ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ WebQuest ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ WebQuest ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ WebQuest ΣΕΝΑΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κυπαρισία A. Παπανικολάου Συν. Ερευνήτρια Μαρία Γρηγοριάδου Αν. Καθηγήτρια Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Αθηνών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το ιαδίκτυο ως πηγή πηροφορίας αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της µάθησης. Ωστόσο ένα σηµαντικό ερώτηµα που προκύπτει είναι µε ποιους τρόπους µπορούµε να οργανώσουµε και να κατευθύνουµε τη δραστηριότητα των µαθητών στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο ιαδίκτυο προς το ουσιαστικό, το χρήσιµο, το αξιόλογο µε βάση συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. Στην εργασία αυτή παρουσιάζουµε µία προσέγγιση οργάνωσης µαθηµάτων που ονοµάζεται WebQuest. Ένα WebQuest αποτελεί µία δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης κατά την οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν το ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι µοναδική. Τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των µαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους µαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα. Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό µαθηµάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δοµή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα µαθήµατα. Ως δείγµα γραφής παρουσιάζουµε ένα συγκεκριµένο σενάριο µαθήµατος «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» που χρησιµοποιήθηκε στην Β Γυµνασίου κατά τη σχολική χρονιά στο 3 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής για τη διδασκαλία των βασικών µονάδων ενός υπολογιστή και την ενηµέρωση των µαθητών σε θέµατα αγοράς και αναβάθµισης υπολογιστή. Στο συγκεκριµένο µάθηµα οι µαθητές χρησιµοποίησαν ως βασική πηγή πληροφόρησης το εκπαιδευτικό λογισµικό.ε.λ.υ.σ. και το ιαδίκτυο. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: ιαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισµικό.ε.λ.υ.σ, WebQuest ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα καινοτόµα χαρακτηριστικά του ιαδικτύου και η ευρεία του αποδοχή από τις νεαρές ηλικίες καλλιέργησαν την ιδέα της αξιοποίησής του ως ένα εργαλείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το ιαδίκτυο παρουσιάζει χαρακτηριστικά που το

2 διαφοροποιούν από την προϋπάρχουσα τεχνολογία των εποπτικών µέσων (προβολή διαφανειών, video, κ.λ.π.). Αυτά είναι, οι πολλαπλές υπηρεσίες που παρέχει (Παγκόσµιος Ιστός, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, κ.λπ.), η υπερµεσική του δοµή καθώς και η αλληλεπιδραστικότητά του µε το χρήστη. Ιδιαίτερα στο περιβάλλον της σχολικής τάξης, το ιαδίκτυο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε πολλαπλούς τρόπους ως πηγή πληροφορίας, µέσο δηµοσίευσης αλλά και επικοινωνίας (Stepien et al., 2000; Γκούτσιας, 2000, Κασκαντάµη, 2001, Νικολαίδου και Γιακουµάτου, 2001; Παπανικολάου κά., 2002;). Εστιάζοντας στο ιαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας που µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές στην διάρκεια του µαθήµατος, θα πρέπει να παρατηρήσουµε ότι ένα πρόβληµα που προκύπτει είναι ότι η αναζήτηση των µαθητών συχνά καταλήγει σε πληροφορία που δεν εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εποµένως, ένα σηµαντικό ερώτηµα που αξίζει να διερευνήσουµε είναι µε ποιους τρόπους µπορούµε να οργανώσουµε και να κατευθύνουµε τη δραστηριότητα των µαθητών στη διάρκεια αναζήτησης υλικού στο ιαδίκτυο προς το ουσιαστικό, το χρήσιµο, το αξιόλογο µε βάση συγκεκριµένους διδακτικούς στόχους. Σε αυτήν την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί µία προσέγγιση οργάνωσης µαθηµάτων που ονοµάζεται WebQuest (Dodge, 1999; WebQuest Πηγές, 2005). Ένα WebQuest αποτελεί µία δραστηριότητα κατευθυνόµενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001; Βοσνιάδου, 2001) κατά την οποία οι µαθητές αναλαµβάνουν να λύσουν ένα πρόβληµα και αξιοποιούν το ιαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι µοναδική. Σε ένα µάθηµα αυτής της µορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόµηση νέας γνώσης. Τα WebQuests σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των µαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους µαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999; Brown Yoder, 1999). Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασµό µαθηµάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δοµή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα µαθήµατα. Σε ένα µάθηµα που οργανώνεται ως ένα WebQuest, οι µαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν ως βασική πηγή πληροφορίας το ιαδίκτυο. Λόγω όµως των σύµφυτων προβληµάτων του αποπροσανατολισµού και της γνωστικής υπερφόρτωσης που συχνά αντιµετωπίζουν οι χρήστες σε ένα υπερµεσικό περιβάλλον όπως το ιαδίκτυο, είναι αµφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει στη µάθηση (Hammond & Allison, 1989), (Jonassen, 1991), και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων ενός µαθήµατος (Romiszowski, 1990). Ενδείκνυται εποµένως, η αναζήτηση πληροφορίας από τους µαθητές να περιορίζεται αρχικά σε συγκεκριµένες πηγές όπως δικτυακούς τόπους που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί από τον εκπαιδευτικό, και στη συνέχεια ανάλογα µε τις δεξιότητες του µαθητή και τους στόχους της δραστηριότητας η αναζήτηση να επεκτείνεται σε άλλες πηγές στο ιαδίκτυο. Οι µαθητές αναλαµβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της µε βάση τους στόχους της δραστηριότητάς τους. Κεντρικός θεωρείται ο ρόλος του καθηγητή, ο οποίος προετοιµάζει το σενάριο του µαθήµατος, σχεδιάζει κατάλληλες δραστηριότητες, επιλέγει πηγές, και στη διάρκεια του µαθήµατος λειτουργεί ως διαµεσολαβητής

3 ανάµεσα στις νέες τεχνολογίες και στους µαθητές υποστηρίζοντάς τους στην προσπάθειά τους και διαµορφώνοντας ένα κλίµα συνεργασίας µε τους µαθητές απαλλαγµένος από το ρόλο της αυθεντίας, του µοναδικού κατόχου και µεταδότη της γνώσης (Βοσνιάδου, 2005). Θεωρώντας ότι τα εισαγωγικά µαθήµατα αρχιτεκτονικής υπολογιστών σε νεαρούς µαθητές θα πρέπει να προσεγγίζουν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά το θέµα της σύνθεσης και λειτουργίας ενός υπολογιστή και να υποστηρίζουν την ενεργή εµπλοκή των µαθητών και τη δηµιουργία πολλαπλών αναπαραστάσεων που αφορούν τόσο τη µορφή όσο και τη λειτουργία του υπολογιστή, προτείνουµε ένα πλαίσιο διδασκαλίας που συνδυάζει αυθεντικές δραστηριότητες και αναζήτηση πληροφοριακού υλικού σε πηγές. Συγκεκριµένα προτείνουµε ένα σχέδιο µαθήµατος για τη διδασκαλία θεµάτων σχετικών µε τη δοµή, λειτουργία και αναβάθµιση του υπολογιστή, όπου οι µαθητές αναζητούν και χρησιµοποιούν πληροφορίες από πολλαπλές πηγές (σχολικό εγχειρίδιο που θεωρητικά προσεγγίζει τη δοµή και λειτουργία ενός υπολογιστή, εκπαιδευτικό λογισµικό.ε.λ.υ.σ. που συνδυάζει θεωρητικές πληροφορίες µε στοιχεία από την αγορά υπολογιστών και παρέχει ένα εικονικό εργαστήριο, πηγές από το ιαδίκτυο που παρουσιάζουν την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά υπολογιστών), και εµπλέκονται σε αυθεντικές δραστηριότητες καθώς περιεργάζονται έναν πραγµατικό υπολογιστή, συναρµολογούν έναν υπολογιστή στο εικονικό εργαστήριο του.ε.λ.υ.σ. και αναζητούν προσφορές πραγµατικών υπολογιστών στο ιαδίκτυο. Επίσης, οι µαθητές συνεργάζονται για να απαντήσουν σε κάποια ερωτήµατα και µετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας αυτοαξιολογούν τις γνώσεις τους. Στόχος του µαθήµατος είναι να καλυφθούν διαφορετικές πτυχές στο θέµα της λειτουργίας και αναβάθµισης ενός υπολογιστή που αφορούν τόσο την τεχνολογική διάσταση της αρχιτεκτονικής ενός υπολογιστή, όσο και την κοινωνική διάσταση των «ηλεκτρονικών σκουπιδιών» που αναπόφευκτα δηµιουργούνται από την ταχύτατη εξέλιξη του υλικού του. Το προτεινόµενο σενάριο ακολουθεί τη δοµή ενός WebQuest επεκτείνοντας (α) τις προτεινόµενες πηγές αναζήτησης υλικού και εκτός του ιαδικτύου, καθώς και (β) τη δράση των µαθητών σε αυθεντικές δραστηριότητες όπου έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόσουν τις πληροφορίες που έχουν συλλέξει και να πειραµατιστούν. Το σενάριο µαθήµατος «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» χρησιµοποιήθηκε στη Β Γυµνασίου τη σχολική χρονιά στο 3 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ WEBQUEST Η δοµή ενός WebQuest περιλαµβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν βηµατικά το µαθητή στο θέµα της δραστηριότητας, να τον ενηµερώσουν για το ρόλο που θα αναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έµµεσα να κατευθύνουν την εργασία του. Κατά τη σχεδίαση ενός WebQuest ο καθηγητής θέτει το σκοπό και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του µαθήµατος, τις πρωτογενείς πηγές στις οποίες οι µαθητές θα αναζητήσουν υλικό, τα ερωτήµατα που θα οριοθετήσουν και θα κατευθύνουν τη διερεύνηση των µαθητών προς τα προσκοκώµενα αποτελέσµατα. Επιπλέον, η πλήρης περιγραφή ενός WebQuest περιλαµβάνει θέµατα που αφορούν στον τρόπο οργάνωσης και εφαρµογής του σεναρίου στην τάξη παρέχοντας οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων της δραστηριότητας αλλά και συµβουλές σε

4 εκπαιδευτικούς που πιθανά να το χρησιµοποιήσουν. Πιο συγκεκριµένα ένα σενάριο µαθήµατος WebQuest περιλαµβάνει τα παρακάτω πεδία: Εισαγωγή: γενική εισαγωγή στη δραστηριότητα και στο θέµα του µαθήµατος µε έναν ελκυστικό τρόπο που να προετοιµάζει το µαθητή και να προκαλεί το ενδιαφέρον του. Εργασία: παρουσιάζει το ρόλο των µαθητών και ορίζει την εργασία που πρόκειται να αναλάβουν. ιαδικασία: περιγράφει πως οι µαθητές θα πραγµατοποιήσουν / επιτελέσουν την εργασία τους. Η περιγραφή πρέπει να περιλαµβάνει ξεκάθαρα βήµατα, προτεινόµενες πηγές, και συγκεκριµένα εργαλεία για την αναζήτηση και οργάνωση της πληροφορίας. Αξιολόγηση: περιγράφει τον τρόπο αξιολόγησης των στόχων του µαθήµατος, θέτει κριτήρια αξιολόγησης. Συµπέρασµα: συνοψίζει αυτά που οι µαθητές πέτυχαν ή έµαθαν κατά την εκπόνηση της δραστηριότητας ή του µαθήµατος. Η σελίδα του καθηγητή: οδηγίες εφαρµογής του σεναρίου προς εκπαιδευτικούς. Όσον αφορά στο φύλλο εργασίας µε το οποίο οι µαθητές εργάζονται στη διάρκεια του µαθήµατος, αυτό συνήθως περιλαµβάνει τα πεδία: Εισαγωγή, Εργασία, ιαδικασία, Συµπέρασµα. Ο σχεδιασµός σεναρίων µαθηµάτων WebQuest είναι αρκετά διαδεδοµένος και εδώ αξίζει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν άτυπες κοινότητες εκπαιδευτικών που ανταλάσσουν WebQuest, στη µορφή που παρουσιάστηκε παραπάνω, και εµπειρίες από την εφαρµογή τους στην τάξη µέσα από το πεδίο σελίδα του καθηγητή που αυτά περιλαµβάνουν. ιάφοροι δικτυακοί τόποι υποστηρίζουν αυτές τις κοινότητες, επιτρέποντας την κατάθεση και απόκτηση WebQuest δραστηριοτήτων σε ποικίλα γνωστικά αντικείµενα για διαφορετικές βαθµίδες εκπαίδευσης (WebQuest Πηγές, 2005). είγµατα WebQuest παρουσιάστηκαν και στα (Παπανικολάου, 2004, Χαρδαλούπα, 2004). Κρίσιµα σηµεία στο σχεδιασµό WebQuest αποτελούν: (α) η εκπαιδευτική αξία του έργου: µε στόχο τη διαθεµατικότητα, (β) η προσωπική αξία για τους µαθητές, (γ) η ποιότητα των προτεινόµενων πηγών στο ιαδίκτυο, (δ) οι χρονικές απαιτήσεις του έργου σε σχέση µε το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, (ε) οι δυνατότητες πρόσβασης και διαθεσιµότητα πληροφοριακού υλικού, (στ) η έκταση του προτεινόµενου θέµατος, (ζ) η καινοτοµία και πρωτοτυπία του θέµατος. Εδώ θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η επιλογή των προτεινόµενων πηγών στις οποίες θα βασιστεί η αναζήτηση πληροφορίας από τους µαθητές επηρεάζει σηµαντικά την επίτευξη των στόχων του µαθήµατος και θα πρέπει να γίνεται µε άξονες: το περιεχόµενό τους, ώστε τα θέµατα που περιλαµβάνουν να είναι σχετικά µε τη δραστηριότητα των µαθητών, το υλικό τους να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των µαθητών, και η παρουσίαση των θεµάτων να είναι κατανοητή, ενδιαφέρουσα και ελκυστική για τους µαθητές, τη µορφή τους (σχεδιασµός site), ώστε η πολυπλοκότητά τους να ανταποκρίνεται στις δεξιότητες πλοήγησης των µαθητών. Στη συνέχεια παρουσιάζουµε ένα WebQuest σενάριο µαθήµατος στο οποίο ως βασικές πηγές χρησιµοποιούνται το σχολικό βιβλίο, εκπαιδευτικό λογισµικό.ε.λ.υ.σ. και το ιαδίκτυο µε στόχο να καλυφθούν διάφορες πτυχές στο θέµα της

5 λειτουργίας και αναβάθµισης ενός υπολογιστή και οι µαθητές να εµπλακούν σε αυθεντικές δραστηριότητες. Οι µαθητές µέσα από την αλληλεπίδραση µε το λογισµικό.ε.λ.υ.σ. αντλούν πληροφορίες σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µονάδων ενός υπολογιστή και συνθέτουν οι ίδιοι έναν υπολογιστή, ενώ µέσα από το ιαδίκτυο αντλούν υλικό σχετικά µε τις τρέχουσες προδιαγραφές ενός υπολογιστή, υλικό που ανανεώνεται διαρκώς λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας. ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ» Το σενάριο µαθήµατος «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» εφαρµόστηκε στην Β Γυµνασίου κατά το σχολικό έτος , στο 3 ο Γυµνάσιο Ηρακλείου Αττικής, στο Κεφάλαιο «Τα µέρη του Υπολογιστή», Μάθηµα «Στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» και µέρος του Μαθήµατος «Η περιφερειακή µνήµη» που σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα καλύπτουν 6 διδακτικές ώρες. Το συγκεκριµένο σενάριο κάλυψε τέσσερις διδακτικές ώρες. Οι µαθητές έχουν ήδη διδαχθεί κάποια θεωρητικά στοιχεία για την κύρια µνήµη του υπολογιστή και τον επεξεργαστή και έχουν µελετήσει το σχετικό µάθηµα από το σχολικό βιβλίο. Επίσης, στο προηγούµενο µάθηµα οι µαθητές είδαν το εσωτερικό ενός παλιού υπολογιστή όπου αναγνώρισαν τη µητρική πλακέτα, τη µνήµη RAM, τον επεξεργαστή, το σκληρό δίσκο, τον οδηγό δισκέτας, τις κάρτες επέκτασης. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι µαθησιακοί στόχοι του σεναρίου «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» στην Β Γυµνασίου είναι: οι µαθητές να είναι σε θέση (α) να αναγνωρίζουν τις µονάδες και τα διάφορα εξαρτήµατα που απαρτίζουν έναν υπολογιστή καθώς και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους, (β) να περιγράφουν τον τρόπο που οι µονάδες ενός υπολογιστή επικοινωνούν και συνεργάζονται, (γ) να αναφέρουν τις µονάδες ενός υπολογιστή που επιδέχονται αναβάθµιση, και (γ) να αναγνωρίσουν την ταχύτατη εξέλιξη των υπολογιστών και το πρόβληµα που προκύπτει από τα «ηλεκτρονικά σκουπίδια» που αναπόφευκτα δηµιουργούνται. Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των παραπάνω στόχων ήταν το σχολικό βιβλίο, το εκπαιδευτικό λογισµικό.ε.λ.υ.σ., και συγκεκριµένοι δικτυακοί τόποι στο ιαδίκτυο. Το σχολικό βιβλίο παρέχει γενικές θεωρητικές πληροφορίες σχετικές µε τις βασικές µονάδες ενός υπολογιστή και αναφέρεται συνοπτικά στη λειτουργία τους. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µονάδων ενός υπολογιστή, όπως ταχύτητα επεξεργαστή, τύπους κύριας µνήµης, µαζί µε πληροφορίες για το πως αυτά παρουσιάζονται στην αγορά αναφέρονται στο λογισµικό.ε.λ.υ.σ. Τέλος, σε διάφορους δικτυακούς τόπους συναντάµε πρακτικές οδηγίες-συµβουλές για την αγορά και αναβάθµιση υπολογιστή, όπως στην εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας αλλά και σε διάφορους δικτυακούς τόπους εταιρειών. Οι δικτυακοί τόποι που προτείνονται είναι αρκετοί µε στόχο να καλύψουν ένα ανοµοιογενές κοινό ως προς τις δεξιότητες χρήσης υπολογιστή και πλοήγησης στο ιαδίκτυο, όπως συνήθως παρατηρείται σε µια σχολική τάξη. To φύλλο εργασίας της συγκεκριµένης δραστηριότητας µε το οποίο εργάστηκαν οι µαθητές, περιλαµβάνει τα πεδία: Εισαγωγή, Εργασία, Πηγές, ιαδικασία, Αξιολόγηση,

6 Συµπέρασµα, του WebQuest «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» όπως αυτά εµφανίζονται στην Εικόνα 1. Οι µαθητές ενηµερώνονται για το θέµα της δραστηριότητας από την Εισαγωγή, για το ρόλο που θα αναλάβουν από την Εργασία, για την εργασία που θα εκπονήσουν από τη ιαδικασία. Στο συγκεκριµένο WebQuest, οι µαθητές αναλαµβάνουν να απαντήσουν σε συγκεκριµένες ερωτήσεις χρησιµοποιώντας αρχικά το λογισµικό.ε.λ.υ.σ. και στη συνέχεια ορισµένες πηγές από το ιαδίκτυο οι οποίες αναφέρονται στο πεδίο Πηγές. Η αναζήτηση υλικού στο.ε.λ.υ.σ. έχει ως στόχο να υπενθυµίσει στους µαθητές κάποια θεωρητικά θέµατα για τη λειτουργία του επεξεργαστή και της µνήµης και να τους δώσει στοιχεία για πραγµατικούς επεξεργαστές και chip µνήµης ( ιαδικασία - Ερωτήσεις 1 και 2). Στη συνέχεια οι µαθητές καλούνται να απαντήσουν την Ερώτηση 3 και να εργαστούν µε την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας ώστε να αποκτήσουν µία συνολική εικόνα ενός σύγχρονου υπολογιστή. Τέλος, οι µαθητές καλούνται να εντοπίσουν και να επιλέξουν προσφορές Η/Υ στο ιαδίκτυο (µε βάση τις πηγές που προτείνονται στο πεδίο Πηγές) ώστε να συνδέσουν θεωρία και πράξη αναγνωρίζοντας στα διαφηµιστικά τα χαρακτηριστικά των βασικών µονάδων ενός υπολογιστή ( ιαδικασία - Ερώτηση 4). Η αξιολόγηση στο συγκεκριµένο WebQuest επιλέξαµε να πραγµατοποιηθεί από τους ίδιους τους µαθητές ως µια µορφή αυτοαξιολόγησης, ώστε να συµµετάσχουν ενεργά και σε αυτή τη φάση του µαθήµατος (Αξιολόγηση). Εναλλακτικά θα µπορούσαµε να θέσουµε συγκεκριµένα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων να αξιολογήσουµε σε ποιό βαθµό επιτεύχθηκαν οι µαθησιακοί στόχοι του συγκεκριµένου µαθήµατος. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ Όπως προαναφέρθηκε η πρόταση διδασκαλίας σχεδιάστηκε για να εφαρµοστεί σε µαθητές της Β Γυµνασίου. Συγκεκριµένα, συµµετείχαν 14 µαθητές. Οι µαθητές οργανώθηκαν σε οµάδες των δύο ατόµων, και εργάστηκαν στους υπολογιστές σε όλη τη διάρκεια του µαθήµατος. Το µάθηµα ξεκίνησε µε συζήτηση µεταξύ µαθητών και καθηγήτριας σχετικά µε τους στόχους του µαθήµατος, το φύλλο εργασίας, και την εργασία των µαθητών. Το µάθηµα και η δραστηριότητα των µαθητών δοµήθηκε σε τέσσερις φάσεις. Στην πρώτη φάση οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες στο.ε.λ.υ.σ. σχετικά µε τον επεξεργαστή και τη µνήµη, ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις 1, 2 (πεδίο ιαδικασία στην Εικόνα 1) και να εξοικειωθούν µε βασικές έννοιες της λειτουργίας και των χαρακτηριστικών τους. Στο τέλος της φάσης αυτής η καθηγήτρια συνεργάστηκε µε τους µαθητές και απάντησαν στις ερωτήσεις εντοπίζοντας τα σχετικά εδάφια στο λογισµικό.ε.λ.υ.σ. Η φάση ολοκληρώθηκε µε τους µαθητές να τοποθετούν µνήµη RAM και επεξεργαστή σε έναν υπολογιστή στο εικονικό εργαστήριο του.ε.λ.υ.σ. και να απαντούν στις σχετικές ασκήσεις αξιολόγησης που διαθέτει το λογισµικό. Στη συνέχεια, στη δεύτερη φάση οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες σχετικά µε το θέµα της σύνθεσης (τα βασικά εξαρτήµατα που πρέπει να διαθέτει ένας σύγχρονος υπολογιστής) και αναβάθµισης ενός υπολογιστή στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να απαντήσουν στην ερώτηση 3 (πεδίο ιαδικασία στην Εικόνα 1). Οι µαθητές επέλεξαν να παρουσιάσουν στην τάξη συγκεκριµένα εξαρτήµατα του υπολογιστή που συνέθεσαν και τα χαρακτηριστικά τους. Σε αυτό το σηµείο έγινε µια διαπραγµάτευση, στην οποία συµµετείχε και η καθηγήτρια, που

7 στόχο είχε η επιλογή των θεµάτων από τις οµάδες των µαθητών να καλύπτει όλες τις µονάδες ενός υπολογιστή. Οι µαθητές ξεκίνησαν να δουλεύουν την εργασία στο εργαστήριο και την ολοκλήρωσαν στο σπίτι χρησιµοποιώντας υλικό που εντόπισαν (α) στο.ε.λ.υ.σ. και κατέγραψαν στο φύλλο εργασίας τους, (β) στο σχολικό βιβλίο, (γ) στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας (τύπωσαν τις πληροφορίες που χρειάζονταν). Στη συνέχεια, οι οµάδες παρουσίασαν τις εργασίες τους. Στη διάρκεια των παρουσιάσεων οι µαθητές χρησιµοποίησαν εξαρτήµατα από τον παλιό υπολογιστή που διαθέτει το εργαστήριο τα οποία είχαν ήδη αναγνωρίσει και περιεργαστεί σε προηγούµενο µάθηµα. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε τη χρησιµότητα συγκεκριµένων µονάδων/συσκευών και κριτήρια επιλογής τους κατά την αγορά και αναβάθµιση ενός υπολογιστή, όπως π.χ. ταχύτητα επεξεργαστή, χωρητικότητα µνήµης. Στην επόµενη φάση, οι µαθητές αναζήτησαν στο ιαδίκτυο προσφορές Η/Υ στις οποίες προσπάθησαν να αναγνωρίσουν τις βασικές µονάδες των υπολογιστών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ώστε να απαντήσουν στην ερώτηση 4 (πεδίο ιαδικασία στην Εικόνα 1). Σε αυτή τη φάση οι µαθητές καλούνται να συγκρίνουν τα ευρήµατά τους µε τα στοιχεία που κατέγραψαν από το.ε.λ.υ.σ. σχετικά µε την ταχύτητα, τον τύπο σύγχρονων επεξεργαστών και µνήµης RAM. Ακολούθησε συζήτηση σχετικά µε την ταχύτητα εξέλιξης των υπολογιστών και τα «ηλεκτρονικά σκουπίδια» που αναπόφευκτα δηµιουργούνται. Επίσης, σε αυτή τη φάση σχολιάστηκαν θέµατα σχετικά µε τα κριτήρια αξιολόγησης που πρέπει να εφαρµόζουµε για την αξιολόγηση των δικτυακών τόπων και της πληροφορίας που εντοπίζουµε στο ιαδίκτυο. Για παράδειγµα, η ηµεροµηνία τελευταίας ενηµέρωσης και η ιδιοκτησία του δικτυακού τόπου ήταν δύο από τα κριτήρια που οι µαθητές εφάρµοσαν στην επιλογή των δικτυακών τόπων. Στην τελευταία φάση οι µαθητές τύπωσαν τις προσφορές που εντόπισαν στο ιαδίκτυο και συνεργάστηκαν ώστε να προτείνουν τον πιο «γρήγορο» υπολογιστή αλλά και µία οικονοµική λύση που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός µαθητή. Συγκεκριµένα στη διάρκεια της συνεργασίας τους κατέγραψαν τις εργασίες στις οποίες πρόκειται να χρησιµοποιήσουν υπολογιστή ώστε να προσδιορίσουν και τις απαιτήσεις τους σε υλικό, για παράδειγµα τα παιχνίδια είναι συχνά µεγάλα προγράµµατα µε σύνθετα γραφικά που καταλαµβάνουν αρκετό χώρο στο δίσκο, απαιτούν αρκετή µνήµη, και µεγάλη ταχύτητα επεξεργαστή. Εφαρµογές-εργασίες στις οποίες συµφώνησαν οι µαθητές είναι παιχνίδια, πλοήγηση στο ιαδίκτυο, επεξεργασία εικόνας-φωτογραφίας, πρόγραµµα ζωγραφικής, επεξεργαστή κειµένου. Με βάση λοιπόν τις απαιτήσεις τους και τα χρήµατα που διαθέτουν, οι µαθητές σύγκριναν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπολογιστών στις προσφορές που εντόπισαν και κατέληξαν να προτείνουν δύο από τις προσφορές ως κατάλληλες για έναν µαθητή. ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σε όλη τη διάρκεια των τεσσάρων διδακτικών ωρών οι µαθητές συµµετείχαν ενεργά και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκπόνηση των εργασιών που ανέλαβαν. Οι µαθητές εργάστηκαν µε ενθουσιασµό µε το λογισµικό.ε.λ.υ.σ. και χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, χρήσιµη και πρακτική την παρουσίαση των θεµάτων και ευχάριστη την εργασία στο εικονικό εργαστήριο και γενικότερα στο συγκεκριµένο περιβάλλον. Ιδιαίτερα η παροχή άµεσης ανατροφοδότησης στις πράξεις των µαθητών

8 κατά τον πειραµατισµό τους στο εικονικό εργαστήριο (ηχητικά µηνύµατα σωστού - λάθους) ενθάρρυνε την ενεργητική συµµετοχή τους, και ανανέωσε το ενδιαφέρον τους για το υλικό ενός υπολογιστή. Οι µαθητές απάντησαν τις ερωτήσεις 1, 2, του φύλλου εργασίας χωρίς να δυσκολευτούν ιδιαίτερα στον εντοπισµό της κατάλληλης πληροφορίας στο λογισµικό.ε.λ.υ.σ. Σε συγκεκριµένα θέµατα όπως ο τρόπος µε τον οποίο µετράµε την ταχύτητα ενός επεξεργαστή, οι µαθητές ζήτησαν περισσότερες διευκρινίσεις ώστε να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουργίας ενός επεξεργαστή. Η αναζήτηση υλικού στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας σχετικά µε την αναβάθµιση ενός υπολογιστή (ερώτηση 4) δυσκόλεψε κάπως τους µαθητές λόγω της ορολογίας που χρησιµοποιεί και στοιχείων που αναφέρει από την εσωτερική λειτουργία του υπολογιστή (τις οποίες συνήθως επαρκώς επεξηγεί) µε τα οποία οι νεαροί µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι. Ωστόσο οι πληροφορίες που παρέχει ο συγκεκριµένος δικτυακός τόπος είναι αρκετά πρακτικές και απλά διατυπωµένες και η καθηγήτρια τις αξιοποίησε για να συζητήσει µε τους µαθητές επιπλέον θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία και αναβάθµιση του υπολογιστή, όπως τι σηµαίνει ένας πολύ γρήγορος επεξεργαστής για τη συνολική απόδοση ενός υπολογιστή, την επιλογή καρτών µνήµης RAM, τη διαχείριση της µνήµης και του δίσκου κατά την εκτέλεση προγραµµάτων. Από την παρατήρηση της δραστηριότητας των µαθητών στη διάρκεια του µαθήµατος διαπιστώθηκε ότι σε περιπτώσεις που οι µαθητές χρησιµοποίησαν έναν επεξεργαστή κειµένου για την αντιγραφή-επικόλληση πληροφορίας από το ιαδίκτυο συχνά αντέγραφαν όσο το δυνατό περισσότερο υλικό χωρίς να αξιολογούν και να επιλέγουν την πληροφορία που χρειάζονταν. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος που επιλέχθηκε η καταγραφή των απαντήσεών τους µε µολύβι πάνω στο φύλλο εργασίας. Οι µαθητές συνάντησαν δυσκολίες στην τέταρτη ερώτηση όπου χρειάστηκε να αναζητήσουν υλικό σε πολλές πηγές στο ιαδίκτυο. Η διαδικασία επιλογής δικτυακών τόπων ήταν µια χρονοβόρα διαδικασία που κάποιες φορές αποθάρρυνε τους µαθητές, όταν για παράδειγµα ο δικτυακός τόπος που επέλεγαν δεν εµφανιζόταν ή όταν δεν είχε τις αναµενόµενες πληροφορίες ή όταν η µηχανή αναζήτησης επέστρεφε πάρα πολλά αποτελέσµατα. Η διαδικασία αυτή ήταν χρονοβόρα για τον εντοπισµό προσφορών Η/Υ αλλά ιδιαίτερα χρήσιµη για την εξοικείωση των µαθητών µε τη διαδικασία αναζήτησης υλικού από το ιαδίκτυο. Η καθηγήτρια αξιοποίησε αυτή την εµπειρία των µαθητών για να θέσει το θέµα της αναζήτησης υλικού στο ιαδίκτυο και της αξιολόγησης της πληροφορίας που εντοπίζουµε σε αυτό. Η εµπειρία αυτή έδειξε ότι ιδιαίτερα σε µαθητές που δεν είναι εξοικειωµένοι µε το ιαδίκτυο αρχικά η πλοήγησή τους πρέπει να περιορίζεται σε έναν µε δύο συγκεκριµένους δικτυακούς τόπους και σταδιακά να επεκτείνεται σε άλλους. ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ... Εισαγωγή. Οι προσφορές για αγορά υπολογιστών πολλές... Τα κείµενα των προσφορών γεµάτα άγνωστες λέξεις όπως CPU 3 GHz, RAM, HD, modem 56Κ Θα θέλατε να κάνετε µια βόλτα στο εσωτερικό του υπολογιστή σας και να ακολουθήσετε εκατοµµύρια 0000 και στην πορεία τους από τη µνήµη προς τον επεξεργαστή και όπου αλλού σας οδηγήσουν; Εργασία. Η εργασία που θα αναλάβετε είναι να συνθέσετε έναν υπολογιστή ο οποίος θα σας είναι χρήσιµος στις καθηµερινές σας εργασίες. Ερωτήµατα λοιπόν που θα πρέπει να απαντήσετε είναι σε ποιές εργασίες σκοπεύετε να χρησιµοποίησετε έναν υπολογιστή και ποιές είναι οι

9 ανάγκες ενός υπολογιστή για να λειτουργήσει, δηλαδή ποιές είναι οι βασικές του µονάδες. Στη συνέχεια να αναζητήσετε στο ιαδίκτυο περιγραφές υπολογιστών προσπαθώντας να αποκωδικοποιήσετε από αυτές τα εξαρτήµατά τους και να τα συνδέσετε µε τις µονάδες που ήδη γνωρίζετε ότι πρέπει να διαθέτει ένας υπολογιστής. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία σας, θα µπορείτε να επιλέξετε εσείς τον υπολογιστή που σας χρειάζεται! Πηγές. Λογισµικό.Ε.Λ.Υ.Σ. Συµβουλές για την αγορά και αναβάθµιση υπολογιστή από την Εκπαιδευτική Πύλη Υπουργείου Παιδείας Παρουσίαση βασικών συσκευών του Η/Υ µε σπουδαιότερη των απλή παρουσίαση της συνεργασίας της CPU µε τις άλλες συσκευές στο εσωτερικό της κεντρικής µονάδας, από το δικτυακό τόπο του Κέντρου ιάδοσης Επιστηµών και Μουσείου Τεχνολογίας: Συµβουλές για την αγορά υπολογιστή από το Εργαστήριο Εφαρµογών Πληροφορικής στα ΜΜΕ, Τµήµα ηµοσιογραφίας & ΜΜΕ - Α.Π.Θ Εταιρείες πώλησης υπολογιστών: ΙΒΜ, APPLE, COMPAQ, TOSHIBA, ΑLTEC, ΠΛΑΙΣΙΟ, ONEWAY, MULTIRAMA,... Περιοδικά υπολογιστών: RAM, Computer για όλους Μηχανές αναζήτησης (Λέξεις κλειδιά: «Προσφορά υπολογιστή», «αγορά υπολογιστή», «πωλήσεις υπολογιστών») Μηχανές αναζήτησης για παιδιά: Yahooligans Search Engine KidsConnect ιαδικασία. Η εργασία σας είναι να αναζητήσετε πληροφορίες, χρησιµοποιώντας τις πηγές που σας προτείνονται για να αναγνωρίσετε τα χαρακτηριστικά του επεξεργαστή, της µνήµης RAM, και να τοποθετήσετε στη µητρική πλακέτα ενός υπολογιστή, µνήµη RAM και επεξεργαστή. Στη συνέχεια, να παρουσιάσετε τα βασικά εξαρτήµατα ενός πραγµατικού υπολογιστή και να προτείνετε πως µπορείτε να τον αναβαθµίσετε. Τέλος, να αναζητήσετε στο ιαδίκτυο, να επιλέξετε και να τυπώσετε µια προσφορά υπολογιστή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα. 1. Στο εκπαιδευτικό λογισµικό.ε.λ.υ.σ. και µέσα από τις «εσωτερικές µονάδες» να επιλέξετε τον επεξεργαστή. Να προσπαθήσετε µέσα από τις πληροφορίες που παρέχει το.ε.λ.υ.σ. να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιός ο ρόλος του επεξεργαστή στη λειτουργία του υπολογιστή;... Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επεξεργαστή;... Πως µετράµε την ταχύτητα ενός επεξεργαστή;... Από τι εξαρταται η ταχύτητα ενός επεξεργαστή;... Να αναφέρετε εταιρείες που κατασκευάζουν επεξεργαστές:... Να αναφέρετε έναν σύγχρονο επεξεργαστή... Eπηρεάζει ο επεξεργαστής την απόδοση του Η/Υ; Xρησιµοποιώντας τα στοιχεία που σας δίνει το.ε.λ.υ.σ. να προσπαθήσετε να περιγράψετε συνοπτικά το ρόλο της µνήµης RAM κατά τη λειτουργία του υπολογιστή.... Σε τι µετράµε τη χωρητικότητά της RAM ;... Σε τι µετράµε την ταχυτητά της RAM;... Eπηρεάζει η µνήµη RAM την απόδοση του Η/Υ;

10 ... Αναφέρετε τύπους RAM... Τοποθέτηση επεξεργαστή και RΑΜ στη µητρική πλακέτα, στο εικονικό εργαστήριο. Κατάθεση ασκήσεων αξιολόγησης. 3. Να εντοπίσετε και να παρουσιάσετε τα βασικά εξαρτήµατα (µονάδες - συσκευές) που θα θέλατε να διαθέτει ο υπολογιστής σας και τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση αναβάθµισης ποιά από αυτά θα επιλέγατε να διατηρήσετε και ποιά να αναβαθµίσετε; Συµβουλευτείτε την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας. 4. Να εντοπίσετε στο ιαδίκτυο µία προσφορά υπολογιστή και να αναγνωρίσετε σε αυτή τα βασικά εξαρτήµατα ενός υπολογιστή όπως αυτά περιγράφονται στην Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας. Στη συνέχεια να ελέγξετε και αν χρειάζεται να ενηµερώσετε τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις 1,2 σχετικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σύγχρονων επεξεργαστών και µνήµης RAM (ταχύτητα, τύπος, εταιρεία). Αξιολόγηση. Να βαθµολογήσετε τον εαυτό σας σε αυτή την εργασία σηµειώνοντας µε «x» τις ερωτήσεις που είστε σε θέση να απαντήσετε: Είµαι σε θέση να αναφέρω τις βασικές µονάδες ενός υπολογιστή και να εντοπίσω τη θέση τους στην κεντρική µονάδα να περιγράψω το ρόλο του επεξεργαστή κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος να εντοπίσω τη θέση του επεξεργαστή στην κεντρική µονάδα να αναφέρω πως µετριέται η ταχύτητά του να συγκρίνετε ταχύτητες πραγµατικών σύγχρονων επεξεργαστών να αναφέρω τρεις επεξεργαστές που κυκλοφορούν στην αγορά να περιγράψω πως η ταχύτητα του επεξεργαστή επηρεάζει την απόδοση ενός υπολογιστή να περιγράψω το ρόλο της µνήµης RAM κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος να εντοπίσω τη θέση της µνήµης RAM στην κεντρική µονάδα να αναφέρω πως µετριέται η χωρητικότητα της RAM να συγκρίνω κάρτες µνήµης RAM ως προς την ταχύτητα και τη χωρητικότητά τους να αναφέρω τύπους µνήµης RAM να περιγράψω πως η χωρητικότητα της RAM επηρεάζει την απόδοση ενός υπολογιστή να περιγράψω το ρόλο της περιφερειακής µνήµης στη λειτουργία του υπολογιστή να αναφέρω είδη περιφερειακής µνήµης που πρέπει να δαθέτει ένας υπολογιστής να συγκρίνω την περιφερειακή µνήµη µε τη µνήµη RAM να συγκρίνω είδη περιφερειακής µνήµης (σκληρός δίσκος, δισκέτα, CD, DVD) ως προς τη χωρητικότητά τους Συµπέρασµα. Συγχαρητήρια! Μόλις κάνατε τα πρώτα σας βήµατα στο εσωτερικό του υπολογιστή! Σύντοµα θα µπορείτε να διαβάζετε και τα πιο δυσνόητα διαφηµιστικά φυλλάδια υπολογιστών, να αναγνωρίζετε τι σας προσφέρουν και να επιλέγετε αυτά που χρειάζεστε! Η σελίδα του καθηγητή. Το συγκεκριµένο WebQuest µπορεί να δοθεί στη µορφή που είναι στους µαθητές οι οποίοι θα διαβάσουν και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται µέχρι και την Αξιολόγηση. Προτείνεται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος o καθηγητής να κάνει ολιγόλεπτες παρουσιάσεις για θέµατα σχετικά µε τη λειτουργία των µονάδων και τη µεταξύ τους συνεργασία. Επίσης θέµατα που αφορούν στη χρήση µηχανών αναζήτησης και θεµατικών καταλόγων αλλά και στην αξιολόγηση της πληροφορίας που εντοπίζεται στο ιαδίκτυο είναι ιδιαίτερα σηµαντικά και πρέπει να επισηµανθούν στους µαθητές. Ωστόσο, οι παρουσιάσεις προτείνεται να βασίζονται στη δραστηριότητα των µαθητών ως ανατροφοδότηση στις ερωτήσεις και στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Στον υπόλοιπο χρόνο ο ρόλος του καθηγητή είναι

11 υποστηρικτικός και συµβουλευτικός. Οι µαθητές εργάζονται ατοµικά ή σε οµάδες των δύο ατόµων. Το WebQuest «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» προτείνεται να χρησιµοποιηθεί στη Β Γυµνασίου στο Κεφάλαιο 3 «Τα µέρη του Υπολογιστή» - µάθηµα «Στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» και µέρος του µαθήµατος «Η περιφερειακή µνήµη» και να καλύψει τέσσερις από τις έξι διδακτικές ώρες που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραµµα. Συγκεκριµένα, στην Β Γυµνασίου στόχος είναι η ενηµέρωση των µαθητών σχετικά µε τις βασικές µονάδες ενός υπολογιστικού συστήµατος, τη λειτουργία τους καθώς και κάποια πρακτικά θέµατα που αφορούν στην αγορά/αναβάθµιση ενός υπολογιστή. Επίσης ένας ακόµα στόχος είναι η αναγνώριση από τους µαθητές της ταχύτατης εξέλιξης των υπολογιστών και η ευαισθηοποίησή τους σε θέµατα σχετικά µε τα «ηλεκτρονικά σκουπίδια» που αναπόφευκτα δηµιουργούνται και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Συγχρόνως οι µαθητές εξοικειώνονται µε την διαδικασία της εντοπισµού και αξιολόγησης πληροφορίας στο ιαδίκτυο. Η αναζήτηση υλικού αρχικά περιορίζεται σε συγκεκριµένους προτεινόµενους δικτυακούς τόπους και ανάλογα µε το επίπεδο των µαθητών επεκτείνεται και στο ιαδίκτυο µέσω των προτεινόµενων µηχανών αναζήτησης. Η αξιολόγηση στο συγκεκριµένο WebQuest επιλέξαµε να πραγµατοποιηθεί από τους ίδιους τους µαθητές ως µια µορφή αυτοαξιολόγησης, ώστε να συµµετάσχουν ενεργά και σε αυτή τη φάση του µαθήµατος. Εικόνα 1: οµικά στοιχεία WebQuest «Ταξιδεύοντας στο Εσωτερικό του Υπολογιστή» ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Brown Yoder, Μ. (1999), The Student WebQuest, Learning & Leading With Technology, Vol. 26 (7) Dodge, Β., Some Thoughts About WebQuests, San Diego State University, Hammond, N. and Allison, L. (1989), Extending hypertext for learning: An investigation of access and guidance tools, In: A. Sutcliffe and L.Macaulay (eds.) People and Computers V, Cambridge University Press, Jonassen, D. (1991), Evaluating constructivistic learning, Educational Technology, 9. Romiszowski, A.J. (1990), The hypertext/hypermedia solution-but what exactly is the problem? In: D. H. Jonassen, and H. Mandl (eds) Designing hypermedia for learning, Nato ASI SeriesF Vol. 67, Berlin: Springer Verlag. Stepien, W.J., Senn, P.R. and Stepien, W.C. (2000). The Internet and Problem-based Learning. Developing Solutions through the Web. Zephyr Press. Tucson. WebQuest Πηγές [Online]: (Τελευταία επίσκεψη 3/2005) - ικτυακός τόπος WebQuest: - ηµιουργώντας ένα WebQuest: Είναι πιο εύκολο απ ότι νοµίζεις! - WebQuests. - Dr. B's On-line Lessons & Resources. Βοσνιάδου Στ., (2005), Παιδιά, Σχολεία και Υπολογιστές, Εκδόσεις Gutenberg (υπό έκδοση). Γκούτσιας Α.Ι. (2000), Μαθαίνοντας στο Internet Φυσική, Εκδόσεις Καστανιώτη.

12 Κασκαντάµη, Μ.Β. (2001), Μαθαίνοντας στο Internet Αρχαία Νέα Ιστορία. Εκδόσεις Καστανιώτη. Ματσαγγούρας, Ηλ. (2001), Στρατηγικές ιδασκαλίας. Η Κριτκή Σκέψη στη ιδακτική Πράξη, Εκδόσεις Gutenberg. Νικολαίδου, Σ. και Γιακουµάτου, T. (2001), ιαδίκτυο και διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόµενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, Κέδρος. Βλέπε επίσης: Παπανικολάου K.A., Τσαγκάνου Γ. και Γρηγοριάδου Μ. (2002), Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισµικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και µαθησιακά εργαλεία. Στο: Χ.Κυνηγός και Ε.Β. ηµαράκη (επιµ.): Νοητικά Εργαλεία και Πληροφοριακά Μέσα: Παιδαγωγική Αξιοποίηση της Σύγχρονης Τεχνολογίας για τη Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, Εκδόσεις Καστανιώτη, Παπανικολάου, K.A. (2004), Το ιαδίκτυο ως εργαλείο διερεύνησης στο µάθηµα της Πληροφορικής. Στα: Μ.Γρηγοριάδου, Α.Ράπτης, Σ.Βοσνιάδου, X.Κυνηγός (Επιµ.): Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Συνεδρίας Εργασίας ιδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό λογισµικό Πληροφορικής, 29 Σεπτεµβρίου 3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόµος Β, Στέλλα Βοσνιάδου (2001), Πώς µαθαίνουν οι µαθητές, ιεθνής Ακαδηµία της Εκπαίδευσης, ιεθνές γραφείο εκπαίδευσης της UNESCO. onalpracticesseriespdf/prac07gr.pdf Χαρδαλούπα, Ι. (2004), WebQuests: Πώς µπορεί να «συνδεθεί» η αίθουσα διδασκαλίας µε το ιαδίκτυο! Παράδειγµα από τη διδασκαλία των Γερµανικών στη ηµόσια Εκπαίδευση. Στα: Μ.Γρηγοριάδου, Α.Ράπτης, Σ.Βοσνιάδου, X.Κυνηγός (Επιµ.): Πρακτικά 4 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», στο πλαίσιο της Συνεδρίας Εργασίας ιδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικό λογισµικό Πληροφορικής, 29 Σεπτεµβρίου 3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Τόµος Β,

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο

Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Ιστοεξερεύνηση: Το εσωτερικό του υπολογιστή και όχι μόνο Α. Ευαγγέλου 1, Θ. Μπράτιτσης 2 1 ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καστοριάς evagel@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 577 ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ PROSYS ΚΑΙ ΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισία Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης

Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Αξιοποιώντας το Περιβάλλον PROSYS και τη ιδακτική Προσέγγιση των Περιπτώσεων σε ένα Μαθησιακό Σενάριο για τις Μηχανές Αναζήτησης Kυπαρισσία A. Παπανικολάου και Ευαγγελία Γουλή Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγή στην εκπαιδευτική τεχνολογία 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη µάθηση και την τεχνολογία 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Από τη θεωρία στην εφαρµογή 35 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η/Υ και υπολογιστικά εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το µάθηµα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Σχολείο: ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΛΕΜΕΣΟΣ Τάξη: Α ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους

Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας. και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό) καλύπτουν τους 1 Αξιολόγηση Web2 για Επικοινωνία Άννα Χουντάλα ΑΜ 11Μ13 1ο Κριτήριο Αξιολόγησης Σχολιάστε αν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (όπως: φύλλα διδασκαλίας, εργασίας και αξιολόγησης μαθητών και υποστηρικτικό υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07

Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα. Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η Γυναίκα στην Αρχαία Αθήνα Χουτουρίδου Κλαούντια, καθ. κλ. ΠΕ07 Η ιδέα Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στο κοινωνικό σύνολο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από εποχή σε εποχή. Είναι πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Γενικό Λύκειο & Επαγγελματική Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών

ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων εκπαιδευτικών «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) ιαδικασίες πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Λογισμικό του υπολογιστή

Το Λογισμικό του υπολογιστή Το Λογισμικό του υπολογιστή Σεραλίδου Ελένη 1 eseralid@gmail.com 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ20 MSc 5 ο ΓΕΛ Νίκαιας Περίληψη Το παρακάτω εκπαιδευτικό σενάριο αφορά το μάθημα των «Εφαρμογών Πληροφορικής»

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς ηµήτρης Καλογήρου Θωµαή Καρακίτσου Βασιλική Μακρή Κατερίνα Χριστόπουλος Νίκος Σχολείο Αθήνας Σχολείο Χανίων Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας Ερευνητικές-Πιλοτικές Εφαρμογές ΗΜΕΡΙΔΑ - 6 Φεβρουαρίου 2010 Καλές πρακτικές ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Μια ιστοεξερεύνηση παρέα με το Μικρό Πρίγκιπα

Μια ιστοεξερεύνηση παρέα με το Μικρό Πρίγκιπα Μια ιστοεξερεύνηση παρέα με το Μικρό Πρίγκιπα Μπασματζίδης Γεώργιος 1, Λιοσάτου Αγγελική 2 1 Δάσκαλος, 2 ου Δημ. Σχολ.Συκεών Θεσ/νίκης geobasm@yahoo.gr 2 Δασκάλα, 2 ου Δημ. Σχολ.Συκεών Θεσ/νίκης anlio@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΗ Α. Διάρκεια: 2 ώρες Φάση Α - Δραστηριότητα 1: Φύλλο εργασίας ΒΗΜΑ Όνομα Πρόσβασης Κωδικό Πρόσβασης επάγγελμα email φύλο ΒΗΜΑ 2.

ΦΑΣΗ Α. Διάρκεια: 2 ώρες Φάση Α - Δραστηριότητα 1: Φύλλο εργασίας ΒΗΜΑ Όνομα Πρόσβασης Κωδικό Πρόσβασης επάγγελμα email φύλο ΒΗΜΑ 2. ΦΑΣΗ Α. ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ INSPIRE. Διάρκεια: 2 ώρες Φάση Α - Δραστηριότητα 1: Εξοικείωση με τη διεπαφή και τις λειτουργίες του INSPIRE Η Δραστηριότητα 1 στοχεύει στην εξοικείωση με

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Διδακτική της Πληροφορικής Η Πληροφορική ως αντικείμενο και ως εργαλείο μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΑΞΗ Α «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:ΚΑΤΣΑΔΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ15 2014-15 Τίτλος παρέμβασης: «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ» (Α 1.1) Χρόνος διάρκεια: 1 διδακτική ώρα. Τάξη: Α Γυμνασίου Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Το υλικό του υπολογιστή»

«Το υλικό του υπολογιστή» «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδακτική πράξη» «Το υλικό του υπολογιστή» Σεραλίδου Ελένη Καθηγήτρια Πληροφορικής, 5 ο Γενικό Λύκειο Νίκαιας eseralid@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ

Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO. Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Έργου SPERO Παρασκευή Τζούβελη Υποψήφια ιδάκτωρ ΕΜΠ οµή Συστήµατος SPERO Βάση εδοµένων Εκπαιδευτικό Υλικό Στατιστική Ανάλυση Ερωτηµατολόγια Προγραµµατιστές Ειδικοί σε συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. «Το Υλικό του Υπολογιστή» ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Το Υλικό του Υπολογιστή» 1.Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου Το Υλικό του Υπολογιστή. 2. Εκτιμώμενη Διάρκεια Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Βιβλία-βιβλιοθήκες» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Βιβλία-βιβλιοθήκες» ΣΩΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα