ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός. Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός. Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης"

Transcript

1 ΕΠΛ221: Οργάνωση Υπολογιστών και Συμβολικός Προγραμματισμός Ενότητα 7 Ιεραρχία Μνήμης 1 Οργάνωση Συστήματος Μνήμης Μια από τις κυριότερες λειτουργίες ενός υπολογιστικού συστήματος είναι η αποθήκευση και η ανάκληση πληροφοριών από τις μονάδες μνήμης. Μνήμη (memory) οποιαδήποτε συσκευή που έχει την ιδιότητα να αποθηκεύει πληροφορίες. Ένα υπολογιστικό σύστημα συνήθως διαθέτει πολλούς τύπους μνήμης Registers, buffers, caches, main memory, secondary memory (disk or Flash) 2 1

2 Η μνήμη που είναι απευθείας προσπελάσιμη από την ΚΜΕ ονομάζεται Κύρια Μνήμη (Main Memory) : περιέχει προγράμματα και δεδομένα. Bοηθητική ήδευτερεύουσα ή περιφερειακή μνήμη Aποθήκευση πληροφοριών, οι οποίες δεν είναι άμεσα απαραίτητες στην ΚΜΕ, Σκληροί δίσκοι (Hard Disk), Μνημη Flash (memory Sticks), μαγνητικές ταινίες (Tapes) 3 Σύστημα μνήμης (memory system) συσκευές μνήμης, αλγόριθμοι διαχείρισης και ελέγχου των αποθηκευμένων πληροφοριών. Κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος μνήμης πρέπει γενικά να επιδιώκεται: η μεγιστοποίηση της μέσης ταχύτητας μεταφοράς πληροφοριών από/προς τη μνήμη, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών μεταφοράς πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων μονάδων μνήμης, έτσι ώστε να απλοποιείται το έργο των προγραμματιστών (χρηστών) του υπολογιστή, και η παροχή μηχανισμών για την προστασία των αποθηκευμένων πληροφοριών από ανεπίτρεπτες ενέργειες καθώς και σφάλματα των προγραμματιστών. 4 2

3 Τοπικότητα Αναφοράς/Χρήσης (Locality of Reference) Προγράμματα τείνουν να χρησιμοποιούν δεδομένα και εντολές που χρησιμοποίησαν πρόσφατα. Κανόνας του 90/10 (90/10 Rule): Ένα πρόγραμμα ξοδεύει 90% του χρόνου εκτέλεσης σε μόνο 10% του κώδικα (a program spends 90% of its execution time in only 10% of the code.) Χρονική Τοπικότητα Αναφοράς: (Temporal Locality): Αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα τείνουν να χρησιμοποιηθούν ξανά στο εγγύς μέλλον Χωρική Τοπικότητα Αναφοράς (Spatial locality): Αντικείμενα που έχουν γειτονικές διευθύνσεις στον χώρο τείνουν να χρησιμοποιούνται και γειτονικά στον χρόνο. 5 Ιεραρχία Μνήμης [Memory Hierarchy] Η Ιεραρχική μνήμη είναι ένα φυσικό επακόλουθο της Τοπικότητας Τεχνολογία Υπολογιστών: Μικρότερα κυκλώματα υλικού είναι πιο γρήγορα Η Ιεραρχική μνήμη οργανώνεται σε διάφορα επίπεδα: Το ψηλότερο επίπεδο είναι το πιο μικρό και το πιο γρήγορο και το πιο ακριβό ανά byte Το κάθε επίπεδο της ιεραρχίας μνήμη είναι υποσύνολο του επίπεδου που βρίσκεται χαμηλότερα στην ιεραρχία (περίπου) Στόχος είναι να επιτύχουμε υψηλή ταχύτητα προσπέλασης (παρόμοια με αυτή του υψηλότερου επιπέδου της μνήμης) με χαμηλό κόστος ανά bit (παρόμοια με αυτή του χαμηλότερου επίπεδου μνήμης) 6 3

4 Current Speed CPU Size Cost ($/bit) Technology Fastest Memory Smallest Highest SRAM Memory DRAM Slowest Memory Biggest Lowest Magnetic Disk 7 CPU + Registers Cache Main Memory Secondary Memory Tape, CD-ROM etc 8 4

5 Η Ιεραρχία μνήμης έχει πολλά επίπεδα αλλά η διαχείρισης γίνεται πάντα μεταξύ δυο επιπέδων. CPU Bl oc k s Pa ge s Επιτυχία (Hit) είναι μια πρόσβαση στη μνήμη που ικανοποιείται από το ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας 9 Ποσοστό Επιτυχίας (Hit Rate): είναι το κλάσμα όλων των αναφορών που μπορούν να ικανοποιηθούν από το ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας Χρόνος Επιτυχίας (Hit time): Ο χρόνος προσπέλασης στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου που χρειάζεται για τον έλεγχο εάν έχουμε επιτυχία ή αποτυχία. Κόστος Αποτυχίας (Miss Penalty): Χρόνος για να αντικαταστήσουμε ένα μπλοκ στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας με το αντίστοιχο μπλοκ από το χαμηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας και να μεταφέρουμε το μπλοκ στην ΚΜΕ. 10 5

6 Χρόνος Πρόσβασης (Access time): Χρόνος μεταφοράς της πρώτης λέξης. Xρόνος Μεταφοράς (Transfer time): Χρόνος μεταφοράς του υπόλοιπου μπλοκ. Μέσος Χρόνος Πρόσβασης Μνήμης (Average memory access time) = Hit time + Miss ratio x Miss Penalty = Hit time + (1-Hit ratio) x Miss Penalty 11 Επιπτώσεις Ιεραρχίας Μνήμης στο σχεδιασμό της ΚΜΕ Η ΚΜΕ πρέπει να μπορεί να χειρίζεται αναφορές μνήμης με μεταβαλλόμενο χρόνο πρόσβασης. -Κόστος Αποτυχίας (Miss Penalty) - Της τάξης τον 10 v κύκλων > Η ΚΜΕαδρανεί. Της τάξης των χιλιάδων κύκλων. > Η ΚΜΕ διακόπτεται και εξυπηρετεί κάποια άλλη διεργασία Η ΚΜΕ πρέπει να έχει ένα μηχανισμό για να μπορεί να ελέγχει εάν είναι επιτυχία. Ο επεξεργαστής πρέπει να έχει ένα μηχανισμό για τη μεταφορά μπλοκ ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα μνήμης 12 6

7 Κρυφή Μνήμη ( CACHES $) Το Cache είναι το επίπεδο(α) της ιεραρχίας που βρίσκεται μεταξύ της ΚΜΕ και της κυρίως μνήμης. Μοντέρνοι επεξεργαστές πολλαπλά επίπεδα caches Eνα cache περιέχει ένα ή περισσότερα blocks Για ένα cache η μνήμη είναι μοιρασμένη σε block, πχ 2 32 Βytes memory Cache 64Β block, 2 26 blocks, Block address upper 26 bits, offset 6 bits Cache 128B/block,. 13 Λειτουργία Ιεραρχίας Μνήμης Q1: Τοποθέτηση των Μπλοκ (Block placement): Που τοποθετείται ένα μπλοκ στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας? Q2: Αναγνώριση των Μπλοκ (Block Identification) Μέθοδος ελέγχου κατά πόσο ένα μπλοκ βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας? Q3: Αντικατάσταση των Μπλοκ (Block replacement): Ποιο μπλοκ επιλέγεται για αντικατάσταση σε αποτυχία? Q4: Πολιτική Εγγραφής (Write Strategy): Πως γίνονται οι εγγραφές? 14 7

8 Q1: Που τοποθετείται ένα μπλοκ στο cache (Where can a block be placed in a cache) X 4 X 4 X 1 X 1 X n 2 X n 2 X n 1 X n 1 X 2 X 2 X n X 3 X 3 a. Before the reference to X n b. After the reference to X n Είναι το Xn μεσα στο $; Εάν ναι που; 15 Μνήμη άμεσης Χαρτογράφησης (Direct Mapping) Κάθε μπλοκ μπορεί να τοποθετηθεί μονό σε μια υποδοχή στο cache Αριθμός μπλοκ MOD αριθμός των υποδοχών. (Block-frame address) modulo (Number of blocks in cache) Εξαλείφει το πρόβλημα της αναζήτησης. Πολλά μπλοκ αντιστοιχούν στην ιδία υποδοχή (conflicts) Δημιουργείται πρόβλημα εάν πολλά blocks που χρησιμοποιούνται τυγχάνει να αντιστοιχούν στην ίδια υποδοχή. 16 8

9 Direct Mapping 17 Συσχετιστική Μνήμη (Fully Associative): Κάθε μπλοκ μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε υποδοχή. Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με n καταχωρήσεις ανά υποδοχή (n-way set associative): Ένα μπλοκ πρώτα χαρτογραφείται σε ένα σύνολο από υποδοχές και μετά τοποθετείται σε οποιαδήποτε υποδοχή μέσα στο σύνολο. Αριθμός μπλοκ ΜΟD αριθμός των Συνόλων. (Block-frame address) modulo (Number of SETS in cache) 18 9

10 Η τοποθέτηση του μπλοκ με διεύθυνση 12 σε cache με 8 μπλοκς 19 Q2: Πως ελέγχουμε κατά πόσο ένα μπλοκ βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο της Ιεραρχίας. Για direct cache και set-associative η διεύθυνση χωρίζετε σε 3 τμήματα. Tag (ετικέτα) Index (δείκτης) Block Offset 20 10

11 direct mapping cache with 4 word (16 bytes) blocks Τα δεδομένα 2 12 x 2 4 Β = 64ΚΒ 21 4-way set associative cache 4 comparators and a 4x1 Mux Τα δεδομένα 2 8 x 2 2 x 2 2 Β = 4ΚΒ 22 11

12 Παράδειγμα: Alpha Data Cache 23 WORD BLOCK SET 24 12

13 References (διευθύνσεις bytes) Yποθέστε 8 entry direct-mapped $ με κάθε block να περιέχει ένα byte Που θα κοιτάξουμε για το κάθε block (Tι είναι το Tag/Index); Ποσα hits/misses;

14 Q3: Ποιο μπλοκ αντικαθιστάται στην περίπτωση αποτυχίας. Μνήμη άμεσης Χαρτογράφησης (Direct mapping): Καμιά επιλογή. Συσχετιστική Μνήμη και Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με Ν καταχωρήσεις (Fully associative and set associative): Τυχαία ή ψευδοτυχαία. Random (or pseudorandom) Least-Recently-Used (LRU): The block replaced is the one that has been unused for the longest time. FIFO (First-In-First-Out) 27 Q4: Ποια είναι η πολιτική εγγραφής (What happens on write?) Οι αναγνώσεις είναι η μεγάλη πλειοψηφία των προσβάσεων στη μνήμη. (Reads dominate cache access) - 10% από όλες τις αναφορές μνήμης είναι εγγραφές. Βελτιώνουμε την πιο συχνή περίπτωση (Make common case fast (Amdahl's Law)) Η ανάγνωση ενός μπλοκ μπορεί να αρχίσει παράλληλα με την αναζήτηση της κρυφής μνήμης. Η ανάγνωση ενός μπλοκ μπορεί να αρχίσει μόλις γίνει γνωστή η διεύθυνση της υποδοχής του μπλοκ. Στην περίπτωση Επιτυχίας η λέξη διαβιβάζεται στην ΚΜΕ Στην περίπτωση αποτυχίας δεν υπάρχει ούτε πλεονέκτημα ούτε μειονέκτημα

15 Οι εγγραφές δεν ξεκινούν μέχρι να ελεγχθεί η ετικέτα για επιτυχία. Οι εγγραφές παίρνουν περισσότερο χρόνο από τις αναγνώσεις Υπάρχουν δυο επιλογές για τις εγγραφές (Two options for writes): - Διεγράφη (Write through (WT)) - Υστεροεγραφή (Write Back (WB)) 29 Υστεροεγραφή (Write Back) Η μνήμη δεν ενημερώνεται όποτε αλλάζει το cache. Η μνήμη ενημερώνεται μόνο όταν η καταχώρηση αφαιρείται από το cache για να επιτρέψει σε κάποια άλλη καταχώριση να καταλάβει την υποδοχή της. Απαιτείται ένα bit (dirty-bit) σε κάθε μπλοκ που να ενημερώνει αν έχει αλλάξει η καταχώρηση του cache αφού φορτώθηκε. Οι έγγραφες γίνονται με την ταχύτητα του cache. Οι καταχωρήσεις στο cache και στη Μνήμη δεν είναι συναφείς

16 Διεγγραφή (Write Through): Όταν μια λέξη γράφεται στο cache, γράφεται αυτόματα και στη μνήμη. Οι καταχωρήσεις στο cache και στη Μνήμη είναι συναφείς. Οι έγγραφες γίνονται με την ταχύτητα της μνήμης. Η χρήση write-buffer επιτρέπει στην KME να συνεχίσει τη επεξεργασία κατά τη διάρκεια της εγγραφής στη μνήμη. Η διεγγραφή προφανώς προκαλεί μεγαλύτερη κυκλοφορία στο δίαυλο από την υστεροεγγραφή. Η υστεροεγγραφή έχει το πρόβλημα της Συνάφειας cache και Μνήμης. 31 Αποτυχία σε Εγγραφές (Write Miss) Υπάρχουν δυο Επιλογές - Write Allocate (Fetch on write) - No write allocate (write around) Και οι δυο στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με τις δυο στρατηγικές εγγραφής. Η πρακτική είναι: -Υστεροεγγραφή (write-back) να συνδυάσετε με writeallocate και -Διεγγραφή (write-through) με no-write-allocate

17 Απόδοση του Cache (Cache Performance) Παράδειγμα: VAX 780 Miss penalty = 6 clock cycles CPIexec = 8.5 Miss rate = 10% 3.0 references/instruction Παράδειγμα 2 Miss Penalty = 10. CPI = 1.5 Miss rate 10 % 1.4 references/instruction 33 CPUtime ( CPUexecution clock cycles Memory stall clock cycles) CCT Memory stall CC Read stall cycles Read miss cycles Read stall Cycles Reads Read miss rate Read miss Penalty Program Write stall Cycles Write Write miss rate Write miss Penalty write buffer stalls Program 34 17

18 Τα Write-buffer-stalls μπορούμε να τα αγνοήσουμε εάν: Το Write-buffer έχει ένα λογικό μέγεθος: 4-8? ή περισσότερες λέξεις Η μνήμη μπορεί να ικανοποίηση έγραφες σε ρυθμό αρκετά πιο ψηλό από την συχνότητα εγγραφών στο πρόγραμμα. Στα Write-Back cache τα read και write miss penalties είναι τα ίδια Memory stall clock cycles Instructions Misses Miss Penalty Program Instruction 35 Πήγες Αποτυχίας Cache Υποχρεωτικές (Compulsory): Πρώτη αναφορά σε ένα μπλοκ (το οποίο ΔΕΝ ήταν ποτέ στο cache). Χωρητικότητας (Capacity): Cache misses που προκαλούνται λόγω του ότι το Cache ΔΕΝ δύναται να περιέχει όλα τα blocks που χρειάζονται για την εκτέλεση ενός προγράμματος. Συγκρούσεις (Collision): Cache misses που προκαλούνται λόγω του ότι σε set associative ή direct-mapped caches πολλαπλά blocks συναγωνίζονται για το ίδιο set. Αυξάνοντας τη χωρητικότητα του cache μειώνονται οι αποτυχίες λόγω συγκρούσεων και οι αποτυχίες λόγω χωρητικότητας

19 Μέθοδοι Βελτίωσης Επίδοσης CACHE Αυξάνοντας το μέγεθος του συνόλου της Συσχετιστικής Μνήμης Συνόλου μειώνει τις αποτυχίες από Συγκρούσεις. Η πλήρως Συσχετιστική Μνήμη εξαλείφει της αποτυχίες από Συγκρούσεις. Η υλοποίηση τους σε υλικό είναι αδύνατη Μπορεί να αυξήσει τον χρόνο πρόσβασης και να μειώσει την απόδοση του συστήματος. Μεγαλώνοντας τα Μπλόκς μειώνουμε τις υποχρεωτικές αποτυχίες. - Είναι πιθανό να αυξήσει αποτυχίες από Συγκρούσεις. 37 Cache Εντολών, Cache Δεδομένων και Ενοποιημένο Cache Ξεχωριστά Cache χρησιμοποιούν διαφορετικές θύρες για εντολές και δεδομένα Αυξάνεται το εύρος ζώνης. Βελτιστοποιούμε κάθε cache ξεχωριστά Διαφορετικές χωρητικότητες, μέγεθος μπλοκ και βαθμός συσχετισμού. Εξαλείφουν τις Συγκρούσεις μεταξύ μπλοκ δεδομένων και μπλοκ εντολών Cache-Εντολών έχουν μικρότερο ποσοστό αποτυχίας από τα Cache-δεδομένων

20 Κύρια Μνήμη (Main Memory) Η μνήμη που είναι απευθείας προσπελάσιμη από την ΚΜΕ ονομάζεται κύρια μνήμη και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προς εκτέλεση προγραμμάτων και των αντίστοιχων δεδομένων Μέτρα Απόδοσης (Performance Measures: 1. Καθυστέρηση Προσπέλασης (Latency) 2. Εύρος Ζώνης (Bandwidth) Χρόνος προσπέλασης (access time) Ο χρόνος που απαιτείται για την ανάκτηση ενός συγκεκριμένου τμήματος δεδομένων από μια θέση αποθήκευσης. Ισοδυναμεί με το χρόνο που μεσολαβεί από τότε που καλούνται τα δεδομένα από τη μνήμη μέχρι τότε που είναι έτοιμα για χρήση. 39 Κυρία Μνήμη Χρόνος κύκλου μνήμης (Memory Cycle Time): Ελάχιστος χρόνος μεταξύ δυο διαδοχικών προσβάσεων στην μνήμη. Δυναμική RAM (DRAMs) έχει line multiplexing RAS (Row-Access strobe) CAS (Column-Access strobe) Η Δυναμική RAM χρειάζεται περιοδικό φρεσκάρισμα Το κόστος του φρεσκαρίσματος είναι συνήθως το κόστος μιας προσβάσεως στην μνήμη (RAS και CAS) Όταν χρησιμοποιούμε DRAMs τα δεδομένα πρέπει να ξαναγράφονται μετά από κάθε ανάγνωση (κύκλος μνήμης) 40 20

21 DRAM CELL - Write: 1. Drive bit line 2. Select row - Read: 1. Precharge bit line to Vdd 2. Select row 3. Cell and bit line share charges bit Very small voltage changes on the bit line 4. Sense (fancy sense amp) Can detect changes of ~1 million electrons 5. Write: restore the value - Refresh: 1. Just do a dummy read to every cell. row select 41 DRAM Architecture Col. 1 bit lines Col. word lines 2 M Row 1 N+M N M Row Address Decoder Column Decoder & Sense Amplifiers Row 2 N Memory cell (one bit) Data D Bits stored in 2-dimensional arrays on chip Modern chips have around 4 logical banks on each chip each logical bank physically implemented as many smaller arrays 42 21

22 Στατική RAM (Static RAM (SRAM)) Δεν υπάρχει line multiplexing Δεν χρειάζονται φρεσκάρισμα (No need for refreshing) - Χρόνος προσπέλασης = Χρόνο κύκλου Μνήμης Μνήμες κατασκευασμένες με τι ίδια τεχνολογία (Memories designed with comparable technologies) DRAM's Capacity = 16 times the SRAM capacity SRAM's cycle time = 8-10 times faster tan DRAM's cycle time Main Memory: DRAMs Cache: SRAMs word (row select) 6-Transistor SRAM Cell word 0 1 bit bit -Write: 1. Drive bit lines (bit=1, bit=0) 2. Select row -Read: 1. Precharge bit and bit to Vdd 2. Select row 3. Cell pulls one line low bit bit 4. Sense amp on column detects difference between bit and bit 44 22

23 SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3 and DDR4 SDRAM is designed to synchronize itself with the timing of the CPU. This enables the memory controller to know the exact clock cycle when the requested data will be ready, so the CPU no longer has to wait between memory accesses. For example, PC66 SDRAM runs at 66 MT/s, PC100 SDRAM runs at 100 MT/s, PC133 SDRAM runs at 133 MT/s, and so on. DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM): The next generation of SDRAM is DDR, which achieves greater bandwidth than the preceding single data rate SDRAM by transferring data on the rising and falling edges of the clock signal (double pumped). 45 SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3 and DDR4 DR3 SDRAM(Double Data Rate Three SDRAM): DDR3 memory reduces 40% power consumption compared to current DDR2 modules, allowing for lower operating currents and voltages DDR4 SDRAM provides the lower operating voltage (1.2V) and higher transfer rate. The transfer rate of DDR4 is 2133~3200 MT/s. DDR4 adds four new Bank Groups technology. Each bank group has the feature of singlehanded operation. DDR4 can process 4 data within a clock cycle, so DDR4's efficiency is better than DDR3 obviously

24 Οργάνωση Μνήμης (Memory Organizations) Μονολεκτική Οργάνωση Μνήμης Πλατιά Οργάνωση Μνήμης Παρεμβαλλόμενη Οργάνωση Μνήμης (Interleaved memory organization) 47 Τι χρειάζεται 1 κύκλο για την μεταγωγή της διεύθυνση (1 clock cycle to send address) 6 κύκλους για την πρόσβαση ανά λέξη (6 clock cycles for the access per word) 1 κύκλο για την μεταγωγή μια λέξης (1 clock cycle to send a word of data) Μέγεθος του Cache μπλοκ = 4 λέξεις (Cache Block = 4 words) 48 24

25 Ι. Μονολεκτική Οργάνωση Μνήμης (One word wide memory) Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = 32 κύκλους (clock cycles) Εύρος Ζώνης (Memory bandwidth) = 1/2 byte/cycle ΙΙ. Πλατιά Οργάνωση Μνήμης (Wider main Memory) Πλάτος μνήμης= 2 λεξεις (Double Width): Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = 16 clock cycles, Εύρος Ζώνης (Bandwidth) = 1 byte/cycle Πλάτος μνήμης= 4 λεξεις (Quadruple width): Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = 8 clock cycles Εύρος Ζώνης (Bandwidth) = 2 bytes/cycle 49 Μειονεκτήματα (Drawbacks): Πλατύς Δίαυλος (Wider Bus): ένα πολυπλέκτη τοποθετείτε μεταξύ του Cache και του CPU. Ο πολυπλέκτης μπορεί να είναι στο κρίσιμο μονόπατι Εάν το cache είναι γρηγορότερο από τον δίαυλο τότε ο MUX μπορεί να τοποθετηθεί μεταξύ του cache και του δίαυλου Η μνήμη αναβαθμίζεται ανά 2 ή

26 ΙΙΙ. Παρεμβαλλόμενη Οργάνωση Μνήμης (Interleaved memory) Ένα σύστημα μνήμης όπου διαδοχικές λέξεις βρίσκονται σε διαφορετικές μονάδες. Πολλαπλές ανάγνωσης ή έγγραφες μπορούν να πραγματοποιηθούν. Οι Μονάδες έχουν πλάτος μια λέξη. 4 Μονάδες και cache μπλοκ 4 λέξεων. Κόστος Αποτυχίας (Miss penalty) = *1 = 11. Εύρος Ζώνης (Bandwidth) = 1.5 bytes/cycle 51 Παράδειγμα (Example) 1) Block size = 1 word, memory Bus width = 1 word Miss rate = 15 % Memory accesses per instruction = 1.2 Cache miss penalty = 8 cycles CPI ( without cache misses) = 2 2) Block size = 2 Miss rate = 10% 3) Block size = 4 Miss rate = 5% - 1 clock cycle to send address - 6 clock cycles for the access per word - 1 clock cycle to send a word of data 52 26

27 - What is the performance improvement of : A. Παρεμβαλλόμενη μνήμη με 2 μονάδες (2 ways interleaving) B. Παρεμβαλλόμενη μνήμη με 4 μονάδες (4 ways interleaving) C. Διπλάσιο πλάτος μνήμης και δίαυλου (Doubling the width of the memory and the bus?) 1) CPIbase = 2 + ( 1.2 * 0.15 *8) =3.44 2) Block size =2 words - 32-bit bus and Mem - CPI = 2 + (1.2 * 0.10* 2*8)= bit bus and Mem with Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.10*(1+6+2))= bit bus No Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.10*1*8))= ) Block size =4 words, - 32-bit bus and Mem - CPI = 2 + (1.2 * 0.05* 4*8)= bit bus and Mem with Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.05*(1+6+4))= bit bus No Interleaving - CPI = 2 + (1.2 * 0.05*2*8))=

28 Ενότητα 7(β) Εικονική Μνήμη 55 Virtual and Physical Memory Virtual: το τι βλέπει ο προγραμματιστής Physical: το RAM του συστήματος Δεν είναι απαραίτητο Virtual == Physical Πιο οικονομικό/πρακτικό Συνήθως Virtual > Physical Εικονική Μνήμη είναι ένα ιεραρχικό σύστημα μνήμης με τουλάχιστον δύο επίπεδα. Η διαχείρισή του γίνεται από το Λ.Σ. και ο προγραμματιστής έχει εντύπωση ότι χρησιμοποιεί ένα μεγάλο επίπεδο πεδίο διευθύνσεων. την Οι διευθύνσεις (Εικονικές) πρέπει να μεταφραστούν σε φυσικές διευθύνσεις πριν χρησιμοποιηθούν. Εικονική μνήμη διαιρεί τη φυσική μνήμη σε σελίδες και τα κατανέμει σε διάφορες διεργασίες. virtual και physical pages 56 28

29 Η εικονική μνήμη χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. - Σελιδοποίηση: Μπλοκς σταθερού μήκους(pages:fix size blocks) - Τμηματοποίηση: Μεταβαλλόμενο μέγεθος μπλοκ (segments) Σελιδοποιημένη Εικονική Μνήμη: (Paged Virtual Memory:) - Σταθερό μήκος διευθύνσεων: αριθμός σελίδας και διεύθυνση. - Εσωτερικός Κατακερματισμός (Internal Fragmentation) - Σελιδοποίηση μετά από Αίτηση: Οι σελίδες προσκομίζονται μόνο όταν πραγματικά χρειαστεί μια σελίδα και όχι προκαταβολικά

30 Μέγεθος Σελίδας 2 12 = 4 KB Αριθμός Eικονικών Σελίδων= 2 20 (καθορίζετε από μέγεθος address) Κυρίως Κνήμη = 1GB, Αριθμός Φυσικών Σελίδων= Block (page) size 4-64 kbytes Hit time 100s clock cycles Miss penalty 100Κ-1Μ clock cycles (Access time) 80% penalty (Transfer time) 20% penalty Miss rate %-0.001% Main memory size 100s MB few GB 60 30

31 Cache και ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ Το μέγεθος της διεύθυνσης του Επεξεργαστή προσδιορίζει το μέγεθος της Εικονικής μνήμης. Η αντικατάσταση ενός μπλοκ στις αποτυχίες του cache γίνεται από το υλικό. Η αντικατάσταση σελίδων στην εικονική μνήμη είναι η δουλειά του Λειτουργικού Συστήματος. Η δευτερεύουσα μνήμη χρησιμοποιείται και για το σύστημα αρχείων. 61 Q1: Που τοποθετείται ένα μπλοκ στην κύρια μνήμη Οπουδήποτε (Συσχετιστική μνήμη στην cache) (Anywhere, Fully-Associative in cache terminology) ορολογία του Q2: Πως βρίσκουμε εάν μία σελίδα βρίσκεται στην κύρια μνήμη Πίνακας Σελίδων (Page Table) Χρησιμοποιά σαν δείκτη το αριθμό τις σελίδας (Indexed by the page number) Περιέχει την αντιστοιχίας Εικονικών σε-φυσικές διευθύνσεις (Contains the physical address of the block) 62 31

32 Page size 2 12 =4kB Virtual space 2 32 =4GB Physical Space= 2 30 # of Entries in PT= Αποτυχία Σελίδας (Page Fault) Ο πίνακας σελίδων αντιστοιχεί την κάθε σελίδα - Σε μια σελίδα στην μνήμην ή - Σε μια σελίδα στην επόμενη βαθμίδα στην Ιεραρχία μνήμης 64 32

33 Translation Lookaside Buffer (TLB): μία μνήμη cache αφιερώνεται στη μετάφραση διεύθυνσης (a cache dedicated to address translation) To TLB περιέχει ένα υποσύνολο της αντιστοιχίας Εικονικών σε φυσικές διευθύνσεις page frame number, protection field, use bit, dirty bit 65 Q3: Ποια σελίδα πρέπει να αντικατασταθεί σε περίπτωση αποτυχίας στην Εικονική μνήμη (Which Block should be replaced on virtual memory miss (page fault)?) - Least Recently Used (LRU) - Ένα bit αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατά προσέγγιση ενός LRU (A reference bit can be used to approximate the LRU.) Q4: Τι γίνεται στην εγγραφή (What happens on write) - ΥΣΤΕΡΟΕΓΓΡΑΦΗ (WRITE BACK) 66 33

34 Mία εικονική διεύθυνση πρέπει πρώτα να περάσει από το ΤLB πριν καταλήξει στο CACHE (A virtual address must go through the TLB before it goes to the cache) Ο χρόνος επιτυχίας αυξάνεται (Cache Hit time is stretched) Λύσεις (Solutions): Ταυτόχρονη πρόσβαση στο cache και στο TLB (Access cache with page offset while accessing the TLB) Cache με εικονικές διευθύνσεις (Virtual Cache)

35 Προστασία Διεργασιών (Protecting Processes) Base Address Bound ή (Base + Address) Bound Οι διεργασίες των χρηστών δεν μπορούν να αλλάζουν τους κατάχωρητες προστασίας; (User process cannot change the Base and Bounds registers) Το Λ.Σ. μόνο μπορεί να τους αλλάξει όταν αλλάζει διεργασίες (context switch) 69 (5 μον.)ένα σύστημα μνήμης-cache έχει χρόνος προσπέλασης σε επιτυχία (hit time) της μνήμης-cache: 1 κύκλο. χρόνος προσπέλασης κυρίως μνήμης: 6κύκλοι ανά λέξη μέγεθος cache μπλοκ: 4 λέξεις Υπολογίστε το ποσοστό επιτυχίας για οποίο αυτό το σύστημα μνήμηςcache έχει τον ίδιο μέσο χρόνο πρόσβασης (break even point) με το ίδιο σύστημα χωρίς μνήμη-cache X= ποσοστό επιτυχίας 1*X + (1-X) 24 = 6 X+24-24X = 6 23X = 18 X = 18/23= 70 35

36 (5 μον.) εδομένου ενός συστήματος εικονικής μνήμης με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 32-bit εικονικό πεδίο (32-bit virtual space) Μέγεθος σελίδας: 16KB (16 KB page) 2 bytes για κάθε καταχώριση σελίδας (2 bytes per pagetable entry) 256 MB Φυσική Μνήμη Υπολογίστε το μέγεθος του Πίνακα Σελίδων ( Page table) 16KB = 2 14 Αρίθμος Σελείδων = 2 32 / 2 14 = 2 17 Μέγεθος Πίνακα Σελίδων = 2 17 * 2 1 = (20 μονάδες) Ένα σύστημα μνήμης-cache έχει ποσοστό αποτυχίας: 8% (0.08 miss rate), χρόνος προσπέλασης σε επιτυχία (hit time) της μνήμης-cache: 1 κύκλος. Μέγεθος συγκροτήματος (block size): 8 λέξεις (8 words) Μέσος αριθμό προσβάσεων στη μνήμη ανά εντολή (average number of memory references per instruction): 1.2 CPI (χωρίς αποτυχίες στη μνήμη-cache)= 1.3 Υπολογίστε το CPI (με τις αποτυχίες στη μνήμης-cache) για τις ακόλουθες περιπτώσεις: 1.1. Μνήμη με χρόνο προσπέλασης 4 κύκλοι/λέξη 1.2. ιπλάσιο πλάτος μνήμης και δίαυλου 2 λέξεις ανά 4 κύκλους 1.3. Παρεμβαλλόμενη μνήμη (interleaved memory) με 8 μονάδες (memory banks) και χρόνος προσπέλασης με εύρος ζώνης 4 κύκλοι/λέξη ανά τμήμα 1.4. Παρεμβαλλόμενη μνήμη (interleaved memory) με 4 μονάδες (memory banks) και χρόνος προσπέλασης με εύρος ζώνης 4 κύκλοι/λέξη ανά τμήμα Παρεμβαλλόμενη μνήμη (interleaved memory) με 2 μονάδες (memory banks) και χρόνος προσπέλασης με εύρος ζώνης 4 κύκλοι/λέξη ανά τμήμα

37 1. (10 Μονάδες) Ένα σύστημα μνήμης-cache έχει 32-bit διευθύνσεις Μέγεθος συγκροτήματος (block size): 32 bytes Μέγεθος cache ( 4 Mb) Υπολογίστε τα ακόλουθα: a) Μέγεθος της Ετικέτας (Tag) b) Μέγεθος του είκτη (Index) c) Μέγεθος της Μετατόπισης (Offset) Για τις πιο κάτω οργάνωσεις Μνήμη άμεσης Χαρτογράφησης (Direct Mapping) Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με 2 καταχωρήσεις ανά υποδοχή (2 way set associative) Συσχετιστική Μνήμη συνόλου με 4 καταχωρήσεις ανά υποδοχή (4 way set associative) (15 μονάδες) Έστω μια μηχανή φόρτωσης/αποθήκευσης (load/store) με το ακόλουθο μείγμα εντολών. Εντολή Συχνότητα Αριθμός κύκλων ALU ops 40% 1 loads 30% 2 Stores 10% 2 Branches 20% 2 25% από όλες τις Αριθμητικές/Λογικές εντολές χρησιμοποιούν έναν τελεσταίος (operand) που βρίσκεται την μνήμη και δεν ξαναχρησιμοποιείται στο πρόγραμμα. Θέλουμε να διερευνήσουμε την πρόσθεση μιας ALU εντολής καταχωρητή-μνήμης με 2 κύκλους μηχανής. H αλλαγή θα αυξήσει τον αριθμό των κύκλων των εντολών διακλάδωσης σε 3 αλλά δεν επηρεάζει το χρόνο του κύκλου μηχανής Υπολογίστε εάν αυτή η αλλαγή θα βελτιώσει την απόδοση ή όχι Υπολογίστε το ποσοστό των ALU εντολών που θα πρέπει να αντικατασταθούν με την νέα εντολή για να έχει η νέα μηχανή την ίδια απόδοση με την αρχική μηχανή. load R1, OneTimeOperand load R2, A add R3, R1,R2 load R2, A addi R3, R2,OneTimeOperand 74 37

38 Συχνότητα Νεα Συχνοτητα ALU ops 40% =30% 1 ALUm 2 40%*0.25=10% loads 30% Stores 10% Branches 20% CPUtime = IC* CPI* CCT CPUtime original = 0.4 * * * *2= 1.6 CPI New = (0.3 * * * * *3)/0.9= 1.8/0.9= 2 CPU Time new = IC*0.9 * CPINew= CPUtime = IC* CPI* CCT CPUtime-Orig = IC* 1.6* CCT CPInew= [ ( X) + ( X)2+ 0.1* * X*2]/0.9 CPInew= IC*.0.9 * CPI-without normlisation/0.9*cct= = IC* CPI-without normalization*cct= 1.6= ( X) + ( X)2+ 0.1* * X*2 1.6 = X = 0.4X X= ½ 76 38

39 1. (15 μον.) Έστω μια διασωληνωμένη μηχανή με πέντε τμήματα (five-deep pipeline) όπου το 6% των εντολών είναι άλματα (jump) και το 12% είναι διακλαδώσεις με συνθήκη (conditional branches). Οι κίνδυνοι διακλάδωσης των αλμάτων (jumps) δημιουργούν 1 κύκλο καθυστέρησης και των διακλαδώσεων με συνθήκη δημιουργούν 2 κύκλους καθυστέρησης Υπολογίστε την επιτάχυνση της διασωλήνωσης (pipeline speedup) εάν αγνοήσουμε όλους του κινδύνους (hazards) Υπολογίστε την επιτάχυνση της διασωλήνωσης (pipeline speedup) με τους κινδύνους διακλάδωσης (control hazards) Έστω ότι χρησιμοποιούμε διακλαδώσεις με καθυστέρηση (delayed branching). Το 60% των σχισμών καθυστέρησης (delayed slots) χρησιμοποιούνται επιτυχώς. Υπολογίστε την νέα επιτάχυνση της διασωλήνωσης (pipeline speedup). 1.1 S 5 =5 6% των εντολών είναι άλματα (jump) 1 Κυκλος Καθ. 12% είναι διακλαδώσεις με συνθήκη (conditional branches). 2 Κυκλοι Καθ. 1.2 S 5 = 5/CPI = 5 / ( * * 2) = 5/ 1.3=

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ

1.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 2.1 ΑΣΚΗΣΗ ΛΥΣΗ 3.1 ΑΣΚΗΣΗ 1.1 ΑΣΚΗΣΗ i) Έστω ότι οι εντολές κινητής υποδιαστολής ευθύνονται για το 25% του χρόνου εκτέλεσης ενός προγράµµατος σε ένα µηχάνηµα. Προτείνεται να βελτιωθεί το υλικό που σχετίζεται µε αριθµούς κινητής

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα

Αποθήκευση εδομένων. ομή ενός Σ Β. Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός ΜΕΡΟΣ Β : Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Αποθήκευση εδομένων Βάσεις Δεδομένων 2009-2010 Ευαγγελία Πιτουρά 1 ΜΕΡΟΣ Β : Εισαγωγή Το «εσωτερικό» ενός Σ Β ομή ενός Σ Β Η (εσωτερική) αρχιτεκτονική ενός Σ Β είναι σε επίπεδα Τυπικά, κάθε σχέση σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ (Static and Dynamic RAMs). ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΝΗΜΩΝ. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ RAM CMOS. ΤΥΠΟΙ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη

Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια & Περιφερειακή Μνήµη Κύρια Μνήµη RAM ROM Cache Περιεχόµενα Μονάδες Μαζικής Αποθήκευσης Μαγνητικοί ίσκοι Μαγνητικές Ταινίες Οπτικά Μέσα Ηκύρια µνήµη (Main Memory) Η κύρια µνήµη: Αποθηκεύει τα δεδοµένα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς

Τμήμα Λογιστικής. Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Μάθημα 8. 1 Στέργιος Παλαμάς ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Μάθημα 8 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας και Μνήμη 1 Αρχιτεκτονική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Μονάδες Εισόδου Κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σχολή Θετικών Επιστηµών και Τεχνολογίας Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών ιπλωµατική Εργασία Εργαλείο προσοµοίωσης µνήµης ΧΜSIM Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Λιώρης Θεόδωρος

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Ενότητα 6 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Επεξεργασία Πληροφοριών Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 6-1 Στόχοι και αντικείμενο ενότητας Βασικές λειτουργίες ενός υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης I ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης I Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) Λειτουργικά Συστήματα Ι Διαχείριση Μνήμης (Memory Management) 1 «Δίψα» για Μνήμη! ~1990: ένας desktop υπολογιστής είχε περίπου 1MB memory. Τα 4MB ήταν πολυτέλεια! Σήμερα: ένα laptop, ακόμα κι ένα κινητό(!)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης 1 ου μαθήματος Έχοντας κατανοήσει την ύλη του 1ου μαθήματος ( Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ ) θα πρέπει να μπορείτε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 1. Ποια η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 5ο Συστήματα Εισόδου - Εξόδου (INPUT/OUTPUT) 1 6.1 I/O Υλικό To Ι/Ο σύστημα αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ. δίσκους,

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2

MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 MULTIPLE CHOICE REVISION: ΜΑΘΗΜΑ 1-2 1. Ποιος τύπος Η/Υ χρησιμοποιείται για την λειτουργία συστημάτων και βάσεων δεδομένων μεγάλων εταιρειών; a) Επιτραπέζιος Η/Υ b) Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός c) Μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 2: Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ Στέφανος Γκρίτζαλης Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Καραφασούλης ιδάσκων (Π 407) Μαγνητικοί ίσκοι Τα δεδοµένα αποθηκεύονται στο µαγνητικό φιλµ του δίσκου Ο δίσκος περιστρέφεται µε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση στατικών μνημών RAM

Σχεδίαση στατικών μνημών RAM Σχεδίαση στατικών μνημών RAM Γιώργος Δημητρακόπουλος Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Φθινόπωρο 2008 ΗΥ422 1 Περιεχόμενα μαθήματος Οργάνωση μνημών τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memories

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

3. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές 5. Κρυφή μνήμη

3. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές 5. Κρυφή μνήμη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΙΚΡΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΙΙ Γ. Τσιατούχας 4 ο Κεφάλαιο. Στοίβες ιάρθρωση 2. Μοντέλο μνήμης IJVM. Γλώσσα μηχανής IJVM 4. Σχεδιαστικές επιλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών, Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε)

ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) ΠΛΕ- 027 Μικροεπεξεργαστές 11ο μάθημα: Είσοδος- Εξοδος (Ε/Ε) Αρης Ευθυμίου Συσκευές Ε/Ε Μεγάλη ποικιλία πολλές φορές είναι αυτές που «πουλάνε» το μηχάνημα: π.χ. Nintendo wii, (πρώτο) iphone Βασική ταξινόμηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ. Δρ. Β Σγαρδώνη. Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ στους Η/Υ Τμήμα Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δρ. Β Σγαρδώνη Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14 Εισαγωγικές Έννοιες Τι είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ; Ιστορία των Η/Υ Αρχιτεκτονική των

Διαβάστε περισσότερα

http://www.cslab.ece.ntua.gr/diplom/

http://www.cslab.ece.ntua.gr/diplom/ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ http://www.cslab.ece.ntua.gr/ ιπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υπολογιστές αποτελούνται από πολλά ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Κάθε εξάρτημα έχει ειδικό ρόλο στη λειτουργία του υπολογιστή. Όλα όμως έχουν σχεδιαστεί, για να συνεργάζονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC)

ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) ΑΝΑLOG TO DIGITAL CONVERTER (ADC) O ADC αναλαμβάνει να μετατρέψει αναλογικές τάσεις σε ψηφιακές ώστε να είναι διαθέσιμες εσωτερικά στο μικροελεγκτή για επεξεργασία. Η αναλογική τάση που θέλουμε να ψηφιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Μονάδες εκτέλεσης Αρχεία εγγραφών Έλεγχο λογικής ΜΝΗΜΗ ROM RAM ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ(I/O) ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ - CPU Μπακρατσάς Γιώργος geback007@yahoo.gr Δεκέμβριος, 2014 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ... 4 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενσωματωμένα Συστήματα Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ενσωματωμένα Συστήματα Ενότητα 6: Η αρχιτεκτονική του ARM. Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας Τμήμα Λογιστικής Μαθήματα 4 και 5: Κεντρική Μονάδα Η/Υ 1 Τυπική Σύνθεση ενός Σύγχρονου Υπολογιστή Περιφερειακά Κεντρική Μονάδα Περιφερειακά 2 Κουτί (Case) Η Κεντρική Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων

Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική. Τυπικοί χρόνοι πρόσβασης. Μέσος χρόνος πρόσβασης. Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων Κεφάλαιο 5Β (επανάληψη) Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Απόδοση των οδηγών αποθηκευτικών µέσων Μέσος χρόνος πρόσβασης (Average Access Time) Ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων (Data-Transfer

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα

Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα Τεχνικές Ανάνηψης Περιεχόµενα Εισαγωγή & υποθέσεις εργασίας Αλγόριθµος Write-Ahead Log (WAL) Ανάνηψη τη παρουσία WAL 2 Επίπεδα αποθήκευσης Κυρίως µνήµη RAM, cache Ταχύτητα στην προσπέλαση Τα δεδοµένα χάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα.

Β τάξη. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Κεφάλαιο 2: Το εσωτερικό του Υπολογιστή. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα. Εικόνα 2.1: Η Κεντρική Μονάδα και τα κυριότερα μέρη στο εσωτερικό της. Μητρική πλακέτα (motherboard) Επεξεργαστής ή Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ή Κ.Μ.Ε. (Central Processing

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Αρχείων (File Systems) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Αρχείων (File Systems) Με μια ματιά File (Αρχείο) Περιλαμβάνει ένα σύνολο λογικά συσχετιζόμενων δεδομένων, μηπροσωρινής φύσης (συνήθως αποθηκευμένο σε δίσκους). File System

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output)

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) Λειτουργικά Συστήματα Ι Συστήματα Εισόδου/Εξόδου (I/O --- Input/Output) I/O Hardware (Υλικό Ε/Ε) Το σύστημα Ι/Ο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα ενός Λ.Σ. Συνήθως "διευθύνει" όλες τις συσκευές I/O (π.χ.,

Διαβάστε περισσότερα

Kingston HyperX Predator Μ.2 PCIe 2.0 x4 240GB Solid State Drive Πραγματικό αρπακτικό δεδομένων!

Kingston HyperX Predator Μ.2 PCIe 2.0 x4 240GB Solid State Drive Πραγματικό αρπακτικό δεδομένων! MATSOUKAS Bros εταιρεία πληροφορικής από το 1989 Μητροπόλεως 98, 54622 Θεσ/νίκη τηλ. 2310287741, website www.matsoukasbros.com email info@matsoukasbros.com Kingston HyperX Predator Μ.2 PCIe 2.0 x4 240GB

Διαβάστε περισσότερα

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT

SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT SEMANTIC DATA CACHING AND REPLACEMENT Paper By: Shaul Dar, Michael J. Franklin, Bjorn Jonsson, Divesh Srivastava, Michael Tan Appeared: VLDB conference 1996 Presented by: Βασίλης Φωτόπουλος Agenda 1. Data-Shipping

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: Λειτουργίες Αρχείων Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Λυση του lab02! Αρχιτεκτονική ARM σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον MIPS! Αρχιτεκτονική x86 μια γρήγορη ματιά στη

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΑC ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Το επίπεδο σύνδεσης αποτελείται από δύο υποεπίπεδα: Το υποεπίπεδο ελέγχου προσπέλασης μέσων (Medium Access Control) Το υποεπίπεδο λογικού ελέγχου σύνδεσης (Logical Link Control) To υποεπίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή

Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Υ- 01 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα Οργανωτικά/διαδικαστικά του μαθήματος θέματα που θα καλύψουμε οργάνωση/βαθμολογία Εισαγωγή μέτρα επίδοσης υπολογιστών χρόνος εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5

45x45 Κανάλια Δαπέδου 3 σε 2 εσ. Βάσεις 2Μ ή 1x4M 542 Κουτιά Δαπέδου 1500 4 Άνοιγμα 147x247mm 1504 240 Κουτιά Δαπέδου 1510 5 electraplan Ενδοδαπέδιο σύστημα διανομής Ύψος Εγκατάσταση Πλάτος ρεύματος, τηλ/κων και data Μπετόν σε κουτί καναλιού Περιεχόμενα: Σελίδα min mm τύπου έως mm 528 Ανοιγμα 132x132mm Υπολογισμός καναλιών 2

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα

Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Κεφάλαιο 4 ο Ο Προσωπικός Υπολογιστής Μάθημα 4.10: Οπτικά Αποθηκευτικά Μέσα Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο θα μπορείς: Να εξηγείς τις αρχές λειτουργίας των οπτικών αποθηκευτικών μέσων. Να περιγράφεις τον

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή

ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Δομή του υπολογιστή ΕΠΛ 003: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δομή του υπολογιστή Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Στόχοι 2 Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Η/Υ Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική (θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας των υπολογιστών) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ. ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΝΧΤ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ BLUETOOTH, I2C και serial communication ΜΠΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 533 ΤΣΙΚΤΣΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 551 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤ LEGO NXT Το ρομπότ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ SSD ΓΙΑ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 4Κ VIDEO η απόκριση 20μs ανάγνωση / εγγραφή είναι εκεί που ξεφεύγει απο τα SATA III SSD

ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ SSD ΓΙΑ EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ 4Κ VIDEO η απόκριση 20μs ανάγνωση / εγγραφή είναι εκεί που ξεφεύγει απο τα SATA III SSD MATSOUKAS Bros εταιρεία πληροφορικής από το 1989 Μητροπόλεως 98, 54622 Θεσ/νίκη τηλ. 2310287741, fax 2310284724, website www.matsoukasbros.com email info@matsoukasbros.com intel Solid State Drive DC P3600

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82

Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Τίτλος: Μικροεπεξεργαστές και σχεδιασμός μικροϋπολογιστικών συστημάτων Copyright 2012 Γ. Αλεξίου, Ν. Πετρέλλης / Εκδόσεις Κλειδάριθμος Έδρα: Στουρνάρη 27Β Αθήνα 106 82 Κεντρική Διάθεση: Δομοκού 4, Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 1. ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ I ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τεχνικές Προδιαγραφές Υποχρ/κή Απαίτηση Απάντηση 1 Τεχνολογία Εκτύπωσης: Μέγεθος εγγράφου: Ανάλυση εκτύπωσης: Ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τι συσχετίζεται με τον ήχο

Τι συσχετίζεται με τον ήχο ΗΧΟΣ Τι συσχετίζεται με τον ήχο Υλικό Κάρτα ήχου Προενυσχιτής Equalizer Ενισχυτής Ηχεία Χώρος Ανθρώπινη ακοή Ψυχοακουστικά φαινόμενα Ηχητική πληροφορία Σημείο αναφοράς 20 μpa Εύρος συχνοτήτων Δειγματοληψία

Διαβάστε περισσότερα