ΝΙΚΑΙΑΣ. Ενη μερωτικός Οδη γός. Εκπαιδευτών ΙΕΚ Νίκαιας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΙΚΑΙΑΣ. Ενη μερωτικός Οδη γός. Εκπαιδευτών ΙΕΚ Νίκαιας"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΙΟ Ι. Ε. Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Ενη μερωτικός Οδη γός Εκπαιδευτών ΙΕΚ Νίκαιας ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

2 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου Τηλ. : Περιεχόµενα Εισαγωγικό Σηµείωµα Ωράριο Λειτουργίας της Κατάρτισης Προσέλευση Συµπλήρωση Απουσιολογίου Ευταξία- Ηρεµία διεξαγωγής µαθηµάτων Υποστήριξη µαθηµάτων κατάρτισης Ύλη µαθηµάτων Σηµειώσεις-Εκπαιδευτικό υλικό Ηλεκτρονικές Σηµειώσεις-Εκπαιδευτικό υλικό Είδη µαθηµάτων Εξέταση Πρόοδου Τελικές εξετάσεις Ωρολόγιο Πρόγραµµα Οδηγίες ορθής συµπλήρωσης Ηµερησίου ελτίου Απουσιών (Απουσιολογίων) Αναπληρώσεις µαθηµάτων Οικονοµικά Στοιχεία Εκπαιδευτών Ολοκλήρωση Εξαµήνου ιευκρινήσεις ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 14 2

3 ΙΕΚ Νίκαιας - Fax: att. sch. gr Ει σαγωγι κό Ση με ί ωμα. Κυρίες & Κύριοι Εκπαιδευτές του ΙΕΚ Νίκαιας, Ξεκινά και πάλι ένα νέο Εξάµηνο στον χώρο της Κατάρτισης. Ο χώρος αυτός διαφέρει αρκετά από τον χώρο της Εκπαίδευσης, που ασφαλώς γνωρίζετε. ιαφέρει και στην καθηµερινή πρακτική του αλλά και στο στόχο που καλείται να υπηρετήσει. Ο χώρος της Κατάρτισης (ή αλλιώς χώρος της "µη τυπικής Εκπαίδευσης"), έχει µε βάση τον νέο Νόµο 4186/2013 ως φορείς υλοποίησης τα ΙΕΚ και τις Σχολές ΣΕΚ. Ειδικότερα ο στόχος των ΙΕΚ είναι να οδηγήσει τους ενήλικες νέους / νέες, που ξεκινάνε τώρα την 1η τους Επαγγελµατική Ειδίκευση, στην απόκτηση εφοδίων για την 1η τους αναζήτηση και ένταξη στο κόσµο της εργασίας. Προς τούτο, από χρόνια, ο χώρος αυτός αναφέρεται (σε παλαιότερους νόµους και διατάξεις) ως χώρος της ΑΡΧΙΚΗΣ Επαγγελµατικής Κατάρτισης, και πλέον ανήκει µε το Ν.3879/2010 στο γενικό πλαίσιο της " ια Βίου Μάθησης" µε άµεση ιοικητική Αρχή την ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (http://www.gsae.edu.gr/). Το ΙΕΚ λειτουργεί µε ειδικές καθηµερινές συνθήκες, που ο οδηγός αυτός σας παρουσιάζει. Επιπλέον λάβετε υπ' όψη σας ότι από το Σεπτέµβριο 2013, µε βάση τον Ν4186/2013 και το ΝΕΟ Κανονισµό των ΙΕΚ (Α Α: ΒΛΛΙ9-ΦΞΨ) : α) οι σπουδαστές εντάσσονται σε νέο (αυστηρότερο) κανονισµό. β) οι σπουδαστές δεν καταβάλλουν εξαµηνιαία δίδακτρα (όπως ίσχυε µέχρι το 2013, από ιδρύσεως των ΙΕΚ) Εκτιµούµε όµως ότι όλοι µας οφείλουµε, από την µιά πλευρά, να σεβαστούµε τον χρονικό βάρος και προσπάθεια των (ενηλίκων) σπουδαστών µας, και από την άλλη να φροντίζουµε να µην τον οδηγήσουµε µε πράξεις ή παραλήψεις µας σε ποιοτική παρακµή, έτσι ώστε να συµβάλλουµε στην πρόοδο και καλή εξέλιξη του θεσµού της κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. Και αυτό πραγµατικά είναι ένα δύσκολο έργο. Γνωρίζουµε όλοι τις δυσκολίες της ένταξης των νέων και κυρίως τις µεταβαλλόµενες συνθήκες και πρακτικές που θα καλεστούν οι ενήλικες σπουδαστές µας να βιώσουν, ειδικά µετά την αποφοίτησή και πιστοποίησή τους. Εν τούτοις πιστεύουµε ότι όλοι µαζί έχουµε την επιθυµία και την διάθεση να συµβάλλουµε στην Επαγγελµατική Κατάρτιση των σπουδαστών µας, δίνοντας το καλύτερο εαυτό µας. Σηµείωστε λοιπόν τελικά ότι: 1) Ο οδηγός αυτός είναι το σηµείο αναφοράς για διάφορα διαδικαστικά θέµατα, αναγκαία για την καλή και αποδοτική λειτουργία του Ι.Ε.Κ., µε συνεργάτες ΕΣΑΣ! 2) ΟΛΟΙ µας κρινόµαστε κάθε µέρα από την πρόοδο των καταρτιζοµένων, οι οποίοι αργότερα θα κληθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, για να προσπαθήσουν να µπούν στον κόσµο της απασχόλησης. 3) Είµαστε πρόθυµοι για κάθε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση που θα µας ζητήσετε. Ο /ντής του Ι.Ε.Κ. Στέλ λ ας Ιάκ. 3

4 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου Τηλ. : ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ Η κατάρτιση στο ΙΕΚ Νίκαιας ξεκινά από αυτή τη χρονιά (2013) κάτω από νέες γενικά συνθήκες. Πέρα από αυτές όµως, επιβάλεται να έχουµε όλοι κατά νού (εσείς και το ΙΕΚ Νίκαιας) ότι κοινό µας ενδιαφέρον είναι η καλή και ποιοτική κατάρτιση των σπουδαστών µας, βεβαίως µέσα στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουµε όλοι. 1. Ωράριο Λειτουργίας της Κατάρτισης. Οι ώρες που γίνονται τα µαθήµατα κατάρτισης στο ΙΕΚ Νίκαιας για όλων των ειδών τα µαθήµατα, φαίνονται στον πιό κάτω πίνακα. Οι ώρες ανήκουν σε απογευµατινό/βραδινό ωράριο. Σηµειώνεται ότι κάθε δύωρο θα πρέπει να γίνεται συνεχόµενα, µόνο µε τυχόν αλλαγή εκπαιδευτών. Το ίδιο ωράριο και οι πιο πάνω συνθήκες εφαρµόζονται σε όλους τους χώρους που γίνεται κατάρτιση σπουδαστών του ΙΕΚ Νίκαιας (Κεντρικό Κτήριο, 3ο Γυµνάσιο Νίκαιας, ΣΕΚ Κορυδαλλού/ Νίκαιας, Νοσοκοµείο Νίκαιας). 2. Προσέλευση. Να προσέρχεστε έγκαιρα στο µάθηµα, την προκαθορισµένη ώρα. Οι καταρτιζόµενοι που βρίσκονται εκτός της τάξεως και σας περιµένουν α) "χάνουν" την ώρα κατάρτισης µε υπαιτιότητά σας και β) συνήθως ενοχλούν τους υπόλοιπους που ήδη κάνουν µάθηµα. 3. Συµπλήρωση Απουσιολογίου. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στη σελ

5 ΙΕΚ Νίκαιας - Fax: att. sch. gr 4. Ευταξία- Ηρεµία διεξαγωγής µαθηµάτων. Τα µαθήµατα πρέπει να διεξάγονται σε κλίµα µάθησης και ηρεµίας και να µην παρατηρούνται καταστάσεις αναστάτωσης και διάλυσης. Είναι πρώτιστο καθήκον σας να διατηρείσετε µε τον τρόπο σας την ηρεµία διεξαγωγής του µαθήµατός σας, την ευταξία, το "οµαδικό- συνεργατικό" πνεύµα των σπουδαστών καθώς και την ιδέα ότι και εσείς είστε µέλος της "οµάδας", αλλά µε σαφή διαχωρισµό του ρόλου σας ως Εκπαιδευτή (Ενηλίκων!) Σε περιπτώσεις «φασαρίας» ή κακής συµπεριφοράς σπουδαστή/-ών, µε βάση τον κανονισµό των ΙΕΚ, προβλέπονται οι εξής κυρώσεις: a) Παρατήρηση (επιβάλλεται από τον εκπαιδευτή και τον Υποδ/τή του ΙΕΚ από κοινού) b) Ωριαία Αποβολή-(Ω.Α.) (επιβάλλεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευτή) c) 1ήµερη έως 3ηµερη Αποβολή (επιβάλλεται αποκλειστικά από την /ση του ΙΕΚ µετά από γραπτή αιτιολογία του εκπαιδευτή) Σαφώς οι πιο πάνω ποινές θα πρέπει, αν χρειάζεται, να επιβάλλονται προοδευτικά, εκτός πολύ σοβαρών περιστατικών, και καταγράφονται όλες στο σχετικό βιβλίο ποινών. Τέλος µέσα στην τάξη οφείλετε να απαγορεύετε......το κάπνισµα, τους καφέδες/αναψυκτικά/φαγητά, την χρήση κινητών τηλεφώνων κ.λ.π. Είναι βασική σας υποχρέωση να περιφρουρείτε το κλίµα ηρεµίας, αλληλοσεβασµού και µάθησης. 5

6 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου Τηλ. : Υποστήριξη µαθηµάτων κατάρτισης. Το ΙΕΚ Νίκαιας µπορεί να σας υποστηρίξει τεχνολογικά στα θεωρητικά σας µαθήµατα (που διαρκούν συνήθως 1-3 διδακτ. ώρες), ώστε να τα κάνετε πιο «ελκυστικά» και ενδιαφέροντα για τους σπουδαστές (και πρώτιστα εκτιµούµε για εσάς τους ίδιους). Μπορεί να σας παρέχει: a) ιαφανοσκόπιο (για προβολή φωτοτ/µένων θερµοδιαφανειών) b) Projector για Ηλ. Υπολογιστή και οθόνη προβολής. c) Τηλεόραση και συσκευή DVD-VHS (player) για την παρουσίαση δεδοµένου ψηφιακού περιεχοµένου (εκπαιδ. ταινίες ή video) Σαφώς η κάθε µορφή υλικού θα πρέπει να είναι προετοιµασµένη πρώτα από εσάς, ώστε εµείς να βοηθήσουµε στο να κάνετε χρήση των πιο πάνω µέσων. Σας προτρέπω έντονα και άµεσα να αξιοποιήσετε τις δυνατότητες αυτές κάνοντας ένα πιο σύγχρονο (από το παραδοσιακό) µάθηµα. 6. Ύλη µαθηµάτων Στον οδηγό σπουδών κάθε ειδικότητας και αναλόγως το εξάµηνο κατάρτησης που διανύει το Τµήµα που αναλάβατε, περιέχεται το περίγραµµα προβλεπόµενης ύλης που θα πρέπει να διεξάγετε στο τρέχον εξάµηνο. Φωτοτυπία της ύλης αυτής, για το µάθηµα που αναλαµβάνετε, σας δίδεται στον παρόντα φάκελλο σας. Επιπλέον θα πρέπει να παραδώσετε στην Γραµµατεία του ΙΕΚ, συµπληρωµένο, το φύλλο "Χρονοδιάγγραµµα ιδασκόµενης Ύλης", κατανέµοντας την προβλεπόµενη ύλη στις 14 ή 15 εβδοµάδες κατάρτισης, ώστε εφαρµόζοντάς το, να προετοιµάζεστε για το Εκπαιδευτικό υλικό και τις σηµειώσεις που σας χρειάζονται. 7. Σηµειώσεις-Εκπαιδευτικό υλικό. Θα πρέπει να συνθέσετε/γράψετε και να χορηγείσετε τις προβλεπόµενες (δικές σας) σηµειώσεις του µαθήµατός σας στους σπουδαστές και βέβαια να αποφεύγετε προτάσεις για αγορές βιβλίων. Ίσως ήδη σας είναι γενικά γνωστό, ότι για την κατάρτιση στα ΙΕΚ δεν προβλέπεται δεδοµένο βιβλίο κατά µάθηµα/ειδικότητα και αυτό διότι στους χώρους κατάρτισης η ύλη (θα πρέπει να) είναι "ανοικτή" σε κάθε είδους πηγή/-ες. Συνεπώς οι «µεστές» αλλά και συνοπτικές σηµειώσεις σας, που καλύπτουν την προβλεπόµενη ύλη, είναι απολύτως απαραίτητες. Επιπλέον σ αυτές, µπορείτε να προτείνεται βιβλιογραφία (ελληνικά βιβλία ή ιαδικτυακές διευθύνσεις κ.α.), που µπορεί να συµπληρώνουν το υλικό της ύλη σας. εν πρέπει να ξεχνάτε ότι οι σηµειώσεις αυτές θα ακολουθήσουν τον κάθε σπουδαστή τουλάχιστον µέχρι την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων πιστοποίησης του/της. Τις σηµειώσεις σας θα πρέπει να καταθέτετε απαραίτητα σε ΕΝΑ αντίγραφο στη Γραµµατεία του ΙΕΚ, προκειµένου να διατηρηθεί στο σχετικό φάκελο του Τµήµατος. Ας έχετε όµως υπ όψη σας ότι η χορήγηση τυπωµένων σηµειώσεων από εσάς, θα επιβαρύνει τους σπουδαστές για την αναπαραγωγή τους (οργάνωση παραγγελίας αντιτύπων σε κατάστηµα και έξοδα) συνεπώς, διευκολίνει ΟΛΟΥΣ, η παροχή ηλεκτρονικών σηµειώσεων. 6

7 ΙΕΚ Νίκαιας - Fax: att. sch. gr 8. Ηλεκτρονικές Σηµειώσεις-Εκπαιδευτικό υλικό: Το ΙΕΚ µας δηµιουργεί, για κάθε νέο εξάµηνο, µια ηλεκτρονική ταξινόµηση των κάθε µορφής (ηλεκτρονικών) σηµειώσεών σας, τις οποίες ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο της Γραµµατείας του ΙΕΚ Αυτό διευκολύνει στα εξής: a) ηµιουργία ενός δοµηµένου ΦΑΚΕΛΛΟΥ σηµειώσεων του τρέχοντος εξαµήνου ανά Τµήµα (και για κάθε µελλοντική χρήση αποκλειστικά από τους σπουδαστές µας - ακόµα και αν δεν συνεργάζεστε πλέον µε το ΙΕΚ). b) Ευκολία ιαµειρασµού των σηµειώσεών σας µέσω του Ιστότοπου του ΙΕΚ Νίκαιας (από κατάλληλη περιοχή µέσω download). Σηµειώστε ότι καλόν θα ήταν ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ τα s των σπουδαστών σας, ώστε να τους τις στέλνετε εσείς ηλεκτρονικά, καθόσον έχουν παρατηρηθεί προβλήµατα στο παρελθόν (και το κυριότερο είναι ότι ΕΝ συντηρείται ο δοµηµένος ΦΑΚΕΛΛΟΣ Σηµειώσεων του ΙΕΚ). c) Αν έχετε στις σηµειώσεις σας αυτές αναφορές στο Internet, θα µπορούν άµεσα από τον ΗΥ τους να τις επισκοπήσουν. d) Αν κάποιοι σπουδαστές δεν έχουν "Internet", θα µπορούν µε flash memory να τις έχουν από το ΙΕΚ, και να τις διαβάζουν στον ΗΥ τους (χωρίς κόστος φωτοτυπιών) e) Στην περίπτωση που κάποιοι σπουδαστές δεν έχουν ΗΥ ακόµα (!), η Γραµµατεία του ΙΕΚ θα µπορεί να τυπώσει ένα αντίγραφο για αυτούς, ώστε να το φωτοτυπήσουν. Αν δεν έχετε (ηλεκτρονικά) αρχεία σηµειώσεων αυτή την περίοδο, πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες της προηγούµενης παραγράγου, µέχρι να παράγετε τα σχετικά αρχεία. 9. Είδη µαθηµάτων. Το µάθηµα που θα κάνετε, ανήκει σε ένα από τα πιό κάτω είδη: 1. Θεωρητικό (Θ): Γίνεται µόνο σε αίθουσες διδασκαλίας µε σκοπό την απόκτηση γνώσεων στο αντικείµενο της ειδικότητας. 2. Εργαστηριακό (Ε): Γίνεται µόνο σε εργαστηριακούς χώρους µε σκοπό στην εκµάθηση πρακτικών δεξιοτήτων. 3. Μικτό (Μ): Γίνεται διακριτά και σε αίθουσες διδασκαλίας και σε εργαστηριακούς χώρους µε σκοπό την ταυτόχρονη θεωρητική κατάρτιση και την απόκτηση δεξιοτήτων. Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των µαθηµάτων είναι 45 λεπτά. 10. Εξέταση Πρόοδου. Μεταξύ της 8ης και 10ης εβδοµάδας κατάρτισης, θα πρέπει να κάνετε µια εξέταση προόδου στο µάθηµά σας. Η χρονική διάρκεια της προόδου είναι: α) Σε θεωρητικό µάθηµα που διδάσκεται µέχρι 3 ώρες εβδοµαδιαία, η εξέταση προόδου γίνεται για 1 ώρα και οι καταρτιζόµενοι απαντούν γραπτά. Η ποσότητα των θεµάτων είναι ίδια µε αυτή που αναφέρεται στην παράγραφο "Τελικές Εξετάσεις". Η βαθµολογία κυµαίνεται από 1-10 και οι βαθµοί της εξέτασης προόδου µαζί µε τα γραπτά, κατατίθενται στην γραµµατεία του ΙΕΚ µέχρι την τελευταία ηµέρα της 10ης εβδοµάδας του εξαµήνου. β) Σε εργαστηριακό µάθηµα η εξέταση προόδου γίνεται για 2-3 ώρες και οι καταρτιζόµενοι εξετάζονται σε εργαστηριακό έργο ή έργα, είτε ατοµικά είτε ως οµάδα. γ) Η συµµετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για τους καταρτιζόµενους. Σε περίπτωση απουσίας τους βαθµολογούνται µε µονάδα (1). 7

8 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου Τηλ. : Τελικές εξετάσεις. Στο τέλος κάθε εξαµήνου πραγµατοποιούνται οι τελικές εξετάσεις σε κάθε µάθηµα. Ο τρόπος διεξαγωγής της τελικής εξέτασης για κάθε µάθηµα, καθορίζεται ως εξής: A. Θεωρητικά µαθήµατα. Ως εξεταστής θεωρητικού µαθήµατος θα πρέπει: 1. Να βάλετε 1 έως 4 θέµατα, που πρέπει να είναι διαφορετικής ενότητας το καθένα. Κάθε επιµέρους θέµα είναι δυνατόν να περιέχει υποερωτήµατα. Για την έκταση των θεµάτων, λάβετε υπ όψη ότι η διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των δύο (2) ωρών. 2. Να δώσετε αντί θεµάτων, εάν η φύση του µαθήµατος το επιτρέπει, ερωτηµατολόγιο (τεστ) µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή ερωτήσεις σύντοµης απάντησης, ώστε να πιστοποιείται η ευρύτητα και το βάθος της γνώσης του αντικειµένου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για µάθηµα 2ωρης εβδοµαδιαίας διδασκαλίας, οι ερωτήσεις πρέπει να είναι τουλάχιστον είκοσι πέντε (25). Αν επιλέξετε εξέταση µε ερωτηµατολόγιο, θα πρέπει να κάνετε πολλαπλές εκτυπώσεις του µε διαφορετική σειρά, ώστε να αποφεύγεται η καθ' υπαγόρευση αντιγραφή των απαντήσεων. Η διάρκεια εξέτασης µε µορφή ερωτηµατολογίου (τεστ) δεν υπόκειται στον περιορισµό των δύο (2) ωρών. 3. Να ενηµερώσετε τους σπουδαστές, για τον τρόπο εξέτασης, δύο (2) τουλάχιστον εβδοµάδες πριν από την λήξη των µαθηµάτων. 4. Θα πρέπει να χρησηµοποιείτε µια τυποποιηµένη φόρµα, στην οποία θα ενσωµατώσετε τα θέµατά σας. ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΕΙΤΕ από τον ιστότοπο του ΙΕΚ Νίκαιας (www.ieknikaias.gr), στην θέση "ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΕΣ/ Οδηγίες Εκπαιδευτών", την Ηλεκτρ. Φόρµα Θεµάτων (Προόδου ή Τελικών Εξετάσεων, κατά περίπτωση). Αφού την επεξεργαστείτε στον ΗΥ σας, ( στοιχεία µαθήµατος/εξέτασης, παρεχόµενος χρόνος εξέτασης, βαθµολογική ισοτιµία ή διαφοροποίηση των θεµάτων) ενσωµατώνετε τα θέµατά σας και την αποστέλετε στο της Γραµµατείας του ΙΕΚ. 5. Μετά την θεώρηση τους από τη /ση του ΙΕΚ, θα είναι ΕΤΟΙΜΑ τα φωτοαντίγραφα των θεµάτων σας, που θα παραλάβετε µε το Φάκελλο Εξέτασης την ηµέρα που εξετάζετε, και µε ευθύνη σας θα δοθούν στους καταρτιζόµενους για επεξεργασία. Το πρωτότυπο των θεµάτων µένει στη Γραµµατεία για αρχειοθέτηση. Ως εξεταστής, τα καθήκοντάς σας είναι: 1. Προσέρχεσθε τουλάχιστον µισή ώρα πριν την έναρξη των εξετάσεων στη Γραµµατεία, έτσι ώστε αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα προετοιµασίας των θεµάτων σας. 2. Με ευθύνη σας διανέµονται κόλλες και θέµατα στις αίθουσες που εξετάζεται το µάθηµα σας. 3. Μπορείτε να δώσετε διευκρινήσεις επί των θεµάτων και τυχόν οδηγίες µόνο για 10 λεπτά. Κατόπιν θα πρέπει να απέρχεστε στην Γραµµατεία. Η εποπτεία της εξέτασης επαφίεται στους επιτηρητές. 4. Μετά τη λήξη της εξέτασης παραλαµβάνετε τα γραπτά δοκίµια από τους επιτηρητές στη Γραµµατεία. 5. Βαθµολογείτε σε κάθε επιµέρους θέµα, αριθµητικά, την επίδοση του καταρτιζοµένου. Στο τέλος αθροίζετε τις επιµέρους βαθµολογίες των ερωτήσεων ή των επιµέρους τµηµάτων των θεµάτων και στο µπροστά δεξιό άκρο, αναγράφετε τη συνολική βαθµολογία του γραπτού, ολογράφως και αριθµητικώς και υπογράφετε. Σε περίπτωση λανθασµένης βαθµολόγησης σας, διαγράφετε µε διαγώνιο γραµµή το λάθος, γράφετε το σωστό και µονογράφετε. 6. Βαθµολογείτε µε (1) µονάδα α) καταρτιζόµενο ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις και β) γραπτό που η ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ µαζί µε τους επιτηρητές χαρακτήρησαν µε από κοινού πρακτικό πάνω στο γραπτό του καταρτιζόµενου (µε επισυναπτόµενα τυχόν παραστατικά στοιχεία), ως παράτυπο. 8

9 ΙΕΚ Νίκαιας - Fax: att. sch. gr Ως επιτηρητής, τα καθήκοντάς σας είναι: 1. Να υποβάλλετε στη Γραµµατεία, όταν καθορίζει το Ι.Ε.Κ. και πάντοτε πριν τις Τελικές Εξετάσεις του Εξαµήνου, τις προτιµήσεις σας για ηµέρες που θέλετε να είστε επιτηρητής στις Τελικές Εξετάσεις. 2. Όταν οριστείτε/αναλάβετε επιτηρητής να προσέρχεστε στο τόπο εξέτασης που ορίζεται από το Ι.Ε.Κ., τουλάχιστον 15' πριν την εξέταση και να υπογράφετε το παρουσιολόγιο σας. 3. Να παραλαµβάνετε τον φάκελλο από τον εισηγητή (χωρίς τα θέµατα) και µπαίνετε στην τάξη εξέτασης. 4. Να τοποθετείτε έναν-έναν κατά αλφαβητική σειρά τους σπουδαστές, µε βάση την κατάσταση του τµήµατος, και να ελέγχετε τις παρουσίες/απουσίες. 5. Να συστήνετε στους σπουδαστές: α) να αποµακρίνουν όλες τις φανερές σηµειώσεις τους από κοντά τους και κάτω από το θρανίο τους β) να κλείνουν/αποµακρίνουν τα κινητά τηλέφωνα τους. 6. Μετά την παράδωση των θεµάτων από τον εισηγητή, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση της τάξης στην αίθουσα. 7. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν συνοµιλείτε µεταξύ σας, κάθεστε διαγώνια εντός της αίθουσας, αποφεύγετε να σχολιάζετε τα θέµατα και δεν προτρέπετε τους σπουδαστές να συντοµεύουν. 8. Σε περίπτωση καταρτιζοµένων οι οποίοι είτε εµποδίζουν την οµαλή διεξαγωγή της εξέτασης, είτε καθ' οιονδήποτε τρόπο αντιγράφουν, να στιγµατίζετε άµεσα το γεγονός και να καλείτε τη ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ ώστε να συνταχθεί σύντοµο από κοινού πρακτικό, πάνω στο γραπτό του καταρτιζόµενου, µε επισυναπτόµενα τυχόν παραστατικά στοιχεία. 9. Να επιτρέπετε την αποχώρηση του πρώτου σπουδαστή µετά την ώρα που θα οριστεί από τον εισηγητή και τη ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ., ενώ να κρατείτε στο τέλος δύο εξεταζόµενους. 10. Κατά το τέλος της εξέτασης, να διαγράφετε τα τυχόν κενά στα φύλλα απαντήσεων (κόλλες), να µονογράφετε στο τέλος της διαπραγµάτευσης των θεµάτων, να καταµετράτε τα παραδοθέντα γραπτά και να τα αντιπαραβάλλετε µε την κατάσταση των καταρτιζοµένων, που είχαν δικαίωµα συµµετοχής στην εξέταση, να πιστοποιείτε τους απόντες και να αναγράφετε τα ονοµατεπώνυµα τους στο φάκελο εξετάσεων. 11. Να παραδίδετε στη Γραµµατεία τον όλο φάκελλο (φύλλα θεµάτων και απαντήσεων, λίστα παρόντων), ώστε να τα παραλάβει ο εισηγητής. B. Εργαστηριακά µαθήµατα θα πρέπει: 1. Να στοχεύετε στη διερεύνηση και διαπίστωση ότι ο καταρτιζόµενος µπορεί να εφαρµόσει στην πράξη θεωρητικές γνώσεις και ότι έχει αποκτήσει τις δεξιότητες στη δεδοµένη πρακτική τεχνικής. 2. Να µπορείτε να επιλέξετε διάφορους τρόπους εξέτασης, λόγω της ιδιαιτερότητας και της ποικιλοµορφίας που παρουσιάζουν τα εργαστηριακά µαθήµατα. 3. Να έχετε προκαθορίσει και γνωστοποιήσει στους εξεταζόµενους (κατά την διάρκεια των µαθηµάτων) την σωστή σειρά εκτέλεσης, την αρτιότητα, την ποιότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης του έργου ή τµήµατος κάθε έργου, που θα είναι µερικά από τα κριτήρια για τη βαθµολόγηση κατά την εργαστηριακή εξέταση. 4. Να είστε σε θέση να δικαιολογείτε τον τρόπο εξαγωγής της τελικής βαθµολογίας, ώστε να µπορεί να ικανοποιηθεί το περί δικαίου αίσθηµα των καταρτιζοµένων. 5. Να βαθµολογείτε αυτοτελώς ακόµα και όταν το εργαστηριακό µάθηµα σας διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές. Ο µέσος όρος (ΜΟ) των βαθµολογιών αποτελεί τη βαθµολογία της τελικής εξέτασης. 6. Επιστρέφετε/ παραδίδετε, εντός το πολύ δύο (2) εργασίµων ηµερών από την εξέταση του εργαστ. µαθήµατος, τον φάκελλο και τη συνοδευτική κατάσταση αριθµητικής βαθµολογίας, στη Γραµµατεία του ΙΕΚ, υπογράφοντας την παράδοση-παραλαβή τους. Ως εξεταστής εργαστηριακού µαθήµατος Γ. Μικτά µαθήµατα Η εξέταση των µικτών µαθηµάτων περιλαµβάνει ξεχωριστή εξέταση του θεωρητικού και του εργαστηριακού µέρους. Η βαθµολογία µικτού µαθήµατος προκύπτει από το µέσο όρο των βαθµολογιών του θεωρητικού και εργαστηριακού µέρους του µαθήµατος, στρογγυλοποιούµενο στον πλησιέστερο ακέραιο.(θ+ε)/2=μ.ο) Η εξέταση του θεωρητικού µέρους γίνεται, όπως και η εξέταση των θεωρητικών µαθηµάτων και του εργαστηριαχού µέρους, όπως η εξέταση των εργαστηριακών µαθηµάτων. 9

10 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου Τηλ. : Ωρολόγιο Πρόγραµµα εν πρόκειται να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραµµα των Τµηµάτων, εκτός αν η ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ. κρίνει ότι είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της Κατάρτισης. 13. Οδηγίες ορθής συµπλήρωσης Ηµερησίου ελτίου Απουσιών (Απουσιολογίων) 1. Το ηµερήσιο δελτίο απουσιών είναι διπλότυπο µε καρµπόν και συµπληρώνεται κάτω από την πλήρη ευθύνη σας. 2. Μετά την είσοδο σας στην τάξη καταχωρείτε αµέσως τους απόντες. Πρακτικά αυτό µπορείτε να το κάνετε µέσα στο πρώτο 10' κάθε διδακτικής ώρας. ΕΙ ΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ για την 1η ώρα, καταχωρείτε ΑΡΓΟΤΕΡΑ απουσία σε όσους καταρτιζόµενους είναι χαρακτηρισµένοι από την ιεύθυνση του ΙΕΚ, στον κατάλογο του Τµήµατος. 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ το ελτίο όπως το υπόδειγµα στην επόµενη σελίδα (Συµπληρωµένο ελτίο) Θέση (1 ): Αναγράφετε το λεκτικό του Τµήµατος (π.χ. Ειδ.Μηχαν.Λογιστηρίου) Θέση (2): Συνήθως είναι προτυπωµένος ο αύξων αριθµός του ελτίου (π.χ. 27). Θέση (3 ): Αναγράφετε την ηµεροµηνία (π.χ. 1 4 Οκτωβρίου 1 996) Θέση (4): Αναγράφετε την ηµέρα (π.χ. Τετάρτη) Θέση «ΜΑΘΗΜΑΤΑ»: Οι αριθµοί 1,2,3,4,5,6,7 υποδηλώνουν την 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η (διδακτική) ώρα αντίστοιχα. Κάτω από τους αριθµούς αυτούς αναγράφετε το µάθηµα της ώρας που κάνετε, σύµφωνα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα. Θέση (5): Αναγράφετε κάθε Ονοµατεπώνυµο απόντος και στην αντίστοιχη στήλη του µαθήµατος που απουσιάζει, µπαίνει σταυρός (+). Εάν κάποιος καταρτιζόµενος έχει Η Η αναγραφεί στο δελτίο και σε κάποιο µάθηµα είναι παρών, στην οικεία στήλη του µαθήµατος µπαίνει παύλα (--). 4. Αφού καταχωρίσετε τις απουσίες του µαθήµατος σας, κάτω από την τελευταία εγγραφή, κλείνετε µε οριζόντια γραµµή. Κάτω από αυτή, γράφετε µε διψήφιο αριθµό το σύνολο των απόντων, υπογράφετε και αναγράφετε το ονοµατεπώνυµο σας (Βλέπε Συµπληρωµένο ελτίο). 5. εν επιτρέπεται σβήσιµο, απόξεση, διόρθωση και πάσης φύσεως παραποίηση επί του ηµερησίου δελτίου. 6. εν επιτρέπεται από εσάς, καµία εγγραφή ή παρατήρηση στη στήλη παρατηρήσεων. εν διαγράφετε απουσία από το ελτίο, έστω και αν µετά την καταχώρηση, ο καταρτιζόµενος προσήλθε στην τάξη. Ο χαρακτηρισµός «ΠΡΟΣΗΛΘΕ» ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ! 7. Αν κάνετε εσφαλµένη καταχώρηση στο ηµερήσιο δελτίο ή υπάρχει κάποια διένεξη µε σπουδαστή/-τρια για απουσία, αναφέρετε στο διάλειµµα το συµβάν στον Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. και η ιοίκηση είναι η µόνη αρµόδια να διορθώσει οτιδήποτε, αναγράφοντας στην οικεία στήλη το αιτιολογικό µε σφραγίδα/υπογραφή....και ας έχετε υπ όψη σας δύο σηµεία ακόµα: Το µάθηµα σας διαρκεί 45 λεπτά και δεν έχετε το δικαίωµα να µειώσετε τη διάρκεια του, χωρίς την άδεια της ιεύθυνσης του Ι.Ε.Κ. β) εν πρέπει να χορηγείτε άδειες στους καταρτιζόµενους κατά την διάρκεια της διδακτικής ώρας. Αυτές είναι πολύ εκµεταλεύσιµες από µερικούς σπουδαστές. α) 10

11 ΙΕΚ Νίκαιας - Fax: att. sch. gr 11

12 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου Τηλ. : Αναπληρώσεις µαθηµάτων Θα σας είναι ίσως γνωστό ότι στο χώρο Κατάρτισης των ΙΕΚ, προβλέπεται η πλήρης διεξαγωγή ΟΛΩΝ των ωρών κατάρτισης σε όλα τα είδη των µαθηµάτων. Προς τούτο θα ακολουθηθεί πιστά το πιο κάτω Χρονοδιάγραµµα δραστηριοτήτων του Εξαµήνου 2014Α. 12

13 ΙΕΚ Νίκαιας - Fax: att. sch. gr Συνεπώς, ως εκπαιδευτής/-τρια του ΙΕΚ, θα πρέπει να διεξάγετε όλες τις προβλεπόµενες ώρες σας. Αν όµως µερικές φορές για πολύ σοβαρούς λόγους δεν διεξάγετε την ώρα ή τις ώρες σας, αυτές θα πρέπει ΟΠΟΣ ΗΠΟΤΕ να αναπληρωθούν. Ας έχετε υπ οψη σας τα εξής: α) Στο τρέχον χρονοδιάγραµµα προβλέπονται ηµέρες Αναπλήρωσης και ΠΡΟ-Αναπλήρωσης, λόγω των συνθηκών του Εξαµήνου. β) Είναι αυτονόητο ότι πρέπει ν' αποφεύγονται µε κάθε τρόπο, λόγω υπαιτιότητά σας, οι αναβολές µαθηµάτων (που συνεπάγονται επιπλέον Αναπληρώσεις Ωρών). Εάν εξαναγκάζεστε να χάσετε κάποιες ώρες, θα πρέπει να φροντίσετε ΠΡΩΤΑ να ενηµερώνετε την Γραµµατεία του ΙΕΚ (που σηµειώνει τις ώρες αυτές). γ) Η µέρα και η ώρα/-ες αναπλήρωσης θα κανονίζονται µε συνενόηση ΠΡΩΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ιεύθυνση του ΙΕΚ. Στη συνέχεια η Γραµµατεία του ΙΕΚ θα αναλάβει να ενηµερώνει τους σπουδαστές. δ) Αν γνωρίζετε, για το άτοµό σας, πολύ σοβαρό λόγο για τον οποίο θα πρέπει να απουσιάσετε στην διάρκεια του εξαµήνου (πχ. προγραµ/νη χειρουργική επέµβαση, σύντοµη παραµονή σε Νοσοκοµείο), µπορείτε να κανονίσετε ΠΡΟαναπληρώσεις των ωρών σας, κατόπιν συνεννόησης µε τη ιεύθυνση του Ι.Ε.Κ., και µε τον τρόπο που περιγράφεται στο (β) σηµείο. 15. Οικονοµικά Στοιχεία Εκπαιδευτών. Με την έναρξη ανάληψης των καθηκόντων σας θα πρέπει να συµπληρώσετε το έντυπο "ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ... ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ", που βρίσκεται στον φάκελλο που παραλάβατε και να προσκοµίσετε τα αναγκαία έγγραφα, αναλόγως την κατηγορία που ανήκετε, συµβουλευόµενοι τις "Ο ΗΓΙΕΣ" της επόµενης σελίδας. Για οποιοδήποτε θέµα σχετικό µα τα οικονοµικά σας στοιχεία θα πρέπει να επικοινωνείται µε το Οικονοµικό Τµήµα του ΙΕΚ Νίκαιας, είτε απ ευθείας, είτε µέσω της Γραµµατείας του ΙΕΚ. 16. Ολοκλήρωση Εξαµήνου. Την ηµέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκε η κατάρτιση στο µάθηµά σας, δηλ. την 14η ή 15η φορά του µαθήµατός σας, θα πρέπει να κλείσετε το σχετικό ΒΙΒΛΙΟ ΥΛΗΣ σας µε το εξής λεκτικό: Κλείνεται σήµερα.... /.... /2014 το παρόν βιβλίο ύλης στο µάθηµα « », µε την παρατήρηση ότι διδάχθηκε όλη η προβλεπόµενη ύλη από το Αναλυτικό Πρόγραµµα που ορίζει ο ισχύον Οδηγός Σπουδών της Ειδικότητας. Ο εκπαιδευτής 17. ιευκρινήσεις. Είναι πιθανόν να χρειάζεστε περισσότερες διευκρινίσεις σε αρκετά από τα πιό πάνω ζητήµατα. Θα µπορείτε να επικοινωνείτε µε κάθε τρόπο µε την Γραµµατεία (προσωπικά ή/και µε τηλέφωνο, fax, ) ώστε να καθοδηγείστε κατάλληλα. Επιπρόσθετα και επικουρικά µε αυτό, µπορείτε (και πρέπει) να συνεργάζεστε άµεσα και µε την ιεύθυνση του ΙΕΚ, που έχει και την γενική εποπτεία της διεξαγώµενης κατάρτισης. Σας ευχόµαστε "Καλή Αρχή" και Εποικοδοµητική Συνεργασία! 13

14 ΓΓ ΒΜ - ΙΕΚ Νίκαιας - Κινικίου Τηλ. : ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 14

15 ΙΕΚ Νίκαιας - Fax: att. sch. gr 15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Δ.Ι.Ε.Κ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ OXHMATΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ADR)

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Τα εργαστήρια του

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑΣ Το πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών αποτελεί έργο του Πανεπιστημίου Πειραιώς ενταγμένο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ),

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες

Οδηγίες προς Υποψηφίους. Α. Γενικές Οδηγίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο

Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση. Πρόταση για το νέο. Γυμνάσιο Το Σχολείο του 21 ου Αιώνα Ε ενδύοντας στη Γνώση Πρόταση για το νέο Γυμνάσιο Συντάκτες: Παναγιώτης Ε. Καταγής Θανάσης Ι. Νικολόπουλος Νίκος Ι. Παρίκος Γυμνάσιο Κατευθύνσεις 1. Γενική 2. Τεχνολογική 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ.

(c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. (c) EΠΑΦΟΣ ΑΘΗΝΑ Νοέµβριος 2013 Απαγορεύεται η αντιγραφή του παρόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΕΠΑΦΟΣ ΕΠΕ. 2 4teachers Γρήγορος οδηγός χρήσης (Βασικά βήματα) Για να αρχίσεις κι εσύ να χρησιμοποιείς

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ιαδικασία του Συστήµατος Ποιότητας ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Κωδικός.210 Έκδοση 2 Η Σελίδα 1 από 5 1 ΣΚΟΠΟΣ Η προδιαγραφή του τρόπου υλοποίησης της µάθησης στο Τµήµα και της καταγραφής του εκπαιδευτικού έργου. 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εφαρµόζεται για όλα τα µαθήµατα θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις Diploma In Negotiations (D.I.N.) ακαδημαϊκό έτος 2013-2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Δίπλωμα στις Διαπραγματεύσεις Diploma In Negotiations (D.I.N.) ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ www.kek.aueb.gr ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 210 8665368, 371, 372 - FAX: 210-8625553 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Τεχνολογικο Εκπαιδευτικο Ιδρυµα Πελοποννησου Σχολη Τεχνολογικων Εφαρµογων Τµηµα Μηχανικων Πληροφορικης τ.ε. ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ Εξάµηνο: Α ιδάσκων: Γιάννης Λιαπέρδος ιάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Γ15 Μ126. Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2014-2015 Προς τους Γονείς/Κηδεμόνες και τους μαθητές Γ15 Μ126 ΘΕΜΑΤΑ: Α. ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της Διευθύντριας του 5 ου Γενικού Λυκείου Λαμίας ΚαςΡαχιώτουΛεμονιάς.

Παρουσίαση της Διευθύντριας του 5 ου Γενικού Λυκείου Λαμίας ΚαςΡαχιώτουΛεμονιάς. Υπόδειγμα Οδηγιών για τους επιτηρητές των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2013 Παρουσίαση της Διευθύντριας του 5 ου Γενικού Λυκείου Λαμίας ΚαςΡαχιώτουΛεμονιάς. 1 ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός 101 85 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα,28.5.2004 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝ.& ΙΕΞ.ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ. Βαθµός ΤΜΗΜΑ Α Φ. 151/49778/ Β6 Μητροπόλεως 15 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Πρακτική Άσκηση. Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Κεφάλαιο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται το ταχύρυθµο πρόγραµµα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, δίνοντας παραδείγµατα εφαρµογών των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αναζήτησης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ISO 9001:2000 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΧΑΛΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Περιγραφή Μαθήματος. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Περιγραφή Μαθήματος Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αντικείμενο Μαθήματος Η εκμάθηση των βασικών αρχών λειτουργίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.:

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: Α/Α ΒΙΒΛΙΟΥ Π.Α.: 1 Τ ο π α ρ ό ν β ι β λ ί ο Π ρ α κ τ ι κ ή ς Ά σ κ η σ η ς ε ί ν α ι ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο ώ σ τ ε ν α τ υ π ω θ ε ί μ ε ε κ τ ύ π ω σ η σ ε λ ί δ ω ν μ π ρ ο ς - π ί σ ω. v. 1 2 Ο Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ Δ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων»

ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 8-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11905/136682 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Καθηγητής Λάζαρος Ι. Τσούσκας Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης 2 Περιεχόμενα Α. Εισαγωγή...4 Β. Διαδικασία πιστοποίησης ένταξης

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών. 1.Γενικά Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εκπαιδευτών εισηγητών 1.Γενικά Οι εισηγητές-μέλη του Μητρώου του Κυρίου Διδακτικού Προσωπικού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. αποτελούν το βασικό παράγοντα επιτυχίας και αποτελεσματικής υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014

Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr Οδηγίες για τους υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1 ης περιόδου 2014 Συμβουλευτείτε τις παρακάτω Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής. Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 2014 Εισαγωγή Κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, θα

Διαβάστε περισσότερα

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΦΟΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΦΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ι, ΙΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 5 ο μάθημα ΙΕΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 25/11/2014 ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, Παράρτημα Θήβας, ΤΕΙ Χαλκίδας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 2.1 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης

Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης ικαιούχος Φορέας Συµπράττοντες Επιστηµονικοί Φορείς Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Τοµέας Εϖιµόρφωσης & Κατάρτισης Αθήνα, Νοέµβριος 2010 Περιεχόµενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση...

Διαβάστε περισσότερα

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15)

Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Εναρξη Μαθημάτων - Προγραμματισμός Σχολείων για τη Νέα Σχολική Χρονιά (29-6-15) Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα στα Λύκεια και τα Γυμνάσια αρχίζουν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

http://dasta.uowm.gr/internship/

http://dasta.uowm.gr/internship/ Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ Στο νέο οδηγό σπουδών του Τµήµατός Μηχανικών Πληροφορικής και θεσµοθετήθηκε το πρόγραµµα τρίµηνης Πρακτικής Άσκησης, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ Καθήκοντα και αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών - διδασκόντων Οι εκπαιδευτικοί επιτελούν έργο υψηλής κοινωνικής ευθύνης. Στο έργο τους περιλαμβάνεται η διδασκαλία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών» Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA

Aνακοίνωση Εξετάσεων Προγραμματισμού με τη Χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και Μεταγλωττιστή στις Γλώσσες Προγραμματισμού PASCAL, C, C++ και JAVA Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (www.ccs.rg.cy ), ανταποκρινόμενος θετικά στην παρότρυνση και τις εισηγήσεις αριθμού συνεργατών τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες και τα θετικά σχόλια κατά τις συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2009 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Σκοπός του προγράμματος Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας [σύμφωνα και με τον κανονισμό σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ

Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ - Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κ ΕΝΤΡΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ Π ΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2012 ιεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΔΕΚΑ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Παρατήρηση: Ο σημερινός φοιτητής του Τμήματος Χημείας και αυριανός Χημικός θα πρέπει, όταν προσέρχεται στις εξετάσεις του μαθήματος «Γενική Χημεία», να γνωρίζει απ έξω: (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου

Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Μάρτιος 2011 Μονάδα Διαχείρισης ΕΚΤ Πρόγραμμα εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και ξενόγλωσσους κατοίκους της Κύπρου Ενημέρωση Εκπαιδευτών [Type the company address] Λίγα λόγια για το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Συγγρού 56 Τ. Κ. 11742, Αθήνα 4 ος όροφος τηλ. : 210-9250280 fax : 210-9250290 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Οργανωτική Δομή Τα Επιμορφωτικά Κέντρα υπάγονται διοικητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης και την ευθύνη λειτουργίας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2/4/2015 Αρ. Πρωτ. : 868 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Γραμματέων στο πλαίσιο της πράξης «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ 2013 ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός της πρακτικής άσκησης;

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό έτος 2013-2014

Σχολικό έτος 2013-2014 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2013-2014 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Γενική Παιδεία Β Λυκείου Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμ ού Γενική Παιδεία Γ Λυκείου Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2015 1 1. Εισαγωγή Με βάση το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ

Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Ο Η Γ Ο Σ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Η Σ Τµήµα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Χαλκίδας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο-πλαίσιο των Τ.Ε.Ι. (Ν. 1404/83), η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994. Οδηγός Υποβολής Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Υγειονομική Σχολή Αθηνών 1929-1994 Οδηγός Υποβολής Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (μερικής φοίτησης) Διετούς

Διαβάστε περισσότερα

δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Σχεδίαση Λογισµικού, Ανάπτυξη Προγραµµάτων και Τεχνική Υποστήριξη

δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. Σχεδίαση Λογισµικού, Ανάπτυξη Προγραµµάτων και Τεχνική Υποστήριξη ΕΠΑΦΟΣ Συστήµατα Πληροφορικής Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 48 & Κανακίδη 1, 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Τηλ. 210-6990401 Fax 210-6990441 www.epafos.gr e-mail: support@epafos.gr δ-βάση Αναβάθµιση Σεπτεµβρίου 2015 Επαγγελµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ.

ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. ΕΙ ΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Μετά από προφορικές οδηγίες του Ι.Τ.Ε. εφαρµόσαµε το νέο πρόγραµµα σπουδών κατά το ακαδ. Έτος 2003-2004 σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 123/1987 -ΦΕΚ 68 Α'/20-5-1987 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις της παρ.ιι του άρθρ.5, της παρ.9 του άρθρ.8,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση αλληλογραφίας των ΚΕΠ μέσω ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «Διακίνηση αλληλογραφίας των ΚΕΠ μέσω ΕΛΤΑ» ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274

Ιωάννινα: 18 Μαΐου 2015 Αριθμ. Πρωτ: 274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΠΕΡ/KH Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛ.ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ----- Ταχ. Δ/νση: Λουκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι,15-05-2015 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ OΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Τ.Θ. 12720 2252 Λευκωσία Τηλ: 22402380, 22402361, 22402454, 22402312 Φαξ: 22480505 proairetika@cyearn.pi.ac. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Οδηγίες για την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών Διεύθυνση Επιμόρφωσης & Πιστοποίησης Αθήνα, Ιούνιος 2014 Περιεχόμενα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ... 3 1.1 Η εξέταση... 3 2 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου.

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό. Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ. Δ.Ι.Ε.Κ. Πυλαίας Χορτιάτη Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) έχουν σκοπό Την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους Λυκείου. Η λειτουργία των Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΣΗΣ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2014 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13 / Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Α. Οργάνωση των επαγγελματικών εξετάσεων 1. Οι επαγγελματικές εξετάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης;

1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; http://www.eoppep.gr 1. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης; Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., όλων των ειδικοτήτων - ακόμα και ειδικοτήτων που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ. Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών αριθμ. 113/ 13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 1.. ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ. ΝΟΜΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ(ΚΑΙ(ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ( ( ΛεωφόροςΕθνικήςΑντιστάσεως41,14234ΝέαΙωνία www.eoppep.gr ΑΙΤΗΣΗ(ΓΙΑ(ΧΟΡΗΓΗΣΗ(ΑΔΕΙΑ(( ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ(ΦΟΡΕΑ(ΠΑΡΟΧΗΣ(ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ( ΚΑΙ(ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ( ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης

Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης Κανονισµός Σπουδών ΤΕΙ Κρήτης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης, εγγραφές, κύκλοι σπουδών, µαθήµατα. ΆΡΘΡΟ 1ο: Σπουδαστές ΤΕΙ Κρήτης - Εγγραφές 1. Σπουδαστές ΤΕΙ καθίστανται όσοι εγγράφονται σε αυτό µετά

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Πληροφορικής & ΜΜΕ ΤΕΙ Πάτρας Τ ΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓ ΙΚ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓ ΩΝ Τ Μ ΗΜΑ Π ΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΜΕ Τηλ: +30 26210 20888 E-mail: mme@teipat.gr Fax: +30 26210 20889 Γ ΡΑΦΕΙΟ Π ΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003. ΘΕΜΑ : «Σχετικά µε την διαδικασία Προµήθειας και ιανοµής ιδακτικών βιβλίων και Σηµειώσεων στους Φοιτητές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία 13/03/2003 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: 3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας - Αθηνών 35100 Λαµία Τηλέφωνο: 22310-44252 FAX: 22310-67770 ΠΡΟΣ: Μέλη του Τ.Ε.Ι. Λαµίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Οδηγός χρήσης του συστήματος αξιολόγησης μαθημάτων Τρίπολη, Μάιος 2014 Περιεχόμενα Περιεχόμενα i Ευρετήριο σχημάτων ii Συντελεστές iii 1 Εισαγωγή 1 2 Για καθηγητές διδάσκοντες:

Διαβάστε περισσότερα