ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»"

Transcript

1 Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σθενών και των Οικογενειών τους Κατάσταση Εγγράφου: Draft Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 1

2 1 Περιεχόμενα 1 Περιεχόμενα... 2 Ευρετήριο Σχημάτων... 8 Ευρετήριο Πινάκων Σκοπός του εγγράφου Γενική Περιγραφή Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης ρχές Σχεδίασης Υπηρεσιών Ενοποιημένες Υπηρεσίες Κεντρική Πιστοποίηση Χρηστών Ενοποίηση Υπηρεσιών για τους Εκπαιδευόμενους Άμεση Λειτουργία Υπηρεσιών Υποδομές νοικτού Πανεπιστημίου Πρόνοιες Μεταφοράς Υπηρεσιών Λειτουργία & Συντήρηση Υποδομής Ποιότητα Υπηρεσιών Ελαχιστοποίηση Κόστους Συντήρησης Ποιότητα και Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πρόσβαση μέσω Παγκόσμιου Ιστού Συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας (WCAG, W3C) ξιοποίηση Υπηρεσιών Εκπαίδευση Οδηγοί Χρήσης Υπηρεσίες Λογισμικού/ Πλατφόρμας Ιστοχώρος Περιγραφή Ομάδες Χρηστών Δικαιώματα Πρόσβασης παιτήσεις Σελίδες Ιστοχώρου Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 2

3 Λειτουργίες Ιστοχώρου Υπολογιστικές παιτήσεις / παιτήσεις Συστήματος παιτήσεις Δικτύου σύγχρονη Τηλεκπαίδευση - Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Moodle Περιγραφή Ρόλοι Χρηστών παιτήσεις Οργάνωση και Μορφή Μαθημάτων Λειτουργίες πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης Ρυθμίσεις Συστήματος Υπολογιστικές παιτήσεις / παιτήσεις Συστήματος παιτήσεις Δικτύου Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση Blackboard Collaborate Web Conference Tool Περιγραφή παιτήσεις Λειτουργίες πλατφόρμας Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης νάλυση Blackboard Collaborate Web Conferencing Υπολογιστικές παιτήσεις / παιτήσεις Συστήματος παιτήσεις Δικτύου νάλυση Blackboard Collaborate Publish Υπολογιστικές παιτήσεις / παιτήσεις Συστήματος Υπηρεσίες Βίντεο Περιγραφή παιτήσεις Λειτουργίες Υπολογιστικές παιτήσεις / παιτήσεις Συστήματος παιτήσεις Δικτύου ποθετήριο εγγράφων Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 3

4 Περιγραφή Ομάδες Χρηστών Δικαιώματα Πρόσβασης Λειτουργικές απαιτήσεις Υπολογιστικές παιτήσεις / παιτήσεις Συστήματος παιτήσεις Δικτύου Σύστημα Ενιαίας Πρόσβασης SSO (Single Sign On) Περιγραφή παιτήσεις Λειτουργίες Υπολογιστικές παιτήσεις / παιτήσεις Συστήματος παιτήσεις Δικτύου Υποδομές ίθουσα Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Μέθοδοι Εκπαίδευσης παιτήσεις Κινητοί Σταθμοί Εκπαίδευσης Περιγραφή παιτήσεις Σημεία Εκπαίδευσης εντός του Χώρου Εργασίας Περιγραφή παιτήσεις Εξυπηρετητές Περιγραφή Προαπαιτήσεις εξοπλισμού και δικτύου παιτήσεις Μεταφορά υπηρεσιών από υποδομή ΠΚΥ σε ΓΝΛ Υποστήριξη συστημάτων και υπηρεσιών Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 4

5 8 Μελλοντικές Εξελίξεις Συστημάτων και Υπηρεσιών Καινοτομίες της πλατφόρμας ως προς τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης.error! Bookmark not defined. 9 Γλωσσάρι Σενάρια Ελέγχου Ιστοσελίδα Έλεγχος Γλώσσας Σήμανσης (Markup Language Validation) Έλεγχος Accessibility Έλεγχος Cascading Style Sheets (CSS) και αρχείων (X)HTML με style sheets Συμβατότητα Παραγόμενων Σελίδων με Φυλλομετρητές Γενική ναζήτηση Ειδική ναζήτηση Μη Διαβαθμισμένη Πρόσβαση Χρήστη Διαβαθμισμένη Πρόσβαση Χρήστη Διασύνδεση με συστήματα πιστοποίησης (authentication) LDAP V Δημιουργία ενός νέου άρθρου Πολυγλωσσικότητα Επεξεργασία ενός άρθρου από χρήστη με ρόλο Editor Εισαγωγή σχολίου από Εγγεγραμμένο Μέλος στον Ιστοχώρο Δημιουργία νέας Κατηγορίας Άρθρων από τον Διαχειριστή σύγχρονη Τηλεκπαίδευση - Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων Moodle Σενάρια Πλοήγησης Εκπαιδευτή στο Μάθημα Σενάρια Πλοήγησης Εκπαιδευόμενου στο Μάθημα Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση - Blackboard Collaborate Web Conference Tool Εισαγωγή χρήστη στην πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Τηλεπρομηθέα από τον προσωπικό του χώρο και προετοιμασία του για την τηλεσυνάντηση Πραγματοποίηση τηλεσυνάντησης με όλους τους χρήστες τηλεπαρόντες Πραγματοποίηση τηλεσυνάντησης με μικτό ακροατήριο Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 5

6 Πραγματοποίηση τηλεσυνάντησης με μόνο τηλεπαρόντα τον εκπαιδευτή ποθετήριο εγγράφων Διασύνδεση με συστήματα πιστοποίησης (authentication) LDAP V Διαβαθμισμένη Πρόσβαση Χρήστη ναζήτηση Δημιουργία ενός νέου φακέλου νέβασμα ενός νέου αρχείου ίθουσες Τηλεκπαίδευσης Έλεγχος Τροφοδοσίας Ηλεκτρικού Ρεύματος Συμβατική Εκπαίδευση με χρήση του εξοπλισμού της αίθουσας Προβολή Διαφανειών μέσω Τηλεδιάσκεψης με αίθουσα ΠΓΝΗ Προβολή Εκπαιδευτικού Βίντεο μέσω Τηλεδιάσκεψης με αίθουσα ΠΓΝΗ Συνομιλία μεταξύ των παρευρισκομένων των δύο αιθουσών μέσω του συστήματος Τηλεδιάσκεψης 181 Προσομοίωση εγχείρισης μέσω Τηλεδιάσκεψης με αίθουσα ΠΓΝΗ Προβολή Διαφανειών μέσω Σύγχρονης Δικτυακής Συνεδρίας (web conference) με αίθουσα ΠΓΝΗ Προβολή Εκπαιδευτικού Βίντεο μέσω Σύγχρονης Δικτυακής Συνεδρίας (web conference) με αίθουσα ΠΓΝΗ Συνομιλία μεταξύ των παρευρισκομένων των δύο αιθουσών μέσω Σύγχρονης Δικτυακής Συνεδρίας (web conference) Προβολή Διαφανειών μέσω Σύγχρονης Δικτυακής Συνεδρίας (web conference) μεταξύ αιθουσών ΓΝΛ, ΠΓΝΗ και εκπαιδευομένων από οικία Συνομιλία μέσω Σύγχρονης Δικτυακής Συνεδρίας (web conference) μεταξύ των παρευρισκομένων των δύο αιθουσών και εκπαιδευομένων από γραφείο ή οικία Συνομιλία μέσω Σύγχρονης Δικτυακής Συνεδρίας (web conference) μεταξύ εκπαιδευτή από απομακρυσμένο χώρο και εκπαιδευόμενων από αίθουσα τηλεκπαίδευσης Κινητοί σταθμοί εκπαίδευσης Προβολή εκπαιδευτικού υλικού κατά απαίτηση του εκπαιδευτή Έλεγχος πρόσβασης εκπαιδευτή στην ιστοσελίδα του Τηλεπρομηθέα Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 6

7 10.7 Σημεία εκπαίδευσης εντός χώρου εργασίας Έλεγχος παρουσίασης προβολών στις οθόνες προβολής Digital Signage Έλεγχος δημιουργίας νέου media file Έλεγχος δημιουργίας νέας προβολής (layout) Έλεγχος προσθήκης προβολής σε σταθμό εργασίας (client) Προβολή εκπαιδευτικού υλικού κατά απαίτηση του χρήστη Εξυπηρετητές Διακοπή ηλεκτρικής παροχής Διατήρηση θερμοκρασίας και υγρασίας δωματίου στα κατάλληλα επίπεδα Πρόσβαση στο έργο Τηλεπρομηθέα από το διαδίκτυο Παράρτημα ΙΙ Ερωτηματολόγιο Κατασκευής Μαθημάτων στα πλαίσια του έργου Τηλεπρομηθέας Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 7

8 Ευρετήριο Σχημάτων Εικόνα 1: Οργάνωση μαθημάτων για το ΓΝΛ Εικόνα 2: Μπλοκ μαθήματος και Επεξεργασία μαθήματος Εικόνα 3: Το Blackboard Collaborate 11 Web Conferencing όπως φαίνεται για τους χρήστες με Moderator δικαιώματα. Η διεπαφή του λογισμικού για τους χρήστες με δικαιώματα Participants, είναι γραφικά η ίδια, αποτελείται από τα ίδια τμήματα, απλά υπάρχουν μικρές αλλαγές (περιορισμός χρήσης speed buttons, μη ορατό το «record» κτλ.) Εικόνα 4: Διεπαφή του Blackboard Collaborate Publish λογισμικού: 1. Χώρος εισαγωγής του αρχείου εισόδου, 2. Χώρος επιλογής μετατροπών που θα γίνουν στο αρχείο, 3. Χώρος ενημέρωσης χρήστη για την διαδικασία μετατροπής του αρχείου Εικόνα 5: Ροή Εργασίας για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας βίντεο Εικόνα 6: Ενδεικτική πεικόνιση Ροή Ενιαίας Πρόσβασης στην Πλατφόρμα Εικόνα 7: ίθουσα τηλεκπαίδευσης - Ενδεικτικός σχεδιασμός Εικόνα 8: Εκπαίδευση με τον εκπαιδευτή παρών σε μία από τις αίθουσες Εικόνα 9: Εκπαίδευση με τον εκπαιδευτή από απόσταση Εικόνα 10: Μορφή δικτύου εντός κάποιου σημείου εκπαίδευσης με βάση τo Xibo Digital Signage Technology Εικόνα 11: Δικτυακή συνδεσμολογία ΓΝΛ για τις υπηρεσίες του έργου «Τηλεπρομηθέας». 117 Εικόνα 12: Υποδομή Virtualization Εικόνα 13: Υποδομή Virtualization και μεταφορά φιλοξενίας υπηρεσιών Τηλεπρομηθέα από ΠΚΥ σε ΓΝΛ Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 8

9 Ευρετήριο Πινάκων Πίνακας 1: Δικαιώματα πρόσβαση χρηστών στον ιστοχώρο Πίνακας 2: παιτήσεις Ιστοχώρου Πίνακας 3: Δικαιώματα πρόσβασης χρηστών στο Moodle Πίνακας 4:Στοιχεία εγγραφής χρήστη στο Moodle Πίνακας 5: παιτήσεις Moodle Πίνακας 6: Λειτουργίες επεξεργασίας μαθήματος Πίνακας 7: παιτήσεις σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Πίνακας 8: παιτήσεις λογισμικού για μετατροπή καταγεγραμμένων τηλεσυναντήσεων σε multimedia files Πίνακας 9: Ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος του χρήστη για συμμετοχή σε τηλεσυνάντηση Πίνακας 10:Τύποι αρχείων εξόδου που υποστηρίζει το Blackboard Collaborate Publish Πίνακας 11: παιτήσεις υπηρεσίας βίντεο Πίνακας 12: Λογισμικά καταγραφής οθόνης Πίνακας 13: Λογισμικά μετατροπής μορφών βίντεο Πίνακας 14: Streaming Server νοικτού Κώδικα Πίνακας 15: Streaming Server Κλειστού Κώδικα Πίνακας 16: Video Players συμβατοί με αντίστοιχους streaming servers Πίνακας 17: παιτήσεις συστήματος SSO Πίνακας 18: SSO Συστήματα νοικτού Κώδικα Πίνακας 19: Εξοπλισμός για κάθε μέθοδο εκπαίδευσης Πίνακας 20: παιτήσεις αίθουσας τηλεκπαίδευσης Πίνακας 21: Σύγκριση Tablet PCs Πίνακας 22: παιτήσεις κινητών σταθμών εκπαίδευσης Πίνακας 23: παιτήσεις εκπαίδευσης εντός του χώρου εργασίας Πίνακας 24: παιτήσεις εξυπηρετητών Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 9

10 2 Σκοπός του εγγράφου Κύριος σκοπός του εγγράφου αφορά τον λεπτομερή σχεδιασμός της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης και των παρεχόμενων υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων για το Έργο Τηλεπρομηθέας. Το παρόν έγγραφο έχει αναπτυχθεί με βάση το τόμο «Περίγραμμα περιγραφής Υπηρεσιών Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ» (tilepromitheas-service-descriptionv12_πκυ.docx) και την περιγραφή της Πλατφόρμας στο έγγραφο «Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας Μονάδων Εντατικής Θεραπείας, σθενών και των Οικογενειών τους». Η σχεδίαση της πλατφόρμας θα προδιαγράψει τα συστήματα υλικού και λογισμικού της πλατφόρμας αλλά η τελική απόφαση για το ποιες υπηρεσίες θα υλοποιηθούν και ποιος εξοπλισμός θα αποκτηθεί, θα αποφασιστεί σε μελλοντικό στάδιο από τον Επικεφαλή Εταίρο σε συνεργασία με το νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνοντας υπ όψη τους διαθέσιμους πόρους και χρόνο. Το έγγραφο έχει στόχο το λεπτομερή σχεδιασμό και δεν επιτρέπει τροποποιήσεις σε λογισμικό και υλικό μετά την έγκριση του εγγράφου από το συμβούλιο του έργου. Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 10

11 3 Γενική Περιγραφή Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης Η εκπαίδευση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας όπως αυτό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις, μοντελοποίηση, πρακτικές δεξιότητες, ενσωμάτωση στην κλινική πράξη υψηλής τεχνολογίας και διαμόρφωση στάσεων σε οριακές συνθήκες. ποτελεί δε πρόκληση για τις επιστήμες της Υγείας, της γωγής και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών δεδομένων των υψηλών στόχων (μηδενικά λάθη), του υψηλού κόστους, της έλλειψης χρόνου και της αναποτελεσματικότητας της συμβατικής εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Μεγάλης σημασίας είναι και η εκπαίδευση των πολιτών σε θέματα άμεσης αντιμετώπισης οξέων, απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων (π.χ. Καρδιακή ανακοπή) καθώς και παρακολούθησης χρόνια πασχόντων ασθενών που διαβιούν στην κοινότητα μετά τη νοσηλεία τους στη ΜΕΘ. Πρωτεύον στόχος Η υλοποίηση ενός καινοτόμου προγράμματος τηλεμάθησης που απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, με τον "εμπλουτισμό" του περιβάλλοντος εργασίας τους σε εκπαιδευτικές διαδικασίες. Δευτερεύοντες στόχοι α) Η μεταγραφή των κλινικών αναγκών σε εκπαιδευτικές διαδικασίες, β) Η επιλογή, συνδυαστική χρήση και παραμετροποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, γ) Η ενσωμάτωση των τεχνολογικών στοιχείων (υλικού και λογισμικού) στο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα και στο περιβάλλον εργασίας της ΜΕΘ και δ) Η δημιουργία πλατφόρμας εκπαίδευσης πολιτών και χρόνιων ασθενών στην κοινότητα. Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Η πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Τηλε-Προμηθέας» στοχεύει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και ασθενείς και συγγενείς ασθενών. Όσον αφορά στους επαγγελματίες υγείας η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται α) σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες εκπαίδευσης, β) στο περιβάλλον εργασίας και γ) από το σπίτι. Όσον αφορά στους ασθενείς και τους συγγενείς ασθενών η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται α) σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες ενημέρωσης και β) από το σπίτι. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι γενικές υπηρεσίες της πλατφόρμας. Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 11

12 4 ρχές Σχεδίασης Υπηρεσιών 4.1 Ενοποιημένες Υπηρεσίες Κεντρική Πιστοποίηση Χρηστών Με δεδομένο το ότι οι Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Τηλεπρομηθέας (ΠΤΤ) θα αποτελείται από αριθμό λογισμικών και υπηρεσιών οι οποίες απαιτούν την πιστοποιημένη πρόσβαση χρηστών. ν η πιστοποίηση των χρηστών γίνεται στο κάθε Σύστημα ξεχωριστά τότε οι χρήστες τους θα κληθούν να χρησιμοποιούν αριθμό ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης. Ιδιαίτερα επιθυμητό θα είναι να επιτευχθεί η ενοποιημένη δημιουργία των χρηστών και των κωδικών τους έτσι που να μπορούν με ένα και ενιαίο ζεύγος, ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που απαιτείται από τον ρόλο τους. Η ενοποιημένη πιστοποίηση και διαχείριση των χρηστών αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη, τόσο σε ότι αφορά την ευχρηστία των συστημάτων όσο και σε διαχειριστικό χρόνο των διαχειριστών των συστημάτων. Η κεντρική πιστοποίηση χρηστών θα επιδιωχθεί είτε μέσω ειδικού συστήματος στο έργο είτε ως υπηρεσία διαδικτύου Ενοποίηση Υπηρεσιών για τους Εκπαιδευόμενους Επιπρόσθετα από την Κεντρική Διαχείριση Χρηστών θα επιδιωχθεί και η ενοποιημένη πρόσβαση στις υπηρεσίες, όπου εισερχόμενος ο χρήστης σε ένα από τα συστήματα που αποτελούν την ΠΤΤ θα αποκτά πρόσβαση χωρίς δεύτερη πιστοποίηση στα υπόλοιπα συστήματα. 4.2 Άμεση Λειτουργία Υπηρεσιών Υποδομές νοικτού Πανεπιστημίου Με δεδομένο το ότι η εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού εξυπηρετητών και των αναγκαίων πόρων δικτύου στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, θα καθυστερούσε αρκετά, συμφωνήθηκε πως το νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα τα παρείχε με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του Έργου. Επιπλέον, η υποστήριξη των υπηρεσιών moodle και blackboard collaboration διευκολύνει την διαχείριση των συστημάτων και εξοικονομεί ανθρωποώρες Πρόνοιες Μεταφοράς Υπηρεσιών Για να είναι εφικτή η μεταφορά των υπηρεσιών στο κέντρο δεδομένων του ΓΝΛ αφού αυτό γίνει λειτουργικό, και εξοπλιστεί κατάλληλα, έχουν γίνει πρόνοιες μεταφοράς όλων των Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 12

13 υπηρεσιών λογισμικού. Οι πρόνοιες αυτές βασίζονται στα εξής, αξιοποίηση εικονικών εξυπηρετητών με την αξιοποίηση του λογισμικού vmware, για την ανάπτυξη των εφαρμογών γίνεται αξιοποίηση λογισμικών νοικτού Κώδικά (Κ) τα οποία δεν θα απαιτήσουν άδειες χρήσης από το ΓΝΛ, ενώ στις περιπτώσεις που γίνεται αξιοποίηση αδειών χρήσης από το ΠΚΥ θα γίνουν πρόνοιες αγοράς τους από τους διαγωνισμούς του Τηλεπρομηθέα. 4.3 Λειτουργία & Συντήρηση Υποδομής Ποιότητα Υπηρεσιών Όλες οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν θα υλοποιηθούν με λογισμικά πρώτης ποιότητας και αξιοπιστίας, θα επιλεγούν οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις, τόσο σε ότι αφορά τα λογισμικά Κ όσο και στα λογισμικά που θα αγοραστούν Ελαχιστοποίηση Κόστους Συντήρησης Η ευρεία αξιοποίηση λογισμικών Κ τόσο σε ότι αφορά τα λογισμικά εξυπηρετητών όσο και στα λογισμικά εφαρμογών, διασφαλίζει μηδενικές σχεδόν δαπάνες συντήρησης σε αυτά, ενώ η στρατηγική συνεργασία με το ΠΚΥ μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση αδειών χρήσης για λογισμικά που διαθέτει το ΠΚΥ. 4.4 Ποιότητα και Πρόσβαση στις Υπηρεσίες Πρόσβαση μέσω Παγκόσμιου Ιστού Η ΠΤΤ με βάση την περιγραφή της, θα λειτουργεί τόσο εντός των Νοσοκομείων όσο και από εκτός. Όλες οι υπηρεσίες που απαιτούν πρόσβαση από απομακρυσμένους χρήστες (εκτός νοσοκομείων) θα υλοποιηθούν με λογισμικά που λειτουργούν μέσω διαδικτύου και χωρίς να απαιτούν, όπου είναι αυτό δυνατό, εγκατάσταση πρόσθετων λογισμικών από την πλευρά το χρήστη Συμμόρφωση με τα πρότυπα προσβασιμότητας (WCAG, W3C) Οι εφαρμογές θα επιλεγούν και σύμφωνα με τη συμμόρφωσή τους με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), καθώς και του οργανισμού W3C, τα οποία θεωρούνται σήμερα παγκόσμια πρότυπα συμμόρφωσης με τους κανόνες προσβασιμότητας. Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 13

14 4.5 ξιοποίηση Υπηρεσιών Εκπαίδευση Κλειδί της επιτυχίας της ΠΤΤ είναι και η σωστή και πλήρης εκπαίδευση των βασικών χρηστών της. Για το σκοπό αυτό θα καταβληθεί σημαντικός χρόνος τόσο στην εμβάθυνση στις δυνατότητες των λογισμικών όσο και στην πλήρη και αναλυτική εκπαίδευση στη χρήση των υπηρεσιών. ναμένεται να εκπαιδευτούν οι ακόλουθες ομάδες χρηστών, Διαχειριστές, Εκπαιδευτές, Χρήστες - εκπαιδευόμενοι Οδηγοί Χρήσης Θα συγγραφούν εγχειρίδια χρήσης για όλες τις ομάδες χρηστών της ΠΤΤ για να είναι δυνατή και η αυτοεκπαίδευση στα εν λόγω λογισμικά. Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 14

15 5 Υπηρεσίες Λογισμικού/ Πλατφόρμας 5.1 Ιστοχώρος Περιγραφή Ο ιστοχώρος του έργου θα αποτελεί το κεντρικό σημείο πληροφόρησης για το έργο. Η ΥΠΤ του ΠΚΥ καλείται να προδιαγράψει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα σύγχρονο και εύχρηστο ιστοχώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επικεφαλής εταίρου. Οι χρήστες του ιστοχώρου θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και εκτέλεσης των λειτουργιών που προδιαγράφονται. ΤΥΤΟΤΗΤ ΔΡΣΗΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ Υλοποίηση Δράσης: παραίτητη Υπεύθυνος Εταίρος: νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Παραδοτέο μέχρι: 31/12/ Ομάδες Χρηστών Δικαιώματα Πρόσβασης Ο ιστοχώρος θα διαθέτει τις ακόλουθες κατηγορίες χρηστών με διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης και αντικείμενο χρήσης: Ομάδα Επισκεπτών/ νώνυμων Χρηστών του ιστοχώρου (Guest Users) Ομάδα Εγγεγραμμένων Μελών του ιστοχώρου (Member Users) Ομάδα ρθρογράφων (Blog Users) Ομάδα Ερευνητών (Editors) Ομάδα Διαχειριστών Ιστοχώρου (Portal Administrators) ναφορικά με τις παραπάνω περιπτώσεις ομάδων χρηστών, πρέπει να τονίσουμε ότι όλες οι ομάδες, πλην της Ομάδας των Επισκεπτών/ νώνυμων Χρηστών, αποτελούν ομάδες χρηστών με διαβαθμισμένη πρόσβαση (εξουσιοδοτημένοι χρήστες). Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να καλύπτονται οι ανάγκες διαφορετικών ομάδων Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 15

16 χρηστών. Η κάθε ομάδα θα έχει διαφορετικές απαιτήσεις, αλλά και διαφορετικές δυνατότητες πρόσβασης. Καθεμία από τις ανωτέρω ομάδες χρηστών θα έχει τα κατάλληλα δικαιώματα χρήσης και προβολής των δεδομένων του ιστοχώρου. Σημαντικές για την ασφάλεια της εφαρμογής θεωρούνται η εξουσιοδότηση, ο έλεγχος της πρόσβασης στο σύστημα, η διαθεσιμότητα των δεδομένων και ο έλεγχος. Στον Πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε αναλυτικά τα δικαιώματα πρόσβασης των σελίδων, σε σχέση με τις ομάδες χρηστών που αναφέραμε. Πίνακας 1: Δικαιώματα πρόσβαση χρηστών στον ιστοχώρο / Όνομα Σελίδας Ομάδες Χρηστών Επισκέπτε ς Εγγεγραμμέν α Μέλη ρθρογράφοι Ερευνητές Διαχειριστέ ς Κεντρική Σελίδα Εμφάνιση πληροφοριών για το έργο ναζήτηση Επεξεργασία/Δημιουρ γία σελίδας/άρθρου Μοίρασμα περιεχομένου μέσω εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης νάρτηση αρχείων Προβολή Ενημερωτικών Δελτίων Προβολή Νέων νακοινώσεων Προβολή Εκδηλώσεων 10. Προβολή Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 16

17 / Όνομα Σελίδας Ομάδες Χρηστών Επισκέπτε ς Εγγεγραμμέν α Μέλη ρθρογράφοι Ερευνητές Διαχειριστέ ς Επιστημονικών Δημοσιεύσεων 11. Καταχώρηση Επιστημονικών Δημοσιεύσεων 12. Διενέργεια Ερωτηματολογίων Δημοσκοπήσεων 13. Χάρτης Ιστοτόπου (Sitemap) 14. Συνδέσεις σε Ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης (facebook,twitter) Συζητήσεις/Forum Εγγραφή χρήστη στον ιστοχώρο Σύνδεση - Προβολή Περιοχής Συζήτησης 18. Πρόσβαση στην βιβλιοθήκη εγγράφων Καταχώρηση αρχείων στην βιβλιοθήκη εγγράφων Βοήθεια RSS Feeds Εγγραφή για λήψη Ενημερωτικών Δελτίων Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 17

18 / Όνομα Σελίδας Ομάδες Χρηστών Επισκέπτε ς Εγγεγραμμέν α Μέλη ρθρογράφοι Ερευνητές Διαχειριστέ ς 23. Διαγραφή από λίστα λήψης Ενημερωτικών Δελτίων 24. Σύνδεση (Log in) 25. Κεντρική Σελίδα Διαχείρισης Συστήματος 26. Δικαιώματα Πρόσβασης Χρηστών 27. Διαμόρφωση περιεχομένου 28. Στατιστικά Στοιχεία Επισκεψιμότητας 29. Διαχειριστική Σελίδα Περιοχών Συζητήσεων 30. Διαχειριστική Σελίδα ποστολής Ενημερωτικού Δελτίου 31. Διαχειριστική Σελίδα Πληροφοριακού Υλικού Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 18

19 5.1.3 παιτήσεις Οι βασικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό του ιστοχώρου του έργου καταγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας 2: παιτήσεις Ιστοχώρου / παιτήσεις παραίτητο () Επιθυμητό (Ε) 1 παιτήσεις Χρήστη 1.1 Ύπαρξη συνδέσμου «Βοήθεια» για θέματα πλοήγησης χρηστών στον ιστοχώρο. 1.2 Δυνατότητα γρήγορης πλοήγησης μέσω χάρτη ιστοχώρου (Sitemap) 1.3 Εμφάνιση περιγραφής έργου 1.4 Εμφάνιση ανακοινώσεων έργου 1.5 Δυνατότητα επικοινωνίας κοινού μέσω φόρμας επικοινωνίας 1.6 Δυνατότητα σχολιασμού άρθρων από εγγεγραμμένους χρήστες. 1.7 Δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες για εκδηλώσεις του έργου. 1.8 Δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου στις σελίδες του ιστοχώρου με εισαγωγή λέξης-κλειδιού. 1.9 Δυνατότητα αναζήτησης περιεχομένου στα έγγραφα του ιστοχώρου με εισαγωγή λέξης-κλειδιού Δυνατότητα πρόσβασης σε βιβλιοθήκη εγγράφων του έργου Εμφάνιση πληροφοριών για τους εταίρους και την ομάδα του έργου 1.12 Παρουσίαση συνδέσμων άλλων ιστοσελίδων 1.13 Δυνατότητα σύνδεσης χρήστη και διαβαθμισμένης πρόσβασης στον ιστοχώρο 1.14 Δυνατότητα ανάρτησης άρθρου από χρήστη με διαβαθμισμένη πρόσβαση 1.15 Δυνατότητα επεξεργασίας άρθρου από χρήστη με διαβαθμισμένη πρόσβαση Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 19

20 / παιτήσεις παραίτητο () 1.16 Δυνατότητα δημιουργίας νέας κατηγορίας άρθρου από χρήστη με διαβαθμισμένη πρόσβαση Ύπαρξη «Συχνών Ερωτήσεων» για γρήγορη αναζήτηση βοήθειας από τους χρήστες. 2 παιτήσεις Γραφικών Διεπαφών Χρήστη (User Interfaces) (RUI) 2.1 Συμμόρφωση με τις οδηγίες κατασκευής ιστοχώρου από το W3C. 2.2 Συμμόρφωση με αρχές προσβασιμότητας ιστοχώρου WCAG 1.0 από το W3C. 2.3 Συμβατότητα παραγόμενων σελίδων με τουλάχιστον 3 φυλλομετρητές (IE 9, Mozilla Firefox 13, Google Chrome 20) 3 παιτήσεις Συστήματος ποκλειστικό και μοναδικό όνομα τομέα (Domain Name) το οποίο θα περιλαμβάνει το ακρώνυμο του έργου. Επιθυμητό (Ε) 3.1 Πόροι αποθήκευσης ηλεκτρονικού υλικού. 3.2 Υποστήριξη υπηρεσιών Βάσεων Δεδομένων. 3.3 Υποστήριξη υπηρεσιών Blog, Post, Wiki, RSS. 3.4 Υποστήριξη υπηρεσιών πιστοποίησης χρήστη και προσαρμογής ιστοχώρου. 3.5 Διασύνδεση με συστήματα πιστοποίησης (authentication) LDAP 3.6 Δυνατότητα SSO 3.7 Διαχωρισμός ρόλων χρηστών Ε 3.8 Διαχωρισμός ιστοχώρου σε περιεχόμενο δημόσιας προβολής για του επισκέπτες και εσωτερικής προβολής για τους εγγεγραμμένους χρήστες. 3.9 Δημιουργία ιστοχώρου με δυναμικό περιεχόμενο 3.10 Διαδραστικές υπηρεσίες οι οποίες θα λειτουργούν συμπληρωματικά με την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Προεπιλεγμένη γλώσσα εμφάνισης περιεχομένου ελληνική Δυνατότητα εμφάνισης του περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα. Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 20

21 / παιτήσεις παραίτητο () 3.13 Ελάχιστη ανάλυση οθόνης για ορθή προβολή ιστοχώρου είναι 1024x Υποστήριξη στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μέχρι το τέλος του προγράμματος. Επιθυμητό (Ε) Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 21

22 5.1.4 Σελίδες Ιστοχώρου Κεντρική Σελίδα Η Κεντρική Σελίδα δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο του ιστοχώρου από το ευρύ κοινό. Θα περιέχει όλο το περιεχόμενο και τις λειτουργίες που χρειάζεται ένας χρήστης και θα ενσωματώνει τα δεδομένα σε ένα απλό παράθυρο. Στην Κεντρική Σελίδα του ιστοχώρου, ο επισκέπτης μπορεί να δει τον τρόπο με τον οποίο αποτυπώνεται το λειτουργικό πρότυπο των βασικών επιλογών. Με την είσοδό του στην Κεντρική Σελίδα ο επισκέπτης ελκύεται από τον όμορφα σχεδιασμένο κύριο χώρο (πλαίσιο) του ιστοχώρου, ο οποίος καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του χώρου της ιστοσελίδας, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα βρίσκονται οι βασικές λειτουργικές επιλογές του ιστοχώρου. Παράλληλα εκτός από τις δυνατότητες που παρέχονται στο χρήστη μέσα από τις επιλογές της κεντρικής σελίδας, ο επισκέπτης του ιστοχώρου έχει μια σειρά λειτουργικών επιλογών, όπως αποτυπώνονται διαγραμματικά στον περιβάλλοντα χώρο του κυρίως πλαισίου της ιστοσελίδας. Το σύνολο των λειτουργικών επιλογών βρίσκεται στα αριστερά, ενώ κάποιες κύριες επιλογές όπως η «Επικοινωνία», ο «Χάρτης Ιστοτόπου», κ.λπ., αποτυπώνονται σε θέση πάνω από τον κυρίως χώρο (πλαίσιο) της ιστοσελίδας. υτές οι βασικές λειτουργικές επιλογές της κεντρικής σελίδας αναλύονται στις επόμενες παραγράφους. Η πρόσβαση στον ιστοχώρο πραγματοποιείται μέσω οποιουδήποτε διαδικτυακού φυλλομετρητή (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera κ.α.). Έτσι, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα από οποιονδήποτε χρήστη, με τη χρήση οποιουδήποτε υπολογιστή (επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, υπολογιστές ταμπλέτας, έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας κ.λπ.), χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των προτέρων εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού. Θα προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες ανάκτησης υλικού: µέσω αναζήτησης (ο χρήστης θέτει ερωτήσεις και το σύστημα αποκρίνεται) µέσω πλοήγησης µε έτοιμες επιλογές (υπο-σελίδες) που θα προσφέρονται. Εγγραφή χρήστη στον Ιστοχώρο Για να μπορέσει να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης σε περιοχές και λειτουργίες του Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 22

23 ιστοχώρου, θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής. Ο επισκέπτης οδηγείται σε μια τυποποιημένη φόρμα όπου καλείται να συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία (ο αστερίσκος δηλώνει υποχρεωτικό πεδίο): Όνομα * Επώνυμο * Διεύθυνση Χώρα Τηλέφωνο Ψευδώνυμο * * Η φόρμα θα πρέπει να παρέχει μηχανισμό προστασίας από μηχανική συμπλήρωση των στοιχείων (CAPTCHA). Mέσα από τη διαδικασία εγγραφής, ο ανώνυμος επισκέπτης αποκτά τα δικαιώματα της ομάδας των Εγγεγραμμένων Επισκεπτών Guest Users. Στη συνέχεια ο επισκέπτης Guest User του ιστοχώρου λαμβάνει ένα ενημερωτικό για να επιβεβαίωση ότι ζήτησε να εγγραφεί στον ιστοχώρο. φού το επιβεβαιώσει ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο, τότε μπορεί να προχωρήσει σε σύνδεση στον ιστοχώρο. Ο χρήστης, αφού ταυτοποιηθεί, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να τροποποιήσει όλα τα στοιχεία του εκτός από το και το ψευδώνυμο. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) Στη σελίδα αυτή ο επισκέπτης του ιστοχώρουέχει τη δυνατότητα να δει μια σύντομη λίστα των τίτλων των ενημερωτικών δελτίων. Η προβολή γίνεται βάσει της ημερομηνίας του ενημερωτικού δελτίου, του διακριτικού τίτλου του και της σύντομης περίληψης του περιεχομένου. Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Σύντομος Διακριτικός Τίτλος σχετιζόμενος με το ενημερωτικό δελτίο Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψη Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 23

24 Δυνατότητα εγγραφής στη λίστα παραληπτών για τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου. Εκτύπωση σελίδας Η λειτουργία αυτή παρέχει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να εκτυπώσει τη σελίδα ή την καρτέλα στην οποία βρίσκεται κάθε φορά, σε μορφή κατάλληλη προς εκτύπωση (print friendly). ). Κάθε έγγραφο που εμφανίζεται σε σελίδα πλήρους παρουσίασης περιεχομένου εμφανίζεται και σε σελίδα εύκολης εκτύπωσης. Η σελίδα αυτή είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε να εγγυάται τη βέλτιστη εκτύπωση σε μέγεθος 4 (έγχρωμο και ασπρόμαυρο εκτυπωτή). Είναι απλούστερη εικαστικά και περιέχει ολόκληρο το κείμενο του εγγράφου (χωρίς τη συμπληρωματική πληροφορία των συνημμένων και των σχετικών αρχείων). Περιέχει επιπλέον τη διεύθυνση του εγγράφου (URI ή URL) και εντολή για εκτύπωση. Ο χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για αποθήκευση της σελίδας καρτέλας σε μορφή Pdf που θα παράγει δυναμικά το σύστημα. ποστολή-προώθηση (Share posts) σελίδας Επιπλέον ο χρήστης έχει τη δυνατότητα για ποστολή/share posts της σελίδας ή της καρτέλας, είτε σε λογαριασμό χρήστη σε εφαρμογή κοινωνικού δικτύου (facebook, twitter, LinkedIn) ή σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρήστη ( ). Κάθε σελίδα του ιστοχώρουθα προσφέρει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να την αποστείλει σε διεύθυνση (send this page to a friend).νέα-νακοινώσεις Στη λίστα των βασικών λειτουργικών επιλογών ο επισκέπτης του ιστοχώρουέχει τη δυνατότητα μέσα από την επιλογή «Νέα νακοινώσεις» να δει σε εμφανή περιοχή του ιστοτόπου να παρουσιάζονται τα δημοσιευμένα Νέα/νακοινώσεις με χρονική σειρά, από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Σύντομος τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψη Ο επισκέπτης του ιστοχώρου έχει τη δυνατότητα με το «ποντίκι» να επιλέξει το Νέο/νακοίνωση που επιθυμεί και σε δεύτερο επίπεδο να λάβει γνώση του πλήρους περιεχομένου της ανακοίνωσης. Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 24

25 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Στη λίστα των βασικών λειτουργικών επιλογών ο επισκέπτης του ιστοχώρου έχει τη δυνατότητα μέσα από την επιλογή «Επιστημονικές Δημοσιεύσεις» να δει σε εμφανή περιοχή του ιστοτόπου, να παρουσιάζονται όλες οι επιστημονικές δημοσιεύσεις με χρονική σειρά, από τα πιο πρόσφατα στα παλαιότερα. Στο σημείο αυτό θα παρουσιάζονται συνοπτικά τα ακόλουθα: Σύντομος τίτλος Ημερομηνία δημοσίευσης Περίληψη Περιοδικό/Βιβλίο/Έντυπο που δημοσιεύτηκε σύνδεσμος Συνημμένο αρχείο (από τη Βιβλιοθήκη εγγράφων). Εκδηλώσεις Ο επισκέπτης του ιστοχώρου θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις εκδηλώσεις που οργανώνονται ή άλλα σημαντικά γεγονότα. Συγκεκριμένα προβάλλονται τα ακόλουθα: Ύπαρξη ηλεκτρονικού ημερολογίου εκδηλώσεων Ημερομηνία εκδήλωσης Περίληψη ρχείο εκδηλώσεων που περιλαμβάνει: Κυρίως κείμενο με εικόνες Σχετική σύνδεση (εφόσον υπάρχει) Στοιχεία Επικοινωνίας Στη σελίδα αυτή προβάλλονται τα στοιχεία επικοινωνίας. Συγκεκριμένα δίνονται τα ακόλουθα δεδομένα: Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου έργου Στοιχεία διεύθυνσης (θέση στο χάρτη Google Maps). Τηλεπρομηθέας νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σελίδα 25

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4

Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ C: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4 C1. Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 4 C1.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 4 C1.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 5 C1.3 Εγγυητική Επιστολή Προκαταβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές ηλεκτρονικής δημοκρατίας Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Ιεράπετρας Προϋπολογισμός:202.260,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ελληνική ηµοκρατία Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639

Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο την οικονομικά συμφερότερη προσφορά. Κωδ. ΟΠΣ: 327639 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΧΙΟΥ ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP

Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP Εγχειρίδιο Χρήσης IBSHOP : 210 88 12 784, : 210 88 33 852, : info@ibhellas.gr, Url: www.ibhellas.gr Page 1 Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 4 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ

φορικής ΤΕ ΠΤΥΧΙΑΠ ΚΑΚΑΡΗ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Μηχανικών Πληροφ φορικής ΤΕ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΤΥΧΙΑΠ ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΚΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Τ-1565 Επιβλέπων: Δρ. ΒΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών» της Πράξης «Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Συλλογών των Κινητών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ανάπτυξη Νέου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ Πρόσκληση Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα για Φυσικές Επιστήμες Αριθμός Πρόσκλησης: 02 Θεματική Περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δικαιούχος Φορέας Συνδικαιούχος Φορέας Εγχειρίδιο Χρήσης Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (MIS) για την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα από τα Social Media,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση Websites Συστημάτων Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση και Ανάδειξη του Αρχείου της Ένωσης Κέντρου Αναθέτουσα Αρχή: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Προϋπολογισμός: Προϋπολογισμός: 203.252,03 (χωρίς ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα