Αξιολόγηση των ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών ενός ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού σε έναν χώρο άτυπης εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών ενός ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού σε έναν χώρο άτυπης εκπαίδευσης"

Transcript

1 Αξιολόγηση των ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών ενός ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού σε έναν χώρο άτυπης εκπαίδευσης Κωνσταντίνος Καραδημητρίου Μαρία Ρούσσου 2, Αθανασία Ρουσσίδου 3, 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 2 makebelieve design & διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μουσειακές Σπουδές» Ε.Κ.Π.Α., 3 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Περίληψη Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσουμε τα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού, της «Τραμπάλας», που βρίσκεται σε έναν χώρο άτυπης εκπαίδευσης, το Πολυμήχανο. Στην αξιολόγηση συμμετείχαν μαθητές Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού και οι εκπαιδευτικοί, συνοδοί τους κατά την επίσκεψη. Χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγια σε εβδομήντα τέσσερα παιδιά και εννέα εκπαιδευτικούς και άμεση παρατήρηση με καταγραφή της δράσης των παιδιών σε βίντεο (ήχο και εικόνα) σε 143 παιδιά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα κυριότερα ψυχαγωγικά στοιχεία της «Τραμπάλας», για το συγκεκριμένο δείγμα παιδιών, είναι η ομαδική δράση και η σωματική κίνηση αλλά και χαρακτηριστικά του σχεδιασμού του παιχνιδιού (διαδραστικότητα, κανόνες κ.ά). Ως προς το εκπαιδευτικό μέρος, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και τα παιδιά αναγνώρισαν στην «Τραμπάλα» την ανάπτυξη της συνεργασίας ως το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Από την ανάλυση των δεδομένων που συλλέξαμε και από τα τρία διερευνητικά εργαλεία, δεν προέκυψαν προβλήματα ευχρηστίας στην «Τραμπάλα». Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση διαδραστικών παιχνιδιών, άτυπη εκπαίδευση, συνεργατική μάθηση με ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια Εισαγωγή Το σύγχρονο μουσείο χωρίς να χάνει τον εκπαιδευτικό του ρόλο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχαγωγία των επισκεπτών με σκοπό να τους προσφέρει μια εμπειρία ευχάριστη όσο και αξιομνημόνευτη (Black, 2009). Για την επίτευξη του διπλού αυτού ρόλου, εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού, αξιοποιούνται μέθοδοι, όπως είναι για παράδειγμα το παιχνίδι, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να εμπλακεί σε μια ενεργητική εμπειρία, η οποία θα τον προκαλέσει να δραστηριοποιηθεί για την αναζήτηση της γνώσης (Diamond, 1999). Η αξία του παιχνιδιού έγκειται κυρίως στο ότι αναπτύσσει στο άτομο εσωτερικά κίνητρα (Rieber, 1996; Kapp, 2012) και αποτελεί εξ` ορισμού μια «ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα» (Garvey 1990, σ. 13). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε πλήθος εφαρμογών προς την παραπάνω κατεύθυνση. Τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια αποτελούν ένα σύγχρονο παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία μπορούν να επιτελούν πιο αποτελεσματικά τον ψυχαγωγικό εκπαιδευτικό τους ρόλο, ιδιαίτερα στο μαθητικό κοινό. Παράλληλα όμως προκύπτει και η αναγκαιότητα για έρευνα και αξιολόγηση των νέων αυτών μέσων που προσφέρονται ώστε να υπάρχει η ανατροφοδότηση που χρειάζονται οι εμπλεκόμενοι φορείς (μουσεία, εταιρίες κ.λπ.) προς όφελος της αποτελεσματικότερης και ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών προς το κοινό. Ως τεχνικές κατασκευές, τα ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια Χ. Καραγιαννίδης, Π. Πολίτης & Η. Καρασαββίδης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 8 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, Σεπτεμβρίου 2012

2 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 645 έχουν απτά χαρακτηριστικά που μπορούν να αξιολογηθούν αναφορικά με την ευχρηστία τους. Από την άλλη πλευρά, όμως, η ψυχαγωγική εμπειρία που μπορεί να βιώνει ο μαθητής με ένα παιχνίδι είναι περίπλοκο να διερευνηθεί. Αυτό οφείλεται στο στοιχείο της υποκειμενικότητας που υπάρχει εκ των πραγμάτων στην περιγραφή ενός βιώματος. Αρκεί να σκεφτούμε ότι τόσο η ψυχαγωγία όσο και η διασκέδαση σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν και μάλιστα ταυτίζονται στον καθημερινό μας λόγο. Στη δική μας περίπτωση, όπου η ψυχαγωγική εμπειρία εξετάζεται μέσα στο πλαίσιο οργανωμένων χώρων άτυπης εκπαίδευσης, ο όρος ψυχαγωγία αντιδιαστέλλεται εκ των πραγμάτων από την απλή διασκέδαση που, όπως αναφέρει η Ρούσσου (2008), «αποσκοπεί στην ανέμελη διάθεση του ελεύθερου χρόνου με σκοπό την απομάκρυνση της έγνοιας και των προβληματισμών» και αποκτά περισσότερο «απαιτητικό», θα λέγαμε, περιεχόμενο όσον αφορά την εκπαιδευτική διάσταση παραπέμποντας περισσότερο «στην ετυμολογική της προέλευση, την αγωγή της ψυχής, μέσα από περισσότερο δημιουργική απασχόληση» (Ρούσσου, 2008). Με την παρούσα έρευνα έχουμε ως στόχο να αξιολογήσουμε τα εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά ενός ψηφιακού διαδραστικού παιχνιδιού που βρίσκεται σε έναν χώρο άτυπης εκπαίδευσης, όπως τα αντιλήφθηκαν μαθητές δέκα και έντεκα ετών που το χρησιμοποίησαν και οι εκπαιδευτικοί των τάξεών τους. Τα αποτελέσματα από μια τέτοια μελέτη αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την άποψη που διαμόρφωσαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί για την ψυχαγωγική και εκπαιδευτική σημασία του συγκεκριμένου παιχνιδιού και ιδιαίτερα οι δεύτεροι για τις δυνατότητες αξιοποίησής του στην παιδαγωγική τους εργασία. Η ένταξη εξάλλου των χώρων άτυπης εκπαίδευσης στην εκπαιδευτική εργασία του σχολείου αποτελεί μέριμνα κάθε οργανωμένου εκπαιδευτικού συστήματος ανά τον κόσμο (Black, 2009). H διάσταση της ψυχαγωγίας στα ψηφιακά παιχνίδια Η έρευνα στο χώρο των παιχνιδιών έχει δείξει, ότι όλα τα στοιχεία που απευθύνονται στο συναίσθημα και τον ψυχισμό του παίκτη και τον οδηγούν στο να επιλέξει, να δοκιμάσει και να διατηρήσει το ενδιαφέρον του για ένα παιχνίδι, συνθέτουν τα χαρακτηριστικά που οι ίδιοι οι παίκτες αναφέρουν ότι το καθιστούν διασκεδαστικό (Fullerton, 2008). Σε σχέση με το ψηφιακό παιχνίδι ο Prensky αναφέρει συνολικά δώδεκα χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν το κάθε ένα από αυτά ξεχωριστά στην εμπλοκή του παίκτη: την ψυχαγωγία, τους κανόνες, τους στόχους, τη διαδραστικότητα, την ανατροφοδότηση, την προσαρμοστικότητα, τη νίκη, την πρόκληση, την επίλυση προβλημάτων, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα αφηγηματικά στοιχεία (Mithcell & Smith, 2004). Από την άλλη πλευρά υπάρχουν στοιχεία που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην ψυχαγωγική εμπειρία που βιώνει κάποιος παίκτης με ένα παιχνίδι. Η ευρέως αποδεκτή θεωρία στο χώρο του σχεδιασμού παιχνιδιών του ψυχολόγου Csikszentmihalyi, υποστηρίζει ότι το υποκείμενο πρέπει να βιώνει έναν ιδανικό βαθμό πρόκλησης προκειμένου να παραμένει στην κατάσταση flow, κατά την οποία είναι τόσο απορροφημένο σε κάποια δραστηριότητα ώστε να μην δείχνει ενδιαφέρον για τίποτε άλλο παρά για την ίδια τη βίωση της απόλαυσης που απορρέει από αυτή. Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, αν οι ικανότητες του υποκειμένου είναι υψηλότερες από τις απαιτήσεις κάποιας δραστηριότητας τότε αυτή τείνει να γίνεται βαρετή. Αν αντίθετα οι απαιτήσεις της δραστηριότητας είναι υψηλότερες από τις ικανότητες του υποκειμένου τότε προκαλεί απογοήτευση (Csikszentmihalyi & Csikszentmihalyi, 1992; Salen & Zimmerman, 2004; Shell, 2008; Fullerton, 2008). Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, οι σημαντικότερες παράμετροι που μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην ψυχαγωγική εμπειρία ενός παίκτη σχετίζονται

3 646 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή κυρίως με την ευχρηστία του παιχνιδιού. Η έννοια της ευχρηστίας ενός παιχνιδιού συσχετίζεται με την έννοια της προσβασιμότητας από τους παίκτες, δηλαδή το βαθμό που αυτοί μπορούν να κατανοήσουν τη χρήση και τις λειτουργίες του χωρίς πολλές οδηγίες και εξωτερική βοήθεια (Fullerton, 2008). Ο Sim (2005) και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν έρευνα με την οποία διερεύνησαν τη σχέση ανάμεσα στην ευχρηστία, τη μάθηση και την ψυχαγωγία σε ένα εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιασμένο για παιδιά και έδειξαν ότι στις περιπτώσεις που αυτό παρουσίαζε προβλήματα ευχρηστίας, υπήρξαν αντίστοιχα και αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχαγωγική εμπειρία των παιδιών. Η ψηφιακή διαδραστική διάταξη «Τραμπάλα» Η Τραμπάλα ή αλλιώς «κεκλιμένο επίπεδο» είναι μια από τις διατάξεις που βρίσκονται στο «Πολυμήχανο» (http://polymechanon.gr), ένα πρωτότυπο και παράλληλα αντιπροσωπευτικό Κέντρο άτυπης εκπαίδευσης μέσα στο οποίο οι επισκέπτες, κυρίως παιδιά, μπορούν με παιγνιώδη τρόπο να έλθουν σε επαφή με επιστημονικές έννοιες (μαθηματικά, φυσική, τεχνολογία κ.ά.). Στην «Τραμπάλα» οι παίκτες κινούνται επάνω σε ένα δάπεδο διαστάσεων 5Χ5 μέτρων και ταυτόχρονα βλέπουν την αναπαράστασή του σε μια οθόνη. Το δάπεδο αυτό φαίνεται στην οθόνη ότι στηρίζεται σε μια «εικονική» σφαίρα στο κέντρο του και ανάλογα με τις μετακινήσεις των παικτών επάνω στο πραγματικό επίπεδο, το οποίο υποστηρίζεται τεχνικά από αισθητήρες βάρους, αλλάζει γωνία κλίσης. Ο στόχος είναι οι παίκτες να συνεργαστούν για να καταφέρουν σε συγκεκριμένο χρόνο με τις κινήσεις τους να επιδράσουν στην ισορροπία του δαπέδου ώστε να οδηγήσουν μπάλες μέσα σε εσοχές και να τις συγκρατήσουν εκεί. Βασική προϋπόθεση αποτελεί να πετύχουν συντονισμό στις κινήσεις τους προκειμένου να επιτύχουν τη σωστή κατανομή του βάρους της ομάδας επάνω στο δάπεδο και να ρυθμίζουν με τον τρόπο αυτό τη γωνία κλίσης του κεκλιμένου επιπέδου στο επιθυμητό επίπεδο για κάθε περίπτωση (Kynigos et al., 2010). Μέθοδος έρευνας Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν συνολικά εβδομήντα τέσσερις μαθητές Πέμπτης και Έκτης τάξης του Δημοτικού και οι συνοδοί δάσκαλοί τους (εννέα στον αριθμό). Όλα τα παιδιά φοιτούσαν σε δημόσια σχολεία της Αθήνας. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε για την αξιολόγηση της «Τραμπάλας» είναι τα εξής: α) Ποια ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά αναγνώρισαν οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά στην «Τραμπάλα» από την εμπειρία που αποκόμισαν από την επίσκεψη στο Πολυμήχανο; β) Ποια εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά αναγνώρισαν οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά στην «Τραμπάλα» από την εμπειρία που αποκόμισαν από την επίσκεψη στο Πολυμήχανο; γ) Υπάρχουν προβλήματα ευχρηστίας του παιχνιδιού που αποκαλύπτονται από την συγκεκριμένη ομάδα κοινού; Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τρία ερευνητικά εργαλεία και αναλύσαμε συνδυαστικά τα αποτελέσματα. Η μέθοδος αυτή συμβάλλει στις έρευνες αξιολόγησης στο να υπάρχει πληρέστερη κατανόηση της εμπειρίας που βιώνουν οι χρήστες των διαδραστικών προϊόντων (Markopoulos et al., 2008). Χρησιμοποιήσαμε ερωτηματολόγια για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και άμεση παρατήρηση με καταγραφή της δράσης των παιδιών σε βίντεο (ήχο και εικόνα). Με τη διαδικασία του ερωτηματολογίου για τα παιδιά είχαμε ως στόχο να διερευνήσουμε την ευχρηστία, τα ψυχαγωγικά χαρακτηριστικά και την άποψη των ίδιων των παιδιών για το εκπαιδευτικό όφελος που έχει η ενασχόληση με την «Τραμπάλα». Με το ερωτηματολόγιο για τους εκπαιδευτικούς είχαμε ως στόχο να διερευνήσουμε την άποψη που σχημάτισαν για τις εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές διαστάσεις της «Τραμπάλας».

4 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 647 Η δράση της κάθε ομάδας παιδιών που ανέβαινε στο επίπεδο για να παίξει στην «Τραμπάλα» καταγράφηκε σε βίντεο και οι διάλογοι μεταξύ τους ηχογραφήθηκαν προκειμένου στη συνέχεια να διερευνηθούν στοιχεία που υποδηλώνουν ανία και χαρά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και στοιχεία που υποδηλώνουν προβλήματα ευχρηστίας του παιχνιδιού. Ο ερευνητής κατέγραφε τα παιδιά με βιντεοκάμερα χειρός από απόσταση χωρίς να γίνεται αντιληπτός από αυτά και είχε προηγηθεί άδεια από τους συνοδούς για την καταγραφή των παιδιών χωρίς να φαίνονται τα πρόσωπά τους. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα μεταξύ Απριλίου Ιουνίου Μόλις τα παιδιά έμπαιναν στο χώρο του Πολυμήχανου, ενημερώναμε τους συνοδούς τους για το σκοπό της έρευνας και ζητούσαμε την έγκρισή τους με προφορικό τρόπο και με επιστολή που είχε συνταχθεί ειδικά για το σκοπό αυτό. Στη συνέχεια τα παιδιά έμπαιναν στον κυρίως χώρο του Κέντρου και μοιράζονταν σε ομάδες από τους εμψυχωτές για να απασχοληθούν με τις διατάξεις. Καθ` όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με την «Τραμπάλα» βιντεοσκοπούσαμε τη δράση τους και παράλληλα ηχογραφούσαμε και τους διαλόγους τους. Κατά την έξοδό τους από το Κέντρο τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί απαντούσαν στο ερωτηματολόγιο. Αποτελέσματα Η ανάλυση των ερωτηματολογίων και της παρατήρησης των παιδιών Τα ερωτήματα που απάντησαν τα παιδιά στα ερωτηματολόγια είναι τα εξής: 1) τι σου άρεσε περισσότερο στην «Τραμπάλα»; 2) είναι κάτι που δεν σου άρεσε στην «Τραμπάλα»; 3) τι σου φάνηκε πιο εύκολο στην «Τραμπάλα»; 4) τι σου φάνηκε πιο δύσκολο στην «Τραμπάλα»; 5) θεωρείς ότι η «Τραμπάλα» είναι μόνο παιχνίδι ή σε βοήθησε να μάθεις και κάτι; Αν ναι, τι είναι αυτό που σε βοήθησε να μάθεις; Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των παιδιών στα ερωτηματολόγια: Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται στην «Τραμπάλα» για συνεργασία μεταξύ των παικτών είναι το περισσότερο δημοφιλές στοιχείο της με ποσοστό 20.3%. Στον ίδιο βαθμό (20.3%) τα παιδιά έκαναν αναφορά σε χαρακτηριστικά του σχεδιασμού στης «Τραμπάλας» (π.χ. στους κανόνες, το σενάριο, το ψηφιακό περιβάλλον, τη διαδραστικότητα) και σε μικρότερο ποσοστό ανέφεραν ότι το στοιχείο που τους άρεσε περισσότερο ήταν η «κίνηση» (9.5%), η «νίκη» (8.1%), ή έκαναν αναφορά σε διασκεδαστικές καταστάσεις που δημιουργούνται στο παιχνίδι με την «Τραμπάλα» (4%). Στο δεύτερο ερώτημα τα παιδιά απάντησαν στην πλειοψηφία τους ότι «όλα τους άρεσαν στην Τραμπάλα» (56.8%). Σε μικρότερο βαθμό αναφέρθηκε ως αρνητικό στοιχείο ότι «ήταν δύσκολη» (14.9%) και ότι δεν τους άρεσε «όταν δεν μπορούσαν να συνεργαστούν» (9.5%). Στο τρίτο ερώτημα τα παιδιά ανέφεραν το πρώτο επίπεδο ως το πιο εύκολο στοιχείο στην «Τραμπάλα» (17.5%) ενώ επίσης έκαναν αναφορά και σε διάφορα στοιχεία που δηλώνουν ευχρηστία στη λειτουργία του παιχνιδιού (14.9%). Τα περισσότερα παιδιά απάντησαν πάντως, ότι «τίποτε δεν ήταν εύκολο στην Τραμπάλα» (47.3%). Στο τέταρτο ερώτημα τα παιδιά έκαναν αναφορά κυρίως σε προβλήματα συνεργασίας / συντονισμού της ομάδας (22.9%). Σε σημαντικό βαθμό επίσης τα παιδιά απάντησαν ότι «όλα τους φάνηκαν δύσκολα» (21.6%). Σε μικρότερο ποσοστό τα παιδιά απάντησαν ότι τα δυσκόλεψε περισσότερο «να βάλουν τις μπάλες στις τρύπες ή να τις κρατήσουν μέσα στις τρύπες» (17.6%). Στο ίδιο ποσοστό (17.6%) τα παιδιά απάντησαν ότι τίποτε δεν ήταν δύσκολο την «Τραμπάλα» ενώ τέλος το 14.9% απάντησε ότι τα δυσκόλεψε περισσότερο το δεύτερο ή το τρίτο επίπεδο. Από τις απαντήσεις στο τελευταίο ερώτημα του ερωτηματολογίου φαίνεται ότι το 58% των παιδιών αναγνώρισαν στην «Τραμπάλα» κάποιο

5 648 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή εκπαιδευτικό όφελος. Το 42% των παιδιών απάντησε ότι η «Τραμπάλα» τα βοήθησε να μάθουν να συνεργάζονται, το 8% έκανε αναφορά σε εξάσκηση κινητικών δεξιοτήτων, το 4% ανέφερε ότι η «Τραμπάλα» βοηθά στο να κάνουν υπομονή να αντιδρούν ήρεμα να βελτιώνουν την αυτοσυγκέντρωσή τους ενώ τέλος στον ίδιο βαθμό (4%) τα παιδιά απάντησαν ότι η «Τραμπάλα» τα βοήθησε να κάνουν υπολογισμούς στις κινήσεις τους σε σχέση με τη γωνία του επιπέδου. Από την άλλη πλευρά το 34% των παιδιών απάντησε ότι «η Τραμπάλα είναι μόνο παιχνίδι». Στη διαδικασία της ανάλυσης των καταγραφών από τα βίντεο και των διαλόγων των παιδιών συμπεριλήφθηκαν και ομάδες παιδιών που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία του ερωτηματολογίου. Τα παιδιά αυτά ήταν επίσης μαθητές Πέμπτης και Έκτης δημοτικού και η συμπερίληψή τους στην ανάλυση των δεδομένων δεν επηρεάζει την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων αλλά αντίθετα εξυπηρετεί καλύτερα στην διερεύνηση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν καθώς διευρύνει τον αριθμό του δείγματος. Συνολικά με αυτή τη διαδικασία παρατηρήθηκαν δεκαπέντε ομάδες παιδιών (συνολικά 143 παιδιά). Τρεις ομάδες από αυτές αποτελούνταν από αριθμό 12 ατόμων, μία ομάδα είχε αριθμό 11 ατόμων, οκτώ ομάδες είχαν αριθμό 9 ατόμων και τρεις ομάδες είχαν αριθμό 8 ατόμων. Από τις παραπάνω ομάδες οι δύο κατάφεραν να ολοκληρώσουν την τρίτη και τελική πίστα του παιχνιδιού, οι 12 ομάδες ολοκλήρωσαν επιτυχώς μόνο την πρώτη πίστα και συνέχισαν στη δεύτερη ενώ μία ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει ούτε την πρώτη πίστα. Παρατηρήθηκαν επτά περιπτώσεις παιδιών που αποσύρθηκαν από τις ομάδες τους στη διάρκεια του παιχνιδιού και μια περίπτωση που η ομάδα (11 άτομα) αποσύρθηκε ολόκληρη σταδιακά από το παιχνίδι την τρίτη φορά που δοκίμασε την δεύτερη πίστα. Σε δύο περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει ο εμψυχωτής του Κέντρου, όταν έκρινε ότι χρειάζεται να δώσει οδηγίες στα παιδιά προκειμένου να τους εξηγήσει έναν περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο έπρεπε να κινηθούν στο επίπεδο. Σε λίγες περιπτώσεις παρατηρήσαμε παιδιά να μη δείχνουν ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Ως σημάδια έλλειψης ενδιαφέροντος θεωρήσαμε περιπτώσεις, όπως το να κάθονται τα παιδιά αμέτοχα στα σχοινιά που περιβάλλουν το επίπεδο και να γυρίσουν την πλάτη στην υπόλοιπη ομάδα ή να κάνουν δικές τους κινήσεις ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα παιδιά σε κάποιο κενό χώρο του επιπέδου. Σε περιπτώσεις όπου κάποια παιδιά σταματούσαν το παιχνίδι, έμεναν λίγο στην άκρη και παρατηρούσαν την υπόλοιπη ομάδα και μετά από λίγο συνέχιζαν δεν καταγράφαμε τη συμπεριφορά ως ένδειξη ανίας. Αντίθετα θεωρούμε ότι είναι σημαντικό για την ψυχαγωγική διάσταση του παιχνιδιού, ότι τα παιδιά ένιωσαν ελεύθερα να παίζουν για όσο διάστημα θέλουν και να εντάσσονται ξανά την ομάδα στη συνέχεια χωρίς αυτό να επηρεάζει αρνητικά την εξέλιξη της δράσης των υπολοίπων παιδιών. Όσον αφορά την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών είναι φανερό στα βίντεο και στους διαλόγους τους ότι τα παιδιά αλληλεπιδρούν συνεχώς στη διάρκεια της δραστηριότητας. Η δράση των παιδιών ήταν συνεχόμενη και ομαλή και οι συνομιλίες μεταξύ τους αφορούσαν αποκλειστικά ζητήματα που αφορούσαν παραινέσεις και οδηγίες μεταξύ των μελών της ομάδας για το που πρέπει να κινηθούν σε κάθε περίπτωση. Οι εκδηλώσεις χαράς των παιδιών ήταν εμφανείς, όταν κατάφερναν να τερματίσουν με επιτυχία σε κάποιο επίπεδο (πανηγυρισμοί και επί τόπου αναπηδήσεις των παιδιών). Από την άλλη πλευρά ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις, όπου τα παιδιά γνώριζαν εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να κερδίσουν καθώς έβλεπαν ότι ο χρόνος τελειώνει και ότι δεν προλαβαίνουν να βάλουν τις μπάλες στις τρύπες, μετρούσαν δυνατά όλα μαζί αντίστροφα μέχρι τη λήξη «διασκεδάζοντας» κατά κάποιον τρόπο ακόμα και σε αυτή την περίπτωση.

6 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 649 Η ανάλυση των ερωτηματολογίων των εκπαιδευτικών Στο ερώτημα, αν και με ποιο τρόπο θα αξιοποιήσουν την εμπειρία των παιδιών από την «Τραμπάλα» για δραστηριότητες στην τάξη, οι τρεις στους εννέα εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι δεν θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία που αποκόμισαν τα παιδιά στην τάξη, τουλάχιστον εύκολα. Πέντε δεν αναφέρθηκαν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες αλλά επεσήμαναν ότι θα εξηγήσουν στα παιδιά την αξία της συνεργασίας και οι τρεις από αυτούς μάλιστα δήλωσαν ότι στο εξής θα δουλέψουν με την τάξη τους περισσότερο ομαδοσυνεργατικά. Κάποιοι ανέφεραν επιπλέον ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία των παιδιών από την «Τραμπάλα» στη φυσική (π.χ. βαρύτητα) και τα μαθηματικά. Στο ερώτημα αν η «Τραμπάλα» έχει περισσότερο ψυχαγωγικό ή εκπαιδευτικό χαρακτήρα οι έξι στους εννέα απάντησαν ότι συνδυάζει και τα δύο. Ανέφεραν ότι τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται ή ότι καταλαβαίνουν πως με τη συνεργασία τα καταφέρνουν καλύτερα και επιπλέον ότι εξασκούν ψυχοκινητικές δεξιότητες (δύο απαντήσεις) και χωροχρονική αντίληψη (δύο απαντήσεις). Παράλληλα συμπλήρωσαν ότι αυτό επιτυγχάνεται με ευχάριστο τρόπο. Τρεις εκπαιδευτικοί ανέφεραν ότι η «Τραμπάλα» έχει καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Οι δύο αιτιολόγησαν την άποψή τους με την παρατήρηση ότι τα παιδιά δεν επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στο πως θα πετύχουν το στόχο τους. Στο ερώτημα αν θα άλλαζαν κάτι στην «Τραμπάλα» προκειμένου να εμφανίζει μεγαλύτερο ψυχαγωγικό ενδιαφέρον για την τάξη τους, έξι από τους εννέα εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι δεν θα άλλαζαν κάτι και τρεις ότι θα προσέθεταν κάποια διασκεδαστική μουσική. Ένας απάντησε επιπρόσθετα ότι θα προτιμούσε τα υλικά της εικονικής πλατφόρμας να μοιάζουν στην πραγματική τραμπάλα καθώς και ότι θα προτιμούσε να υπήρχε μεγαλύτερη οθόνη. Στο ερώτημα αν θα άλλαζαν κάτι στην «Τραμπάλα» προκειμένου να εμφανίζει μεγαλύτερο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον για τα παιδιά της τάξης τους και οι εννέα εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν θα άλλαζαν κάτι. Οι δύο μάλιστα από αυτούς επεσήμαναν ότι η εκπαιδευτική διάσταση της «Τραμπάλας» είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη. Συμπεράσματα Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι προϋποθέσεις που δημιουργούνται στην «Τραμπάλα» για συνεργασία και για κοινή δράση μεταξύ των παιδιών, αποτελούν το σημαντικότερο ψυχαγωγικό της χαρακτηριστικό. Στον ίδιο βαθμό λειτούργησαν ψυχαγωγικά και τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της «Τραμπάλας» που συνθέτουν τη δομή της, π.χ. η διαδραστικότητα, οι κανόνες, το σενάριό της κ.λπ. Το επόμενο σημαντικότερο ψυχαγωγικό στοιχείο της «Τραμπάλας» αναδείχθηκε η σωματική κίνηση. Η σημασία που έδωσαν τα παιδιά στη δυνατότητα να εξασκήσουν τις κινητικές δεξιότητες με το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι φυσιολογική, αν λάβουμε υπόψη ότι «η αύξηση των κινητικών επιδόσεων στην ηλικία που βρίσκονται εκφράζεται με το ενδιαφέρον και τη χαρά των παιδιών για σωματικές κινήσεις στα παιχνίδια» (Ζάχαρης, 1995, σ.σ ). Τέλος, σε μεγάλο βαθμό, τα παιδιά ανέφεραν ότι τους άρεσε που κατάφεραν να «νικήσουν», στοιχείο που ενισχύει την άποψη, ότι το παιχνίδι αποτέλεσε μια ενδιαφέρουσα πρόκληση. Παράλληλα τα παιδιά δεν ανέφεραν ούτε αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ευχρηστία της «Τραμπάλας», στοιχείο που θα μπορούσε να λειτουργήσει αρνητικά στο ψυχαγωγικό αποτέλεσμα (Sim et al., 2005 ) ενώ φάνηκε ότι κατανόησαν εύκολα τους στόχους, τη χρήση και τις λειτουργίες του παιχνιδιού χωρίς πολλές οδηγίες και εξωτερική βοήθεια, στοιχείο που συμβάλλει στην εμπλοκή των παικτών στα παιχνίδια (Mithcell & Smith, 2004). Προβλήματα σχετικά με την ευχρηστία του παιχνιδιού δεν ανέφεραν ούτε οι εκπαιδευτικοί.

7 650 8 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Από την άλλη πλευρά τα παιδιά ανέφεραν στα ερωτηματολόγια δυσκολίες στον συντονισμό της ομάδας και στο να καταφέρουν να βάλουν τις μπάλες στις τρύπες (κυρίως στο δεύτερο επίπεδο, όπως προέκυψε από την ανάλυση των βίντεο καταγραφών). Πολλά παιδιά επίσης απάντησαν με γενικό τρόπο ότι όλα τους φάνηκαν δύσκολα ή ότι τίποτε δεν ήταν εύκολο στο παιχνίδι. Δεν αναφέρθηκαν όμως σε συγκεκριμένες δυσκολίες που σχετίζονται με την ευχρηστία της «Τραμπάλας» ούτε φάνηκε κάτι τέτοιο κατά την παρατήρηση των παιδιών. Ο σχεδιασμός κάθε παιχνιδιού προϋποθέτει ότι οι παίκτες θα υποβάλλονται σε έναν τέτοιο βαθμό δυσκολίας ώστε η πρόκληση που να βιώνουν να είναι ικανοποιητική και να διατηρούν το ενδιαφέρον τους. Το γεγονός ότι η «Τραμπάλα» διαβαθμίζεται σε τρία επίπεδα, συμβάλει στο να ανταποκρίνεται σε μια ευρεία ομάδα κοινού με διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων. Το πρώτο επίπεδο της «Τραμπάλας» φάνηκε να ανταποκρίνεται περισσότερο στα παιδιά της δικής μας έρευνας ως προς την επίτευξη του τελικού στόχου του παιχνιδιού δηλαδή να καταφέρουν να βάλουν τις μπάλες στις τρύπες. Στο δεύτερο επίπεδο, αν και οι περισσότερες ομάδες δεν το ολοκλήρωσαν με επιτυχία, μόνο σε μια περίπτωση ήταν φανερό ότι τα παιδιά απογοητεύθηκαν, όπου και η ομάδα εγκατέλειψε το παιχνίδι. Εξάλλου ακόμα και στην δεύτερη πίστα ήταν φανερή στις βίντεο καταγραφές η προσπάθεια των παιδιών να τα καταφέρουν. Θα μπορούσαμε ίσως να πούμε ότι στην περίπτωση της δεύτερης πίστας υπήρχε η αίσθηση του ελέγχου της δραστηριότητας από τα παιδιά, προϊόν της επιτυχίας και της εμπειρίας που απέκτησαν στο πρώτο επίπεδο, μέσα όμως σε μια κατάσταση που γεννά αβεβαιότητα. Οι Salen και Zimmerman (2004) θεωρούν το παραπάνω χαρακτηριστικό ιδιαίτερα σημαντικό στον σχεδιασμό παιχνιδιών καθώς αποτελεί μια από τις προϋποθέσεις για να βιώσει ο παίκτης την εμπειρία flow και επιτυγχάνεται με την αύξηση του βαθμού της πρόκλησης σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτός να νιώσει πραγματική αμφιβολία για το αν θα τα καταφέρει στο τέλος, με την προϋπόθεση όμως ότι οι στόχοι που έχει να επιτελέσει είναι ευκρινείς και κατανοητοί. Ο Kapp (2012) αναφέρει επίσης, ότι η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα επιδρά στην αντίδραση του εγκεφάλου απέναντι στην επιβράβευση και συνδέεται με μεγαλύτερη έκκριση ντοπαμίνης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της «Τραμπάλας» εκφράζονται σε έντυπο συνοδευτικό υλικό που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς, από το οποίο προκύπτει ότι η βασική ιδέα για τη δραστηριότητα προέρχεται από τη σχολική ύλη της Β Γυμνασίου και συνδέεται κυρίως με φυσικομαθηματικές έννοιες που σχετίζονται με την κίνηση στο κεκλιμένο επίπεδο. Οι παραπάνω στόχοι φάνηκε ότι δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας στην Πέμπτη και Έκτη τάξη δημοτικού από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η «Τραμπάλα» συνδυάζει ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και μάλιστα δεν προκύπτει από τις απαντήσεις τους ότι θα ήθελαν να αλλάξει κάτι σημαντικό στο σχεδιασμό της ως προς αυτές τις δύο παραμέτρους. Τα εκπαιδευτικά οφέλη που είδαν όμως στην «Τραμπάλα» για τα παιδιά της τάξης τους ήταν κυριότερα η κατανόηση της αξίας της συνεργασίας και η ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων. Στη συζήτηση με τα παιδιά γύρω από τη συνεργασία επικεντρώθηκαν επίσης οι περισσότεροι, όταν ρωτήθηκαν πως θα αξιοποιήσουν την εμπειρία των παιδιών από το παιχνίδι. Τα παραπάνω αποτελέσματα ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις απαντήσεις των ίδιων των παιδιών σχετικά με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της «Τραμπάλας» καθώς τα περισσότερα θεώρησαν ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα παιχνίδι αλλά τα βοήθησε να συνεργάζονται καλύτερα ως μέλη μιας ομάδας και να αναπτύξουν τις κινητικές τους δεξιότητες, τον συντονισμό, την αυτοσυγκέντρωση και την υπομονή τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα δεν σημαίνουν βέβαια ότι στην «Τραμπάλα» κυριαρχεί η σωματική πρόκληση, όπως για παράδειγμα σε μια δραστηριότητα γυμναστικής. Ο διαδραστικός χαρακτήρας και οι κανόνες του παιχνιδιού εξασφαλίζουν, ότι οι κινήσεις των παιδιών,

8 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 651 δηλαδή το μέσο για να δοθούν τα δεδομένα που ισοδυναμούν με επιλογές των παιδιών - στο σύστημα, δεν έχουν το χαρακτήρα εκτόνωσης αλλά καθοδηγούνται από κάποια στρατηγική και το αποτέλεσμα γίνεται ορατό στην οθόνη μπροστά τους ώστε να τους παρέχει άμεση ανατροφοδότηση. Οι παίκτες δηλαδή υποτάσσονται στο σύστημα παιχνίδι, προϋπόθεση του οποίου είναι να προχωρήσουν σε υπολογισμούς που σχετίζονται με φυσικομαθηματικές έννοιες (π.χ. χώρος, χρόνος, κίνηση σε κεκλιμένο επίπεδο). Το στοιχείο αυτό το αναγνώρισαν και κάποιοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έκαναν αναφορά σε ψυχο - κινητικές δεξιότητες που προάγονται στα παιδιά με την «Τραμπάλα» αλλά και κάποια από τα παιδιά που συνέδεσαν την «Τραμπάλα» με τον υπολογισμό στις κινήσεις τους σε σχέση με τη γωνία του επιπέδου. Αναφορές Black, G. (2009). Το Ελκυστικό Μουσείο Μουσεία και Επισκέπτες. μετ.: Κωτίδου Σ., Π.Ι.Ο.Π. Αθήνα. Csikzentmihalyi, M., Csikzentmihalyi, I., S., (1992). Optimal experience: Psychological Studies of Flow in Consciousness, Cambridge University Press. Diamond, J. (1999). Practical Evaluation Guide, Tools for Museums and other Informal Education Settings. Alta Mira Press, Lanham. Ζάχαρης Δ. (1995). Ψυχολογία της παιδικής ή σχολικής ηλικίας. Ιωάννινα. Fullerton, T. (2008). Game Design Workshop, A Playcentric Approach to Creating Innovative Games. Morgan Kaufman Publishers, USA. Garvey, C. (1990). Το Παιχνίδι. Π. Κουτσούμπος Α.Ε.. Kapp, K. (2012). The Gamification of Learning and Instruction. Pfeiffer. Kynigos, C., Smyrnaiou, Z. & Roussou, M. (2010). Exploring the generation of meanings in mathematics and science with collaborative full-body games. In Proceedings of the 9th International Conference on Interaction Design and Children - IDC 2010, June 9 12, 2010, Barcelona, Spain, pp Markopoulos P., Read J., MacFarlane St., Hoeysniemi J. (2008). Evaluating Children`s Interactive Products Principles and Practices for Interaction Designers. Morgan Kaufmann. Mithcell A. & Smith C. (2004). The Use of Comptuter and Video Games for Learning, Learning and Skills Development Agency. Retrieved 15 January 2011 from: ning.pdf Rieber, L. (1996). Seriously Considering Play: Designing Interactive Learning Environments Based on the Blending of Microworlds, Simulations, and Games, Educational Technology Research & Development, 44 (2), Ρούσσου, Μ. (2008). Ο Ρόλος της Διαδραστικότητας στη Διαμόρφωση της Άτυπης Εκπαιδευτικής Εμπειρίας. Στο: Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν., Οικονόμου, Μ. (Επιμ.), Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτισμικής Κληρονομιάς (σσ ), Καλειδοσκόπιο, Αθήνα. Salen K. & Zimmerman E. (2004). Rules of Play, Game Design Fundamentals, M.I.T., U.S.A. Schell, J. (2008). The Art of Game Design A Βook of Lenses. Morgan Kaufmann, U.S.A. Sim, G., MacFarlane, S. J., & Matthew, H. (2005). Evaluating Usability, Fun and Learning in Educational Software for Children. In P. Kommers & G. Richards (Eds.), Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications Chesapeake, VA: AACE., pp

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές» Εργαστηριακή Εισήγηση «Super Pong Ένα παιχνίδι remix στο Scratch από μαθητές» Σαββιδάκη Αρχοντούλα 1, Προκάκης Εμμανουήλ 2, Τσακίρης Μάριος 3, Φυτάς Δημήτριος 4 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, Β Αρσάκειο Τοσίτσειο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα.

Πρωινό γεύμα και υγιεινή σώματος στην τουαλέτα. Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης. Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό,είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να χρησιμοποιούν δημιουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία

Μορφή μαθήματος. Ερωτήσεις «γνωριμίας» Οι σελίδες του μαθήματος. Θεματικοί άξονες. Ατζέντα μαθήματος. Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία Μορφή μαθήματος Πληροφορική, Νέες Tεχνολογίες και Μουσεία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΔΙΔΑΣΚΟΥΣA: ΜΑΡΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ ΔΙΑΛΕΞΗ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ 1 of 18 4/16/2015 4:11 PM ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο αυτό έχει διάφορες ενότητες για τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται σε συσκευές κινητής τεχνολογίας και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος;

Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Σύντομη Περιγραφή Διερεύνησης Οξέα (Π. ΤΟΦΗ) Ποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματος; Στόχος της διερεύνησης ήταν να διαφανεί το αν κάποια υγρά επηρεάζουν μέρη του σώματός μας. Αρχικά, θελήσαμε να διερευνήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft)

Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) Σχέδιο Μαθήματος Νο3 «SimSafety» Σενάριο Παιχνιδιού: «Κλοπή» (Theft) 1. Μάθημα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα): Αγγλικά, Πληροφορική, Ευέλικτη ζώνη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας

Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Παράδειγμα σχεδιασμού και παρουσίασης μικροδιδασκαλίας Στο τρίτο άρθρο αυτής της σειράς, η οποία αποτελεί μια πρώτη, μικρή απάντηση στις ανάγκες των εκπαιδευτών του σεμιναρίου της 12 ης & 13 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST

ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ΕΝΑ USABILITY TEST ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ USERFOCUS Text Userfocus 2009. cartoon artwork bitstrips www.bitstrips.com ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΕΝΟΣ USABILITY TEST ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού

Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Σύνδρομο Asperger Το σύνδρομο του μικρού σοφού Πώς γίνεται ένα παιδί να έχει ιδιαίτερη κλίση στα μαθηματικά, στη μουσική, στις ξένες γλώσσες, στη μετεωρολογία, να έχει ξεχωριστές ικανότητες και ενδιαφέροντα,

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μαρία Οικονόμου (Πανεπιστήμιο Γλασκώβης & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Λευκωσία, 14 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες"

Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα Νέες τεχνολογίες 1. Πρόλογος Τάσεις στις επιλογές των μαθητών στα πλαίσια των συνθετικών εργασιών τους. Εκτίμηση του παράγοντα "Νέες τεχνολογίες" Π. Ματζάκος, Α.-Μ. Σκουρτσή, Μ. Φιλιοπούλου Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch

Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Η χρήση διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων στη διδασκαλία της δομή επιλογής στο Scratch Σαρημπαλίδης Ιωάννης johnsaribalidis@gmail.com Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Περίληψη Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 -----

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ----- Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ. 146908/Δ2 ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ Χάρις Πολυκάρπου Συντονίστρια Θεατρικής Αγωγής, Γραφείο Αναλυτικών Π.Ι. Ν.Α.Π. Θεατρικής Αγωγής Ορολογία: «Θεατρική Αγωγή αποτελεί η παιδαγωγική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

--------------------------------------

-------------------------------------- ------------------------------------- Project Brief Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής εφαρμογής -------------------------------------- 1 Στόχοι / Overview 1. Περιγράψτε με λίγα λόγια το έργο. Ποιοι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 207 «ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ» ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Κανελλοπούλου Ελένη Μαθηματικός / δασκάλα Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος

MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος E-learning σεμινάριο/εργαστήριο MOODLE Εγκατάσταση πλατφόρμας Δημιουργία & Διαχείριση μαθήματος 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 O φορέας διοργάνωσης σεμιναρίων INTERactive EDucation μέσω της e learning πλατφόρμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ"

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ ΆΡΙΣΤΑ 1 Μια πρωτοβουλία: Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ "ΆΡΙΣΤΑ" Το όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ενημερώνει όλους τους χρήστες του Οδικού δικτύου και συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΥΛΕΑ Μια μέρα στο παιδικό σταθμό «Το παιχνίδι της χαράς» Στο παιχνίδι της χαράς υπάρχει ένα περιβάλλον όπου παρέχει στα παιδιά ασφάλεια, φροντίδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου

Athens by sound. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008. Δελτίο Τύπου Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008 Δελτίο Τύπου Athens by sound Αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο το κτισμένο. Αρχιτεκτονική συγκροτούν όλες οι ποιότητες του χώρου υλικές και άυλες. Η ατμόσφαιρα, οι ήχοι, οι μυρωδιές,

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι

Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο. Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι Αναγνωρίζοντας το Μουσικό Ταλέντο Μπορούμε να αναγνωρίσουμε το Μουσικό ταλέντο; Είναι απόλυτα γνωστή και δεκτή η αντίληψη ότι το ταλέντο είναι δύσκολο να αναγνωριστεί και να μετρηθεί στις τέχνες. Ο λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο

Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο «ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Σάββατο + Κυριακή 9 +10 Ιουνίου 2012 β Θεματική Ενότητα Κυριακάτικα Πρωινά και όχι μόνο Ανακαλύπτοντας τον θαυμαστό κόσμο της σύγχρονης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για τους γονείς

Συμβουλές για τους γονείς Συμβουλές για τους γονείς Για τα παιδιά του Δημοτικού κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μέσω αυτής της καθημερινής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!»

Σοφία Παράσχου. «Το χάνουμε!» 1 Σειρά Σπουργιτάκια Εκδόσεις Πατάκη «Το χάνουμε!» Σοφία Παράσχου Εικονογράφηση: Βαγγέλης Ελευθερίου Σελ. 52 Δραστηριότητες για Α & Β τάξη Συγγραφέας: Η Σοφία Παράσχου γεννήθηκε στην Κάρπαθο και ζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εισηγήτρια : Ζέρβα Ζ. Αντιγόνη καθηγήτρια φυσικής αγωγής ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή των απόψεων σχετικά µε το µάθηµα της φυσικής αγωγής σε δηµοτικά σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013

σόκ. Σιώπησε και έφυγε μετανιωμένος χωρίς να πει τίποτα, ούτε μια λέξη.» Σίμος Κάρμιος Λύκειο Λειβαδιών Σεπτέμβριος 2013 Εμπειρίες που αποκόμισα από το Διήμερο Σεμινάριο που αφορά στην ένταξη Παιδιών με Απώλεια Ακοής στη Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Είχα την τύχη να συμμετάσχω στο διήμερο σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ

ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ ΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΖΩ ΒΟΛΕΪ (από την προνηπιακή έως στη γυµνασιακή ηλικία) Για τη διατήρηση και διεύρυνση του ενδιαφέροντος των νέων παικτών είναι θεµελιώδες ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ και µάλιστα τακτικά (κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΧΩΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το πολύτεχνο είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο που προσφέρει εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά προγράμματα σε μαθητές ηλικίας 2 έως 9 ετών τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ «Οι παροιμίες του τόπου μας» Αθήνα Μάρτιος 2008 Εκπαιδευτικό σενάριο 1 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα

Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα Ψηφιδωτά καλλιτεχνήματα ΤΑΞΗ ΣΤ Εκπαιδευτικός: Xριστοδουλόπουλος Χρήστος ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ θρησκευτικα-ιστορία-εικαστικά ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ& ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ 11 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ «Γλωσσικές δυσκολίες και γραπτός λόγος στο πλαίσιο της σχολικής μάθησης» Αθήνα, 23 25 Νοεμβρίου 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Να

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ.

Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Ερωτηματολόγιο απευθυνόμενο στους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων και υπηρεσιών της πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ. Το έργο ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΑΣ βρίσκεται σε ενδιάμεση φάση υλοποίησης και εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα