Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2"

Transcript

1 Τεχνολογία µετάδοσης κίνησης \ Αυτοµατισµοί µετάδοσης κίνησης \ Ενσωµάτωση συστήµατος \ Υπηρεσίες Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 Έκδοση 11/ / EL Οδηγίες λειτουργίας

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόµενα 1 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας οµή των υποδείξεων ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισµός ευθυνών Σηµείωµα κατοχύρωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτική παρατήρηση Γενικά Οµάδα αποδεκτών Προβλεπόµενη χρήση Αναπόσπαστο τµήµα του προϊόντος Συµπεριφορά και άµεσα µέτρα σε περίπτωση ατυχήµατος Απόρριψη Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Περιβάλλον λειτουργίας του συστήµατος Εγχειρίδια Τύποι προϊόντων SL Εξαρτήµατα για τους τύπους SL2-Advance System και SL2- System Κωδικός τύπου Πινακίδα τύπου Περιεχόµενα συσκευασίας παράδοσης, εξαρτήµατα συστήµατος Μεταφορά και αποθήκευση Υποδείξεις Μεταφορά Συσκευασία Αντιοξειδωτική προστασία και συνθήκες αποθήκευσης Βαφή Επιστροφή στην εταιρεία SEW-EURODRIVE Μηχανολογική εγκατάσταση Υποδείξεις Ανοχές διαστάσεων τοποθέτησης Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα Συναρµολόγηση του SL Συναρµολόγηση των τύπων SL2-Advance System και SL2- System Συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος SL Συναρµολόγηση του συστήµατος µέτρησης AL1H Μηχανική καταπόνηση των τύπων SL2-Advance και SL Συναρµολόγηση πρόσθετων εξαρτηµάτων στο πρωτεύον Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Ηλεκτρική σύνδεση Τυποποιηµένα καλώδια για τα συστήµατα SL2-Advance / SL Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 3

4 Περιεχόµενα 7 Έναρξη λειτουργίας Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας ιαδικασία της διαδροµής µεταγωγής MOVIDRIVE : ιαδικασία της έναρξης λειτουργίας MOVIDRIVE : Υπολογισµός των παραµέτρων διαδροµής MOVIAXIS : ιαδικασία της έναρξης λειτουργίας Βλάβες MOVIDRIVE : Βλάβες κατά τη διάρκεια της αναζήτησης µεταγωγής MOVIDRIVE : Βλάβες κατά τη λειτουργία MOVIAXIS : Βλάβες κατά τη διάρκεια της αναζήτησης µεταγωγής MOVIAXIS : Βλάβες κατά τη λειτουργία Επιθεώρηση / συντήρηση Υποδείξεις Γενικές εργασίες συντήρησης Πρόσθετη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα τύπου Τεχνικά χαρακτηριστικά Στοιχεία ηλεκτροκινητήρα SL Στοιχεία ηλεκτροκινητήρα SL2-Advance System Στοιχεία ηλεκτροκινητήρα SL2- System Υποβιβασµός Μέγιστες δυνάµεις µε MOVIDRIVE MDX61B Μέγιστες δυνάµεις µε MOVIAXIS Ονοµασία τύπου για MOVIDRIVE MDX61B Ονοµασία τύπου βασικών συσκευών MOVIAXIS Τεχνικά στοιχεία απολύτου γραµµικού συστήµατος µέτρησης AL1H Τεχνικά στοιχεία γραµµικών συστηµάτων οδήγησης ήλωση συµµόρφωσης Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

5 Γενικές οδηγίες Χρήση των οδηγιών λειτουργίας 1 1 Γενικές οδηγίες 1.1 Χρήση των οδηγιών λειτουργίας Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τµήµα του προϊόντος και περιλαµβάνουν σηµαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτοµα που εκτελούν εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στο προϊόν. Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τα άτοµα που εργάζονται στο µηχάνηµα µε δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αµφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 οµή των υποδείξεων ασφαλείας Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτών των οδηγιών λειτουργίας έχουν δοµηθεί µε τον εξής τρόπο: Σύµβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση µη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Σύµβολο Λέξη σήµανσης Σηµασία Παράδειγµα: Συνέπειες από τη µη τήρηση ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Άµεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί Γενικός κίνδυνος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόµενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόµενη, επικίνδυνη κατάσταση Ελαφρές σωµατικές βλάβες Συγκεκριµένος κίνδυνος, π.χ. ηλεκτροπληξία ΣΤΟΠ! Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές Ζηµιά στο σύστηµα κίνησης ή στο περιβάλλον λειτουργίας του ΥΠΟ ΕΙΞΗ Χρήσιµη υπόδειξη ή συµβουλή. ιευκολύνει το χειρισµό του συστήµατος κίνησης. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 5

6 1 Γενικές οδηγίες Αξιώσεις παροχής εγγύησης 1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του µηχανήµατος και για την κάλυψη εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Για αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες! Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες λειτουργίας είναι διαθέσιµες σε ευανάγνωστη κατάσταση στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτοµα τα οποία εργάζονται στο µηχάνηµα µε δική τους ευθύνη. 1.4 Αποκλεισµός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του γραµµικού ηλεκτροκινητήρα SL2 και για την εξασφάλιση των αναφερόµενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές και ζηµιές στην περιουσία που οφείλονται στη µη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζηµιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις. 1.5 Σηµείωµα κατοχύρωσης πνευµατικής ιδιοκτησίας <2008> SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωµάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δηµοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασµατική. 6 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

7 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτική παρατήρηση 2 2 Υποδείξεις ασφαλείας 2.1 Προκαταρκτική παρατήρηση ΥΠΟ ΕΙΞΗ Οι παρακάτω κανονισµοί ασφαλείας πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε ένεκα των ισχυρών µονίµων µαγνητών που είναι ενσωµατωµένοι στο δευτερεύον τµήµα των γραµµικών ηλεκτροκινητήρων SL2 Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συµπληρωµατικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στα επί µέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Εξαιτίας των ισχυρών µαγνητικών πεδίων καθώς επίσης και των ισχυρών µαγνητικών ελκτικών δυνάµεων που προκύπτουν από αυτά, µπορεί να προκληθούν κίνδυνοι για την υγεία, άµεσα π.χ. για άτοµα µε βηµατοδότη, ή και έµµεσα π.χ. από γρήγορες κινήσεις του κινητήρα και ισχυρές δυνάµεις πρόωσης. Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί! Τα άτοµα µε βηµατοδότη απαγορεύεται να εκτελούν εργασίες σε αυτούς τους ηλεκτροκινητήρες!. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος από µαγνητικά πεδία! Ήδη σε µια απόσταση περίπου 100 mm, η µαγνητική πυκνότητα ροής του δευτερεύοντος είναι < 5 mt (στα 150 mm < 0,5 mt). Επειδή η µαγνητική πυκνότητα ροής στους γραµµικούς ηλεκτροκινητήρες SL2 προκύπτει αποκλειστικά από τα µαγνητικά πεδία του δευτερεύοντος τµήµατος, αυτή η τιµή είναι ανεξάρτητη από την κατάσταση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα SL2. Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί! Εξαιτίας των ισχυρών ελκτικών δυνάµεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εγγύς περιοχή του δευτερεύοντος τµήµατος (απόσταση < 50 mm). Επειδή οι µαγνητικές δυνάµεις δεν είναι ορατές, συχνά δεν λαµβάνονται υπόψη όπως θα έπρεπε. Οι µαγνητικές ελκτικές δυνάµεις εντός της εγγύς περιοχής εκδηλώνονται ξαφνικά και µπορούν να αυξηθούν σε εντάσεις πολλών 100 kg για αντικείµενα µεσαίου µεγέθους. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Γενικά 2.2 Γενικά ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, στο γραµµικό ηλεκτροκινητήρα ενδέχεται να υπάρχουν κινούµενα µέρη. Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί! Κάθε εργασία που έχει σχέση µε τη µεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση / συναρµολόγηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να εκτελείται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς, τηρώντας: τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας τις πινακίδες προειδοποίησης και ασφάλειας στον κινητήρα όλα τα υπόλοιπα έγγραφα µελέτης του έργου, τις οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα τις συγκεκριµένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστηµα τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχηµάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζηµιά. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυµατισµών και υλικών ζηµιών µε την ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούµενων καλυµµάτων, µε την µη προβλεπόµενη χρήση, καθώς και µε την λανθασµένη εγκατάσταση και χρήση. Μην πλησιάζετε κοντά στο δευτερεύον κρατώντας στα χέρια σας βαριά (> 1 kg) ή µεταλλικά αντικείµενα µεγάλης επιφανείας (> 1 dm²). Για να αποκολλήσετε τυχόν µαγκωµένα µέλη πρέπει να έχετε πάντοτε πρόχειρες τουλάχιστον δύο σφήνες από γερό, µη µαγνητικό υλικό π.χ. ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα (γωνία σφήνας περίπου ) καθώς και ένα σφυρί. Αν χρειάζεται, π.χ. σε στενό χώρο συναρµολόγησης, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ειδικά κατασκευασµένες βοηθητικές διατάξεις συναρµολόγησης για διευκόλυνση και ασφάλεια κατά τις εργασίες. Τα ρολόγια και τους µαγνητικούς φορείς αποθήκευσης δεδοµένων (π.χ. πιστωτικές κάρτες, δισκέτες κλπ.) δεν πρέπει να τα φέρνετε στην εγγύς περιοχή του ηλεκτροκινητήρα SL2 (< 100 mm). Περισσότερες πληροφορίες περιλαµβάνονται στα τεχνικά εγχειρίδια. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Εάν ο γραµµικός ηλεκτροκινητήρας δεν έχει κρυώσει, µπορεί να υποστείτε εγκαύµατα. Ο γραµµικός ηλεκτροκινητήρας µπορεί να αποκτήσει θερµοκρασία στην εξωτερική επιφάνεια πάνω από 100 C. Κίνδυνος εγκαυµάτων! Σε καµία περίπτωση µην αγγίζετε το γραµµικό ηλεκτροκινητήρα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και κατά τη φάση ψύξης µετά την απενεργοποίηση. 8 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

9 Υποδείξεις ασφαλείας Οµάδα αποδεκτών Οµάδα αποδεκτών Οι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 µπορούν να γίνουν αιτία για τραυµατισµό ατόµων και πρόκληση υλικών ζηµιών. Για αυτό όλες οι εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από εκπαιδευµένα άτοµα που γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους. Το προσωπικό πρέπει να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντίστοιχη εργασία και επίσης να γνωρίζει τον τρόπο συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης και λειτουργίας του µηχανήµατος. Για αυτό το σκοπό πρέπει να µελετήσετε, να κατανοήσετε και να εφαρµόζετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας και ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας. 2.4 Προβλεπόµενη χρήση Οι σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες της σειράς SL2 είναι κινητήρες για βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Για χρήση µε άλλα φορτία κινητήρων πέρα από τα επιτρεπόµενα, καθώς και για τοµείς εφαρµογής εκτός των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων θα πρέπει προηγουµένως να συνεννοηθείτε µε την SEW- EURODRIVE. Η έναρξη της λειτουργίας απαγορεύεται µέχρι που να διαπιστωθεί πως το µηχάνηµα τηρεί την οδηγία 72/23/EΟΚ περί Χαµηλής τάσης και µέχρι που να πιστοποιηθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία 98/37/ΕΚ περί Μηχανών. Τα τεχνικά στοιχεία και τις πληροφορίες, σχετικά µε τις κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας µπορείτε να τα βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και τα εγχειρίδια. Περιβάλλον χρήσης Αν δεν προβλέπεται ρητά, ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις, απαγορεύεται: Η χρήση σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος για εκρήξεις. Η χρήση σε περιβάλλοντα µε επικίνδυνα λάδια, οξέα, αέρια, ατµούς, σκόνες, ακτινοβολίες κλπ. Εάν έχετε και άλλες απορίες που αφορούν τις συνθήκες περιβάλλοντος, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την SEW-EURODRIVE! Η χρήση σε κινητές εφαρµογές, στις οποίες εκδηλώνονται µηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήµατα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN Λειτουργίες ασφαλείας Οι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 δεν επιτρέπεται να αναλαµβάνουν λειτουργίες ασφαλείας χωρίς υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας. Για να διασφαλίσετε την προστασία των µηχανηµάτων και των ατόµων χρησιµοποιήστε υπερκείµενα συστήµατα ασφαλείας. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 9

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Αναπόσπαστο τµήµα του προϊόντος 2.5 Αναπόσπαστο τµήµα του προϊόντος Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των γραµµικών ηλεκτροκινητήρων SL2 και περιλαµβάνουν σηµαντικές υποδείξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Οι οδηγίες λειτουργίας απευθύνονται σε όλα τα άτοµα που εκτελούν εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης στους σύγχρονους γραµµικούς ηλεκτροκινητήρες SL Συµπεριφορά και άµεσα µέτρα σε περίπτωση ατυχήµατος Σε περίπτωση που το µηχάνηµα είναι συνδεδεµένο στο ηλεκτρικό δίκτυο, πατήστε αµέσως το διακόπτη διακοπής κινδύνου. Ζητήστε αµέσως τις πρώτες βοήθειες. Για την απελευθέρωση µελών του σώµατος που είναι πιασµένα ανάµεσα σε δύο δευτερεύοντα µέρη ή σε ένα δευτερεύον και σε ένα σιδηροµαγνητικό εξάρτηµα (π.χ. µεταλλικές πλάκες, µεταλλικά δοκάρια, βάση µηχανής, εργαλεία) χρειάζεστε τα βοηθητικά µέσα που αναφέρθηκαν παραπάνω! Ανοίξτε τη διαχωριστική σχισµή χρησιµοποιώντας τις βοηθητικές σφήνες. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από µαγνητικά πεδία! Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί! Οι µαγνητικές δυνάµεις υπάρχουν ανεξάρτητα από την ηλεκτρική κατάσταση της εγκατάστασης! 2.7 Απόρριψη Αυτό το προϊόν αποτελείται από: Σίδηρο Αλουµίνιο Χαλκό Πλαστικό Ηλεκτρονικά εξαρτήµατα Η αποκοµιδή των άχρηστων εξαρτηµάτων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 10 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

11 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Περιβάλλον λειτουργίας του συστήµατος 3 3 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων 3.1 Περιβάλλον λειτουργίας του συστήµατος MOVITOOLS Έναρξη λειτουργίας σύγχρονων γραμμικών ηλεκτροκινητήρων Εγχειρίδια Κατάλογος SL2 Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες Μετατροπέας συχνότητας MOVIDRIVE Σερβοενισχυτής πολλαπλών αξόνων MOVIAXIS Οδηγίες Λειτουργίας SL2 Σύγχρονοι γραμμικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 SL2- SL2-Advance System SL2- System Καλώδιο ισχύος Καλώδιο ανατροφοδότησης Σύστημα μέτρησης μήκους AL1H 63372AEL Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 11

12 3 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Εγχειρίδια 3.2 Εγχειρίδια Internet Στην ιστοσελίδα της SEW-EURODRIVE (http://www.sew-eurodrive.com) θα βρείτε τα τρέχοντα εγχειρίδια των σύγχρονων γραµµικών ηλεκτροκινητήρων SL2 σε διάφορες γλώσσες, τα οποία µπορείτε να παραγγείλετε ή να κατεβάσετε. Εγχειρίδια MOVIDRIVE B Εγχειρίδιο µελέτης έργου MOVIAXIS εδοµένα CAD Κατόπιν παραγγελίας, η SEW-EURODRIVE σας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσετε όλα τα µεγέθη κατασκευής ως δεδοµένα CAD 2D-DXF, DWG και TIF 3D-IGES, STEP Εγχειρίδια Κατάλογος "Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2" 12 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

13 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Τύποι προϊόντων SL Τύποι προϊόντων SL2 Η εταιρεία SEW-EURODRIVE διαθέτει τρεις τύπους γραµµικών ηλεκτροκινητήρων SL2: SL2- Μπλοκ κινητήρα και τµήµατα δευτερεύοντος SL2-Advance System Μπλοκ κινητήρα ενσωµατωµένο στη µονάδα ψύξης και τµήµατα δευτερεύοντος. Με υποδοχές για την τοποθέτηση των γραµµικών οδηγών και του γραµµικού κωδικοποιητή. SL2- System Μπλοκ κινητήρα ενσωµατωµένο στη µονάδα ψύξης, µε εξωτερικό ανεµιστήρα και τµήµατα δευτερεύοντος. Με υποδοχές για την τοποθέτηση των γραµµικών οδηγών και του γραµµικού κωδικοποιητή SL2- [1] [3] [2] [1] Πρωτεύον τµήµα [2] Ηλεκτρική σύνδεση στη µορφή προέκτασης καλωδίου [3] ευτερεύον τµήµα µε µόνιµους µαγνήτες 52619AXX SL2-Advance System / SL2- System [1] [2] [5] [3] [7] [4] [6] 55394AXX [1] Πρόσθετη µονάδα ψύξης κινητήρα [2] Έτοιµες εγκοπές ως σύστηµα στερέωσης για συναρµολόγηση πρόσθετων εξαρτηµάτων [3] Εξωτερικός ανεµιστήρας πρόσθετης µονάδας ψύξης [4] Ηλεκτρική υποδοχή σύνδεσης [5] Πρωτεύον τµήµα (µη ορατό) τοποθετηµένο στη µονάδα ψύξης [6] ευτερεύον τµήµα [7] Γραµµικό σύστηµα µέτρησης Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 13

14 3 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Εξαρτήµατα για τους τύπους SL2-Advance System και SL2- System 3.4 Εξαρτήµατα για τους τύπους SL2-Advance System και SL2- System Περιγραφή του συστήµατος Στις οµάδες προϊόντων SL2-Advance System και SL2- System, ο γραµµικός ηλεκτροκινητήρας συναρµολογείται στο εργοστάσιο πάνω σε µια µονάδα ψύξης. Για κινητήρες µεγέθους SL2-P050, SL2-P100, SL2-P150 διατίθενται µονάδες ψύξης για όλα τα µήκη (εκτός από τα SL2-P150VS) AXX 14 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

15 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Εξαρτήµατα για τους τύπους SL2-Advance System και SL2- System Σχέδια των τύπων SL2-Advance System και SL2- System [7] [5] [4] [1] [2] [3] [8] [6] [1] Μονάδα ψύξης του ηλεκτροκινητήρα [2] Εξωτερικός ανεµιστήρας (µόνο στον τύπο SL2- System) [3] Πρωτεύον [4] Ενσωµατωµένο κινητό έδρανο για εξοµάλυνση της θερµοκρασίας 55392AXX [5] Τερµατική πλάκα [6] Μετωπική πλάκα µε βύσµα τροφοδοσίας και πλέγµα ανεµιστήρα [7] Εγκοπές για τοποθέτηση εξαρτηµάτων (παραδίδονται και πλακίδια εγκοπών τύπου Τ) [8] Γραµµικό σύστηµα µέτρησης Τύποι των υποσυστηµάτων Η εταιρία SEW-EURODRIVE ενσωµατώνει τον ηλεκτροκινητήρα στη µονάδα ψύξης και τον συνδέει µε ένα τυποποιηµένο βύσµα τροφοδοσίας. Στην περίπτωση χρήσης ενός εξωτερικού ανεµιστήρα, η τροφοδοσία µε ρεύµα 24 V γίνεται µέσω ενός ξεχωριστού βύσµατος Τοµείς εφαρµογών του SL2-Advance System Κατά κανόνα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε όλους τους τοµείς εφαρµογών των γραµµικών ηλεκτροκινητήρων SL2. εν υπάρχουν περιορισµοί. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση σε ανυψωτικές διατάξεις! Το σύστηµα κινητήρα δεν διαθέτει δικό του φρένο συγκράτησης και στο βαθµικό κωδικοποιητή απαιτείται µια διαδικασία µεταγωγής µετά από κάθε επαναφορά. Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί! Κατά τη χρήση σε ανυψωτικές διατάξεις, η SEW συστήνει οπωσδήποτε την τοποθέτηση ενός συστήµατος µέτρησης απόλυτων τιµών. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στον κατάλογο "Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2" στο κεφάλαιο Τοµείς εφαρµογών του SL2- System Η µονάδα ψύξης µε εξωτερικό ανεµιστήρα προορίζεται για χρήση µόνο σε περιβάλλον της κατηγορίας προστασίας IP54. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 15

16 3 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Κωδικός τύπου 3.5 Κωδικός τύπου Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει το σχήµα για τον κωδικό τύπου Πρωτεύον τµήµα SL2 - P 050 VS T - B - KVX Στάνταρ / Ειδικός τύπος Τάση περιέλιξης Τάση κυκλώµατος ζεύξης 490 V Προέκταση καλωδίου (SL2-) Πρόσθετα στοιχεία για τη θέση και το µήκος θα βρείτε στην επόµενη σελίδα (Επισκόπηση συνδυασµών 1) Ή βύσµα (SL2- System και SL2-Advance System). Στοιχεία για τη θέση, τον ειδικό τύπο θα βρείτε στην επόµενη σελίδα (Επισκόπηση συνδυασµών 2) Τύπος ηλεκτροκινητήρα B = SL2- A = SL2-Advance System P = SL2- System T = Αισθητήρας θερµοκρασίας TF / K = KTY V rated : 010 = 1 m/s, 030 = 3 m/s, 060 = 6 m/s Μήκος του πρωτεύοντος VS = (very short) πολύ κοντό S = (short) κοντό M = (medium) µεσαίο ML = (medium long) λίγο µακρύ Ενεργό πλάτος του πρωτεύοντος 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm ή 250 mm. Πρωτεύον τµήµα Σύγχρονος γραµµικός ηλεκτροκινητήρας 2ης γενιάς ΥΠΟ ΕΙΞΗ Ο στάνταρ τύπος παρουσιάζεται µε πιο έντονα µαύρα γράµµατα. 16 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

17 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Κωδικός τύπου Επισκόπηση συνδυασµών για τον τύπο SL2- µε προέκταση καλωδίου SL2-P K V X Μήκος της προέκτασης καλωδίου σε [m] 1 m = Στάνταρ 4 m = Κατά παραγγελία 0 = 0,5 m µήκος καλωδίου µόνο για το συνδεόµενο τύπο 1) Θέση της απόληξης καλωδίου X = Στάνταρ X Ηλεκτρολογική σύνδεση V = Συνδεδεµένο K = Προέκταση καλωδίου A = Βύσµα 1) Ο τύπος AVX0 αφορά προέκταση καλωδίου 0,5 m µε τυποποιηµένο βύσµα ΥΠΟ ΕΙΞΗ Ο τύπος SL2- µε I rated  26 A διατίθεται µε στρογγυλό βύσµα Intercontec Æ Τύπος AVX0. 0,5 m Τα πρωτεύοντα µέρη SL2 µε καλώδιο µήκους 2 m δε διατίθενται πια. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 17

18 3 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Κωδικός τύπου Επισκόπηση συνδυασµών για τους τύπους SL2-Advance System και SL2- System / θέση του βύσµατος SL2-P S S X S-... Ειδικός τύπος S = Στάνταρ Θέση του βύσµατος X = Στάνταρ (Y, Z, W) Z Y X W Οι παρακάτω συνδυασµοί κινητήρα + θέσης βύσµατος δεν διατίθενται: SL2-050 System µε θέση βύσµατος Z 1) SL2-100 System µε θέση βύσµατος W 1) SL2-150 System µε θέση βύσµατος Z 1) Μηχανολογικός τύπος S = Στάνταρ Βύσµα 1) Σύγκρουση µε βύσµα M12, 24 V ΥΠΟ ΕΙΞΗ Ο στάνταρ τύπος παρουσιάζεται µε πιο έντονα µαύρα γράµµατα. 18 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

19 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Κωδικός τύπου ευτερεύον τµήµα SL2 - S Μήκος δευτερεύοντος 64 mm, 128 mm, 256 mm και 512 mm Ενεργό πλάτος µαγνήτη του δευτερεύοντος 25 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm και 250 mm ευτερεύον τµήµα Σύγχρονος γραµµικός ηλεκτροκινητήρας 2ης γενιάς Γραµµικό σύστηµα µέτρησης A L 1 H ιεπαφή HIPERFACE Έκδοση κατασκευής Γραµµικό σύστηµα µέτρησης Κωδικοποιητής απόλυτων τιµών Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 19

20 3 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Πινακίδα τύπου 3.6 Πινακίδα τύπου Το πρωτεύον και το δευτερεύον εφοδιάζονται µε αυτοκόλλητα, πάνω στα οποία αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία ως εξής: Πινακίδα τύπου SL2- [1] [3] [4] [2] SL2 P050VS 030 T B KVX AB Sach-Nr F PEAK [N] : I PEAK [A] : Iso.Kl. F 1 [N] : I 1 [A] : IP65 F nenn [N] : I nenn [A] : U [V DC ] : k e [vs/m] : k f [N/A] : v nenn [m/s] : R U-V [Ω] : L U-V [mh] : m [kg] : Bruchsal / Germany 53352AXX [1] [2] [3] [4] F peak F 1 F nenn k e R U-V I PEAK l 1 I nenn k f L U-V Iso.KL. IP U v nenn m = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Κωδικός τύπου Κωδικός παραγγελίας πελάτη Κωδικός παραγωγής Κωδικός εξαρτήµατος Ακραία τιµή δύναµης Μέγιστη διαθέσιµη δύναµη, µέχρι v 1 Μόνιµη δύναµη Σταθερά τάσης Αντίσταση περιέλιξης 1) Μέγιστο ρεύµα Ρεύµα σε F 1 Ονοµαστικό ρεύµα Συντελεστής δύναµης Αυτεπαγωγή 1) Κατηγορία µονωτικού υλικού Βαθµός προστασίας Τάση Ταχύτητα, µέχρι την οποία είναι διαθέσιµη η ονοµαστική δύναµη Βάρος 1) Για την έναρξη λειτουργίας χρησιµοποιείται η τιµή µισού αγωγού (τιµή UV). 20 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

21 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Πινακίδα τύπου Πινακίδα τύπου SL2 Advance System / SL2 System Bruchsal/Germany Type No. F peak N F 1 N F N 760 N k e vs/m R U-V 7,0 U V DC v N 3,4 m/s SL2-P050S-30-T-P-SSXS ,8 12,3 I peak I 1 I N k f L U-V Ins.Cl. Part-No ,7 6, ,0 490 B A A A N/A mh kg IP Made in Germany AXX Type No. F peak F 1 F N k e R U-V U v N I PEAK l 1 I N k f L U-V Ins.Cl. Part-No. kg IP = = = = = = = = = = = = = = = = = = Κωδικός τύπου Κωδικός παραγγελίας πελάτη Ακραία τιµή δύναµης Μέγιστη διαθέσιµη δύναµη, µέχρι v 1 Μόνιµη δύναµη Σταθερά τάσης Αντίσταση περιέλιξης 1) Τάση Ταχύτητα, µέχρι την οποία είναι διαθέσιµη η ονοµαστική δύναµη Μέγιστο ρεύµα Ρεύµα σε F 1 Ονοµαστικό ρεύµα Συντελεστής δύναµης Αυτεπαγωγή 1) Κατηγορία µονωτικού υλικού Κωδικός αριθµός Βάρος Βαθµός προστασίας 1) Για την έναρξη λειτουργίας χρησιµοποιείται η τιµή µισού αγωγού (τιµή UV) Πινακίδα τύπου δευτερεύοντος [1] [3] [2] [5] SL2 S AB Sach-Nr Bruchsal / Germany [4] 53353AXX [1] [2] [3] [4] [5] = Κωδικός τύπου = Κωδικός παραγγελίας πελάτη = Ηµεροµηνία κατασκευής = Κωδικός παραγωγής = Κωδικός αριθµός Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 21

22 3 Περιγραφή του προϊόντος και επισκόπηση των τύπων Περιεχόµενα συσκευασίας παράδοσης, εξαρτήµατα συστήµατος 3.7 Περιεχόµενα συσκευασίας παράδοσης, εξαρτήµατα συστήµατος Η συσκευασία των ηλεκτροκινητήρων SL2 περιλαµβάνει: Πρωτεύοντα µέρη ευτερεύοντα µε µόνιµους µαγνήτες SL2-Advance System Πρωτεύον ενσωµατωµένο στη µονάδα ψύξης Ηλεκτρική υποδοχή σύνδεσης Περιλαµβάνονται κατάλληλα πλακίδια εγκοπής για στερέωση πρόσθετων φορτίων SL2- System Πρωτεύον ενσωµατωµένο στη µονάδα ψύξης Ηλεκτρική υποδοχή σύνδεσης Πλήρης εξωτερικός ανεµιστήρας, ηλεκτρικά συνδεµένος στο βύσµα M12 Περιλαµβάνονται κατάλληλα πλακίδια εγκοπής για στερέωση πρόσθετων φορτίων Τυποποιηµένα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας και σηµάτων ανατροφοδότησης Συστήµατα ελέγχου και ρύθµισης όπως το MOVIDRIVE Γραµµικό σύστηµα µέτρησης Εξαρτήµατα σύνδεσης κωδικοποιητή εν περιλαµβάνονται στη συσκευασία: Συστήµατα γραµµικών οδηγών Γραµµικά συστήµατα µέτρησης (εκτός του AL1H) Αλυσίδες µεταφοράς καλωδίων Συστήµατα πέδησης Αποσβεστήρες / προφυλακτήρες 22 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

23 Μεταφορά και αποθήκευση Υποδείξεις 4 4 Μεταφορά και αποθήκευση 4.1 Υποδείξεις ΣΤΟΠ Από τη λανθασµένη µεταφορά µπορεί να προκληθούν ζηµιές στο γραµµικό ηλεκτροκινητήρα. Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές! Προσέξτε τις οδηγίες σ' αυτό το κεφάλαιο. Αν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε κατάλληλο εξοπλισµό µεταφοράς µε την απαραίτητη αντοχή. Αµέσως µετά την παραλαβή επιθεωρήστε το µηχάνηµα για τυχόν ζηµιές που µπορεί να έχει υποστεί κατά τη µεταφορά. Ενηµερώστε τη µεταφορική εταιρία αµέσως. Κατά περίπτωση ίσως να µην πρέπει να γίνει έναρξη της λειτουργίας. Χρησιµοποιήστε κατάλληλο εξοπλισµό, επαρκούς αντοχής, εάν χρειάζεται. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς µηχανισµούς που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µεταφορά. Σηµειώστε τις θέσεις έδρασης των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος (πινακίδα "Ισχυρά µαγνητικά πεδία"). Ποτέ µην αποθηκεύετε τα εξαρτήµατα του δευτερεύοντος χωρίς συσκευασία. Από τη µαγνητική πλευρά χρησιµοποιήστε τα µη µαγνητικά υλικά συσκευασίας µε πάχος τουλάχιστον 2 cm. Προσέξτε τις επισηµάνσεις πάνω στη συσκευασία. Το µέρος αποθήκευσης πρέπει να είναι στεγνό. Προστατέψτε το µέρος αποθήκευσης από τη ζέστη. Κατά τη µεταφορά µηχανηµάτων ή τµηµάτων µηχανής µε ήδη συναρµολογηµένα εξαρτήµατα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος πάνω στους άξονες: Στερεώστε τους άξονες ώστε να µην κινηθούν κατά λάθος (επειδή δε διαθέτουν κάποιο είδος φρένου). 4.2 Μεταφορά Τµήµατα πρωτεύοντος SL2- Τα τµήµατα πρωτεύοντος του SL2- SL2-P100M/ML SL2-P150S/M/ML SL2-P200S/M/ML SL2-P250VS/S/M/ML µε καθαρό βάρος πάνω από 18 kg, είναι εξοπλισµένα µε τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήµατα µεταφοράς: Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 23

24 4 Μεταφορά και αποθήκευση Μεταφορά 1. Συσκευασµένο πρωτεύον τµήµα ΣΤΟΠ Από τη λανθασµένη µεταφορά µπορεί να προκληθούν ζηµιές στο συσκευασµένο πρωτεύον τµήµα. Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές! Το συσκευασµένο πρωτεύον τµήµα επιτρέπεται να µεταφερθεί µόνο από την υπάρχουσα θηλιά ανύψωσης. Το βάρος του πρωτεύοντος θα το βρείτε στην πινακίδα τύπου ή στο σχέδιο διαστάσεων AXX 2. Αποσυσκευασµένο πρωτεύον τµήµα ΣΤΟΠ Από τη λανθασµένη µεταφορά µπορεί να προκληθούν ζηµιές στο αποσυσκευασµένο πρωτεύον τµήµα. Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές! Για την παραπέρα µεταφορά και µετακίνηση, στο πρωτεύον τµήµα έχουν προβλεφθεί δύο σπειρώµατα M6 για τη στερέωση κρίκων ανύψωσης (οι κρίκοι ανύψωσης δεν συµπεριλαµβάνονται στα περιεχόµενα της συσκευασίας παράδοσης) AXX 24 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

25 Μεταφορά και αποθήκευση Μεταφορά Τµήµατα πρωτεύοντος για SL2-Advance System / SL2- System Τα τµήµατα πρωτεύοντος των τύπων SL2-Advance System / SL2- System SL2-P050M/ML SL2-P100S/M/ML SL2-P150S/M/ML µε καθαρό βάρος πάνω από 18 kg, µπορούν να αφαιρεθούν από τη συσκευασία µε τη χρήση ενός ανυψωτικού µηχανήµατος. 1. Αποσυσκευασµένο πρωτεύον τµήµα ΣΤΟΠ Από τη λανθασµένη µεταφορά µπορεί να προκληθούν ζηµιές στο πρωτεύον τµήµα. Ενδεχόµενες υλικές ζηµιές! Για την παραπέρα µεταφορά και µετακίνηση, στη µονάδα ψύξης υπάρχουν πλακίδια εγκοπών για την τοποθέτηση κρίκων ανύψωσης µε σπείρωµα M8 (οι κρίκοι ανύψωσης δεν συµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης) AXX Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 25

26 4 Μεταφορά και αποθήκευση Συσκευασία 4.3 Συσκευασία ΣΤΟΠ Το προστατευτικό κάλυµµα δεν επιτρέπεται να υποστεί ζηµιά, καθώς αυτό εξασφαλίζει την αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών µερών. Πρωτεύοντα µέρη Τα πρωτεύοντα µέρη µεγέθους: SL2-P025 SL2-P050 SL2-P100 SL2-P150 συσκευάζονται ως εξής: 1. Προέκταση καλωδίου 53321AXX 2. Σακούλα για αντιοξειδωτική προστασία ΥΠΟ ΕΙΞΗ 53322AXX Στον κινητήρα έχει στερεωθεί µία σακούλα που περιέχει τα παρακάτω: Υποδείξεις ασφαλείας Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας Προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες. 3. Πλήρης συσκευασία σε κούτα µε πινακίδα τύπου 53323AXX 26 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

27 Μεταφορά και αποθήκευση Συσκευασία 4 Τα πρωτεύοντα µέρη µεγέθους: SL2-P150 SL2-P200 SL2-P250 συσκευάζονται ως εξής: 1. Προέκταση καλωδίου 53321AXX 2. Σακούλα για αντιοξειδωτική προστασία 53322AXX 3. Πλήρης συσκευασία σε κούτα µε προστατευτικά ξύλα ή θηλιά µεταφοράς 53465AXX Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 27

28 4 Μεταφορά και αποθήκευση Συσκευασία Τµήµα δευτερεύοντος για κάθε τύπο κινητήρα ΣΤΟΠ Το προστατευτικό κάλυµµα δεν επιτρέπεται να υποστεί ζηµιά, καθώς αυτό εξασφαλίζει την αντιοξειδωτική προστασία των µεταλλικών µερών. 1. Χαρτόκουτα µε ταινίες συσκευασίας 53325AXX 2. Περιεχόµενα στη συσκευασία του δευτερεύοντος: ευτερεύον τµήµα σε προστατευτική σακούλα Οι οδηγίες ασφαλείας και τα προειδοποιητικά αυτοκόλλητα είναι µέσα στη συσκευασία Προστατευτικό για τη µαγνητική επιφάνεια (ξύλινη σανίδα) 28 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

29 Μεταφορά και αποθήκευση Αντιοξειδωτική προστασία και συνθήκες αποθήκευσης Αντιοξειδωτική προστασία και συνθήκες αποθήκευσης Αν η συσκευασία δεν ανοιχθεί, παρέχει προστασία στα εξαρτήµατα του ηλεκτροκινητήρα για 5 χρόνια. Για τους γραµµικούς ηλεκτροκινητήρες SL2 πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω συνθήκες αποθήκευσης: Η αποθήκευση των ηλεκτροκινητήρων SL2 γίνεται σε εσωτερικό χώρο. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να διατηρείται καθαρός και στεγνός. Η θερµοκρασία πρέπει να είναι µεταξύ 5 C και +70 C. Η σχετική υγρασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 95 %. Η αρχική συσκευασία δεν πρέπει να υποστεί ζηµιά. Οι αποθηκευµένοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 θα πρέπει να εξοπλίζονται µε τις παρακάτω προειδοποιητικές πινακίδες: Προειδοποίηση Μαγνητικό 4.5 Βαφή SL2- Τα εξαρτήµατα του ηλεκτροκινητήρα είναι βαµµένα µαύρα µατ (βαφή δύο συστατικών EPOXY µονής επίστρωσης). Σύστηµα SL2-Advance / SL2- Με εξαίρεση την µπροστινή περιοχή, όλα τα µέρη του κινητήρα φέρουν µαύρη ανοδίωση. Η µπροστινή πλευρά του ηλεκτροκινητήρα είναι βαµµένη µαύρη µατ. 4.6 Επιστροφή στην εταιρεία SEW-EURODRIVE Τα εξαρτήµατα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος επιτρέπεται να επιστραφούν µόνο µέσα στην αρχική τους συσκευασία. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από µαγνητικά πεδία! Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί! Τα δευτερεύοντα τµήµατα στη µαγνητική πλευρά πρέπει οπωσδήποτε να καλύπτονται και να δένονται µε µια ξύλινη σανίδα πάχους 2 cm καθ όλο το µήκος. Εξαιτίας των ισχυρών ελκτικών δυνάµεων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην εγγύς περιοχή του δευτερεύοντος τµήµατος (απόσταση < 50 mm). Επειδή οι µαγνητικές δυνάµεις δεν είναι ορατές, συχνά δεν λαµβάνονται υπόψη όπως θα έπρεπε. Οι µαγνητικές ελκτικές δυνάµεις εντός της εγγύς περιοχής εκδηλώνονται ξαφνικά. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 29

30 5 Μηχανολογική εγκατάσταση Υποδείξεις 5 Μηχανολογική εγκατάσταση 5.1 Υποδείξεις ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος από µαγνητικά πεδία! Θάνατος ή σοβαροί τραυµατισµοί! Σε καµία περίπτωση µην ακουµπάτε τα εξαρτήµατα του δευτερεύοντος πάνω σε µέταλλα. Ποτέ µην ακουµπάτε ένα πρωτεύον εξάρτηµα κατευθείαν πάνω στο δευτερεύον. Κρατήστε µε δύναµη τα εργαλεία (και µε τα δύο χέρια). Φέρτε τα προσεκτικά και αργά κοντά στο δευτερεύον. Κατά τη συναρµολόγηση να φοράτε προστατευτικά γάντια. Αφαιρέστε τη συσκευασία του δευτερεύοντος µόνο λίγο πριν από τη συναρµολόγηση. Οι συναρµολόγηση πρέπει να γίνεται από δύο άτοµα. Κατά τη συναρµολόγηση καλύψτε τα ήδη µονταρισµένα εξαρτήµατα δευτερεύοντος µε µη µαγνητικό υλικό πάχους τουλάχιστον 2 cm (π.χ. ξύλο). Αν χρειάζεται (π.χ. σε στενό χώρο συναρµολόγησης), θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε ειδικά κατασκευασµένες βοηθητικές διατάξεις συναρµολόγησης για διευκόλυνση και ασφάλεια των εργασιών. Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε πως γίνεται σωστή γείωση του πρωτεύοντος µε τη ράγα γείωσης στον ηλεκτρολογικό πίνακα σαν δυναµικό αναφοράς. Τοποθετήστε τη συνηµµένη προειδοποιητική πινακίδα επάνω ή κοντά στο συναρµολογηµένο δευτερεύον ώστε να φαίνεται! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυµατισµού από ηλεκτροπληξία. Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός. Βεβαιωθείτε οπωσδήποτε πως γίνεται σωστή γείωση του πρωτεύοντος µε τη ράγα γείωσης στον ηλεκτρολογικό πίνακα σαν δυναµικό αναφοράς. 30 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

31 Μηχανολογική εγκατάσταση Ανοχές διαστάσεων τοποθέτησης Ανοχές διαστάσεων τοποθέτησης [1] [3] [2] +/-0.1 +/-0.1 L2 L1 +/-0.2 +/ AXX [1] Εγκατάσταση πρωτεύοντος σε σχέση προς το µέγιστο πρωτεύον, µέγιστο µήκος και πλάτος βέλους κάµψης 0,1 mm [2] ευτερεύον τµήµα σε σχέση προς µήκος 512 mm, µέγιστο βέλος κάµψης 0,1 mm [3] Εγκατάσταση δευτερεύοντος [L1] ± 0,3 mm σε σχέση προς το συνολικό µήκος [L2] ± 0,2 mm σε σχέση προς το συνολικό µήκος Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 31

32 5 Μηχανολογική εγκατάσταση Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα ΥΠΟ ΕΙΞΗ Περισσότερες πληροφορίες για το διάκενο θα βρείτε στο κεφάλαιο "Υποβιβασµός" (βλέπε κεφάλαιο 10.4). Η ανοχή του διάκενου είναι ±0,05 mm. 0,1 0,1 0,1 [1] [2] [3] [1] Τοποθέτηση πρωτεύοντος (βάση συναρµολόγησης) [2] Εγκατάσταση δευτερεύοντος (κύριο σώµα, π.χ. βάση µηχανήµατος) [3] ιάκενο 64018AXX Ανοχές σχήµατος και θέσης αναφορικά µε ένα µήκος 1000 mm Η τήρηση των ανοχών σχήµατος και θέσης είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του γραµµικού ηλεκτροκινητήρα SL2. Ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο σύστηµα µέτρησης, για την ασφαλή λειτουργία µπορεί να χρειάζεται τα εξαρτήµατα να έχουν µεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή η ακρίβεια αρκεί για τη λειτουργία του συστήµατος κωδικοποιητή AL1H. Στην κατάσταση και στη θερµοκρασία λειτουργίας του γραµµικού ηλεκτροκινητήρα SL2 πρέπει να τηρούνται αυτές οι ανοχές σχήµατος και θέσης. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση των πρόσθετων φορτίων της εγκατάστασης. 5.3 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα Στάνταρ εργαλεία Κατά τη χρήση περιβληµάτων κλώνων: Πένσα συµπίεσης και περιβλήµατα κλώνων (χωρίς κολάρο µόνωσης, DIN 46228, µέρος 1, υλικό E-Cu) Πένσα συµπίεσης για βυσµατικό σύνδεσµο 32 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

33 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση του SL Συναρµολόγηση του SL Πριν αρχίσετε Βεβαιωθείτε πως: Το δίκτυο ηλεκτρ. τάσης συµφωνεί µε τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα ισχύος του ηλεκτροκινητήρα ή στην τάση εξόδου του µετατροπέα. Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή την αποθήκευσή του) Πρέπει να ικανοποιούνται, όπως προβλέπεται, οι παρακάτω απαιτήσεις: H θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεταξύ +5 C και +40 C 1) Στο περιβάλλον δεν πρέπει να υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις, ακτινοβολία κλπ. Μέγιστο υψόµετρο τοποθέτησης 1000 µέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 1) ΥΠΟ ΕΙΞΗ Αρχίστε πρώτα µε τη συναρµολόγηση του πρωτεύοντος. Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα του δευτερεύοντος µόνο µετά την ολοκλήρωση όλων των άλλων εργασιών συναρµολόγησης και πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας σχετικά µε το χειρισµό των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος (βλέπε κεφάλαιο 2) Προετοιµασία συναρµολόγησης του πρωτεύοντος τύπου SL2- [1] 53349AXX Επιφάνειες βιδωτής στερέωσης [1]: Η επιφάνεια συναρµολόγησης του πρωτεύοντος είναι περασµένη µε µια αντισκωρική επίστρωση. Αυτή η προστατευτική επίστρωση δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Πριν από τη συναρµολόγηση σκουπίστε απαλά την επιφάνεια µε ένα πανί χωρίς χνούδια ώστε να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις βρωµιές. Βίδες στερέωσης: Για τη στερέωση πρέπει να χρησιµοποιήσετε όλες τις οπές σπειρώµατος M5 στην επιφάνεια συναρµολόγησης. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται βίδες µεγέθους M5, κατηγορίας αντοχής 8.8 ή µεγαλύτερης. Το ελάχιστο βάθος διείσδυσης της βίδας είναι 8 mm. Η ροπή σύσφιξης είναι πάντοτε 6 Nm και η υπέρβασή της απαγορεύεται ρητά ακόµη και σε βίδες µεγαλύτερης αντοχής. 1) Προσέξτε τα τεχνικά στοιχεία υποβιβασµού στον κατάλογο, κεφάλαιο 10.4 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 33

34 5 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση των τύπων SL2-Advance System και SL2- System 5.5 Συναρµολόγηση των τύπων SL2-Advance System και SL2- System [3] [4] [2] [1] 56147AXX [1] Όχηµα οδήγησης [2] Πλευρά σταθερών εδράνων [3] Πλευρά κινητών εδράνων [4] Τερµατική πλάκα Το σύστηµα SL2-Advance και το σύστηµα SL2- βιδώνονται στο όχηµα οδήγησης [1]. Για αυτό το σκοπό, στο περίβληµα του πρωτεύοντος υπάρχουν τρύπες για κυλινδρικές βίδες σύµφωνα µε το DIN EN ISO 4762 (παλαιότερα DIN 912) (αυτές οι βίδες δεν περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης). ΥΠΟ ΕΙΞΗ Για πληροφορίες σχετικά µε τα διάφορα συστήµατα οδηγών για τους ηλεκτροκινητήρες SL2-Advance και SL2- Æ δείτε το κεφάλαιο Αυτή η βιδωτή σύνδεση καθορίζει ουσιαστικά το µηχανικό όριο καταπόνησης του πρωτεύοντος. Πρέπει να χρησιµοποιούνται βίδες της κατηγορίας αντοχής 8.8. Η τυχόν διαφορετική καταπόνηση των βιδωτών συνδέσεων θα πρέπει να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τη συνήθη µηχανολογική µέθοδο υπολογισµού (VDI 2230). Με αυτόν τον τρόπο συνυπολογίζεται η καταπόνηση από την εγκατάσταση και η διαµόρφωση του συστήµατος οδηγών. Σαν βάση υπολογισµού δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί η µέγιστη πίεση οριακών επιφανειών των 230 N/mm² κάτω από την κεφαλή της βίδας. Ο συντελεστής τριβής µ Head κάτω από την κεφαλή της βίδας είναι 0,15. Τύπος SL2-050 SL2-100 SL2-150 Μέγεθος βίδας Ροπή σύσφιξης [Nm] Σύνολο των βιδών VS S M ML Πλευρά σταθερών εδράνων [2] M6x Πλευρά κινητών εδράνων [3] M6x Πλευρά σταθερών εδράνων [2] M8x Πλευρά κινητών εδράνων [3] M8x Πλευρά σταθερών εδράνων [2] M8x Πλευρά κινητών εδράνων [3] M8x Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

35 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση των τύπων SL2-Advance System και SL2- System Προϋπόθεση για την τοποθέτηση Αρχικά, συναρµολογήστε το σύστηµα οδηγών µαζί µε τα οχήµατα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στις απαιτήσεις που αφορούν τις ακριβείς διαστάσεις των επιφανειών βιδωτής στερέωσης (κεφάλαιο 5.2 "Ανοχές διαστάσεων τοποθέτησης") Έναρξη της συναρµολόγησης ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Η λανθασµένη εγκατάσταση µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός! Συναρµολογήστε τα εξαρτήµατα του δευτερεύοντος µόνο µετά την ολοκλήρωση όλων των άλλων εργασιών συναρµολόγησης και πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας σχετικά µε το χειρισµό των εξαρτη- µάτων δευτερεύοντος που περιλαµβάνονται στα επί µέρους κεφάλαια Συναρµολόγηση πρωτεύοντος 1. Με ένα πανί χωρίς χνούδια σκουπίστε απαλά τις επιφάνειες βιδωτών συνδέσεων του πρωτεύοντος ώστε να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις βρωµιές. 2. Ευθυγραµµίστε το όχηµα οδήγησης [1] πάνω στις ράγες οδήγησης έτσι ώστε να µπορείτε να τοποθετήσετε επάνω το πρωτεύον (Æ βλέπε σχήµα στην προηγούµενη σελίδα). 3. Τοποθετήστε το πρωτεύον πάνω στο όχηµα οδήγησης [1]. Για βαριά εξαρτήµατα χρησιµοποιήστε κατάλληλες ανυψωτικές διατάξεις (βλέπε κεφάλαιο 2.1 Μεταφορά). 4. Τοποθετήστε όλες τις βίδες για τη στερέωση του πρωτεύοντας µε το όχηµα [1]. Οι βίδες δε χρειάζονται πρόσθετο γρασάρισµα ή λάδωµα. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Η τοποθέτηση των βιδών γίνεται πιο απλά αν χρησιµοποιήσετε ένα µαγνητικό εργαλείο µε εσωτερικό εξάγωνο, το οποίο δεν αφήνει τις βίδες να πέσουν κάτω, στα σηµεία µε δύσκολη πρόσβαση. Αν οι βίδες πέσουν µέσα στο εσωτερικό του περιβλήµατος του πρωτεύοντος, θα πρέπει να τις αφαιρέσετε από εκεί οπωσδήποτε. Για ευκολότερη πρόσβαση µπορείτε να βγάλετε την ακραία πλάκα [4] (βλέπε σχήµα στην προηγού- µενη σελίδα). 5. Σφίξτε πρώτα τις βίδες στην πλευρά σταθερής έδρασης [2], µε την προβλεπόµενη ροπή σύσφιξης (βλέπε πίνακα στην προηγούµενη σελίδα). 6. Κατόπιν σφίξτε την πλευρά κινητών εδράνων [3]. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 35

36 5 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος SL2 5.6 Συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος SL Προετοιµασία συναρµολόγησης των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από µαγνητικά πεδία! Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός! Βγάλτε τα εξαρτήµατα από τη συσκευασία µόνο όταν είστε έτοιµοι για τη συναρµολόγηση. Προετοιµασία συναρµολόγησης των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος µεγέθους Καταρχήν προετοιµάστε τα σπειρώµατα M6 στην κλίνη του µηχανήµατος για τη συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων του δευτερεύοντος. Προετοιµασία συναρµολόγησης των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος µεγέθους 250 Κατά τη συναρµολόγηση του µεγέθους SL2-S 250 απαιτούνται επίσης κυλινδρικοί πείροι. Για το σκοπό αυτό, στη βάση του µηχανήµατος πρέπει να υπάρχουν τρύπες διαµέτρου 5 H7 mm. Κατά το άνοιγµα των οπών πρέπει να τηρείται µια ανοχή απόστασης των ± 0,02 mm. Πρέπει να χρησιµοποιούνται κυλινδρικοί πείροι κατά το ISO m6. Για τυφλές τρύπες συνιστάται η χρήση κυλινδρικών πείρων µε εσωτερικό σπείρωµα κατά DIN m6, ώστε κατά την αποσυναρµολόγηση να είναι εύκολη η αφαίρεση των πείρων. ΣΤΟΠ Οι πείροι πρέπει να εφαρµόζουν γερά στην οπή ώστε να µη λυθούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του γραµµικού ηλεκτροκινητήρα. Ελέγξτε τη σωστή εκτέλεση της σύνδεσης των πείρων. Η επιφάνεια συναρµολόγησης του δευτερεύοντος είναι περασµένη µε µια αντισκωρική επίστρωση. Αυτή η προστατευτική επίστρωση δεν πρέπει να αφαιρεθεί. Πριν από τη συναρµολόγηση σκουπίστε απαλά την επιφάνεια µε ένα πανί χωρίς χνούδια ώστε να αφαιρέσετε τη σκόνη και τις βρωµιές. 36 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

37 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων δευτερεύοντος SL Συναρµολόγηση των εξαρτηµάτων του δευτερεύοντος Συναρµολογήστε το πρώτο εξάρτηµα στην άκρη της διαδροµής και συνεχίστε σε µία κατεύθυνση. Ο προσανατολισµός του πρώτου τµήµατος είναι τυχαίος. Το γειτονικό εξάρτηµα έχει τον ίδιο προσανατολισµό. Στα εξαρτήµατα του δευτερεύοντος αναγράφεται ο βόρειος [1] (N) και ο νότιος [2] (S) πόλος (δείτε το ακόλουθο σχήµα). Μπορείτε να συνδυάσετε όλα τα διαφορετικά µήκη εξαρτηµάτων δευτερεύοντος µεταξύ τους. [1] Βόρειος πόλος [2] Νότιος πόλος [2] [1] 53354AXX Για τη στερέωση πρέπει να χρησιµοποιήσετε όλες τις τρύπες του δευτερεύοντος. Για το σκοπό αυτό, χρησιµοποιούνται βίδες µεγέθους M6, και κατηγορίας αντοχής 8.8 ή µεγαλύτερης. Το βάθος διείσδυσης των βιδών και η ροπή σύσφιξης (κατά κανόνα 10 Nm) εξαρτώνται από τη βάση στήριξης της εγκατάστασης που έχει επιλέξει ο πελάτης. Πριν θέσετε σε λειτουργία τον ηλεκτροκινητήρα, µετακινήστε µε το χέρι το πρωτεύον πάνω από το δευτερεύον, ώστε να ελέγξετε την απρόσκοπτη κίνηση. Αν πρέπει να γίνει έλεγχος του ορατού διάκενου, χρησιµοποιήστε ένα έλασµα από µη µαγνητικό υλικό π.χ. φίλερ από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο, ορείχαλκο, χαλκό. ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυµατισµού από ηλεκτροπληξία. Ακόµη και όταν δεν έχει συνδεθεί ο ηλεκτροκινητήρας, από την κίνηση του πρωτεύοντος µπορεί να παραχθούν επαγωγικές τάσεις µέχρι και 500 V (λειτουργία ως γεννήτρια). Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός! Αφαιρέστε το προστατευτικό πώµα από το βύσµα ισχύος του πρωτεύοντος µόνο λίγο πριν από την ηλεκτρική σύνδεση του βύσµατος ισχύος. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 37

38 5 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση του συστήµατος µέτρησης AL1H 5.7 Συναρµολόγηση του συστήµατος µέτρησης AL1H ΣΤΟΠ Προσέξετε οπωσδήποτε τις συνηµµένες οδηγίες συναρµολόγησης του κατασκευαστή για το σύστηµα κωδικοποιητή. Κατά τη συναρµολόγηση της µετροταινίας [2], προσέξτε ώστε το άκρο µε το σηµάδι [5] να κολλήσει από την πλευρά που είναι το βύσµα σύνδεσης [4]. [6] [3] [1] [4] [7] [5] [2] 56178AXX [1] Γραµµικός αισθητήρας [2] Μετροταινία [3] Εξαρτήµατα σύνδεσης κωδικοποιητή [4] Σύνδεση του γραµµικού αισθητήρα [5] Σηµάδι της πλευράς τοποθέτησης της µετροταινίας [6] Βίδα, περίβληµα πρωτεύοντος / πρόσθετα εξαρτήµατα [7] Βίδα, γραµµικός αισθητήρας / πρόσθετα εξαρτήµατα Για τη βιδωτή σύνδεση µεταξύ γραµµικού αισθητήρα και πρόσθετων εξαρτηµάτων [7] χρησιµοποιήστε τις συνηµµένες, µη µαγνητικές ανοξείδωτες βίδες M8x20 (ροπή σύσφιξης 16 Nm). Σφίξτε τη βίδα M5x12 για τη βιδωτή σύνδεση µεταξύ περιβλήµατος πρωτεύοντος και πρόσθετων εξαρτηµάτων [6] µόνο ελαφρά (µέγιστη ροπή σύσφιξης 5 Nm). 38 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

39 Μηχανολογική εγκατάσταση Μηχανική καταπόνηση των τύπων SL2-Advance και SL Μηχανική καταπόνηση των τύπων SL2-Advance και SL2- ΣΤΟΠ Για κάθε περίπτωση χρήσης θα πρέπει να ελέγχονται τα ακόλουθα σηµεία. Η επιτρεπτή µηχανική καταπόνηση του συνολικού συστήµατος του γραµµικού ηλεκτροκινητήρα εξαρτάται από το µέγεθος, τη θέση και το είδος των εξασκουµένων δυνάµεων, καθώς και από τις καταπονήσεις από τα: Συστήµατα οδηγών Βίδες στερέωσης για το όχηµα οδήγησης στη µονάδα ψύξης Περίβληµα µονάδας ψύξης Πρόσθετα εξαρτήµατα µέσω εγκοπών / πλακιδίων Τ Για να γίνει ωστόσο απλή η διαδικασία επιλογής, οι επιτρεπτές καταπονήσεις απλοποιήθηκαν µε βάση απλές εφαρµογές και κατανοητά µοντέλα υπολογισµού. Ανάλογα µε την περίπτωση εφαρµογής, µπορεί εν µέρει να είναι δυνατές και µεγαλύτερες καταπονήσεις. Για το σκοπό αυτό, επικοινωνήστε µε την SEW-EURODRIVE Συστήµατα οδηγών Η αναλυτική µελέτη και σχεδιασµός του γραµµικού συστήµατος οδήγησης πρέπει να γίνει σε συνεργασία µε τον αντίστοιχο κατασκευαστή και δεν υπόκειται στον τοµέα ευθύνης της εταιρίας SEW-EURODRIVE Περίβληµα της µονάδας ψύξης του ηλεκτροκινητήρα Mz Fz Mx Fy My 55389AXX [Mx] [My] [Mz] [Fy] [Fz] = Επιτρεπτή ροπή καταπόνησης γύρω από τον άξονα X = Επιτρεπτή ροπή καταπόνησης γύρω από τον άξονα Y = Επιτρεπτή ροπή καταπόνησης γύρω από τον άξονα Z = Επιτρεπτή δύναµη στην κατεύθυνση Y = Επιτρεπτή δύναµη στην κατεύθυνση Z Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 39

40 5 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση πρόσθετων εξαρτηµάτων στο πρωτεύον Ο πίνακας (βλέπε παρακάτω) δείχνει τα επιτρεπτά στατικά φορτία καταπόνησης ολόκληρου του πρωτεύοντος. Οι µαγνητικές ελκτικές δυνάµεις µεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος έχουν ήδη συνυπολογιστεί. Οι τιµές του παρακάτω πίνακα ισχύουν και για τις δύο κατευθύνσεις των δυνάµεων και των ροπών. ΣΤΟΠ Το περίβληµα επιτρέπεται να καταπονείται µόνο από ένα είδος φορτίου. Αν επιδρούν ταυτόχρονα πολλές δυνάµεις/ροπές, τότε η ακριβής αντοχή της µονάδας ψύξης µπορεί να υπολογιστεί από την εταιρία SEW-EURODRIVE! Τύπος κινητήρα Mx [Nm] Fy [N] My [Nm] Fz [N] Mz [Nm] SL2-050VS SL2-050S SL2-050M SL2-050ML SL2-100VS SL2-100S SL2-100M SL2-100ML SL2-150S SL2-150M SL2-150ML Συναρµολόγηση πρόσθετων εξαρτηµάτων στο πρωτεύον Για την τοποθέτηση πρόσθετων εξαρτηµάτων από τον πελάτη, στο περίβληµα του πρωτεύοντος έχουν περαστεί ήδη κατάλληλα πλακίδια εγκοπών από το εργοστάσιο. Εάν χρειαστεί, η κατανοµή αυτών των πλακιδίων µπορεί να προσαρµοστεί εντός του περιβλήµατος του πρωτεύοντος. Για το σκοπό αυτό, ξεβιδώστε την τερµατική πλάκα [4] (βλέπε σχήµα στο κεφάλαιο 5.5), περάστε τα πλακίδια µε ελατήριο µέσα στην επιθυµητή εγκοπή και βιδώστε πάλι την τερµατική πλάκα. L Fz Fx Fy 55065AXX Η διαµόρφωση του συστήµατος των εγκοπών έγινε µε βάση το σύστηµα προφίλ της εταιρίας Bosch/Rexroth, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξαρτήµατα από εκείνο ή άλλα παρόµοια συστήµατα. 40 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2

41 Μηχανολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση πρόσθετων εξαρτηµάτων στο πρωτεύον 5 Επιτρεπτό στατικό φορτίο της εγκοπής: Σε κατεύθυνση Fz N (έναρξη πλαστικής παραµόρφωσης) Σε κατεύθυνση Fx 1000 N Σε κατεύθυνση Fy 1000 N ΥΠΟ ΕΙΞΗ Κανόνας: 1000 N (À 100 kg) ανά πλακίδιο εγκοπής σε κάθε κατεύθυνση Αν τηρείται η ελάχιστη απόσταση [L], η κατανοµή των πλακιδίων πάνω στην επιφάνεια σύνδεσης µπορεί να γίνει ελεύθερα. Τύπος κινητήρα Σύνολο των συνηµµένων πλακιδίων Ελάχιστη απόσταση (L) πλακιδίων [mm] SL2-050VS 6 70 SL2-050S 8 80 SL2-050M SL2-050ML SL2-100VS 8 70 SL2-100S 8 80 SL2-100M SL2-100ML SL2-150S SL2-150M SL2-150ML Για διευκόλυνση κατά τη συναρµολόγηση/αποσυναρµολόγηση των πρόσθετων εξαρτηµάτων, κάθε µονάδα ψύξης διαθέτει µικρές οπές για καθορισµό της θέσης. Επιπλέον τα πλακίδια εγκοπών στερεώνονται ώστε να µην µετατοπίζονται. Η τυχόν διαφορετική καταπόνηση της βιδωτής σύνδεσης των πλακιδίων θα πρέπει να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τη συνήθη µηχανολογική µέθοδο υπολογισµού (VDI 2230). Με αυτόν τον τρόπο συνυπολογίζεται η καταπόνηση από την εγκατάσταση και η διαµόρφωση των πρόσθετων εξαρτηµάτων. Γενικά η επιτρεπτή καταπόνηση του πρωτεύοντος περιορίζεται από τη ίδια τη βίδα. Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2 41

42 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση Συναρµολόγηση πρόσθετων εξαρτηµάτων στο πρωτεύον 6 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση ΚΙΝ ΥΝΟΣ! Κίνδυνος τραυµατισµού από ηλεκτροπληξία. Θάνατος ή σοβαρός τραυµατισµός. Κατά την εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας στα αντίστοιχα κεφάλαια! Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από µετατροπείς συχνότητας, θα πρέπει να τηρούνται οι αντίστοιχες υποδείξεις καλωδίωσης του κατασκευαστή του µετατροπέα. Τηρείτε σε κάθε περίπτωση τις οδηγίες λειτουργίας του µετατροπέα. ΥΠΟ ΕΙΞΗ Στον κινητήρα έχει στερεωθεί µία σακούλα που περιέχει τα παρακάτω: Υποδείξεις ασφαλείας Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας Προσέξτε οπωσδήποτε αυτές τις οδηγίες. 42 Οδηγίες λειτουργίας Σύγχρονοι γραµµικοί ηλεκτροκινητήρες SL2