Διαχείριση ενέργειας και όχι διαχείριση χρόνου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση ενέργειας και όχι διαχείριση χρόνου"

Transcript

1 146 / ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ γανωσιακής ζωής και δράσης, λαμβάνει σήμερα λόγω της οικονομικής κρίσης ιδιαίτερη αξία και σημασία. Αρκεί να υπάρξει μια νέα συνειδητοποίηση της έννοιας του χρόνου και της σημασίας του στη χάραξη στρατηγικής και της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση καταστάσεων σε συνθήκες πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας. Αρκεί να υπάρξει ειδική προσπάθεια αντιστοίχισης στο χρόνο των γεγονότων και των πράξεων του παρελθόντος, του παρόντος και των ενδεχόμενων γεγονότων και πράξεων στο μέλλον με αναστοχαστικό - δυναμικό τρόπο. Στο βιβλίο των Tsoukas-Shepherd (2004) Managing the future, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα και αναλυτική παρουσίαση των απόψεων που προηγήθηκαν. Η έμφαση για τη νέα περίοδο πιθανόν να είναι η επιλεκτική αποτίμηση του παρελθόντος, η κρισιμότητα των αποφάσεων του παρόντος και η μετρημένη - προσεκτική συμπεριφορά στο μέλλον. Περισσότερο όμως από όλα για τη νέα περίοδο χρειάζεται επανατοποθέτηση και επανεκτίμηση της έννοιας του χρόνου από τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Χρειάζεται μια νέα θεώρηση - σχέση με το χρόνο που σημαίνει περισσότερη, υπευθυνότερη χρήση και αξιοποίηση του χρόνου. Διαχείριση ενέργειας και όχι διαχείριση χρόνου Η διαχείριση του χρόνου υπήρξε στο παρελθόν ένα δημοφιλέστατο θέμα στα σεμινάρια νεαρών στελεχών επιχειρήσεων. Οι οδηγίες ήταν σαφείς και επιγραμματικές: προγραμματίστε με βάση το χρόνο, οργανωθείτε με βάση το χρόνο, εκτελέστε το επιχειρησιακό σχέδιο στα γνωστά χρονικά περιθώρια, ημερήσιος και μηνιαίος απολογισμός

2 Η ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ MANAGEMENT / 147 και έλεγχος κ.ά. Οι υποδείξεις για ποιοτικές βελτιώσεις ήταν στην ίδια κατεύθυνση: περιορισμός του εισερχόμενου φόρτου πληροφοριών, τήρηση των ωραρίων προσέλευσης και αποχώρησης, κατάλληλη προετοιμασία των συναντήσεων, ανάθεση εργασιών σε άλλους, ισορροπία εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου κ.ά. Στα ίδια σεμινάρια σήμερα η συζήτηση επικεντρώνεται στη διαχείριση της ανθρώπινης ενέργειας (effort) παρά στη διαχείριση του χρόνου ως πόρου εν ανεπαρκεία. Το ανθρώπινο σώμα με τη φυσική του ενέργεια, ο ανθρώπινος κόσμος των συγκινήσεων (emotions) και η ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας, το ανθρώπινο μυαλό με τις άπειρες δυνατότητές του και το ανθρώπινο πνεύμα με την ακτινοβολία των μηνυμάτων και των σκοπών του είναι κάποια από τα στοιχεία που προστέθηκαν στον μακρύ κατάλογο των υποδείξεων για την αποτελεσματικότερη, έμμεση διαχείριση του χρόνου. Ανάλογη συζήτηση γίνεται για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ανθρώπινης προσοχής (attention). Είναι προφανές πόσο συμπληρωματικές είναι οι εικόνες που παρουσιάστηκαν παραπάνω ανεξάρτητα από τα σεμινάρια των νεαρών στελεχών. Υπάρχουν και άλλες πολλές εικόνες και θεωρήσεις του χρόνου και των διαστάσεών του. Αντιλαμβάνεται κανείς πως τη νέα περίοδο για την οποία συζητάμε σε αυτό το βιβλίο, όποιες επιχειρήσεις επαναδιατυπώσουν τη σχέση τους με το χρόνο μπορούν να βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση. Πρέπει κάποτε να εγκαταλείψουμε τη μηχανιστική αντίληψη του χρόνου και να περάσουμε σε θεωρίες και απόψεις όπως τις διατύπωσε στο σχετικό σημείο του βιβλίου για τις εικόνες

3 148 / ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ των επιχειρησιακών οργανώσεων ο G. Morgan (1997). Η σωστή αξιοποίηση του χρόνου μπορεί να είναι μέγα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων. Ο χρόνος είναι το δυναμικότερο στοιχείο που η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της καθώς επίσης και το ανθρώπινο κεφάλαιο. 5.2 Αναθεώρηση της έννοιας της στρατηγικής Τα Σχήματα 5.3, 5.4 και 5.5 παρουσιάζουν την κλασική αντίληψη διατύπωσης στρατηγικής των επιχειρησιακών οργανώσεων. Στο Σχήμα 5.3 απεικονίζεται η προσπάθεια συσσώρευσης πληροφοριών και εμπειριών του παρελθόντος, η ανάλυση του παρόντος και οι εκτιμήσεις για το μέλλον. Το στρατηγικό πρόγραμμα και οι προοπτικές της οργάνωσης σχηματίζονται με συνεχή παλινδρόμηση στον άξονα παρελθόν-παρόν-μέλλον με συνολική εξέταση όλων των παραγόντων του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Στο Σχήμα 5.4 παρουσιάζεται η λογική εναλλακτικών τρόπων δράσης με διατύπωση σεναρίων για το άμεσο, το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον. Στο Σχήμα 5.5 παρουσιάζεται η λογική της ανάλυσης των δυνάμεων και αδυναμιών, της οργάνωσης στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και των ευκαιριών και απειλών που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Το βαθύτερο περιεχόμενο των παραπάνω σχημάτων που στην πράξη δρούσαν συμπληρωματικά και κατά περίπτωση, έγινε κυρίαρχο για πολλά χρόνια και διαπαιδαγώγησε γενιές σπουδαστών του management και υιοθε-

4 Η ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ MANAGEMENT / 149 τήθηκε από τα στελέχη και τις επιχειρήσεις. Η επιθετική μορφή που είχε η γενικότερη οικονομία τοποθετούσε την έμφαση στο αύριο και στο μέλλον. Ήταν το αύριο και το μέλλον που έκρυβε ευκαιρίες που έπρεπε να καλυφτούν με ταχύτητα. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, χωρίς να μπορεί να τεκμηριωθεί επιστημονικά, το μέλλον και οι συνιστώσες του να προσδιορίζονταν με την υπόθεση ότι πιθανόν δεν θα ήταν πολύ διαφορετικές από εκείνες του παρελθόντος. Δεν έλειπαν, βέβαια, όλη αυτή την περίοδο κυριαρχίας του παραπάνω παραδείγματος οι φωνές και οι δημοσιεύσεις ότι ο στρατηγικός προγραμματισμός ήταν τυποποιημένος και δεν είχε δυναμικό χαρακτήρα. Αναφέρω δύο παραδείγματα που δείχνουν ότι η αλλαγή παραδείγματος στο management έστελνε από καιρό τα μηνύματά της. Όπως είπαμε σε πολλά σημεία αυτού του βιβλίου η κυριαρχία ενός παραδείγματος δεν σημαίνει κατ ανάγκη και την απουσία άλλων «αιρετικών» αντιλήψεων και αντιπαραδειγμάτων. Το πρώτο είναι από το βιβλίο των Mintzberg, Ahlstrand και Lampel (1998) Strategy safari στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε και περιέχει δύο ενδιαφέροντα σημεία. Το ένα μας πληροφορεί ότι στην προσπάθεια διατύπωσης στρατηγικής οι οργανώσεις έχουν στη διάθεσή τους πολλές σκέψεις στρατηγικού προγραμματισμού που δημιουργήθηκαν μέσα στο χρόνο ως αντίδραση των οργανώσεων να προσαρμοστούν στα δεδομένα του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Σχολές σκέψεις που επιχειρούσαν να λάβουν υπόψη τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, τεχνολογικές και περιβαλλοντικές εξελίξεις, βλ.

5 150 / ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ Πίνακα 5.2. Το άλλο σημείο μας πληροφορεί για κάτι στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί και έχει καθοριστική σημασία. Σύμφωνα με αυτό είναι άλλο η στρατηγική στη θεωρία όπως αυτή διατυπώνεται με αποφάσεις των Δ.Σ. των μεγάλων επιχειρήσεων και οργανώσεων, άλλο η εφαρμογή της στην πράξη και άλλο αυτό που καταγράφεται και μετράται ως αποτέλεσμα, βλ. Σχήμα 5.6. Το δεύτερο παράδειγμα είναι από το βιβλίο της Ουίτλυ (2003) με τίτλο Ηγεσία και χάος. Όπου μας εξηγεί ότι: «Το βασικό σχήμα μιας πολύπλοκης φτέρης (ένα φυτό των ελληνικών δασών) γεμάτη καμπύλες είναι ένα μοτίβο που επαναλαμβάνεται διαρκώς, έχοντας την ελευθερία να αλλάζει μέγεθος αλλά όχι σχήμα, εμφανίζοντας την πολυπλοκότητα και την ομορφιά της φτέρης αλλά και της φύσης. Από το φύλλο στο μικρό κλαράκι, στο αμέσως μεγαλύτερο κ.λπ. δημιουργούνται έτσι φρακταλικά μοτίβα. Στους ανθρώπους τα φρακταλικά μοτίβα δημιουργούνται καθώς τα άτομα χρησιμοποιούν με ελευθερία και υπευθυνότητα μερικούς απλούς κανόνες. Με την πάροδο του χρόνου εμφανίζονται πολύπλοκες δομές οι οποίες προκύπτουν από απλά στοιχεία, απλούς κανόνες και αυτόνομες αλληλεπιδράσεις». Γνωρίζουμε, δηλαδή, έγκαιρα κάτι το οποίο είναι σημαντικό και την πιθανή μελλοντική εξέλιξή του. Τα δύο προηγούμενα παραδείγματα επιβεβαιώνουν πόσο υποτιμήθηκε τα προηγούμενα χρόνια στην οικονομία η θεωρία της πολυπλοκότητας και των εφαρμογών της στην πράξη πόσο υποτιμήθηκαν οι προειδοποιήσεις ότι το μέλλον κάτω από ορισμένες συνθήκες μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από το παρελθόν πόσο υποτιμήθηκε η άποψη ότι μικρά γεγονότα μπορούν να πολλαπλα-

6 Η ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ MANAGEMENT / Η εταιρική κοινωνική ευθύνη «Όταν μια μορφή του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού καταρρέει, όταν το ζήτημα της εργασίας και των εργαζομένων έρχεται στο επίκεντρο με τόσο βίαιο τρόπο, όταν οι σχέσεις πολιτικών θεσμών - αγοράς επαναχαράσσονται, όταν οι κοινωνικές ομάδες επανατοποθετούνται θέλοντας ή μη στο πολιτικοκοινωνικό σκηνικό, όταν οι κοινωνίες πιστοποιούν μέσα από την κρίση την αδιάρρηκτη αλληλεξάρτησή τους», τότε η στιγμή είναι «συνταγματικού χαρακτήρα», γράφει Στα Νέα (28-29/03/09) ο έγκυρος πολιτικός στοχαστής Γ. Βούλγαρης. Αν όντως η κατάσταση είναι όπως περιγράφεται, και φαίνεται πως όντως έτσι είναι, η επιχείρηση των χιλίων, των δέκα χιλιάδων, των εκατό χιλιάδων εργαζομένων και των δισ. ευρώ τζίρο μπορεί να παραμείνει ανέπαφη σε λογικές του παρελθόντος, απαιτώντας δισ. ευρώ για την επιβίωσή της από το κράτος για να διατηρήσει την παραγωγή περιορίζοντας σε λογικά επίπεδα τις απολύσεις; Το ερώτημα είναι δύσκολο και η πρώτη απάντηση για κρατικοποιήσεις των επιχειρήσεων και των τραπεζών που δέχτηκαν κρατική βοήθεια είναι σε σωστή κατεύθυνση όπως θα αναλύσουμε σε άλλο σημείο του βιβλίου. Προς το παρόν θα αρκεστούμε στη σύντομη εξέταση του θέματος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης γιατί αυτό από μόνο του δείχνει εδώ και καιρό μια κατεύθυνση και προσδιορίζει τα όρια μέσα στα οποία πολλές επιχειρήσεις προσπάθησαν να δουν κάποια νέα θέματα εγκαίρως, ανεξάρτητα από τη σημερινή κρίση και τις συνέπειές της. Μπορεί όμως να προσδιορίζει και το επόμενο βήμα ή τα επό-

7 162 / ΔΗΜΗΤΡΗΣ Β. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ μενα βήματα που πρέπει να γίνουν σε κατευθύνσεις εξισορρόπησης του παγκόσμιου επιχειρησιακού γίγνεσθαι. Η νέα κατεύθυνση θα δημιουργηθεί από τις πιέσεις του παρόντος αλλά και από την εμπειρία και τις ιδέες του παρελθόντος μαζί με τις ιδέες για την επανατοποθέτηση του management όπως επιχειρείται στο παρόν βιβλίο. Αλλιώς τα αποτυπώματα της οικονομικής κρίσης δεν θα αξιοποιηθούν επαρκώς και θα περιμένουμε την επόμενη κρίση. Όπως σημειώνεται στον Economist (22/01/05) «Today Corporate Social Responsibility, if it is nothing else, is the tribute that capitalism everywhere pays to virtue». Η αναζήτηση της αλήθειας σε μια τόσο σοβαρή και απόλυτη έκφραση είναι μια δύσκολη υπόθεση. Είναι, άραγε, η εταιρική κοινωνική ευθύνη μια υπόθεση αποκλειστικά δημοσίων σχέσεων των επιχειρήσεων ή είναι κάτι ευρύτερο και συνολικότερο; Είναι μόνο το «sustainability» όπως έγινε αντιληπτό από πολλούς; Η βιβλιογραφία διχάζεται μεταξύ εκείνων που μιλούν για απόπειρα εκτόνωσης των πιέσεων που ασκούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών και εκείνων που χρησιμοποίησαν κατά καιρούς πολλά ονόματα όπως good business, good company και τελευταία Corporate Social Responsibility (CSR). Στο ερώτημα «ποια είναι τα ευεργετικά αποτελέσματα στην οργάνωσή σας από την εφαρμογή συστημάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης», οι απαντήσεις είναι οι εξής: 55% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι ωφελείται το brand reputation, 40% ότι λαμβάνονται αποφάσεις που ωφελούν την επιχείρηση, 40% ότι η επιχείρηση αποκτά έτσι καλύτερο προσωπικό κ.ά. (Economist, 19/01/08).

8 Η ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ MANAGEMENT / 163 Ανάλογα στοιχεία προκύπτουν από δεκάδες έρευνες και μελέτες. Όλα φαίνεται να κινούνται μέσα στο ίδιο σκηνικό. Οι επιχειρήσεις φαίνεται να επωφελούνται μερικώς, να ευαισθητοποιούν μέρος των καταναλωτών (good consumers) που δίνουν προτεραιότητα σε ηθικά θέματα και την πράσινη ανάπτυξη, χωρίς από πουθενά να προκύπτει κάτι καινούργιο που να απαντά στα ερωτήματα που γεννήθηκαν αυτή την περίοδο της κρίσης. Σήμερα αμφισβητούνται πολλά, ακόμα και το μοντέλο της επιχείρησης ως παραγωγού υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής ποιότητας η οποία λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα θέματα ηθικής και κοινωνικής συμπεριφοράς και βρίσκεται σε αρμονία με την κοινωνία των πολιτών και τους καταναλωτές. Τίθεται προς συζήτηση το μέγεθος (size) των επιχειρήσεων. Επιχειρήσεις μεγάλες, μετρίων διαστάσεων ή μικρές; Αμφισβητείται παράλληλα το μοντέλο του καταναλωτή που στην πράξη άγεται και φέρεται από τη διαφήμιση, τις εκπτώσεις, τα πακέτα προσφορών και την αδυναμία επιλογής από το πλήθος των προσφερόμενων προϊόντων. Μια καινούργια ισορροπία αναμένεται να προκύψει όπου οι εκατέρωθεν συμπεριφορές οριοθετούνται από τη δυναμική των αλλαγών ως επακόλουθο των μετασχηματισμών που είναι αναγκαίοι στο χώρο των επιχειρήσεων οι οποίες παραμένουν πανίσχυρες αλλά και των καταναλωτών που είναι απροστάτευτοι. Το μοντέλο Porter της δεκαετίας του 80 για τη δύναμη των αγοραστών και των προμηθευτών εξαντλήθηκε. Σήμερα η επιχείρηση είναι ή πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό και αυτό θα προκύψει μέσα από τα αποτυπώματα που αφήνει η κρίση που ζούμε αυτή την περίοδο. Οι αγοραστές είναι πολλές φορές και προμη-

9 Η ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ MANAGEMENT / 271 Κεφάλαιο 5. Πίνακες - Σχήματα ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 Θεματολογία του management και προτεραιότητες στην πορεία επανατοποθέτησης μετά την κρίση Χρόνος, σκηνικά του χρόνου Στρατηγική, ταχεία στρατηγική Δέσμευση (engagement) Ανθρώπινος παράγοντας Εταιρική κοινωνική ευθύνη Ηγεσία, Συλλογικότερη ηγεσία Εμπιστοσύνη Ταλέντα Η νέα εταιρική διακυβέρνηση Το νέο ήθος των επιχειρήσεων Η μεγάλη εταιρεία του 21ου αιώνα Η εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων επανατοποθετείτε Νέα θεωρία για την πολυμετοχική εταιρεία Ολοκλήρωση του management και της εταιρικής διακυβέρνησης Πηγή: Αρχείο του συγγραφέα.

10 Η ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ MANAGEMENT / 281 ΣΧΗΜΑ 5.6 Η εφαρμογή της στρατηγικής στην πράξη Η στρατηγική που επιδιώκεται Η στρατηγική που ηθελημένα ακολουθείται Η απραγματοποίητη στρατηγική Η αναδυόμενη στρατηγική Η στρατηγική που ακολουθείται στην πράξη Πηγή: Mintzberg, Ahlstrand και Lampel (1998). ΣΧΗΜΑ 5.7 Πού χρειάζεται η στρατηγική ευελιξία περισσότερο; ταχεία Εταιρείες με έμφαση στην επιχειρηματικότητα ταχύτητα αλλαγής Στρατηγικά ευκίνητες εταιρείες αργή Εταιρείες με έμφαση στις επιχειρηματικές διαδικασίες Απλή/γραμμική Η φύση της αλλαγής Εταιρείες με έμφαση στον στρατηγικό προσανατολισμό Πολύπλοκη/συστημική Πηγή: Doz και Kosonen (2008).

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αλέξιος Δ. Μαυραγάνης Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστήμιου Πειραιώς Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τμήμα Οργάνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κα ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Q S Advanced Quality Services Ltd.

A Q S Advanced Quality Services Ltd. A Q S Advanced Quality Services Ltd. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΘΗΝΑ 2008 Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Αθήνα Ηρώων Πολυτεχνείου & Πεντζερίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4. 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ CRM ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1.1 Η Εξέλιξη του μάρκετινγκ 4 1.2 Ο Ορισμός του CRM 9 1.3 CRM & μάρκετινγκ σχέσεων 11 1.4 Τα Δομικά στοιχεία του CRM 19 1.5

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διπλωματική εργασία. Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων. Διπλωματική εργασία Η ενσωμάτωση της πληροφοριακής τεχνολογίας στη στρατηγική διοίκηση οργανισμών και επιχειρήσεων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗ ΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙ Σ Η Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ»

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΒΑ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ζουγανέλη Σοφία Α.Μ. 108 ΘΕΜΑ: Ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

1 Εισαγωγή. Προαπαιτήσεις χρηµατοδότησης νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για την εκπόνηση του παρόντος οδηγού συνεργάστηκαν το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και το Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο οδηγός συντάχθηκε, υπό τη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Επιδράσεις από την εφαρμογή προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ελένη Β. Ντινόπαπα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική της Σύγχρονης Επιχείρησης

Στρατηγική της Σύγχρονης Επιχείρησης Στρατηγική της Σύγχρονης Επιχείρησης Παράγοντες που οδηγούν την σύγχρονη επιχείρηση στην διαμόρφωση στρατηγικής και στην εύρεση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η θεωρία και η εφαρμογή της στον κλάδο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΜΙΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α T E I Κ α β ά λ α ς Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Θέμα: «Η Διαχείριση της Γνώσης στη Σύγχρονη Επιχείρηση». Γνώση Επιχείρηση Επιβλέπων Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan»

Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1. ΘΕΜΑ:«Δημιουργία Business Plan» Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : ΠΤΥΧΙΟ 1 ΘΕΜΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤHΣ-ΣΥΝΤΑΚΤHΣ ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜ 438 ΚΑΒΑΛΑ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) ως εργαλείο επιχειρησιακού σχεδιασμού ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΣΩΦΡΟΝΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ «ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΡΟΩΝ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ... 4Error! Bookmark not defined. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. 17 2.1 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΑΥΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨιαΙΠπλ ν Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΠΙΤΖΙΛΗΣ - ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.Ε» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ε ΧΝΟΛΟΙ ΙΚΟ ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΙ ΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Οι Στρατηγικές Marketing στο Δημόσιο Τομέα: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Υποβληθείσα στον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η διαδικασία διαμόρφωσης της στρατηγικής στο τμήμα διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, ο ρόλος και η σύνδεσή της με την επιχειρηματική στρατηγική του οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου

Πρόλογος. Στόχος του βιβλίου Πρόλογος Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι κάθε επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον σημερινό σύνθετο επιχειρηματικό κόσμο των μεγάλων και ταχύτατων αλλαγών, της αυξανόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γ ΜΕΡΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στο μάρκετινγκ των τηλεπικοινωνιών. Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου καθώς και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ MARKETING ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΔΑΒΕΤΤΑ ΑΝΘΗ 12749 ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13788 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΤΣΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Ο ι προκλήσεις διαχείρισης και. ανάπτυξης του ανθρώ πινου δυναμικού στην περίοδο. της κρίσης.

Τίτλος Εργασίας: Ο ι προκλήσεις διαχείρισης και. ανάπτυξης του ανθρώ πινου δυναμικού στην περίοδο. της κρίσης. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος Εργασίας: Ο ι προκλήσεις διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώ πινου δυναμικού στην περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. i. Πρόλογος ii. Ευχαριστίες Εισαγωγή... σελ. 8 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????::????????????????????::?????????????????????????????????????????????? K..???????? Minoan Lines 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας

Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας Μετατρέποντας τα προβλήματα σε µ π[4] ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας 1 4.1 Εισαγωγή 4.2 Ανάλυση 4.3 Κυρίως σενάριο 4.4 Δραστηριότητες 4.5 Παραρτήματα 4.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα