ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός. Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός. Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης"

Transcript

1 ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης 1 Οργάνωση Συστήματος Μνήμης Μια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός υπολογιστικού συστήματος είναι η αποθήκευση και η ανάκληση πληροφοριών από τις μονάδες μνήμης. Μνήμη (memory) οποιαδήποτε συσκευή που έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει πληροφορίες. Ένα υπολογιστικό σύστημα συνήθως διαθέτει πολλούς τύπους μνήμης Registers, buffers, caches, main memory, secondary memory (disk or Flash) 2 1

2 Η μνήμη που είναι απευθείας προσπελάσιμη από την ΚΜΕ ονομάζεται Κύρια Μνήμη (Main Memory) : περιέχει προγράμματα και δεδομένα. Bοηθητική ήδευτερεύουσα ή περιφερειακή μνήμη Aποθήκευση πληροφοριών, οι οποίες δεν είναι άμεσα απαραίτητες στην ΚΜΕ, Σκληροί δίσκοι (Hard Disk), Μνημη Flash (memory Sticks), μαγνητικές ταινίες (Tapes) 3 Σύστημα μνήμης (memory system) συσκευές μνήμης, αλγόριθμοι διαχείρισης και ελέγχου των αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος μνήμης πρέπει γενικά να επιδιώκεται: η μεγιστοποίηση της μέσης ταχύτητας μεταφοράς πληροφοριών από/προς τη μνήμη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μονάδων μνήμης, έτσι ώστε να απλοποιείται το έργο των προγραμματιστών (χρηστών) του υπολογιστή, και η παροχή μηχανισμών για την προστασία των αποθηκευμένων πληροφοριών από ανεπίτρεπτες ενέργειες καθώς και σφάλματα των προγραμματιστών. 4 2

3 Τοπικότητα Αναφοράς/Χρήσης (Locality of Reference) Προγράμματα τείνουν να χρησιμοποιούν δεδομένα και εντολές που χρησιμοποίησαν πρόσφατα. Κανόνας του 90/10 (90/10 Rule): Ένα πρόγραμμα ξοδεύει 90% του χρόνου εκτέλεσης σε μόνο 10% του κώδικα (a program spends 90% of its execution time in only 10% of the code.) Χρονική Τοπικότητα Αναφοράς: (Temporal Locality): Αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα τείνουν να χρησιμοποιηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον Χωρική Τοπικότητα Αναφοράς (Spatial locality): Αντικείμενα που έχουν γειτονικές διευθύνσεις στον χώρο τείνουν να χρησιμοποιούνται και γειτονικά στον χρόνο. 5 Ιεραρχία Μνήμης [Memory Hierarchy] Η Ιεραρχική μνήμη είναι ένα φυσικό επακόλουθο της Τοπικότητας Τεχνολογία Υπολογιστών: Μικρότερα κυκλώματα υλικού είναι πιο γρήγορα Η Ιεραρχική μνήμη οργανώνεται σε διάφορα επίπεδα: Το ψηλότερο επίπεδο είναι το πιο μικρό και το πιο γρήγορο και το πιο ακριβό ανά byte Το κάθε επίπεδο της ιεραρχίας μνήμη είναι υποσύνολο του επίπεδου που βρίσκεται χαμηλότερα στην ιεραρχία (περίπου) Στόχος είναι να επιτύχουμε υψηλή ταχύτητα προσπέλασης (παρόμοια με αυτή του υψηλότερου επιπέδου της μνήμης) με χαμηλό κόστος ανά bit (παρόμοια με αυτή του χαμηλότερου επίπεδου μνήμης) 6 3

4 Current Speed CPU Size Cost ($/bit) Technology Fastest Memory Smallest Highest SRAM Memory DRAM Slowest Memory Biggest Lowest Magnetic Disk 7 CPU + Registers Cache Main Memory Secondary Memory Tape, CD-ROM etc 8 4

5 Η Ιεραρχία μνήμης έχει πολλά επίπεδα αλλά η διαχείρισης γίνεται πάντα μεταξύ δυο επιπέδων. CPU Bl oc k s Pa ge s Επιτυχία (Hit) είναι μια πρόσβαση στη μνήμη που ικανοποιείται από το ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας 9 Ποσοστό Επιτυχίας (Hit Rate): είναι το κλάσμα όλων των αναφορών που μπορούν να ικανοποιηθούν από το ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας Χρόνος Επιτυχίας (Hit time): Ο χρόνος προσπέλασης στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που χρειάζεται για τον έλεγχο εάν έχουμε επιτυχία ή αποτυχία. Κόστος Αποτυχίας (Miss Penalty): Χρόνος για να αντικαταστήσουμε ένα μπλοκ στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας με το αντίστοιχο μπλοκ από το χαμηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας και να μεταφέρουμε το μπλοκ στην ΚΜΕ. 10 5

6 Χρόνος Πρόσβασης (Access time): Χρόνος μεταφοράς της πρώτης λέξης. Xρόνος Μεταφοράς (Transfer time): Χρόνος μεταφοράς του υπόλοιπου μπλοκ. Μέσος Χρόνος Πρόσβασης Μνήμης (Average memory access time) = Hit time + Miss ratio x Miss Penalty = Hit time + (1-Hit ratio) x Miss Penalty 11 Επιπτώσεις Ιεραρχίας Μνήμης στο σχεδιασμό της ΚΜΕ Η ΚΜΕ πρέπει να μπορεί να χειρίζεται αναφορές μνήμης με μεταβαλλόμενο χρόνο πρόσβασης. -Κόστος Αποτυχίας (Miss Penalty) - Της τάξης τον 10 v κύκλων > Η ΚΜΕαδρανεί. Της τάξης των χιλιάδων κύκλων. > Η ΚΜΕ διακόπτεται και εξυπηρετεί κάποια άλλη διεργασία Η ΚΜΕ πρέπει να έχει ένα μηχανισμό για να μπορεί να ελέγχει εάν είναι επιτυχία. Ο επεξεργαστής πρέπει να έχει ένα μηχανισμό για τη μεταφορά μπλοκ ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα μνήμης 12 6

7 Κρυφή Μνήμη ( CACHES $) Το Cache είναι το επίπεδο(α) της ιεραρχίας που βρίσκεται μεταξύ της ΚΜΕ και της κυρίως μνήμης. Μοντέρνοι επεξεργαστές πολλαπλά επίπεδα caches Eνα cache περιέχει ένα ή περισσότερα blocks Για ένα cache η μνήμη είναι μοιρασμένη σε block, πχ 2 32 Βytes memory Cache 64Β block, 2 26 blocks, Block address upper 26 bits, offset 6 bits Cache 128B/block,. 13 Λειτουργία Ιεραρχίας Μνήμης Q1: Τοποθέτηση των Μπλοκ (Block placement): Που τοποθετείται ένα μπλοκ στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας? Q2: Αναγνώριση των Μπλοκ (Block Identification) Μέθοδος ελέγχου κατά πόσο ένα μπλοκ βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας? Q3: Αντικατάσταση των Μπλοκ (Block replacement): Ποιο μπλοκ επιλέγεται για αντικατάσταση σε αποτυχία? Q4: Πολιτική Εγγραφής (Write Strategy): Πως γίνονται οι εγγραφές? 14 7

8 Q1: Που τοποθετείται ένα μπλοκ στο cache (Where can a block be placed in a cache) X 4 X 4 X 1 X 1 X n 2 X n 2 X n 1 X n 1 X 2 X 2 X n X 3 X 3 a. Before the reference to X n b. After the reference to X n Είναι το Xn μεσα στο $; Εάν ναι που; 15 Μνήμη άμεσης Χαρτογράφησης (Direct Mapping) Κάθε μπλοκ μπορεί να τοποθετηθεί μονό σε μια υποδοχή στο cache Αριθμός μπλοκ MOD αριθμός των υποδοχών. (Block-frame address) modulo (Number of blocks in cache) Εξαλείφει το πρόβλημα της αναζήτησης. Πολλά μπλοκ αντιστοιχούν στην ιδία υποδοχή (conflicts) Δημιουργείται πρόβλημα εάν πολλά blocks που χρησιμοποιούνται τυγχάνει να αντιστοιχούν στην ίδια υποδοχή. 16 8

9 Direct Mapping 17 Συσχετιστική Μνήμη (Fully Associative): Κάθε μπλοκ μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε υποδοχή. Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με n καταχωρήσεις ανά υποδοχή (n-way set associative): Ένα μπλοκ πρώτα χαρτογραφείται σε ένα σύνολο από υποδοχές και μετά τοποθετείται σε οποιαδήποτε υποδοχή μέσα στο σύνολο. Αριθμός μπλοκ ΜΟD αριθμός των Συνόλων. (Block-frame address) modulo (Number of SETS in cache) 18 9

10 Η τοποθέτηση του μπλοκ με διεύθυνση 12 σε cache με 8 μπλοκς 19 Q2: Πως ελέγχουμε κατά πόσο ένα μπλοκ βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας. Για direct cache και set-associative η διεύθυνση χωρίζετε σε 3 τμήματα. Tag (ετικέτα) Index (δείκτης) Block Offset 20 10

11 direct mapping cache with 4 word (16 bytes) blocks Τα δεδομένα 2 12 x 2 4 Β = 64ΚΒ 21 4-way set associative cache 4 comparators and a 4x1 Mux Τα δεδομένα 2 8 x 2 2 x 2 2 Β = 4ΚΒ 22 11

12 Παράδειγμα: Alpha Data Cache 23 WORD BLOCK SET 24 12

13 References (διευθύνσεις bytes) Yποθέστε 8 entry direct-mapped $ με κάθε block να περιέχει ένα byte Που θα κοιτάξουμε για το κάθε block (Tι είναι το Tag/Index); Ποσα hits/misses;

14 Q3: Ποιο μπλοκ αντικαθιστάται στην περίπτωση αποτυχίας. Μνήμη άμεσης Χαρτογράφησης (Direct mapping): Καμιά επιλογή. Συσχετιστική Μνήμη και Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με Ν καταχωρήσεις (Fully associative and set associative): Τυχαία ή ψευδοτυχαία. Random (or pseudorandom) Least-Recently-Used (LRU): The block replaced is the one that has been unused for the longest time. FIFO (First-In-First-Out) 27 Q4: Ποια είναι η πολιτική εγγραφής (What happens on write?) Οι αναγνώσεις είναι η μεγάλη πλειοψηφία των προσβάσεων στη μνήμη. (Reads dominate cache access) - 10% από όλες τις αναφορές μνήμης είναι εγγραφές. Βελτιώνουμε την πιο συχνή περίπτωση (Make common case fast (Amdahl's Law)) Η ανάγνωση ενός μπλοκ μπορεί να αρχίσει παράλληλα με την αναζήτηση της κρυφής μνήμης. Η ανάγνωση ενός μπλοκ μπορεί να αρχίσει μόλις γίνει γνωστή η διεύθυνση της υποδοχής του μπλοκ. Στην περίπτωση Επιτυχίας η λέξη διαβιβάζεται στην ΚΜΕ Στην περίπτωση αποτυχίας δεν υπάρχει ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα

15 Οι εγγραφές δεν ξεκινούν μέχρι να ελεγχθεί η ετικέτα για επιτυχία. Οι εγγραφές παίρνουν περισσότερο χρόνο από τις αναγνώσεις Υπάρχουν δυο επιλογές για τις εγγραφές (Two options for writes): - Διεγράφη (Write through (WT)) - Υστεροεγραφή (Write Back (WB)) 29 Υστεροεγραφή (Write Back) Η μνήμη δεν ενημερώνεται όποτε αλλάζει το cache. Η μνήμη ενημερώνεται μόνο όταν η καταχώρηση αφαιρείται από το cache για να επιτρέψει σε κάποια άλλη καταχώριση να καταλάβει την υποδοχή της. Απαιτείται ένα bit (dirty-bit) σε κάθε μπλοκ που να ενημερώνει αν έχει αλλάξει η καταχώρηση του cache αφού φορτώθηκε. Οι έγγραφες γίνονται με την ταχύτητα του cache. Οι καταχωρήσεις στο cache και στη Μνήμη δεν είναι συναφείς

16 Διεγγραφή (Write Through): Όταν μια λέξη γράφεται στο cache, γράφεται αυτόματα και στη μνήμη. Οι καταχωρήσεις στο cache και στη Μνήμη είναι συναφείς. Οι έγγραφες γίνονται με την ταχύτητα της μνήμης. Η χρήση write-buffer επιτρέπει στην KME να συνεχίσει τη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της εγγραφής στη μνήμη. Η διεγγραφή προφανώς προκαλεί μεγαλύτερη κυκλοφορία στο δίαυλο από την υστεροεγγραφή. Η υστεροεγγραφή έχει το πρόβλημα της Συνάφειας cache και Μνήμης. 31 Αποτυχία σε Εγγραφές (Write Miss) Υπάρχουν δυο Επιλογές - Write Allocate (Fetch on write) - No write allocate (write around) Και οι δυο στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τις δυο στρατηγικές εγγραφής. Η πρακτική είναι: -Υστεροεγγραφή (write-back) να συνδυάσετε με writeallocate και -Διεγγραφή (write-through) με no-write-allocate

17 Απόδοση του Cache (Cache Performance) Παράδειγμα: VAX 780 Miss penalty = 6 clock cycles CPIexec = 8.5 Miss rate = 10% 3.0 references/instruction Παράδειγμα 2 Miss Penalty = 10. CPI = 1.5 Miss rate 10 % 1.4 references/instruction 33 CPUtime ( CPUexecution clock cycles Memory stall clock cycles) CCT Memory stall CC Read stall cycles Read miss cycles Read stall Cycles Reads Read miss rate Read miss Penalty Program Write stall Cycles Write Write miss rate Write miss Penalty write buffer stalls Program 34 17

18 Τα Write-buffer-stalls μπορούμε να τα αγνοήσουμε εάν: Το Write-buffer έχει ένα λογικό μέγεθος: 4-8? ή περισσότερες λέξεις Η μνήμη μπορεί να ικανοποίηση έγραφες σε ρυθμό αρκετά πιο ψηλό από την συχνότητα εγγραφών στο πρόγραμμα. Στα Write-Back cache τα read και write miss penalties είναι τα ίδια Memory stall clock cycles Instructions Misses Miss Penalty Program Instruction 35 Πήγες Αποτυχίας Cache Υποχρεωτικές (Compulsory): Πρώτη αναφορά σε ένα μπλοκ (το οποίο ΔΕΝ ήταν ποτέ στο cache). Χωρητικότητας (Capacity): Cache misses που προκαλούνται λόγω του ότι το Cache ΔΕΝ δύναται να περιέχει όλα τα blocks που χρειάζονται για την εκτέλεση ενός προγράμματος. Συγκρούσεις (Collision): Cache misses που προκαλούνται λόγω του ότι σε set associative ή direct-mapped caches πολλαπλά blocks συναγωνίζονται για το ίδιο set. Αυξάνοντας τη χωρητικότητα του cache μειώνονται οι αποτυχίες λόγω συγκρούσεων και οι αποτυχίες λόγω χωρητικότητας

19 Μέθοδοι Βελτίωσης Επίδοσης CACHE Αυξάνοντας το μέγεθος του συνόλου της Συσχετιστικής Μνήμης Συνόλου μειώνει τις αποτυχίες από Συγκρούσεις. Η πλήρως Συσχετιστική Μνήμη εξαλείφει της αποτυχίες από Συγκρούσεις. Η υλοποίηση τους σε υλικό είναι αδύνατη Μπορεί να αυξήσει τον χρόνο πρόσβασης και να μειώσει την απόδοση του συστήματος. Μεγαλώνοντας τα Μπλόκς μειώνουμε τις υποχρεωτικές αποτυχίες. - Είναι πιθανό να αυξήσει αποτυχίες από Συγκρούσεις. 37 Cache Εντολών, Cache Δεδομένων και Ενοποιημένο Cache Ξεχωριστά Cache χρησιμοποιούν διαφορετικές θύρες για εντολές και δεδομένα Αυξάνεται το εύρος ζώνης. Βελτιστοποιούμε κάθε cache ξεχωριστά Διαφορετικές χωρητικότητες, μέγεθος μπλοκ και βαθμός συσχετισμού. Εξαλείφουν τις Συγκρούσεις μεταξύ μπλοκ δεδομένων και μπλοκ εντολών Cache-Εντολών έχουν μικρότερο ποσοστό αποτυχίας από τα Cache-δεδομένων

20 Κύρια Μνήμη (Main Memory) Η μνήμη που είναι απευθείας προσπελάσιμη από την ΚΜΕ ονομάζεται κύρια μνήμη και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προς εκτέλεση προγραμμάτων και των αντίστοιχων δεδομένων Μέτρα Απόδοσης (Performance Measures: 1. Καθυστέρηση Προσπέλασης (Latency) 2. Εύρος Ζώνης (Bandwidth) Χρόνος προσπέλασης (access time) Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση ενός συγκεκριμένου τμήματος δεδομένων από μια θέση αποθήκευσης. Ισοδυναμεί με το χρόνο που μεσολαβεί από τότε που καλούνται τα δεδομένα από τη μνήμη μέχρι τότε που είναι έτοιμα για χρήση. 39 Κυρία Μνήμη Χρόνος κύκλου μνήμης (Memory Cycle Time): Ελάχιστος χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών προσβάσεων στην μνήμη. Δυναμική RAM (DRAMs) έχει line multiplexing RAS (Row-Access strobe) CAS (Column-Access strobe) Η Δυναμική RAM χρειάζεται περιοδικό φρεσκάρισμα Το κόστος του φρεσκαρίσματος είναι συνήθως το κόστος μιας προσβάσεως στην μνήμη (RAS και CAS) Όταν χρησιμοποιούμε DRAMs τα δεδομένα πρέπει να ξαναγράφονται μετά από κάθε ανάγνωση (κύκλος μνήμης) 40 20

21 DRAM CELL - Write: 1. Drive bit line 2. Select row - Read: 1. Precharge bit line to Vdd 2. Select row 3. Cell and bit line share charges bit Very small voltage changes on the bit line 4. Sense (fancy sense amp) Can detect changes of ~1 million electrons 5. Write: restore the value - Refresh: 1. Just do a dummy read to every cell. row select 41 DRAM Architecture Col. 1 bit lines Col. word lines 2 M Row 1 N+M N M Row Address Decoder Column Decoder & Sense Amplifiers Row 2 N Memory cell (one bit) Data D Bits stored in 2-dimensional arrays on chip Modern chips have around 4 logical banks on each chip each logical bank physically implemented as many smaller arrays 42 21

22 Στατική RAM (Static RAM (SRAM)) Δεν υπάρχει line multiplexing Δεν χρειάζονται φρεσκάρισμα (No need for refreshing) - Χρόνος προσπέλασης = Χρόνο κύκλου Μνήμης Μνήμες κατασκευασμένες με τι ίδια τεχνολογία (Memories designed with comparable technologies) DRAM's Capacity = 16 times the SRAM capacity SRAM's cycle time = 8-10 times faster tan DRAM's cycle time Main Memory: DRAMs Cache: SRAMs word (row select) 6-Transistor SRAM Cell word 0 1 bit bit -Write: 1. Drive bit lines (bit=1, bit=0) 2. Select row -Read: 1. Precharge bit and bit to Vdd 2. Select row 3. Cell pulls one line low bit bit 4. Sense amp on column detects difference between bit and bit 44 22

23 SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3 and DDR4 SDRAM is designed to synchronize itself with the timing of the CPU. This enables the memory controller to know the exact clock cycle when the requested data will be ready, so the CPU no longer has to wait between memory accesses. For example, PC66 SDRAM runs at 66 MT/s, PC100 SDRAM runs at 100 MT/s, PC133 SDRAM runs at 133 MT/s, and so on. DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM): The next generation of SDRAM is DDR, which achieves greater bandwidth than the preceding single data rate SDRAM by transferring data on the rising and falling edges of the clock signal (double pumped). 45 SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3 and DDR4 DR3 SDRAM(Double Data Rate Three SDRAM): DDR3 memory reduces 40% power consumption compared to current DDR2 modules, allowing for lower operating currents and voltages DDR4 SDRAM provides the lower operating voltage (1.2V) and higher transfer rate. The transfer rate of DDR4 is 2133~3200 MT/s. DDR4 adds four new Bank Groups technology. Each bank group has the feature of singlehanded operation. DDR4 can process 4 data within a clock cycle, so DDR4's efficiency is better than DDR3 obviously

24 Οργάνωση Μνήμης (Memory Organizations) Μονολεκτική Οργάνωση Μνήμης Πλατιά Οργάνωση Μνήμης Παρεμβαλλόμενη Οργάνωση Μνήμης (Interleaved memory organization) 47 Τι χρειάζεται 1 κύκλο για την μεταγωγή της διεύθυνση (1 clock cycle to send address) 6 κύκλους για την πρόσβαση ανά λέξη (6 clock cycles for the access per word) 1 κύκλο για την μεταγωγή μια λέξης (1 clock cycle to send a word of data) Μέγεθος του Cache μπλοκ = 4 λέξεις (Cache Block = 4 words) 48 24

25 Ι. Μονολεκτική Οργάνωση Μνήμης (One word wide memory) Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = 32 κύκλους (clock cycles) Εύρος Ζώνης (Memory bandwidth) = 1/2 byte/cycle ΙΙ. Πλατιά Οργάνωση Μνήμης (Wider main Memory) Πλάτος μνήμης= 2 λεξεις (Double Width): Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = 16 clock cycles, Εύρος Ζώνης (Bandwidth) = 1 byte/cycle Πλάτος μνήμης= 4 λεξεις (Quadruple width): Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = 8 clock cycles Εύρος Ζώνης (Bandwidth) = 2 bytes/cycle 49 Μειονεκτήματα (Drawbacks): Πλατύς Δίαυλος (Wider Bus): ένα πολυπλέκτη τοποθετείτε μεταξύ του Cache και του CPU. Ο πολυπλέκτης μπορεί να είναι στο κρίσιμο μονόπατι Εάν το cache είναι γρηγορότερο από τον δίαυλο τότε ο MUX μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ του cache και του δίαυλου Η μνήμη αναβαθμίζεται ανά 2 ή

26 ΙΙΙ. Παρεμβαλλόμενη Οργάνωση Μνήμης (Interleaved memory) Ένα σύστημα μνήμης όπου διαδοχικές λέξεις βρίσκονται σε διαφορετικές μονάδες. Πολλαπλές ανάγνωσης ή έγγραφες μπορούν να πραγματοποιηθούν. Οι Μονάδες έχουν πλάτος μια λέξη. 4 Μονάδες και cache μπλοκ 4 λέξεων. Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = *1 = 11. Εύρος Ζώνης (Bandwidth) = 1.5 bytes/cycle 51 Παράδειγμα (Example) 1) Block size = 1 word, memory Bus width = 1 word Miss rate = 15 % Memory accesses per instruction = 1.2 Cache miss penalty = 8 cycles CPI ( without cache misses) = 2 2) Block size = 2 Miss rate = 10% 3) Block size = 4 Miss rate = 5% - 1 clock cycle to send address - 6 clock cycles for the access per word - 1 clock cycle to send a word of data 52 26

27 - What is the performance improvement of : A. Παρεμβαλλόμενη μνήμη με 2 μονάδες (2 ways interleaving) B. Παρεμβαλλόμενη μνήμη με 4 μονάδες (4 ways interleaving) C. Διπλάσιο πλάτος μνήμης και δίαυλου (Doubling the width of the memory and the bus?) 1) CPIbase = 2 + ( 1.2 * 0.15 *8) =3.44 2) Block size =2 words - 32-bit bus and Mem - CPI = 2 + (1.2 * 0.10* 2*8)= bit bus and Mem with Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.10*(1+6+2))= bit bus No Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.10*1*8))= ) Block size =4 words, - 32-bit bus and Mem - CPI = 2 + (1.2 * 0.05* 4*8)= bit bus and Mem with Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.05*(1+6+4))= bit bus No Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.05*2*8))=

28 Ενότητα 7(β) Εικονική Μνήμη 55 Virtual and Physical Memory Virtual: το τι βλέπει ο προγραμματιστής Physical: το RAM του συστήματος Δεν είναι απαραίτητο Virtual == Physical Πιο οικονομικό/πρακτικό Συνήθως Virtual > Physical Εικονική Μνήμη είναι ένα ιεραρχικό σύστημα μνήμης με τουλάχιστον δύο επίπεδα. Η διαχείρισή του γίνεται από το Λ.Σ. και ο προγραμματιστής έχει εντύπωση ότι χρησιμοποιεί ένα μεγάλο επίπεδο πεδίο διευθύνσεων. την Οι διευθύνσεις (Εικονικές) πρέπει να μεταφραστούν σε φυσικές διευθύνσεις πριν χρησιμοποιηθούν. Εικονική μνήμη διαιρεί τη φυσική μνήμη σε σελίδες και τα κατανέμει σε διάφορες διεργασίες. virtual και physical pages 56 28

29 Η εικονική μνήμη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. - Σελιδοποίηση: Μπλοκς σταθερού μήκους(pages:fix size blocks) - Τμηματοποίηση: Μεταβαλλόμενο μέγεθος μπλοκ (segments) Σελιδοποιημένη Εικονική Μνήμη: (Paged Virtual Memory:) - Σταθερό μήκος διευθύνσεων: αριθμός σελίδας και διεύθυνση. - Εσωτερικός Κατακερματισμός (Internal Fragmentation) - Σελιδοποίηση μετά από Αίτηση: Οι σελίδες προσκομίζονται μόνο όταν πραγματικά χρειαστεί μια σελίδα και όχι προκαταβολικά

30 Μέγεθος Σελίδας 2 12 = 4 KB Αριθμός Eικονικών Σελίδων= 2 20 (καθορίζετε από μέγεθος address) Κυρίως Κνήμη = 1GB, Αριθμός Φυσικών Σελίδων= Block (page) size 4-64 kbytes Hit time 100s clock cycles Miss penalty 100Κ-1Μ clock cycles (Access time) 80% penalty (Transfer time) 20% penalty Miss rate %-0.001% Main memory size 100s MB few GB 60 30

31 Cache και ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Το μέγεθος της διεύθυνσης του Επεξεργαστή προσδιορίζει το μέγεθος της Εικονικής μνήμης. Η αντικατάσταση ενός μπλοκ στις αποτυχίες του cache γίνεται από το υλικό. Η αντικατάσταση σελίδων στην εικονική μνήμη είναι η δουλειά του Λειτουργικού Συστήματος. Η δευτερεύουσα μνήμη χρησιμοποιείται και για το σύστημα αρχείων. 61 Q1: Που τοποθετείται ένα μπλοκ στην κύρια μνήμη Οπουδήποτε (Συσχετιστική μνήμη στην cache) (Anywhere, Fully-Associative in cache terminology) ορολογία του Q2: Πως βρίσκουμε εάν μία σελίδα βρίσκεται στην κύρια μνήμη Πίνακας Σελίδων (Page Table) Χρησιμοποιά σαν δείκτη το αριθμό τις σελίδας (Indexed by the page number) Περιέχει την αντιστοιχίας Εικονικών σε-φυσικές διευθύνσεις (Contains the physical address of the block) 62 31

32 Page size 2 12 =4kB Virtual space 2 32 =4GB Physical Space= 2 30 # of Entries in PT= Αποτυχία Σελίδας (Page Fault) Ο πίνακας σελίδων αντιστοιχεί την κάθε σελίδα - Σε μια σελίδα στην μνήμην ή - Σε μια σελίδα στην επόμενη βαθμίδα στην Ιεραρχία μνήμης 64 32

33 Translation Lookaside Buffer (TLB): μία μνήμη cache αφιερώνεται στη μετάφραση διεύθυνσης (a cache dedicated to address translation) To TLB περιέχει ένα υποσύνολο της αντιστοιχίας Εικονικών σε φυσικές διευθύνσεις page frame number, protection field, use bit, dirty bit 65 Q3: Ποια σελίδα πρέπει να αντικατασταθεί σε περίπτωση αποτυχίας στην Εικονική μνήμη (Which Block should be replaced on virtual memory miss (page fault)?) - Least Recently Used (LRU) - Ένα bit αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατά προσέγγιση ενός LRU (A reference bit can be used to approximate the LRU.) Q4: Τι γίνεται στην εγγραφή (What happens on write) - ΥΣΤΕΡΟΕΓΓΡΑΦΗ (WRITE BACK) 66 33

34 Mία εικονική διεύθυνση πρέπει πρώτα να περάσει από το ΤLB πριν καταλήξει στο CACHE (A virtual address must go through the TLB before it goes to the cache) Ο χρόνος επιτυχίας αυξάνεται (Cache Hit time is stretched) Λύσεις (Solutions): Ταυτόχρονη πρόσβαση στο cache και στο TLB (Access cache with page offset while accessing the TLB) Cache με εικονικές διευθύνσεις (Virtual Cache)

35 Προστασία Διεργασιών (Protecting Processes) Base Address Bound ή (Base + Address) Bound Οι διεργασίες των χρηστών δεν μπορούν να αλλάζουν τους κατάχωρητες προστασίας; (User process cannot change the Base and Bounds registers) Το Λ.Σ. μόνο μπορεί να τους αλλάξει όταν αλλάζει διεργασίες (context switch) 69 (5 μον.)ένα σύστημα μνήμης-cache έχει χρόνος προσπέλασης σε επιτυχία (hit time) της μνήμης-cache: 1 κύκλο. χρόνος προσπέλασης κυρίως μνήμης: 6κύκλοι ανά λέξη μέγεθος cache μπλοκ: 4 λέξεις Υπολογίστε το ποσοστό επιτυχίας για οποίο αυτό το σύστημα μνήμηςcache έχει τον ίδιο μέσο χρόνο πρόσβασης (break even point) με το ίδιο σύστημα χωρίς μνήμη-cache X= ποσοστό επιτυχίας 1*X + (1-X) 24 = 6 X+24-24X = 6 23X = 18 X = 18/23= 70 35

36 (5 μον.) εδομένου ενός συστήματος εικονικής μνήμης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 32-bit εικονικό πεδίο (32-bit virtual space) Μέγεθος σελίδας: 16KB (16 KB page) 2 bytes για κάθε καταχώριση σελίδας (2 bytes per pagetable entry) 256 MB Φυσική Μνήμη Υπολογίστε το μέγεθος του Πίνακα Σελίδων ( Page table) 16KB = 2 14 Αρίθμος Σελείδων = 2 32 / 2 14 = 2 17 Μέγεθος Πίνακα Σελίδων = 2 17 * 2 1 = (20 μονάδες) Ένα σύστημα μνήμης-cache έχει ποσοστό αποτυχίας: 8% (0.08 miss rate), χρόνος προσπέλασης σε επιτυχία (hit time) της μνήμης-cache: 1 κύκλος. Μέγεθος συγκροτήματος (block size): 8 λέξεις (8 words) Μέσος αριθμό προσβάσεων στη μνήμη ανά εντολή (average number of memory references per instruction): 1.2 CPI (χωρίς αποτυχίες στη μνήμη-cache)= 1.3 Υπολογίστε το CPI (με τις αποτυχίες στη μνήμης-cache) για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1.1. Μνήμη με χρόνο προσπέλασης 4 κύκλοι/λέξη 1.2. ιπλάσιο πλάτος μνήμης και δίαυλου 2 λέξεις ανά 4 κύκλους 1.3. Παρεμβαλλόμενη μνήμη (interleaved memory) με 8 μονάδες (memory banks) και χρόνος προσπέλασης με εύρος ζώνης 4 κύκλοι/λέξη ανά τμήμα 1.4. Παρεμβαλλόμενη μνήμη (interleaved memory) με 4 μονάδες (memory banks) και χρόνος προσπέλασης με εύρος ζώνης 4 κύκλοι/λέξη ανά τμήμα Παρεμβαλλόμενη μνήμη (interleaved memory) με 2 μονάδες (memory banks) και χρόνος προσπέλασης με εύρος ζώνης 4 κύκλοι/λέξη ανά τμήμα

37 1. (10 Μονάδες) Ένα σύστημα μνήμης-cache έχει 32-bit διευθύνσεις Μέγεθος συγκροτήματος (block size): 32 bytes Μέγεθος cache ( 4 Mb) Υπολογίστε τα ακόλουθα: a) Μέγεθος της Ετικέτας (Tag) b) Μέγεθος του είκτη (Index) c) Μέγεθος της Μετατόπισης (Offset) Για τις πιο κάτω οργάνωσεις Μνήμη άμεσης Χαρτογράφησης (Direct Mapping) Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με 2 καταχωρήσεις ανά υποδοχή (2 way set associative) Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με 4 καταχωρήσεις ανά υποδοχή (4 way set associative) (15 μονάδες) Έστω μια μηχανή φόρτωσης/αποθήκευσης (load/store) με το ακόλουθο μείγμα εντολών. Εντολή Συχνότητα Αριθμός κύκλων ALU ops 40% 1 loads 30% 2 Stores 10% 2 Branches 20% 2 25% από όλες τις Αριθμητικές/Λογικές εντολές χρησιμοποιούν έναν τελεσταίος (operand) που βρίσκεται την μνήμη και δεν ξαναχρησιμοποιείται στο πρόγραμμα. Θέλουμε να διερευνήσουμε την πρόσθεση μιας ALU εντολής καταχωρητή-μνήμης με 2 κύκλους μηχανής. H αλλαγή θα αυξήσει τον αριθμό των κύκλων των εντολών διακλάδωσης σε 3 αλλά δεν επηρεάζει το χρόνο του κύκλου μηχανής Υπολογίστε εάν αυτή η αλλαγή θα βελτιώσει την απόδοση ή όχι Υπολογίστε το ποσοστό των ALU εντολών που θα πρέπει να αντικατασταθούν με την νέα εντολή για να έχει η νέα μηχανή την ίδια απόδοση με την αρχική μηχανή. load R1, OneTimeOperand load R2, A add R3, R1,R2 load R2, A addi R3, R2,OneTimeOperand 74 37

38 Συχνότητα Νεα Συχνοτητα ALU ops 40% =30% 1 ALUm 2 40%*0.25=10% loads 30% Stores 10% Branches 20% CPUtime = IC* CPI* CCT CPUtime original = 0.4 * * * *2= 1.6 CPI New = (0.3 * * * * *3)/0.9= 1.8/0.9= 2 CPU Time new = IC*0.9 * CPINew= CPUtime = IC* CPI* CCT CPUtime-Orig = IC* 1.6* CCT CPInew= [ ( X) + ( X)2+ 0.1* * X*2]/0.9 CPInew= IC*.0.9 * CPI-without normlisation/0.9*cct= = IC* CPI-without normalization*cct= 1.6= ( X) + ( X)2+ 0.1* * X*2 1.6 = X = 0.4X X= ½ 76 38

39 1. (15 μον.) Έστω μια διασωληνωμένη μηχανή με πέντε τμήματα (five-deep pipeline) όπου το 6% των εντολών είναι άλματα (jump) και το 12% είναι διακλαδώσεις με συνθήκη (conditional branches). Οι κίνδυνοι διακλάδωσης των αλμάτων (jumps) δημιουργούν 1 κύκλο καθυστέρησης και των διακλαδώσεων με συνθήκη δημιουργούν 2 κύκλους καθυστέρησης Υπολογίστε την επιτάχυνση της διασωλήνωσης (pipeline speedup) εάν αγνοήσουμε όλους του κινδύνους (hazards) Υπολογίστε την επιτάχυνση της διασωλήνωσης (pipeline speedup) με τους κινδύνους διακλάδωσης (control hazards) Έστω ότι χρησιμοποιούμε διακλαδώσεις με καθυστέρηση (delayed branching). Το 60% των σχισμών καθυστέρησης (delayed slots) χρησιμοποιούνται επιτυχώς. Υπολογίστε την νέα επιτάχυνση της διασωλήνωσης (pipeline speedup). 1.1 S 5 =5 6% των εντολών είναι άλματα (jump) 1 Κυκλος Καθ. 12% είναι διακλαδώσεις με συνθήκη (conditional branches). 2 Κυκλοι Καθ. 1.2 S 5 = 5/CPI = 5 / ( * * 2) = 5/ 1.3=

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 7ο μάθημα: Κρυφές μνήμες (cache) - εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Σύστημα μνήμης! Η μνήμη είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy)

Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) Κεφάλαιο 7 Ιεραρχία Μνήμης (Memory Hierarchy) 1 Συστήματα Μνήμης Η οργάνωση του συστήματος μνήμης επηρεάζει τη λειτουργία και απόδοση ενός μικροεπεξεργαστή: Διαχείριση μνήμης και περιφερειακών (Ι/Ο) απότολειτουργικόσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 9ο μάθημα: Αρχιτεκτονική συστήματος μνήμης: Κρυφές μνήμες εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Σύστημα μνήμης Η μνήμη είναι σημαντικό κομμάτι ενός υπολογιστή Επηρεάζει κόστος, ταχύτητα, κατανάλωση

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (virtual memory)

Εικονική Μνήμη (virtual memory) Εικονική Μνήμη (virtual memory) Πολλά προγράμματα εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή Η συνολική μνήμη που απαιτείται είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος της RAM Αρχή τοπικότητας (η μνήμη χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή

i Στα σύγχρονα συστήματα η κύρια μνήμη δεν συνδέεται απευθείας με τον επεξεργαστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Τεχνολογίες Κύριας (και η ανάγκη για χρήση ιεραρχιών μνήμης) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης i Στα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης

Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 14 Εισαγωγή στην Ιεραρχία Μνήμης Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 H Μικρο-αρχιτεκτονική μας 4 1 0 PCSrc IF/ID Control ID/EX

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI)

Κύρια μνήμη. Μοντέλο λειτουργίας μνήμης. Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (ΙI) (κύρια και ) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα τυπικό υπολογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6-7: ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ (Cache)

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6-7: ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ (Cache) ΗΜΥ 312 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 6-7: ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ (Cache) Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucyaccy) [Προσαρµογή από Computer Architecture, Hennessy

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της

Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Ενότητα 2: Η κρυφή µνήµη και η λειτουργία της Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούµε εκτενέστερα στη λειτουργία και την οργάνωση της κρυφής µνήµης. Θα προσδιορίσουµε τις βασικές λειτουργίες που σχετίζονται µε

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ,

Άσκηση 1η. Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, Ασκήσεις Caches Άσκηση 1η Θεωρήστε ένα σύστημα μνήμης με μία cache: 4 way set associative μεγέθους 256ΚΒ, με cache line 8 λέξεων. Χαρακτηριστικά συστήματος μνήμης: μέγεθος της λέξης είναι 32 bits. 1 byte

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 11: Κρυφή Μνήμη Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ 8: ΕΙΚΟΝΙΚΗ (Virtual) ΜΝΗΜΗ

ΔΙΑΛΕΞΗ 8: ΕΙΚΟΝΙΚΗ (Virtual) ΜΝΗΜΗ 2/9/5 ΗΜΥ 32 -- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 8: ΕΙΚΟΝΙΚΗ (Virtual) ΜΝΗΜΗ Διδάσκουσα: ΜΑΡΙΑ Κ. ΜΙΧΑΗΛ Επίκουρη Καθηγήτρια, ΗΜΜΥ (mmichael@ucy.ac.cy) [Προσαρµογή από Computer Architecture,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης

Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης Μάθημα 8: Διαχείριση Μνήμης 8.1 Κύρια και δευτερεύουσα μνήμη Κάθε μονάδα ενός υπολογιστή που χρησιμεύει για τη μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση δεδομένων ανήκει στην μνήμη (memory) του υπολογιστή. Οι μνήμες

Διαβάστε περισσότερα

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή

Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή Μνήμη Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση. Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήμη (Virtual memory)

Εικονική Μνήμη (Virtual memory) ΗΥ 232 Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Διάλεξη 16 Εικονική Μνήμη (Virtual memory) Νίκος Μπέλλας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 1 Προβλήματα φυσικής μνήμης (1) Τι θα συμβεί εάν η μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 8: Διαχείριση Μνήμης. Φυσικές και Λογικές Διευθύνσεις Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 :

Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Αρχιτεκτονική-ΙI Ενότητα 4 : Μνήμες Ιωάννης Έλληνας Τμήμα Η/ΥΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός της Ιεραρχίας Μνήµης. Pedro Trancoso

Σχεδιασµός της Ιεραρχίας Μνήµης. Pedro Trancoso Σχεδιασµός της Ιεραρχίας Μνήµης Pedro Trancoso H&P Appendix C H&P Chapter 5 Μνήµη GIER Computer, Norway, ca. 1962 Micron, Automata Processor, 2014 2 1 Η Αρχή... Ideally one would desire an indefinitely

Διαβάστε περισσότερα

Επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης Αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης Χαμηλό μέσο κόστος ανά δυαδικό δ ψηφίο

Επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης Αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης Χαμηλό μέσο κόστος ανά δυαδικό δ ψηφίο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 51&52 5.1 5.2 Σύστημα μνήμης Αρχιτεκτονική Υπολογιστών,, Δημήτριος B. Νικολός, 2η η Έκδοση, Έκδοση Δ. Β. Νικολού,, 2012 Κύριος Σκοπός κατά τη Σχεδίαση του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ 1.1 ΑΣΚΗΣΗ i) Έστω ότι οι εντολές κινητής υποδιαστολής ευθύνονται για το 25% του χρόνου εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα µηχάνηµα. Προτείνεται να βελτιωθεί το υλικό που σχετίζεται µε αριθµούς κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ.

Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Πληροφορική Ι. Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών. Δρ. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Πληροφορική Ι Μάθημα 5 ο Οργάνωση Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος Υποσυστήματα αυτόνομου υπολογιστή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU)

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 4 : Ενδιάμεση Μνήμη (Cache Memory) Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory)

Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) ΗΥ-225: Οργάνωση Υπολογιστών Άνοιξη 2012 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σειρά Ασκήσεων 10: Εικονική Μνήμη (Virtual Memory) Παράδοση: Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 (βδ. 10.1) σε χαρτί, στο μάθημα Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

3. Η ιεραρχία της μνήμης

3. Η ιεραρχία της μνήμης Κεφάλαιο 3: Η ιεραρχία της μνήμης 44 3. Η ιεραρχία της μνήμης 3.1.1 Η τεχνολογία της ιεραρχημένης μνήμης Για τους προγραμματιστές θα ήταν επιθυμητό να γινόταν προπέλαση σε απεριόριστες ποσότητες μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Ενότητα 4. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Αναπαράσταση δεδοµένων. Αναπαράσταση πληροφορίας. υαδικοί αριθµοί. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Ενότητα 4 Εισαγωγή στην Πληροφορική Κεφάλαιο 4Α: Αναπαράσταση πληροφορίας Κεφάλαιο 4Β: Επεξεργαστές που χρησιµοποιούνται σε PCs Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ. (c) Αμπατζόγλου Γιάννης, Ηλεκτρονικός Μηχανικός, καθηγητής ΠΕ17 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ΜΝΗΜΕΣ Μνήμες (Memory) - Είναι ημιαγώγιμα κυκλώματα που μπορούν να αποθηκεύσουν ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία (bit). - Μια μνήμη αποθηκεύει λέξεις (σειρές από bit). - Σε κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωµάτων Χειµερινό Εξάµηνο 2007-2008 υναµικές Μνήµες -DRAM ΗΥ220 - Βασίλης Παπαευσταθίου 1 Βασικό Block Diagram Υποσυστηµάτων Μνήµης Word Line Address Decoder Memory cell 2

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ R3 I Καταχωρητές PC Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική και λογική μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών

- Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Μάθημα 4.5 Η Μνήμη - Εισαγωγή - Επίπεδα μνήμης - Ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης - Συσκευασίες μνήμης προσωπικών υπολογιστών Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς: Να αναφέρεις τα κυριότερα είδη μνήμης

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 9 Memory Basics

Chapter 9 Memory Basics Logic and Computer Design Fundamentals Chapter 9 Memory Basics Charles Kime & Thomas Kaminski 2004 Pearson Education, Inc. Terms of Use (Hyperlinks are active in View Show mode) Περίληψη Memory definitions

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) ..8 Κατανομή των αρχείων σε συσκευές Ακολουθείται κάποια λογική στην αποθήκευση των αρχείων:.αρχεία που χρησιμοποιούνται συχνά τοποθετούνται στους σκληρούς δίσκους που έχουν μεγάλη ταχύτητα πρόσβασης..αν

Διαβάστε περισσότερα

O επεξεργαστής: Η δίοδος δεδομένων (datapath) και η μονάδα ελέγχου (control)

O επεξεργαστής: Η δίοδος δεδομένων (datapath) και η μονάδα ελέγχου (control) O επεξεργαστής: Η δίοδος δεδομένων (datapath) και η μονάδα ελέγχου (control) 4 κατηγορίες εντολών: Σχεδίαση datapath Αριθμητικές-λογικές εντολές (add, sub, slt κλπ) R Type Εντολές αναφοράς στη μνήμη (lw,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 6ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: υλοποίηση με διοχέτευση

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 6ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: υλοποίηση με διοχέτευση ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 6ο μάθημα: Αρχιτεκτονική πυρήνα: υλοποίηση με διοχέτευση Αρης Ευθυμίου Απόδοση απλής υλοποίησης Υλοποίηση ενός κύκλου είναι πολύ αργή κάθε κύκλος είναι τόσο μεγάλος όσο χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρηµένα Θέµατα Αρχιτεκτονικής

Προχωρηµένα Θέµατα Αρχιτεκτονικής Προχωρηµένα Θέµατα Αρχιτεκτονικής Μάθηµα 2 ο : Instruction Set Principles and Examples Μάθηµα 2 ο Προχωρηµένα Θέµατα Αρχιτεκτονικής 1 Σχεδιασµός Συνόλου Εντολών Θέµατα που θα συζητηθούν ιαφορετικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9 : Ιδεατή Μνήμη 1/2 Δημήτριος Λιαροκάπης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1

.Λιούπης. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Ηµιαγωγικές µνήµες.λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά - Ηµιαγωγικές Μνήµες 1 Τυπική εσωτερική οργάνωση µνήµης γραµµές λέξης wordlines () κύκλωµα προφόρτισης (pre-charge circuit) γραµµές ψηφίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 8: Απόδοση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Μηχανισμοί Συστημάτων Μνήμης. Κατανάλωση Ενέργειας CPU. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Εργαλείο προσοµοίωσης µνήµης ΧΜSIM Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Λιώρης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης II

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης II ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης II Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις:

Τεχνολογία μνημών Ημιαγωγικές μνήμες Μνήμες που προσπελαύνονται με διευθύνσεις: Σύστημα μνήμης Ο κύριος σκοπός στο σχεδιασμό ενός συστήματος μνήμης είναι να προσφέρουμε επαρκή χωρητικότητα αποθήκευσης διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο μέσης απόδοσης και επίσης χαμηλό μέσο κόστος ανά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2

ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 ΠΛΕ- 074 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2 10ο μάθημα: Ορια παραλληλίας επιπέδου εντολής και πολυνηματικοί επεξεργαστές Αρης Ευθυμίου Πηγές διαφανειών: συνοδευτικές διαφάνειες αγγλικης εκδοσης του βιβλιου Ορια

Διαβάστε περισσότερα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ. «Φέτα» ημιαγωγών (wafer) από τη διαδικασία παραγωγής ΚΜΕ Το ολοκληρωμένο κύκλωμα μιας ΚΜΕ Η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit -CPU) ή απλούστερα επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός προγράμματος υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση

Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση Επιμέλεια: Γεώργιος Θεοδωρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ανδρέας Εμερετλής, Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης I Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 10: Ιεραρχία Μνήμης. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων ΗΥ220 Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Στατικές Μνήμες - SRAM 1 Περίληψη Μνήμη είναι μια συλλογή από κελιά αποθήκευσης μαζί με κατάλληλα κυκλώματα για είσοδο και έξοδο από και

Διαβάστε περισσότερα

Το υλικό του υπολογιστή

Το υλικό του υπολογιστή Το υλικό του υπολογιστή Ερωτήσεις 1. Τι αντιλαμβάνεστε με τον όρο υλικό; Το υλικό(hardware) αποτελείται από το σύνολο των ηλεκτρονικών τμημάτων που συνθέτουν το υπολογιστικό σύστημα, δηλαδή από τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) Τμήματα ΚΜΕ (CPU) Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα. Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ B.2.M3 Κύρια και Βοηθητική Μνήμη Τι θα μάθουμε σήμερα: Να αναφέρουμε τα είδη κύριας μνήμης και να τα συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά τους Να περιγράφουμε τον ρόλο του κάθε είδους της

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών Συστήματα Μικροϋπολογιστών Συστήματα Μνημών Υπεύθυνος Μαθήματος: K. ΠΕΚΜΕΣΤΖΗ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) Λειτουργικά Συστήματα Ι Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) 1 «Δίψα» για Μνήμη! ~1990: ένας desktop υπολογιστής είχε περίπου 1MB memory. Τα 4MB ήταν πολυτέλεια! Σήμερα: ένα laptop, ακόμα κι ένα κινητό(!)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU)

Κεφάλαιο 5. Στόχοι Κεφαλάιου. Η αρχιτεκτονική von Neumann. Nell Dale John Lewis. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ/CPU) Στόχοι Κεφαλάιου Κεφάλαιο 5 οµή Η/Υ Nell Dale John Lewis Περιγραφή των συστατικών και της λειτουργίας τους µιας µηχανής von Neumann Περιγραφή τού κύκλου "φέρε-αποκωδικοποίησεεκτέλεσε" µιας µηχανής von

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 6: Διαχείριση Μνήμης Ι Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ

Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Επεξεργαστών Ψ.Ε.Σ Βιβλιογραφία Ενότητας Kehtarnavaz [2005]: Chapter 3 Kuo [2005]: Chapters 1 & 4-5 Lapsley [2002]: Chapter 4 Hayes [2000]: Κεφάλαιo 8

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Κεφάλαιο 3 Το υλικό του υπολογιστή Εισαγωγή Τµήµατα του Η/Υ καιοργάνωση Μονάδα Κεντρικής Μνήµης Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) Μονάδα Εισόδου Εξόδου ίαυλοι Επικοινωνίας Εναλλακτικές αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Εικονική Μνήµη. Κεφάλαιο 8. Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Εικονική Μνήµη Κεφάλαιο 8 Υλικό και δοµές ελέγχου Οι αναφορές στην µνήµη υπολογίζονται δυναµικά κατά την εκτέλεση Ηδιεργασίαχωρίζεταισετµήµατα τα οποία δεν απαιτείται να καταλαµβάνουν συνεχόµενες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή

Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ. Εισαγωγή Εισαγωγή Εργαστήριο 3 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουµε την εσωτερική δοµή και αρχιτεκτονική της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας, να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός

ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός Καθ. Π Ευριπίδου Βοηθός: Πέτρος Παναγή 1 Τι θα μάθετε σε αυτό το μάθημα: Πώς HLL προγράμματα μεταφράζονται σε γλώσσα μηχανής και πώς το υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Εισαγωγή Εργαστήριο ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ Σκοπός του εργαστηρίου είναι να κατανοήσουµε τους τρόπους προσπέλασης της µνήµης (µέθοδοι διευθυνσιοδότησης) σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Η Μνήµη 1 Ψηφιακή Λογική 4

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πολυεπεξεργαστές

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πολυεπεξεργαστές Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Πολυεπεξεργαστές Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Εισαγωγή σε παράλληλα συστήματα Ταξινόμιση κατά Flynn Μέθοδοι επικοινωνίας: shared memory, message passing Δίκτυα διασύνδεσης!

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Κεφάλαιο 3ο: Διαχείριση Μνήμης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι. Κεφάλαιο 3ο: Διαχείριση Μνήμης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι Κεφάλαιο 3ο: Διαχείριση Μνήμης 1 4.1 Απλή Διαχείριση O Διαχειριστής Μνήμης (ΔΜ) (memory manager) πρέπει να: ξέρει ποια διαμερίσματα της ΚΜ είναι κατειλλημένα μπορεί ν' αναθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισµός εδοµένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράµµατος 2.4 Αριθµητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία µε άλλες συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικές Κατευθύνσεις

Μελλοντικές Κατευθύνσεις Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μελλοντικές Κατευθύνσεις.Λιούπης Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μελλοντικές Κατευθύνσεις 1 Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Μελλοντικές Κατευθύνσεις 2 Σύγχρονα Τρανζίστορ Αύξηση της απόδοσης Μίγµα silicon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 6: Διασωλήνωση Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών http://arch.icte.uowm.gr/mdasyg

Διαβάστε περισσότερα