ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564 B"

Transcript

1 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ B Στις 30/5/2007 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.µ. θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στην Μαγουλέζα και ταυτόχρονα (την ίδια µέρα και ώρα) µε τηλεφωνική σύνδεση στα γραφεία του Ο Υ Θεσ/νίκης Βασ. Ηρακλείου 13 (τηλ ) του Ο Υ Πάτρας Φιλοποίµενος 4 (τηλ ) και του Ο Υ Λάρισας Πρωτοπαπαδάκη 10 (τηλ ) πλειοδοτική δηµοπρασία για την πώληση των παρακάτω υλικών, σύµφωνα µε τους γενικούς όρους πώλησης υλικών οι οποίοι διατίθενται από τον Ο Υ. Επίσης οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση ότι κατά την αποκοµιδή και περαιτέρω διαχείριση των υλικών θα λαµβάνουν όλα εκείνα τα µέτρα προς ελαχιστοποίηση των αποβλήτων, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία του εδάφους και των επιφανειακών και υπογείων υδάτων όπως και του αέρα από διαφυγή τυχόν επικινδύνων αερίων Σύµφωνα µε το υπ αριθµ. Ν 224/69 µετά το τέλος της δηµοπρασίας αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η επίσκεψη των δηµοπρατούµενων υλικών επιτρέπεται 1) από όλους τους ενδιαφερόµενους από την δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την προηγούµενη της δηµοπρασίας 2) από τον αγοραστή µετά τον διακανονισµό τους ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1)Τα υλικά δηµοπρατούνται όπως είναι και ευρίσκονται και µε τυχόν ύπαρξη ξένων υλών 2) επιβαρύνονται µε ΦΠΑ 19%. 3) Τα ανακυκλώσιµα υλικά που εντάσσονται στις διατάξεις του Ν. 3522/06, άρθρο 21, (τροποποίηση των διατάξεων σχετικά µε τις παραδόσεις των ανακυκλώσιµων απορριµµάτων), δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ, εφόσον αγοράζονται από επιτηδευµατίες. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Το Σ του Ο Υ στην 1684/ συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής : Όλοι οι υπερθεµατιστές πλειοδότες στις δηµοπρασίες υλικών που διενεργούν όλες οι υπηρεσίες του Ο Υ επιβαρύνονται στο σύνολο της αξίας των αγοραζοµένων υλικών και όχι κατά κατηγορίες ή κατά παράγραφο που πωλούνται για την ενίσχυση του Ταµείου Αλληλοβοηθείας του προσωπικού του Ο Υ όπως η κατωτέρω κλίµακα: 1) Από δρχ. έως ή 29,34Ε ουδεµία επιβάρυνση. 2) Από δρχ. ή 29,35Ε έως ή 293,46Ε επιβάρυνση δρχ. ή 2,93Ε 3) Από ή 293,47Ε και άνω επιβάρυνση δρχ. ή 5,87Ε Η είσπραξη των πιo πάνω επιβαρύνσεων θα γίνεται κατά τη διάρκεια των δηµοπρασιών µε ευθύνη του Ταµείου Αλληλοβοηθείας προσωπικού του Ο Υ και την έκδοση ισοπόσων αποδείξεων εισπράξεως.

2 2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφο 8035/3/6 α / της ΕΛ-ΑΣ/Γ.Α..Π..Ε. ιαχείριση τηλ. αρµοδίου ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 208/2004, 292/ , 308/ , 334/06, 370/07. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α Υφασµα χειµερινής στολής µέτρα 291,40. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 1,05/µέτρο. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 61,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α Υφασµα υποκαµίσων µέτρα 346,20. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 0,90/µέτρο. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 62,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 1446/ του ΕΚΑΒ Πατρών, αρµόδιος κος Μπουσιούτης ΑΦ υπέρ Κ.Α Ελαστικά αυτ/των διαφόρων τύπων & εργοστασίων, άχρηστα, τεµάχια 117. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 20% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ της.ο.υ. Ναυπάκτου, τηλ. αρµοδίου ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 292/ , 308/ , 334/06. Κ.Α Ένα (1) χρηµατοκιβώτιο µε ξύλινη βάση χωρίς κλειδιά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 14,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 µε Κεντρικές Μονάδες ΑΠΟΘΗΚΗ: Πολίχνης, έγγραφο 3006/28/240-ια/ , του ΙΖ Τ.Α. Θες/νίκης, Τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 292/ , 320/06, 334/06, 355/2006, 370/07. Κ.Α Τέσσερις (4) αποτελούµενοι από Κεντρική Μονάδα, οθόνη, Πληκτρολόγιο, µε ποντίκι, όλα µεταχειρισµένα µε ελλείψεις άγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 160,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 32,00

3 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΝΤΑΛ/ΚΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 1052/1/181-ια Υποδ/νσης Ασφαλ. Αγρινίου, αρµ. κος Λαµπρακόπουλος τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 308/ , 334/06, 370/07. Κ.Α Ενας κινητήρας µοτοσυκλέτας HONDA ASTREA µε αρ. σειράς (MDE ) αλλοιωµένος, δυσδιάκριτος, άγνωστο αν λειτουργεί. Φέρει καρµπυρατέρ & µανιβέλα. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 45,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 9,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Θες/νίκης, έγγρ. 1523/531/ , αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 370/07. Κ.Α ύο (2) ποδήλατα διαλυµένα, αγνώστων εργοστασίων. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ. 9,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ. 2,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 3006/28/10στ/ του Α.Τ. ενδροποτάµου, αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 320/06, 355/06, 370/07. Κ.Α Τρείς (3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούµενοι από: 3 οθόνες, 3 κεντρικές µονάδες, 3 πληκτρολόγια & 3 ποντίκια. Όλα µεταχειρισµένα µε φθορές και ελλείψεις. Αγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 63,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 13,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 1057/9/451-Ι/ της /νσης Ασφ. Θες/νίκης Ι Τµ. Ασφ., αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 320/06, 355/06, 370/07. Κ.Α Πέντε (5) ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούµενοι από: 5 οθόνες, 5 κεντρικές µονάδες, 5 πληκτρολόγια & 5 ποντίκια. Όλα µεταχειρισµένα µε φθορές και ελλείψεις. Αγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 99,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 20,00

4 4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 3006/28/225-στ/ του Α.Τ. ενδροποτάµου, αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 320/06, 355/06, 370/07. Κ.Α Τρείς (3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούµενοι από: 3 οθόνες, 3 κεντρικές µονάδες, 3 πληκτρολόγια & 3 ποντίκια. Όλα µεταχειρισµένα µε φθορές και ελλείψεις. Αγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 63,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 13,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 3006/28/1/14ε/ του Α.Τ. Τούµπας Θες/νίκης, αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 320/06, 355/06, 370/07. Κ.Α Τρείς (3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούµενοι από: 3 οθόνες, 3 κεντρικές µονάδες, 3 πληκτρολόγια & 3 ποντίκια. Όλα µεταχειρισµένα µε φθορές και ελλείψεις. Αγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 63,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 13,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 11 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 3006/28/1/131-δ / του Α.Τ. Τούµπας, αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 320/06, 355/06, 370/07. Κ.Α Τέσσερις (4) ηλεκτρονικοί υπολογιστές αποτελούµενοι από: 4 οθόνες, 4 πληκτρολόγια & 4 οθόνες. Όλα µεταχειρισµένα µε φθορές και ελλείψεις. Αγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 99,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 20,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 3006/28/161-ε/ του ΙΒ Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Απόφ. Σ 320/06, 370/07. Κ.Α Ενας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελούµενος από: 1 οθόνες, 1 κεντρική µονάδα, 1 πληκτρολόγιο. Όλα µεταχειρισµένα µε φθορές και ελλείψεις. Αγνωστο αν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 27,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 5,00

5 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 3006/28/42B/ , του Ι.Ζ. Τ.Α. Θες/νίκης, αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005)..Π.Π. 0168/ Απόφ. Σ 320/06, 370/07. Κ.Α Είκοσι τρείς (23) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αποτελούµενοι από κεντρικές µονάδες, πληκτρολόγια και ποντίκια, άγνωστο αν λειτουργούν (τεµ. 92). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 828,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 166,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Θες/νίκης Πολίχνη, έγγρ. 3006/28/101-α/ , του ΙΖ Τ.Α. Θες/νίκης, αρµόδιος κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ (0005)..Π.Π.0167/ Απόφ. Σ 320/06, 355/06, 370/07. Κ.Α Τρείς (3) ηλεκτρονικοί υπολογιστές, αποτελούµενοι από: 3 οθόνες, 3 κεντρικές µονάδες, 3 πληκτρολόγια και 3 ποντίκια µε φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 63,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 13,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 15 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Λάρισας, έγγρ. ΚΑΣΚ/863/04 Κρατ. Αερολιµένα Σκιάθου, αρµόδιος κος Παπαδηµητρίου τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α & 4 Πύργος ψύξης ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΒΕΕ τύπου ΠΦΒ100 (m3/h) 41600, ισχύς 10ΗΡ, αρ. κατ & µονάδα ψύξης µε ηλεκ/κό πίνακα TRANE τύπου L2ESM8A-N Serial N A, B, 8D08A ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 2.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 400,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16 ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 2516/14/51-β/ ΕΛ.ΑΣ, αρµόδιος κος Μπουσιούτης τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τέσσερα (4) ποδήλατα µε πολλές φθορές και ελλείψεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 10,00

6 6 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 17 ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πάτρας, έγγρ / Υ Ε Ν. Αχαϊας, αρµόδιος κος Μπουσιούτης τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Οθόνες διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής (τεµ. 19). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 10,00/τεµ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 38,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΠΟ ΗΛΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πάτρας, έγγρ. 2512/9/30/ Υποδ/νση Ασφ. Πάτρας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Τέσσερα (4) ποδήλατα διαφόρων τύπων µε στρεβλώσεις, ελλείψεις και φθορές. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 19 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MINOLTA EP 4233 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1844/ αρµόδια κα ελιβασάκη τηλ ΑΦ , υπέρ Απόφ. Σ 292/ , 308/ , 320/06.. Κ.Α Ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα, παλαιότητας πέραν της 10ετίας, εργοστασίου MINOLTA τύπου EP 4233 µε αριθµό κατασκευής Το µηχάνηµα παρουσιάζει συχνές βλάβες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 20 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/15-Γ/ , Τµ. Ασφ. Σταυρούπολης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ , υπέρ Κ.Α Ενας (1) πλήρης (κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 21 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/171-Γ/ , Τµ. Ασφ. Σταυρούπολης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ , υπέρ Κ.Α Εξι (6) πλήρεις (κεντρικές µονάδες, οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια).

7 7 ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 180,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 36,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/36-η/ , Ι Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ , υπέρ Κ.Α Ενας (1) πλήρης (κεντρική µονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 23 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 9906/23-11/2005, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ , υπέρ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α Ενας (1) πλήρης, τρία (3) φίλτρα οθόνης, τρία (3) πληκτρολόγια και ένας εκτυπωτής. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 20,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α , , ύο (2) µετρητές χαρτονοµισµάτων, δύο (2) τηλεφωνικές συσκευές και τέσσερις καρέκλες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 10,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 2,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 24 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΗΧ/ΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 5054/ , ήµου Καβάλας, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ , υπέρ Κ.Α Αγροτικό µηχάνηµα ανοικτό ανατρεπόµενης καρότσας σε κακή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 150,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 30,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3006/28/10-η/ , Ι Τµ. Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ , υπέρ Κ.Α Ενας (1) πλήρης, (οθόνη, κεντρική µονάδα, ποντίκι, πληκτρολόγιο). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 30,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 6,00

8 8 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 26 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1020/7400/10-α/9-5-06, Α.Τ. Λευκού Πύργου, αρµ. κος Σιούτας τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Οκτώ (8) πλήρεις, κεντρικές µονάδες, οθόνες, ποντίκια, πληκτρολόγια. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 240,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 48,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 27 ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3008/12/461-ε/ , Τ.Α. Εδέσσης, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Καρότσα µε µουσαµά, µάρκας WABCO-WESTING HOUSE, χρώµατος µπλε-κίτρινο. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 28 ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3008/12/480-ε / , Τ.Α. Εδεσσας, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Καρότσα ρυµουλκούµενη, µε ελλείψεις, µάρκας VIBERTI, χρώµατος κόκκινο-µπλε. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29 ΚΑΡΟΤΣΑ ΤΡΙΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ /06/ , Υ.Π.Ε.Ε. Κέντρ. Μακεδονίας, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Καρότσα 3 αξόνων, µάρκας VANHOOL, χωρίς παραπέτα και µουσαµά. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 3651/1142/ , Β Τελωνείου Θες/νίκης, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α

9 Επικαθήµενη καρότσα, εργοστασίου DOST TAS, χρώµατος µπλε. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 1.000,00 ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ 9 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 31 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 533/4914/1550/ , Β Τελ. Θες/νίκης, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Επικαθήµενη καρότσα, εργοστασίου κατασκευής ITAS, χρώµατος κόκκινου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 3.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 600,00 ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 32 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 2618/ , ΥΠΕΕ Κεντρ. Μακεδονίας, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Επικαθήµενη καρότσα, αγνώστου εργοστασίου κατασκευής, χρώµατος κόκκινου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 3.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 600,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 33 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 5331/4914/1550/ , Σ ΟΕ, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Επικαθήµενη καρότσα, αγνώστου εργοστασίου κατασκευής, χρώµατος µπλε, σε κακή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 2.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 400,00 ΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 34 ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΗ ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ : Ο Υ Πολίχνης, έγγρ. 1904/.Υ.324/05/ , Σ ΟΕ, αρµόδιος κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Επικαθήµενη καρότσα, εργοστασίου κατασκευής CARD, χρώµατος µπλε-κίτρινο. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ 5.000,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ 1.000,00

10 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 35 ΦΩΤ/ΚΑ ΜΗΧ/ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Λάρισας, έγγρ / , αρµ. κος Παπαδηµητρίου τηλ , ΑΦ υπέρ Απόφ. Σ 334/06, 355/ Κ.Α Πέντε (5) φωτοαντιγραφικά µηχανήµατα, 4 XEROX & 1 RICOH, τα οποία δεν λειτουργούν. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 70,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO. 14,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 36 ΠΟ ΗΛΑΤΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφο 1052/4/238-ιζ/ , Α.Τ. Ναυπάκτου, αρµ. κος Μπουσιούτης τηλ ΑΦ , υπέρ Κ.Α Ένα ποδήλατο τύπου MOUNTAIN µάρκας ORIENT DART, µε φθορές και οξειδώσεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 30,00 EURO ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6,00 EURO ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 37 ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφο 1130/ Τ.Α.Σ. Αχαϊας, αρµ. κος Μπουσιούτης τηλ , ΑΦ υπέρ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1:Κ.Α Επτά (7) ντουλάπες µεταλλικές µονόφυλλες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 25,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 5,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2:Κ.Α Επτά (7) ντουλάπες µεταλλικές µονόφυλλες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 25,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 5,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3:Κ.Α Επτά (7) ντουλάπες µεταλλικές µονόφυλλες. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 25,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 5,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 38 ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφο 5869/ ΤΥ ΚΥ Ν. Αχαϊας, αρµ. κος Μπουσιούτης τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Τρία (3) ξύλινα γραφεία και δύο (2) µεταλλικά µε φθορές. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 10,00

11 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 39 ΤΡΕΪΛΕΡ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο.π.π. 6868/ , αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Τρέϊλερ ιδιοκατασκευή, χρώµατος λευκού, σε καλή κατάσταση. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 40 - ΕΠΙΠΛΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 1372/ Ο.Υ. Β - Γ Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1:Κ.Α Είδη γραφείου, βιβλιοθήκες, αρχειοθήκες κλπ., σε κακή κατάσταση (τεµ. 12). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 20,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 4,00 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2:Κ.Α Μια κεντρική µονάδα, άγνωστο αν λειτουργεί. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 10,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 2,00 ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 3006/28/86-γ / ΙΒ Τ.Α. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Τέσσερις (4) πλήρεις. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 42 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 3006/28/158-ια/ ΙΒ Τ.Α. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Τρεις (3) πλήρεις (τεµ. 14). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 12,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 43 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 3021/8/480-Α/ Τµ. Ασφ. Σταυρούπολης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ 0005.

12 Κ.Α Ενας (1) πλήρης (τεµ. 4). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 20,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 4,00 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 44 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 3021/8/515-Α/ Τµ. Ασφ. Σταυρούπολης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α ύο (2) πλήρεις (τεµ. 8). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 40,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 8,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 45 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο Υ/ ΦΑΕ Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σκράπ προερχόµενο από παλαιά µεταλλικά έπιπλα, συνολικού βάρους κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,06/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 66,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 46 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο Υ13/10/2006.Ο.Υ. ΦΑΕ Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σκράπ προερχόµενο από άχρηστα έπιπλα, (γραφεία, ντουλάπες, καρέκλες κλπ.), συνολικού βάρους κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,06/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 23,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 47 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 3006/28/38-η/ /νση Ασφ. Θες/νίκης, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Τρεις (3) πλήρεις (τεµ. 12). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 60,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 12,00

13 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 48 ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο / /νσης Συγκ/νιών Τµ. Πινακίδων, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σκράπ αλουµινίου, προερχόµενο από κοµµένες πινακίδες αλουµινίου, συνολικού βάρους 680 κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,80/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 109,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 49 ΚΑΡΟΤΣΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 9760/1/95-ε/ Τµ. Συν. Φυλ. Ισαακείου ιδυµοτείχου, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Καρότσα ανοιχτή µε µουσαµά, λευκού χρώµατος, µε plexiglass στην οροφή. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO ,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 3.000,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 50 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 1020/28888/15-α/ , Α.Τ. Πλ. ηµοκρατίας, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Ενισχυτής, µάρκας TALMUS, άγνωστο αν λειτουργεί. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 51 ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 05/12910/ /05/13144/ Αντικαρκ. Νοσοκ. Θες/νίκης «Θεαγένειο», αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Ατµολέβητας 4 τόνων, παλαιάς τεχνολογίας. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 300,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 60,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 52 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 55/ ΕΥΑΘ Παγίων, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ 0915.

14 Κ.Α Πέντε (5) εκτυπωτές HP deskjet ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 10,00 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 53 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 8823/ Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σκράπ, προερχόµενο από διάφορα είδη γραφείου, συνολικού βάρους 450 κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,05/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 4,5/kgr. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 54 ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 1020/19423/29-γ/2-2-07, Α.Τ. Μενεµένης αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Ενισχυτής παραγωγής ήχου, µάρκας PHILIPS µε αρ. SN6-3000, άγνωστο αν λειτουργεί. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 55 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 1384/ Γεν. Νοσοκ. Νάουσας, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σκράπ, προερχόµενο από κατεστραµµένο ατµολέβητα, συνολικού βάρους κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,08/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 41,00/kgr. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 56 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 11387/ /νσης Συγκοινωνιών, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σωρός αλουµινίου, προερχόµενος από κοµµένες πινακίδες αυτ/των, συνολικού βάρους κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,80/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 280,00/kgr.

15 15 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 57 ΡΑ ΙΟΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 1020/7460/31-ε/ Α.Τ. Καλαµαριάς, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Ενας ραδιοενισχυτής SAMSON PV 1500 µε αρ. Χ285Κ1914Ε. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 50,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 10,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 58 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο 38605/ Γεν. Νοσοκ. Θες/νίκης Ιπποκράτειο, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σκράπ, προερχόµενο από διάφορα υλικά (λαβίδες, βελόνες, µεταλλικά δοχεία), συνολικού βάρους κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,06/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 28,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 59 ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πολίχνης, έγγραφο /10505/0005 Απ. Υπ. Οικονοµικών, αρµ. κος Σιούτας, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Σαράντα οκτώ (48) πλήρεις (τεµ. 192). ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 960,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 192,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 60 ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφο 382/ Τελωνείο Κατακόλου, αρµ. κος Μπουσιούτης, τηλ , ΑΦ υπέρ Κ.Α Πινακίδες αυτ/των άχρηστες αλουµινίου, συνολικού βάρους 20 κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 1,50/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 6,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 61 ΣΚΡΑΠ ΣΙ ΗΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών, αρµ. κος Μπουσιούτης, τηλ , ΑΦ υπέρ 0005.

16 16 ΚΩ ΙΚΟΙ ΙΑΦΟΡΟΙ Σκράπ, προερχόµενο από διάφορα µεταλλικά αντικείµενα, γραφεία, ντουλάπες, καλοριφέρ κ.ά., συνολικού βάρους κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,06/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 347,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 62 ΣΚΡΑΠ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών, αρµ. κος Μπουσιούτης, τηλ , ΑΦ υπέρ ΚΩ ΙΚΟΙ ΙΑΦΟΡΟΙ κατεστραµµένοι και άχρηστοι, αποτελούµενοι από οθόνες, κεντρικές µονάδες, πληκτρολόγια, ποντίκια, καλώδια κ.ά., που αποτελούν ΣΚΡΑΠ, συνολικής ποσότητας βάρους κιλά περίπου. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 0,02/kgr. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 9,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 63 ΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Πάτρας, έγγραφα 3281/ & 663/ , Κοινων. Επιθεώρησης υτ. Ελλάδας, αρµ. κος Μπουσιούτης, τηλ , ΑΦ υπέρ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1: Κ.Α Τρεις (3) χειροκίνητες γραφοµηχανές, µία (1) ηλεκτρική γραφοµηχανή, ένα (1) ερµάριο µεταλλικό µε τζάµια, ένα (1) φωτοτυπικό µηχάνηµα CANON 1550 & δύο (2) καρέκλες σιδερένιες. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2: Κ.Α Μια (1) ντουλάπα µεταλλική δίφυλλη, τέσσερις (4) καρέκλες σιδερένιες, ένας (1) σιδερένιος καλόγερος. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ EURO. 40,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ EURO 8,00 ΠΩΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 64 ΑΝΑ ΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗ: Ο Υ Α.Ε. Θες/νίκης (Πολίχνη), έγγραφο 2478/ της 9 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων τηλ ΑΦ υπέρ (0005). Κ.Α Ένας αναδευτήρας σε κακή κατάσταση, τεµάχιο 1. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩ.100,00 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΥΡΩ.20,00 ΑΘΗΝΑ Ο /ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy. gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899

Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899 Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564 Ε Στις 30/5/20076 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.µ.θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στη Μαγουλέζα και ταυτόχρονα

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy. gr

e mail http://www.oddy. gr Ο...Υ /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210.32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 3402 e mail http://www.oddy. gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, 1 Ο Υ /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210 32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Το Σ του Ο Υ στην 1684/14.2.90 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής :

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Το Σ του Ο Υ στην 1684/14.2.90 συνεδρίασή του αποφάσισε τα εξής : Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210-32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6899 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3564/ Στις 30/5/2007 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 π.µ. θα γίνει στην αποθήκη του Ο Υ στη Μαγουλέζα

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ:32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 5363 e mail http://www.oddy.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

e mail http://www.oddy. gr

e mail http://www.oddy. gr Ο...Υ. e mail http://www.oddy. gr /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ:3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1208 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 3497 ΕΠΑΡΧΙΩΝ. 3497 Α ΠΛΩΤΑ ΜΑΓΟΥΛΕΖΑΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ 3497 Β ΠΛΩΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΤΙΜΗ: EURO.1,50 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΠΩΛ.ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ: 210-32 44 231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3402 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3845

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3845 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 8002 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο...Υ. /ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΙΟΥ 60 ΤΗΛ:210.32 44 231 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 6982 e mail http://www.oddy. gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΩΝ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ.

ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ 20% ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231

Ο ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΤΗΛ. 210-3244231 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 30272 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3856A

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3856A ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3848

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3848 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Δ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 3340 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 3340 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ 60 ΤΗΛ. 210-3244231 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Ε. Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης Τμήμα : Πωλήσεων Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13 Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ/λου: 1554 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 628

Αριθμ. Πρωτ/λου: 1554 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ 628 ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ 0,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ A.E. Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Διεύθυνση : Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε. Θεσσαλονίκης Τμήμα : Πωλήσεων Ταχ. Δ/νση : Β. Ηρακλείου 13 Τηλέφωνο : 2310 229076,

Διαβάστε περισσότερα

ιακήρυξη 5 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίησηπώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων ως scrap ποσότητος 1200 περίπου τόνων

ιακήρυξη 5 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίησηπώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων ως scrap ποσότητος 1200 περίπου τόνων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΓΕΝΙΚΗ ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιακήρυξη 5 - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίησηπώληση και αποµάκρυνση παλαιών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488

Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841 Τηλ. Αποθήκης : 2310 668488 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Ζ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κεντρική Αγορά Θεσ/νίκης Τηλέφωνο : 2310 229076 ΦΑΞ : 2310 227841

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Πληροφορίες : Αμαλία Γραββάνη Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ιωσήφ Κουνδούρου 22 Ταχ. Κώδικας : 721.00 Τηλέφωνο : 28410-22291 FAX : 28410-25610

Διαβάστε περισσότερα