ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της έρευνας της τοπογραφίας της Θεσσαλονίκης αποτελεί το θαλάσσιο τείχος της πόλης, καθώς και όλα εκείνα τα κτίσματα που σχετίζονταν με τον ένα ή άλλο τρόπο μαζί του. Πρώτη συνολική προσπάθεια προσέγγισης του ζητήματος αυτού συνιστά η γνωστή μελέτη του X. Μπακιρτζή1. Έκτοτε υπήρξε μία σειρά μελετημάτων, που είτε επιβεβαίωσαν είτε αμφισβήτησαν τμήματα της αρχικής μελέτης αυτού του τμήματος των τειχών και της τοπογραφίας της περιοχής γενικότερα2. 3 Στην εργασία αυτή τίθενται νέα ζητήματα για τη σχέση της ρωμαϊκής με τη βυζαντινή θαλάσσια οχύρωση, αλλά και το θέμα του λιμανιού ή των λιμανιών, τα οποία είχε η πόλη. Η Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε από τον Κάσσανδρο περί το 316 π.χα Κτίστηκε ενδεχομένως κατά το ιπποδάμειο σύστημα και το τείχος της περιέβαλλε την πόλη, φθάνοντας ώς τη θάλασσα4, ενώ κατά μία νεότερη άποψη ακολουθούσε βόρεια και ανατολικά την πορεία του μεταγενέστερου ρωμαϊκού τείχους, δυτικά την οδό Δημητρίου Πολιορκητού, ενώ νότια την οδό Κασσάνδρου ή Φιλίππου, αφήνοντας έτσι σχετικά μακριά το λιμάνι της5. Η έλευση των Ρωμαίων το 168 π.χ. όχι μόνο δεν αποδείχθηκε ανασταλτικός παράγοντας στην εξέλιξη της πόλης, αλλά αντίθετα βοήθησε στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Τον 2ο μ.χ. αιώνα η πόλη κοσμείται με τα μεγάλα 1. X. Μπακιρτζής, «Η θαλάσσια οχύρωση της Θεσσαλονίκης», Βυζαντινά 7 (1975) (στο εξής: «Θαλάσσια οχύρωση»), 2. Νωρίτερα είχε παρουσιαστεί η μελέτη του Μ. Vickers, «The Byzantine Sea Walls of Thessaloniki», Balkan Studies 11 (1970) (στο εξής: «Sea Walls»). Ακολούθησαν άλλοι: Γ. Θεοχαρίδης, Μακεδονικά 15 (1975) (βιβλιοκρισία X. Μπακιρτζή) J. Μ. Spieser, «Note sur le rempart maritime de Thessalonique», TM 8 (1981) (στο εξής: «Note») Γ. Γούναρης, Τα τείχη της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη J. Μ. Spieser, Thessalonique et ses monuments du IVe au Vie siècle. Contribution à l étude d une ville paléochrétienne, Paris 1984 (ειδικά το κεφ. Il που αφορά στα τείχη) (στο εξής: Thessalonique et ses monuments) Γ. Τσάρας, «Τοπογραφικά της Θεσσαλονίκης II», Μακεδονικά 22 (1982) Μ. Vitti, Η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από την ίδυσή της έως τον Γαλέριο, Αθήνα 1996 Γ. Βελένης, Τα τείχη της Θεσσαλονίκης από τον Κάσσανδρο ως τον Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη 1998 (στο εξής: Τείχη). 3. A. Vacalopoulos, A History of Thessaloniki, Θεσσαλονίκη 1993, σσ Μ. Vickers, «Hellenistic Thessaloniki», JHS 92 (1972) (στο εξής: «Hellenistic Thessaloniki») Vitti, ό.π., σσ , Βελένης, Τείχη, σσ του ίδιου, «Πολεοδομικά Θεσσαλονίκης», Το Αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 10Β (στο εξής: ΑΕΜΘ) (1996) , (στο εξής: «Πολεοδομικά»).

2 114 Περικλής Φωτιάδης δημόσια κτήρια της Αγοράς, ενώ λίγο αργότερα χάρη στα νέα της τείχη αποκρούει δύο αλλεπάλληλες πολιορκίες των Γότθων (254,268)6. Το τέλος του 3ου αιώνα βρίσκει τη Θεσσαλονίκη να επιλέγεται από τον καίσαρα Γαλέριο ως πρωτεύουσα της επαρχίας του ανατολικού Ιλλυρικού, γεγονός που σηματοδοτεί νέες εξελίξεις στην ανάπτυξη της πόλης με την ανέγερση του μεγαλοπρεπούς ανακτορικού συγκροτήματος7. Από τα τέλη του 4ου αιώνα τα τείχη της Θεσσαλονίκης ενισχύονται διαδοχικά από χριστιανούς αυτοκράτορες, σε όλο το μήκος του περιβόλου τους, ο οποίος έφθανε συνολικά τα οκτώ χιλιόμετρα, αρχίζοντας από τα πεδινά τμήματα8. Είναι η οχύρωση που διακρίνουμε σήμερα σε μήκος τεσσάρων περίπου χιλιομέτρων, ενώ πολύ λιγότερα είναι τα ρωμαϊκά και ελληνιστικά λείψανά της. Τίποτε, όμως, δεν σώθηκε σε μεγάλο ύψος από τη θαλάσσια οχύρωση, η οποία κατεδαφίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν οι Τούρκοι έθεσαν σε εφαρμογή ευρύ πρόγραμμα εξωραϊσμού και εξευρωπαϊσμού της «μεσαιωνικής» πόλης9. Με βάση όσα δημοσιεύθηκαν από τον Μπακιρτζή για το θαλάσσιο τείχος, αλλά και όσα αρχαιολογικά ευρήματα έδωσαν οι σωστικές ανασκαφές μετά την αρχική δημοσίευση, είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε με ασφάλεια την πορεία του βυζαντινού θαλάσσιου τείχους. Ξεκινούσε από τον ΝΑ γωνιαίο πύργο, τον μεταγενέστερο Λευκό Πύργο, συνέχιζε για λίγο στην οδό Π. Μελά (Νέα Διαγώνιος) και στο ύψος της οδού προξένου Λ. Κορόμηλά καμπτόταν προς τα δυτικά, ώσπου κατέληγε κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, στον ΝΑ γωνιαίο πύργο της θαλάσσιας οχύρωσης. Από εκείνο το σημείο και πέρα διαμορφωνόταν το οχυρωμένο λιμάνι της πόλης. Το θαλάσσιο τείχος, μετά τα δημοσιευμένα τμήματά του από τον Μπακιρτζή, εντοπίστηκε και σε άλλα οκτώ σημεία10. Εξετάζοντας τα στοιχεία που προέκυψαν από νεότερες σωστικές ανασκαφές, επιβεβαιώνεται η αρχική άποψη ότι το εξωτερικό μέτωπο του τείχους βρεχόταν από τη θάλασσα11. Το πρόβλημα που προκύπτει είναι οι οικοδομικές φάσεις αυτού του τείχους και η σχέση του με το προγενέστερο ρωμαϊκό του 3ου αιώνα. Ο Μπακιρτζής, συζη 6. Vacalopoulos, ό.π., αα , Ό.π., σσ Βελενης, Τείχη, αα , Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ. 291(1). 10. Π. Λαζαρίδης, Αρχαιολογικό Δελτίο (στο εξής: ΑΔ) 30 (1975) Β2,264- Ε. Κουρκουτίδου- Νικολαΐδου - X. Τσιούμη - Θ. Παζαράς, ΑΔ 31 (1976) Β2, 270 Ε. Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου - X. Τσιούμη, ΑΔ 33 (1978) Β2, 239- Ε. Μαρκή, ΑΔ 45 (1990) Β2, 341- Δ. Ναλμπάντης, ΑΔ 47 (1992) Β2, 437. Τα τελευταία χρόνια έρευνες αποκάλυψαν τμήματα του τείχους και σε δύο άλλα οικόπεδα, στη γωνία των οδών Δ. Γούναρη με Π. Μελά και στη γωνία Καλαποθάκη με Κομνηνών. 11. Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ. 298.

3 Παρατηρήσεις στο θαλάσσιο τείχος της Θεσσαλονίκης 115 τώντας την πορεία του παλαιότερου τείχους, υποστήριξε ότι ξεκινούσε από τον ΝΑ γωνιαίο πύργο, ακολουθούσε εσωτερικά την οδό Π. Μελά και κατόπιν καμπτόταν προς δυτικά στο ύψος της οδού Μητροπόλεως12. Με την πορεία του ρωμαϊκού αυτού τείχους συσχετίστηκαν τέσσερα σημεία13. Από αυτά το δυτικότερο χαρακτηρίστηκε ως τμήμα οχύρωσης από πληροφορία ιδιώτη, χωρίς άλλα στοιχεία14. Εξίσου αμφίβολο είναι και το τμήμα που χαρακτηρίστηκε ρωμαϊκό στο οικόπεδο Μητροπόλεως 80 (σχ. 1/1). Παρά το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον φαίνεται στο σχέδιο, ο τοίχος ακολουθεί παράλληλα το «παλαιοχριστιανικό» από την εσωτερική του πλευρά, το μικρό πλάτος του καθιστά απαγορευτική τη χρήση του ως τείχος15. Ως τμήμα της ρωμαϊκής οχύρωσης μπορεί να θεωρηθεί και αυτό που βρέθηκε σε οικόπεδο στη γωνία των οδών Μητροπόλεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης16 (σχ. 1/3). Εξίσου προβληματικό είναι και το τμήμα, το θεωρούμενο ως μεταγενέστερο του ρωμαϊκού, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου (Λεωφόρου Νίκης) 75, γιατί και αυτού η πορεία δεν συμφωνεί με το τμήμα του επίσης μεταγενέστερου τείχους, που αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε οικόπεδο στη γωνία των οδών Π. Μελά και Δ. Γούναρη17. Από αυτό το εύρημα προκύπτει ότι το μεταγενέστερο τείχος δεν είχε μία τόσο ομαλή κατεύθυνση προς την οδό προξένου Λ. Κορόμηλά, όσο δείχνει το σχέδιο στη μελέτη του Μπακιρτζή18. Στα δυτικά το ίδιο τείχος βρέθηκε σε δύο οικόπεδα στη νοητή ευθεία της οδού προξένου Λ. Κορόμηλά, επί της οδού Καλαποθάκη 3 και Καλαποθάκη με Κομνηνών γωνία, πολύ πιο κοντά στην πλατεία Ελευθερίας, όπου και πρέπει να περατωνόταν Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σχ Ό.π σσ Ό.π., σ. 297 (20). 15. Ό.π. Το πλάτος του τοίχου, που χαρακτηρίστηκε ως ρωμαϊκό τείχος, είναι 90 εκατοστά. Τρία περίπου μέτρα νοτιότερα ο Μπακιρτζής διέκρινε τα ίχνη άλλου μεγαλύτερου τοίχου, που χαρακτηρίζει ως παλαιοχριστιανικό τείχος. Ο Θεοχαρίδης προβάλλει ενστάσεις σχετικά με τα ευρήματα του συγκεκριμένου οικοπέδου, αλλά και γενικότερα για την πορεία του ρωμαϊκού τείχους και τη σχέση του με το χαρακτηρισμένο από τον Μπακιρτζή ως παλαιοχριστιανικό, Θεοχαρίδης, ό.π., σσ και σποραδικά. Το θέμα θίγεται και από άλλους, Spieser, «Note», σ. 480 (16), Βελένης, Τείχη, σσ. 55, Πιστεύω ότι το τμήμα αυτό του μεγαλύτερου τείχους μπορεί να χαρακτηριστεί ρωμαϊκό και να συνδεθεί με αυτό του γειτονικού οικοπέδου της οδού Μητροπόλεως 92 (σχ. 1/2), όπου και δίνεται εξίσου ένα μεγάλο πλάτος τείχους (περί τα 3 μέτρα). Αναμφισβήτητα αποτελεί ερώτημα το πλάτος του ρωμαϊκού αυτού τείχους, που δεν συμβαδίζει με το πλάτος των χερσαίων ρωμαϊκών τειχών. Για τις διαστάσεις των ρωμαϊκών τειχών και τη σταδιακή ενίσχυσή τους βλ. Βελένης, Τείχη, σσ I. Βοκοτοπούλου, ΛΑ 35 (1980) Β2, 365. Την ταύτιση έκανε πρώτος ο Vitti, ό.π., σ Το πρόβλημα όμως που τίθεται είναι το μικρότερο πλάτος του τείχους (1,60 μ.) σε αντίθεση με αυτό των γειτονικών οικοπέδων επί της οδού Μητροπόλεως 80 και 92 (3 μ.). 17. Την ανασκαφή διεξήγαγε ο αρχαιολόγος της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων I. Κανονίδης. 18. Βλ. σημ Για το πρώτο οικόπεδο βλ. Δ. Ναλμπάντης, ΑΔ 47 (1992) Β2, 437, πίν. 121γ. Το δεύτερο

4 Περικλής Φωτιάδης Επανερχόμενος στο θέμα της πορείας της ρωμαϊκής οχύρωσης, θα επισήμανα δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι η πορεία της ακτογραμμής μέχρι την εποχή ανέγερσης του ρωμαϊκού τείχους και το δεύτερο η παρουσία ή μη ανασκαφικών δεδομένων στο τμήμα της πόλης, κάτω από την οδό Τσιμισκή και ως το σημείο, όπου με σχετική βεβαιότητα εντοπίστηκε τμήμα του τείχους αυτού, στο ανατολικό πέρας της οδού Μητροπόλεως. Τελευταία, υποστηρίχθηκε ότι ως τη χρονική περίοδο ανέγερσης του ρωμαϊκού τείχους η ακτογραμμή έφθανε περίπου μέχρι την οδό Τσιμισκή, όπως αυτή διαγραφόταν μέχρι την επαναχάραξή της πριν μερικές δεκαετίες20. Την άποψη αυτή φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν από τη μια η παντελής έλλειψη ανασκαφικών δεδομένων, προγενέστερων της ανέγερσης του τείχους στο δυτικό τμήμα (περίπου από την οδό Αριστοτέλους έως το λιμάνι του Κωνσταντίνου), και από την άλλη η αποκάλυψη κάποιων υστεροελληνιστικών και κυρίως ρωμαϊκών κτισμάτων στο ανατολικό τμήμα21. Η παρατήρηση αυτή, που σχετίζεται με την πορεία της ακτογραμμής με κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ στην ανατολική πλευρά ώς την οδό Τσιμισκή και σταδιακή ομαλοποίηση προς τα δυτικά, φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται και από την όμοια κατεύθυνση που έχουν όλα αυτά τα προγενέστερα κτίσματα μαζί με άλλα που κτίστηκαν πάνω σ αυτά, όταν ήδη είχε ανεγερθεί το τείχος22. Από την παλιά εξάλλου πορεία της οδού Τσιμισκή, που έφθανε μέχρι την πλατεία Εμπορίου, είναι δυνατό να κατανοηθεί πώς περίπου διαγραφόταν η ακτογραμμή την εποχή της ανέγερσης του τείχους. Ο Vickers, συζητώντας τη θέση των πυλών του λιμανιού και τη σχέση τους με άλλες και χρησιμοποιώντας ένα σχετικό χωρίο του Εβλιγιά Τσελεμπή για τη διαδρομή του από την πύλη Ρώμα ώς την πύλη του λιμανιού (Harbour gate), υποστήριξε ότι αυτή έγινε μέσω της παλιάς οδού Τσιμισκή, που διέσωσε έναν αρχαιότερο δρόμο23. οικόπεδο ανέσκαψε πρόσφατα ο αρχαιολόγος της 9ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων I. Κανονίδης. 20. Βελένης, «Πολεοδομικά», σ. 492 του ίδιου, Τείχη, σ. 20. Για τη σταδιακή έμπληση της θάλασσας με μία τέτοια κατεύθυνση βλ. Σ. Τσότσος, «Θέματα γεωτεχνικής μηχανικής σχετικά με την οικιστική-πολεοδομική ιστορία της Θεσσαλονίκης», Αφιέρωμα στον Δ. Βαλαλά, Θεσσαλονίκη 1995, σσ , Για την παλαιά κατεύθυνση της οδού Τσιμισκή βλ. Β. Δημητριάδης, Τοπογραφία της Θεσσαλονίκης κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας , Θεσσαλονίκη 1983, χάρτης «η Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ού αιώνα» Α. Καραδήμου-Γερόλυμπου, Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917, Θεσσαλονίκη 1995, σ. 20, όπου δίνεται σχέδιο της πόλης πριν την πυρκαγιά του Για την παρουσία τέτοιων κτισμάτων στην ανατολική πεδινή πλευρά της πόλης βλ. Βελένης, «Πολεοδομικά», σσ Ε. Μαρκή, «Η Αγία Σοφία και τα προσκτίσματά της μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα», Θεσσαλονικέων Πόλις 1 (1997) (στο εξής: «Η Αγία Σοφία»). 23. Vickers, «Sea Walls», σ. 265.

5 Παρατηρήσεις στο θαλάσσιο τείχος της Θεσσαλονίκης 117

6 118 Περικλής Φωτιάδης Ο Εβλιγιά όμως δεν αναφέρει την πύλη Ρώμα24, ενώ είναι σαφής όταν μιλά για τη διαδρομή του προς το λιμάνι «δια της εσωτερικής πλευράς του τείχους», και συγκεκριμένα έως την πύλη της σκάλας ή της αποβάθρας (iskele Kapisi)25. Άρα ο Εβλιγιά δεν ακολούθησε την πορεία της παλιάς οδού Τσιμισκή, αλλά αυτήν των παλαιών οδών προξένου Λ. Κορόμηλά και Καλαποθάκη ώς την πύλη της αποβάθρας. Ορθά όμως ο Vickers απέδωσε τη σύνδεση των δύο πυλών, της Ρώμα και του Γιαλού, οι οποίες ανοίχθηκαν κατά τον 3ο αιώνα, όταν ανεγέρθηκε το ρωμαϊκό τείχος και διατήρησε έτσι τον δρόμο, μέσω του οποίου μπορούσε κάποιος να διαβεί εσωτερικά το ρωμαϊκό τείχος. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη την πορεία της ακτογραμμής κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, είναι πιθανό το ρωμαϊκό τείχος του 3ου αιώνα να μην ακολουθούσε την πορεία της οδού Μητροπόλεως αλλά αυτήν της παλιάς οδού Τσιμισκή26 (σχ. 1). Το αμέσως επόμενο ζήτημα που προκύπτει είναι η θέση του ρωμαϊκού λιμανιού, η σύνδεσή του με την οχύρωση και η προστασία του. Οι περισσότεροι σήμερα υποστηρίζουν ότι το ρωμαϊκό λιμάνι της πόλης βρισκόταν στα ΝΑ της, κοντά στον γωνιαίο ΝΑ πύργο27. Η θέση του δεν έχει αποδειχθεί ανασκαφικά και είναι πιθανό να βρισκόταν στη δυτική πλευρά της πόλης, όπου διαμορφωνόταν μεγαλύτερος όρμος. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το ρωμαϊκό τείχος στην περιοχή της πλατείας Εμπορίου πιθανόν να καμπτόταν ελαφρά προς βόρεια μέχρι την σημερινή οδό Φράγκων, όπου και διαμορφωνόταν το ρωμαϊκό λιμάνι. Την ύπαρξη ενός τέτοιου λιμανιού υπονοεί η πύλη που μάλλον προϋπήρχε στη θέση της πύλης του Λέοντος, στη συμβολή των οδών Λέοντος Σοφού και Φράγκων (σχ. 1/4). Η πύλη αυτή λοιπόν φαίνεται ότι προϋπήρχε του κωνσταντίνειου λιμένα και μέσω της μεγάλης πομπικής οδού, λείψανα της οποίας βρέθηκαν στην οδό Αντιγονιδών, βόρεια της Εγνα- 24. Ν. Μοσχόπουλος, «Η Ελλάς κατά τον Εβλιά Τσελεμπή», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών 16 (1940) 330- Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ Μοσχόπουλος, ό.π. Ο Μπακιρτζής ταυτίζει τις δύο πύλες (του Γιαλού και της Αποβάθρας), βλ. Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ Με αυτόν τον τρόπο όμως δεν νοείται αλλαγή του ονόματος της πύλης, όταν μάλιστα σε γκραβούρες διαπιστώνεται η ύπαρξη αυτής της πύλης, η οποία φαίνεται ότι είχε ήδη ανοιχθεί, όταν ο Εβλιγιά Τσελεμπή επισκέφθηκε την πόλη, το Τη μη ταύτιση των πυλών αυτών ενισχύει ο ισχυρισμός του Χατζηιωάννου που αναφέρει ότι σε μικρή πλατεία με κρήνη (τη σημερινή πλατεία Εμπορίου), όπου υπήρχε παλιά η πύλη του Γιαλού, κατέληγε η οδός των παλαιών ιχθυοπωλείων, πράγμα που επιβεβαιώνει και ο Δημητριάδης. Βλ. σχετικά Μ. Χατζηιωάννου, Αστνγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογραφική περιγραφή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 21976, σσ Δημητριάδης, ό.π., σσ , Αναφορά για μία τέτοια πορεία του τείχους στα ρωμαϊκά χρόνια κάνει και ο Βελένης, «Πολεοδομικά», σ Ο ίδιος, όμως, στη μελέτη των τειχών της Θεσσαλονίκης, αν και τοποθετεί την ακτογραμμή βορειότερα (βλ. σημ. 20), στη σχεδιαστική αποκατάσταση δίνει την πορεία του ρωμαϊκού τείχους στο ύψος της οδού Μητροπόλεως, Βελένης, Τείχη, σ. 18 (σχ. 1). 27. Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ Θεοχαρίδης, ό.π., σ. 387.

7 Παρατηρήσεις στο θαλάσσιο τείχος της Θεσσαλονίκης 119 τίας οδού (της Λεωφόρου των Βυζαντινών), οδηγούσε κατευθείαν στα ιερά της περιοχής της οδού Καραολή και Δημητρίου (πρώην Διοικητηρίου). Με αυτό τον τρόπο και αν πράγματι η ρωμαϊκή αυτή οδός έφθανε μέχρι την πύλη που προαναφέρθηκε, αποκαθίσταται ο ρωμαϊκός κάνναβος τουλάχιστον σ αυτήν την περιοχή της πόλης, που ούτως ή άλλως βρίσκεται πολύ κοντά στην Εγντία οδό28. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν τον 3ο αιώνα, όταν ανεγέρθηκαν τα ρωμαϊκά τείχη της πόλης, εκτός από την πύλη που αναφέρθηκε πιο πάνω, είχε ανοιχθεί στην ίδια πλευρά και η πύλη του Γιαλού. Μία πύλη στην ίδια ευάλωτη από αμυντικής άποψης πλευρά, λίγες δεκάδες μέτρα ανατολικά από την προηγούμενη είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Αντίθετα, η τοποθέτησή της στο μικρό τμήμα τείχους από την πλατεία Εμπορίου ώς την οδό Φράγκων φαίνεται φυσιολογικότερη, όχι μόνο για λόγους άμεσης σύνδεσής της με την πύλη Ρώμα μέσω της οδού κατά μήκος του ρωμαϊκού θαλάσσιου τείχους αλλά και για λόγους αποτελεσματικότερης προστασίας29 (σχ. 1/5). Στο γνωστό σχέδιο του Gravier d Ortieres30 δόθηκε η εξήγηση ότι η πύλη του Γιαλού βρίσκεται στο βόρειο τείχος του λιμένα31. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι ο σχεδιαστής όφειλε να αποδώσει οπωσδήποτε την πύλη στο σχέδιό του, και άλλος τρόπος από τον μετωπικό δεν υπήρχε στην απόδοση του ανατολικού τμήματος του λιμένα. Μπροστά από το ρωμαϊκό λιμάνι πρέπει να φανταστούμε την ύπαρξη αποβάθρας, όπου αγκυροβολούσαν τα πλοία. Μεγάλο όμως θέμα θα προέκυψε με την κατασκευή του λιμανιού του Μ. Κωνσταντίνου περί τα 322, μερικές δεκαετίες μετά την ανέγερση των ρωμαϊκών τειχών της πόλης και μερικά χρόνια μετά την κατασκευή του επιβλητικού γαλεριανού συγκροτήματος. Το λιμάνι, αναφέρεται από τον Ζώσιμο32, κατασκευάστηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο, γιατί δεν υπήρχε άλλο, ικανό να δεχθεί τον στόλο του αυτοκράτορα. Η πληροφορία αυτή βέβαια δεν αποκλείει σε καμία περίπτωση την ύπαρξη παλαιότερου λιμανιού, για το οποίο έγινε λόγος παραπάνω, στη θέση ίσως όπου ο Κωνσταντίνος κατασκεύασε το δικό του33. Μπροστά εξάλλου από το ανάκτορο του Γαλερίου θα πρέπει να υπήρχε μικρή προβλήτα ή αποβάθρα για την εξυπηρέτηση του αυτοκράτορα34, όχι 28. Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ. 323 Vitti, ό.π., σσ. 74, Την άποψη ότι η πύλη του Γιαλού βρισκόταν στο ανατολικό τείχος του λιμένα διατύπωσαν ο Χατζηιωάννου και ο Vickers. Βλ. σχετικά Χατζηιωάννου, ό.π., σσ Vickers, «Sea Walls», σ Vickers, «Sea Walls», σσ. 279 (σχ. Ia-Ib), 280 (σχ. Ila) Tafrali, Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σσ. 18, 111- Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ Spieser, Thessalonique et ses monuments, σ Ζώσιμος, Hist., II, 22 (έκδ. F. Paschoud, Paris, 1971, σ. 93). 33. Tafrali, ό.π., σ. 15(3) Vickers, «Sea Walls», σ Vickers, «Hellenistic Thessaloniki», σ Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σσ Γ. Κνιθάκης, «Το Οκτάγωνο της Θεσσαλονίκης. Νέα προσπάθεια αναπαραστάσεως»,

8 120 Περικλής Φωτιάδης όμως και ένα πλήρες διαμορφωμένο λιμάνι. Τα όρια του λιμανιού του Κωνσταντίνου διέσωσαν στους αιώνες η περιοχή των Λαδάδικων και το πολύπλοκο πολεοδομικό σύστημα στην περιοχή, νότια της οδού Φράγκων. Το μεγάλο αυτό λιμάνι το εμβαδόν του οποίου έφθανε τα τ.μ.35 χαρακτηρίστηκε σκαπτό, θεωρήθηκε δηλαδή αποτέλεσμα εκτεταμένων εκσκαφικών εργασιών στην περιοχή. Ένα τόσο μεγάλο όμως έργο, και μάλιστα σε μία εποχή κατά την οποία ο Κωνσταντίνος το είχε άμεση ανάγκη εν όψει της σύγκρουσής του με τον Λικίνιο, θα ήταν δύσκολο να δεχθούμε ότι ήταν προϊόν τέτοιων εργασιών, όταν μάλιστα στην περιοχή αυτή, όπως προαναφέρθηκε, η θάλασσα εισχωρούσε βαθιά στη στεριά36. Η κατασκευή κατά συνέπεια του λιμανιού πρέπει να συνδέεται περισσότερο με εργασίες επιχωμάτωσης και λιγότερο αποχωμάτωσης. Για να του δοθεί το σχήμα που περιγράφει πολύ αργότερα ο I. Καμενιάτης37, πιθανότατα κατασκευάστηκε ο μώλος (σχ. 1/6), το μετέπειτα τζερέμπουλο, ενώ, για να οριοθετηθεί και από τα ανατολικά, επιχωματώθηκε η αντίστοιχη αυτή περιοχή του λιμανιού38 (σχ. 1/7). Οι ενέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να αλλάξει το τοπίο μπροστά από τα θαλάσσια τείχη της πόλης. Οι όποιες λιμενικές εγκαταστάσεις πριν την κατασκευή του κλειστού λιμένα καταστράφηκαν ή διασκευάστηκαν, ενώ πιθανόν η ακρογιαλιά μπροστά από τα τείχη να μεγάλωσε, κυρίως στον χώρο δίπλα στο λιμάνι. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της στοάς Τόττη, παρά το γεγονός ΑΔ 30(1975), Μελέτες, Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ Βελένης, «Πολεοδομικά», σ Ιωάνναν Καμενιάτου στην άλωση της Θεσσαλονίκης (904 μ.χ.), εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια Γ. Τσάρας, Θεσσαλονίκη 1987, σ Η πλήρης εικόνα του λιμανιού είναι ασαφής. Ειδικότερα ο Μπακιρτζής, σχολιάζοντας τη ΝΔ γωνία της οχύρωσης της πόλης, υποθέτει ότι κάποιο σημείο του λιμανιού στο μέρος αυτό ήταν ανοχύρωτο κατά την τρίτη πολιορκία από τους Σλάβους και κατά συνέπεια προσπελάσιμο με την περίεργη κατασκευή που έκαναν οι Σλάβοι. Δεν τα κατάφεραν εξαιτίας της θείας επέμβασης του Αγίου Δημητρίου, που την κατέστρεψε. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπήρχε κάτι ανοχύρωτο στο σημείο αυτό του λιμένα, αν εξαιρέσει βέβαια κανείς τον μώλο, που είχε πρόχειρα οχυρωθεί με ξύλινο φράκτη. Οι πληροφορίες εξάλλου των Θαυμάτων δεν αναφέρουν ανοικτά στον εχθρό σημεία στα τείχη. Αυτό που με έμφαση τονίζουν είναι μόνο το περίεργο της ξύλινης αυτής επιθετικής κατασκευής. Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σσ (σχ. 12) Αγίου Δημητρίου Θαύματα, Οι συλλογές Αρχιεπισκόπου Ιωάννου και Ανωνύμου, εισαγωγή - σχόλια - επιμέλεια X. Μπακιρτζής, μετάφραση Α. Σιδέρη, Αθήνα 1997, Α' Βιβλίο, σ Οι μεταγενέστερες εξάλλου έρευνες δεν οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα, Ε. Μαρκή, «Συμπληρωματικά αρχαιολογικά στοιχεία για το φρούριο Βαρδαρίου Θεσσαλονίκης», Μακεδονικά 22 (1982) Βελένης, Τείχη, σ. 54. Ο ανοχύρωτος μώλος ενωνόταν με το τείχος μέσω του πύργου Δουργούτη και του πύργου του Αναγλύφου. Για το θέμα βλ. X. Μπακιρτζής, «Το τζερέμπουλον της Θεσσαλονίκης», Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 6/2 (1973) , όπου και παλιότερη βιβλιογραφία του ίδιου, «Θαλάσσια οχύρωση», σ. 308 (σχ. 12, 13).

9 Παρατηρήσεις στο θαλάσσιο τείχος της Θεσσαλονίκης 121 ότι αποτελεί προϊόν πληροφορίας39. Η ύπαρξη κρίκων πάνω στον τοίχο θα ήταν δύσκολο να παρανοηθεί. Εάν κατά συνέπεια στη θέση αυτή υπήρξε κάποια αποβάθρα, αυτή μπορεί να συνδεθεί με κτίσματα εκτός του λιμανιού του Μ. Κωνσταντίνου, όχι όμως απαραίτητα της ίδιας εποχής, και να αποδοθεί σε μία σκάλα. Όταν οι Αβαροσλάβοι επιτέθηκαν από τη θάλασσα στην πόλη, αναφέρεται ότι δύο ήταν τα αδύνατα σημεία του τείχους, που αρχικά επεσήμαναν οι πολιορκητές. Το πρώτο ήταν το λιμάνι του Κωνσταντίνου και ο «ατείχιστος» τόπος κοντά στον ναό της Παναγίας, ενώ το δεύτερο η πυλίδα δίπλα σε πύργο δυτικά της εκκλησιαστικής σκάλας40. Σε καμία βέβαια περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό να φανταστούμε ότι υπήρξε τμήμα της πόλης ανοχύρωτο, τη στιγμή μάλιστα που τα χερσαία τείχη εμφανίζονται απόρθητα μετά και τις επεμβάσεις του Θεοδοσίου και των διαδόχων του. Πιστεύω πως ο ατείχιστος τόπος είναι αυτός που δημιουργήθηκε αμέσως ανατολικά του λιμανιού, εκεί όπου, για να μην αποβιβαστούν οι Αβαροσλάβοι, οι Θεσσαλονικείς κατασκεύασαν τάφρο. Η αποβάθρα της στοάς Τόττη θα μπορούσε να αποδοθεί στη γνωστή από τις πηγές εκκλησιαστική σκάλα, αν δεχόμασταν μία μικρότερη έμπληση της θάλασσας στο σημείο αυτό41 (σχ. 1/8). Η χρήση εξάλλου της αποβάθρας του ανακτόρου από την εκκλησία του Οκταγώνου42 δείχνει αμφίβολη σε μία εποχή που το ανάκτορο εξακολουθεί να λειτουργεί43. Με δεδομένο ότι άλλος είναι αυτή την εποχή ο επισκοπικός ναός της πόλης, είναι φυσικό να μην παραχωρούσε την εκμετάλλευση της σκάλας της τοπικής εκκλησίας σε έναν άλλο ναό44. Εξάλλου ακόμη και η λειτουργία του Οκταγώνου μετά τα μέσα του 5ου αιώνα παραμένει αμφίβολη45. Η οργάνωση της ζώνης εντός των θαλάσσιων τειχών αποτελεί ένα ερώτημα. Πλην του παράλληλου με τα τείχη δρόμου, που άρχιζε από το λιμάνι και οδηγούσε μέσω της πύλης Ρώμα στην περιοχή έξω από την πόλη, όπου υπήρχε κολπίσκος και ένα συγκρότημα δημόσιων αποθηκών46 που ταυτίστη 39. Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σσ Αγίου Δημητρίον Θαύματα, Β' Βιβλίο, σσ , 186- Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σχ Τη σύνδεση της εκκλησιαστικής σκάλας με τον κωνσταντίνειο λιμένα υπονοεί και ο Vickers, «Sea Walls», σσ Το ίδιο θέμα συζητά και ο Spieser, Thessalonique et ses monuments, σσ Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σσ Θεοχαρίδης, ό.π., σ Α. Μέντζος, «Το ανάκτορο και η Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Νέες προτάσεις για την ιστορία του συγκροτήματος», Βυζαντινά 18 ( ) Μαρκή, «Η Αγία Σοφία», σσ Σ αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με τη συγγραφέα, πρέπει να αναζητηθεί η θέση του επισκοπικού ναού της πόλης. 45. Κνιθάκης, ό.π., σσ , όπου και οι σχετικές αντικρουόμενες απόψεις. 46. Λ. Τόσκα - Β. Αλλαμανή - X. Μιχελάκη - Π. Φωτιάδης, «Συγκρότημα αποθηκών έξω από τα ανατολικά τείχη της Θεσσαλονίκης», ΑΕΜΘ 11 (1997)

10 122 Περικλής Φωτιάδης καν με το Κελλάριο47, θα πρέπει να υπήρχαν και άλλα κτήρια, κυρίως δημόσιου χαρακτήρα, όπως αποθήκες, λιμενικές εγκαταστάσεις και εργαστήρια48. Τα κτήρια αυτά θα πρέπει να σχετίζονταν λειτουργικά με το λιμάνι του Μ. Κωνσταντίνου, αλλά και με το ανάκτορο. Η ρωμαϊκή θαλάσσια οχύρωση ήταν αυτή που αντέκρουσε τις επιθέσεις των Σλάβων τον 6ο και 7ο αιώνα. Η έλλειψη σοβαρών αρχαιολογικών ευρημάτων καθιστά δύσκολη την ακριβή αποκατάσταση της πορείας του. Π ιθανότατα με τη μετατόπιση του τείχους στον άξονα της οδού προξένου Λ. Κορόμηλά, το υλικό με το οποίο κατασκευάστηκε το ρωμαϊκό τείχος να χρησιμοποιήθηκε και για την ανέγερση του νέου49. Με την κατασκευή του τελευταίου συμπεριελήφθηκε στην οχυρωμένη πόλη και ο «ατείχιστος» τόπος, ενώ οχυρώθηκε η ανατολική πλευρά και ο μώλος του λιμανιού του Κωνσταντίνου50. Με τις αλλαγές που έγιναν αχρηστεύτηκαν οι παλαιότερες εγκαταστάσεις της εκκλησιαστικής σκάλας αν αυτή όντως βρισκόταν εκτός του κλειστού λιμένα, όπως και της αποβάθρας μπροστά από το ανάκτορο. Η πόλη απέκτησε τη μεσαιωνική μορφή, την οποία αιώνες αργότερα απέδωσαν σε τοπιογραφήματα οι διάφοροι περιηγητές της, με μοναδική εξαίρεση το κλειστό λιμάνι που ήδη από τον 15ο αιώνα άρχισε να αλλάζει51. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ 47. Αγίου Δημητρών Θαύματα, Β ' Βιβλίο, σ Την ύπαρξη τέτοιων βοηθητικών χτισμάτων αναφέρει και ο Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ. 296 (ευρήματα οικοπέδων 4-5). 49. Θεοχαρίδης, ό.π., σ Η χρονολογία ανέγερσης του νέου τείχους αποτελεί μεγάλο ερώτημα, αφού κατ άλλους συνδέεται με τη λήξη των αβαροσλαβικών επιδρομών και την καταστροφή των ρωμαϊκών οικοδομημάτων από τους σεισμούς του (Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σσ ) και κατ άλλους με την άλωση της πόλης από τους Σαρακηνούς το 904 (Tafrali, ό.π., σ. 43- Vickers, «Sea Walls», σσ ). Το γεγονός ότι κατά την πολιορκία του 904 η θάλασσα έφθανε ώς το τείχος και συνάμα το λιμάνι του Κωνσταντίνου ήταν πια πλήρως οχυρωμένο (και ο μώλος) πιθανότατα οδηγεί σε μία χρονολόγηση πρωιμότερη του 904. Το χαμηλό ύψος του νέου τείχους, που σημειώνει ο Καμενιάτης (Ιωάννον Καμενιάτου, σ. 17), μπορεί να αποδοθεί σε μία όχι και τόσο καλή αρχική μελέτη της αμυντικής πρακτικής, αλλά και στην εγκατάλειψη ενός τείχους, που δεν ήταν δυνατό να έχει πλήρη τα χαρακτηριστικά του χερσαίου (τείχος-προτείχισμα-τάφρος). 51. Για το λιμάνι αυτή την περίοδο βλ. Μπακιρτζής, «Θαλάσσια οχύρωση», σ Μία πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα αυτής της πλευράς της πόλης δίνει το βιβλίο-λεύκωμα των Γ. Αναστασιάδη - Ε. Χεκίμογλου, Η μάχη της μνήμης. Παραλία - Λιμάνια - Λευκός Πύργος, Θεσσαλονίκη 1997, όπου δίνονται παλιά σχέδια και φωτογραφίες του θαλάσσιου τείχους και της περιοχής του κλειστού κόλπου της Θεσσαλονίκης, πριν και μετά την κατεδάφιση των τειχών.

11 SUMMARY Pericles G. Fotiadis, Observations on the Sea Wall of Thessaloniki. The question of what course the Roman sea wall of Thessaloniki originally followed has yet to be fully investigated. The original theory that it followed the course of present-day Mitropoleos St. seems rather unlikely, although it could be claimed, on the basis of a different configuration of the land at the time the Roman walls were constructed, as well as the earlier finds from excavations in the area, that the Roman sea wall followed the course of present-day Tsimiski St., which ran as far as what is now Emboriou Square. The location of the pre-constantinian Roman harbour on the east side of the city is also doubtful. It seems more likely that this was situated on the west side of the city, where Constantine the Great constructed his own closed harbour, radically altering the appearance of the district and extending the land into the area in front of the sea walls. This section of land - which, according to the Miracles of Saint Demetrios, was unfortified and unwalled - was invaded by the Slavs during their great and crucial siege of the city, when they attempted to capture it along with the Ecclesiastical Wharf, which very probably lay nearby. Once the sieges and earthquakes of the seventh century had ceased, the Thessalonians incorporated this area into the city by building the Byzantine sea walls.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ON SALONICA SOCCER CUP ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΑΨΙΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΕΡΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΣΤΡΑ & ΤΕΙΧΗ ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑ Μπείτε στην Pentagon... ταξιδέψτε

Διαβάστε περισσότερα

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1

33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 ΕΝΑ ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΓΕΜΑΤΟ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ. 33 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Ε2 2013-2014 1 Εικόνα 1 Εικόνα 2 Ρωμαϊκές λεγεώνες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων

Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Συμβολή στη γεωμορφολογική εξέλιξη της πόλης της Θεσσαλονίκης, συσχετίζοντας την ηλικία με τη θέση των ιστορικών μνημείων Β. Χρηστάρας Καθηγητής Τεχνικής Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, ΣΘΕ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. Το Μεσαιωνικό Κάστρο Λεμεσού. 1 Περιεχόμενα: Εισαγωγή σελ.3 Ιστορική αναδρομή σελ.4 Περιγραφή του χώρου σελ.5-7 Βιβλιογραφία σελ.8 Παράρτημα σελ.9-10 2 Εισαγωγή. Στο κέντρο της Λεμεσού υπάρχει το Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο της Τίρυνθας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ TMHMA ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΙΟΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Το Δίον ήταν μια αρχαιότατη πόλη στρατηγικής σημασίας και μια από τις πιο φημισμένες μακεδονικές πολιτείες. Η γεωγραφική θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. - Γενική Εισαγωγή..2. - Iστορική αναδρομή...3-4. - Περιγραφή του χώρου...5-8. - Επίλογος...9. - Βιβλιογραφία 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - Γενική Εισαγωγή..2 - Iστορική αναδρομή....3-4 - Περιγραφή του χώρου.....5-8 - Επίλογος...9 - Βιβλιογραφία 10 1 Γενική Εισαγωγή Επίσκεψη στο Επαρχιακό Μουσείο Πάφου Το Επαρχιακό Μουσείο της

Διαβάστε περισσότερα

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης

Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Βυζαντινά και Οθωμανικά μνημεία της Μάκρης Στρατηγικής σημασίας η θέση της Μάκρης / Κατοικήθηκε από την αρχαιότητα Οικισμός με διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τα νεολιθικά χρόνια Ορατά στο κέντρο της σημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο

Φρούρια, Κάστρα Κέρκυρα. Παλαιό Φρούριο Παλαιό Φρούριο Είναι χτισμένο σε μια δίκορφη φυσική τοποθεσία από τον 16ο αιώνα στην άλλοτε Βυζαντινή πόλη της Κέρκυρας. Το Παλιό φρούριο είναι ένα χαρακτηριστικό σύμβολο της παλιάς πόλης και οι δύο κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού

Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Δημήτρης Δαμάσκος Δημήτρης Πλάντζος Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Άργους Ορεστικού Η ανασκαφή τού 2012 είχε ως στόχους: την περαιτέρω διερεύνηση της στοάς του μεγάλου ρωμαϊκού κτιρίου με τη στοά περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ

ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡO ΤΗΣ ΚΩ Το Κάστρο των Ιπποτών είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία της Κω. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό και επιβλητικό είναι ένα από τα αξιοθέατα που κάθε επισκέπτης του νησιού πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ»

ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ,,^ -^,;-,..:..,, : χ λ κ«:! «e.«?s"'h. ΗΗΗΜΗΗΒ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» ΚΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΠΕΡΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙΜΑΡΑ Τα καινούρια προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ΛΕΥΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ Μια πολύπαθη Ιστορία κουβαλάει στους πέτρινους τοίχους του το κατ εξοχήν σύμβολο της Θεσσαλονίκης. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης είναι ένας Πύργος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 99 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ 1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : To τοπογραφικό διάγραμμα της δεύτερης αρχιτεκτονικής μελέτης ταυτίζεται με αυτό της πρώτης αρχιτεκτονικής μελέτης εφόσον και οι δυο μελέτες εχουν γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη Η Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ Ε ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σελίδα 1 Κωνσταντινούπολη Η ξακουστή και δοξασµένη πολιτεία, µε τη λαµπρή, χιλιόχρονη ιστορία, που για δέκα αιώνες δέσποζε πρωτεύουσα της

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Ταξίδι στην Καβάλα. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Ταξίδι στην Καβάλα Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Άσπρης Άμμου Αφήνοντας την πόλη της Καβάλας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΝΕΑΣ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος

Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας. Φοίβος Αργυρόπουλος Χώροι θέασης και ακρόασης της αρχαίας Ελευσίνας Φοίβος Αργυρόπουλος ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πανίερο έγινε το Θριάσιο πεδίο από τη στιγμή που η θεά Δήμητρα θέλησε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΛΕΝΤΡΙ Η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Πελέντρι φαίνεται να χτίστηκε λίγο μετά τα μέσα του 12 ου αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου

ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου 1 ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ γ γυμνασίου 2 Σχετικά με την εργασία Τάξη : γ γυμνασίου Μάθημα : Βιωματικές Δράσεις Θέμα : Τοπική Ιστορία Αρχαίος Πειραιάς Υπεύθυνη καθηγήτρια : Μαραθεύτη Μ. 3 Η Ηετιώνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Το ανάκτορο της Ζάκρου ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Το ανάκτορο της Ζάκρου Ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου Το ανάκτορο της Κάτω Ζάκρου βρίσκεται στο ΝΑ άκρο της Κρήτης στον ομώνυμο ευρύχωρο όρμο. Η θέση ήταν γνωστή από τον 19 ο αι.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης

Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης Ομάδα 3 η Μπέσσας Γιάννης Μπινιάρη Εβελίνα Ντασιώτης Φάνης Μετά την τελική επικράτησή τους στους Περσικούς πολέμους οι Έλληνες έκαναν πολλά και ποικίλα αναθήματα σε διάφορα ιερά. Στους Δελφούς αφιέρωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν

ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ. 2 ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου Α Τάξη. Θουκυδίδου, Ἱστοριῶν ΚΕΡΚΥΡΑ Η ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΗ Η αρχαία πόλη της Κέρκυρας, εγκαταστημένη σε απόσταση 4 χλμ. νότια του σημερινού ιστορικού Κέντρου, εκτείνονταν περίπου στο κέντρο της σημερινής χερσονήσου του Κανονιού, που περιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. - 89-1. Τοπογραφικό Διάγραμμα : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΩΝ Το οικόπεδο μας ανήκει στον κύριο Νίκο Δαλιακόπουλο καθώς και το γειτονικό οικόπεδο. Η πρόσοψη του οικοπέδου βρίσκεται επί της οδού Κρουσόβου, ενώ το οικόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης

Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης PROJECT Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ Αξιοθέατα Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και Θράκης Μέλη: Αλέξανδρος Χατζόπουλος, Δέσποινα Γρηγοριάδου, Μαρία Γούλα, Αθανάσιος Ουζούνης, Ευθύμης Καραβίτης, Δημήτρης Χατζηβλασίου Επιμελητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού"

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9. Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9 "Χαλκίδα - Ιστορική Εξέλιξη και Σύγχρονα Ζητήματα Σχεδιασμού" Περιοχές αρχαιοτήτων κλασική περίοδος ελληνιστική ρωμαϊκή περιόδος μεσαιωνική περίοδος νεοκλασσική περίοδος Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑρΧΑιολογικΑ εργα στη ΘεσσΑλονικη στισ ΑρΧεσ Τησ δεκαετιασ Του 1960.

ΤΑ ΑρΧΑιολογικΑ εργα στη ΘεσσΑλονικη στισ ΑρΧεσ Τησ δεκαετιασ Του 1960. 7 ΤΑ ΑρΧΑιολογικΑ εργα στη ΘεσσΑλονικη στισ ΑρΧεσ Τησ δεκαετιασ Του 1960. Με την έναρξη αυτής της εκδήλωσης για να τιμηθεί ένας παλιός συνάδελφος, ο Φώτιος Πέτσας, θα ήθελα να συγχαρώ τους νέους που προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης;

Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Είναι αυτή η πρώτη πόλη της υτικής Ευρώπης; Μέρος της οχύρωσης Οι αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργούνται στην περιοχή της La Bastida (Totana, Murcia στην Ισπανία) έχουν αποκαλύψει ένα επιβλητικό οχυρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ

ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΛΙΝΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΑΛΟΥ ΒΠΠΓ Περιγραφή μνημείου Το αρχαίο θέατρο της Λίνδου διαμορφώνεται στους πρόποδες της δυτικής πλαγιάς του βράχου της λινδιακής ακρόπολης. Το κοίλο χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ Θ Ε Α Τ Ρ Ο ΛΙΝΔΟΥ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΡΟΔΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 1 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 2 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά

Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Ακολούθησέ με... στην Καστροπολιτεία του Μυστρά Μυστράς Η καστροπολιτεία απλώνεται στις πλαγιές του φυσικά οχυρού λόφου του βυζαντινού Μυζηθρά, που έδωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 1 Βυζαντινή Ιστορία: Ορολογία Περιοδολογήσεις - Iδεολογικοποίηση Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Με την εισαγωγική διάλεξη επιδιώκεται η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ «ΑΓ. ΣΟΦΙΑ» Η ΝΕΚΡΟΠΟΛΗ Η σημερινή βασιλική «Αγ. Σοφία» βρίσκεται στο κέντρο της κύριας νεκρόπολης της αρχαίας πόλης Σέρντικα. Σ αυτή την περιοχή έχουν ανακαλυφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς 14/10/2010 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Την Αναδιαρρύθμιση και Ανάπτυξη του Εμπορικού Λιμένα (Ηρακλέους) αποφάσισε το Δ.Σ. του Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου

Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου Αγία Αναστασία η Μεγαλομάρτυς η Φαρμακολύτρια 22 Δεκεμβρίου http://www.google.com.cy/imgres?imgurl=http://www.pigizois.net/sinaxaristis/12/22.jpg&imgrefurl=http://www.saint.gr/3239/saint.aspx&usg= 3Fna2LMd87t9UxeDDztnUV4LuDo=&h=835&w=586&sz=63&hl=en&start=1&zoom=1&tbnid=bpzYaMtyqRnVnM:&t

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Του Αντιστρατήγου ε.α. Παναγιώτη Πανταζή Όταν λέµε Αγία Παρασκευή εννοούµε τη µικρή Εκκλησία, που είναι δυτικά του χωριού στη θέση Παναγία (Παναΐα), την οποία βλέπουµε στην

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο

ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο ΙΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΒΙΡΩΝ (ΚΑΒΙΡΕΙΟ) Καβίρειο Ιερό τοπικής λατρείας αφιερωμένο στον θεό Κάβιρο (γενειοφόρο θεό με στεφάνι κισσού στο κεφάλι και κάνθαρο στο χέρι υπόσταση του Διονύσου) και το Θεό Παίδα (θεϊκό παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ Σύντομο ιστορικό Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Παραλιμνίου Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου διαδέχθηκε το 19 ο αιώνα ένα παλαιότερο βυζαντινό ναό. Βρίσκεται στο κέντρο του

Διαβάστε περισσότερα

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα.

Tο πρώτο μου Ταξίδι. Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Σχεδιάστηκε με το trip planner του emtgreece.com. Σχεδιάστε το δικό σας ταξίδι, τώρα. Tο πρώτο μου Ταξίδι Παρασκευή, 28 Αύγουστος 2015 Παραλία Αγίας Παρασκευής Λίγο μετά το γραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ. Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού. Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο. ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Μουσειακή παρουσίαση του οικοδομικού προγράμματος του Αυτοκράτορα Αδριανού για την Αθήνα του 2 ου αιώνα μ.χ Μουσείο Ακρόπολης, Ισόγειο Ελεύθερη πρόσβαση Ώρες λειτουργίας του Μουσείου

Διαβάστε περισσότερα

PORTFOLIO. Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator. Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής

PORTFOLIO. Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator. Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής Γιάννης Νάκας Αρχαιολόγος-Σχεδιαστής Ησαία Σαλώνων 24, Γκύζη, Αθήνα, 11475 2106463842, 6974413204 jnak77@yahoo.com Yannis Nakas Archaeologist-Illustrator 24 Isaia Salonon Str., Gizi, Athens, GR-11475 tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΒ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟÏΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Έως πρόσφατα στη δικαιοδοσία της ΙΒ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με έδρα τα Ιωάννινα, περιλαμβάνονταν οι Ν. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ. Ανακτορούπολη - εξωτερικά της νότιας πλευράς του χώρου, Νέα Πέραμος ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Αρχαιολογικός Χώρος Αβδήρων Αρχαιολογικός Χώρος Ζώνης, Έβρος Ιερό Μεγάλων θεών, Σαμοθράκη Αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια

Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια Οι αρχαίοι πύργοι της Σερίφου Οι αρχαίοι πύργοι, αυτόνομες οχυρές κατασκευές αποτελούν ιδιαίτερο τύπο κτιρίου με κυκλική, τετράγωνη ή ορθογώνια κάτοψη, περισσότερους από έναν ορόφους και στιβαρή κατασκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο Ν. 4014/2011 συμπληρώνει 6 μήνες από την πρώτη εφαρμογή του. Ο τρόπος υλοποίησης αποτελεί την πρώτη προσπάθεια στην χώρα μιας πιο συστηματικής καταγραφής και αποτύπωσης των ρυθμιζόμενων αυθαιρέτων κατασκευών.

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ. Γιώργος Ε 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ Γιώργος Ε 1 ΣΩΤΗΡΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η Σωτήρα έχει Αγιολογική ονομασία: φέρει το όνομα του Σωτήρος Χριστού. Εξάλλου στις 6 Αυγούστου τελείται μεγάλο πανηγύρι κατά τη γιορτή της Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΡΑΤΟΥ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ

Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Ένα ξεχασμένο θέατρο. (το Ρωμαϊκό Ωδείο) Έφη Νικολοπούλου, ΒΠΠΓ Στο ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας στη Κρήτη, έχουν εντοπιστεί από τους αρχαιολόγους τέσσερις θεατρικοί χώροι διαφορετικών εποχών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΑ Πλάτανος Θέση «Ομβριάσα» Η 19η ΕΒΑ διενεργεί ανασκαφική έρευνα στον αγρό ιδιοκτησίας Σ. και Α. Υφαντή, η οποία είναι συνέχεια αυτής που διενεργούσε η 7η ΕΒΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας

Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού Γιώργος Πρίμπας Η Σπιναλόγκα του Σαρωνικού. Φεύγοντας απ το λιμάνι του Περάματος για το λιμάνι των Παλουκιών της Σαλαμίνας, στο δεξί μας μέρος, βλέπουμε το νησί του Αγίου Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών

Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Λιμάνι Πατρών: Ολοκληρωμένος πολυτροπικός διάδρομος στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών Το λιμάνι της Πάτρας από τον 11 ο π.χ. αιώνα έχει συνδεθεί με την ιστορική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιφέρειας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΒΔΟΜΗ Η ΠΡΩΙΜΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 1. Εισαγωγή - Η πιο παραμελημένη περίοδος της ιστορίας της Ελληνικής είναι η μεσαιωνική. Για λόγους καθαρά ιδεολογικούς και πολιτικούς, το

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι.

Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η ύδρευση της Θεσσαλονίκης σε ταχυδρομικά δελτάρια του 20 ου αι. Η Θεσσαλονίκη υδρευόταν κυρίως από τις πηγές στο Χορτιάτη, το Ρετζίκι και τη Σταυρούπολη. Μέσα στην πόλη υπήρχαν επίσης πηγάδια, δεξαμενές

Διαβάστε περισσότερα

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που

Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που ΚΡΗΝΗ Η Κρήνη είναι οικισμός και πρώην κοινότητα της Επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας και σήμερα είναι κοινοτικό διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, που συνορεύει με τις πρώην κοινότητες και επίσης δημοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Θέμα: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ Σύνταξη κειμένου: Μαρία Ν. Δανιήλ, Αρχιτέκτων

Διαβάστε περισσότερα

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων

Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Ακολούθησέ με... στο ανάκτορο των Μαλίων Το ανάκτορο των Μαλίων βρίσκεται στην άκρη μιας μικρής αλλά εύφορης πεδιάδας, κοντά σε λιμάνι στο βόρειο τμήμα της κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών.

Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. 67 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Στα πλαίσια του μαθήματος: Τοπικής Ιστορίας Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών. Μια ματιά στο ΧΘΕΣ και στο ΣΗΜΕΡΑ. Θανάτη Φωτεινή Γ1 Σχολικό Έτος : 2012-2013 Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα

Διαβάστε περισσότερα

43378.JPG. Παλαιά παραλία. 43380.JPG 43379.JPG 43382.JPG. Πορτρέτο στρατιωτικού. Στιγμιότυπο σεπεριοχή της Θεσσαλονίκης. 43383.JPG 43386.JPG 43384.

43378.JPG. Παλαιά παραλία. 43380.JPG 43379.JPG 43382.JPG. Πορτρέτο στρατιωτικού. Στιγμιότυπο σεπεριοχή της Θεσσαλονίκης. 43383.JPG 43386.JPG 43384. 43375.JPG Παλαιά παραλία. 43377.JPG Παλαιά παραλία. 43378.JPG Παλαιά παραλία. 43379.JPG 43380.JPG Πορτρέτο στρατιωτικού. 43382.JPG Στιγμιότυπο σεπεριοχή της Θεσσαλονίκης. 43383.JPG Άποψη του Λευκού Πύργου.

Διαβάστε περισσότερα

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής

Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής ΑΝΑΓΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η θεώρηση και επεξεργασία του θέματος οφείλει να γίνεται κυρίως από αρχιτεκτονικής απόψεως. Προσπάθεια κατανόησης της συνθετικής και κατασκευαστικής δομής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Ἱστορίης Ἐπίσκεψις Μάθημα: Βυζαντινή Ιστορία ιδάσκουσα: Ειρήνη Χρήστου Ειρήνη Χρήστου Βυζαντινή Ιστορία Ειρήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Επισκόπηση της Ελληνικής Ιστορίας, Β. Θ. Θεοδωρακόπουλος, Ph.D. Διόρθωση - Επιμέλεια: Λίλυ Πανούση Εκδόσεις Γιαλός Αθήνα, Δεκέμβριος 2015 ISBN: 978 960 82275 0 7 Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο

Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Νοέµβριος 12 2014 13:20 Αµφίπολη: Βρέθηκε σκελετός σε τάφο κάτω από τον τρίτο θάλαµο Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισµού για τις ανασκαφικές εργασίες στον τάφο της Αµφίπολης. Τι έδειξαν οι ανασκαφές

Διαβάστε περισσότερα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα

από το 1985. Φορβίων, από προέρχεται Η εκκλησία αποτελεί το αιώνα Η εκκλησία της Παναγίας της Φορβιώτισσας, περισσότερο γνωστή ως η Παναγία της Ασίνου, βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες της οροσειράς ο του Τροόδους. Είναι κτισμένη στην ανατολική όχθη ενός μικρού χείμαρρου,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ"*-*

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ Κ*ΑΤοΡ1Α. Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ*Κ*ΑΤοΡ1Α. Η 3υζαντινή εποχή Γ* - * **-^ Διασυνδέσεις. ΒιΒλιογραφία Τ Τ*-* Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤΚΑΤοΡ1Α Η 3υζαντινή εποχή Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΥΤ ΚΑΤοΡ1Α Κωνσταντινούπολη, Μ' ένα λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ. 59-63. Βυζαντινή αυτοκρατορία, Εμπορικοί δρόμοι, σελ 34 Μύθοι και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ)

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10. Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΙΑ 10 Η Παλαιοανακτορική Κρήτη (ΜΜΙΒ ΜΜΙΙΙΑ) Ίδρυση των πρώτων ανακτορικών κέντρων Κύριο χαρακτηριστικό στην κεραμική η εμφάνιση του καμαραϊκού ρυθμού, ο οποίοςαποτελεί προϊόν των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ

Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Η ΣΗΜΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ Η σημαία της Βουλγαρίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες χρώματος λευκού(στην κορυφή), πράσινου και κόκκινου. Το λευκό αντιπροσωπεύει την ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού

Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Οικονομική Προσφορά για την οργάνωση της πενθήμερης εκδρομής της Γ τάξης Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Γενικού Λυκείου Ηρακλείου στη Θεσσαλονίκη Χρόνος πραγματοποίησης εκδρομής: Μεταξύ 23/2/2012 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες

Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Οδηγίες Πρόσβασης & Χάρτες Παρακαλούμε δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για την εύκολη πρόσβαση στο ξενοδοχείο Lato Boutique από το αεροδρόμιο και το λιμάνι της πόλης του Ηρακλείου, αλλά και αναλυτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 136 30 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ H γενική τάση των κατοίκων της Αιγύπτου στις επιστήμες χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Το καράβι της Κερύνειας

Το καράβι της Κερύνειας Το καράβι της Κερύνειας Το αρχαίο Καράβι της Κερύνειας Το 300π.Χ. το αρχαίο εμπορικό πλοίο ξεκινούσε από τη Σάμο απ όπου φόρτωσε κρασί. Αφού πέρασε από τα νησιά Κω και Ρόδο και πήρε αμφορείς ταξίδευε προς

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο

Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Ελληνικό Α.Ε. Το Ακίνητο Η Θέση του Aκίνητου στην περιοχή της Μεσογείου Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική. Η θέση του Ακινήτου στην Ελλάδα Σημείωση: Η ακτίνα χρόνου πτήσης είναι ενδεικτική.

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Β 2

Από τα παιδιά της Β 2 Από τα παιδιά της Β 2 Γιαλούσα Η Γιαλούσα βρίσκεται στην Καρπασία. Είναι κοντά στο Μοναστήρι του Αποστόλου Ανδρέα. Το χωριό οφείλει το όνομα του στη θέση του, που είναι δίπλα από τη θάλασσα. Οι κάτοικοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Διατήρηση μνημειακών συγκροτημάτων στη Ρόδο: τα οικόπεδα Φώκιαλη - Πράσινου και Κ. Κωσταρίδη

Διατήρηση μνημειακών συγκροτημάτων στη Ρόδο: τα οικόπεδα Φώκιαλη - Πράσινου και Κ. Κωσταρίδη Α. ΔΡΕΛΙΩΣΗ* *- Μ. ΦΙΛΗΜΟΝΟΣ" Διατήρηση μνημειακών συγκροτημάτων στη Ρόδο: τα οικόπεδα Φώκιαλη - Πράσινου και Κ. Κωσταρίδη Όταν το Μάρτιο του 1984 έγινε στην Αθήνα το έκτακτο συνέδριο του Συλλόγου Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ 4. ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ KAI ΑΘΛΗΤΕΣ ΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 4.6.1. «Κρυπτή στο στάδιο της Νεμέας» Δραστηριότητα 1 η : «Η σημασία της στοάς της Νεμέας» Σχεδιαστική αναπαράσταση αθλητή (πυγμάχου) που περιμένει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Project ΑΝΝΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΒΙΘΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΟΤΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΑ ΚΛΙΤΥΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Η νότια πλαγιά της Ακρόπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ. Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ. Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΥΡΩΝ Γ. ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ Βουλευτής Β Αθηνών Νέας Δημοκρατίας ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θέμα : Πηγές του Ιλισσού στις υπώρειες του Υμηττού. 1 / 6 Στις 28-1-11 είχα υποβάλει ερώτηση προς το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΙΔΕΩΝ: «Αποκατάσταση και επανάχρηση του συγκροτήματος των σταβλικών

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 15 Γ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΑ Στην Αθήνα διεξήχθησαν κατά τα έτη 20002010 συνολικά 298 σωστικές ανασκαφές σε οικόπεδα ιδιωτών ή σε δημόσια έργα (ΜΕΤΡΟ) και πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα.

ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. ΣΤΕ. 1587/2010 Τμήμα Ε Θέμα : Aνακατασκευή κτίσματος στην Ύδρα. Δεν είναι επιτρεπτή η καταστροφή στοιχείων, τα οποία είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ούτε επέμβαση,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

AΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΖΗΝΩΝΑΣ Η καταγωγή του ήταν από το Κίτιο της Λάρνακας. Γεννήθηκε το 334π.Χ. Δίδαξε και πέθανε στην Αθήνα το 262 π.χ. τιμώμενος από τον Δήμο των Αθηναίων. Δημιούργησε την φιλοσοφική σχολή του στωικισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός. ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΟΥ Πρόκειται για τα απομεινάρια ενός από τους μεγαλύτερους ναούς του αρχαίου κόσμου, του ναού του Ολύμπιου Διός που ολοκλήρωσε, το 131 μ.χ., ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Αδριανός.

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

«Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» «Αρχαιολογικοί χώροι και περιβαλλοντική εκπαίδευση- η μελέτη περίπτωσης της αρχαίας Μεσσήνης» Μαρία Μπαλάσκα & Ιωάννα Ραβάνη, μέλη της Π.Ο. του ΚΠΕ Καλαμάτας Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, επηρεάζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή

για την ευρύτερη περιοχή. Το κτίριο δεσπόζει στην περιοχή Διατηρητέο Σαπουντζή Το Διατηρητέο Σαπουντζή αποτελεί ένα σπουδαίο ιστορικό κτίριο, με αξιόλογα και σπάνια αισθητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά. Βρίσκεται στην αναπτυσσόμενη περιοχή Περιγιαλίου, την

Διαβάστε περισσότερα

Προς µια βιώσιµη πόλη

Προς µια βιώσιµη πόλη Προς µια βιώσιµη πόλη Νίκος Τσινίκας Καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ, 2013 tsinikas@arch.auth.gr Περίληψη Θα προσεγγιστεί η ταυτότητα της Θεσσαλονίκης: τι υπάρχει, πού υπάρχει και πώς συνδέονται οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα