: 18 / 07 / : 17 : : : (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / :00 14:30

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": 18 / 07 / 2014 . 146538 : 17 : 15351 : 213-2005169 : 210 6032 543 (6.000,00 ). 1) 2) 6) 25 / 07 / 2014 08:00 14:30"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 7 ο Χλµ. Λ. Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας: 3 Παλλήνη Πληροφορίες: Μ. Ζαχαρίου Τηλέφωνο: Φαξ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Παλλήνη: 8 / 07 / 204 Αρ. πρωτ.: οικ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισµού της Π.Ε.Α.Α., από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. προϋπολογιζόµενης δαπάνης (6.000,00 ) έξι χιλιάδων ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής έχοντας υπόψη: ) Τις διατάξεις του Ν. 382/ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2) Τις διατάξεις του Π.. 4/ (ΦΕΚ 238/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3) Το Ν. 2286/9 «προµήθειες του ηµοσίου τοµέα και ρύθµιση συναφών. 4) Το Π.. 8/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..) ) Το υπ αριθµ / έγγραφο του Τµήµατος Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. µε το οποίο µας ζητήθηκαν τα εν θέµατι ανταλλακτικά και µε το οποίο ενηµερωθήκαµε ότι οι εν λόγω εργασίες θα γίνουν από το Τµήµα Πληροφορικής. ) Την υπ αριθµ. 46/204 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ύψους 6.000,00 για την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισµού της Π.Ε.Α.Α., από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. 6) Την υπ αριθµ. 3022/ (Α Α: 7ΡΒΓ7Λ7-ΟΛ7) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της /νσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. 7) Την υπ αριθµ. 626/204 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΚΑΛΕΙ Όσους επιθυµούν, να υποβάλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραµµατεία της ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (υπόψη Τµήµατος Προµηθειών), 7ο χλµ. Λ. Μαραθώνος, 3 Παλλήνη, ισόγειο, έως 2 / 07 / 204, ηµέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 4:30, έγγραφες σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του υπάρχοντος ηλεκτρονικού εξοπλισµού της Π.Ε.Α.Α., από το Τµήµα Πληροφορικής της Π.Ε.Α.Α. οι οποίες θα φέρουν και εξωτερικά του φακέλου την εταιρική σφραγίδα.

2 Επισηµαίνεται ότι η οικονοµική προσφορά θα πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελλο, εντός του γενικού φακέλλου της προσφοράς. Τα εν θέµατι ανταλλακτικά και τα Τεχνικά χαρακτηριστικά τους περιγράφονται στο Παράρτηµα και στο Παράρτηµα 2 της παρούσας. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αναρτηµένη στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Καταστήµατος της Π.Ε.Α.Α. και η διάθεσή της γίνεται από την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 7 ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος Τ.Κ. 3, ος όροφος ( ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών). Επίσης είναι διαθέσιµη και στο ιαδίκτυο, στη διεύθυνση: Ο Προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 ) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Αττικής Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Οικονοµικού έτους 204, ως εξής: Ε.Φ.0072, ΚΑΕ 329 «Προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισµού», σύµφωνα µε όσα ανωτέρω εκτέθηκαν. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος του οποίου η προσφορά είναι σύµφωνη µε τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Παράρτηµα και Παράρτηµα 2) και θα προσφέρει τη συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις παρακάτω κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας(χωρίς ΦΠΑ): - Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, - Χαρτόσηµο 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, - Υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήµου. - Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων 0,0%. Επίσης βαρύνεται µε τον προβλεπόµενο φόρο σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Ν. 298/994 (Φόρος εισοδήµατος 4% για προµήθεια ειδών). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από την Οικονοµική Επιτροπή (Λ. Συγγρού -7, 6ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΛΙΛΙΚΑ 2

3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υλικό Μητρική Πλακέτα (Motherboard) Socket 77 LGA συµβατή µε επεξεργαστή Intel Pentium D9 και µνήµη DDR2 SDRAM 800/667 Mhz + έξοδο εικόνας VGA Ποσότητα Τιµή µονάδος πλέον ΦΠΑ Συνολική τιµή πλέον ΦΠΑ Μνήµη (Ram) Gb Ddr2 Sdram 800/667 Mhz 2 Utp Cables (,M) Cat-E χρώµατος κόκκινο 30 Utp Cable κουλούρα Cat-E χρώµατος λευκό 30M Καλώδιο Vga Σε Vga Hd M/M.8M Cable-77 0 Καλώδιο τροφοδοσίας ρεύµατος Η/Υ,8Μ 0 Καλώδιο προέκτασης τροφοδοσίας ρεύµατος Η/Υ,8Μ 0 Network Adapter Rj-4 F/F Φίς δικτύου Rj4 8P8C 00 Φις τηλεφώνου Rj 00 Τροφοδοτικό PSU ( Efficiency >= 80%, Over Power Protection Ναι, Short Circuit Protection Ναι ) (Thermal paste) Θερµοαπαγωγική πάστα CPU 3 (HDD docking station) Σταθµός σύνδεσης σκληρού δίσκου αποθήκευσης (για IDE σύνδεση) (HDD docking station) Σταθµός σύνδεσης σκληρού δίσκου αποθήκευσης (για SATA σύνδεση) Μεταγωγέας δεδοµένων Switch -Port 0/00Mbps AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX, IEEE 802.3i 0BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 00BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft Windows bit Ελληνική έκδοση ή ισοδύναµο ή νεότερο το οποίο να συνοδεύεται από την επίσηµη άδεια χρήσης του λειτουργικού και το γνήσιο CD εγκατάστασης του κατασκευαστή. 36.7GB 000 RPM 8MB Cache Serial Attached SCSI (SAS)Κ 3." Hard Drive Bare Drive (Για επισκευή ενός Server της Π.Ε.Α.Α.) Μεταγωγέας δεδοµένων SWITCH 48-port (Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι στο παράρτηµα 2 της παρούσης) 3

4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. (23%) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. Τα υλικά (τα οποία δεν θεωρούνται αναλώσιµα) θα πρέπει να έχουν εγγύηση τουλάχιστον 2 έτη από τον κατασκευαστή και σε περίπτωση βλάβης να αντικαθίστανται εντός 7 εργάσιµων ηµερών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΕΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ SWITCH 48-port Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.3. Να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο ώστε να εφαρµόζει σε ικρίωµα 9.4. Ταχύτητα µεταγωγής >= 0 Gbps.. Συνολική ταχύτητα µεταγωγής πακέτων >= 38mpps.6. Υποστηριζόµενη µνήµη DRAM >=28 MB.7. Υποστηριζόµενη µνήµη Flash >=64 MB Μέγιστος αριθµός υποστηριζόµενων MAC διευθύνσεων.8. για Bridging και Filtering για όλο το switch >= 8000 Υποστήριξη των ακολούθων πρωτοκόλλων (ενσωµατωµένα κατά την παράδοση του.9. εξοπλισµού): Ethernet IEEE 802.3, 0BaseΤ.0. Fast Ethernet: IEEE 802.3u, 00BaseTX, 00BASE- FX.. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z 000Base-X Υποστήριξη Gigabit Ethernet interfaces τύπου Base-SX 000Base-LX/LH Interfaces: Να διαθέτει τουλάχιστον 48 Switched Ethernet θύρες.3. 0/00/000, η ταχύτητα λειτουργίας (0, 00 ή 000 Mbps) των οποίων να επιλέγεται αυτόµατα. Οι εν λόγω θύρες να φέρουν Auto-MDIX ικανότητα. 4

5 Να διαθέτει τουλάχιστον 2 Gigabit θύρες για σύνδεση σε.4. άλλο µεταγωγέα (uplinks) τύπου SFP. Οι θύρες να υποστηρίζουν τα πρωτόκολλα 000BaseSX, 000BaseLX/LH, µε απλή αλλαγή µετατροπέα SFP... Να διαθέτει τουλάχιστον µία () θύρα τύπου USB για χρήση εξωτερικού χώρου αποθήκευσης (Flash Storage) Να διαθέτει ασύγχρονη θύρα (console) τύπου RJ-4.6. για out-of-band διαχείριση (Configuration & Να διαθέτει τουλάχιστον µία () θύρα τύπου mini-usb για out-of-band διαχείριση (Configuration &.7. Management) ή οποία να υποστηρίζει USB-console πρόσβαση και να µπορεί να χρησιµοποιηθεί Υποστήριξη των ακολούθων δυνατοτήτων (ενσωµατωµένες κατά την παράδοση του εξοπλισµού): Υποστήριξη Full Duplex λειτουργίας στις Ethernet,.8. Fast Ethernet και Gigabit Ethernet θύρες (ΙΕΕΕ 802.3x). H λειτουργία σε Half ή Full Duplex να µπορεί να επιλέγεται αυτόµατα. Υποστήριξη Link Aggregation Control Protocol.9. (LACP) βάση του προτύπου 802.3ad για δυναµική δηµιουργία λογικών συνδέσεων (Fast Pipes)..20. Αριθµός υποστηριζόµενων VLANs >= 64.2.Αριθµός υποστηριζόµενων VLAN IDs >= Υποστήριξη δυναµικής δηµιουργίας VLANs και διάρθρωσης trunks..23. Υποστήριξη IEEE 802.Q πρωτοκόλλου για VLAN Trunking σε όλες τις θύρες..24. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.d spanning-tree πρωτοκόλλου.2. Υποστήριξη Local Proxy ARP Υποστήριξη IGMP snooping για την IPv4 multicast.26. κίνηση και IPv6 MLD snooping για IPv6 multicast κίνηση.27. Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.ab (LLDP).28. Υποστήριξη προσθήκης και διαµόρφωσης VLAN χωρίς επανεκκίνηση του µεταγωγέα Quality of Service:.29. Υποστήριξη τουλάχιστον τεσσάρων queues ανά πόρτα εξερχόµενης Υποστήριξη Weighted κίνησης Tail Drop για αποφυγή.30. συµφόρησης στις ουρές εισερχόµενης και εξερχόµενης κίνησης ιαχείριση:.3.snmp v, v2c, v3.32. RFC 23 (MIB-II) και SNMPv2 ΜΙΒ.33. Bridging MIB

6 .34. Υποστήριξη αυτόµατου προγραµµατισµού µέσω DHCP ή ΒΟΟΤ server..3. Υποστήριξη τουλάχιστον 4 οµάδων ενσωµατωµένου RMON (history, statistics, alarm & events).36. Υποστήριξη προτύπων RMON Ι & ΙΙ και των RMON- MIB και RMON2-MIB.37.Υποστήριξη πρωτοκόλλου Telnet.38.Υποστήριξη TFTP για µεταφορά αρχείων.39. Υποστήριξη Network Time Protocol (ΝΤP) για ακριβή και συνεπή χρονισµό..40. LEDs πολλαπλών λειτουργιών για ένδειξη κατάστασης τόσο των θυρών όσο και του µεταγωγέα.4. Υποστήριξη διαχείρισης τοπικά µέσω command line interface. ιαθεσιµότητα: Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.w, για ταχεία σύγκλιση σε.42. περίπτωση αστοχίας του Spanning Tree πρωτοκόλλου ανεξάρτητα µε την παραµετροποίηση των STP timers. Ασφάλεια:.43. Πρόσβαση µε χρήση συνθηµατικών (passwords) τόσο για τοπική και αποµακρυσµένη πρόσβαση..44. Υποστήριξη TACACS+ και RADIUS πιστοποίησης των χρηστών για πρόσβαση στο µεταγωγέα.4.υποστήριξη 802.x για πιστοποίηση χρηστών..46. Υποστήριξη ασφάλειας πολλαπλών επιπέδων σε τοπική πρόσβαση.47. Υποστήριξη SSHv2 για κρυπτογράφηση της κίνησης κατά τη διαχείριση µέσω Telnet..48. Υποστήριξη SNMPv3 για κρυπτογράφηση της SNMP κίνησης. Υποστήριξη ρύθµισης των θυρών ώστε να.49. αποµακρύνεται από το switch η MAC address σταθµών που είναι ανενεργοί µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα.0.μτβf Προδιαγραφές Ασφαλείας:.. UL EN CE marking.4. IEC 6090 Προδιαγραφές ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών: >=300,000 ώρες 6

7 .. FCC Part Class A.6. CE Mark.7. EN 024 (CISPR24).8. EN 022 Class A (CISPR 22) 7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41419 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1 / 56 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λευκάδα 23-07-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.72990/11276 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε.

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ P-MIS ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Ο.Λ.Π. Α.Ε. Δ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Περιεχόμενα Δ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 5 Δ.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 5 Δ.1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 6 Δ.1.1.1 Αρχιτεκτονική του Νέου ΟΠΣ 6 Δ.1.1.2 Ασφάλεια Δεδομένων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ. Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 29/11/ 2013 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 13PROC001748705 Αρ. Πρωτ.: ΕΣΔΥ/1832 2013-11-29 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002452081 2014-12-05

14PROC002452081 2014-12-05 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σέρρες, 5 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση υποδομής δομημένης καλωδίωσης για data, voice και εν γένει ενοποιημένων επικοινωνιών (unified communications) καθώς και του συναφούς ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για data και voice (Voip) και συναφούς ενεργού εξοπλισμού σε κτίρια του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η δομημένη καλωδίωση θα εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002435667 2014-11-28

14PROC002435667 2014-11-28 4PROC002435667 204--28 Πρέβεζα, 28 - - 204 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013

ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ Ν ο 05/ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ-ΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία : 16 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 11.00 π.μ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία : 16 Ιανουαρίου 2014 Ημέρα : Πέμπτη Ώρα : 11.00 π.μ. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ : ΒΛΓ1ΟΡΕΩ-9ΑΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 20/12/2013 ------------------------------------------------------ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Β8Β34691ΩΓ-ΦΚΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 1/10/2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/92/4863 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜHMA ΟΔΟΠΟΙIΑΣ & ΜΕ Ταχ. Δ/νση : Ακ. Ποσειδώνος 14-16 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. για τις προσεχείς βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.οικ. 389770(12739) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 30 & ΑΡΙΣΤΕΙ ΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τηλ.: 2132023888-9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392

ΑΔΑ: ΒΙΨΗ7Λ9-Π9Τ. Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 ΕΛΛΝΙΚ ΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ ΕΝΟΤΤΑ ΑΡΤΑΣ /ΝΣ ΙΟΙΚΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΜΑ ΠΡΟΜΘΕΙΩΝ Άρτα 29-01 -2014 Αρ.Πρωτ.:οικ.392 Ταχ. /νση : Πλ.Εθν.Αντίστασης Ταχ.Κώδικας : 47100 FAX : 26810-75855

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085358 2015-09-24

15PROC003085358 2015-09-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας: 71201 Πληροφορίες: Κουτάντου Μαρία Τηλέφωνο: 2813

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ- ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα