ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (αρθρ. 41 του ν. 4129/2013) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 του ΝΠΔΔ: «Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος» Μάιος

2 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Νομική βάση του ελέγχου Ο έλεγχος διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του άρθρου 41 του ν.4129/13 (ΦΕΚ 52 Α / : Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο. (β) του άρθρου 27 παρ. 22 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α / ) (γ) της υπ αριθμ. οικ. 2/22717/0094/11 (ΦΕΚ 474Β/ ) υπουργική απόφαση (δ) της υπ αριθμ. 8506/1976 Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ε) των Πρακτικών της 15 ης Γενικής Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26 ης Ιουνίου ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οργάνωση και λειτουργία του ελεγχόμενου Φορέα Σε εφαρμογή του ν. 1863/1944 συστάθηκε το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Καλλιτεχνικόν Επαγγελματικόν Επιμελητήριον Ελλαδος» με έδρα την Αθήνα το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1218/1981 (ΦΕΚ 289 Α / ), από την 02/10/1981, μετονομάζεται σε «Επιμελητήριον Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος» (Ε.Ε.Τ.Ε.), υπάγεται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1218/81. Σκοποί του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (αρθρ. 2 παραγρ. 1) «Σκοποί του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) είναι η προαγωγή της καλλιτεχνικής δημιουργίας εις την Ελλάδα, η διασφάλισις του δικαιώματος της ελευθέρας καλλιτεχνικής εκφράσεως και του καλλιτεχνικού έργου εις όλους τους τομείς των εικαστικών τεχνών χωρίς να παρεμβαίνη εις θέματα αισθητικής και η μέριμνα δια τα συμφέροντα των (Ελλήνων) καλλιτεχνών των ασχολουμένων με τας εικαστικάς τέχνας. (Η μέσα σε () λέξη διαγράφηκε από την παρ. 1 αρθ. 5 Νομ. 1854/ΦΕΚ Α 140).» Το «Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος» (Ε.Ε.Τ.Ε.) διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ν. 1218/1981. Κυρίαρχο όργανο του Επιμελητηρίου είναι η Γενική Συνέλευση η οποία «απαρτίζεται εκ των τακτικών μελών του, συζητεί δε και αποφαίνεται επί παντός θέματος αρμοδιότητος αυτού» σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1218/1981. Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 1218/1981, όσον αφορά στις αρμοδιότητες και την διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.Ε.Τ.Ε., αυτή αποτελείται σε επίπεδο Τμήματος, από δύο (2) γραφεία: (α) Γραφείο Γραμματείας 2

3 (β) Γραφείο Οικονομικού Παρατίθεται πίνακας με τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Τ.Ε. για τη χρήση 2012 : Πρόεδρος: Μελά Παναγιώτα Εύα του Παύλου, χαράκτρια Μελά Παναγιώτα Εύα του Παύλου, χαράκτρια Αντιπρόεδρος: Παπαδάκης Μιχάλης του Βασιλείου, γλύπτης Χριστοφοράκης Νικόλαος του Αντωνίου, ζωγράφος Γεν. Γραμματέας: Βολονάκη Ουρανία του Ιωάννη, ζωγράφος Βάρβογλης Δημήτρης του Σωτηρίου, ζωγράφος Ταμίας: Παπαιωάννου Ευθύμιος του Αλεξίου, αγιογράφος Βολονάκη Ουρανία του Ιωάννη, ζωγράφος Μέλη: Γρηγορακάκη Ιωάννα του Μιχαήλ, Έφορος Τμήματος Ζωγραφικής Δουατζή Παρασκευή του Ιωάννη, Έφορος Τμήματος Γλυπτικής Κουμαντάκη Δήμητρα του Εμμανουήλ, Έφορος Τμήματος Χαρακτικής Καμίτσης Αμφιλόχιος Ισίδωρος του Νικολάου, Έφορος Τμήματος Διακοσμητικής Βάρβογλης Δημήτρης του Σωτηρίου, ζωγράφος Ξενάκη Μαριάννα του Δημητρίου, χαράκτρια Λεοντής Ευστάθιος του Δημητρίου, γλύπτης Δουατζή Παρασκευή του Ιωάννη, γλύπτρια, Έφορος Τμήματος Γλυπτικής Ανούση Ειρήνη του Νικολάου, χαράκτρια, Έφορος Τμήματος Χαρακτικής Καρακατσάνη Μαρία του Διαμαντή, κεραμίστρια, Έφορος Τμήματος Διακοσμητικής Βάης Ιάκωβος του Ιωάννη, ζωγράφος Λαλές Χαράλαμπος του Κωνσταντίνου, χαράκτης Χαλικιάς Βασίλειος του Χαραλάμπους, διακοσμητής Χρυσοβιτσάνου Αγγελική του Ελευθερίου, γλύπτρια 3

4 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Σκοπός και μεθοδολογία του ελέγχου Με το υπ αριθμ. πρωτ. 1981/ έγγραφό σας (αρ. πρωτ / του Ελεγκτικού Συνεδρίου) εισήχθησαν στην Υπηρεσία μας, τα οικονομικά στοιχεία της επιχορήγησης, οικονομικού έτους Σκοπός του ελέγχου είναι η εξακρίβωση της νομιμότητας και κανονικότητας των διενεργηθεισών πληρωμών, οι οποίες έγιναν στα πλαίσια της επιχορήγησης που έλαβε το ως άνω ΝΠΔΔ. Όσον αφορά την εξακρίβωση της επιλεξιμότητας των δαπανών καθώς και την εξακρίβωση του ορθού ταμειακού υπολοίπου της επιχορήγησης σύμφωνα με τον ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης ή χρηματοδότησης, αυτό δεν κατέστη δυνατόν, καθόσον για το έτος 2012 δεν είχε συνταχθεί ξεχωριστός εγκεκριμένος απολογισμός επιχορήγησης από το Ε.Ε.Τ.Ε. Ως εκ τούτου και εξαιρετικά κατά την πρώτη εφαρμογή του ελέγχου που προβλέπεται από το άρθρο 41 του ν. 4129/2013, ο έλεγχος των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε εκτέλεση της επιχορήγησης διενεργήθηκε επί του απολογισμού της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας κατά την χρήση 2012 και όχι επί του ξεχωριστού απολογισμού επιχορήγησης. Ο έλεγχος των επιχορηγήσεων στηρίχθηκε στα Πρακτικά της 15 ης Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 26/6/2013 ενώ για τον διενεργούμενο κατασταλτικό έλεγχο του ως άνω ΝΠΔΔ το οποίο δέχθηκε επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και διαχειρίστηκε ως εκ τούτου «δημόσιο χρήμα» εφαρμόστηκε η υπ αριθμ. 8506/1976 κανονιστική απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β 687/ ) «Περί του τύπου των λογαριασμών και των επισυναπτέων εις αυτούς δικαιολογητικών των ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου λογοδοτούντων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». Πρέπει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του Ε.Ε.Τ.Ε. υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οπότε η Υπηρεσία μας κατά την διενέργεια του ελέγχου της επιχορήγησης ήλεγξε μόνο την εξόφληση και την απόδοση κρατήσεων των ήδη θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων από τον αρμόδιο Επίτροπο προληπτικού ελέγχου. Οι δαπάνες δε, οι οποίες σύμφωνα με το π.δ. 136/2011 εξαιρούνται του προληπτικού ελέγχου, ελέγχθηκαν και ως προς την νομιμότητά τους. 4

5 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Ευρήματα και παρατηρήσεις Από τον έλεγχο των παραπάνω στοιχείων διαπιστώθηκαν τα εξής: Το ως άνω ΝΠΔΔ εξαιρείται των όσων ορίζονται στο άρθρο 4 της ΥΑ οικ. 2/22717/0094/11 (ΦΕΚ 474Β/ ) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται βεβαίωση της Δ39. Σε αντικατάσταση της, ζητήσαμε και μας υπέβαλε υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/85. Επιχορηγήθηκε με δημόσιο χρήμα το οποίο και συνιστά το μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων εσόδων του. Συγκεκριμένα: 1. με την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ:/Β/Φ06/ /03/2012 (ΑΔΑ:Β44ΑΓ- Γ75) απόφαση, εγκρίθηκε επιχορήγηση του Ε.Ε.Τ.Ε., ποσού ,00 για την ενίσχυση των ιδρυτικών του σκοπών. 2. με την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/ΤΠΕΔ/Φ06/87013/4238/9281/567-03/09/2012 (ΑΔΑ:Β4ΘΒΓ-5ΗΥ) απόφαση, εγκρίθηκε επιχορήγηση του Ε.Ε.Τ.Ε., ποσού ,00 για την ενίσχυση των ιδρυτικών του σκοπών. 3. με την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/Β/Φ06/135446/12590/17242/ /12/2012 (ΑΔΑ:Β45ΧΓ-7ΙΖ) απόφαση, εγκρίθηκε επιχορήγηση του Ε.Ε.Τ.Ε., ποσού ,00 για την ενίσχυση των ιδρυτικών του σκοπών. 4. με την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥ/Β/Φ06/ /12/2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΛΓ-ΞΣ6) απόφαση, εγκρίθηκε επιχορήγηση του Ε.Ε.Τ.Ε., ποσού ,00 για την ενίσχυση των ιδρυτικών του σκοπών. Από τα στοιχεία του συνολικού εγκεκριμένου απολογισμού για το οικονομικό έτος 2012 προκύπτει ότι, από το σύνολο των εσόδων που ανέρχεται στο ποσό των ,96 το ποσό των ,50 αφορά σε επιχορηγήσεις (ΚΑΕ 0100 και ΚΑΕ 0200), ήτοι η επιχορήγηση καλύπτει ποσοστό περίπου 73,24% των συνολικών εσόδων του απολογισμού Το ως άνω ΝΠΔΔ διαχειρίστηκε τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά που έλαβε από την Κρατική Επιχορήγηση, αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών του όπως αυτά εμφανίζονται στον εγκεκριμένο απολογισμό Αναλυτικότερα, το συνολικό ποσό εξόδων 2012, ύψους ,90 αφορά στους εξής κωδικούς εξόδων: 1. ΚΑΕ 0200 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΥΠΗΡΕΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ» ποσό ,39 5

6 2. ΚΑΕ 0500 «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» ποσό ,05 3. ΚΑΕ 0600 «ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ ΑΠΑΞ» ποσό ,60 4. ΚΑΕ 0700 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Η ΜΗ» ποσό 568,00 5. ΚΑΕ 0800 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ποσό ,90 6. ΚΑΕ 3300 «ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ» ποσό ,96 Επιπλέον, στα έξοδα συμπεριλαμβάνεται το ποσό των ,00 που αφορά σε κατάσχεση της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από δικαστική απόφαση, για οφειλόμενα ενοίκια του Ε.Ε.Τ.Ε., σύμφωνα με την σχετική σημείωση στον εγκεκριμένο απολογισμό του οικονομικού έτους Ζητήσαμε και μας χορηγήθηκε αρμοδίως βεβαίωση του ΝΠΔΔ ότι δεν διατηρούν άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς πέραν αυτών που φαίνονται τα ταμειακά τους υπόλοιπα. Προσδιορίσθηκε μικρή απόκλιση μεταξύ εγκεκριμένων και εισπραχθέντων ποσών επιχορήγησης. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΝΠΔΔ μας έδωσαν τις σχετικές διευκρινήσεις. Παρατίθεται σχετικός πίνακας: Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Εγκεκριμένα ποσά επιχορήγησης 2012 ( ) Κ.Α.(0113) ΠΡΟΫΠ. Γ.Ε. Εισπραχθέντα ποσά επιχορήγησης 2012 ( ) Τελικά αναλωθέντα ποσά επιχορήγησης 2012 ( ) ,00 138/ ,00 **** ,00 535/ ,00 **** **** ,00 628/ ,00 **** ,00 629/ ,50 **** ΣΥΝΟΛΑ , ,50 **** ελλείψει ξεχωριστού εγκεκριμένου απολογισμού επιχορήγησης δεν υπάρχει δυνατότητα προσδιορισμού του τελικού ποσού αναλωθείσας επιχορήγησης κατά την χρήση

7 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Από τον διενεργηθέντα έλεγχο προέκυψαν τα κάτωθι: 1. Το Ε.Ε.Τ.Ε. δεν προέβη, ως όφειλε, σε κατάρτιση και έγκριση ξεχωριστού απολογισμού της επιχορήγησης για το οικονομικό έτος 2012, καθώς και σε διακριτή διαχείριση ανάμεσα στα ποσά της ληφθείσας επιχορήγησης και τα ποσά των λοιπών εσόδων της. 2. Από τα τηρούμενα οικονομικά στοιχεία προέκυψε ότι δεν εφαρμόζεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα παρότι κρίνεται απαραίτητη η εφαρμογή αυτού προκειμένου να αποφεύγονται λάθη, να επαληθεύονται τα στοιχεία και να διευκολύνεται ο έλεγχος {π.δ. 205/1998 (ΦΕΚ 163 Α ) «περί ορισμού του περιεχομένου & του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου ΝΠΔΔ»} 3. Λόγω έλλειψης στοχοθεσίας από τον ελεγχόμενο φορέα, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για τον έλεγχο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δεν ήταν εφικτός ο έλεγχος διάθεσης της επιχορήγησης σύμφωνα με τις αρχές της οικονομικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Περαιτέρω, από τον έλεγχο των Χρηματικών Ενταλμάτων (1-136) έτους 2012 προέκυψε ότι τα ποσά της επιχορήγησης αναλώθηκαν για την κάλυψη των ιδρυτικών του σκοπών και από τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτών δεν διαπιστώθηκε μη νόμιμη δαπάνη. Τέλος, η Υπηρεσία μας, στα πλαίσια του ελέγχου της επιχορήγησης του αμέσως επόμενου οικ. έτους (2013), θα διεξάγει και έλεγχο συμμόρφωσης ως προς τις παρατηρήσεις συστάσεις της παρούσης έκθεσης αλλά και ως προς την πιστή τήρηση των διατάξεων που αναφέρονται στο Πρώτο Μέρος αυτής. Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ ΚΟΝΤΟΥ 7

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις

N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές Διατάξεις 'Αρθρο 1 Διοίκηση εσόδων εξόδων Η διοίκηση των δημοσίων εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) άρθρου 3 του ν. 3697/2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Γενική Διεύθυνση Διοίκησης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων από την Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 2 3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 4 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1.A. Ειδική Εκθεση διαχειριστικού ελέγχου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» οικονομικών ετών 2000-2002 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του ελέγχου, τόπος και

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96

Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96 Ερμηνεία και Κωδικοποίηση της ΚΥΑ 679/96 Περιεχόμενα - Άρθρα 1. Εισαγωγή 2. Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού - Σκοπός 3. Πόροι του Λογαριασμού 4. Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού 5. Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012

Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α. οικ. 47490/18-12-2012 ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2013 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β ) απόφασης «Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Έκθεση Οικονομικός Έλεγχος και Έλεγχος Συμμόρφωσης επί των χρηματοδοτήσεων που έλαβε ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359 ΑΡΙΘΜ. 142 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892.217, Fax 830.359

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ 2006-2007 & 2008-2009 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Β ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο μακροχρόνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012

ΑΔΑ: Β4ΓΟ469060-6ΨΘ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου 2012 Αριθμ. πρωτ.: 37453. Διακήρυξη 42/2012 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Αναρτητέα στο διαδίκτυο Λάρισα 03 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Γενικό Πλαίσιο Οργάνωσης & Λειτουργίας Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Αθήνα 2011 ` ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2009 Αθήνα 2011 5 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K.

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.K. ΕΚΔΟΣΗ 4 Η ΚΑΒΑΛΑ 2011 Πρόλογος Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας, χάριν συντομίας ΕΛΚΕ, ιδρύθηκαν στα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011 μέχρι 31 η Δεκεμβρίου 2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 η Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΡΟΠΗ Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου ΒΟΛΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΞΟΛΔΜ-ΚΑΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 4 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 27-3-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΑΞΟΛΔΜ-ΚΑΑ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 4 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 27-3-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 4 η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 27-3-2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 14 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Στον Αγιο Στέφανο σήμερα 27 Μαρτίου του έτους 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ - Π.Δ. 432/81 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2004 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...... 4 Θεσμικό Πλαίσιο.. 5 Ι. Γενικές Αρχές...... 16 ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Σύστημα Προμηθειών Υγείας- Πεδίο εφαρμογής Ορισμοί 1. Στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23-3-2011 Αρ. Πρωτ. : K1-802 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ A Tαχ. Δ/νση: Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτική λειτουργίας αποκεντρωμένου ελεγκτικού συστήματος δημοσίων δαπανών.

Προοπτική λειτουργίας αποκεντρωμένου ελεγκτικού συστήματος δημοσίων δαπανών. Προοπτική λειτουργίας αποκεντρωμένου ελεγκτικού συστήματος δημοσίων δαπανών. Μαρία Μ. Μαυρίκου Προϊσταμένη Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο νομό Κυκλάδων Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ο δημοσιονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 02/07/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ : 27642/2162 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Οικονομικού Έτους 2004

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ. Οικονομικού Έτους 2004 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2004 Αθήνα 2006 EΤΗΣΙΑ EΚΘΕΣΗ Οικονομικού Έτους 2004 Αθήνα 2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Χαμηλότερη τιμή ΟΧΙ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα