ΠΡΑΚΤΙΚΟ 765 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ 765 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 765 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Σήµερα ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Ε.Ι.Ο. στο Μοσχάτο, Λεωφ.Ποσειδώνος 51, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Α. ηµητρακόπουλου, τα µέλη του. Συµβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεµάτων που ακολουθούν: ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση πρακτικού 764/ Ενηµέρωση και έγκριση απολογισµού 2 ου σεµιναρίου RMS 3. Απονοµή τίτλου National Race Officers σε αποφοίτους σχολών ISAF 4. Οργάνωση σεµιναρίου καταµετρητών σε συνεργασία µε ISAF 5. Θέµατα Γραφείου Αθλητισµού 5.1 Έγκριση αποστολής στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα Laser std 5.2 Εβδοµάδα Κιέλου 5.3 Ευρωπαϊκό Europe 5.4 Παγκόσµιο Πρωτάθληµα ISAF 5.5 Ευρωπαϊκό Φινν ανδρών και νέων 5.6 Παγκόσµιο Mistral νέων 5.7 Παγκόσµιο Yngling 5.8 Ευρωπαϊκό Optimist 5.9 Βαλκανικό Optimist 5.10 Αγορά υλικών εθνικών οµάδων 5.11 Έκθεση αρχηγού αποστολής Μέντεµπλικ 6. Χορηγία εθνικών οµάδων 7. Αλληλογραφία ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΟΙ κ.κ. Α. ηµητρακόπουλος Πρόεδρος Α. Αδαµόπουλος Αντιπρόεδρος Κ. Κόκκινος Αντιπρόεδρος Π. Παυλίδης Αντιπρόεδρος Ι. Βασιλειάδης Γενικός Γραµµατέας Γ. Σιαίνης Ειδικός Γραµµατέας Η. Βλαχάκης Αναπληρωτής Ταµίας Π. Πρίφτης Έφορος Υλικού Ν. Πραντούνας Έφορος Εγκαταστάσεων Α. Παπαϊωάννου Μέλος Έφορος Θες/νίκης + Εθνικών οµάδων ΑΠΟΝΤΕΣ: Οι κ.κ. Σ. Παπαδέας (δικαιολογηµένος),. Κακαλίκας, Σ. Αφατζάνης,. Τσελίκας και η κα Ν. Αναστασίου, Παρίστανται οι αναπληρωµατικοί σύµβουλοι Ν. Ψωµιάδης, Π. Μπούνας, Μ. Μιτάκης Θέµα 1 ον : Επικύρωση πρακτικού 764/ Λόγω µη έγκαιρης προετοιµασίας το υπ. Αριθ. 764 πρακτικό θα υπογραφεί στην επόµενη συνεδρίαση του.σ.

2 Θέµατα 2 ον, 3 ον, 4 ον : Ο Πρόεδρος κ. ηµητρακόπουλος ενηµερώνει το.σ. για τα σεµινάρια που διεξήχθησαν και την επιτυχία τους. Ο Πρόεδρος τόνισε την ικανοποίησή της ISAF όσον αφορά την οργάνωση και το µεγάλο ποσοστό επιτυχίας των σεµιναρίων για τους Race Officers καθώς και την επιθυµία της ISAF για την διεξαγωγή ενός σεµιναρίου καταµετρητών. Οι ηµεροµηνίες αυτού του σεµιναρίου ορίστηκαν για τις 22 23/6/2002, ο δε προϋπολογισµός του είναι περίπου 1.700,00. Στη συνέχεια ο κ. Βλαχάκης ο οποίος συνέβαλε στην επιτυχία των σεµιναρίων συνέχισε την ενηµέρωση στο Σ τονίζοντας τα εξής : Η ISAF όρισε σαν 1 και 2 Technical Delegate των Ολυµπιακών του 2004 του κ.κ. G. Peterson και J. Pels αντίστοιχα σε αντικατάσταση του κ. Γ. Ανδρεάδη. Το διορισµό των Ν. Σφακιανάκη και. Αλεβιζάκη στο 2004 ως Technical Operation Manager και υπεύθυνο ολυµπιακών στίβων στην Ιστιοπλοΐα αντίστοιχα. Την παραίτηση της κ. Σταθάτου. Την διαπίστωση της ISAF ότι η ΕΙΟ και τα στελέχη της κατατάσσονται στην πρώτη κλάση όσον αφορά την ικανότητα της στην Ιστιοπλοΐα. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας κ. Ι. Βασιλειάδης τόνισε την επιθυµία της ΕΙΟ να βοηθήσει µε όλες της τις δυνάµεις την ISAF σε αυτή την προσπάθεια της καθώς και το Τόνισε επίσης το µεγάλο κέρδος που θα έχει η Ελληνική Ιστιοπλοΐα σε ανθρώπινο υλικό (εκπαιδευµένο) και σε εγκαταστάσεις. Συνοπτικά ο απολογισµός των σεµιναρίων όπως κατατέθηκε από τον κ. Η. Βλαχάκη έχει ως εξής : ISAF HYF Race Management Training Seminar ΑΘΗΝΑ Μαΐου 2002 Προς τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα του Σ της ΕΙΟ Στη συνέχεια του επιτυχηµένου σεµιναρίου διαχειρίσεως αγώνων (RMS) οι ίδιοι φορείς, πρωτοστατούσης της ΕΙΟ και εντός µηνός διεξήχθη στην Αθήνα από 23 µέχρι 26 Μαίου 2002 το δεύτερο σεµινάριο διαχειρίσεως αγώνων. Η ΕΙΟ ανέλαβε τη διοργάνωση αυτού του σεµιναρίου µε υπεύθυνο τον κ. Η. Βλαχάκη. Το σεµινάριο διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του ΠΟΙΑΘ, ο οποίος και πάλι τις πρόσφερε δωρεάν, καθώς και τα εποπτικά µέσα. Το ειδικό µηχάνηµα προβολής εικόνων µέσω Η/Υ (computer data projector) παρεχωρήθη από τον κ. Α. Μαγκριώτη. Η ISAF ανέλαβε τη διδασκαλία δια των κ.κ. J. Pels διευθυντού ιστιοπλοΐας της ISAF και A. Lockett µέλους της ISAF RM subcommittee, διέθεσαν δε όλα τα φυλλάδια της διδακτέας ύλης και των εντύπων των γραπτών εξετάσεων δωρεάν. Τις µετακινήσεις των εκπροσώπων της ISAF από και προς το αεροδρόµιο και το ξενοδοχείο τους καθόλη τη διάρκεια του σεµιναρίου καθώς και τα γεύµατα πλην της διετέθησαν από τον κ. Η. Βλαχάκη. Σελίδα 2

3 Οι εκ της περιφερείας συµµετέχοντες διέµειναν στο ξενοδοχείο Mistral µε έξοδα της ΕΙΟ. Και τα τρία σεµινάρια έγιναν µε την εποπτεία, από µέρους του 2004, της κας Ντίνας Σφακιανάκη και του κ. ηµήτρη Αλεβιζάκη. Χαιρετισµούς απηύθυναν ο πρόεδρος της ΕΙΟ κ. ηµητρακόπουλος, ο αντιπρόεδρος της ISAF κ. Ανδρεάδης καθώς επίσης από το 2004 ο συντονιστής του test event και διευθυντής των competition managers της ολυµπιάδας κ. Γιάννης Γιαννουρής. Στο σεµινάριο µέσα από τις ερωτήσεις και τις απορίες οι συµµετέχοντες απέδειξαν το επίπεδο γνώσεων τους επί της διαχειρίσεως των αγώνων, πράγµα που έδωσε τη δυνατότητα στους εκπροσώπους διδάσκοντες της ISAF να συζητήσουν προβλήµατα διεξαγωγής των αγώνων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Το σεµινάριο διήρκησε 4 ηµέρες (23 26 Μαΐου 2002) και περιελάµβανε τρία διαφορετικά στάδια: Πέµπτη 23 Μαίου 2002 Σεµινάριο για τους 14 επικεφαλής των 4 στίβων του Test Event 2002 όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες των ολυµπιακών στίβων και την οργάνωση των επιτροπών αγώνων. Παρασκευή και Σάββατο 24 και 25 Μαίου 2002 Σεµινάριο 30 ατόµων. Εδόθησαν εξετάσεις και επέτυχαν 20 άτοµα. Το σεµινάριο ήταν δίγλωσσο, µετέφρασαν οι κ.κ. Α. Μαγκριώτης και Α. Λεωνιδόπουλος. Το επίπεδο της διδακτέας ύλης ήταν το ίδιο µε του πρώτου σεµιναρίου µε µία παραπάνω εξειδίκευση στις ελληνικές συνθήκες και την ολυµπιάδα. Κυριακή 26 Μαίου 2002 Σεµινάριο µε θέµα την περιγραφή εργασιών στο Test Event Τις εργασίες του σεµιναρίου παρακολούθησαν 62 άτοµα εκ των οποίων 23 παρακολούθησαν σεµινάριο για πρώτη φορά. Το σηµαντικό αυτού του τελευταίου σεµιναρίου ήταν η περιγραφή κάθε εργασίας όσον αφορά τους στίβους και η τελική σύνθεση της οµάδας όλων των Ελλήνων ιστιοπλόων και παραγόντων από τους οποίους θα στελεχωθούν οι επιτροπές αγώνων. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ιαµονή διατροφή εκπροσώπων ISAF 1.153,54 2 ιαµονή διατροφή συµµετεχόντων από την περιφέρεια 631,20 3 Coffee Lunch breaks κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου 2.430,00 4 Γεύµατα της ΕΙΟ για τους εκπροσώπους της ISAF 978,92 5 Γραφική ύλη 76,50 6 Γραµµατειακή υποστήριξη σεµιναρίου 480,00 ΣΥΝΟΛΟ 5.750,16 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά την κα Ντίνα Σφακιανάκη και τον κ. ηµήτρη Αλεβιζάκη για τη βοήθεια κατά την προετοιµασία και τη διεξαγωγή των εν λόγω σεµιναρίων. Σελίδα 3

4 Επίσης ευχαριστώ τον κ. Π. Χαδιαράκο ο οποίος κάλυψε µε επιτυχία την γραµµατειακή υποστήριξη του σεµιναρίου. Η. Βλαχάκης Υπεύθυνος Σεµιναρίου Μέλος Σ ΕΙΟ Ο κατάλογος των επιτυχόντων έχει ως εξής : Επιτυχόντες σε προηγούµενα σεµινάρια στελεχών διαχειρίσεως αγώνων της ISAF 1 ΛΕΩΝΙ ΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2 ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΑΛΚΙΣ 3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 4 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5 ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ ΑΚΗΣ 6 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 7 ΣΚΥΛΙΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Επιτυχόντες στο σεµινάριο στελεχών διαχειρίσεως αγώνων ISAF HYF 5 7/4/2002 Αθήνα 1 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΠΑΡΙΣ 2 ΒΓΕΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 3 ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 4 ΡΟΥΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΜΑΝΩΛΙΑ ΜΙΜΗ 6 ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 7 ΜΠΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 8 ΠΑΠΑΘΕΟ ΟΥΛΟΥ Μ 9 ΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 10 ΠΡΙΦΤΗ ΟΛΓΑ 11 ΠΡΙΦΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 12 ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 13 ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ 14 ΧΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Επιτυχόντες στο σεµινάριο στελεχών διαχειρίσεως αγώνων ISAF HYF 24 25/5/2002 Αθήνα 1 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 2 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 3 ΒΕΡΓΙΝΑ ΗΣ ΗΛΙΑΣ 4 ΓΙΑΚΟΥΜΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 5 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6 ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 7 ΚΑΤΣΟΡΧΗΣ ΗΛΙΑΣ 8 ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΗΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ 9 ΚΙΚΙΑΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 10 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 11 ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 12 ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΜΑΚΗΣ 13 ΝΟΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σελίδα 4

5 14 ΞΥΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 15 ΠΑΥΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 16 ΡΩΜΑΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 17 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 18 ΣΤΥΛΙ ΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 19 ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 20 ΦΑΤΣΙΑ ΗΣ ΑΙΝΕΙΑΣ Η ακριβής ορολογία των σεµιναρίων είναι η εξής : N.R.O. = ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ I.R.O. = ΙΕΘΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ R.M.S. = ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ (στην Ελλάδα) Τα διπλώµατα των επιτυχόντων (Certificates) ως N.R.O. θα εκδοθούν από την Ε.Ι.Ο. και θα υπογραφούν από την ISAF. Οι επιτυχόντες θα περάσουν ως εκπαιδευµένα στελέχη στο INTERNET ούτως ώστε να υπάρχει η πρόσβαση από τους ενδιαφερόµενους για τυχόν χρησιµοποίησή τους. Η ISAF παρέχει το δικαίωµα στην Ελλάδα διοργανώσεως σεµιναρίων για N.R.O. Με τα σεµινάρια αυτά η ελληνική ιστιοπλοΐα απέκτησε τη δυνατότητα να έχει εκπαιδευµένα στελέχη σχεδόν σε όλη την περιφέρεια. Τα στελέχη αυτά πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη της περιφέρειας το συντοµότερο δυνατόν. Πρέπει να γίνει προσπάθεια να εξασφαλιστούν περισσότεροι πόροι από την Γ.Γ.Α. για την προσπάθεια αυτή. Η ΕΙΟ αποτελεί την προέκταση της ISAF στην Ελλάδα γι αυτό η επικοινωνία µεταξύ τους γίνεται απ ευθείας για τα θέµατα της προετοιµασίας των ολυµπιακών αγώνων και των προσεχών test events. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη εξεύρεσης εθελοντών για τη στελέχωση πολλών οµάδων για τη διεξαγωγή των Test Event και των Ολυµπιακών αγώνων. Θα πρέπει να πεισθεί το 2004 ότι η ιστιοπλοΐα χρειάζεται πέραν των εθελοντών ικανά και έµπειρα στελέχη τα οποία θα µπουν στη θάλασσα. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να αµειφθούν και να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν αρτιότερα. Μετά το πέρας της ενηµέρωσης το.σ. εξέφρασε την επιδοκιµασία του. Εκτός ηµερησίας διατάξεως ο Γενικός Γραµµατέας αναφέρεται σε θέµατα αθλητών και κανονισµών. Συγκεκριµένα ο Γενικός Γραµµατέας συνιστά όπως το γραφείο αθλητισµού επεξεργαστεί κανόνες επιλογής ολυµπιακών οµάδων και εισηγηθεί µε τεκµηριωµένη πρόταση στην προσεχή συνέλευση Σελίδα 5

6 της Ε.Ι.Ο. ιευκρινίζει επίσης ότι η Ε.Ο.Ε. αρχίζει από τον 1/2004 να ενισχύει οικονοµικά την προετοιµασία ολυµπιακών οµάδων. Επίσης τόνισε ότι οι αθλητές πρέπει να συµµετέχουν σε αγώνες από τους οποίους και µέσω των διακρίσεων των αθλητών η Ε.Ι.Ο. εισπράττει πριµ µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ο προϋπολογισµός της Οµοσπονδίας. Τέλος ο Γενικός Γραµµατέας ενηµερώνει το.σ. για την προσεχή συνάντηση των χωρών της Μεσογείου στη Μασσαλία για τη δηµιουργία µιας ενώσεως ιστιοπλοϊκής των χωρών αυτών. Το.Σ. συµφώνησε στη συνάντηση αυτή να λάβουν µέρος ο κ. Α. Αδαµόπουλος και ο κ. Γ. Σιαίνης. Συνεχίζοντας τα εκτός ηµερησίας διατάξεως θέµατα ο Πρόεδρος κ. ηµητρακόπουλος ενηµερώνει το.σ. για τη δύσκολη απορρόφηση των επιχορηγήσεων από τη Γ.Γ.Α. Θέµα 5 ον : Θέµατα Γραφείου Αθλητισµού Ο Αντιπρόεδρος κ. Α. Αδαµόπουλος ενηµερώνει το.σ. για τα επί µέρους θέµατα του γραφείου αθλητισµού. 5.1 Το.Σ. ενέκρινε την αποστολή στη ανία για τη συµµετοχή στο Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα Laser std τους εξής αθλητές : Χειµώνας, Μανωλάκης, Ραλλάτος, Μιχαήλ. Επίσης ενέκρινε και τις ακόλουθες αποστολές: 5.2 Κίελο (Eurolymp) 1 Yngling Γιακουµίδου Χατζηλιάδου ηµητρακοπούλου 1 49er Παχούµας Πορτοσάλτε 1 Tornado Πασχαλίδης Γαρέφης 2 Europe Κραβαριώτη, Βλάχου 3 Mistral Χρυσοχού, Κοκαλάνης, Σκαρλάτου 5.3 Βέλγιο (Ευρωπαϊκό Europe) 4 Europe : Κραβαριώτη, Βλάχου, Οικονοµοπούλου, Χειµώνα 5.4 Μασσαλία (Παγκόσµιο ISAF) 2 Laser std : Χειµώνας, Μανωλάκης Γ : Μπεκατώρου Τσουφλά, Μυλωνά Κούρκουλου Α : Κοσµατόπουλος Τριγκώνης, Μάντης Πολυχρονίδης 5.5 Τουρκία (Ευρωπαϊκό FINN ανδρών + νέων) 3 Finn ανδρών : Παπαθανασίου, ραγούτσης, Καρνούτσος 2 Finn νέων : Μπούµπουρας, Παπαστεφάνου 5.6 Ισπανία (Παγκόσµιο Mistral νέων) 5 Mistral : Κοκκαλάνης, Καραγιώργος, Γιάκκας, Πετρόπουλος, Πράππας. 5.7 Ελβετία (Παγκόσµιο Yngling) 2 Yngling : Γιακουµίδου Χατζηλιάδου ηµητρακοπούλου, Λαζάρου-Μαντζαράκη-Χιονά. 5.8 Πορτογαλία (Ευρωπαϊκό Οπτιµιστ) 8 Optimist : Σπανοµανόλης, Βλάχος, Ατζεµιάν, Βεργινάδης, Πολυκανδριώτης, Κολυδά, Στείρου, Στρατηγίου. Σελίδα 6

7 Αρχηγός στην αποστολή αυτή ορίζεται ο κ. Σ. Παπαδέας 5.9 Τουρκία (Βαλκανικό Οπτιµιστ) 10 Optimist : Μαυράκης, Ατζεµιάν, Γιαννόπουλος, Σπανοµανόλης, Κωνσταντινίδης, Πετρίδης, Στείρου, Στρατηγίου, Κολυδά, Κουτσούγερα. Αρχηγός της αποστολής αυτής ορίζεται ο κ. Ν. Ψωµιάδης. Το πανελλήνιο πρωτάθληµα του Οπτιµιστ ορίζεται να διεξαχθεί στην Κατερίνη µε φιλοξενία 250 αθλητών. Αυτό θα ισχύσει µε την προϋπόθεση ο ήµος Κατερίνης να εγγυηθεί στην φιλοξενία Ο Έφορος εθνικών οµάδων κ. Α. Παπαϊωάννου αναφέρεται στη διαδικασία αγορά υλικών εθνικών οµάδων. Οι αγορές πρέπει να γίνονται ανάλογα µε τη διάθεση χρηµάτων αλλά και µιας διαβάθµισης αναγκών. Να υπάρχει ένα χρονοδιάγραµµα (περίπου 4 µήνες) για την πληρωµή των υλικών. Ο Γενικός Γραµµατέας τονίζει ότι τα υλικά που αγοράζονται να γίνεται γνωστό για ποιον αθλητή προορίζονται διότι υλικά που προορίζονται για αθλητές ενταγµένους στην προολυµπιακή προετοιµασία πιθανόν να χρηµατοδοτηθούν από την Ε.Ο.Ε. Η αγορά των υλικών θα γίνεται µόνο από την Οµοσπονδία και όχι από τους αθλητές. Όταν γίνεται αγορά νέου υλικού πρέπει το παλαιό υλικό να επιστρέφεται στην Οµοσπονδία Ο κ. Παπαπϊωάννου ενηµερώνει το.σ. για την αποστολή στο Μέντεµπλικ κάνοντας τον απολογισµό του και σύµφωνα µε την έκθεσή του τονίζει τα εξής : Υπήρξαν προβλήµατα στην διαµονή λόγω διαχωρισµού της οµάδας σε διάφορα σηµεία από τα οποία µερικά ευρίσκοντο σε απόσταση 10 χλµ από τον όµιλο. Τα αποτελέσµατα των αγώνων σε γενικές γραµµές υπήρξαν ικανοποιητικά. Σηµαντική η έλλειψη φυσιοθεραπευτή. Η έλλειψη ενιαίας εµφάνισης της οµάδας ιδίως στις απονοµές χαρακτηρίζεται δυσµενώς. Οι σωµατειακοί προπονητές υπερτερούν των εθνικών. Αυτό δυσκόλευε τους αθλητές να απευθυνθούν για θέµατά τους. Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος κ. Κ. Κόκκινος διαβάζει τη δική του έκθεση και τονίζει τα εξής: Ορισµένοι νέοι αθλητές µπορούν να κρατήσουν ψηλά την ιστιοπλοΐα στο µέλλον. Πρέπει να σταµατήσουµε να επενδύουµε σε αθλητές µε πολύχρονη θητεία αλλά χωρίς πρόοδο και διακρίσεις. Χώροι διαµονής απαράδεκτοι ως προς την ποιότητα και σε µεγάλες αποστάσεις από το στίβο. Η διεξαγωγή των αγώνων και οι απονοµές υπήρξαν ικανοποιητικές. Η ενιαία εµφάνιση των αθλητών πλην µιας εξαίρεσης υπήρξε απαράδεκτη. Σελίδα 7

8 Σε κάθε αποστολή πρέπει να ορίζεται αρχηγός. Με την παρουσία του αποφεύγονται προβλήµατα µέσα στην αποστολή. Το.Σ. αφού άκουσε µε προσοχή τις ως άνω εκθέσεις οµόφωνα αποφάσισε όπως όλοι οι αθλητές που αγωνίζονται σε εξωτερικό θα είναι οµοιόµορφα ντυµένοι πολύ περισσότεροι στις απονοµές. Θα εκδοθεί σχετική εγκύκλιος η οποία θα σταλεί στους οµίλους. Σχετικά µε την ως άνω απόφαση περί ενιαίας εµφάνισης το.σ. απεφάσισε επίσης να σταλεί προσωπική επιστολή στους Κοσµατόπουλο Τριγκώνη και Μπεκατώρου Τσουλφά που θα αναφέρει τα εξής : Στις µελλοντικές τους εµφανίσεις σε αγώνες και απονοµές η ενδυµασία τους θα είναι η εθνική και θα αναφέρονται επισήµως ότι ανήκουν στην εθνική οµάδα ή στον όµιλό τους και όχι στους χορηγούς τους. Η επιστολή αυτή θα αποτελεί αυστηρή προειδοποίηση. Θέµα 6 ον : Χορηγία εθνικών οµάδων Ο Έφορος υλικού κ. Π. Πρίφτης ενηµερώνει το.σ. για τη χορηγία που προτίθεται να προσφέρει η εταιρεία MARINEPOOL στην Ε.Ι.Ο. Μετά από διεξοδική συζήτηση το.σ. αποφάσισε να παραπέµψει το θέµα στην επιτροπή χορηγιών η οποία θα αναλύσει την προσφορά και στη συνέχεια θα εισηγηθεί στο επόµενο.σ. Το.Σ. αποφάσισε να γίνει προσπάθεια ούτως ώστε το παγκόσµιο πρωτάθληµα νέων 470 να διεξαχθεί στον Ν.Ο.Α. Τέλος ο Γενικός Γραµµατέας υπενθύµισε στους συµβούλους του.σ. την υποχρέωσή τους για τη συµπλήρωση των εντύπων του Πόθεν Έσχες εγκαίρως τα οποία ήδη έχουν επιδοθεί. Μη υπάρχοντος ετέρου θέµατος λύεται η συνεδρίαση. Σελίδα 8

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 784 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 784 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 784 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Σήµερα 30 Μαΐου 2003 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Ε.Ι.Ο. στο Μοσχάτο, Λεωφ.Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 761 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 761 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 761 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Σήµερα 25.1.2002 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Ε.Ι.Ο. στο Μοσχάτο, Λεωφ.Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 746. Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 746. Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 746 Συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ Σήµερα 1.12.2000 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 συγκεντρώθηκαν στα γραφεία της Ε.Ι.Ο. στο Μοσχάτο, οδός Λ.Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ.: 210.9404825 FAX: 210.9404829 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αίθουσα Ναυταθλητικής Μαρίνας Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Δωρεές - Χαιρετισμός Προέδρου. ετήσιος. απολογισμός

Περιεχόμενα. Δωρεές - Χαιρετισμός Προέδρου. ετήσιος. απολογισμός ετήσιος απολογισμός Χαιρετισμός Προέδρου Αγαπητά µέλη, κάνοντας έναν απολογισµό µιας δύσκολης χρονιάς για όλους µας, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου για τη συµπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΗΛ.: 210.9404825 FAX: 210.9404829 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Αίθουσα Ναυταθλητικής Μαρίνας

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. ανοίξτε πανιά στην περιπέτεια!

Χαιρετισμός Προέδρου. ανοίξτε πανιά στην περιπέτεια! 3 Χαιρετισμός Προέδρου Πέρασαν δύο χρόνια από την ημέρα που το παρόν Συμβούλιο ανέλαβε τη διοίκηση του Ομίλου. Πολλά τα γεγονότα που συνέβησαν και εξακολουθούν να συμβαίνουν στο μακροοικονομικό περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

. Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ. Εκδοση 3.0

. Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ. Εκδοση 3.0 . Κ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Εκδοση 3.0 Αθήνα Μάιος 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν τεύχος, το οποίο αποτελεί συνέχεια των παλαιοτέρων εκδόσεων, συµπληρώθηκε µε σχετικά κείµενα της ιεθνούς Οµοσπονδίας Θαλασσίου Σκι. και µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΛΗΣ Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΟΥΚΑΣ Α' Αντιπρόεδρος - Πρόεδρος Επιτροπής ιαιτησίας- Πρόεδρος Επιτροπής Προµηθειών ΛΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. ανοίξτε πανιά στην περιπέτεια!

XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ. ανοίξτε πανιά στην περιπέτεια! XAIΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητά μέλη, Χρόνια Πολλά σε εσάς και τις οικογένειές σας! Ευχόμαστε το νέο έτος να μας βρει όλους με υγεία, χαρά και ατέλειωτη διάθεση για ιστιοπλοΐα! Το ήταν μία δύσκολη χρονιά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 15:00 ΠΜ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 15:00 ΠΜ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΡΟΥΣΙ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 15:00 ΠΜ Παρόντες: 1. κ. Γιώργος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 3ης Σεπτεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 9 της 3ης Σεπτεμβρίου 2014 Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 06 της 15 ης Μαΐου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 06 της 15 ης Μαΐου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 06 της 15 ης Μαΐου 2013 Την Τετάρτη 15/5/2013 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε σε τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της 30 ής Μαρτίου 2013 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 30/03/2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Σ.Ε.Π. Μάιος 1999 Α/Α Απόφαση ΔΣ Ημερομηνία Μέρος Άρθρο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Περιεχόμενο 1 ΒΕ 3 31-12-2004 5 ο Όλο το 5 ο μέρος του παρόντος (περί οικονομικής διαχείρισης)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της19 ης Οκτωβρίου2013 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της19 ης Οκτωβρίου2013 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ της19 ης Οκτωβρίου2013 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 19/10/2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΠ και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στις 27/2/2010 τίθεται σε λειτουργία ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οι σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο... 5 2. Η Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Πρακτικά τακτικής Γενικής Συνέλευσης αριθμ.1/29-3-2008 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΜ 29-3-2008 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 (1 ος όροφος) γραφεία της ΕΟΜ, έγινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οι σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο... 5 2. Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Μ. της 17 ης Μαρτίου 2012 Στην Αθήνα και στα επί της οδού Φειδιππίδου 30 ιδιόκτητα γραφεία της Ε.Ο.Μ., έγινε σήμερα την 17/03/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π.

ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. ΝΕΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Σ.Ε.Π. Άρθρο 1 Νοµική Υπόσταση 1. Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) που συστήθηκε µε το Νόµο 1066/1917 (ΦΕΚ τ.α 268/21-11-1917) εδρεύει στην Αθήνα, αποτελεί ίδρυµα ιδιωτικού δικαίου, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την παράκληση να δηµοσιοποιηθεί για την ενηµέρωση των αναγνωστών/ακροατών/τηλεθεατών/µελών σας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 16 ης Δεκεμβρίου 2013 Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:30, κατόπιν

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 16 ης Δεκεμβρίου 2013 Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:30, κατόπιν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 13 της 16 ης Δεκεμβρίου 2013 Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 15:30, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Αλέξανδρου Αθανασιάδη, συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα