Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία"

Transcript

1 Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία Αυτενέργεια, επικοινωνία και συνεργασία των παιδιών Παιχνίδι και αφήγηση Γραφικές, γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες Αντιλήψεις των παιδιών για τον κόσµο τους Πεποιθήσεις γονέων και εκπαιδευτικών

2 Παραγωγή: ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ Γιάννης Καρτέρης Ρίζου & Νικαίας Αθήνα Τηλ Εξώφυλλο: Εικόνα: Σπύρος Κουρσάρης, Ζωγράφος Ειδικός Επιστηµονικός ιδάσκοντας Σχολής Επιστηµών της Αγωγής ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Βασιλική Τσικολάτα, Φοιτήτρια του Τµήµατος Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του.π.θ. ιόρθωση δοκιµίων: Γαριφαλιά Μασούρη ιατµηµατικό ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνικο- πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών» 2

3 Έρευνες στην προσχολική και σχολική ηλικία Επιµέλεια Λουκία Μπεζέ Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης και Αποκλίσεων Έκδοση του ιατµηµατικού ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών * Κοινωνικο- πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών * * Κοινωνική και πολιτισµική εκπαίδευση * * Ενισχυτική προσχολική εκπαίδευση * Αλεξανδρούπολη

4 4

5 Περιεχόµενα Πρόλογος 7 Περιλήψεις και Συγγραφείς 9 Contents 21 Abstracts and Authors 25 Table des Matières 37 Résumés et Auteurs 41 σελ. Α. Αυτενέργεια, επικοινωνία και συνεργασία των παιδιών 51 Α1. Αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών σχετικά µε την καλλιέργεια της αυτενέργειας στο πλαίσιο των οργανωµένων δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου Κουγιουρούκης Χαράλαµπος, Σφυρόερα Μαρία 53 Α2. Καλλιέργεια της επικοινωνίας σε οµάδα παιδιών σχολικής ηλικίας, διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης µέσω της παρέµβασης εµψυχωτή Κατσιάνη Όλγα, Γώγου Λέλα 81 Α3. Το «role playing game» ως µέσο επίτευξης συνεργασίας και ανάπτυξης κοινωνικών δεσµών Τηλιακός Βασίλης, Κουφάκη Εύη 99 Α4. Κοινωνικές σχέσεις µαθητών σε σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ηµιαστικών και αστικών περιοχών. Χαρακτηριστικά των άτυπων οµάδων Παπαδοπούλου Ελισάβετ, Ρεκαλίδου Γαλήνη 127 Β. Παιχνίδι και αφήγηση 151 Β1. Η επίδραση της µορφής του παιχνιδιού αντικειµένου στο κοινωνικο-δραµατικό παιχνίδι παιδιών προσχολικής ηλικίας Βουδηλάκη Σοφία, Μπεζέ Λουκία 153 Β2. H επίδραση του H/Y, ως µέσου αφήγησης, στην κατανόηση αφηγηµατικών κειµένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας Κογκέζου Παναγιώτα, Σφυρόερα Μαρία 185 5

6 σελ. Γ. Γραφικές, γνωστικές και µεταγνωστικές δεξιότητες 213 Γ1. Στάση του σώµατος και του χεριού κατά τη διάρκεια της γραφικής κίνησης και συσχέτιση µε την ποιότητα της γραφής παιδιών προσχολικής ηλικίας Κασάπη Αφροδίτη, Μπεζέ Λουκία 215 Γ2. Σύγκριση του βαθµού φωνολογικής συνειδητοποίησης και έλεγχος της µεταβίβασης αυτής της δεξιότητας σε µονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά νηπιαγωγείου Αδαµοπούλου Μαλαµατή, Μπεζέ Λουκία 233 Γ3. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Η τάξη µου» ως προς την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Τσίγκου έσποινα, Γαβριηλίδου Ζωή 257. Αντιλήψεις των παιδιών για τον κόσµο τους ιερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τα δικαιώµατα ανάπτυξης εξέλιξής τους: η περίπτωση ενός µειονοτικού σχολείου της Θράκης Κουτσούρη Άννα, Θεοδωρίδης Αλέξανδρος ιερεύνηση των αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ατµοσφαιρική ρύπανση Καλίτσης Πασχάλης, ηµητρίου Αναστασία 313 Ε. Πεποιθήσεις γονέων και εκπαιδευτικών 333 Ε1. ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών των παιδιών, των σχηµάτων γονικής συµπεριφοράς και των ενδο-οικογενειακών διεργασιών Φαλάγγα Κωνσταντίνα, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος 335 Ε2. Προσδοκίες, αναµενόµενα εµπόδια και πεποιθήσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κοντόγγονα Ναταλία, Φακίνος Μιχάλης 365 Ε3. «Εθνοθεωρίες» τσιγγάνων µητέρων για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών τους Πεντέρη Ευθυµία, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος 393 6

7 Πρόλογος Στον συλλογικό αυτόν τόµο συγκεντρώνονται έρευνες που πραγµατοποιήθηκαν το χρονικό διάστηµα από το 2005 έως το 2008 από νέους επιστήµονες σε συνεργασία µε διδάσκοντες ερευνητές πανεπιστηµίου. Νέοι επιστήµονες, που ολοκλήρωναν τις µεταπτυχιακές σπουδές τους, επιδόθηκαν στην αναζήτηση απαντήσεων σε επιστηµονικά ερωτήµατα µέσα από τη µελέτη και την έρευνα µε αυστηρή µεθοδολογική προσέγγιση. Τα ερωτήµατα που έθεσαν προέκυψαν από τη συστηµατική ενασχόληση µε το πεδίο της κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και της ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης. Η ποικιλία των θεµατικών πεδίων αυτών των ερευνών αναδεικνύει την ευρύτητα που µπορεί να λάβει η έρευνα στον χώρο της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης των παιδιών εάν τούτη αποτελούσε επιλογή µιας ερευνητικής πολιτικής. Οι έρευνες που παρουσιάζονται οµαδοποιήθηκαν σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά σε έρευνες που αγγίζουν ζητήµατα της σχολικής τάξης. Οι τρεις πρώτες, έρευνες-δράσης, των Χ. Κουγιουρούκη, Μ. Σφυρόερα, Ολ. Κατσιάνη, Λ. Γώγου, Β. Τηλιακού και Ε. Κουφάκη καταγράφουν τα αποτελέσµατα παρεµβάσεων σε τάξεις µαθητών µε σκοπό την καλλιέργεια της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της αυτενέργειας των παιδιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρεµβάσεις αυτές έγιναν σε ανοµοιογενείς κοινωνικο-πολιτισµικά τάξεις µαθητών. Η τέταρτη των Ελ. Παπαδοπούλου και Γ. Ρεκαλίδου προσεγγίζει τις κοινωνικές σχέσεις µαθητών µεταξύ τους σε δύο δηµογραφικά διαφορετικές περιοχές της χώρας. Η δεύτερη ενότητα περιλαµβάνει δύο βασικές έρευνες. Η πρώτη, των Σ. Βουδηλάκη και Λ. Μπεζέ, εξετάζει τους µετασχηµατισµούς των παιχνιδιών-αντικειµένων κατά τη διάρκεια του κοινωνικο-δραµατικού παιχνιδιού των παιδιών και η δεύτερη, των Π. Κογκέζου και Μ. Σφυρόερα εστιάζει στην επιρροή που ασκεί ο τρόπος αφήγησης προκειµένου ένα αφηγηµατικό κείµενο να γίνει κατανοητό από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στην τρίτη ενότητα συγκεντρώνονται έρευνες που έχουν ως αντικείµενο ορισµένες δεξιότητες των παιδιών. Η πρώτη έρευνα, των Αφ. Κασάπη και Λ. Μπεζέ εξετάζει τη γραφή ως κίνηση που παράγεται από το σώµα του παιδιού και τις επιπτώσεις στην ποιότητα της γραφής. Η δεύτερη, των Μ. Αδαµοπούλου και Λ. Μπεζέ, επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτηµα εάν η φωνολογική συνειδητοποίηση σε µια γλώσσα µεταβιβάζεται ως δεξιότητα και σε άλλη, δεύτερη, γλώσσα. Η τρίτη, εφαρµοσµένη έρευνα, των. Τσίγκου και Ζ. Γαβριηλίδου αξιολογεί ένα γνωστό εκπαιδευτικό λογισµικό ως προς την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Το τι τα παιδιά πιστεύουν, το ποιες είναι οι αντιλήψεις τους για ζητήµατα του κόσµου τους αποτελούν το αντικείµενο των ερευνών της τέταρτης ενότητας. Αυτές 7

8 διερευνούν, είτε τις αντιλήψεις για το ικαίωµα των Παιδιών στην Ανάπτυξη έρευνα των Αν. Κουτσούρη και Αλ. Θεοδωρίδη - είτε τις απόψεις των παιδιών για την ατµοσφαιρική ρύπανση έρευνα των Π. Καλίτση και Αν. ηµητρίου. Τέλος στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται έρευνες που δεν αφορούν αποκλειστικά τα ίδια τα παιδιά αλλά στις οποίες, ανάγκες των παιδιών εξετάζονται σε συνάρτηση µε απόψεις και συµπεριφορές γονέων και εκπαιδευτικών. Στην πρώτη έρευνα, των Κ. Φαλάγγα και Κ. Πετρογιάννη, η ικανοποίηση των βασικών αναγκών των παιδιών συσχετίζεται µε τις ενδο-οικογενειακές διεργασίες και τις µορφές διαπαιδαγώγησης που τα παιδιά δέχονται από τους γονείς τους. Η δεύτερη έρευνα, των Ν. Κοντόγγονα και Μ. Φακίνου αναφέρεται στις πεποιθήσεις εκπαιδευτικών για τη συνεκπαίδευση παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Τέλος, η έρευνα των Ευθ. Πεντέρη και Κ. Πετρογιάννη εστιάζει στις απόψεις που τσιγγάνες µητέρες έχουν ως προς την ανάπτυξη των παιδιών τους. Οι έρευνες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον τόµο έχουν επιλεγεί µε κριτήρια την πρωτοτυπία και την µεθοδολογική αρτιότητά τους µεταξύ των ερευνών που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών», το οποίο υλοποιείται στο Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης. Όλοι οι ερευνητές εκφράζουµε, µέσα από αυτή την έκδοση τις θερµότερες ευχαριστίες µας σε όλους όσοι µας εµπιστεύτηκαν και διευκόλυναν τη διεξαγωγή αυτών των ερευνών, παρά τη συχνή απουσία επίσηµης άδειας µε το επιχείρηµα ότι επρόκειτο για έρευνες νέων µεταπτυχιακών φοιτητών Όλοι οι συγγραφείς εκφράζουµε την ευγνωµοσύνη µας για τη χρηµατοδότηση αυτής της έκδοσης από το Έργο «Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης» της Πράξης α «Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΚ ΙΙ. Αλεξανδρούπολη, Ιούλιος 2008 Λουκία Μπεζέ Καθηγήτρια Ψυχολογίας ιευθύντρια του ιατµηµατικού ιαπανεπιστηµιακού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνικο-πολιτισµική εκπαίδευση και κατάρτιση εµψυχωτών» 8

9 Περιλήψεις Α1. Αντιλήψεις και πρακτικές εκπαιδευτικών σχετικά µε την καλλιέργεια της αυτενέργειας στο πλαίσιο των οργανωµένων δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου Κουγιουρούκης Χαράλαµπος, Σφυρόερα Μαρία Η έννοια της αυτενέργειας, αν και βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων παιδαγωγικών τάσεων που αντλούν τις ρίζες τους στο κίνηµα της Νέας Αγωγής, δεν έχει αποτελέσει µέχρι σήµερα αντικείµενο συστηµατικής έρευνας στο χώρο της παιδαγωγικής. Ενώ χρησιµοποιείται ως µια έννοια αυτονόητη και άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις έννοιες της εκπαιδευτικής καινοτοµίας, της διαθεµατικότητας, των πολυγραµµατισµών και της εµψύχωσης, παραµένει ασαφής. Επιπλέον, η γνώση µας για τους τρόπους ενθάρρυνσης της αυτενέργειας στο πλαίσιο της διδακτικής πρακτικής είναι ελλιπής. Σκοπός της µελέτης αυτής είναι να διερευνήσει τόσο τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών παιδιών προσχολικής ηλικίας όσο και τις πρακτικές τους σχετικά µε την καλλιέργεια της αυτενέργειας. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν δέκα εκπαιδευτικοί. Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς ενώ για τη µελέτη των πρακτικών τους πραγµατοποιήθηκε µη συµµετοχική παρατήρηση κατά τη διάρκεια των οργανωµένων δραστηριοτήτων. Οι αντιφάσεις στο λόγο των εκπαιδευτικών καθώς και η απόσταση ανάµεσα στις αντιλήψεις και στην διδακτική τους πρακτική αποτελούν τα σηµαντικότερα ευρήµατα αυτής της έρευνας, η οποία αναδεικνύει την αναγκαιότητα επιστηµονικής προσέγγισης των εννοιών της παιδαγωγικής, προκειµένου να αποφεύγονται οι παιδαγωγικές παρανοήσεις. Λέξεις κλειδιά: αυτενέργεια, καλλιέργεια αυτενέργειας, αντίληψη εκπαιδευτικού για αυτενέργεια, διδακτική πρακτική εκπαιδευτικού Α2. Καλλιέργεια της επικοινωνίας σε οµάδα παιδιών σχολικής ηλικίας, διαφορετικής πολιτισµικής προέλευσης µέσω της παρέµβασης εµψυχωτή Κατσιάνη Όλγα, Γώγου Λέλα Η παρούσα µελέτη διεξήχθη σε ένα δηµοτικό σχολείο του Νοµού Ροδόπης και αφορά στην παρέµβαση του εµψυχωτή σε µία οµάδα παιδιών ηλικίας 9 και 10 ετών διαφορετικής κοινωνικο-πολιτισµικής προέλευσης. Με τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών, ο εµψυχωτής πρότεινε δραστηριότητες που παρότρυναν την ανάπτυξη εποικοδοµητικής αλληλεπιδραστικής δυναµικής των γνώσεων, τόσο µεταξύ παιδιών, όσο και µεταξύ παιδιών και ενηλίκων, ανεξαρτήτως της κουλτούρας, του κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς επίσης και του επιπέδου γνώσεων. Θεωρείται αναγκαία η εγκαθίδρυση ενός κλίµατος εµπιστοσύνης, ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να εκφράζουν τις ιδέες τους, οποιαδήποτε και αν είναι τα ατοµικά ή τα κοινωνικο-πολιτισµικά χαρακτηριστικά τους. Λέξεις κλειδιά: εµψύχωση, καλλιέργεια επικοινωνίας 9

10 Α3. Το «role playing game» ως µέσο επίτευξης συνεργασίας και ανάπτυξης κοινωνικών δεσµών Τηλιακός Βασίλειος, Κουφάκη Εύη Στην συγκεκριµένη έρευνα µελετάται η παρέµβαση του εµψυχωτή µε τη χρήση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού ρόλων, υπό πειραµατικές συνθήκες, έξω από τον χώρο του σχολείου, σε µία πολιτισµικά ανοµοιογενή οµάδα παιδιών, γηγενών πλειονοτικών και παιδιών παλιννοστούντων από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ηλικίας 13 ετών, σε µία κωµόπολη του νοµού Ροδόπης. Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν ότι η παρέµβαση του εµψυχωτή µε τη χρήση ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού ρόλων µε φανταστικούς ήρωες είναι δυνατόν να συµβάλει στη διαπραγµάτευση των ταυτοτήτων πολιτισµικά ανοµοιογενών οµάδων και στη δηµιουργία συνεργατικών σχέσεων µεταξύ τους, κατασκευάζοντας ουσιαστικά, ένα επιπλέον εργαλείο για τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Η έρευνα διήρκεσε συνολικά έξι µήνες. Λέξεις κλειδιά: επιτραπέζιο παιχνίδι ρόλων, διαπραγµάτευση ταυτοτήτων Α4. Κοινωνικές σχέσεις µαθητών σε σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ηµιαστικών και αστικών περιοχών. Χαρακτηριστικά των άτυπων οµάδων Παπαδοπούλου Ελισάβετ, Ρεκαλίδου Γαλήνη Η οµαλή ένταξη ενός παιδιού στην οµάδα των συνοµηλίκων του και η αποδοχή του από αυτούς, είναι ένας από τους σηµαντικότερους αναπτυξιακούς στόχους κατά την περίοδο της σχολικής ηλικίας. Οι θετικές κοινωνικές σχέσεις του παιδιού µε τους συνοµηλίκους του, ευνοούν την οµαλή του προσαρµογή και την ένταξή του στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι άτυπες οµάδες συνοµηλίκων που δηµιουργούνται µέσα στη σχολική τάξη, αποτελούν «οµάδες αναφοράς» προς τις οποίες το παιδί προσβλέπει για πρότυπα συµπεριφοράς, κατακτά γνώσεις και δεξιότητες, αντιµετωπίζει καταστάσεις και βιώνει συναισθηµατικές ικανοποιήσεις, τις οποίες δεν είναι δυνατό να αντλήσει από την αλληλεπίδρασή του µε τους ενηλίκους. Σκοπός της µελέτης είναι, η διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων µαθητών ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και τα χαρακτηριστικά των άτυπων οµάδων που συγκροτούν στην τάξη, σε ηµιαστικές και αστικές περιοχές στον ελλαδικό χώρο. Τα δείγµα αποτέλεσαν τέσσερις σχολικές τάξεις δηµόσιων σχολείων ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Για τη διερεύνηση των κοινωνικών σχέσεων και τα χαρακτηριστικά των οµάδων χρησιµοποιήθηκε το κοινωνιοµετρικό τεστ του J.L.Moreno στην απλή µορφή ενός ερωτηµατολογίου. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αναφέρονται: στην κοινωνική θέση των µαθητών µέσα στις οµάδες-τάξεις, στα χαρακτηριστικά των άτυπων οµάδων, στα κριτήρια επιλογής και απόρριψης των µαθητών και στα κριτήρια ενδοοµαδικής επιλογής των µελών των άτυπων οµάδων. Από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων της έρευνας προέκυψαν διαφορές µεταξύ των τάξεων των διαφορετικών περιοχών, ως προς στα χαρακτηριστικά των άτυπων οµάδων και στις κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα στις σχολικές τάξεις. Λέξεις κλειδιά: κοινωνιοµετρία, κοινωνικές σχέσεις, µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, άτυπες οµάδες 10

11 B1. Η επίδραση της µορφής του παιχνιδιού-αντικειµένου στο κοινωνικο-δραµατικό παιχνίδι παιδιών προσχολικής ηλικίας Βουδηλάκη Σοφία, Μπεζέ Λουκία Η παρούσα µελέτη διερεύνησε την επίδραση των παιχνιδιών αντικειµένων σε κάποια από τα συστατικά µέρη του κοινωνικο-δραµατικού παιχνιδιού. Είκοσι τέσσερις δυάδες παιδιών προσχολικής ηλικίας έπαιξαν διαδοχικά µε δύο είδη αντικειµένων: ρεαλιστικά παιχνίδια, τα οποία συγκροτούσαν µία φάρµα, και µη ρεαλιστικά / «άχρηστα» υλικά. Το φύλο και η ηλικία συµπεριλήφθηκαν επίσης ως ανεξάρτητες µεταβλητές και οι διαστάσεις του παιχνιδιού που ερευνήθηκαν ήταν: η συνθετότητα / οργάνωση του παιχνιδιού, οι ιδεατοί µετασχηµατισµοί και ο σχεδιασµός του παιχνιδιού εκ των προτέρων. Το παιχνίδι των µεγαλύτερων παιδιών φάνηκε να έχει περισσότερη συνοχή και να αναπτύσσεται σε µεγαλύτερα επεισόδια. Επίσης, τα µεγαλύτερα παιδιά υπερείχαν στις µετρήσεις για τον σχεδιασµό του παιχνιδιού εκ των προτέρων. Τα αποτελέσµατα, αντίθετα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, έδειξαν µικρές διαφορές µεταξύ των δύο φύλων. Η εξήγηση που δόθηκε για αυτό από τις συγγραφείς, ήταν το γεγονός ότι τα αντικείµενα τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σ αυτή την έρευνα έχουν προσδιοριστεί, από την πειραµατική εργασία µίας κλινικής ψυχολόγου, ως ουδέτερα στην προτίµησή τους από τα δύο φύλα. Σε σχέση µε το κύριο ερώτηµα αυτής της έρευνας, βρέθηκαν λίγες στατιστικά σηµαντικές διαφορές. Έτσι, προτείνεται από αυτή τη µελέτη ότι η φύση της συνάντησης των παιδιών µε τα παιχνίδια θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί και να µελετηθεί σε µια προοπτική που θα λαµβάνει υπόψη της τον αµφίδροµο χαρακτήρα της αλληλεπίδρασης παιδιού-περιβάλλοντος. Λέξεις κλειδιά: κοινωνικο-δραµατικό παιχνίδι, ρεαλιστικά / µη ρεαλιστικά παιχνίδια, µετασχηµατισµοί B2. H επίδραση του H/Y, ως µέσου αφήγησης, στην κατανόηση αφηγηµατικών κειµένων από παιδιά προσχολικής ηλικίας Κογκέζου Παναγιώτα, Σφυρόερα Μαρία Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τείνει σήµερα να αλλάξει το τοπίο και στο χώρο της εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι η εισαγωγή του Η/Υ στο νηπιαγωγείο αποτελεί έναν από τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος, δεν υπάρχουν ακόµη σήµερα πολλά ερευνητικά δεδοµένα για τα µαθησιακά αποτελέσµατα από τη χρήση του Η/Υ µε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί αν και µε ποιον τρόπο η αξιοποίηση του Η/Υ ως µέσου αφήγησης µιας ιστορίας επιδρά στην επίδοση παιδιών προσχολικής ηλικίας σε έργα κατανόησης κειµένων. Το δείγµα αποτέλεσαν 27 νήπια και προνήπια που φοιτούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία της Θεσσαλονίκης και η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη µέθοδο της κλινικής συνέντευξης σε κάθε συνθήκη αφήγησης- ακρόασης. Τα παιδιά υποβλήθηκαν ατοµικά σε 2 συνθήκες αφήγησης- ακρόασης (µε χρήση και χωρίς χρήση Η/Υ) µε βάση 2 ισοδύναµες ιστορίες και στη συνέχεια κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης που οργανώθηκαν γύρω από 3 άξονες: ερωτήσεις δοµής, ερωτήσεις λεπτοµερειών και ερωτήσεις λογικών αναγωγών. Στη συνέχεια κλήθηκαν να αναδιηγηθούν την ιστορία που άκουγαν κάθε φορά. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων οδηγεί στη διαπίστωση ότι ο Η/Υ συνολικά ευνοεί την κατανόηση µιας ιστορίας και επιδρά ιδιαίτερα θετικά στις ερωτήσεις λογικών αναγωγών. Το σηµαντικότερο όµως συµπέρασµα της έρευνας µε συνέπειες στη διδακτική πράξη είναι ότι ο Η/Υ φαίνεται να συντελεί στην καλύτερη κατανόηση µιας ιστορίας κυρίως από τα παιδιά µε χαµηλές αρχικές επιδόσεις σε έργα κατανόησης. Λέξεις κλειδιά: µέσο αφήγησης, χρήση Η/Υ, κατανόηση κειµένων, ερωτήσεις κατανόησης, προσχολική ηλικία 11

12 Γ1. Στάση του σώµατος και του χεριού κατά τη διάρκεια της γραφικής κίνησης και συσχέτιση µε την ποιότητα της γραφής παιδιών προσχολικής ηλικίας Κασάπη Αφροδίτη, Μπεζέ Λουκία Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξεταστεί εάν η ποιότητα της γραφής, παιδιών προσχολικής ηλικίας (5-6 ετών), σχετίζεται µε τη στάση του σώµατος που υιοθετούν όταν γράφουν και τον τρόπο λαβής του γραφικού εργαλείου. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε α) µέσω παρατήρησης, καταγραφής και φωτογράφησης της στάσης του σώµατος και ιδιαίτερα του χεριού, και β) µέσω δοκιµασιών γραφής. Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε δύο φάσεις. Κατά την 1 η φάση καταγράφηκε η αυθόρµητη στάση του σώµατος και του χεριού των παιδιών κατά τη γραφή και συσχετίστηκε µε την ποιότητα της γραφής. Κατά τη 2 η φάση υποδείχθηκε στα παιδιά η ορθή στάση του σώµατος και του χεριού για τη γραφή και συσχετίστηκε µε την ποιότητα της γραφής. Κατά την 1 η και 2 η φάση τα παιδιά είχαν να γράψουν τους ίδιους γραφισµούς. Τέλος, συγκρίθηκαν οι γραφισµοί της 1 ης και 2 ης φάσης προκειµένου να εξεταστεί η ύπαρξη ή όχι διαφοράς στην ποιότητα της γραφής και την ποιότητα του γραφικού ίχνους ανάλογα µε τη στάση του σώµατος και του χεριού. Η στατιστική επεξεργασία των δεδοµένων της έρευνας έδειξε ότι, η ορθή στάση για τη γραφή είχε σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση της ποιότητας της γραφής. Λέξεις κλειδιά γραφή, γραφοκινητική, θέση του σώµατος, κίνηση της γραφής, ποιότητα της γραφής Γ2. Σύγκριση του βαθµού φωνολογικής συνειδητοποίησης και έλεγχος της µεταβίβασης αυτής της δεξιότητας σε µονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά νηπιαγωγείου Αδαµοπούλου Μαλαµατή, Μπεζέ Λουκία Η παρούσα εργασία ασχολείται µε την ικανότητα φωνολογικής συνειδητοποίησης που παρουσιάζουν µονόγλωσσα και δίγλωσσα παιδιά νηπιαγωγείου. Στην εργασία εξετάστηκε αφενός ο βαθµός φωνολογικής συνειδητοποίησης των µονόγλωσσων και δίγλωσσων παιδιών ώστε να εξακριβωθεί η σχέση διγλωσσίας και φωνολογικής συνειδητοποίησης και αφετέρου διερευνήθηκε εάν η φωνολογική συνειδητοποίηση στη µητρική γλώσσα (L1) προάγει τη φωνολογική συνειδητοποίηση στη δεύτερη γλώσσα (L2), αν δηλαδή γίνεται µεταβίβαση της δεξιότητας. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 100 παιδιά: 50 µονόγλωσσα (µε µητρική γλώσσα τα ελληνικά) και 50 δίγλωσσα (µε µητρική γλώσσα τα τουρκικά και δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά) που ζουν στον Νοµό Έβρου. Σε όλο το δείγµα χορηγήθηκε ατοµικά µια οκιµασία Φωνολογικής Συνειδητοποίησης µε Εικόνες. Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι η διγλωσσία έχει είτε αρνητική είτε ουδέτερη σχέση µε τη δεξιότητα της φωνολογικής συνειδητοποίησης, αφού οι επιδόσεις των µονόγλωσσων παιδιών είναι καλύτερες από αυτές των δίγλωσσων στο σύνολο της δοκιµασίας ανεξάρτητα από τη γλώσσα της δοκιµασίας. Ακόµη, τα δίγλωσσα παιδιά έχουν υψηλότερες επιδόσεις όταν η γλώσσα χορήγησης της δοκιµασίας είναι η µητρική τους. Τέλος, φαίνεται να γίνεται µεταβίβαση της δεξιότητας της φωνολογικής συνειδητοποίησης ανάµεσα στις δυο γλώσσες, µιας και βρίσκουµε στατιστικά σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ της φωνολογικής συνειδητοποίησης στην Τουρκική και την Ελληνική Γλώσσα στα δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Λέξεις κλειδιά: φωνολογική συνειδητοποίηση, διγλωσσία, µεταβίβαση φωνολογικής συνειδητοποίησης 12

13 Γ3. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισµικού «Η τάξη µου» ως προς την καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας Τσίγκου έσποινα, Γαβριηλίδου Ζωή Η παρούσα έρευνα εξετάζει αν το εκπαιδευτικό λογισµικό «Η Τάξη µου» µπορεί να συµβάλει στην καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Προσπάθησε επιπλέον να αναδείξει τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου εκπαιδευτικού λογισµικού που συµβάλλουν στην καλλιέργεια µεταγνωστικών δεξιοτήτων στον πληθυσµό που αναφερόµαστε. Το πειραµατικό σχέδιο που εφαρµόστηκε περιλάµβανε την αρχική εξέταση, τη φάση εξάσκησης µε το εκπαιδευτικό λογισµικό και την τελική εξέταση. Στην έρευνα συµµετείχαν 51 νήπια και προνήπια. Εξετάστηκαν αρχικά σε 4 έργα του λογισµικού που εξασκούσαν γλωσσικές, χρονικές και χωρικές δεξιότητες. Σύµφωνα µε τις επιδόσεις τους στα έργα της αρχικής εξέτασης τα παιδιά κατανεµήθηκαν σε 2 οµάδες, την Πειραµατική (n=24) και την Οµάδα Ελέγχου (n=27). Κατά τη β φάση της έρευνας πραγµατοποιήθηκε συστηµατική ενασχόληση της Πειραµατικής Οµάδας µε το εκπαιδευτικό λογισµικό για δύο εβδοµάδες. Στην τελική εξέταση το δείγµα εξετάστηκε σε 4 νέα έργα, αντίστοιχα µε αυτά που είχε εξασκηθεί. Οι αναλύσεις των δεδοµένων έδειξαν ότι η χρήση του εκπαιδευτικού λογισµικού κατά τη β φάση εξάσκησης ήταν αποτελεσµατική. Οι επιδόσεις της Πειραµατικής Οµάδας βελτιώθηκαν σηµαντικά µετά την ενασχόληση µε το λογισµικό και υπερείχαν σε σηµαντικό βαθµό των επιδόσεων της Οµάδας Ελέγχου. Επιπλέον, τα νήπια εµφάνισαν σηµαντικά υψηλότερες µεταγνωστικές δεξιότητες στη συνολική επίδοση στα τεστ της Α φάσης. Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισµικό, αξιολόγηση, µεταγνωστικές δεξιότητες, προσχολική εκπαίδευση, προσχολική ηλικία. 1. ιερεύνηση των απόψεων των παιδιών για τα δικαιώµατα ανάπτυξης-εξέλιξής τους: η περίπτωση ενός µειονοτικού σχολείου της Θράκης Κουτσούρη Άννα, Θεοδωρίδης Αλέξανδρος Η παρούσα έρευνα-δράση είχε σκοπό να διερευνήσει τις απόψεις 22 παιδιών, ηλικίας ετών, που φοιτούσαν σε µειονοτικό δηµοτικό σχολείο της Θράκης, κατά το σχολικό έτος , για τα δικαιώµατα ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης (project) που εκπονήθηκε καταγράφηκαν οι συζητήσεις-οµαδικές συνεντεύξεις των παιδιών, αποµονώθηκαν τα σχόλιά τους, καθώς και τα ερευνητικά δεδοµένα του ηµερολόγιου παρατήρησης, που αφορούσαν τις απόψεις τους ως προς τους εξής κεντρικούς άξονες: 1. Το δικαίωµα στην ταυτότητα. 2. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση. 3. Το δικαίωµα στην πληροφόρηση. 4. Το δικαίωµα στην ψυχαγωγία-διασκέδαση. 5. Τα δικαιώµατα του παιδιού, η διάδοση τους, καθώς και η υποστήριξή τους, µέσω του θεσµού του Συνήγορου του παιδιού. Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει ότι τα παιδιά του συγκεκριµένου µειονοτικού δηµοτικού σχολείου, ολοκληρώνοντας τη στοιχειώδη εκπαίδευση, δεν έχουν διαµορφωµένη άποψη, τόσο επί των δικαιωµάτων τους όσο και επί των όρων της διεκδίκησης και άσκησής τους, καθώς δεν έχουν πληροφορηθεί µέσω του θεσµού της Εκπαίδευσης, αλλά και άλλων θεσµών, για το σύνολο των δικαιωµάτων τους επαρκώς. Παρουσιάζονται όµως ώριµα να συζητήσουν πάνω στα δικαιώµατά τους, συµµετέχοντας µε εξαιρετικά µεγάλο ενδιαφέρον στο µάθηµα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής. Η αξιοποίηση της επιθυµίας και της δυνατότητας των παιδιών να προβληµατισθούν και να πράξουν αναφορικά µε τα δικαιώµατά τους µέσα από µελλοντικές εκπαιδευτικές παρεµβάσεις, σε συνδυασµό µε την περαιτέρω διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος, θεωρούµε ότι µπορεί να συµβάλλει σηµαντικά στη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών για την προώθηση της δηµοκρατικής αγωγής στο σχολείο, µε απώτερο στόχο τη δηµιουργία µελλοντικών πολιτών, που θα συµβάλλουν στην προώθηση της ηµοκρατίας. Λέξεις κλειδιά: ικαιώµατα ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού, απόψεις παιδιών, έρευνα-δράση, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, πλαίσιο της λειτουργίας του δικαιώµατος (δηµοκρατία, πολίτης, συµµετοχή) 13

14 2. ιερεύνηση των αντιλήψεων παιδιών προσχολικής ηλικίας για την ατµοσφαιρική ρύπανση Καλίτσης Πασχάλης, ηµητρίου Αναστασία Η έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας 5-6 ετών, για έννοιες που αφορούν στο περιβαλλοντικό πρόβληµα της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Το δείγµα αποτελείτο από 30 νήπια, που φοιτούσαν σε δηµόσια νηπιαγωγεία του νοµού Ξάνθης κατά το σχολικό έτος Οι προβληµατισµοί της έρευνας αφορούσαν: Στις γνώσεις κι αντιλήψεις των παιδιών για τις πηγές ρύπανσης και τους ρύπους της ατµόσφαιρας. Στις επιπτώσεις στο βιοφυσικό κι ανθρωπογενές περιβάλλον. Στη διερεύνηση των συναισθηµάτων τους για την ατµοσφαιρική ρύπανση και στους τρόπους αντιµετώπισης του προβλήµατος. Τα δεδοµένα συλλέχθηκαν µέσω ατοµικών, ηµιδοµηµένων συνεντεύξεων, κατά τη διάρκεια των οποίων ζητήθηκε από τα παιδιά να σχολιάσουν τέσσερις φωτογραφίες και να δώσουν ανοιχτές απαντήσεις, διατυπώνοντας τις αντιλήψεις τους σχετικά µε τους προηγούµενους άξονες. Η ανάλυση των στοιχείων αποκάλυψε ότι τα νήπια αναγνωρίζουν σ ένα βαθµό, τις σχέσεις αλληλεπίδρασης µεταξύ του περιβάλλοντος και των ρυπογόνων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα ευρήµατα της έρευνας µπορούν να συµβάλλουν στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών παρεµβάσεων στην προσχολική εκπαίδευση. Λέξεις κλειδιά: ατµοσφαιρική ρύπανση, αντιλήψεις παιδιών, πηγές ρύπανσης, περιβαλλοντικές επιπτώσεις Ε1. ιερεύνηση της σχέσης µεταξύ της ικανοποίησης των αναγκών των παιδιών, των σχηµάτων γονικής συµπεριφοράς και των ενδο-οικογενειακών διεργασιών Φαλάγγα Κωνσταντίνα, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης µεταξύ της εκτίµησης των παιδιών για την ικανοποίηση βασικών ψυχολογικών αναγκών τους και ενός αριθµού παραγόντων που χαρακτηρίζουν το πλαίσιο της οικογένειας. Η έρευνα διεξήχθη µε χορήγηση ερωτηµατολογίων σε 187 µαθητές της και της Ε ηµοτικού τεσσάρων δηµοτικών σχολείων των Σερρών και τις µητέρες τους. Ελέγχθηκαν µια σειρά υποθέσεων σύµφωνα µε τις οποίες αναµένονταν ότι η εκτίµηση των παιδιών όσον αφορά τα επίπεδα ικανοποίησης των γνωστικών, των συναισθηµατικών και των κοινωνικών αναγκών τους συναρτάται µε δυναµικές πτυχές της οικογενειακής λειτουργίας όπως τα σχήµατα γονικής συµπεριφοράς, την υπερπροστασία του γονιού και τις ενδο-οικογενειακές διεργασίες. Επιπλέον, αναµενόταν ότι ορισµένα σηµαντικά, στη βάση της προηγούµενης βιβλιογραφίας, δοµικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος να σχετίζονται µε την εκτίµηση των παιδιών. Τέλος, επιχειρήθηκε ο έλεγχος της υπόθεσης ότι, συνδυαστικά, τα δοµικά και τα δυναµικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος, σχετίζονται µε την εκτίµηση της ικανοποίησης των αναγκών των παιδιών. Τα ευρήµατα υπέδειξαν µια σύνθετη εικόνα αναφορικά µε τη σχέση των παραγόντων που µελετήθηκαν, καταδεικνύοντας την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα. Λέξεις κλειδιά: ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών, σχήµατα γονικής συµπεριφοράς, ενδο-οικογενειακές διεργασίες, δοµικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού περιβάλλοντος 14

15 Ε2. Προσδοκίες, αναµενόµενα εµπόδια και πεποιθήσεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για τη συνεκπαίδευση παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Κοντόγγονα Ναταλία, Φακίνος Μιχάλης Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των στάσεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών απέναντι στο θεσµό της συνεκπαίδευσης παιδιών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 223 νηπιαγωγοί και δάσκαλοι του ήµου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε µέσω των αναλύσεων είχαν ουδέτερη προς αρνητική στάση απέναντι στο θεσµό, µε µικρές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δυο οµάδων, και τις βασικές πανεπιστηµιακές σπουδές ως τον ισχυρότερο προβλεπτικό παράγοντα στην υιοθέτηση στάσεων σε θετική κατεύθυνση. Πιο αναλυτικά, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν καλύτερα προετοιµασµένοι να διδάξουν και πιο δεκτικοί στην ιδέα της συνεκπαίδευσης παιδιών µε σωµατική ή κινητική αναπηρία, µε µαθησιακές δυσκολίες και µε προβλήµατα λόγου και οµιλίας, και αρκετά αρνητικοί και καθόλου προετοιµασµένοι για την συνεκπαίδευση παιδιών µε σοβαρότερες διαταραχές, όπως ο αυτισµός. Ακόµη, οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν την απουσία κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδοµής, την έλλειψη εµπειρίας, και την ελάχιστη υποστήριξη από το σχολείο και τις σχολικές δοµές ως τα κύρια εµπόδια στην εφαρµογή του θεσµού, και πρότειναν την αναµόρφωση του ισχύοντος αναλυτικού προγράµµατος, την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, και την άµεση εµπειρία µε το θεσµό για την βελτίωση εφαρµογής του. Τα παραπάνω ευρήµατα είναι σύστοιχα µε αυτά παρόµοιων ερευνών του διεθνούς χώρου και αξιοποιούνται στην διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση του θεσµού της συνεκπαίδευσης. Λέξεις κλειδιά: ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συνεκπαίδευση, στάσεις εκπαιδευτικών Ε3. «Εθνοθεωρίες» τσιγγάνων µητέρων για την ανάπτυξη και την εκπαίδευση των παιδιών τους Πεντέρη Ευθυµία, Πετρογιάννης Κωνσταντίνος Παρά την εστίαση του ενδιαφέροντος της ψυχολογικής έρευνας στη µελέτη των ιδεών των γονιών για την ανάπτυξη και την ανατροφή των παιδιών, διαπιστώνεται ένα κενό όσον αφορά µία συνολική θεώρηση του συστήµατος των γονικών πεποιθήσεων. Ιδιαίτερα στην περίπτωση των διαφόρων µειονοτικών πληθυσµών µία τέτοια προσέγγιση θα διευκόλυνε την προσπάθεια ανίχνευσης των πολύπλοκων συνδέσεων των γονικών πεποιθήσεων για την κατανόηση και ερµηνεία των κοινών/παγκόσµιων αλλά και των µοναδικών χαρακτηριστικών των αναπτυξιακών µονοπατιών που ακολουθούνται. Στην παρούσα εργασία εστιάσαµε σε δύο τσιγγάνικους οικισµούς της Κοµοτηνής για να διερευνήσουµε ζητήµατα που σχετίζονται µε τη φύση των γονικών πεποιθήσεων αλλά και τη σύνδεση των πεποιθήσεων µε τη συµπεριφορά των τσιγγάνων µητέρων σε σχέση µε πτυχές της κοινωνικής και γνωστικής ανάπτυξης των παιδιών ηλικίας 6 ετών. Μέσα από ένα συνδυασµό ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων, τα δεδοµένα από τις συνεντεύξεις µε τις τσιγγάνες µητέρες ανέδειξαν ένα σύνθετο πλέγµα συσχετίσεων µεταξύ των διαφόρων διαστάσεων των γονικών πεποιθήσεων και των απόψεων για την κοινωνική και γνωστική λειτουργικότητα του παιδιού. Τα ευρήµατα της έρευνάς µας υποστηρίζουν τον καθοριστικό ρόλο του οικοπολιτισµικού πλαισίου στην κατασκευή των γονικών πεποιθήσεων και δικαιολογούν την ύπαρξη κοινών αλλά και µοναδικών χαρακτηριστικών σε αυτές, κατά τη συγκριτική θεώρησή τους. Λέξεις κλειδιά: τσιγγάνες µητέρες, «εθνοθεωρίες» / συστήµατα γονικών πεποιθήσεων, οικο-πολιτισµικό πλαίσιο, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη 15

16 Συγγραφείς Αδαµοπούλου Μαλαµατή Νηπιαγωγός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης Αµµοχώστου 27, Αλεξανδρούπολη Βουδηλάκη Σοφία Νηπιαγωγός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης Ταχ. Θυρίδα 420, Οικισµός Πέτρινα, Αλεξανδρούπολη Τηλ & Γαβριηλίδου Ζωή Επίκουρος Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ Γώγου Λέλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη Τηλ ηµητρίου Αναστασία Επίκουρος Καθηγήτρια Φυσικών Επιστηµών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ & Θεοδωρίδης Αλέξανδρος Λέκτορας Φιλοσοφικής Ανθρωπολογίας και Αγωγής Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Ν. Χηλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ & Καλίτσης Πασχάλης Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Πάφου 8, Ξάνθη Τηλ Κασάπη Αφροδίτη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης Εύµοιρο, Ξάνθη Τηλ Κατσιάνη Όλγα Κοινωνική Λειτουργός,Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Κογκέζου Παναγιώτα Νηπιαγωγός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης Παλαγία Τ.Θ. 212, Αλεξανδρούπολη Τηλ Κοντόγγονα Ναταλία Νηπιαγωγός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης Αισχύλου 10, Άγιος ηµήτριος Αττικής Τηλ hotmail.com Κουγιουρούκης Χαράλαµπος Κοινωνικός Λειτουργός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Φιλικής Εταιρείας 11, Σάπες - Ροδόπης Τηλ

17 Κουτσούρη Άννα Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ποσειδώνος 17, Θεσσαλονίκη Τηλ & Κουφάκη Εύη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας της Οικογένειας µε έµφαση στις Μειονότητες Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Νέα Χηλή Αλεξανδρούπολη Τηλ Μπεζέ Λουκία Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Ανάπτυξης και Αποκλίσεων Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ & & Παπαδοπούλου Ελισάβετ Κοινωνική Λειτουργός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Νοµαρχία Αθηνών, ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικού Τοµέα Μεσογείων 448 Α, Αγία Παρασκευή Τηλ & Πεντέρη Ευθυµία Νηπιαγωγός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Πειραιώς 9, Καβάλα Τηλ Ρεκαλίδου Γαλήνη Επίκουρος Kαθηγήτρια Παιδαγωγικής στην Προσχολική Εκπαίδευση Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ & Σφυρόερα Μαρία Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδαγωγικής Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Νέα Χηλή-Αλεξανδρούπολη Τηλ & & Τηλιακός Βασίλειος Κοινωνικός Λειτουργός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών, Λαέρτου 3, Κοµοτηνή Τηλ & Τσίγκου έσποινα Νηπιαγωγός, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης Βουλγαροκτόνου 55, Άνω Πεύκη Τηλ & Φακίνος Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ Πετρογιάννης Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Ανάπτυξης Ηλικία του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης Νέα Χηλή - Αλεξανδρούπολη Τηλ Φαλάγγα Κωνσταντίνα Ψυχολόγος, Msc Κοινωνικο-πολιτισµικής εκπαίδευσης και κατάρτισης εµψυχωτών Ενισχυτικής προσχολικής εκπαίδευσης Τραπεζούντος 31, Αλεξανδρούπολη Τηλ

18 18

ο εµψυχωτής στο σχολείο και έξω απ αυτό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ο εµψυχωτής στο σχολείο και έξω απ αυτό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Απριλίου 2006 ο εµψυχωτής στο σχολείο και έξω απ αυτό παρουσίαση προγραµµάτων εµψυχώσεων παρουσίαση ερευνών ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιατµηµατικό ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 1 και Κυριακή 2 εκεµβρίου 2007. προγράµµατα κοινωνικο-πολιτισµικών εµψυχώσεων αξιολόγηση: η αφετηρία της ενισχυτικής εκπαίδευσης

ΙΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 1 και Κυριακή 2 εκεµβρίου 2007. προγράµµατα κοινωνικο-πολιτισµικών εµψυχώσεων αξιολόγηση: η αφετηρία της ενισχυτικής εκπαίδευσης ΙΗΜΕΡΙ Α Σάββατο 1 και Κυριακή 2 εκεµβρίου 2007 προγράµµατα κοινωνικο-πολιτισµικών εµψυχώσεων αξιολόγηση: η αφετηρία της ενισχυτικής εκπαίδευσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ιατµηµατικό ιαπανεπιστηµιακό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα: Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ανάπτυξη παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων στη Γενική, Ειδική και Διαπολιτισμική Αγωγή, με έμφαση στην Καινοτομία και

Διαβάστε περισσότερα

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2

12/11/16. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2. Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 2/2 Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα» 1/2... είναι ένα εκπαιδευτικό θέμα ή ζήτημα που ένας ερευνητής παρουσιάζει και αιτιολογεί σε μία έρευνητική μελέτη θέμα πρόβλημα σκοπός - ερωτήματα Τι είναι «ερευνητικό πρόβλημα»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδιο Ετήσιας Έκθεσης Αυτοαξιoλόγησης Υλοποίηση, Παρακολούθηση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό

ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ. Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Κατάρτιση του προσωπικού των σχολείων Ειδικής Αγωγής στον Επαγγελµατικό Προσανατολισµό Επιµορφωτικό Σεµινάριο ετήσιας διάρκειας (420 ωρών) για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας

Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Τμήμα: Σύγχρονο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Τρόπος υλοποίησης: Σύγχρονα Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών

Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Κοινωνικές ανισότητες και οικονομική κρίση: από τα ερευνητικά δεδομένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στήριξης των εκπαιδευτικών Ερευνητική ομάδα Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου : Αλεξάνδρα Ανδρούσου,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 19 ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 37 1.1. Λειτουργικός ορισµός των εννοιών 38 1.1.1. Λειτουργικός ορισµός της έννοιας παλιννοστούντες 38 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων

Παραδοτέο Π Κωδικοποίηση των γνωστικών περιοχών και µονάδων 1 ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προπτυχιακών Προγραµµάτων Σπουδών ιεύρυνση τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών συγχρηµατοδοτείται µέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των Τ.Ε. των Δημοτικών σχολείων για το εξειδικευμένο πρόγραμμα των μαθητών με νοητική ανεπάρκεια Ερευνητική προσέγγιση ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Μελέτη των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Παρασκευή Καβαλάρη Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δόμνα Μίκα Κακανά

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών

12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών 12 Σταθμισμένα διερευνητικά ανιχνευτικά εργαλεία κριτήρια μαθησιακών δυσκολιών Διαδικασίες διαχείρισης περίπτωσης Στάδιο 1 Εντοπισμός Στάδιο 2 Αξιολόγηση Στάδιο 3 Παρέμβαση Στάδιο 4 Υποστήριξη Παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49

Η Περιβαλλοντική Αγωγή στη Δημοτική Εκπαίδευση και οι τάσεις των δασκάλων... 49 Εισαγωγή... 15 Αλέξανδρος Γεωργόπουλος και Ευγενία Φλογαΐτη Σχηματοποίηση των εννοιών Μια διδακτική στρατηγική στη διάθεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εφαρμογή σε διδακτική ενότητα του νερού Γ τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Εφαρμογές Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ευαγγελία Μανούσου Εκπαιδευτικός, Υποψήφια διδάκτωρ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Μερικά διεθνή παραδείγματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι

ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ÂÚÈÂ fiìâó ΕΙΣΑΓΩΓΗ................................................... 15 ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ-ΝΑΚΟΥ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ Α. Η αξιολ γηση της ψυχολογικής και σχολικής λειτουργικ τητας µε τη χρήση τυποποιηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 27/7/2012 Αρ. Πρωτ. 544 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΠΕΙΡΑΙΑ Ταχ. /νση: Ασκληπιού & Παπαστράτου

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία

Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο των προγραμμάτων της συνεκπαίδευσης μαθητών/ριών με ΕΕΑ ή και Αναπηρία Κωνσταντίνα Πηλείδου Σχολική Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ Σταυρούπολη 05/09/2017 https://pileidou.wordpress.com/

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων

Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Κάππας Σπυρίδων Δεύτερη Συνάντηση ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Κάππας Σπυρίδων ΟΜΑΔΑ είναι μια συνάθροιση ατόμων στην οποία το καθένα έχει συνείδηση της παρουσίας των άλλων, ενώ ταυτόχρονα βιώνει κάποια μορφή εξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ

Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων. Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Εκπαιδευτική Έρευνα: Μέθοδοι Συλλογής και Ανάλυσης εδομένων Επιμέλεια: Άγγελος Μάρκος, Λέκτορας ΠΤ Ε, ΠΘ Περιεχόμενο μαθήματος (γενικά) Μέρος Ι: Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Έρευνα Μέρος ΙΙ: Ποσοτικές Προσεγγίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΚΟΠΟΣ Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση και κριτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2 η Συνάντηση Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΤΕΑ 9.45 10.00: Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Φίλιππο Βλάχο (Αναπληρωτή Καθηγητή) Σάββατο 15 /6 /2013 Συνεδρία 1 ΨΓ1 Γρηγορίου Φωτεινή Αυτισμός- αναγνώριση και κατανόηση της αμηχανίας σε παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος / Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Α/Α

Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος / Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Α/Α 1 Κατάλογος Πτυχιακών Εργασιών για το Ακαδημαϊκό έτος 2012 2013 247/17.04.13 Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή/τριας Α.Ε.Μ. Επιβλέπων/ουσα Θέμα Τζαμπάζη Ευαγγελία 3429 2 Στούρου Ελένη 3473 Α. Πραγματικά και

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 1: Εισαγωγή Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Ενημέρωση για το περιεχόμενο του μαθήματος Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004

Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2. Ιωάννινα 2004 Αθανάσιος E. Γκότοβος 1 Μαθητές και πολιτισµική ετερότητα: Εµπειρίες, αντιλήψεις και στάσεις των µαθητών απέναντι στο διαφορετικό 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία ΑΔΙΑΦΟΡΊΑ Ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ; Η ΕΠΙΛΟΓΉ ΕΊΝΑΙ ΔΙΚΉ ΣΟΥ! 10% του πληθυσμού είναι άνθρωποι με αναπηρία κι όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί; Ένα από

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή PROJECT Η διεξαγωγή σχεδίων εργασίας στο σύγχρονο σχολείο, προβάλλει ως αναγκαιότητα, για την ανάπτυξη της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης των µαθητών, καθώς και όλων εκείνων των ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19

Περιεχόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 έσπω Κυπριανού 5 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ (Παντελής Γεωργογιάννης) 19 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 23 ιατύπωση του προβλήµατος 25 Οριοθέτηση του προβλήµατος 28 Αναγκαιότητα και χρησιµότητα της έρευνας 29 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας..

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 3. ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Πρωτόγονη και αρχαία περίοδος. Ελληνική και Ρωμαϊκή περίοδος.. Μεσαίωνας.. 8 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α 1. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Φύση και έννοια της αναπηρίας Η συνειδητοποίηση της αναπηρίας.. Η στάση της οικογένειας απέναντι στο παιδί με αναπηρία Στάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 10: Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: Οργάνωση δραστηριοτήτων ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Ημερομηνίες ΠΑ 2015-2016 Ημερομηνίες ΠΑ Έργο 15-18/3/2016 & 21-24/3/2016 Παρακολούθηση προγράμματος Νηπιαγωγείου 28/3-1/4/2015 & 4-8/3/2015 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Αλεξανδρούπολη 08/04/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στο μοντέλο Lesson Study Το «Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών» του Τ.Ε.Ε.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ]

Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά ] Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο [Σχολική χρονιά 2010-2011] 1. Ταυτότητα της Έρευνας Η έρευνα «Οι Διαστάσεις του Λειτουργικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο» διεξήχθη από το ΚΕΕΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο

Παράρτημα Ι. Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών. Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Παράρτημα Ι Κλίμακα Διερεύνησης Προσδοκιών Ερωτηματολόγιο Οι Προσδοκίες μου από το σεμινάριο Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας με τις παρακάτω προτάσεις, με βάση την επεξήγηση που ακολουθεί:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο. Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτική Ψυχολογία Μάθημα 2 ο Γνωστικές Θεωρίες για την Ανάπτυξη: Θεωρητικές Αρχές και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση Αντιπαράθεση φύσης ανατροφής η ανάπτυξη είναι προκαθορισμένη κατά την γέννηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα