Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κηπουρικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κηπουρικής"

Transcript

1 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κηπουρικής Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Στο παρόν έγγραφο προσδιορίζονται τα κριτήρια για τις ΠΔΣ της ΕΕ σχετικά με την ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών κηπουρικής. Το συνοδευτικό Τεχνικό Δελτίο Πληροφοριών περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την αιτιολόγηση της επιλογής των συγκεκριμένων κριτηρίων, καθώς και παραπομπές για περισσότερες πληροφορίες. Για κάθε ομάδα προϊόντων/υπηρεσιών προσδιορίζονται δύο σειρές κριτηρίων: Τα στοιχειώδη κριτήρια είναι κατάλληλα για χρήση από οποιαδήποτε αναθέτουσα αρχή στα κράτη μέλη και αφορούν τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε η εφαρμογή τους να συνεπάγεται ελάχιστη πρόσθετη προσπάθεια επαλήθευσης ή ελάχιστη επιβάρυνση από πλευράς κόστους. Τα αναλυτικά κριτήρια αφορούν τους αγοραστές που επιθυμούν να προμηθευτούν τα καλύτερα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Για τα κριτήρια αυτά ενδέχεται να απαιτείται επιπλέον προσπάθεια εξακρίβωσης ή ελαφρά αύξηση του κόστους σε σχέση με άλλα προϊόντα με πανομοιότυπα λειτουργικά χαρακτηριστικά. 1. Ορισμός και πεδίο εφαρμογής Πεδίο εφαρμογής Τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ καλύπτουν τις συμβάσεις προμηθειών για τη συντήρηση δημόσιων χώρων πρασίνου: προϊόντα, μηχανήματα και υπηρεσίες κηπουρικής για τη συντήρηση δημόσιων χώρων πρασίνου. Για θέματα σχετικά με τα έπιπλα κήπου, διατίθενται ορισμένες πληροφορίες στα κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα έπιπλα και τις ενημερωτικές εκθέσεις 1. Ορισμένες περιβαλλοντικές πτυχές των υπηρεσιών κηπουρικής παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής των εν λόγω συστάσεων, όπως η χρήση ελαφρών και βαρέων οχημάτων και στολών του προσωπικού, διότι τα στοιχεία αυτά καλύπτονται από άλλες ομάδες προϊόντων, ήτοι μεταφορές (για τα οχήματα) και κλωστοϋφαντουργικά είδη (για τις στολές του προσωπικού). Βλ. επίσης τα αντίστοιχα κριτήρια ΠΔΣ. Οι υπηρεσίες κηπουρικής είναι δυνατόν να εκτελούνται απευθείας από το προσωπικό της αναθέτουσας αρχής ή μέσω εταιρείας παροχής υπηρεσιών. Κατά συνέπεια, το έγγραφο παρέχει κριτήρια για την απευθείας προμήθεια των κύριων προϊόντων/υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση κήπων: είδη φυτών, βελτιωτικά του εδάφους, υλικά και εργαλεία κηπουρικής, μηχανήματα (χλοοκοπτικές μηχανές, τεμαχιστές ) και συστήματα άρδευσης, και για την παροχή υπηρεσιών κηπουρικής για την οποία θα καθοριστούν πρόσθετες προδιαγραφές σχετικά με τις μεταφορές και με συμβατικούς όρους. 1 1

2 Προϊόντα κηπουρικής Προτείνονται κριτήρια για τα κύρια προϊόντα και τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην κηπουρική. Συγκεκριμένα: βελτιωτικά του εδάφους (ουσίες που χρησιμοποιούνται περιοδικά στο έδαφος για τη βελτίωση της γονιμότητάς του και περιλαμβάνουν ουσίες όπως προϊόντα λιπασματοποίησης, κοπριά και προστατευτικά στρώματα αχύρου) καλλωπιστικά φυτά (μη αυτόχθονα στο συγκεκριμένο χώρο) συστήματα άρδευσης μηχανήματα για τον κήπο λιπαντικά έλαια ζιζανιοκτόνα και φυτοφάρμακα χωροκατακτητικά φυτά Τα κριτήρια αυτά ισχύουν για τα μηχανήματα κηπουρικής με κινητήρες καυσίμων, ηλεκτρικούς κινητήρες, επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές ή τα χειροκίνητα μηχανήματα και μόνο για τα παρακάτω είδη: Χλοοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων τρακτέρ κοπής γκαζόν) και εκχερσωτές Πριόνια κοπής θάμνων Αλυσοπρίονα Χορτοκοπτικά Ψαλίδες και ψαλίδες φυτικών φρακτών Συλλεκτήρες φύλλων και φυσητήρες φύλλων Αυτόματα δρεπάνια Αυτόματες σκαπτικές φρέζες Περιστροφικοί καλλιεργητές Τεμαχιστές προϊόντων λιπασματοποίησης Για τον καθορισμό των προδιαγραφών χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια υφιστάμενων οικολογικών σημάτων. Παρότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δύσκολο να δοθεί προτεραιότητα σε κάποια κριτήρια, εφόσον είναι αλληλένδετα, έχει γίνει διάκριση μεταξύ στοιχειωδών και αναλυτικών κριτηρίων. Εντούτοις, όσον αφορά τα συστήματα άρδευσης, δεν έχει γίνει διάκριση μεταξύ στοιχειωδών και αναλυτικών κριτηρίων, διότι για την εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης με αποδοτική κατανάλωση νερού απαιτούνται σχεδόν όλα τα κριτήρια και, συνεπώς, καθίσταται δύσκολο να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των δύο επίπεδων. Επιπλέον, δεδομένου ότι τα κριτήρια δεν παρουσιάζουν περιπλοκές στην απόδειξη της εκπλήρωσής τους από τους προσφέροντες ή δυσκολίες στον έλεγχό τους από τις αναθέτουσες αρχές, κρίθηκε περιττή η διαφοροποίησή τους. 2

3 Υπηρεσίες κηπουρικής Σε περίπτωση ανάθεσης υπηρεσιών κηπουρικής, έχουν προταθεί κριτήρια τόσο για τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν όσο και για τις πρακτικές που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. Μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κριτήρια επιλογής, έχει προταθεί μια σειρά συμβατικών όρων οι οποίοι δεν μπορούν να εκτιμηθούν στη διάρκεια της διαδικασίας διαγωνισμού. Κατά συνέπεια, απαιτούνται ειδικές προσπάθειες ελέγχου στη διάρκεια της διαχείρισης της σύμβασης. 2. Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις Προσέγγιση ΠΔΣ Ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, ευτροφισμός 2, βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση 3 επικίνδυνων ουσιών με αρνητικές ή και τοξικές επιδράσεις στο περιβάλλον λόγω της ακατάλληλης χρήσης προϊόντων προστασίας των φυτών και λιπασμάτων και της χρήσης τοξικών λιπαντικών ελαίων Κατάχρηση μη ανανεώσιμων πόρων, όπως η τύρφη, στα βελτιωτικά του εδάφους Υψηλή κατανάλωση πόσιμου νερού Παραγωγή μεγάλης ποσότητας οργανικών αποβλήτων Παραγωγή μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων συσκευασίας Ηχορύπανση και ατμοσφαιρική ρύπανση από μηχανήματα κηπουρικής Χρήση προϊόντων λιπασματοποίησης από απόβλητα που έχουν συλλεχθεί ξεχωριστά ως βελτιωτικό του εδάφους και λίπασμα με υψηλούς ποιοτικούς ελέγχους Αποφυγή της χρήσης τύρφης ως βελτιωτικού του εδάφους Περιορισμός των κινδύνων από τα προϊόντα προστασίας των φυτών και εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών καταπολέμησης των παρασίτων Χρήση (όταν αυτό είναι δυνατό) μη πόσιμου νερού, εγκατάσταση συστημάτων άρδευσης με αποδοτική κατανάλωση νερού και εφαρμογή διαφόρων μέτρων για τη μείωση της απαίτησης νερού όπως κάλυψη του εδάφους, διάταξη των φυτών σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε νερό ή επιλογή προσαρμοσμένων/ενδημικών καλλωπιστικών φυτών Προμήθεια, κατά προτίμηση, ενδημικών καλλωπιστικών φυτών βιολογικής παραγωγής Εξασφάλιση επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων και βιολογικής επεξεργασίας αποβλήτων για λιπασματοποίηση και κάλυψη του εδάφους Προμήθεια προϊόντων τα οποία παραδίδονται σε ανακυκλωμένες, λιπασματοποιήσιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες, ανακυκλώσιμες ή βιοαποικοδομήσιμες συσκευασίες Χρήση μηχανημάτων χαμηλού θορύβου, χαμηλών εκπομπών και χαμηλής κατανάλωσης μαζί με καύσιμα που βλάπτουν λιγότερο το περιβάλλον Χρήση λιπαντικών ή αναγεννημένων ελαίων για τις μηχανές κηπουρικής, τα οποία είναι άμεσα 2 Ευτροφισμός είναι η διαδικασία με την οποία υδατικά συστήματα (όπως λίμνες, εκβολές ποταμών ή αργά κινούμενα ρεύματα) υπερεμπλουτίζονται με θρεπτικές ουσίες με αποτέλεσμα την υπερβολική ανάπτυξη φυτών (φύκια, παρασιτικά φυτά, ζιζάνια...). Όταν αυτή η ενισχυμένη ανάπτυξη των φυτών πεθάνει και αποσυντεθεί, το διαλυμένο οξυγόνο στο νερό εξαναλύεται, γεγονός που μπορεί να επιφέρει το θάνατο υδρόβιων οργανισμών (όπως ψάρια). Οι θρεπτικές ουσίες είναι δυνατόν να προέρχονται από πολλές ανθρωπογενείς πηγές, όπως λιπάσματα που χρησιμοποιούνται στα χωράφια, διάβρωση του εδάφους, εναπόθεση αζώτου από την ατμόσφαιρα, απορρίψεις λυμάτων, και μη επεξεργασμένα αστικά λύματα. 3 Η βιοσυσσώρευση λαμβάνει χώρα όταν ένας οργανισμός απορροφά μια τοξική ουσία με ταχύτερο ρυθμό από ότι η ουσία εκκρίνεται ή διασπάται βιολογικά. Η βιομεγέθυνση είναι η αύξηση της συγκέντρωσης μιας ουσίας η οποία λαμβάνει χώρα σε μια τροφική αλυσίδα ως αποτέλεσμα του ενεργητικού και χαμηλού (ή ανύπαρκτου) ρυθμού έκκρισης/αποικοδόμησης της ουσίας στην τροφική αλυσίδα. Παρόλο που, ενίοτε, χρησιμοποιείται εναλλακτικά με την βιοσυσσώρευση, υπάρχει σημαντική διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών. Η βιοσυσσώρευση συντελείται μέσα σε έναν οργανισμό, ενώ η βιομεγέθυνση συντελείται σε όλα τα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. 3

4 Μεταφορές βιοαποικοδομήσιμα και δεν είναι εν δυνάμει βιοσυσσωρεύσιμα Κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού Αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών φυτών και ζώων Σημειώνεται ότι η σειρά παράθεσης των επιπτώσεων δεν είναι απαραίτητα ενδεικτική του βαθμού σημασίας τους. 4

5 3. Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες κηπουρικής Στοιχειώδη κριτήρια ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αγορά καλλωπιστικών φυτών και δέντρων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χαρακτηριστικά των φυτών Αναλυτικά κριτήρια 3.1 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα καλλωπιστικά φυτά ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αγορά καλλωπιστικών φυτών και δέντρων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χαρακτηριστικά των φυτών 1. Τουλάχιστον το [X]% των καλλωπιστικών φυτών πρέπει να αποτελείται από φυτικά είδη κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. οξύτητα του εδάφους, μέση βροχόπτωση, διακύμανση της θερμοκρασίας στη διάρκεια του έτους, κ.λπ. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλα τα είδη που προτείνουν να προμηθεύσουν, μαζί με τις τιμές και το συνολικό αριθμό των προς παράδοση μονάδων. 1. Τουλάχιστον το [X+10]% των καλλωπιστικών φυτών πρέπει να αποτελείται από φυτικά είδη κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας (π.χ. οξύτητα του εδάφους, μέση βροχόπτωση, διακύμανση της θερμοκρασίας στη διάρκεια του έτους, κ.λπ. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλα τα είδη που προτείνουν να προμηθεύσουν, μαζί με τις τιμές και το συνολικό αριθμό των προς παράδοση μονάδων. 2. Τουλάχιστον το [Υ]% των καλλωπιστικών φυτών πρέπει να παράγεται με βιολογικές μεθόδους παραγωγής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με όλα τα είδη που προτείνουν να προμηθεύσουν, μαζί με τις τιμές και το συνολικό αριθμό των προς παράδοση μονάδων. Κιβώτια φυτών 3. Τα φυτά πρέπει να παραδίδονται μέσα σε επαναχρησιμοποιήσιμα ή βιοαποικοδομήσιμα κιβώτια. Εάν τα κιβώτια φυτών είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, η εταιρεία οφείλει να τα επιστρέψει μετά τη φύτευση των φυτών/δέντρων. Εάν τα κιβώτια φυτών είναι βιοαποικοδομήσιμα πρέπει: να είναι φτιαγμένα από 100% βιοαποικοδομήσιμες (λιπασματοποιήσιμες) ουσίες, όπως άχυρο, φελλός, ξυλάλευρο, άμυλο αραβοσίτου. να μην περιέχουν συνθετικές πλαστικές ύλες, πλαστικοποιητές ή βιοκτόνες ουσίες, όπως για παράδειγμα αυτές που βρίσκονται σε βιοκτόνα προϊόντα ή συντηρητικά. 5

6 Επαλήθευση: Εάν τα κιβώτια είναι επαναχρησιμοποιήσιμα, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι θα επιστρέφουν τα κιβώτια φυτών τα οποία θα συλλέγονται επιλεκτικά από το προσωπικό υπηρεσιών κηπουρικής. Εάν τα κιβώτια είναι βιοαποικοδομήσιμα, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα συστατικά των προϊόντων και τις αντίστοιχες αναλογίες τους μαζί με δήλωση τήρησης των προδιαγραφών. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να συμβουλευτεί τις κατάλληλες πηγές τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων, με δικά της έξοδα, ώστε να αποφανθεί εάν τα κιβώτια είναι βιοαποικοδομήσιμα βάσει του καταλόγου συστατικών των προϊόντων και των αντίστοιχων αναλογιών τους που υποβάλλουν οι προσφέροντες. Τα κιβώτια φυτών που φέρουν οικολογικό σήμα τύπου I, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανωτέρω απαιτήσεις, θεωρείται ότι συμμορφώνονται, καθώς επίσης τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως βιοαποικοδομήσιμα και λιπασματοποιήσιμα σύμφωνα με το πρότυπο EN 13432:2000 ή ισοδύναμο. Δεκτά γίνονται και άλλα ενδεδειγμένα αποδεικτικά μέσα. Συσκευασία 4. Τα μικρά φυτά πρέπει να προμηθεύονται σε επιστρεφόμενα κιβώτια ή κουτιά. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό. Επεξηγηματικές σημειώσεις Φυτά κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να καταρτίσει κατάλογο με τα πιο διαδεδομένα φυτικά είδη που είναι προσαρμοσμένα στην οξύτητα του εδάφους, τη μέση βροχόπτωση, τη διακύμανση της θερμοκρασίας στη διάρκεια του έτους, κ.λπ. της περιοχής. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να προσκομίσουν το δικό τους κατάλογο με κατάλληλα φυτά και να γίνει σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών προσφορών με βάση ένα κατάλογο συγκριτικών κριτηρίων που είχε παρασχεθεί αρχικά στους προσφέροντες από την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να συμβουλευτεί τις κατάλληλες πηγές τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εθνικών και περιφερειακών πηγών, με δικά της έξοδα, ώστε να καταρτίσει τον κατάλογο των κατάλληλων για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας φυτικών ειδών. Αυτόχθονα/ενδημικά φυτά: Εάν η αναθέτουσα αρχή επιθυμεί να αυξήσει τη συνδετικότητα των αστικών χώρων πρασίνου με το φυσικό περιβάλλον και να δημιουργήσει βιότοπους για την πανίδα της περιοχής στην πόλη, δύναται να ορίσει ότι ένα ποσοστό των φυτών πρέπει να είναι αυτόχθονα ή ενδημικά της περιοχής (το οποίο δεν σημαίνει ότι θα καλλιεργούνται τοπικά). Η αρχή οφείλει να καταρτίσει κατάλογο με τα πιο διαδεδομένα αυτόχθονα φυτικά είδη της 6

7 περιοχής που είναι κατάλληλα για κηπουρική. Οι κατάλογοι αυτοί είναι γενικώς άμεσα διαθέσιμοι. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να ζητηθεί από τους προσφέροντες να προσκομίσουν το δικό τους κατάλογο με αυτόχθονα φυτά, και να γίνει σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών προσφορών. Φυτά βιολογικής παραγωγής: Η διαθεσιμότητα καλλωπιστικών φυτών βιολογικής παραγωγής διαφέρει σημαντικά από τη μία χώρα στην άλλη. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή έχει αμφιβολίες ως προς την τιμή και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στην αγορά, είναι σκόπιμο να πραγματοποιηθεί αρχική έρευνα αγοράς η οποία θα δείξει εάν τα προϊόντα διατίθενται στην αγορά και ποιο πρέπει να είναι το κατάλληλο ποσοστό. Εναλλακτικά, το στοιχείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο ανάθεσης. Ποσοστό φυτών κατάλληλων για τις τοπικές συνθήκες καλλιέργειας και/ή βιολογικής παραγωγής: Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσοστό, σε όγκο, σε βάρος ή σε δαπανηθέντα ευρώ. Διαφορετικά, η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε επίσης να διευκρινίσει ότι ορισμένα ήδη πρέπει να προέρχονται σε ποσοστό 100% από βιολογική παραγωγή. Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 3.2 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα βελτιωτικά του εδάφους ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αγορά βελτιωτικών του εδάφους φιλικών προς το περιβάλλον. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αγορά βελτιωτικών του εδάφους φιλικών προς το περιβάλλον. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 1.1. Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη Το περιεχόμενο σε οργανική ύλη πρέπει να προέρχεται από επεξεργασία και/ή επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (κατά την έννοια της οδηγίας 2006/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί στερεών αποβλήτων και του παραρτήματος I αυτής) Οι λάσπες (άλλης προέλευσης) επιτρέπονται μόνον εφόσον χαρακτηρίζονται ως ένα από τα κατωτέρω απόβλητα από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (σύμφωνα με τον ορισμό της απόφασης 2001/118/EΚ της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/EΚ σχετικά με τον κατάλογο αποβλήτων και εφόσον οι λάσπες αυτές δεν έχουν αναμιχθεί με υγρά λύματα ή λάσπες εκτός της ειδικής διαδικασίας παραγωγής): λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της 7

8 παρασκευής και μεταποίησης φρούτων, λαχανικών, σιτηρών, εδώδιμων ελαίων, κακάου, καφέ, τσαγιού και καπνών της παραγωγής κονσερβών της παραγωγής ζυθοζύμης και εκχυλίσματος ζυθοζύμης, της παρασκευής και ζύμωσης μελάσας λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της μεταποίησης ζάχαρης λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων αρτοποιείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρούνται καφές, τσάι και κακάο). Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 2. Επικίνδυνες ουσίες σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση Οι μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα απόβλητα πριν από την επεξεργασία (mg/kg ξηρού βάρους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του επόμενου κριτηρίου σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Στο τελικό προϊόν, η περιεκτικότητα των παρακάτω στοιχείων πρέπει να είναι χαμηλότερη από τις τιμές του πίνακα, μετρημένες επί ξηρού βάρους: Στοιχείο mg/kg (ξηρό βάρος) Στοιχείο mg/kg (ξηρό βάρος) Zn 300 Cr 100 Cu 100 Mo (*) 2 Ni 50 Se (*) 1.5 Cd 1 As (*) 10 Pb 100 F (*) 200 Hg 1 (*) Δεδομένα σχετικά με την παρουσία των στοιχείων αυτών απαιτούνται μόνο για 8

9 προϊόντα που περιέχουν υλικά προερχόμενα από βιομηχανικές διεργασίες. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650, ISO ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 3. Φυσικές προσμείξεις σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε γυαλί, μέταλλο και πλαστικό (σύνολο κάθε πρόσμειξης) πρέπει να είναι μικρότερη από 0,5 %, μετρημένη επί ξηρού βάρους. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650, ISO ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 4. Άζωτο (Ν) σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε ολικό άζωτο δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 3% κατά βάρος, ενώ το N ανόργανης προέλευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ποσοστό 20% του ολικού αζώτου (ή αλλιώς N οργανικής προέλευσης 80%). Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650, ISO ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 5. Επιδόσεις βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση Τα προϊόντα δεν επηρεάζουν δυσμενώς τη βλάστηση ή τη μετέπειτα ανάπτυξη των 9

10 φυτών και περιέχουν ξηρά ύλη όχι λιγότερη από 25 % κατά βάρος και οργανική ύλη όχι λιγότερη από 20 % επί ξηρού βάρους. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650, ISO ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. 6. Υγεία και ασφάλεια σχετικά με τα βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα προϊόντα δεν υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: Σαλμονέλα: απουσία σε 25 γραμμ. του προϊόντος Helminth Ova: απουσία σε 1,5 γραμμ. του προϊόντος E.coli: <1000 MPN/g (MPN: most probable number) Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650, ISO ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Επεξηγηματικές σημειώσεις Προϊόντα καλλιεργητικών μέσων: Το οικολογικό σήμα της ΕΕ έχει αναπτύξει, επίσης, κριτήρια για τα προϊόντα καλλιεργητικών μέσων. Συνήθως, η χρήση τους περιορίζεται σε φυτώρια, αλλά εάν χρησιμοποιούνται ως βελτιωτικά του εδάφους πρέπει να πληρούν τα ίδια κριτήρια που καθορίζονται ανωτέρω για τα στοιχειώδη κριτήρια και τα αναλυτικά κριτήρια αντίστοιχα. Οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO 14024: Στα οικολογικά σήματα τύπου Ι ή ISO τα βασικά κριτήρια καθορίζονται από ανεξάρτητο φορέα, ενώ η παρακολούθησή τους πραγματοποιείται μέσω διαδικασίας πιστοποίησης και ελέγχου. Ως εκ τούτου, πρόκειται για αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή πληροφοριών, που χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό διαφάνειας. Τα σήματα αυτά πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις: 10

11 Οι απαιτήσεις σχετικά με το οικολογικό σήμα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία. Τα οικολογικά σήματα εγκρίνονται με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων, όπως οι κυβερνητικοί φορείς, οι καταναλωτές, οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις. Είναι προσιτά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στις δημόσιες συμβάσεις οι αγοραστές δύνανται να απαιτήσουν την ικανοποίηση των κριτηρίων στα οποία βασίζεται ένα ορισμένο οικολογικό σήμα, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το οικολογικό σήμα ως αποδεικτικό μέσο συμμόρφωσης. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να ζητήσουν τη συνοδεία ενός προϊόντος από οικολογικό σήμα. Επιπλέον, οι αγοραστές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κριτήρια οικολογικών σημάτων που αφορούν τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ίδιου του προϊόντος ή της ίδιας της υπηρεσίας ή των διαδικασιών παραγωγής και όχι όσα αφορούν τη γενική διοίκηση της εταιρείας. Αποδεικτικά μέσα συμμόρφωσης: Στις περιπτώσεις όπου για την εξακρίβωση των κριτηρίων προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης άλλων ενδεδειγμένων αποδεικτικών μέσων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή, πρακτικό δοκιμών από αναγνωρισμένο φορέα ή άλλα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της κατά περίπτωση, από τεχνικής/νομικής άποψης, σχετικά με την καταλληλότητα των υποβληθέντων αποδεικτικών μέσων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια αυτόματων συστημάτων άρδευσης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο ως προς τον όγκο του νερού που διανέμεται ανά ζώνες. Στοιχειώδη και αναλυτικά κριτήρια 3.3 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα συστήματα άρδευσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια αυτόματων συστημάτων άρδευσης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο ως προς τον όγκο του νερού που διανέμεται ανά ζώνες. 2. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να έχει ρυθμιζόμενους χρονιστές για τον προγραμματισμό της περιόδου ποτίσματος. 3. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να διαθέτει υγρόμετρα τα οποία μετρούν τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους και μπλοκάρουν αυτόματα την άρδευση όταν το επίπεδο υγρασίας είναι αρκετά υψηλό (για παράδειγμα μετά από βροχή). 2. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να έχει ρυθμιζόμενους χρονιστές για τον προγραμματισμό της περιόδου ποτίσματος. 3. Το σύστημα άρδευσης πρέπει να διαθέτει υγρόμετρα τα οποία μετρούν τα επίπεδα υγρασίας του εδάφους και μπλοκάρουν αυτόματα την άρδευση όταν το επίπεδο υγρασίας είναι αρκετά υψηλό (για παράδειγμα μετά από βροχή). Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1. Θα χορηγηθούν επιπλέον μόρια εάν το σύστημα άρδευσης προσφέρει τη 1. Θα χορηγηθούν επιπλέον μόρια εάν το σύστημα άρδευσης προσφέρει τη 11

12 δυνατότητα συλλογής και χρήσης υδάτων από ανακυκλωμένες πηγές σε τοπικό επίπεδο, όπως τα όμβρια ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τα φιλτραρισμένα οικιακά λύματα. Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του συστήματος άρδευσης. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. δυνατότητα συλλογής και χρήσης υδάτων από ανακυκλωμένες πηγές σε τοπικό επίπεδο, όπως τα όμβρια ύδατα, τα υπόγεια ύδατα και τα φιλτραρισμένα οικιακά λύματα. Επαλήθευση: Η αναθέτουσα αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του συστήματος άρδευσης. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 3,4 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα μηχανήματα κηπουρικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρικής με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ο τύπος και η τεχνολογία των οποίων προσδιορίζονται στο τμήμα 1 του παρόντος εγγράφου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδη καυσίμων για μηχανήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Προμήθεια μηχανημάτων κηπουρικής με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον, ο τύπος και η τεχνολογία των οποίων προσδιορίζονται στο τμήμα 1 του παρόντος εγγράφου. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Είδη καυσίμων για μηχανήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης 1. Εάν η μηχανή έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο σχεδιασμός του πρέπει να επιτρέπει τη λειτουργία με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποιότητες καυσίμου: αμόλυβδη βενζίνη με περιεκτικότητα σε βενζόλη <1,0 % κατά όγκο, αλκυλική βενζίνη, ντίζελ κατηγορίας Α, ή καύσιμο κινητήρα βασισμένο σε βιοκαύσιμα. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Εκπομπές θορύβου 2. Η στάθμη εκπομπών θορύβου της μηχανής πρέπει να είναι κατώτερη από τις στάθμες θορύβου που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 1. Εάν η μηχανή έχει κινητήρα εσωτερικής καύσης, ο σχεδιασμός του πρέπει να επιτρέπει τη λειτουργία με μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ποιότητες καυσίμου: αμόλυβδη βενζίνη με περιεκτικότητα σε βενζόλη <1,0 % κατά όγκο, αλκυλική βενζίνη, ντίζελ κατηγορίας Α, ή καύσιμο κινητήρα βασισμένο σε βιοκαύσιμα. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Εκπομπές θορύβου 2. Η στάθμη εκπομπών θορύβου της μηχανής πρέπει να είναι κατώτερη από τις στάθμες θορύβου που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. 12

13 Μηχανή Στοιχεία Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή στάθμης ακουστικής ισχύος LWA (db/1pw) Χλοοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων τρακτέρ κοπής γκαζόν) L 50 cm 50 < L 120 cm L > 120 cm L = πλάτος κοπής Εκχερσωτές Κινητήρας εσωτερικής καύσης (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw) lg P Εκθαμνωτές P 1,5kW P > 1,5kW (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw) Αλυσοπρίονα Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw) P Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Ψαλίδες και ψαλίδες φυτικών φρακτών Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Συλλεκτήρες φύλλων Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Φυσητήρες φύλλων Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Αυτόματα δρεπάνια P 1,5kW P > 1,5kW (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw) Αυτόματες σκαπτικές φρέζες 93 Μηχανή Στοιχεία Μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή στάθμης ακουστικής ισχύος LWA (db/1pw) Χλοοκοπτικές μηχανές (συμπεριλαμβανομένων τρακτέρ κοπής γκαζόν) L 50 cm 50 < L 120 cm L > 120 cm L = πλάτος κοπής Εκχερσωτές Κινητήρας εσωτερικής καύσης (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw) lg P Εκθαμνωτές P 1,5kW P > 1,5kW (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw) Αλυσοπρίονα Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw) P Χορτοκοπτικά Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Ψαλίδες και ψαλίδες φυτικών φρακτών Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Συλλεκτήρες φύλλων Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Φυσητήρες φύλλων Ηλεκτρικός κινητήρας Κινητήρας εσωτερικής καύσης Αυτόματα δρεπάνια P 1,5kW P > 1,5kW (P = καθαρή ονομαστική ισχύς σε kw)

14 Περιστροφικοί καλλιεργητές 93 Επαλήθευση: Η εκπομπή θορύβου των μηχανημάτων ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία (2000/14/ΕΚ) σχετικά με την εκπομπή θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. Τα μηχανήματα φέρουν τη σήμανση CE, αναγράφουν την εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος και συνοδεύονται από δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης. 108 Αυτόματες σκαπτικές φρέζες 91 Περιστροφικοί καλλιεργητές 91 Επαλήθευση: Η εκπομπή θορύβου των μηχανημάτων ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην οδηγία (2000/14/ΕΚ) σχετικά με την εκπομπή θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων. Τα μηχανήματα φέρουν τη σήμανση CE, αναγράφουν την εγγυημένη στάθμη ακουστικής ισχύος και συνοδεύονται από δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης. Λιπαντικά και καύσιμα κινητήρα 2. Οι μηχανές πρέπει να επιτρέπουν τη χρήση βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών ελαίων κινητήρα (για δίχρονους κινητήρες) ή αναγεννημένων λιπαντικών ελαίων κινητήρα (για τετράχρονους κινητήρες). Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης. 3. Η κατανάλωση καυσίμου των τετράχρονων κινητήρων με 50% φορτίο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 500-g/kWh καυσίμου, όπως μετρήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 8178 ή ισοδύναμο. Επαλήθευση: Προσκομίζεται το αποτέλεσμα της δοκιμής βάσει προτύπου ISO ή ισοδύναμου. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Υλικά και εξαρτήματα μηχανών 4. Ο σχεδιασμός της μηχανής πρέπει να επιτρέπει τον ανεφοδιασμό και τον καθαρισμό της μηχανής χωρίς διαφυγή ή διαρροή καυσίμου. Δεν πρέπει να υπάρχει διαρροή λαδιού από τη μηχανή στη διάρκεια του συνήθους καθαρισμού και ο σχεδιασμός του κινητήρα επιτρέπει την αλλαγή λαδιού χωρίς διαφυγή. 5. Πλαστικά συστατικά βάρους πάνω από 50 g πρέπει να φέρουν σήμανση 14

15 σύμφωνα με το πρότυπο ISO ή ισοδύναμο. Τα ηλεκτρικά καλώδια δεν υπόκεινται στην εν λόγω απαίτηση. 6. Τα πλαστικά υλικά δεν πρέπει να περιέχουν κάδμιο, μόλυβδο, υδράργυρο ή ενώσεις αυτών. 7. Τα μέσα επεξεργασίας επιφανειών δεν πρέπει να περιέχουν χρωστικές ουσίες ή πρόσθετες ύλες με βάση το μόλυβδο, το κάδμιο, το χρώμιο, τον υδράργυρο ή ενώσεις αυτών. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Πρόσθετοι βαθμοί απονέμονται για: 1. Εκπομπές θορύβου Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές θορύβου από το μέγιστο όριο που περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών, ή κατάλληλο τεχνικό φάκελο με τις τιμές εκπομπών θορύβου σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που περιγράφονται στις προδιαγραφές ή ισοδύναμες μεθόδους. 2. Εκπομπές καυσαερίων Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων από αυτές που προβλέπονται στην οδηγία 97/68/EΚ. Επαλήθευση: Η δοκιμή εκπομπών καυσαερίων της μηχανής θα γίνει σύμφωνα με το γενικό πρότυπο που καθορίζεται στην οδηγία της ΕΕ 97/68/EΚ και από εργαστήριο δοκιμών αρμόδιο βάσει της ίδιας οδηγίας. Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών ή κατάλληλο τεχνικό φάκελο. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης. Προϊόντα που διαθέτουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 θεωρείται ότι πληρούν τα αναγραφόμενα κριτήρια. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Πρόσθετοι βαθμοί απονέμονται για: 1. Εκπομπές θορύβου Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές θορύβου από το μέγιστο όριο που περιλαμβάνεται στις προδιαγραφές. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών, ή κατάλληλο τεχνικό φάκελο με τις τιμές εκπομπών θορύβου σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που περιγράφονται στις προδιαγραφές ή ισοδύναμες μεθόδους. 2. Εκπομπές καυσαερίων Μηχανές με χαμηλότερες εκπομπές καυσαερίων από αυτές που προβλέπονται στην οδηγία 97/68/EΚ. Επαλήθευση: Η δοκιμή εκπομπών καυσαερίων της μηχανής θα γίνει σύμφωνα με το γενικό πρότυπο που καθορίζεται στην οδηγία της ΕΕ 97/68/EΚ και από εργαστήριο δοκιμών αρμόδιο βάσει της ίδιας οδηγίας. Οι προσφέροντες οφείλουν να προσκομίσουν τα εργαστηριακά αποτελέσματα δοκιμών ή κατάλληλο τεχνικό φάκελο. 15

16 Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 3.5 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τα λιπαντικά έλαια μηχανημάτων (εξαιρουμένων των λιπαντικών για τετράχρονους κινητήρες) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αγορά εύκολα βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών. Αγορά εύκολα βιοαποικοδομήσιμων λιπαντικών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανανεώσιμες πρώτες ύλες Ανανεώσιμες πρώτες ύλες 1. Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη): 50 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 45 % (m/m) για γράσα, 70 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 50 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωστοποιήσουν την αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση των ανανεώσιμων πρώτων υλών και να υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων 2. Δεν πρέπει να έχει δοθεί στο προϊόν καμία από τις φράσεις R που επισημαίνουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τις οδηγίες 1999/45/EΚ και 2001/60/ΕΚ. Οι ακόλουθες φράσεις R θεωρούνται συναφείς για αυτή την ομάδα προϊόντων: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) και συνδυασμοί αυτών. 1. Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη): 55 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 50 % (m/m) για γράσα, 75 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 55 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να γνωστοποιήσουν την αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση των ανανεώσιμων πρώτων υλών και να υποβάλουν δήλωση συμμόρφωσης με την ανωτέρω απαίτηση. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Κίνδυνοι για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων 2. Δεν πρέπει να έχει δοθεί στο προϊόν καμία από τις φράσεις R που επισημαίνουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία σύμφωνα με τις οδηγίες 1999/45/EΚ και 2001/60/ΕΚ. Οι ακόλουθες φράσεις R θεωρούνται συναφείς για αυτή την ομάδα προϊόντων: R20 (H332), R21 (H312), R22 (H302), R23 (H330 & H331), R24 (H311), R25 (H301), R26 (H330), R27 (H310), R28 (H300), R33 (H373), R34 (H314), R35 (H314), R36 (H319), R37 (H335), R38 (H315), R39 (H370), R40 (H351), R41 (H318), R42 (H334), R43 (H317), R45 (H350), R46 (H340), R48 (H372 & H373), R49 (H350i), R50 (H400), R51 (H411), R52 (H412), R53 (H413), R59 (EUH059), R60 (H360F), R61 (H360D & H360FD), R62 (H361f, H360FD & H360Df), R63 (H361d & H360Fd), R64 (H362), R65 (H304), R66 (EUH066), R67 (H336), R68 (H371) και συνδυασμοί αυτών. 16

17 Επαλήθευση: Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν: κατάλογο με όλα τα κύρια συστατικά (κάθε ουσία που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5% κατά βάρος του λιπαντικού) που περιλαμβάνονται στο προϊόν, δηλώνοντας τις ονομασίες τους και, κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο αριθμό Einecs ή Elincs και τις συγκεντρώσεις με τις οποίες χρησιμοποιούνται το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/155/EΟΚ της Επιτροπής) και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας κάθε κύριου συστατικού (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/155/EΟΚ και της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου). Επαλήθευση: Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν: κατάλογο με όλα τα κύρια συστατικά (κάθε ουσία που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5% κατά βάρος του λιπαντικού) που περιλαμβάνονται στο προϊόν, δηλώνοντας τις ονομασίες τους και, κατά περίπτωση, τον αντίστοιχο αριθμό Einecs ή Elincs και τις συγκεντρώσεις με τις οποίες χρησιμοποιούνται το δελτίο δεδομένων ασφαλείας του προϊόντος (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/155/EΟΚ της Επιτροπής) και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας κάθε κύριου συστατικού (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/155/EΟΚ και της οδηγίας 67/548/EΟΚ του Συμβουλίου). Στοιχειώδη κριτήρια Αναλυτικά κριτήρια 3.6 Κριτήρια ΠΔΣ της ΕΕ για τις υπηρεσίες κηπουρικής ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υπηρεσίες κηπουρικής με χρήση προϊόντος και πρακτικών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν διαρθρωμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς: Εκτίμηση των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών της δραστηριότητας. Ελαχιστοποίηση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων. Μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, και στις μεταφορές. Χρήση φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των ζιζανιοκτόνων. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Υπηρεσίες κηπουρικής με χρήση προϊόντος και πρακτικών με μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν διαρθρωμένες και τεκμηριωμένες διαδικασίες τουλάχιστον στους ακόλουθους τομείς: Εκτίμηση των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών πτυχών της δραστηριότητας. Ελαχιστοποίηση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων. Μείωση της κατανάλωσης νερού και ενέργειας, και στις μεταφορές. Χρήση φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των ζιζανιοκτόνων. Επαλήθευση: Εφόσον οι προσφέροντες διαθέτουν σύστημα EMS (όπως το EMAS, το ISO ή άλλο εθνικό ή περιφερειακό επίσημο σύστημα) για υπηρεσίες κηπουρικής, οφείλουν να υποβάλουν το πιστοποιητικό του συστήματος και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Εάν δεν έχουν πιστοποίηση, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις έγγραφες οδηγίες και διαδικασίες που αποδεικνύουν την Επαλήθευση: Εφόσον οι προσφέροντες διαθέτουν σύστημα EMS (όπως το EMAS, το ISO ή άλλο εθνικό ή περιφερειακό επίσημο σύστημα) για υπηρεσίες κηπουρικής, οφείλουν να υποβάλουν το πιστοποιητικό του συστήματος και των εφαρμοζόμενων διαδικασιών. Εάν δεν έχουν πιστοποίηση, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις έγγραφες οδηγίες και διαδικασίες που αποδεικνύουν την 17

18 επαγγελματική τους ικανότητα. Εάν οι προσφέροντες δεν διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS), αλλά έχουν εμπειρία σε παρόμοιες συμβάσεις, οφείλουν να καταθέσουν κατάλογο των προηγούμενων συμβάσεων που εκτέλεσαν κατά την προηγούμενη τριετία με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών αναθετουσών αρχών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 1. Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη. 2. Το περιεχόμενο σε οργανική ύλη πρέπει να προέρχεται από επεξεργασία και/ή επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (κατά την έννοια της οδηγίας 2006/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί στερεών αποβλήτων και του παραρτήματος I αυτής). 3. Οι λάσπες (άλλης προέλευσης) επιτρέπονται μόνον εφόσον χαρακτηρίζονται ως ένα από τα κατωτέρω απόβλητα από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (σύμφωνα με τον ορισμό της απόφασης 2001/118/EΚ της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/EΚ σχετικά με τον κατάλογο αποβλήτων και εφόσον οι λάσπες αυτές δεν έχουν αναμιχθεί με υγρά λύματα ή λάσπες εκτός της ειδικής διαδικασίας παραγωγής): λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παρασκευής και μεταποίησης φρούτων, λαχανικών, σιτηρών, εδώδιμων ελαίων, κακάου, καφέ, τσαγιού και καπνών της παραγωγής κονσερβών της παραγωγής ζυθοζύμης και εκχυλίσματος ζυθοζύμης, της παρασκευής και ζύμωσης μελάσας λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της μεταποίησης ζάχαρης λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων αρτοποιείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρούνται καφές, τσάι και κακάο). επαγγελματική τους ικανότητα. Εάν οι προσφέροντες δεν διαθέτουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (EMS), αλλά έχουν εμπειρία σε παρόμοιες συμβάσεις, οφείλουν να καταθέσουν κατάλογο των προηγούμενων συμβάσεων που εκτέλεσαν κατά την προηγούμενη τριετία με τα στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών αναθετουσών αρχών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γενικά συστατικά βελτιωτικών του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 1. Τα βελτιωτικά του εδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας δεν πρέπει να περιέχουν τύρφη ή λυματολάσπη. 2. Το περιεχόμενο σε οργανική ύλη πρέπει να προέρχεται από επεξεργασία και/ή επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων (κατά την έννοια της οδηγίας 2006/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί στερεών αποβλήτων και του παραρτήματος I αυτής). 3. Οι λάσπες (άλλης προέλευσης) επιτρέπονται μόνον εφόσον χαρακτηρίζονται ως ένα από τα κατωτέρω απόβλητα από τον ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (σύμφωνα με τον ορισμό της απόφασης 2001/118/EΚ της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 2001 για τροποποίηση της απόφασης 2000/532/EΚ σχετικά με τον κατάλογο αποβλήτων και εφόσον οι λάσπες αυτές δεν έχουν αναμιχθεί με υγρά λύματα ή λάσπες εκτός της ειδικής διαδικασίας παραγωγής): λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παρασκευής και μεταποίησης φρούτων, λαχανικών, σιτηρών, εδώδιμων ελαίων, κακάου, καφέ, τσαγιού και καπνών της παραγωγής κονσερβών της παραγωγής ζυθοζύμης και εκχυλίσματος ζυθοζύμης, της παρασκευής και ζύμωσης μελάσας λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της μεταποίησης ζάχαρης λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων αρτοποιείων και εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών λυμάτων της παραγωγής αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών (εξαιρούνται καφές, τσάι και κακάο). 18

19 Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Επικίνδυνες ουσίες σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 4. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα απόβλητα πριν από την επεξεργασία (mg/kg ξηρού βάρους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του επόμενου κριτηρίου σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Στο τελικό προϊόν, η περιεκτικότητα των παρακάτω στοιχείων πρέπει να είναι χαμηλότερη από τις τιμές του πίνακα, μετρημένες επί ξηρού βάρους: Στοιχείο σε mg/kg (ξηρό βάρος) Στοιχείο σε mg/kg (ξηρό βάρος) Zn 300 Cr 100 Cu 100 Mo (*) 2 Ni 50 Se (*) 1.5 Cd 1 As (*) 10 Pb 100 F (*) 200 Hg 1 (*) Δεδομένα σχετικά με την παρουσία των στοιχείων αυτών απαιτούνται μόνο για προϊόντα που περιέχουν υλικά προερχόμενα από βιομηχανικές διεργασίες. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650, ISO ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Λιπαντικά Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν στοιχεία για την αναλυτική σύνθεση του προϊόντος, την προέλευση της οργανικής ύλης, καθώς επίσης δήλωση συμμόρφωσης με κάθε μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Επικίνδυνες ουσίες σε βελτιωτικά του εδάφους που χρησιμοποιούνται για λίπανση 4. Οι μέγιστες συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων στα απόβλητα πριν από την επεξεργασία (mg/kg ξηρού βάρους) πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του επόμενου κριτηρίου σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες. Στο τελικό προϊόν, η περιεκτικότητα των παρακάτω στοιχείων πρέπει να είναι χαμηλότερη από τις τιμές του πίνακα, μετρημένες επί ξηρού βάρους: Στοιχείο σε mg/kg (ξηρό βάρος) Στοιχείο σε mg/kg (ξηρό βάρος) Zn 300 Cr 100 Cu 100 Mo (*) 2 Ni 50 Se (*) 1.5 Cd 1 As (*) 10 Pb 100 F (*) 200 Hg 1 (*) Δεδομένα σχετικά με την παρουσία των στοιχείων αυτών απαιτούνται μόνο για προϊόντα που περιέχουν υλικά προερχόμενα από βιομηχανικές διεργασίες. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν τις σχετικές εκθέσεις δοκιμών (EN 13650, ISO ή ισοδύναμο) στις οποίες αποδεικνύεται ότι πληρούται το ανωτέρω κριτήριο. Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Λιπαντικά 19

20 5. Τα λιπαντικά έλαια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα μηχανήματα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι βιοαποικοδομήσιμα και μη τοξικά. Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη): 50 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 45 % (m/m) για γράσα, 70 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 50 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (επωνυμία κατασκευαστή και εμπορική ονομασία). Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα με τις προδιαγραφές για κάθε προϊόν. Πρακτικές ποτίσματος 6. Τα μέτρα σχετικά με το πότισμα και τη διαχείριση της χρήσης των υδάτων πρέπει να συντελούν: στη μεγιστοποίηση της χρήσης μη πόσιμου νερού (από βρόχινα, φρεατικά ή επαναχρησιμοποιημένα ύδατα) για τις πρακτικές ποτίσματος. στην εφαρμογή του μέτρου κάλυψης του εδάφους για την αποφυγή της εξάτμισης στις συμφωνημένες από την αναθέτουσα αρχή περιοχές, στη χρήση αυτόματων συστημάτων άρδευσης κατά τα οριζόμενα από την αναθέτουσα αρχή, στην κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την κατανάλωση υδάτων. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τα κριτήρια αυτά. Η αναθέτουσα αρχή παρέχει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα χαρακτηριστικά της διαθεσιμότητας των υδάτινων πόρων που αφορούν ειδικά το κλίμα και τη θέση του συστήματος άρδευσης. 5. Τα λιπαντικά έλαια που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στα μηχανήματα κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας πρέπει να είναι βιοαποικοδομήσιμα και μη τοξικά. Το παρασκευαζόμενο προϊόν πρέπει να έχει την εξής περιεκτικότητα σε άνθρακα που προκύπτει από ανανεώσιμες πρώτες ύλες (από φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη): 55 % (m/m) για υδραυλικά έλαια, 50 % (m/m) για γράσα, 75 % (m/m) για έλαια αλυσοπρίονων και άλλα μη ανακτώμενα λιπαντικά 55 % (m/m) για έλαια δίχρονων κινητήρων. Επαλήθευση: Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν κατάλογο με τα προϊόντα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (επωνυμία κατασκευαστή και εμπορική ονομασία). Θα θεωρηθεί ότι τα προϊόντα που φέρουν σχετικό οικολογικό σήμα τύπου 1 και ικανοποιούν τα αναγραφόμενα κριτήρια πληρούν τις προδιαγραφές. Θα γίνει επίσης αποδεκτό κάθε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, όπως ένας τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή ή μια έκθεση δοκιμής από αναγνωρισμένο φορέα. Εναλλακτικά, οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλουν όλα τα αναφερόμενα έγγραφα με τις προδιαγραφές για κάθε προϊόν. Πρακτικές ποτίσματος 6. Τα μέτρα σχετικά με το πότισμα και τη διαχείριση της χρήσης των υδάτων πρέπει να συντελούν: στη μεγιστοποίηση της χρήσης μη πόσιμου νερού (από βρόχινα, φρεατικά ή επαναχρησιμοποιημένα ύδατα) για τις πρακτικές ποτίσματος. στην εφαρμογή του μέτρου κάλυψης του εδάφους για την αποφυγή της εξάτμισης στις συμφωνημένες από την αναθέτουσα αρχή περιοχές, στη χρήση αυτόματων συστημάτων άρδευσης κατά τα οριζόμενα από την αναθέτουσα αρχή, στην κατάρτιση περιοδικών εκθέσεων σχετικά με την κατανάλωση υδάτων. στην εκπόνηση μελετών σχετικά με τις ανάγκες σε ύδωρ, εντός προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ισχύος της σύμβασης, με στόχο τον προσδιορισμό της ποσότητας ύδατος που απαιτείται για κάθε χώρο πρασίνου, σε προτάσεις διάταξης των φυτών, όταν πρέπει να φυτευτούν νέα φυτά, σύμφωνα με τις ανάγκες τους σε ύδωρ, εκτός εάν έχει ληφθεί εκ των προτέρων σχετική απόφαση. 20

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα του εξοπλισμού γραφείου ΤΠ Οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Υπάρχει, ωστόσο, μια συμφωνία σε επίπεδο ΕΕ που προβλέπει ότι οι κεντρικές

Διαβάστε περισσότερα

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ

Προϊ.όντα και υπηρεσίες καθαρισµού Ενηµερωτικό δελτίο για τις Π Σ Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισµού ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1. Πεδίο εφαρµογής Το έντυπο αυτό περιλαµβάνει πρακτικές που αφορούν τη σύναψη συµβάσεων για προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ)

Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) Έπιπλα ελτίο προϊόντων των πράσινων δηµόσιων συµβάσεων (Π Σ) 1 Πεδίο εφαρµογής Τα έπιπλα είναι µια ευρεία οµάδα προϊόντων που περιλαµβάνει πολλά διαφορετικά είδη επίπλων (καρέκλες, τραπέζια, ιµατιοθήκες,

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458

Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 Φοιτητες: Σαμακός Φώτιος Παναγιώτης 7442 Ζάπρης Αδαμάντης 7458 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2.ΣΤΟΙΧΕΙΑΡΥΠΑΝΣΗΣ 2.1 ΠΑΘΟΦΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 2.1.1 ΒΑΚΤΗΡΙΑ 2.1.2 ΙΟΙ 2.1.3 ΠΡΩΤΟΖΩΑ 2.2 ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα

Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Διπλ. Μηχανικός Βασιλειάδης Μιχαήλ ΑΟΥΤΕΒ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. 04 Φεβρουαρίου 2011 Hotel King George II Palace Πλατεία Συντάγματος Αθήνα Είδη πρώτων υλών Αγροτικού τομέα Κτηνοτροφικού τομέα Αστικά απόβλητα Αγροτικός

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εισαγωγή στη Γεωργία Λαχανοκομία

Διαβάστε περισσότερα

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management

ndustrial aste management quality sustainable development nvironmental rotection waste management ndustrial aste management quality waste management nvironmental rotection sustainable development Το Ιστορικό µας H POLYECO A.E. ιδρύθηκε το 2001, από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ι. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αρ. Μελέτης: 2 / 2015 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών έτους

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες

Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Κριτήρια της ΕΕ για τις Ο Σ όσον αφορά τους υδρονικούς θερμαντήρες Σκοπός των κριτηρίων της ΕΕ για τις Ο Σ είναι να διευκολύνουν τις δημόσιες αρχές στην αγορά προϊόντων, υπηρεσιών και έργων με μειωμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως ~o περί Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2338 Κ.Δ.Π. 269/2005 Αριθμός 269 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο 5(1)((ε) Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/12/2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : Φ 6916 / 4588/ ΠΕΡΙΒ-ΣΑ / 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤ/ΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η

Δ Ι Κ Τ Υ Ο Α Ε Ι Φ Ο Ρ Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν Δ Α Φ Ν Η ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΑΦΝΗ ΜΥΚΟΝΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΦΝΗ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο σχεδιασμός των δράσεων και η διαμόρφωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) `` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:13/27-02-2014 ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ, Κ.Α.35.6693.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 971,80 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΛΕΤΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 4 Φεβρουαρίου 2012 ΚΠΕ Δραπετσώνας Επιμορφωτική Ημερίδα Η κομποστοποίηση στην πράξη ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΡΟΝΗ Χριστίνα Κομποστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης

Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Επισκευής & Επιφυλακής Λεβήτων Καυστήρων Θέρµανσης Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου της ΟΛΘ ΑΕ Η ΟΛΘ ΑΕ διενεργεί Έρευνα Αγοράς, για την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 80568/4225/91 Μέθοδοι, όροι και περιορισμοί για την χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων (ΦΕΚ 641/Β/7-08-1991) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ ΧΡΩΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Φόρουμ Επίκαιρων Θεμάτων Δημόσιας Υγείας «Χρώμιο και Περιβάλλον- Απειλή & Αντιμετώπιση» Αθήνα Μάρτιος 2013 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για : να πιστοποιηθούν με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 ή/και ISO 22000:2005 ή/και ΕΛΟΤ 1801/OHSAS 18001:2007

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά

Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού και του βιομηχανικού τομέα στα Ιόνια Νησιά Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 3 (2013): 17-22. http://www.jodysseus.gr Δράση 23: Διά βίου εκπαίδευση για τη διαχείριση των αποβλήτων του αγροτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίµων 26-27 Απριλίου 2007 Λίµνη Πλαστήρα Σ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΟΥ ΣΟΡΓΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ

4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 4.1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Οι γενικοί κανόνες που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα [βλ. και βιβλιογραφία 7, 8, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο Ο παρών Κανονισμός αναφέρεται στη χρήση σημάτων τα οποία χορηγεί η a Cert A.E. σε επιχειρήσεις για την επισήμανση και τη διαφήμιση των πιστοποιημένων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ»

διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Πρώιµα κηπευτικά και ελαιόλαδο ολοκληρωµένης διαχείρισης από Αγροτικό Συνεταιρισµό Μάνος ασενάκης Πρόεδρος Συνεταιρισµού Κουτσουρά, «ΦΟΙΝΙΚΑΣ» Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Κουτσουρά Ο Αγροτικός Συνεταιρισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ Σχέδιο Δράσης για την Εφαρμογή της Πολιτικής των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 2007-2009 Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) σημαίνει τη συμπερίληψη περιβαλλοντικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΕΜΘΠΜ /ΑΠΘ COLUMBIA UNIVERSITY ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Η Ολοκληρωμένη Πολιτική για τα Προϊόντα (ΟΠΠ) Η στρατηγική της ολοκληρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί

Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές. Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων στην Θεσσαλία: Υφιστάμενη Κατάσταση & Προοπτικές Φωτεινή Αργυρούλη, Κώστας Παπαθανασίου Χημικοί Μηχανικοί ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ α) οδηγία 9/27/ΕΚ για την επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue

TCO99 ή Nordic Swan ή Blue ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων

Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων Αξιολόγηση αποµάκρυνσης ρύπων ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Columbia Water Purification System (διπλό σύστηµα) Στους παρακάτω πίνακες δίνονται τα αποτελέσµατα των δοκιµών αποµάκρυνσης ρύπων: Columbia Water

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013

Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΕΚΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Εξωτερικό Εμπόριο με Κίνα Μογγολία, Α Εξάμηνο 2013 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας με την Κίνα (Λ.Δ. Κίνας, Χόνγκ Κόνγκ. Μακάο,

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES»

Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Πακέτο εργαλείων του έργου «OPTIMES» Περιεχόμενα 1/ Περιβαλλοντική κατάσταση ανά περιοχή... 2 2/ Ευρωπαϊκοί και εθνικοί κανονισμοί... 2 2.1 Ευρωπαϊκοί κανονισμοί... 2 2.1.1 Διαχείριση των αποβλήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. ΝΟΜΟΣ 3423/2005 - ΦΕΚ 304/Α'/13.12.2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Αλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια

«ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη γιαµια «ΠεριβαλλοντικέςΕπιπτώσεις απότη τηχρήσηηλιακώνσυστηµάτων γιαµια µιααειφόροπροοπτική» Ν. Φραντζεσκάκη 1, Β. Γκέκας 1 και Θ. Τσούτσος 2 1. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, Χανιά 2. Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων

ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ. οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων 1 ΟΔΙΚΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - 2015 ΠΟΛΩΝΙΑ Γενικές απαγορεύσεις Επιπρόσθετες απαγορεύσεις οχήματα εμπορευμάτων με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος (MEB) άνω των 12 τόνων σε όλη την επικράτεια από τις 18:00 μέχρι τις

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία & Εξαγωγές

Συσκευασία & Εξαγωγές Συσκευασία & Εξαγωγές Μανώλης Δανιήλ Διευθυντής ΟΠΕ 19/7/2013 1 19/7/2013 2 19/7/2013 3 19/7/2013 4 19/7/2013 5 19/7/2013 6 19/7/2013 7 19/7/2013 8 19/7/2013 9 19/7/2013 10 19/7/2013 11 Τι πρέπει να κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34

Συντάχθηκε απο τον/την E-GEOPONOI.GR Πέμπτη, 07 Αύγουστος 2008 11:30 - Τελευταία Ενημέρωση Σάββατο, 14 Νοέμβριος 2009 14:34 Φυσικά λιπάσματα Τα κύρια θρεπτικά συστατικά των φυτών Τρεις είναι οι θρεπτικές ουσίες που απαιτούνται από τα φυτά σε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες από τα άλλα στοιχεία. Είναι το άζωτο(n), ο φώσφορος(p) και

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΕΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΕ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ Web: http://www.ismc.gr/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων

BIO OXIMAT. Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων BIO OXIMAT Ολοκληρωμένο Σύστημα Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Και Ανάκτησης Νερού Πλύσης Για Πλυντήρια Οχημάτων Περιγραφή συστήματος BIO OXIMAT Το σύστημα BIO OXIMAT KP του οίκου ENEKA ACTIVA είναι μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη

Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Πράσινη Πολιτική Αειφόρος Ανάπτυξη Ιάκωβος Παπαϊακώβου Γενικός Διευθυντής Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) Κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση του δημόσιου αποχετευτικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού

Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Οι θετικές επιδράσεις στην ποιότητα του θαλάσσιου/υπόγειου νερού από τη λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων Λεμεσού Άγγελος Χρίστου Πολ. Μηχανικός, Τεχνικών Υπηρεσιών ΣΑΛΑ πως ήταν η κατάσταση πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας

Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα. Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας Η αγροτική Βιομάζα και οι δυνατότητες αξιοποίησής της στην Ελλάδα Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης Βιομάζας 1 Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και ο ρόλος της Η Ελληνική Εταιρία (Σύνδεσμος) Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 1 Οι μετρήσεις ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ AS VARIOcompact K (5-25 Μ.Ι.Π.) Οι μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων AS VARIOcompact K παραδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣ Α Αρφανάκου Αναστασία ΥΠΕΚΑ Γραφείο Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων Θεσμικό Πλαίσιο για την Ανακύκλωση Νόμος 4042/ 2012 (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων»

«Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» 2η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών FOOD EXPO GREECE Γαλακτοκομία Τυροκομία: η επόμενη 10ετία Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 «Παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων» ΠΕΞΑΡΑ Ε.-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ,M.Sc. Π.Δ.Α-Τμήμα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΠΑΤΣΟΥΚΑΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ;

Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Τι αλλάζει στα κλιματιστικά ; Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας τη μεγάλη αύξηση στην ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού και Ανεμιστήρων, εξέδωσε οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΤΟ 212 Το 212 ο Δήμος Ελευσίνας συνέχισε την οργάνωση της

Διαβάστε περισσότερα

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων

Yγιεινή Βιομηχανιών τροφίμων & φαρμάκων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ HACCP 12 Γενικό μέρος 12 Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια στα τρόφιμα 13 Το Σύστημα HACCP 14 Ιστορική εξέλιξη της HACCP 16 Στάδια ανάπτυξης μελέτης HACCP 20 Πυραμίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού

Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Αλλαγές στον τρόπο Αξιολόγησης των Κλιματιστικών Μηχανημάτων και των Ανεμιστήρων Δροσισμού Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από τα προϊόντα Οικιακού Κλιματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Β. Tσιρίδης 1, Π. Σαμαράς 2, Α. Κούγκολος 3 και Γ. Π. Σακελλαρόπουλος 1 1 Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής

GMP είναι συντόμευση της αγγλικής ονομασίας Good Manufacture Practice, που σημαίνει Κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής GMP και HACCP Με προσεκτικά επιλεγμένους παραγωγούς/προμηθευτές, οι ίδιοι με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων και των καλλυντικών, εμείς η ESSENS μπορούμε να περηφανευτούμε για

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου

Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου Ενέργεια από Μονάδα Βιοαερίου... Επενδυτικές Ευκαιρίες σε Μονάδες Βιοαερίου. - Βασικά στοιχεία για το Βιοαέριο - Οι Βασικές Πρώτες Ύλες για την λειτουργία μονάδας και εργοστασίου παραγωγής - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα