Αριθμός θέματος: 8 ο. Διορθώσεις της αρχικής μελέτης πριν την ολοκλήρωση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ριζών» Αριθμός Απόφασης : 132

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθμός θέματος: 8 ο. Διορθώσεις της αρχικής μελέτης πριν την ολοκλήρωση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ριζών» Αριθμός Απόφασης : 132"

Transcript

1 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα εικοσιμία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 6/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 9 Πλιάκος Αστέριος 22 Γκολόης Γεώργιος 10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 25 Μπάτσιος Αστέριος 13 Κοντογιώργης Δημήτριος ΑΠΟΝΤΕΣ 1 Δήμητσας Δημήτριος 2 Βαγιωνάς Αθανάσιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β) Μαχαιράς Ανδρέας, Μεταμόρφωσης, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας, στ) Κυριώτης Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ζ) Γιάννος Αθανάσιος, Ριζών. Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χλιούμης Ανδρέας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του πρώτου θέματος, και ο κ. Δήμαρχος αποχώρησε στην αρχή της συζήτησης του πέμπτου θέματος, και δεν επανήλθαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Αριθμός θέματος: 8 ο Αριθμός Απόφασης : 132 Διορθώσεις της αρχικής μελέτης πριν την ολοκλήρωση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Ριζών» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Δημοτική Ενότητας Ζερβοχωρίων κ. Κοντογιώργη Δημήτριο, ο οποίος ανέφερε: «το έργο αφορά ανάπλαση κεντρικής πλατείας και περιβάλλοντος χώρου δημοτικού σχολείου, του Δημοτικού Διαμερίσματος Ριζών. Το έργο εκτελείται, με την από το 2009 σύμβαση του Δήμου Ζερβοχωρίων, με τον ανάδοχο του έργου κ. Παντελίδη και σύμφωνα με την σχετική μελέτη ανάπλασης που εκπόνησε η μελετήτρια κ. Λαζαρίδου Άννα και παραλήφθηκε το 2009 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζερβοχωρίων. Το έργο τελεί υπό διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του αναδόχου, καθυστέρηση πληρωμών από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεστεί στο σύνολο του, πλην των επιστρώσεων και ηλεκτρολογικών εργασιών. Μετά από απόφαση (5/ ), 1

2 2 του Τοπικού Συμβουλίου Ριζών προτάθηκε η τροποποίηση της μελέτης όσον αφορά το πλάτος της διερχόμενης οδού. Συγκεκριμένα προτείνεται η διεύρυνση του πλάτους της οδού, στο παλαιό της πλάτος, στο τμήμα αυτής έμπροσθεν της πλατείας, σημειώνεται ότι σήμερα η στάθμευση αυτοκινήτων δυσχεραίνει την διέλευση από την οδό καθώς αυτή έχει μειωμένο πλάτος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου. Η τροποποίηση απαιτεί την αφαίρεση σκυροδεμάτων και κρασπέδων και την εκ νέου κατασκευή αυτών. Την μερική καθαίρεση επιστρώσεων και αποκατάσταση τους και την μεταφορά του δικτύου ηλεκτροδότησης και των φρεατίων, στην εν λόγω περιοχή καθώς και κάποιες προσαρμογές. Ακόμη προτείνεται, η διεύρυνση της στροφής στο βόρειο τμήμα της πλατείας, με τις αντίστοιχες καθαιρέσεις και την εκ νέου κρασπέδωση στην περιοχή. Είναι ένα έργο που έχει ξεκινήσει, αναφέρει μέσα σε τι φάση βρίσκεται η όλη εργασία, που προτείνει το Τοπικό Συμβούλιο αφορά γύρω στις 7.000,00 κατά την κρίση του μελετητή, όχι κατά την κρίση, κατά την επιμέτρηση του μηχανικού, του πρώην του Δήμου, του κ. Σαραφίδη 7.000,00 είναι οι πλέον εργασίες, αλλά θα αφαιρεθούν γύρω στις 4.000,00 που δεν θα εκτελεστούν από την επίστρωση των πλακών και τα λοιπά, δηλαδή είναι μια επιβάρυνση του έργου γύρω στις 3.000,00. Εδώ πρέπει να σας πω, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στο Τοπικό Διαμέρισμα Ριζών. Ήταν εξαρχής, από όταν ξεκίνησε το έργο υπήρχαν αντιρρήσεις έγιναν ατελείωτες συζητήσεις στο πρώην Δημοτικό Συμβούλιο Ζερβοχωρίων, το Τοπικό Συμβούλιο είχε άλλη άποψη και τότε, δηλαδή ότι ο δρόμος έπρεπε να μείνει στο παλιό φάρδος που είχε, τελικά δεν εισακούσθηκαν αυτά. Τώρα ξανά έχουμε καινούργια απόφαση ομόφωνη του Τοπικού Συμβουλίου στην οποία παρέστησαν πάρα πολλοί παράγοντες. Εδώ βλέπω κακώς αναφέρεται στην απόφαση, ο κ. Μπάτσιος Στέλιος δεν ήταν σε εκείνη την συγκέντρωση, αλλά οι υπόλοιποι όλοι ήτανε και τελικά πρέπει να σας πω ότι, τα Ριζά έχουν μια ιδιαιτερότητα. Δυστυχώς αυτός ο δρόμος είναι ο μοναδικός που συνδέει το χωριό, δεν υπάρχουν άλλοι δρόμοι παράδρομοι, που να μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να πάει και άλλη κυκλοφορία από εκεί ή να μείνει ο δρόμος ως έχει. Ειδικά η αριστερή πτέρυγα του χωριού όπως κατεβαίνουμε δεν έχει άλλον δρόμο, πρέπει υποχρεωτικά να περάσουν μέσα από αυτόν τον δρόμο. Εφόσον είναι και απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Ριζών προτείνω να κάνουμε αποδεκτή την εισήγηση του Τοπικού Συμβουλίου Ριζών και να προχωρήσουμε στην διαπλάτυνση του δρόμου στο συγκεκριμένο σημείο, εφόσον υπάρχει βέβαια και η σύμφωνη γνώμη από πλευράς του κ. Αλεξιάδη και του κ. Σαραφίδη του μηχανικού του Δήμου, τώρα της πολεοδομίας της δική μας, που λέει ναι να γίνει η διαπλάτυνση. Τον λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αστέριος Μπάτσιος: «Ο κ. Κοντογιώργης είπε δυο, τρεις φορές, ότι τα Ριζά είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και όντως είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση γιατί, ένας Δήμαρχος στην Παλαιόχωρα έβαλε στα Ριζά ,00 να διαμορφώσει την πλατεία. Ενώ ψηφίστηκε η παραλαβή της μελέτης από τους δυο παριστάμενους τους Δημοτικούς Συμβούλους και τον κ. Κοντογιώργη και τον κ. Βουλγαράκη, ψηφίστηκε η μελέτη ανατέθηκε σε ένα μεγάλο μελετητικό γραφείο αναγνωρισμένο της Θεσσαλονίκης την κα. Γιαννετάκη, υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη και φιλοσοφία στην μελέτη. Θέλαμε να φτιάξουμε την πλατεία, να την φέρουμε πιο κοντά στα μαγαζιά με την παιδική χαρά, παρκάρανε αυτοκίνητα, μιλάμε για έξι μέτρα δρόμο παλιά, τώρα μειώθηκε κατά ένα μέτρο και θέλαμε να δώσουμε μόνο διέλευση ένα αυτοκίνητο να πηγαίνει και ένα να έρχεται, να μην δίνει την δυνατότητα να παρκάρει αυτοκίνητο. Με το παρκάρισμα αυτό που θέλουν να κάνουν, δημιουργείται το πρόβλημα ότι, η παιδική χαρά θα απομονωθεί και η πλατεία από αυτούς που θα κάθονται στα καταστήματα. Ειλικρινά το λέω, ότι δεν πρέπει να ανοιχτεί ο δρόμος, θα γίνει επικίνδυνος και δεν θα έχει την φιλοσοφία και το σκοπό για τον οποίον εκτελέστηκε το έργο. Γνωρίζω πολύ καλά, τέσσερα χρόνια Δήμαρχος για ποιόν λόγο γίνεται αυτό. Γίνεται απλούστατα γιατί κάποιος έκανε ένα πολύ καλό έργο μέσα στην πλατεία των Ριζών και θέλουν να μειώσουν την αξία του έργου. Το κόστος πιστεύω κ. Κοντογιώργη δεν θα είναι μόνο αυτό, μακάρι να είναι μόνο αυτό, θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Δηλώνω όμως ότι συμπληρωματική εργασία νόμιμα δεν μπορεί να γίνει, γιατί έχει γίνει μια συμπληρωματική ανάθεση ,00 το ψηφίσανε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι ΘΗΣΕΑΣ και τα χρήματα είναι από τον ΘΗΣΕΑ και το έργο έχει σταματήσει, εγώ σαν Δήμαρχος ο οποίος έχει άλλη φιλοσοφία για το έργο, έχει άλλη 2

3 3 αντίληψη για το πώς πρέπει να λειτουργήσει η πλατεία και τα καταστήματα και η παιδική χαρά στα Ριζά, πιστεύω ότι θα είναι παράνομη η απόφαση δεύτερης συμπληρωματικής απόφασης, για ένα έργο το οποίο είναι ενταγμένο στον ΘΗΣΕΑ και δεν έχει τελειώσει. Ειλικρινά, εάν προχωρήσετε και κάνετε οποιεσδήποτε ενέργειες εγώ θα προσβάλω αυτήν την απόφαση. Ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από τον κ. Μπάτσιο να διευκρινίσει αν διαφωνεί ως προς την ουσία του έργου, ή αν η δεύτερη τροποποίηση θα είναι νόμιμη? Ο κ. Μπάτσιος απήντησε: «Διαφωνώ, ότι δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή στο έργο, ένα έργο γίνεται κατασκευάζεται, γιατί πιστεύω ότι θα είναι παράνομη, πιστεύω ότι δεν μπορεί να γίνει δεύτερη ανάθεση σε ένα έργο το οποίο είναι στον ΘΗΣΕΑ και δεν έχει τελειώσει, υπάρχει παρατυπία». Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμά Καπλάνη: «το έργο είπατε ότι είναι μέσα από τον ΘΗΣΕΑ. Έχει αποπληρωθεί; Έχει εξοφληθεί; Δεν έχει πληρωθεί καθόλου; Επειδή κ. Κοντογιώργη, προχθές που ήμουν στην Αθήνα στην Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΚΕ και έγινε κάποια ενημέρωση εκεί, ότι για έργα τα οποία είχαν συμβασιοποιηθεί πριν από το καλοκαίρι του 2010, πριν από τον Ιούνιο του 2010, θα εκταμιευθεί τώρα ένα ποσό για να πληρωθούν τα έργα αυτά. Πιστεύω και εγώ αυτό που είπε ο κ. Μπάτσιος, είναι σωστό δηλαδή θα στείλουν χρήματα από κάτω για να πληρωθούν τα έργα του ΘΗΣΕΑ, ό,τι όμως συμβασιοποιηθεί σήμερα ως επιπλέων έργο συμπληρωματικό ή οτιδήποτε, δεν πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από τον ΘΗΣΕΑ. Θα πρέπει εμείς ως επιπλέον έργο να το δημοπρατήσουμε έστω και μικρής κλίμακας έργο 6.000, ,00 και να πληρωθεί από πόρους του Δήμου. Όσον αφορά την ουσία το γνωρίζετε εσείς καλύτερα, είναι ένα έργο του πρώην Δήμου Ζερβοχωρίων, επομένως πρέπει να ακούσουμε εσάς, οι οποίοι το εκτελέσατε, ξέρετε τις ανάγκες και αναλόγως βέβαια να τοποθετηθεί ο καθένας». Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Μπογδάνο: «Να πούμε ότι αλλάζει όλη η φιλοσοφία του έργου, με την συγκεκριμένη πρόταση. Το έργο αυτό όπως είπε και ο κ. Μπάτσιος, έγινε για ένα σκοπό. Διαμορφώθηκε αυτή πλατεία και έγινε ο συγκεκριμένος δρόμος, για να μην έχουν την δυνατότητα να παρκάρουν τα αυτοκίνητα και από τις δυο πλευρές για αυτό και αν θα δείτε και στο τοπογραφικό του έργου της μελέτης έχουν προβλεφθεί θέσεις parking, φυσικά δεν έχουν προβλεφθεί πολλές θέσεις parking και δεν έχουν προβλεφθεί δυο θέσεις parking για τους δυο καταστηματάρχες, οι οποίοι είναι μπροστά στο πάρκο. Εάν ψηφίσουμε την εισήγηση που κάνει ο κ. Αντιδήμαρχος τότε νομιμοποιούμε θέσεις parking και στις δυο πλευρές του δρόμου και έχουμε επικινδυνότητα του δρόμου. Υποβαθμίζουμε το όλο έργο, αλλάζει όπως είπαμε όλη η φιλοσοφία του έργου και υποβαλλόμαστε σε μια δαπάνη για να βρούμε, διότι και εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι 3.000,00 θα είναι παραπάνω από ,00, για να βρουν parking δυο τρία άτομα. Συν το ότι όλη η διαδικασία όπως ανέφερε και ο κ. Μπάτσιος έγινε με ομόφωνες αποφάσεις και του Τοπικού Συμβουλίου και του προηγουμένου Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά το κυριότερο ήθελα να θίξω και εγώ, το έθιξε και ο κ. Μπάτσιος και ο κ. Καπλάνης, γιατί πρέπει να υπογράψουμε άλλη σύμβαση πλέον με τον εργολάβο, ξεχωριστή σύμβαση με τον εργολάβο, για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες, ότι λοιπόν έχει συμβασιοποιηθεί μέχρι τις προηγούμενες εκλογές θα εξοφληθεί, ότι πάμε να συμβασιοποιήσουμε τώρα με καινούργια σύμβαση με τον εργολάβο, δεν πρόκειται να πληρωθεί μέσα από τον ΘΗΣΕΑ. Αν νομίζετε, ότι μπορεί να υποβληθεί ο Δήμος σε μια τέτοια μεγάλη δαπάνη για να βρουν θέσεις δυο άνθρωποι parking στην περιοχή ψηφίστε το». Ο κ. Ζαγγίλας πήρες τον λόγο: «Κ. Μπογδάνε προηγουμένως ο Δήμος μπορούσε να βάλει ,00 τώρα θα τσιγκουνευτεί τα 7.000,00 και τα 3.000,00 ; Ο κ. Μπογδάνος απήντησε: «Δεν θα βάλει ,00. Αν νομίζετε, ότι για δυο θέσεις παρκινγκ θα βάλουμε ,00 και σας περισσεύουν, βάλτε τες» Τον λόγο πήρε ο Δημοτικό Σύμβουλος κ. Βουλγαράκης Χρυσόστομος: «Πιστεύω ότι, ο πιο αρμόδιος να ενημερώσει εδώ το Σώμα για το πρόβλημα αυτό, ότι πραγματικά στα Ριζά υπάρχει ένα πρόβλημα, είμαι εγώ. Γιατί ζω καθημερινά εκεί είμαι μέσα στην πλατεία και εγώ, είχαμε το πιο λειτουργικό χωριό από τους παλιούς οικισμούς των Ζερβοχωρίων και σήμερα δυστυχώς κάναμε το χωριό μη λειτουργικό, δεν μπορεί να λειτουργήσει. 3

4 4 Ευχαριστούμε τον κύριο πρώην Δήμαρχο που έδωσε από την τσέπη του τα λεφτά τα ,00 για την πλατεία, έπρεπε να βάλει λίγα παραπάνω αλλά δεν είπε, ότι στα Δημοτικά Συμβούλια γινόταν από εμένα κυρίως ομηρικοί καυγάδες για το γεγονός αυτό. Τους έλεγα και τους παρακαλούσα, όταν άρχισε το έργο, ελάτε όπως είμαστε ως Δημοτικό Συμβούλιο να πάμε και αν εγκρίνεται, αν εγκρίνεται αυτό, να το δεχθώ και εγώ. Αυτοί είχαν αποφασίσει αυτό, το θέμα είναι ότι το 95% του κόσμου των Ριζών είναι αγανακτισμένο, δεν μπορεί να λειτουργήσει το χωριό. Δεν λέμε να χαλάσουμε αλλά να διορθώσουμε πριν ολοκληρωθεί το έργο. Σύμφωνα με τους μηχανικούς 3.000, ,00 επιπλέον χρειάζεται αυτή η διόρθωση που είναι απαραίτητη να γίνει. Σας παρακαλώ να το ψηφίσετε εξάλλου είναι και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου εδώ, καθώς δεν θέλουμε να χαλάσουμε, θέλουμε να διορθώσουμε». Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ριζών κ. Γιάννος Αθανάσιος, ο οποίος ανέφερε: «θα ήθελα να αναφερθώ σχετικά με το θέμα, το οποίο δεν το γνωρίζετε τόσο καλά όσο ο προηγούμενος Δήμαρχος Δήμος Ζερβοχωρίων και το Τοπικό Διαμέρισμα Ριζών. Όσον αφορά στο σχετικό έργο, είναι ενταγμένο στον ΘΗΣΕΑ (αναπλάσεις χώρων και πλατειών). Μην ξεχνάτε ότι το συγκεκριμένο τμήμα το οποίο γίνεται σήμερα πλατεία, υπήρξε προηγούμενα δημοτικό σχολείο και προαύλιος χώρος δημοτικού σχολείου. Σε αυτό το σημείο υπήρχε και μια παιδική χαρά, μια λεγόμενη μπασκέτα που υπήρχαν οι δραστηριότητες όλων των νέων, μικρών και μεγάλων. Με αυτό το έργο το συγκεκριμένο απομακρύνθηκαν όλοι οι νεολαίοι, η δε συγκεκριμένη παιδική χαρά με κούνια και μια τραμπάλα αν εσείς νομίζετε, ότι σε ένα χωριό με εβδομήντα παιδιά, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν παιδική χαρά, πολύ ευχαρίστως να το δεχτώ και εγώ. Έχει αλλάξει όλη την μορφή του χωριού το συγκεκριμένο έργο, είναι πλέον έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, γιατί εγώ υπήρξα και προηγούμενα Πρόεδρος, ήμουν Πρόεδρος της αντιπολίτευσης, -ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: «Την ψηφίσατε την μελέτη εσείς στο Τοπικό Συμβούλιο; Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ριζών κ. Γιάννος Αθανάσιος: «Θα σας απαντήσω. Ήρθε το συγκεκριμένο έργο να γίνει κάποιο έργο στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ριζών, πολύ ευχαρίστως ποιος δεν θα ήθελε να γίνει ένα έργο στο χωριό του και δεν θα το ψήφιζε κ. Μπογδάνο; Αλλά με αυτό το στυλ, την τσιμεντοποίηση μέσα σε ένα χωριό, δεν είμαστε ούτε Θεσσαλονίκη, ούτε παραλία είμαστε, Κάναμε κ. Μπογδάνο τσιμεντοποίηση μέσα σε μια πλατεία, σήμερα το συγκεκριμένο έργο έγινε εργοταξιακός χώρος. Εγώ επέβαλα στον εργολάβο να είναι περιφραγμένο και να είναι ασφαλής ο χώρος, σήμερα είναι ξέφραγο αμπέλι, με αυθαίρετη τροπή από δημοτικούς συμβούλους. Κ. Μπογδάνο σήμερα το συγκεκριμένο σημείο είναι εργοτάξιο και ανά πάσα στιγμή ένας παππούς που κάνει ολοήμερη διέλευση εκεί πέρα, μπορεί να σκοτωθεί. Εσείς και οι σύμβουλοι που ήταν στην παράταξη σας με τις ενέργειες τους δημιουργήσανε όλη αυτήν την κατάσταση. Όσον αφορά για τα μαγαζιά και μην νομίζετε ότι υπάρχει κόσμος χιλιάδων, ότι θα πρέπει να κάνουμε ένα τσιμεντόστρωμα τόσο μεγάλο για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλη αυτήν την κατάσταση. Αν πάτε σήμερα στο χωριό μπορεί να μην δείτε και κανέναν, τα φώτα θα είναι κλειστά. Αλλά με το σχετικό δρόμο, εγώ είμαι υπέρ το να είναι ο δρόμος στενός, αλλά δεν υπάρχει πρόβλεψη από την αρμόδια μηχανικό την οποία της το τόνισα, θέσεις parking που θα πάνε τα αυτοκίνητα και όχι των τοπικών, που θα πάνε τα αυτοκίνητα των εισερχομένων που θα έρχονται να επισκεφτούν το χωριό, δεν υπάρχει τέτοια θέση». Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας κ. Νικόλαος Παρθενιώτης: Τώρα η ουσία είναι κ. εισηγητά, αυτό που αναφέρει ο κ. Μπογδάνος και ο κ. Μπάτσιος, ισχύει τελικά; Αν δηλαδή γίνει κάποια τέτοια παρέμβαση ακυρώνετε ή δημιουργείτε κάποιο πρόβλημα; Το γνωρίζετε αυτό; Γιατί ουσιαστικά οι διαφωνούντες αυτό βάζουν». Ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων κ. Κοντογιώργης Δημήτριος απήντησε: «Πρέπει πρώτα να πούμε κάποια πράγματα, κ. πρώην συνάδελφε, κ. Δήμαρχε το έργο δεν στοίχισε ,00 είναι ,00 η αρχική σύνταξη, η αρχική μελέτη, ,00 η συμπληρωματική και σύνολο δεν είναι ,00 που βγαίνει είναι ,00 διότι στην συμπληρωματική υπάρχει κάλυψη της μελέτης μια της άλλης. Μισό λεπτό, Κ. Δήμαρχε που κόβεστε για την παιδική χαρά και μπράβο σας που σε ένα χώρο 2,5 στρεμμάτων στο κέντρο του χωριού, στην πλατεία του χωριού, που είναι όλα τα παιδιά εκεί μαζεμένα προβλέψατε μια παιδική χαρά 40 τετραγωνικά. 4

5 5 Η μελετήτρια κα. Γιαννετάκη, όταν ήρθε στο Τοπικό Συμβούλιο, είπε ότι δεν ήταν αυτή η πρότασή της, ήταν μια από τις πέντε προτάσεις που κατάθεσε, αλλά εσείς υιοθετήσατε αυτήν, δεν ήταν αυτή η οριστική της πρόταση». Ο κ. Μπογδάνος παρενέβη: «Πως το λέτε αυτό; Αφού υπάρχουν τα πρακτικά του Τοπικού Συμβουλίου, εκτός αν αναιρείτε αυτά που λέτε». Ο κ. Κοντογιώργη συνέχισε: «θα απαντήσω στον κ. Καπλάνη ότι το έργο δεν έχει πληρωθεί καθόλου, υπάρχει ο πρώτος ο λογαριασμός ο οποίος δεν έχει πληρωθεί ακόμη λόγω καθυστερήσεων, η συμβασιοποίηση και η δεύτερη συμπληρωματική μελέτη δεν έχει ούτε καν υπογραφεί. Τώρα αν θα περάσει ή όχι συμφωνώ μαζί σας, με αυτό που είπατε και εγώ νομίζω ότι αγαπητοί συνάδελφοι, στο τέλος-τέλος κουμάντο στο χωριό κάνει η τοπική κοινωνία, νομίζω ότι αυτοί ζουν στα Ριζά και όχι εμείς που θα επισκεφτούμε τα Ριζά πέντε, δέκα είκοσι φορές στην ζωή μας». - ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ: Υπάρχει νομικό κώλυμα. - ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ: Όταν λέει ο κ. Αλεξιάδης ότι δεν υπάρχει κώλυμα, εγώ τι να πω? Δεν είμαι και αρμόδιος. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Θωμά Καπλάνη: «Όσον αφορά την ουσία της υπόθεσης και εγώ πιστεύω, απλά έχω μια εικόνα όπως είπε και ο Πρόεδρος, προεκλογικά ήρθα δυο, τρεις φορές στα Ριζά, απλά έχω μια εικόνα του χώρου, αλλά πιστεύω και εγώ ότι καλύτερα από όλους το ξέρει το Τοπικό Συμβούλιο και μπορεί κάποιες φορές να υπάρχουν ίσως δεύτερες σκέψεις ή να έχουν εκφραστεί διαφορετικές απόψεις κατά το παρελθόν, αλλά είναι βέβαιο ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε πάντοτε τους ανθρώπους οι οποίοι κατοικούν σε ένα χώρο, το Τοπικό Συμβούλιο. Μπορεί να μας πληγώνει κ. Μπάτσιο και το λέω εντελώς καθαρά σαν τρίτος χωρίς να αφορά το συγκεκριμένο έργο, μπορεί να μας πληγώνει σαν πρώην Δημάρχους να βλέπουμε ένα έργο μας να αλλάζει, να τροποποιείται και τα λοιπά, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται, πρέπει να ακουστούν διαφορετικές απόψεις και όταν το Τοπικό Συμβούλιο εκφράζεται και λέει ότι θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα, νομίζω ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε εμείς στην λογική, είτε να επιχειρηματολογούμε διαφορετικές, εκτός αν υπάρχει σημαντικός λόγος, είτε σε κάθε περίπτωση να μην δεχόμαστε αυτά που θέλουν οι άνθρωποι, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο συγκεκριμένο οικισμό. Επομένως μην γνωρίζοντας περισσότερα πράγματα πάρα μόνο έχοντας οπτική εικόνα του χώρου θεωρώ, ότι πρέπει να εμπιστευτούμε το Τοπικό Συμβούλιο και βεβαίως για να μην υπάρξει πρόβλημα αγαπητέ Αντιδήμαρχε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο έτσι όπως δημοπρατήθηκε από τον ΘΗΣΕΑ και κατόπιν ως ένα καινούργιο έργο το οποίο θα το αξιοποιήσουμε Ο κ. Μπογδάνος πήρε τον λόγο: «Είμαστε σοβαροί τώρα; Να αποφασίσουμε να ξηλώσουμε ένα έργο, γιατί διαφωνεί κατά πλειοψηφία το Τοπικό Συμβούλιο και να έρθει μετά τις εκλογές ένα άλλο Τοπικό Συμβούλιο που να έχει άλλη πλειοψηφία και να ξανά ξηλώσει το έργο; Ράβε, ξήλωνε έργα τώρα; Και να πληρώνει το ελληνικό δημόσιο και ο Δήμος;». Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να ψηφίσει σχετικά με την πρόταση του εισηγητή και σε σύνολο είκοσι πέντε (25) παρόντων δημοτικών συμβούλων, οι δέκα εννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας, της πρώτης ελάσσονος και της δεύτερης ελάσσονος μειοψηφίας ψήφισαν θετικά, ενώ οι έξι (6) δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας ψήφισαν αρνητικά. Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 5

6 6 - Την τροποποίηση της αρχικής μελέτης όσον αφορά στην διεύρυνση του πλάτους της διερχόμενης οδού, στο παλαιό της πλάτος. - Την αφαίρεση σκυροδεμάτων και κρασπέδων και την εκ νέου κατασκευή αυτών. - Την μερική καθαίρεση επιστρώσεων και αποκατάστασή τους και την μεταφορά του δικτύου ηλεκτροδότησης και των φρεατίων, στην εν λόγω περιοχή καθώς και κάποιες προσαρμογές. - Την διεύρυνση της στροφής στο βόρειο τμήμα της πλατείας, με τις αντίστοιχες καθαιρέσεις και την εκ νέου κρασπέδωση στην περιοχή Επί της απόφασης μειοψήφησε η μείζονα αντιπολίτευση για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση, ενώ ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ριζών κ. Γιάννος Αθανάσιος ψήφισε θετικά. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 132/2011. Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ Μ Ε Λ Η Υπογραφή Ακριβές απόσπασμα Πολύγυρος Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Υπογραφές ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 6

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 2/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα (10) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Δημοτικό Συμβούλιο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αριθμ.πρωτ.: 7959/12-6-2013 Αριθμός Απόφασης 98/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 10 ης / 28-5-2013 τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 6/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 12/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα (30) του μηνός Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού.

ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Κανονισμός λειτουργίας διάθεσης κοινοχρήστων χώρων Πλατείας Πετρινού. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 17 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 18 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 18 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 27ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 18 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Μίσθωση ακινήτου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28 ης ΜΑΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 326/2012 Στην Τρίπολη σήμερα στις 28 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012 Ελληνική ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης κου Τασουλή Θεόδωρου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 181/2012 Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΑ 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22 ας ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Συζήτηση επί των αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Α Βαθμού, Ν. Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 9.5.2012

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 9.5.2012 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΔΗΜΟΤIΚΗ ΠΕΡIΟΔΟΣ 2011-2014 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η 9.5.2012 Ε.Π.Ε. ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕIΣ - ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕIΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 215/2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο ΟΤ 138β εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 02 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 18 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-2014 Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν.

ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού οδών και πλατειών μετατόπιση στύλων που εμποδίζουν. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 207/2014 ΘΕΜΑ: Επέκταση φωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 42 ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ. 42 ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 42 ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AΘΗΝΑ - 2 και 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 7-12-2012 Τακτικής Συνεχιζόμενη Συνεδρίασης της 27 ης Νοεμβρίου 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:27/7-12-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΔΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης 09/05/2011

8ο ΔΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης 09/05/2011 8ο ΔΣ Δήμου Αλεξανδρούπολης 09/05/2011 18.41 Οι δημοτικοί σύμβουλοι προσέρχονται στην αίθουσα. 18.43 Η συνεδρίαση αρχίζει. 18.46 Ο κ. Αγγλιάς αναφέρει ότι θα γίνουν δύο ανακοινώσεις από τον κ. δήμαρχο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 168 /2013

Αρ. Απόφασης: 168 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΠΩ1Ρ-ΝΚ1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 567/20-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση εκτέλεσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου:{καθαρισμός και συντήρηση κοινοχρήστων χώρων}» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 15/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 31-01-2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 02/31-01-2012 Αριθ. Απόφασης: 3/31-01-2012

Διαβάστε περισσότερα

2. Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Θέρμης για το έτος 2011

2. Προσχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Θέρμης για το έτος 2011 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί πιστή απομαγνητοφώνηση των όσων ειπώθηκαν προφορικά κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την Τετάρτη 30/3/2011 με αντικείμενο τα παρακάτω θέματα : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29 ης Ιανουαρίου 2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ. 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29 ης Ιανουαρίου 2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29 ης Ιανουαρίου 2014 ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΕΤΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡ.ΚΟΛΙΟΦΩΤΗΣ ΕΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα