Σταυρούλα Βαλιαντή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σταυρούλα Βαλιαντή 2009 1"

Transcript

1 Διαχείριση Τάξης «Ένα κομμάτι του πάζλ της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης» Σταυρούλα Βαλιαντή Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Διαχείριση Τάξης Classroom Management Δημιουργία και διατήρηση μαθησιακού περιβάλλοντος «Απώτερος σκοπός της διαχείρισης τάξης δεν είναι η συμμόρφωση στους κανόνες ή ο έλεγχος, αλλά η δυνατότητα παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές» «Απώτερος στόχος είναι η δημιουργία συμμετοχικού, υποστηριχτικού και στοργικού μαθησιακού περιβάλλοντος» Weinstein et. al. (2003). Culturally responsive classroom management: Awareness into Action. Theory into Practice, 42 (4). Σενάριο 1 - Διαχείριση τάξης «Ο Γιώργος είναι ένας μαθητής χωρίς μαθησιακά προβλήματα και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα συμπεριφοράς. Την ώρα του μαθήματος ο Γιώργος συστηματικά δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, δεν εργάζεται ικανοποιητικά, δεν ακολουθεί την πορεία της διδασκαλίας και διακόπτει το μάθημα. Η συμπεριφορά του Γιώργου αποσπά την προσοχή και άλλων μαθητών και δημιουργεί αταξία στην τάξη.» Σε ποιους παράγοντες πιστεύετε ότι οφείλεται η συμπεριφορά του Γιώργου ; Έλλειψη εστίασης από το μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία (οff focus Behavior) Το θέμα που διδάσκουμε δε συνδέεται με τη ζωή του παιδιού άρα είναι ξένο προς το παιδί Το θέμα αλλά και ο τρόπος διδασκαλίας δεν είναι ενδιαφέρον για το παιδί Το θέμα και ο τρόπος διδασκαλίας προκαλούν άγχος στο μαθητή Ο χρόνος συγκέντρωσης των μαθητών σε ένα θέμα είναι μικρός και αυτό γιατί ο εγκέφαλος τους επεξεργάζεται συνεχώς τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους και σε αυτά αντιδρούν (Donna Walker Tileston, 2004) Πώς μπορούμε να αποφύγουμε ή να αναστείλουμε μια τέτοια συμπεριφορά όταν παρουσιαστεί στη δική μας τάξη; Η διδασκαλία πρέπει να είναι σχεδιασμένη με τρόπο που να κινητοποιεί τους μαθητές (κίνητρα, ενδιαφέροντα, κλίσεις, ταλέντα, μαθησιακό προφίλ μαθητή ) να έχει ρυθμό, ποικιλία δραστηριοτήτων να είναι ρέουσα χωρίς νεκρό χρόνο να μην προκαλεί στρες στους μαθητές (ανάλογο επίπεδο ετοιμότητας ανάλογο συναισθηματικό περιεχόμενο κ.ά.) Σταυρούλα Βαλιαντή

2 Τι εννοούμε με τη διαχείριση τάξης Γιαναδιαχειριστούμεκάτιπρέπει πρώτανατογνωρίσουμε Για να διαχειριστούμε μια κατάσταση θα πρέπει να γνωρίζουμε όλους τους παράγοντες και να τους προσαρμόζουμε Γιαναδιαχειριστούμεταπροβλήματασε μια σχέση θα πρέπει να υπάρχει θετικό κλίμα και αμοιβαία εμπιστοσύνη Η αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων είναι καθοριστική για τη μάθηση Η Διαχείριση προϋποθέτει ΓΝΩΣΗ! Είναι όλα παιδιά μιας συνηθισμένης τάξης σ ένα συνηθισμένο σχολείο. Γνωριμία με τους μαθητές, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, μαθησιακές και άλλες Μαθησιακή ετοιμότητα γνώσεις δεξιότητες Κοινωνική πραγματικότητα του μαθητή Συναισθηματική μοναδικότητα του μαθητή Αυτοεικόνα κ.ά. Οικογενειακό Περιβάλλον ιδιαιτερότητες Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά διαφορετικότητας των μαθητών στο ολοήμερο σχολείο; Αναφέρεται τρόπους αξιοποίησης της διαφορετικότητας των μαθητών στα ολοήμερα σχολεία. Σενάριο 2 Διαχείριση διαφορετικότητας των μαθητών Στην τάξη μας φοιτούν παιδιά που έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση - αυτοεικόνα και οι συμμαθητές τους εκλαμβάνουν την κατάσταση τους ως αδυναμία και μειωμένη ικανότητα με αποτέλεσμα να γίνονται αντικείμενο χλευασμού. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην περαιτέρω μείωση της αυτοεικόνας τους και ταυτόχρονα επιδρά αρνητικά στη συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία και την επίδοση τους. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το παιδί αυτό; Σταυρούλα Βαλιαντή

3 Εξατομικευμένη στοχοθέτηση και σχεδιασμός μέρος της διδασκαλίας Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με στόχο την ενεργή συμμετοχή του συγκεκριμένου μαθητή π.χ. επιλέγουμε και αναθέτουμε στα πλαίσια της διδασκαλίας εργασία που είναι στα ενδιαφέροντα και στο μαθησιακό προφίλ του συγκεκριμένου μαθητή Συστηματική- επανάληψη τέτοιων δραστηριοτήτων Διακριτικότητα στην εφαρμογή τέτοιων δραστηριοτήτων Η Διαχείριση προϋποθέτει σχεδιασμό οργάνωση - προγραμματισμό! Σχεδιασμός και Οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας στα μέτρα του μαθητικού πληθυσμού Διαφοροποίηση της διδασκαλίας μάθησης Διαφοροποίηση = Κοινωνική Δικαιοσύνη Σενάριο 3 Τα παιδιά έχουν κουραστεί και έχουν αρχίσει να χάνουν το ενδιαφέρον τους γιατομάθημαόμωςηύληπρέπεινα καλυφθεί και η επόμενη δραστηριότητα για εμπέδωση πρέπει να γίνει Τι κάνω ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να εργαστούν αποτελεσματικά ανεξάρτητα από την κούραση τους ; Δοκιμάστε Να διαφοροποιήσετε τη δραστηριότητα σας ως προς Περιεχόμενο θέμα Υλικά μέσα Αποτέλεσμα π.χ. Αν η δραστηριότητα ζητά από τα παιδιά να λύσουν μια άσκηση πρόσθεσης Δίνονται οι πιο κάτω επιλογές -Χρησιμοποίησε και δείξε με τους κύβους σου τη λύση των πράξεις -Επέλεξε 2 από τις πράξεις και για κάθε μια κάνε ένα δικό σου πρόβλημα -Ζωγράφισε ή χρησιμοποίησε τον υπολογιστή για να δείξεις εικονικά τις πράξεις σου -Λύσετιςασκήσειςμετομυαλόσαςκαιελέγξετετις απαντήσεις σας με το διπλανό σας -Χρησιμοποίησε το διαδίκτυο Διαχείριση των παραγόντων της διδασκαλίας Σχεδιασμός Πορείας μαθήματος Ιεράρχηση δραστηριοτήτων Εξατομικευμένη εργασία και διδασκαλία Συνεργατική εργασία και μάθηση Μείωση χρόνου ομιλίας των εκπαιδευτικών Αύξησητουχρόνουενεργητικής συμμετοχής των μαθητών Ποικιλία δραστηριοτήτων Ποικιλία μέσων Συνεχής αξιολόγηση - ανατροφοδότηση Σταυρούλα Βαλιαντή

4 Εκπαιδευτική Βιντεοπαρουσίαση Διαχείριση περιβάλλοντος! Αφού παρακολουθήσετε την πιο κάτω παρουσίαση χωριστείτε σε ομάδες, σχολιάστε το μάθημα και κάνετε παρατηρήσεις και συγκεκριμένες εισηγήσεις για τη διαχείριση της τάξης - Ομαδική εργασία και διαχείριση τάξης Οργάνωση του χώρου Θέση και προσανατολισμός των επίπλων της τάξης Αισθητική του χώρου Προσβασιμότητα των μαθητών στα υλικά και μέσα διδασκαλίας Θερμοκρασία της τάξης Φωτισμός Τεχνολογία Οργάνωση μέσων Προβλήματα και εισηγήσεις για τη διαχείριση περιβάλλοντος στοολοήμεροσχολείο! Διδασκαλία σε ομάδα Εξατομικευμένη εργασία Διαχείριση υλικών Σταυρούλα Βαλιαντή

5 Αξιοποίηση Χρόνου! Αναλυτικός προγραμματισμός της διδασκαλίας και πρόνοια για επιπρόσθετο υλικό (μεταγνωστικές δραστηριότητες ή δραστηριότητες εμπέδωσης) Εξατομικευμένη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό την ώρα της εξατομικευμένης εργασίας (αδύνατους και ταλαντούχους μαθητές) Δυνατότητα του εκπαιδευτικού για άμεση προσαρμογή της διδασκαλίας του σύμφωνα με τις συνεχώς διαφοροποιημένες ανάγκες των μαθητών Επικοινωνιακή Ικανότητα Δημιουργία Θετικού Κλίματος Επικοινωνία 7 % Λεκτική Επικοινωνία Λεκτική Επικοινωνία Μη λεκτική Επικοινωνία γλώσσα του σώματος Ύφος χρωματισμός φωνής (ο τρόπος που λέγονται οι λέξεις) Συνήθη επικοινωνιακά λάθη των εκπαιδευτικών Υπερβολικές προσταγές Χρήση απειλών Έλεγχος του μαθητή μπροστά στους συμμαθητές του 55 % Μη Λεκτική Επικοινωνία Body Language 38 % Ύφος Τόνος ομιλίας Ψυχολογικές ερμηνείες στην κάθε συμπεριφορά των μαθητών Σαρκασμός, απόρριψη και η δημόσια γελοιοποίηση Προσπάθεια να αγνοήσουμε ή να υποβιβάσουμε τη σοβαρότητα προβλημάτων των μαθητών Η μη χρήση του πρώτου προσώπου όταν θέλουμε να πούμε πως αισθανόμαστε για μια κατάσταση Σταυρούλα Βαλιαντή

6 Μικρές συμβουλές για καλύτερη επικοινωνία με τους μαθητές Υποστηριχτική στάση με λόγια και πράξεις. Δείξε ενδιαφέρον σε αυτά που λένε τα παιδιά και δείξε το με τα λόγια αλλά και τη γλώσσα του σώματος (έκφραση του προσώπου, μια χειρονομία ή ένα γέλιο). Γίνε παράδειγμα προς μίμηση ενθάρρυνε τα παιδιά να συνεχίσουν να μιλούν με το να λες πράγματα όπως «χμ χμ», «και στη συνέχεια;» Με την κίνηση του κεφαλιού, με έκφραση που να δείχνει ενδιαφέρον. Μη διακόπτεις το παιδί πριν τελειώσει. Δεξιότητα ενεργητικής ακρόασης «Το να μιλάς είναι μια συνήθεια. Το να ακούς είναι τέχνη» Άκουσε ενεργητικά, να είσαι διαθέσιμος, Δώσε τους χρόνο, χρειάζονται να νιώθουν ότι δεν είσαι πολύ απασχολημένος όταν έχουν να μοιραστούν μια ευχάριστη εμπειρία ή άλλα καλά νέα Δείξε εμπάθεια - ικανότηταναμπαίνειςστηθέση του άλλου. Σενάριο 4 Διαχείριση τάξης κερδίζοντας την προσοχή των μαθητών σε μια τάξη όπου επικρατεί θόρυβος Σε μια τάξη οι μαθητές εργάζονται σε μια δραστηριότητα και έχουν αρχίσει να κάνουν υπερβολικό θόρυβο. Θέλουμε να μειώσουμε το θόρυβο και να καθοδηγήσουμε τους μαθητές να προχωρήσουν και να εργαστούν στην επόμενη δραστηριότητα Πώς είναι αυτό εφικτό; Ποιος από τους πιο κάτω τρόπους είναι ο καλύτερος; Ρωτούμε δυνατά με στόχο να κερδίσουμε την προσοχή τους «Ποιος έχει τελειώσει την εργασία του» Γράφουμε την επόμενη δραστηριότητα στον πίνακα Επιλέγουμε τον πιο άτακτο ή το μαθητή που κάνει τον πιο πολλή θόρυβο και του ζητούμε να σταθεί και να ανακοινώσει στην τάξη τι έκανε στην εργασία του Μετακινούμαστε στις ομάδες και τους δίνουμε τις επόμενες δραστηριότητες Χτυπούμε παλαμάκια και λέμε «κάτω τα μολύβια και γυριστέ προς εμένα» Υψώνουμε τη φωνή μας και φωνάζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε «Ποιος είναι έτοιμος για την επόμενη δραστηριότητα» Ίσως ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης μιαςτέτοιαςσυμπεριφοράςείναινα Διαχείριση Συγκρούσεων - Πειθαρχία Ρωτούμε δυνατά με στόχο να κερδίσουμε την προσοχή τους «Ποιος έχει τελειώσει την εργασία του» Χτυπούμε παλαμάκια και λέμε «κάτω τα μολύβια και γυρίστε προς εμένα» Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάποιο μουσικό όργανο. Σταυρούλα Βαλιαντή

7 Πειθαρχία στην τάξη Classroom Discipline is the business of enforcing classroom standards and building patterns of cooperation to maximize learning and minimize disruptions. Fredric H. Jones Πρόληψη μέσα από Προγραμματισμό και Σχεδιασμός Αναλυτικός σχεδιασμός διδασκαλίας αλληλουχία συνοχή δραστηριοτήτων Κατάλληλα Δομημένες δραστηριότητες Δημιουργία Κανόνων με θετικό τρόπος Οι κανόνες διαμορφώνονται μαζί με τα παιδιά Οι κανόνες τοποθετούνται σε ευδιάκριτη θέση Οι κανόνες είναι απλοί, σύντομοι και σαφείς 5-6 κανόνες είναι αρκετοί. Καθημερινές Ρουτίνες της τάξης Οι καθημερινές Ρουτίνες στη διαχείριση της τάξης οδηγούν σε σταθερότητα, ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας του παιδιού στο γνώριμο περιβάλλον της τάξης, το ηρεμούν και δεν του προκαλούν απρόσμενες διαταραχές Ρουτίνες Αρχή της μέρας Ενέργειες κατά την αλλαγή δραστηριοτήτων Τέλος της μέρας Ρουτίνες κατά μάθημα (θέσεις, υλικά, προετοιμασία) Σενάριο 5 Ο Αντρέας είναι ένας αρκετά καλός μαθητής όμως δυσκολεύεται να ακολουθήσει τους κανόνες της τάξης. Κάποια χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του είναι ότι : Διακόπτει τους άλλους όταν μιλούν Σηκώνεται και περπατά μέσα στην τάξη άσκοπα Συμπεριφέρεται με αγένεια Τι μπορούμε να κάνουμε για να πείσουμε και να βοηθήσουμε τον Αντρέα να αλλάξει; Δοκιμάστε Προσέξετε να είσαστε εσείς παράδειγμα προς μίμηση Βάλτε τον να εργαστεί με παιδιά που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση Μιλήστε μαζί του και αφήστε τον να σας πει ότι αυτός αισθάνεται Κάνετε μαζί του ένα «Συμβόλαιο Συμπεριφοράς» στο οποίο το παιδί θα θέσει τους δικού του στόχους Σταυρούλα Βαλιαντή

8 Διαχείριση Συγκρούσεων - Πειθαρχία Οι μαθητές είναι εθελοντές είτε το θέλουμε είτε όχι. Η παρουσία τους στην τάξη είναι Υποχρεωτική, την προσοχή τους πρέπει να την κερδίσουμε. Τη συμμόρφωσή τους μπορούμε να την επιβάλουμε, η δέσμευσή τους είναι καθαρά προσωπική τους επιλογή.» Phillip Schlechty Τρόποι αντιμετώπισης μορφών προβληματικής συμπεριφοράς Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανοίξει ένα διάλογος επικοινωνίας όταν το παιδί και ο ίδιος είναι έτοιμος Ο εκπαιδευτικός μπορεί άμεσα να απαιτήσει να σταματήσει αυτή η κατάσταση να υπενθυμίσει τους κανόνες λειτουργίας της τάξης να μην κάνει ερωτήσεις να μην απειλεί να μη δραματοποιεί το πρόβλημα να μην ασχολείται πολλή ώρα με αυτό να μην επιτίθεται στο μαθητή, αλλά να του προσφέρει τις δυνατότητες βελτίωσής του? Πειθαρχία = Τιμωρία Ως προς τις τιμωρίες να έχουμε υπόψη μας ότι: οι ποινές μπορεί να λειτουργήσουν ως αρνητικές ενισχύσεις έχουν βραχυπρόθεσμη δραστικότητα δημιουργούν δυσάρεστα συναισθήματα διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση και η έκφραση εμπιστοσύνης. Ενίσχυση: Χρησιμοποιείται για να αυξήσει μια επιθυμητή συμπεριφορά Θετική Ενίσχυση: Παροχή ενός ευχάριστου ερεθίσματος/κατάστασης μετά την εμφάνιση της επιθυμητής συμπεριφοράς. π.χ. «μπράβο», χαμόγελο, αστεράκι, παιχνίδι. Αρνητική Ενίσχυση: Αφαίρεση ενός αρνητικού ερεθίσματος ή κατάστασης μετά την εμφάνιση της επιθυμητής συμπεριφοράς. Κοινωνική Ενίσχυση : Εκφράσεις προσώπου Λεκτική Ενίσχυση Φυσική επαφή Τρόποι χειρισμού ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Σκόπιμη Αγνόηση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς υπό προϋποθέσεις Παρουσίαση αρνητικού ερεθίσματος μετά την εμφάνιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς. π.χ. παρατήρηση (λεκτική ή μη λεκτική). Απόσυρση πιθανού θετικού ενισχυτή (π.χ. παιχνιδιού, δικαιωμάτων κ.ά.). π.χ. Η δασκάλα μειώνει το χρόνο παιχνιδιού ή διαλείμματος, για κάθε παράβαση (Response Cost). Συνέπεια και συνέχεια στην αντιμετώπιση ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Σύμφωναμετοαρχαίογνωμικό «Ο επιμένωννικά!» Σταυρούλα Βαλιαντή

9 Διαχείριση Συγκρούσεων Οι συγκρούσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται και οι λόγοι που τις προκάλεσαν να εξαλείφονται όσο δύσκολο και αν είναι αυτό! με σεβασμό για τα συναισθήματα του άλλου πέρα από το θυμό ή τον πόνο μας με ιδιαίτερη σημασία στα πληγωμένα συναισθήματα Διαχείριση Συγκρούσεων Ένα άτομο πολύ πληγωμένο που δεν μπορεί να ακούσει, μοιάζει σαν ένα ποτήρι γεμάτο νερό που δεν μπορεί να πάρει άλλη σταγόνα. Κάποτε είμαστε κι εμείς γεμάτα ποτήρια! Είναι σημαντικό να εκφράζουμε τα αισθήματα μας και να σεβόμαστε τους εαυτούς μας αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς και τις προτεραιότητές μας. Να είστε σκληροί με το πρόβλημα, αλλά μαλακοί με τους ανθρώπους! Εκπαιδευτικές Βιντεοπαρουσιάσεις Η διαχείριση τάξης είναι οι τροχοί στο σχολικό λεωφορείο Αφού παρακολουθήσετε τις πιο κάτω παρουσιάσεις χωριστείτε σε ομάδες, σχολιάστε το μάθημα και κάνετε συγκεκριμένες εισηγήσεις για βελτίωση της διδασκαλίας - Ρουτίνες τάξης και πειθαρχεία - Αλλαγή δραστηριοτήτων Σας ευχαριστώ Καλή συνέχεια Σταυρούλα Βαλιαντή Λειτουργός Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Μην ανησυχείτε τα πρώτα 30 χρόνια είναι τα δύσκολα! Σταυρούλα Βαλιαντή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13. Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς. Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς Στόχοι Κριτήρια Προσδιορισμού των Προβλημάτων Συμπεριφοράς Η Συμπεριφορική Προσέγγιση Η Οικοσυστημική Προσέγγιση Η Ενεργητική Ακρόαση Ερωτήσεις Αυτοαξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ Δημήτρης Μικελλίδης ΕΔΕ www.mikellides.weebly.com Άξονες της παρουσίασης Α ΜΕΡΟΣ: 1. Συμπεριφορά, προβληματική συμπεριφορά, παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου

Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) 2011 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ και ανταποκρίνομαι στις ανάγκες των μαθητών μου

ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ και ανταποκρίνομαι στις ανάγκες των μαθητών μου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ΣΤΗΡΙΖΩ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ και ανταποκρίνομαι στις ανάγκες των μαθητών μου Βοήθημα για εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης Μετάφραση και προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ- ΣΗ 1.1. Εισαγωγή Η νοητική καθυστέρηση αναφέρεται σε γενική νοητική λειτουργία κάτω από το μέσο όρο,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων

Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κρατούμενοι Υποστήριξη Κρατουμένων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Άννα-Μαρία Ζωάκου Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες

Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αποτελεσματική Επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Νικόλαος Μάνεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ Η σχολική διαμεσολάβηση ως μέθοδος και πρακτική ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων και διαφορών εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org

Μετάφραση / Επιμέλεια. Συχνές Ερωτήσεις. για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Μετάφραση από www.ld.org Μετάφραση / Επιμέλεια Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Μετάφραση από www.ld.org Συχνές Ερωτήσεις για τις Μαθησιακές Δυσκολίες Από την Αλίκη Κασσωτάκη Λογοπεδικός /Επιστημονική Συντονίστρια

Διαβάστε περισσότερα

A) To 1 B 5 A) 18-40

A) To 1 B 5 A) 18-40 III - A) To 1 B 5 ) 7 2 A) 8 B) 9 ) 9 ) 11 E) 13 3 A) 18 B) 21 1) 21 2) 31 3) 34-40 ) 43 1) 43 2) - 50 3) 54 ) - 57 E 62 66 A 70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ A) To θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας Στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ιαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ( ΕΠ) / ιαταραχή Ελλειμματικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

8 Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς

8 Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς 8 Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Μοντέλα διαχείρισης ανεπιθύμητης συμπεριφοράς Σενάριο από την πράξη Ο δάσκαλος παρατηρεί ότι στην Ε τάξη υπάρχουν ορισμένοι μαθητές που έχουν την κακή συνήθεια

Διαβάστε περισσότερα

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Αυτισμός 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 1/19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η Διεύθυνση στην προσπάθεια της, για την καλύτερη και πιο εύρυθμη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1

Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Κοινωνικές και συναισθηματικές πτυχές της ανάπτυξης των παιδιών: οδηγός για παιδαγωγούς του «Early Years Foundation Stage» 1 Οι παιδαγωγοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αυτού του οδηγού για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: «Αναλυτικά Προγράμματα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Υπεύθυνη Ομάδας: Σοφία Μαυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και

Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Εισηγητής: Μιχάλης Πιτσιλλής Εκπαιδευτικός στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (Κ.Ι.Ε.) και στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Θα αναφέρουμε εδώ δύο ορισμούς: της UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΕΡΓΟ ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΔΡΑΣΗ 15 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Απρίλιος 2007 Αρχές Συμβουλευτικής 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Ετοιμότητα Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις (Α0041) ΑΓΑΠΑΚΗ-ΜΑΡΤΣΙΟΥΛΑ Α. Εισαγωγή...4 Β. Ανάλυση...5 I. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ...5 II.

Σχολική Ετοιμότητα Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις (Α0041) ΑΓΑΠΑΚΗ-ΜΑΡΤΣΙΟΥΛΑ Α. Εισαγωγή...4 Β. Ανάλυση...5 I. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ...5 II. Σχολική Ετοιμότητα Ψυχολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις (Α0041) ΑΓΑΠΑΚΗ-ΜΑΡΤΣΙΟΥΛΑ Α. Εισαγωγή...4 Β. Ανάλυση...5 I. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ...5 II. ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ...7 1.Συμπεριφορισμός:...7 2. Θεωρίες

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Πρακτικές Πληροφορίες και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να γίνετε άριστοι Μέντορες.

Σελ. 1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Πρακτικές Πληροφορίες και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να γίνετε άριστοι Μέντορες. Σελ. 1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Πρακτικές Πληροφορίες και ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν να γίνετε άριστοι Μέντορες. 1 Σελ. 2 ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕΣΣΕ (MESSE) Το MESSE (Μηχανισμός Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κατάρτισης. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos

Εγχειρίδιο κατάρτισης. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos Εγχειρίδιο κατάρτισης Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 Ο κύριος στόχος αυτής της ενότητας κατάρτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ASPERGER ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Επικοινωνία... 4 Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων:

Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: ..υποστήριξη για νέους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με αναπηρίες, στην εκπαίδευση άνω των 16 ετών... Αναπηρία και Οδηγός εξιοτήτων: Ψυχικές ιαταραχές 75% funded by Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Πνευματικά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά

Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Εκπαίδευση στη Διεκδικητική Συμπεριφορά Θωμάς Καλπάκογλου, PhD Εισαγωγή Η εκπαίδευση της διεκδικητικής συμπεριφοράς έχει στόχο να διδάξει τους ανθρώπους να εκφράζουν τους εαυτούς τους καλύτερα και συχνότερα

Διαβάστε περισσότερα

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω

Α-Ω. Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Α-Ω Το λεξικό μας για ευτυχισμένα παιδιά από το Α έωs το Ω Aνακαλύψτε τον κόσμο του Σχολείου μας και δείτε πώς κάθε λέξη μπορεί να μεταμορφωθεί σε διαφορετικές σχολικές εμπειρίες καλωσήλθατε στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΑΛΛΑΓΕΣ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΑΛΛΑΓΕΣ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ: ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΑΛΛΑΓΕΣ/ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ/ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Μαρία Καμπούρογλου Λογοπεδικός

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών Δημοτικού στο μάθημα των Αγγλικών

Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών Δημοτικού στο μάθημα των Αγγλικών Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών Δημοτικού στο μάθημα των Αγγλικών Όψεις, αίτια, αντιμετώπιση Φωτ. Βασ. Κουλοχέρη Εκπ/κός Αγγλικής Επιμορφωτική συνάντηση Εκπαιδευτικών Αγγλικής Αιγάλεω 2013 All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα