Alpha e-commerce µέσω XML Direct

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Alpha e-commerce µέσω XML Direct"

Transcript

1 Τεχνικές οδηγίες για την διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Alpha Bank Απρίλιος 2014

2 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ALPHA BANK. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, ΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. COPYRIGHT ALPHA BANK (2013) ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. Κανένα τµήµα της παρούσας εκδόσεως δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αποθηκευτεί ή να µεταδοθεί σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, µηχανικό, φωτοαντίγραφο, εγγραφή ή άλλο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη άδεια της ALPHA BANK. Όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο παρόν χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς αναγνώρισης και µπορεί να αποτελούν εµπορικά σήµατα των αντίστοιχων εταιριών και / ή οργανισµών που τα διαθέτουν. Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 2 από 36

3 Περιεχόµενα 1. ιαδικασία µετάβασης επιχείρησης στο παραγωγικό περιβάλλον Τεχνική ιασύνδεση Επιχείρησης Κατηγορίες διασύνδεσης ιαθέσιµοι τύποι συναλλαγών µέσω XML Direct Συναλλαγές XML Direct µε χρήση 3D Secure Προδιαγραφές µηνυµάτων XML Direct µε χρήση 3D Secure Υπολογισµός Digest Υπολογισµός Digest για το MPI Request Υπολογισµός Digest XML µηνύµατος Έλεγχος του digest στις απαντήσεις του MPI Response και του XML Response Έλεγχος του digest στις απαντήσεις του MPI Response Έλεγχος του digest στις απαντήσεις του XML Response Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 3 από 36

4 1. ιαδικασία µετάβασης επιχείρησης στο παραγωγικό περιβάλλον Για να µπορέσει η επιχείρηση να ενταχθεί στο παραγωγικό περιβάλλον της υπηρεσίας Alpha e- Commerce θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα παρακάτω βήµατα: 1. Να πραγµατοποιηθεί η τεχνική υλοποίηση της διασύνδεσης της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e-commerce, ακολουθώντας τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Τα στοιχεία που θα χρειαστούν για την τεχνική υλοποίηση είναι: a. FORM Action POST URL: https://alpha.test.modirum.com/vpos/xmlpayvpos mid: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) Shared secret key: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) b. οκιµαστικοί Αριθµοί Καρτών Τύπος Κάρτας Αριθµός Ηµεροµηνία Λήξης CVV2 Όνοµα Κατόχου 3D Secure κωδικός Visa / test Visanew2 MasterCard / test Mastercard2 American Express / test - Για την καλύτερη διαχείριση των τεστ καρτών, παρακαλούµε να πραγµατοποιείτε δοκιµαστικές συναλλαγές µε µικρά ποσά (κάτω από 0.20 ευρώ) c. Πρόσβαση σε Test Περιβάλλον ιαχειριστικού Εργαλείου BackOffice Merchant ΒackΟffice url: https://alpha-admin.test.modirum.com/mpivposmngr Username: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) Password: (περιέχεται στο αρχικό mail που λαµβάνει ο τεχνικός της επιχείρησης) 2. Να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι δοκιµές της τεχνικής διασύνδεσης της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e-commerce (απαιτείται τουλάχιστον µια επιτυχηµένη δοκιµαστική συναλλαγή) 3. Η επιχείρηση να ενηµερώσει την Τράπεζα για την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιµών στέλνοντας στο και δηλώνοντας παράλληλα την επιθυµητή ηµεροµηνία µετάβασης στη νέα πλατφόρµα, προκειµένου η Τράπεζα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 4. Η Τράπεζα θα προχωρήσει στον έλεγχο της τελικής ιστοσελίδας (το URL της οποίας έχει κοινοποιηθεί στην Τράπεζα µε τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου «Ρυθµίσεις Υπηρεσίας Alpha e-commerce») µέσω της παρακάτω λίστας ελέγχου: 1. ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (σταθερό) / FAX 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ / ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ 6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 7. ΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SITE 8. ΑΠΟ ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ 9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 10. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 11. ΕΜΦΑΝΙΣΗ LOGO ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ* *Οι διεθνείς οργανισµοί καρτών επιβάλλουν την προβολή του σήµατος των αποδεκτών καρτών στην ιστοσελίδα της επιχείρησης. Για τη διευκόλυνσή σας, στο φάκελο «Logos» του αρχείου «Technical Integration.zip» 12. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟ ΕΙΞΗΣ & ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ 13. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 4 από 36

5 2. Τεχνική ιασύνδεση Επιχείρησης 2.1. Κατηγορίες διασύνδεσης Η Alpha Bank προσφέρει τη δυνατότητα σε όλες τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις και εµπόρους να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωµών από την ιστοσελίδα τους, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο, µε τη χρήση χρεωστικών, πιστωτικών ή προπληρωµένων καρτών. Για το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η διασύνδεση του συστήµατος της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e- Commerce. Οι επιλογές για την online διασύνδεση της επιχείρησης µε την υπηρεσία Alpha e-commerce είναι: 1. ιασύνδεση Re-direct Ο πελάτης, επιλέγοντας σαν τρόπο πληρωµής την κάρτα, µεταβαίνει αυτόµατα στη σελίδα πληρωµής της υπηρεσίας, όπου και πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του (HTTP Post Method). 2. ιασύνδεση XML Direct Η επικοινωνία µεταξύ της επιχείρησης και της υπηρεσίας Alpha e-commerce γίνεται µέσω XML µηνυµάτων Συναλλαγές XML Direct µε χρήση 3D Secure Ο πελάτης, επιλέγοντας σαν τρόπο πληρωµής την κάρτα, παραµένει στην ιστοσελίδα της επιχείρησης, και ολοκληρώνει την πληρωµή του σε αυτή. Υποχρεωτικά παρέχεται SSL encryption 256 bit ενώ πρέπει να πληρούνται και οι προδιαγραφές ασφαλείας των ιεθνών Οργανισµών Visa & MasterCard Συναλλαγές XML Direct για Call Center (Virtual Terminal XML) Ο πελάτης παρέχει τα στοιχεία της κάρτας του στην επιχείρηση η οποία και αποστέλλει στην υπηρεσία Alpha e-commerce τη συναλλαγή, µέσω του συστήµατός της, µε µήνυµα XML Στο παρόν εγχειρίδιο, αναλύεται η διασύνδεση µέσω XML Direct ιαθέσιµοι τύποι συναλλαγών µέσω XML Direct Οι διαθέσιµοι τύποι συναλλαγών µέσω XML Direct (είτε µε χρήση 3D Secure είτε µέσω Virtual Terminal XML) που υποστηρίζονται από την υπηρεσία Alpha e-commerce είναι οι παρακάτω και για κάθε µια πρέπει να αποστέλλεται το αντίστοιχο XML µήνυµα. SaleRequest πληρωµή (Sale) AuthorisationRequest - προέγκριση (Pre-Auth) CaptureRequest ολοκλήρωση προέγκρισης RefundRequest επιστροφή συναλλαγής έπειτα από την εκκαθάριση (settlement) CancelRequest ακύρωση (reversal) συναλλαγής πριν από την εκκαθάριση (settlement) RecurringOperationRequest ακύρωση επαναλαµβανόµενης πληρωµής µε τη χρήση της λειτουργίας Cancel RecurringNotification ενηµερωτικό µήνυµα για την εκτέλεση επαναλαµβανόµενης πληρωµής το οποίο αποστέλλεται σε URL το οποίο έχει καταχωρηθεί στο προφίλ της επιχείρησης Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 5 από 36

6 Για ορισµένα από τα παραπάνω µηνύµατα και ανάλογα µε τον τύπο της συναλλαγής που η επιχείρηση εκτελεί (Sale ή Pre-Auth), ισχύουν τα εξής: Τύπος Συναλλαγής CaptureRequest CancelRequest (Reversal) RefundRequest Sale εν ισχύει για τις Sale συναλλαγές Μπορεί να αποσταλεί µόνο την ηµέρα που έχει πραγµατοποιηθεί η συναλλαγή (πριν κλείσει το πακέτο συναλλαγών 1 ) Για να αποσταλεί πρέπει να έχει προηγηθεί το κλείσιµο πακέτου (settlement) Pre-Auth Μπορεί να αποσταλεί µέσα σε 7 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της αρχικής συναλλαγής Μπορεί να αποσταλεί µέσα σε 7 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της αρχικής συναλλαγής και εφόσον δεν έχει σταλεί το CaptureRequest Για να αποσταλεί πρέπει να έχουν προηγηθεί: α) το CaptureRequest β) το κλείσιµο πακέτου (settlement) Για κάθε τύπο συναλλαγής που αποστέλλεται στην υπηρεσία Alpha e-commerce επιστρέφεται το αντίστοιχο απαντητικό µήνυµα από την Τράπεζα το οποίο και περιέχει τα διάφορα στοιχεία έγκρισης ή απόρριψης. Έτσι, ανάλογα µε τον τύπο της συναλλαγής υπάρχουν τα εξής απαντητικά µηνύµατα: SaleResponse AuthorisationResponse CaptureResponse RefundResponse CancelResponse RecurringOperationResponse 1 Το κλείσιµο του πακέτου πραγµατοποιείται αυτόµατα στο τέλος κάθε ηµέρας (στις 23:59:59) Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 6 από 36

7 3. Συναλλαγές XML Direct µε χρήση 3D Secure Η ροή µιας τυπικής 3D Secure συναλλαγής µε χρήση του XML περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 1. Ο πελάτης της επιχείρησης επιλέγει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που θα αγοράσει, αποδέχεται υποχρεωτικά τους Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήµατος και καταλήγει στη σελίδα επιλογής τρόπου πληρωµής της επιχείρησης (checkout page) 2. Εφόσον επιλέξει σαν τρόπο πληρωµής την κάρτα, θα µεταβεί αυτόµατα στη σελίδα πληρωµής, η οποία φιλοξενείται στο site της επιχείρησης. 3. Ο κάτοχος της κάρτας συµπληρώνει στη σελίδα πληρωµής τα στοιχεία της κάρτας του και η επιχείρηση αποστέλλει το σχετικό request στο MPI. Στα στοιχεία της συναλλαγής περιλαµβάνεται και το πεδίο Digest που περιέχει κρυπτογραφηµένα τα στοιχεία της συναλλαγής και το οποίο υπολογίζεται µε βάση ένα shared secret key (η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4). 4. Αν η κάρτα είναι εγγεγραµµένη στην υπηρεσία 3D Secure (για κάρτες Visa / MasterCard), ο browser του κατόχου της κάρτας δροµολογείται στην αντίστοιχη υπηρεσία της εκδότριας τράπεζας, για την εισαγωγή από τον κάτοχο του µοναδικού κωδικού που διαθέτει για τη χρήση της υπηρεσίας. 5. Εφόσον το αποτέλεσµα της πιστοποίησης (authentication) είναι θετικό, η συναλλαγή αποστέλλεται από την Τράπεζα για έγκριση (authorization) αφού πρώτα το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce αποκωδικοποιήσει το Digest που περιέχει τις πληροφορίες της συναλλαγής και ελέγξει την εγκυρότητά της καθώς και εάν οι παράµετροι της συναλλαγής είναι σωστές. 6. Το σύστηµα της υπηρεσίας Alpha e-commerce στέλνει απαντητικό µήνυµα XML προς την επιχείρηση, ενηµερώνοντας για το τελικό status της συναλλαγής. Από την πλευρά της η επιχείρηση, εµφανίζει την ανάλογη µε το τελικό status σελίδα, στον κάτοχο της κάρτας. Τονίζεται ότι σε περίπτωση επιτυχηµένης συναλλαγής, είναι υποχρεωτική η εµφάνιση της «Απόδειξης Συναλλαγής» καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσής της από τον πελάτη (βλ. Παράρτηµα Β) 3.1. Προδιαγραφές µηνυµάτων XML Direct µε χρήση 3D Secure Η πραγµατοποίηση µιας συναλλαγής µε χρήση της υπηρεσίας 3D Secure περιλαµβάνει τα εξής στάδια: 1) ηµιουργία MPI Request µέσω http post (µε βάση τον παρακάτω πίνακα µεταβλητών) και αποστολή του στο https://alpha.test.modirum.com/mdpaympi/merchantserver Μεταβλητή Υποχρεωτικό (Υ) Προαιρετικό (Π) Μήκος Πεδίου Περιγραφή version Υ AN3 Η τιµή της τρέχουσας έκδοσης είναι 2.0 pan Υ N13 19 Ο αριθµός της κάρτας expiry Υ N4 Ηµεροµηνία λήξης της κάρτας (µε τη µορφή YYMM) Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 7 από 36

8 devicecategory Π N1 Κανάλι αποστολής συναλλαγής 0 για browser υπολογιστή 1 για web browser κινητού 4 για digital tv Αν δεν αποσταλεί, τότε θεωρείται ότι έχει τιµή 0 purchamount Υ N Ποσό συναλλαγής Ακέραιος αριθµός όπου τα δύο τελευταία ψηφία αποτελούν τα δεκαδικά ψηφία (π.χ. για ποσό 67,56 η τιµή πρέπει να είναι 6756) exponent Υ N1 Παίρνει την τιµή 2 description Π ΑΝ 125 Περιγραφή συναλλαγής currency Υ N3 merchantid Υ N10 Κωδικός νοµίσµατος σύµφωνα µε το πρότυπο ISO Για το Ευρώ η τιµή είναι 978 Κωδικός Εµπόρου (όπως έχει δοθεί από την τράπεζα) Μοναδικός κωδικός συναλλαγής καθοριζόµενος από την επιχείρηση. Τιµή µε αρχικό µήκος 20 byte το οποίο κωδικοποιείται κατά Base64 και η τελική τιµή που προκύπτει είναι 28 χαρακτήρες xid Υ AN28 Παράδειγµα: (20 bytes) Μετά την κωδικοποίηση κατά Base64 το αποτέλεσµα είναι: MDAwMDAwMDAwMDAwMDA2ODkzOT I= okurl Υ Α 250 failurl Υ Α 250 Το url της επιχείρησης στο οποίο στέλνονται οι απαντητικές µεταβλητές του MPI Repsonse σε περίπτωση επιτυχηµένης πιστοποίησης Το url της επιχείρησης στο οποίο στέλνονται οι απαντητικές µεταβλητές του MPI Repsonse σε περίπτωση αποτυχηµένης πιστοποίησης Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 8 από 36

9 MD Π ΑΝ 254 recurfreq Π N1 2 recurend Π/Υ N8 Ελεύθερο πεδίο για την επιχείρηση. Το πεδίο πρέπει να περιλαµβάνει µόνο ASCII χαρακτήρες µε εύρος από 0x20 έως 0x7E. Το πεδίο κωδικοποιείται κατά Base64 και η τελική τιµή που προκύπτει πρέπει να είναι µέχρι 254 χαρακτήρες. Η συχνότητα σε ηµέρες για την εκτέλεση επαναλαµβανόµενης πληρωµής (recurring payment) (ως µήνας θεωρείται η τιµή 28) Η ηµεροµηνία πέραν της οποίας ΕΝ θα πραγµατοποιείται η επαναλαµβανόµενη πληρωµή ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η αποστολή της µεταβλητής είναι υποχρεωτική αν έχει αποσταλεί η µεταβλητή recurfreq Η ηµεροµηνία πρέπει να είναι σε µορφή YYYYMMDD Επαναλαµβανόµενη πληρωµή ΕΝ µπορεί να αποσταλεί ταυτόχρονα µε δόσεις (installments) installments Π N1 2 O αριθµός των µηνιαίων δόσεων (εφόσον υφίσταται εµπορική συµφωνία µε την Τράπεζα) ΠΡΟΣΟΧΗ!! Οι δόσεις ΕΝ µπορούν να αποσταλούν ταυτόχρονα µε επαναλαµβανόµενες πληρωµές (recurring payments) digest Υ εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου Ο υπολογισµός του αναφέρεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 4 Παράδειγµα MPI Request: <html> <head> <title>test Page</title> </head> <body> <form name="myform" action="https://alpha.test.modirum.com/mdpaympi/merchantserver" method="post"> <div align="center"> <br><br> Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 9 από 36

10 <input type="text" name="version" value="2.0"> <input type="text" name="pan" value=" "> <input type="text" name="expiry" value="1601"> <input type="text" name="purchamount" value="10"> <input type="text" name="exponent" value="2"> <input type="text" name="currency" value="978"> <input type="text" name="merchantid" value=" "> <input type="text" name="xid" value="mdawmdawmdawmdawmdaynzk2mtk="> <input type="text" name="okurl" value="https://merchanturl.com/paymentid_ok"> <input type="text" name="failurl" value="https://merchanturl.com/paymentid_fail"> <input type="text" name="md" value="this is a test order"> <input type="text" name="digest" value="iux0defayk34ix5k2sih58g2ea4="> <br><input type="submit" value="send"><br> </div> </form> </body> </html> 2) Τα πεδία που επιστρέφονται από το MPI response αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: Μεταβλητή Υποχρεωτικό (Υ) Προαιρετικό (Π) version Υ AN3 merchantid Υ N10 xid Υ AN28 Μήκος Πεδίου Περιγραφή Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο MPI Request Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο MPI Request Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο MPI Request Το τελικό αποτέλεσµα της συναλλαγής. Οι πιθανές τιµές είναι: mdstatus Υ N1 0 = Η συναλλαγή δεν πιστοποιήθηκε ως προς την υπηρεσία 3D Secure 1 = Η συναλλαγή πιστοποιήθηκε επιτυχώς ως προς την υπηρεσία 3D Secure 2 = Η κάρτα του πελάτη δεν είναι εγγεγραµµένη στην υπηρεσία 3D Secure ή η εκδότρια τράπεζα δεν συµµετέχει στην υπηρεσία 3 = Η κάρτα του πελάτη δεν είναι εγγεγραµµένη στην υπηρεσία 3D Secure ή η εκδότρια τράπεζα δεν συµµετέχει στην υπηρεσία 4 = Έγινε προσπάθεια για πιστοποίηση της κάρτας χωρίς όµως να ολοκληρωθεί επιτυχώς 5, 6, 7 = Παρουσιάστηκε πρόβληµα κατά τη διάρκεια πιστοποίησης της συναλλαγής 8 = Η συναλλαγή διακόπηκε από τον Fraud Score Server 2 9 = Το MPI Request δεν έχει ολοκληρωθεί 2 Η υπηρεσία του Fraud Score Server δεν είναι διαθέσιµη προς το παρόν Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 10 από 36

11 mderrormsg Υ AN 128 Αποστέλλεται σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβληµα κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης txstatus Υ A1 Επιστρέφεται από τον ACS Server ireqcode Π Ν2 Επιστρέφεται από τον ACS Server ireqdetail vendorcode Π Π εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου Επιστρέφεται από τον ACS Server Επιστρέφεται από τον ACS Server eci Π N2 Επιστρέφεται από τον ACS Server cavv Π AN28 Επιστρέφεται από τον ACS Server cavvalgorithm Π εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου MD Π ΑΝ 254 digest PAResVerified PAResSyntaxOK veresenrolledsta tus parestxstatus Π Π Π Π Π εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου εν υπάρχει συγκεκριµένο µήκος πεδίου Επιστρέφεται από τον ACS Server Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο MPI Request Τιµή που υπολογίζεται µε βάση το σύνολο των µεταβλητών που αποστέλλεται στο MPI Response Επιστρέφεται από τον ACS Server Πιθανές Τιµές: true, false Επιστρέφεται από τον ACS Server Πιθανές Τιµές: true, false Επιστρέφεται από τον ACS Server Επιστρέφεται από τον ACS Server 3) Από τις µεταβλητές που επιστρέφονται από το MPI response, οι παρακάτω: CAVV XID ECI EnrollmentStatus AuthenticationStatus θα πρέπει να ενσωµατωθούν στο µήνυµα XML µέσω του οποίου η επιχείρηση θα αποστείλει τη συναλλαγή στην υπηρεσία Alpha e-commerce για έγκριση. Για την ενσωµάτωση των µεταβλητών EnrollmentStatus και AuthenticationStatus στο XML µήνυµα που θα αποσταλλεί στην υπηρεσία Alpha e-commerce χρησιµοποιείται ο παρακάτω πίνακας: Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 11 από 36

12 Μεταβλητή mdstatus Τιµή που συµπληρώνεται στο πεδίο EnrollmentStatus του XML µηνύµατος Τιµή που συµπληρώνεται στο πεδίο AuthenticationStatus του XML µηνύµατος Αν mdstatus=0 Η συναλλαγή δεν πρέπει να αποσταλλεί στην Τράπεζα προς έγκριση Αν mdstatus=1 Y Y Αν mdstatus=2,3 N κενό Αν mdstatus=4 Y A Αναζητείται η τιµή της µεταβλητής veresenrolledstatus. Αν mdstatus=5 Αν veresenrolledstatus = U, τότε η συναλλαγή δεν πρέπει να αποσταλλεί στην Τράπεζα προς έγκριση Αν veresenrolledstatus = Y τότε: EnrollmentStatus = Y AuthenticationStatus = η τιµή της µεταβλητής parestxstatus Αναζητείται η τιµή της µεταβλητής veresenrolledstatus. Αν mdstatus=6 Αν veresenrolledstatus = Y τότε: EnrollmentStatus = Y AuthenticationStatus = κενό Αν veresenrolledstatus = κενό, τότε η συναλλαγή δεν πρέπει να αποσταλλεί στην Τράπεζα προς έγκριση Αν mdstatus=7,8,9 Η συναλλαγή δεν πρέπει να αποσταλλεί στην Τράπεζα προς έγκριση 4) Το τελευταίο στάδιο περιλαµβάνει τη δηµιουργία του xml µηνύµατος µε τα στοιχεία της συναλλαγής και την αποστολή του στην υπηρεσία Alpha e-commerce για έγκριση (Post URL: https://alpha.test.modirum.com/vpos/xmlpayvpos). Η γενική δοµή του XML µηνύµατος είναι η παρακάτω: Το Root element όλων των µηνυµάτων είναι το VPOS Το xsd schema καθορίζεται από το https://vposadmin.modirum.com/vpos/xsd/vpos.xsd Το xsd για τα xml µηνύµατα βρίσκεται στην διεύθυνση: https://alpha.test.modirum.com/vpos/xsd/vpos.xsd Το σύνολο των elements που περιλαµβάνονται σε ένα XML µήνυµα είναι τα παρακάτω (ανάλογα µε τον τύπο της συναλλαγής ορισµένα elements είναι υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά, περιγράφεται παρακάτω): Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 12 από 36

13 Element Τύπος πεδίου Περιγραφή VPOS element Στοιχείο XML Root Message element type Message Στοιχείο Message lang messageid attribute, xsi:string (A2) attribute, xsi:string Κωδικός γλώσσας Για ελληνικά: el Για αγγλικά: en Για τις υπόλοιπες γλώσσες, ο κωδικός της γλώσσας µε βάση το πρότυπο ISO Μοναδικός κωδικός µηνύµατος (καθορίζεται από την επιχείρηση) version attribute, xsi:string Η τιµή της τρέχουσας έκδοσης είναι 1.0 Authentication element Στοιχείο Authentication Mid xsi:string (N10) Κωδικός Εµπόρου (όπως έχει δοθεί από την τράπεζα) Digest xsi:string Το πεδίο Digest υπολογίζεται µέσω Base64(SHA1((utf8bytes(canonicalize(Mes sage))+utf8bytes(sharedsecret)). Αναλυτικά ο τρόπος υπολογισµού του στο κεφάλαιο 4 Password xsi:string (AN7..16) OrderInfo element Στοιχείο Orderinfo Χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση που δεν στέλνεται το digest DeviceCategory OrderId xsi:string (N1) xsi:string (AN1..50) Κανάλι αποστολής συναλλαγής 0 για browser υπολογιστή 1 για wep browser κινητού 4 για digital tv Αν δεν αποσταλεί, τότε η συναλλαγή θεωρείται ότι έχει τιµή 0 Μοναδικός κωδικός συναλλαγής που καθορίζει η επιχείρηση. Επιτρέπονται µόνο αλφαριθµητικοί χαρακτήρες χωρίς κενά µεταξύ τους OrderDesc xsi:string (AN1..128) Περιγραφή συναλλαγής OrderAmount xsi:decimal (max 9+2) Ποσό συναλλαγής εκαδικός αριθµός µε δύο δεκαδικά ψηφία χωρισµένα είτε µε τελεία είτε µε κόµµα (π.χ. 0,10 10, ) Currency xsi:string (A3) Κωδικός νοµίσµατος (EUR) Payer xsi:string (AN1..64) πελάτη PayerPhone xsi:string (N1..30) Τηλέφωνο Πελάτη Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 13 από 36

14 AddFraudScore BlockScore Var1 Var2 Var3 Var4 Var5 MOTO xsi:string (N1..10) xsi:string (N1..10) xsi:string (AN1..255) xsi:string (AN1..255) xsi:string (AN1..255) xsi:string (AN1..255) xsi:string (AN1..255) xsi:integer (N1) είκτης ρίσκου της συναλλαγής (στέλνεται σε περίπτωση που είναι ενεργοποιηµένος ο Fraud Score Server µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) Τιµή κατά την οποία η συναλλαγή µπλοκάρεται από τον Fraud Score Server µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) εσµευµένο πεδίο για την αποστολή του αριθµού της Κάρτας Αποδείξεων του Υπουργείου Οικονοµικών (ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ) Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Ελεύθερο πεδίο (στις µεταβλητές var2 var5 µπορούν να σταλούν ελεύθερα επιπλέον µεταβλητές που επιθυµεί η επιχείρηση) Χαρακτηρισµός συναλλαγής ως ΜΟ/ΤΟ (η τιµή 1 υποδεικνύει ότι η συναλλαγή είναι ΜΟ/ΤΟ) Billing Address element Στοιχείο Billing Adress Country xsi:string (A2) Κωδικός χώρας (π.χ. GR, US, IT) µε βάση το πρότυπο ISO State xsi:string (AN1..50) Περιοχή χρέωσης του πελάτη Zip xsi:string (AN1..16) Τ.Κ. χρέωσης του πελάτη City xsi:string (AN1..64) Πόλη χρέωσης του πελάτη Address xsi:string (AN1..100) ιεύθυνση χρέωσης του πελάτη ShippingAddress element Στοιχείο shipping address Country xsi:string (A2) Κωδικός χώρας αποστολής του προϊόν (π.χ. GR, US, IT). µε βάση το πρότυπο ISO State xsi:string (AN1..50) Περιοχή αποστολής προϊόντος Zip xsi:string (AN1..16) Τ.Κ. περιοχής που θα αποσταλεί το προϊόν City xsi:string (AN1..64) Πόλη αποστολής προϊόντος Address xsi:string (AN1..100) ιεύθυνση αποστολής προϊόντος PaymentInfo element Στοιχείο Payment info PayMethod xsi:string (AN1..20) Μέθοδος πληρωµής Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 14 από 36

15 ιαθέσιµες τιµές: visa, mastercard, visaelectron, maestro, amex CardPan xsi:string (N13..19) Αριθµός κάρτας πελάτη CardExpDate xsi:string (N4) Ηµεροµηνία λήξης της κάρτας (µε τη µορφή YYMM) CardHolderName xsi:string (AN1..24) Ονοµατεπώνυµο κατόχου κάρτας CardCvv2 xsi:string (N3..4) Ο κωδικός CVV2 ή CVC2 ή CID RecurringIndicator xsi:string (A1) Η τιµή R υποδεικνύει ότι πρόκειται για επαναλαµβανόµενη πληρωµή RecurringParameters element Στοιχείο RecurringParameters ExtRecurringfrequency xsi:string (N1..3) Η συχνότητα σε ηµέρες για την εκτέλεση επαναλαµβανόµενης πληρωµής (recurring payment) (ως µήνας θεωρείται η τιµή 28) Η ηµεροµηνία πέραν της οποίας ΕΝ θα πραγµατοποιείται η επαναλαµβανόµενη πληρωµή ExtRecurringenddate xsi:string (N8) ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η ηµεροµηνία πρέπει να είναι σε µορφή YYYYMMDD Επαναλαµβανόµενη πληρωµή ΕΝ µπορεί να αποσταλεί ταυτόχρονα µε δόσεις (installments) InstallmentParameters element Στοιχείο Installments parameters ExtInstallmentoffset xsi:integer (N1..2) O αριθµός των µηνών χάριτος (µεταχρονολόγησης), πριν ξεκινήσουν να χρεώνονται δόσεις (εφόσον υφίσταται εµπορική συµφωνία µε την Τράπεζα) O αριθµός των µηνιαίων δόσεων (εφόσον υφίσταται εµπορική συµφωνία µε την Τράπεζα) ExtInstallmentperiod xsi:integer (N1..2) ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η αποστολή της µεταβλητής είναι υποχρεωτική αν έχει αποσταλεί το extinstallmentoffset Οι δόσεις ΕΝ µπορούν να αποσταλούν ταυτόχρονα µε επαναλαµβανόµενες πληρωµές (recurring payments) ThreeDSecure element Στοιχείο 3DSecure EnrollmentStatus AuthenticationStatus CAVV xsi:string (AN1) xsi:string (AN1) xsi:string (AN28) Η τιµή υπολογίζεται µε βάση τον προηγούµενο πίνακα Η τιµή υπολογίζεται µε βάση τον προηγούµενο πίνακα Η τιµή που στάλθηκε από το MPI Response (Αν MD status = 2,3,5, 6 η τιµή του CAVV µένει κενή) Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 15 από 36

16 XID ECI TransactionInfo OrderId Operation xsi:string (AN28) xsi:string (N2) element xsi:string (AN1..50) xsi:string (AN1..25) Η τιµή που στάλθηκε από το MPI Response Η τιµή που στάλθηκε από το MPI Response (Αν MD status = 2,3,5, 6 η τιµή του ECI µένει κενή) Στοιχείο TransactionInfo (χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση που στέλνεται ακύρωση επαναλαµβανόµενης πληρωµής µε τη χρήση του RecurringOperationRequest Μοναδικός κωδικός συναλλαγής που καθορίζει η επιχείρηση. Επιτρέπονται µόνο αλφαριθµητικοί χαρακτήρες µε µέγιστο µήκος 50 χαρακτήρες και χωρίς κενά µεταξύ τους Χρησιµοποιείται η τιµή Cancel για την ακύρωση επαναλαµβανόµενης πληρωµής 5) Μετά την επεξεργασία της συναλλαγής από την υπηρεσία Alpha e-commerce, τα πεδία που επιστρέφονται φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Elements απαντητικού µηνύµατος από Τράπεζα (Response) VPOS element Στοιχείο XML Root Message element type message Στοιχείο Message lang attribute, xsi:string Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο XML Request µήνυµα messageid attribute, xsi:string Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο XML Request µήνυµα version attribute, xsi:string Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο XML Request µήνυµα Digest xsi:string Response element Στοιχείο Response Υπολογίζεται µε βάση τις µεταβλητές του απαντητικού µηνύµατος OrderId xsi:string Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο XML Request µήνυµα OrderAmount Currency PaymentTotal xsi:decimal xsi:string xsi:decimal Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο XML Request µήνυµα Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο XML Request µήνυµα Επιστρέφεται η τιµή που είχε σταλεί στο XML Request µήνυµα Status xsi:long Το αποτέλεσµα της συναλλαγής: AUTHORIZED εάν η επιχείρηση έχει στείλει PRE-AUTH συναλλαγή και αυτή Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 16 από 36

17 TxId Sequence SeqTxId xsi:string xsi:integer xsi:long ολοκληρώθηκε επιτυχώς CAPTURED αν η επιχείρηση έχει στείλει SALE συναλλαγή και αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς REFUSED εάν η συναλλαγή δεν πήρε έγκριση CANCELED (επιστρέφεται µόνο σε περίπτωση ακύρωσης επαναλαµβανόµενης συναλλαγής) ERROR εάν παρουσιάστηκε πρόβληµα κατά τη διάρκεια της συναλλαγής Κωδικός συναλλαγής που παράγεται αυτόµατα από την υπηρεσία Alpha e- Commerce Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης πληρωµής, ο αύξων αριθµός της επαναλαµβανόµενης πληρωµής Σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης πληρωµής, το TxId της επαναλαµβανόµενης συναλλαγής PaymentRef xsi:string Κωδικός έγκρισης συναλλαγής RiskScore ErrorCode Description xsi:integer xsi:string xsi:string είκτης ρίσκου της συναλλαγής (επιστρέφεται σε περίπτωση που έχει χρησιµοποιηθεί ο Fraud Score Server µελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) Σε περίπτωση που η συναλλαγή έχει status ERROR, ο κωδικός του error Σε περίπτωση που η συναλλαγή έχει status ERROR περιγράφεται λεκτικά το πρόβληµα (όλα τα λεκτικά περιέχονται στην ενότητα του Παραρτήµατος) OriginalXML xsi:string Το αρχικό XML Μήνυµα κωδικοποιηµένο Τα διάφορα elements (είτε του request είτε του response) ενδέχεται να είναι υποχρεωτικά ή προαιρετικά ανάλογα µε τον τύπο του µηνύµατος. Ο παρακάτω πίνακας περιέχει την υποχρεωτικότητα του κάθε element (R - required, O-optional, C- conditional) ανάλογα µε τον τύπο του µηνύµατος. Field element/ Request SaleRequest Authorisation Request CaptureRequest RefundRequest CancelRequest RecurringOperationRequest SaleResponse AuthorisationResponse CaptureResponse RefundResponse CancelResponse RecurringOperationResponse RecurringNotification Παρατηρήσεις VPOS Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 17 από 36

18 Message lang O O O O O O messageid R R R R R R version R R R R R R Authentication Mid R R R R R R R Digest R R R R R R Password C C C C C C C Χρησιµοποιείται µόνο σε περίπτωση που δεν στέλνεται το digest OrderInfo DeviceCategory OrderId R R R R R OrderDesc O O OrderAmount R R R R R Currency R R R R R Payer O O PayerPhone O O AddFraudScore C C Χρησιµοποιούνται µόνο σε περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί BlockScore C C ο Fraud Score Server (Μελλοντικά διαθέσιµη υπηρεσία) Var1 O O Var2 O O Var3 O O Var4 O O Var5 O O MOTO O O BillingAddress Country O O State O O Zip O O City O O Address O O ShippingAddress O O Country O O State O O Zip O O City O O Address O O PaymentInfo PayMethod R R R R R CardPan R R R R R CardHolderName R R CardExpDate R R Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 18 από 36

19 CardCvv2 R R RecurringIndicator RecurringParameters ExtRecurringfrequency ExtRecurringenddate InstallmentParameters C C ExtInstallmentoffset C C ExtInstallmentperiod C C ThreeDSecure EnrollmentStatus C C AuthenticationStatus C C CAVV C C XID C C ECI C C TransactionInfo OrderId Operation C C C C R R Η τιµή R υποδυκνείει ότι πρόκειται για επαναλαµβανόµενη πληρωµή Απαραίτητη εφόσον έχει αποσταλεί η τιµή R στη µεταβλητή RecurringIndicator Απαραίτητη εφόσον έχει αποσταλεί η τιµή R στη µεταβλητή RecurringIndicator Απαραίτητη εφόσον έχει αποσταλεί η τιµή R στη µεταβλητή RecurringIndicator Απαραίτητο εφόσον η συναλλαγή είναι µε δόσεις Απαραίτητο εφόσον η συναλλαγή είναι µε δόσεις Απαραίτητο εφόσον η συναλλαγή είναι µε δόσεις εν έχει εφαρµογή στην υλοποίηση µέσω MOTO XML εν έχει εφαρµογή στην υλοποίηση µέσω MOTO XML εν έχει εφαρµογή στην υλοποίηση µέσω MOTO XML εν έχει εφαρµογή στην υλοποίηση µέσω MOTO XML εν έχει εφαρµογή στην υλοποίηση µέσω MOTO XML Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 19 από 36

20 Response message Field element/ Response SaleRequest Authorisation Request CaptureRequest RefundRequest CancelRequest RecurringOperationRequest SaleResponse AuthorisationResponse CaptureResponse RefundResponse CancelResponse RecurringOperationRespon se RecurringNotification Παρατηρήσεις VPOS Message lang O O O O O O O messageid R R R R R R R version R R R R R R R Digest R R R R R R R Response OrderId R R R R R R R OrderAmount R R R R R R Currency R R R R R R PaymentTotal R R R R R R Status R R R R R R R TxId C C C C C R Sequence R SeqTxId R PaymentRef C C C C C C RiskScore O O ErrorCode C C C C C C C Description O O O O O O O OriginalXML Στέλνεται εφόσον είναι διαθέσιµο Στέλνεται σε περίπτωση που η µεταβλητή Status έχει την τιµή ERROR Ακολουθούν παραδείγµατα µηνυµάτων XML request και XML response για συναλλαγές 3D Secure. Παράδειγµα Request µε 3D Secure <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><vpos xmlns="http://www.modirum.com/schemas"><message messageid=" " version="1.0"><salerequest><authentication><mid> </mid></authentication><orderinfo><o rderid> </orderid><orderdesc></orderdesc><orderamount>1.25</orderamount>< Currency>EUR</Currency><Payer ></Payer ></OrderInfo><PaymentInfo><PayMethod>vis a</paymethod><cardpan> </cardpan><cardexpdate>1601</cardexpdate><ca rdcvv2>345</cardcvv2><cardholdername>john Smith</CardHolderName><ThreeDSecure><EnrollmentStatus>Y</EnrollmentStatus><Authentication Status>Y</AuthenticationStatus><CAVV>AAABBgJ3IgABOEdmCHciEH8AAAE=</CAVV><XID>MDA wmdawmdezodq3nju0ody2odk=</xid><eci>05</eci></threedsecure></paymentinfo></sale Request></Message><Digest>XaPzsxIeWPdpX7RrMR6yJo/H8OY=</Digest></VPOS> Τεχνικές οδηγίες για τη διασύνδεση επιχείρησης µε την υπηρεσία Σελίδα 20 από 36

Alpha e-commerce µέσω Re-direct

Alpha e-commerce µέσω Re-direct Τεχνικές οδηγίες για την online διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Version 1.5 Σεπτέµβριος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω Redirect Model

Alpha e-commerce µέσω Redirect Model Τεχνικές οδηγίες για την online διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Version 1.4 Ιανουάριος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Alpha e-commerce µέσω Re-direct

Alpha e-commerce µέσω Re-direct Τεχνικές οδηγίες για την online διασύνδεση επιχείρησης µε την Υπηρεσία Version 1.4 Απρίλιος 2014 Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση. ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή?

Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Ρωτάω και µαθαίνω Τι σηµαίνει «πιστοποίηση πληρωτή» σε µια e-commerce πληρωµή? Πιστοποίηση Πληρωτή (payer authentication) σηµαίνει να µπορεί ένα e-shop να εξακριβώνει την νόµιµη κατοχή της κάρτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων

Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Διαβούλευση για την ηλεκτρονική υποβολή αποδείξεων Εισαγωγή Είναι δεδομένη η εστίαση του νέου φορολογικού νόμου στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Σημαντική διάσταση των μεταρρυθμίσεων που εισάγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για το Έργο «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων»

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για το Έργο «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων» ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΝΤΟΜΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ για το Έργο «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

sendsms.gr HTTP Service

sendsms.gr HTTP Service Ανάγνωση στοιχείων λογαριασμού χρήστη sendsms.gr HTTP Service action: user_load SERVER RESPONSE αρ. σφάλματος επίθετο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών

Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών Σύστηµα Ηλεκτρονικών Πληρωµών Συνδροµών ΤΕΕ Εισαγωγή και παρακολούθηση διακανονισµών 1. Γενικά Το παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζει το νέο σύστηµα ηλεκτρονικών συναλλαγών για την είσπραξη των συνδροών του ΤΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Μηνύµατα Συστήµατος... 17. 3 Αναφορές Μηνυµάτων... 10 3.1 Ανάκτηση Αναφορών... 10 3.1.1 Παράµετροι αναφορών... 10

7.2 Μηνύµατα Συστήµατος... 17. 3 Αναφορές Μηνυµάτων... 10 3.1 Ανάκτηση Αναφορών... 10 3.1.1 Παράµετροι αναφορών... 10 SMS MANAGER HTTP API Specifications for SMS sending Updated 9/11/2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 3 2. Αποστολή Μηνυµάτων... 4 2.1 Τύποι Μηνυµάτων... 4 2.2 Παράµετροι Αποστολής... 5 2.3 Αποστολή απλού sms...

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ [e-shop] Δημιουργήστε το δικό σας e-shop σε τρία απλά βήματα 1. Επιλογή προτύπου 2. Δοκιμή σε πραγματικό χρόνο 3. Αγορά ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL http://www.mysms.com.gr/api.php, με τις ακόλουθες μεταβλητές.

Το αίτημα (http request) για την αποστολή μηνύματος γίνεται στον server μας στο URL http://www.mysms.com.gr/api.php, με τις ακόλουθες μεταβλητές. ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 33 (ΜΕΓΑΡΟ ΑΒΕΡΩΦ), Τ.Κ. 54622, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310 231 557, ΦΑΞ: 2310 231 552 URL: www.mysms.com.gr ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: support@mysms.com.gr 1. Αποστολή SMS Το αίτημα

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10

Εισαγωγή στην εφαρμογή Βασική Σελίδα (Activity) Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή στην εφαρμογή... 2 Βασική Σελίδα (Activity)... 3 Ρυθμίσεις... 3 Πελάτες... 6 Αναζήτηση Πελάτη... 6 Προβολή Πελάτη... 7 Επεξεργασία Πελάτη... 10 Αποθήκη... 11 Αναζήτηση προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Secure With Cromar Web Version 1.0 Πρόσβαση http://www.cromar.gr/securewithcromar/main.html Εκπαιδευτικά Video: http://www.cromar.gr/pages.php?p_id=145 Εισαγωγή... 3 Διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (M.I.S.) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ EZISTORE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Διαχειριστές Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1. Πηγαίνετε στη σελίδα και κάντε κλικ στο «ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ» ή «Γραφτείτε τώρα».

1. Πηγαίνετε στη σελίδα  και κάντε κλικ στο «ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ» ή «Γραφτείτε τώρα». Εγκατάσταση λογαριασμού και προσθήκη χρημάτων Ο ΗΓΙΕΣ 1. Πηγαίνετε στη σελίδα www.moneybookers.com και κάντε κλικ στο «ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ» ή «Γραφτείτε τώρα». 1 2. Στις επόμενες τέσσερεις σελίδες θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή

Εγχειρίδιο Φοιτητών. 1. Εισαγωγή Εγχειρίδιο Φοιτητών 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα...11 Πρόλογος του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη...13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Θεωρητική Προσέγγιση...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ...17 Ορισμός της έννοιας της επιχείρησης και οι μορφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων- Φυσικών Προσώπων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα εγγραφής Συμβούλου Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ]

Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης. Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP. Έκδοση 2.0. [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 1 από 13 Μητρώο [.gr] Οδηγός ιασύνδεσης & Αξιοποίησης του Εξυπηρετητή EPP Έκδοση 2.0 [ EPP Server Connection and Use Guide ] [.gr] cctld Σελίδα 2 από 13 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή

Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή Εγχειρίδιο Χρήστη - Μαθητή 1. Εισαγωγή Η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class», αποτελεί ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Στόχος της είναι παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού

Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού Εγχειρίδιο εγγραφής Εμπορικών Επιχειρήσεων Πώλησης Υπολογιστικού Εξοπλισμού στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Συναρτήσεις Κατακερματισμού και Πιστοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης

ENTOURIUM Οδηγίες Χρήσης Κοινές Διαδικασίες Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στην Εφαρμογή 2 Entourium Υπηρεσίες (Modules) Καλάθι Αγοράς 3 Περίοδος Εργασίας Tool Bar Menu Επιλογών 4 Φίλτρα διαθεσιμότητας 5 Προσθήκη στο Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR-TR ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EMIR-TR ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΩΝ Έκδοση : 1.3 16/02/2015 Η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

1. Απαιτήσεις εργασίας

1. Απαιτήσεις εργασίας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας 2 η Εργασία στο μάθημα «Δικτυακά Πολυμέσα Ι»: «Δημιουργία φόρμας για καταχώρηση στοιχείων με HTML - Javascript» Ημερομηνία παράδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ E-COMMERCE

ΠΛΗΡΗΣ ΛΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ E-COMMERCE Αυξήστε την αναγνωρισιμότητα της επιχείρησης σας και εκτοξέυστε τις πωλήσεις σας με το ANTYXSOFT E- COMMERCE! Αξιοποιώντας τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες της Microsoft και υποστηρίζοντας όλους τους Browsers

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GenikiCourier Prestashop Module ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ MODULE... 2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 3 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (Configuration)... 4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ...5 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1

Πίνακας Εικόνων. 22/04/2014 Έκδοση 3.0.1 Προδιαγραφές για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα». Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Εταιρικούς Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP.

Παράρτημα A: PHP, HTML φόρμες και το πρωτόκολλο HTTP. Εργαστήριο #5 Τι πρέπει να έχετε ολοκληρώσει από το προηγούμενο εργαστήριο. Θα πρέπει να ξέρετε να εισάγετε ένα βασικό πρόγραμμα PHP μέσα σε μια ιστοσελίδα, τη χρήση της echo και τον χειρισμό απλών μεταβλητών

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank)

ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) ALPHA BANK Γραμμογράφηση αρχείων Alpha Bank File Transfer Άμεσες Χρεώσεις (Είσπραξη οφειλών μέσω παγίων εντολών χρεώσεως λογαριασμών Alpha Bank) (ενσωμάτωση αλλαγών SEPA / Κανονισμός (ΕΕ) 260/2012) Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι

Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι Ηλεκτρονική Υπηρεσία ιαχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.I. Παραδοτέο: Εγχειρίδιο Εφαρμογής Πίνακας Περιεχομένων Είσοδος στο Πληροφοριακό σύστηµα και ήλωση Στοιχείων... 4 Υποβολή Αίτησης Μετεγγραφής...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού

Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης Ηλεκτρονικής Πύλης Δήμου Κορυδαλλού Έκδοση 1.0 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 37013 / 22-7-2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας

Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Οδηγός Εφαρμογής Ksyla.gr Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Το ksyla.gr είναι μια κοινότητα αγοραπωλησίας καύσιμου ξύλου σε οποιαδήποτε μορφή (καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες, κάρβουνα) καθώς επίσης και ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα Εγγραφής Συμβούλου-Στελέχους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ GREAT TASTE 2015 ONLINE ΟΔΗΓΙΕΣ - Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gff.co.uk/gta. - Κάντε κλικ στο Enter Here (Δήλωση συμμετοχής εδώ), στο κόκκινο πλαίσιο, ή στο Access MyGuild

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχική Σελίδα 2. 2 Εγγραφή 3. 3 Προφίλ χρήστη 6. 4 Διαχείριση SSH κλειδιών 7. 5 Δημιουργία νέας εικονικής μηχανής 9. 6 View instance 14

1 Αρχική Σελίδα 2. 2 Εγγραφή 3. 3 Προφίλ χρήστη 6. 4 Διαχείριση SSH κλειδιών 7. 5 Δημιουργία νέας εικονικής μηχανής 9. 6 View instance 14 Vima User Guide Περιεχόμενα 1 Αρχική Σελίδα 2 2 Εγγραφή 3 3 Προφίλ χρήστη 6 4 Διαχείριση SSH κλειδιών 7 5 Δημιουργία νέας εικονικής μηχανής 9 6 View instance 14 7 Διαχείριση 20 8 Ιστορικό 20 9 Στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:...

Είσοδος στην εφαρμογή Δημιουργία Εταιρίας Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας: Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία: Καρτέλα Τράπεζα:... Περιεχόμενα Είσοδος στην εφαρμογή... 3 Δημιουργία Εταιρίας... 5 Καρτέλα Στοιχεία εταιρίας:... 6 Καρτέλα Πρόσθετα στοιχεία:... 6 Καρτέλα Τράπεζα:... 7 Καρτέλα λογιστική:... 9 Καρτέλα e-mail info... 9 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΥ (smille) Εγχειρίδιο Χρήσης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Ε.Μ.Π. Το σύστημα smille αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Βιβλιοθήκη & Κέντρο πληροφόρησηας,

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Εγγραφή - Πιστοποίηση ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Εγγραφή - Πιστοποίηση 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγγραφή Πιστοποίηση χρηστών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών... 3 Βήµα 1ο από 2... 4 Βήµα 2ο από 2... 6 Εγγραφή για υποβολή ΑΠ Κοινών Επιχειρήσεων... 7 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1. Ερώτηση Ποιο σκοπό επιτελεί η λειτουργία του TRS; Επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (επιχείρησης) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Εξωτερικών Χρηστών Δημοτικών Πυλών Έκδοση 1.1 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 494/27.12.2006 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

WWW.MLMNET.GR GOLDBEX

WWW.MLMNET.GR GOLDBEX WWW.MLMNET.GR GOLDBEX ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. Για να προσκαλέσουμε έναν καινούριο αγοραστή να μπει στην ομάδα μας του στέλνουμε το προσωπικό μας λινκ. Το λινκ αυτό το βρίσκουμε στο e-mail που μας έστειλε η εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων. Οδηγίες χρήσεως Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου...2 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο...2 3. Εγκατάσταση...3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ CLAROLINE Κατάλογος περιεχομένων Εγγραφή μαθητή στο Claroline...2 Εγγραφή σε μάθημα...3 Τα μαθήματά μου...4 Αλλαγή του προφίλ μου (Manage my account)...4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο

Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς. Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο Εγχειρίδιο Χρήσης για Εκπαιδευτές/Διοικητικούς Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο 1. Εισαγωγή 1.1 Περιγραφή Λειτουργίας Πλατφόρμας Η Πλατφόρμα Μεταφόρτωσης και Μετατροπής Βίντεο παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Θρασυµάχου 14, Αθήνα - 6ος όροφος Τηλέφωνο: 210 2139880 Fax: 210 2139916 E-mail: sales@icop.gr ICOP - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - INTERNET WEBSOLUTIONS ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Ηµεροµηνία: E-mail: Όνοµα υπευθύνου: Εταιρία:

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server)

Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Εγκατάσταση & Παραµετροποίηση Εξυπηρετητή Πιστοποίησης Χρηστών (Radius Server) Μάθηµα: Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων Φοιτητές: Μπάτσου Ελευθερία 573 Στεφανίδης Γιώργος 546 Υπ. Καθηγητής: Π. Σαρηγιαννίδης

Διαβάστε περισσότερα

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA

ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA EDPS AE ELECTRONIC DATA PROCESSING SOURCE SA 28/09/00 1 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ www.edps.gr 28/09/00 2 Το ηλεκτρονικό εµπόριο ως νέο µέσο συναλλαγής µεταξύ του αγοραστή και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Server Side Scripting I PHP Τεχνολογίες Διαδικτύου Server Side Scripting I PHP Εισαγωγή PHP PHP:Hypertext Preprocessor Mηχανή που συνοδεύει web servers όπως ο IIS και ο Apache Η PHP είναι γλώσσα προγραμματισμού για web εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign.

Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegogo Campaign. Πώς να συνεισφέρετε στην «Θρούμπι» Indiegg Campaign. Για να συμβάλετε στην καμπάνια μας, αναζητήστε το μεγάλο Cntribute Nw κουμπί στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Κάνοντας κλικ στο κουμπί αυτό θα βρεθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου

Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου Οδηγός Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Ηρακλείου 2 Περιεχόμενα 1. Αρχική 3 2. Δημιουργία λογαριασμού...4 3. Εισαγωγή στο σύστημα......7 4. Εκτέλεση ανταλλαγής....12 5. Αξιολόγηση 14 6. Έξοδος 14 3 1. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Interveng Affiliated Centers Manual

Interveng Affiliated Centers Manual Interveng Affiliated Centers Manual Δημιουργία Λογαριασμού: Για την δημιουργία νέου χρήστη πατάμε πάνω δεξιά στην επιλογή Register Now και από τις διαθέσιμες επιλογές πατάμε στο Create new CVET account.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλές Εργαλείο Διαχείρησης Προμηθευτή. Οδηγίες για δημιουργία HP προμηθευτή: Πως να εγγράψετε την εταιρεία σας στην λίστα προμηθευτών της ΗΡ

Ασφαλές Εργαλείο Διαχείρησης Προμηθευτή. Οδηγίες για δημιουργία HP προμηθευτή: Πως να εγγράψετε την εταιρεία σας στην λίστα προμηθευτών της ΗΡ Ασφαλές Εργαλείο Διαχείρησης Προμηθευτή Οδηγίες για δημιουργία HP προμηθευτή: Πως να εγγράψετε την εταιρεία σας στην λίστα προμηθευτών της ΗΡ Global Procurement Last Updated: 3 February 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών

ALPHA BANK. Οδηγίες Χρήσεως. Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών Συναλλαγών ALPHA BANK Οδηγίες Χρήσεως Καταχώρηση τιμολογίων Εισαγωγών προς έγκριση από την Επιτροπή Τραπεζικών 06/11/2015 Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 2.1 Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης online συστήματος κρατήσεων. Δήμος Στροβόλου

Οδηγίες Χρήσης online συστήματος κρατήσεων. Δήμος Στροβόλου Οδηγίες Χρήσης online συστήματος κρατήσεων Δήμος Στροβόλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 3 ΣΥΝΔΕΣΗ 6 ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΣΑΣ; FORGOT PASSWORD 7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - DASHBOARD

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop

Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας ERPeshop Αποσυμπιέζουμε το αρχείο ERPeshop.zip στον υπολογιστή μας. Θα πρέπει μέσα στο φάκελο ERPeshop να βλέπουμε το παρακάτω αποτέλεσμα: Αποσυμπιέζουμε το αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης

Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής Συμβούλων Υποστήριξης / Ενημέρωσης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Σελίδα εισόδου... 4 3. Αρχική καρτέλα... 6 4. Στοιχεία Συμβούλου... 7 5. Στοιχεία λογαριασμού... 8 6. Αιτήματα Παρόχων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ Εγχειρίδιο Χρήσης Εθελοντή Αιμοδότη στo Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Μητρώου Αιμοδοτών Κεντρικές Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE

ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ALPHA WEB INTERNATIONAL TRADE 1 Α. ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 3 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (IMPORT L/C)...3 Α.1.1 ΑΙΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe

Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe Βασικές λειτουργίες διαδανεισμού μέσα από το σύστημα SmILLe Κεντρικό σύστημα διαδανεισμού smille περιβάλλον διαχειριστή. Για την είσοδό σας στο σύστημα επισκέπτεστε την σελίδα http://ill.lib.ntua.gr/smille/admin/login.php

Διαβάστε περισσότερα