ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ι. Γάτσης Τηλέφωνο : Φαξ : Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Βαθμός Προτεραιότητας : ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 26 Αυγούστου 2015 Αρ. Πρωτοκόλλου : β/Γ1 Προς : 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (δια των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης) ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση μετάταξης εκατόν δέκα έξι (116) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων στις Περ/κές Υπηρεσίες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της χώρας. Σας ανακοινώνουμε ότι, με την αριθ /Γ1/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 857/τ.Γ / (ΑΔΑ : ΩΞΨΟ465ΦΘ3 ΜΧΞ) και η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 1824/1988 και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, μετατάχθηκαν σε θέσεις κλάδου ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ και ΠΕ ΠΛΗΡ των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση μετάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας, με τον βαθμό και το ΜΚ που κατέχουν και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν. Η κατανομή των θέσεων που μεταφέρονται και οι τοποθέτησεις των υπαλλήλων σε συγκεκριμένη Υπηρεσία εντός του Νομού, θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Οι μεταφερόμενες με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση θέσεις προστίθενται στις θέσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανά Νομό. Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται τοποθετούνται προσωρινά στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ) όπως αυτές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες, για την ανάληψη των καθηκόντων τους. Κατόπιν αυτών, παρακαλούνται : Α) οι Δ/ντες των Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης : 1. να ανακοινώσουν στους εκπαιδευτικούς που μετατάσσονται ότι οφείλουν να παρουσιαστούν εντός είκοσι (20) ημερών στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ) όπως αυτές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες, για την ανάληψη των καθηκόντων τους. (ανακοίνωση ως συνημμένο υπόδειγμα) 2. να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας : αντίγραφο της ανακοίνωσης μετάταξης πλήρες πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών για κάθε έναν εκπαιδευτικό

2 3. να διαβιβάσουν στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ), αντίγραφο της ανακοίνωσης μετάταξης τους ατομικούς φάκελους των εκπαιδευτικών Β) οι Δ/ντες των ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ (ΥΠΟΔΟΧΗΣ): 1. να μας στείλουν αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας 2. να μας στείλουν τους πρωτότυπους ατομικούς φάκελους των εκπαιδευτικών (αφού κρατήσουν φωτοτυπίες για την τήρηση προσωρινού προσωπικού μητρώου) Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι. ΓΑΤΣΗΣ Συνημμένα : Αντίγραφο Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 857/τ.Γ / Τρείς Πίνακες με τις Υπηρεσίες Υποδοχής Υπόδειγμα Ανακοίνωσης Εσωτερική διανομή : 1. Δ/νση Ανθρ. Δυναμ. Τομέων Παιδείας & Θρησκευμάτων Τμήμα Β 2. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Γ 3. Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού B/θμιας Εκπαίδευσης Τμήμα Γ 4. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τμήμα Γ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Ν.1824/1988) α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Μ. Νομός Υπηρεσία 1 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 2 ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΗΣΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 3 ΒΑΜΒΑΔΕΛΗ ΚΟΡΝΗΛΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ06 ΔΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 4 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΤΑΣ ΔΠΕ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 6 ΒΙΛΤΣΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 7 ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΧΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 8 ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 9 ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ06 ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 10 ΓΙΑΚΟΥΒΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ60 ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 11 ΓΟΡΓΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ60 ΔΠΕ ΚΙΛΚΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 12 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 13 ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 14 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 15 ΔΟΥΛΔΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 16 ΖΑΡΑΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΗΛΙΑΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 17 ΖΙΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΔΔΕ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 18 ΖΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 19 ΘΩΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 20 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 21 ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 22 ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 23 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 24 ΚΑΡΑΝΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΔΠΕ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 25 ΚΕΖΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΔΠΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 26 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 27 ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ

4 α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Μ. Νομός Υπηρεσία 28 ΚΟΤΖΑΣΑΡΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 29 ΚΟΤΣΙΡΕΑ ΜΑΡΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 30 ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 31 ΚΟΥΜΠΗ ΣΕΒΑΣΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 32 ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ06 ΔΠΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΔΠΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 33 ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 34 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 35 ΚΥΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 36 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 37 ΛΑΜΠΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 38 ΛΕΡΙΩΤΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΠΕ60 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 39 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ60 ΔΠΕ ΑΧΑΪΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 40 ΜΑΔΕΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ11 ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 41 ΜΑΛΕΤΣΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 42 ΜΙΧΕΛΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 43 ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 44 ΜΠΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 45 ΜΠΑΤΖΙΟΤΕΓΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 46 ΜΠΟΝΤΑΪΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ16 ΔΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΠΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 47 ΜΠΟΤΖΕΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΠΕ11 ΔΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΔΔΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 48 ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 49 ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΧΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 50 ΜΥΤΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΣΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 51 ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΔΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 52 ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 53 ΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ06 ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 54 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ06 ΔΠΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΔΠΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 55 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕ11 ΔΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ

5 α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Μ. Νομός Υπηρεσία 56 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΕ70 ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 57 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 58 ΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 59 ΠΕΤΡΑ ΜΙΧΑΛΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 60 ΠΛΗΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 61 ΡΟΥΣΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 62 ΡΟΥΣΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 63 ΣΑΟΥΓΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ60 ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 64 ΣΤΑΘΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 65 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 66 ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 67 ΤΕΜΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΗΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 68 ΤΖΩΤΖΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ60 ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 69 ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 70 ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 71 ΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 72 ΤΣΕΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΣΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 73 ΤΣΙΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 74 ΤΣΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ06 ΔΠΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 75 ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 76 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 77 ΦΛΕΓΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 78 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗ ΠΕ06 ΔΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 79 ΧΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 80 ΧΟΧΤΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΧΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΔΠΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 81 ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 82 ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 83 ΧΩΜΑΤΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕ11 ΔΠΕ ΣΑΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 84 ΨΑΘΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 85 ΨΑΛΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ11 ΔΠΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΔΠΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Ν.1824/1988) α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Μ. Νομός Υπηρεσία 1 ΑΛΕΤΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 2 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 3 ΓΕΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ01 ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 4 ΖΑΜΠΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ11 ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 5 ΚΑΣΒΙΚΗ ΘΕΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 6 ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ01 ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 7 ΚΟΤΖΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ06 ΔΔΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 8 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΔΕ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 9 ΜΗΤΡΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΙΜΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 10 ΜΙΧΑΛΑΚΕΛΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 11 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ02 ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 12 ΠΑΝΣΕΛΗΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02 ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 13 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ11 ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 14 ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 15 ΠΑΠΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΕ11 ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 16 ΠΟΥΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΕ06 ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 17 ΠΡΟΓΓΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΔΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 18 ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ06 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΔΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 19 ΣΚΑΝΔΑΜΗ ΘΑΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 20 ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 21 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΦΩΤΙΟΣ ΠΕ11 ΔΔΕ ΧΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 22 ΤΣΙΟΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΕ05 ΔΔΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΔΕ ΔΡΑΜΑΣ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ 23 ΦΑΤΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ11 ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΕ ΠΕ1 ΔΙΟΙΚ

7 ΠΙΝΑΚΑΣ Γ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ ΠΛΗΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Ν.1824/1988) α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Α.Μ. Νομός Υπηρεσία 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ19 ΔΔΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΔΕ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 2 ΒΑΤΖΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ19 ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 3 ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 ΔΔΕ ΠΕΛΛΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 4 ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΠΕ19 ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΠΕ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 5 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ19 ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 6 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ19 ΔΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΔΔΕ Δ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 7 ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΠΕ19 ΔΔΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΤΑΣ ΔΔΕ ΑΡΤΑΣ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ 8 ΧΑΤΖΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ19 ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕ ΠΕ ΠΛΗΡ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2015-2016. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΜΑΡΟΥΣΙ, 08-09-2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

4. Τις διατάξεις του Ν.3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

ΘΕΜΑ: Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες

5. Τις διατάξεις του Ν.3149/1991 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ

Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός προτερ. ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ. Μαρούσι, 30-8-2013 Αρ. πρωτ. 119871 /ΙΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ---- Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 Μαρούσι Πληροφορίες: Φ.Δροσιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: A. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 T.K.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη

ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ.Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 T.K.-Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αγγ. Φραϊδάκη I Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι 02-08-2012 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893

Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 26/07/ 2013 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Οι νέες περιοχές για τις αιτήσεις των αναπληρωτών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012» E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-2016». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΘΕΜΑ: «Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2015-2016». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Διεκπεραίωση:μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 27-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες τους) 2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Έδρες τους) ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΡΟΣ : 1. Δ/νσεις Π.Ε. και Δ.Ε. (Έδρες τους) 2. ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Έδρες τους) ΚΟΙΝ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ν9-ΒΚ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2014-2015. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 09-09-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 142582/Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΤΥΠΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ60.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΡΟΥΠΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕ60.50 66 Β Θεσσαλονίκης Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β 2 ΕΑΕ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ60.50 68 Β Θεσσαλονίκης Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

http://didefth.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Διεκπεραίωση:μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μαρούσι, 27-08-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2. Βαθμός Προτερ.

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι. Μαρούσι, 02-08-2012 Αρ.Πρωτ. 89303/Δ2. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα