ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. : 24/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : ,40

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. 24/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης. Υπάρχουν εξειδικευμένες πιστώσεις στους κατωτέρω κωδικούς προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 οι οποίοι αναλύονται ως εξής: ,00 Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών ,00 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών ,00 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών ,90 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών ,00 Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών Tα είδη της προμήθειας αναφέρονται στο προϋπολογισμό της μελέτης Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ και τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,40 με Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τις προαναφερόμενες εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Παλλήνης. Κωδικοί CPV Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες Αδιάλειπτα τροφοδοτικά ρεύματος Εξοπλισμός δικτύου Τηλεφωνικές συσκευές Γέρακας 3/9/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γέρακας 3/9/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανικός Η/Υ ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός - Αρχιτέκτων

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. 24/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τα προς προμήθεια είδη χωρίζονται σε πέντε (5) ομάδες σύμφωνα με τον παρακάτω συνοπτικό ενδεικτικό προϋπολογισμό: Ομά δα Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Περιγραφή ειδών CPV Σύνολο Χωρίς ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Σύνολο με ΦΠΑ 23% Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κ.Α ,00 931, ,50 Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) ,00 934, ,95 Κ.Α Δικτυακός Εξοπλισμός Κ.Α , , ,16 Συσκευές Τείχους Προστασίας Δικτύου ,00 852, ,84 Κ.Α Τηλεφωνικές συσκευές Κ.Α ,00 741, ,75 Εκτυπωτές & Σαρωτές Κ.Α ,00 745, ,20 Σύνολα: , , ,40 Αναλυτικός ενδεικτικός προϋπολογισμός: ΟΜΑΔΑ Α Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κ.Α Α/Α Είδος Μον. Μέτρη σης Ποσ ότητ ες Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Α1 Σκληρός Δίσκος Τεμ ,00 Α2 Σετ πληκτρολόγιο - ποντίκι Τεμ ,00 Α3 Οθόνες 21,5 Τεμ ,00 A4 Μνήμες DDR3 8GB Τεμ ,00 A5 Μνήμες DDR3 4GB Τεμ ,00 A6 Μνήμες DDR2 2GB Τεμ ,00 A7 DVD-Recorder Τεμ ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.050,00 ΦΠΑ 23% 931,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.981,50

4 Α/Α ΟΜΑΔΑ Β Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) Κ.Α Είδος Μον. Μέτρη σης Ποσ ότητ ες Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Β1 Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) Τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 4.065,00 ΦΠΑ 23% 934,95 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.999,95 Α/Α Είδος ΟΜΑΔΑ Γ Δικτυακός Εξοπλισμός Κ.Α Μον. Μέτρη σης Ποσ ότητ ες Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Γ1 Μεταγωγέας Δικτύου (Switch) Τεμ , ,00 Γ2 Οπτικοί πομποδέκτες SFP+ 850nm 10Gbps Τεμ , ,00 Γ3 Οπτικοί πομποδέκτες SFP 850nm 1Gbps Τεμ ,00 360,00 Γ4 Καλώδια στοίβαξης (stacking cable) Τεμ ,00 200,00 Γ5 Οπτικά Καλώδια σύνδεσης (patch cable) Τεμ. 4 33,00 132,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% 2.804,16 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,16 Α/Α ΟΜΑΔΑ Δ Συσκευές Τείχους Προστασίας Δικτύου (Firewall) Κ.Α Είδος Μον. Μέτρη σης Ποσ ότητ ες Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή Δ1 Συσκευές Τείχους Προστασίας Δικτύου (Firewall) Τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.708,00 ΦΠΑ 23% 852,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.560,84

5 Α/Α Είδος ΟΜΑΔΑ Ε Τηλεφωνικές συσκευές Κ.Α Μον. Μέτρη σης Ποσ ότητ ες Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή E1 Τηλεφωνικές Συσκευές Αναλογικές Τεμ , ,00 E2 Τηλεφωνικές Συσκευές Ψηφιακές Τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.225,00 ΦΠΑ 23% 741,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.966,75 Α/Α Είδος ΟΜΑΔΑ ΣΤ Εκτυπωτές & Σαρωτές Κ.Α Μον. Μέτρη σης Ποσ ότητ ες Τιμή Μονάδας Συνολική Τιμή ΣΤ1 Εκτυπωτές ετικετών Τεμ , ,00 ΣΤ2 Σαρωτές εγγράφων Τεμ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ 3.240,00 ΦΠΑ 23% 745,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.985,20 Ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος δύναται να καταθέσει μόνο μία προσφορά η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ή ακόμα και όλες τις ομάδες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η αξιολόγηση του οικονομικού σκέλους των προσφορών θα γίνει ξεχωριστά για κάθε μία ομάδα. Ο Δήμος μπορεί να αναθέσει την κάθε ομάδα σε διαφορετικό προμηθευτή. Η προσφορά πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της κάθε ομάδας που περιλαμβάνει. Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν όλα τα είδη κάποιας ομάδας, θα απορρίπτονται ως προς τη συγκεκριμένη ομάδα. Οι ενδεικτικές τιμές των επιμέρους ειδών δεν είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο. Όμως, τα σύνολα ανά ομάδα αποτελούν τις μέγιστες τιμές που μπορεί να προσφερθούν στο διαγωνισμό, επί ποινή απόρριψης ολόκληρης της ομάδας όπου υπάρχει υπέρβαση. Γέρακας 3/9/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γέρακας 3/9/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανικός Η/Υ ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός - Αρχιτέκτων

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. 24/2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: ΟΜΑΔΑ Α Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Α/Α Είδος A1 Σκληρός δίσκος SSD 120GB, SATA 3, Write 500MB/s, Read 500MB/s, με προσαρμογέα 3,5. A2 Σετ Πληκτρολόγιο Ελληνικό Ποντίκι οπτικό USB Microsoft wired desktop 400 GR A3 Οθόνη 21,5 LED, FULL HD 1920x1080, με ενσωματωμένο τροφοδοτικό A4 Μνήμες DDR3 8 GB PC MHz A5 Μνήμες DDR3 4 GB PC MHz A6 Μνήμες DDR2 2 GB PC MHz A7 DVD Recorder, SATA, DVD+, DVD-, DVD RW ΟΜΑΔΑ Β Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας (UPS) Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας Ισχύς εξόδου (Φαινόμενη/Ενεργός) Τεχνολογία VFI-SS-111, online double conversion με power factor correction 6kVA/5,4kW Συντελεστής ισχύος (Power Factor) 0,9 Τριφασική είσοδος ονομαστικής τάσης 400V με υποδοχές καλωδίων 10mm^2 Εύρος τάσης εισόδου για λειτουργία σε πλήρη ισχύ Συχνότητα λειτουργίας εισόδου 50Hz με ανοχή 40-60Hz πριν γίνει μετάπτωση σε μπαταρία Μονοφασική έξοδος 230V με υποδοχές καλωδίων 10mm^2 Ημιτονική κυματομορφή εξόδου Συντελεστής ισχύος φορτίου Διακύμανση τάσης εξόδου με σταθερό φορτίο ±1% Σταθεροποίηση τάσης εξόδου για μεταβαλλόμενο Ωμικό φορτίο από 20% 100% 20% (IEC ) 305V-480V από 0,5 επαγωγικό έως 0,5 χωρητικό τουλάχιστον ±1% ±6% Σταθεροποίηση τάσης εξόδου % για ±9

7 μεταβαλλόμενο Ωμικό φορτίο από 0% 100% 0% (IEC ) Χρόνος Αποκατάστασης στο 90% της ονομαστικής τάσης εξόδου μετά από μεταβολή μη γραμμικού φορτίου 0% 100% 0% (IEC ) 100mS Crest Factor 3:1 Συχνότητα εξόδου Ολική παραμόρφωση τάσης εξόδου σε γραμμικό φορτίο (IEC ) Ολική παραμόρφωση τάσης εξόδου σε μη γραμμικό φορτίο (IEC ) 50Hz <2% <5% Βαθμός απόδοσης σε πλήρες φορτίο 93,5% Αυτόματη διαχείριση των μπαταριών με κύκλους αποσύνδεσης/φόρτισηςσυντήρησης, έλεγχο της λειτουργικής κατάστασης των μπαταριών και ειδοποίηση σε περίπτωση ελαττώματος, προστασία από βαθεία εκφόρτιση, θερμοκρασιακή αντιστάθμιση της τάσης συντηρήσεως Χρόνος Λειτουργίας με μπαταρίες σε πλήρες φορτίο Διακόπτης παράκαμψης για τη διενέργεια συντήρησης (Maintenance Bypass Switch) για την πλήρη αποσύνδεση του UPS χωρίς διακοπή παροχής ενέργειας προς το φορτίο. Δυνατότητα σύνδεσης 2 μονάδων παράλληλα για αυξημένη διαθεσιμότητα. Διαμοιρασμός του φορτίου μεταξύ των δύο παράλληλα συνδεδεμένων μονάδων με διαφορά <5 % Θύρες επικοινωνίας USB 2.0, RS232 (DB9), Ethernet 10/100 (RJ45) Λογισμικό με δυνατότητα ενσωμάτωσης (plugin) στο λογισμικό VMWare vcenter που διαθέτει ο Δήμος για την απομακρυσμένη διαχείριση του UPS και τον τερματισμό (graceful shutdown) των εικονικών μηχανών και των φυσικών εξυπηρετητών. Πιστοποιήσεις : IEC :2008, IEC :2005, UL th, IEC :2006 Categories C2, CISPR22 Class A, FCC part 15 Class A, CE, C Tick, UL Εγγύηση καλής λειτουργίας με αποκατάσταση της βλάβης την επόμενη εργάσιμη ημέρα στο χώρο εγκατάστασης (onsite) 3 λεπτά 3 χρόνια

8 Γ1. Μεταγωγέας Δικτύου (Switch) ΟΜΑΔΑ Γ Δικτυακός Εξοπλισμός Γενικά Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Ο μεταγωγέας θα πρέπει να συνοδεύεται από τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σε standard rack 19 και καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. O μεταγωγέας θα πρέπει να είναι πλήρως συμβατός με τους μεταγωγείς τύπου DELL N2048 που διαθέτει ο Δήμος Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή Να κατατεθεί πιστοποιητικό CE του Switch Διαστάσεις του switch (ύψος σε U) Να προσφερθεί με τουλάχιστον 1 power efficient τροφοδοτικο & να έχει τη δυνατότητα υποστήριξης redundant τροφοδοτικού Να προσφερθεί με τουλάχιστον 2 fans Τεχνικές Προδιαγραφές 1U CPU memory Flash memory Packet Buffer memory Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000Base-T auto-sensing Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία autonegotiation (speed, flow control) Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX 1GB 256MB 4MB 48 Eνσωματωμένες θύρες 10G SFP+ 2 Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) με χρήση αποκλειστικών (dedicated) θυρών Eνσωματωμένες θύρες stacking (διαφορετικές των ανωτέρω 10G) Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) Gbps Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN 4000 Αριθμός MAC διευθύνσεων 8000

9 Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) Port Mirroring Υποστήριξη Jumbo Frames Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) Υποστήριξη per VLAN RSTP Υποστήριξη Voice VLAN Υποστήριξη 802.3ad Υποστήριξη 802.3x (flow control) Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 Yποστήριξη IPv4/IPv6 Port based QoS, Flow based QoS L4 Trusted Mode (TCP/UDP) Να διαθέτει USB port & RJ-45 Management Port Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface & μέσω σειριακής κονσόλας Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9 Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps 164 Mpps 9000 bytes IPv4 Static & Dynamic Routes 256 Εγγύηση Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα Η προσφερόμενη εγγύηση τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται από τον κατασκευαστή Lifetime Limited Hardware Warranty Γ2. Οπτικοί πομποδέκτες SFP+ 850nm 10Gbps Τύπος πομποδέκτη SFP+ Μήκος κύματος 850 nm

10 Ταχύτητα μετάδοσης Τύπος οπτικού connector Τύπος σύνδεσης Η εταιρεία κατασκευής του πομποδέκτη θα είναι ίδια με τους μεταγωγείς δικτύου του είδους Γ1 10 Gbps LC multi-mode 10GBase-SR Γ3. Οπτικοί πομποδέκτες SFP 850nm 1Gbps Τύπος πομποδέκτη Μήκος κύματος Ταχύτητα μετάδοσης Τύπος οπτικού connector Τύπος σύνδεσης Η εταιρεία κατασκευής του πομποδέκτη θα είναι ίδια με τους μεταγωγείς δικτύου του είδους Γ1 SFP 850 nm 1 Gbps LC multi-mode 1000Base-SΧ Γ4. Καλώδια στοίβαξης (stacking cable) Καλώδια για την στοίβαξη των μεταγωγέων του είδους Γ1 μέσω των αποκλειστικών θυρών στοίβαξης. Γ5. Οπτικά Καλώδια σύνδεσης (patch cable) Οπτικά Καλώδια σύνδεσης (patch cable) τύπου LC - ST multimode OM4, μήκους 1m. ΟΜΑΔΑ Δ Συσκευές Τείχους Προστασίας Δικτύου (Firewall) Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι κατασκευαστή διεθνούς εμβέλειας, σύγχρονης τεχνολογίας. Statefull Firewall Inspection Web Content Filtering Intrusion Prevention System AntiVirus Protection Θύρες WAN Gigabit Ethernet 2 Θύρες LAN Gigabit Ethernet 14 Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte UDP packets) Firewall Latency (64 byte UDP packets) Firewall Throughput (Packets Per Second) 3,5 / 3,5 / 3,5 Gbps 4 μs 5,3 Mpps

11 Concurrent Sessions (TCP) 2 εκατομμύρια New Sessions/Sec (TCP) Μέγιστος αριθμός πολιτικών ασφαλείας (Firewall Policies) IPsec VPN Throughput (512 byte packets) Gbps Gateway-to-Gateway IPSec VPN Tunnels 200 Client-to-Gateway IPsec VPN Tunnels SSL-VPN Throughput Intrusion Prevention System (IPS) Throughput Antivirus Throughput (Proxy Based / Flow Based) CAPWAP Clear-text Throughput (HTTP) Υποστήριξη εικονικών συσκευών (Virtual Domains) Μέγιστος αριθμός Virtual Domains Δυνατότητα λειτουργίας συσκευών για παροχή υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability) High Availability Configurations Εγγύηση καλής λειτουργίας 24x7 και δωρεάν ενημερώσεις 35 Mbps 275 Mbps 35 / 65 Mbps 210 Mbps 10 Active/Active, Active/Passive, Clustering 1 έτος Ε1. Τηλεφωνικές Συσκευές Αναλογικές ΟΜΑΔΑ Ε Τηλεφωνικές συσκευές Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος (CLIP) Ελληνικό μενού Λυχνία ένδειξης κουδουνισμού Λίστα αναπάντητων κλήσεων Mνήμες ταχείας κλήσης 50 Mνήμες επανάκλησης 20 Λειτουργία μικροδιακοπής βρόχου (Flash στα 100mS) Ηλεκτρονική ρύθμιση έντασης ακουστικού Ρύθμιση έντασης κουδουνισμού Επανάκληση με το πάτημα ενός πλήκτρου Κλείδωμα πληκτρολογίου Φραγή κλήσεων Επιτραπέζια ή επιτοίχια τοποθέτηση Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 2 έτη

12 Ε2. Τηλεφωνικές Συσκευές Ψηφιακές Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Συμβατή με το Τ/Κ Siemens Hipath 3750 (ψηφιακές θύρες SLMO) που διαθέτει ο Δήμος Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) Δυνατότητα αναγνώρισης ταυτότητας καλούντος (CLIP) Πλήκτρα πρόσθετων λειτουργιών 12 Επανάκληση Ταχεία κλήση Προώθηση κλήσεων Οπισθόκληση Ανοικτή ακρόαση Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του Μικροφώνου Ρύθμιση έντασης ακουστικού Ρύθμιση έντασης κουδουνισμού Κλείδωμα πληκτρολογίου Φραγή κλήσεων Ελληνικό μενού Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 1 έτος ΟΜΑΔΑ ΣΤ Εκτυπωτές & Σαρωτές ΣΤ1. Εκτυπωτές ετικετών Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Θερμική εκτύπωση (Direct Thermal) Εκτύπωση θερμικής μεταφοράς (Thermal Transfer) Ανάλυση Μνήμη RAM Ταχύτητα Εκτύπωσης Θύρες Επικοινωνίας Υποστηριζόμενες Γλώσσες Προγραμματισμού Πλάτος Ετικέτας Μέγιστο Πλάτος Εκτύπωσης Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 200 dpi 32MB 100 mm/sec USB, Serial RS232 DPL 109 mm 108 mm 1 έτος

13 ΣΤ2. Σαρωτές εγγράφων Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής Τύπος Σαρωτή Ανάλυση σάρωσης Τύποι χαρτιού Βάθος χρώματος εισόδου Βάθος χρώματος εξόδου Υπερηχητικός αισθητήρας τροφοδοσίας Σαρωτής με τροφοδότη φύλλων (Sheetfed) 600 DPI x 600 DPI A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal 48 Bit Χρώμα / 16 Bit Μονόχρωμο 24 Bit Χρώμα / 8 Bit Μονόχρωμο Πηγή φωτός LED Ταχύτητα σάρωσης μεγέθους Α4, 200/300 dpi Χωρητικότητα τροφοδότη Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα Χαρακτηριστικά Σάρωσης Μορφές αντιγράφων 30 Σελίδες / λεπτό 50 Φύλλα Υπερπήδηση κενών σελίδων, Λειτουργία συρραφής Α3, Αφαίρεση κενών, Προκαθορισμένες ρυθμίσεις, Αυτόματη διαίρεση περιοχής, Αυτόματη διόρθωση λοξής θέσης, Αυτόματη αναγνώριση πολλαπλών εγγράφων, αυτόματη περιστροφή εικόνας, Βελτίωση κειμένου, Κάλυψη θαμπώματος, Μείωση παραμόρφωσης moire, Σάρωση σε μορφή αρχείου JPEG, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF πολλών σελίδων, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Σάρωση σε μορφή αρχείου προστατευμένου PDF, PDF/A Συνδέσεις USB, Ethernet 10/100/1000 Εγγύηση καλής λειτουργίας από τον κατασκευαστή 1 έτος Γέρακας 3/9/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γέρακας 3/9/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανικός Η/Υ ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός - Αρχιτέκτων

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ & ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΠΡΟΜ. 24/2015 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Αντικείμενο της Υπηρεσίας) Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στην προμήθεια εξοπλισμού Η/Υ & τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών του Δήμου Παλλήνης. ΑΡΘΡΟ 2 Ο (Ισχύουσες διατάξεις) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με : 1. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ 2. Τις διατάξεις του Π.Δ3463/06 Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας 3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 Προμήθειες Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων 4. Την απόφαση 2/45564/0026/01 του Υπουργείου Οικονομικών, περί αυξήσεως και ορισμού σε ευρώ των χρηματικών ποσών του Άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 5. Τον Ν. 4281/2014 και ειδικότερα το άρθρο Των εκάστοτε ισχυουσών εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 3 Ο (Συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1) Η τεχνική έκθεση 2) Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός 3) Η τεχνική περιγραφή 4) Η συγγραφή υποχρεώσεων 5) Η σύμβαση ΑΡΘΡΟ 4 Ο (Τρόπος εκτέλεσης) Η προμήθεια αυτή θα εκτελεστεί με την διαδικασία του πρόχειρου διαγώνισμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ΑΡΘΡΟ 5 Ο (Σύμβαση) Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από της κοινοποίησης σε αυτόν της απόφασης ανάθεσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το υλικό το αναφερόμενο στην μελέτη. ΑΡΘΡΟ 6 Ο (Εγγυήσεις) ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται σε 2% της προϋπολογισθείσης αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. για κάθε ομάδα ειδών για την οποία κατατίθεται προσφορά σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

15 ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α 4.050,00 81,00 Β 4.065,00 81,30 Γ ,00 243,84 Δ 3.708,00 74,16 Ε 3.225,00 64,50 ΣΤ 3.240,00 64,80 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 7 Ο (Χρόνος Παράδοσης) Η παράδοση των υλικών θα γίνει στο χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή εντός εξήντα (60) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 Ο (Περιεχόμενο Τιμών) Στην συνολική τιμή κάθε προσφοράς περιλαμβάνονται όλες γενικά οι κρατήσεις και δαπάνες για την εν λόγω προμήθεια μεταφορά και παράδοση των υλικών. ΑΡΘΡΟ 9 ο (Παραλαβή των υλικών) Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από νόμιμη επιτροπή του Δήμου. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει κάθε ελαττωματικό υλικό ή τεμάχιο. ΑΡΘΡΟ 10 Ο (Πλημμελής κατασκευή) Εάν η ποιότητα των παρεχομένων ειδών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 11 Ο (Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου) Ισχύουν τα αναφερόμενα στην 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 12 Ο (Φόροι, τέλη, κρατήσεις) Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν, πλην Φ.Π.Α. Γέρακας 3/9/2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Γέρακας 3/9/2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Τ.Υ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μηχανικός Η/Υ ΛΙΟΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πολιτικός Μηχανικός - Αρχιτέκτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. 10.7134.0010 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 82_/2014_ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28/6/2010 ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28/6/2010 ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 28/6/2010 ΔΙΕΥΘ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ. & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 9549100 FAX: 210 9577050 Αθήνα,10/10/2014 Αρ. πρωτ.: 51730 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού. Ο Δήμαρχος Παλλήνης ΑΔΑ: 6ΑΡ6ΩΞΚ-ΕΧΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, 28-05-2015 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 14941 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΒΙΦΧ4691ΩΓ-ΛΦ3 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 19.05.2014 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/46/3054 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Εθνικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Αναθέτουσα Αρχή : Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/Μονάδα Corallia Προϋπολογισμός Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 91/2013 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 9/203 ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ανάπτυξη Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και Παροχή σχετικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών» (Β Φάση Κλειστού Διαγωνισμού) Αναθέτουσα Αρχή: ΗΔΙΚΑ ΑΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: Ηράκλειο, 5 εκεµβρίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 121879/45953 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ

Δ Ε Υ Α Ρ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: dls.deyar@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Φ4-786/13.06.2012) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥ- ΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών,

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Οθονών, Μεταγωγών, και Εκτυπωτών για τις ανάγκες του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

2 Fax laser 4 170 680. 4 Flash disk 16G 25 10 250. 5 Flash disk 32G 2 16 32. 7 Switch 10/100 8 port 10 18 180

2 Fax laser 4 170 680. 4 Flash disk 16G 25 10 250. 5 Flash disk 32G 2 16 32. 7 Switch 10/100 8 port 10 18 180 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ NOMOΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : ΜΗΧ-1/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΕΙ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού του υποέργου 4 της πράξης Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΕ 2094 (80801)) Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003039901 2015-09-11

15PROC003039901 2015-09-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 25.596,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Υπολογιστικού Κέντρου-Εργαστήριου Υπολογιστικών Μαθηματικών του Τμήματος Μ.Π.Δ.» Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961)

Κριτήριο αξιολόγησης : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 07 Απριλίου /2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 118207(3961) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ 3PROC00586662 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ 203-08-2 ΦΟΡΕΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Μ.Σιδηροπούλου Τηλ. : 2521350613

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18/7/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 104 /2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών κ.λ.π. Προϋπολογισμός: #12.951,90#

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Εξοπλισμός και Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Υποστηρίξεως Οικουμενικού Πατριαρχείου Προϋπολογισμός: 395.459,35 (χωρίς ΦΠΑ) Προϋπολογισμός: 486.415,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 332/15 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 17738 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 18ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής - λογισμικού Δήμου Ηρακλείου Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30/4/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/46620 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 9157 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 27-6-2011 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα