ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. 1. Συνδυαστική ανάλυση Μεταθέσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. 1. Συνδυαστική ανάλυση. 1.1. Μεταθέσεις"

Transcript

1

2 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΓΕΒΡΑΣ 1 Συνδυαστική ανάλυση Η συνδυαστική ανάλυση είναι οι διάφοροι μέθοδοι και τύποι που χρησιμοποιούνται στη λύση προβλημάτων εκτίμησης του πλήθους των στοιχείων ενός πεπερασμένου συνόλου Κάθε στοιχείο του συνόλου παριστά μια από τις δυνατότητες με τις οποίες, κάτω από προϋποθέσεις, ένα ορισμένο έργο ή πείραμα μπορεί να ολοκληρωθεί Χρησιμοποιούμε το σύμβολο ν! (ν παραγοντικό) για ν φυσικό αριθμό, που ορίζεται ως εξής ν! = 1 1 3º ν Ορίζουμε ως 0! = 1 11 Μεταθέσεις Αν θεωρήσουμε τρία στοιχεία Α,Α,Α, μπορούμε να τα τοποθετήσουμε σε ευθεία γραμμή με έξι τρόπους: ΑΑΑ 1 2 3, ΑΑΑ, AAA 3 1 3, AAA 1 3 2, AAA 3 2 1, AAA Οι έξι αυτοί τρόποι λέγονται μεταθέσεις των στοιχείων AAA Αλλά πάνω σε κύκλο τα τρία στοιχεία τοποθετούνται κατά δύο τρόπους Μεταθέσεις των ν (διαφορετικών ή μερικών ίσων) στοιχείων A,A, 1 2 º,Aν λέγονται οι διάφοροι τρόποι που μπορούμε να τοποθετήσουμε τα ν αυτά στοιχεία σε ευθεία γραμμή ή σε κλειστή καμπύλη Α 2 Α 3 Α 1 Α 1 Α 3 Α 2

3 4 Κεφάλαιο 1 11α Απλές μεταθέσεις Το πλήθος των μεταθέσεων των ν διαφορετικών στοιχείων σε ευθεία γραμμή το λέμε απλές μεταθέσεις και δίνεται από τον τύπο Μν = ν! Πράγματι, δύο διαφορετικά στοιχεία Α 1 και Α 2 έχουν δύο δυνατές μεταθέσεις τις ΑΑ 1 2 και ΑΑ, 2 1 δηλαδή είναι Μν = 2 = 2! Αν Μ ν - 1 είναι οι απλές μεταθέσεις των ν- 1 στοιχείων, για κάθε μία απ αυτές, ένα νιοστό στοιχείο μπορεί να τοποθετηθεί σε σειρά μαζί με τα άλλα κατά ν διαφορετικούς τρόπους (μπροστά από το πρώτο στοιχείο, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου στοιχείου, κτλ ) Επομένως, είναι Μν = νμν-1 = ν (ν- 1)! = ν! απλές μεταθέσεις Πχ επτά άνθρωποι είναι δυνατό να περιμένουν μπροστά σε μια θυρίδα με 7! = 5040 τρόπους 11β Κυκλικές μεταθέσεις Το πλήθος των μεταθέσεων ν διαφορετικών στοιχείων πάνω σε περιφέρεια κύκλου το λέμε κυκλικές μεταθέσεις των ν στοιχείων και δίνεται από τον τύπο Κ ν = (ν- 1)! Προφανώς, πάνω σε περιφέρεια κύκλου υπάρχουν ένας τρόπος τοποθέτησης δύο στοιχείων Κ2 = 1 και δύο τρόποι τοποθέτησης τριών στοιχείων Κ3 = 2 Αν Κν - 1 είναι οι κυκλικές μεταθέσεις των ν- 1 διαφορετικών στοιχείων, σε κάθε μία απ αυτές ένα νιοστό στοιχείο μπορεί να τοποθετηθεί κατά ν- 1 διάφορους τρόπους πάνω στην περιφέρεια του κύκλου, μαζί με τ άλλα στοιχεία, δηλαδή σ ένα από τα ν- 1 τόξου που χωρίζουν την περιφέρεια τα ν- 1 υ- πάρχοντα στοιχεία Άρα, είναι Κ ν = (ν- 1)Κ ν-1 = (ν-1)(ν- 2)! = (ν- 1)! Πχ επτά άνθρωποι μπορούν να καθήσουν σ ένα στρογγυλό τραπέζι κατά (7-1)! = 6! = 720 τρόπους 11γ Μεταθέσεις με επανάληψη Το πλήθος των μεταθέσεων των ν στοιχείων, από τα οποία k 1 είναι όμοια μεταξύ τους, k 2 είναι όμοια μεταξύ τους, º,km είναι όμοια μεταξύ τους (προφανώς είναι k1 + k2 +º+ km = ν), το λέμε μεταθέσεις με επανάληψη των ν στοιχείων, και δίνεται από τον τύπο k,k, 1 2 º,k ν! m Μ ν = k!k! º k! 1 2 m

4 Στοιχεία Άλγεβρας 5 Πράγματι, είναι M = k!, M = k!, º,M = k! οπότε έχουμε k1 1 k2 2 km m k,k,,k ν k k k ν º º = 1 2 m M Μ Μ Μ M 1 2 m Πχ το πλήθος των εξαψήφιων αριθμών που έχουν τα ίδια ψηφία με τον α- ριθμό είναι 2,2 6! 720 Μ6 = = = 180, 2!2! 4 αφού στον αριθμό έχουμε δύο φορές το 3 και δύο φορές το 5 12 Συνδυασμοί Διώνυμο του Νεύτωνα Θεωρούμε τέσσερα διαφορετικά στοιχεία A, 1 A, 2 A, 3 A 4 και ζητάμε να βρούμε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να πάρουμε τρία διαφορετικά στοιχεία απ αυτά, χωρίς όμως να ενδιαφέρει η σειρά με την οποία παίρνουμε τα τρία αυτά στοιχεία Οι τρόποι είναι τέσσερις: AAA 1 2 3, AAA 1 2 4, AAA 1 3 4, AAA ενώ πχ ο συνδυασμός AAA έχει άλλες πέντε μεταθέσεις AAA 2 3 1, AAA 3 1 2, AAA 1 3 \2, AAA 3 2 1, AAA 2 1 3, αφού δεν ενδιαφέρει η σειρά με την οποία παίρνουμε τα τρία στοιχεία σε κάθε συνδυασμό Με ανάλογο τρόπο προκύπτουν οι συνδυασμοί Α,Α, 1 2 º,Αν στοιχείων 12α Απλοί συνδυασμοί Απλοί συνδυασμοί των ν διαφορετικών στοιχείων ανά μ(μ ν) λέγονται οι διάφοροι τρόποι που μπορούμε να πάρουμε μ διαφορετικά στοιχεία από τα ν στοιχεία που δόθηκαν, χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά με την οποία είναι τοποθετημένα σε σειρά τα μ στοιχεία σε κάθε συνδυασμό Το πλήθος των απλών συνδυασμών των ν στοιχείων ανά μ συμβολίζεται όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια Êνˆ μ, και ισούται με Êνˆ ν! = μ μ!(ν - μ)!,

5 6 Κεφάλαιο 1 Êνˆ Παίρνουμε έναν από τους συνδυασμούς μ Από τα ν στοιχεία μένουν τότε τα υπόλοιπα ν- μ 0 στοιχεία Τα ν- μ στοιχεία μπορούν να μετατεθούν κατά Μ ν- μ = (ν- μ)! τρόπους Κάθε τέτοια μετάθεση, μαζί με το συνδυασμό που πήραμε, δημιουργεί μια δυνατή μετάθεση των ν στοιχείων Δεν έχουν όμως εξαντληθεί όλες οι μεταθέσεις των ν στοιχείων Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρουμε υπόψη πως και τα μ στοιχεία του συνδυασμού που πήραμε μπορούν να μετατεθούν κατά Μµ = μ! τρόπους Έχουμε λοιπόν Προφανώς Êνˆ Êνˆ ν! Μν- μμμ Μν μ = fi = μ μ!(ν - μ)! Êνˆ = 1 ν και ορίζουμε Êνˆ = 1 0, αφού 0! = 1 Πχ το πλήθος των εξαμελών επιτροπών, που είναι δυνατό να σχηματισθούν από μια ομάδα 15 ατόμων, είναι i) Ê15ˆ 15! = = !9! Αποδεικνύονται εύκολα οι παρακάτω ιδιότητες: Êνˆ Ê ν ˆ = μ ν- μ, ii) Êνˆ Ê ν ˆ Êν+ 1ˆ + = μ μ+ 1 μ+ 1, ν ν μ ν iii) Ê ˆ - Ê ˆ = μ+ 1 μ 1 μ + 12β Συνδυασμοί με επανάληψη Όταν επιτρέπεται στους συνδυασμούς των ν στοιχείων ανά μ, ένα δοσμένο στοιχείο από τα ν, να επαναλαμβάνεται μία ή δύο ή μέχρι το πολύ μ φορές, τότε έχουμε συνδυασμούς με επανάληψη Αποδεικνύεται ότι, το πλήθος των συνδυασμών με επανάληψη των ν στοιχείων ανά μ, δίνεται από τον τύπο

6 Στοιχεία Άλγεβρας 7 Êν+ μ-1 ˆ (ν+ μ-1)! μ = μ!(ν - 1)! Πχ το πλήθος των όρων ομογενούς πολυωνύμου ως προς x,y,z πέμπτου βαθμού, δηλαδή οι όροι του είναι της μορφής είναι κλ μ κ λ μ A x y z, με κ + λ+ μ = 5, Ê3+ 5-1ˆ Ê7ˆ 7! 21 5 = = = 5 5!2! 12γ Διώνυμο του Νεύτωνα Αν α, β είναι πραγματικοί ή μιγαδικοί αριθμοί και ν ŒÍ, ισχύει ο τύπος του διωνύμου του Νεύτωνα ν ν Êνˆ ν-k k  (α+ β) = α β = k k= 0 Êνˆ ν Êνˆ ν- 1 Ê ν ˆ ν+ 1-k k-1 Êνˆ ν-k k Êνˆ ν = α + α β +º+ α β + α β +º+ β 0 1 k - 1 k ν (1) Προφανώς ο τύπος ισχύει για ν = 1 'Εστω ότι ισχύει για ν, θα δείξουμε πως ισχύει και για ν+ 1, δηλαδή ν+ 1 Êν+ 1ˆ ν+ 1 Êν+ 1ˆ ν (α+ β) = α + α β+º 0 1 Êν+ 1ˆ Êν+ 1ˆ º+ α β +º+ β k v+ 1 Πολλαπλασιάζουμε τα μέλη της (1) επί α+ β και παίρνουμε ν k k ν + 1 ÈÊνˆ Ê ν ˆ (α+ β) = α +º+ Í + α β +º+ β k k - 1 Î αλλά οι συντελεστές του όρου ίσοι, επειδή ισχύει ν+ 1 ν+ 1 ν+ 1- k k ν+ 1 α ν+ 1-k β Êνˆ Ê ν ˆ Êν+ 1ˆ + = k k - 1 k k (2), (3) στους δύο τύπους (2) και (3) είναι

7 8 Κεφάλαιο 1 Αποδεικνύεται, ανάλογα, ότι ισχύει ο τύπος ν ν k Êνˆ ν-k k (α- β) = Â (-1) α β k (4) k= 0 Εφαρμογή Το πλήθος των υποσυνόλων δοσμένου συνόλου, με ν στοιχεία, είναι Êνˆ Êνˆ Êνˆ Êνˆ ν + +º+ +º+ = k ν Αρκεί να θέσουμε α = β = 1 στον τύπο (1) Επίσης έχουμε αρκεί να θέσουμε α Êνˆ Êνˆ k Êνˆ νêνˆ - +º+ (- 1) +º+ (- 1) = k ν, = β στον τύπο (4) Παραδείγματα 1 Να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων ενός κυρτού πολυγώνου με n 4 πλευρές Οι συνδυασμοί των n πλευρών ανά δύο, μείον τις πλευρές n του κυρτού πολυγώνου, δίνουν το πλήθος των διαγωνίων Άρα, το πλήθος των διαγωνίων είναι Ê n ˆ n! (n 3)n n n = - = 2!(n - 2)! 2 Πχ για n= 4 έχουμε 2 διαγωνίους 2 Να βρεθεί ο συντελεστής του 6 x στα διώνυμα 8 7 (x+ 5), (3x+ 2) Ο τύπος του διωνύμου του Νεύτωνα είναι Επομένως έχουμε: ν ν Êνˆ ν-k k (α+ β) = Â α β k k= 0

8 Στοιχεία Άλγεβρας 9 α) στο διώνυμο 8 (x+ 5) ο ζητούμενος συντελεστής βρίσκεται από τον όρο οπότε είναι β) στο διώνυμο όρο 2Ê8ˆ 2 8! 5 = 5 = !6! Ê8ˆ x , 7 (3x+ 2) ο ζητούμενος συντελεστής βρίσκεται από τον 7 (3x) Ê ˆ 1, οπότε είναι 6 Ê7ˆ = 14 3 = = Να δειχθεί η ταυτότητα (m n) Ên+ mˆ ÊnˆÊmˆ ÊnˆÊmˆ ÊnˆÊmˆ = º+ m m m Από το διώνυμο του Νεύτωνα έχουμε n Ênˆ Ênˆ Ê n ˆ m-1 (1+ x) = + x+º+ x +º 0 1 m- 1 και Ênˆ Ê n ˆ Ênˆ º+ x + x +º+ x m m+ 1 n m m+ 1 n Êmˆ Êmˆ Ê m ˆ Êmˆ (1+ x) = + x+º+ x + x 0 1 m- 1 m m m-1 m (1) (2) Πολλαπλασιάζουμε κατά μέλη τις σχέσεις (1) και (2), και παίρνουμε n+ m ÈÊnˆÊmˆ ÊnˆÊ m ˆ ÊnˆÊ m ˆ ÊnˆÊmˆ m (1+ x) = 1+º+ Í + x 0 m 1 + +º+ + m 1 2 m- 2 m 0 Î - Αλλά ισχύει n mˆ x n+ m Ê ˆÊ º+ n m

9 10 Κεφάλαιο 1 Ê m ˆ Êmˆ = m- k k, οπότε ο m στός συντελεστής της δύναμης είναι ο συνδυασμός Ên+ mˆ m και προκύπτει η ζητούμενη ισότητα m x στο ανάπτυγμα n m (1+ x) + 13 Διατάξεις Αν έχουμε τρία διαφορετικά στοιχεία A,A,A ενός συνόλου οι διατάξεις τους ανά δύο είναι A1A 2, A1A 3, A2A 3, A2A 1, Α3Α 1, Α3Α 2 Η διάταξη γενικότερα καθορίζεται από τις δύο αρχές: i) καθορίζεται ποιό στοιχείο προηγείται (άρα και ποιό έπεται), ii) αν το στοιχείο Α 1 προηγείται του Α 2, και το Α 2 προηγείται του Α 3, τότε το Α 1 προηγείται του Α 3 13α Απλές διατάξεις Απλές διατάξεις των ν διαφορετικών στοιχείων ν ανά μ(μ ν) λέγονται οι μεταθέσεις των συνδυασμών των ν στοιχείων ανά μ, δηλαδή το πλήθος των διατάξεων είναι ν Êνˆ ν! Δμ= μ! ν(ν 1) (ν μ 1) μ = = - º - + (ν- μ)! Πχ οι τριψήφιοι αριθμοί που μπορούν να σχηματισθούν, με τρία διαφορετικά ψηφία, από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 είναι 13β Διατάξεις με επανάληψη 5 5! Δ3= = = 60 2! Το πλήθος των διατάξεων με επανάληψη των ν στοιχείων ανά μ ( μ οποιοσδήποτε, μ ν ή μ > ν) δίνονται από τον τύπο

10 Στοιχεία Άλγεβρας 11 µ ν Πχ το πλήθος των τριψήφιων αριθμών στους οποίους δεν υπάρχει το μηδέν, άρα έχει στοιχεία με επανάληψη από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, είναι 3 9 = Εφαρμογή στις Πιθανότητες Υποθέτουμε ότι ένα νόμισμα είναι ομογενές και ότι έχει απόλυτη συμμετρία, ώστε σε ρίψη του νομίσματος να μην ευνοείται καμία από τις όψεις του: A «γράμματα» ή Β «πρόσωπο» Όταν ρίξουμε ένα τέτοιο νόμισμα, τότε οι δύο όψεις του Α και Β, είναι εξίσου «πιθανές» να εμφανισθούν Γι αυτό λέμε ότι η «πιθανότητα» να εμφανισθεί η όψη Α (ή Β ) είναι 1 2, όπου οι δυνατές περιπτώσεις είναι 2 (εμφάνιση της όψης Α, εμφάνιση της όψης Β ) και η ευνοϊκή περίπτωση για να εμφανισθεί η όψη Α (ή B) είναι μία, σε μία ρίψη του νομίσματος ΟΡΙΣΜΟΣ 1: Πιθανότητα P(E) ενός ενδεχομένου Ε λέγεται ο λόγος του αριθμού που παριστάνει τις ευνοϊκές περιπτώσεις να συμβεί το ενδεχόμενο Ε προς τον αριθμό που παριστάνει όλες τις δυνατές περιπτώσεις, όταν όλες οι δυνατές περιπτώσεις, ευνοϊκές ή δυσμενείς, είναι εξίσου πιθανές Προφανώς ισχύει 0 Ρ(Ε) 1, με P( E ) = 0 όταν το ενδεχόμενο Ε δεν είναι δυνατό να συμβεί και με P( E ) = 1 όταν το ενδεχόμενο συμβαίνει πάντα, είναι δηλαδή «βέβαιο» ενδεχόμενο Πχ αν ρίξουμε ένα νόμισμα (με δύο όψεις Α και Β ) τρεις φορές, τότε η 1 πιθανότητα να έχουμε και στις τρεις ρίψεις την ίδια όψη Α (ή Β) είναι 8, επειδή η ευνοϊκή περίπτωση είναι μία και όλες οι δυνατές περιπτώσεις είναι 2 = 8 3 (διατάξεις με επανάληψη) Γενικότερα, η πιθανότητα να εμφανισθεί (ανεξάρτητα από τη σειρά εμφάνισης) k φορές η όψη Α και n- k φορές η όψη Β, σε n ρίψεις του νομίσματος (ή που είναι το ίδιο: k φορές η όψη Β και n- k φορές η όψη Α ), ισούται με k n-k n-k k 1 Ênˆ P( A B ) = P( A B ) = n 2 k

11 12 Κεφάλαιο 1 ΟΡΙΣΜΟΣ 2: Δύο ενδεχόμενα E 1 και E 2 λέγονται ανεξάρτητα, όταν η πραγματοποίηση του ενός δεν επηρεάζει την πραγματοποίηση του άλλου Σ αυτήν την περίπτωση έχουμε P(E1E 2 ) = P(E 1)P(E 2 ) Πχ ένα ζάρι έχει έξι πλευρές, άρα έξι ενδεχόμενα εμφάνισης σε μία ρίψη Αν λοιπόν ρίξουμε δύο ζάρια η πιθανότητα το ένα να δείξει 2 και το άλλο 5 είναι P( E 1)P( E 2 ) = = ΟΡΙΣΜΟΣ 3: Η πιθανότητα πραγματοποίησης ενός ενδεχομένου Ε 2, αφού έχει πραγματοποιηθεί κάποιο άλλο ενδεχόμενο Ε 1, λέγεται δεσμευμένη πιθανότητα και γράφεται P( E 2 / E 1) Αν Ν είναι όλες οι δυνατές περιπτώσεις και του ενδεχομένου Ε, τότε έχουμε Πράγματι, έχουμε P( E1E 2 ) P( E 2 / E 1) = P( E ) EE 1 2 E1 EE E 1 1 E οι ευνοϊκές περιπτώσεις P( E E ) = = = P( E )P( E / E ) Πχ αν από ένα κιβώτιο, το οποίο έχει 4 λευκές και 3 μαύρες σφαίρες, πάρουμε διαδοχικά δύο σφαίρες και δούμε πως το πρώτο είναι λευκό, η πιθανότητα να είναι και το δεύτερο λευκό είναι Παραδείγματα P(E1E 2 ) = P(E 1)P(E 2 /E 1) = = Η πιθανότητα ενός παίκτη του ΠΡΟ ΠΟ, να κερδίσει 13-άρι όταν παίζει 16 στήλες είναι 16, 13 3 όπου 3 13 είναι όλες οι δυνατές περιπτώσεις στηλών

12 Στοιχεία Άλγεβρας 13 Αν ο παίκτης παίζει 6 «στάνταρ» που επαληθεύονται, τότε η πιθανότητα να κερδίσει 13-άρι, με 16 στήλες, είναι 16/3 7 Στο παιχνίδι του Τζόκερ όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των 5 αριθμών από τους 45 του πρώτου πεδίου είναι Ê45ˆ 45! = = = =, 5!40! 5! ενώ του δεύτερου πεδίου, από τους 20 αριθμούς να βγεί το Τζόκερ, είναι Ê20ˆ = 20 1 Άρα, η πιθανότητα, η μία στήλη του Τζόκερ να κερδίσει είναι = = Ê45ˆ Ê20 ˆ ( ) Μια κάλπη περιέχει 4 σφαίρες λευκές και 3 σφαίρες μαύρες Εξάγουμε 3 σφαίρες Ποιά η πιθανότητα: α) να βγάλουμε 3 σφαίρες λευκές; β) 1 σφαίρα λευκή και 2 μαύρες; Όλες οι δυνατές περιπτώσεις, όταν εξάγουμε 3 σφαίρες από τις 4+ 3= 7 σφαίρες της κάλπης, χωρίς να ενδιαφέρει η σειρά που βγαίνουν, είναι οι συνδυασμοί Ê7ˆ 7! = = !4! α) Οι ευνοϊκές περιπτώσεις είναι 4 άρα η πιθανότητα είναι 35 β) Οι ευνοϊκές περιπτώσεις είναι Ê4ˆ = 4 3, Ê4ˆÊ3ˆ = 4 3 = ,

13 14 Κεφάλαιο 1 άρα η πιθανότητα είναι Αρχή της απαρίθμησης Δενδροδιάγραμμα Όταν ζητάμε ν απαριθμήσουμε τα στοιχεία ενός συνόλου σε n-άδες (α 1,α 2,α 3, º,α n ), με την πρώτη συνιστώσα α 1 να έχει k 1 δυνατότητες (δηλαδή το α 1 γίνεται κατά k 1 διαφορετικούς τρόπους), η δεύτερη συνιστώσα α 2 να έχει k 2 δυνατότητες, τότε κατά την αρχή της απαρίθμησης το πλήθος αυτών των n-άδων είναι k1 k2 k3 º kn Η απαρίθμηση γίνεται σε n διαδοχικά στάδια Μια αναλυτική μελέτη της αρχής της απαρίθμησης γίνεται στο βιβλίο: Χ ΜΩΫΣΙΑΔΗ, «Συνδυαστική Απαρίθμηση», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2002 Παράδειγμα 1 Πόσους τετραψήφιους αριθμούς, περιττούς και μικρότερους του 5000 μπορούμε να σχηματίσουμε με τα ψηφία 0, 2, 4, 5, 6, 9 όταν η επανάληψη των στοιχείων δεν επιτρέπεται Τα τέσσερα ψηφία δεν μπορούν αν εκλεγούν ανεξάρτητα με τη σειρά 1 ο, 2 ο, 3 ο, 4 ο Πράγματι, αν στα τρία πρώτα ψηφία εκλεγεί ένα 5 ή ένα 9 τότε το 4 o ψηφίο έχει δύο δυνατότητες (οι περιττοί αριθμοί 5, 9) Αν όμως τα ψηφία εκλεγούν με τη σειρά 1 ο, 4 ο, 2 ο, 3 ο τότε η εκλογή κάποιων ψηφίων στα πρώτα στάδια δεν επηρεάζει τα επόμενα Έτσι, σύμφωνα με την αρχή της απαρίθμησης, βρίσκουμε: 1 o ψηφίο: 2 δυνατότητες, (οι αριθμοί 2, 4), 4 o ψηφίο: 2 δυνατότητες, (οι αριθμοί 5, 9), 2 o ψηφίο: 4 δυνατότητες, 3 o ψηφίο: 3 δυνατότητες, δηλαδή, μπορούν να σχηματισθούν = 48 τετραψήφιοι περιττοί αριθμοί χωρίς επανάληψη φηφίων Παράδειγμα 2 Πόσες πινακίδες αυτοκινήτων σχηματίζονται με πρώτα στοιχεία δύο διαφορετικά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (εκτός του γράμματος όμικρον) και

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 5ο Σχηματισμοί όπου επιτρέπεται η επανάληψη στοιχείων 2 Παράδειγμα 2.4.1 Πόσα διαφορετικά αποτελέσματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ Πολλαπλασιαστική αρχή (multiplicatio rule). Έστω ότι ένα πείραμα Ε 1 έχει 1 δυνατά αποτελέσματα. Έστω επίσης ότι για κάθε ένα από αυτά τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός Αγαπητοί μαθητές. αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα βοήθημα στην ύλη της Άλγεβρας Α Λυκείου, που είναι ένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ.

Γνωστό: P (M) = 2 M = τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M. Π.χ. M = {A, B, C} π. 1. Π.χ. Παραδείγματα Απαρίθμησης Γνωστό: P (M 2 M τρόποι επιλογής υποσυνόλου του M Τεχνικές Απαρίθμησης Πχ M {A, B, C} P (M 2 3 8 #(Υποσυνόλων με 2 στοιχεία ( 3 2 3 #(Διατεταγμένων υποσυνόλων με 2 στοιχεία 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου

Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Μαθηματικα Γ Γυμνασιου Θεωρια και παραδειγματα livemath.eu σελ. απο 9 Περιεχομενα Α ΜΕΡΟΣ: ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Χ 4 ΜΟΝΩΝΥΜΑ & ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΜΟΝΩΝΥΜΑ 5 ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ 5 ΡΙΖΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΟΥ 5 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα)

Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Συνδυαστική Απαρίθμηση Υπολογισμός αριθμού διαφορετικών αποτελεσμάτων πειράματος (με συνδυαστικά επιχειρήματα) Πείραμα: διαδικασία που παράγει πεπερασμένο σύνολο αποτελεσμάτων Πληθικός αριθμός συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή

3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή 3 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Υπάρχει σε πολλούς η εντύπωση ότι το κύριο κίνητρο για την ανάπτυξη της Θεωρίας των Πιθανοτήτων προήλθε από το ενδιαφέρον του ανθρώπου για τα τυχερά παιχνίδια Σημαντική μάλιστα ώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 3ο Διατάξεις και μεταθέσεις 2 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ-ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ- ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ 2.1 Διατάξεις και μεταθέσεις 2.2 Κυκλικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Μάθημα 4ο Συνδυασμοί 2 2.3 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ Έστω Χ= {x 1, x 2,..., x ν } ένα πεπερασμένο σύνολο με ν στοιχεία x 1, x 2,...,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πιθανότητας

Βασικές Έννοιες Πιθανότητας Βασικές Έννοιες Πιθανότητας 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα.. Δειγματοχώρος και Δειγματοσημεία..3 Σύνθετος Δειγματοχώρος...4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ Ή ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ Έστω ότι επιθυμούμε να μελετήσουμε ένα τυχαίο πείραμα με δειγματικό χώρο Ω και έστω η πιθανότητα να συμβεί ένα ενδεχόμενο Α Ω Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ενώ δεν γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ο χάρτης το γράφημα Σχήμα 5.3

ο χάρτης το γράφημα Σχήμα 5.3 KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 5.1. Ανακάλυψη Ο W. Leibniz, σε επιστολή του το 1679 προς τον C. Huygens, παρατήρησε ότι "μας χρειάζεται ένα άλλο είδος ανάλυσης, γεωμετρικής ή γραμμικής, που να ασχολείται απ' ευθείας

Διαβάστε περισσότερα

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n

O n+2 = O n+1 + N n+1 = α n+1 N n+2 = O n+1. α n+2 = O n+2 + N n+2 = (O n+1 + N n+1 ) + (O n + N n ) = α n+1 + α n Η ύλη συνοπτικά... Στοιχειώδης συνδυαστική Γεννήτριες συναρτήσεις Σχέσεις αναδρομής Θεωρία Μέτρησης Polyá Αρχή Εγκλεισμού - Αποκλεισμού Σχέσεις Αναδρομής Γραμμικές Σχέσεις Αναδρομής με σταθερούς συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800

Μ 5 = 5! = 2*3*4*5 = 120 Μ 10 = 10! = 1*2*3*...*8*9*10 = 3628800 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Στα πλαίσια του 1ου τεύχους της Στατιστικής, κάναµε µια πρώτη γνωρι- µία µε το απογραφικό τµήµα της Στατιστικής, µε εκείνο δηλαδή το τµήµα που καταγράφει, συστηµατοποιεί και συνοψίζει πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου

ΑΛΓΕΒΡΑ. Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΑΛΓΕΒΡΑ Α' τάξης Γενικού Λυκείου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος Παπασταυρίδης Σταύρος Πολύζος Γεώργιος Σβέρκος Ανδρέας ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ανδρεαδάκης Στυλιανός Κατσαργύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd

Πιθανότητες. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 Πιθανότητες Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 1 2 Ενότητα 2 η Πιθανότητες Σκοπός Ο σκοπός της 2 ης ενότητας είναι οι μαθητές να αναγνωρίζουν ένα πείραμα τύχης

Διαβάστε περισσότερα

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια

Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Κωνσταντίνος Παπασταματίου Μαθηματικά Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Συναρτήσεις Όρια Συνέχεια Συνοπτική Θεωρία Μεθοδολογίες Λυμένα Παραδείγματα Επιμέλεια: Μαθηματικός Φροντιστήριο Μ.Ε. «ΑΙΧΜΗ» Κ. Καρτάλη 8 (με

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress.

2013-14 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ. http://cutemaths.wordpress. 3-4 ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ Α ΘΕΜΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Βαγγέλης Α Νικολακάκης Μαθηματικός ttp://cutemats.wordpress.com/ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο)

N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ. Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) N. Σ. ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Mαθήματα Θεωρίας Αριθμών PPwWpp (με βάση το σχολικό βιβλίο) ΑΘΗΝΑ 2006 Σημείωμα Συνέταξα αυτές τις σημειώσεις, προς χάριν των μαθητών μου, το σχολικό έτος 1998-1999 όταν δίδασκα στο

Διαβάστε περισσότερα