ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013

2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο παρών κώδικας Δεοντολογίας («Κώδικας») έχει υιοθετηθεί από την BBA Aviation plc (το οποίο όνομα θα περιλαμβάνει τις θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες) και ορίζει τα πρότυπα για όλους όσους εργάζονται για την BBA Aviation. Ο Κώδικας είναι υποχρεωτικός χωρίς εξαιρέσεις και η μη τήρησή του μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πειθαρχικές επιπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμα και σε απόλυση. Η δέσμευση της BBA Aviation στο ανώτατο επίπεδο δεοντολογικής συμπεριφοράς θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των εταιρειών της BBA Aviation και περιλαμβάνει σχέσεις με εργαζόμενους, συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, πωλητές, ανταγωνιστές, τους κρατικούς φορείς και το κοινό καθώς και τους μετόχους, χωρίς να περιορίζεται σε αυτούς. Όλοι μας οι υπάλληλοι, στελέχη και διευθυντές πρέπει να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του παρόντος Κώδικα και να φροντίζουν να αποφεύγουν ακόμα και την επίφαση ανάρμοστης συμπεριφοράς. Τόσο το Διοικητικό Συμβούλιο όσο και η Εκτελεστική Επιτροπή πιστεύουν ότι ο Κώδικας αποτελεί τον πυρήνα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο συναλλασσόμαστε στην BBA Aviation. Όπως δήλωσε ο CEO του Ομίλου Simon Pryce: «Το να ενεργούμε με ακεραιότητα και σεβασμό σε ό,τι κάνουμε κατέχει κεντρική θέση στις αξίες της BBA Aviation και την επίτευξη της αποστολής μας να δημιουργούμε σημαντική, μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία για όλους τους μετόχους μας. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό των μετόχων μας με εντιμότητα, δικαιοσύνη, ειλικρίνεια και ηθική συμπεριφορά. Εξαρτάται από τον καθένα μας ξεχωριστά να συμμορφωνόμαστε με το πνεύμα, αλλά και με το γράμμα των πολιτικών της BBA που υπάρχουν προκειμένου να υποστηρίζουν τα παραπάνω. Με τη δέσμευσή μας να συμπεριφερόμαστε έντιμα και ηθικά, να βελτιώνουμε τη φήμη της BBA Aviation διεθνώς και να εμπνέουμε επιπρόσθετη εμπιστοσύνη στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς εταίρους μας».

3 Παρότι καλύπτει ευρεία γκάμα επιχειρηματικών πρακτικών και διαδικασιών, ο Κώδικας δεν μπορεί να καλύπτει και δεν καλύπτει κάθε νόμο, κανονισμό ή απαίτηση της BBA Aviation που ισχύει για εσάς, αλλά δίνει οδηγίες για βασικά θέματα. Περισσότερες οδηγίες για νομικά θέματα ή θέματα επιχειρηματικής συμπεριφοράς, θα πρέπει να λαμβάνονται από το Νομικό Τμήμα της BBA εάν υπάρχει αμφιβολία ως προς την σωστή πορεία των ενεργειών. Εργαζόμενοι σε θέσεις που ευθύνονται για άλλους, πρέπει: να εξασφαλίζουν ότι εκείνοι που αναφέρουν σε αυτούς καταλαβαίνουν και συμμορφώνονται με τον Κώδικα, εφαρμόζουν τον Κώδικα με συνέπεια και αμεροληψία, στηρίζουν τους εργαζόμενους που εγείρουν ερωτήσεις ή ανησυχίες με καλή πίστη. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να παροτρύνουν ή να ενεργούν μέσω διαμεσολαβητών (εργολάβους, εκπρόσωπους, σύμβουλους, επιχειρηματικούς εταίρους ή άλλους τρίτους) να διενεργούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα που έρχεται σε σύγκρουση με τον Κώδικα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βεβαιώνονται ότι οι τρίτοι που συνεργάζονται με την BBA Aviation ή εργάζονται για λογαριασμό της είναι ενήμεροι για τον Κώδικα και, κατά το δυνατόν (να σημειωθεί ότι αυτό είναι υποχρεωτικό στην περίπτωση αλλοδαπών εκπροσώπων και προμηθευτών), ότι αναλαμβάνουν συμβατικά να ενεργούν με συνέπεια βάσει του Κώδικα όταν συνεργάζονται με την BBA Aviation ή εργάζονται για λογαριασμό της. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι επίσης ενήμεροι για την Πολιτική Ελέγχου Ασφαλείας Τρίτων της BBA Aviation και να συμμορφώνονται με αυτή. Όποιος εργαζόμενος αντιλαμβάνεται υπάρχουσα ή εν δυνάμει παραβίαση νόμων, κανόνων, κανονισμών ή του παρόντος Κώδικα (είτε από εργαζόμενους είτε από τρίτους που συνεργάζονται με την ΒΒΑ Aviation ή εργάζονται για λογαριασμό της) πρέπει να ειδοποιήσει τα αρμόδια μέλη της διοίκησης της BBA Aviation, σύμφωνα με την Πολιτική περί Γνωστοποίησης της Αντιδεοντολογικής Συμπεριφοράς, αντίγραφο της οποίας

4 επισυνάπτεται στον παρόντα Κώδικα. Εάν δεν το πράξει, παραβιάζει ο ίδιος τον παρόντα Κώδικα. Η BBA Aviation δεν θα επιτρέψει αντίποινα για αναφορές που γίνονται καλή τη πίστη. 1. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Η ΒΒΑ Aviation δεσμεύεται στη διενέργεια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων με ειλικρίνεια και ακεραιότητα και σε συμμόρφωση με τους εν ισχύ νόμους, κανόνες και κανονισμούς σε κάθε περιοχή όπου δραστηριοποιείται. Κανένας υπάλληλος, στέλεχος ή διευθυντής της BBA Aviation ή εταιρείας του ομίλου δεν θα προβεί σε παράνομη ή ανήθικη πράξη, ή θα δώσει εντολή σε άλλους να εκτελέσουν τέτοια πράξη, για κανένα λόγο. Οποιαδήποτε παράβαση των εν ισχύ νόμων, κανόνων και κανονισμών θα αντιμετωπιστεί άμεσα από την BBA Aviation και ενδέχεται να χρειαστεί να αποκαλυφθεί στις εκάστοτε αρχές επιβολής του νόμου. Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά ή πρακτική δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με την συμμόρφωση με τον παρόντα Κώδικα ή εν ισχύ νόμο, κανόνα ή κανονισμό, ή εάν έχετε ερωτήσεις αναφορικά με οποιονδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Νομικό Τμήμα της ΒΒΑ. Δείτε την Πολιτική περί Γνωστοποίησης της Αντιδεοντολογικής Συμπεριφοράς της BBA Aviation για να την ακολουθήσετε σε περίπτωση που πραγματοποιείτε τέτοιες γνωστοποιήσεις. Επίσης, η BBA Aviation περιοδικά διοργανώνει κάποια πληροφοριακά και εκπαιδευτικά σεμινάρια προκειμένου να προωθήσει την συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανόνες και τους κανονισμούς που επηρεάζουν την επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται επίσης να επικοινωνούν με τον Γενικό Σύμβουλο του Ομίλου με προτάσεις για βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν στις πολιτικές και διαδικασίες δεοντολογίας του Ομίλου και συγκεκριμένα για τυχόν κενά που διαπιστώνουν σε αυτές. 2. ΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Η Πολιτική Συμμόρφωσης με τον Νόμο περί Ανταγωνισμού της BBA Aviation καθορίζει ότι όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να συμμορφώνονται με την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και

5 την νομοθεσία περί ανταγωνισμού όλων των χωρών όπου δραστηριοποιείται η ΒΒΑ Aviation. Οι συνέπειες της παραβίασης αυτών των νόμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πρόστιμα, κυρώσεις, ακόμα και φυλάκιση, μπορεί να είναι σοβαρές και για το πρόσωπο και για την BBA Aviation. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε εν δυνάμει ή αντιληπτή παραβίαση του νόμου, οι ερωτήσεις και ανησυχίες σας για οποιοδήποτε θέμα του περί του ανταγωνισμού νόμου πρέπει να απευθύνονται στο Νομικό Τμήμα της ΒΒΑ Aviation. 3. ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑ Οι περισσότερες χώρες έχουν νόμους που απαγορεύουν τη διαφθορά και τη δωροδοκία. Αυτοί οι νόμοι επεκτείνονται στις καταβολές χρηματικών ποσών σε αλλοδαπές οικονομικές οντότητες ή σε άτομα εκτός των συνόρων αυτών των χωρών. Η επιβολή των νόμων κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας έχει ενταθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία, ιδιαίτερα εκ μέρους των αμερικανικών αρχών, και προσφάτως στο Η.Β. με την εισαγωγή του Νόμου περί δωροδοκίας. Οι κυρώσεις μπορεί να είναι σοβαρές με πρόστιμα ύψους εκατομμυρίων δολαρίων και πρόστιμα και φυλάκιση των προσώπων. Επίσης, οι παράνομες συμφωνίες (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων) δεν είναι εφαρμόσιμες. Τέλος, η σπίλωση της δωροδοκίας και διαφθοράς μπορεί να προξενήσει ανυπολόγιστη ζημιά στο όνομα της BBA. Αναγνωρίζοντας τα παραπάνω, η BBA Aviation: έχει ξεκάθαρη πολιτική κατά της δωροδοκίας, ενθαρρύνει τους υπαλλήλους να αναφέρουν τυχόν υποψίες δωροδοκίας και θα διερευνά με σχολαστική ακρίβεια τυχόν περιπτώσεις κατ ισχυρισμό δωροδοκίας Οδηγίες για το θέμα υπάρχουν στην Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς της BBA Aviation. 4. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

6 Η κοινοποίηση εταιρικών αποτελεσμάτων είναι σημαντική λειτουργία της BBA Aviation. Η λειτουργία αυτή απαιτεί από κάθε διεύθυνση και θυγατρική την έγκαιρη και ακριβή κοινοποίηση οικονομικών και επιχειρηματικών στοιχείων. Η διοίκηση της BBA Aviation, οι διευθύνσεις και οι θυγατρικές της είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν με ακρίβεια τις πληροφορίες διαχείρισης των επιχειρηματικών τους μονάδων καλή τη πίστη και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ειδικότερα απαιτείται συμμόρφωση από όλες τις σημαντικές απόψεις με λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές περιγράφονται στο Οικονομικό Εγχειρίδιο της BBA Aviation. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να κάνουν λανθασμένες δηλώσεις ή εν γνώσει τους να δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες για ίδιο όφελος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια θα επιφέρει πειθαρχικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης της άμεσης απόλυσης) και θα ασκηθεί ποινική δίωξη όπου χρειαστεί. 5. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Όλοι οι υπάλληλοι, στελέχη και διευθυντές θα πρέπει να ενεργούν προς το συμφέρον της BBA Aviation και κάθε μίας από τις θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες. Όλοι οι υπάλληλοι, στελέχη και διευθυντές θα πρέπει να προσπαθούν να αποφεύγουν καταστάσεις που παρουσιάζουν εν δυνάμει ή πραγματική σύγκρουση μεταξύ των προσωπικών τους συμφερόντων και των συμφερόντων του ομίλου. «Σύγκρουση συμφερόντων» προκύπτει όταν το προσωπικό συμφέρον ενός ατόμου παρεμβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο, ή ακόμα φαίνεται να παρεμβαίνει, στο συμφέρον της BBA Aviation, ή και θυγατρικών και συγγενών της BBA Aviation. Σύγκρουση συμφερόντων μπορούν να προκαλέσουν οι δραστηριότητες των άμεσων συγγενών. Σύμφωνα με τον γενικό κανόνα, ένας συγγενής δεν θα πρέπει να έχει επαγγελματική σχέση μαζί σας ή με κάποιον που εργάζεται με εσάς ή για εσάς. «Άμεσος συγγενής» σημαίνει σύζυγος, σύντροφος, γονιός, θετός γονιός, παιδί, αδελφός/αδελφή, ανιψιός, ανιψιά, θείος, θεία, παππούς, εγγόνι και πεθερός ή πεθερά.

7 Σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να προκύψει με πολλούς τρόπους. Ο κατάλογος που ακολουθεί, χωρίς να είναι πλήρης, δίνει παραδείγματα καταστάσεων που ενδέχεται να προκύψουν και μπορεί να αποτελούν σύγκρουση συμφερόντων. Εργασία με οποιαδήποτε ιδιότητα, για άλλο άτομο ή οικονομική οντότητα ενώ απασχολείται από εταιρεία της BBA Aviation, που μπορεί να έχει ουσιώδη επίδραση στην ικανότητα του υπαλλήλου να εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης εργασίας του. Αποδοχή (άμεσα ή έμμεσα) δώρων ή προσωπικών εκπτώσεων ή άλλα οφέλη ως αποτέλεσμα της θέσης σας στην BBA Aviation από πωλητή, ανταγωνιστή, πελάτη ή προμηθευτή. Δείτε επίσης την Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς και την Πολιτική περί Δώρων και Ψυχαγωγίας της BBA Aviation Ανταγωνισμός (άμεσα ή έμμεσα) με την BBA Aviation για την αγορά ή πώληση ακινήτων, υπηρεσιών ή άλλων συμφερόντων. Η ύπαρξη συμφέροντος σε μια συναλλαγή όπου εμπλέκονται η BBA Aviation, ένας πελάτης, προμηθευτής, πωλητής ή δανειστής. Η λήψη δανείου ή εγγύησης μιας υποχρέωσης ως αποτέλεσμα της θέσης σας στην BBA Aviation. Η προώθηση έργων σε προμηθευτή που ανήκει ή διευθύνεται, ή που απασχολεί στενό συγγενή ή φίλο/η. Επενδύσεις από υπαλλήλους και των στενών συγγενών τους σε ανταγωνιστές, πωλητές, προμηθευτές ή πελάτες (δείτε παρακάτω για περισσότερες οδηγίες). Η εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας (ή η καθοδήγηση τρίτου να την εκμεταλλευθεί) με τη χρήση εταιρικής περιουσίας, πληροφοριών ή θέσης. Καταστάσεις που συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων δεν είναι πάντα εμφανείς, ούτε

8 είναι εύκολο να λυθούν. Ερωτήσεις που αφορούν τη δυνατότητα εφαρμογής αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να απευθύνονται είτε στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είτε στο Νομικό Τμήμα της ΒΒΑ Aviation. Η μη γνωστοποίηση σύγκρουσης συμφερόντων μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικές επιπτώσεις μέχρι και σε άμεση απόλυση. Η Νομική υπηρεσία της BBA πραγματοποιεί εξαμηνιαίους ελέγχους των ανώτερων διευθυντών του ομίλου της BBA Aviation προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες ή τις τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων. Όταν ένας υπάλληλος ή κάποιος από τους στενούς του συγγενείς επιθυμεί να επενδύσει σε ανταγωνιστή, πωλητή, προμηθευτή ή πελάτη (η «Οντότητα Επένδυσης») του ομίλου BBA Aviation και αυτός ο υπάλληλος έχει εμπορικές συναλλαγές με την Οντότητα Επένδυσης ή επηρεάζει τη σχέση με εκείνη, αυτή η επένδυση απαιτεί την πρότερη έγκριση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της δικής σας διεύθυνσης της ΒΒΑ Aviation. Αυτό δεν ισχύει σε επενδύσεις όπου ο υπάλληλος ή ο στενός του συγγενής δεν έχει τη δυνατότητα άμεσης αγοράς ή ελέγχου της επένδυσης (για παράδειγμα μετοχές που αγοράζονται από εταιρεία επενδύσεων του οποίου η διαχείριση βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια τρίτων). Να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις που κάποια εταιρεία του ομίλου συνάπτει συγκεκριμένες συμβάσεις με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ ισχύουν περαιτέρω κανόνες περί σύγκρουσης συμφερόντων. Δείτε την Παράγραφο 13 του παρόντος Κώδικα (Κρατικές συμβάσεις) και την Πολιτική συμμόρφωσης συμβάσεων με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών των Dallas Airmotive και Ontic. 6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι αποκλειστικές εμπιστευτικές πληροφορίες που δημιουργούνται και συλλέγονται κατά την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, αποτελούν πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο της BBA Aviation. Η προστασία αυτών των πληροφοριών παίζει σημαντικό ρόλο στην συνεχή μας ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Όλες οι αποκλειστικές πληροφορίες πρέπει να φυλάσσονται αυστηρά εμπιστευτικά, εκτός από τις περιπτώσεις που η γνωστοποίηση έχει εξουσιοδοτηθεί από την BBA Aviation ή απαιτείται από τον νόμο. Οι αποκλειστικές πληροφορίες περιλαμβάνουν όλες τις ιδιωτικές πληροφορίες που θα ήταν

9 ενδεχομένως χρήσιμες σε ανταγωνιστές ή που θα ήταν επιζήμιες για την BBA Aviation ή τους πελάτες της εάν γνωστοποιούνταν. Η πνευματική ιδιοκτησία, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε, εμπορικά μυστικά, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα και δικαιώματα καθώς και επιχειρηματικά, ερευνητικά σχέδια και σχέδια νέων προϊόντων, στόχους και στρατηγικές, αρχεία, βάσεις δεδομένων, αρχεία μισθοδοσίας και επιδομάτων, ιατρικά στοιχεία υπαλλήλων, καταλόγους πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών και τυχόν αδημοσίευτα οικονομικά στοιχεία και στοιχεία κοστολόγησης, πρέπει επίσης να προστατεύεται. Ακόμα, συχνά λαμβάνουμε πληροφορίες που είναι αποκλειστικές για τις συγγενείς μας επιχειρήσεις βάσει συμβάσεων εμπιστευτικότητας και άλλων συμφωνιών. Και αυτές οι πληροφορίες πρέπει να προστατεύονται από γνωστοποίηση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται βάσει των συμφωνιών αυτών. Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διανομή αποκλειστικών πληροφοριών παραβιάζει την πολιτική της BBA Aviation που περιλαμβάνει τυχόν συμβάσεις μη γνωστοποίησης που έχουν υπογράψει υπάλληλοι με την BBA Aviation και ενδεχομένως να είναι παράνομη. Τέτοια χρήση ή διανομή θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις και για την BBA Aviation και για τα εμπλεκόμενα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εν δυνάμει νομικών και πειθαρχικών επιπτώσεων, ακόμα και την άμεση απόλυση του υπαλλήλου. Η υποχρέωσή σας να προστατεύσετε τις αποκλειστικές και εμπιστευτικές πληροφορίες της BBA Aviation και των θυγατρικών και συγγενών της, συνεχίζει και αφού αποχωρήσετε από την ΒΒΑ Aviation. Πριν αποχωρήσετε, έχετε την υποχρέωση να επιστρέψετε στην BAA Aviation όλες τις αποκλειστικές πληροφορίες που έχετε στην κατοχή σας. Επίσης απαγορεύεται σε υπαλλήλους και στελέχη να χρησιμοποιούν αποκλειστικές πληροφορίες που κατέχουν λόγω της προηγούμενής τους απασχόλησης κατά την απασχόλησή τους στην BBA Aviation. 7. ΘΕΜΙΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

10 Κάθε υπάλληλος, διευθυντής και στέλεχος της BBA Aviation θα πρέπει να προσπαθεί να συναλλάσσεται με τρόπο θεμιτό με πελάτες, προμηθευτές, πωλητές, ανταγωνιστές, το κοινό αλλά και μεταξύ τους σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με τις πρακτικές επαγγελματικής δεοντολογίας. Κανείς δεν πρέπει να αποκτά αθέμιτο πλεονέκτημα επί άλλου μέσω χειρισμών, απόκρυψης, κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών, παραπλανητικής παρουσίασης ουσιωδών γεγονότων ή άλλη άδικη πρακτική συναλλαγής. Η παρούσα απαγόρευση περιλαμβάνει οποιαδήποτε συμπεριφορά παραβιάζει την Πολιτική Συμμόρφωσης με τους Νόμους περί Ανταγωνισμού της ΒΒΑ Aviation. Καμία πληρωμή οιασδήποτε μορφής δεν θα γίνει άμεσα ή έμμεσα σε ή για λογαριασμό ατόμου με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση συνεργασίας ή για άλλες πράξεις εύνοιας. Η BBA Aviation και ο υπάλληλος, στέλεχος ή διευθυντής που εμπλέκεται μπορεί να υποστεί πειθαρχικές κυρώσεις έως και άμεση απόλυση, καθώς και πιθανή αστική ή ποινική δίωξη για την παραβίαση της παρούσης πολιτικής. Πρακτικές που είναι αποδεκτές σε κάποια περιβάλλοντα εμπορικής δραστηριότητας, μπορεί να είναι ενάντιες με τους νόμους ή τις πολιτικές που ισχύουν για κρατικούς υπαλλήλους ή συμβούλους. Για παράδειγμα ο νόμος περί Πρακτικών Διαφθοράς (Foreign Corrupt Practices Act FCPA) στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύει την παροχή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας απευθείας ή μέσω άλλων σε οποιονδήποτε «αλλοδαπό αξιωματούχο» με σκοπό την απόκτηση ή διατήρηση συνεργασίας. Συνεπώς, δεν μπορούν να προσφερθούν κανενός είδους δώρα ή ψυχαγωγία για επιχειρηματική προώθηση σε οποιονδήποτε κρατικό υπάλληλο ή κρατικό σύμβουλο ή αξιωματούχο (συμπεριλαμβανομένων των Κρατικών επιχειρήσεων) ή το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβούλου της δικής σας διεύθυνσης της ΒΒΑ Aviation και του Νομικού Τμήματος της ΒΒΑ Aviation. Πρόσθετες οδηγίες επί του θέματος παρέχονται στην Πολιτική κατά της Δωροδοκίας και της Διαφθοράς και στην Πολιτική περί Δώρων και Ψυχαγωγίας της BBA Aviation. Πρόσθετες συμβουλές θα πρέπει επίσης να ζητηθούν από το Νομικό Τμήμα της ΒΒΑ σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες. Γενικά, τα περιστασιακά επιχειρηματικά δώρα και ψυχαγωγία μη κυβερνητικών υπαλλήλων σε σχέση με συζητήσεις επιχειρηματικού περιεχομένου ή την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων θεωρούνται κατάλληλα κατά την άσκηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

11 της BBA Aviation. Ωστόσο, αυτά τα δώρα πρέπει να προσφέρονται σπάνια και η αξία τους θα πρέπει να είναι συντηρητική. Δώρα ή ψυχαγωγία σε μορφή που πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα την αίσθηση ή την προσδοκία υποχρέωσης δεν θα πρέπει ούτε να προσφέρεται ούτε να γίνονται δεκτά. Πρόσθετες οδηγίες επί του θέματος παρέχονται στην Πολιτική περί Δώρων και Ψυχαγωγίας της BBA Aviation. 8. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η προστασία των περιουσιακών στοιχείων της BBA Aviation από απώλεια, κλοπή, ή κακή χρήση είναι ευθύνη κάθε υπαλλήλου, στελέχους και διευθυντή. Τυχόν απώλεια, κακή χρήση ή υποψία κλοπής θα πρέπει να αναφέρεται σύμφωνα με την πολιτική γνωστοποίησης αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς, ή στο Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της BBA Aviation. Ο μοναδικός σκοπός των περιουσιακών στοιχείων, του εξοπλισμού, των οχημάτων και των εφοδίων της BBA Aviation είναι η άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τη νόμιμη άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της BBA Aviation. 9. ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Είναι ζωτικής σημασίας οι υπάλληλοι όχι μόνο να ενεργούν αλλά και να φαίνονται ότι ενεργούν με ακεραιότητα αναφορικά με τις εταιρικές πληροφορίες. Η βασική αρχή είναι ότι οι υπάλληλοι δεν πρέπει να χρησιμοποιούν εμπιστευτικές πληροφορίες για πιθανό προσωπικό όφελος. Ακόμα, δεν πρέπει να συζητούν εμπιστευτικές πληροφορίες ή πιθανές εταιρικές επενδύσεις με άλλα άτομα (είτε ανήκουν στο δυναμικό των εταιρειών της BBA Aviation είτε όχι) εκτός όταν έχουν εξουσιοδότηση να το πράξουν κατά την συνήθη άσκηση των καθηκόντων τους, Το Εγχειρίδιο Πολιτικής για την Κατάχρηση των Αγορών και τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες της BBA Aviation πραγματεύεται με περισσότερες λεπτομέρειες τις

12 συναλλαγές σε μετοχές, δικαιώματα προαίρεσης, δικαιώματα ανατίμησης μετοχής (SARs) ή άλλα δικαιώματα σε μετοχές τις BBA Aviation και την σωστή μεταχείριση των εμπιστευτικών πληροφοριών. 10. ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ, ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΙΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Οι πολιτικές της ΒΒΑ Aviation ως προς την πρόσληψη, προαγωγή και διατήρηση υπαλλήλων είναι αντίθετες με διακρίσεις βάσει κριτηρίων που απαγορεύονται από τον νόμο, και τα οποία συμπεριλαμβάνουν φυλή, θρησκεία, φύλο και ηλικία, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά. Οι υπάλληλοι πρέπει να δέχονται δίκαιη μεταχείριση με σεβασμό και αξιοπρέπεια, και να αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους τους με τον ίδιο τρόπο. Σύμφωνα με αυτό τον στόχο δεν θα υπάρξει ανοχή συμπεριφοράς που εκθέτει τους άλλους σε διακρίσεις ή παρενόχληση. Οι Οδηγίες ίσων ευκαιριών και μη παρενόχλησης της ΒΒΑ, πραγματεύονται αυτό το θέμα με περισσότερες λεπτομέρειες. 11. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δεν θα γίνονται πολιτικές συνεισφορές από και για λογαριασμό της ΒΒΑ Aviation ή οποιαδήποτε εταιρείας της ΒΒΑ Aviation. Η παρούσα πολιτική ισχύει αποκλειστικά για την χρήση των περιουσιακών στοιχείων της ΒΒΑ Aviation και δεν έχει σκοπό να αποθαρρύνει υπαλλήλους, διευθυντές ή στελέχη να κάνουν πολιτικές συνεισφορές σε προσωπικό επίπεδο ή να ασκούν πολιτικές δραστηριότητες για δικό τους λογαριασμό. Κανείς δεν θα αποζημιώνεται άμεσα ή έμμεσα από καμία εταιρεία της ΒΒΑ Aviation για προσωπικές πολιτικές συνεισφορές. Δείτε επίσης τις Πολιτικές κατά την Δωροδοκία και τη Διαφθορά και περί Δώρων και Ψυχαγωγίας της BBA Aviation. Να σημειωθεί επίσης ότι για εταιρείες της BBA Aviation που συνάπτουν συγκεκριμένους τύπους συμβάσεων με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ και διαθέτουν Πολιτική συμμόρφωσης συμβάσεων με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ισχύουν αυστηρότεροι κανόνες. Δείτε την Παράγραφο 13 του παρόντος Κώδικα και την Παράγραφο 14 της συγκεκριμένης πολιτικής. 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

13 Η ΒΒΑ Aviation δεσμεύεται να ασκεί τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς νόμους και νόμους και κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Η BBA Aviation προσπαθεί να παράσχει ασφαλές και υγιές περιβάλλον για τους υπαλλήλους της και να αποφύγει αρνητικές επιπτώσεις και βλάβες στο περιβάλλον και τις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται. Η επίτευξη αυτού του στόχου είναι καθήκον όλων των υπαλλήλων, στελεχών και διευθυντών, όπως διαφαίνεται στην Πολιτική Διαχείρισης ΥΑ&Π & τη Δήλωση Αποστολής της BBA Aviation. 13. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Πολλές χώρες διαθέτουν ειδική νομοθεσία περί συμβάσεων με κρατικούς φορείς. Η πολιτική της BBA Aviation είναι να συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία και να ενεργεί με εντιμότητα, ηθική και ακεραιότητα στις συναλλαγές της με κρατικούς φορείς. Αντίστοιχα, οι εργαζόμενοι, τα στελέχη και οι διευθυντές της BBA Aviation οφείλουν να κατανοούν και να συμμορφώνονται αυστηρά με: ισχύουν αναφορικά με επιχειρηματικές συναλλαγές της BBA Aviation με οικείους και αλλοδαπούς κρατικούς φορείς. με οικείους και αλλοδαπούς κρατικούς φορείς και λο των συμπληρωματικών πολιτικών και διαδικασιών των αντίστοιχων επιχειρηματικών μονάδων τους που ισχύουν για συμβάσεις με οικείους και αλλοδαπούς κρατικούς φορείς (παράδειγμα αποτελούν οι Πολιτικές συμμόρφωσης συμβάσεων με την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών των Dallas Airmotive και Ontic). Αυτές οι συγκεκριμένες συμπληρωματικές πολιτικές ισχύουν για συγκεκριμένες συμβάσεις μεταξύ της Dallas Airmotive/Ontic και της Κυβέρνησης των ΗΠΑ και θα πρέπει να εφαρμόζονται από τον σχετικό συμβαλλόμενο φορέα της Κυβέρνησης των ΗΠΑ για κάθε πρόσωπο που συνάπτει τέτοια σύμβαση με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. Να σημειωθεί ότι τα ζητήματα που πραγματεύεται η πολιτική ορίζουν τη συμπεριφορά που απαιτείται εκ μέρους της συμβαλλόμενης εταιρείας για τη σύναψη τέτοιων συμβάσεων με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, καλύπτει δε ζητήματα όπως η παροχή δώρων κ.λπ., αλλά εκτείνεται επίσης σε τομείς όπως η πρόσληψη υπαλλήλων της Κυβέρνησης των ΗΠΑ.

14 Εάν πρόκειται να συνάψετε σύμβαση με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Νομική υπηρεσία της BBA προκειμένου να εξακριβώσετε εάν θα πρέπει να συνταχθεί νέα εταιρική πολιτική για την επιχειρηματική σας μονάδα. 14. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Παρότι η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κυρίως υπόθεση των κρατών, πιστεύουμε ότι η προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σοβαρό μέλημα για τις επιχειρήσεις. Αναγνωρίζουμε τη σημασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις αρχές που θεσπίζει η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Η Διακήρυξη καθορίζει τις υποχρεώσεις της προώθησης οικουμενικού σεβασμού και την τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της θεμελιώδους ελευθερίας για όλους, χωρίς διακρίσεις ως προς την φυλή, το φύλο, τη γλώσσα ή τη θρησκεία. Σκοπός μας θα παραμείνει να συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους με γνώμονα τα προσόντα και την προσφορά τους, να απέχουμε από τον καταναγκασμό και να μην κάνουμε σκοπίμως κακό σε κανένα. Αρκετές από τις πολιτικές της BBA Aviation και των θυγατρικών της συμπεριλαμβάνουν κάποια δόγματα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Θα θέλαμε να προτρέψουμε τους υπαλλήλους να εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο με αυτές τις αρχές και το πώς μπορούν να ενσωματωθούν καλύτερα στις επιχειρηματικές μας διαδικασίες. 15. ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Τυχόν παραιτήσεις από τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα μπορούν να επιτραπούν μόνο από μέλος της ανώτατης διοίκησης της ΒΒΑ Aviation. Τροποποιήσεις του παρόντος Κώδικα πρέπει να εγκριθούν από τον Ανώτατο Εκτελεστικό Διευθυντή της BBA Aviation. 16. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ Η συμμόρφωση με αυτήν την Πολιτική θα έχει την ίδια βαρύνουσα σημασία με τις υπόλοιπες πολιτικές που ισχύουν σε όλα τα κλιμάκια της BBA Aviation. Όλοι οι

15 Διευθύνοντες Σύμβουλοι θα πρέπει να υπογράφουν μια δήλωση γνωστοποίησης δύο φορές ετησίως (μία στο μέσον του έτους και μία στο τέλος αυτού) αποδεχόμενοι και παραδεχόμενοι την παραλαβή αντιτύπου της παρούσας Πολιτικής, την κοινοποίηση της Πολιτικής στους άμεσους υφισταμένους τους καθώς και τη γνωστοποίηση τυχόν γνωστών παραβιάσεων της Πολιτικής, στο βαθμό που δεν είχε προγενέστερα γίνει αναφορά όπως απαιτείται από τα όσα ορίζονται στην Πολιτική. Η παρούσα πολιτική και η συμμόρφωση με αυτήν θα αποτελέσει αντικείμενο αναθεώρησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Εσωτερικού Ελέγχου της BBA Aviation

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Policy on Bribery and Corruption December 2013.doc ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

BBA Aviation. Δεκέμβριος BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 BBA Aviation ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Δεκέμβριος 2013 G:\Legal Department\Group Policies\Final Policies\FINAL ENGLISH POLICIES\Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ/ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η CBRE Group, Inc., συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων, επιχειρηματικών μονάδων, συνεργαζόμενων και θυγατρικών εταιρειών αυτής (από κοινού «CBRE») είναι πλήρως δεσμευμένη στην πραγματοποίηση των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ DPG DIGITAL MEDIA ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1. ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ 1.1 Η DPG DIGITAL MEDIA δεσμεύεται να ασκεί τις δραστηριότητές της σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Εισαγωγή... 3 Άρθρο 2 Πυλώνες υπεύθυνου εφοδιασμού... 3 2.1 Ανθρώπινα δικαιώματα στην εργασία... 3 2.2 Υγεία και ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΗΡ Ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2015 I. Εισαγωγή Στην ΗΡ συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα

Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Κώδικας Επαγγελματικής Ηθικής και Δεοντολογίας Μέλους Σ.Ε.Σ.Α.Ε. Υπηρετούμε και βιώνουμε τις Αξίες: Σεβασμός, Εμπιστοσύνη, Συνέπεια, Ακεραιότητα, Εντιμότητα Προς τον σκοπό αυτό, αυτοδεσμευόμαστε σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας To όραμά μας Μια εταιρεία στην οποία θέλουν να εργάζονται οι καλύτεροι. Η κορυφαία εταιρεία διανομής χημικών προϊόντων στον κόσμο, μια εταιρεία που προσφέρει ασυναγώνιστες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 0 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Περιεχόμενα Σελ. 1 Δήλωση Διοίκησης Σελ. 2 Βασικές Αρχές Λειτουργίας 1. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2. Δίκαιες Συνθήκες Εργασίας 3. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Ι. Δέσμευση της Διοίκησης. 1. Αρχές. 2. Βασικοί άξονες. ΙΙ. Αρχές επαγγελματικής συμπεριφοράς. 1. Σύγκρουση συμφερόντων. 2. Προστασία περιουσιακών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή

Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών. I. Εισαγωγή Κώδικας Δεοντολογίας Συνεργατών I. Εισαγωγή Στην Hewlett Packard Enterprise (ΗΡE) συνεργαζόμαστε στενά με τους Συνεργάτες μας για την ολοκλήρωση των εργασιών μας με πάθος για τα προϊόντα και τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT

VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT 1. Εισαγωγή VICTUS NETWORKS CODE OF CONDUCT Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας (ΚΕΔ) σχεδιάστηκε με στόχο να αποτυπωθούν οι γενικές αρχές και οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλους τους εργαζόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ

Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Κώδικας Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ Πρόλογος Με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς, αποτυπώνουμε σε ένα ενιαίο κείμενο το σύνολο των δεσμεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους

Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Οδηγός για την Smith & Nephew Κώδικας Δεοντολογίας και Επιχειρηματικές Αρχές για Τρίτους Τηλ. 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Φαξ 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA Αγγλία Μήνυμα από τον Διευθύνοντα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές

Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Κατευθυντήριες Αρχές για Προμηθευτές Ως επιχειρηματικός οργανισμός που λειτουργεί με γνώμονα τις ηθικές αρχές, η Coca- Cola HBC A.G. και οι θυγατρικές της (συλλογικά στο εξής, η «Coca-Cola Hellenic» ή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ...

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A. Η Δέσμευση της Διοίκησης...3. Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4. Εταιρικές Αξίες Ομίλου ΤΙΤΑΝ... «ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ» Μάιος 2008 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν A Η Δέσμευση της Διοίκησης......3 Κυρίαρχος Στόχος του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και Κώδικας Δεοντολογίας...4 Εταιρικές Αξίες Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ»)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΕΕ («ΚΩΔΙΚΑΣ») Εισαγωγή Το ΕΙΕΕ είναι δεσμευμένο με τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής για να διεκδικεί και να διατηρεί την εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΕΔΕ ΑΘΗΝΑ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Εισαγωγικό Σημείωμα Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που ως σκοπό έχει τη «διάδοση των αρχών και της σωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ SYMMETRICONN (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 01.03.2015) Περιεχόμενα Άρθρο 1- Γενικά... 3 Άρθρο 2- Συμμόρφωση με τους Νόμους... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE. (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ KAI ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ JUMBO AEE (Εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. στην από 1.2.2013 συνεδρίασή του) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Άρθρο 1. Γενικά 3 Άρθρο 2. Συμμόρφωση με

Διαβάστε περισσότερα

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ELDORADO GOLD CORPORATION ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η εταιρεία Eldorado Gold Corporation (η «Εταιρεία») και οι θυγατρικές και συνδεδεμένες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Δεοντολογίας

Κώδικας. Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΕΕΑΑ) ΑΕ 2016 1 Μήνυμα Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πεδίο Εφαρμογής Βασικές Αρχές και Αντικείμενο του Κώδικα Προσωπική ακεραιότητα Εργασιακά και

Διαβάστε περισσότερα

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014

Αξίες και ηθική της Securitas. Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Αξίες και ηθική της Securitas Securitas AB Εταιρική διοίκηση Αναθεωρήθηκε την 3 η Νοεμβριου 2014 Σε ισχύ από την 3 η Νοεμβριου 2014 Πίνακας περιεχομένων Page 2 of 11 1 ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΡΧΈΣ 3 2 ΟΙ ΑΞΊΕΣ ΜΑΣ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Λεωφόρος Κηφισίας 209 15124 Μαρούσι Τηλ: +30 21061.41.106-115 Fax: +30 21061.40.371 www.copelouzos.gr 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι αξίες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS

Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS Κώδικας Επιχειρησιακής Δεοντολογίας FRIGOGLASS 2014 Περιεχόμενα Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου Οι Αξίες μας Βασικές λειτουργικές αρχές 1. Συμμόρφωση με το νόμο 2. Χώρος εργασίας 3. Αγορά 4. Κοινωνία 5.

Διαβάστε περισσότερα

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας

Univar Κώδικας HEADLINE. Univar. Κώδικας Δεοντολογίας HEADLINE Univar Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Εισαγωγή Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου...3 Το όραμά μας...3 Κατευθυντήριες αρχές...3 Η προσήλωση της Univar στην εντιμότητα Ειλικρινής και ηθική συμπεριφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ LEASEPLAN WWW.LEASEPLAN.gr οκτωβριοσ 2012 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πώς δουλεύουμε...03 Οι αξίες μας στην πράξη...04 Γενικές αρχές του Κώδικα...05 Οι πελάτες,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε. Σελίδα 1 αϖό 8 ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Η Εταιρεία ΣΙ ΜΑ Α.Ε., λόγω της µακρόχρονης ϖορείας της και της ϖολυετούς εµϖειρίας της στο

Διαβάστε περισσότερα

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG

DAIMLER. Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG DAIMLER Κώδικας εοντολογίας της Daimler AG 1 1. Εισαγωγή Η DaimlerAG ("η Εταιρία") υιοθέτησε τον παρόντα Κώδικα εοντολογίας* ("ο Κώδικας") µε σκοπό να αποτρέψει τυχόν ανάρµοστες πράξεις και να προάγει:»

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott

Μέτρα κατά της διαφθοράς. Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που συναλλάσσονται επαγγελματικά με την Abbott Μέτρα κατά της διαφθοράς Οδηγός κατάρτισης για εταιρείες που Σκοπός Η Abbott έχει δεσμευτεί να πραγματοποιεί επιχειρηματικές δραστηριότητες σύμφωνα με τους νόμους και τον κώδικα δεοντολογίας και τηρεί

Διαβάστε περισσότερα

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς

affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς affidea Κώδικας επιχειρηματικής συμπεριφοράς Κάνουμε το σωστό Τηρούμε τα υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας σε κάθε σημείο των εμπορικών συναλλαγών μας Συνδυάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

Ερωτήσεις/Απαντήσεις Ερωτήσεις/Απαντήσεις 1) Ποιος είναι ο στόχος της ιστοσελίδας L ORÉAL Ethics Open Talk; Υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην ερώτηση 2 παρακάτω, η ιστοσελίδα L ORÉAL Ethics Open Talk σάς δίνει τη

Διαβάστε περισσότερα

Administrative Policy Greek translation from English original

Administrative Policy Greek translation from English original Κώδικας Συμπεριφοράς Όλες οι μονάδες Η ΚΟΝΕ έχει ως αποστολή να βελτιώνει το ρυθμό ροής της αστικής ζωής. Το όραμά μας είναι να παραδίδουμε την καλύτερη εμπειρία People Flow, προσφέροντας ευκολία, αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ. Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προμηθευτών και Επιχειρηματικών Εταίρων της ΜΑΝ Έκδοση 2.0 Ισχύει από: 01/01/2015 Επικοινωνία: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 04 Συμμόρφωση με την Εμπορική Νομοθεσία και τη Νομοθεσία περί Ανταγωνισμού 05 Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία περί διαφθοράς

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2

1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 Νοέμβριος 2012 Παράγραφος Αρ. Σελίδας 1. Οι Αξίες μας 2 2. Συμμόρφωση προς τη Νομοθεσία 2 3. Ανθρώπινα Δικαιώματα 2 4. Ανταγωνισμός 2 5. Επιχειρηματική πρακτική 2 (α) Διαφθορά και δωροδοκία 3 (β) Δωρεές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ

Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Κοινωνική Χάρτα Οµίλου OTE ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Λαµβάνοντας υπόψη την υπευθυνότητα, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει µια µεγάλη ευρωπαϊκή επιχείρηση, ο ΟΤΕ:. σέβεται την πολιτιστική, ηθική, κοινωνική, πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Προοίμιο 03 Ι. Η δέσμευση της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους 04 ΙΙ. Το όραμα μας 04 ΙΙΙ. Οι εταιρικές αξίες 05 ΙV. Οι ικανότητες και δεξιότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα

Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα Αυτή είναι μετάφραση ενός εγγράφου από την Αγγλική γλώσσα προς διευκόλυνσή σας μόνο. Το κείμενο του αυθεντικού Αγγλικού κειμένου θα διέπει τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις σας. Το αυθεντικό Αγγλικό

Διαβάστε περισσότερα

* Κώδικας Δεον τολογίας

* Κώδικας Δεον τολογίας * * Κώδικας Δεον τολογίας M A R Q U A R D & B A H L S Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Επιχειρηματικές και Οικονομικές Υποθέσεις... 4 1 Νομική Συμμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα. Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ & ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΛΕΜΑΝ Δεκέμβριος 2011 Σελίδα 1 από 9 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Βασικές αρχές λειτουργίας Ομίλου Kleemann... 4 Τήρηση Κώδικα Δεοντολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Charalambides-Christis.μας καθοδηγεί στις καθημερινές μας επιχειρηματικές αλληλεπιδράσεις, αντικατοπτρίζοντας το πρότυπό μας για τη σωστή συμπεριφορά μας

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter

Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. International Non Governmental Organizations Accountability Charter Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης και Λογοδοσίας μη Κυβερνητικών Οργανώσεων International Non Governmental Organizations Accountability Charter Απρίλιος 2008 Χάρτα Αυτοδέσμευσης, Κοινωνικής Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Η βάση της επιτυχίας μας

Η βάση της επιτυχίας μας Κώδικας Συμπεριφοράς Οι Αξίες και τα Πρότυπά μας Η βάση της επιτυχίας μας Έκδοση IV Η εταιρεία μας Από την αρχή, η πορεία της MSD τροφοδοτούνταν από την πεποίθηση ότι υπηρετεί έναν καλό σκοπό. Ο George

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Εγκρίθηκε µε απόφαση του.σ.- ΟΤΕ στην 2751/26-5-2006 συνεδρίασή του) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017

Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 Πολιτική της Goodyear για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 8η Μαΐου 2017 1 Εισαγωγή Πολιτική για την καταπολέμηση της δωροδοκίας Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δέσμευσής της για εντιμότητα, ακεραιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MENARINI ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΟΜΙΛΟΣ MENARINI ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΜΙΛΟΣ MENARINI ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η MENARINI έχει υιοθετήσει τα αυστηρότερα δεοντολογικά πρότυπα για όλες τις διεργασίες/διαδικασίεςεργασίες της. Είμαστε δεσμευμένοι στην ενθάρρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας Κώδικας Δεοντολογίας 1. Εισαγωγή...2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία...3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων...3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών...4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες- Ευρεσιτεχνίες...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ. The Innovating Partner you need. Ανεξάρτητο μέλος της UHY International ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟI ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο μέλος της UHY International 2 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN. PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία. www.hartmann. ΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ HARTMANN PAUL HARTMANN AG Paul-Hartmann-Straße 12 89522 Heidenheim Γερμανία www.hartmann.info Αγαπητοί εργαζόμενοι, Για να ευθυγραμμιστούμε με τις διεθνείς απαιτήσεις συμμόρφωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας

ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ. Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας ΚΏΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΉΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ Ζήστε το Πιστεύω μας, Γνωρίστε τον Κώδικά μας 1 Το Πιστεύω μας Πιστεύουμε ότι η πρώτη μας ευθύνη είναι προς τους γιατρούς, τις νοσηλεύτριες και τους ασθενείς, τις μητέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1 Συνταγµατική Επιταγή 2 «Οι δηµόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους και υπηρετούν το λαό οφείλουν πίστη στο σύνταγµα και αφοσίωση στην πατρίδα». Θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

software consultancy financial

software consultancy financial -- OnLine Data SA Contents 1. Εισαγωγή... 2 2. Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία... 3 3. Σύγκρουση Συμφερόντων... 3 4. Εσωτερικές πληροφορίες & Συναλλαγές βάσει αυτών... 4 5. Εταιρικές Ευκαιρίες - Ευρεσιτεχνίες...

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Άρθρο 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ I. ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 1 Φυσικά πρόσωπα 4 2 Χρόνος ισχύος II. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 5 3 Γενικοί κανόνες 5 4 Επιλεξιμότητα και απόρριψη 6 5 Συγκρούση συμφερόντων 6 6

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1 Εισαγωγή Οι σχέσεις που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου Quest με τους Προμηθευτές τους βασίζονται στην εμπιστοσύνη και την εντιμότητα. Αντίστοιχα, αναμένουν από τους

Διαβάστε περισσότερα

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT www.toyota-forklifts.eu TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE CODE OF CONDUCT Toyota Material Handling Europe, Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς Πίνακας περιεχομένων Η αποστολή μας Οι βασικές μας αξίες Οδηγίες Η TMHE

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας G4S

Κώδικας Δεοντολογίας G4S Κώδικας Δεοντολογίας G4S Σελίδα1 Πρόλογος και Έλεγχος Εγγράφου Το παρόν έγγραφο έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρέχει πληροφορίες σε σχέση με την πολιτική, τις διαδικασίες, τις σταθερές του Κεντρικού Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012

Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 Κώδικας Δεοντολογίας Μάιος 2012 2 Δέσμευση της Διοίκησης του Ομίλου O Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει επεκταθεί πέρα από γεωγραφικά και πολιτιστικά σύνορα, ωστόσο, οι βασικές του αξίες,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Έκδοση 2 Αναθεωρήθηκε στις: 08.10.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ & ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή 2 Όραμα, Αποστολή, Επιχειρηματική Δραστηριότητα και Στρατηγικές Συνεργασίες 3 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας

Τίτλος: Κατά της διαφθοράς Εγκρίθηκε από: Ανώτερος Αντιπρόεδρος - Γενικός Νομικός Σύμβουλος και Γραμματέας Αριθμός εγγράφου: 276-RP gre Εταιρική πολιτική Τα έντυπα αντίγραφα δεν είναι ελεγχόμενα - Επαληθεύστε την ημερομηνία έναρξης ισχύος πριν από τη χρήση Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Λειτουργία: 7 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο δικός μας. Κώδικας. Δεοντολογίας

Ο δικός μας. Κώδικας. Δεοντολογίας Ο δικός μας Κώδικας Δεοντολογίας Οι αξίες μας Ένα πλαίσιο για την καθημερινή μας εργασία Ενστερνιζόμαστε τρεις βασικές αρχές - Ομαδικότητα Εμπιστοσύνη και Δράση. Οι αξίες αυτές είναι η κινητήρια δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας

Εταιρικές Eυκαιρίες. Οι Ευθύνες μας Code of Conduct Greek November 2012 Εισαγωγή Ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι η γενική μας Δήλωση για τη Δεοντολογική Επιχειρηματική Συμπεριφορά Σε ποιους απευθύνεται ο Κώδικας; Υπάλληλοι με Ηγετικούς Ρόλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος

ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ. Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Καζάκου Γεωργία, ΠΕ09 Οικονομολόγος 1 ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΠΑΙΔΕΙΑ Α Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 10.4 Κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων 10.4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1/15 Κοινωνία Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 104/3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας (Το παρόν κείμενο ακυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά

ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Με μια γρήγορη ματιά ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 μήνυμα της Διοίκησης Αγαπητοί συνάδελφοι Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η δημιουργία μιας πολιτικής που περιέχει πρότυπα κατάλληλης επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL

Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL Κωδικας Δεοντολογιας Της ICL Pursuing Excellence With Integrity Rev. 04/2017 Από τη Διοίκηση της ICL Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EL Η παρούσα ανεπίσηµη ενοποιηµένη απόδοση του κώδικα συµπεριφοράς των µελών του διοικητικού συµβουλίου έχει αποκλειστικά ενηµερωτικό χαρακτήρα. B ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας

Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας Παγκόσμιος κώδικας επιχειρηματικής δεοντολογίας 2/16 Ζουμε Τις Αξιες, Εκπληρωνουμε Τον Σκοπο Μας... 3 Γιατι Χρειαζομαστε Αυτον Τον Κωδικα;... 4 Χρηση Του Παροντος Κωδικα... 4 Η Δεσμευση Μας Στις Αξιες

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Μυλωνόπουλος

Δ. Μυλωνόπουλος 5. Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών ΥΑ 57088/ΔΙΟΕ-1033/2013 ΦΕΚ 3314/2013 Δρ. Δ. Μυλωνόπουλος Καθηγητής 2014 Σκοπός Ποιότητα / διαφάνεια υπηρεσιών που παρέχονται από Λ-Φ Προστασία Ηθικού και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl

Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Κωδικας Δεοντολογιας Της Icl Pursuing Excellence With Integrity Rev. 03/2014 Απο Τον Προεδρο Και Διευθυνοντα Συμβουλο Αγαπητοί Υπάλληλοι, Διευθυντές Και Μέλη Του Δ.Σ. Της ICL, Βρίσκομαι στην ευχάριστη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS

Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Πολιτική της Coca-Cola Τρία Έψιλον για το HIV/AIDS Περίληψη Βασικό µέληµα της Coca-Cola Τρία Έψιλον αποτελεί η ευηµερία των εργαζοµένων της. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι οι εργαζόµενοι σε µερικές από τις

Διαβάστε περισσότερα

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Το 2016, υλοποιήθηκαν 11 εκπαιδευτικά σεμινάρια καλύπτοντας πληθώρα θεμάτων καθώς και θέματα Υγείας και Ασφάλειας. ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Αρχή 1 η : Υποστήριξη και σεβασμός της προστασίας διεθνών αποδεκτών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αρχή 2 η : Εξασφάλιση μη εμπλοκής επιχειρήσεων σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΟΥΤΟΓΚΡΙΛΛ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ Περιεχόµενα Γενικές Αρχές Σχέσεις µε Τρίτους Ανθρώπινο υναµικό Πελάτες Προµηθευτές Εκµισθωτές ηµόσιες Αρχές Μέτοχοι και Οικονοµική Κοινότητα Ανταγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες

Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή λαµβάνοντας ανάρµοστες Πολιτική της Goodyear για την καταπολέµηση της δωροδοκίας 1η Ιουλίου 2011 Πολιτική για την καταπολέµηση της δωροδοκίας Η Goodyear δεν επιθυµεί την απόκτηση επιχειρηµατικών πλεονεκτηµάτων προσφέροντας ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON AVON PRODUCTS, INC. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ AVON Στην Avon, πρεσβεύουμε πέντε θεμελιώδεις αξίες: Εμπιστοσύνη, Σεβασμός, Πίστη, Ταπεινοφροσύνη και Ακεραιότητα. Καθεμία συνιστά αναπόσπαστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Μάιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 Κεφάλαιο 1.ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 Κεφάλαιο 2.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Επιχειρηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Απαντήσεις

Ερωτήσεις Απαντήσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ερωτήσεις Απαντήσεις 1. Τι είναι τα Προγράμματα Συμμόρφωσης; Τα προγράμματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού (εφεξής «ΠΣ») αποσκοπούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας

Marquard & Bahls. Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Marquard & Bahls Κώδικας Δεοντολογίας Περιεχόμενα Μήνυμα από την Εκτελεστική Επιτροπή... 3 Στρατηγική προσέγγιση... 4 Όραμα και Αποστολή... 4 Προτεραιότητες... 4 Αξίες...

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους

Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Τρίτους Ενδιάμεσους Διεθνής Επιχειρηματικός Κώδικας Δεοντολογίας στον Τομέα της Υγείας για Η υποχρέωσή σας να συμμορφωθείτε με όλους τους νόμους και τις πολιτικές της Johnson & Johnson. Οι εταιρίες Johnson & Johnson και οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές

Εργ.Αεροδυναμικής,ΕΜΠ. Καθ. Γ.Μπεργελές ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Το επάγγελμα του μηχανικού είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένου ότι είναι γενικά αποδεκτό ότι όσοι ασκούν αυτό το επάγγελμα κάνουν μια εργασία που έχει άμμεση και ζωτική σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1

Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Rev 1 Σελίδα 1 από 13 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Περιεχόμενα Σελίδα 2 από 13 Εισαγωγή... 3 Σκοπός... 3 Πεδίο Εφαρμογής... 4 1. Οι Αρχές μας... 5 2. Ακεραιότητα και Πρότυπα Ηθικής... 6 3. Συμμόρφωση... 7 4. Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα