ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ"

Transcript

1 ΜΑΘΗΜΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΙΟΥ & ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ, ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΚΝΗΜΗΣ Γιγής Π. Ιωάννης 9 Α. ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου αποτελεί την πιο συχνή αιτία χρόνιου πόνου στο ισχίο. Συναντάται περισσότερο στις γυναίκες ενώ είναι συχνή επίσης η αµφοτερόπλευρη εµφάνιση της. Η οστεοαρθρίτιδα του ισχίου διακρίνεται σε Πρωτοπαθή και Δευτεροπαθή. Η Πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα µπορεί να είναι έκκεντρη και οµόκεντρη. Συχνότερα συναντάται η έκκεντρη, η προοδευτική δηλαδή µετατόπιση της κεφαλής προς τα άνω και έξω της κοτύλης. Η λιγότερο συχνή οµόκεντρη οστεοαρθρίτιδα εξελίσσεται πολύ αργά, εµφανίζει οµοιόµορφη προσβολή της άρθρωσης και µετατόπιση της κεφαλής του µηριαίου προς τα έσω. Η κληρονοµικότητα φαίνεται ότι παίζει κάποιο ρόλο στην εµφάνισή της. Η Δευτεροπαθής οστεοαρθρίτιδα του ισχίου εµφανίζεται σε νεαρότερες ηλικίες. Οφείλεται κυρίως σε: 1. Διαταραχή της οµαλής σχέσης κεφαλής και κοτύλης γεγονός που οδηγεί σε ανοµοιόµορφη φόρτιση της κεφαλής (π.χ. αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχίου, επιφυσιολίσθηση, άλλη συγγενή πάθηση), 2. Βλάβη του αρθρικού χόνδρου και 3. Βλάβη του υποχόνδριου οστού της κεφαλής λόγω οστεοχονδρίτιδας ή ισχαιµικής νέκρωσης. Κλινική Εικόνα Η κλινική εικόνα της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου συνίσταται σε: 1. Πόνο κυρίως στην πρόσθια επιφάνεια του ισχίου µε επέκταση προς το µηρό 2. Χωλότητα και δυσχέρεια στη βάδιση 3. Σε προχωρηµένο στάδιο, βράχυνση και επώδυνος περιορισµός των κινήσεων του ισχίου (έσω - έξω στροφή) 4. Στο τελικό στάδιο, βράχυνση, προσαγωγή, εξωτερική στροφή και σύγκαµψη του σκέλους. 1

2 Απεικόνιση Κατά τον απεικονιστικό έλεγχο παρατηρούµε στις απλές ακτινογραφίες τα κλασικά ευρήµατα της οστεοαρθρίτιδας (Εικ. 9Α.1): 1. Στένωση του µεσάρθριου διαστήµατος 2. Σκλήρυνση των αρθρικών επιφανειών 3. Οστεόφυτα 4. Υποχόνδριες κύστεις Διαφορική Διάγνωση Η διαφορική διάγνωση θα γίνει κυρίως από τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα και την οσφυοισχιαλγία. Θεραπεία Η θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου είναι κυρίως χειρουργική: 1. Οστεοτοµία του µηριαίου ή της λεκάνης µε στόχο την αποσυµφόρηση της άρθρωσης και την καλύτερη επικέντρωση της κεφαλής του µηριαίου στην κοτύλη που επιτυγχάνονται είτε µε α). Διατροχαντήρια Οστεοτοµία Ραιβότητας του µηριαίου, ή β). Με Οστεοτοµίες της Λεκάνης (Οστεοτοµία λαγονίου Chiari ή Salter, Τριπλή οστεοτοµία) 2. Ολική Αρθροπλαστική του ισχίου µε ή χωρίς τσιµέντο (Εικ. 9Α.2) 3. Αρθροπλαστικές Επιφανείας σε νεαρότερους ασθενείς Επιπλοκές Η ολική αρθροπλαστική του ισχίου είναι συνήθως η θεραπεία εκλογής. Πιθανόν όµως να υπάρξουν και κάποιες επιπλοκές. Αυτές µπορεί να είναι: 1. Άσηπτη Χαλάρωση της πρόθεσης 2. Λοίµωξη 3. Εξάρθρηµα 4. Αρθροκατάδυση 5. Περιπροθετικό κάταγµα. Εικ. 9Α.1. Απεικονιστικά ευρήµατα της οστεοαρθρίτιδας του ισχίου. 2

3 Εικ. 9Α.2. Ακτινολογική εικόνα οστεοαρθρίτιδας του ισχίου (α) και η εικόνα µετά την ολική αρθροπλαστική (β). 3

4 Β. ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ Β.1. Κατάγµατα κεφαλής µηριαίου οστού Η κεφαλή του µηριαίου οστού µπορεί και αυτή να υποστεί κάταγµα συνοδευόµενο είτε από εξάρθρηµα είτε από κάταγµα γειτονικών οστών όπως η κοτύλη ή ο αυχένας του µηριαίου. Η ταξινόµηση η οποία χρησιµοποιείται για τη διάκριση αυτών των καταγµάτων είναι η κατά Pipkin ταξινόµηση και έχει ως εξής (Εικ. 9Β.1.1): I. Εξάρθρηµα µε κάταγµα της κεφαλής κάτω από το βοθρίο του στρογγύλου συνδέσµου II. Εξάρθρηµα µε κά ταγµα της κεφαλής πάνω από το βοθρίο του στρογγύλου συνδέσµου III. Τύπος Ι ή ΙΙ µε κάταγµα του αυχένα του µηριαίου IV. Τύπος Ι, ΙΙ ή ΙΙΙ µε κάταγµα της κοτύλης Εικ. 9Β.1.1. Σχηµατική απεικόνιση της ταξινόµησης Pipkin για τα κατάγµατα της κεφαλής του µηριαίου οστού. 4

5 Αντιµετώπιση Η αντιµετώπιση των καταγµάτων αυτών µπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική. Η επιλογή της θεραπείας καθορίζεται από τον τύπο του κατάγµατος. Ετσι, τα κατάγµατα Τύπου Ι αντιµετωπίζονται συντηρητικά µε κλειστή ανάταξη. Στα κατάγµατα Τύπου ΙΙ αρχικά επιχειρείται κλειστή ανάταξη του κατάγµατος. Εφόσον αναταχθεί και το κάταγµα της κεφαλής τότε η θεραπεία συνεχίζεται συντηρητικά µε κλινοστατισµό και έλξη. Εάν όχι, τότε πραγµατοποιείται ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση. Στον Τύπο ΙΙΙ πραγµατοποιείται ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση ενώ σε µεγαλύτερους σε ηλικία ασθενείς µπορεί να γίνει κατευθείαν ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Τέλος, στον Τύπο ΙV η θεραπεία εκλογής είναι η ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση. Β.2. Κατάγµατα Ανω Ακρου Μηριαίου Τα κατάγµατα του άνω άκρου του µηριαίου είναι από τα πιο συχνά κατάγµατα στους ηλικιωµένους. Κύριο αίτιο αποτελεί η οστεοπόρωση των ασθενών αυτών που οδηγεί µετά από ένα συνήθως ασήµαντο τραυµατισµό σε κάταγµα στην περιοχή του ισχίου. Κλινικά ο ασθενής εµφανίζει έντονο πόνο, αδυναµία βάδισης ενώ παρατηρείται βράχυνση του σκέλους και έξω στροφή. Τα κατάγµατα αυτά µπορεί να αφορούν τον αυχένα του µηριαίου και χαρακτηρίζονται ως υποκεφαλικά κατάγµατα ή την περιτροχαντήρια περιοχή και χαρακτηρίζονται διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγµατα εάν η γραµµή του κατάγµατος επεκτείνεται και περιφερικότερα. Η αντιµετώπιση των καταγµάτων αυτών είναι σχεδόν πάντα χειρουργική. Αιµάτωση της µηριαίας κεφαλής Η κεφαλή του µηριαίου κινδυνεύει άµεσα µε ισχαιµική νέκρωση σε περίπτωση υποκεφαλικού κατάγµατος ενώ το ενδεχόµενο αυτό δεν υπάρχει συνήθως στα διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγµατα. Αυτό γίνεται εύκολα 5

6 κατανοητό εάν γνωρίζει κανείς την ανατοµία της περιοχής και κυρίως την αιµάτωση της κεφαλής του µηριαίου (Εικ. 9Β.2.1). Η κεφαλή αιµατώνεται από: Την έσω και έξω περισπώµενη µηριαία αρτηρία Τις αρτηρίες του αρθρικού υµένα του ισχίου Την τροφοφόρο αρτηρία του µηριαίου οστού και Την αρτηρία του στρογγύλου συνδέσµου της κεφαλής του µηριαίου. Σε περίπτωση υποκεφαλικού κατάγµατος, η αιµάτωση της κεφαλής του µηριαίου µπορεί να περιοριστεί µόνο στην αρτηρία του στρογγύλου συνδέσµου και ίσως σε κάποια αγγεία του υµένα, οπότε και αυξάνεται σηµαντικά ο κίνδυνος ισχαιµικής νέκρωσης της κεφαλής του µηριαίου. Εικ. 9Β.2.1. Σχηµατική απεικόνιση της αιµάτωσης της κεφαλής του µηριαίου οστού. Β.2.1. Υποκεφαλικά Κατάγµατα Οπως αναφέρεται και παραπάνω, στα κατάγµατα αυτά υπάρχει µεγάλος κίνδυνος ισχαιµικής νέκρωσης της κεφαλής του µηριαίου. Ανάλογα µε το τύπο του κατάγµατος αυτά ταξινοµούνται κατά Garden (Εικ. 9Β2.1.1) σε: I. Ατελή κατάγµατα ενσφηνωµένα σε βλαισότητα II. Τέλεια κατάγµατα χωρίς παρεκτόπιση 6

7 III. Τέλεια µε µερική παρεκτόπιση (διαφορά οστικών δοκίδων κεφαλής κοτύλης) IV. Τέλεια µε πλήρη παρεκτόπιση (ίδια φορά δοκίδων κεφαλής κοτύλης) Εικ. 9Β Σχηµατική α - πεικόνιση της ταξινόµησης των υποκεφαλικών καταγ- µάτων κατά Garden. Κλινική Εικόνα Απεικονιστικός Ελεγχος Κλινικά ο ασθενής εµφανίζει έντονο πόνο, αδυναµία βάδισης ενώ παρατηρείται βράχυνση του σκέλους και έξω στροφή. Συνιστάται να γίνεται και εργαστηριακός έλεγχος διότι η πτώση του αιµατοκρίτη µετά από τέτοιο κάταγµα σε ηλικιωµένους µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήµατα. Ακτινολογικά η απλή ακτινογραφία συνήθως είναι σαφής. Προσοχή απαιτείται στη διάκριση µεταξύ Τύπου ΙΙ και ΙV. Επίσης, σε περίπτωση αµφιβολίας για την ύπαρξη κατάγµατος µπορεί να διενεργηθεί και αξονική τοµογραφία. Θεραπεία Η θεραπεία στα κατάγµατα αυτά είναι ως επί το πλείστον χειρουργική. Ο τύπος και η ηλικία του ασθενούς θα καθορίσουν και το είδος της χειρουργικής αποκατάστασης. Ετσι, µπορεί να γίνει εσωτερική οστεοσύνθεση µε κοχλιωτούς αυλοφόρους κοχλίες στα τύπου Ι και ΙΙ και στα τύπου ΙΙΙ και ΙV σε ασθενείς κάτω των 60 ετών (Εικ. 9B2.1.3), εφόσον η χειρουργική αποκατάσταση πραγµατοποιηθεί µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα προκειµένου να ελαττώσουµε τις 7

8 πιθανότητες ισχαιµικής νέκρωσης της κεφαλής. Ηµιαρθροπλαστική συνήθως γίνεται σε ασθενείς άνω των 75 (Εικ. 9Β2.1.2, 9Β2.1.4, 9Β2.1.5, 9Β2.1.6) ενώ σε ασθενείς και εφόσον η γενική τους κατάσταση το επιτρέπει µπορεί να γίνει ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Επιπλοκές Σε περίπτωση οστεοσύνθεσης του υποκεφαλικού κατάγµατος µπορεί να έχουµε ψευδάρθρωση ή τελικά ισχαιµική νέκρωση της κεφαλής οπότε τελικά να πραγµατοποιήσουµε ολική αρθροπλαστική. Εικ. 9Β Ακτινολογική εικόνα κάκωσης του δεξιού ισχίου χωρίς σαφής ένδειξη κατάγµατος (α), αξονική τοµογραφία όπου διαπιστώνεται υποκεφαλικό κάταγµα τύπου Garden I (β,γ) και η ακτινολογική εικόνα µετά την ηµιαρθροπλαστική του ισχίου. 8

9 Εικ. 9Β Ακτινολογική εικόνα κάκωσης του αριστερού ισχίου σε νέο ασθενή 45 ετών (α,β) όπου διαπιστώνεται υποκεφαλικό κάταγµα τύπου Garden IΙ και η ακτινολογική εικόνα µετά ανάταξη και την ήλωση του κατάγµατος µε αυλοφόρους κοχλίες (γ). Εικ. 9Β Ακτινολογική εικόνα κάκωσης του αριστερού ισχίου σε ασθενή 90 ετών (α) όπου διαπιστώνεται υποκεφαλικό κάταγµα τύπου Garden IΙ και η ακτινολογική εικόνα µετά την ηµιαρθροπλαστική του ισχίου (β). 9

10 Εικ. 9Β Ακτινολογική εικόνα κάκωσης του αριστερού ισχίου (α) σε ασθενή 75 ετών όπου διαπιστώνεται υποκεφαλικό κάταγµα τύπου Garden III και η ακτινολογική εικόνα µετά την ηµιαρθροπλαστική του ισχίου (β). 10

11 Εικ. 9Β Ακτινολογική εικόνα κάκωσης του δεξιού ισχίου (α) όπου διαπιστώνεται υποκεφαλικό κάταγµα τύπου Garden IV και η ακτινολογική εικόνα µετά την ηµιαρθροπλαστική του ισχίου (β). 11

12 Β.2.2. Διατροχαντήρια Κατάγµατα Αντίθετα µε τα υποκεφαλικά κατάγµατα, τα διατροχαντήρια κατάγµατα είναι εξωαρθρικά και δεν εµφανίζουν ισχαιµική νέκρωση της κεφαλής του µηριαίου. Η ψευδάρθρωση επίσης είναι σπάνια. Αποτελούν όµως µεγαλύτερη κάκωση µε περισσότερη αιµορραγία. Μπορούν να διακριθούν σε Σταθερά και Ασταθή. Κλινική Εικόνα Απεικονιστικός Ελεγχος Κλινικά ο ασθενής εµφανίζει έντονο πόνο, αδυναµία βάδισης ενώ παρατηρείται βράχυνση του σκέλους κ αι έξω στροφή. Συνιστάται να γίνεται και εργαστηριακός έλεγχος διότι η πτώση του αιµατοκρίτη µετά από τέτοιο κάταγµα σε ηλικιωµένους µπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω προβλήµατα. Ακτινολογικά η απλή ακτινογραφία συνήθως είναι σαφής. Θεραπεία Η θεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να είναι χειρουργική. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί εσωτερική οστεοσύνθεση µε ολισθαίνων κοχλιωτό συµπιεστικό ήλο και πλάκα ειδικά σε περιπτώσεις ανέπαφου ελάσσονος τροχαντήρα (Εικ. 9Β2.2.1) καθώς επίσης και οστεοσύνθεση µε ειδικό ασφαλιζόµενο ενδοµυελικό ήλο (Εικ. 9Β2.2.2). 12

13 Εικ. 9Β Διατροχαντήριο κάταγµα αριστερού ισχίου (α) και η αντιµετώπιση του µε ολισθαίνων κοχλιωτό συµπιεστικό ήλο και πλάκα (β). Εικ. 9Β Διατροχαντήριο κάταγµα δεξιού ισχίου σε ασθενή 74 ετών (α) και η αντιµετώπιση του µε ασφαλιζόµενο ενδοµυελικό ήλο (β). Επιπλοκές Η ψευδάρθρωση αν και σπάνια αναφέρεται καθώς επίσης και η πώρωση σε πληµµελή θέση Τα Υποτροχαντήρια Κατάγµατα είναι κατάγµατα που αφορούν την περιοχή του χειρουργικού αυχένα (Εικ. 9Β2.2.3), είναι εξαιρετικά ασταθή και η αντιµετώπιση είναι πάντα χειρουργική όπως στα διατροχαντήρια κατάγµατα µε τη διαφορά ότι χρησιµοποιείται µεγαλύτερη σε µήκος πλάκα περισσοτέρων οπών ή µακρύτερος ενδοµυελικός ήλος (Εικ. 9Β2.2.4). Εικ. 9Β Ακτινολογική εικόνα υποτροχαντήριου κατάγµατος. 13

14 Εικ. 9Β Υποτοχαντήριο κάταγµα αριστερού µηριαίου (α) και το αποτέλεσµα µετά από εσωτερική οστεοσύνθεση µε µακρύ ενδοµυελικό ήλο ισχίου (β) τύπου long G-Nail. 14

15 Γ.1. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ Τα κατάγµατα της διάφυσης ειδικά στους νέους αποτελούν συνήθως αποτέλεσµα ισχυρής βίας. Τα κατάγµατα αυτά έχουν ταξινοµηθεί από την ΑΟ σε 3 κυρίως τύπους: Τύπος Α: Απλά χωρίς συντριβή κατάγµατα Τύπος Β: Κατάγµατα Με σφηνοειδή παραµόρφωση Τύπος C: Συντριπτικά κατάγµατα. Κλινική Εικόνα Τα χαρακτηριστικά της κλινικής εικόνας των καταγµάτων αυτών είναι: 1. Έντονο άλγος 2. Οίδηµα στην περιοχή του κατάγµατος 3. Εκχυµώσεις 4. Παραµόρφωση έκδηλη 5. Αδυναµία κινήσεων του πάσχοντος σκέλους 6. Πρέπει πάντα να γίνεται έλεγχος των αγγείων και νεύρων της περιοχής. Επειδή το κάταγµα του µηριαίου είναι όπως αναφέρθηκε και παραπάνω συνήθως αποτέλεσµα ισχυρής βίας (πχ τροχαίο ατύχηµα, πτώση από ύψος) πρέπει να γίνεται ένας καλός κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος και του υπολοίπου σώµατος και ζωτικών οργάνων του ασθενούς σε συνεργασία µε άλλες συναφείς ειδικότητες όπως οι χειρουργοί, νευροχειρουργοί, ουρολόγοι κλπ. Απεικόνιση Οι απλές προσθιο-οπίσθιες και πλάγιες ακτινογραφίες είναι συνήθως αρκετές για να τεθεί η διάγνωση. Θεραπεία Η συντηρητική αντιµετώπιση έχει συνήθως θέση στα µικρής ηλικίας παιδιά µε την εφαρµογή αρχικά δερµατικής έλξης και στη συνέχεια ΟΜΚ/ΓΕ. Στους ενήλικες αποτελεί µια προσωρινή αντιµετώπιση µε τη χρήση σκελετικής έλξης. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε Ενδοµυελική Ηλωση (Εικ. 9Γ.1.1 & 9Γ.1.2) Εσωτερική οστεοσύνθεση µε πλάκα και βίδες 15

16 Εξωτερική οστεοσύνθεση σε ανοικτά κατάγµατα τύπου ΙΙΙC καθώς και σε κάποιες περιπτώσεις πολυτραυµατία. Εικ. 9Γ.1.1. Συντριπτικό κάταγµα της διάφυσης του µηριαίου (α) και η αντιµετώπιση του µε ενδοµυελική ήλωση (β). 16

17 Εικ. 9Γ.1.2. Εγκάρσιο κάταγµα της διάφυσης του µηριαίου (α) και η αντιµετώπιση του µε ενδοµυελική ήλωση (β). Επιπλοκές Οι κύριες επιπλοκές του κατάγµατος της διάφυσης του µηριαίου είναι: 1. Η ολιγαιµική καταπληξία διότι η αιµορραγία από ένα κάταγµα µηριαίου είναι αρκετά µεγάλη και για το λόγο αυτό άλλωστε πρέπει πάντα να ελέγχεται ο αιµατοκρίτης του ασθενούς. 2. Η αγγειακή βλάβη 3. Σύνδροµο διαµερίσµατος 4. Λιπώδης εµβολή 5. Πώρωση σε πληµµελή θέση 6. Ψευδάρθρωση 7. Δυσκαµψία γόνατος 17

18 Δ. ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΝΗΜΗΣ Χαρακτηριστικό της κνήµης, ειδικά στην πρόσθια επιφάνεια, αποτελεί η µικρή σε πάχος κάλυψη της από µαλακά µόρια. Το γεγονός αυτό την αφήνει και σχετικά εκτεθειµένη σε κακώσεις. Ετσι µπορεί να έχουµε κατάγµατα από άµεση βία τα οποία µπορεί να είναι εγκάρσια, λοξά ή συντριπτικά, κατάγµατα από έµµεση βία τα οποία µπορεί να είναι λοξά ή σπειροειδή, κατάγµατα διπολικά (Εικ. 9Δ.1), κατάγµατα από καταπόνηση (Εικ. 9Δ.2) και τ έλος ανοικτά κατάγµατα. Συνήθως η κάκωση αφορά και τα δύο οστά. Σπάνια αφορά µόνο την κνήµη και ακόµη πιο σπάνια µόνο την περόνη. Η διάγνωση τίθεται βάση της κλινικής εξέτασης και του ακτινολογικού ελέγχου. Πάντα ελέγχουµε παράλληλα τους συνδέσµους του γόνατος ιδιαίτερα τον έσω πλάγιο και τον οπίσθιο χιαστό σύνδεσµο ο οποίος εµφανίζει µεγάλο ποσοστό συµµετοχής περίπου στο 22%. Εικ. 9Δ.1. Διπολικό κάταγµα κνήµης σε ασθενή 27 ετών (α,β) το οποίο αντιµετωπίστηκε µε ενδοµυελική ήλωση και η ακτινολογική του εικόνα 3 χρόνια µετά (γ,δ). 18

19 Εικ. 9Δ.2. Κάταγµα από καταπόνηση στη µεσότητα της κνήµης (α), όπως φαίνεται στο σπινθηρογράφηµα οστών (β), στην αξονική τοµογραφία (γ) και η αντιµετώπιση του µε ενδοµυελική ήλωση, τρυπανισµούς και έγχυση αυξητικών παραγόντων τοπικά (δ). Η εικόνα ένα µήνα µετεγχειρητικά (ε) και το τελικό αποτέλεσµα έξι µήνες µετεγχειρητικά (στ). Θεραπεία Η συντηρητική θεραπεία συνίσταται σε ανάταξη του κατάγµατος υπό νάρκωση και µε τη βοήθεια του ακτινοσκοπικού µηχανήµατος και στη συνέχεια εφαρµογή ΜΚΠ/ΓΕ. Ο λειτουργικός γύψος Sarmiento µετά την δεύτερη εβδοµάδα µπορεί να αντικαταστήσει τον κλασικό κυκλοτερή ΜΚΠ/ΓΕ για συνολικά 3-6 µήνες. Η ανάταξη µε επαφή κατά ½ ή 1/3 του πάχους της διάφυσης χωρίς στροφική παραµόρφωση είναι αποδεκτή. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται σε: Οστεοσύνθεση µε πλάκα και βίδες µε ή χωρίς συµπίεση σε κατάγµατα του άνω και κάτω τριτηµορίου της κνήµης. 19

20 Συµπιεστική οστεοσύνθεση µε πλάκα περιορισµένης επαφής (LC-DCP Low Contact Dynamic Compression Plate) από τιτάνιο. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της πλάκας είναι η µικρότερη βλάβη στην κυκλοφορία του φλοιώδους οστού, ελάχιστη βλάβη στο περιόστεο, καλύτερη πώρωση µε µικρότερες πιθανότητες επανακάταξης µετά την αφαίρεση της και τέλος καλύτερη ανοχή (Εικ.9Δ.4). Ενδοµυελική Ηλωση ειδικά σε κατάγµατα του µέσου τριτηµορίου (Εικ. 9Δ.3). Εικ. 9Δ.3. Εγκάρσιο κάταγµα κνήµης σε Π/Ο και πλάγια προβολή (α & β) και οι αντίστοιχες προβολές µετά την ενδοµυελική ήλωση. Εξωτερική οστεοσύνθεση σε ανοικτά κατάγµατα τύπου ΙΙΙC, συντριπτικά, διπολικά ή σε σηπτικές ψευδαρθρώσεις. Οι συσκευές µπορεί να είναι µονόπλευρες ή αµφίπλευρες. Γενικά στα κατάγµατα της κνήµης πρέπει πάντα να έχουµε υπόψη ότι στα κλειστά κατάγµατα το αιµάτωµα που δηµιουργείται σε συνδυασµό µε τυχόν παρεκτόπιση του κατάγµατος ασκεί πίεση στο δέρµα το οποίο δεν µπορεί να διαταθεί υπερβολικά µε αποτέλεσµα να ασκείται τελικά πίεση στα µαλακά µόρια και αυτό να οδηγεί σε µειωµένη αγγείωση και νέκρωση από πίεση και 20

21 αυτό να έχει ως τελικό αποτέλεσµα τις καταγµατικές φυσαλίδες και νέκρωση του δέρµατος. Επίσης και για τον ίδιο λόγο τα σύνδροµα διαµερίσµατος δεν είναι σπάνια. Εικ. 9Δ.4. Σπειροειδές κ άταγµα κ άτω τριτηµορίου κνήµης (α) το οποίο αντιµετωπίστηκε µε πλάκα και βίδες (β). Οι ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας διακρίνονται σε πρωτογενείς, όψιµες πρωτογενείς και δευτερογενείς. Οι πρωτογενείς διακρίνονται µε τη σειρά τους σε απόλυτες και σχετικές. Οι απόλυτες πρωτογενείς ενδείξεις είναι: Συνδυασµός κατάγµατος διάφυσης και ενδαρθρικού κατάγµατος Ανοικτό κάταγµα Μεγάλη απώλεια οστού Νευραγγειακός τραυµατισµός Επανασυγκόλληση µέλους Σύνδροµο διαµερίσµατος Οµόπλευρο κάταγµα µηρού κνήµης. Οι σχετικές πρωτογενείς ενδείξεις είναι: Ασταθή κατάγµατα µε αδυναµία διατήρησης της ανάταξης Σχετική βράχυνση Τµηµατικά κατάγµατα 21

22 Κατάγµατα κνήµης µε ανέπαφη την περόνη Κατάγµατα της µεταβατικής ζώνης Πολυτραυµατίες Υψηλές προσδοκίες Επιβεβληµένη κατάκλιση Η αδυναµία διατήρησης τ ης ανάταξης για πολλούς θεωρείται ως όψιµη πρωτογενής ένδειξη ενώ η µη αποδεκτή θέση ανάταξης ή η ανάγκη αντιµετώπισης επιπλοκών δευτερογενώς µπορεί να οδηγήσουν σε χειρουργική αποκατάσταση. Επιπλοκές Οι επιπλοκές των καταγµάτων της κνήµης συνίστανται σε: Καθυστερηµένη πώρωση η οποία συνήθως αντιµετωπίζεται χειρουργικά Ψευδάρθρωση η οποία αντιµετωπίζεται µε συµπιεστική οστεοσύνθεση µε πλάκα και βίδες και µε χρήση µοσχευµάτων ή µε ενδοµυελική ήλωση Μετεγχειρητική ή µετατραυµατική οστεοµυελίτιδα η οποία αντιµετωπίζεται µε εκτοµή της βλάβης και µε οστεοµεταφορά µε τη βοήθεια εξωτερικής οστεοσύνθεσης Σύνδροµο διαµερίσµατος Εµβολή 22

23 Ε. ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ Η κύρια διάκριση ταξινόµηση που χρησιµοποιείται είναι αυτή του Gustilo (Εικ. 9Ε.1). Σύµφωνα µε αυτή τα ανοικτά κατάγµατα ταξινοµούνται σε τρεις τύπους Ι, ΙΙ & ΙΙΙ ενώ ο τύπος ΙΙΙ σε τρεις υποκατηγορίες ΙΙΙa, IIIb & IIIc. Ο Τύπος Ι αφορά καθαρό τραύµα µικρότερο από 1cm. Το κάταγµα συνήθως είναι απλό και ο τραυµατισµός του δέρµατος γίνεται από µέσα προς τα έξω από κάποια οστική παρασχίδα. Στον Τύπο ΙΙ έχουµε ανοικτό κάταγµα µε τραύµα µεγαλύτερο του 1 cm αλλά χωρίς µεγάλη καταστροφή των µαλακών µορίων Ο Τύπος ΙΙΙa συνίσταται σε ένα εκτεταµένο τράυµα του δέρµατος µετά από ισχυρής βίας κάκωση αλλά µε επαρκή κάλυψη των κατεαγότων άκρων από µαλακά µόρια. Στον Τύπο ΙΙΙb το εκτεταµένο τραύµα συνοδεύουν η αποκάλυψη του οστού, η αποκόλληση του περιοστέου και η µεγάλη ρυπαρότητα. Στον Τύπο ΙΙΙ c προστίθεται και ο τραυµατισµός µεγάλου αγγείου το οποίο χρήζει αποκατάστασης µε τη συνδροµή αγγειοχειρουργών. Κατά την άφιξη ενός ασθενούς µε ανοικτό κάταγµα σηµαντικό είναι η εκτίµηση της γενικής κατάστασης. Σε περίπτωση αιµορραγίας η συµπιεστική επίδεση µε άσηπτες γάζες ή η ίσχαιµος περίδεση είναι απαραίτητη. Στη συνέχεια ακινητοποιούµε το κάταγµα µε γύ ψινο νάρθηκα. Ελέγχουµε το βαθµό του ανοικτού κατάγµατος και την συνύπαρξη αγγειακών και νευρικών κακώσεων. Εάν κρίνεται αναγκαίο καλούµε και αγγειοχειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Λαµβάνουµε καλλιέργειες από το τραύµα και στη συνέχεια ο ασθενείς καλύπτεται µε τριπλή αντιβίωση για την αντιµετώπιση gram(+), gram(-) & αναερόβιων µικροβίων. Επιβεβληµένη είναι και η κάλυψη µε αντιτετανικό ορό και εµβόλιο. Στη συνέχεια και εντός χειρουργείου πραγµατοποιείται ξύρισµα της περιοχής, λήψη καλλιέργειας εάν δεν έχει γίνει, µηχανική έκπλυση, αφαίρεση νεκρωµένων ιστών, µικρών ελεύθερων οστικών τεµαχίων και διατήρηση τ ου περιοστέου. Στη συνέχεια και ανάλογα µε τον τύπο του κατάγµατος ακολουθεί και η ενδεδειγµένη για αυτό θεραπεία. 23

24 Εικ. 9Ε.1. Σχηµατική απεικόνιση της ταξινόµησης των ανοικτών καταγµάτων κατά Gustilo. 24

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ. Ε. Σ. Υ. ΠΑΝ/ΚΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΩΡΙΜΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΩΡΙΜΟΥ ΟΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

[αφιέρωμα] Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών [αφιέρωμα] 20 χρόνια 1993-2013 Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής Ιατρικού Κέντρου Αθηνών 20 χρόνια - Τμήμα Χειρουργικής Χεριού - Άνω Άκρου, Ορθοπαιδικής

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα.

Λέξεις ευρετηρίου: Κατάγματα περιφερικού βραχιονίου 13-C, χειρουργική αντιμετώπιση, αποτέλεσμα. 263 ΒΡΑΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Διαϋπερκονδύλια κατάγματα του περιφερικού βραχιονίου τύπου 13-C κατά AO/OTA. Παρουσίαση τριών ασθενών: τρόπος αντιμετώπισης και μετεγχειρητικό αποτέλεσμα Β. Κεχαγιάς, Γ. Μαραγκουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI)

Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Σύνδροµο Μηροκοτυλιαίας Πρόσκρουσης Femoroacetabular Impingement Syndrome (FAI) Τι είναι το σύνδροµο µηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης; Φυσιολογικά, η κεφαλή του ισχίου δεν προσκρούει στο χείλος της κοτύλης κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση

Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση 21 ANAΣΚΟΠΗΣΗ EΛΛHNIKH ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Tεύχος 15, 2009 (21-39) Σύνδρομο διαβητικού ποδιού: ο ρόλος της Πλαστικής Χειρουργικής στη σύνθετη θεραπευτική προσέγγιση O. Παπαδόπουλος 1, Δ. Καρυπίδης 2, Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ

ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ Γενικά Η ποδοκνημική (άρθρωση μεταξύ αστραγάλου και κνήμης) προσβάλλεται λιγότερο συχνά από αρθρίτιδα σε σχέση με το γόνατο ή το ισχίο. Στην ποδοκνημική άρθρωση ή αρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το:

Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα γόνατος Παιδοορθοπαιδική Κατάγματα μακρών οστών ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Η ΚΕΧΟΤ οργανώνει το: Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο Ιntercontinental Aphrodite Hills Resort Hotel, Πάφο ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Oστεοαρθρίτιδα ισχίου Οστεοαρθρίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α-

-ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΕΠΑ.Σ BΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ -ΡΕΥΜΑΤΟΕΙ ΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙ Α- ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΩΝ: ΑΪ ΩΝΙ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΡΝΤΟΓΛΟΥ ΞΑΝΘΟΥΛΑ ΜΕΡΜΙΚΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΗ ΜΠΟΥΚΕΤ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ:2012-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ TMHMA:NOΣHΛEYTIKH ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΙΟ ΠΟΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΚΑΒΕΛΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική»

crossline ΜΕΛΑΝΩΜΑ Η σκοτεινή πλευρά του ήλιου ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» crossline 04 MAΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ TΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ. ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ «Η λαπαροσκόπηση αλλάζει τη χειρουργική» «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» - ΕΒΕΑ Προνοµιακή κάρτα για 100.000

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες τους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εγκαυματική νόσος στην παιδική ηλικία. Εκτίμηση επιπτώσεων στους ασθενείς & στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί συνάδελφοι, Μια κοινή και αποδεκτή αλήθεια είναι το πόσο γρήγορα κυλάει ο χρόνος. Το λέμε και το ζούμε καθημερινά όλοι μας. Στον καθημερινό πολυπρόσωπο αγώνα όλων σε προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α. Η ΝΟΣΟΣ PAGET ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ (Παραμορφωτική οστεΐτις) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 Εκδόσεις «ΡΟΤΟΝΤΑ» Χαβαλές Α. - Χατζησυμεών Κ. Ο.Ε. Καμβουνίων 5, 546 21 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 285.785, Fax: 2310 280.287

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση

Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδική χειρουργική Νόσος Dupuytren Χειρουργική αντιμετώπιση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Α ΒΟΗΘΕΙΩΝ Μαρία Γιανναδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρώτες Βοήθειες 1.1 Τι Περιλαμβάνει το Φαρμακείο 2. Τραύματα 1 1 2 2.1 Αιμορραγία 2 2.1.1 Συμπτώματα Αιμορραγίας 2 2.1.2 Α Βοήθειες 2 2.1.2.1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Σε ποιούς ασθενείς µε τι µακροχρόνια αποτελέσµατα. Νικ. Λάγιος Χειρ. Ορθοπαιδικός Διευθυντής Α Ορθοπαιδικής Κλινικής Ι ΙΑΣΩ GENERAL ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Εγχειρίδιο οδηγιών ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΜΑΓΝΗΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Εγχειρίδιο οδηγιών Για τα εξής προβλήματα: ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΓΟΝΑΤΟΣ, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΙΣΧΥΟΥ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΕΣ ΝΟΣΟΙ, ΑΫΠΝΙΑ, ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση

Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδική χειρουργική Αντιμετώπιση της αρθρίτιδας της ποδοκνημικής με αρθρόδεση Ορθοπαιδικός Χειρουργός: Ελληνική Εταιρεία Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας

Αρθρώσεων. Οστών και ΕΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Σ.Υ. Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Περιοδική έκδοση της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογικής Εταιρείας Journal of the Orthopaedic and Traumatology Association of Macedonia and Thrace Μακεδονίας-Θράκης VOLUME 22, No 3-2009 ΤΟΜΟΣ 22, Τεύχος 3-2009

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά.

Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Δ.Β. Ραφαηλίδης - Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Φλεγμονή του οστού στα παιδιά. Ραφαηλίδης Δ. Β. Ακτινολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Γ.Ν. Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, Θεσ/νίκης Η φλεγμονή του οστού στα παιδιά είναι σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο. Ο αριθµός στον τίτλο κάθε εργασίας, αντιστοιχεί στη σειρά µε την οποία αυτή εµφανίζεται στο πρόγραµµα του Συνεδρίου. Το όνοµα του συγγραφέα, ο οποίος θα παρουσιάσει την ανακοίνωση, ση- µειώνεται µε αστερίσκο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Η ενδοαρθρική έγχυση υαλουρονικού οξέος ως θεραπευτική επιλογή στην οστεοαρθρίτιδα του σκύλου. Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή

Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Οι Μηνίσκοι του Γόνατος και η Αρθροσκοπική Mηνισκεκτομή Τι είναι οι μηνίσκοι του γόνατος; Οι μηνίσκοι του γόνατος είναι ινοχόνδρινοι δίσκοι σχήματος C οι οποίοι παρεμβάλλονται μεταξύ του μηριαίου και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΨΥΧΟΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1. Εκτίμηση Λήψη Ιστορικού Εξέταση των Ψυχοδιανοητικών Λειτουργιών Εξέταση του Λόγου Εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών Οι λειτουργίες των Εγκεφαλικών Συζυγιών Ι-ΧΙΙ Λειτουργική εξέταση των Εγκεφαλικών Συζυγιών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ

Εξ Υπογυίου ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ. Έκδοση Α.ROMERO. Εισαγωγή ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΑΒΒΑΣ ΞΗΡΟΣ Εξ Υπογυίου ΜΑΖΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ Η ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΕΙ ΙΚΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΕΛΙΑ ΟΙ Α ΗΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Έκδοση Α.ROMERO Εισαγωγή Κατά την εξάχρονη

Διαβάστε περισσότερα