &Vol. II - P. C. Kanellakis, Elements of relational database theory, Handbook of Theoretical Computer Science, Vol., Elsevier (990), Λ. Καλαντζή om 58 Πεπερασμένα αυτόματα και κανονικές γλώσσες -Μαθηματική Ανάλυση Ι,ΙΙ -Γραμμική Άλγεβρα -Lewis, Παπαδημητρίου, Στοιχεία Θεωρίας Υπολογισμού Λ. Καλαντζή om Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χειμ. Εξ. 0-3 Σελίδα 0

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0-03 Α/Α Τίτλος Θέματος

Διαβάστε περισσότερα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα

Β Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.E. Π.Μ Προαπαιτούµενα ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ Α Εξάµηνο Τίτλος Μαθήµατος Θ Φ Α.Π Ε Φ.Ε Π.Μ Προαπαιτούµενα Κ10 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014-2015 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘEI, ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ, ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες

Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ.Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διάρθρωση μαθήματος Γενικές Πληροφορίες MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου MYE006-ΠΛΕ-065 Ασύρματα Δίκτυα 2 Διάρθρωση μαθήματος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ. Εισαγωγή. Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εισαγωγή Κλήμης Νταλιάνης Λέκτορας ΠΔ 407/80 Γενικά Ι Η μετάδοση πολυμεσικού υλικού (συνδυασμού βίντεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΟΣ Υ/ΕΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κατηγορ ία ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙ ΚΟΣ Κατηγορ ία Υ/ΕΥ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 Αθανάσιος Κακαρούντας ΛΕΥΚΑΔΑ Πληροφορίες Στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας

215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας 215 Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πάτρας Το Τμήμα ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και τη μελέτη των εφαρμογών τους. Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1980 (ως

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E

Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων. Εξάμηνο E Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Εξάμηνο E Μαθήματα Υποδομής - Δίκτυα ΙΙ - 2Θ + 1Α + 2Ε - Προαπαιτούμενα - - Ο σκοπός του είναι η διδασκαλία της τεχνολογίας δικτύων που στηρίζονται στη μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Εφαρμοσμένος & Υπολογιστικός Ηλεκτρομαγνητισμός Ηλ. Αιθ. 012, 013. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Ιουνίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Διατάξεις Ημιαγωγών. Ηλ. Αιθ. 013. Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων Ηλ. Αιθ. 013 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015 Περίοδος Φεβρουαρίου 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ

Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Πρόταση για Ανασχηματισμό του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών της ΣΗΜΜΥ Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών Περίληψη Τί προτείνουμε, πώς και γιατί με λίγα λόγια: 55 μαθήματα = 30 για ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 Με κίτρινο χρώμα σημειώνονται τα διαθέσιμα θέματα Η έγκριση ανάληψης θέματος Πτυχιακής γίνεται μόνο, μετά από υποβολή αίτησης στη Γραμματεία και έγκριση του επιβλέποντος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 (εξάμηνα εγγραφής από 09-10 Εαρινό έως και 06-07 Χειμερινό) Οι φοιτητές που θα κάνουν ανανέωση από το 2 ο έως και το 7 ο εξάμηνο σπουδών θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ. Στοχαστικά Συστήματα & Επικοινωνίες Ηλ. Αμφ. 1, 2 Ηλ. Αιθ. 001, 002. Γλώσσες Προγραμματισμού Ι Ηλ. Αμφ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Ιουνίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο-2ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο-6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) -0 ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό)

(ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) (ΕΞΆΜΗΝΟ εγγραφής 05-06 Εαρινό) Για τη λήψη του πτυχίου τους απαιτείται να επιτύχουν σε 36 υποχρεωτικά και σε 4 μαθήματα επιλογής. Από τα προηγούμενα εξάμηνα οφείλουν να έχουν επιτύχει στα κάτωθι μαθήματα:

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΓΛΩΣΣΑ C (ΤΕΣΥΔ) -130 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ (ΕΠΔΟ Α) - 6 ΤΡΙΤΗ 26/1/2016 15:00-17:00

Διαβάστε περισσότερα

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ

13/6/ :00-15:00 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΕΠΔΟ Μ) -0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι (ΕΠΔΟ Μ) -1 ΚΟΥΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΑΜΗΝΟ Α' ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΕΣΥΔ) -11 ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ 13/6/2016 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης

Γεωργούλας Γεώργιος Τσίπουρας Μάρκος. Τζάλλας Αλέξανδρος 3. ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Τάτση Αικατερίνη Ντόκας Ιωάννης ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Άρτα, 25 Αυγούστου 2010 Αρ. Πρωτ: 1471 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο.

* Στο τέλος του εγγράφου θα βρείτε πίνακα με τις αντιστοιχίες του Παλιού Οδηγού Σπουδών στο Νέο. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θράκης Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου Φεβρουαρίου 2017 Τόπος: Αίθουσες-Αμφιθέατρα Κτιρίου Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η Πληροφορική στο THMMY της Πολυτεχνικής Σχολής του Περικλής Α. Μήτκας Καθηγητής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Έργου ΕΠΕΑΕΚ Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής Αθήνα, 8-7-2008 ΤΗΜΜΥ Η Πολυτεχνική Σχολή ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ Θ = ΘΕΩΡΙΑ Ε = ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σ = ΣΥΝΟΛΟ ΔΜ = ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS = ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 1 ο ΕΞΑΜΗΝΟ Α ΕΤΟΣ 1ΚΠ01 Μαθηματική Ανάλυση Ι 4 1 5 5 5 1ΚΠ02 Γραμμική Άλγεβρα 4 5

Διαβάστε περισσότερα

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης

219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης 219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ιδρύθηκε με το ΒΔ.400/72 και άρχισε να λειτουργεί το 1972-73. Το ΑΠΘ είχε τότε ήδη 28.000 φοιτητές. Η ακριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Συστάσεις Ι Ποιός είμαι εγώ: Email: tsap@cs.uoi.gr Γραφείο: Β.3 Προτιμώμενες ώρες γραφείου: 11:00-18:00 Ενδιαφέροντα Web mining, Social networks, User Generated Content Mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0-0 Α/ Αρ. Τίτλος Θέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ 30/01/2017 31/01/2017 01/02/2017 02/02/2017 03/02/2017 Γραμμική Άλγεβρα Εισαγωγικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών Διαφορικές

Διαβάστε περισσότερα

MATLAB. 3 Google Data APIs: Τα Google Data APIs (Application VB).

MATLAB. 3 Google Data APIs: Τα Google Data APIs (Application VB). ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-2010 Α/Α Τίτλος Θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 2014 2015 Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( )

ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ( ) ΔΟΜΗ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΔΩΝ (00-007) Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ / ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ/ΣΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 0-03 ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφορά σπουδαστές που εισήχθηκαν μέχρι και το 007-08 Εαρινό. ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Η ΓΣ του Τμήματος στην συνεδρίαση της 22/4/2013 αποφάσισε την Αντιστοίχηση των μαθημάτων των παλαιοτέρων Προγραμμάτων Σπουδών με αυτά του Τρέχοντος Προγράμματος Σπουδών ως εξής: ΠΑΛΙΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ Ισχύει ένα πρόγραμμα σπουδών από τον Οκτώβριο του 2013. Για να πάρει κάποιος πτυχίο από το 2014 κι έπειτα απαιτείται να πληροί όλους τους παρακάτω όρους:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015 ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. A/A 2 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ email ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3114 Μέσα από ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών, το Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων επιτρέποντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας»

Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Θέμα: «Διαδικτιακές Εφαρμογές Μελέτης Ευχρηστίας» Επιβλέπων: Συρμακέσης Σπύρος e-mail: syrma@teimes.gr τηλ: 26310-XXXXX Στόχος είναι η εκμάθηση εργαλείων ελέγχου ευχρηστίας στο διαδίκτυο. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ Ε/14..., E/13 ΚΑΙ Ε/12 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 Όσοι οφείλουν τα κάτωθι μαθήματα ακολουθούν τις εξής Διευκρινιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Παρουσίασης

Περιεχόμενα Παρουσίασης 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Σπουδές και εκπαίδευση Ποιοί είμαστε Τι προσφέρουμε: Προγράμματα σπουδών Προπτυχιακές σπουδές Επαγγελματικά δικαιώματα Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα Διδακτορικές σπουδές Μεταδιδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τετ. Παρ TEI ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 2014-2015

Τετ. Παρ TEI ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 2014-2015 Πρόγραµµα Μαθηµάτων Χειµερινού Εξαµήνου 0-0 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 0:00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 :00 - :00 ΜΠΑΛΑΣΗ :00 - :00 ΦΥΣΙΚΗ Ι Φ ΜΠΑΛΑΣΗ :00 - :00 :00-0:00 ΜΠΑΛΑΣΗ ΨΗΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Κωδικός Πράξης ΟΠΣ: 335662 Τίτλος Πράξης: ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας: Στοιχεία επιστημονικά

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές

Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές & Φορητές Εφαρμογές Δρ. Κακαρόντζας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών Ενότητα 1: Διαδικαστικά Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης Μαθησιακοί Στόχοι Παρουσίαση της δομής και των περιεχομένων του μαθήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης

Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Ασημάκης Δ. Λυκουργιώτης Στοιχεία asly@ece.upatras.gr (+30) 6945-546371 Google Scholar Asimakis Lykourgiotis LinkedIn Lykourgiotis Asimakis Εκπαίδευση ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Διδακτορικό Δίπλωμα Ημερ. Κτίσης Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημ/νία ανάρτησης στον ιστότοπο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την : ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ184 /30-12-2015 Άρθρο 6 Εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2016 3.Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση, η οποία ισούται με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τ μ ή μ α τ α Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν & Μ η χ. Α υ τ ο μ α τ ι σ μ ο ύ Τ Ε 1. ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την

Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών. Δ. Μετάφας. (Android, ipad κ.α.). Το παιχνίδι που θα επιλεγεί για την 31 Ανάπτυξη δικτυακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών πολλών χρηστών Δ. Μετάφας Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη δικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού πολλών χρηστών, ανεξάρτητο πλατφόρμας λειτουργικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας

711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας 711 Πληροφορικής ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας ιδρύθηκε και δέχτηκε τους πρώτους του σπουδαστές τον Οκτώβριο του 1983, ταυτόχρονα δηλαδή με την έναρξη ισχύος του νόμου 1404/83 για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΕΜΠ ΝATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής & Συστημάτων Πληροφορικής ΡΟΗ «Δ» ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος... 13. Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Κεφάλαιο 1 ο Αρχές Διαχείρισης πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό... 15 1.1 Εισαγωγή... 16 1.2 Διαδίκτυο και Παγκόσμιος Ιστός Ιστορική αναδρομή... 17 1.3 Αρχές πληροφοριακών συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας

Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Διάταξη Προγράμματος Σπουδών SAE / Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Σχολή ΣΘΕΕ Σχόλη Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστήμων Πρόγραμμα Σπουδών SAE Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας Επίπεδο Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα

TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα TEC410 Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων (Δ εξάμηνο) Διδάσκων: Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος Επιστημονικός συνεργάτης Εργαστηρίου: Στέλλα Λάμπουρα Εαρινό εξάμηνο 2014-2015 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4288 /11.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ Ρένα Μπαρδάνη, Διευθύντρια Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ Deree - The American College of Greece, Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 1: Εισαγωγή Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Πληροφορίες για το μάθημα Περιεχόμενα 1 Πληροφορίες για το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας υπηρεσιες προστιθέμενης αξίας Η σημασία των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, εφευρετική, να καινοτομεί περισσότερο και να αντιδρά καλύτερα στις ανάγκες και τις προτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (6 Μονάδες ECTS)- Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 1. Ερευνητική Περιοχή: Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη)

223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) 223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Θράκης (Ξάνθη) Σκοπός Τα Τμήματα σκοπό έχουν να αναδείξουν επιστήμονες ικανούς να ασχολούνται με την ανάπτυξη και κατασκευή δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΘΗΜΑ 1. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ Άρτα, 11 Οκτωβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: 2035 1. Καρβέλης Πέτρος 2. Καρβούνης Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ Ι.Π. Τζιγκουνάκης, Ν.Γ. Καλογερόπουλος, Ε.Α. Παυλάτου, Α.Γ. Μπουντουβής, Ι.Α. Παλυβός

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Κωδ. Αρ. Θέσης: 1 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Κωδ. Αρ. Θέσης: Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Α/Α Κριτήρια Βαθμολόγηση ΑΚΤΥΠΗΣ-ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πτυχίο Μηχανικού Ηλεκτρονικού Βαθμός πτυχίου x 0. Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN

ΣΧΟΛΙΑ και ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ INTELEN Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με Α) την εγκατάσταση Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών στους χώρους Φυσικής Συνεγκατάστασης (Μακροπρόθεσμη λύση) και Β) την τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ)

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) 26/01/2014 Συνεισφορά του κλάδους ΗΜΜΥ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ευρύ φάσμα γνώσεων και επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ / Ε5 ΦΕΚ 764/ ) και λειτουργεί Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Αρ. 39480/ Ε5 ΦΕΚ 764/ 3-4-2013) και λειτουργεί βάσει του Ν. 3685/16.07.2008/ΦΕΚ 148 τ.α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Η εμπειρία του ΠΑΜΑΚ

Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Η εμπειρία του ΠΑΜΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα Η εμπειρία του ΠΑΜΑΚ Επιστημονικά Υπεύθυνος Έργου: Καθηγητής Μάνος Ρουμελιώτης ΑΕΑΘ, 18 Μαρτίου 2014 Στοιχεία της Δράσης Προϋπολογισμός: 367,000 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο )

ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) ΕΤΟΣ A (ΕΞΑΜΗΝΟ 1 ο ) 19-01-2015 Δευτέρα 08:00-11:00 ΑΦΕ-ΒΣ-Β4-Β3 Μαθηματικά Ι Χ. Ντούσκος 27-01-2015 Τρίτη 17:00-20:00 ΒΑ-Β4-Β3 Διακριτά Μαθηματικά ** Χ. Μπούρας 31-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός

Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός Διάλεξη 5 Δίκτυα Η/Υ, Διαδίκτυο & Παγκόσμιος Ιστός Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 5: Δίκτυα, Διαδίκτυο & Ιστός 1/48 1/11/2016 Σύνοψη μαθήματος 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών Πανεπιστήμιο Πατρών Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Τηλεματικής Θέματα Διπλωματικών Εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Security in the Cloud Era

Security in the Cloud Era Security in the Cloud Era Dimitris Gritzalis October 2011 Ασφάλεια στην εποχή του Cloud: Παράδοξο ή απλώς διαφορετικό; Δημήτρης Γκρίτζαλης Καθηγητής Ασφάλειας στις ΤΠΕ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα