Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων"

Transcript

1 Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (1), ηµοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), Released: April 30, Συµµετοχή των παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Πρόβλεψη της πρόθεσης των γονέων Πέτρος Νάτσης, Φανή Θεοδώρου, ηµήτριος Κοκαρίδας, Αντώνης Χατζηγεωργιάδης & Γιάννης Θεοδωράκης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περίληψη Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής κατάστασης του παιδιού µε νοητική υστέρηση. Η συµµετοχή αυτή επηρεάζεται καθοριστικά από το ρόλο των γονέων και τη στάση τους απέναντι στην άσκηση. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει την πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Η διερεύνηση έγινε µε βάση τη Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς. Στην έρευνα συµµετείχαν 45 γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση από τρεις πόλεις της Ελλάδας. Χρησιµοποιήθηκε ερωτηµατολόγιο, το οποίο αξιολογούσε: στάσεις, υποκειµενικό πρότυπο, αντιλαµβανόµενο έλεγχο και πρόθεση σε ότι αφορά την πιθανή συµπεριφορά των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς ήταν ο πιο σηµαντικός παράγοντας που επηρέασε την πρόθεση των γονέων για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε άσκηση. Λέξεις κλειδιά: πρόθεση, γονείς, άσκηση, παιδιά, νοητική υστέρηση Participation of children with mental retardation in exercise programs. Prediction of parents' intention Petros Natsis, Fani Theodorou, Dimitris Kokaridas, Antonis Chatzigeorgiadis & Yannis Theodorakis Department of Physical Education and Sport Science, University of Thessaly, Hellas Abstract Participation in exercise programs is important for the improvement of physical, mental and social abilities of children with mental retardation and it is decisively influenced by the role of parents and their attitude toward exercise. The purpose of this study was to examine parents intention to send their children with mental retardation to attend organized exercise programs. The sample constituted of 45 parents of children with mental retardation from three cities of Greece. The design of the study was based on the Theory of Planned Behavior. A questionnaire was administered assessing attitudes, subjective norms, perceived control and intentions in relation to the examined behavior. The results of the study showed that perceived control of behavior was the most important factor that predicting the intention of parents towards participation of their children in exercise programs. Keywords: intention, parents, exercice, children, mental retardation ιεύθυνση επικοινωνίας: Πέτρος Νάτσης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού Καρυές, Τρίκαλα e mail:

2 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), Εισαγωγή Η συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης είναι σηµαντική για τη βελτίωση της φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής κατάστασης των παιδιών µε νοητική υστέρηση (Pate & Hohn, 1994). Η φυσική δραστηριοποίηση των παιδιών µε νοητική υστέρηση µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση του καρδιοαναπνευστικού τους συστήµατος και την ενδυνάµωση των µυών (Skrobak-Kaczynski & Vavic, 1990). Μεγάλες αλλαγές στη φυσική κατάσταση είναι συχνά συνδεδεµένες µε τη βελτίωση της εικόνας του σώµατος, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνική αποδοχή (Sherrill, 1998). Τέλος, ένα σηµαντικό όφελος της άσκησης είναι η µειωµένη πιθανότητα ανάπτυξης σοβαρών προβληµάτων υγείας που συνδέονται µε την υιοθέτηση ενός µη υγιεινού τρόπου ζωής (Shephard, 1990). Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση τείνουν να κάνουν καθιστική ζωή έχοντας χαµηλότερα ποσοστά συµµετοχής σε δραστηριότητες άσκησης από ότι παιδιά µε άλλες αναπηρίες (Sit, Lindner & Sherrill, 2002), λόγω χαµηλού επιπέδου φυσικών ικανοτήτων, έλλειψης βασικών δεξιοτήτων και χα- µηλών προσδοκιών επιτυχίας (Kozub, 2002). Κάθε κατάσταση η οποία σταµατάει την προσπάθεια και την παρακίνηση για άσκηση έχει σηµαντικές συνέπειες στη συµπεριφορά, στην ανάπτυξη και στην υγεία των παιδιών µε νοητική υστέρηση (Ulrich & Collier, 1990). Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση που δεν συµµετέχουν σε φυσική δραστηριότητα τείνουν να είναι συνεσταλµένα, να µην εκφράζονται ελεύθερα και να έχουν αισθήµατα κατωτερότητας (Shephard, 1990). Σύµφωνα µε το American College of Sports Medicine (1998), οι προσπάθειες που θα πρέπει να γίνουν προκειµένου τα µικρά παιδιά µε νοητική υστέρηση να µάθουν τη δια βίου άσκηση, θα πρέπει να κατευθυνθούν προς τους εξής παράγοντες: στη φυσική αγωγή στο σχολείο, στους επιστήµονες που ασχολούνται µε την υγεία, στα οργανωµένα κοινωνικά προγράµµατα καθώς και στην επιρροή των γονέων. Ειδικότερα οι γονείς και η επιρροή που ασκούν στο παιδί αποτελούν τον ισχυρότερο κοινωνικό παράγοντα για συµµετοχή σε άσκηση, ιδιαίτερα στα µικρότερα παιδιά µε νοητική υστέρηση (Galland & Galland, 1993). Η επιρροή των γονιών είναι πολύ σηµαντική στη ζωή των παιδιών. Οι εµπειρίες που αποκτά ένα παιδί µέσα στην οικογένειά του το προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη ζωή του. Οι αντιλήψεις των γονιών για τις ικανότητες των παιδιών τους επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο συµπεριφοράς των ίδιων των παιδιών (Papaioannou & Theodorakis, 1996). Η επίδραση των γονέων και των αντιλήψεών τους, ως ψυχοκοινωνική µεταβλητή έχει αποδειχθεί από πολλές έρευνες, ότι διαδραµατίζει ιδιαίτερο ρόλο στην υιοθέτηση της συ- µπεριφοράς άσκησης από τα παιδιά τους, µε ή χωρίς αναπηρίες, (Kimiecik & Horn, 1998; Brustad, 1996; Biddle, & Goudas, 1996; Anderssen, & Wold, 1992). Ωστόσο, η γέννηση ενός παιδιού µε αναπηρία έχει σοβαρές συνέπειες στην ισορροπία του ζευγαριού, επηρεάζοντας την οικογένεια και τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα σε αυτήν. Οι γονείς αυτών των παιδιών τείνουν να είναι υπερπροστατευτικοί, να µην έχουν σταθερή συµπεριφορά απέναντι στο παιδί τους και να διστάζουν να το εντάξουν στο κοινωνικό σύνολο (Boas, Danduran, & McColley, 1999). Οι Sayers, Cowden & Sherrill (2002) έδειξαν στην έρευνά τους, πόσο καλύτερα ένιωσαν οι γονείς παιδιών µε σύνδροµο Down όταν εφαρµόστηκε στους ίδιους ένα πρόγραµµα από ειδικούς επιστήµονες προκειµένου να µάθουν πώς να βοηθούν τα παιδιά τους. Οι γονείς θα πρέπει να διαλέξουν έναν τρόπο εκπαιδευτικής αγωγής από τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Τα παιδιά µε νοητική υστέρηση εξαρτώνται από την οικογένειά τους για να επιβιώσουν και ως εκ τούτου ο ρόλος της οικογένειας δεν µπορεί να παραβλεφτεί (Winnick, 1990). Η µελέτη του οικογενειακού περιβάλλοντος ιδιαίτερα σε παιδιά µε νοητική υστέρηση έχει ιδιαίτερη σηµα σία και συνδέεται µε την εξέταση ζητηµάτων που αφορούν ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες που µπορούν να επηρεάσουν την πρόθεση και την τελική λήψη απόφασης από τους γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση για τη συµµετοχή των παιδιών τους σε προγράµµατα άσκησης. Στα πλαίσια της µελέτης της συµπεριφοράς, έχουν αναπτυχθεί διάφορα µοντέλα που εκφράζουν τις λεγόµενες κοινωνικές γνωστικές θεωρίες. Μεταξύ αυτών είναι: η Θεωρία Αιτιολογηµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, 1985; Fishbein, & Ajzen, 1975), η Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς (Ajzen, & Madden, 1986; Ajzen, 1988; 1991), καθώς και η Κοινωνική Γνωστική Θεωρία (Bandura, 1977). Τα µοντέλα αυτά παρέχουν µια βάση για την κατανόηση καθοριστικών παραγόντων και για την αλλαγή µιας συµπεριφοράς, καθώς και µια λίστα σηµαντικών στόχων πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η αλλαγή της συµπεριφοράς. Ένα από αυτά τα µοντέλα είναι και η Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς η οποία υπογραµµίζει, πώς η επίδραση πάνω σε ένα άτοµο από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, καθορίζει την απόφαση του ατόµου αυτού να ακολουθήσει µια συγκεκρι- µένη συµπεριφορά (Conner, & Norman, 1996). Η πρόθεση ενός ατόµου να υιοθετήσει µία συ- µπεριφορά είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της συµπεριφοράς (Courneya, & McAuley, 1995; Theodorakis 1992; 1994), η οποία µε τη σειρά της, καθορίζεται από τρεις παράγοντες. Ο πρώτος από αυτούς είναι η στάσεις, οι οποίες αντανακλούν τη

3 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), συνολική εκτίµηση µιας συµπεριφοράς από το άτο- µο (Conner, & Norman, 1996). Ο δεύτερος παράγοντας καθορισµού της πρόθεσης είναι το υποκειµενικό πρότυπο που συνίσταται από τα πιστεύω του ατόµου για το αν σηµαντικοί άλλοι νοµίζουν ότι το άτοµο πρέπει να υιοθετήσει ή όχι µία συµπεριφορά, δηλαδή αντανακλά την αντιλαµβανόµενη κοινωνική πίεση που το άτοµο νιώθει να προκειµένου να υιοθετήσει ή όχι µία συµπεριφορά (Dzewaltowski, Noble & Shaw, 1990). Ο τρίτος παράγοντας είναι ο αντιλαµβανόµενος υποκειµενικός έλεγχος της συµπεριφοράς, ο οποίος δείχνει πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για το άτοµο να υιοθετήσει µία συγκεκριµένη συµπεριφορά. Η σύνοψη της θεωρίας σχεδιασµένης συµπεριφοράς είναι ότι ένα άτοµο τείνει να υιοθετήσει µία συµπεριφορά όταν την αξιολογεί θετικά, πιστεύει ότι σηµαντικοί άλλοι θα εγκρίνουν τη συγκεκριµένη συµπεριφορά και αντιλαµβάνεται ότι η συγκεκριµένη συµπεριφορά βρίσκεται κάτω από τον έλεγχό του (Conner, & Norman, 1996). Η θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς έχει αποδειχθεί κατάλληλη για την εξέταση των προθέσεων των φοιτητών φυσικής αγωγής να διδάξουν άτοµα µε αναπηρίες (Theodorakis, Bagiatis & Goudas, 1995). Στην παραπάνω εργασία βρέθηκε ότι οι στάσεις των φοιτητών προς τη διδασκαλία σε άτοµα µε αναπηρίες σχετίζονταν θετικά µε τις προθέσεις τους για την αντίστοιχη συµπεριφορά. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς παρόλο που δεν έδειξε να έχει άµεση επίδραση στην πρόθεση των φοιτητών, εντούτοις, φάνηκε ότι είχε επίδραση στη δύναµη των στάσεων προς τη συµπεριφορά. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η εξέταση της πρόθεσης των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης, σύµφωνα µε τη θεωρία της σχεδιασµένης συ- µπεριφοράς. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι να βρεθεί αν η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης επηρεάζεται από τις στάσεις τους, την αντίληψη των πιέσεων από τους άλλους, καθώς και την αντίληψη του ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Μέθοδος και ιαδικασία Συµµετέχοντες Το δείγµα αποτέλεσαν 45 γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση από την Αθήνα, τα Τρίκαλα και τον Βόλο (30 γυναίκες, 13 άντρες, ενώ 2 γονείς δεν απάντησαν ως προς το φύλο τους). Όργανα Αξιολόγησης Σύµφωνα µε τη θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς (Ajzen, 1988; 1991), για τη µελέτη της πρόβλεψης της πρόθεσης των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους µε νοητική υστέρηση σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης εξετάστηκαν τέσσερις µεταβλητές: η πρόθεση για τη συµπεριφορά, οι στάσεις προς τη συµπεριφορά, το υποκειµενικό πρότυπο, καθώς και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε µε βάση προηγούµενες εργασίες (Theodorakis, 1994; Theodorakis, et al. 1995). Η πρόθεση υπολογίστηκε από το συνολικό σκορ (άθροισµα) των απαντήσεων σε δύο ερωτήµατα: «Σκοπεύω να στείλω το παιδί µου µε νοητική υστέρηση να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες» και «Είµαι αποφασισµένος να στείλω το παιδί µου µε νοητική υστέρηση να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες». Οι απαντήσεις στο πρώτο ερώτηµα αξιολογούνταν µε µια 7-βάθµια κλίµακα µε διαβαθµίσεις από απίθανο έως πιθανό, ενώ για το δεύτερο ερώτηµα χρησιµοποιήθηκε µία 7-βάθµια κλίµακα µε τις ακραίες τιµές να εκφράζονται: από το σίγουρα όχι έως το σίγουρα ναι. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος υπολογίστηκε µε το άθροισµα σε τρία ερωτήµατα, στα οποία η αξιολόγηση έγινε µε τη χρησιµοποίηση 7-βάθµιας κλί- µακας. Το πρώτο ερώτηµα ήταν: «Για µένα το να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες είναι», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το δύσκολο έως το εύκολο. Το δεύτερο ερώτηµα ήταν: «Αν το ήθελα θα µπορούσα να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το απίθανο έως το πιθανό. Το τρίτο ερώτηµα ήταν: «Πόσο πιστεύεις ότι ελέγχεται από σένα το να στέλνεις το παιδί σου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες», µε απαντήσεις να κυµαίνονται από το καθόλου έως το απόλυτα. Η στάση προς τη συµπεριφορά υπολογίστηκε από το ερώτηµα: «Το να στέλνω το παιδί µου να γυµνάζεται τους επόµενους 2 µήνες είναι». Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό γινόταν σε 7-βάθµια κλίµακα, χρησιµοποιώντας πέντε διαφορετικά ακραία επίθετα (κακό-καλό, ανόητο - έξυπνο, άσχηµο - όµορφο, δυσάρεστο - ευχάριστο, απωθητικό-ελκυστικό). Το τελικό σκορ ήταν το άθροισµα των απαντήσεων µε τη χρησιµοποίηση των διαφορετικών επιθέτων. Το υποκειµενικό πρότυπο αξιολογήθηκε µε δύο ερωτήµατα: «Αν στέλνω το παιδί µου να γυ- µνάζεται τους επόµενους 2 µήνες, πολλά άτοµα σπουδαία για µένα θα συµφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν» και «Γενικά µ αρέσει να κάνω αυτό που άτοµα σπουδαία για µένα, θέλουν», µε απαντήσεις που κυµαίνονταν από το πιθανό έως το απίθανο. Τα ερωτήµατα αξιολογήθηκαν µε µία 7-βάθµια κλί- µακα, ενώ το τελικό σκορ αποτελούσε το γινόµενο των τιµών στα δύο ερωτήµατα. ιαδικασία Αρχικά, οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν για

4 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), το σκοπό της έρευνας και δόθηκαν οδηγίες για τη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου. Οι γονείς ενθαρρύνθηκαν να απαντήσουν όσο το δυνατόν πιο ειλικρινά και βεβαιώθηκαν ότι οι απαντήσεις τους θα ήταν εµπιστευτικές. Ο συντάκτης της έρευνας ήταν παρών για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση των γονέων προέκυπτε. Αποτελέσµατα Αρχικά έγινε έλεγχος της αξιοπιστίας των µεταβλητών. Ακολούθησε ανάλυση συσχέτισης των µεταβλητών µεταξύ τους. Τέλος, έγινε ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης, όπου εξαρτηµένη µεταβλητή ήταν η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης και ανεξάρτητες µεταβλητές η στάση, το υποκειµενικό πρότυπο και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Ο έλεγχος αξιοπιστίας έγινε µε τον υπολογισµό του συντελεστή Alpha του Cronbach, και έδωσε αντίστοιχα τις τιµές που φαίνονται στον Πίνακα 1. Όλες οι µεταβλητές παρουσίαζαν αποδεκτό βαθµό αξιοπιστίας, εκτός της µεταβλητής του υποκειµενικού προτύπου, ο οποίος παρουσίασε σχετικά χαµηλό δείκτη αξιοπιστίας (.54). Από τους µέσους όρους των µεταβλητών φαίνεται ότι η στάση των γονέων παιδιών µε νοητική υστέρηση προς το να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης είναι σχετικά υψηλή, ενώ χαµηλότερες µέσες τιµές παρουσιάζουν το υποκει- µενικό πρότυπο, η πρόθεση, και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Πίνακας 1. Μέσοι όροι Τυπική Απόκλιση είκτης Alpha Cronbach και Ανάλυση Συσχέτισης των Μεταβλητών (Συντελεστής συσχέτισης r: Pearson Correlation) Μ.Ο. (Τ.Α) είκτης Alpha Cronbach 1. Στάση 2. Υποκειµενικό πρότυπο 3. Αντιλαµβ/µενος έλεγχος 1. Στάση 5.75 (±0.96) Υποκειµενικό πρότυπο 3. Αντιλαµβ/µενος έλεγχος (±16.92) (±1.47).66.31*.44** Πρόθεση 4.63 (±1.99) ** *Στατιστικά σηµαντική για p<.05 **Στατιστικά σηµαντική για p<.001 Πίνακας 2. Ιεραρχική ανάλυση παλινδρόµησης για πρόβλεψη της πρόθεσης R R 2 F change Μεταβλητές πρόβλεψης σε κάθε βήµα beta t-value Βήµα Στάση * Υποκειµενικό Πρότυπο Βήµα Στάση Υποκειµενικό Πρότυπο Αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς ** * Στατιστικά σηµαντική για p<.10 ** Στατιστικά σηµαντική για p<.001

5 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), Στον Πίνακα 1 φαίνεται, επίσης, ότι όλες οι συσχετίσεις µεταξύ των µεταβλητών ήταν θετικές και στατιστικά σηµαντικές. Η µεγαλύτερη συσχέτιση βρέθηκε ανάµεσα στην πρόθεση και τον αντιλαµβανόµενο έλεγχο συµπεριφοράς. Στο πρώτο βήµα της ιεραρχικής ανάλυσης παλινδρόµησης εισήχθηκαν οι µεταβλητές: στάση και υποκειµενικό πρότυπο, ενώ στο δεύτερο βήµα εισή χθηκε η µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς, για να βρεθεί η πιθανή ανεξάρ τητη συνεισφορά του στην πρόβλεψη της πρόθεσης (Πίνακας 2). Στο πρώτο βήµα, οι στάσεις και το υποκειµενικό πρότυπο, προέβλεψαν το 14% της διακύµανσης (F (2,38) = 3.03, p <.10), µε τις στάσεις να είναι ο κύριος παράγοντας πρόβλεψης (beta =.27, t = 1.74, p <.10). Στο δεύτερο βήµα, µε την εισαγωγή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς, το ποσοστό της πρόβλεψης ανέβηκε στο 41 % της διακύ- µανσης (F (1,37) = 8.64, p <.001), όπου ο µοναδικός σηµαντικός παράγοντας πρόβλεψης ήταν ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος (beta=.62, t= 4.15, p <.001). Συνοπτικά τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι γονείς παιδιών µε νοητική στέρηση είχαν, σε υψηλό βαθµό, θετική στάση προς το να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης. Επιπλέον, ο σηµαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την τελική πρόθεσή τους για τη συµπεριφορά είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς. Συζήτηση Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης είναι σε γενικές γραµµές θετική. Από τις τιµές των τριών παραγόντων που καθορίζουν την πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άθλησης, είναι εµφανές ότι η στάση των γονέων είναι υψηλή (5.75), ενώ σχετικά υψηλή είναι και η αντίληψη της πίεσης των άλλων για την πραγµατοποίηση της συ- µπεριφοράς (25.33). Ωστόσο, οι γονείς δεν αισθάνονται στον ίδιο βαθµό, ότι µπορούν να ελέγχουν την πρόθεσή τους (4.74). Αυτή η σχετικά χαµηλότερη τιµή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου φαίνεται να επηρεάζει τη µέση τιµή της τελικής πρόθεσης των γονέων (4.63), όπως δείχνει το υψηλό ποσοστό συσχέτισης του αντιλαµβανόµενου ελέγχου µε την τελική πρόθεση (.61). Με δεδοµένη αυτήν την υψηλή συσχέτιση, η µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου εισήχθηκε ξεχωριστά από τους άλλους δύο παράγοντες στο δεύτερο βήµα, µε σκοπό να φανεί η ανεξάρτητη συνεισφορά του στην πρόβλεψη της πρόθεσης. Τα αποτελέσµατα έδειξαν καθαρά ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας πρόβλεψης είναι ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος συµπεριφοράς δεδοµένου ότι, µε την εισαγωγή του, το ποσοστό διακύµανσης της πρόθεσης που προβλεπόταν, αυξήθηκε από το 14% (συνεισφορά της στάσης και του υποκειµενικού προτύπου) στο 41%. Με βάση τα αποτελέσµατα, η πρόθεση των γονέων προβλέπεται περισσότερο από τη µεταβλητή του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς και λιγότερο από τη µεταβλητή της στάσης τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προ γράµµατα άσκησης, όπως ίσως θα αναµενόταν. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της έρευνας των Boas, Danduran, και McColley (1999) για τις περιπτώσεις γονέων παιδιών µε άλλου είδους αναπηρία (κυστική ίνωση), καθώς και τα αποτελέσµατα της έρευνας των Atsalakis και Sleap (1996), όπου επίσης εξετάστηκε η πρόθεση των γονέων να στείλουν τα παιδιά τους, χωρίς αναπηρίες, σε προγράµµατα άσκησης. Ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος προέβλεψε την πρόθεση των γονέων και στις τρεις περιπτώσεις. Φαίνεται δηλαδή ότι γενικότερα, η αντίληψη του ελέγχου της συ- µπεριφοράς από τους γονείς επηρεάζει την πρόθεσή τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης, είτε πρόκειται για παιδιά µε αναπηρίες είτε για παιδιά χωρίς προβλήµατα υγείας. Σύµφωνα µε τη θεωρία, η αντίληψη ελέγχου της συµπεριφοράς αντανακλά, στην ευκολία ή δυσκολία για την πραγµατοποίηση µιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς, στην αντιλαµβανόµενη ικανότητα των ατόµων να πραγµατοποιήσουν τη συµπεριφορά, καθώς και στην αντίληψη πιθανών εµποδίων και για την εκτέλεση της συµπεριφοράς. Αυτό γενικότερα µπορεί να σηµαίνει ότι οι γονείς έχουν την πρόθεση να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης όταν θεωρούν ότι η πρόσβαση των παιδιών τους σ αυτά είναι εύκολη, όταν οι ίδιοι διαθέτουν τα µέσα και το χρόνο για µια πιθανή δική τους εµπλοκή στη διαδικασία, καθώς και όταν αντιλαµβάνονται ότι δεν υπάρχουν εµπόδια για την πραγµατοποίηση της συµπεριφοράς. Ειδικότερα, για το συγκεκριµένο πληθυσµό γονέων, η αντίληψη του ελέγχου της συµπεριφοράς µπορεί να περιλαµβάνει επιπλέον στοιχεία όπως, ιδιαίτερες συνθήκες των παρεχόµενων προγραµµάτων άσκησης, ειδικευµένο προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισµό και ευκολία πρόσβασης στους χώρους άσκησης, τα οποία απαιτεί η πιθανή συµµετοχή παιδιών µε νοητική υστέρηση σε προγράµµατα άσκησης. Όσον αφορά τη συσχέτιση των τριών επιµέρους παραγόντων µεταξύ τους, υψηλότερη συσχέτιση υπάρχει µεταξύ του υποκειµενικού προτύπου (αντιλαµβανόµενη κοινωνική πίεση που νιώθουν οι γονείς από σηµαντικούς άλλους) και του αντιλαµβανόµενου ελέγχου συµπεριφοράς. Η συσχέτιση αυτή εξηγείται από το ότι στην προκειµένη περίπτωση, οι αντιλήψεις των σηµαντικών άλλων

6 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), ατόµων προς τη συγκεκριµένη συµπεριφορά (υποκειµενικό πρότυπο), µπορεί να εκφράζονται ταυτόχρονα και µε άµεση συνεισφορά προς τους γονείς παιδιών µε νοητική υστέρηση, είτε ως ηθική συµπαράσταση ή πρακτική βοήθεια. Κατ επέκταση οι αντιλήψεις για την πίεση των άλλων προς τη συµπεριφορά σχετίζονται µε την αντίληψη του ελέγχου της συµπεριφοράς από τους γονείς. Εντούτοις, οι ίδιοι οι γονείς δεν δείχνουν να επηρεάζονται άµεσα από τον κοινωνικό παράγοντα στην πρόθεσή τους να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης, καθώς το υποκειµενικό πρότυπο, από µόνο του, δεν συνεισέφερε στην πρόβλεψη της πρόθεσης για συµπεριφορά. Σύµφωνα µε τους Galland και Galland (1993), οι γονείς συνεχίζουν να αποτελούν τον ισχυρότερο παράγοντα επίδρασης στις περιπτώσεις παιδιών µε νοητική υστέρηση. Είναι αυτονόητη η ανάγκη για παροχή περαιτέρω υποστήριξης προς τους γονείς προκειµένου, να πληροφορηθούν σχετικά µε τα ανάλογα προγράµµατα άσκησης, να στείλουν τα παιδιά τους να πάρουν µέρος σε αθλητικές δραστηριότητες και να τα ενθαρρύνουν να παραµείνουν δια βίου ενεργά (Sherrill, 1988). Με βάση τα αποτελέσµατα, οι γονείς των παιδιών µε νοητική υστέρηση διατηρούν θετικές στάσεις σχετικά µε το να στείλουν τα παιδιά τους σε οργανωµένα προγράµµατα άσκησης, ενώ οι στάσεις προβλέπουν σε µικρό βαθµό την πρόθεση για τη συµπεριφορά. Καθώς όµως, η πρόθεση για συ- µπεριφορά επηρεάζεται κυρίως από την αντίληψη του ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς από τους γονείς, το ενδιαφέρον θα έπρεπε να εστιαστεί στην ενίσχυση της αντίληψης του ελέγχου της συ- µπεριφοράς των γονέων. Αυτό σηµαίνει, ότι θα έπρεπε: να πραγµατοποιούνται ανάλογα προγράµ µατα άσκησης, οι γονείς να γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των προγραµµάτων και να είναι σε θέση να εντάξουν τα παιδιά τους σ αυτά. Ιδιαίτερη βαρύτη τα θα έπρεπε να δίνεται στην όσο το δυνατόν καλύ τερη ενηµέρωση και πληροφόρηση, στην αύξηση των προγραµµάτων άσκησης, αλλά κυρίως στη βελ τίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν αυτά. Προτείνεται, τέλος, µελλοντικές έρευνες να εξα κριβώσουν την επίδραση του αντιλαµβανόµενου ελέγχου σε γονείς µε παιδιά άλλου είδους αναπηρι ών, εκτός της νοητικής υστέρησης, καθώς και τους παράγοντες που διευκολύνουν ή παρεµποδίζουν την αντίληψη ελέγχου της συγκεκριµένης συµπεριφοράς. Σηµασία για την Φυσική Αγωγή Η σηµασία του άρθρου είναι µεγάλη καθώς σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι ψυχοκοινωνικές µεταβλητές προσδιορίζουν σε µεγάλο βαθµό τη συµµετοχή σε προγράµµατα άσκησης παιδιών µε νοητική υστέρηση. Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη ότι οι στάσεις των γονέων προς τη συµπεριφορά του να στείλουν τα παιδιά τους σε προγράµµατα άσκησης και ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος για τη συµπεριφορά τους αυτή, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη συµµετοχή των παιδιών τους στα εν λόγω προγράµµατα. Εποµένως, η εφαρµογή προγραµµάτων φυσικής αγωγής σε παιδιά µε νοητική υστέρηση πρέπει να στοχεύει ταυτόχρονα στη διαµόρφωση θετικών αντιλήψεων των γονέων προς την άσκηση, καθώς και στη διευκόλυνση της αντίληψης ελέγχου των γονέων προς τη συµπεριφορά αυτή. Σηµασία για την Ποιότητα Ζωής Η εξέταση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στη µελέτη της συµπεριφοράς προσδιορίζει µία αλληλουχία µεταξύ του σχεδιασµού και της εφαρµογής προγραµµάτων άσκησης. Ο ρόλος των γονέων για το συγκεκριµένο πληθυσµό ασκουµένων είναι ιδιαίτερα σηµαντικός καθώς επηρεάζει άµεσα τη συµµετοχή σε άσκηση των παιδιών. Ταυτόχρονα, οι αντιλήψεις τους αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό στην ποιότητα της κοινωνίας γενικότερα (εκπαίδευση, πολιτισµός, ηθική καλλιέργεια). Μία κοινωνία στην οποία η πιθανότητα άσκησης των ατόµων µε αναπηρίες είναι µεγάλη χαρακτηρίζεται από υψηλούς δείκτες ποιότητας ζωής. Βιβλιογραφία Ajzen, I. (1985). From intentions to Action: A theory focus on these important subgroups. In J. Kurl & J. Beckman (Eds.), Action-control: From cognition to behavior (pp ). Heidelberg: Springer. Ajzen, I. (1988). Attitudes, personality, and behavior. Milton Keynes, England: Open University Press. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision proc-

7 Π. Νάτσης, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισµό, 2 (2004), esses, 50, Ajzen, I., & Madden, T.J. (1986). Prediction of goaldirected behavior: Attitudes, intentions and perceived behavioral control. Journal of Experimental Social Psychology, 22, American College of Sports Medicine. (1998). Opinion statement on physical fitness in children and youth. Medical Science & Sports Exercise. 20, Anderssen, N., & Wold, B. (1992). Parental and peer influences on leisure-time physical activity in young adolescents. Research Quarterly of Exercise and Sport, 4, Atsalakis, M., & Sleap, M. (1996). Registration of children in a physical activity program: an application of the theory of planned behavior. Pediatric Exercise Science, 8, Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying model of behavioral change. Psychological Review, 84, Biddle, S., & Goudas, M. (1996). Analysis of children s physical activity and its association with adult encouragement and social cognitive variables. Journal of School Health, 2, Boas, R., Danduran, J., & McColley, A. (1999). Parental attitudes about exercise regarding their children with cystic fibrosis. International Journal of Sports Medicine, 5, Brustad, J. (1996). Attraction to physical activity in urban school children: parental socialization and gender influences. Research Quarterly of Exercise and Sport, 3, Conner, M., & Norman, P. (1996). Predicting health behavior-research and practice with social cognition models. Milton Keynes, England: Open University Press. Courneya, K., & McAuley, E. (1998). Cognitive mediators of the social influence-exercise adherence relationship: a test of the theory of planned behavior. Journal of Behavioral Medicine, 18, 5. Dzewaltowski, D., Noble, J., & Shaw, J. (1990). Physical activity participation: social cognitive theory versus the theories of reasoned action and planned behavior. Journal of Sport & Exercise Psychology. 12, Fishbein, M., & Ajzen, (1975). Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley. Galland, A., Galland, J. (1993). L enfant handicape mental. Paris: Decitre. Kimiecik, C., & Horn, S. (1998). Parental beliefs and children s moderate-to- vigorous physical activity. Research Quarterly for Exercise and Sport, 2, Kozub M.F. (2002). Expectations, task persistence, and attributions in children with mental retardation during integrated physical education. Adapted Physical Activity Quarterly. 19, Papaioannou, A., & Theodorakis, Y. (1996). A test of three models for the prediction of intention for participation in physical education lessons. International Journal of Sport Psychologist, 27, Pate, R., & Hohn, R. (1994). Health and fitness through physical education. Champaign, IL: Human Kinetics. Sayers, K, Cowden, J., & Sherill, C. (2002). Parent s perceptions of motor interventions for infants and toddlers with Down syndrome. Adapted Physical Activity Quarterly. 19, Shephard, J. R. (1990). Fitness in special populations. Champaign, IL: Human Kinetics. Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity recreation and sport: gross disciplinary and lifespan. Champaign, IL: Human Kinetics. Sit, C., Lindner, K., & Sherrill, C. (2002). Sport Participation of Hong Kong Chinese Children With Disabilities in Special Schools. Adapted Physical Activity Quarterly, 19, Skrobak-Kaczynski, J., & Vavic, T. (1980). Physical fitness and trainability in young male patients with Down s syndrome. In K. Berg, & O. Erickson (Eds.), Children and exercise (pp ). Baltimore: University Park Press. Theodorakis, Y. (1992). Prediction of athletic participation: a test of planned behavior theory. Perceptual and Motor Skills, 74, Theodorakis, Y. (1994). Planned behavior, attitude strength, role identity, and the prediction of exercise behavior. The Sport Psychologist, 8, Theodorakis, Y., Bagiatis, K., & Goudas, M. (1995). Attitudes toward teaching individuals with disabilities: application of planned behavior theory. Adapted Physical Activity Quarterly, 12, Ulrich, D., & Collier, D. (1990). Perceived physical competence in children with mental retardation: modification of a pictorial scale. Adapted Physical Activity Quarterly, 7, Winnick, P, J. (1990). Adapted physical education and sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλµπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Σιµεών, Γούδας Μάριος, έρρη Βασιλική, ιγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουµουρτζόγλου Ευθύµης, Κουρτέσης Θωµάς, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Σακελαρίου Κίµων, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. ιαχείριση και επιµέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ «Συμμετοχή των παιδιών με νοητική υστέρηση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Ολυµπιακή Παιδεία, εθελοντισµός, Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λέξεις κλειδιά: Ολυµπιακή Παιδεία, εθελοντισµός, Θεωρία Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Περιοδικό ιοίκησης Αθλητισµού και Αναψυχής, Αθλητισµού 1(2), 37-47 H επίδραση του προγράµµατος Ολυµπιακής Παιδείας στις στάσεις των µαθητών για εθελοντική πρόσφορα εργασίας στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Θέµατα που θα αναπτυχθούν Οι λόγοι για τους οποίους ανέκυψε η ανάγκη χρησιµοποίησης των κοινωνικο-γνωστικών µοντέλων για την ερµηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Key-words: distance education, Greek dance, planned behavior theory.

Key-words: distance education, Greek dance, planned behavior theory. Η συμβολή των παραγόντων της «Γνώσης» και «Πληροφόρησης» στην πρόβλεψη πρόθεσης Φοιτητών/τριών όσον αφορά την Μελλοντική Συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνικής Μουσικής και Χορού στο Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον?

Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Τι μας εμποδίζει να συμπεριφερθούμε φιλικά προς το περιβάλλον? Ενα σύνθετο σύστημα αλληλεπίδρασης! (Γεωργαλής,Εμπεδοκλή 2015) Βασικός στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η παρακίνηση των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικά μοντέλα που σχετίζονται με προγράμματα άσκησης για υγεία. 29/3/2012

Ψυχολογικά μοντέλα που σχετίζονται με προγράμματα άσκησης για υγεία. 29/3/2012 Ψυχολογικά μοντέλα που σχετίζονται με προγράμματα άσκησης για υγεία. Θέματα που θα αναπτυχθούν Σχετικές θεωρίες που ερμηνεύουν συμπεριφορές άσκησης και υγείας. Μοντέλα άσκησης και υγείας. Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΛΑΠΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος

Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Στάσεις και προθέσεις ως προς τη φυσική δραστηριότητα μαθητών δημοτικού σχολείου με διαφορετικό δείκτη μάζας σώματος Σπυρίδων Κάμτσιος, 2 ο Δημοτικό Σχολείο Φιλιατών Ηγουμενίτσας Νικόλαος Διγγελίδης, Τ.Ε.Φ.Α.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΡΟΑΓΟΥΝ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ; Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν: Ποια είναι τα ερευνητικά δεδοµένα που δείχνουν ότι η προαγωγή της φυσικής

Διαβάστε περισσότερα

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS

PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS 02_ THEODOR_PAPAIOAN_HATZIGE_PO 18-10-05 11:55 ÂÏ 225 Hellenic Journal of Psychology, Vol. 2 (2005), pp. 225-242 PATTERNS OF HEALTH-RELATED BEHAVIOURS AMONG HELLENIC STUDENTS Yannis Theodorakis, Athanasios

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους

Παράγοντες που Σχετίζονται µε την Ικανοποίηση Φοιτητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού από τις Σπουδές τους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 2 (1), 73 80 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουλίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 73 80 Released: July 15, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους

Σχέση µεταξύ της Μεθόδου των ερµατοπτυχών και της Βιοηλεκτρικής Αντίστασης στον Υπολογισµό του Ποσοστού Σωµατικού Λίπους Ερευνητική Aναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµότόµος 1(3), 244 251 ηµοσιεύτηκε: 2 8 εκεµβρίου 2003 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 1(3), 244 251 Released: December 28, 2003 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αθλητικός Προσανατολισµός Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Καροτσι

Ο Αθλητικός Προσανατολισµός Αθλητών Καλαθοσφαίρισης σε Καροτσι Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 2 (1), 67 72 ηµοσιεύτηκε: 15 Ιουνίου 2004 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 2 (1), 67 72 Released: June 15, 2004 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα

Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Παιδιατρική ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, 23, 3 71 Η πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες στην Ελλάδα Κ. Νεοφωτίστου, Ε. Φωτιάδου Εργαστήριο Αναπτυξιακής Ιατρικής και Ειδικής Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. της Αικατερίνης Μανιουδάκη ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΡΟΥΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ της Αικατερίνης Μανιουδάκη Μεταπτυχιακή Διατριβή που υποβάλλεται στο καθηγητικό σώμα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεματική Ενότητα: Άσκηση σε Άτομα με Αναπηρία Αναρτημένες Ανακοινώσεις 18 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Section: Exercise for people with disabilities Poster Presentations of the 18

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή

Ποιοτική Αξιολόγηση ενός Προγράμματος Διδασκαλίας Δεξιοτήτων Ζωής στη Φυσική Αγωγή Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (2), 107 118 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (2), 107-118 Released: September 30, 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 942 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 942 ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων

Βασικές έννοιες - Τύποι έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Η λειτουργία της επιστήµης. Η φύση της επιστήµης. Ιεράρχηση επιστηµονικών θέσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 2. Βασικές έννοιες - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική

Μέτρηση της Ρυθµικής Ικανότητας σε Μαθητές Γυµνασίου που Ασχολούνται µε Αθλητικές ραστηριότητες Συνοδευµένες ή Όχι από Μουσική Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 22 28 ηµοσιεύτηκε: 11 Φεβρουαρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 22-28 Released: February 11, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Βαθμίδα: Γνωστικό αντικείμενο: Τομέας: Εργαστήριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΕΤΖΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στέφανος I. Πέρκος Τ.Ε.Φ.Α.Α., Π.Θ. Καρυές, 42100 Τρίκαλα Τηλ. 6944-635903 e-mail: sperkos@pe.uth.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1999-2003 Διδακτορικό Δίπλωμα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής

Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Φεβρουάριος 2012 Φιλοσοφία Ειδικής Αγωγής Ένα παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα αλλά δεν είναι προβληματικό. Έχει ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος.

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνας ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μορφή µαθήµατος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 1. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση.

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μέθοδος. Μέρη της Έρευνας. Πώς ερευνήθηκε το πρόβληµα? Μέθοδος. Ερµηνεία µετρήσεων Αξιολόγηση. Μέτρηση. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 5. Μετρήσεις στη Φυσική Αγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ».

«Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί στόχοι της έρευνας

Βασικοί στόχοι της έρευνας Λέκκα Έλενα, MSc Βασικοί στόχοι της έρευνας Οι περισσότερες έρευνες στον τομέα των φιλοδοξιών εστιάζουν στις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές φιλοδοξίες στην εφηβική ηλικία και στο πώς αυτές επηρεάζουν τις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης

Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχεδιασμός, εφαρμογή και καθοδήγηση προγραμμάτων άσκησης Ενότητα 1: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος

Η αξιολόγηση του αναλυτικού προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η αξιολόγηση του αναλυτικού Νικόλαος ιγγελίδης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης Σκοποί και φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα πουθα. αναπτυχθούν. //www.issponline.org/ http://

Θέµατα πουθα. αναπτυχθούν. //www.issponline.org/ http:// Εισαγωγή και Μέθοδοι στην Αθλητική Ψυχολογία Γ. Θεοδωράκης Παν. Θεσσαλίας theodorakis@pe.uth.gr psych2007 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Εργασίαανασκόπησης 6 σελίδων, ΠΕΡΙΠΟΥ 10 ΑΡΘΡΑ (30%) υο γραπτές

Διαβάστε περισσότερα

Η Φυσική Αγωγή Σήµερα. Εισαγωγή. Νικόλαος ιγγελίδης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Η Φυσική Αγωγή Σήµερα. Εισαγωγή. Νικόλαος ιγγελίδης ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Εισαγωγή Ειδικό τεύχος: Η Φυσική Αγωγή Σήµερα Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 4 (2), 126-130 ηµοσιεύτηκε: 30 Αυγούστου 2006 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 4 (2), 126-130

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση

Επικοινωνία - αλληλεπίδραση. - έννοια. - διαδροµή µηνυµάτων. - στοιχεία και ενέργειες. - λεκτική µη λεκτική. - προπονητής ποµπός. - ενεργητική ακρόαση ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 8 Αρχές επικοινωνίας στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Επικοινωνία - αλληλεπίδραση - έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία:

Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Πολιτισμός και ψυχοπαθολογία: Επιπτώσεις στη συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία με μετανάστες και τις οικογένειές τους Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών vpavlop@psych.uoa.gr http://www.psych.uoa.gr/~vpavlop

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ.

Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙ ΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙ ΕΙΑΣ Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014

Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής, 11 (2), 24 35, Δεκέμβριος, 2014. τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε: Δεκέμβριος 2014 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής Hellenic Journal of Sport & Recreation Management 2014 Volume 11 (2), 24-35 Ελληνικό Περιοδικό Διοίκηση Αθλητισμού & Αναψυχής τόμος 11 (2), 24-35 Δημοσιεύτηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Προφορικές & Αναρτημένες Ανακοινώσεις του 16 ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1 Θεματική Ενότητα: Αθλητική Ψυχολογία Section: Sport Psychology 140. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Πατσατζής Ν., Ρόκκα Σ., Μαυρίδης Γ., Μπεμπέτσος Ε. PSYCHOLOGICAL SKILLS' EVALUATION

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), ηµοσιεύτηκε: 31 Μαρτίου 2005

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), ηµοσιεύτηκε: 31 Μαρτίου 2005 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (1), 40 47 ηµοσιεύτηκε: 31 Μαρτίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (1), 40-47 Released: March 31, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αναμόρφωση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Π.Θ. - Αυτεπιστασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth.

Γουλιμάρης Δημήτρης Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης dgoulima@phyed.duth.gr. Μπεμπέτσος Ευάγγελος. empempet@phyed.duth. Οι σπουδές για το χορό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ο ρόλος της «Σχεδιασμένης Συμπεριφοράς» στη συμμετοχή των φοιτητών σε οργανωμένες μεταπτυχιακές σπουδές με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Διοικητική ενδυνάμωση στους αθλητικούς οργανισμούς των δήμων Του φοιτητή: Πασχαλίδη Ζήση (Α.Μ. 10117) MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Αθήνα, Δεκέμβριος 2011 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών

Μάριος Γούδας. Ηθική ανάπτυξη και εκπαίδευση. Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό. αναφορά σχετικών παραδειγµάτων αθλητών, µαθητών ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 10 Ηθική ανάπτυξη στον αθλητισµό Μάριος Γούδας Ηθική ανάπτυξη - ορισµοί - ηθική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους

Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Περιεχόµενα ιάλεξης Ψυχολογικές δεξιότητες: ιαχείριση Άγχους Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Ορισµοί: Στρες & άγχος Επίδρασή του στην απόδοση Ιδέες για τη διαχείρισης άγχους Συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες

Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Εθνική ταυτότητα μεταναστών και παλιννοστούντων μαθητών: Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες Βασίλης Παυλόπουλος (vpavlop@psych.uoa.gr) Μαρίνα Ντάλλα (marinantalla@yahoo.gr) Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη (frmotti@psych.uoa.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις

Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Γονεϊκό στυλ διαπαιδαγώγησης και επιδόσεις μαθητών σχολικής ηλικίας: θεωρητικές και πρακτικές όψεις Περίληψη Πέκης Αναστάσιος Νηπιαγωγός, Μ.Α. στις Επιστήμες της Αγωγής Η οικογένεια, χωρίς καμία αμφιβολία,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα IΙ Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Περιεχόμενο διάλεξης 1. Ποιος είναι ο σκοπός της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας; 2. Πώς ξεκινάς μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας ; Από

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας

Περιγραφή Μαθήµατος. Άσκηση και Αγωγή Υγείας. Σκοπός Μαθήµατος Οι φοιτητές: Τι είναι Υγεία; Προαγωγή της Υγείας & Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας

Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας Μάθημα III Απαντώντας την ερευνητική ερώτηση Περιεχόμενο διάλεξης 1. Βασικές αρχές στην έρευνα: Δείγμα, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία, και Έλεγχος 2. Οι 5 κύριες τεχνικές της ερευνητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet

The purpose of this study is to investigate the attitudes of adolescents toward internet 2/2015 ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΘΙΣΜΟ Γιώργος Τσουβέλας Ψυχολόγος, Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΚΠΑ Πολυξένη Παρασκευοπούλου Ψυχολόγος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ Ευαγγελία Κατέρη Έλενα Βιταλάκη Ορέστης

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Ονοµασια Κωδικός) Τίτλος:: Οργάνωση και Σχεδιασµός Προγραµµάτων Φυσικής ραστηριότητας Κωδ.:7 2.

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και Αγωγή Υγείας

Άσκηση και Αγωγή Υγείας Άσκηση και Αγωγή Υγείας Κατεύθυνση Παιδαγωγικών και Ειδικής Αγωγής Ζ Εξάµηνο Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιγραφή Μαθήµατος 1) Μελέτη του ρόλου της Φυσικής Αγωγής στην κατεύθυνση: Της βιωµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

Papers in Refereed Journals

Papers in Refereed Journals Papers in Refereed Journals 1. Kolovelonis, A., Goudas, M., Dermitzaki, I., & Kitsantas, A. (in press). Self-Regulated Learning and Performance Calibration among Elementary Physical Education Students.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 1η: Εισαγωγή, Έννοιες, Ορισμοί Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία»

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Προσωπικότητα και Άσκηση 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Θέματα που θα μελετηθούν Προσεγγίσεις της προσωπικότητας Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και άσκηση Συμπεριφορά τύπου Α Ζωηρή αίσθηση αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας

Θέµατα διάλεξης. Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών. Τι λείπει;;;!!! Το µεγάλο λάθος ως προπονητές! Το δυναµικό του καθενός µας Θέµατα διάλεξης Ψυχολογική Υποστήριξη Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Φιλοσοφία ψυχολογικής υποστήριξης Περιεχόµενο Ψυχολογικής Υποστήριξης Έννοιες και Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1986-1990 Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών, με ειδίκευση στην ψυχολογία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Μαρία Ψυχουντάκη Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6053 Fax : 210-727-6054 E-mail : mpsychou@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες

Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άσκηση στις αναπτυξιακές ηλικίες Ενότητα 2: Η επίδραση της άσκησης στην υγεία Γεροδήμος Βασίλειος, Καρατράντου Κωνσταντίνα Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 1 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Αλεξόπουλος M.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε. Κώστας Φασούλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών. Γιώργος Κουτροµάνος ρ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.

Νίκος Αλεξόπουλος M.Ed., Εκπαιδευτικός Π.Ε. Κώστας Φασούλης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών. Γιώργος Κουτροµάνος ρ, Εκπαιδευτικός Π.Ε. Eπιστηµονικό Bήµα, τ. 9, - Μάιος 2008 Η διερεύνηση της σχέσης ανάµεσα στις συµπεριφορικές πεποιθήσεις και τις προθέσεις των εκπαιδευτικών για την εξέλιξή τους στη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφορικές προθέσεις σε ατομικό, ομαδικό και πολιτισμικό επίπεδο

Συμπεριφορικές προθέσεις σε ατομικό, ομαδικό και πολιτισμικό επίπεδο Συμπεριφορικές προθέσεις σε ατομικό, ομαδικό και πολιτισμικό επίπεδο Βασίλης Παυλόπουλος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών John Adamopoulos Grand Valley State University Allendale, MI, USA Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Georgiou, Styliani. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ É ÃÇ»¹ºÌ µà±³³µ»¼±ä¹ºìâ þÿàá ñ½±Ä»¹Ã¼Ì Ãż²»»µ¹ þÿ±½ ÀÄž

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Κινήτρων Συµµετοχής Εφήβων σε Οµάδες Παραδοσιακών Χορών

ιερεύνηση των Κινήτρων Συµµετοχής Εφήβων σε Οµάδες Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (2), 107 112 ηµοσιεύτηκε: 20 Σεπτεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (2), 107-112 Released: September 20, 2005

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις Μαθητών Γυµνασίου Σχετικά µε την Ενσωµάτωση Συνοµηλίκων µε Οριακή Νοηµοσύνη Πριν και Μετά την Εφαρµογή Ενός Παρεµβατικού Προγράµµατος Αναψυχής

Απόψεις Μαθητών Γυµνασίου Σχετικά µε την Ενσωµάτωση Συνοµηλίκων µε Οριακή Νοηµοσύνη Πριν και Μετά την Εφαρµογή Ενός Παρεµβατικού Προγράµµατος Αναψυχής Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (3), 212 224 ηµοσιεύτηκε: 23 εκεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (3), 212-224 Released: December 23, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å

þÿ¹º±½ À Ã Â Ä Å ½ ûµÅĹº þÿàá ÃÉÀ¹º Í Ä Å µ½¹º Í þÿ à º ¼µ Å Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ¹µÁµÍ½ Ã Ä Å µà±³³µ»¼±ä¹º þÿãäáµâ º±¹ Ä Â µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿ¹º±½

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2004 έως σήμερα 1998-2004 2001-04: 2001-02: 2002-03: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ H Γιαγκάζογλου Παρασκευή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής στο ΤΕΦΑΑ Σερρών Α.Π.Θ. Αποφοίτησε από το ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ το 1996 και αναγορεύθηκε διδάκτορας της Ανθρώπινης απόδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο

Σπουδές, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο Φωτογραφία ΔΟΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σπουδές, διδακτικό και ακαδημαϊκό έργο 1. Πτυχιούχος της ΕΑΣΑ Θεσσαλονίκης (1976) 2. Κάτοχος του τίτλου Master

Διαβάστε περισσότερα

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους

Πόροι οργανισµών. Οργανισµός: Έννοια. Ανθρώπινοι πόροι. Κάθε. µπορεί να. οργανισµός. λειτουργεί. στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, περιορισµένους ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Kontouli, Panagiota. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Kontouli, Panagiota. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¹µÁµÍ½ à ±½Ä¹» ȵɽ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ º±¹ ³ ½ ɽ ³¹± Ä þÿµ½ãé¼

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή

Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV. Στυλιανού Στυλιανή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΓΝΩΣΕΙΣ KAI ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ HIV Στυλιανού Στυλιανή Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού

H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ Φίλιππος Λουκά Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα