Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 5: Αξιολόγηση Συμπεριφοράς & Αξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας. Βασιλική Γιαννούλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 5: Αξιολόγηση Συμπεριφοράς & Αξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας. Βασιλική Γιαννούλη"

Transcript

1 Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 5: Αξιολόγηση Συμπεριφοράς & Αξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς. 2

3 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 3

4 ---για μικρότερα παιδιά γίνεται αξιολόγηση πληροφοριών από γονείς, εκπαιδευτικούς, συνομήλικους, από τα ίδια τα παιδιά ---η αξιολόγηση γίνεται στο δομημένο πλαίσιο του σχολείου έχοντας ως σημείο αναφοράς την ευρύτερη ομάδα των συνομηλίκων ---η αξιολόγηση από εκπαιδευτικό είναι ακριβής ( Martin 1988) αλλά και οι γονείς μπορεί να παρέχουν διεξοδικές αναφορές της συμπεριφοράς (Daniel 1993) ---η συνάφεια των αξιολογήσεων από γονείς και εκπαιδευτικούς είναι από χαμηλή έως μέτρια με αυξητική τάση καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν (μετά την προσχολική ηλικία) ---επίσης η συμφωνία γονέων και εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη (r=.05) όταν αξιολογούνται εξωτερικευμένα προβλήματα και κοινωνικές δεξιότητες παρά όταν αξιολογούνται εσωτερικευμένα προβλήματα όπως άγχος και κατάθλιψη

5 ---τα ίδια τα παιδιά θεωρούνται σημαντική πηγή πληροφοριών παρά το γεγονός ότι συχνά δεν είναι σε θέση να δώσουν ακριβείς αναφορές για τη συμπεριφορά, τα συναισθήματα και τη γενικότερη προσαρμογή τους [π.χ. τα αγόρια αναφέρουν σημαντικά λιγότερα προβλήματα διαγωγής με πιο αξιόπιστες πληροφορίες στον τομέα αυτό από πλευράς ενηλίκων] [π.χ. τα παιδιά αποτελούν έγκυρη πηγή όταν υπάρχουν εσωτερικευμένα προβλήματα όπως άγχος ή κατάθλιψη] ---τέλος σημαντικές είναι οι αναφορές της ομάδας των συνομηλίκων ιδιαίτερα κατά την παιδική και εφηβική ηλικία (Parker & Asher 1987 σε μετα-ανάλυση ερευνών-επισήμαναν την χρησιμότητα των αναφορών των συνομηλίκων στην πρόβλεψη της εξέλιξης των παιδιών σε επόμενα στάδια (η μη αποδοχή σχετίζεται με την εγκατάλειψη του σχολείου & η αναφερόμενη επιθετικότητα σχετίζεται με την παραβατικότητα)

6 Κλίμακες αξιολόγησης της συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων = κλίμακες Achenbach (Child behavior Checklist CBCL & Teacher Report Form -TRF ) CBCL & TRF = είναι σύστημα αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνει ερωτηματολόγια για γονείς και εκπαιδευτικούς, δομημένες συνεντεύξεις, μέσα καταγραφής της συμπεριφοράς μέσω παρατήρησης και κλίμακες αυτοξιολόγησης για εφήβους ---τόσο οι κλίμακες για τους γονείς όσο και για τους εκπαιδευτικούς εμφανίζουν μεγάλες ομοιότητες στο περιεχόμενο και στην βαθμολόγηση

7 ---και οι δύο αποτελούνται από 120 ερωτήσεις χαρακτηριστικά ---ο αξιολογητής σημειώνει τη συχνότητα εμφάνισης κάθε χαρακτηριστικού του παιδιού σε μία κλίμακα τριών διαβαθμίσεων (0=ποτέ, μερικές φορές=1, συχνά =2) ---εκτός από την προβληματική συμπεριφορά, η κλίμακα για τους γονείς αξιολογεί την κοινωνική επάρκεια με αντίστοιχη κλίμακα για τους εκπαιδευτικούς την προσαρμοστικότητα ---κοινωνική επάρκεια σχετίζεται με δραστηριότητες που προτιμά το παιδί με το βαθμό και το είδος των κοινωνικών σχέσεων και με τη σχολική του επίδοση ---η προσαρμοστικότητα αναφέρεται σε δεξιότητες που σχετίζονται με το σχολείο

8 ---η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κλιμάκων του CBCL & TRF πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα = α) σε επίπεδο τριών ευρύτερων διαστάσεων-κλιμάκων & β) σε επίπεδο περισσοτέρων επιμέρους κλιμάκων παραγόντων ---οι δύο γενικότερες διαστάσεις είναι η εσωτερίκευση και η εξωτερίκευση και η τρίτη είναι ο συνολικός βαθμός προβληματικής συμπεριφοράς ---τις επιμέρους κλίμακες τις συνιστούν τα οκτώ σύνδρομα τα οποία προέκυψαν από την παραγοντική ανάλυση χαρακτηριστικών-συμπτωμάτων

9 ---τα οκτώ σύνδρομα του Achenbach είναι = Επιθετική συμπεριφορά Άγχος/κατάθλιψη Διάσπαση προσοχής Παραπτωματική συμπεριφορά Κοινωνικά προβλήματα Ψυχοσωματικά συμπτώματα Σχιζοειδής σκέψη Απόσυρση ---οι αρχικοί βαθμοί μετατρέπονται σε σταθμισμένες Τ-τιμές & εκατοστιαίες τιμές ενώ υπολογίζονται συνολικά 11 δείκτες =οκτώ για τα επιμέρους σύνδρομα, δύο για την εσωτερίκευση-εξωτερίκευση και ένας συνολικός

10 Το CBCL παρέχει σταθμισμένα προφίλ για τα δύο φύλλα και τις διάφορες ηλικιακές ομάδες =2-3, 4-6, 7-11, η κλίμακα γονέων για παιδιά 2-3 ετών ήταν η τελευταία που προστέθηκε ---τα 59 από τα 99 συμπτώματα προβληματικής συμπεριφοράς του CBCL/2-3 υπάρχουν και στις άλλες κλίμακες οι κλίμακες του Achenbach του CBCL / είναι ένα πολύ αποτελεσματικό μέσο για την αξιολόγηση της παθολογικής συμπεριφοράς η κλινική του χρησιμότητα αδιαμφισβήτητη το γεγονός ότι κάποια συμπτώματα είναι καθαρά κλινικής φύσης μπορεί να κάνει γονείς και εκπαιδευτικούς επιφυλακτικούς αλλά σε γενικές γραμμές το CBCL είναι το καλύτερο υπάρχον σύστημα αξιολόγησης σοβαρών συμπτωμάτων της παιδικής ψυχοπαθολογίας αλλά και ηπιότερων προβλημάτων στο οικογενειακό ή σχολικό περιβάλλον

11 Κλίμακες Conners (1990) =σύστημα αξιολόγησης της συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων (3-17) το οποίο απαρτίζεται από 4 κλίμακες δύο για τους γονείς και δύο για τους εκπαιδευτικούς (σε πλήρη και βραχεία μορφή) ---η πλήρης μορφή των κλιμάκων Conners για γονείς περιλαμβάνει 93 ερωτήσεις και η βραχεία 48 (Conners Parent Rating Scale CPRS) ---η πλήρης μορφή του Conners Teacher Rating Scales CTRS αποτελείται από 39 ερωτήσεις και η βραχεία από η κλίμακα Conners-39 για εκπαιδευτικούς περιλαμβάνει έξι κύριες υποκλίμακες και η αντίστοιχη των γονέων Conners -48 πέντε

12 Υποκλίμακες κλιμάκων Conners για γονείς & δασκάλους ---το 1997 κυκλοφόρησε η αναθεωρημένη μορφή τεσσάρων κλιμάκων CRS-R με λιγότερες ερωτήσεις (για γονείς 80/27 για εκπαιδευτικούς 59/28) ---η αναθεωρημένη αυτή μορφή περιλαμβάνει 6 κύριες υποκλίμακες και 5 βοηθητικές μεταξύ των οποίων και κλίμακες αυτοαξιολόγησης για εφήβους Γονείς CPRS-48 Προβλήματα διαγωγής Προβλήματα μάθησης Ψυχοσωματικά συμπτώματα Παρορμητικότητα-υπερκινητικότητα άγχος Δάσκαλοι CPRS-39 Υπερκινητικότητα Προβλήματα διαγωγής Συναισθηματισμόςυποχωρητικότητα Άγχος-παθητικότητα Έλλειψη κοινωνικότητας Ονειροβασία- ελλειμματική προσοχή

13 ---η βαθμολόγηση γίνεται σε κλίμακα 4 διαβαθμίσεων (0=καθόλου έως 3=παρα πολύ) οι αρχικές τιμές σταθμίζονται σε Τ-τιμές για όλες τις υποκλίμακες ---αν και υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης πολλών τομέων οι κλίμακες Conners εφαρμόστηκαν ευρύτατα κατά το παρελθόν για τη διάγνωση της ΔΕΠΥ και την αξιολόγηση θεραπευτικών προγραμμάτων φαρμακευτικής αγωγής στα παιδιά με το σύνδρομο αυτό ---η αναθεωρημένη έκδοση έχει ενσωματώσει ερωτήσεις με βάση τα διαγνωστικά κριτήρια που το DSM-IV προβλέπει για αυτή την διαταραχή ---σύμφωνα με τον Conners 1997 =η χρήση των αναθεωρημένων κλιμάκων θα είναι η διάγνωση της ΔΕΠΥ

14 κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland =οι όροι κοινωνική επάρκεια & κοινωνική ωριμότητα χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν για να περιγράψουν αυτό που σήμερα αποκαλείται προσαρμοστική συμπεριφορά και αναφέρεται σε καθημερινές δραστηριότητες, επιδόσεις ή συμπεριφορές του ατόμου οι οποίες διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο (Sparrow, Balla & Cicchetti, 1984) ---η προσέγγιση αυτή εστιάζει την προσοχή της στην ύπαρξη ή την απουσία φυσιολογικών συμπεριφορών οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του ατόμου σε αντίθεση με άλλες προσεγγίσεις οι οποίες ενδιαφέρονται για την ύπαρξη ή την απουσία δυσλειτουργικών στοιχείων στη συμπεριφορά ---η προσαρμοστική αυτή συμπεριφορά αξιολογείται σε σχέση με την τυπική συμπεριφορά ατόμων της ίδιας ηλικίας και το συγκεκριμένο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο εμφανίζεται τέτοιες κλίμακες είναι οι κλίμακες Vineland

15 Οι κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς Vineland Adaptive Behavior Scale συνιστούν τη νεότερη έκδοση της κλίμακας κοινωνικής ωριμότητας (vineland social maturity scale) ---απαρτίζεται από 3 επιμέρους κλίμακες = α) κλίμακα για εκπαιδευτικούς παιδιών 3(1/2) έως 13ετών η οποία περιλαμβάνει 244 ερωτήσεις Β) κλίμακα-συνέντευξη για γονείς βραχείας μορφής για παιδιά 0-18 ετών περιλαμβάνει 297 ερωτήσεις Γ) κλίμακα-συνέντευξη για γονείς εκτεταμένης μορφής για παιδιά 0-18 ετών η οποία περιλαμβάνει 577 ερωτήσεις ---οι κλίμακες για γονείς εξετάζουν ένα γενικότερο τομέα προσαρμοστικής συμπεριφοράς ο οποίος αναλύεται σε 4 επιμέρους = επικοινωνία, δεξιότητες ζωής, κοινωνικοποίηση και κινητικές δεξιότητες την κλίμακα συμπληρώνει ένας επιπλέον τομέας αυτός της δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς

16 ---η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των κλιμάκων Vineland γίνεται με βάση ορισμένους δείκτες για τον γενικό αποτέλεσμα και τους επιμέρους τομείς = αναπτυξιακές ηλικίες, εκατοστιαίες τιμές και αναπτυξιακά πηλίκα σύστημα αξιολόγησης της συμπεριφοράς για παιδιά (behavior assessment system for children BASC Reynolds & Kamphaus, 1992) =είναι μια σειρά κλιμάκων για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς παιδιών και εφήβων περιλαμβάνει κλίμακες για γονείς και εκπαιδευτικούς, κλίμακες αυτοαναφοράς, δομημένο αναπτυξιακό ιστορικό και φόρμα καταγραφής της συμπεριφοράς μέσω παρατήρησης

17 ---οι κλίμακες BASC για γονείς (PRS) και για εκπαιδευτικούς (TRS) είναι διαθέσιμες σε 3 εκδοχές =για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-5) για παιδιά σχολική ηλικίας (6-11) και για εφήβους (12-18 ετών) ---οι φόρμες εμφανίζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους σε επίπεδο υποκλιμάκων, επιμέρους ερωτήσεων, ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα και τον αξιολογητή = έχουν όμως κοινή δομή και θεωρητικό υπόβαθρο ---περιλαμβάνουν κλινικές κλίμακες και κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς = οι κλινικές κλίμακες αξιολογούν τις συμπεριφορικές υπερβολές (υπερκινητικότητα) ενώ οι κλίμακες προσαρμοστικής συμπεριφοράς αποβλέπουν μάλλον σε συμπεριφορικές ελλείψεις (έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων)

18 Βασικές διαστάσεις & επιμέρους κλίμακες του BASC Προβλήματα εξωτερίκευσης επιθετικότητα υπερκινητικότητα Περιγραφή Εχθρική σωματική και λεκτική συμπεριφορά απειλητική για τους άλλους Υπερβολική κινητικότητα παρορμητικότητα βιαστική ολοκλήρωση εργασιών ή δραστηριοτήτων Προβλήματα διαγωγής Αντικοινωνικές πράξεις παράβαση κανόνων καταστροφής ξένης περιουσίας

19 Βασικές διαστάσεις & επιμέρους κλίμακες του BASC Προβλήματα εσωτερίκευσης άγχος κατάθλιψη Ψυχοσωματικά συμπτώματα Προβλήματα στο σχολείο Διάσπαση προσοχής Προβλήματα μάθησης Περιγραφή Νευρικότητα, φοβίες ή ανησυχίες για πραγματικά ή φανταστικά προβλήματα Αισθήματα θλίψης δυστυχίας άγχους, απραξία αυτοκτονικές τάσεις Υπερευαισθησία και παράπονα για σχετικά μικρής σημασίας σωματικά συμπτώματα και ενοχλήσεις Αδυναμία συγκέντρωσης έστω και για μικρό χρονικό διάστημα Χαμηλή απόδοση στο σχολείο μειωμένες δεξιότητες οργάνωσης της μελέτης

20 Βασικές διαστάσεις & επιμέρους κλίμακες του BASC Δεξιότητες προσαρμογής Προσαρμοστικότητα Περιγραφή Ικανότητα προσαρμογής σε αλλαγές του περιβάλλοντος Ηγετικότητα Κοινωνικές δεξιότητες Δεξιότητες μελέτης Ανάληψη πρωτοβουλιών ηγετικού ρόλου ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες Δεξιότητες επιτυχούς αλληλεπίδρασης με ομηλίκους και ενηλίκους στο σχολείο στο σπίτι και στην κοινότητα Δεξιότητες οργάνωσης του χώρου και του χρόνου μελέτης

21 ---το BASC θεωρείται ένα από τα πιο καλά τεκμηριωμένα συστήματα αξιολόγησης ο αξιολογητής καλείται να δηλώσει σε μία κλίμακα 4 διαβαθμίσεων (από ποτέ έως σχεδόν πάντα) πόσο συχνά το παιδί εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην κλίμακα οι αρχικοί βαθμοί μετατρέπονται σε Τ-τιμές και στις κλινικές κλίμακες οι τιμές αυτές ταξινομούνται σε 5 επίπεδα κλινικής σημαντικότητας τα οποία κυμαίνονται από πολύ χαμηλό (Τ<30) έως πολύ υψηλό (Τ>70) ---από τη βαθμολόγηση προκύπτουν δείκτες για τις επιμέρους υποκλίμακες - ---παρά τον μεγάλο αριθμό ερωτήσεων η βαθμολόγηση του είναι εύκολη γεγονός που το καθιστά ελκυστικό

22 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ (διαπροσωπικής & ενδοπροσωπικής προσαρμογής) = Παρασκευόπουλος Γιαννίτσας 1999 είναι κατάλογος 110 προτάσεωνμορφών συμπεριφοράς του παιδιού που αναφέρονται συχνά από γονείς ή εκπαιδευτικούς ως ανεπιθύμητες και καθιστούν δυσλειτουργική τη διαπροσωπική ή ενδοπροσωπική του προσαρμογή ---το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από γονείς, εκπαιδευτικούς ή και το ίδιο το παιδί ως μέσο αυτοαναφοράς κάθε πρόταση περιγράφει μια μορφή η αξιολόγηση γίνεται σε κλίμακα τριών διαβαθμίσεων (0 δεν αποτελεί πρόβλημα, 1 αποτελεί σχετικά μικρό πρόβλημα, 2 αποτελεί σοβαρό πρόβλημα)

23 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ =καθεμία από τις 110 προτάσεις του ΕΔΕΠ κατατάσσεται σε έναν από τους 5 παράγοντες-σύνδρομα ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής ή σε μια έκτη ομάδα αταξινόμητων χαρακτηριστικών ---η βαθμολόγηση γίνεται με την άθροιση των βαθμών των ερωτήσεων κατά παράγοντα και τη μετατροπή των αρχικών αυτών συνόλων σε εκατοστιαίες τιμές με τη βοήθεια ειδικών πινάκων ---το ΕΔΕΠ κατασκευάστηκε κατά το πρότυπο του ερωτηματολογίου συμπτωμάτων προβληματικής συμπεριφοράς (ΕΣΠΣ) των Quay & DR Peterson περιλαμβάνει 67 συμπτώματα και 4 σύνδρομα προβληματικής συμπεριφοράς ανάλογα με αυτά του ΕΔΕΠ =αντικοινωνική συμπεριφορά, υπερβολική ανασταλτή-νεύρωση, ανεπάρκεια-ανωριμότητα, ψυχοσωματικό σύνδρομο

24 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ -σύνδρομα Ενδοπροσωπική προσαρμογή Άγχος δυσθυμία-ψυχαναγκασμός Μοναχικότητα-βραδυψυχισμός Εσωτερική ανασφάλεια, αμηχανία, διάχυτος φόβος, υπερευαισθησία, κατήφεια, ενοχές, αίσθημα μεινονεξίας υπερεξάρτηση, μελαγχολική διάθεση Κοινωνική απόσυρση-απομόνωση επιφυλακτικότητα κλείσιμο στον εαυτό οκνηρία συστολή Ψυχοσωματικές διαταραχές Σωματικές ενοχλήσεις οφειλόμενες σε ψυχολογικά αίτια όπως ανορεξία ενούρηση άσθμα, αλλεργίες εφιάλτες νυκτοβασία

25 Ερωτηματολόγιο ΕΔΕΠ Διαπροσωπική προσαρμογή Επιθετικότητα Παρορμητικότητα καταστροφική διάθεση αρνητισμός ανυπακοή εριστική διάθεση ξεσπάσματα οργής παραβατικότητα Μικροκλοπές σκασιαρχείο συμμετοχή σε συμμορίες καταστροφή ξένης περιουσίας φυγή από το σπίτι Αταξινόμητα συμπτώματα Υπερκινητικότητα -ανωριμότητα Υπερκινητικότητα διάσπαση προσοχής έλλειψη συντονισμού κινήσεων προβλήματα με την εικόνα του σώματος ή το ρόλο του φύλου

26 Λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς = Εναλλακτική προσέγγιση στην παρατήρηση ερμηνεία και αντιμετώπιση της δυσλειτουργικής συμπεριφοράς ---θεωρητικό υπόβαθρο έγκειται στην συντελεστική μάθηση -&-στην θεωρία του λειτουργισμού (ο λειτουργισμός απορρίπτει την περιγραφή της δομής και μορφής της συμπεριφοράς) υποστηρίζοντας ότι δεν βοηθάει στην κατανόηση της ---η λειτουργική ανάλυση ορίζεται ως ένα σύνολο μεθόδων συλλογής πληροφοριών σχετικά με τις γενεσιουργούς συνθήκες την ίδια τη συμπεριφορά και τις συνέπειες της ούτως ώστε να προσδιοριστεί η αιτία της συμπεριφοράς ---αφού προσδιοριστεί η αιτία οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση των προβληματικών και την ανάπτυξη θετικών μορφών συμπεριφοράς

27 ---το σκεπτικό της μεθόδου είναι ότι η κάθε συμπεριφορά εξυπηρετεί ένα σκοπό μια συγκεκριμένη λειτουργία ---οι 5 βασικές κατηγορίες σκοπών οι οποίοι εξυπηρετούνται από την προβληματική συμπεριφορά είναι = Α) η κοινωνική προσοχή/επικοινωνία Β) η πρόσκτηση/ επίτευξη κάποιου αντικειμένου ή γεγονότος Γ) η αποφυγή διαφυγή καθυστέρηση μείωση ανεπιθύμητων ενεργειών Δ) διαφυγή ή αποφυγή άλλων προσώπων Ε) η εσωτερική διέγερση ---επομένως η αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς εξαρτάται από την ικανότητα των γονέων των εκπαιδευτικών ή των άλλων ειδικών να προσδιορίσουν τη λειτουργία αυτής της συμπεριφοράς και στη συνέχεια να την αντικαταστήσουν με άλλες επιθυμητές μορφές οι οποίες εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό με την πρότερη ανεπιθύμητη

28 ---οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργικής αξιολόγησης είναι οι ακόλουθες = Α) η έμμεση αξιολόγηση (συνέντευξη, λήψη ιστορικού, ερωτηματολόγια, κλίμακες αξιολόγησης) Β) άμεση ή περιγραφική αξιολόγηση συστηματική παρατήρηση των συνθηκών που εμφανίζεται η συμπεριφορά Γ) πειραματική λειτουργική αξιολόγηση εφαρμογή τυποποιημένων πειραματικών σχεδίων για τη μελέτη ατομικών περιπτώσεων και στον πειραματικό χειρισμό ή έλεγχο των συνθηκών που σχετίζονται με την εμφάνιση ή την απουσία της συμπεριφοράς ---η λειτουργική αξιολόγηση έχει ως αποτέλεσμα = Α) τον σαφή προσδιορισμό του τι συνιστά προβληματική συμπεριφορά Β) τη διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τις συνθήκες που την προκαλούν και τα πλαίσια στα οποία εκδηλώνεται

29 Γ) την αναγνώριση του σκοπού που η συμπεριφορά εξυπηρετεί ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων αναγκών του μαθητή Στάδια αντιμετώπισης της προβληματικής συμπεριφοράς Στάδιο 1 =εκτίμηση της συμπεριφοράς του μαθητή Στάδιο 2 =διαμόρφωση της υπόθεσης Στάδιο 3 = έλεγχος της εγκυρότητας της υπόθεσης Στάδιο 4 = σχεδιασμός της παρέμβασης Στάδιο 5 = διευκόλυνση πρόκτησης της θετικής συμπεριφοράς Στάδιο 6 = αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης Στάδιο 7= αλλαγή ή συνέχιση της παρέμβασης (χρήση παραδείγματος ανυπακοής)

30 Κοινωνιομετρικές και άλλες τεχνικές = κοινωνική επάρκεια των μαθητών =αναγνωρίζεται ως ένας από του τομείς ατομικής επάρκειας μαζί με το νοητικό και τον σωματικό ---συχνά η κοινωνική επάρκεια συγχέεται με τις κοινωνικές δεξιότητες αλλά η πρώτη έννοια είναι αξιολογικός όρος που αναφέρεται στη συνολική κοινωνική αποτελεσματικότητα του ατόμου ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε συγκριμένες συμπεριφορές βάσει των οποίων κρίνεται η κοινωνική επάρκεια ---οι κοινωνιομετρικές τεχνικές =είναι μέσα αξιολόγησης κοινωνικής επάρκειας χρησιμεύουν ως δείκτες επικινδυνότητας για τον εντοπισμό των παιδιών τα οποία είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν διάφορα συναισθηματικά προβλήματα ή προβλήματα συμπεριφοράς ---πολλές έρευνες δείχνουν ότι τα προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις κατά την παιδική ηλικία είναι δυνατόν να προβλέψουν μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή

31 πιο συγκεκριμένα ---η έλλειψη δημοτικότητας συνδέθηκε με τη νεανική παραπτωματικότητα, η δε εγκατάλειψη του σχολείου συνδέθηκε με ψυχολογικά προβλήματα στην εφηβεία ---η συγκέντρωση πληροφοριών από την ομάδα των συνομηλίκων εκτός από την αξιολόγηση της κοινωνικής θέσης στην τάξη, επιτρέπει την ανίχνευση δυναμικών στοιχείων στο πλαίσιο της ομάδας τα οποία δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιμα από κάποιον εξωτερικό παρατηρητή/ αξιολογητή ---δεδομένης της σημασίας της παιδικής φιλίας για τη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών η κατανόηση αυτών των δυναμικών στοιχείων είναι πιθανό να οδηγήσει στην κατανόηση των λόγων για τους οποίους οι κακές διαπροσωπικές σχέσεις στην παιδική ηλικία συνδέονται με αρνητικά αποτελέσματα στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή (Merrell, 2000)

32 Tεχνικές = Α) επιλογή συνομηλίκων οι μαθητές επιλέγουν συμμαθητές σύμφωνα με μερικά κριτήρια τα οποία ορίζονται μέσω ερωτήσεων π.χ. με ποιόν θα ήθελες να παίζεις, να διαβάζεις, να κάνεις παρέα κλπ ---οι προτιμήσεις των παιδιών και η δυναμική της ομάδας απεικονίζονται στα κοινωνιογράμματα sociograms της τάξης με βάση των αριθμό των προτιμήσεων που λαμβάνει κάθε παιδί στην τάξη του ορίζονται-διακρίνονται οι αστέρες, τα δημοφιλή παιδιά με τις περισσότερες προτιμήσεις, τα απομονωμένα παιδιά, τα λιγότερο δημοφιλή που έχουν ελάχιστες προτιμήσεις παράλληλα γίνονται εμφανή οι κλίκες που απαρτίζονται από παιδιά τα οποία προτιμώνται μεταξύ τους και τα σχίσματα τα οποία υπάρχουν σε μια τάξη όπου υπάρχουν δύο η περισσότερες κλίκες

33 Β) αξιολόγηση κάθε συμμαθητή από τους συνομήλικους ξεχωριστά = peer rating κλίμακα αριθμητική για τα μεγαλύτερα παιδιά ποιοτική για τα μικρότερα με χρήση εκφράσεων προσώπων που δείχνουν δυσαρέσκεια ή ευαρέσκεια ---τα παιδιά αξιολογούν τους συμμαθητές τους με συγκεκριμένες ερωτήσεις όπως ποιόν θα ήθελες για φίλο σου ποιος τσακώνεται ή θυμώνει πολύ, ποιος τα πηγαίνει καλά με τον δάσκαλο του Γ) θεατρικό έργο τάξης class play =μορφή θεατρικού έργου που περιλαμβάνει 15 θετικούς και 15 αρνητικούς ρόλους από όπου όμως προκύπτουν 3 τύποι κοινωνικότητας [κοινωνικός-ηγετικός, επιθετικόςδιαταρρακτικός, ευαίσθητος-απομονωμένος] τα παιδιά αναθέτουν στους συμμαθητές τους αυτούς τους ρόλους σύμφωνα με ένα υποθετικό σενάριο για κάθε παιδί υπολογίζεται το % των αρνητικών ρόλων που συγκέντρωσε από τη διαδικασία (η τεχνική αυτή δέχθηκε έντονη κριτική)

34 Δ) Μάντεψε ποιος = guess who = στους μαθητές της τάξης παρουσιάζονται σύντομες περιγραφές συμπεριφορών (μάντεψε ποιος θυμώνει εύκολα ή τσακώνεται με τα άλλα παιδιά, ποιος είναι αυτός που κανείς δεν γνωρίζει καλά, μάντεψε ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής) και εκείνοι αναφέρουν 2 ή 3 συμμαθητές που θεωρούν ότι αυτές οι περιγραφές τους ταιριάζουν καλύτερα ---το περιεχόμενο αυτών των ερωτήσεων ορίζεται από τους εκπαιδευτικούς, ή τους ερευνητές ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τα οποία ενδιαφέρονται να αξιολογήσουν η βαθμολόγηση γίνεται με την καταγραφή συχνοτήτων (πόσες φορές αναφέρεται το όνομα του κάθε παιδιού) για κάθε ερώτηση ή για κατηγορίες χαρακτηριστικών (π.χ. δημοτικότητα, αντικοινωνικότητα, ευγένεια) Ε) χρήση φωτογραφιών =οι μαθητές απαντούν σε διάφορες ερωτήσεις κάνοντας χρήση φωτογραφιών (π.χ. ποιος είναι ο καλύτερος μαθητής.ο τάδε)

35 Κλίμακες αυτοαναφοράς = youth self report YSR -αποτελεί μέρος του συστήματος αξιολόγησης του Achenbach απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας και απαιτεί επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας Ε δημοτικού αποτελείται από 126 ερωτήσεις και χωρίζεται, σε δύο μέρη το α) μέρος περιλαμβάνει 7 ερωτήσεις οι οποίες ζητούν από το παιδί πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα του, τα χόμπι του, τις σχέσεις του με την οικογένεια, με τους συνομηλίκους καθώς και τη σχολική του επίδοση Β) στο β μέρος (119 ερωτήσεις) το παιδί αναφέρει σε κλίμακα τριών διαστάσεων κατά πόσον ισχύουν μια σειρά περιγραφικών χαρακτηριστικών ή συμπεριφορών τα 103 από αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται σε προβλήματα συμπεριφοράς και τα υπόλοιπα 16 σε κοινωνικά επιθυμητές και αναμενόμενες συμπεριφορές -τα προβλήματα συμπεριφοράς αναλύονται με βάση τους δύο ευρύτερους άξονες της εσωτερίκευσης-εξωτερίκευσης και τις 8 επιμέρους διαστάσεις συνδρομα

36 Άλλες = Κλίμακες αυτό-αναφοράς = behavior assessment system for children-self report of personality (BASC-SRP, Reynolds & Kamphaus 1992) Υπάρχουν δύο εκδοχές = του SPR-C για παιδιά 8-11 ετών, και το SRP-A για εφήβους ετών ---το SRP-A περιλαμβάνει 14 κλίμακες = δέκα κλινικές & 4 κλίμακες προσαρμοστικότητας [το SRP-C έχει μία κλινική και μία κλίμακα προσαρμοστικότητας λιγότερες] οι οποίες εντάσσονται σε 4 βασικές διαστάσεις- άξονες [κλινική δυσπροσαρμογή, σχολική δυσπροσαρμογή, προσωπική προσαρμογή και δείκτης συναισθηματικών συμπτωμάτων] δύο ακόμη υποκλίμακες που δεν εντάσσονται σε κάποιον από τους παραπάνω άξονες αξιολογούν κατάθλιψη και τα αισθήματα ανεπάρκειας

37 ---η κλινική δυσπροσαρμογή περιλαμβάνει κλίμακες για την αξιολόγηση του άγχους, του κοινωνικού άγχους, των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων, του ενδοπροσωπικού/ εξωπροσωπικού ελέγχου και των άτυπων συμπτωμάτων της συμπεριφοράς ----η σχολική δυσπροσαρμογή καταγράφεται ως στάση του παιδιού απέναντι στο σχολείο και στους εκπαιδευτικούς αλλά και η τάση του παιδιού να αναζητά τη δράση και τον κίνδυνο ---η προσωπική προσαρμογή αξιολογεί τη σχέση με τους γονείς, τις άλλες διαπροσωπικές σχέσεις, την αυτοεκτίμηση και τη στήριξη στον εαυτό ---τέλος ο δείκτης συναισθηματικών συμπτωμάτων είναι ένας συνοπτικός δείκτης συναισθηματικών διαταραχών που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως δείκτης γενικής ψυχοπαθολογίας

38 Αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων = νοούνται οι προσπάθειες του ατόμου τόσο σε γνωστικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο να διευθετήσει τις εσωτερικές και εξωτερικές απαιτήσεις της αλληλεπίδρασης του με το περιβάλλον που εκτιμάται ότι θέτουν σε δοκιμασία ή ξεπερνούν τις δυνατότητες του ---για τη μελέτη αντιμετώπισης των στρεσογόνων παραγόντων στην καθημερινή ζωή οι Lazarus & Folkman 1984b, κατασκεύασαν την κλίμακα ways of coping η κλίμακα αυτή προσαρμόστηκε στα ελληνικά δεδομένα για παιδιά και εφήβους (Μπεζεβέγκης 1996 & Καραδήμας 1998) ---η κλίμακα ΣΑΚΑ για παιδιά και εφήβους ετών αποτελείται από 35 προτάσεις-στρατηγικές (38 για ενήλικες)-οι εξεταζόμενοι καλούνται να σκεφτούν και να καταγράψουν μια πρόσφατη αγχογόνο κατάσταση και να περιγράψουν σε μια κλίμακα 4 διαβαθμίσεων (από 0=ποτέ έως 3=πάντα) τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποίησαν την καθεμία από τις αναφερόμενες στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν αυτήν την κατάσταση

39 ---στην ελληνική στάθμιση για την παιδική και την εφηβική ηλικία διακρίνονται δύο βασικές διαστάσεις = η αντιμετώπιση και η αποφυγή του προβλήματος --στην διάσταση αντιμετώπιση εντάσσονται 3 παράγοντες = αναζήτηση οικογενειακής στήριξης, λύση προβλήματος και αναζήτηση κοινωνικής στήριξης --στην διάσταση αποφυγής εντάσσονται 4 παράγοντες = συμπεριφορική αποφυγή, αδυναμία/παραίτηση, απομόνωση/απόσυρση και αναθεώρηση/επανεκτίμηση --στην ελληνική στάθμιση για τους ενήλικες ήταν 5 οι παράγοντες = θετική προσέγγιση, αναζήτηση κοινωνικής στήριξης, ευχολόγια, ονειροπόληση, αποφυγή/διαφυγή και διεκδικητική επίλυση του προβλήματος --οι στρατηγικές αντιμετώπισης προβλημάτων της καθημερινής ζωής αποτελούν δείκτες της ικανότητας προσαρμογής του ατόμου στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος

40 Ερωτηματολόγια κατάθλιψης = αξιολόγηση παιδικής κατάθλιψης μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων από τα ίδια τα παιδιά ---άλλοι τρόποι είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς η κλινική συνέντευξη με το παιδί, οι κοινωνιομετρικές τεχνικές καθώς και τα ερωτηματολόγια των εκπαιδευτικών όπως το teacher affect rating (Catwell, 1983) scale & teacher nomination inventory of depression (Lefkowitz & Testiny, 1980) ---το πιο διαδεδομένο μέσο αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της κατάθλιψης είναι το children s Depression Inventory (CDI, Kovacs & Beck, 1977)το οποίο αποτελεί προσαρμογή του Beck s Depression Inventory (BDI) για την παιδική και εφηβική ηλικία ---το CDI = 27 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αναφέρονται σε συμπτώματα κατάθλιψης όπως θλίψη, ανηδονία, αυτοκτονικός ιδεασμός, διαταραχές ύπνου κάθε ερώτηση αποτελείται από 3 προτάσεις από τις οποίες το παιδί σημειώνει εκείνη που περιγράφει καλύτερα τη δική του κατάσταση η επιλογή του παιδιού βαθμολογείται με 0-2 μονάδες π.χ. αισθάνομαι Δ (2μον), αισθάνομαι κάπως Δ (1μον)

41 Reynolds 1989 =έχει κατασκευάσει δύο κλίμακες αυτοαναφοράς για την αξιολόγηση της κατάθλιψης = Reynolds child depression scale για παιδιά 8-12 ετών Reynolds adolescents depression scale για εφήβους ετών ---οι κλίμακες περιλαμβάνουν 30 ερωτήσεις που αναφέρονται σε συμπτώματα κατάθλιψης η συχνότητα των οποίων βαθμολογούνται σε κλίμακα τεσσάρων διαβαθμίσεων οι ερωτήσεις άλλοτε δηλώνουν την ύπαρξη του ενός συμπτώματος και άλλοτε την απουσία του

42 Ακολουθεί παρουσίαση παραδείγματος ανυπακοής με λειτουργική ανάλυση συμπεριφοράς

43 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---οι πρώτες προσπάθειες για τη συστηματική εφαρμογή ψυχοδιαγνωστικών μέσων στο εκπαιδευτικό χώρο με αξιολόγηση της μαθησιακής ικανότητας καταγράφηκαν στις ΗΠΑ στις αρχές του 19ου αιώνα J.M.Rice = κατέκρινε τις αδυναμίες του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος στηλιτεύοντας την εκπαιδευτική πολιτική τις συνθήκες μάθησης στα σχολεία την επαγγελματική ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολείων και το γεγονός ότι η εκπαιδευτική πράξη σε μεγάλο βαθμό στηριζόταν σε μη τεκμηριωμένες προσωπικές εκτιμήσεις και απόψεις των φορέων της εκπαίδευσης ---μία δεκαετία αργότερα άρχισε η χρήση επιστημονικών & τεκμηριωμένων μέσων οthorndike και οι συνεργάτες του κατασκεύασαν τα πρώτα σταθμισμένα τεστ επίδοσης για την αριθμητική, την έκθεση και τη ζωγραφική και την ορθογραφία

44 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Τα επόμενα χρόνια η χρήση των σταθμισμένων τεστ επίδοσης καθιερώθηκε στο χώρο αφού αναγνωρίστηκε η συμβολή τους αφενός στον εντοπισμό και στη στήριξη παιδιών με μαθησιακές αδυναμίες ή ιδιαίτερες ικανότητες και αφετέρου στην εκπαιδευτική έρευνα στα πορίσματα της οποίας βασίστηκε και συνεχίζει να βασίζεται ο σχεδιασμός των αναλυτικών προγραμμάτων και της εκπαιδευτικής πολιτικής γενικότερα

45 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---τα περισσότερα διαγνωστικά τεστ επίδοσης η αξιολόγησης μαθησιακών και άλλων ικανοτήτων που χρησιμοποιούνται σήμερα ανήκουν σε ένα από τα παρακάτω μοντέλα αξιολόγησης 1. Αξιολόγηση των ατομικών προφίλ επίδοσης με βάση την προσέγγιση της εκτίμησης των ατομικών και ενδοατομικών διαφορών 2. Αξιολόγηση με βάση συγκεκριμένους μαθησιακούςσυμπεριφορικούς στόχους οι οποίοι ορίζονται για κάθε μαθησιακό τομέα 3. Αξιολόγηση με βάση τις ελλείψεις των μαθητών σε βασικές προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 4. Αξιολόγηση με βάση τον τύπο των σφαλμάτων που διαπράττουν οι μαθητές σε διάφορους μαθησιακούς τομείς

46 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές των διαγνωστικών αυτών μέσων στην εκπαιδευτική πράξη είναι η χρήση τους στην αξιολόγηση της μαθησιακής ετοιμότητας των παιδιών κατά την είσοδο τους στη σχολική ηλικία = Η αξιολόγηση αυτή μπορεί να γίνει ήδη από την προσχολική ηλικία και έχει προγνωστική αξία όσον αφορά το βαθμό της γνωστικής κυρίως ωριμότητας και της δυνατότητας κάθε παιδιού να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής

47 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών στην Ελλάδα = Αθηνά τεστ (Παρασκευόπουλος και συν., 1998) Μια μεγάλη ερευνητική προσπάθεια στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) με τίτλο «Κατασκευή και στάθμιση 12 διερευνητικών ανιχνευτικών εργαλείων των μαθησιακών δυσκολιών» ---ο φορέας υλοποίησης ήταν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπ. Κρήτης, & το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπ. Αθηνών υπεύθυνος του έργου καθηγητής Κ. Πόρποδας

48 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας α. Εργαλείο ανίχνευσης & διερεύνησης των αναγνωστικών δυσκολιών στο νηπιαγωγείο & Α+Β Δημοτικού = αξιολογεί παραμέτρους αναγνωστικής λειτουργίας (5,2 έως 6,2 ετών) συμβάλλει στη διαγνωστική αξιολόγηση του επίπεδου ανάπτυξης των βασικών γνωστικο-γλωσσικών παραγόντων που θεωρούνται ότι αποτελούν προϋποθέσεις της μετέπειτα εκμάθησης της ανάγνωσης --το τεστ αποτελείται από 9 δοκιμασίες οι οποίες αξιολογούν 4 βασικές διαστάσεις που υποστηρίζουν την αναγνωστική λειτουργία της ελληνικής γλώσσας ---αποκωδικοποίηση, κατανόηση φωνολογική επίγνωση βραχύχρονη μνήμη φωνολογικών πληροφοριών

49 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Β. εργαλείο Διαγνωστικής Διερεύνησης Δυσκολιών στο γραπτό λόγο των μαθητών Γ-ΣΤ δημοτικού (Πόρποδας, Διακογιώργη, Δημάκος & Καραντζής) -αξιολογεί τις δυσκολίες στην παραγωγή και επεξεργασία του γραπτού λόγου απευθύνεται σε μαθητές των Γ, Δ, Ε, & ΣΤ τάξεων του δημοτικού σχολείου Περιλαμβάνει δύο δοκιμασίες τη δοκιμασία παραγωγής γραπτού λόγου όπου ο μαθητής καλείται να γράψει μία ιστορία αφού παρατηρήσει 4 εικόνες σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα Η δοκιμασία της επεξεργασίας γραπτού λόγου περιλαμβάνει τη δοκιμασία αποκατάσταση αποδομημένης πρότασης και αποκατάσταση αποδομημένου κειμένου όπου δίνεται στον μαθητή ένα κείμενο με προτάσεις σε ανακατεμένες σειρές και εκείνος καλείται να τις διαβάσει και να τις βάλει στη σωστή σειρά σύμφωνα με συντακτικά και νοητικά κριτήρια και στην συνέχεια θα πρέπει να τα αντιγράψει

50 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Γ. Εργαλείο Ανίχνευσης Διαταραχών λόγου και ομιλίας σε παιδιά Προσχολικής ομιλίας (Οικονόμου, Μπεζεβέγκης, Μυλωνάς & Βαρλοκώστα) =αξιολογεί την γλωσσική ανάπτυξη της προσχολικής ηλικίας, ανιχνεύει δυσκολίες στον προφορικό λόγο που συνδέονται με μεταγενέστερες μαθησιακές δυσκολίες εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για την παροχή έγκαιρης παρέμβασης ---το τεστ αποτελείται από την κλίμακα αφήγησης η οποία περιλαμβάνει μια αναλυτική εκτίμηση της δομής του αφηγηματικού λόγου των παιδιών, την κλίμακα κατονομασίας η οποία παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη του εκφραστικού λεξιλογίου και την κλίμακα κατανόησης αντικειμένων και εικόνων η οποία λειτουργεί συμπληρωματικά στην κλίμακα κατονομασίας καθώς αποτελεί έργο που απαιτεί λεκτική απόκριση

51 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Δ. Εργαλείο ανίχνευσης και Δ Διαταραχών μνήμης στο νηπιαγωγείο & στο Δημοτικό ή τεστ μνήμης (Μπεζεβέγκης Οικονόμου & Μυλωνάς) =στοχεύει στον εντοπισμό παιδιών που παρουσιάζουν δυσκολίες μνήμης στην προσχολική ηλικία και στο Δημοτικό σχολείο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών με διαφοροποιημένο υλικό για παιδιά 5-8 και 9-12 ετών ---το τεστ περιλαμβάνει κλίμακα λεκτικής και οπτικής μνήμης κλίμακα ανάκλησης ιστοριών κλίμακα ανάκλησης οπτικών πληροφοριών ---η υποκλίμακα λεκτικής μνήμης εξετάζει την ικανότητα ανάκλησης ενός σύντομου καταλόγου λέξεων που δεν σχετίζονται μεταξύ τους και η υποκλίμακα οπτικής μνήμης εξετάζει την ικανότητα ανάκλησης των θέσεων ενός αριθμού μαρκών ενός χρώματος που ο εξεταστής έχει τοποθετήσει σε συγκεκριμένες θέσεις πάνω σε ένα πλαίσιο με φατνία Οι επόμενες κλίμακες είναι λεπτομερέστερες κλίμακες λεκτικής & οπτικής μνήμης που εξετάζουν διεξοδικά χαρακτηριστικά και βαθμό σοβαρότητας των μνημονικών δυσκολιών

52 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ---η κλίμακα ανάκλησης ιστοριών εξετάζει την ικανότητα του παιδιού σχετικά με την ικανότητα ανάκλησης ιστοριών ---η κλίμακα ανάκλησης οπτικών πληροφοριών εξετάζει την ικανότητα για ανάκληση θέσεων ενός αριθμού μαρκών δύο χρωμάτων που εξεταστής έχει τοποθετήσει σε ένα σύνθετο πλαίσιο Ε. Εργαλείο Ανίχνευσης & Διερεύνησης Διαταραχών της Διαδικασίας της Μάθησης& της Κατηγοριοποίησης στο Νηπιαγωγείο & το Δημοτικό (Οικονόμου Μπεζεβέγκης Μυλωνάς & Πολυχρόνη) = αξιολογεί τις δυσκολίες στην εκμάθηση λεκτικών πληροφοριών και την κατανόηση αντιληπτικών και εννοιολογικών σχέσεων απευθύνεται σε παιδιά 5-12 ετών αποτελείται από την κλίμακα μάθησης η οποία μέσω ενός καταλόγου λέξεων με δύο ή 3 εννοιολογικές κατηγορίες αξιολογεί το εύρος της προσοχής, την ικανότητα εννοιολογικής οργάνωσης την ικανότητα ελεύθερης ανάκλησης & ανάκλησης με υποβοήθηση τη διατήρηση της πληροφορίας στη μνήμη & την ικανότητα διάκρισης πληροφοριών που έχουν δοθεί από άλλες που δεν έχουν δοθεί και την κλίμακα κατηγοριοποίησης η οποία αξιολογεί την ικανότητα του παιδιού να δημιουργεί ομάδες-κατηγορίες βάσει διαφορετικών αντιληπτικών και εννοιολογικών διαστάσεων των αντικειμένων

53 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας ΣΤ. Τεστ Ψυχοκοινωνικής προσαρμογής παιδιών προσχολικής & σχολικής ηλικίας (Χατζηχρήστου Πολυχρόνη, Μπεζεβέγκη & Μυλωνάς) = εντοπίζει δεξιότητες ή ελλείμματα στον κοινωνικό συναισθηματικό τομέα και την σχολική προσαρμογή και ανιχνεύει δυσκολίες ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής προσαρμογής το τεστ δίνει την δυνατότητα να αξιολογηθούν τα ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με δυσκολίες μάθησης & να εντοπιστούν χαρακτηριστικά του ψυχοκοινωνικού προφίλ σε παιδιά με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες ---απαρτίζεται από 3 κλίμακες για παιδιά (4-6) ετών, για παιδιά (7-12) ετών και κλίμακα αυτοαναφοράς για παιδιά σχολικής ηλικίας ---οι πρώτες δύο κλίμακες συμπληρώνονται από εκπαιδευτικούς παιδιών προσχολικής & σχολικής ηλικίας ενώ η Τρίτη από τα ίδια τα παιδιά οι τομείς που αξιολογεί το τεστ είναι η κοινωνική επάρκεια, η σχολική επάρκεια, η συναισθηματική επάρκεια, τα προβλήματα συμπεριφοράς & η αυτοαντίληψη

54 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Ζ. τεστ ανάγνωσης (Παντελιάδου & Αντωνίου) αξιολογεί επιμέρους διαστάσεις της αναγνωστικής δεξιότητας μαθητών Γ Δημοτικού μέχρι Γ Γυμνασίου ---το τεστ περιλαμβάνει 10 δοκιμασίες που αξιολογούν 4 άξονες της αναγνωστικής λειτουργίας [αποκωδικοποίηση, ευχέρεια, μορφολογία σύνταξη και κατανόηση] Η. Εργαλείο Ανίχνευσης & διερεύνησης των επιτελικών λειτουργιών στις Α-Ε τάξεις του Δημοτικού (Σίμος, Μουζάκη & Σιδερίδης) =στοχεύει να εντοπίσει ενδεχόμενες δυσκολίες μάθησης και να αξιολογήσει πιθανά ελλείμματα σε επιμέρους γνωστικούς τομείς που συμβάλλουν στην εμφάνιση των ελ λόγω δυσκολιών το τεστ απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 6-10 ετών περιλαμβάνει δοκιμασίες που εξετάζουν την ικανότητα σχεδιασμού, την άσκηση γνωστικού ελέγχου & επίλυσης προβλημάτων σε μη λεκτικά πλαίσια τη δεξιότητα εφαρμογής μιας σύνθετης στρατηγικής επιλογής απαντήσεων σε προκαθορισμένα λεκτικά ερεθίσματα και την επαγωγική αναλυτική και συνθετική σε λεκτικά και μη λεκτικά πλαίσια

55 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Θ. Εργαλείο Ανίχνευσης & Διερεύνησης της προσοχής και της Συγκέντρωσης και Προσοχής στο Δημοτικό σχολείο (ΑΣΥΠ Σίμος Μουζάκη & Σιδερίδης) =ανιχνεύει ενδεχόμενες δυσκολίες προσοχής και συγκέντρωσης και αξιολογεί λεπτομερώς ενδεχόμενες αδυναμίες στη διάρκεια και το εύρος της προσοχής και της συγκέντρωσης (6-10) ετών =οι δοκιμασίες ΑΣΥΠ αξιολογούν την παρατεταμένη ακουστική προσοχή, την παρατεταμένη οπτική προσοχή το εύρος της ακουστικής προσοχής το εύρος της οπτικής προσοχής με το ΑΣΥΠ καθίσταται εφικτή η εξέταση μαθητών με αισθητηριακά ελλείμματα με αναπτυξιακά ελλείμματα λόγου και αλλοδαπών μαθητών που μαθαίνουν τα Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα

56 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Ι. Λογισμικό Ανίχνευσης μαθησιακών δεξιοτήτων και Αδυναμιών (Πρωτόπαπας & Σκαλούμπακας) καλύπτει μαθησιακό πληθυσμό από Β Δημοτικού-Β Γυμνασίου ---το τεστ καλύπτει εύρος δεξιοτήτων που σχετίζονται με τον γραπτό λόγο και αποτελούν δείκτες μαθησιακής αξιολόγησης συγκεκριμένα αξιολογεί ορθογραφία μορφοσυντακτική επεξεργασία, κατανόηση προφορικού λόγου κατανόηση γραπτού κειμένου λεξιλόγιο μη λεκτική νοητική ικανότητα μνήμη εργασίας και αντίληψη χαρακτηριστικών μουσικής ---το ΛΑΜΔΑ χορηγείται από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής

57 Aξιολόγηση Μαθησιακής Ικανότητας Αξιολόγηση Βάση αναλυτικού προγράμματος = CBM =κύριος στόχος η βελτίωση της επίδοσης των μαθητών στρέφοντας την αξιολόγηση όχι πλέον αποκλειστικά στο μαθητή αλλά στην αλληλεπίδραση του με τη διδακτική διαδικασία ---το σύστημα CBM προβλέπει τη συνεχή παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή και την με =αρχική εκτίμηση, στόχος με επιδιωκώμενη βελτίωση της επίδοσης του παιδιού έως το τέλος της σχολικής χρονιάς ---Η αποτελεσματικότητα του συστήματος CBM υποστηρίζεται από ερευνητικά δεδομένα που επικεντρώνονται κυρίως στους τομείς της ανάγνωσης & της ορθογραφίας

58 Τέλος Ενότητας

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 01-03-2014 (3 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Σύνοψη Μαθησιακών Δυσκολιών Διεπιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com

Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση. Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Μαθησιακές Δυσκολίες Εκπαιδευτική αξιολόγηση Πηνελόπη Κονιστή ΠΕ 70 Med Ειδικής Αγωγής pkonisti@gmail.com Τι είναι Μαθησιακές Δυσκολίες; Καμπύλη Νοημοσύνης Δείκτης Νοημοσύνης ποσοστό % κατηγορία πάνω από

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών

Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Θέμα πτυχιακής Μαθησιακές δυσκολίες και Κακοποίηση παιδιών Ορισμός μαθησιακών διαταραχών Η αδυναμία των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός κανονικού σχολείου. Τα μαθησιακά προβλήματα ΔΕΝ οφείλονται

Διαβάστε περισσότερα

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες

Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Βασίλειος Κωτούλας Σχολικός Σύμβουλος 2ης Εκπ. Περ. ΠΕ Καρδίτσας vaskotoulas@sch.gr http://dipe.kar.sch.gr/grss Αίτια - Διάγνωση Μαθησιακές Δυσκολίες Δομή Εισήγησης Ορισμός - Χαρακτηριστικά Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

ΠEPIEXOMENA. Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠEPIEXOMENA Συγγραφείς του τόμου... 13 Πρόλογος... 15 Eισαγωγή... 19 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΝΩΣΙΑΚΟΥ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ... 27 M. Zαφειροπούλου Eισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D

Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D Αυτισμός καλής λειτουργικότητας: Δυο χρόνια εμπειρίας στο Τ.Ε.Ν.Ε. ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ MD, Ph.D ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Χαρακτηριστικά Αυτισμού Καλής Λειτουργικότητας ( ομιλία, κινητικός συντονισμός,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 10η: Αυτισμός Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία:

Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: Προτάσεις για τις προαγωγικές και απολυτήριες ενδοσχολικές εξετάσεις μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία: 1. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κατά τη διαδικασία εξέτασης των μαθητών/τριών με ΕΕΑ ή και αναπηρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη

ΑΙΘΟΥΣΑ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Θετικές σχέσεις: θεωρία και πράξη TETARTH 15 ΜΑΪΟΥ 2013 14.00-15.00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ, ΝΕΑ ΧΗΛΗ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 9 ΑΙΘΟΥΣΑ 10 ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 15.00-17.00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 Σκέφτομαι & Πράττω

Διαβάστε περισσότερα

«Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή)

«Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή) «Δυσλεξία» (Ειδική Αναγνωστική Διαταραχή) Τι είναι, τι δεν είναι, τι μπορούμε να κάνουμε για το παιδί Παναγιώτης Σίμος, Ph.D. Επίκτητη vs. Αναπτυξιακή δυσκολία ανάγνωσης Δυσλεξία vs. «φτωχή» αναγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

Πρόγραμμα Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΨΥΧΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χαρ. Τρικούπη 24, Αθήνα Τηλ: 210 3626445 www.kemepse.com e-mail: special.education.program.2013@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σφαιρική αντιμετώπιση των διασπαστικών συμπεριφορών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός M.Ed. Μονάδα Διαταραχών Προσοχής, Υπερκινητικότητας & Μάθησης Παιδοψυχιατρικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ

1. Ορισµός της ΕΓΔ. 2.1. Χαρακτηριστικά της ΕΓΔ Ο λόγος είναι ίσως η σηµαντικότερη µορφή έκφρασης όσο για την επικοινωνία αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπου από τον προφορικό στον γραπτό λόγο. Γιατί αν ένα παιδί δεν συνειδητοποιήσει πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 6: Περιγραφή αξιολογητικών εργαλείων. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Σχολική Ψυχολογία. Ενότητα 6: Περιγραφή αξιολογητικών εργαλείων. Βασιλική Γιαννούλη. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σχολική Ψυχολογία Ενότητα 6: Περιγραφή αξιολογητικών εργαλείων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Επιλογή Προσωπικού Ιωάννης Νικολάου inikol@aueb.gr Λέκτορας Οργανωσιακής Συµπεριφοράς Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Τα Στάδια της Συστηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Το έντυπο «Φοιτητές με Δυσλεξία» απευθύνεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης και σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας του Συμβουλευτικού Κέντρου Φοιτητών να ενημερώσει

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Ρ Ψ Η ΚΟ Ρ Π Α Π α ι δ ο ψ υ χ ί α τ ρ ο ς

Τ Ε Ρ Ψ Η ΚΟ Ρ Π Α Π α ι δ ο ψ υ χ ί α τ ρ ο ς Τ Ε Ρ Ψ Η ΚΟ Ρ Π Α Π α ι δ ο ψ υ χ ί α τ ρ ο ς Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ Μονάδα Διαταραχών Προσοχής, Υπερκινητικότητας και Μάθησης Νοσ. Παίδων «Π&Α Κυριακού» Γενικά... Η ικανότητα προσοχής

Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Αποσπάσµατα από την οµιλία στο ηµοτικό Σχολείο Γουβών, 15 Νοεµβρίου 2014, µε τίτλο: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Οι όροι «εκφοβισµός» (bullying) και «θυµατοποίηση» (victimization)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ. Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ Ονοματεπώνυμα: Ηλιάνα Στάμογλου, 4635 Γεωργία Φυντάνη, 4838 Μάθημα: Μαθησιακές Δυσκολίες Διδάσκων:

Διαβάστε περισσότερα

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ TO ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Η λέξη ΠΑΙΧΝΊΔΙ προέρχεται από την λέξη παίχτης παίζω παις. Με την έννοια παιχνίδι ορίζουμε την κατ εξοχήν αυθόρμητη και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα των παιδιών που έχει ως στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανάργυρος Καραπέτσας, Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καταρτιζομένων «Πρόγραμμα κατάρτισης στις αναπτυξιακές διαταραχές παιδιών και εφήβων (Συμπτωματολογία Αξιολόγηση Παρέμβαση)». Το Εργαστήριο Νευροψυχολογίας του Παιδαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚ- ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Δρ. ΒΑΒΕΤΣΗ ΣΟΦΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δρ. ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Οι μορφές της συμπεριφοράς οι οποίες ενοχλούν τα ίδια τα παιδιά ή το περιβάλλον τους

Διαβάστε περισσότερα

Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤHΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών

ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών ιαχρονική παρακολούθηση της υγείας των Ελληνοπαίδων από τη γέννηση ως τα 18 χρόνια Χρύσα Μπακούλα Καθηγήτρια Παιδιατρικής Πανεπιστηµίου Αθηνών Η εκκίνηση... Α Πανελλήνια Περιγεννητική Έρευνα όλοι ανεξαιρέτως

Διαβάστε περισσότερα

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες

Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες Ο όρος διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός) αναφέρεται σε μια αναπτυξιακή διαταραχή κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει μειωμένες ικανότητες στην επικοινωνία, κοινωνικότητα και συμπεριφορά, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό

Ένα οµαδικό πρόγραµµα παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Ευάγγελος Χ. Καραδήµας & Αναστασία Καλαντζή-Αζίζι Τοµέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών Ένα οµαδικό παρέµβασης για τη διαχείριση του στρες σε µετεφηβικό-φοιτητικό πληθυσµό Παρουσίαση στη ιηµερίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΥΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Συστηματική Συλλογή, Οργάνωση και Ερμηνεία Πληροφοριών, σε μικρό χρονικό διάστημα, για συγκεκριμένο σκοπό. ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας;

Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Παιδί: Απλά ζωηρό και απρόσεκτο ή παρουσιάζει Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας; Η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή ΔΕΠΥ όπως είναι γνωστή από τα ακρωνύμια, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση γραπτού λόγου Επίπεδο Γ Τρίτη διδακτική πρόταση Πονοκέφαλος και θυμός Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: 1 διδακτική ώρα ενήλικες κατανόηση της δομής του κειμένου και δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ. www.v-learning. ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΕΤΟΣ 2015 info@v-learning.gr www.v-learning.gr Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ ΒΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 5ο μάθημα Διδάσκουσα Δήμητρα Ιορδάνογλου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ Διεθνές Εθνικό Οργανισμού Πανεπιστημίου Διαπροσωπικό Ατομικό ΜΕΡΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΓΧΟΣ: Ένας "μη

Διαβάστε περισσότερα

Tony Attwood. Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger

Tony Attwood. Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger Tony Attwood Κατάλληλα Εκπαιδευτικά Πλαίσια για Παιδιά με Σύνδρομο Asperger Το παιδί με σύνδρομο Asperger δεν παρουσιάζει το ίδιο προφίλ συμπεριφοράς και μαθησιακών ικανοτήτων με το παιδί που εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία

Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ζακοπούλου Βικτωρία «Μετάφραση και προσαρμογή του Goodenough-Harris. Drawing Test (Harris, 1963) στα ελληνικά. Πιλοτική χορήγηση σε τριάντα περιπτώσεις παιδιών προσχολικής ηλικίας». Μαυρογένη Ελένη επιβλέπουσα καθηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ

Δωρεάν επιστημονική καθοδήγηση σε θέματα δυσκολιών μάθησης και προσαρμογής, καθώς και γενικότερα εκπαιδευτικά ζητήματα από καθηγητές του ΠΑΜΑΚ Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη Γραφείο Τύπου: Μιχάλης Δώσσας Τηλ: 2310.891.311, 6974.487.128 Φαξ: 2310.891.313 Ε-mail: gtypou@uom.gr, mikegd@uom.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αρ. σελ.: 5 Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 10 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Καραμάνου Χριστίνα A.M: 11768 Πετίνη Θωμαΐς- Χριστίνα A.M:12110 Ρούσα Γεωργία A.M: 11580 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013

Καραμάνου Χριστίνα A.M: 11768 Πετίνη Θωμαΐς- Χριστίνα A.M:12110 Ρούσα Γεωργία A.M: 11580 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 Καραμάνου Χριστίνα A.M: 11768 Πετίνη Θωμαΐς- Χριστίνα A.M:12110 Ρούσα Γεωργία A.M: 11580 «είναι μία παθολογική κατάσταση, που

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου

Ανάγνωση. Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων. Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων. Κατανόηση κειμένου Ανάγνωση Ικανότητα γρήγορης και αυτόματης αναγνώρισης λέξεων Γνώση γραμμάτων και αντιστοιχίας γραμμάτων φθόγγων Γνώση σημασίας λέξεων (λεξιλόγιο πρόσληψης) Κατανόηση κειμένου Οικειότητα με γραπτέςλέξειςκαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας

σκοπός Νευροαναπτυξιακές διαταραχές της σχολικής ηλικίας ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος σκοπός Να γνωρίσετε τις μορφές των νευροαναπτυξιακών διαταραχών των μαθητών που συναντάμε πιο συχνά στο σχολικό περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων

Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Πιστοποιημένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις από την Βρετανική Ένωση Ψυχολόγων Εισαγωγή στην Κλινική Νευροψυχολογία της Μείζωνος Κατάθλιψης & της Σχιζοφρένειας (ONLINE CLINICAL SEMINAR) Εισηγητής: Δρ. Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ.

«ΕΘΙΣΜΟΣ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. «ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Χρήση και Κατάχρηση Διαδικτύου σε παιδιά & εφήβους ΦΡΕΣΚΟΥ ΑΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μ.Ε.Υ. Άρτεμις Τσίτσικα - Λέκτορας Εφηβικής Παιδιατρικής Επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δυσλεξία και

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8 Διατροφικές Διαταραχές Κεφάλαια 7 8 7. Πώς να βοηθήσουμε τα άτομα που υποφέρουν από Ψυχογενή Ανορεξία Στόχος η πάσχουσα να τρέφεται κανονικά ώστε να αποκατασταθεί το φυσιολογικό της βάρος. Ο στόχος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός

Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ. Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών ΛΑΜΔΑ Τάξεις Β Δ Δημοτικού και Ε Δημοτικού Β Γυμνασίου Χρήστος Σκαλούμπακας Ειδικός Παιδαγωγός Αθανάσιος Πρωτόπαπας Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Διδάσκων : Αργύρης Καραπέτσας Καθηγητής Νευροψυχολογίας Νευρογλωσσολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1 επίκτητη και ειδική ή εξελικτική δυσλεξία Η δυσλεξία ως πρόβλημα της ανάγνωσης, διακρίνεται σε δύο μεγάλες

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning BRAIN MATTERS INSTITUTE Προγράμματα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 Στόχος του η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την Μάθηση Promoting Excellence in Mental Health through Learning www.brainmattersinstitute.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Educator Certified in Learning Difficulties Screening SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015

Διαβάστε περισσότερα

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης

Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Συναισθηματική Νοημοσύνη: Ορισμός, δομή, μοντέλα, μέσα αξιολόγησης Νοημοσύνη; Ικανότητα διεκπεραίωσης γνωστικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, αντίληψη, μάθηση, αφαιρετική σκέψη, ομιλία, κλπ.) Αξιολογείται

Διαβάστε περισσότερα

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά

Νοητική υστέρηση. είναι η κατάσταση που χαρακτηρίζεται από. σημαντικά υποβαθμισμένη νοητική λειτουργία (κάτω από το μέσο όρο), που εμφανίζεται κατά ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Μάρτιος 2012 Να κατανοήσετε το πρόβλημα της νοητικής υστέρησης, τα χαρακτηριστικά των μαθητών με νοητική

Διαβάστε περισσότερα

Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης

Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης Προβληματική, ανεπιθύμητη συμπεριφορά και τρόποι αντιμετώπισης Για να επιτευχθεί το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεσματικής μάθησης (επιτυχία) απαιτείται και αποτελεσματική διαχείριση της τάξης. Συχνά σχετίζεταιωςπρόβληματουδασκάλουκαιμάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται.

είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν σωστά όσα βλέπουν, ακούν και γενικά αισθάνονται. Β έτος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σοφία Μπάτσιου Απρίλιος 2012 είναι μια ισόβια αναπτυξιακή διαταραχή, μια αναπηρία που εμποδίζει τα άτομα να κατανοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ-Υ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντονιστές: Κατερίνα Μανιαδάκη και Ευθύμιος Κάκουρος Συνολική διάρκεια: επτά μήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ. Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Δυσλεξία και εκπαιδευτική πράξη του Κωνσταντίνου Θώδη * Η εικόνα που προβάλλεται και έχει επικρατήσει για το παιδί με «μαθησιακές δυσκολίες» είναι η εικόνα ενός έξυπνου παιδιού, το

Διαβάστε περισσότερα

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης. ΤσαφάρηΠαρασκευή, ΛογοθεραπεύτριαΤ.Ε. Ιατρική Εταιρία Ελλογον Τι είναι το πραγματολογικό προφίλ; οµηµένη διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των καθηµερινών επικοινωνιακώνδεξιοτήτων,σεµορφήσυνέντευξης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ. 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Ημερίδα ΚΕΔΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ 15 Οκτωβρίου 2011, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Τίτλος ομιλίας: «Εκφοβισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος

TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος TEACCH: ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ & ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Β. Α. Παπαγεωργίου Παιδοψυχίατρος Τι Είναι ο Αυτισμός; 1. Διαταραχή Επικοινωνίας: Επηρεάζει την κατανόηση και τη χρήση όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ(DAST) Δριδάκη Αργυρώ Α.Μ.: 10909 Κόλλια Δήμητρα Α.Μ.: 11283 Αναπτυξιακή Δυσλεξία Παγκόσμια Ομοσπονδία Νευρολογίας το 1968 «μια διαταραχή στα παιδιά τα οποία,

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Προβλήματα συμπεριφοράς. Προσχολική και σχολική ηλικία. Μέσα ανίχνευσης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς.

Λέξεις κλειδιά: Προβλήματα συμπεριφοράς. Προσχολική και σχολική ηλικία. Μέσα ανίχνευσης της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Αποστολοπούλου Κατερίνα, Καρυδά Ελένη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι η διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 5: Τα συστατικά στοιχεία του ηγέτη Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης-

Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση Χαρίσης- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΟΥ-ΕΦΗΒΟΥ Έλσα ηµοπούλου-ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό. Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Εκπαιδευτικές Ανάγκες στον Αυτισμό Μαρίτσα Καμπούρογλου Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» Παράγοντες που επιδρούν στη μάθηση Η σοβαρότητα του αυτισμού Το επίπεδο της νοητικής τους ικανότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩ Ν ΜΕ ΔΕΠ-Υ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩ Ν ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TAEKWONDO ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών

Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών 1.Εισαγωγή Δυσλεξία και ΔΕΠΥ: Χαρακτηριστικά και αντιμετώπιση δυσκολιών Το φαινόμενο των μαθησιακών δυσκολιών, έγκειται σε αναπτυξιακά προβλήματα και στην καθυστέρηση απόκτησης της ικανότητας παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.

Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές. Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo. Διαχείριση κρίσεων: Ψυχοκοινωνικές Γεωργία Κιζιρίδου, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων georgiakiz@yahoo.gr Διαχείριση κρίσεων: Ψυχο-κοινωνικές «Ακόμα και οι χώρες που είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Π. «Π.. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ» ΟΜEΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙ ΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα