ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός του Εσωτερικού Κανονισµού είναι η αρµονική λειτουργία του Οµίλου και οι οµαλές σχέσεις µεταξύ του Οµίλου και των µελών, καθώς και του Οµίλου και των µελών προς τρίτους. Τελικός στόχος όλων των εργαζοµένων στον Όµιλο, είναι ο σεβασµός του αθλήµατος και του αλόγου. Ο Όµιλος Φιλίππων Ιωαννίνων διοικείται από.σ. και έχει χαρακτήρα αθλητικού σωµατείου. Η δραστηριότητα του.σ. οριοθετείται από τα άρθρα του καταστατικού όπως αυτό έχει εγκριθεί από το πρωτοδικείο Ιωαννίνων. 2. ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΜΕΛΩΝ Μέλη θεωρούνται οι αθλητές, οι µαθητές της σχολής, οι συγγενείς αυτών, οι φίλοι του αθλήµατος και γενικά κάθε ενδιαφερόµενος αφού πρώτα συµπληρώσει ανάλογη αίτηση και αποδεχθεί τον Εσωτερικό Κανονισµό λειτουργίας του Οµίλου. Το ποσό της ετήσιας συνδροµής καθορίζεται στα 60 από το Η ετήσια συνδροµή είναι υποχρεωτική προκειµένου τα µέλη να µετέχουν στην λειτουργία του Οµίλου και να απολαµβάνουν τα προνόµια που προκύπτουν από την ιδιότητα αυτή (ειδικές τιµές µαθηµάτων, ειδικές τιµές καντίνας, δικαίωµα ψήφου κ.λ.π.). Ποσό εγγραφής 30 κατόπιν απόφασης του.σ. του Οµίλου. Αναλυτικά η ετήσια συνδροµή είναι: - Ενδιαφερόµενοι (που δεν φέρουν την ιδιότητα του αθλητή ή του µαθητή σχολής) 60 ετησίως. - Ενήλικοι αθλητές/µέλη από τον Ιανουάριο του Οι γονείς των µαθητών και αθλητών ανεξάρτητα εάν έχουν ένα, δύο ή τρία παιδιά πληρώνουν ο ένας εκ των δύο το ποσό των 60 ετησίως. 1

2 - Σύλλογοι, οµοσπονδίες και γενικά άλλοι φορείς πληρώνουν συνδροµή 200 ετησίως. Το.Σ. έχει δικαίωµα να αναθεωρήσει τις παραπάνω τιµές ανάλογα µε την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση. ικαίωµα ψήφου έχουν µόνο τα ταµειακώς εντάξει µέλη άνω των 18 ετών. 3. ΕΦΟΡΟΣ ΣΤΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΙΠΠΑΣΙΑΣ Το.Σ. ορίζει ένα από τα µέλη του Έφορο Σταύλου και ένα από τα µέλη του Αρχηγό Ιππασίας. Ο Αρχηγός Ιππασίας µπορεί να έχει την ιδιότητα του αθλητού ή του προπονητού. Ο Έφορος Σταύλου και ο Αρχηγός Ιππασίας (όταν δεν είναι ο προπονητής) πάντα σε συνεργασία µε τον προπονητή αποφασίζουν και φροντίζουν για την οµαλή λειτουργία του σταύλου, την κίνηση των αλόγων, το πρόγραµµα ιππασίας, την συµµετοχή στους αγώνες και ενηµερώνουν του.σ. για την γενική λειτουργία. Τα προβλήµατα που τυχόν παρουσιάζονται συζητούνται µεταξύ του Έφορου Ιππασίας, του Αρχηγού Ιππασίας, του προπονητού και του.σ. Οποιοδήποτε πρόβληµα µέλους που αφορά τους παραπάνω τοµείς αν δεν µπορεί να λυθεί από τον Έφορο Σταύλου ή τον προπονητή φέρεται στο.σ. το οποίο και αποφασίζει. 4. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - Τα δικαιώµατα των µελών απορρέουν από το καταστατικό και είναι τα παρακάτω: - Η χρήση των χώρων και των εγκαταστάσεων του Οµίλου. - Ίππευση και εκπαίδευση όπως καθορίζεται από τον προπονητή ή τους δασκάλους της σχολής. - ικαίωµα ενσταυλισµού αλόγων όπως καθορίζεται παρακάτω. - υνατότητα ελεύθερης επιλογής κτηνιάτρου, πεταλωτή. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται αποκλειστικά από τον ιδιοκτήτη-µέλος. 2

3 - Συµµετοχή στις διαδικασίες του Οµίλου (γενικές συνελεύσεις, εκλογές, κλπ). - Ελεύθερη επιλογή στολής για την προπόνηση. - Τα µέλη έχουν το δικαίωµα να απευθύνονται στον Έφορο του Σταύλου ή στον προπονητή για θέµατα που αφορούν τον σταύλο ή την εκπαίδευση. Σε περίπτωση µη επίλυσης του προβλήµατος έχουν το δικαίωµα να απευθύνονται απ ευθείας στο.σ. κατόπιν έγγραφης περιληπτικής παρουσίασης του θέµατος. - Έχουν το δικαίωµα ανάθεσης κίνησης των αλόγων τους αποκλειστικά σε µέλη του Οµίλου. Η ανάθεση κίνησης των αλόγων σε µη µέλη θα πρέπει να συνοδεύεται από εισήγηση του Έφορου των Σταύλων και του προπονητού στο.σ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: - Τα µέλη (αθλητές, εκπαιδευόµενοι, ιδιοκτήτες) υποχρεούνται να ασχολούνται µε την γενική περιποίηση του αλόγου προ και µετά την ίππευση σύµφωνα µε τις οδηγίες του προπονητού ή του Έφορου των Σταύλων. - Υποχρεούνται να φορούν το ειδικό καπέλο ιππασίας. Σε περίπτωση ατυχήµατος κατά την προπόνηση-βόλτα ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη. - Θα πρέπει τα άλογα που συµµετέχουν στους αγώνες να έχουν ευπρεπή εµφάνιση (καθαρή σέλλα, ηνία, περιποιηµένη χαίτη, ουρά) και αυτό είναι ευθύνη των αθλητών και ιδιοκτητών. - Αθλητές ή εκπαιδευόµενοι που κάνουν χρήση αλόγων που ανήκουν στον Όµιλο, υπογράφουν ιδιωτικό συµφωνητικό µε το.σ. που καθορίζεται σαφώς τη σχέση αυτή. Αναλυτικά: Όσοι κάνουν χρήση αλόγου που ανήκει στον Όµιλο πληρώνουν κανονικά τα τρέχοντα τροφεία, τον πεταλωτή, τον κτηνίατρο και τις επιπλέον τροφές. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του αλόγου το.σ. ειδοποιείται 1 µήνα πριν.π.χ. Εάν ο κάτοχος θέλει να εγκαταλείψει το άλογο που έχει τροφεία στις 10/2 θα πρέπει να το έχει ανακοινώσει στο.σ. από τις 10/1 και θα πρέπει να έχει πληρώσει τα τροφεία του 1 ου και τις 10 µέρες από τον 2 ο. Για όσους έχουν άλογα-τροφεία που ανήκουν σε άλλο ιδιοκτήτη ισχύει ακριβώς το ίδιο καθεστώς. Εάν για διάφορους λόγους (υγείας, διακοπών, απουσίας στο εξωτερικό κ.λ.π.) ο κάτοχος αλόγου µε τροφεία πληρώνει κανονικά τις οικονοµικές του υποχρεώσεις (τροφεία, τροφή, πεταλωτή κ.λ.π.). 3

4 - Τα µέλη-ιδιοκτήτες θα πρέπει να ειδοποιούν τον προπονητή σε περίπτωση αδυναµίας προσέλευσής τους, ώστε να ρυθµιστεί η κίνηση του αλόγου τους. - Η εκπαίδευση ιδιόκτητου αλόγου δεν είναι υποχρέωση του προπονητού. Η σχέση αυτή καθορίζεται µεταξύ ιδιοκτήτη και προπονητή. - Θα πρέπει να εφαρµόζεται το πρόγραµµα προπόνησης όπως καθορίζεται από τον Έφορο και τον προπονητή για αθλητές και εκπαιδευόµενους. - Υποχρεούνται να προσέχουν την εµφάνισή τους στους αγώνες και να φορούν το σήµα του Οµίλου στο σακάκι τους. - Ελεύθερη ιππασία επιτρέπεται µόνο σε οµάδες και µε υπεύθυνο που καθορίζεται από τον Έφορο και τον προπονητή. Η επιστροφή των αλόγων θα πρέπει να γίνεται µέσα στο ωράριο λειτουργίας του Οµίλου. 5. ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ - Το.Σ. εγκρίνει τον ενσταυλισµό κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου και εισήγησης του Έφορου Σταύλων. - Μετά την έγκριση από το.σ., ο Έφορος Σταύλων και ο προπονητής αποφασίζουν σε ποιο σταύλο θα ενσταυλισθεί το άλογο. - Ο Έφορος Σταύλων και ο προπονητής έχουν δικαίωµα αλλαγής του σταύλου εάν το κρίνουν αναγκαίο. - Κάθε µέλος µπορεί να ενσταυλίζει περισσότερα του ενός άλογα για τα οποία τα τροφεία θα είναι κανονικά. Για ιδιοκτήτες µε περισσότερα των τριών άλογα θα αποφασίζει το.σ. το ύψος των τροφείων. - Άλογα που προέρχονται από το εξωτερικό θα πρέπει να έχουν ιατρικό πιστοποιητικό ότι δεν πάσχουν από µεταδοτικό νόσηµα. - Τα τροφεία πληρώνονται σε µηνιαία βάση για τον τρέχοντα µήνα και αντιπροσωπεύουν τα δικαιώµατα χρήσης σταύλου και λοιπών εγκαταστάσεων, µισθούς προσωπικού, κατοικία αλόγου. Τα ποσά αυτά ισχύουν και για τους καλοκαιρινούς µήνες. Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαµβάνονται οι ειδικές τροφές των αλόγων. - Οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν τα τροφεία µέσα στις 8 πρώτες µέρες κάθε µήνα. Από τις 9 του µήνα έως τις 20 υπάρχει επιβάρυνση 10 και από τις 20 έως τις 30 του µήνα επιβάρυνση 20. Εάν η 8 η του µήνα είναι ευτέρα (ηµέρα αργίας του Οµίλου) τα τροφεία πληρώνονται µέχρι τις 9 του µήνα. Ιδιοκτήτης που καθυστερεί την πληρωµή πέραν των δύο 4

5 µηνών χάνει το δικαίωµα ενσταυλισµού και το.σ. αποφασίζει για την αποµάκρυνση του αλόγου. Άλογα που οι ιδιοκτήτες τους τα εγκαταλείπουν στον Όµιλο πέραν των 3 µηνών, θεωρούνται ότι ανήκουν στον Όµιλο και το.σ. έχει το δικαίωµα να αποφασίζει για τα περαιτέρω προκειµένου να προστατέψει τα συµφέροντα του Οµίλου. - Σε περίπτωση που το άλογο αποµακρύνεται από τον Όµιλο για διακοπές, για λόγους υγείας, ή για λόγους απουσίας στο εξωτερικό ο ιδιοκτήτης πληρώνει το 50% των τροφείων γι αυτό το διάστηµα. Εάν το άλογο αποµακρύνεται για αγώνες στο εξωτερικό πάνω από 2 εβδοµάδες ο ιδιοκτήτης πληρώνει 30% του ποσού των τροφείων. - Οι ποσότητες τροφής ορίζονται από τον προπονητή, τον Έφορο του Σταύλου και τον υπεύθυνο κτηνίατρο. εν είναι υποχρέωση του οµίλου να χορηγεί συµπληρώµατα, ιδιαίτερα κατασκευάσµατα µε βιταµίνες ή φάρµακα. Αυτά αφορούν τους ιδιοκτήτες και µόνο. - Ο Έφορος Σταύλου και Ιππασίας µε τον προπονητή αποφασίζουν την συµµετοχή του Οµίλου σε αγώνες. Ο προπονητής µπορεί να αποφασίσει τον αποκλεισµό αθλητού από αγώνες ή τη µη συµµετοχή αθλητών λόγω κακού στίβου, µη καλής προετοιµασίας κ.λ.π. Περιστατικά που δεν επιλύονται σε επίπεδο Εφόρου-προπονητού αναφέρονται στο.σ. το οποίο και αποφασίζει ανάλογα. - Αθλητής που θέλει να µετέχει (ατοµικά) σε αγώνες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εκτός προγραµµατισµένων αγώνων επιβαρύνεται µε τα έξοδα του προπονητού και του σταυλίτη εάν επιθυµεί συνοδεία. - Οι σταυλίτες δεν έχουν υποχρέωση να κουρεύουν τα άλογα του Οµίλου. Αυτό καλό είναι να γίνεται από τους ιδιοκτήτες ή κατόπιν συµφωνίας του ιδιοκτήτη µε τον σταυλίτη. - Σε περίπτωση οριστικής αποµάκρυνσης του ιδιόκτητου αλόγου από τον Όµιλο ο ιδιοκτήτης καταβάλλει στον Όµιλο ποσό ίσο µε εκείνο που αντιστοιχεί για την περίοδο παραµονής του αλόγου (π.χ. εάν ένα άλογο αποχωρήσει την 8 η του µήνα θα πληρώσει 8 x ηµερήσιο κόστος). Σε περίπτωση οριστικής αποµάκρυνσης µέλους το ποσό της ετήσιας συνδροµής ΕΝ επιστρέφεται 5

6 6. ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ - Στον Όµιλο λειτουργεί σχολή ιππασίας που σκοπό έχει την εκπαίδευση των ενδιαφερόµενων στα αθλήµατα της ιππικής δεξιοτεχνίας, υπερπήδησης εµποδίων αλλά και στον τοµέα της ελεύθερης ιππασίας. - Το.Σ. έχει την πλήρη ευθύνη για την επιλογή των δασκάλων ή την αντικατάσταση αυτών. - Οι εκπαιδευόµενοι θεωρούνται ότι ανήκουν στη σχολή αφού πρώτα αποδεχθούν τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας. - Οι ενδιαφερόµενοι ενηµερώνονται εκ των προτέρων για τα οικονοµικά θέµατα της σχολής. Εκπαιδευόµενοι που δεν καταβάλλουν τα προσυµφωνηθέντα δεν συνεχίζουν τα µαθήµατα. - Οι ώρες και οι µέρες εκπαίδευσης καθορίζονται αποκλειστικά και µόνο από τους υπεύθυνους της σχολής σε συνεργασία µε τον Έφορο Σταύλου και το.σ. - Τα µαθήµατα γίνονται µε άλογα που ανήκουν στον Όµιλο και την ευθύνη τους έχει το.σ. - Κάθε µάθηµα διαρκεί 45. Ο εκπαιδευτής έχει το δικαίωµα να διακόψει το µάθηµα πριν τα 45 ή να παρατείνει το µάθηµα πέραν των 45 σύµφωνα µε την κρίση του. Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν αλλάζει το χρηµατικό ποσό. - Εκµάθηση ιππασίας δεν σηµαίνει µόνο ίππευση. Απαραίτητες είναι και οι γνώσεις θεωρίας, περιποίησης του αλόγου και συµµετοχή στη λειτουργία του σταύλου. Στις παραπάνω περιπτώσεις οι ώρες θεωρούνται διδακτικές και πληρώνονται κανονικά. Κάθε µάθηµα περιλαµβάνει και ιπποκοµία. - Οι κάρτες των πολλαπλών µαθηµάτων προπληρώνονται. Λεπτοµέρειες περισσότερες που έχουν σχέση µε τα οικονοµικά συνήθως ανακοινώνονται στους πίνακες ανακοινώσεων ή µε προσωπικές επιστολές. - Οι εκπαιδευόµενοι πρέπει να υπακούουν τον εκπαιδευτή τους τόσο στον αγωνιστικό χώρο, όσο και τους γύρω χώρους. - Εκπαιδευόµενος που έχει ιδιόκτητο άλογο και πληρώνει τροφεία, δεν επιβαρύνεται µε δίδακτρα σχολής. - Εκπαιδευόµενοι που δεν παρουσιάζονται στην ώρα τους στο µάθηµα ή καθυστερούν συστηµατικά θα χρεώνονται κανονικά το µάθηµα. Η ακύρωση του µαθήµατος θα γίνεται µέχρι 24 ώρες πριν, προκειµένου να ρυθµιστεί η κίνηση των αλόγων της σχολής. - Είναι υποχρεωτική η χρήση του σκληρού καπέλου ιππασίας κυρίως σε µαθητές κάτω των 18 ετών. Ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση ατυχήµατος. 6

7 - Η υποψηφιότητα του εκπαιδευόµενου για την απόκτηση άδειας ικανότητας αθλητού αποφασίζεται από τον Εκπαιδευτή και τον Έφορο Ιππασίας. - Ο Εκπαιδευτής και µόνο µπορεί να αλλάξει άλογα µεταξύ των εκπαιδευόµενων και τούτο γίνεται προς όφελος των ίδιων. - Οι µαθητές της σχολής πρέπει να προσκοµίζουν στο.σ. βεβαίωση από ιατρό ότι µπορούν να παρακολουθούν µαθήµατα ιππασίας. 7. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - Το.Σ. του Οµίλου συνιστά στους ιδιοκτήτες αλόγων και στους ιππείς να ασφαλίζουν τα άλογά τους και τους ίδιους, διότι ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη για τα ατυχήµατα που µπορεί να συµβούν στον ιππεύοντα, στα άλογα ή σε άλλα ζώα που κυκλοφορούν στους χώρους του Οµίλου. - Ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν καταστροφή ή ζηµιά που θα προκληθεί σε αυτοκίνητα, φορτηγά, κιβώτια, ιπποσκευές κ.λ.π. Τα µέλη και οι αθλητές µε δική τους ευθύνη µπορούν να έχουν ιπποσκευή. - Επίσης ο Όµιλος δεν φέρει καµία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας οποιουδήποτε αντικειµένου. - Τα µέλη του Οµίλου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι εργαζόµενοι στον Όµιλο είναι πλήρως ασφαλισµένοι. Εποµένως έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νοµοθεσία (ωράριο εργασίας, άδεια, ρεπό κ.λ.π.). 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Όσοι επιθυµούν ενσταυλισµό αλόγων, µαθήµατα ιππασίας ή εγγραφή στη λίστα µελών του Οµίλου θα πρέπει πρώτα να ενηµερωθούν και να υπογράψουν τον Εσωτερικό Κανονισµό του Οµίλου. 2. Οποιοδήποτε παράπονο εκφράζεται και συζητείται µόνο στο.σ. Απρεπείς εκφράσεις, σχόλια και δηµόσια προσβολή αθλητού, προπονητών, µελών του Οµίλου ή µελών του.σ. είναι αντίθετη προς την ηθική τάξη και το καταστατικό και θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. 7

8 3. Κάθε διαφωνία µεταξύ των µελών, προς αποφυγή αντιδικιών υποβάλλεται στο.σ. το οποίο φροντίζει για την επίλυση της διαφοράς. 4. Τα µέλη του Οµίλου είναι υπεύθυνα για πρόσωπα που συνοδεύουν στους χώρους του Οµίλου (µικρά παιδιά, ηλικιωµένα άτοµα). 5. Τις ώρες ίππευσης (αθλητών και εκπαιδευόµενων) η διακίνηση απαγορεύεται µέσα στους χώρους ίππευσης διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος. Επίσης απαγορεύεται η διακίνηση µε ιδιόκτητα αυτοκίνητα, µηχανές κ.λ.π. στους αθλητικούς χώρους. 6. Τα µέλη θα πρέπει να αντιµετωπίζουν µε σεβασµό τον προπονητή, τους υπεύθυνους της σχολής και τους σταυλίτες. Το θέµα πρόσληψης ή αντικατάστασης του προπονητή, του υπεύθυνου σχολής και των σταυλιτών αφορά µόνο το.σ. 7. Τυχόν παράπονα των µελών για τα παραπάνω πρόσωπα εκφράζονται απ ευθείας στο.σ. 8. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη οποιουδήποτε ζώου (σκύλων, γατιών, αλόγων κ.λ.π.) στους χώρους του Οµίλου. Τα υπάρχοντα ζώα αφορούν απόφαση του.σ., το οποίο έχει αναλάβει την πλήρη φροντίδα τους. Η ευθύνη οποιουδήποτε άλλου ζώου βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη του. 9. Τα µέλη και οι επισκέπτες θα πρέπει να κινούνται αυστηρά στους χώρους που ο όµιλος έχει ενοικιάσει από το Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Θ.Ι.Α.Γ.Ε). Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να κοινούνται στους υπόλοιπους χώρους άσκοπα και να δηµιουργούν προβλήµατα στις καθηµερινές δραστηριότητες. 10. Ο Εσωτερικός Κανονισµός του Οµίλου συντάχθηκε από το.σ. σύµφωνα µε το Καταστατικό και η αποδοχή του είναι υποχρεωτική από όλα τα µέλη, τους αθλητές, τους ιδιοκτήτες αλόγων, τους εκπαιδευόµενους και τους φίλους του Οµίλου. Το.Σ. έχει το δικαίωµα να τροποποιήσει τις διατάξεις πάντα µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία του Οµίλου. 8

9 9

1 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΝΙΣ ΑΕΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1.1 ικαίωµα εγγραφής στην όµιλο τένις της ΑΕΚ Τρίπολης έχουν παιδιά ηλικίας από 3.5 ετών και πάνω, ανάλογα µε τα προγράµµατα που υπάρχουν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Τμήμα: Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Το Δ.Σ του σωματείου, λαβόν υπ' όψη: α) τον Ν.2725/99, όπως ισχύει σήμερα β) τον

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου.

Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων. ήµου Χαλανδρίου. Κανονισµός Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων ήµου Χαλανδρίου ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ Ο παρών κανονισµός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των ηµοτικών εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8 η / 27.3.2013 Αριθ. Απόφασης: 74/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας

Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Γενικός Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας Ο Εσωτερικός Οδηγός Λειτουργίας της Δ.Κ.Β.Β. είναι εναρμονισμένος με όσα αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (Αρ. 83064/ΙΖ αρ. φύλλου 1173/20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία «Κ.Ε.ΔΗ.Θ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου

Αριθ. Απόφασης 289/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Κανονισµού λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ήµου Χαλανδρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΥ Ω ΕΙΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Το «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ Ω ΕΙΟΝ» ήµου Μεγαρέων διατηρεί το δικαίωµα να τρο!ο!οιήσει τον Κανονισµό. Σε κάθε!ερί!τωση, η ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης

Άρθρο 1 Εισαγωγή. Άρθρο 2 Σκοπός - Λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης 1 Άρθρο 1 Εισαγωγή Ο παρών Κανονισμός συντάχθηκε για να αποτελέσει το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα καθορίζεται η διαχείριση και λειτουργία των Δημοτικών χώρων άθλησης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε

Έτος 2008. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε Έτος 2008 ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χαράλαµπος ανίκας Γενικός ιευθυντής Φ.Ε.Ε ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ευρετήριο Α Ρ Θ Ρ Ο Εισαγωγή 1 Ισοζυγισµός - Επιβαρύνσεις Ιππων 2 Κλάσεις ίππων 3 Βάρη ιπποδροµιών 4 Υπερβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 6/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή τρίτη (23η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 03/011/2011 Αριθ.Πρωτ.117197/ΓΠ 32119 ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ:«Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Του πρωτοβάθµιου επαγγελµατικού σωµατείου αδειούχων εκπαιδευτικών φροντιστών (Iδιοκτητών Φροντιστηρίων) ευτεροβάθµιας και Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Σχολής Αναβύσσου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Σχολής Αναβύσσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2011-20012 Σελίδα 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ. Εισαγωγή - Σκοπός και στόχοι του Ο.Τ.Ε.Κ. Ο Οργανισμός Τουριστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 10 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:1660/26-7-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΕΙΑΣ I. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Το πλήρωμα ασθενοφόρου υποχρεούται να προσέρχεται για ανάληψη υπηρεσίας εγκαίρως, σύμφωνα με το Πρόγραμμα που εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... Σελ. 4 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης

Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας & Περίθαλψης ΑΡΤΑ 2015 Περιεχόμενα Άρθρο 1 ο ΣΚΟΠΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 Άρθρο 2 ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ (ΕΕΦΕ) & ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών ομάδων, κάθε κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα