Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών"

Transcript

1 Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών EYΣTPATIOY BAMBAKOY H, ANΘOYΛAΣ ΠAΠANIKOΛAOY, XPHΣTOY ΓAΛAZOYΛA, HMHTPH KOYPΣAPAKOY Eργαστήριο Eργοφυσιολογίας Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΠEPIΛHΨH ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΗΣ Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α., ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Χ. και ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ. Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών. Κινησιολογία, Τοµ. 3, Νο 1,2 σελ Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει το εύρος της κάµψης του ισχίου και του γόνατος σε δύο αναπτυξιακές ηλικίες προπονηµένων και απροπόνητων αγοριών. Στην έρευνα συµµετείχαν 72 αγόρια ηλικίας 11 και 13 ετών. Κάθε ηλικιακή οµάδα χωρίσθηκε σε δύο υποοµάδες Α (n=18, µέσος όρος, σταθερή απόκλιση, ύψος 152±7.8 cm, βάρος 44±6.7 kg), Β (n=18, ύψος 150±6.8 cm, βάρος 49±9.6 kg), Γ (n=18, ύψος 171±8.7 cm, βάρος 61±11.8 kg) και (n=18, ύψος 165±10.2 cm, βάρος 57±9.7 kg). Οι υποοµάδες Α και Γ αντιπροσώπευαν τα προπονηµένα αγόρια 11 και 13 ετών αντίστοιχα, ενώ οι υποοµάδες Β και τα απροπόνητα αγόρια των αντίστοιχων ηλικιών. Η µέτρηση της κινητικότητας έγινε µε γωνιόµετρο α) από την ύπτια κατάκλιση και β) από την πρηνή κατάκλιση. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της αρθρικής κινητικότητας δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο εύρος της αρθρικής κινητικότητας µεταξύ των προπονηµένων και τον απροπόνητων αγοριών και στις δύο ηλικιακές οµάδες. Έδειξαν, όµως, στατιστικά υψηλότερες τιµές (p<0.05) στους καµπτήρες µυς του γόνατος, όταν οι δύο ηλικιακές οµάδες συγκρίθηκαν µεταξύ τους. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους καµπτήρες µύες του ισχίου (p<0.001). παρατηρήθηκαν στα 11χρονα και 13χρονα αγόρια που προπονούνταν συστηµατικά, όταν χωρίσθηκαν σε αυτά που χρησιµοποιούν τις µυϊκές διατάσεις των συγκεκριµένων µυϊκών οµάδων ως µέρος της προθέρµανσης και της αποθεραπείας (υποοµάδα Ε, n=18) και σε αυτά που συµµετέχουν µόνο στην προπόνηση τεχνικής της καλαθοσφαίρισης (υποοµάδα Ζ, n=18). Συµπεραίνεται, ότι η καλαθοσφαιρική προπόνηση όταν συνοδεύεται από ιδιαίτερο πρόγραµµα µυϊκών διατάσεων αυξάνει το εύρος της κάµψης του ισχίου στις αναπτυξιακές ηλικίες. Αντίθετα η καλαθοσφαιρική προπόνηση που δεν συνοδεύεται από πρόγραµµα µυϊκών διατάσεων µειώνει το φυσιολογικό µήκος των µυών. Λέξεις κλειδιά: ΑΡΘΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΙΟΥ, ΚΑΜΨΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΠΑΙ Ι, ΓΩΝΙΟΜETPO, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Για βέλτιστη µυϊκή απόδοση απαιτείται αρθρική κινητικότητα. Αρθρική κινητικότητα ορίζεται το µέτρο του µέγιστου εύρους της κίνησης στην άρθρωση. Αυτή η κινητικότητα περιορίζεται κύρια από το εύρος της κίνησης των µυών που περιβάλλουν την άρθρωση. Η ευλυγισία ή ευκαµψία είναι αποτέλεσµα της µυκής δύναµης, του µυϊκού συντονισµού και της κινητικότητας µαζί, Μανδρούκας (1996). Σε αθλητές και αθλήτριες ορισµένων αθληµάτων εµφανίζεται συχνά η λεγόµενη αρθρική υπερκινητικότητα, που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια της τροχιάς της κίνησης, ενώ σε απροπόνητα 1

2 άτοµα υπάρχει υποκινητικότητα, που σηµαίνει ότι η τροχιά κίνησης στην άρθρωση είναι κάτω από τα φυσιολογικά όρια. Συνηθέστερα, όµως, χρησιµοποιούνται οι όροι βράχυνση ή περιορισµένη αρθρική κινητικότητα. (Μανδρούκας 1996). Η αρθρική κινητικότητα όεν είναι ίδια σε όλες τις αρθρώσεις. Η κινητικότητα είναι µεγαλύτερη στις γυναίκες απ' ότι στους άνδρες και µειώνεται µε το πέρασµα της ηλικίας (Boone and Azen 1979). Η φυσιολογική αρθρική κινητικότητα εκτιµάται ότι αναπτύσσει την επιδεξιότητα (Clarke and Clarke 1970), τη µυϊκή αίσθηση (Hardy 1985), µειώνει τους τραυµατισµούς των µυών και τενόντων και εµποδίζει ή ακόµη και προλαµβάνει την εµφάνιση µυϊκού πόνου (Corbin and Noble 1980, Beaulieu 1981, Anderson et al. 1984, Williford et al. 1986). Αντίθετα η µειωµένη αρθρική κινητικότητα οδηγεί σε τραυµατισµούς µε συνέπεια να καθυστερεί η εκµάθηση των απαιτούµενων κινητικών δεξιοτήτων (Hollman and Hettinger, 1990; Martin, et al., 1991; Weineck 1983). Oι Seawall και Michele (1986) αναφέρουν, ότι η κινητικότητα των αρθρώσεων βελτιώνεται, όταν ανάλογες ασκήσεις εντάσσονται στο καθηµερινό προπονητικό πρόγραµµα, διατηρείται στο φυσιολογικό επίπεδο, όταν οι γενικές και οι ειδικές ασκήσεις εκτελούνται µε πλήρες εύρος κίνησης (American Academy of Pediatrics 1983), ενώ αντίθετα µειώνεται, όταν η προπόνηση είναι εντατική και µε περιορισµένο κινητικό εύρος των αρθρώσεων (Rash and Burke 1978). Η περιορισµένη αρθρική κινητικότητα επιφέρει λανθασµένη επιφόρτιση στις αρθρώσεις και στους µυς. Η βράχυνση των οπίσθιων µηριαίων µυών, για παράδειγµα, επηρεάζει την κλίση της λεκάνης, γι'αυτό και η διάταση των µυών αυτών είναι µέρος του προγράµµατος θεραπείας του πόνου της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης (Branta et al. 1984, Μανδρούκας 1996). Για τη σωστή εκτέλεση των κινήσεων απαιτείται οι µύες να έχουν το φυσιολογικό τους µήκος. Όταν οι ανταγωνιστές µύες είναι βραχείς, τότε δεν µπορούν να χαλαρώσουν, µε συνέπεια να επέρχεται διαταραχή στο συντονισµό της κίνησης. Έρευνες που έχουν γίνει (Parr, et al. 1978) υποστηρίζουν ότι ένα από τα τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να καλλιεργούν συστηµατικά οι επαγγελµατίες καλαθοσφαιριστές του NBA είναι η αρθρική κινητικότητα. Ιδιαίτερα, ανάλογα µε τη θέση που αγωνίζονται οι καλαθοσφαιριστές παρουσιάζουν διαφορετικές τιµές σε αυτήν τη λειτουργική ικανότητα. Οι Rooks και Micheli (1988) αναφέρουν ότι οι καλαθοσφαιριστές χρειάζονται να ακολουθούν ένα συστηµατικό πρόγραµµα διατήρησης και βελτίωσης της αρθρικής κινητικότητας για όλες τις αρθρώσεις του σώµατος και όχι κάποιες ειδικά µόνον. Οι µελέτες, που αναφέρονται στην αρθρική κινητικότητα, κύρια επικεντρώνονται στα ενήλικα άτοµα (Espenshade and Eckert 1980). Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται σε αρθρώσεις, που επηρεάζονται από µικρές µυϊκές οµάδες, όπως είναι η άρθρωση του ώµου (Allander et al. 1974, Chandler et al 1990, Chinn et al. 1974, Clark et al. 1974, Greipp 1985,), η άρθρωση του αγκώνα (Salter and Darcus 1953) και του καρπού (Nemethi 1953, Smahel 1975). Μελέτες που έγιναν στα παιδιά σε µεγάλες µυϊκές οµάδες, όπως είναι οι οπίσθιοι µηριαίοι µύες, αναφέρουν ότι η ευκαµψία του ισχίου κατά την κάµψη του, είναι µικρότερη στην προεφηβική ηλικία και αυξάνεται κατά την εφηβεία. Όµως οι µελέτες αυτές χρησιµοποίησαν ευκαµψιόµετρο όπου δεν αποµονωνόταν η άρθρωση του ισχίου, αλλά συµµετείχαν περισσότερες µυϊκές οµάδες και αρθρώσεις. (Milne et al. 1976, Beunen et al. 1976, Ostyn et al. 1980). Όταν, όµως οι µετρήσεις στις αναπτυξιακές ηλικίες έγιναν µε 2

3 γωνιόµετρο και αποµόνωση της άρθρωσης του ισχίου, τότε δεν παρατηρήθηκαν οι παραπάνω διαφορές στην εφηβική ηλικία (Ζάκας 1987). Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν αποτελέσµατα µετρήσεων στις αναπτυξιακές ηλικίες που να αναφέρουν την επίδραση της προπόνησης στην ανάπτυξη της αρθρικής κινητικότητας. Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγράψει, το εύρος της κάµψης του ισχίου και του γόνατος, σε δύο αναπτυξιακές ηλικίες προπονηµένων και απροπόνητων αγοριών, όταν αποµονώνεται η άρθρωση του ισχίου. Μεθοδολογία οκιµαζόµενοι. Εβδοµήντα δύο (72) υγιείς µαθητές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας 11 και 13 ετών συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη αυτή (36 αγόρια από κάθε ηλικία). Η επιλογή των αγοριών βασίστηκε επίσης και στη βιολογική ωρίµανση, σύµφωνα µε τα πέντε στάδια ανάπτυξης των δευτερευόντων χαρακτηριστικών, που περιγράφηκαν από τον Tanner (1962). Στην ηλικία των 11 ετών τα αγόρια βρίσκονταν στα στάδια ανάπτυξης 1 και 2, ενώ στην ηλικία των 13 ετών βρίσκονταν στα στάδια 3 και 4. Μέθοδος προπόνησης. Όλα τα αγόρια που επιλέχθηκαν για τις µετρήσεις ήταν γεννηµένα το πρώτο εξάµηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος). Σε κάθε ηλικιακή οµάδα (11 και 13 ετών) τα αγόρια χωρίσθηκαν σε δύο υποοµάδες (A, n=18, Β, n=18 και Γ, n=18,, n=18). Στις υποοµάδες Α και Γ συµπεριλήφθηκαν αγόρια που χαρακτηρίσθηκαν προπονηµένα, καθώς συµµετείχαν, πέρα από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα φυσικής αγωγής των σχολείων τους (τρεις φορές x 40 λεπτά την εβδοµάδα), σε τακτικές προπονήσεις µε τις οµάδες καλαθοσφαίρισης στις οποίες ανήκαν (τουλάχιστον τέσσερις προπονήσεις 90 λεπτών η κάθε µία την εβδοµάδα). Στις υποοµάδες Β και συµπεριλήφθηκαν αγόρια που χαρακτηρίσθηκαν ως απροπόνητα, καθώς συµµετείχαν µόνο στο πρόγραµµα φυσικής αγωγής του σχολείου τους (τρία µαθήµατα 40 λεπτών την εβδοµάδα). Η επιλογή των αγοριών έγινε τυχαία από σχολεία της Θεσσαλονίκης ως προς τις οµάδες Α, Β και. Τα αγόρια της υποοµάδας Γ ήταν επίλεκτοι για την ηλικία τους καλαθοσφαιριστές. Μετρήσεις. Η µέτρηση της κάµψης του ισχίου και του γόνατος µετά από ακραία θέση της άρθρωσης γίνονταν από τον ίδιο εξεταστή σύµφωνα µε τη µέθοδο Ekstrand και συν. (1982). Οι µετρήσεις έγιναν µε το γωνιόµετρο Myrin (LIC Rehab, Sweden), τις ίδιες ώρες της ηµέρας, σε θερµοκρασία δωµατίου, χωρίς να προηγηθεί προθέρµανση. Η καταγραφή γινόταν σε µοίρες. Η µέτρηση της κινητικότητας της κάµψης του ισχίου έγινε από την ύπτια κατάκλιση µε την άρθρωση του γόνατος σε έκταση µετά από παθητική διάταση από τον εξεταστή. Το γωνιόµετρο τοποθετήθηκε στην έξω πλάγια πλευρά του µηρού 5cm. επάνω από την επιγονατίδα, µε τον δείκτη κλίσεως να δείχνει στο µηδέν (0). Η σταθεροποίηση του εξεταζόµενου επιτυγχάνονταν µε ειδικό ιµάντα που κρατούσε τον κορµό ακινητοποιηµένο, έτσι ώστε να µην υπάρχει λόρδωση της σπονδυλικής στήλης, ενώ το σκέλος που δεν συµµετείχε στη µέτρηση κρατούνταν τεντωµένο και σταθερό από έναν βοηθό επάνω στο εξεταστικό κρεβάτι. Ο εξεταστής µε το ένα χέρι στο γόνατο και το άλλο στην πτέρνα του εξεταζόµενου έκανε άρση του τεντωµένου σκέλους. Η µέτρηση της κινητικότητας της κάµψης του γόνατος έγινε από την πρηνή κατάκλιση µε την άρθρωση του γόνατος σε έκταση. Η ακραία θέση της άρθρωσης επιτυγχάνονταν από τον εξεταστή. Η ποδοκνηµική άρθρωση του εξεταζόµενου βρισκόταν σε πλήρη πελµατιαία κάµψη έξω από το εξεταστικό 3

4 κρεβάτι. Η σταθεροποίηση της λεκάνης επιτυγχάνονταν µε ειδικό ιµάντα, έτσι ώστε οι άνω πρόσθιες λαγόνιες άκανθες να έχουν επαφή σε όλο το χρονικό διάστηµα της µέτρησης µε το υπόστρωµα. Το γωνιόµετρο τοποθετήθηκε περίπου 5cm. επάνω από το έξω σφυρό και ο δείκτης κλίσεως έδειχνε στο µηδέν (0). Ο εξεταστής πίεζε µε το χέρι του την ποδοκνηµική του εξεταζόµενου µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται η έσω και η έξω στροφή του ισχίου. Ανάλυση. Για τη σύγκριση των διαφορών των µετρήσεων κατά την κάµψη του ισχίου και του γόνατος, χρησιµοποιήθηκε το t-test µε ζευγαρωτές παρατηρήσεις. Η στατιστική σηµαντικότητα έγινε δεκτή στο επίπεδο p<0.05. Αποτελέσµατα Στατιστικά σηµαντικές διαφορές δεν βρέθηκαν ούτε στην κάµψη του ισχίου, (Σχ. 1) ούτε στην κάµψη του γόνατος (Σχ. 2) και στα δύο σκέλη, όταν τα αγόρια χωρίσθηκαν σε δύο υποοµάδες ανάλογα µε την προπονητική τους κατάσταση (υποοµάδα Α+Γ προπονηµένα αγόρια, σύγκριση µε υποοµάδα Β + απροπόνητα αγόρια). Όταν, όµως η σύγκριση έγινε µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους καµπτήρες µυς του γόνατος (Σχ. 3). Οι εντεκάχρονοι (υποοµάδα Α + Β) είχαν σηµαντικά υψηλότερες τιµές (p<0.05) από τους δεκατριάχρονους (υποοµάδα Γ + ). 4

5 Όταν τα προπονηµένα αγόρια χωρίσθηκαν, από τη µία πλευρά σε αυτά που χρησιµοποιούν τις µυϊκές διατάσεις ως µέρος της προθέρµανσης και της αποθεραπείας τους (n=18) και από την άλλη πλευρά σε αυτά που συµµετέχουν µόνο στην προπόνηση τεχνικής της καλαθοσφαίρισης (n=18), βρέθηκε ότι τα πρώτα υπερείχαν των δεύτερων ως προς την κάµψη του ισχίου, p<0.001, (Σχ. 4). Συζήτηση Η εκτέλεση της δοκιµασίας για τη µέτρηση της αρθρικής κινητικότητας µιας άρθρωσης, έχει ως σκοπό να καταγράψει το εύρος κίνησης της άρθρωσης αυτής για να συγκριθεί µε το φυσιολογικό εύρος της κίνησης της. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συµφωνούν µε τους Hupprich and Sigerseth (1950) που αναφέρουν, ότι η κινητικότητα των αρθρώσεων είναι ικανοποιητική κατά την προεφηβική ηλικία λόγω της ελαστικότητας των µυών και των συνδέσµων (Godshall 1975, Grama and Morentz 1978). Όλες, όµως οι µετρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που έγιναν στους οπίσθιους µηριαίους µυς κυµαίνονται γύρω στις µοίρες και για τις δύο ηλικιακές οµάδες. Το φυσιολογικό εύρος της κάµψης της άρθρωσης του ισχίου είναι µοίρες στους ενήλικες (Μανδρούκας 1996). Βλέπουµε λοιπόν µια σηµαντική διαφορά µεταξύ ενηλίκων και αγοριών που βρίσκονται στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. Η βράχυνση του µυός εκδηλώνεται από το µήκος και την ελαστικότητα του συνδετικού ιστού, από τον οποίο περιβάλλεται ο µυς αυτός (Sapega et al. 1981). Άλλες έρευνες αναφέρουν, ότι η αντίσταση που προβάλλεται από τον συνδετικό ιστό έχει υπερεκτιµηθεί και ότι αντιστέκονται στη διάταση οι εγκάρσιες γέφυρες ακτίνης και µυοσίνης που βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας (Hutton 1992, Magid and Low 1985). Αλλοι συγγραφείς (Milne et al. 1976, Beunen et al. 1976, Ostyn et al. 1980, Haubenstricker and Sapp 1980), αποδίδουν τη µείωση της κινητικότητας, που παρατηρείται στα αγόρια από εννέα έως δώδεκα ετών στη συνεχή και γρήγορη αύξηση του µήκους των σκελών σε σχέση µε την αύξηση του κορµού. Το µήκος των οστών αυξάνεται ταχύτερα από το µήκος των µυών, µε συνέπεια να παρατηρούνται έντονες βραχύνσεις σε αυτούς (Tanner 1962). Ο Leighton (1987) αναφέρει, ότι η ηλικία από µόνη της δεν είναι ο κύριος παράγοντας για τη διατήρηση και την αύξηση της αρθρικής κινητικότητας, αλλά περισσότερο η ενεργός κινητική δραστηριότητα του ατόµου. Πολλά παιδιά κατά την αναπτυξιακή περίοδο, περιορίζουν τη κινητική τους δραστηριότητα και αυτό ίσως έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η ικανότητα για καλή αρθρική κινητικότητα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δείχνουν ότι η προπόνηση τεχνικής µε την οποία κύρια ασχολούνται τα αγόρια αυτών των ηλικιών, δεν επηρεάζει την αρθρική κινητικότητα τόσο της κάµψης του ισχίου όσο και της κάµψης του γόνατος, αν δεν συνοδεύεται από πρόγραµµα διατατικών ασκήσεων. Η συνδροµή των παραπάνω ασκήσεων τόσο κατά την προθέρµανση, όσο και κατά την αποθεραπεία βελτιώνει σηµαντικά την κινητικότητα των συγκεκριµένων αρθρώσεων. Η προθέρµανση που περιλαµβάνει τεχνικές διατατικών ασκήσεων, βελτιώνει το µήκος των µυών που πιθανότατα έχουν υποστεί βράχυνση από το εναλλασσόµενο τρέξιµο, τα απότοµα σταµατήµατα, τα αµυντικά γλιστρήµατα και τα συνεχή άλµατα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια µιας καλαθοσφαιρικής προπόνησης. Από την παρούσα µελέτη συµπεραίνεται ότι η χρήση διατατικών ασκήσεων αυξάνει την αρθρική κινητικότητα των αρθρώσεων που είναι σηµαντικές για τη βελτίωση της καλαθοσφαιρικής απόδοσης. 5

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ALLANDER, Ε., J. BJORNSSONO, O. OLAFSSON, Ν. SIGFUSSON, and J. THORSTENSSON. Normal range of joint movements in shoulder, hip, wrist and thumb with special reference to side: A comparison between two populations. Intern. J. Epid. 3: , AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Weight training and weight lifting: Information for the paediatrician. Physician Sports Med., 11(3): , ANDERSON, Β., Ε. BEAULIEU, and W.I. CORNELIUS. Roundtable. Flexibility. National Strength and Conditioning Coaches Association Journal 6: 10-73, BEAULIEU, J.E. Developing a stretching program. Physician Sportsmed. 9(11):59-69, BEUNEN, G., M. OSTYN, R. RENSON, J. SIMONS, and D. VAN GERVEN. Skeletal maturation and physical fitness of girls aged 12 through 16. Hermes 10: , BOONE, D., and S. P. AZEN. Normal range of motion of joints in male subjects. J Bone and Joint Surg. 61-A(5): , BRANTA, C.F., J. HAUBENSTRICKER, and V. SEEFELDT. Age changes in motor skills during childhood and adolescence. Exerc. & Sport Scien. Rev. 12: , CHANDLER, T.J., W.B. KIBBERB, B. WOOTEN, A. KISER, and E. STONE. Flexibility comparisons of junior elite tennis players to other athletes. Amer. J. Sports Med., 18(2): , CHINN, C.J., J.O. PRIEST, and B.E. KENT. Upper extremity range of motion, grip strength, and highly skilled tennis players. Physical Therapy, 54: , CLARKE, G.R., L.A. WILLIS, W.W. FISH, and P.J.R. NICHOLS. Assessment of movement at the glenohumeral joint. Orthopaedics 7: 55-71, CLARKE, D.H., and Η.Η. CLARKE. Research processes in physical education, recreation and health. New Jersey, Prentice-hall, Inc. Engelewood Cliffs, CORBIN, C.B., and L. NOBLE. A major component of physical fitness. J Phys. Educ. Recreation, 51: 23-60, EKSTRANT, J., M. WIKTORSON, B. OBERG, and J. GILLQUIST. Lower extremity goniometric measurements: A study to determine their reliability. Arch. Phys. Med. Reh 63: ESPENSCHADE, A., and H. ECKERT. Motor development, 2nd ed. Meniland Columbus, GODSHALL, R.W. Junior league football (risks vs benefits). J. Sports Med. 3(4): 139, GRAMA, W.A., and J.A. MORETZ. Liga-mentous laxity in secondary school athletes. J. Med. Assoc. 240(18): GREIPP, P.P. Swimmers' s Shoulder: The influence of flexibility and weight training. The Physician and Sportmedicine, 13(8): , HAUBENSTRICKER, J., and M. SAPP. A longitudinal look at physical growth and motor performance (Implications for elementary and middle school activity programs). Paper presented at the American Alliance of Health, Physical Education, Recreation and Dance. National Convention, Detroit, HARDY, L. Improving active range of hip flexion. Res. Quart. Exerc. Sport, 56: , HOLLMAN, W., and Τ.Η. HETTINGER. Sportmedizin, Arbeits- und Trainings- grundlagen. Stuttgard, New York, Shattauer, HUTTON, R.S. Neuromuscular basis ot stretching exercises. In P.V. Komi (ed.). Strength and Power in Sport. The encyclopedia of Sports Medicine. Oxford: Blackwell Scientific , HUPPRICH, F., and P. SIGERSETH. The specifity of flexibility in girls. Res. Quart. 21: 25-33, LEIGHTON, J. Manual of instruction for Leighton flexometer. Lafayette instrument Co, MAGID, A., and D. LAW. Myofibrils bear most of resting tension in frog skeletal muscle. Science, 230: , ΜΑΝ ΡΟΥΚΑΣ, Κ. Μυϊκές διατάσεις, Θεσσαλονίκη, MARTIN, D., Κ. CARL, and K. I LEHNERTZ. Handbuch Trainingslehre. Hofman Schorndorf, MILNE, C., V. SEEFELDT, and P. REUSCHEIN. Relationship between grade, sex race and motor performance in young children. Res. Quart. 47: , NEMETHI, C.E. Normal wrist motions. Industrial Med. Surg. 22: 230, PARR, P., J. WILLMORE. R. HOOVER, and D. BACHMAN. Professional Basketball Players: Athletic Profiles. The Physician and Sportsmedicine, April, 77-84, OSTYN, M., J. SIMONS, G. BEUNEN, R. RENSON, and D. VAN GERVEN. Somatic and motor development of Belgian secondary school boys. Leuven Belgium: Leuven University Press, RASCH, P.J., and R.K. BURKE. Kinesiology and applied anatomy: Science ot human movement. Ed. 6. Philadelphia, Lea: Fediger, ROOKS, D., and L. MICHELI. Musculoskeletal Assessment and Training (The Young Athlete). Clinics Sports Med. 7(3): , SALTER, Ν., and H.D. DARCUS. The amplitude of forearm and of humeral rotation. J of Anat. 87: 407-6

7 418, SAPEGA, A., T. QUEDENFELD, R. MOYER, and R. BUTTER. Biophysical factors in range of motion exercise. The Physician and Sports Medicine, 9(12): 57-65, SEAWALL, L., and L.J. MICHELI. Strength training for children. J. Ped. Orthopedics 6, , SMAHEL, Ζ. Joint motion of the child hand. Acta Chirurgiae 17: , TANNER, J.M. Growth at adolescence. Oxford, London, Blackwell Scientific Publications Ltd, WEINECK, J. Optimales Training. Eriangen, Perimed, WILLIFORD, H., J. EAST, F. SMITH, and L. BURRY. Evaluation of warm up for improvement in flexibility. Amer. J. Sports Med. 14:(4): , ΖΑΚΑΣ, Α. Αξιολόγηση ιδιοτήτων φυσικής κατάστασης σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών (αναρτηµένη ανακοίνωση). 7ο Βαλκανικό αθλητιατρικό συνέδριο. Αθήνα,

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης

Κριτική Ανάλυση υο οκιµασιών της Ευρωπαϊκής έσµης Μετρήσεων Eurofit για την Αξιολόγηση της Φυσικής Κατάστασης Επισκόπησης Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 247 259 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 247-259

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3

Εργαστήριο Εμβιομηχανικής και Αθλητικών κακώσεων Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας 3 ΕΡΕΥΝΑ Συνδέονται οι της έκκεντρης ισοκινητικής δύναμης με αυξημένο κίνδυνο θλάσεων των μηριαίων μυών σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές; Κωνσταντίνος Φουσέκης,1,2,3 Ηλίας Τσέπης, 2,4 Γεώργιος Βαγενάς1,5

Διαβάστε περισσότερα

Οι αθλητικές δραστηριότητες

Οι αθλητικές δραστηριότητες ιαφορές ιδιοδεκτικότητας γόνατος µεταξύ αθλητών και αθλητριών υψηλού επιπέδου Χρυσοβαλάντης Σασσάνης, Φυσικοθεραπευτής, Γιώργος Καραλής, Φυσικοθεραπευτής, Τζούλια Μισιτζή, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, Σταύρος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κατάγματα κοπώσεως

Τα κατάγματα κοπώσεως A naσκοπηση Κατάγματα Κοπώσεως Κνήμης-Περόνης σε Δρομείς Μεγάλων Αποστάσεων. Αιτιολογικοί Παράγοντες Ζαχαρίας Ραφαηλίδης, 1 Σάββας Σπανός, 2 Χάρης Μιχαήλ Κιουρτσής 3 1 Εργαστηριούχος φυσικοθεραπευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του σώµατος ΣTAYPOY TZIΩPTZH 1, ΓIΩPΓOY ΠAPA IΣH 2, CALTON COOK 3 1 Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 16/04/2008 Συνοπτικό Πρόγραμμα του 16ου Διεθνές Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Concise Program of the 16th International Congress of Physical Education & Sport ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ FRIDAY 10:00-11:30 12:00-13:30

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 28-37 2010 Ε.Α.Ψ. Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής Άννα Χρηστάκου, Γιάννης Ζέρβας, Μαρία Ψυχουντάκη και

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD

3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. Βιβλίο περιλήψεων. Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD 3 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Βιβλίο περιλήψεων Επιμέλεια: Γ. Μπογδάνης, PhD ΑΘΗΝΑ, 8-9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 3 ο Συνέδριο Βιοχημείας & Φυσιολογίας της Άσκησης, Αθήνα 8,9 Νοεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ανάπτυξη της δύναμης στη χιονοδρομία με έμφαση στις αναπτυξιακές ηλικίες Σπύρος Κέλλης, καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Μεταπτυχιακή διατριβή της Ευαγγελίας Ν. Καραντζά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΑΘΗΝΩΝ NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑΕΠΙΣΤΗΜΗΣΦΥΣΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ανάπτυξη λόγου 1 Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ιωάννης Βογινδρούκας, Ισµήνη Τσαµουρτζή, Βάγια Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. και η εμβιομηχανική επίδραση στη λειτουργία της

Ο ευθειασμός της αυχενικής μοίρας της Σ.Σ. και η εμβιομηχανική επίδραση στη λειτουργία της MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 E-mail: kafkas@otenet.gr, Website: kafkas-publications.com Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς EKΔOTHΣ:... Hλίας Kαυκάς, Δερματολόγος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠ040ΣΗ C4I ΥΓΕΙΑ Ζέτου, N. Βερναδάκης, Γ. Τζέτζης, Ε. Κιουμουρτζόγλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, ΤΕΦ ΑΑ Αλληλογραφία: Ελένη Ζε'του Λεωφ. Παπανικολάου 148 57010 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 031 673781 Η

Διαβάστε περισσότερα

H Eμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης

H Eμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης H Eμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης B' MEΡOΣ Γ, ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ 1, Ι. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 2, Ν.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ

2 κατσαβίδια Αλεν. Στόπερ TOTAL GYM 1000 - ΤΟΤΑΛ ΤΖYΜ 1000 Οδηγίες Χρήσεως ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΩ : ΤΓ0649 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΗΓΙΩΝ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ISSN: 2241-889X ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Το περιοδικό Αθλητική Επιστήμη και Ένοπλες Δυνάμεις εκδίδεται σε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου

Επιστημονική Αθλητική Σκέψη Η Πόλη ως Επώνυμο Προϊόν και οι Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Περίπτωση του Πεκίνου Τριμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση Αθλητικής Οικονομίας, Διοίκησης και Μάρκετινγκ Υπό την Αιγίδα του Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικών Οικονομολόγων και Στελεχών (ΠΣΑΟΣ) Τόμος 10 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης

Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης Η Εμβιομηχανική Ανάλυση στάσης-δύναμης-αντοχής και ιδιοδεκτικότητας των δομών της Σπονδυλικής Στήλης με αντικειμενικές μεθόδους αξιολόγησης A' MEΡOΣ Γ. ΓΟΥΔΕΕΝΟΣ 1, Ι. ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗΣ 2, Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Σημειώσεις ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής

Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ. Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Ι ΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑ ΙΣΗΣ Νίκος Αγγελούσης, Επ. Καθηγητής Γενικά Οι ικανότητες για στάση και για βάδισµα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ PISA Αξιοποίηση Συγκριτικών Ερευνών για την Ανάπτυξη Μοντέλων Εκπαιδευτικής Αποτελεσµατικότητας Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Copyright 2010 Τόμος 9 ος, Τεύχος 2 ο, Απρίλιος - Ιούνιος 2010 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ www.vima asklipiou.gr Σελίδα 115 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Βασ ιλικά Α. Λανάρα: Εις μνημόσυνον αιώνιον Έ νας χρόνος πέρασε από τότε που η αείμνηστη πλέον Β. Λανάρα «μετέστη

Διαβάστε περισσότερα

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG

Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG ΙΑΤΡΙΚΗ 2003;84:18-206 Επιπολασμός των ρευματικών νοσημάτων στην Ελλάδα: Περιγραφική επιδημιολογική μελέτη. Η μελέτη ESORDIG Α. Ανδριανάκος, Π. Τρόντζας, Φ. Χριστογιάννης, Π. Ντάντης, Κ. Βουδούρης, Α.

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης

Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης 3 rd International Congress on Sport Psychology 8 o Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας Νοέμβριος 26-28, 2004 Τρίκαλα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Επιστημονικός Υπεύθυνος Συνεδρίου Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση

Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση 2009, (40):138-142 Δραστηριότητες καθημερινής ζωής και οστεοπόρωση Σ. Μπακατσή Ως δραστηριότητες καθημερινής ζωής ορίζονται όλα αυτά που κάνουμε καθημερινά για να ζήσουμε, η προσωπική αυτοφροντίδα (το

Διαβάστε περισσότερα