Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡ/ΤΟΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΪΑΦΑΣ: ΜΙΑ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ"

Transcript

1 ) ΠΙΝΚΣ 1: ΤΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΤΚΤΙΚΟΙ) 1 ΚΠΩΝΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΝΗ ΜΡΙ ΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΒΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙ ΚΡΚΟΥΛΙ ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΡΔΛΗ ΙΜΙΛΙ 3 ΔΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝ ΜΚΡΥΓΙΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΡΟΛΟΓΟΥ ΙΩΝΝ 4 ΧΡΙΣΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΔΜΟΠΟΥΛΟΥ ΖΕΤ ΠΕ16, ΤΣΓΚΡΗΣ ΧΙΛΛΕΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ 5 ΚΟΤΣΟΒΕΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ ΠΝΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΣΤΣΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛΙΝ ΠΕ08, ΖΧΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡ 6 ΚΡΜΠΕΛ ΡΓΥΡΗ ΣΩΚΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΣΤ ΘΕΟΔΩΡ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 2 ο ΛΕΧΙΝΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ 5 ο ΜΛΙΔΣ Σ Σ ΚΟΤΥΧΙ "ΘΗΣΥΡΟΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΟΣ ΠΕΡΠΤΩ, ΠΕΡΠΤΩ ΣΤΟ ΔΣΟΣ... Μ ΚΟΥΕΙ ΚΝΕΙΣ ΦΥΣΗ ΚΙ ΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΡΧΙΣ 2 ο ΠΥΡΓΟΥ ΔΣΟΣ ΔΣΟΣ ΕΙΣΙ ΕΔΩ; 2 ο ΠΥΡΓΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΙ ΡΧΗ ΟΛΩΝ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ ΟΥ Η ΓΗ ΧΟΡΕΥΕΙ ΣΕ ΤΡΕΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ. Ο ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ Ν ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΪΦΣ: ΜΙ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΘΡΟΪΣΜΤ ΤΟΥ ΔΣΟΥΣ ΦΥΣΗ ΚΙ ΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΘΡΟΪΣΜΤ ΤΟΥ ΔΣΟΥΣ ΛΦΕΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΤΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΣΤΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΙ ΠΡΟΣΤΤΕΥΟΜΙ ΚΠΩΝΗΣ ΝΣΤΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΗΜ/ΝΙ 25 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 12/03/ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 28/04/2014 ΔΕΛΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝ 34 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 29/04/2014 ΧΡΙΣΤΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΚΟΤΣΟΒΕΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ 35 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 30/04/ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 14/05/2014 ΚΡΜΠΕΛ ΡΓΥΡΗ 30 ΜΟΝΟΗΜΕΡ Ο 15/05/14

2 ΚΩΝ/ΝΟΣ 7 ΚΙΚΙΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ ΒΣΙΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΣΙΛΕΙΟΣ 8 ΣΟΡΒΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΝΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ 9 ΚΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΧΣΟΜΕΡΗΣ ΕΥΓΓΕΛΟΣ ΣΚΚΟΥΛΗ ΙΩΝΝ ΠΕ08 10 ΜΠΕΗ ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΚΟΝΟΥΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙ 11 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΓΙΩΤ ΝΔΡΟΥΛΙΔΚΗΣ ΝΔΡΕΣ 12 ΜΠΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΟΥΚΣ ΕΥΣΤΘΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΔΡΙΝ 13 ΜΓΓΝΙΡΗ ΣΟΦΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΝΤΩΝΙΟΣ 14 ΚΕΦΛ ΔΗΜΗΤΡ ΜΚΡΗΣ ΛΝΘΙΟΥ "ΛΙΜΝΗ ΚΪΦ" ΕΝΣ ΣΠΝΙΟΣ ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΛΛ ΝΗΡΟΝ ΥΔΩΡ ΝΕΡΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΘΡΟΪΣΜΤ ΤΟΥ ΔΣΟΥΣ ΠΡΛΙΣ ΒΕΡΓΣ ΚΛΛΙΚΩΜΟΥ 2 ο ΠΡΛΙΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ ΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΣ ΝΤΟΛΙΚΗ Σ ΤΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΦΟΙ ΓΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ / ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΘΗΤΗΣ ΓΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΙ Η ΠΙΔΟΤΡΟΦΟΣ ΘΗΣΥΡΟΙ ΤΗΣ ΧΪΚΗΣ ΓΗΣ ΣΕ ΜΙ ΚΟΙΝΩΝΙ ΕΙΦΟΡΙΣ ΤΡΕΦΟΜΙ ΣΩΣΤ, ΣΚΟΥΜΙ ΡΚΕΤ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΛΟΝ ΜΕ ΒΟΗΘ ΛΥΓΙΣ ΛΕΥΚΔΣ ΜΕΛΙ...Μ ΜΣ Η ΖΩΗ ΚΪΦΣ: ΜΙ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΙΚΙΡΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 21 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 20/05/2014 ΘΡΟΪΣΜΤ ΤΟΥ ΔΣΟΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤ ΤΗΣ ΗΛΕΙΚΗΣ ΓΗΣ ΣΟΡΒΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 20 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 21/05/2014 ΚΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΗ, ΣΓΟΥΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΡΙ, ΝΔΡΟΥΛΙΔΚΗΣ ΝΔΡΕΣ ΜΠΝΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 29 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 22/05/ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 27/05/ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 28/05/ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 29/05/2014 ΜΓΓΝΙΡΗ ΣΟΦΙ 16 ΔΙΗΜΕΡΟ 023/06/2014 ΠΡΟΪΟΝΤ ΤΗΣ ΗΛΕΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΕΦΛ ΔΗΜΗΤΡ 13 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 04/06/2014

3 ΒΣΙΛΕΙΟΣ Β) ΠΙΝΚΣ 2: ΤΚΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΤΚΤΙΚΟΙ) 1 ΞΕΝΗ ΒΕΤΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΡΗ ΠΠΟΥΤΣΗ ΕΛΙΣΒΕΤ ΓΙΝΝΟΥΧΟΣ ΛΜΠΡΟΣ 2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΡΚΛΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΤΣΤΣΝΗ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 3 ΠΡΩΤΟΠΠ ΣΤΕΛΛ ΣΟΛΔΤΟΥ ΜΡΙ 4 ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΙ ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΜΟΥΖΚΙΩΤΗ ΠΝΓΙΩΤ 5 ΣΤΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝ ΕΜΜΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 19 ο ΧΛΚΙΔΣ 4 ο ΛΜΙΣ 95 ο ΘΗΝΩΝ ΚΟΥΤΣΟΠΟ ΔΙΟΥ 4 ο ΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΕΥΒΟΙΣ ΦΘΙΩΤΙΔΣ ' ΘΗΝΣ ΚΣΤΟΡΙΣ Σ Σ ΠΡΟΪΟΝΤ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΣ: Η ΠΡΔΟΣΗ ΕΜΠΝΕΕΙ ΚΙ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡ Η ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΣ ΜΕΣ ΠΌ ΜΥΘΟΥΣ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΙ ΠΡΔΟΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΥΤΡΚΕΙ ΕΛΙ: ΒΣΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΜΕΣΟΓΕΙΚΗΣ ΔΙΤΡΟΦΗΣ ΔΙΤΡΟΦΙΚ ΜΟΝΟΠΤΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΣ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ Ν ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤ ΤΗΣ ΗΛΕΙΚΗΣ ΓΗΣ Ή ΦΥΣΗ ΚΙ ΘΛΗΣΗ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΗΜ/ΝΙ ΞΕΝΗ ΒΕΤΤ 34 ΜΟΝΟΗΜΕΡ Ο 30/05/2014 ΟΛΥΜΠΙΚΕΣ ΔΙΔΡΟΜΕΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 16 ΔΙΗΜΕΡΟ 0203/06/2014 ΠΡΟΪΟΝΤ ΤΗΣ ΗΛΕΙΚΗΣ ΓΗΣ ΠΡΩΤΟΠΠ ΣΤΕΛΛ, ΣΟΛΔΤΟΥ ΜΡΙ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΠΝΙΚΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΙ 24 ΜΟΝΟΗΜΕΡ Ο 04/06/ ΜΟΝΟΗΜΕΡ Ο 06/06/2014 ΠΡΟΪΟΝΤ ΤΗΣ ΗΛΕΙΚΗΣ ΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ 34 ΔΙΗΜΕΡΟ 1011/06/2014

4 Γ) ΠΙΝΚΣ 3: ΝΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΝΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΝΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟΙ) 1 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΘΗΝ ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΥΣΙΚ ΒΦΕΙΔΗ ΠΤΡΟΥΛ ΠΕ06 2 ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΝ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΔΡΟΜΧΗ ΝΔΡΙΚΟΓΙΝΝΟΠΟΥΛ ΟΥ ΝΣΤΣΙ 3 ΛΕΦ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛ ΖΦΕΙΡΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 4 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΘΗΝ ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΥΣΙΚ ΒΦΕΙΔΗ ΠΤΡΟΥΛ 5 ΤΣΙΓΚ ΔΗΜΗΤΡ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΣΧΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 6 ΛΕΦ ΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΧΤΟΥΡΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛ ΖΦΕΙΡΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕΛΔΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ 7 ΤΣΙΓΚ ΔΗΜΗΤΡ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 46 ο 46 ο ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 24 ο 46 ο 24 ο Σ Σ ΡΩΤ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ;(ΤΟ ΠΟΤΜΙ ΤΡΕΧΕΙ Ν ΣΥΝΝΤΗΣΕΙ ΤΗ ΘΛΣΣ) ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΡΟ...ΠΛΝΗΤΗ Σ ΔΙΧΩΣ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙ Ν ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ...ΝΕΡΚΙ ΡΩΤ ΤΟ ΝΕΡΟ ΤΙ ΤΡΕΧΕΙ;(ΤΟ ΠΟΤΜΙ ΤΡΕΧΕΙ Ν ΣΥΝΝΤΗΣΕΙ ΤΗ ΘΛΣΣ) ΠΛΝΗΤΗΣ ΓΗ ΣΕ ΠΟΓΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙ Ν ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ...ΝΕΡΚΙ ΠΛΝΗΤΗΣ ΓΗ ΣΕ ΠΟΓΝΩΣΗ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ Ν ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ Ή ΛΦΕΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΝΕΡΟΥ Ή ΚΪΦΣ:ΜΙ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΘΗΝ ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΔΡΟΜΧΗ ΗΜ/ΝΙ 23 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 15/05/ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 20/05/2014 ΛΕΦ ΝΔΡΟΝΙΚΗ 35 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 21/05/2014 ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΘΗΝ 23 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 22/05/2014 ΛΦΕΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΤΣΙΓΚ ΔΗΜΗΤΡ 33 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 27/05/2014 ΝΕΡΟΥ Ή ΚΪΦΣ:ΜΙ ΛΙΜΝΗ ΧΙΛΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΛΕΦ ΝΔΡΟΝΙΚΗ 35 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 28/05/2014 ΛΦΕΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΤΣΙΓΚ ΔΗΜΗΤΡ 33 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 29/05/2014

5 ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΠΣΧΟΥ ΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ06 8 ΚΟΤΣΟΒΕΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ ΔΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕ16 ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΣΩΣΗΣ ΤΟΥ 2 ο ΠΥΡΓΟΥ ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΙ ΡΧΗ ΟΛΩΝ ΛΦΕΙΟΣ: ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΟΤΣΟΒΕΛΟΥ ΒΣΙΛΙΚΗ ΜΡΙ 21 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 4/06/2014 Δ) ΠΙΝΚΣ 4: ΝΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟΙ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΘΜΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΣ / ΕΚΠ/ΚΟΙ (ΝΠΛΗΡΩΜΤΙΚΟΙ) 1 ΠΡΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ ΝΤΓΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΖΕΡΒΟΥ ΦΝΗ ΓΚΟΛΕΜΗ ΝΣΤΣΙ ΠΕ11 2 ΚΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΣ ΠΡΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙ ΜΟΥΣΤΪΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΣΤΜΤΟΓΙΝΝΗ ΕΥΘΥΜΙ ΠΕ11 3 ΝΙΔΡΙΩΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ ΓΙΩΤΗ ΡΧΟΝΤΙ ΜΓΚΟΥ ΖΧΡΟΥΛ ΤΣΙΡ ΛΟΥΚΙ ΠΕ11 4 ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΝΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ ΓΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΛΡ ΜΡΙΝ 6 ο ΡΓΟΥΣ 3 ο ΡΓΟΥΣ 1ο ΧΛΚΙΔΣ EΥΒΟΙΣ 2ο ΝΥΠΛΙΟΥ AΡΓΟΛΙΔΣ Σ Σ ΕΧΕΙ Ο ΚΙΡΟΣ ΓΥΡΙΣΜΤ... ΕΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΥΝ ΤΗΝ I ΙΣΤΟΡΙ ΤΟΥ Τ ΤΟΠΙΚ ΠΡΟΪΟΝΤ ΣΕ ΜΙ ΚΟΙΝΩΝΙ ΕΙΦΟΡΙΣ ΣΩΣΤΗ ΔΙΤΡΟΦΗ/ΝΝΕΩ ΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ/ΠΕΡΙΔΙ ΒΙΝΟΝΤΣ ΙΣΤΟΡΙΚ ΜΟΝΟΠΤΙ Τ'ΝΠΛΙΟΥ ΚΠΕ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ Ν ΠΡΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΤΣΤΡΟΦΕΣ: ΠΡΟΣΤΤΕΥΩ ΤΗ ΦΥΣΗ ΚΙ ΠΡΟΣΤΤΕΥΟΜΙ ΟΛΥΜΠΙΚΕΣ ΔΙΔΡΟΜΕΣ ΠΡΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΓΕΛΙ, ΝΤΓΚΗΣ ΜΙΧΗΛ ΚΛΙΤΣΗΣ ΗΛΙΣ, ΜΟΥΣΤΪΡΣ ΠΝΓΙΩΤΗΣ ΗΜ/ΝΙ 35 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 29/04/ ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 14/05/2014 ΠΡΟΪΟΝΤ ΤΗΣ ΗΛΕΙΚΗΣ ΓΗΣ ΝΙΔΡΙΩΤΗ ΠΡΣΚΕΥΗ 33 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 3 0/05/2014 ΟΛΥΜΠΙΚΕΣ ΔΙΔΡΟΜΕΣ ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΛΝΤΖΗΣ ΛΕΩΝΙΔΣ, ΓΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΛΡ ΜΡΙΝ 35 ΡΟ ΜΟΝΟΗΜΕ 0 2/06/2014

6 5 ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΝΙΔ ΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝΤ ΒΣΙΛΙΚΗ ΓΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΖΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΩΝΝ ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΜΤΙ ΚΛΛΡ ΜΡΙΝ ΓΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2ο ΝΥΠΛΙΟΥ 2ο ΝΥΠΛΙΟΥ ΝΥΔΡΗ ΡΓΟΛΙΔ:ΠΌ ΤΟΤΕ ΩΣ ΣΗΜΕΡ, ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ/Η ΦΥΣΗ ΩΣ ΠΗΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣ ΚΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ/ ΕΞΕΡΕΥΝΩΝΤΣ ΤΟ ΠΡΕΛΘΟΝ ΟΛΥΜΠΙΚΕΣ ΔΙΔΡΟΜΕΣ ΔΕΔΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΚΟΝΙΔ ΙΚΤΕΡΙΝΗ, ΚΟΝΤ ΒΣΙΛΙΚΗ, ΓΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΚΥΝΘΙΝΟΥ ΙΩΝΝ, ΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΜΤΙ, ΓΙΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΛΛΡ ΜΡΙΝ 35 ΜΟΝΟΗΜΕΡΟ 0 6/06/ ΡΟ ΜΟΝΟΗΜΕ 1 0/06/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΑΤΡΙΔΗ ΒΑΛΑΝΤΗ 4 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6 ΕΚΛΟΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΙΤΩΛΟΚΡΝΝΙΣ (7-9) 1 ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΝΝΗΣ 2 ΛΤΣ ΘΝΣΙΟΣ 3 ΕΥΠΤΡΙΔΗ ΒΛΝΤΗ 4 ΕΩΡΛΗΣ ΗΛΙΣ 5 ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΝΙΩΤ 6 ΚΖΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΣΚΝΔΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 8 ΚΩΛΕΤΣΗΣ ΕΩΡΙΟΣ 9 ΚΟΥΣΤΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣ ΡΟΛΙΔΟΣ (3-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου».

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη υπόχρεων ιατρών για έναρξη ή συνέχιση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου». ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 104 33 θήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΠΠΛΙΤΣ ΚΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΚΟΣ ΜΠΚΛΗ ΝΤΩΝΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣ ΓΟΥΡ ΚΚΗ ΜΠΛΙΤΣΟΥ ΣΚΡΙΠ ΤΖΤΖΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚ ΤΟΠΟΥΖ ΠΠΖΟΓΛΟΥ ΛΜΠΡΟΝΙΚΟΥ ΜΤΖΙΡΛΗ ΚΟΥΚΟΥΡΙΔΗΣ ΛΥΓΟΥΡ ΓΡΔΙΚΙΩΤΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΤΣΚΟΥ ΧΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΣΧΛΙΔΗ ΚΡΟΥΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΚΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΡΒΝΙΤΙΔΟΥ ΡΧΜΝΙΔΟΥ ΤΣΛΙΣΚΝΗ ΚΛΤΣ ΓΚΙΟΥΛΕ ΧΤΖΟΥΡΙΔΟΥ ΚΡΓΚΙΟΖΙΔΟΥ ΓΚΟΡΗ ΚΟΥΤΣΜΠΣΗ ΤΣΟΥΡΙΔΟΥ ΤΣΤΛΚΗ ΠΥΛΟΥ ΤΡΧΝ ΠΣΧΛΙΔΟΥ ΣΚΙΛΖΗ ΠΤΖΗ ΙΔΟΥ ΠΡΣΧΚΗ ΤΖΙΩΤΖΙΟΣ ΒΡΒΤΣΟΥΛΗ ΚΠΟΥΡΕΛΚΟΥ ΜΠΪΡΚΤΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή

Χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακού επιθεωρητή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΚΙ ΚΛΙΜΤΙΚΗΣ ΛΛΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΛΟΝΤΟΣ ΚΙ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 101 92

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η

Θέμα : Συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 1271/186/27-1-2011 απόφασης μας Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ Λαμία, 20 / 7 / 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΣΤΕΡΕΣ ΕΛΛΔΣ Aρ. Πρωτ : (οικ.)50098/2028 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Ελευθερίας 3 - Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΤΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ρ. Φύλλου 2381 26 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝ ΠΟΦΣΕΙΣ Διαπίστωση της αυτοδίκαιης μετάταξης στην Περι φέρεια ττικής του προσωπικού που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση υπαλλήλων ως Προϊσταμένων Τμημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. Δ: 4ΛΕΟΡ1Υ-ΝΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΚΕΔΟΝΙΣ ΘΡΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΣ Θεσσαλονίκη 04-02-2011 ρ. Πρωτ.: οικ. 4846 Ταχ. Δ/νση Οικονομίδη & Καθ.Ρωσσίδου 11 Ταχ.Κώδικα ς 54

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΕΛΙΔ ΠΟ ΜΗΤΡΚΗ ΚΛΙΤΖΙΔΟΥ ΓΚΙΤΤΖΗ ΤΥΡΟΟΥΖΗ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΝΟΥ ΞΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΞΕΝΙΔΟΥ ΙΔΗΣ ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΜΠΛΤΟΥ ΤΟΜΠΟΥΛΗ ΠΠΝΣΤΣΙΟΥ ΛΥΓΟΥΡ ΤΖΗΚ ΛΧΝ ΣΝΤΣΙΟΥ ΤΣΕΚΟΥ ΠΝΤΕΛΙΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΔΟΥ ΜΙΧΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΠΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΓΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Πρόσληψη γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. Εχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας: 10433- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου Τηλ: 213 216 1026 ΦΕΚ 1021

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»»

ΘΕΜΑ: «Απόφαση ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στην Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»» Δ: ΒΙ09Φ-ΕΧΒ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301 789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ΚΤΛΟΓΟΣ ΣΥΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛΥΜΤΩΝ 2010 ΟΡΓΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΦΛΙΣΕΩΝ ΓΡΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής σφάλισης Ιούνιος 2010 Φίλη ασφαλισμένη, Φίλε ασφαλισμένε,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ Λάρισα, 23-1-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙ ΘΕΣΣΛΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤ ΛΡΙΣΣ ριθµ. πρωτ: ΟΙΚ. 4627 /ΝΣΗ ΜΕΤΦΟΡΩΝ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ. /νση : 8 ο χιλ. Ε. Ο. Λάρισας-Τρικάλων Προς : ποδέκτες Π.. Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝ/ΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛ/ΝΗΣ ΟΙΚ. (αρ.ανήλικων τέκνων) ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ. (αριθμός τέκνων) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΙΝΚΣ ΚΤΤΞΗΣ & ΘΜΟΛΟΓΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΤΗΓΟΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : ΕΙΔΙΚΟΤΗΤ: Ρ. ΘΕΣΕΩΝ: ΤΖΕΕΛΕΚΙΔΗΣ ΚΟΥΝΗΣ ΖΡΜΠΟΥΝΗΣ ΙΔΗΣ ΠΝΓΙΩΤΟΥ ΙΟΣ ΣΤΜΤΙΟΣ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΣΠΟΣΤΟ ΧΡΙΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1 ΟΠΤΙΚΟΚΟΥΣΤΙΚΟ ΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ Ι)ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 1) Ι ΤΥΤ:ΝΤΝΙΕΛ ΚΟΝ ΜΠΕΝΤΙΤ 2) ΡΟΜΟΙ:ΝΝΟΣ ΒΛΩΡΙΤΗΣ 3)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΚΚΙΟΣ ΚΚΙΣΒΙΛΙ 4)ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΛΕΡΙΟΣ ΛΕΩΝΙ ΗΣ 5) ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ:ΒΟΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ [1] ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΥΚΤΙΟ Αθήνα 23 /07 /2015. Αριθµ. Πρωτ. Α2γ/Γ.Π. οικ. 55887. Θέµα: Πρόσληψη ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση: ριστοτέλους 7 Ταχ. Κώδικας: 0- θήνα Πληροφορίες: Γ. ηµητράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 Δ: 43ΟΩΨ8-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΡΝΩΝ Διεύθυνση Διοίκησης Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 136 73, χαρνές

Διαβάστε περισσότερα

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας ποδεκτών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΥΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/55/346084 Σ.1742 θήνα, 25 υγ 15 ΘΕΜ: ιορισµοί Εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης.

Θέμα: Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΤΗΡΙΞΗ ΙΕΥΘΥΝΗ ΝΘΡΩΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜ Γ Ταχ. /νση : ριστοτέλους Ταχ. Κώδικας : θήνα Πληροφορίες : Γ. ηµητράκου Τηλέφωνο : FAX

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης».

Αριθµ.Απόφασης: 99/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ιενέργεια κλήρωσης θέσεων για τις Εµποροπανηγύρεις Αγίου Γεωργίου και Ζωοδόχου Πηγής του ήµου Πεντέλης». Δ: ΒΙΗΝΩΞ3-ΓΣ8 ναρτητέα στο διαδίκτυο ΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΝΤΛΗΣ Π Ο Σ Π Σ Μ πό τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ριθµ.πόφασης: 99/2014 Π Ρ Ι Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ ΚΟΧ 86.907/1/2012 ΜΚΡΟΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ (> ΜΗΝΩΝ) ΝΕΟ ΝΕΡΓΟ ΕΩ ΕΤΩΝ ΒΡΧΥΧΡΟΝΙ ΝΕΡΓΟ ΧΩΡΙ ΕΠΙΔΟΜ ΝΕΡΓΙ ΓΡΟΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ ΕΓΓΜΟ/-Η ΜΕ ΥΖΥΓΟ ΝΕΡΓΟ ΠΡΟΤΤΕΥΟΜΕΝ ΜΕΛΗ, -.,., -.,., -.,., -.,., και άνω ΝΠΗΡΙ % - % ΝΠΗΡΙ % ΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση κέντρου επανελέγχου. Θέση Στεφάνι, Ασπρόπυργος Αττικής. 65 χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 53, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διεύθυνση κέντρου επανελέγχου. Θέση Στεφάνι, Ασπρόπυργος Αττικής. 65 χλμ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 53, ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΠΟ ΤΟ ΓΡΦΕΙΟ ΤΗΣ ΕΒΕΤΜ ΤΗΣ ΘΗΝΣ) ρ. πρωτ. ρ. έγκρισης Επωνυμία 1 KEF/A-C-0001C ΥΠ.Ν.ΝΤ.ΥΠ.ΜΕΤ.& ΔΙΚΤ..Π. 1210/86/01-03-2013 AIR LIQUIDE HELLLAS AEBA Θέση Στεφάνι, σπρόπυργος ττικής ΧΛΥΒΔΙΝΕΣ ΦΙΛΕΣ ΜΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ E-MAIL 1 50ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ 2105136649 mail@50gym-athin.att.sch.gr "Αρωματικά φυτά και βότανα στον ελλαδικό χώρο" 2 5ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2641048020 mail@5lyk-agrin.ait.sch.gr "Υδάτινοι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 02 Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία

«Γροθιά» στην τοπική οικονομία Σκέψου τον πλνήτη σου... νκύκλωσε τη ΦΩΝΗ σου Εβδομδιί πολιτική εφημερίδ Πάρου - Αντιπάρου 67 ΧΡΟΝΙΑ φιερωµέν στην ενηµέρωση Πρσκευή 10 Δεκεμβρίου 2010 Φύλλο 139 www.fonitisparou.gr Έτος 65 ο Νέ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΡΤΗΤΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΜΜΤΕΙ ΒΙΟΜΗΧΝΙΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΚΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΣ Τ. Δ/νση: Πλατεία Κάνιγγος, 101 81 θήνα Πληροφορίες: Γ. Κοττά Τηλ.: 213 1514 190 Fax: 210 3301

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011»

ΘΕΜΑ: «ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2010-2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΤΙ ΝΡΤΗΤΕ Τ ΔΙΔΙΚΤΥ ΥΠΥΡΓΕΙ ΠΛΙΤΙΜΥ & ΤΥΡΙΜΥ ΡΓΝΙΜ ΤΥΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΙΔΕΥΗ ΚΙ ΚΤΡΤΙΗ (.Τ.Ε.Κ) / (Ν.Π.Δ.Δ.) ΔΙΙΚΗΤΙΚ ΥΜΒΥΛΙ ρ. Πρωτ. :68/24-02-2011 υνεδρ. :7 η /2011 ριθμ. πόφ. :68/24-02-2011 ΘΕΜ:

Διαβάστε περισσότερα

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1992) 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-2014

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 2013-2014 Λαμία 23/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ.Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση:85Κύπρου 85, 35100 Λαμία Υπ.: Παπαγιαννοπούλου

Διαβάστε περισσότερα