Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών"

Transcript

1 Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών EYΣTPATIOY BAMBAKOY H, ANΘOYΛAΣ ΠAΠANIKOΛAOY, XPHΣTOY ΓAΛAZOYΛA, HMHTPH KOYPΣAPAKOY Eργαστήριο Eργοφυσιολογίας Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού Aριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΠEPIΛHΨH ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΗΣ Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α., ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ Χ. και ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ. Η κάµψη του ισχίου και του γόνατος σε προπονηµένα και απροπόνητα αγόρια 11 και 13 ετών. Κινησιολογία, Τοµ. 3, Νο 1,2 σελ Σκοπός της έρευνας ήταν να καταγράψει το εύρος της κάµψης του ισχίου και του γόνατος σε δύο αναπτυξιακές ηλικίες προπονηµένων και απροπόνητων αγοριών. Στην έρευνα συµµετείχαν 72 αγόρια ηλικίας 11 και 13 ετών. Κάθε ηλικιακή οµάδα χωρίσθηκε σε δύο υποοµάδες Α (n=18, µέσος όρος, σταθερή απόκλιση, ύψος 152±7.8 cm, βάρος 44±6.7 kg), Β (n=18, ύψος 150±6.8 cm, βάρος 49±9.6 kg), Γ (n=18, ύψος 171±8.7 cm, βάρος 61±11.8 kg) και (n=18, ύψος 165±10.2 cm, βάρος 57±9.7 kg). Οι υποοµάδες Α και Γ αντιπροσώπευαν τα προπονηµένα αγόρια 11 και 13 ετών αντίστοιχα, ενώ οι υποοµάδες Β και τα απροπόνητα αγόρια των αντίστοιχων ηλικιών. Η µέτρηση της κινητικότητας έγινε µε γωνιόµετρο α) από την ύπτια κατάκλιση και β) από την πρηνή κατάκλιση. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων της αρθρικής κινητικότητας δεν έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στο εύρος της αρθρικής κινητικότητας µεταξύ των προπονηµένων και τον απροπόνητων αγοριών και στις δύο ηλικιακές οµάδες. Έδειξαν, όµως, στατιστικά υψηλότερες τιµές (p<0.05) στους καµπτήρες µυς του γόνατος, όταν οι δύο ηλικιακές οµάδες συγκρίθηκαν µεταξύ τους. Στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους καµπτήρες µύες του ισχίου (p<0.001). παρατηρήθηκαν στα 11χρονα και 13χρονα αγόρια που προπονούνταν συστηµατικά, όταν χωρίσθηκαν σε αυτά που χρησιµοποιούν τις µυϊκές διατάσεις των συγκεκριµένων µυϊκών οµάδων ως µέρος της προθέρµανσης και της αποθεραπείας (υποοµάδα Ε, n=18) και σε αυτά που συµµετέχουν µόνο στην προπόνηση τεχνικής της καλαθοσφαίρισης (υποοµάδα Ζ, n=18). Συµπεραίνεται, ότι η καλαθοσφαιρική προπόνηση όταν συνοδεύεται από ιδιαίτερο πρόγραµµα µυϊκών διατάσεων αυξάνει το εύρος της κάµψης του ισχίου στις αναπτυξιακές ηλικίες. Αντίθετα η καλαθοσφαιρική προπόνηση που δεν συνοδεύεται από πρόγραµµα µυϊκών διατάσεων µειώνει το φυσιολογικό µήκος των µυών. Λέξεις κλειδιά: ΑΡΘΡΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΜΨΗ ΙΣΧΙΟΥ, ΚΑΜΨΗ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΠΑΙ Ι, ΓΩΝΙΟΜETPO, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Για βέλτιστη µυϊκή απόδοση απαιτείται αρθρική κινητικότητα. Αρθρική κινητικότητα ορίζεται το µέτρο του µέγιστου εύρους της κίνησης στην άρθρωση. Αυτή η κινητικότητα περιορίζεται κύρια από το εύρος της κίνησης των µυών που περιβάλλουν την άρθρωση. Η ευλυγισία ή ευκαµψία είναι αποτέλεσµα της µυκής δύναµης, του µυϊκού συντονισµού και της κινητικότητας µαζί, Μανδρούκας (1996). Σε αθλητές και αθλήτριες ορισµένων αθληµάτων εµφανίζεται συχνά η λεγόµενη αρθρική υπερκινητικότητα, που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια της τροχιάς της κίνησης, ενώ σε απροπόνητα 1

2 άτοµα υπάρχει υποκινητικότητα, που σηµαίνει ότι η τροχιά κίνησης στην άρθρωση είναι κάτω από τα φυσιολογικά όρια. Συνηθέστερα, όµως, χρησιµοποιούνται οι όροι βράχυνση ή περιορισµένη αρθρική κινητικότητα. (Μανδρούκας 1996). Η αρθρική κινητικότητα όεν είναι ίδια σε όλες τις αρθρώσεις. Η κινητικότητα είναι µεγαλύτερη στις γυναίκες απ' ότι στους άνδρες και µειώνεται µε το πέρασµα της ηλικίας (Boone and Azen 1979). Η φυσιολογική αρθρική κινητικότητα εκτιµάται ότι αναπτύσσει την επιδεξιότητα (Clarke and Clarke 1970), τη µυϊκή αίσθηση (Hardy 1985), µειώνει τους τραυµατισµούς των µυών και τενόντων και εµποδίζει ή ακόµη και προλαµβάνει την εµφάνιση µυϊκού πόνου (Corbin and Noble 1980, Beaulieu 1981, Anderson et al. 1984, Williford et al. 1986). Αντίθετα η µειωµένη αρθρική κινητικότητα οδηγεί σε τραυµατισµούς µε συνέπεια να καθυστερεί η εκµάθηση των απαιτούµενων κινητικών δεξιοτήτων (Hollman and Hettinger, 1990; Martin, et al., 1991; Weineck 1983). Oι Seawall και Michele (1986) αναφέρουν, ότι η κινητικότητα των αρθρώσεων βελτιώνεται, όταν ανάλογες ασκήσεις εντάσσονται στο καθηµερινό προπονητικό πρόγραµµα, διατηρείται στο φυσιολογικό επίπεδο, όταν οι γενικές και οι ειδικές ασκήσεις εκτελούνται µε πλήρες εύρος κίνησης (American Academy of Pediatrics 1983), ενώ αντίθετα µειώνεται, όταν η προπόνηση είναι εντατική και µε περιορισµένο κινητικό εύρος των αρθρώσεων (Rash and Burke 1978). Η περιορισµένη αρθρική κινητικότητα επιφέρει λανθασµένη επιφόρτιση στις αρθρώσεις και στους µυς. Η βράχυνση των οπίσθιων µηριαίων µυών, για παράδειγµα, επηρεάζει την κλίση της λεκάνης, γι'αυτό και η διάταση των µυών αυτών είναι µέρος του προγράµµατος θεραπείας του πόνου της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης (Branta et al. 1984, Μανδρούκας 1996). Για τη σωστή εκτέλεση των κινήσεων απαιτείται οι µύες να έχουν το φυσιολογικό τους µήκος. Όταν οι ανταγωνιστές µύες είναι βραχείς, τότε δεν µπορούν να χαλαρώσουν, µε συνέπεια να επέρχεται διαταραχή στο συντονισµό της κίνησης. Έρευνες που έχουν γίνει (Parr, et al. 1978) υποστηρίζουν ότι ένα από τα τρία χαρακτηριστικά που πρέπει να καλλιεργούν συστηµατικά οι επαγγελµατίες καλαθοσφαιριστές του NBA είναι η αρθρική κινητικότητα. Ιδιαίτερα, ανάλογα µε τη θέση που αγωνίζονται οι καλαθοσφαιριστές παρουσιάζουν διαφορετικές τιµές σε αυτήν τη λειτουργική ικανότητα. Οι Rooks και Micheli (1988) αναφέρουν ότι οι καλαθοσφαιριστές χρειάζονται να ακολουθούν ένα συστηµατικό πρόγραµµα διατήρησης και βελτίωσης της αρθρικής κινητικότητας για όλες τις αρθρώσεις του σώµατος και όχι κάποιες ειδικά µόνον. Οι µελέτες, που αναφέρονται στην αρθρική κινητικότητα, κύρια επικεντρώνονται στα ενήλικα άτοµα (Espenshade and Eckert 1980). Οι περισσότερες από αυτές αναφέρονται σε αρθρώσεις, που επηρεάζονται από µικρές µυϊκές οµάδες, όπως είναι η άρθρωση του ώµου (Allander et al. 1974, Chandler et al 1990, Chinn et al. 1974, Clark et al. 1974, Greipp 1985,), η άρθρωση του αγκώνα (Salter and Darcus 1953) και του καρπού (Nemethi 1953, Smahel 1975). Μελέτες που έγιναν στα παιδιά σε µεγάλες µυϊκές οµάδες, όπως είναι οι οπίσθιοι µηριαίοι µύες, αναφέρουν ότι η ευκαµψία του ισχίου κατά την κάµψη του, είναι µικρότερη στην προεφηβική ηλικία και αυξάνεται κατά την εφηβεία. Όµως οι µελέτες αυτές χρησιµοποίησαν ευκαµψιόµετρο όπου δεν αποµονωνόταν η άρθρωση του ισχίου, αλλά συµµετείχαν περισσότερες µυϊκές οµάδες και αρθρώσεις. (Milne et al. 1976, Beunen et al. 1976, Ostyn et al. 1980). Όταν, όµως οι µετρήσεις στις αναπτυξιακές ηλικίες έγιναν µε 2

3 γωνιόµετρο και αποµόνωση της άρθρωσης του ισχίου, τότε δεν παρατηρήθηκαν οι παραπάνω διαφορές στην εφηβική ηλικία (Ζάκας 1987). Μέχρι σήµερα δεν υπάρχουν αποτελέσµατα µετρήσεων στις αναπτυξιακές ηλικίες που να αναφέρουν την επίδραση της προπόνησης στην ανάπτυξη της αρθρικής κινητικότητας. Σκοπός της µελέτης ήταν να καταγράψει, το εύρος της κάµψης του ισχίου και του γόνατος, σε δύο αναπτυξιακές ηλικίες προπονηµένων και απροπόνητων αγοριών, όταν αποµονώνεται η άρθρωση του ισχίου. Μεθοδολογία οκιµαζόµενοι. Εβδοµήντα δύο (72) υγιείς µαθητές της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ηλικίας 11 και 13 ετών συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη αυτή (36 αγόρια από κάθε ηλικία). Η επιλογή των αγοριών βασίστηκε επίσης και στη βιολογική ωρίµανση, σύµφωνα µε τα πέντε στάδια ανάπτυξης των δευτερευόντων χαρακτηριστικών, που περιγράφηκαν από τον Tanner (1962). Στην ηλικία των 11 ετών τα αγόρια βρίσκονταν στα στάδια ανάπτυξης 1 και 2, ενώ στην ηλικία των 13 ετών βρίσκονταν στα στάδια 3 και 4. Μέθοδος προπόνησης. Όλα τα αγόρια που επιλέχθηκαν για τις µετρήσεις ήταν γεννηµένα το πρώτο εξάµηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος). Σε κάθε ηλικιακή οµάδα (11 και 13 ετών) τα αγόρια χωρίσθηκαν σε δύο υποοµάδες (A, n=18, Β, n=18 και Γ, n=18,, n=18). Στις υποοµάδες Α και Γ συµπεριλήφθηκαν αγόρια που χαρακτηρίσθηκαν προπονηµένα, καθώς συµµετείχαν, πέρα από το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα φυσικής αγωγής των σχολείων τους (τρεις φορές x 40 λεπτά την εβδοµάδα), σε τακτικές προπονήσεις µε τις οµάδες καλαθοσφαίρισης στις οποίες ανήκαν (τουλάχιστον τέσσερις προπονήσεις 90 λεπτών η κάθε µία την εβδοµάδα). Στις υποοµάδες Β και συµπεριλήφθηκαν αγόρια που χαρακτηρίσθηκαν ως απροπόνητα, καθώς συµµετείχαν µόνο στο πρόγραµµα φυσικής αγωγής του σχολείου τους (τρία µαθήµατα 40 λεπτών την εβδοµάδα). Η επιλογή των αγοριών έγινε τυχαία από σχολεία της Θεσσαλονίκης ως προς τις οµάδες Α, Β και. Τα αγόρια της υποοµάδας Γ ήταν επίλεκτοι για την ηλικία τους καλαθοσφαιριστές. Μετρήσεις. Η µέτρηση της κάµψης του ισχίου και του γόνατος µετά από ακραία θέση της άρθρωσης γίνονταν από τον ίδιο εξεταστή σύµφωνα µε τη µέθοδο Ekstrand και συν. (1982). Οι µετρήσεις έγιναν µε το γωνιόµετρο Myrin (LIC Rehab, Sweden), τις ίδιες ώρες της ηµέρας, σε θερµοκρασία δωµατίου, χωρίς να προηγηθεί προθέρµανση. Η καταγραφή γινόταν σε µοίρες. Η µέτρηση της κινητικότητας της κάµψης του ισχίου έγινε από την ύπτια κατάκλιση µε την άρθρωση του γόνατος σε έκταση µετά από παθητική διάταση από τον εξεταστή. Το γωνιόµετρο τοποθετήθηκε στην έξω πλάγια πλευρά του µηρού 5cm. επάνω από την επιγονατίδα, µε τον δείκτη κλίσεως να δείχνει στο µηδέν (0). Η σταθεροποίηση του εξεταζόµενου επιτυγχάνονταν µε ειδικό ιµάντα που κρατούσε τον κορµό ακινητοποιηµένο, έτσι ώστε να µην υπάρχει λόρδωση της σπονδυλικής στήλης, ενώ το σκέλος που δεν συµµετείχε στη µέτρηση κρατούνταν τεντωµένο και σταθερό από έναν βοηθό επάνω στο εξεταστικό κρεβάτι. Ο εξεταστής µε το ένα χέρι στο γόνατο και το άλλο στην πτέρνα του εξεταζόµενου έκανε άρση του τεντωµένου σκέλους. Η µέτρηση της κινητικότητας της κάµψης του γόνατος έγινε από την πρηνή κατάκλιση µε την άρθρωση του γόνατος σε έκταση. Η ακραία θέση της άρθρωσης επιτυγχάνονταν από τον εξεταστή. Η ποδοκνηµική άρθρωση του εξεταζόµενου βρισκόταν σε πλήρη πελµατιαία κάµψη έξω από το εξεταστικό 3

4 κρεβάτι. Η σταθεροποίηση της λεκάνης επιτυγχάνονταν µε ειδικό ιµάντα, έτσι ώστε οι άνω πρόσθιες λαγόνιες άκανθες να έχουν επαφή σε όλο το χρονικό διάστηµα της µέτρησης µε το υπόστρωµα. Το γωνιόµετρο τοποθετήθηκε περίπου 5cm. επάνω από το έξω σφυρό και ο δείκτης κλίσεως έδειχνε στο µηδέν (0). Ο εξεταστής πίεζε µε το χέρι του την ποδοκνηµική του εξεταζόµενου µε τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται η έσω και η έξω στροφή του ισχίου. Ανάλυση. Για τη σύγκριση των διαφορών των µετρήσεων κατά την κάµψη του ισχίου και του γόνατος, χρησιµοποιήθηκε το t-test µε ζευγαρωτές παρατηρήσεις. Η στατιστική σηµαντικότητα έγινε δεκτή στο επίπεδο p<0.05. Αποτελέσµατα Στατιστικά σηµαντικές διαφορές δεν βρέθηκαν ούτε στην κάµψη του ισχίου, (Σχ. 1) ούτε στην κάµψη του γόνατος (Σχ. 2) και στα δύο σκέλη, όταν τα αγόρια χωρίσθηκαν σε δύο υποοµάδες ανάλογα µε την προπονητική τους κατάσταση (υποοµάδα Α+Γ προπονηµένα αγόρια, σύγκριση µε υποοµάδα Β + απροπόνητα αγόρια). Όταν, όµως η σύγκριση έγινε µεταξύ των δύο ηλικιακών οµάδων, βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές στους καµπτήρες µυς του γόνατος (Σχ. 3). Οι εντεκάχρονοι (υποοµάδα Α + Β) είχαν σηµαντικά υψηλότερες τιµές (p<0.05) από τους δεκατριάχρονους (υποοµάδα Γ + ). 4

5 Όταν τα προπονηµένα αγόρια χωρίσθηκαν, από τη µία πλευρά σε αυτά που χρησιµοποιούν τις µυϊκές διατάσεις ως µέρος της προθέρµανσης και της αποθεραπείας τους (n=18) και από την άλλη πλευρά σε αυτά που συµµετέχουν µόνο στην προπόνηση τεχνικής της καλαθοσφαίρισης (n=18), βρέθηκε ότι τα πρώτα υπερείχαν των δεύτερων ως προς την κάµψη του ισχίου, p<0.001, (Σχ. 4). Συζήτηση Η εκτέλεση της δοκιµασίας για τη µέτρηση της αρθρικής κινητικότητας µιας άρθρωσης, έχει ως σκοπό να καταγράψει το εύρος κίνησης της άρθρωσης αυτής για να συγκριθεί µε το φυσιολογικό εύρος της κίνησης της. Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης συµφωνούν µε τους Hupprich and Sigerseth (1950) που αναφέρουν, ότι η κινητικότητα των αρθρώσεων είναι ικανοποιητική κατά την προεφηβική ηλικία λόγω της ελαστικότητας των µυών και των συνδέσµων (Godshall 1975, Grama and Morentz 1978). Όλες, όµως οι µετρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που έγιναν στους οπίσθιους µηριαίους µυς κυµαίνονται γύρω στις µοίρες και για τις δύο ηλικιακές οµάδες. Το φυσιολογικό εύρος της κάµψης της άρθρωσης του ισχίου είναι µοίρες στους ενήλικες (Μανδρούκας 1996). Βλέπουµε λοιπόν µια σηµαντική διαφορά µεταξύ ενηλίκων και αγοριών που βρίσκονται στην προεφηβική και εφηβική ηλικία. Η βράχυνση του µυός εκδηλώνεται από το µήκος και την ελαστικότητα του συνδετικού ιστού, από τον οποίο περιβάλλεται ο µυς αυτός (Sapega et al. 1981). Άλλες έρευνες αναφέρουν, ότι η αντίσταση που προβάλλεται από τον συνδετικό ιστό έχει υπερεκτιµηθεί και ότι αντιστέκονται στη διάταση οι εγκάρσιες γέφυρες ακτίνης και µυοσίνης που βρίσκονται σε επαφή µεταξύ τους ακόµη και σε κατάσταση ηρεµίας (Hutton 1992, Magid and Low 1985). Αλλοι συγγραφείς (Milne et al. 1976, Beunen et al. 1976, Ostyn et al. 1980, Haubenstricker and Sapp 1980), αποδίδουν τη µείωση της κινητικότητας, που παρατηρείται στα αγόρια από εννέα έως δώδεκα ετών στη συνεχή και γρήγορη αύξηση του µήκους των σκελών σε σχέση µε την αύξηση του κορµού. Το µήκος των οστών αυξάνεται ταχύτερα από το µήκος των µυών, µε συνέπεια να παρατηρούνται έντονες βραχύνσεις σε αυτούς (Tanner 1962). Ο Leighton (1987) αναφέρει, ότι η ηλικία από µόνη της δεν είναι ο κύριος παράγοντας για τη διατήρηση και την αύξηση της αρθρικής κινητικότητας, αλλά περισσότερο η ενεργός κινητική δραστηριότητα του ατόµου. Πολλά παιδιά κατά την αναπτυξιακή περίοδο, περιορίζουν τη κινητική τους δραστηριότητα και αυτό ίσως έχει ως αποτέλεσµα να µειώνεται η ικανότητα για καλή αρθρική κινητικότητα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης αυτής δείχνουν ότι η προπόνηση τεχνικής µε την οποία κύρια ασχολούνται τα αγόρια αυτών των ηλικιών, δεν επηρεάζει την αρθρική κινητικότητα τόσο της κάµψης του ισχίου όσο και της κάµψης του γόνατος, αν δεν συνοδεύεται από πρόγραµµα διατατικών ασκήσεων. Η συνδροµή των παραπάνω ασκήσεων τόσο κατά την προθέρµανση, όσο και κατά την αποθεραπεία βελτιώνει σηµαντικά την κινητικότητα των συγκεκριµένων αρθρώσεων. Η προθέρµανση που περιλαµβάνει τεχνικές διατατικών ασκήσεων, βελτιώνει το µήκος των µυών που πιθανότατα έχουν υποστεί βράχυνση από το εναλλασσόµενο τρέξιµο, τα απότοµα σταµατήµατα, τα αµυντικά γλιστρήµατα και τα συνεχή άλµατα που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια µιας καλαθοσφαιρικής προπόνησης. Από την παρούσα µελέτη συµπεραίνεται ότι η χρήση διατατικών ασκήσεων αυξάνει την αρθρική κινητικότητα των αρθρώσεων που είναι σηµαντικές για τη βελτίωση της καλαθοσφαιρικής απόδοσης. 5

6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ALLANDER, Ε., J. BJORNSSONO, O. OLAFSSON, Ν. SIGFUSSON, and J. THORSTENSSON. Normal range of joint movements in shoulder, hip, wrist and thumb with special reference to side: A comparison between two populations. Intern. J. Epid. 3: , AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS. Weight training and weight lifting: Information for the paediatrician. Physician Sports Med., 11(3): , ANDERSON, Β., Ε. BEAULIEU, and W.I. CORNELIUS. Roundtable. Flexibility. National Strength and Conditioning Coaches Association Journal 6: 10-73, BEAULIEU, J.E. Developing a stretching program. Physician Sportsmed. 9(11):59-69, BEUNEN, G., M. OSTYN, R. RENSON, J. SIMONS, and D. VAN GERVEN. Skeletal maturation and physical fitness of girls aged 12 through 16. Hermes 10: , BOONE, D., and S. P. AZEN. Normal range of motion of joints in male subjects. J Bone and Joint Surg. 61-A(5): , BRANTA, C.F., J. HAUBENSTRICKER, and V. SEEFELDT. Age changes in motor skills during childhood and adolescence. Exerc. & Sport Scien. Rev. 12: , CHANDLER, T.J., W.B. KIBBERB, B. WOOTEN, A. KISER, and E. STONE. Flexibility comparisons of junior elite tennis players to other athletes. Amer. J. Sports Med., 18(2): , CHINN, C.J., J.O. PRIEST, and B.E. KENT. Upper extremity range of motion, grip strength, and highly skilled tennis players. Physical Therapy, 54: , CLARKE, G.R., L.A. WILLIS, W.W. FISH, and P.J.R. NICHOLS. Assessment of movement at the glenohumeral joint. Orthopaedics 7: 55-71, CLARKE, D.H., and Η.Η. CLARKE. Research processes in physical education, recreation and health. New Jersey, Prentice-hall, Inc. Engelewood Cliffs, CORBIN, C.B., and L. NOBLE. A major component of physical fitness. J Phys. Educ. Recreation, 51: 23-60, EKSTRANT, J., M. WIKTORSON, B. OBERG, and J. GILLQUIST. Lower extremity goniometric measurements: A study to determine their reliability. Arch. Phys. Med. Reh 63: ESPENSCHADE, A., and H. ECKERT. Motor development, 2nd ed. Meniland Columbus, GODSHALL, R.W. Junior league football (risks vs benefits). J. Sports Med. 3(4): 139, GRAMA, W.A., and J.A. MORETZ. Liga-mentous laxity in secondary school athletes. J. Med. Assoc. 240(18): GREIPP, P.P. Swimmers' s Shoulder: The influence of flexibility and weight training. The Physician and Sportmedicine, 13(8): , HAUBENSTRICKER, J., and M. SAPP. A longitudinal look at physical growth and motor performance (Implications for elementary and middle school activity programs). Paper presented at the American Alliance of Health, Physical Education, Recreation and Dance. National Convention, Detroit, HARDY, L. Improving active range of hip flexion. Res. Quart. Exerc. Sport, 56: , HOLLMAN, W., and Τ.Η. HETTINGER. Sportmedizin, Arbeits- und Trainings- grundlagen. Stuttgard, New York, Shattauer, HUTTON, R.S. Neuromuscular basis ot stretching exercises. In P.V. Komi (ed.). Strength and Power in Sport. The encyclopedia of Sports Medicine. Oxford: Blackwell Scientific , HUPPRICH, F., and P. SIGERSETH. The specifity of flexibility in girls. Res. Quart. 21: 25-33, LEIGHTON, J. Manual of instruction for Leighton flexometer. Lafayette instrument Co, MAGID, A., and D. LAW. Myofibrils bear most of resting tension in frog skeletal muscle. Science, 230: , ΜΑΝ ΡΟΥΚΑΣ, Κ. Μυϊκές διατάσεις, Θεσσαλονίκη, MARTIN, D., Κ. CARL, and K. I LEHNERTZ. Handbuch Trainingslehre. Hofman Schorndorf, MILNE, C., V. SEEFELDT, and P. REUSCHEIN. Relationship between grade, sex race and motor performance in young children. Res. Quart. 47: , NEMETHI, C.E. Normal wrist motions. Industrial Med. Surg. 22: 230, PARR, P., J. WILLMORE. R. HOOVER, and D. BACHMAN. Professional Basketball Players: Athletic Profiles. The Physician and Sportsmedicine, April, 77-84, OSTYN, M., J. SIMONS, G. BEUNEN, R. RENSON, and D. VAN GERVEN. Somatic and motor development of Belgian secondary school boys. Leuven Belgium: Leuven University Press, RASCH, P.J., and R.K. BURKE. Kinesiology and applied anatomy: Science ot human movement. Ed. 6. Philadelphia, Lea: Fediger, ROOKS, D., and L. MICHELI. Musculoskeletal Assessment and Training (The Young Athlete). Clinics Sports Med. 7(3): , SALTER, Ν., and H.D. DARCUS. The amplitude of forearm and of humeral rotation. J of Anat. 87: 407-6

7 418, SAPEGA, A., T. QUEDENFELD, R. MOYER, and R. BUTTER. Biophysical factors in range of motion exercise. The Physician and Sports Medicine, 9(12): 57-65, SEAWALL, L., and L.J. MICHELI. Strength training for children. J. Ped. Orthopedics 6, , SMAHEL, Ζ. Joint motion of the child hand. Acta Chirurgiae 17: , TANNER, J.M. Growth at adolescence. Oxford, London, Blackwell Scientific Publications Ltd, WEINECK, J. Optimales Training. Eriangen, Perimed, WILLIFORD, H., J. EAST, F. SMITH, and L. BURRY. Evaluation of warm up for improvement in flexibility. Amer. J. Sports Med. 14:(4): , ΖΑΚΑΣ, Α. Αξιολόγηση ιδιοτήτων φυσικής κατάστασης σε παιδιά ηλικίας 6-12 χρονών (αναρτηµένη ανακοίνωση). 7ο Βαλκανικό αθλητιατρικό συνέδριο. Αθήνα,

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΠΗΔΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΪΚΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ Έλλειψη ισορροπίας μεταξύ μυϊκών ομάδων που βρίσκονται σε λειτουργική συνάφεια (αγωνιστές ανταγωνιστές, π.χ. κοιλιακοί- ραχιαίοι) ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία

Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κινητικότητα Ευκαμψία-Ευλυγισία Κέλλης Σπύρος Καθηγητής προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ kellis@phed.auth.gr Επιστημονικός συνεργάτης του Metrisis info@metrisislab.gr Φύλο Παράγοντες που επηρεάζουν την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων

Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Μέτρηση της κινητικότητας των αρθρώσεων Εύρος κίνησης Το ποσό της κίνησης που παρουσιάζεται σε μια άρθρωση κατά την παθητική (παθητικό εύρος) ή ενεργητική (ενεργητικό εύρος) κίνηση. Εκτίμηση: με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Εργαστήριο Εργοφυσιολογίας-Εργομετρίας, Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης, Σ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ, ΤΗΣ ΑΛΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΘΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΣΠΡΙΝΤΕΡ. 1 Μηναρετζής Χ., 1 Μεταξάς Θ., 1, 1 Σιάτρας Θ., 1 Βαμβακούδης Ε., 1 Χριστούλας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 2: Σχεδιασμός προγραμμάτων δύναμης Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων

Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ Aξιολόγηση κινητικότητας αρθρώσεων Μανώλης Παπαδόπουλος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, MSc Φυσικοθεραπευτής ΜΑΦ ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 8: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης κινητικότητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

8. ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ (περιληπτικά, το πολύ επτά (7) σειρές):

8. ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ (περιληπτικά, το πολύ επτά (7) σειρές): ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μεταπτυχιακό & ιδακτορικό ίπλωµα στην Κινησιολογία" ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη δύναμης. Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη. Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο

Ανάπτυξη δύναμης. Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη. Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο Ανάπτυξη δύναμης Ενότητες: Εισαγωγή στην δύναμη Μεταβολή δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο Εισαγωγή στην δύναμη Παράγοντες που επηρεάζουν την δύναμη. 1. Τύποι Δύναμης 2. Ηλικία 3. Φύλλο 4. Μυική μάζα 5.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαµψία & Ευλυγισία. Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Ευκαµψία & Ευλυγισία. Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD. Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Ευκαµψία & Ευλυγισία Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός Παράγοντες που επιδρούν τα µεγέθη ευκαµψίας & ευλυγισίας Οφέλη Σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου

Ποιός είναι ο ρόλος του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου Ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος είναι ένας σύνδεσμος που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατου και πιθανότατα είναι ο πιο ευάλωτος σύνδεσμος που τραυματίζεται στο γόνατο. Το Age of Basketball σας παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I

KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία Διάλεξη 11η : Προπονητική. και aerobic (αεροβικός χορός) I ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωση - μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Μεταπτυχιακό & Διδακτορικό Δίπλωμα στην Κινησιολογία" Πανεπ. Έτος 2012-13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα

Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα Ο Σχεδιασμός και η καθοδήγηση της προπόνησης με βάρη στην καλαθοσφαίριση σε 7 βήματα του ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Ph.D. / athchatz.tefaa@gmail.com Λέκτορας, ΤΕΦΑΑ-ΔΠΘ / Προπονητής Καλαθοσφαιρίσης Η απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 5: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης κινητικότητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.»

«Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» «Η προπόνηση με βάρη βελτιώνει τη δύναμη και τη μυϊκή υπερτροφία νεαρών αθλητών του βόλεϊ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει τις επιδράσεις ενός προγράμματος ανάπτυξης μυϊκής δύναμης και υπερτροφίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 1: Άσκηση, ανάπτυξη και ωρίμανση Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕ1001. Τίτλος Στόχος & Περιεχόµενα Λέξεις κλειδιά ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΜΑ ΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕ1001. Τίτλος Στόχος & Περιεχόµενα Λέξεις κλειδιά ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΜΑ ΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και ισχύος στην την παιδική και εφηβική ηλικία

Ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και ισχύος στην την παιδική και εφηβική ηλικία Ανάπτυξη της μυϊκής δύναμης και ισχύος στην την παιδική και εφηβική ηλικία Γεροδήμος Βασίλειος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΦΑΑ-ΠΘ Τηλ.: 24310 47005 e-mail: bgerom@pe.uth.gr Με τον όρο ενδυνάμωση δεν εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του

Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του Το εύρος κίνησης των αρθρώσεων και η αξιολόγησή του Σύνοψη Ευκαμψία ή ευκινησία είναι η ικανότητα του νευρομυϊκού συστήματος για πλήρη κίνηση μιας άρθρωσης χωρίς περιορισμούς και πόνο κατά την εκτέλεσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΧΙΟΚΝΗΜΙΑΙΩΝ, ΓΛΟΥΤΩΝ, ΠΡΟΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΑΓΩΓΩΝ Κρατάμε τις λαβές του μηχανήματος και τοποθετούμε τις ποδοκνημικές κάτω από τα μαξιλαράκια. Εκπνέουμε στο τέλος της κίνησης προς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ (ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ (ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΥΚΙΝΗΣΙΑΣ (ΕΥΚΑΜΨΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Φαμίσης Κωνσταντίνος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΠΡΑΚΤΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΙΟΣ 2016 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ., PhD.,Κ.Φ.Α., ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥ ΠΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 15ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΥΕΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών

Η Επίδραση της ιάρκειας της Στατικής ιάτασης στην Ευκαµψία Ηλικιωµένων Γυναικών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 169 175 ηµοσιεύτηκε: 30 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 169-175 Released: September 30, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή

Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή Τα Οφέλη των Προσαρμοσμένων Διατάσεων σε Καρέκλα στη Διάθεση Γυναικών με Ήπια Νοητική Διαταραχή Δημακοπούλου Ε., Καρυδάκη Μ., Αποστολόπουλος Ξ., Βλαχογιάννη Α., Παπαγιάννη Μ. Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48

Συντάχθηκε απο τον/την Παναγιώτης Θεoδωρόπουλος Δευτέρα, 31 Αύγουστος :22 - Τελευταία Ενημέρωση Παρασκευή, 13 Ιούνιος :48 Τα οφέλη για την υγεία που κερδίζονται μέσω της αερόβιας άσκησης έχουν αποδειχτεί. Η έρευνα έχει δείξει ότι συστηματική και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα, έχει ευεργετική επίδραση στην υγεία και

Διαβάστε περισσότερα

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη

δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη δύναμη και προπόνηση δύναμης προπόνηση με βάρη ταξινόμιση της φυσικής κατάστασης Δύναμη Αντοχή φυσική κατάστασ η Ταχύτητα Ευλυγισία ποιοι ασχολούνται με την άσκηση με βάρη οι αθλητές της άρσης βαρών, οι

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών

Αξιολόγηση στάσης. Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Αξιολόγηση στάσης Τυπικές στάσεις & βασικά χαρακτηριστικά αυτών Εικόνα 1. Τυπικές όρθιες στάσεις. Τέλια όρθια στάση (Α), κυφω-λορφωτική στάση (Β), στάση επίπεδης ράχης (C) & χαλαρή στάση (D). Τέλεια όρθια

Διαβάστε περισσότερα

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μαθημα 1 ο : ΑΡΧΕΣ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: περιγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES

SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES SYNERGY MOVEMENTS TRAINING SEMINAR SERIES H Maximum Fitness σε συνεργασία µε τη Gymnastika διοργανώνουν µια νέα ολοκληρωµένη σειρά σεµιναρίων σχεδιασµένη για οποιονδήποτε γυµνάζει αθλητές ή αθλούµενους.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΜΣΣ- ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ειδικευόμενος Ιατρός ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑΣ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ Η ΠΙΟ ΚΟΙΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ανάπτυξη της αλτικότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Κεντρικά ερωτήματα ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΜΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΟΙ ΑΛΜΑΤΩΝ

ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ. Ανάπτυξη της αλτικότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ. Κεντρικά ερωτήματα ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΜΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΑΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΟΙ ΑΛΜΑΤΩΝ ΑΛΤΙΚΟΤΗΤΑ Ανάπτυξη της αλτικότητας στις αναπτυξιακές ηλικίες Είναι η ικανότητα του μυοτενόντιου συστήματος να απογειώνει το σώμα Μπάσσα Ελένη, Ph.D Διδάσκουσα Σ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ηλικία Φύλο

Διαβάστε περισσότερα

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μυϊκή αντοχή. Η σχέση των τριών κύριων µορφών της δύναµης (Weineck, 1990) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ-ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η προπόνηση της δύναµης στο ποδόσφαιρο Dr. Ζήσης Παπανικολάου (Ph.D., Ed.Μ.) ΤΕΦΑΑ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο ποδοσφαιριστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Λειτουργική Ανατομική Μηχανική της κίνησης 2. ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί μυϊκής ρήξης

Μηχανισμοί μυϊκής ρήξης Μηχανισμοί μυϊκής ρήξης Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής Ταξινόμηση 1 ου Βαθμού: υπερδιάταση του μυός, ρήξη

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ

Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθημα 12ο : Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΡΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΙΑΙΟΥΣ ΜΥΕΣ Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού

Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ο ρόλος της Φυσικής δραστηριότητας στην κινητική επάρκεια και την ανάπτυξη του μυοσκελετικού συστήματος του παιδιού Ελευθέριος Κέλλης, Ph.D Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνής προβληματισμός Μη σωστή στάση Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 0903 «Κινησιολογία» 12η Διάλεξη: «Κινησιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος

Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανάπτυξη της δύναμης και της ισχύος Ενότητα 2: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων ανάπτυξης της μέγιστης δύναμης Εισήγηση 1: Μέγιστη δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος Λέκτορας ΤΕΦΑΑ-ΠΘ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν «ΑΓ.ΠΑΥΛΟΣ» ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:DrΣ.ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΡΗΞΗ ΤΕΝΟΝΤΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΜΥΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:KOYMHΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ:ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α 1 η Περίπτωση 2 η

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης

Κάτω Άκρο. 1. Κνήµη. Β. Διαµερίσµατα της Κνήµης Κάτω Άκρο Κνήµη ΙV. Κνήµη Α. Οστά Η κνήµη & η περόνη είναι τα οστά της κνήµης. Τα σώµατα τους συνδέονται µε ένα µεσόστεο υµένα που αποτελείται από ισχυρές λοξές ίνες. 1. Κνήµη Το δεύτερο µεγαλύτερο οστό

Διαβάστε περισσότερα

Παθητική κινητοποίηση

Παθητική κινητοποίηση Παθητική κινητοποίηση Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, εµφανίστηκε µία σταθερή αύξηση στη χρήση των τεχνικών κινητοποίησης των αρθρώσεων από τους φυσιοθεραπευτές. Η κυριότερη ένδειξη για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία

Φυσική κατάσταση Παράμετροι της φυσικής κατάστασης που αναφέρονται στην υγεία Φυσική κατάσταση Η φυσική υγεία ή φυσική κατάσταση (όπως συνηθίζεται να αποκαλείται στους κόλπους των επαγγελματιών της άσκησης), που αντιστοιχεί στον αγγλικό όρο Physical Fitness, είναι ένας πολυδιάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική.

Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) 1. Παρατήρηση (η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε γενική & ειδική. Κλινική αξιολόγηση παθήσεων σπονδυλικής στήλης (2 ο μάθημα) Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να μάθει ο σπουδαστής ποιες είναι οι βασικές αρχές της κλινικής αξιολόγησης (αντικειμενικής εξέτασης) των μυοσκελετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία

Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Εφαρμοσμένη Αθλητική Εργοφυσιολογία Αρχές της προπόνησης Βασίλης Πασχάλης Επίκουρος καθηγητής ΤΕΦΑΑ - ΕΚΠΑ Μυϊκή δύναμη Δύναμη: η μέγιστη δύναμη που μπορεί ένας μυς ή ομάδα μυών να παράγουν. 1 μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΔΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Φυσιολογική κίνηση ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές

Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Αιτιολογία Τραυματισμών σε Ποδοσφαιριστές Βενετία Χαραλαμποπούλου 1, Αντζουλάς Παναγιώτης 2, Δρ. Κωνσταντίνος Φουσέκης 3, 4 1 Φυσικοθεραπεύτρια- Φυσικοθεραπεύτρια Κέντρο Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κ.Φουσέκης Καθηγητής Εφ.Φυσικοθεραπείας

Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ. Κ.Φουσέκης Καθηγητής Εφ.Φυσικοθεραπείας Εύρος τροχιάς-παθητική Κίνηση-Απλή Ενεργητική κίνηση-aξιολόγηση ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πλήρης Δυνατή κίνηση Ευρος Τροχιάς Μύες,αρθ. Επιφάνειες,θύλακας σύνδεσμοι Παθητικό Εύρος τροχιάς Ενεργητικό Εύρος τροχιάς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Προγραμμάτων

Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ευλυγισία & Ισορροπία Μ. Μιχαλοπούλου Δ. Π. Θράκης Διατάσεις με καρέκλα Κάθισμα σε καρέκλα και Αυτί στον ώμο (κατέβασμα του αυτιού προς τον ώμο). Το σαγόνι βλέπει τον ώμο. Κυκλικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας. 9 Εισαγωγή

Κεφάλαιο 9. Μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας. 9 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μέτρηση και αξιολόγηση της ευκινησίας Παναγιώτης Τσιµέας PhD, Γεωργία Μήτρου MSc, υποψήφια διδάκτωρ, Γιάννης Κουτεντάκης PhD, Χριστίνα Καρατζαφέρη PhD 9 Εισαγωγή Ως κινητικότητα ορίζεται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής. Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, Κομοτηνής Λειτουργική ανατομική των κάτω άκρων - Ισχίο Ανώνυμα οστά (συνένωση των λαγόνιο, ισχιακού και του ηβικού οστού) Ιερό οστό Άνω λαγόνια άκανθα Κάτω λαγόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 3η Διάλεξη: «Σχεδιασμός προγραμμάτων προπόνησης μέγιστης δύναμης» Designing maximal strength training programs ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΚ 1013 «Ανάπτυξη φυσικής κατάστασης στον

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί

Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 13η Πολιομυελίτιδα - Ακρωτηριασμοί Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Πολιομυελίτιδα Νόσος που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση και διάταση των οπίσθιων μηριαίων μυών: Μηχανικές μελέτες

Ενδυνάμωση και διάταση των οπίσθιων μηριαίων μυών: Μηχανικές μελέτες Ενδυνάμωση και διάταση των οπίσθιων μηριαίων μυών: Μηχανικές μελέτες Ελευθέριος Κέλλης, Καθηγητής 1 Κάμψη γόνατος και έκταση ισχίου Στροφές της κνήμης Συμμετέχων στην σταθερότητα της οσφυϊκής μοίρας της

Διαβάστε περισσότερα

Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες

Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητες Εισαγωγή στην προπόνηση των ενηλίκων Προπόνηση των αναπτυξιακών ηλικιών Τύποι Προπόνησης Ενδυνάμωσης 1. Προπόνηση με εξωτερικές αντιστάσεις. Νευρομυικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεφαλικής Παράλυσης

Εγκεφαλικής Παράλυσης Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας & Ιπποθεραπείας Ιωαννίνων, Μονάδα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, 3ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων 1 2 Η Ιπποθεραπεία, είναι μία νευροφυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΤΡΑΚΕΦΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΥΩΝ ΤΩΝ ΙΣΧΙΩΝ 1. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΑΛΤΗΡΕΣ 2. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΧΗΛΟ 3. ΑΡΣΕΙΣ ΑΠΟ ΒΑΘΥ ΚΑΘΙΣΜΑ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΙΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΝΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΜΥΩΝ ΜΕΣΩ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΧΕΝΙΚΟ ΠΟΝΟ Φραγκάκης Βασίλειος 1, Χαλιμούρδας Αντώνιος 1, Δημητριάδης Ζαχαρίας 2 1 Φοιτητής Φυσικοθεραπείας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηματα 18 ο 19 ο : Σχεδιασμός Προγραμμάτων ργρμμ και Περιοδισμός στην ΠροπόνησηςΔύναμης

Μάθηματα 18 ο 19 ο : Σχεδιασμός Προγραμμάτων ργρμμ και Περιοδισμός στην ΠροπόνησηςΔύναμης ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ (Κ.Μ. Μ 161) Μάθηματα 18 ο 19 ο : Σχεδιασμός Προγραμμάτων ργρμμ και Περιοδισμός στην ΠροπόνησηςΔύναμης Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να: ορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Αργύρης Θεοδοσίου ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Αργύρης Θεοδοσίου AEROBIA IKANOTHTA μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου καρδιακή συχνότητα συγκέντρωση γαλακτικού οξέος Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου Η VO 2 max αυξάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΥΪΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ 1. Multiple-set system: 2-3 σετ προθέρμανσης με αυξανόμενη αντίσταση ακολουθούμενα από πολλαπλά σετ σταθερής αντίστασης. Για πολυαρθρικές ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική

Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η βελτίωσης της μυϊκής απόδοσης Η βελτίωσης της νευρομυϊκής λειτουργίας-ιδιοδεκτικότητας Η λειτουργική επανένταξη Η ανάκτηση του εύρους κίνησης της άρθρωσης Η

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. του. Αγγελάκη Ευάγγελου

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ. του. Αγγελάκη Ευάγγελου Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΝΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΣΕ ΑΓΥΜΝΑΣΤΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ του Αγγελάκη Ευάγγελου Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Γαλαζούλα Α. Χρήστου

Γαλαζούλα Α. Χρήστου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΕΡΓΟΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 4: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης δύναμης Εισήγηση 1: Μυϊκή δύναμη Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1

RELEASE AND RELAX MOTION. m o t i o n 1 RELEASE AND RELAX MOTION 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... σελ. 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Aνάλυση της θεραπείας sports massage:... -Τι είναι η θεραπεία sports massage;... -Τι πετυχαίνει;... -Με ποιο τρόπο το επιτυγχάνει;...

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 9: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης συντονιστικών ικανοτήτων Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά.

Παθητικά στοιχεία. Οστά. Αρθρ. χόνδροι. Πολύπλοκη κατασκευή. Σύνδεσμοι τένοντες. Ενεργητικά στοιχεία. Ανομοιογενή βιολογικά υλικά. Κινησιοθεραπεία Ιδιότητες Υλικών 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ανθρώπινο σώμα Παθητικά στοιχεία Οστά Αρθρ. χόνδροι Πολύπλοκη κατασκευή Σύνδεσμοι τένοντες Ανομοιογενή βιολογικά υλικά Ενεργητικά στοιχεία Μύες

Διαβάστε περισσότερα

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας

Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Προπονητική Δρόμων Αναπτυξιακής ηλικίας Ειδικότητα Κλασικού Αθλητισμού (μαθ.453) Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Μαντζουράνης Ι. Νικόλαος Ψυχολογικά Προσόντα αθλητών/τριων αναπτυξιακής ηλικίας Προσωπικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η Επίδραση της Διάρκειας των Διατάσεων στην Απόδοση της Δρομικής Ταχύτητας σε Εφήβους Ποδοσφαιριστές

Η Επίδραση της Διάρκειας των Διατάσεων στην Απόδοση της Δρομικής Ταχύτητας σε Εφήβους Ποδοσφαιριστές Ε ρευνα Η Επίδραση της Διάρκειας των Διατάσεων στην Απόδοση της Δρομικής Ταχύτητας σε Εφήβους Ποδοσφαιριστές Πάρης Ιακωβίδης, Γεωργία Ιατρίδου, Ανθή Πορφυριάδου Φυσικοθεραπευτής, ΜSc, Εργαστηριακός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Κινησιολογία Ενότητα 12: Κινησιολογική ανάλυση απλών κινήσεων Αθανάσιος Τσιόκανος Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ)

ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ. διάφορες μέθοδοι (0-180 / / 360 / ΟΜΕΣ) ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΗΣΗ διάφορες μέθοδοι (0-180 / 180-0 / 360 / ΟΜΕΣ) μέσα μέτρησης (γωνιόμετρα, ηλεκτρογωνιόμετρα, μεζούρα, βιντεοκάμερες, τρισδιάστατα συστήματα ανάλυσης κίνησης, γωνιόμετρο με υπερήχους ή ποτενσιόμετρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ. Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ Σπύρος Κέλλης Καθηγητής Προπονητικής ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Γυναίκα & μυϊκή δύναμη

Γυναίκα & μυϊκή δύναμη Άσκηση Αυλωνίτου Ελένη Παρουσίαση ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Εισαγωγή Γυναίκα & μυϊκή δύναμη Η Αυλωνίτου Ελένη, Ph.D είναι διδάκτωρ εργοφυσιολόγος ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών - ΟΑΚΑ Δεκαπέντε χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

(Β. Κλεισούρας, 2004)

(Β. Κλεισούρας, 2004) Όρια Αθλητικής Απόδοσης Γενετικά προκαθορισμένα όρια Κοσμάς Χριστούλας Αν. Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ. Άμεσες προσαρμογές / αντιδράσεις Πρόσκαιρες φυσιολογικές αποκρίσεις ή απαντήσεις ή αντιδράσεις στη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ

ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΠΟ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ Ορισμός Είναι η προοδευτική σωματική, ψυχική και νοητική προετοιμασία του ποδοσφαιριστή πριν από την προπόνηση ή τον αγώνα με σκοπό τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ.

Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Φυσιολογικές προσαρµογές µε την εφαρµογή διαφόρων προγραµµάτων άσκησης µε βάρη Ηλίας Σµήλιος, Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α.,.Π.Θ. Άσκηση: Σετ x Επαναλήψεις x Φορτίο, ιάλειµµα Βασική δοσολογία διαµόρφωσης της επιβάρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΥΛΥΓΙΣΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Σχεδόν όλοι οι παίκτες θεωρούν τη διαδικασία των διατάσεων στην αρχή και ιδιαίτερα στο τέλος κάθε προπονητικής μονάδας βαρετή

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 370 377 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 370-377 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία της Άσκησης

Φυσιολογία της Άσκησης Φυσιολογία της Άσκησης Βασικές αρχές προπόνησης Νευρομυϊκές προσαρμογές Βασίλειος Σπ. Τράνακας MSc Διαιτολόγος Διατροφολόγος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Επιστημονικός συν. Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Ph.D., C.S.C.S., Λέκτορας T.E.Φ.A.A..Π.Θ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΥΪΚΗΣ ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ Οι µετρήσεις δύναµης αντιπροσωπεύουν συγκεκριµένες ποιοτικές παραµέτρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555)

ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ (555) Ενότητα 4: Αλτικότητα Χρήστος Κοτζαμανίδης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Μπενέκα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ. Α.Μπενέκα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Α.Μπενέκα Η εξάσκηση με λάστιχα απευθύνεται Υγιή άτομα στους εξής πληθυσμούς: Άτομα με νευρο- μυοσκελετικές δυσλειτουργίες και χρόνιες παθήσεις Ηλικιωμένους,

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 6: Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προπόνησης ταχύτητας Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής)

Στέφανος Πατεράκης (Φυσικ/τής) Η Ελαστικότητα Είναι η ικανότητα της αύξησης του μήκους ενός μυός, κάτω από την επίδραση μιας δύναμης και η επιστροφή στο αρχικό μήκος του, όταν σταματήσει η επίδραση της δύναμης αυτής. Η ιδιότητα αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Αντοχή Δύναμη Επιμέρους ικανότητες Φυσικής Κατάστασης Ευκαμψία Ευλυγισία Ταχύτητα Αντοχή Αντοχή είναι η ικανότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ, ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΜΙΜΗΤΙΚΟΣ ΑΥΞΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ-Ι ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Ζήση Βασιλική, PhD 1

Ζήση Βασιλική, PhD 1 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ για τους ηλικιωμένους Τα προγράμματα άσκησης θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους ηλικιωμένους και όχι μόνο

Διαβάστε περισσότερα