Ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΟΧΩΡΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΟΧΩΡΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ"

Transcript

1 Ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΟΧΩΡΑ: ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ Η. 1, και ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ Π ο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Όπως γνωρίζουμε όλοι, όλα τα απορρίμματα δεν είναι ίδια, για αυτό χωρίζονται σε κατηγορίες. Η πιο επιζήμια κατηγορία είναι αυτή των επικίνδυνων απορριμμάτων, γιατί τα απορρίμματα αυτά δεν μπορούν να αποθηκευτούν, ούτε να καταστραφούν, ούτε φυσικά μπορούμε να τα κάψουμε γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρή μόλυνση της ατμόσφαιρας, μεγάλη δηλαδή οικολογική καταστροφή. Η μπαταρία ανήκει στην κατηγορία των επικίνδυνων απορριμμάτων που μπορούν να βρεθούν στο σπίτι μας. Η απλή εναποθέτησή τους στο φυσικό περιβάλλον εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον, έδαφος- νερό- ατμόσφαιρα, όσο και για την ποιότητα ζωής των έμβιων όντων και του ανθρώπου. Ακολουθήσαμε τη γνωστή μέθοδο των βιωμάτων, τη μέθοδο project όπου τα παιδιά σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων ανέλαβαν να ψάξουν τόσο πληροφορίες όσο και να εμβαθύνουν στο θέμα. Μας διατέθηκαν κάδοι συλλογής μπαταριών από το πρόγραμμα diasbat. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, συνέλεξαν μπαταρίες από κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί μπαταρίες και από τα παιχνίδια τους. Δημιουργήσαμε εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή εντύπου, cd-rom, dvd-rom αλλά πιστεύουμε πως το περιβαλλοντικό παραμύθι με τίτλο «Ο Ανακυκλωσούλης στην Μπαταριοχώρα», μια δημιουργία των παιδιών, είναι αυτό που αναδεικνύει καλύτερα το θέμα και αποδεικνύει πως η ενασχόληση με το ζήτημα αυτό επηρέασε την στάση των παιδιών απέναντι στο περιβάλλον και τα ώθησε στο να συνεισφέρουν κι αυτά όπως μπορούν στο πρόβλημα της αντιμετώπισης των επικίνδυνων απορριμμάτων, με τις λιγοστές τους δυνάμεις. NALMBANTIS E., and AZARIADIS P. ABSTRACT As we all know, all the wastes are not the same, so they are sectored to categories The most detrimental category is this about dangerous wastes, because these can not be stored, neither can destroyed, and of course we can t burn them, because this can troublesome cantagion to atmosphaire, in other worlds ekological disaster. Battery belongs to this category, dangerous wastes, that can be found to our homes. The simply bank of them to the physical envirenment, gestate dangerous for the envirenment, earth- water- atmosphaire, and also for the the quality of the creauture s and human being s life. We followed the well-known method of experiences, the project method, in which the kids in seperate teams took charge to look for informations and to go deep into the item. They gave us special buckets for collecting batteries of diasbat programme. The students were very interested, they collected batteries and of their toys. We also did a data base in a printer matter form, cd-rom, dvd-rom, but we believe that the environmental fable with the title The little Recicle-being to the Baterry-land a shildren fiction, is the one which excibits better the item and improve that the activity with this issue, affects the children post against the envirenment and actuated them to contribute as they can, to solve the problem of the dangerous wastes, using their few efficacies Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, μπαταρίες, συλλογή, ανακύκλωση, Ανακυκλωσούλης ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1427

2 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ - Οι αρχές της Νέας Αγωγής σύμφωνα με τις οποίες η αγωγή πρέπει να στηρίζεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και στη συγκεκριμένη περίπτωση το ενδιαφέρον που έδειξαν για τα πεταμένα αντικείμενα - Στο μάθημα της Γλώσσας έγινε συζήτηση και τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για την ανακύκλωση μπαταριών. - Η διαφήμιση στους τηλεοπτικούς σταθμούς για την ανακύκλωση μπαταριών - Η συνεργασία μας με την ιδιωτική εταιρεία «Γερμανός» - Εξοικείωση με την ανακύκλωση απορριμμάτων και ειδικότερα μπαταριών - Οι μπαταρίες και οι κίνδυνοι που κρύβουν - -Αειφορική διαχείριση στερεών αποβλήτων 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Οι γνωστικοί στόχοι που τέθηκαν από την αρχή του προγράμματος ήταν: - Κατανόηση της σύστασης και της επικινδυνότητας των μπαταριών για το περιβάλλον. - Κατανόηση των περιβαλλοντικών οφελών από την ανακύκλωση - Γνωριμία με τις δραστηριότητες ανθρώπων που ασχολούνται με τις μπαταρίες - Προώθηση διαλογής για ανακύκλωση και ελεγχόμενης διάθεσης μπαταριών στη βιομηχανία - Αξιοποίηση συμπερασμάτων και αποτύπωση γνώσεων Οι συναισθηματικοί στόχοι του προγράμματος ήταν: - Διαρκής ερευνητική διάθεση - Διαμόρφωση αλληλοεκτίμησης και συνεργατικότητας - Ουσιώδη επικοινωνιακή σχέση με εξωσχολικούς παράγοντες - Αίσθημα ικανοποίησης από το αποτέλεσμα Οι ψυχοκινητικοί στόχοι : - Ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες, συλλογής μπαταριών και ενημέρωσης παιδιών, σχολείου, γονέων, γειτονιάς. - Μάθηση αυτοαξιολόγησης ως άτομα και ως ομάδα - Θετική σκέψη, συστηματικότητα, μεθοδικότητα. - Τόνωση κινήτρων για ενεργοποίηση δράσεων υπέρ του περιβάλλοντος και επικοινωνίας με σχολεία ευρωπαϊκών χωρών για ανταλλαγή απόψεων για την ανακύκλωση μπαταριών - Ανάπτυξη δεξιοτήτων που συντελούν στην αειφορική διαχείριση απορριμμάτων Επίσης θέσαμε και κάποιους συμπληρωματικούς στόχους όπως:: - Προσέγγιση επιστημονικής γνώσης σχετικής με μπαταρίες - Σωστή χρήση οπτιακουστικών μέσων που θα μας δοθεί από την εταιρεία «Γερμανός» - Εφαρμογή ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σύνολο της εργασίας - Συνδυασμός περιβαλλοντικής αγωγής με αισθητική αγωγή 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - Μέθοδος project- διαθεματικότητα. Η επιλογή του θέματος έγινε από τα παιδιά σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Η επιλογή έγινε με μη κατευθυνόμενες διαδικασίες βασιζόμενη στην ομαδοσυνεργατικότητα και στο τρίπτυχο, έρευνα- ανάλυση- παρουσίαση. - Επιτόπια έρευνα και μελέτη. Συγκέντρωση υλικού και πληροφοριών με την ενθάρρυνση του εκπαιδευτικού. Επισκέψεις στα πεδία μελέτης χρησιμοποιώντας τα μέσα που θα έχουμε στη 1428 ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 διάθεσή μας ερωτηματολόγιο, φωτογραφική μηχανή κ.λ.π. Συνεργασία με την σχολική κοινότητα, τον κοινωνικό περίγυρο, περιβαλλοντικές οργανώσεις και την εταιρεία «Γερμανός».Συλλογή μπαταριών και ανάδειξη του προβλήματος των βαρέων μετάλλων που περιέχονται στις μπαταρίες σε επιστολές προς τις τοπικές αρχές, ενημέρωση σε ραδιοφωνικό σταθμό αλλά και μέσα από ημερίδα που θα γίνει στο χώρο του σχολείου για τα παιδιά και τους γονείς. - Μέθοδος επίλυσης προβλημάτων με την τελική παρουσίαση της εργασίας από τους μαθητέςδημιουργία αφίσας- διαφημιστικού υλικού- ενημερωτικού υλικού- σύνταξης εντύπου καθώς και δημιουργία οικολογικού παραμυθιού με κέντρικό ήρωα μια μπαταρία τον «Ανακυκλωσούλη».. 4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ Η ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ανάπτυξη προγράμματος -1 η φάση: Εισαγωγή στο θέμα (προβολή υλικού, φωτογραφιών, βιντεοκασέτας από το εκπαιδευτικό πακέτο DIAS BAT) Συζήτηση με τα παιδιά για τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν παρατηρώντας το υλικό και σε ποια σημεία στάθηκαν περισσότερο. Ανάπτυξη εμπειριών από τα παιδιά σχετικά με την ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων και συλλογή πληροφοριών από το οικογενειακό περιβάλλον για το θέμα αυτό. Τα παιδιά θα χωριστούν σε ομάδες, θα αναλάβουν δραστηριότητες και θα συλλέγουν το υλικό σε συγκεκριμένο χώρο του σχολείου. -2 η φάση: Επεξεργασία του ερωτηματολογίου: Εγκατάσταση στο σχολείο ειδικών κάδων συλλογής μπαταριών, πειράματα με μπαταρίες, αλλά και κατασκευή με χαρτόνι και ξύλο-του «Ανακυκλωσούλη», του κεντρικού ήρωα του προγράμματος. -3 η φάση: Επισκέψεις- Εξορμήσεις (Κ.Π.Ε. Ελευθερίου- Κορδελιού, Κ.Π.Ε. Βερτίσκου και δάσος της περιοχής, περιβαλλοντικό πάρκο Θέρμης) -4 η φάση:επεξεργασία όλων των στοιχείων που προέκυψαν από τις μελέτες, τις εξορμήσεις και αφορούν την ανακύκλωση των στερεών απορριμμάτων- Ημερίδα στο σχολείο μας,με θέμα την ανακύκλωση μπαταριών -5 η φάση:παιχνίδι ρόλων Επεξεργασία όλων των στοιχείων και αξιολόγηση Επεξεργασία των κινδύνων που προέρχονται από τις μπαταρίες και που απειλούν το περιβάλλον μας, όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη συγκομιδή τους για ανακύκλωση, δράσεις που έχουν προτείνει οι μαθητές για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινωνικού περίγυρου -6 η φάση: Παρουσίαση: δημιουργία περιβαλλοντικής γωνιάς στο σχολείο με θέμα την ανακύκλωση- ενημέρωση για το θέμα και τα υπόλοιπα παιδιά της σχολικής μονάδας αλλά και τους γονείς τους. -7 η φάση: Δραματοποίηση- εικαστικά( σε συνεργασία με την καθηγήτρια Μουσικής του σχολείου) και προσπάθεια για να συνεχιστεί από τους μαθητές η συγκομιδή των μπαταριών και τις επόμενες χρονιές καθώς και η χρήση από τα νοικοκυριά των επαναφορτιζόμενων μπαταριών που επιβαρύνουν λιγότερο το περιβάλλον. ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1429

4 5. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - Σύνταξη ερωτηματολογίου - Δημιουργία αφίσας - Διαφημιστικό υλικό για το πρόγραμμά μας. - Δημιουργία ενημερωτικού υλικού που θα δοθεί στους γονείς, με σκοπό την ευαισθητοποίησή τους για τα επικίνδυνα απορρίμματα. - Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την ανακύκλωση με σκοπό την ενεργό συμμετοχή τους στην προσπάθεια αυτή. - Συνεντεύξεις από ανθρώπους και συνεργασία με, φορείς, εταιρείες που έχουν ασχοληθεί ενεργά με την ανακύκλωση της μπαταρίας. - Δημιουργία οικολογικού παραμυθιού με θέμα την ανακύκλωση μπαταριών - Παρουσίαση της εργασίας την ημέρα του Περιβάλλοντος. 6. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Στο αρχικό στάδιο του προγράμματος έγινε διερεύνηση για να διαπιστωθεί η υπάρχουσα γνώση των παιδιών για τις μπαταρίες και την επικινδυνότητά τους. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, έγινε συζήτηση με τα παιδιά και με τους γονείς τους, καθώς επίσης και το ενημερωτικό υλικό από το πρόγραμμα DIAS BAT Στη συνέχεια αξιολογήσαμε αν και κατά πόσο το πρόγραμμα εκπονείται ομαλά από τα παιδιά Έγινε παιχνίδι ρόλων, συζήτηση με τα παιδιά και τους γονείς για να διαγνωστεί η κατάκτηση ιδεών και καλλιέργειας δεξιοτήτων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, όπως και κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι ως εκείνη τη στιγμή όπως και το αν υπάρχει λόγος αλλαγής, τροποποίησης του προγράμματος. Μετά τη διαμορφωτική αξιολόγηση και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα, ακολούθησε η τελική αξιολόγηση με συζήτηση, ερωτηματολόγιο, θεατρικό δρώμενο, έντυπο, cd-rom και dvd-rom για να διαπιστωθεί αν τα παιδιά έχουν κατακτήσει έννοιες μετά την εργασία, αν παρουσιάζουν ποιοτική διαφορά στο γνωστικό υπόβαθρο, καθώς και αν υπάρχει αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς τους απέναντι στο στην επικινδυνότητα των μπαταριών και στην ανάγκη συλλογής και ανακύκλωσής τους. Η συγγραφή του οικολογικού περιοδικού με ήρωα τον «Ανακυκλωσούλη» μια μπαταρία, οι δράσεις και οι δραστηριότητες που ανέλαβαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος, γενικότερα η επίτευξη των στόχων του προγράμματος, εάν δηλαδή τα παιδιά απέκτησαν φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά και αν χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και συνεισφέρουν στην ανακύκλωση. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Πλησιάζοντας στο τέλος του προγράμματος επιχειρήθηκε μια κάποια αποτίμηση της προσπάθειας αυτής. Συνειδητοποιήσαμε ότι πετύχαμε αρκετούς από τους στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς και σε γενικές γραμμές,το πρόγραμμα αυτό πιστεύουμε πως θα λειτουργήσει ως πιλότος για ανάλογες προσπάθειες στο μέλλον. Φροντίσαμε να ενημερώσουμε την σχολική μονάδα, μαθητές και δασκάλους για τη σημασία του προγράμματος που θέλαμε ν αναλάβουμε. Τονίσαμε σ όλους τη σημασία της ανακύκλωσης μπαταριών και πως η στάση μας ως σχολική μονάδα μπορεί να είναι ευεργετική για το περιβάλλον. Στη συνέχεια ενημερώσαμε τους γονείς των παιδιών και ζητήσαμε την συνδρομή τους, στην προσπάθεια αυτή. Ο ενθουσιασμός ήταν διάχυτος από την αρχή και σχετικά σύντομα συλλέξαμε αρκετές μπαταρίες. Ως το τέλος της χρονιάς μαζεύτηκαν πάνω από 50 κιλά μπαταρίες. Φροντίσαμε να κοινοποιήσουμε το πρόγραμμα και στο ευρύτερο κοινωνικό μας περιβάλλον ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5 Με χαρά συνειδητοποιήσαμε πως αρκετοί ιδιοκτήτες καταστημάτων της περιοχής μας δέχθηκαν να τοποθετήσουν κουτιά συλλογής μπαταριών, συμπράττοντας έτσι στη δημιουργία ενός δικτύου συλλογής μπαταριών. Στο σχολείο μας δημιουργήσαμε βάση δεδομένων για την ανακύκλωση μπαταριών σε διάφορες μορφές (έντυπο, cd-rom κ.α.). Συνεργαστήκαμε με μαθητές άλλων σχολείων στα πλαίσια του δικτύου που στήθηκε, με φορείς, με την τοπική αυτοδιοίκηση,για να αναδειχθεί το πρόγραμμα ως εφαλτήριο δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον. Επιδιώκουμε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και να μην σταματήσει τις επόμενες χρονιές. Να συνειδητοποιήσουν όλοι την αξία της ανακύκλωσης, ειδικότερα της ανακύκλωσης των επικίνδυνων απορριμμάτων, όπως είναι οι μπαταρίες. Να βοηθήσουμε με την στάση μας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων και να αποκτήσουμε όλοι περιβαλλοντική συνείδηση, γιατί μας αφορά όλους. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Απανωμεριτάκη O-ΒαχτσεβάνουM, (2004). Οδηγός για περιβαλλοντικά ταξίδια- Εκδόσεων Π.Ε. Θεσσαλονίκης 2. Joy Palmer (2002)Ανακυκλωμένο μέταλλο- Εκδόσεις Ερευνητές) 3. Μπουσσολάτι Εμ., Ορλάντο Σαμπρίνα (2001) Άνθρωποι και Φύση/ Προϊόντα και εφευρέσεις Εκδόσεις Πατάκη 4. The earth Works Group.50 απλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να σώσεις τη γη- Εκδόσεις Το ποντίκι) 5. Ανακαλύπτω την επιστήμη Τεχνολογία (Δεληθανάσης- Ερευνητές) 6. Ανακύκλωση μπαταριών. Άρθρο τουκ. Γκλιάου στις 29/12/2004. Ανασύρθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 από :www.go-recycle.gr 7. Γεωργόπουλος A Τσαλίκη E. (1993) Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Gutenberg 8. Πανεπιστήμιο Πειραιά (2001) Εργασία με τίτλο :Ανακύκλωση μπαταριών 9. Τ.Ε.Ι. Σίνδου Θεσσαλονίκης (2002) Εργασία με θέμα επικίνδυνες μπαταρίες- μπαταρίες για ανακύκλωση 10. Πρόγραμμα DIASBAT (2004) Εκπαιδευτικό πακέτο Συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών 11. Υλικό ανακυκλώσιμο μπαταριών-recycling Process.Άρθρο που ανασύρθηκε το Φεβρουάριο του 2005 από : 12. Σ. Ζαραμπούκα (2002) Ο κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια. Εκδόσεις Πατάκη 13. Elkington,Hailes, Hill (1992) Το βιβλίο του μικρού πράσινου καταναλωτή- Εκδόσεις Σέλας) ΥΠΕΠΘ-Παν/μιο Αιγαίου με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1431

ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΡΜΟΓΛΟΥ Α. 1 o Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος Θεσσαλονίκης e-mail: www.1dim-panor.thess.sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβάλλον είναι μια διάσταση ουσιώδης για τη ζωή στον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΟΣ Ε. 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Ν. Μοναστηρίου-3 ο Γραφείο Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας e-mail: emzacharos@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η γνώση των περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 1, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δ. 1, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. 1, και ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Ε. 1 1 Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού. Διεύθυνση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Ν. Αχαίας e-mail: stayros70@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Αντιγόνη Λάμπρου 1, Ελευθερία Τσιούρη 2, Κυριακή Παπαδοπούλου 3 1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα.

«Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. «Η κυρία Ανακύκλωση και οι φίλοι της» ένα περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Όλγα Βλάχου, Αριάδνη Κοκκινάκη, Αθανασία Κούστα Εκπαιδευτικοί ΠΕ 70, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων olgavl1@yahoo.gr, ariadnikok@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ»

«ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» «ΤΟ ΝΕΡΟ, ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ» ΓΑΛΑΤΑ Σ. 1/Θέσιο Δημοτικό Σχολείο Πελλάνας, Δ/νση Π.Ε. Λακωνίας e-mail: sgalata@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό του πλανήτη μας, ήταν το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ «ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ «ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» ΜΕΓΑΛΩΝΩ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΩ «ΜΙΚΡΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» ΛΑΖΑΡΟΥ Θ 1/θ Νηπιαγωγείο Α. Στενής, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Ευβοίας e-mail: theodlaz@in.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα παιδιά που μεγαλώνουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr

Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. ageorgop@nured.auth.gr Απόψεις και πρακτικές νηπιαγωγών για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αναστασία Δημητρίου anadim@otenet.gr Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΑΝΩ ΒΑΘΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ Β. 1/θέσιο Νηπ/γείο Άνω Βαθειάς, Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Εύβοιας e-mail:giannisvaso@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το συγκεκριμένο θέμα παρουσίασε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: ΜΙΑ ΚΛΕΙΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι. 3 Ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, Δ Δ/νση Εκπαίδευσης Αθηνών e-mail: ioannami@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μέσα από το πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

2o Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006

2o Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006 Η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ» ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Π. 1, και ΒΟΪΝΕΣΚΟΥ Ζ. 2 1 Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών-Δημοτικό, 2 Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών-Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε.

Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Πριν την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Κατά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Μετά την υλοποίηση του Π.Π.Ε. Έκδοση: Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Σχολική Χρονιά: 2013 2014 Εκτύπωση: Τυπογραφείο

Διαβάστε περισσότερα

2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006 ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Α.

2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, 15-17 Δεκεμβρίου 2006 ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Α. ΤΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ Α. 1 o Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων, Π.Ε. Γ Αθηνών e-mail: aspasiakam@yahoo.fr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο 1 ο Νηπιαγωγείο Αγίων Αναργύρων πραγματοποιήσαμε το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί αντικείμενο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για περισσότερα από είκοσι χρόνια. Η αναγκαιότητα της προέκυψε από την ραγδαία αύξηση του τεχνολογικού πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΝΩΛΙΟΥΔΗΣ Σ. Γυμνάσιο Αγίου Μύρωνα, Δ/νση Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη

Μεταπτυχιακή Εργασία Φρεζούλη Ερμιόνη + Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Ειδίκευση: Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 -

Σχεδιασμός, υποστήριξη, υλοποίηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης - 1 - - 1 - σ χ ε δ ι α σ μ ό ς υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η υ λ ο π ο ί η σ η Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς - 3 - Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας (Γραφείο Π.Ε.), ΚΠΕ Ανατολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ : ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ : ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ : ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΘΑΚΗ Μ. 1, και ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Α. 1 1 Ενιαίο Λύκειο Μελεσών, Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γ Τάξη. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450. Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ

Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ Περπατώ µες στο δάσος και µε ό,τι µαζεύω δηµιουργώ ήµου Ε. 1, Βαλαβάνη. 2 1. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάµου e-mail: evivoula@mailbox.gr 2. Νηπιαγωγός Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Πρόγραμμα Π.Ε. για μαθητές και μαθήτριες Β/θμιας Εκπαίδευσης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Πρόγραμμα Π.Ε. για μαθητές και μαθήτριες Β/θμιας Εκπαίδευσης ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ Πρόγραμμα Π.Ε. για μαθητές και μαθήτριες Β/θμιας Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν προβλήματα της φύσης, αλλά της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν αφορούν προβλήματα της φύσης, αλλά της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ: ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Αθανασίου Χ., Παπαδημητρίου Ε., Ριφάκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές

Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές Για τη βιωσιμότητα του πλανήτη πράσινες αυλές και πράσινες γωνιές Ζωή Τερλιμπάκου 1, Αικατερίνη Σεκρετζή 2 1. 5 ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης zterlib@gmail.com 2. 7

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού

«Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού «Εξερευνώντας το κάστρο του Μυστρά»: Μία διδακτική προσέγγιση για μαθητές Ε και Στ Δημοτικού Α. Βουδούρη 1, Α. Μπούρας 1, Ε. Τριανταφύλλου 2, Α. Κοντοσώρου 3 1 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Ιδιότητα: Σχολικός Σύμβουλος Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα