Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 5: Αξιολόγηση Συμπεριφοράς & Αξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας. Βασιλική Γιαννούλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 5: Αξιολόγηση Συμπεριφοράς & Αξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας. Βασιλική Γιαννούλη"

Transcript

1 Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 5: Αξιολόγηση Συμπεριφοράς & Αξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 ---για μικρότερα παιδιά γίνεται αξιολόγηση πληροφοριών από γονείς, εκπαιδευτικούς, συνομήλικους, από τα ίδια τα παιδιά ---η αξιολόγηση γίνεται στο δομημένο πλαίσιο του σχολείου έχοντας ως σημείο αναφοράς την ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων ---η αξιολόγηση από εκπαιδευτικό είναι ακριβής ( Martin 1988) αλλά και οι γονείς μπορεί να παρέχουν διεξοδικές αναφορές της συμπεριφοράς (Daniel 1993) ---η συνάφεια των αξιολογήσεων από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι από χαμηλή έως μέτρια με αυξητική τάση καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν (μετά την προσχολική ηλικία) ---επίσης η συμφωνία γονέων και εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη (r=.05) όταν αξιολογούνται εξωτερικευμένα προβλήματα και κοινωνικές δεξιότητες παρά όταν αξιολογούνται εσωτερικευμένα προβλήματα όπως άγχος και κατάθλιψη

5 ---τα ίδια τα παιδιά θεωρούνται σημαντική πηγή πληροφοριών παρά το γεγονός ότι συχνά δεν είναι σε θέση να δώσουν ακριβείς αναφορές για τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τη γενικότερη προσαρμογή τους [π.χ. τα αγόρια αναφέρουν σημαντικά λιγότερα προβλήματα διαγωγής με πιο αξιόπιστες πληροφορίες στον τομέα αυτό από πλευράς ενηλίκων] [π.χ. τα παιδιά αποτελούν έγκυρη πηγή όταν υπάρχουν εσωτερικευμένα προβλήματα όπως άγχος ή κατάθλιψη] ---τέλος σημαντικές είναι οι αναφορές της ομάδας των συνομηλίκων ιδιαίτερα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (Parker & Asher 1987 σε μετα-ανάλυση ερευνών-επισήμαναν την χρησιμότητα των αναφορών των συνομηλίκων στην πρόβλεψη της εξέλιξης των παιδιών σε επόμενα στάδια (η μη αποδοχή σχετίζεται με την εγκατάλειψη του σχολείου & η αναφερόμενη επιθετικότητα σχετίζεται με την παραβατικότητα)

6 Κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων = κλίμακες Achenbach (Child behavior Checklist CBCL & Teacher Report Form -TRF ) CBCL & TRF = είναι σύστημα αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνει ερωτηματολόγια για γονείς και εκπαιδευτικούς, δομημένες συνεντεύξεις, μέσα καταγραφής της συμπεριφοράς μέσω παρατήρησης και κλίμακες αυτοξιολόγησης για εφήβους ---τόσο οι κλίμακες για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες στο περιεχόμενο και στην βαθμολόγηση

7 ---και οι δύο αποτελούνται από 120 ερωτήσεις χαρακτηριστικά ---ο αξιολογητής σημειώνει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε χαρακτηριστικού του παιδιού σε μία κλίμακα τριών διαβαθμίσεων (0=ποτέ, μερικές φορές=1, συχνά =2) ---εκτός από την προβληματική συμπεριφορά, η κλίμακα για τους γονείς αξιολογεί την κοινωνική επάρκεια με αντίστοιχη κλίμακα για τους εκπαιδευτικούς την προσαρμοστικότητα ---κοινωνική επάρκεια σχετίζεται με δραστηριότητες που προτιμά το παιδί με το βαθμό και το είδος των κοινωνικών σχέσεων και με τη σχολική του επίδοση ---η προσαρμοστικότητα αναφέρεται σε δεξιότητες που σχετίζονται με το σχολείο

8 ---η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κλιμάκων του CBCL & TRF πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα = α) σε επίπεδο τριών ευρύτερων διαστάσεων-κλιμάκων & β) σε επίπεδο περισσοτέρων επιμέρους κλιμάκων παραγόντων ---οι δύο γενικότερες διαστάσεις είναι η εσωτερίκευση και η εξωτερίκευση και η τρίτη είναι ο συνολικός βαθμός προβληματικής συμπεριφοράς ---τις επιμέρους κλίμακες τις συνιστούν τα οκτώ σύνδρομα τα οποία προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση χαρακτηριστικών-συμπτωμάτων

9 ---τα οκτώ σύνδρομα του Achenbach είναι = Επιθετική συμπεριφορά Άγχος/κατάθλιψη Διάσπαση προσοχής Παραπτωματική συμπεριφορά Κοινωνικά προβλήματα Ψυχοσωματικά συμπτώματα Σχιζοειδής σκέψη Απόσυρση ---οι αρχικοί βαθμοί μετατρέπονται σε σταθμισμένες Τ-τιμές & εκατοστιαίες τιμές ενώ υπολογίζονται συνολικά 11 δείκτες =οκτώ για τα επιμέρους σύνδρομα, δύο για την εσωτερίκευση-εξωτερίκευση και ένας συνολικός

10 Το CBCL παρέχει σταθμισμένα προφίλ για τα δύο φύλλα και τις διάφορες ηλικιακές ομάδες =2-3, 4-6, 7-11, η κλίμακα γονέων για παιδιά 2-3 ετών ήταν η τελευταία που προστέθηκε ---τα 59 από τα 99 συμπτώματα προβληματικής συμπεριφοράς του CBCL/2-3 υπάρχουν και στις άλλες κλίμακες οι κλίμακες του Achenbach του CBCL / είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για την αξιολόγηση της παθολογικής συμπεριφοράς η κλινική του χρησιμότητα αδιαμφισβήτητη το γεγονός ότι κάποια συμπτώματα είναι καθαρά κλινικής φύσης μπορεί να κάνει γονείς και εκπαιδευτικούς επιφυλακτικούς αλλά σε γενικές γραμμές το CBCL είναι το καλύτερο υπάρχον σύστημα αξιολόγησης σοβαρών συμπτωμάτων της παιδικής ψυχοπαθολογίας αλλά και ηπιότερων προβλημάτων στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον

11 Κλίμακες Conners (1990) =σύστημα αξιολόγησης της συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων (3-17) το οποίο απαρτίζεται από 4 κλίμακες δύο για τους γονείς και δύο για τους εκπαιδευτικούς (σε πλήρη και βραχεία μορφή) ---η πλήρης μορφή των κλιμάκων Conners για γονείς περιλαμβάνει 93 ερωτήσεις και η βραχεία 48 (Conners Parent Rating Scale CPRS) ---η πλήρης μορφή του Conners Teacher Rating Scales CTRS αποτελείται από 39 ερωτήσεις και η βραχεία από η κλίμακα Conners-39 για εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει έξι κύριες υποκλίμακες και η αντίστοιχη των γονέων Conners -48 πέντε

12 Υποκλίμακες κλιμάκων Conners για γονείς & δασκάλους ---το 1997 κυκλοφόρησε η αναθεωρημένη μορφή τεσσάρων κλιμάκων CRS-R με λιγότερες ερωτήσεις (για γονείς 80/27 για εκπαιδευτικούς 59/28) ---η αναθεωρημένη αυτή μορφή περιλαμβάνει 6 κύριες υποκλίμακες και 5 βοηθητικές μεταξύ των οποίων και κλίμακες αυτοαξιολόγησης για εφήβους Γονείς CPRS-48 Προβλήματα διαγωγής Προβλήματα μάθησης Ψυχοσωματικά συμπτώματα Παρορμητικότητα-υπερκινητικότητα άγχος Δάσκαλοι CPRS-39 Υπερκινητικότητα Προβλήματα διαγωγής Συναισθηματισμόςυποχωρητικότητα Άγχος-παθητικότητα Έλλειψη κοινωνικότητας Ονειροβασία- ελλειμματική προσοχή

13 ---η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα 4 διαβαθμίσεων (0=καθόλου έως 3=παρα πολύ) οι αρχικές τιμές σταθμίζονται σε Τ-τιμές για όλες τις υποκλίμακες ---αν και υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης πολλών τομέων οι κλίμακες Conners εφαρμόστηκαν ευρύτατα κατά το παρελθόν για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ και την αξιολόγηση θεραπευτικών προγραμμάτων φαρμακευτικής αγωγής στα παιδιά με το σύνδρομο αυτό ---η αναθεωρημένη έκδοση έχει ενσωματώσει ερωτήσεις με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια που το DSM-IV προβλέπει για αυτή την διαταραχή ---σύμφωνα με τον Conners 1997 =η χρήση των αναθεωρημένων κλιμάκων θα είναι η διάγνωση της ΔΕΠΥ

14 κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland =οι όροι κοινωνική επάρκεια & κοινωνική ωριμότητα χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να περιγράψουν αυτό που σήμερα αποκαλείται προσαρμοστική συμπεριφορά και αναφέρεται σε καθημερινές δραστηριότητες, επιδόσεις ή συμπεριφορές του ατόμου οι οποίες διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984) ---η προσέγγιση αυτή εστιάζει την προσοχή της στην ύπαρξη ή την απουσία φυσιολογικών συμπεριφορών οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ατόμου σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για την ύπαρξη ή την απουσία δυσλειτουργικών στοιχείων στη συμπεριφορά ---η προσαρμοστική αυτή συμπεριφορά αξιολογείται σε σχέση με την τυπική συμπεριφορά ατόμων της ίδιας ηλικίας και το συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται τέτοιες κλίμακες είναι οι κλίμακες Vineland

15 Οι κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland Adaptive Behavior Scale συνιστούν τη νεότερη έκδοση της κλίμακας κοινωνικής ωριμότητας (vineland social maturity scale) ---απαρτίζεται από 3 επιμέρους κλίμακες = α) κλίμακα για εκπαιδευτικούς παιδιών 3(1/2) έως 13ετών η οποία περιλαμβάνει 244 ερωτήσεις Β) κλίμακα-συνέντευξη για γονείς βραχείας μορφής για παιδιά 0-18 ετών περιλαμβάνει 297 ερωτήσεις Γ) κλίμακα-συνέντευξη για γονείς εκτεταμένης μορφής για παιδιά 0-18 ετών η οποία περιλαμβάνει 577 ερωτήσεις ---οι κλίμακες για γονείς εξετάζουν ένα γενικότερο τομέα προσαρμοστικής συμπεριφοράς ο οποίος αναλύεται σε 4 επιμέρους = επικοινωνία, δεξιότητες ζωής, κοινωνικοποίηση και κινητικές δεξιότητες την κλίμακα συμπληρώνει ένας επιπλέον τομέας αυτός της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς

16 ---η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κλιμάκων Vineland γίνεται με βάση ορισμένους δείκτες για τον γενικό αποτέλεσμα και τους επιμέρους τομείς = αναπτυξιακές ηλικίες, εκατοστιαίες τιμές και αναπτυξιακά πηλίκα σύστημα αξιολόγησης της συμπεριφοράς για παιδιά (behavior assessment system for children BASC Reynolds & Kamphaus, 1992) =είναι μια σειρά κλιμάκων για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων περιλαμβάνει κλίμακες για γονείς και εκπαιδευτικούς, κλίμακες αυτοαναφοράς, δομημένο αναπτυξιακό ιστορικό και φόρμα καταγραφής της συμπεριφοράς μέσω παρατήρησης

17 ---οι κλίμακες BASC για γονείς (PRS) και για εκπαιδευτικούς (TRS) είναι διαθέσιμες σε 3 εκδοχές =για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-5) για παιδιά σχολική ηλικίας (6-11) και για εφήβους (12-18 ετών) ---οι φόρμες εμφανίζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους σε επίπεδο υποκλιμάκων, επιμέρους ερωτήσεων, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τον αξιολογητή = έχουν όμως κοινή δομή και θεωρητικό υπόβαθρο ---περιλαμβάνουν κλινικές κλίμακες και κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς = οι κλινικές κλίμακες αξιολογούν τις συμπεριφορικές υπερβολές (υπερκινητικότητα) ενώ οι κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς αποβλέπουν μάλλον σε συμπεριφορικές ελλείψεις (έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων)

18 Βασικές διαστάσεις & επιμέρους κλίμακες του BASC Προβλήματα εξωτερίκευσης επιθετικότητα υπερκινητικότητα Περιγραφή Εχθρική σωματική και λεκτική συμπεριφορά απειλητική για τους άλλους Υπερβολική κινητικότητα παρορμητικότητα βιαστική ολοκλήρωση εργασιών ή δραστηριοτήτων Προβλήματα διαγωγής Αντικοινωνικές πράξεις παράβαση κανόνων καταστροφής ξένης περιουσίας

19 Βασικές διαστάσεις & επιμέρους κλίμακες του BASC Προβλήματα εσωτερίκευσης άγχος κατάθλιψη Ψυχοσωματικά συμπτώματα Προβλήματα στο σχολείο Διάσπαση προσοχής Προβλήματα μάθησης Περιγραφή Νευρικότητα, φοβίες ή ανησυχίες για πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα Αισθήματα θλίψης δυστυχίας άγχους, απραξία αυτοκτονικές τάσεις Υπερευαισθησία και παράπονα για σχετικά μικρής σημασίας σωματικά συμπτώματα και ενοχλήσεις Αδυναμία συγκέντρωσης έστω και για μικρό χρονικό διάστημα Χαμηλή απόδοση στο σχολείο μειωμένες δεξιότητες οργάνωσης της μελέτης

20 Βασικές διαστάσεις & επιμέρους κλίμακες του BASC Δεξιότητες προσαρμογής Προσαρμοστικότητα Περιγραφή Ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές του περιβάλλοντος Ηγετικότητα Κοινωνικές δεξιότητες Δεξιότητες μελέτης Ανάληψη πρωτοβουλιών ηγετικού ρόλου ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες Δεξιότητες επιτυχούς αλληλεπίδρασης με ομηλίκους και ενηλίκους στο σχολείο στο σπίτι και στην κοινότητα Δεξιότητες οργάνωσης του χώρου και του χρόνου μελέτης

21 ---το BASC θεωρείται ένα από τα πιο καλά τεκμηριωμένα συστήματα αξιολόγησης ο αξιολογητής καλείται να δηλώσει σε μία κλίμακα 4 διαβαθμίσεων (από ποτέ έως σχεδόν πάντα) πόσο συχνά το παιδί εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην κλίμακα οι αρχικοί βαθμοί μετατρέπονται σε Τ-τιμές και στις κλινικές κλίμακες οι τιμές αυτές ταξινομούνται σε 5 επίπεδα κλινικής σημαντικότητας τα οποία κυμαίνονται από πολύ χαμηλό (Τ<30) έως πολύ υψηλό (Τ>70) ---από τη βαθμολόγηση προκύπτουν δείκτες για τις επιμέρους υποκλίμακες - ---παρά τον μεγάλο αριθμό ερωτήσεων η βαθμολόγηση του είναι εύκολη γεγονός που το καθιστά ελκυστικό

22 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ (διαπροσωπικής & ενδοπροσωπικής προσαρμογής) = Παρασκευόπουλος Γιαννίτσας 1999 είναι κατάλογος 110 προτάσεωνμορφών συμπεριφοράς του παιδιού που αναφέρονται συχνά από γονείς ή εκπαιδευτικούς ως ανεπιθύμητες και καθιστούν δυσλειτουργική τη διαπροσωπική ή ενδοπροσωπική του προσαρμογή ---το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από γονείς, εκπαιδευτικούς ή και το ίδιο το παιδί ως μέσο αυτοαναφοράς κάθε πρόταση περιγράφει μια μορφή η αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα τριών διαβαθμίσεων (0 δεν αποτελεί πρόβλημα, 1 αποτελεί σχετικά μικρό πρόβλημα, 2 αποτελεί σοβαρό πρόβλημα)

23 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ =καθεμία από τις 110 προτάσεις του ΕΔΕΠ κατατάσσεται σε έναν από τους 5 παράγοντες-σύνδρομα ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής ή σε μια έκτη ομάδα αταξινόμητων χαρακτηριστικών ---η βαθμολόγηση γίνεται με την άθροιση των βαθμών των ερωτήσεων κατά παράγοντα και τη μετατροπή των αρχικών αυτών συνόλων σε εκατοστιαίες τιμές με τη βοήθεια ειδικών πινάκων ---το ΕΔΕΠ κατασκευάστηκε κατά το πρότυπο του ερωτηματολογίου συμπτωμάτων προβληματικής συμπεριφοράς (ΕΣΠΣ) των Quay & DR Peterson περιλαμβάνει 67 συμπτώματα και 4 σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς ανάλογα με αυτά του ΕΔΕΠ =αντικοινωνική συμπεριφορά, υπερβολική ανασταλτή-νεύρωση, ανεπάρκεια-ανωριμότητα, ψυχοσωματικό σύνδρομο

24 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ -σύνδρομα Ενδοπροσωπική προσαρμογή Άγχος δυσθυμία-ψυχαναγκασμός Μοναχικότητα-βραδυψυχισμός Εσωτερική ανασφάλεια, αμηχανία, διάχυτος φόβος, υπερευαισθησία, κατήφεια, ενοχές, αίσθημα μεινονεξίας υπερεξάρτηση, μελαγχολική διάθεση Κοινωνική απόσυρση-απομόνωση επιφυλακτικότητα κλείσιμο στον εαυτό οκνηρία συστολή Ψυχοσωματικές διαταραχές Σωματικές ενοχλήσεις οφειλόμενες σε ψυχολογικά αίτια όπως ανορεξία ενούρηση άσθμα, αλλεργίες εφιάλτες νυκτοβασία

25 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ Διαπροσωπική προσαρμογή Επιθετικότητα Παρορμητικότητα καταστροφική διάθεση αρνητισμός ανυπακοή εριστική διάθεση ξεσπάσματα οργής παραβατικότητα Μικροκλοπές σκασιαρχείο συμμετοχή σε συμμορίες καταστροφή ξένης περιουσίας φυγή από το σπίτι Αταξινόμητα συμπτώματα Υπερκινητικότητα -ανωριμότητα Υπερκινητικότητα διάσπαση προσοχής έλλειψη συντονισμού κινήσεων προβλήματα με την εικόνα του σώματος ή το ρόλο του φύλου

26 Λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς = Εναλλακτική προσέγγιση στην παρατήρηση ερμηνεία και αντιμετώπιση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς ---θεωρητικό υπόβαθρο έγκειται στην συντελεστική μάθηση -&-στην θεωρία του λειτουργισμού (ο λειτουργισμός απορρίπτει την περιγραφή της δομής και μορφής της συμπεριφοράς) υποστηρίζοντας ότι δεν βοηθάει στην κατανόηση της ---η λειτουργική ανάλυση ορίζεται ως ένα σύνολο μεθόδων συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις γενεσιουργούς συνθήκες την ίδια τη συμπεριφορά και τις συνέπειες της ούτως ώστε να προσδιοριστεί η αιτία της συμπεριφοράς ---αφού προσδιοριστεί η αιτία οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των προβληματικών και την ανάπτυξη θετικών μορφών συμπεριφοράς

27 ---το σκεπτικό της μεθόδου είναι ότι η κάθε συμπεριφορά εξυπηρετεί ένα σκοπό μια συγκεκριμένη λειτουργία ---οι 5 βασικές κατηγορίες σκοπών οι οποίοι εξυπηρετούνται από την προβληματική συμπεριφορά είναι = Α) η κοινωνική προσοχή/επικοινωνία Β) η πρόσκτηση/ επίτευξη κάποιου αντικειμένου ή γεγονότος Γ) η αποφυγή διαφυγή καθυστέρηση μείωση ανεπιθύμητων ενεργειών Δ) διαφυγή ή αποφυγή άλλων προσώπων Ε) η εσωτερική διέγερση ---επομένως η αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς εξαρτάται από την ικανότητα των γονέων των εκπαιδευτικών ή των άλλων ειδικών να προσδιορίσουν τη λειτουργία αυτής της συμπεριφοράς και στη συνέχεια να την αντικαταστήσουν με άλλες επιθυμητές μορφές οι οποίες εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με την πρότερη ανεπιθύμητη

28 ---οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργικής αξιολόγησης είναι οι ακόλουθες = Α) η έμμεση αξιολόγηση (συνέντευξη, λήψη ιστορικού, ερωτηματολόγια, κλίμακες αξιολόγησης) Β) άμεση ή περιγραφική αξιολόγηση συστηματική παρατήρηση των συνθηκών που εμφανίζεται η συμπεριφορά Γ) πειραματική λειτουργική αξιολόγηση εφαρμογή τυποποιημένων πειραματικών σχεδίων για τη μελέτη ατομικών περιπτώσεων και στον πειραματικό χειρισμό ή έλεγχο των συνθηκών που σχετίζονται με την εμφάνιση ή την απουσία της συμπεριφοράς ---η λειτουργική αξιολόγηση έχει ως αποτέλεσμα = Α) τον σαφή προσδιορισμό του τι συνιστά προβληματική συμπεριφορά Β) τη διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τις συνθήκες που την προκαλούν και τα πλαίσια στα οποία εκδηλώνεται

29 Γ) την αναγνώριση του σκοπού που η συμπεριφορά εξυπηρετεί ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων αναγκών του μαθητή Στάδια αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς Στάδιο 1 =εκτίμηση της συμπεριφοράς του μαθητή Στάδιο 2 =διαμόρφωση της υπόθεσης Στάδιο 3 = έλεγχος της εγκυρότητας της υπόθεσης Στάδιο 4 = σχεδιασμός της παρέμβασης Στάδιο 5 = διευκόλυνση πρόκτησης της θετικής συμπεριφοράς Στάδιο 6 = αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης Στάδιο 7= αλλαγή ή συνέχιση της παρέμβασης (χρήση παραδείγματος ανυπακοής)

30 Κοινωνιομετρικές και άλλες τεχνικές = κοινωνική επάρκεια των μαθητών =αναγνωρίζεται ως ένας από του τομείς ατομικής επάρκειας μαζί με το νοητικό και τον σωματικό ---συχνά η κοινωνική επάρκεια συγχέεται με τις κοινωνικές δεξιότητες αλλά η πρώτη έννοια είναι αξιολογικός όρος που αναφέρεται στη συνολική κοινωνική αποτελεσματικότητα του ατόμου ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε συγκριμένες συμπεριφορές βάσει των οποίων κρίνεται η κοινωνική επάρκεια ---οι κοινωνιομετρικές τεχνικές =είναι μέσα αξιολόγησης κοινωνικής επάρκειας χρησιμεύουν ως δείκτες επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των παιδιών τα οποία είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν διάφορα συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς ---πολλές έρευνες δείχνουν ότι τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις κατά την παιδική ηλικία είναι δυνατόν να προβλέψουν μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή

31 πιο συγκεκριμένα ---η έλλειψη δημοτικότητας συνδέθηκε με τη νεανική παραπτωματικότητα, η δε εγκατάλειψη του σχολείου συνδέθηκε με ψυχολογικά προβλήματα στην εφηβεία ---η συγκέντρωση πληροφοριών από την ομάδα των συνομηλίκων εκτός από την αξιολόγηση της κοινωνικής θέσης στην τάξη, επιτρέπει την ανίχνευση δυναμικών στοιχείων στο πλαίσιο της ομάδας τα οποία δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή/ αξιολογητή ---δεδομένης της σημασίας της παιδικής φιλίας για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών η κατανόηση αυτών των δυναμικών στοιχείων είναι πιθανό να οδηγήσει στην κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις στην παιδική ηλικία συνδέονται με αρνητικά αποτελέσματα στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή (Merrell, 2000)

32 Tεχνικές = Α) επιλογή συνομηλίκων οι μαθητές επιλέγουν συμμαθητές σύμφωνα με μερικά κριτήρια τα οποία ορίζονται μέσω ερωτήσεων π.χ. με ποιόν θα ήθελες να παίζεις, να διαβάζεις, να κάνεις παρέα κλπ ---οι προτιμήσεις των παιδιών και η δυναμική της ομάδας απεικονίζονται στα κοινωνιογράμματα sociograms της τάξης με βάση των αριθμό των προτιμήσεων που λαμβάνει κάθε παιδί στην τάξη του ορίζονται-διακρίνονται οι αστέρες, τα δημοφιλή παιδιά με τις περισσότερες προτιμήσεις, τα απομονωμένα παιδιά, τα λιγότερο δημοφιλή που έχουν ελάχιστες προτιμήσεις παράλληλα γίνονται εμφανή οι κλίκες που απαρτίζονται από παιδιά τα οποία προτιμώνται μεταξύ τους και τα σχίσματα τα οποία υπάρχουν σε μια τάξη όπου υπάρχουν δύο η περισσότερες κλίκες

33 Β) αξιολόγηση κάθε συμμαθητή από τους συνομήλικους ξεχωριστά = peer rating κλίμακα αριθμητική για τα μεγαλύτερα παιδιά ποιοτική για τα μικρότερα με χρήση εκφράσεων προσώπων που δείχνουν δυσαρέσκεια ή ευαρέσκεια ---τα παιδιά αξιολογούν τους συμμαθητές τους με συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως ποιόν θα ήθελες για φίλο σου ποιος τσακώνεται ή θυμώνει πολύ, ποιος τα πηγαίνει καλά με τον δάσκαλο του Γ) θεατρικό έργο τάξης class play =μορφή θεατρικού έργου που περιλαμβάνει 15 θετικούς και 15 αρνητικούς ρόλους από όπου όμως προκύπτουν 3 τύποι κοινωνικότητας [κοινωνικός-ηγετικός, επιθετικόςδιαταρρακτικός, ευαίσθητος-απομονωμένος] τα παιδιά αναθέτουν στους συμμαθητές τους αυτούς τους ρόλους σύμφωνα με ένα υποθετικό σενάριο για κάθε παιδί υπολογίζεται το % των αρνητικών ρόλων που συγκέντρωσε από τη διαδικασία (η τεχνική αυτή δέχθηκε έντονη κριτική)

34 Δ) Μάντεψε ποιος = guess who = στους μαθητές της τάξης παρουσιάζονται σύντομες περιγραφές συμπεριφορών (μάντεψε ποιος θυμώνει εύκολα ή τσακώνεται με τα άλλα παιδιά, ποιος είναι αυτός που κανείς δεν γνωρίζει καλά, μάντεψε ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής) και εκείνοι αναφέρουν 2 ή 3 συμμαθητές που θεωρούν ότι αυτές οι περιγραφές τους ταιριάζουν καλύτερα ---το περιεχόμενο αυτών των ερωτήσεων ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς, ή τους ερευνητές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τα οποία ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν η βαθμολόγηση γίνεται με την καταγραφή συχνοτήτων (πόσες φορές αναφέρεται το όνομα του κάθε παιδιού) για κάθε ερώτηση ή για κατηγορίες χαρακτηριστικών (π.χ. δημοτικότητα, αντικοινωνικότητα, ευγένεια) Ε) χρήση φωτογραφιών =οι μαθητές απαντούν σε διάφορες ερωτήσεις κάνοντας χρήση φωτογραφιών (π.χ. ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής.ο τάδε)

35 Κλίμακες αυτοαναφοράς = youth self report YSR -αποτελεί μέρος του συστήματος αξιολόγησης του Achenbach απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας και απαιτεί επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας Ε δημοτικού αποτελείται από 126 ερωτήσεις και χωρίζεται, σε δύο μέρη το α) μέρος περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις οι οποίες ζητούν από το παιδί πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα του, τα χόμπι του, τις σχέσεις του με την οικογένεια, με τους συνομηλίκους καθώς και τη σχολική του επίδοση Β) στο β μέρος (119 ερωτήσεις) το παιδί αναφέρει σε κλίμακα τριών διαστάσεων κατά πόσον ισχύουν μια σειρά περιγραφικών χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών τα 103 από αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε προβλήματα συμπεριφοράς και τα υπόλοιπα 16 σε κοινωνικά επιθυμητές και αναμενόμενες συμπεριφορές -τα προβλήματα συμπεριφοράς αναλύονται με βάση τους δύο ευρύτερους άξονες της εσωτερίκευσης-εξωτερίκευσης και τις 8 επιμέρους διαστάσεις συνδρομα

36 Άλλες = Κλίμακες αυτό-αναφοράς = behavior assessment system for children-self report of personality (BASC-SRP, Reynolds & Kamphaus 1992) Υπάρχουν δύο εκδοχές = του SPR-C για παιδιά 8-11 ετών, και το SRP-A για εφήβους ετών ---το SRP-A περιλαμβάνει 14 κλίμακες = δέκα κλινικές & 4 κλίμακες προσαρμοστικότητας [το SRP-C έχει μία κλινική και μία κλίμακα προσαρμοστικότητας λιγότερες] οι οποίες εντάσσονται σε 4 βασικές διαστάσεις- άξονες [κλινική δυσπροσαρμογή, σχολική δυσπροσαρμογή, προσωπική προσαρμογή και δείκτης συναισθηματικών συμπτωμάτων] δύο ακόμη υποκλίμακες που δεν εντάσσονται σε κάποιον από τους παραπάνω άξονες αξιολογούν κατάθλιψη και τα αισθήματα ανεπάρκειας

37 ---η κλινική δυσπροσαρμογή περιλαμβάνει κλίμακες για την αξιολόγηση του άγχους, του κοινωνικού άγχους, των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, του ενδοπροσωπικού/ εξωπροσωπικού ελέγχου και των άτυπων συμπτωμάτων της συμπεριφοράς ----η σχολική δυσπροσαρμογή καταγράφεται ως στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς αλλά και η τάση του παιδιού να αναζητά τη δράση και τον κίνδυνο ---η προσωπική προσαρμογή αξιολογεί τη σχέση με τους γονείς, τις άλλες διαπροσωπικές σχέσεις, την αυτοεκτίμηση και τη στήριξη στον εαυτό ---τέλος ο δείκτης συναισθηματικών συμπτωμάτων είναι ένας συνοπτικός δείκτης συναισθηματικών διαταραχών που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δείκτης γενικής ψυχοπαθολογίας

38 Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων = νοούνται οι προσπάθειες του ατόμου τόσο σε γνωστικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο να διευθετήσει τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις της αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον που εκτιμάται ότι θέτουν σε δοκιμασία ή ξεπερνούν τις δυνατότητες του ---για τη μελέτη αντιμετώπισης των στρεσογόνων παραγόντων στην καθημερινή ζωή οι Lazarus & Folkman 1984b, κατασκεύασαν την κλίμακα ways of coping η κλίμακα αυτή προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα για παιδιά και εφήβους (Μπεζεβέγκης 1996 & Καραδήμας 1998) ---η κλίμακα ΣΑΚΑ για παιδιά και εφήβους ετών αποτελείται από 35 προτάσεις-στρατηγικές (38 για ενήλικες)-οι εξεταζόμενοι καλούνται να σκεφτούν και να καταγράψουν μια πρόσφατη αγχογόνο κατάσταση και να περιγράψουν σε μια κλίμακα 4 διαβαθμίσεων (από 0=ποτέ έως 3=πάντα) τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποίησαν την καθεμία από τις αναφερόμενες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση

39 ---στην ελληνική στάθμιση για την παιδική και την εφηβική ηλικία διακρίνονται δύο βασικές διαστάσεις = η αντιμετώπιση και η αποφυγή του προβλήματος --στην διάσταση αντιμετώπιση εντάσσονται 3 παράγοντες = αναζήτηση οικογενειακής στήριξης, λύση προβλήματος και αναζήτηση κοινωνικής στήριξης --στην διάσταση αποφυγής εντάσσονται 4 παράγοντες = συμπεριφορική αποφυγή, αδυναμία/παραίτηση, απομόνωση/απόσυρση και αναθεώρηση/επανεκτίμηση --στην ελληνική στάθμιση για τους ενήλικες ήταν 5 οι παράγοντες = θετική προσέγγιση, αναζήτηση κοινωνικής στήριξης, ευχολόγια, ονειροπόληση, αποφυγή/διαφυγή και διεκδικητική επίλυση του προβλήματος --οι στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινής ζωής αποτελούν δείκτες της ικανότητας προσαρμογής του ατόμου στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος

40 Ερωτηματολόγια κατάθλιψης = αξιολόγηση παιδικής κατάθλιψης μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τα ίδια τα παιδιά ---άλλοι τρόποι είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς η κλινική συνέντευξη με το παιδί, οι κοινωνιομετρικές τεχνικές καθώς και τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών όπως το teacher affect rating (Catwell, 1983) scale & teacher nomination inventory of depression (Lefkowitz & Testiny, 1980) ---το πιο διαδεδομένο μέσο αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της κατάθλιψης είναι το children s Depression Inventory (CDI, Kovacs & Beck, 1977)το οποίο αποτελεί προσαρμογή του Beck s Depression Inventory (BDI) για την παιδική και εφηβική ηλικία ---το CDI = 27 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αναφέρονται σε συμπτώματα κατάθλιψης όπως θλίψη, ανηδονία, αυτοκτονικός ιδεασμός, διαταραχές ύπνου κάθε ερώτηση αποτελείται από 3 προτάσεις από τις οποίες το παιδί σημειώνει εκείνη που περιγράφει καλύτερα τη δική του κατάσταση η επιλογή του παιδιού βαθμολογείται με 0-2 μονάδες π.χ. αισθάνομαι Δ (2μον), αισθάνομαι κάπως Δ (1μον)

41 Reynolds 1989 =έχει κατασκευάσει δύο κλίμακες αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της κατάθλιψης = Reynolds child depression scale για παιδιά 8-12 ετών Reynolds adolescents depression scale για εφήβους ετών ---οι κλίμακες περιλαμβάνουν 30 ερωτήσεις που αναφέρονται σε συμπτώματα κατάθλιψης η συχνότητα των οποίων βαθμολογούνται σε κλίμακα τεσσάρων διαβαθμίσεων οι ερωτήσεις άλλοτε δηλώνουν την ύπαρξη του ενός συμπτώματος και άλλοτε την απουσία του

42 Ακολουθεί παρουσίαση παραδείγματος ανυπακοής με λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς

43 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---οι πρώτες προσπάθειες για τη συστηματική εφαρμογή ψυχοδιαγνωστικών μέσων στο εκπαιδευτικό χώρο με αξιολόγηση της μαθησιακής ικανότητας καταγράφηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές του 19ου αιώνα J.M.Rice = κατέκρινε τις αδυναμίες του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος στηλιτεύοντας την εκπαιδευτική πολιτική τις συνθήκες μάθησης στα σχολεία την επαγγελματική ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων και το γεγονός ότι η εκπαιδευτική πράξη σε μεγάλο βαθμό στηριζόταν σε μη τεκμηριωμένες προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις των φορέων της εκπαίδευσης ---μία δεκαετία αργότερα άρχισε η χρήση επιστημονικών & τεκμηριωμένων μέσων οthorndike και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν τα πρώτα σταθμισμένα τεστ επίδοσης για την αριθμητική, την έκθεση και τη ζωγραφική και την ορθογραφία

44 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Τα επόμενα χρόνια η χρήση των σταθμισμένων τεστ επίδοσης καθιερώθηκε στο χώρο αφού αναγνωρίστηκε η συμβολή τους αφενός στον εντοπισμό και στη στήριξη παιδιών με μαθησιακές αδυναμίες ή ιδιαίτερες ικανότητες και αφετέρου στην εκπαιδευτική έρευνα στα πορίσματα της οποίας βασίστηκε και συνεχίζει να βασίζεται ο σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαιδευτικής πολιτικής γενικότερα

45 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---τα περισσότερα διαγνωστικά τεστ επίδοσης η αξιολόγησης μαθησιακών και άλλων ικανοτήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα ανήκουν σε ένα από τα παρακάτω μοντέλα αξιολόγησης 1. Αξιολόγηση των ατομικών προφίλ επίδοσης με βάση την προσέγγιση της εκτίμησης των ατομικών και ενδοατομικών διαφορών 2. Αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένους μαθησιακούςσυμπεριφορικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται για κάθε μαθησιακό τομέα 3. Αξιολόγηση με βάση τις ελλείψεις των μαθητών σε βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 4. Αξιολόγηση με βάση τον τύπο των σφαλμάτων που διαπράττουν οι μαθητές σε διάφορους μαθησιακούς τομείς

46 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές των διαγνωστικών αυτών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη είναι η χρήση τους στην αξιολόγηση της μαθησιακής ετοιμότητας των παιδιών κατά την είσοδο τους στη σχολική ηλικία = Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει ήδη από την προσχολική ηλικία και έχει προγνωστική αξία όσον αφορά το βαθμό της γνωστικής κυρίως ωριμότητας και της δυνατότητας κάθε παιδιού να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής

47 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα = Αθηνά τεστ (Παρασκευόπουλος και συν., 1998) Μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) με τίτλο «Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών ανιχνευτικών εργαλείων των μαθησιακών δυσκολιών» ---ο φορέας υλοποίησης ήταν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπ. Κρήτης, & το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών υπεύθυνος του έργου καθηγητής Κ. Πόρποδας

48 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας α. Εργαλείο ανίχνευσης & διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο & Α+Β Δημοτικού = αξιολογεί παραμέτρους αναγνωστικής λειτουργίας (5,2 έως 6,2 ετών) συμβάλλει στη διαγνωστική αξιολόγηση του επίπεδου ανάπτυξης των βασικών γνωστικο-γλωσσικών παραγόντων που θεωρούνται ότι αποτελούν προϋποθέσεις της μετέπειτα εκμάθησης της ανάγνωσης --το τεστ αποτελείται από 9 δοκιμασίες οι οποίες αξιολογούν 4 βασικές διαστάσεις που υποστηρίζουν την αναγνωστική λειτουργία της ελληνικής γλώσσας ---αποκωδικοποίηση, κατανόηση φωνολογική επίγνωση βραχύχρονη μνήμη φωνολογικών πληροφοριών

49 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Β. εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο γραπτό λόγο των μαθητών Γ-ΣΤ δημοτικού (Πόρποδας, Διακογιώργη, Δημάκος & Καραντζής) -αξιολογεί τις δυσκολίες στην παραγωγή και επεξεργασία του γραπτού λόγου απευθύνεται σε μαθητές των Γ, Δ, Ε, & ΣΤ τάξεων του δημοτικού σχολείου Περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες τη δοκιμασία παραγωγής γραπτού λόγου όπου ο μαθητής καλείται να γράψει μία ιστορία αφού παρατηρήσει 4 εικόνες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Η δοκιμασία της επεξεργασίας γραπτού λόγου περιλαμβάνει τη δοκιμασία αποκατάσταση αποδομημένης πρότασης και αποκατάσταση αποδομημένου κειμένου όπου δίνεται στον μαθητή ένα κείμενο με προτάσεις σε ανακατεμένες σειρές και εκείνος καλείται να τις διαβάσει και να τις βάλει στη σωστή σειρά σύμφωνα με συντακτικά και νοητικά κριτήρια και στην συνέχεια θα πρέπει να τα αντιγράψει

50 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Γ. Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών λόγου και ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής ομιλίας (Οικονόμου, Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς & Βαρλοκώστα) =αξιολογεί την γλωσσική ανάπτυξη της προσχολικής ηλικίας, ανιχνεύει δυσκολίες στον προφορικό λόγο που συνδέονται με μεταγενέστερες μαθησιακές δυσκολίες εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την παροχή έγκαιρης παρέμβασης ---το τεστ αποτελείται από την κλίμακα αφήγησης η οποία περιλαμβάνει μια αναλυτική εκτίμηση της δομής του αφηγηματικού λόγου των παιδιών, την κλίμακα κατονομασίας η οποία παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου και την κλίμακα κατανόησης αντικειμένων και εικόνων η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στην κλίμακα κατονομασίας καθώς αποτελεί έργο που απαιτεί λεκτική απόκριση

51 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Δ. Εργαλείο ανίχνευσης και Δ Διαταραχών μνήμης στο νηπιαγωγείο & στο Δημοτικό ή τεστ μνήμης (Μπεζεβέγκης Οικονόμου & Μυλωνάς) =στοχεύει στον εντοπισμό παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες μνήμης στην προσχολική ηλικία και στο Δημοτικό σχολείο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών με διαφοροποιημένο υλικό για παιδιά 5-8 και 9-12 ετών ---το τεστ περιλαμβάνει κλίμακα λεκτικής και οπτικής μνήμης κλίμακα ανάκλησης ιστοριών κλίμακα ανάκλησης οπτικών πληροφοριών ---η υποκλίμακα λεκτικής μνήμης εξετάζει την ικανότητα ανάκλησης ενός σύντομου καταλόγου λέξεων που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και η υποκλίμακα οπτικής μνήμης εξετάζει την ικανότητα ανάκλησης των θέσεων ενός αριθμού μαρκών ενός χρώματος που ο εξεταστής έχει τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις πάνω σε ένα πλαίσιο με φατνία Οι επόμενες κλίμακες είναι λεπτομερέστερες κλίμακες λεκτικής & οπτικής μνήμης που εξετάζουν διεξοδικά χαρακτηριστικά και βαθμό σοβαρότητας των μνημονικών δυσκολιών

52 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---η κλίμακα ανάκλησης ιστοριών εξετάζει την ικανότητα του παιδιού σχετικά με την ικανότητα ανάκλησης ιστοριών ---η κλίμακα ανάκλησης οπτικών πληροφοριών εξετάζει την ικανότητα για ανάκληση θέσεων ενός αριθμού μαρκών δύο χρωμάτων που εξεταστής έχει τοποθετήσει σε ένα σύνθετο πλαίσιο Ε. Εργαλείο Ανίχνευσης & Διερεύνησης Διαταραχών της Διαδικασίας της Μάθησης& της Κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο & το Δημοτικό (Οικονόμου Μπεζεβέγκης Μυλωνάς & Πολυχρόνη) = αξιολογεί τις δυσκολίες στην εκμάθηση λεκτικών πληροφοριών και την κατανόηση αντιληπτικών και εννοιολογικών σχέσεων απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών αποτελείται από την κλίμακα μάθησης η οποία μέσω ενός καταλόγου λέξεων με δύο ή 3 εννοιολογικές κατηγορίες αξιολογεί το εύρος της προσοχής, την ικανότητα εννοιολογικής οργάνωσης την ικανότητα ελεύθερης ανάκλησης & ανάκλησης με υποβοήθηση τη διατήρηση της πληροφορίας στη μνήμη & την ικανότητα διάκρισης πληροφοριών που έχουν δοθεί από άλλες που δεν έχουν δοθεί και την κλίμακα κατηγοριοποίησης η οποία αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να δημιουργεί ομάδες-κατηγορίες βάσει διαφορετικών αντιληπτικών και εννοιολογικών διαστάσεων των αντικειμένων

53 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ΣΤ. Τεστ Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών προσχολικής & σχολικής ηλικίας (Χατζηχρήστου Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκη & Μυλωνάς) = εντοπίζει δεξιότητες ή ελλείμματα στον κοινωνικό συναισθηματικό τομέα και την σχολική προσαρμογή και ανιχνεύει δυσκολίες ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής το τεστ δίνει την δυνατότητα να αξιολογηθούν τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με δυσκολίες μάθησης & να εντοπιστούν χαρακτηριστικά του ψυχοκοινωνικού προφίλ σε παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες ---απαρτίζεται από 3 κλίμακες για παιδιά (4-6) ετών, για παιδιά (7-12) ετών και κλίμακα αυτοαναφοράς για παιδιά σχολικής ηλικίας ---οι πρώτες δύο κλίμακες συμπληρώνονται από εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής & σχολικής ηλικίας ενώ η Τρίτη από τα ίδια τα παιδιά οι τομείς που αξιολογεί το τεστ είναι η κοινωνική επάρκεια, η σχολική επάρκεια, η συναισθηματική επάρκεια, τα προβλήματα συμπεριφοράς & η αυτοαντίληψη

54 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Ζ. τεστ ανάγνωσης (Παντελιάδου & Αντωνίου) αξιολογεί επιμέρους διαστάσεις της αναγνωστικής δεξιότητας μαθητών Γ Δημοτικού μέχρι Γ Γυμνασίου ---το τεστ περιλαμβάνει 10 δοκιμασίες που αξιολογούν 4 άξονες της αναγνωστικής λειτουργίας [αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, μορφολογία σύνταξη και κατανόηση] Η. Εργαλείο Ανίχνευσης & διερεύνησης των επιτελικών λειτουργιών στις Α-Ε τάξεις του Δημοτικού (Σίμος, Μουζάκη & Σιδερίδης) =στοχεύει να εντοπίσει ενδεχόμενες δυσκολίες μάθησης και να αξιολογήσει πιθανά ελλείμματα σε επιμέρους γνωστικούς τομείς που συμβάλλουν στην εμφάνιση των ελ λόγω δυσκολιών το τεστ απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 6-10 ετών περιλαμβάνει δοκιμασίες που εξετάζουν την ικανότητα σχεδιασμού, την άσκηση γνωστικού ελέγχου & επίλυσης προβλημάτων σε μη λεκτικά πλαίσια τη δεξιότητα εφαρμογής μιας σύνθετης στρατηγικής επιλογής απαντήσεων σε προκαθορισμένα λεκτικά ερεθίσματα και την επαγωγική αναλυτική και συνθετική σε λεκτικά και μη λεκτικά πλαίσια

55 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Θ. Εργαλείο Ανίχνευσης & Διερεύνησης της προσοχής και της Συγκέντρωσης και Προσοχής στο Δημοτικό σχολείο (ΑΣΥΠ Σίμος Μουζάκη & Σιδερίδης) =ανιχνεύει ενδεχόμενες δυσκολίες προσοχής και συγκέντρωσης και αξιολογεί λεπτομερώς ενδεχόμενες αδυναμίες στη διάρκεια και το εύρος της προσοχής και της συγκέντρωσης (6-10) ετών =οι δοκιμασίες ΑΣΥΠ αξιολογούν την παρατεταμένη ακουστική προσοχή, την παρατεταμένη οπτική προσοχή το εύρος της ακουστικής προσοχής το εύρος της οπτικής προσοχής με το ΑΣΥΠ καθίσταται εφικτή η εξέταση μαθητών με αισθητηριακά ελλείμματα με αναπτυξιακά ελλείμματα λόγου και αλλοδαπών μαθητών που μαθαίνουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

56 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Ι. Λογισμικό Ανίχνευσης μαθησιακών δεξιοτήτων και Αδυναμιών (Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας) καλύπτει μαθησιακό πληθυσμό από Β Δημοτικού-Β Γυμνασίου ---το τεστ καλύπτει εύρος δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον γραπτό λόγο και αποτελούν δείκτες μαθησιακής αξιολόγησης συγκεκριμένα αξιολογεί ορθογραφία μορφοσυντακτική επεξεργασία, κατανόηση προφορικού λόγου κατανόηση γραπτού κειμένου λεξιλόγιο μη λεκτική νοητική ικανότητα μνήμη εργασίας και αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής ---το ΛΑΜΔΑ χορηγείται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής

57 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Αξιολόγηση Βάση αναλυτικού προγράμματος = CBM =κύριος στόχος η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στρέφοντας την αξιολόγηση όχι πλέον αποκλειστικά στο μαθητή αλλά στην αλληλεπίδραση του με τη διδακτική διαδικασία ---το σύστημα CBM προβλέπει τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή και την με =αρχική εκτίμηση, στόχος με επιδιωκώμενη βελτίωση της επίδοσης του παιδιού έως το τέλος της σχολικής χρονιάς ---Η αποτελεσματικότητα του συστήματος CBM υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδομένα που επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της ανάγνωσης & της ορθογραφίας

58 Τέλος Ενότητας

Σεμινάριο Επιμόρφωσης

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 01-03-2014 (3 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σύνοψη Μαθησιακών Δυσκολιών Διεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση και Εκπαίδευση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Προσαρμογές αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά»

«Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» «Μαθησιακές δυσκολίες και παραβατική συμπεριφορά» Θεοδώρα Πάσχου α.μ 12181 Τμήμα Λογοθεραπείας-Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Εισαγωγικές επισημάνσεις 1) η εκδήλωση διαταραχών στην κατάκτηση μαθησιακών δεξιοτήτων προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας

Νοημοσύνη. Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας Νοημοσύνη Μπορεί να μετρηθεί; Βασίλειος Κωτούλας 2 η Περιφέρεια ΔΕ Καρδίτσας S Αμφισβήτηση S Αξιολόγηση της νοημοσύνης (Νασιάκου, (1980): Νοημοσύνη είναι ό,τι μετρούν τα τεστ νοημοσύνης) S Τρόπος αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Τμήμα Λογοθεραπείας ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑΤΕΣΤ ΣΕ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΡΩΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας από τις

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Νευροψυχολογία του Παιδιού Διδάσκων: Α.Β. Καραπέτσας

Κλινική Νευροψυχολογία του Παιδιού Διδάσκων: Α.Β. Καραπέτσας WECHLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN III (WISC -III) Κλινική Νευροψυχολογία του Παιδιού Διδάσκων: Α.Β. Καραπέτσας Υποκλίμακες του WISC Λεκτικές υποκλίμακες Πληροφορίες Λεξιλόγιο Ομοιότητες Κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ 1 ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πρόγραμμα ειδίκευσης στη συστημική διάγνωση που προσφέρει το Λόγω Ψυχής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά

Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας με θέμα: Προσέγγιση των Μαθησιακών Δυσκολιών και Εφαρμογή του Τεστ Αθηνά Ιωάννινα Νοέμβριος2012 Επόπτης καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Εκπονήτριες: Αρμυριώτη Βασιλική (11071)

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠEPIEXOMENA Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 27 M. Zαφειροπούλου Eισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ. Περ. ΠΕ Καρδίτσας vaskotoulas@sch.gr http://dipe.kar.sch.gr/grss Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Δομή Εισήγησης Ορισμός - Χαρακτηριστικά Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα;

Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τι Είναι η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητα; Τα κύρια συμπτώματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ είναι η εκδήλωση συμπτωμάτων απροσεξίας, υπερκινητικότητας και/ή παρορμητικότητας σε βαθμό δυσανάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος

Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Φοιτήτρια: Τσαρκοβίστα Βικτώρια (Α.Μ. 12517) Επιβλέπων καθηγητής: Χριστοδουλίδης Παύλος Tα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν προβλήματα στις βασικές ψυχολογικές διαδικασίες που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Δρ. Αναστασία Κουμούλα Παιδοψυχίατρος Συντ. Διευθύντρια Τμ. Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων Διευθύντρια ψυχιατρικού Τομέα Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία

Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ειδικά Θέματα Διδακτικής Εννοιών της Φυσικής για την Προσχολική Ηλικία Ενότητα 1η: Παιδιά, Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, Εκπαίδευση Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΛΥΔΙΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ιστορική αναδρομή Ο πρώτος που αναγνώρισε αυτό το σύνδρομο ήταν ο John Langdon Down, το 1866. Μέχρι τα μέσα του 20 ου αιώνα, η αιτία που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης»

«Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» «Η απασχόληση Ψυχολόγων και Παιδαγωγών στις δράσεις της Ιατρικής Παρέμβασης» ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Η Ιατρική Παρέμβαση (Medical Intervention -Med.In) είναι μια Ελληνική ιατρική οργάνωση αρωγής με δράσεις εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες: δυγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον

Μαθησιακές Δυσκολίες: δυγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Μαθησιακές Δυσκολίες: δυγλωσσία και πολυγλωσσικό περιβάλλον Ενότητα 3:Πρώιμη διάγνωση και χαρακτηριστικά των μαθησιακών δυσκολιών από την προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές;

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Τεχνικές για την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής Ευγενία Νιάκα Σχολική Σύμβουλος Πώς μαθαίνουν οι μαθητές; Οι μαθητές δεν απορροφούν «σαν σφουγγάρια», ούτε αποδέχονται άκριτα κάθε νέα πληροφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 1: Προσέλκυση Προσωπικού Δημήτριος Σταυρουλάκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός M.Ed. Μονάδα Διαταραχών Προσοχής, Υπερκινητικότητας & Μάθησης Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Ενότητα 2: Βασικό Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρυσή Κ. Καραπαναγιώτη Τμήμα Χημείας Αντικείμενο και Αναγκαιότητα Μετασχηματισμός της φυσικοεπιστημονικής γνώσης στη σχολική της εκδοχή.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση" και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Σπουδάστρια: Ευθυμίου Μαρία Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία Λίγα λόγια για την εργασία Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες, σήμερα, αποτελούν μια πολύ συνηθισμένη κατάσταση στο σχολείο. Ωστόσο πολλά

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση

Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Τίτλος εργασίας: Θεραπευτικές παρεμβάσεις στη διαταραχή του αυτιστικού φάσματος: βιβλιογραφική ανασκόπηση Επιβλέπων καθηγητής: ΝΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΑΛΟΥ ΑΓΛΑΪΑ Α.Μ: 12514 Τι είναι ο αυτισμός; Είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενότητα # 3: Αριθμητικά Περιγραφικά Μέτρα Εβελίνα Κοσσιέρη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΑΔΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Δυο προσεγγίσεις που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Νέο Πρόγραμμα iuσπcdcddccscsdcscsουδών Νηπιαγωγείου Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ δεξιοτήτων & νοημοσύνης. Επιμέλεια : Αργυρίου Αντώνης Διευθυντής ΓΕ.Λ. Μαγούλας Χημικός, M.Ed., M.I.S. -Σύμβουλος ΣΕ.Π

Τεστ δεξιοτήτων & νοημοσύνης. Επιμέλεια : Αργυρίου Αντώνης Διευθυντής ΓΕ.Λ. Μαγούλας Χημικός, M.Ed., M.I.S. -Σύμβουλος ΣΕ.Π Τεστ δεξιοτήτων & νοημοσύνης Επιμέλεια : Αργυρίου Αντώνης Διευθυντής ΓΕ.Λ. Μαγούλας Χημικός, M.Ed., M.I.S. -Σύμβουλος ΣΕ.Π 1 Τεστ δεξιοτήτων & νοημοσύνης 2 Τεστ δεξιοτήτων & νοημοσύνης 3 Τεστ δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών

Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών Σημειώσεις Αξιολόγηση μαθητών με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Διερεύνηση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών Πρακτικό για το ποιοι μαθητές φοιτούν στο Τμήμα Ένταξης Συντάσσεται Πρακτικό Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 10: Ασφάλεια εργαζομένων Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 5: Επιλογή προσωπικού Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού

Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού Δημιουργική Μέθοδος ρυθμικού και θεατρικού παιχνιδιού ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΑΝ Γαλάνη Μαρία (Μάρω) PhD Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα εκπαίδευσης

πρόγραμμα εκπαίδευσης πρόγραμμα εκπαίδευσης στις μαθησιακέςδυσκολίες Υπεύθυνη: Δρ. Κατερίνα Μανιαδάκη Ψυχολόγος Επίκ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθήνας Κάθε Τετάρτη, 20.30-22.00 με έναρξη στις 3 Μαρτίου 2010 και διάρκεια 8 μήνες Ψυχολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP

Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Συµφωνία Επιχορήγησης No: 2008 4466 / 001 001 Έργο No. 143512-BG-2008-KA2-KA2MP Αυτό το έργο έχει χρηµατοδοτηθεί µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών για Κωφούς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

«Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή)

«Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή) «Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή) Τι είναι, τι δεν είναι, τι μπορούμε να κάνουμε για το παιδί Παναγιώτης Σίμος, Ph.D. Επίκτητη vs. Αναπτυξιακή δυσκολία ανάγνωσης Δυσλεξία vs. «φτωχή» αναγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων «Πρόγραμμα κατάρτισης στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (Συμπτωματολογία Αξιολόγηση Παρέμβαση)». Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση

Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Διά βίου μάθηση και εκπαίδευση Ενότητα 4 η : Εννοιολογικοί Προσδιορισμοί IV Εκπαίδευση ενηλίκων & επαγγελματική κατάρτιση Θανάσης Καραλής Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο

Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Αναγνώριση και Διεκδίκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών σε Σχέση με την Πίστη σε Ένα Δίκαιο Κόσμο Χρύσα Μαλανδράκη, Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03

«Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 «Η αξιολόγηση των μαθητών ως παιδαγωγική πράξη» Εισηγητής: Π. Λ. Θεοδωρόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ03 Παιδαγωγική πράξη: Ενέργεια που σχετίζεται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών (μαθητών). Διαπαιδαγώγηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ Ενότητα 4. Μέθοδοι διδασκαλίας Μπαρκούκης Βασίλειος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Το έντυπο «Φοιτητές με Δυσλεξία» απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 7η: Νοητική Υστέρηση Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων. Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 3: Ανάλυση και περιγραφή θέσης εργασίας Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΠΑΤΗ Δρ.Σχολικής Ψυχολογίας Παν/μιου Αθηνών Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής & Οικογενειακή Θεραπεύτρια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΠ-Υ Ευρήματα μελετών (Ηannafin

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία

Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Προβλήματα ομιλίας στην παιδική ηλικία Το μικρό μας δεν μιλάει όπως τα άλλα παιδιά της ηλικίας του. Τι μπορεί να συμβαίνει; Το κοινωνικό περιβάλλον, οι συνθήκες ζωής, και οι παραδόσεις επηρεάζουν θετικά

Διαβάστε περισσότερα

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας

Έχουν σα στόχο να αξιολογήσουν με ποιοτικά κυρίως κριτήρια την επίδοση του μαθητή/τριας. Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας ΤΥΠΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Έχουν σα στόχο να «μετρήσουν» την επίδοση του μαθητή/τριας Δίνεται έμφαση κυρίως στις γραπτές δοκιμασίες Το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1203-2014 (4 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1203-2014 (4 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 1203-2014 (4 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σωτηρία Τζιβινίκου

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 180 ώρες (40 ώρες θεωρία, 50 ώρες εποπτεία, 90 ώρες πρακτική)

Διάρκεια: 180 ώρες (40 ώρες θεωρία, 50 ώρες εποπτεία, 90 ώρες πρακτική) ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ: Rorschach, Thematic Apperception Test T.A.T., Children s Apperception Test C.A.T., Ιχνογράφημα, Μύθοι της Duss, Συμπλήρωση Προτάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ρ Ψ Η ΚΟ Ρ Π Α Π α ι δ ο ψ υ χ ί α τ ρ ο ς

Τ Ε Ρ Ψ Η ΚΟ Ρ Π Α Π α ι δ ο ψ υ χ ί α τ ρ ο ς Τ Ε Ρ Ψ Η ΚΟ Ρ Π Α Π α ι δ ο ψ υ χ ί α τ ρ ο ς Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ Μονάδα Διαταραχών Προσοχής, Υπερκινητικότητας και Μάθησης Νοσ. Παίδων «Π&Α Κυριακού» Γενικά... Η ικανότητα προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη

Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας. Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Παρουσίαση πτυχιακής εργασίας Γιώτη Κωνσταντίνα Φρογάκη Ήρα-Αφροδίτη Περιεχόμενα Εισαγωγή Γνώση και κατανόηση του αυτισμού Διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση του αυτισμού Βασικές αρχές αποτελεσματικής

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα