Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011"

Transcript

1 Αριθμός 4534 Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011 Αριθμός 4663 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΝΟΝ!ΣΜΟΙ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2007 Γνωστοποίηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(3} Κατάλογος Τραπεζών που Συμμετέχουν στο Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών Τραπεζών 1. Alpha Bank Cyprus Ltd 2. Banque Bemo sal - Cyprus Branch 3. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ 4. Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων της τράπεζας στην Ελλάδα) 5. Emporiki Bank - Cyprus Ltd 6. Eurobank EFG Cyprus Ltd 7. FBME Bank Lid - Cyprus Branch 8. Martin Popular Bank Public Co Ltd (περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων της τράπεζας στην Ελλάδα και ΙΌ Ηνωμένο Βασίλειο) 9. Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd 10. Société Générale Bank Cyprus Ltd 11. Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ 12. Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων της τράπεζας στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρουμανία) 13. Τράπεζα Κύπρου (Chanrtel Islands) Λτδ 14. Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ 15. USB Bank pic

2 4048 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4664 Ο! ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της Genesys Group από την εταιρεία Greeneden Topco S.C.A. Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η Greeneden Topco S.C.A.. με κοινοποίηση της, γνωστοποίησε ότι προέβηκε σε εξαγορά της Genesys Group. Η Greeneden Topco S.C.A. (στο εξής «η Bidco») είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους του Λουξεμβούργου. Η Bidco, η οποία είναι όχημα επενδύσεων το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της παρούσας συγκέντρωσης, ελέγχεται από την Greeneden S.a.r.l η οποία ενεργεί ως ο διαχειριστής της. Η Greeneden S.a.r.l. ελέγχεται από το Permira IV Fund. Το Permira IV Fund ελέγχεται από την εταιρεία Permira Holdings Ltd, η οποία αποτελεί μητρική εταιρεία του ομίλου εταιρειών Permira. Ο εν λόγω όμιλος ελέγχει επίσης το Permira Ι! Fund και ίο Permira NI Fund, τα οποία έχουν έμμεσο έλεγχο σε εταιρείες χαρτοφυλακίου που επενδύουν σε διάφορες εταιρείες os οποίες διεξάγουν εργασίες σε διάφορους τομείς. Η Genesys Group βρίσκεται στο Φρίσκο του Τέξας. Οι σημερινοί μέτοχοι των εταιρειών της εν λόγω εταιρείας είναι συνδεδεμένες εταιρείες της Alcatel Lucent S.A. Η Genesys Group δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση λογισμικών προϊόντων και σχετικών υπηρεσιών που διευκολύνουν τη διαχείριση από εταιρείες, των επικοινωνιών με πελάτες μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή/διαδικτύου και/ή κινητών συσκευών. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελεγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νόμων 1999 μέχρι Αριθμός 4665 ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Γνωστοποίηση Σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία καθορίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο για την καταστροφή των φακέλων των Πολιτικών Υποθέσεων γνωστοποιείται άτι θα καταστραφούν οι Ειδοποιήσεις Πτωχεύσεως Λάρνακας (έτη ) και Αμμοχώστου (έτη ), ot Αιτ. Πτωχεύσεως (αυτές που εξαιρούνται από το κριτήριο για μόνιμη φύλαξη) Λάρνακας (ετη ) και Αμμοχώστου (ετη ), οι Αιτ. Διάλυσης Εταιρειών Λάρνακας (ετη ) και Αμμοχώστου (ετη ), οι υπόλοιπες Αιτ. Εταιρειών Λάρνακα (ετη ) και Αμμοχώστου (έτη ), Αιτ. Ενοικιοστασίου Λάρνακας (ετη ) και Αμμοχώστου (ετη ), Πολιτικές Αγωγές Αμμοχώστου (έτη ), οι Γενικές Αιτήσεις Αμμοχώστου (έτη ) και Αιτήσεις Ανακουφίσεως Οφειλετών Λάρνακας και Αμμοχώστου (έτη ), οι οποίες πληρούν τα κριτήρια αυτά και αποπερατώθηκαν. Οσοι ενδιαφέρονται για τη φύλαξη συγκεκριμένου φακέλου υπόθεσης ή για την παραλαβή οποιουδήποτε τεκμηρίου παρακαλούνται όπως αποταθούν με επιστολή στον Πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας/Αμμοχώστου εντός τριών μηνών από σήμερα Αριθμός 4666 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Corbineau Oliver από τη Γαλλία και τώρα σε άγνωστη διαμονή Δηλοποιείται η κατάσχεση δύο νομισμάτων και ενός διακοσμητικού μεταλλικού αντικείμενου τα οποία υπόκεινται σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 100 και 104 (γ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου αρ. 94(1) του Τα πιο πάνω αντικείμενα κατακρατήθηκαν με το τελωνειακό έντυπο Τελ. 71Α αρ. Β στις 4 Απριλίου 2011 στο Αεροδρόμιο Λάρνακας για να διερευνηθεί κατά πόσον πρόκειται για αρχαιότητες. Από τη διερεύνηση που έγινε από το Τμήμα Αρχαιοτήτων προέκυψε ότι τα εν λόγω αντικείμενα είναι αρχαιότητες και η μεταφορά/εξαγωγή τους απαγορεύεται χωρίς την άδεια του αρμόδιου Τμήματος με βάση το άρθρο 30(1) του περί Εξαγωγής των Πολιτιστικών Αγαθών Νόμο του Υπό το φως των πιο πάνω τα υπο αναφορά κατακρατηθέντα εμπορεύματα κατάσχονται ως υποκείμενα σε δήμευση σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 100 και 104(γ) του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, αρ. 94(1) του Σχετικός είναι ο Φάκελος Κατάσχεσης του 1 ελωνείου Λάρνακας με Αύξοντα Αριθμό 65/2010. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ, Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Ε 4049 Αριθμός Νοεμβρίου, 2011 ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, 2011 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Οκτώβριο 2011 αυξήθηκε κατά 1,69 μονάδες ή 1,45% και έφτασε στις 118,55 μονάδες αε σύγκριση με 116,86 το Σεπτέμβριο 2011 Αυτό οφείλεται κυρίως αε αυξήσεις στις τιμές ορισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, ίου ηλεκτρικού ρεύματος, ορισμένων φρέσκων λαχανικών, των διδάκτρων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του υγραερίου Μειώσεις σημειώθηκαν στις τιμές ορισμένων φρέσκων φρούτων και των πετρελαιοειδών 2 Ο ρυθμός αύξησης του Δείκτη, και κατ' επέκταση του πληθωρισμού, τον Οκτώβριο 2011 αυξήθηκε κατά 3,0% σε σύγκριση με πληθωρισμό 2,4% το Σεπτέμβριο 2011 και 3,0% τον Οκτώβριο Πα την περίοδο ίανουαρίου-οκτωβρίου 2011 ο Δείκτης σημείωσε αύξηση 3,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Η διακύμανση του Δείκτη κατά τους τελευταίους δύο μήνες όπως και η ποσοστιαία μεταβολή σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών Δείκτες Τιμών (2005=100) Ποσοστό μεταβολής (%) Σεπτέμβριος 2011 Οκτώβριος 2011 Σεπτ 2011 Σεπτ 2010 Οκτ 2011 Ιαν-Οκτ 2011 ΟΚ! 2010 Ιαν-Οκι Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 128,98 129,38-0,32 1,13 3,19 2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός 118,75 119,43 12,39 12,09 11,33 3 Ένδυση και υπόδηση 89,75 103,37-0,45 1,50 0,08 4 Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο 5 Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός και προϊόντα καθαρισμού 135,54 138,32 11,91 13,80 9,72 108,03 107,59 2,61 2,13 2,26 6 Υγεία 127,44 127,81 2,70 2,86 2,79 7 Μεταφορές 105,66 105,89 1,56 1,72 3,54 8 Επικοινωνίες 99,92 99,91 0,36 0,34 0,49 9 Αναψυχή και πολιτισμός 108,12 108,07 2,12 2,01 1,74 10 Εκπαίδευση 131,78 133,99 1,94 2,64 3,28 11 Εστιατόρια και ξενοδοχεία 126,61 126,53 1,12 1,46 1,49 12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες 112,15 112,58-1,73-1,69-1,06 Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 116,86 118,55 2,38 3,04 3,17 Γ Χρ Γεωργίου Διευθυντής Στατιστικής Υπηρεσίας

4 4050 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4660 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΑΕΓΧΟΥΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 W ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙ 1Μ0ΚΡΑΤΙΑ [Απόφαση ΕΠΑ:47/20Ί11 Αρ. Φακέλου: Ε Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής κα. Αουκία Χριστσδούλου, Προεδρεύων, κ. Λεόντιος Βρυωνίδης, Μέλος κα. Ελένη ΚαραοΛή, Μέλος κ. Δημήτρης Πιτσιλλίδης Μέλος Ημερομηνία σύνταξης απόφασης: 4 Οκτωβρίου 2011 Δημοκρατίας και της εταιρείας Qatari Diar Cyprus Lld Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού: ΑΠΟΦΑΣΗ Αντικείμενο εξέτασης της παρούσας υπόθεσης αποτελεί η πράξη συγκέντρωσης που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (στο εξής η «Επιτροπή») στις 3/8/2011 από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας (στο έξης η "Κυβέρνηση»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων Επιχειρήσεων Νόμου 22{()/99, ως έχει τροποποιηθεί (στο εξής ο «Νόμος»). Η εν λόγω κοινοποίηση αφορά τη δημιουργία κοινής επιχείρησης μεταξύ της Κυβέρνησης και της εταιρείας Qatari Diar Cyprus Ltd (στο εξής ο «Qatari Diar»). Οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: Α. Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας Η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς μέσω οργανισμών δημοσίου δικαίου και ημι-κρατικών οργανισμών. Β. Qatari Diar Cyprus Ltd H Qatari Diar Cyprus είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και δραστηριοποιείται ως ταμείο επενδύσεων (property investment fund). Η Qatari Diar αποτελεί θυγατρική εταιρεία της QD Hotels & Property Investment Ltd. H QD Hotels & Property Investment Ltd είναι εταιρεία δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νομούς της Μάλτας και ανήκει στο Qatar Investment Authority (στο εξής το «QIA»). Το QIA αποτελεί κρατικό επενδυτικό Ταμείο του Κατάρ, που ειδικεύεται σε τοπικές και ξένες επενδύσεις. Το εν λόγω Ταμείο ιδρύθηκε το 2005 για να διαχειριστεί το πλεονάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που Λαμβάνει η κυβέρνηση του Κατάρ. Η Υπηρεσία, με επιστολή της με ημερομηνία 8/8/2011 ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό σχετικά με την κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, ενεργώντας στη βάση των διατάξεων του άρθρου 35 του Νόμου, ενώ το γεγονός της κοινοποίησης δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19/8/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 (3) του Νόμου. Όλες οι αναγκαίες πληροφορίες προς συμμόρφωση της κοινοποίησης με τις απαιτήσεις του παραρτήματος III του Νόμου, παραλήφθηκαν από την Υπηρεσία της Επιτροπής στις 22/9/11. Η Υπηρεσία της Επιτροπής διεξήγαγε την προκαταρκτική αξιολόγηση της συγκέντρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Νόμου και υπέβαλε γραπτή έκθεση με ημερομηνία 22/9/2011, στην οποίο καταγράφεται η αιτιολογημένη της γνώμη ως προς το συμβατό ή μη της υπό εξέτασης συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά. Η Επιτροπή σε συνεδρία της που πραγματοποιήθηκε στις 23/9/ 2011 μετά από μελέτη, ανταλλαγή απόψεων, διαβουλεύσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της, οφού αξιολόγησε το ενώπιον της υλικό και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο διοικητικό φάκελο της υπόθεσης, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και βάσει της διαδικασίας που ο εν λόγω Νόμος προβλέπει, αποφάσισε ακολουθώντας το πιο κάτω σκεπτικό: Βάσει σχετικής συμφωνίας (στο εξής η «Συμφωνία»), η Κυβέρνηση και η εταιρεία Qatari Diar θα δημιουργήσουν, θα συμμετέχουν, Θα ελέγχουν και θα λειτουργούν μια κοινή επιχείρηση στην Κύπρο για τους άκοπους της εφαρμογής και της εκτέλεσης ενός τεχνικού έργου (στο εξής το "Έργο»), κατόπιν και σύμφωνα με τους όρους ιτοιι ορίζονται στη συμφωνία 1 ο Έργο ορίζεται στη Συμφωνία ως- «the design, construction and opération of a mixed-use development to be constructed on the land, which shatl, îf agreed upon by the Parties under this agreement, include lesidential, lefail, commercial and hôtel components.» Στόχος της κοινής επιχείρησης που θα δημιουργηθεί είναι να αποκτήσει τη γη, να κατασκευάσει το έργο και να πωλήσει ή να διατηρήσει την κυριότητα του όπως θα συμφωνηθεί από τα μέρη. Ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της παρούσας πράξης συγκέντρωσης αιτοτελεί η «έννοια της συγκέντρωσης» επιχειρήσεων και η εν γένει ύπαρξη της, ως η έννοια αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 του Νόμου

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 20Î Με βάση τη Συμφωνία, η Κυβέρνηση και η εταιρεία Qatari Diar θα δημιουργήσουν μια κοινή επιχείρηση. Ουσιώδη στοιχεία της ύπαρξης μιας κοινής επιχείρησης είναι ο κοινός έλεγχος, η λειτουργική αυτονομία και η λειτουργία σε μόνιμη βάση. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά, στοιχεία και γεγονότα που περιβάλλουν την υπό εξέταση πράξη συγκέντρωσης, αφού προέβη ατην αξίολόγηση τους με βάση την έννοια της συγκέντρωσης, όπως προσδιορίζεται στο εν λόγω άρθρο, έχει καταλήξει ότι η νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί αποτελεί κοινή επιχείρηση η οποία πληροί μόνιμα όλες τις λεπουργίες μίας αυτόνομης οικονομικής μονάδας και ως εκ τούτου εμπίπτει στο άρθρο 4(ί){γ) του Νόμου. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, η κοινοποιηθείσα πράξη αφορά τον κοινό έλεγχο της νέας εταιρείας από τη Qatafi Diar και την Κυβέρνηση. Η Επιτροπή επίσης επισημαίνει ότι, η κοινή επιχείρηση που θα δημιουργηθεί θα έχει επαρκής πόρους για την ανεξάρτητη λειτουργία της στην αγορά, θα έχει τη δική της παρουσία στην αγορά ανεξάρτητα από τις ιδρυτικές τις εταιρείες και η λειτουργία της θα είναι σε μόνιμη βάση καθότι θα ενοικιάζει κατοικίες και εμπορικά υποστατικά και θα διαχειρίζεται το ξενοδοχείο που θα κατασκευάσει. Ακόμα, με βάση τα στοιχεία που περιέχονται στο έγγραφο της κοινοποίησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι στην υπό αναφορά συγκέντρωση πληρούνται οι προϋποθέσεις που το άρθρο 3(2)(α) του Νόμου θέτει και, ως εκ τούτου, η κοινοποιηθείσα πράξη συγκέντρωση είναι κατά Νόμο μείζονος σημασίας. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διαπιστώσεις, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, τηρούμενης της διαδικασίας διαπίστωσης της συμβατότητας μια συγκέντρωσης δυνάμει των κριτηρίων περί συμβατότητας, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του Νόμου, για τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις επηρεαζόμενες αγορές εντός της Δημοκρατίας και λαμβάνοντας υπόψη τα επιμέρους κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 12 του εν λόγω Νόμου. Συναφώς, η Επιτροπή προχώρησε στον καθορισμό της σχετικής αγοράς προς αξιολόγηση της συμβατότητας της υπό αναφορά συγκέντρωσης με την ανταγωνιστική αγορά, εφαρμόζοντας τα δεδομένα που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σχετικής αγοράς προ'ιόντος/υπηρεσιών και της σχετικής γεωγραφικής αγοράς, ως αυτά διαλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του Νόμου. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι η παρούσα πράξη συγκέντρωσης έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ανάπτυξη γης και την ανέγερση κατοικιών, εμπορικών υποστατικών τα οποία είτε θα πωληθούν είτε θα παραμείνουν στην κατοχή της κοινής επιχείρησης και θα ενοικιάζονται και την ανέγερση και τη διαχείριση ενός ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου οι αγορές στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί η νέα επιχείρηση είναι αυτή της ανάπτυξης γης και της πώλησης κατοικιών και της ενοικίασης κατοικιών και εμπορικών υποστατικών και τη διαχείριση ξενοδοχείου. Η Επιτροπή εξέτασε το ενδεχόμενο διαχωρισμού της αγοράς των ακινήτων σε οικίες και εμπορικά υποστατικά. Οι οικίες δύναται να διαχωριστούν περαιτέρω σε κατοικίες πολυτελείας και μη-πολυτελείας. Ακολούθως η Επιτροπή εξέτασε το διαχωρισμό των οικιών σε υπο-αγορές π.χ. σπίτια και διαμερίσματα, ανάλογα με την τοποθεσία που βρίσκονται εάν είναι σε επαρχία ή πόλη, κ.α. Η Επιτροπή παραπέμπει στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις υποθέσεις DB INVESTMENTS/ SPP/ ÔHMAN, Deutsche Bank / Eurobank / Lamda Development / JV, Skandia Life/Diligentia, Harbert Management/DB/Bankers Trust/SPP/Ohman, FORTIS AG SA/BERNHEiM-COMOFI SA 1 που αφορούσαν τον τομέα των ακινήτων. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω ορίζει στην παρούσα υπόθεση ως σχετικές αγορές προϊόντων/υπηρεσιών (1) την αγορά ανάπτυξης γης και πώλησης κατοικιών πολυτελείας, (2) την αγορά ανάπτυξης γης και ενοικίασης κατοικιών πολυτελείας (3) την αγορά ανάπτυξης γης και ενοικίασης εμπορικών υποστατικών πολυτελείας και (4) την αγορά διαχείρισης ξενοδοχείου πολυτελείας. Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, οι προαναφερόμενες σχετικές αγορές προϊόντων / υπηρεσιών αφορούν αποκλειστικά την Κυπριακή Δημοκρατία αφού το Έργο Θα πραγματοποιηθεί σε συγκεκριμένο τεμάχιο κοντά στο κέντρο της Λευκωσίας. Η Επιτροπή όσον αφορά το γεωγραφικό προσδιορισμό των πιο πάνω σχετικών αγορών προϊόντων / υπηρεσιών παραπέμπει σε σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή παραπέμπει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση Deutsche Bank / Eurobank / Lamda Development / JV 5 σε σχέση με τη γεωγραφική αγορά που αφορά πώληση ή ενοικίαση ακινήτων στην οποία έκρινε ότι αυτή δύναται να διαχωριστεί οε τοπικές αγορές όπως οι δήμοι. Η Επιτροπή επίσης παραπέμπει στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση DEUTSCHE BANK/SEI/JV στην οποία έκρινε ότι η αγορά αυτή μπορεί επίσης να διαχωριστεί σε «loca! areas, such as régions, counties, or unicipaiities.» 3 Τέλος, η Επιτροπή παραπέμπει στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις της HILTON/ACCOR/FORTE7TRAVEL SERVICES JV, ACCOR/ EBERTZ/ DORINT, ACCOR/ BLACKSTONE/ COLONY/ VÏVENDI 4, σε σχέση με τη γεωγραφική αγορά που αφορά τη διαχείριση ξενοδοχείου στις οποίες έκρινε ότι αυτή δύναται να διαχωριστεί ανάλογα με την τοποθεσία του ξενοδοχείου π.χ. παραθαλάσσια, σε πόλη, αγροτικά. Υπό το φως των πιο πάνω, και λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στις διάφορες γεωγραφικές αγορές των σχετικών αγορών προϊόντων / υπηρεσιών, η Επιτροπή κρίνει ότι η γεωγραφική αγορά για τη σχετική αγορά προϊόντων/ υπηρεσιών {1 ) της ανάπτυξης γης και πώλησης κατοικιών πολυτελείας ορίζεται η αστική περιοχή Λευκωσίας, (2) της ανάπτυξης γης και ενοικίασης κατοικιών πολυτελείας η αστική περιοχή Λευκωσίας, (3) της ανάπτυξης γης και ενοικίασης εμπορικών υποστατικών πολυτελείας όλη η Κυπριακή Δημοκρατία και (4) της διαχείρισης ξενοδοχείου πολυτελείας η αατική περιοχή Λευκωσίας. Πα τη διαπίστωση και επιμέτρηση των ανταγωνιστικών συνεπειών της συγκέντρωσης και την αξιολόγηση της συμβατότητας της με την ανταγωνιστική αγορά, βαρύνουσα σημασία έχει η οριοθέτηση των επηρεαζόμενων αγορών (affectée! markets) όπως ορίζονται στο Παράρτημα i του Νόμου όπου αποτελούνται απο τις αγορές σχετικών προϊόντων ή μεμονωμένες ομάδες προϊόντων ή υπηρεσιών σε οποιαδήποτε γεωγραφική περιοχής της Δημοκρατίας. ' Case No IV/M DB investments/ SPP/ ÙHMAN Case No COMP/M Deutsche Bank / Eurobank / Lamda Deveiopment / JV, Case No COMP/M Skandia Life/Diligentia, Case No IV/M Harbert Management/DB/Bankers Ί rust/spp/ohman, Case No COMP/M TORTIS AG SA/BËRNUEIM-COMOFI SA 2 Case No COMP/M Deutsche Bank/Eurobank/Lamda Development/JV 3 Case No. COMP/M DEUTSCHE BANK/SEI/JV " Case M.2197 HILTON/ACCOR/FORTE/TRAVËL SERVICES JV, para 28; Case M.2997 ACCOR/ EBER1Z/ DORINT, para 9; Case M.1596 ACCOR/ BLACKS1 ONE/ COLONY/VIVENDI, para?9

6 4052 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Για να πληρείται η έννοια των επηρεαζόμενων αγορών, θα πρέπει με βάσει πς διατάξεις του Νόμου, η Qatari Diar και η Κυβέρνηση να δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά προιοντσς/υπηρεσιών εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας (οριζόντιο επίπεδο) ή η μ*α εξ αυτών να δραστηριοποιείται σε προηγούμενο η επόμενο στάδιο της αγοράς της οποίας ασκεί δραστηριότητες η άλλη (κάθετο επίπεδο) εντός της Κυπριακής Δημορκατίας Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τις σχετικές αγορές προϊόντων / υπηρεσκίιν που έχουν ορισθεί πω πάνω, παρατηρεί οτι στην παρούσα υπόθεση η Qatari Diar δεν δραστηρίοποιειται στην Κύπρο, ενώ η Κυβέρνηση δραστηριοποιείται εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας στη σχετική αγορά ανάπτυξης γης και πώλησης μη πολυτελών κατοικιών μέσω του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Η Επιτροπή έχοντας υπόψη άτι σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νομού και συγκεκριμένα των άρθρων 10 και 11, το κριτήριο βάσει του οποίου μια συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή ή ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς αφορά τη δημιουργία ή την ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στην επηρεαζόμενη αγορά και υπό το φως της προκαταρτικής αξιολόγησης που προηγήθηκε ai- οτι άφορα την παρούσα συγκέντρωση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, δεν δημιουργείται επηρεαζόμενη αγορά με βάση το Παράρτημα Ι του Νόμου καθότι η μία εκ των συμμετεχουσων ήτοι η εταιρεία Qatari Diar δεν ασκεί δραστηριότητες στην Κύπρο Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα περαιτέρω αξιολόγησης της συμβατότητας της κοινοποιηθείσας συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς Με γνώμονα τα πραγματικά καΐ νομικά δεδομένα, όπως αναλύθηκαν και σκιαγραφήθηκαν κα( όπως στη λεπτομέρεια τους αναδεικνύονται και βεβαιώνονται απο τα στοιχεία του φακέλου της υπό κρίση συγκέντρωσης αλλά και εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις του Νόμου, η Επιτροπή, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σε αυτή σύμφωνα με το Νόμο και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση της Υπηρεσίας, κατέληξε στην ομόφωνη απόφαση ότι στην υπο αναφορά συγκέντρωση δεν τίθεται θέμα δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης καθώς δεν υπάρχει επηρεαζόμενη αγορά και ως εκ τούτου, η υπο εξέταση συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφίβολίες ως προς την συμβατότητα της με την ανταγωνιστική αγορά Ως εκ τούτου, ενεργώντας σύμφωνο με το άρθρο 18 του Νόμου, η Εππροπη ομοφώνα αποφασίζει να μην αντιταχθεί στην κοινοποιηθείσα συγκέντρωση κα: κηρύσσει αυτή συμβατή με τις απαπήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Λουκία Χριστοδούλου Προεδρεύουσα της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Αριθμός 4669 Oi ΓΊΡΡίΡΛΕΓΤίΟΥΤηΗ ΚΡΑΤΙΚΩΗ ΕΜΙΣΧΥΕΕΩΗ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΜΕΧΡΙ 2009 (Νόμοι 30fl) και 122(ίΐ του 2001,139(11 TQU 2002, 10flj KALgOdlJO» 2003, ΙΜίΙΙτο» 2004^117(1110» (1) και 62(1) το» 2007 και 108ÎI) του 2009) Αττόη>αοη ÔuvauEi του άρθρου 10 Ο Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του άρθρου 10 των περί Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2009, (εφεξής καλουμένων ως ο «Νόμος»), εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: Τίτλος: Πρόγραμμα Επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: Στις 26 Οκτωβρίου 2011 κοινοποιήθηκε στον Έφορο Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως Αρμόδια Αρχή, προσχέδιο μέτρου ενισχύσεων το οποίο φέρει τον τίτλο «Πρόγραμμα Επιτήρησης Ής Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών» {εφεξής το «Μέτρο»). 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟΥ: {α) Αρμόδια Αρχή: Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή της κοινοποιηθείσας ενίσχυσης είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. (β) Στόχος του κοινοποιηθέντος Μέτρου: Στόχος του κοινοποιηθέντος Μέτρου είναι η εφαρμογή προγράμματος επιτήρησες της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, σύμφωνα ]ιε τις πρόνοιες της κοινοτικής νομοθεσίας [Κανονισμός (ÉK) αρ:θ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαίου 2001 για τη θέσπιση κανόνων πρόληψης, καταπολέμησης και εξάλειψης ορισμένων μεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών 1 (εφεξής ο «Κανονισμός 999/2001»)?. Η ασθένεια περιλαμβάνεται τόοο στον κατάλογο του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (ΟΙΕ) όσο και στο παράρτημα της Απόφασης 90/424/ÉOK 1 του Συμβουλίου για ασθένειες που μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότησα Το Μέτρο προνοεί: α) κάλυψη των δαπανών για εργαστηριακές αναλύσεις και β) την παραχώρηση αποζημιώσεων στους αγελαδοτρόφους για τα ζώα τους που κατάσχονται λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια. Ολες οι δαπάνες που έχουν προβλεφθεί για το 2012 για το Μέτρο υποβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εφεξής η «Επιτροπή») στα πλαίσια των προγραμμάτων συγχρηματοδότησης. (γ) Δικαιούχοι του Μέτρου; Δικαιούχοι του Μέτρου είναι οι αγελαδοτρόφοι στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Συγκεκριμένα στα πλαίσια του προγράμματος επιτήρησης της νόσου θα γίνεται εργαστηριακή εξέταση του εγκεφάλου βοοειδών καθορισμένης ηλικίας που οδηγούνται στη σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και νεκρών βοοειδών καθορισμένης ηλικίας από όλες τις εκμεταλλεύσεις βοοειδών και θα παρέχονται αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους για τα ζώα τα οποία είναι θετικά/ύποπτα στην ασθένεια. (δ) Νομική βάση: > Αρθρο TOU Προϋπολογισμού για το Συμμετοχή σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης. > Ο περί της Εφαρμογής Κοινοτικών Κανονισμών στον Τομέα της Κτηνιατρικής Νόμος του 2004 (Ν 149(i)/2004) [εφαρμογή Κανονισμού 999/2001]. > Νόμος για την Υγεία των Ζώων (Ν. 109(1)2001) που προνοεί ότι: «4.(1). Η Αρμόδια Αρχή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να μεριμνά για: (γ) την επιδημιολογική διερεύνηση του ζωικού πληθυσμού, για διαπίστωση ή μη της ύπαρξης μολυσματικών, παρασιτικών ή άλλων ασθενειών των ζώων». (ε) (ς) Συνολικός Προϋπολογισμός για το 2012: ευρώ. Επιλέξιμες δαπάνες και ένταση της ενίσχυσης: 1 Εττίαημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ί. 147 της , σ 1 2 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπα/κών Κοινοτήτων L 224 της 1Θ.0Θ.1990, σ. 19.

8 4054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ί) Παροχή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των βοοειδών τα οποία θα θανατωθούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος VII, Κεφάλαιο Α, Σημείο 2.1 του Κανονισμού 999/2001, λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια. ϋ) Κάλυψη 100% των δαπανών σφανής/θανάτωσης των ζώων. Όταν η εργαστηριακή εξέταση βοοειδούς που οδηγήθηκε στη σφαγή καταδείξει ότι το ζώο είναι θετικό/ύποπτο στην ασθένεια, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατάσχουν τα συγγενικά ζώα. Τα ζώα που κατάσχονται θανατώνονται. Η θανάτωση των ζώων γίνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με τη μέθοδο της ευθανασίας. «0 Κάλυψη 100% των δαπανών για την εργαστηριακή εξέταση των βοοειδών από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες {ζ} Διάρκεια κοινοποιηθέντος Μέτρου: Το Μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την και θα λήξει την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Βάσει του άρθρου 9Α (σ) του Νόμου, ο Έφορος αξιολογεί και εγκρίνει, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10, τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στη Δημοκρατία οι οποίες, σύμφωνα με Κανονισμούς ή Αποφάσεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, απαλλάασσνταί από την υποχρέωση της κοινοποίησης που προβλέπεται στο Άρθρο 108, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής η «ΣΛΕΕ») 3. Επίσης, το άρθρο 10 (1) του Νόμου προνοεί ότι η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί κάθε μέτρα κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου στον Έφορο για έγκριση. Το άρθρο 10 (3) του Νόμου απαγορεύει μέτρο κρατικής ενίσχυσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του άρθρου 9 Α του Νόμου vt< τεθεί σε ισχύ στη Δημοκρατία, εκτός εάν έχει προηγουμένως εγκριθεί από τον Έφορο και έχουν τηρηθεί οι τυχόν όροι ττου ο Έφορος επέβαλε με την εκδοθείσα δυνάμει του εδαφίου (2) απόφαση του. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, «κρατική ενίσχυση» σημαίνει κάθε μέτρο το οποίο πληροί όλα τα κριτήρια που καθορίζονται στο Αρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ. Το Αρθρο 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ προνοεί ότι «ενισχύσεις που χορηγούνται υπό οποιανδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, κατά το μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ κρατών μελών συναλλαγές, εκτός αν οι Συνθήκες ορίζουν άλλως»- (1) Όσον αφορά την καταβολή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των βοοειδών τα οποία θα θανατωθούν/σφαγούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος VII, Κεφάλαιο Α, Σημείο 2.1 του Κανονισμού 999/2001 λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια, το Μέτρο έχει ως νομική βάση, μεταξύ άλλων, το άρθρο 13 του ως άνω Κανονισμού το οποίο προβλέπει ότι: «Οι ιδιοκτήτες αποζημιώνονται αμελλητί για την απώλεια των ζώων που Θανατώνονται ή τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που καταστρέφονται κατά το άρθρο 12 παράγραφος 2 και την παράγραφο 1 στοιχείο a) ffîi γ) του παρόντος άρθρου». Για τις αποζημιώσεις που καταβάλλονται σύμφωνα με τον Κανονισμό 999/2001 η απόφαση της Επιτροπής για το καθεστώς ΝΝ 47/2006 (ex Ν 445/2006) - United Kingdom - Catfle Compensation Scheme: Bovine TB, Bniceilosîs, BSE and EBL (England) προνοεί τα ακόλουθα: «(31)...Tftus, Article 13(4) of Régulation 999/2001 imposes on Member States a clear and précise obligation /o compensate for the toss of animais if the compétent authonty décides that the possibility of infection with a TSE cannot be rtiled oui (32) The European Court of Justice bas held that clear and précise obligations from acts of Community législature are not imputable to the Member State 4. In the case of Article 13(4) of Régulation 999/2001, the UK authoniies are only implementmg Community provisions in accordance with their obligations from the BC Treaty. Thus, the obligation for BSE compensation stems from en act of Commumty législature and is not imputable to the UK As this condition necessary for the application of Article 87 EC is not satisfied, BSE s Από την 1 Δεκεμβρίου 2009, τα Άρβρα 87 και 88 της Συνθήκης για ιην Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότηϊας (εφεξής n «Συνθήκη ΕΚ») έγιναν Αρθρα 107 και 108, αντίστοιχα, της ΣΛΕΕ Το περιεχόμενο των δκπαξεων παραμένει αναλλοίωτο Για άκοπους της ττορούσας απόφασης τυχόν αναφορές ατο Αρθρο 107 και 108 της ΣΛΕΕ 6α πρέπει να εκλαμβάνονται ως αναφορές στο Άρθρο 87 και 88, αντίστοιχα, της Συνθήκης ΕΚ * CFI case Τ-351/02, Deutsche Bahn ν Commission, judgment of 5 Apnl 2006, [2006] ECR, paras. 101 et seq. Εττ/α<ιμη Εφημερίδα της ευρωπαϊκής Ένωσης C 131 της , ο, 37

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Β Ί055 compensation according to Article 13(4) of Régulation 999/2001 does not fait within ihe scope of Article 87(1) oftheec Treaiy. (33) Article B7(1) applies to the compensation measures for the other diseases Bovine B, Brucellosis and EBL». Οπως προκύπτει από τις πιο πάνω παραγράφους της απόφασης της Επιτροπής, οι αποζημιώσεις προς τους γεωργούς για τα ζώα που κατάσχονται στα πλαίσια προγραμμάτων για τις ασθένειες που περιλαμβάνονται στον Κανονισμό 999/2001 δεν αποτελούν κρατική ενίσχυση. Η Σπογγώδης Εγκεφαλοπϋθεια των Βοοειδών περιλαμβάνεται στις ασθένειες που καλύπτει ο πιο πάνω Κανονισμός και επομένως το μέρος του Μέτρου που άφορα αποζημιώσεις για την αξία των ζώων που κατάσχονται δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Σε σχέση με το ύψος των αποζημιώσεων πον θα καταβάλλονται, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να φροντίζει ώστε ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης να γίνεται σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε υπεραποζημίωαη. Στο Μέτρο έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια. Καταβολή υπεραποζημίωσης εμπίπτει στις πρόνοιες του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ. (2) Το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής αποζημιώσεων για την αξία των ζώων που κατάσχονται, συνιστά κρατική ενίσχυση, διότι ικανοποιεί σωρευτικά τα κριτήρια του Αρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ: (ί) Χορηγείται άμεσα από το Δημόσιο διότι η κοινοποιηθείόα ενίσχυση θα παρέχεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, δηλαδή από φορέα του Κράτους. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Νόμου, Δημόσιο σημαίνει το Κράτος, τους Δήμους και τις Κοινότητες (ίι) (ίϋ) συνιστά ευνοϊκή μεταχείριση ορισμένων επιχειρήσεων ή κλάδων παραγωγής κι αυτό γιατί η επιχορήγηση/ αποζημίωση δε δίδεται γενικά σε όλες ανεξαίρετα τις επιχειρήσεις αλλά περιορίζεται σε κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων βοοειδών οι οποίες επηρεάστηκαν από την ασθένεια που καλύπτει το Μετρο τέλος, επειδή το κοινοποιηθέν Μέτρο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων σε ορισμένους αγελαδοτρόφους και επειδή οι ενισχύσεις αποτελούν πλεονέκτημα προς αυτούς, τούτο είναι ικανό να βελτιώσει την ανταγωνιστική τους θέση έναντι των Κυπρίων και ξένων ανταγωνιστών και κατά συνέπεια δύναται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό στην εσωτερική αγορά σε βαθμό που να επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαίκής Ένωσης. Λόγω της ύπαρξης της κοινής γεωργικής πολιτικής, της πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη της Κοινότητας αλλά και των κανονισμών για την κοινή οργάνωση των αγορών, κάθε ενίσχυση στο γεωργικό τομέα, οσοδήποτε μικρή, πρέπει να θεωρείται ότι νοθεύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. ύν) συνιστά οικονομικό όφελος αφού η επιχορήγηση που παρέχεται στις δικαιούχους επιχειρήσεις σημαίνει οικονομικό πλεονέκτημα το οποίο οι αποδέκτριες επιχειρήσεις δε θα είχαν λάβει υπό τις κανονικές συνθήκες της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Το εν λόγω Μέτρο συνιστά άμεσο οικονομικό όφελος σε όλους τους αγελαδοτρόφους στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία με τη μορφή κάλυψης των δαπανών θανάτωσης των ζώων και παροχής δωρεάν υπηρεσιών εργαστηριακής εξέτασης όλων των βοοειδών που οδηγούνται στη σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και των νεκρών ζώων στα πλαίσια προγράμματος επιτήρησης της ασθένειας που καλύπτει το Μέτρο Το Μέτρο απαλλάσσει τους αγελαδοτρόφους από τις εν λόγω δαπάνες που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν υποχρεωμένοι να επωμισθούν οι ίδιοι Το κοινοποιηθέν Μέτρο, εκτός της καταβολής αποζημιώσεων για την αξ\υ των ζώων που Θανατώνονται, βασίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 15^ Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις τιρος μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001 (εφεξής ο «Κανονισμός 1857/2006»), Ο Έφορος προχώρησε στην αξιολόγηση του συγκεκριμένου Μέτρου βάσει των διατάξεων του εν λόγω Κανονισμού για απαλλαγή από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Ο Κανονισμός 1857/2006 εφαρμόζεται στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της G^ ΜαΤου 2003, σχεπκά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων 6 (εφεξής η «Σύσταση για τις MME»). Ως εκ τούτου θα αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του οι μεγάλες επιχειρήσεις. Στο Μέτρο περιλαμβάνεται η πρόνοια αυτή. Πα να δοθούν κρατικές ενισχύσεις για την καταπολέμηση ζωικών ασθενειών στις μεγάλες επιχειρήσεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν εκ των προτέρων οτην Επιτροπή για έγκριση σύμφωνα με το Κεφάλαιο V.B4 των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας s Επίαημη Εφημερίδα " ς Ευρωπαϊκής Ένωσης L 358 της , α 3. 8 Επίαημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 124 της , σ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΈνωοηςΟ 319 της , ο. 1.

10 4056 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Το άρθρο 10 του Κανονισμού 1057/2006 εφαρμόζεται αποκλειστικά στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Ως ΕΚ τούτου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ή/και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων (π.χ. ζωέμποροι, κρεοπωλεία) δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Μέτρου. Οι ορισμοί της εμπορίας και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων παρέχονται στις παραγράφους 3 και 4 του όρθρου 2 του Κανονισμού 1857/2006 Στο Μέτρο έχει περιληφθεί η ως άνω πρόνοια. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006 οι ενισχύσεις «αποζημίωσης των γεωργών για τις δαπάνες πρόληψης και εκρίζωσης νόσων ζώων και φυτών και αντιμετώπισης της προσβολής από επιβλαβείς οργανισμούς στις οποίες υποβλήθηκαν και αφορούν υγειονομικούς ελέγχους, εξετάσεις και άλλα μέτρα ανίχνευσης, αγορά και χρήση εμβολίων, φαρμάκων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σφαγή και καταστροφή ζώων..,» συμβιβάζονται με την κοινή αγορά κατά την έννοια του Άρθρου 107, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται από το Άρθρο 108, παράγραφος 3, της ΣΛΕΕ. Στην Ιδια παράγραφο προβλέπεται ότι. > η ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης να μην υπερβαίνει το 100%' > η ενίσχυση να χορηγείται σε είδος μέσω επιδοτούμενων υπηρεσιών και δεν πρέπει να περιλαμβάνει άμεσες χρηματικές πληρωμές σε παραγωγούς. Το Μέτρο προνοεί την κάλυψη κατά 100% των δαπανών για εργαστηριακή εξέταση δειγμάτων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες στα πλαίσια προγράμματος επιτήρησης της νόσου. Η ενίσχυση χορηγείται υπό τη μορφή παροχής δωρεάν υπηρεσιών από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες οι οποίες συλλέγουν και εξετάζουν τα δείγματα από ζώα μιας καθορισμένης ηλικίας τα οποία είτε οδηγούνται στο σφαγείο για σφαγή είτε είναι νεκρά. Κρίνεται ότι οι πρόνοιες του Μέτρου που αφορούν την παροχή δωρεάν υπηρεσιών εξέτασης εμπίπτουν στις ενισχύσεις που επιτρέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006. Ενώ ο Κανονισμός 1857/2006 επιτρέπει σαφώς την κάλυψη των δαπανών σφαγής των ζώων, δεν αναφέρει ρητά ότι επιτρέπεται η κάλυψη των δαπανών θανάτωσης των ζώων με τη μέθοδο της ευθανασίας, δηλαδή με τη χορήγηση φαρμάκων κρίνεται, ωστόσο, ότι και αυτή η επιλέξιμη δαπάνη εμπίπτει στα πλαίσια του Κανονισμού καθότι, εν πάση περιπτώσει, καλύπτεται η αγορά και χορήγηση φαρμάκων. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006, από το ανώτατο ποσό των δαπανών που είναι επιλέξιμες για ενίσχυση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου πρέπει να αφαιρούνται: α) τα ποσά που ενδεχομένως έχουν εισπραχθεί στο πλαίσιο καθεστώτων ασφάλισης και β) οι δαπάνες που δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω της νόσου, οι οποίες διαφορετικά θα είχαν πραγματοποιηθεί. Στο Μέτρο έχει περιληφθεί σχετική πρόνοια. Η ίδια πρόνοια του Μέτρου αφορά και την καταβολή αποζημίωσης η οποία αντιστοιχεί στο 100% της εκτιμώμενης αγοραίας αξίας των βοοειδών τα οποίο θα θανατωθούν/σψαγούν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Vif, Κεφάλαιο Α, Σημείο 2.1 του Κανονισμού 999/2001 λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια, ώστε να αποφεύγεται καταβολή υπεραποζημίωσης. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006 προβλέπεται ότι «οι ενισχύσεις πρέπει να καταβάλλονται σε σχέση με νόσους... για τις οποίες υφίστανται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, νομοθετικές, κανονιστικές ή όιαικητικές διατάζεις. Οι ενισχύσεις πρέπει άρα να εντάσσονται στο πλαίσιο δημόσιου προγράμματος σε... εθνικό επίπεδο... για την πρόληψη, τον έλεγχο ή την εκρίζωση της σχετικής νόσου...». Το Μέτρο αποτελεί το επίσημο πρόγραμμα για την επιτήρηση της νόσου των βοοειδών το οποίο εκπονεί η αρμόδια α ΡΧή Tr iç Κυπριακής Δημοκρατίας για Θέματα ασθενειών των ζώων, δηλαδή οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί στα πλαίσια της Απόφασης 90/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου για ασθένειες που μπορούν να λάβουν συγχρηματοδότηση. Ως εκ τούτου θεωρείται ότι τα ζώα για τα οποία θα παρέχεται αποζημίωση θα θανατώνονται με εντολή των δημόσιων αρχών στο πλαίσιο υποχρεωτικού δημόσιου προγράμματος επιτήρησης της νόσου. Η νόσος περιλαμβάνεται οτον κατάλογο νόσων των ζώων του Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών και στο παράρτημα της πιο πάνω Απόφασης του Συμβουλίου. Ως εκ τούτου, το Μέτρο κρίνεται συμβατό με τις πρόνοιες της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Κανονισμού 1857/2006. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ως άνω Κανονισμού, απαγορεύεται η σώρευση με άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του Άρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ ή με χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 88, παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ή με χρηματοδοτικές συνεισφορές της Κοινότητας σε σχέση με τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον η σώρευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα η ένταση ενίσχυσης να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται στον Κανονισμό. Στο Μέτρο περιλαμβάνονται σχετικές απαγορεύσεις και κατά συνέπεια ικανοποιείται η πρόνοια του άρθρου 19 του Κανονισμού 1857/2006. s Επίαημη Εφημερί6α ϊης Ευρωπαϊκής Ένωοης L 277 της , σ. 1

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Με βάση το Νόμο, τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 994/98 του Συμβουλίου, της 7 πί Μαΐου 1998 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1857/2006 της Επιτροπής, της 15^ Δεκεμβρίου 2006, κρίθηκε πως το Μέτρο στο μέρος του που συνιστά κρατική ενίσχυση πληροί τις προϋποθέσεις και ως εκ τούτου μπορεί να εγκριθεί 4 ΑΠΟΦΑΣΗ Για τους λόγους αυτούς, Ο ΕΦΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Α Το μέρος του κοινοποιηθέντος Μέτρου με τίτλο «Πρόγραμμα Επιτήρησης της Σπογγώδους Εγκεφαλοπάθειας Βοοειδών», που αφορά τις αποζημιώσεις προς τους γεωργούς για τα βοοειδή τα οποία θα βανατωθούν/σφαγσύν σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος Vil, Κεφάλαιο Α, Σημείο 2 1 του Κανονισμού 999/2001 λόγω του ότι είναι θετικά ή ύποπτα στην ασθένεια, δεν αποτελεί κρατική ενίσχυση. Σε σχέση με το ύψος των αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται προς τους κτηνοτρόφους, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να μεριμνά ώστε ο τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης να γίνεται σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες συνθήκες της αγοράς ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε υπεραποζημίωση. Καταβολή υπεραποζημίωσης εμπίπτει στις πρόνοιες του Αρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ Β Το υπόλοιπο μέρος του κοινοποιηθέντος Μέτρου πληροί σωρευτικά όλες τις προϋποθέσεις του Αρθρου 107, παράγραφος 1, της ΣΛΕΕ και ως εκ τούτου συνιστά κρατική ενίσχυση. Γ. Το Μέτρο, στο βαθμό που συνιστά κρατική ενίσχυση, είναι συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ 1857/2006 της Επιτροπής, της 15 ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των Άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, και ως ΕΚ τούτου βάσει του άρθρου 9Α (α) του Νόμου εγκρίνεται από τον Έφορο Δ Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Χρίστος Ανδρε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Λευκωσία, 1 Νοεμβρίου, 2011 Ε.Ε.Κ.Ε ( )

12 4058 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμός 4670 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΝ, ΚΕΦ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ την CBS Worldwide Netherlands B.V., από την Ολλανδία {«Απορροφούσα Εταιρεία»), ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ την Columbia Broadcasfing Systems 2 Limited, από Λευκωσία, Κύπρου (η «Απο ρ ροφού μένη Εταιρεία»), ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2005/56/ΕΕ και του περί Εταιρειών Νόμου (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου, Νόμος 186{Ι)/2007 με τον οποίο τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, Κεφ. 113 και του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα (Dulch Civil Code). (Α) Μορφή, όνομα και εγγεγραμμένο γραφείο των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) CBS Woridwide Netherlands B.V. και και και i. ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εντός της σημασίας του άρθρου 2:175 του Ολλανδικού Αστικού Κώδικα δεόντως εγγεγραμμένη και υπάρχουσα κάτω από τους νόμους της Ολλανδίας, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Αμστερνταμ κάτω από τον αριθμό εγγραφής ίί. Ονομα: CBS Worldwide Netherlands B.V. iii. Εγγεγραμμένο γραφείο: Singei 540, 5ος όροφος, 1017 Α2, Άμστερνταμ, Ολλανδία (β) Columbia Broadcasting Systems 2 Limited i. ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης εντός της σημασίας του άρθρου 29(1) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113, όπως έχει τροποποιηθεί, της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεόντως Εγγεγραμμένη KQI υπάρχουσα κάτω από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, εγγεγραμμένη στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κάτω από τον αριθμό εγγραφής Η Ε ϋ. Ονομα: Coiumbia Broadcasting Systems 2 Limited iii. Εγγεγραμμένο γραφείο: Λεμεσού 77, E!îa House, 2121 Λευκωσία, Κύπρος (Β) Μητρώο/ώα στα οποία τα έγγραφα έχουν καταχωρηθεί (α) Στην περίπτωση της Απορροφούσας Εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Άμστερνταμ, (β) Στην περίπτωση της Απορροφούμενης Εταιρείας (αριθμός εγγραφής ΗΕ ) στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίας Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος. (Γ) Μέτοχοι μειοψηφίας και δικαιώματα πιστωτών σε σχέση με κάθε μια των υπό συγχώνευση εταιρειών (α) Δεν υφίστανται περαιτέρω όροι για την άσκηση των δικαιωμάτων των πιστωτών και των μετόχων της κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, εκτός αυτών που προνοούνται στη νομοθεσία. Η Απορροφούσα Εταιρεία θα θεωρήσει όλους τους πιστωτές της Απορροφούμενης Εταιρείας ως δικούς της, αναγνωρίζοντας όλα τα χρέη και/η" αξιώσεις που σχετίζονται με την Απορροφούμενη Εταιρεία. (β) Δεν υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας και συνεπώς δεν έχει γίνει οποιαδήποτε ρύθμιση των τρόπων άσκησης των δικαιωμάτων μετόχων μειοψηφίας. (γ) Για τους σκοπούς οποιασδήποτε πληροφόρησης αναφορικά με τη διασυνοριακή συγχώνευση και ίων πιο πάνω διευθετήσεων, οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο δύναται να αιτηθεί και να αποκτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού στο εγγεγραμμένο Γραφείο της Απορροφούμενης Εταιρείας στη Λεωφόρο Λεμεσού 77, Elia House, 2121 Λευκωσία, Κύπρος. Το σχέδιο διασυνοριακής συγχώνευσης φυλάσσεται επίσης στο Γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Λευκωσία, Κύπρος.

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ Ι 4059 CROaS-BOHDFK MERGERPLAN ΣΧΙΐώΙΟ ilaïivnopukhïsyï MÎNIiYSHS BETWEKN ME'I'ASY CBS WORLDWIDE NETHBRI.ANDS il V. "es Ihe Atquiruig Company" CRSWOSLDWIDENETHERLANDSBV. "ως η Aimppmptiiina Ftaipeta" AND AND CQUfM BIA G lîoadçasti NG SYSTEMS a LIMiTPD 'as Ihe Olsappenfing Company" COLUMBIA BROADCATIINO SYSTEMS 2 ΙIM1TED 1 i, I ι 1 ;! I 1 \Y i p QV->.^ s \» 1 / ν y- / "*, V '

14 4060 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201 ί MERGER PROPOSAI. / COf-lM-ON PLAN The Board of Directora of. CBS Worldwide Netherlands Β V., ΠΡΟΤΑΖΗ ΣΥΧΧ 1ΝΡ.ΥΣΗΣ/ΚΟΙ ΐα ΣΧΕΔΙΟ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας: CBS Worldwide Netherlands H.V., n pnvflte company with hmited llabilily within the mennine of section of tiie Dulch Civil Code, havlng un itaued share capital of C ιβ,οοο.οο, d\ay incorporaled aiid exidling under the laws of The Netherlands, having ib corporels sent in Amsterdam, The Netherlands, and registered office at Smgel 540, fifth floor, loi? AZ Amsterdam, relorded at the Trade REgJatty of Ihe Chstriïrer of Commetca in Amsterdam under regiatration number. 537HOS3, hereinafier to be. referred to as: the 'Acquiring Company'; ιβιωτική εταιρεία περιοριομένης βυθϋνης εντός της σημασίας του άρθρου a.i7s ton Ολλανδικού Αστικού ΚώΒικα, με εκδοθέν ιιετοχιχό κκφαλαια G 18,000.00, δεόντως cvyeyραμμένη Km υπάρχουσα κάτω απά τους νόμους της Ολλανδίας, έχοντας την έδρα (corporote eeat) της OÎO Αμοτερνταμ, Ο\λαν6ίο και εγγεγραμμένο γραφεία στην οδό Smgel 54Ο7 5 * όροφος, loi? ΑΖ, Άμα*εμντο.μ ( εγγεγραμμένη ατο Εμπορική Μητρώα του Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Αμοχερνταμ κάτω απά τον αριθμΰεγγραφής 537U653» και εφεξής καλούμενη ως η «Απορροφούσα Εταιρεία» and Ihn Bnard of Directors of: Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας; Coiumbia Β roadcastnig Systems a Limited, a privata euiaparry limitcd by sharea within Cclumbia Limited, Broadcaadng Systems a the meaning of section 29(1) of the μια ιδιωτική ciaipela περιορισμένης Companies Law, C. 113, as omended of Lbe ευθύνης εντάς της αημασίας ι " άρβρου lavie oi tijc Kepublk. of Cypros. having an ïï<»w tou Περί Εταιρειών Νάμοιι, isauod share capital of t! 1,150.00, duly Κεφ ιΐ3, όπως Εχει τροποποιηθεί, της incorporated and eriating under Ihe!aws of Κυπριακής Δημοκρατίας μ εκδοθέν the Republic of Cyprus, hainng fis registered μετοχικά κεφάλαιο ι,ι^ο.αα, Βεοντως office at Elîa House, 77 Umassol Avenue, Εγγεγραμμένη και υπάρχουσα κάτω από 2121 Nicosia, Cyprus, recorded at the τους νόμους της Κυπριακής Department of Registror of Companies and Officia] Reeeiver under regisirarjon nurnhen Δημοκρατίας, έχοντας το εγγεγραμμένο γραφείο της οτην οδό Λεμεοοΰ 77> Ella HE , Ilouse, 2121 Λευκωσία, Κύπρος' εγγεγραμμένη οτο Τμήμα Εφόρου liereindfler to be referred to aa: the Εταίρειών και Επίσημου Παραλήπτη " Dleappeari ng Com ρ any ";

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΤΜΗΜΑ 4061 κάτω από τον αριθμό εγγραφής HE και εφεξής καλούμενη ως Π ιαώορροφούμενη Εταιρεία». Whereas: Όποιι." ι. Basai nn the Européen Litw, fhe Cross - Border Merger (hereinafter referred to as the "CBM") of capital contpanles le govemed by Directive 2005/56/EC (as amended by Directive 2009/IÛ9/EC}, as udopted by \he Européen Parliaraent and the Surapenil Councll on the ïuth Oclober 2005 for CliMs (hereinafter referred to as "the Directive'). Ι. Δυνάμει της νομοθεσίας' της ΕΕ, η Διασυνοριακή Συγχώνευση (στο εφεξής Καλούμενη ως η ΔΣ) κεφαλαιουχικών εταιρειών διέπεται την Οδηγία aoos/56/ek «5 τροπαιιοιήθηκε οπό την ΟΒηγΙα 2009/109/ΕΚ], όϊίως έχει υιαθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκά Συμβούλιο της ζοης Οκτωβρίου zoos για τις ΑΣ κεφαλϋλουχικών εταιρειών, (που εφεξής ΟΛαναφέρεταιω^η «ΟΒηγΙα»). Foraiatted;ΝΜ Hhjfsligfit 2. The Kmgdom of The Netherlands and the Rapublic of Cyprua are both membera of the Européen Union and their respective national laws enable a crossbnrctef margcr, lo take place. 3. The Acquiring COmpany nnd. the Dleappcanfig Company consîder it deuruble to enter Uito a cross-border merger (in Dulch: grensuverschrîjdendh fusie) as defïned in sections 2:309 and 2:333b of the Dutcb Civil Code and (n sections 2θί θ - 2οιΚΔ of the Companies i-aiv, C 113, as amended of tlie iawb of the Republie of CypruB. 4 As a resuit of the CBM, the Acquiring Company shall, by opération of law, aequire au tha assers and assume ail liabditiea of die Dïaappeanng Company. 5. Althaugh ni! isaued shates in the capital of the Acquiring Company as well as 2. Το Βασίλειο της Ολλανοίας και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι και τα δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ι-θνική νομοθεσία της κάθε μίας ΕΠίτρέϊΐουν να λάβει χώρα μια διασυνοριακή συγχώνευση. 3. Η Απορραψούοα Εταιρεία και η Απορροφούμενη Εταιρεία ειιιουιιούν να εισέλθουν ce διασυνοριακή ουγχώνειιση (στα Ολλανδικά gransavei'schrijdende fiiste) όπως αυτή ορίφται στα άρθρα 2:309 και 2:333b «KÎ Ολλανδικού Αστικού Κώδικα και στο άρθρπ soi Θ - 20ΐΚΔ του Περί Εταιρειών Νόμου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κεφ. 113 Ρ όπως τροποπσιήθηκβ. t. ίΐς αποτέλεσμα ΐης ΔΣ η Απορροφούσα Εταιρεία εκ τοϋ νόμου θα αποκτήσει όλα το ενεργητικό και όλο το παθητικό της Απορροφαυμενης Εταιρείας. S Παμόΐι όλκς οι Εκδοθείσες μετοχές

16 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 11ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 the Dlsappearing Company are held by: στο κεφάλαια της Απορροφουσας Εταιρείας όπως και της ÇBS Canada Holdings Co., a company incorporated undec the lnws of Nova Scotia, Canada, having ils regîsiered office Qt Purd/s Wharf Tower One, 1959 Upper Απορροφούμενης Εταιρείας κατέχονται από την εταιρεία: CB3 Canada Holdings C'o., μια εταιρεία η onoia συστάθηκε κάτω Οπό τους Wntcr 3treet, Halifax, fiova ScotÏB B3.13Ns, νόμους της Nova Sec de, Καναδά Canada, recorded at the Seglsuy of Joint Stock Companiea of Nova Scotia under tepstration numbor , έχοντας το εγγεγραμμένο της γραφείο στην α6ο Purd/u Wharf Tower One, 1959 Upper Waler, Χάλιφαξ, Nova SCOUB.B3J jna, Καναδάς, Εγγεγραμμένη ατο Μητρώο Μετοχικών etaipeubv ιης section 3.333(2) of ilie Dutch Civil Nova Sootia μι: αριθμώ εγγραφής Code shall nat apply ta ilite CBM ES Cypriat lawpreacnbes that oneor raora shares shall 3=13935, το άρθρο _ 2»333(sJ του bu auotted to the shareliolder(s) of tbe Ολλανδικού Αστικού Κώδικα δεν θα έχει Acquîring Company plutuant to the CBM εφαρμογή σε αυτή τη ΛΕ καθότι το Plan. Κυπριακά ΔίκαΙο προβλέπει ότι μία ή περισσότερες μίτοχίς θα πρέπει να παραχωρηθούν- (be aqotted) στο[αιις) μέτοχο(αυς) της Απαρροψούαας Εταιρείας ούμφωνα με την πράξη της συγχώνευσης. 6. Following the CBM, the fûiancial position of the Acquirlng Company shall ptavide tbe créditais of tho Dîsnppearine Cnuipany with equal opportunités for recovery of theirclaima to those which tbey hadpclortotîibcbm. 7. Naitllrr of tbe merging companies haa been dissolved, is in liquidation or lias baen gtanted a moratorium on paymf nts, Θ. No depositary receipta (m Dutch: ccrtificaten van aandelen) hâve been îasued with tho coopération of ihe Acquiring Company and the Dlsappeanog Company for tbe sharea in their capital, and none of the sharea are aidiject to any right of uaufruct or pledge 9. The SEK (m Dutch: Sockal- Economische Itaad) Mcrger Code 2 α DO shall not apply to this mergerna none of the ό. Μετά την ΔΧ, η οικονομική δέση της Απορροφούαας Εταιρείας Θα «αρέχει οτοιις πκπωτές της Απορρίκρούμενης Εταιρείας με ίσες ευκαιρίες για ekiitpaen των απαιτήσεων τους με ποτές που είχπν και πριν απάτη Δ. 7- Καμία αιώ τις συγχωνειιώμενις εταιρείες δεν έχει διαλυθεί, βμιοκεΐαι ΟΕ εκκαθάριση ή της έχει Επιβληθεί ανααταλή πληρωμών, 8 ώεν έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά κατάθεσης (depositary receipta) (οτα Ολλανδικά cernficaten van aandelen} με τη συνεργαοία της Λπαρροφούαας Εταιρείας και της Απορροφαυμενης Εταιρείας για τις μετοχές στο κεφαλαίο τους κα\ wiiita απά τις (ίκτηχές fis 1! υπόκειται οε αηοια5ηποΐβ δικαίωμα επικαρπίας ή ενεχυρίασης

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4404 Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009 6133 Αριθμός 2794 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ! ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 26 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4707 Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013 3789 Αριθμός 4290 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4723 Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 4581 Αριθμός 5541 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Αιτήσεις της εταιρείας ITTL Trade, Tourist &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4535 Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2011 4139 Αριθμός 4808 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4701 Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 3415 Αριθμός 4064 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ A.LE. (LAONA) DEVELOPERS LTD Στις 31.7.2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΙΙΡΪΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4631 Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012 4895 Αριθμός 5799 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ THE 6/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ Δημόσια Διαβούλευση για τη Χορήγηση Νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4727 Παρασκευή, 6 Αεκεμβρίου 2013 5031 Αριθμός 5793 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433

Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 4485 Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011 1433 Αριθμός 1363 ΥΠΟΥΡΓΕίΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γνωστοποίηση Το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού γνωστοποιεί τα εξής: (α) Στις 31 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012 Αριθμός 4734 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης Αναφορικά με τον Παναγιώτη Αλκιβιάδη, με αριθμό διαβατηρίου Ε135346,

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012 ΑριΑμός 709 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των Σπύρου Παυλίδη, Μιχάλη Παυλίδη, Hull BIyth Araouzos

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039

Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4461 Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010 4039 Αριθμός 4655 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι! 2} Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Longmutr David απο JSSU-1 SON 1,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙ ΕΡΣ ΤΗΑ Β Αριθμός 4462 Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 4065 Αριθμός 4702 Ι ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΥ ΤΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΙ ΤΥ 1999 ΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης της Περκρερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4779 Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 2995 Aριθμός 2927 Aριθμός 2928 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Από τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας γνωστοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4808 Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014 4699 Aριθμός 4466 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡ. 83(I)/2014 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4663 Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013 1469 Αριθμός 1913 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2008 (Ν. 57(Ι)/2008)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815

Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 4565 Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012 1815 Αριθμός 2117 Ευρωπαϊκή Ένωση Κυπριακή Δημοκρατία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αριθμός 4623 Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012 4553 Αριθμός 5243 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΪΝΩΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311

Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 4S21 Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2011 3311 Αριθμός 3540 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RAINBOW TECHNOLOGIES LIMITED (HE 106932) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ! ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ! ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4651 Παρασκευή, 1η Μαρτίου 2013 581 Αριθμός 1115 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (Παράρτημα, παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατάσχεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 4474 Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011 Αριθμός 534 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Παραλαβή αιτήσεων για εγκατάσταση Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4455 Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010 3573 Αριθμός 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλειστηριασμός για τη Χορήγηση Εξουσιοδότησης για τη Χρήση Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4756 Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014 1461 Aριθμός 1501 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4812 Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2014 4871 Aριθμός 4813 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4457 Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010 3783 Αριθμός 4301 ΕίΔΟΠΟΙΗΣΗ Αρ. Αναφοράς THE 4/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4396 Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2009 5663 Αριθμός 2325 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2008 Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4373 Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2009 2735 Αριθμός 2635 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2007) Διάταγμα Ακυρώσεως Εγγραφής με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4530 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 3825

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4530 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 3825 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4530 Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011 3825 Αριθμός 4194 ΟΙ ΠΕΡ! ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΓΠΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Αριθμός 4569 Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012 Αριθμός 2264 Οί ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕίΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145

Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 4516 Παρασκευή, 12 Λυγούβΐου 2011 3145 Αριθμός 3297 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά της εταιρείας Haggar

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμό; 4499 Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011 2411 Αριθμός 2178 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ Ι Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ (Ν.

Διαβάστε περισσότερα