Bevegelsesdetektor 360, hyperfrekvens, fasademontering i vegg eller tak

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Bevegelsesdetektor 360, hyperfrekvens, fasademontering i vegg eller tak"

Transcript

1 o evegelsesdetektor 360, hyperfrekvens, fasademontering i vegg tak s Rörelsedetektor 360 Hyper Frekvens för väggmontering utskjutande takmontering p Korkeataajuusliiketunnistin 360, pinta-asennus seinälle kattoon u Ανιχνευτς κίνησης μικροκυμάτων 360 για εξωτερικ εγκατάσταση στον τοίχο στην οροφ EE3 min. 2,5 m m elasning / Typ av last / Kuormien tyyppi / Είδη φορτίων T +35 C 10 C1 230 V v Glødelamper / Glödlampor Hehkulampu / Λαμπτρες πυρακτώσεως +35 C < T +50 C 6 C1 230 V v 2300 W 1300 W Halogenlamper lavspenning / Halogena lampor lågspänning Halogeenilamput pienjännite / αλογόνου λαμπτρων χαμηλς τάσης Ikke kompenserte fluorescerende lysrør / Okompenserade lysrör Kompensoimattomat loisteputket / χωρίς αποζημίωση λυχνίες φθορισμού Parallellkoblede fluoroscerende lysrør / Parallellanslutna lysrör Rinnankytketyt loisteputket / παράλληλη σύνδεση λαμπτρων φθορισμού Kompakt fluo / Fluo kompakt Pienoisloistelamput / συμπαγών λαμπτρων φθορισμού 2300 W 1300 W 1200 W 1200 W 1000 W / 110 µf 1000 W / 110 µf 20 x 20 W 20 x 20 W ED / ED / ED / Λυχνία ED 20 x 20 W 20 x 20 W Halogenlamper høyt lavspenning Med ferromagnetiske Elektroniske ballaster / Halogena lampor starkt lågspänning med Ferromagnetiska Elektroniska förkopplingsdon Suojajännitteelliset halogeenilamput ferromagneettisella elektronisella liitäntälaitteella / λάμπες υψηλά χαμηλς τάσης αλογόνου με Σιδηρομαγνητικά Ηλεκτρονικά μπάλαστ Fluorescerende lysrør Med ferromagnetiske Elektroniske ballaster / lysrör med Ferromagnetiska Elektroniska förkopplingsdon oisteputket ferromagneettisella elektronisella liitäntälaitteella / λυχνίες φθορισμού με Σιδηρομαγνητικά Ηλεκτρονικά μπάλαστ 1500 V 1300 V 50 W 50 W Ved bruk med ikke-angitte belastninger er det absolutt nødvendig å bruke relé. Vid användning med belastningar som inte specificeras måste man använda reläer. Käytettäessä muita määrittelemättömiä kuormia, kuorman kytkentä ohjausreleellä. Σε περίπτωση χρσης με μη καθορισμένα φορτία, είναι υποχρεωτικ η χρση ηλεκτρονόμου. 1

2 O Presentasjon av produktet og innstillinger Detektoren EE3 er en aktiv bevegelsesdektor 360 (takmontering). Denne detektoren med hyperfrekvensteknologi reagerer på bevegelsene uavhengig av temperaturen. Dette apparatet kan detektere bevegelser gjennom dører, glass og ikkemetalliske, tynne vegger. Installasjon For å oppnå optimale detekteringsforhold er det ønskelig å respektere følgende anbefalinger: - nbefalt installasjonshøyde: 2,5 meter. - Detekteringsfølsomheten (1- m) må ikke stilles utover denne detekteringssonen, s detekteres bevegelsene gjennom ikke-metalliske vegger, dører og glass fra områder lenger bort. Installasjonsråd Ved installasjon på fuktig sted må du bore et tømmehull på beskyttelsesdekselet. En kabelføring som skal brekkes av, finnes om nødvendig på beskyttelsesdekselet. Testprosedyre (detekteringssone) For å teste n og justere detekteringens rekkevidde setter du lysstyrketerskelen på maksimalt y og den minimale funksjonstiden på 5 sek. Dermed utløses detektoren øyeblikkelig slik at du lett kan justere detekteringsrekkevidden. Innlæringsmodus år den omgivende lysstyrken har nådd verdien som får detektoren til å tenne lyset ved bevegelse, setter du potensiometeret 2 på. Den omgivende lysstyrken registreres etter 10 sekunder. I denne modusen blinker den røde indikasjonslampen 2 ganger per sekund. Funksjonsmåter Trykk V Pulsfunksjonen på potensiometeret 3 setter utgangen under strøm i 2 sekunder. Denne funksjonen er ikke beregnet på å styre lastene direkte, men for eksempel styre en tidsbryter i en trappeoppgang. Permanent belysning Hvis en bryter er installert på detektorens krets (jvf. tilkobling), foreligger følgende funksjoner i tillegg til tenning og slukking: Tekniske karakteristikker Tilførselsspenning Detektorens frekvens 5, Ghz +/- 0,075 Ghz Detekteringssone 360 Mottakerens kategori 2 Forbruk i hvilemodus Funksjonstid belysningsutgang 5 sek 15 min ysstyrketerskel lux Detekteringsfølsomhet 1 m m nbefalt installasjonshøyde 2,5 m Festetilbehør 2 skruer Ø 4,5 mm og lengde 50 mm Driftstemperatur -20 C > +50 C agringstemperatur -35 C > +70 C Isolasjonsklasse eskyttelsesindeks ormer E ; RF Standard ETSI, E V1.3.1 Oppstrøms beskyttelse Maksimal høyde over havet 2000 m Forurensingsgrad 2 Tilkobling Fasademontering av EE3 1. Skru løs holdeskruene 4 fra boksen Fjern boksen Fest boksen 6 til taket veggen med 2 skruer (med diameter 4,5 mm og lengde 50 mm). 4. Koble til detektoren i samsvar med tilkoblingsskjemaene (se "Tilkoblinger"). 5. Sett boksen 5 tilbake på plass. 6. Skru til de to holdeskruene 4 på boksen 5 for å garantere tetthet. 7. Still inn potensiometrene (jvf. "Innstillinger av potensiometrene").. Sett beskyttelsesdekselet 7 på plass. Trykk på dekselet for å sørge for at det klemmes på plass. Viktig Etter detektorens strømtilførsel trengs det 10 sekunder for initialisering. Innstillinger av potensiometrene 1 Potensiometer for innstilling 1 av detekteringsfølsomheten (detekteringssone) 2 Potensiometer for innstilling 2 av lysstyrketerskelen Potensiometer for innstilling 3 av funksjonstiden Det er mulig å bruke potensiometrene 1, 2 og 3til å stille inn detekteringsfølsomheten, lysstyrketerskelen og funksjonstiden ved hjelp av en skrutrekker: Detekteringsfølsomhet: 1- m. Potensiometeret 1 er forhåndsinnstilt på en standardverdi på ca. 1 m. ysstyrketerskel: lux. Potensiometeret 2 er forhåndsinnstilt på en standardverdi på ca lux. Funksjonstid: 5 sek. til 15 min. Potensiometeret 3 er forhåndsinnstilt på en standardverdi på ca. 5 lux. nvändbar i all Europa M og i Sveits hager Controls erklærer herved at dette radiomottaker er i samsvar med de essensielle krav og relevante retningslinjer i direktivet 1/5/EC. For CE deklarasjonen se siden Viktig ryteren må trykkes raskt, mellom 0,5 og 1 sekund. Funksjonsmåte med detektor 1. Slå på lyset (hvis lampen er V): Trykk på bryteren på følgende måte "OFF" - "O", dvs. 1 x V og PÅ. ampen lyser vedvarende i den programmerte tiden. OFF O 5 s - 15 min 2. Slukk lyset (hvis lampen er PÅ). Trykk på bryteren på følgende måte "OFF" - "O", dvs. 1 x V og PÅ. ampen slukkes, går over til detekteringsmodus. Permanent belysning (4 t) 1. ktiver den permanente belysningen: Trykk på bryteren på følgende måte: "OFF" - "O" - "OFF" - "O", dvs. 2 x V og PÅ. Dette må gjøres på under 1,5 sekunder. ampen går så over til 4 timers permanent belysning (den røde lampen lyser vedvarende). Den går så automatisk over til detekteringsmodus (den røde lampen slukkes). OFF O OFF O 4 h 1. Slukk den permanente belysningen: Trykk på bryteren på følgende måte "OFF" - "O", dvs. 1 x V/PÅ. ampen slukkes, går over til detekteringsmodus. ruk/vedlikehold Detektoren er beregnet på automatisk tenning og slukking av belysningen. Den er imidlertid ikke beregnet på spesielle innbruddsalarmer, for den er ikke beskyttet mot hærverk. Hvis overflaten tilskitnes, må den rengjøres med en fuktet klut (ikke bruk rengjøringsmiddel). Samkobling Samkobling er mulig, men man må passe på å unngå å overstige den maksimale effekten som kan kobles til en detektor. lle apparater må dessuten kobles til samme fase. Hva skal man gjøre hvis? Etter et strømbrudd Detektoren fortsetter å fungere med den angitte lysstyrketerskelen takket være potensiometeret 2. år potensiometeret 2 er i innlæringsmodus, beholdes lysstyrkenivået som ble stilt inn før strømbruddet, i minnet, og detektoren starter ikke en innlæringsmodus på nytt. Hvis du brukte modusen permanent belysning, går detektoren da tilbake til detekteringsmodus. Ufrivillig detektering Detektorens rekkevidde er for svak Detektoren er ikke strømførende Detektoren tenner ikke lampen Detektoren slukker ikke lampen - Kontroller at detekteringssonen ikke går gjennom en vegg, en dør et glass. - Sjekk om en gjenstand (blomst, gardin...) et annet element beveger seg i detektorens detekteringssone og medfører en ny utløsning. - Reduser detekteringsfølsomheten takket være potensiometer 1. - Kontroller detektorens innstilling for følsomhet (potensiometer 1). - Defekt oppstrømsbeskyttelse, apparat frakoblet. Kontroller kabelen med en spenningstester, gjenopprett oppstrømsbeskyttelsen, koble bryteren inn. - Kortslutning Kontroller koblingen. - Ekstra toveisbryter på STS. Koble inn. - Defekt lyspære. Skift lyspæren. - Skumringsinnstillingen er i nattposisjon om dagen. Still inn på nytt. - Ekstra toveisbryter på STS. Koble inn. - Permanent belysning aktivert (rød lampe tent). Slukk den permanente belysningen. - En annen detektor er parallellkoblet og fortsatt aktiv Vent på den andre detektorens tidsavbrudd. pparatet skal installeres av autorisert elektriker og i henhold til de normer for installering som gjelder i landet. 23

3 S eskrivning av produkten och reglagen Detektor EE3 är en rörelsedetektor som fungerar i 360 (takmontering). Detektorn har en Hyper Frekvensteknologi som reagerar på rörelser oavsett temperatur. Denna apparat kan detektera rörelser genom dörrar, fönster och väggar som inte består av metall och inte är alltför tjocka. Förutsättningar för installationen För att uppnå optimala avkänningstillstånd, bör man respekteras följande rekommendationer: - Rekommenderad installationshöjd: 2,5 meter. - vkänningskänsligheten (1 m) ska inte regleras bortom området som ska detekteras, i de fall systemet ska detektera rörelser genom väggar som inte består av metall, dörrar och fönster. Råd för installationen Om systemet ska installeras på en fuktig plats, måste man perforera tömningsöppning som sitter på skyddskåpan. En kabelpassage som man bryter av finns tillgänglig på skyddskåpan.a Montering av EE3 i utskjutande läge 1. Skruva loss de 4 skruvarna som fäster stommen Ta bort stommen Fäst stommen 6 i taket på väggen med 2 skruvar (med diametern 4,5 mm och med en längd på 50 mm). 4. nslut detektorn enligt kopplingsschemana (se "nslutningar"). 5. Sätt tillbaka stommen Skruva fast de två skruvarna 4 som blockerar stommen 5 ordentligt för att garantera tätheten. 7. Justera potentiometrarna (se "Inställningar för potentiometrar").. Sätt på skyddskåpan 7. Var noga med att trycka på kåpan för att se till att den klickar fast ordentligt. Viktigt Därefter krävs att man sätter på detektorn i 10 sekunder för dess initialisering. Reglering av potentiometrarna 1 Potentiometer 1 för att ställa in avkänningskänsligheten (avkänningsområde) 2 Potentiometer 2 för att ställa in ljusstyrkans tröskelvärde Potentiometer 3 för att ställa in funktionens varaktighet Det är möjligt att använda potentiometrarna 1, 2 och 3för att justera känslighetsnivån för detektionen, ljusstyrkans gränsvärden samt funktionens varaktighet genom at använda en skruvmejsel: vkänningskänslighet: från 1 till m. Potentiometer 1 har förinställts på ett standardvärde på omkring 1 m. Tröskelvärden för ljusstyrkan: från 2 till lux. Potentiometer 2 har förinställts på ett standardvärde på omkring lux. Funktionens tidslängd: mellan 5 sek. och 15 min. Potentiometer 3 har förinställts på ett standardvärde på cirka 5 sek. Kan användas överallt i Europa M och i Schweiz Härmed intygar hager Controls att denna radiomottagare står I överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1/5/EG. CE Dokumenten finner du på vår hemsida : Testprocedur (avkänningsområde) För att testa funktionen och justera avkänningskapaciteten, placera ljusstyrkans gränsvärde på y och drifttiden på minst 5 sek. för att detektorn ska sättas igång så att du lätt kan justera detekteringens omfång. Inlärningsläge är ljusstyrkenivån i omgivningen når värdet vid vilket detektorn ska sätta på ljuset vid en eventuell rörelse, ska du ställa potentiometer 2 på. Efter 10 sek. har miljöns ljusstyrkenivå registrerats. I detta läge, blinkar den röda lysdioden 2 gånger i sekunden. Funktioner Impulsfunktion V På potentiometer 3 når pulsfunktion uteffekten i 2 sekunder. Denna funktion är inte avsedd att direkt styra belastningen, utan styra en panel i trapphuset, till exempel. Funktion permanent belysning Om en kontakt har installerats i detektorns krets (koppling), har man följande funktioner tillgängliga förutom tändning och släckning: Viktigt Tryck snabbt på kontakten, mellan 0,5 och 1 sek. Funktion med detektor 1. Sätt på ljuset (om står på V): Sätt på kontakten på följande sätt "OFF" - "O" 1 gång för V och PÅ. ampan fortsätter att lysa under den inställda tiden. OFF O 5 s - 15 min 2. Släck ljuset (om är i läge PÅ) Sätt på kontakten på följande sätt "OFF " - "O" 1 gång och V och PÅ. ampan slocknar övergår till avkänningsläge. Permanent belysning (4 timmar) 1. ktivera den permanenta belysningen: Sätt på kontakten på följande sätt "OFF" - "O" - "OFF" - "O" 2 gånger för V och PÅ. Detta ska göras i minst 1,5 sek. ampan övergår då till permanent belysning i 4 timmar (den röda lysdioden fortsätter att lysa). Den återgår sedan automatiskt till avkänningsläge (den röda lysdioden slocknar). OFF O OFF O 4 h 1. Släck den permanenta belysningen: Sätt på kontakten på följande sätt "OFF" -"O" 1 gång för V/PÅ. ampan slocknar återgår till avkänningsläge. nvändning/underhåll Detektorn är framtagen för en automatisk omställning av belysningen. Det ä dock inte förutsätt för speciella larm mot intrång då den inte är skyddad mot vandalism. Om ytan blir smutsig ska man rengöra den med en fuktig trasa (använd inget rengöringsmedel). Parallellanslutning Parallellanslutning är möjlig men man ska vara noga med att man inte överskrider den maximala effekten som kan anslutas till en detektor. Först och främst ska alla apparater anslutas till samma fas. Tekniska egenskaper Matningsspänning Detektorns frekvens 5, Ghz +/- 0,075 Ghz vkänningsområde 360 Mottagarens kategori 2 Strömförbrukning i vänteläge elysningsutgångens drifttid 5 sek 15 min jusstyrkans gränsvärde lux Detekteringens känslighet 1 m m Rekommenderad installationshöjd 2,5 m Tillbehör för fastsättning 2 skruvar Ø 4, 5 mm med en längd på 50 mm Drifttemperatur -20 C > +50 C agringstemperatur -35 C > +70 C Isoleringsklass Skyddsgrad ormer E ; RF Standard ETSI, E V1.3.1 Uppströms skydd Max. installationshöjd 2000 m edsmutsningsgrad 2 nslutning Vad gör man om? Efter ett strömavbrott Detektorn fortsätter att fungera med det angivna tröskelvärdet för ljusstyrkan tack vare potentiometer 2. är potentiometer 2 är i inlärningsläge, förblir ljusstyrkenivån som var inställd före avstängningen kvar i minnet och detektorn börjar inte om med inlärningsläget. Om apparaten befann sig i läget för permanent belysning, återgår detektorn avkänningsläget. Oönskad detektering Detektorns omfång är för svart Detektorn är inte strömsatt Detektorn tänder inte Detektorn släcker inte - Kontrollera att avkänningsområdet inte går igenom en skiljevägg, en dörr ett fönster. - Kontrollera om ett föremål (gardin draperi ) något annat föremål finns i detektorns avkänningsområde och leder till en ny aktivering. - Minska avkänningskänsligheten med potentiometer 1. - Kontrollera inställningen för detektorns känslighet (potentiometer 1). - Skyddet uppströms är defekt och apparaten är inte strömsatt. Kontrollera kabeln med en spänningstester, återupprätta skyddet uppströms, ställ strömbrytaren i kretsen. - Kortslutning Kontrollera anslutningen. - Strömbrytaren sätts på och går sedan till V. Slå på den. - ampan är trasig. yt lampa. - Under dagen, är skymningsreglaget inställt på nattläge. Ställ in det igen. - Strömbrytaren sätts på och går sedan till V. Slå på den. - Den permanenta belysningen är på (den röda lysdioden lyser). Släck den permanenta belysningen. - En annan detektor är parallellansluten och fortfarande aktiverad Vänta på den andra detektorns tidsinställning. pparaten får endast installeras av behörig elektriker enligt i landet gällande installationsnormer. 35

4 P Tuotteen esittely ja säädöt Tunnistin EE3 on kattoasenteinen liiketunnistin 360 tunnistuskeilalla. Tunnistin hyödyntää korkeataajuustekniikkaa ja reagoi liikkeeseen riippumatta lämpötilasta. Se voi tunnistaa liikettä ovien, ikkunoiden sekä ohuiden ei metallisten väliseinien läpi. Käyttöönotto Optimi tunnistusolosuhteiden saavuttamiseksi, seuraavia suosituksia tulee noudattaa: - Suositeltava asennuskorkeus: 2.5 metriä. - Tunnistimen herkkyyttä (1- m) ei tule säätää tunnistettavan alueen yli, muuten liikkeet tunnistetaan ei metallisten seinien, ovien ja ikkunoiden läpi. sennusohjeet Kosteisiin tiloihin asennettaessa suojakannessa oleva poistoaukko on porattava auki. Suojakanteen on varattu paikka kaapelin läpiviennille. EE3:n pinta-asennus 1. Ruuvaa auki kotelon 5 ruuvit Poista kotelo Kiinnitä kotelo 6 kattoon seinään 2 ruuvilla (läpimitta 4,5 mm ja pituus 50 mm). 4. Johdota tunnistin kytkentäkaavioiden mukaisesti (vrt. Kytkennät ). 5. seta kotelo 5 takaisin paikalleen. 6. Ruuvaa kotelon 5 kiinnitysruuvit 4 oikein, jotta rakenne on tiivis. 7. Säädä potentiometrit (vrt. Potentiometrien säädöt ).. seta suojakansi 7 paikallee. Muista painaa kantta, jotta se napsahtaa paikalleen. Tärkeää Virran kytkennän jälkeen tunnistimen alkutoimiin kuluu 10 sekuntia. Potentiometrien säätö 1 Säätöpotentiometri 1: tunnistusherkkyys (tunnistusalue) 2 Säätöpotentiometri 2: valaistustason raja-arvo Säätöpotentiometri 3: -aika Potentiometrit 1, 2 ja 3 voidaan asetella ruuvitaltalla tunnistusherkkyyden, valaistustason raja-arvon ja poiskytkentäviiveen määrittämiseksi. Tunnistusherkkyys: 1 m. Potentiometri 1 on esisäädetty oletusarvoisesti noin 1 metrin etäisyydelle. Valaistustason raja-arvo: luksia. Potentiometri 2 on esisäädetty oletusarvoisesti noin 2000 luksille. Poiskytkentäviive: 5 s 15 min. Potentiometri 3 on esisäädetty oletusarvoisesti noin 5 sekunniksia. Käytettävissä kaikkialla Euroopassa M ja Sveitsissä Hager Controls vakuutta täten, että radiovastaanotin täyttää direktiivin 1/5/EY olennaiset vaatimukset ja muut siihen sovellettavat säännökset. CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa sivustosta: Testausmenettely (tunnistusalue) Toiminnan testaamiseksi ja tunnistusalueen säätämiseksi, aseta valaistustason raja-arvo maksimiin y ja poiskytkentäviive minimiin, 5 s; näin tunnistin saadaan kytkemään välittömästi. Tämä mahdollistaa tunnistusalueen helpon säädön. Opetustila Kun ympäristön valaistustaso on saavuttanut arvon jolla tunnistin kytkee valon päälle liikettä tunnistettaessa, käännä potentiometri 2 kohtaan. Ympäristön valaistustaso tallennetaan 10 sekunnin jälkeen. Tässä tilassa punainen ED-valo välkkyy kahdesti sekunnissa. Toiminnot Pulssitoiminto V Potentiometrillä 3 pulssitoiminto kytkee jännitteen lähtöön 2 sekunnin ajaksi. Tätä toimintoa ei käytetä kuormien suoraan ohjaukseen, vaan esimerkiksi porrasvaloajastimen ohjaukseen. Jatkuva valaistustoiminto Jos tunnistinpiirin on asennettu kytkin (katso Kytkentä), päälle- ja pois-kytkennän lisäksi siinä on seuraavat toiminnot: Tärkeää Kytkintä on käytettävä nopeasti, 0,5 1 sekunnin kuluessa. Toiminta tunnistimen avulla 1. Valon sytytys (jos lamppu on POIS PÄÄTÄ): Käytä kytkintä seuraavalla tavalla "POIS" - "PÄÄE" ts. 1x POIS ja PÄÄE. ampu pysyy päällä asetellun ajan. 2. Valon sammutus (jos lamppu on PÄÄÄ) Käytä kytkintä seuraavalla tavalla "POIS" - "PÄÄE" ts. 1x POIS ja PÄÄE. amppu sammuu palaa tunnistustilaan. Jatkuva valaistus (4 h) 1. Jatkuvan valaistuksen aktivoimiseksi: Käytä kytkintä seuraavalla tavalla "POIS" - "PÄÄE" - "POIS" - "PÄÄE" ts. 2x POIS ja PÄÄE. Tämä prosessi pitää tehdä alle 1.5 s aikana. amppu kytkeytyy sen jälkeen jatkuvalle valaistukselle 4 tunnin ajaksi (punainen ED palaa jatkuvasti). Tunnistin palaa sen jälkeen automaattisesti tunnistustilaan (punainen ED sammuu). POIS PÄÄE POIS PÄÄE 4 h 1. Jatkuvan valaistuksen lopetus: Käytä kytkintä seuraavalla tavalla "POIS" - "PÄÄE" ts. 1x POIS ja PÄÄE. amppu sammuu palaa tunnistustilaan. Käyttö/kunnossapito Tunnistin on suunniteltu valaistuksen automaattiseen kytkentään. Sitä ei ole kuitenkaan tarkoitettu käytettäväksi murtohälytysjärjestelmissä, koska sitä ei ole suojattu ilkivaltaa vastaan. Jos tunnistimen pinta likaantuu, puhdista se kostealla liinalla (älä käytä pesuainetta). Rinnankytkentä Tunnistimien rinnankytkentä on mahdollista mutta kytkettäessä tulee huolehtia, että yksittäisen tunnistimen maksimikuormaa ei ylitetä. isäksi kaikki laitteet pitää kytkeä samalle vaiheelle. Tekniset tiedot Syöttöjännite Tunnistustaajuus 5, Ghz +/- 0,075 GHz Tunnistusalue 360 Vastaanotinluokka 2 Tehonkulutus valmiustilassa Valaistuslähdön -aika 5 s 15 min Valaistustason raja-arvo lux Tunnistusherkkyys 1m m Suositeltava asennuskorkeus 2,5 metriä Kiinnitystarvikkeet 2 ruuvia Ø 4,5mm pituus 50 mm Käyttölämpötila -20 C > +50 C Varastointilämpötila -35 C > +70 C Eristysluokka Tiiveysluokka Standardit E ; RF-Standardi ETSI, E V1.3.1 Suojaus etukojeella Suurin asennuskorkeus merenpinnasta 2000 metriä ikaisuusaste 2 iitäntä Mitä teen, jos? Sähkökatkon jälkeen Tunnistin jatkaa ansa potentiometrillä 2 asetetun valaistustason mukaan. Kun potentiometri 2 on opetustilassa, ennen sähkökatkoa asetettu valaistustaso on edelleen muistissa, tunnistin ei jatka opetustilassa. Jos laite oli jatkuvan valaistuksen tilassa, se palaa tunnistustilaan. Virheellinen tunnistus Tunnistimen kantama on liian lyhyt Tunnistimella ei ole jännitettä Tunnistin ei sytytä lamppua Tunnistin ei sammuta lamppua - Tarkista, ettei tunnistusalue ulotu väliseinän, oven ikkunan taakse. - Tarkista, ettei kohde (kukka, verho tms.) muu kohde liiku tunnistimen tunnistusalueella ja aiheuta tunnistusta. - Vähennä tunnistusherkkyyttä potentiometrillä 1. - Tarkista tunnistimen herkkyyssäätö (potentiometri 1). - Etukoje on viallinen, laite ei ole verkossa. Tarkista kaapelointi jännitekoestimen avulla, palauta etukoje, asete kytkin uudelleen. - Oikosulku. Tarkista kytkentä. - Ylimääräinen heilurikytkin POIS PÄÄTÄ -asennossa. Kytke päälle. - Viallinen lamppu: vaihda lamppu.. - Päiväaikaan, valaistustason asetus on yöasennossa. seta uudelleen. - Ylimääräinen vaihtokytkin on asetettu tilaan POIS. Kytke päälle. - Jatkuva valaistus aktivoitu (punainen ED palaa): sammuta jatkuva valaistus. - Toinen tunnistin on rinnankytkettynä ja on edelleen aktiivisena: odota toisen tunnistimen poiskytkentäviiveen ajan Tämä laite tulee olla sähköalan ammattihenkilön asentama voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti. 46

5 U Παρουσίαση προϊόντος και ρυθμίσεις Ο ανιχνευτς EE3 είναι ένας ενεργός ανιχνευτς κίνησης 360 (εγκατάσταση στην οροφ). Αυτός ο ανιχνευτς με τεχνολογία μικροκυμάτων αντιδρά στην κίνηση ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. Η συσκευ αυτ μπορεί να ανιχνεύσει την κίνηση μέσα από πόρτες, τζαμαρίες και μη μεταλλικά χωρίσματα μικρού πάχους. Θέση σε λειτουργία Για να επιτευχθούν οι βέλτιστες συνθκες ς, θα πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες συμβουλές: - Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης: 2,5 μέτρα. - Η ευαισθησία ς (1- μέτρα) δεν πρέπει να ρυθμιστεί εκτός της επιθυμητς ζώνης ς, γιατί σε αυτν την περίπτωση θα ανιχνεύει την κίνηση μέσα από μη μεταλλικά χωρίσματα, πόρτες και τζαμαρίες. Συμβουλές εγκατάστασης Σε περίπτωση εγκατάστασης σε χώρο με υγρασία, είναι απαραίτητο να ανοίξετε την οπ εκκένωσης που βρίσκεται στο προστατευτικό κάλυμμα. Στο προστατευτικό κάλυμμα υπάρχει μια έξοδος καλωδίων την οποία μπορείτε να ανοίξετε, αν είναι απαραίτητο. Εξωτερικ εγκατάσταση του EE3 1. Ξεβιδώστε τις βίδες 4 που συγκρατούν το πλαίσιο Αφαιρέστε το πλαίσιο Στερεώστε το πλαίσιο 6 στην οροφ στον τοίχο με 2 βίδες. (Διαμέτρου 4,5 χιλιοστών και μκους 50 χιλιοστών). 4. Καλωδιώστε τον ανιχνευτ σύμφωνα με τα διαγράμματα σύνδεσης (βλ. "Συνδέσεις"). 5. Επανατοποθετστε το πλαίσιο Βιδώστε σωστά τις δύο βίδες 4 που συγκρατούν το πλαίσιο 5 για να διασφαλιστεί η στεγανότητα. 7. Ρυθμίστε τους ροοστάτες (βλ. "Ρυθμίσεις ροοστατών").. Τοποθετστε το προστατευτικό κάλυμμα στη θέση του 7. Πιέστε το κάλυμμα για να βεβαιωθείτε ότι έχει ασφαλίσει καλά. Σημαντικό Μετά την ενεργοποίηση του ανιχνευτ, απαιτούνται 10 δευτερόλεπτα μέχρι να τεθεί σε λειτουργία Ρυθμίσεις ροοστατών 1 Ροοστάτης ρύθμισης 1 ευαισθησίας ς (ζώνη ς) 2 Ροοστάτης ρύθμισης 2 ορίου φωτεινότητας Ροοστάτης ρύθμισης 3 διάρκειας λειτουργίας Με τους ροοστάτες 1, 2 και 3 μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία ς, το όριο της φωτεινότητας καθώς και τη διάρκεια λειτουργίας με τη βοθεια ενός κατσαβιδιού: Ευαισθησία ς: 1 έως μέτρα. Ο ροοστάτης 1 είναι προρρυθμισμένος σε μια προεπιλεγμένη τιμ του 1 περίπου μέτρου. Όριο φωτεινότητας: 2 έως 2000 lux. Ο ροοστάτης 2 είναι προρρυθμισμένος σε μια προεπιλεγμένη τιμ των 2000 περίπου lux. Διάρκεια λειτουργίας: 5 έως 15 δευτ. Ο ροοστάτης 3 είναι προρρυθμισμένος σε μια προεπιλεγμένη τιμ των 5 περίπου δευτερολέπτων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις χώρες της Ευρώπης M και στην Ελβετία Με την παρούσα η Hager Controls δηλώνει ότι ο ραδιοφωνικός δέκτης πληροί τις ουσιώδεις απαιτσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 15/5/EΚ. Για να δείτε τη Δλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ανατρέξτε στην εξς τοποθεσία: 54 Διαδικασία ελέγχου (ζώνη ς) Για να ελέγξετε τη λειτουργία και να προσαρμόσετε την εμβέλεια ς, ρυθμίστε το όριο φωτεινότητας στη μέγιστη τιμ των y και τη διάρκεια λειτουργίας στην ελάχιστη ρύθμιση των 5 δευτερολέπτων. Έτσι, ο ανιχνευτς θα ενεργοποιηθεί αμέσως, ώστε να μπορέσετε να ρυθμίσετε εύκολα την εμβέλεια ς. Λειτουργία εκμάθησης Όταν ο περιβάλλων φωτισμός φτάσει στην τιμ στην οποία ο ανιχνευτς θα έπρεπε να ανάψει το φως σε περίπτωση κίνησης, ορίστε το ροοστάτη 2 στο. Μετά από 10 δευτερόλεπτα, ο περιβάλλων φωτισμός καταχωρείται. Σε αυτν τη λειτουργία, η κόκκινη ενδεικτικ λυχνία ED αναβοσβνει 2 φορές ανά δευτερόλεπτο. Λειτουργίες Λειτουργία μέσω παλμών V Στο ροοστάτη 3, η λειτουργία παλμού ενεργοποιεί την έξοδο ισχύος για 2 δευτερόλεπτα. Σκοπός αυτς της λειτουργίας δεν είναι ο άμεσος έλεγχος των φορτίων, αλλά ο έλεγχος ενός χρονοδιακόπτη κλιμακοστασίου, για παράδειγμα. Λειτουργία συνεχούς φωτισμού Αν εγκατασταθεί ένας διακόπτης στο κύκλωμα του ανιχνευτ (βλ. "Σύνδεση"), εκτός από το άναμμα και το σβσιμο, είναι διαθέσιμες και οι ακόλουθες λειτουργίες: Σημαντικό Ο διακόπτης πρέπει να ενεργοποιηθεί γργορα, σε διάστημα μεταξύ 0,5 και 1 δευτερολέπτου. Λειτουργία με ανιχνευτ 1. Ανάψτε το φως (αν ο λαμπτρας είναι σβηστός): Ενεργοποιστε το διακόπτη με τον ακόλουθο τρόπο "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" - "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" 1 x σβσιμο και άναμμα. Ο λαμπτρας παραμένει αναμμένος για το καθορισμένο χρονικό διάστημα. OFF O 5 s - 15 min 2. Σβστε το φως (αν ο λαμπτρας είναι αναμμένος) Ενεργοποιστε το διακόπτη με τον ακόλουθο τρόπο "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" - "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" 1 x σβσιμο και άναμμα. Ο λαμπτρας σβνει μεταβαίνει στη λειτουργία ς. Συνεχς φωτισμός (4 ώρες) 1. Ενεργοποιστε τον συνεχ φωτισμό: Ενεργοποιστε το διακόπτη με τον ακόλουθο τρόπο "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" - "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" - "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" - "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" 2 x σβσιμο και άναμμα. Αυτός ο χειρισμός πρέπει να εκτελεστεί σε λιγότερο από 1,5 δευτερόλεπτα. Ο λαμπτρας μεταβαίνει για 4 ώρες στη λειτουργία συνεχούς φωτισμού (η κόκκινη λυχνία ED παραμένει αναμμένη). Στη συνέχεια, επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία ς (η κόκκινη λυχνία ED σβνει). OFF O OFF O 4 h 1. Απενεργοποιστε το συνεχ φωτισμό: Ενεργοποιστε το διακόπτη με τον ακόλουθο τρόπο "ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" - "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ" 1 x σβσιμο/άναμμα. Ο λαμπτρας σβνει μεταβαίνει στη λειτουργία ς. Χρση/συντρηση Ο ανιχνευτς έχει διαμορφωθεί για αυτόματη εναλλαγ του φωτισμού. Ωστόσο, δεν προορίζεται για ειδικούς αντικλεπτικούς συναγερμούς, καθώς δεν προστατεύεται από βανδαλισμό. Αν η επιφάνεια είναι βρώμικη, μπορείτε να την καθαρίσετε με ένα υγρό πανί (μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά). Παράλληλη σύνδεση Η παράλληλη σύνδεση είναι δυνατ, ωστόσο θα πρέπει να προσέξετε να μην γίνει υπέρβαση της μέγιστης ισχύος που μπορεί να συνδεθεί σε έναν ανιχνευτ. Επιπλέον, όλες οι συσκευές πρέπει να συνδεθούν στην ίδια φάση. Τεχνικά χαρακτηριστικά Τάση τροφοδοσίας Συχνότητα ανιχνευτ 5, Ghz +/- 0,075 Ghz Ζώνη ς 360 Κατηγορία δέκτη 2 Κατανάλωση στη λειτουργία αναμονς Διάρκεια λειτουργίας εξόδου φωτισμού 5 δευτ 15 λεπτά Όριο φωτεινότητας lux Ευαισθησία ς 1 μέτρα Συνιστώμενο ύψος εγκατάστασης 2,5 μέτρα Εξαρτματα στερέωσης 2 βίδες Ø 4,5χιλιοστών και μκους 50 χιλιοστών Θερμοκρασία λειτουργίας -20 C > +50 C Θερμοκρασία αποθκευσης -35 C > +70 C Κλάση μόνωσης Δείκτες προστασίας Πρότυπα E ; Πρότυπο για τις ραδιοσυχνότητες (RF) ETSI, E V1.3.1 Προστασία από αντίστροφη ρο ρεύματος Μέγιστο ύψος εγκατάστασης 2000 μέτρα Βαθμός ρύπανσης 2 Σύνδεση Τι να κάνετε αν...? Μετά από μια διακοπ ρεύματος Ο ανιχνευτς συνεχίζει να λειτουργεί με το ενδεδειγμένο όριο φωτεινότητας χάρη στο ροοστάτη 2. Όταν ο ροοστάτης 2 βρίσκεται στη λειτουργία εκμάθησης, το επίπεδο φωτεινότητας που είχε ρυθμιστεί πριν από τη διακοπ παραμένει στη μνμη και ο ανιχνευτς δεν ξεκινά ξανά μια λειτουργία εκμάθησης. Αν βρισκόσασταν στη λειτουργία συνεχούς φωτισμού, ο ανιχνευτς επιστρέφει στη λειτουργία ανιχνευτ. Μη έγκαιρη Η εμβέλεια του ανιχνευτ είναι πολύ μικρ Ο ανιχνευτς δεν είναι υπό τάση Ο ανιχνευτς δεν ανάβει τον λαμπτρα Ο ανιχνευτς δεν σβνει το λαμπτρα - Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ς δεν περνά μέσα από χωρίσματα, πόρτες τζαμαρίες. - Ελέγξτε αν κάποιο αντικείμενο (λουλούδι, κουρτίνα ) άλλο εμπόδιο κινείται στη ζώνη ς του ανιχνευτ και προκαλεί νέα ενεργοποίηση. - Μειώστε την ευαισθησία ς χρησιμοποιώντας το ροοστάτη 1. - Ελέγξτε τη ρύθμιση ευαισθησίας του ανιχνευτ (ροοστάτης 1). - Ελαττωματικ προστασία από αντίστροφη ρο ρεύματος, συσκευ εκτός κυκλώματος. Ελέγξτε το καλώδιο με τη βοθεια ενός ελεγκτ τάσης, αποκαταστστε την προστασία από αντίστροφη ρο ρεύματος, συνδέστε το διακόπτη στο κύκλωμα. - Βραχυκύκλωμα Ελέγξτε τη σύνδεση. - Συμπληρωματικός διακόπτης αλέρετούρ στη θέση απενεργοποίησης. Συνδέστε στο κύκλωμα. - Ελαττωματικός λαμπτρας. Αντικαταστστε το λαμπτρα. - Κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ρύθμιση του διακόπτη λυκόφωτος είναι στη θέση νυκτός. Ρυθμίστε ξανά. - Συμπληρωματικός διακόπτης αλέρετούρ στη θέση απενεργοποίησης. Συνδέστε στο κύκλωμα - Είναι ενεργοποιημένος ο συνεχς φωτισμός (η κόκκινη λυχνία ED είναι αναμμένη). Απενεργοποιστε το συνεχ φωτισμό. - Ένας άλλος ανιχνευτς σε παράλληλη σύνδεση είναι ακόμα ενεργοποιημένος Περιμένετε να λξει η λειτουργία του άλλου ανιχνευτ. Η συσκευπρέπει να τοποθετηθεί αποκλειστικά από ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους κανονισμούς τοποθέτησης που ισχύουν στη χώρα σας.

6 O Tilkoblinger S nslutningar P Kytkentä U Σύνδεις Forklaring amper Detektorens klemmer C Enkel bryter D To brytere E Toveisbryter ildförklaring ampor Detektorns terminaler C Enkel brytare D Två anslutna brytare E rytaren sätts på och av Selitykset amput Tunnistimen navat C Yksi kytkin D Kaksi kytkintä E Heilurikytkin Υπόμνημα Λαμπτρες Ακροδέκτες ανιχνευτ C Απλός διακόπτης D Δύο διακόπτες E Διακόπτης αλέ-ρετούρ T Tilkobling av lampen uten nøytralleder nslutning av utan neutral ledare ampun kytkeminen ilman nollajohdinta Σύνδεση λαμπτρα χωρίς ουδέτερο αγωγό C Tvungen slokking avstängning utomaattinen Pakkosammutus σβσιμο Y Tilkobling av lampen med nøytralleder nslutning av med neutral ledare ampun kytkeminen nollajohtimen kanssa Σύνδεση λαμπτρα με ουδέτερο αγωγό C Tvungen slokking avstängning utomaattinen Pakkosammutus σβσιμο U Tilkobling med to brytere for manuell automatisk betjening (mulighet for å slå av lampen OG detektoren samtidig) nslutning av de två brytarna för manuell automatisk styrning (möjlighet för samtidigt avstängning av OCH detektorn) Kahden kytkimen kytkentä käsi- automaattiohjausta varten (Mahdollisuus kytkeä virta samanaikaisesti pois sekä lampusta että tunnistimesta) Σύνδεση με δύο διακόπτες για χειροκίνητο αυτόματο χειρισμό (δυνατότητα ταυτόχρονης θέσης εκτός τάσης και του λαμπτρα ΚΑΙ του ανιχνευτ) D Tvungen slokking Tvungen tenning av lampen avstängning påsättning av utomaattinen Pakkosammutus ampun pakkosytytys σβσιμο άναμμα του λαμπτρα I Tilkobling med en toveisbryter for å sette lampen detektoren i drift nslutningen via kontakten växlar för att sätta igång både och detektorn Kytkentä käyttämällä vaihtokytkintä joko lampun tunnistimen käyttämiseksi Σύνδεση με ένα διακόπτη αλέ-ρετούρ για θέση σε λειτουργία είτε του λαμπτρα είτε του ανιχνευτ E Tvungen tenning av lampen påsättning av utomaattinen ampun pakkosytytys άναμμα του λαμπτρα 62 Hager OCOM 12122

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

McProfit 68093x / 68103x

McProfit 68093x / 68103x McProfit 68093x / 68103x 681030 ΛΕΥΚΟΣ 681032 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 120W 680930 ΛΕΥΚΟΣ 680932 ΜΑΥΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 400W Σελίδα 2 Οπωσδήποτε κρατήσατε ελάχιστο όριο απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265..

Οδηγίες χρήσης. Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Οδηγίες χρήσης Έγχρωμη Κάμερα για Εντοιχιζόμενη Μπουτονιέρα 1265.. Περιγραφή συσκευής Η έγχρωμη κάμερα ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και εξυπηρετεί στην επέκταση της εντοιχιζόμενης μπουτονιέρας.

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή του προϊόντος

Προσαρμογή του προϊόντος ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Προσαρμογή του προϊόντος 50 100 m = x4 Διασφαλίστε ανεμπόδιστη οπτική επαφή μεταξύ Ανιχνευτή και Ανακλαστήρα 8-100 m Στηρίξτε σε στέρεες επιφάνειες (σε δομικό τοίχο ή δοκό) 18

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Βασικές Αρχές Εφαρμογών Ελέγχου Φωτισμού Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2009 Ανακαλύψτε τις ανάγκες και τις λύσεις για τον έλεγχο φωτισμού Κύκλωμα απλού διακόπτη Κύκλωμα διακόπτη αλέ-ρετούρ Έλεγχος φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες.

Model: ED-CS5000. Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Model: ED-CS5000 Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου για συρόμενες και ανοιγόμενες μονόφυλλες πόρτες. Ο πίνακας είναι συμβατός με χειριστήρια σταθερού (11 32bit) η κυλιόμενου κωδικού στην συχνότητα των 433,92Mhz

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας WiFi WN2000RPT Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών οδικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual Οδηγίες Χρήσης 1 ΛΕΠΤΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ Αγαπητέ μας πελάτη, Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που αγοράσατε την Ασύρματη Πρίζα Τηλεφώνου Wireless Phone Jack και/ή

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ακολουθήστε μας... Olympia Electronics RF54 @Olympiaelectro Olympia Electronics OlympiaElectronics Olympia Electronics Συσκευή ελέγχου ηλεκτρικής κλειδαριάς, και κλιματισμού που συνεργάζεται με καρτοδιακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWNB5201 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK GIGAVIEW 346 Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, αυτό το προϊόν πρέπει να xρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα σε

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης

Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Σημείο πρόσβασης WiFi Powerline 500 XWN5001 Οδηγός εγκατάστασης Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον αριθμό σειράς στην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΟΛΛΑΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ BLUETOOTH ΜΕΣΩ I-PHONE Οδηγός Χρήσης Προετοιμάστε την κινητή συσκευή: 1.Κατεβάστε το i.pets app από το κατάστημα του διαδικτύου ή από την ιστοσελίδα της Samsung 2.Εγκαταστήστε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά:

Και οι δύο πίνακες διατίθενται στο ίδιο μεταλλικό κουτί και έχουν τα παρακάτω κοινά χαρακτηριστικά: PROMETHEUS ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 4 & 8 ΖΩΝΩΝ Η σειρά συμβατικών πινάκων πυρανίχνευσης PROMETHEUS, της SIGMA SECURITY, έχει σχεδιασθεί σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές EN-54 Part 4 & Part 2. Είναι βασισμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67

Οδηγίες χρήσης. Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67. 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Οδηγίες χρήσης Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και Μονό Μπουτόν Κλήσης 1269 65/66/67 Επίτοιχη Μπουτονιέρα με Έγχρωμη Κάμερα και 2/3πλό Μπουτόν Κλήσης 1270 65/66/67 Περιεχόμενα Περιγραφή συσκευής...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. 0 Περιγραφή του καταµετρητή, λειτουργίες και ενδείξεις Βοηθητικοί οδηγοί υποδοχής χαρτονοµισµάτων Βίδα ρύθµισης πάχους χαρτονοµίσµατος Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401)

Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Οδηγός εγκατάστασης Powerline 500 PassThru Adapter (XAVB5401) Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας............................... 3 Λειτουργίες υλικού...................................... 4 Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Ποτέ μην αποσυνδέετε των αγωγό γείωσης από το καλώδιο τροφοδοσίας. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ PA MUSP 080 / 120 / 180 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Στις οδηγίες που ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA. IKEA of Sweden

UPPLEVA. IKEA of Sweden UPPLEVA FI SE GR Design Muotoilu and ja Quality laatu IKEA of Sweden FI 4 SE 20 ES 36 IT 52 PL 68 GR 84 Finnish 4 Sisältö 1 Tärkeää... 5 Turvallisuus ja tärkeää huomioitavaa...5 Tämän tuotteen ja paristojen

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC

Βασικές Αρχές Ελέγχου Ρολών. Εκπαιδευτικό κέντρο ISC Εκπαιδευτικό κέντρο ISC July 2010 > Ρολά / Περσίδες Περιεχόμενα Έλεγχος ρολών - πλεονεκτήματα Τρόποι Ελέγχου Ρολών Ρολά στο σπίτι Ρολά στο γραφείο Ανασκόπηση προσφοράς της Schneider Electric 2 > Ρολά /

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5".

Εγχειρίδιο χρήστη. Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5. Εγχειρίδιο χρήστη Θυροτηλεόραση με μόνιτορ 3,5". 2 Περιεχόμενα 1. ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ... 4 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ... 6 2.1 Απάντηση κλήσεων 6 2.2 Λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης 7 2.3 Απόρρητο συνομιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Στο κείμενο που ακολουθεί, οι αριθμοί και τα γράμματα που περιγράφουν τα πλήκτρα, γράφονται μέσα σε παρένθεση π.χ. (3) ή (A) ή (d) ΓΕΝΙΚΑ Οι οδηγίες συντάχθηκαν από το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02950 Εγχειρίδιο χρήστη Πίνακας περιεχομένων 1. Θερμοστάτης 02950 2 2. Οθόνη 2 2.1 Λειτουργίες πλήκτρων 2 2.2 Σύμβολα 3 2.3 Ecometer 3 2.4 Κλείδωμα interface μέσω PIN 4

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) 5040291500-WEB- ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ RTG 2012 (Plate Sensor 2012) ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Τροφοδοσία 12 Vcc (10V 15V ). Απορρόφηση >50 ma (μόνο με τον πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

www.e-garden-shop.gr SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ SVC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ MΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ O προγραμματιστής μπαταρίας μίας βαλβίδας SVC αποτελεί την ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου απαιτείται αξιόπιστη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης

Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης Freevia 600 Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης 5055572C ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ... 2 Ποια είναι η Somfy; 2 Υποστήριξη 2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ

PBSG 1 DRILL SHARPENER PORANTERIEN TEROITUSLAITE BORRSLIPARE BORSLIBER BOHRERSCHÄRFGERÄT ΑΚΟΝΙΣΤΗΣ ΤΡΥΠΑΝΙΩΝ PBSG 1 DRILL SHARPENER Operation and Safety Notes Translation of original operation manual PORANTERIEN TEROITUSLAITE Käyttö- ja turvaohjeet Alkuperäisen käyttöohjeen käännös BORRSLIPARE Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617

Βασικά τυποποιημένα σύμβολα κατά IEC 60617 Σύμβολα βασικών στοιχείων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων 1 06-15-01 Ηλεκτρικό στοιχείο ή συσσωρευτής (η μακρύτερη γραμμή παριστάνει το θετικό πόλο). 2 06-A1-01 Συστοιχία ηλεκτρικών στοιχείων ή συσσωρευτών (σαν

Διαβάστε περισσότερα

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Αρχικό τηλεχειριστήριο αυτοκινήτου Οδηγός ρύθμισης - Greek Αγαπητέ πελάτη, Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τις πληροφορίες που χρειάζονται για να ενεργοποιήσετε/

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P)

Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Easy, Reliable & Secure Προσαρμογέας οικιακού δικτύου Powerline 500 Plus (PL500P) Οδηγός εγκατάστασης Περιγραφή ενδεικτικών λυχνιών LED Στοιχείο Λυχνία LED λειτουργίας Λυχνία LED απόδοσης Λυχνία LED Ethernet

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation

Radio-ohjattu sääasema. Radiostyrd väderstation Radio-Controlled Weather Station Operation and Safety Notes Radio-ohattu sääasema Käyttö- a turvallisuusoheet Radiostyrd väderstation Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar RADIOSTYRET VEJRSTATION Betenings-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Ελληνικά........................ 113 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Περιεχόμενα συσκευασίας 1 2 3 4 5 1. Κύρια μονάδα με κάμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Τεχνικά χαρακτηριστικά Τροφοδοσία Αριθμός επιπέδων θερμοκρασίας Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΗΜΕΡΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας ΝΥΧΤΑ Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100

Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 Εγχειρίδιο Χρήσης Konftel 100 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Conference phones for every situation Περιεχόμενα Περιγραφή 4 Σύνδεση, Αξεσουάρ, Ανταλλακτικά 5 Κλήσεις 6 Εισερχόμενες Κλήσεις 6 Εξερχόμενες Κλήσεις 6 Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Dell Storage Center. Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης)

Dell Storage Center. Οδηγός Τα πρώτα βήματα SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Dell Storage Center SC100 και SC120 Expansion Enclosure (κουτί επέκτασης) Οδηγός "Τα πρώτα βήματα" Μοντέλο σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J, E04J Τύπος σύμφωνα με τους κανονισμούς: E03J001, E04J001 Σημείωση,

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού

Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Λύσεις Διαχείρισης Φωτισμού Αυτόνομοι ανιχνευτές & ολοκληρωμένα συστήματα ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1 R ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028

Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 σ 7 680.6 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου Για οικιακή χρήση Σύµφωνα µε την οδηγία UNI-CIG 70028 LYA25.. QA..25 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, µε δύο στάδια συναγερµού ελεγχόµενα από µικροεπεξεργαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX BZ1

ENERGY MUSIC BOX BZ1 ENERGY MUSIC BOX BZ1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box BZ1 Bluetooth. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με τεχνολογία Bluetooth και hands-free

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Εγχειρίδιο Χρήσης Ασύρματο ραντάρ οπισθοπορείας TL-3036 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...2 Χαρακτηριστικά...3 Τεχνικές Προδιαγραφές...3 Εγκατάσταση...4 Συμβουλές Εγκατάστασης Αισθητήρων...5 Τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104

Οδηγίες Λειτουργιών και Ασφάλειας VIDEO DOOR PHONE NVM-704/NVC-5104 Αυτές οι οδηγίες είναι για την ασφάλειά σας. Παρακαλείσθε να τις διαβάσετε προσεκτικά πριν από τη χρήση και να τις διατηρήσετε για μελλοντική αναφορά. Παρεχόμενα τμήματα Παρεχόμενα εξαρτήματα Ref Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T

Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Σύνδεση ηλεκτρονικού πίνακα ελέγχου AUTOTECH S-5060T Απαιτούμενη παροχή ρεύματος ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν πρέπει να γίνονται εργασίες στον πίνακα όταν αυτός είναι υπό τάση (συνδεδεμένος στο ρεύμα). Όλες οι συνδέσεις

Διαβάστε περισσότερα

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN.

MINCER MINCER. Operating instructions. LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN. Bruksanvisning. KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN. CV_KH3462_E3341_LB3_V1.qxd 04.03.2008 12:15 Uhr Seite 1 3 MINCER MINCER Operating instructions KH 3462 LIHAMYLLY Käyttöohje KÖTTKVARN Bruksanvisning KØDHAKKER Betjeningsvejledning KJØTTKVERN Bruksanvisning

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΕΡΩΝ Προσοχή σε καμία περίπτωση μην αποσυναρμολογείτε την κάμερα, στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορεί να επισκευαστούν. Επιπλέον υπάρχει σοβαρός

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF

8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1. ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία Τρανζίστορ- Ι.Σ. Χαλκιάδης διαφάνεια 1 8. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Το τρανζίστορ σαν διακόπτης ιακοπτική λειτουργία: περιοχή κόρου: ON περιοχή αποκοπής: OFF 8. ιακοπτική Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100

1 Οδηγίες ασφαλείας. 2 Τοποθέτηση συσκευής. 3 Λειτουργία. Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες F100 Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 2-πλός F100 Κωδ. παρ. : 2042 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες, 3-πλός (1+2) F100 Κωδ. παρ. : 2043 xx Αισθητήρας αφής 3, με πρόσθετες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET

WET ISTRUZIONI LIGHT by WET 1 5 GREEK INTRO WET ISTRUZIONI LIGHT by WET Η ασφάλεια του προϊόντος μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εάν προχωρήσετε στην εγκατάσταση ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. Η εγκατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ)

ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΡΑ ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ (RFI) ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ (ΕΝΙ) Κατάλογος προϊόντων ΙΠΟΛΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ Η χρήση μικροελεγκτών σε ανιχνευτές παθητικών υπερύθρων επιτρέπουν την εφαρμογή των καλύτερων αλγόριθμων για την ανίχνευση ενός κινούμενου προσώπου. Τα PATROL-401PET

Διαβάστε περισσότερα