(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται"

Transcript

1 Βασικές Έννοιες Οικονομικών των Επιχειρήσεων - Τα οικονομικά των επιχειρήσεων μελετούν: (α) Τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν τις αποφάσεις τους οι επιχειρήσεις. (β) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται μεταξύ των επιχειρήσεων στην αγορά. (γ) Τις μορφές στρατηγικής αλληλεπίδρασης που αναπτύσσονται μεταξύ ιδιοκτητών και εργατών στο εσωτερικό της επιχείρησης. 1. Το Βασικό Υπόδειγμα Προσφοράς και Ζήτησης - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου αγαθού. - Η ζήτηση ενός αγαθού εκφράζει τη συμπεριφορά των αγοραστών (καταναλωτών) αυτού του αγαθού στην αγορά. Κάθε καταναλωτής επιλέγει την ποσότητα που θα καταναλώσει από κάθε αγαθό κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιεί τη χρησιμότητά του υπό τον εισοδηματικό του περιορισμό. 1

2 - Η προσφορά ενός αγαθού εκφράζει τη συμπεριφορά των πωλητών αυτού του αγαθού, δηλαδή εκφράζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων που παράγουν και πουλάνε το συγκεκριμένο αγαθό στην αγορά. - Η επιχείρηση είναι ο οργανισμός που συντονίζει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. - Η παραγωγή είναι η δραστηριότητα μέσω της οποίας κάποια αγαθά και υπηρεσίες (εισροές) μετατρέπονται σε άλλα αγαθά και υπηρεσίες (εκροές ή προϊόντα). - Οι εισροές στην παραγωγή ονομάζονται παραγωγικοί συντελεστές. - Οι παραγωγικοί συντελεστές ταξινομούνται σε ευρείες κατηγορίες: εργασία, κεφάλαιο, γη, πρώτες ύλες και επιχειρηματικές υπηρεσίες. 2

3 -Υπόθεση: Η επιχείρηση επιλέγει τη χρησιμοποιούμενη ποσότητα εισροών και την παραγόμενη ποσότητα προϊόντος με στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους της. Θεωρητική θεμελίωση της υπόθεσης μεγιστοποίησης των κερδών - Οι στόχοι της επιχείρησης απορρέουν από τους στόχους των ατόμων που κατέχουν την επιχείρηση (δηλαδή από τους στόχους των ιδιοκτητών της). - Τα άτομα-ιδιοκτήτες της επιχείρησης είναι, επίσης, καταναλωτές αγαθών και υπηρεσιών. - Αν ο καταναλωτής j κατέχει ποσοστό θ j της επιχείρησης, τότε εισπράττει ένα ποσοστό θ j των συνολικών κερδών (Π). -H αύξηση των κερδών αυξάνει το συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη-καταναλωτή j και, επομένως, διευρύνειτοσύνολοτων εφικτών καταναλωτικών επιλογών του. 3

4 Το άτομο j μπορεί να επιλέξει έναν καταναλωτικό συνδυασμό που αποφέρει υψηλότερο επίπεδο χρησιμότητας. - Άρα: Οι καταναλωτές-ιδιοκτήτες της επιχείρησης προτιμούν ομόφωνα εκείνο το σχέδιο παραγωγής που μεγιστοποιεί τα κέρδη. Οι διευθυντές και οι εργάτες της επιχείρησης λαμβάνουν τις αποφάσεις τους με στόχο τη μεγιστοποίηση των κερδών (υπό την πρόσθετη υπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης μπορούν να ελέγχουν τους διευθυντές και τους εργάτες της επιχείρησης). - Η αγορά ενός αγαθού βρίσκεται σε ισορροπία όταν η συνολική ζήτηση είναι ίση με τη συνολική προσφορά του συγκεκριμένου αγαθού. - Το βασικό υπόδειγμα προσφοράς-ζήτησης χρησιμοποιείται όταν η αγορά του αγαθού είναι πλήρως ανταγωνιστική ή μονοπωλιακή. Σε μια πλήρως ανταγωνιστική αγορά, οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν τις αποφάσεις τους θεωρώντας δεδομένη την τιμή του αγαθού (δηλαδή είναι αποδέκτες τιμών). 4

5 Σε μια μονοπωλιακή αγορά, υπάρχει μόνο μία επιχείρηση η οποία αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να επηρεάσει την τιμή του αγαθού (δηλαδή διαθέτει δύναμη αγοράς). 2. Επεκτάσεις του Βασικού Υποδείγματος Προσφοράς-Ζήτησης (2Α) Θεωρία Παιγνίων και Στρατηγική Αλληλεπίδραση μεταξύ των Επιχειρήσεων - Αν οι επιλογές κάθε επιχείρησης εξαρτώνται από την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά, τότε υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων. Παράδειγμα 1. Η αεροπορική εταιρεία Aegean επιλέγει την τιμή του εισιτηρίου για τη διαδρομή Αθήνα-Λάρνακα λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αντίδραση της Cyprus Airways. Παράδειγμα 2. Η αυτοκινητοβιομηχανία Toyota επιλέγει το μέγεθος των εργοστασιακών εγκαταστάσεών της στον Καναδά λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αντίδραση των υπόλοιπων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά. 5

6 - Παρατήρηση: Αν η αγορά ενός αγαθού είναι πλήρως ανταγωνιστική ή μονοπωλιακή, τότε δεν υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων. Αν η αγορά είναι πλήρως ανταγωνιστική, τότε το μέγεθος κάθε μεμονωμένης επιχείρησης είναι πολύ μικρό σε σχέση με το μέγεθος της αγοράς και, επομένως, οι επιλογές της δεν επηρεάζουν την ισορροπία στην αγορά. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν αντιδρούν στις επιλογές της μεμονωμένης επιχείρησης, δηλαδή δεν υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων. Αν η αγορά είναι μονοπωλιακή, τότε υπάρχει μόνο μία επιχείρηση στην αγορά και, επομένως, δεν υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση με άλλες επιχειρήσεις. - Σε όλες τις άλλες μορφές διάρθρωσης της αγοράς (ολιγοπώλιο, μονοπωλιακός ανταγωνισμός κ.λπ.), υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων στην αγορά. 6

7 - Για να αναλύσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ των επιχειρήσεων, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της θεωρίας παιγνίων και, ειδικότερα, την έννοια της ισορροπίας κατά Nash. - Οι αρχές της θεωρίας παιγνίων χρησιμοποιούνται για να εξετάσουμε: Την ισορροπία σε μια ολιγοπωλιακή αγορά (όπου οι επιχειρήσεις παράγουν ένα ομοιογενές προϊόν και ανταγωνίζονται μεταξύ τους ως προς τις ποσότητες ή ως προς τις τιμές). Την ισορροπία σε μια αγορά όπου οι επιχειρήσεις παράγουν ένα διαφοροποιημένο προϊόν. Τις επιπτώσεις της διαφήμισης στη διάρθρωση της αγοράς. Την απόφαση μιας επιχείρησης αν θα εισέλθει ή όχι σε μια αγορά και την απόφαση μιας υφιστάμενης επιχείρησης αν θα αποτρέψει την είσοδο ή θα συμβιβαστεί με την είσοδο μιας νέας επιχείρησης στην αγορά. 7

8 - Η κυβέρνηση επιβάλλει ρυθμιστικούς κανόνες στην αγορά όπου λειτουργεί η επιχείρηση. Παραδείγματα: Επιβολή φορολογίας ή παροχή επιδότησης στην επιχείρηση, κανονισμοί-πρότυπα σχετικά με την ποιότητα του παραγόμενου αγαθού, εργατικό δίκαιο, κανόνες διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων που παράγει ένα εργοστάσιο κ.λπ. (2Β) Θεωρία Κινήτρων και Στρατηγική Αλληλεπίδραση στο εσωτερικό της Επιχείρησης - Η νεοκλασική θεωρία αντιμετωπίζει την επιχείρηση ως ένα μαύρο κουτί που μετατρέπει εισροές (κεφάλαιο, εργασία) σε εκροέςπροϊόντα και, επομένως, αγνοεί τα εξής δύο προβλήματα: (i) Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης (εντολέας Principal) είναι αναγκασμένος να αναθέτει διάφορα καθήκοντα σε έναν εργάτη ή διευθυντή (εντολοδόχο Agent) που έχει στόχους διαφορετικούς από τη μεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης (διαχωρισμός μεταξύ 8 ιδιοκτησίας και ελέγχου της επιχείρησης).

9 (ii) O εργάτης-εντολοδόχος κατέχει ιδιωτική πληροφόρηση σε σχέση με κάποια ενέργεια που αναλαμβάνει (κρυμμένη δράση ή ηθικός κίνδυνος) ή σε σχέση με κάποια παράμετρο (κρυμμένη παράμετρος ή αντίστροφη επιλογή), δηλαδή υπάρχει ασυμμετρική πληροφόρηση μεταξύ ιδιοκτήτη-εντολέα και εργάτη-εντολοδόχου. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης προσφέρει στον εργάτη ένα συμβόλαιο αποσκοπώντας στην παροχή των κατάλληλων κινήτρων, με δεδομένους τους πρόσθετους περιορισμούς πληροφόρησης. - Ο ιδιοκτήτης επιλέγει την προσφερόμενη αμοιβή-μισθό λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη αντίδραση του εργάτη, δηλαδή υπάρχει στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ ιδιοκτήτη και εργάτη στο εσωτερικό της επιχείρησης. - Για να αναλύσουμε τη στρατηγική αλληλεπίδραση μεταξύ ιδιοκτητών και εργατών υπό συνθήκες ασυμμετρικής πληροφόρησης, χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της θεωρίας κινήτρων και, ειδικότερα, το υπόδειγμα του Εντολέα-Εντολοδόχου 9 (Principal-Agent Model).

10 - Οι αρχές της θεωρίας κινήτρων χρησιμοποιούνται για να εξετάσουμε: Το βασικό πρόβλημα της κρυμμένης δράσης (ή ηθικού κίνδύνου) και τα σχετικά διλήμματα που αντιμετωπίζει ο εντολέας κατά το σχεδιασμό των κινήτρων (δίλημμα μεταξύ περιορισμένης ευθύνης και αποτελεσματικότητας, δίλημμα μεταξύ ασφάλισης και αποτελεσματικότητας). Διάφορες προεκτάσεις του βασικού προβλήματος ηθικού κινδύνου (υπόδειγμα εντολέα-εντολοδόχου με πολλαπλά καθήκοντα, προσοδοθηρία, ομαδική παραγωγή, μισθοί αποτελσματικότητας). Το βασικό πρόβλημα της κρυμμένης παραμέτρου (ή αντίστροφης επιλογής) και το δίλημμα μεταξύ απόσπασης προσόδου και αποτελεσματικότητας που αντιμετωπίζει ο εντολέας κατά το σχεδιασμό των κινήτρων. Διάφορες εφαρμογές του βασικού προβλήματος αντίστροφης επιλογής (κυβερνητική ρύθμιση μονοπωλίου, μη γραμμική τιμολόγηση στο μονοπώλιο, μειοδοτικός διαγωνισμός κ.ά.). 10

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία

Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Εισαγωγικό σεμινάριο στην Οικονομική θεωρία Σκοπός των Σημειώσεων για το Εισαγωγικό Σεμινάριο στην Οικονομική Θεωρία είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με οικονομικές έννοιες και θεωρίες. Επιπλέον,

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ I. Εισαγωγή Μια βασική πρόκληση των οικονομικών παραμένει ακόμη και σήμερα να είναι η διαδικασία της κυβερνητικής ρύθμισης των αγορών, ότι αποκαλούμε τα «οικονομικά των ρυθμίσεων».

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Tρίτο Ατελείς αγορές

Μέρος Tρίτο Ατελείς αγορές Μέρος Tρίτο Ατελείς αγορές Στόχοι μάθησης Σε αυτό το κεφάλαιο θα μάθετε: 1 Για ποιους λόγους πολλές αγορές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του βασικού ανταγωνιστικού μοντέλου και δεν είναι ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο

Μικροοικονομία. 1 ο εξάμηνο Μικροοικονομία 1 ο εξάμηνο ΘΕΩΡΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Συνολικό Κόστος (TC): Το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την απόκτηση όλων των εισροών. Συνολικό Σταθερό Κόστος (TFC ή πάγια έξοδα): Το χρηματικό ποσό που δαπανά

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : Κεφάλαιο 1. ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Εισαγωγή Τέλειος ανταγωνισμός είναι μια ακραία συμπεριφορά της αγοράς, όπου πολλές εταιρίες ανταγωνίζονται με τις παρακάτω προϋποθέσεις : α) Υπάρχουν πολλές εταιρίες οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία της Επιχείρησης

Η Θεωρία της Επιχείρησης 1 κεφάλαιο Η Θεωρία της Επιχείρησης Σκοπός Βασικός στόχος του Κεφαλαίου 1 είναι η εισαγωγή στα σημαντικότερα θέματα που αφορούν την πορεία και εξέλιξη της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση:

Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης. ιευκρίνηση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σχολή επιστηµών της ιοίκησης Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και ιοίκησης Βιοµηχανική Οργάνωση και Θεωρία Παιγνίων (Πρώτο µέρος σηµειώσεων) Λάµπρος Λαµπρινάκης - 2010 ιευκρίνηση: Οι σηµειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση

Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Κεφάλαιο Η σύγχρονη ελληνική επιχείρηση Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να αναλυθεί η επιστήμη της Οργάνωσης και Διοίκησης χωρίς προηγουμένως να προσδιοριστεί το πεδίο δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Δρ. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ, Γιάννης Δρ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ISBN: 978 960 92153 1 2 Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών

ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ. Κεφάλαιο 12. Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ Κεφάλαιο 12 Τα χαρακτηριστικά των µονοπωλιακών αγορών! Μονοπώλιο είναι η κατάσταση στην οποία µια µόνο επιχείρηση εξυπηρετεί ολόκληρη την αγορά! Ο µονοπωλητής σε αντίθεση µε την ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Διπλωματική Εργασία ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΑΛΜΑΝΛΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 1 ο Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 1.2. Η Επιχείρηση 1.2.1. Εισαγωγικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η Μετάβαση του ΟΤΕ από Μονοπωλιακό Καθεστώς σε Καθεστώς Ανταγωνισμού υποβληθείσα στον Καθηγητή

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις για το Κεφάλαιο 5

Σημειώσεις για το Κεφάλαιο 5 1 Σημειώσεις για το Κεφάλαιο 5 ΠΡΟΣΟΧΗ: οι σημειώσεις στηρίζονται, σχεδόν αποκλειστικά και σε πολλά σημεία είναι απλή μεταγραφή, στο βιβλίο των Bowles, Edwards: Κατανοώντας τον Καπιταλισμό, που αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704

Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα. Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Ασυμμετρία στη σχέση λιανικής τιμής βενζίνης και τιμών πετρελαίου. Μια εφαρμογή με Ελληνικά δεδομένα Περικλής Ρέβελος Α.Μ.: 0704 Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής κ. Ιωάννης Α. Βενέτης Ιούνιος 2009 1 Περίληψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΠΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 1. Διάκριση Μικροοικονομικής και Μακροοικονομικής θεωρίας Η ανάλυση που προηγήθηκε αφορούσε τη συμπεριφορά και τη δραστηριότητα των ξεχωριστών μονάδων μιας οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα