Τηλ. Επικοινωνίας:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ. Επικοινωνίας: 6977731113 Email: ggiotop@gmail.com"

Transcript

1 ηλ. πικοινωνίας:

2 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ ΠΝ ΠΡΧΝΝ Προσωπικές πληροφορίες.. 3 Θέση πουδές Άλλες πουδές / εμινάρια Ξένες Γλώσσες ργασιακή εμπειρία ημόσιος ομέας διωτικός ομέας ιδακτική μπειρία ημόσιος ομέας διωτικός ομέας πιπλέον Γνώσεις Άλλα προσόντα Έτοιμες ιστοσελίδες από εμένα 14 ελίδα 2 από 14

3 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ ρμού 96, Πάτρα ριθμoί τηλεφώνων: , , λεκτρονικό ταχυδρομείο Γεώργιος Φ. Γιωτόπουλος 1. (Πιστοποιημένος κπαιδευτής από το..π με αριθμό μητρώου: Β13670) 2. (Πιστοποιημένος κπαιδευτής από το Λ. ριθμός μητρώου εισηγητή: 17338) 3. (Πιστοποιημένος κπαιδευτής από το... ριθμός μητρώου: ) 4. (Πιστοποιημένος κπαιδευτής για τα... - έντρα κπαίδευσης νηλίκων ωδικός: 574) 5. (Πιστοποιημένος πιμορφωτής από τον.π.. - ργανισμός πιμόρφωσης κπαιδευτικών. ριθμός ητρώου: ) Προσωπικές πληροφορίες Θέση πουδές ικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος ριθμός τέκνων: 2 τρατιωτικές υποχρεώσεις: κπληρωμένες Πατρώνυμο: Φώτιος μερομηνία Γέννησης: 25 αρτίου 1976 όπος γέννησης: Πάτρα παγγελματική διότητα (βάσει Πτυχίου): λεκτρονικός ηχανικός T.. ς 2011 έως τώρα..π λληνικό νοικτό Πανεπιστήμιο Φοίτηση στο εταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών της χολής νθρωπιστικών πουδών με τίτλο: «κπαίδευση νηλίκων» ΠΝΠ ΠΡΝ, ΦΥ 18-μηνη Φοίτηση στο εταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδών με τίτλο: «λεκτρονική και πεξεργασία της Πληροφορίας» (Χωρίς αποφοίτηση) Π.. Πατρών (Παιδαγωγική εχνική χολή) της..λ... Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής πάρκειας. Βαθμός: 8,7 (Πολύ αλά) Λαμίας, Φθιώτιδας. μήμα λεκτρονικής. Βαθμός: 7,2 (Λίαν αλώς) Υποτροφία από το..υ επίδοσης για το ακαδημαϊκό έτος Υποτροφία από το..υ επίδοσης για το ακαδημαϊκό έτος o T.E.Λ Πατρών. μήμα λεκτρονικής. Βαθμός :19 και 9/11 (Άριστα) ριστείο Προόδου για την επίδοση το σχολικό έτος Βραβείο Προόδου για την επίδοση το σχολικό έτος ελίδα 3 από 14

4 Άλλες πουδές / εμινάρια ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ 2011, 27 και 28 ουνίου (.Π. ργ/σμός πιμ/σης κπαιδευτικών) υμμετοχή στο πρόγραμμα πιμόρφωσης κπαιδευτικών Γενικού Λυκείου, στο αντικείμενο: «ρευνητικές ργασίες (project)» (πόφαση 22/ Π..) (...) - νστιτούτο ιαρκούς κπαίδευσης νηλίκων. (Γ.Γ..Β..) - Γενική Γραμματεία ια Βίου άθησης. ίτλος: "Πρόγραμμα κπαίδευσης κπαιδευτών", διάρκειας 100 ωρών (...) - νστιτούτο ιαρκούς κπαίδευσης νηλίκων. (Γ.Γ..Β..) - Γενική Γραμματεία ια Βίου άθησης. ίτλος: "ΠΡΦ ΠΥΝ.. (χολεία εύτερης υκαιρίας)", διάρκειας 25 ωρών (...) - νστιτούτο ιαρκούς κπαίδευσης νηλίκων. (Γ.Γ..Β..) - Γενική Γραμματεία ια Βίου άθησης. ίτλος: "Πρόγραμμα πιμόρφωσης κπαιδευτών και τελεχών υάλωτων οινωνικών μάδων", διάρκειας 25 ωρών έντρο κπαίδευσης νηλίκων Πατρών, Πιστοποιητικό πιμόρφωσης στη Γερμανική Γλώσσα, διάρκειας 50 ωρών έντρο κπαίδευσης νηλίκων Πατρών, Πιστοποιητικό πιμόρφωσης στην ταλική Γλώσσα, διάρκειας 50 ωρών , 27 ανουαρίου... (πιστημονική Ένωση εχνολογικής κπαίδευσης ηχανικών χαΐας), Πάτρα. Παρακολούθηση μερίδας με θέμα «Παρουσίαση Προτύπου Λ HD 384 για εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Θέματα ιατάξεων Γειώσεων» Νοεμβρίου Πανεπιστήμιο ρήτης, Ρέθυμνο. ιεθνές υνέδριο με θέμα «ΠΥ KAI ΝΝ ΥΓΧΡΝ» Παιδαγωγικό μήμα Πανεπιστημίου ρήτης, Ρέθυμνο ρήτη κτωβρίου. 1η Πανελλήνια ιημερίδα με ιεθνή υμμετοχή με θέμα: ια Βίου και εξ ποστάσεως κπαίδευση στην οινωνία της Πληροφορίας Λ.. Πατρών 2-μηνη πραγματοποίηση εμιναρίου με τίτλο: Πληροφορική ύγχρονη ργάνωση και ιοίκηση Λογιστική θήνας. 5-μηνη πραγματοποίηση εμιναρίου με τίτλο: λοκληρωμένος χεδιασμός και Έλεγχος ηλεπικοινωνιακού Προϊόντος. ελίδα 4 από 14

5 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ Ξένες Γλώσσες γγλικά : First Certificate in English / University of Cambridge First Certificate in English / The English College, London Certificate of Proficiency in English / The English College, London Γαλλικά: SORBONNE 1. Certificat Pratique de Langue Française 1er degré Université de Paris-Sorbonne. SORBONNE 2. Diplôme de Langue et Littérature Françaises - 2ème degré Université de Paris-Sorbonne. D.A.L.F. - Diplôme Approfondi de Langue Française. ταλικά: ΠΓ (ρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). πίπεδο Β2.(αλή Γνώση) ΠΓ (ρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). πίπεδο Γ1.(Πολύ αλή Γνώση) DIPLOMA di Lingua Italiana, Istituto Italiano Di Cultura (Πολύ καλή Γνώση) σπανικά: ΠΓ (ρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). πίπεδο Β2.(αλή Γνώση) ΠΓ (ρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). πίπεδο Γ1.(Πολύ αλή Γνώση) Γερμανικά: ΠΓ (ρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). Β1.(έτρια Γνώση) ΠΓ (ρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας). πίπεδο Β2.(αλή Γνώση) ουηδικά: Swedex test i Svenska Folkuniversitetet A2.(Βασική Γνώση) ργασιακή εμπειρία 01/09/ /08/2011 Πάτρας κρωτηρίου 289, Πάτρα ηλ ποσπασμένος στο Πάτρας με τα εξής καθήκοντα: i) Πληροφορική: Υπεύθυνος ργαστηρίων /Υ. εχνική Υποστήριξη στο ίκτυο και στον λεκτρονικό ξοπλισμό ii) μήμα ατάρτισης: Υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή της κατάρτισης στα τρέχοντα τμήματα iii)μήμα ιοικητικών Υπηρεσιών: Υπεύθυνος Έκδοσης Βεβαιώσεων Φοίτησης αταρτιζομένων και Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας / Πιστοποίησης κπαιδευτών. υνολική προϋπηρεσία: 2 έτη, 0 μήνες και 0 ημέρες /01/ /09/2007 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΧΛ ΠΝ ΝΘΡΠΝ Ν Π Ζ μήμα ργάνωσης και ιαχείρισης θλητισμού Λυσσάνδρου 1,πάρτη ηλ ιορισμένος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ως...π (ιδικό εχνικό ργαστηριακό Προσωπικό) με ειδικότητα εχνικός /Υ και ικτύων. υνολική προϋπηρεσία: 3 έτη, 1 μήνας και 10 ημέρες ελίδα 5 από 14

6 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ /06/ /02/2004 ECDL λλάς.. οραή 3,θήνα ηλ ργασία ως πιτηρητής ορισμένος από την ECDL Hellas 18/08/ /11/2003 άπα Πληροφορική έντρο κμάθησης λεκτρονικών Υπολογιστών ορίνθου 255, Πάτρα ηλ ργασία, κατόπιν συμφωνίας, ως Υπεύθυνος Πληροφορικής στην έναρξη, διοργάνωση και συντήρηση της άπα Πληροφορικής με σκοπό τη διενέργεια των πρώτων εξετάσεων ECDL. 18/11/ /06/2004 ρμού 96, Πάτρα ηλ ργασία, ως ελεύθερος επαγγελματίας για 3 έτη ως εχνικός /Υ και ικτύων με έκδοση ποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών. 01/02/ /04/2004 έντωρ κπαιδευτική. έντρο παγγελματικής ατάρτισης Θερμοπυλών 41, Πάτρα ηλ Για 1 έτος και 2 ½ μήνες εργασία ως λεκτρονικός εχνικός /Υ και ικτύων. 30/07/ /11/2002 κπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων στο τρατό Ξηράς (ώμα Υλικού Πολέμου) με ειδικότητα: εχνικός Γραφέας Προγραμματιστής /Υ. 04/09/ /01/2003 Westnet. ικτυακές Υπηρεσίες Γεροκωστοπούλου 17, Πάτρα ηλ Για 2 έτη και 5 μήνες, εργασία ως λεκτρονικός εχνικός /Υ και ικτύων. 17/06/ /09/1999 ηλεοπτικός ταθμός SuperB γ.νδρέου 22, Πάτρα ηλ , Για 3 μήνες, εργασία ως λεκτρονικός εχνικός Ροής. 12/10/ /04/ INFONET, χολή πιμόρφωσης Πληροφορικής ανακάρη τηλ Πάτρα 6-μηνη πρακτική εξάσκηση ως εχνικός σε service και συντήρηση /Υ. ιδακτική μπειρία 15/09/ /06/2012 ελίδα 6 από 14

7 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ ιορισμένος ως καθηγητής στη ευτεροβάθμια κπαίδευση. ιδικότητα: Π (λεκτρονικός Π.....Λ...) ποσπασμένος στο Γυμνάσιο Βαρθολομιού, λείας. 01/09/ /08/2011 ιορισμένος ως καθηγητής στη ευτεροβάθμια κπαίδευση. ιδικότητα: Π (λεκτρονικός Π.....Λ...) ποσπασμένος στο Πάτρας. 04/09/ /06/2009 ιορισμένος ως καθηγητής στη ευτεροβάθμια κπαίδευση. ιδικότητα: Π (λεκτρονικός Π.....Λ...) ποσπασμένος στο νιαίο Λύκειο. χαΐας. αθήματα ιδασκαλίας: Λυκείου: εχνολογία Β Λυκείου: εχνολογία πικοινωνιών 03/09/ /06/2008 ιορισμένος ως καθηγητής στη ευτεροβάθμια κπαίδευση. ιδικότητα: Π (λεκτρονικός Π.....Λ...) ποσπασμένος στο Γυμνάσιο. χαΐας. αθήματα ιδασκαλίας: Γυμνασίου: εχνολογία Β Γυμνασίου: εχνολογία (υνολ. προϋπηρεσία σε...: 641 ώρες, ή 241 ημέρες, ή 9 μήνες και 16 ημ.) 22/09/ /07/2009 Γενικό σύνολο: 293 ώρες ργασία ως ωρομίσθιος ργαστηριακός υνεργάτης λεκτρονικής στο... Πάτρας (. λεξάνδρου 1, ουκούλι) ΛΡΛΓ: α. ς ργαστηριακός υνεργάτης στο μάθημα: ΛΡΝ (ργαστήριο): 08/10/ /07/2008 ύνολο: 139 ώρες 2 ώρες / εβδ. ργασία ως ωρομίσθιος ργαστηριακός υνεργάτης λεκτρονικής στο... Πάτρας (. λεξάνδρου 1, ουκούλι) ΛΡΛΓ: α. ς ργαστηριακός υνεργάτης στο μάθημα: ΛΡΝ (ργαστήριο): 09/10/ /07/2007 ύνολο: 73 ώρες 4 ώρες / εβδ. ργασία ως ωρομίσθιος ργαστηριακός υνεργάτης λεκτρονικής στο... Πάτρας (. λεξάνδρου 1, ουκούλι) ΛΡΛΓ: ελίδα 7 από 14

8 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ α. ς ργαστηριακός υνεργάτης στο μάθημα: ΛΡΝ (ργαστήριο): 2 ώρες / εβδ. 10/10/ /09/2007 Γενικό σύνολo: 348 ώρες ργασία ως ωρομίσθιος ργαστηριακός υνεργάτης λεκτρονικής στο... αλαμάτας (Παράρτημα πάρτης) (Λυκούργου και Λυσάνδρου τηλ.: στο ΧΝΛΓ ΠΛΡΦΡ ΛΠΝΝΝ: ς ργαστηριακός υνεργάτης στο μάθημα: ΨΦ ΛΡΝ (Θεωρία): 2 ώρες / εβδ. ΨΦ ΛΡΝ (ργαστήριο): 2 ώρες / εβδ. 03/10/ /06/2006 ύνολο: 175 ώρες ργασία ως ωρομίσθιος ργαστηριακός υνεργάτης λεκτρονικής στο... αλαμάτας (Παράρτημα πάρτης) (Λυκούργου και Λυσάνδρου τηλ.: στο ΧΝΛΓ ΠΛΡΦΡ ΛΠΝΝΝ: ς ργαστηριακός υνεργάτης στο μάθημα: ΝΛΓ ΛΡΝ (Θεωρία): ΝΛΓ ΛΡΝ (ργαστήριο): 2 ώρες / εβδ. 2 ώρες / εβδ. ΝΛΓ ΛΡΝ (Φροντιστήριο): 1 ώρες / εβδ (υνολική προϋπηρεσία σε ημόσια... : 425 ώρες) 01/06/ /07/2010 ύνολο εξετάσεων : 3 ώρες. ύνολο γραπτών: 72 ργασία ως ξεταστής - Βαθμολογητής λεκτρονικής στο 1o ημόσιο... Πάτρας (κρωτηρίου 294, τηλ ) στις ειδικότητες: α. εχνικός ινητής ηλεφωνίας και ηλεπικοινωνιών' β. 'εχνικός /Υ και λεκτρονικών ηχανών Γραφείου' γ. 'εχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και λεκτροακουστικών ιατάξεων' /02/ /06/2007: Γενικό σύνολο: 336 ώρες ργασία ως κπαιδευτής λεκτρονικής στο ημόσιο... πάρτης (E πάρτη, Λεωφ. πάρτης-γυθείου τηλ.: στις ειδικότητες α. εχνικός εχνολογίας Internet στο μάθημα: σφάλεια υστημάτων, ξάμηνο β. εχνικός φαρμογών Πληροφορικής στο μάθημα: Γλώσσα Προγραμματισμού (Γλώσσα C), Β ξάμηνο ελίδα 8 από 14

9 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ ισαγωγή στην πληροφορική (ργαστήριο), ' ξάμηνο Γλώσσα Προγραμματισμού (Γλώσσα C) (ργαστήριο), Γ ' ξάμηνο Βάσεις εδομένων (ργαστήριο), Β' ξάμηνο Γλώσσα Προγραμματισμού (Γλώσσα C) (ργαστήριο), Γ ' ξάμηνο γ. εχνικός ικτύων Υπολογιστών' στα μαθήματα: λγοριθμική και ομές εδομένων (Θεωρία), ' ξάμηνο λγοριθμική και ομές εδομένων (ργαστήριο), ' ξάμηνο ηλεπικοινωνίες (Θεωρία), Β' ξάμηνο ηλεπικοινωνίες (ργαστήριο), Β' ξάμηνο 30/01/ /06/2004 ύνολο:89 ώρες ργασία ως κπαιδευτής λεκτρονικής στο 1 ο ημόσιο... Πάτρας (κρωτηρίου 294, τηλ ) στην ειδικότητα: εχνικός /Υ πικοινωνιών και ικτύων στο μάθημα: πικοινωνίες, ξάμηνο 10/10/ /06/2007 ύνολο: 128 ώρες ργασία ως ωρομίσθιος αθηγητής λεκτρονικής στο αθητείας του πάρτης (τηλ ) στα μαθήματα Χρήση /Υ, "φαρμογές των /Υ" 30/09/ /01/2005 ργασία ως ναπληρωτής αθηγητής ευτεροβάθμιας κπαίδευσης στο... ισσάμου (Χανιά) κατηγορίας Π (λεκτρονικός...). ιδασκαλία των εξής μαθημάτων: Γ Λυκείου: υλλογή εταφορά και Έλεγχος εδομένων εχνολογία ιατάξεων λεκτρονικής ιδικά Θέματα λεκτρονικών Β Λυκείου: λεκτροτεχνικές φαρμογές Λυκείου: υκλώματα υνεχούς και ναλλασσόμενου Ρεύματος λεκτροτεχνία νάλυση λεκτρολογικών υκλωμάτων 27/9/ /05/2004 ύνολο:54 ώρες ργασία ως ωρομίσθιος αθηγητής λεκτρονικής στο νιαίο Λύκειο ελίδα 9 από 14

10 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ.χαΐας (τηλ ) στο μάθημα εχνολογία πικοινωνιών, Β Λυκείου 20/9/ /5/2003 ύνολο:62 ώρες ργασία ως ωρομίσθιος αθηγητής λεκτρονικής στο νιαίο Λύκειο.χαΐας (τηλ ) στο μάθημα εχνολογία πικοινωνιών, Β Λυκείου /9/ /6/2001 ργασία ως αθηγητής Γαλλικής Γλώσσας σε έντρο Ξένων Γλωσσών για ένα ακαδημαϊκό έτος ύνολο: 44 ώρες. (...) - νστιτούτο ιαρκούς κπαίδευσης νηλίκων. ίτλος: "ΠΛΡΦΡ : Β ΝΝ /Υ ΡΝ ΝΝ ΠΛΡΦΡ." Γενικό σύνολο ωρών διδασκαλίας σε όλα τα,, : 1345 ώρες /6/2007 έως σήμερα (...) Γεν. σύνολο:94 ώρες ή 14 ημέρες θνικό έντρο ημόσιας ιοίκησης και υτοδιοίκησης ργασία ως κπαιδευτής /Υ στον τομέα των Νέων εχνολογιών ισαγωγή στους /Υ ύνταξη δημοσίων εγγράφων με επεξεργαστές κειμένου φαρμογές διαδικτύου στη δημόσια διοίκηση πεξεργασία δεδομένων με λογιστικά φύλλα άρτιος άϊος έντρα κπαίδευσης νηλίκων νστιτούτο ιαρκούς κπαίδευσης νηλίκων (...) Γεν. σύνολο: 44 ώρες ργασία ως κπαιδευτής /Υ σε σεμινάριο με τίτλο: Πληροφορική : Βασικές έννοιες /Υ στη σημερινή οινωνία της Πληροφορίας /3/ /11/ έντωρ κπαιδευτική.. Γεν. σύνολο: 645 ώρες ελίδα 10 από 14

11 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ ργασία ως κπαιδευτής /Υ σε σεμινάρια με τίτλο Βασικές ρχές Πληροφορικής Ώρες: 226 νάπτυξη και πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μήμα 5 Ώρες:15 νάπτυξη και πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας μήμα 6 ο Ώρες:15 Προγράμματα κατάρτισης ειδικών κατηγοριών πληθυσμού σε βασικές ικανότητες πληροφορικής Ώρες:70 χεδιασμός στοσελίδων νάπτυξη εφαρμογών στο ιαδίκτυο Ώρες:35 ργάνωση και παρακολούθηση αποθηκών με χρήση /Υ ιαχείριση αποθεμάτων και διανομών Ώρες: 18 νάπτυξη και πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών - μήμα 26 '' Ώρες:82 νάπτυξη και πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών - μήμα 27 '' Ώρες:82 νάπτυξη και πιστοποίηση βασικών δεξιοτήτων στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών - μήμα 6 '' Ώρες:15 ατάρτιση ργαζομένων σε βασικές εξιότητες χρήσης Π - μήμα 10 '' Ώρες:52.. ιάσταση ργασία ως κπαιδευτής /Υ σε σεμινάρια με τίτλο Γεν. σύνολο:39 ώρες νάπτυξη βασικών δεξιοτήτων χρήσης των Π (εχνολογίες Πληροφορίας και πικοινωνιών) Ώρες:39.. ΡΓ Γεν. σύνολο:8 ώρες ργασία ως κπαιδευτής /Υ σε σεμινάρια με τίτλο ργάτες - ργατοτεχνίτες αποκατάστασης τοπίου' 28/11/2011. Ώρες:3 Πώληση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας / τηνοτροφίας' 24/10/ /01/2012. Ώρες:5.. EUROTEAM Γεν. σύνολο:305 ώρες ργασία ως κπαιδευτής /Υ σε σεμινάρια με τίτλο Ξέπλυμα Χρήματος' 02/02/2012. Ώρες: 4 ργάνωση ύγχρονης ποθήκης' 28/12/ /01/2012. Ώρες:12 ελίδα 11 από 14

12 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ Πώληση Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας / τηνοτροφίας' 04/10/ /10/2011. Ώρες:9 ατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (πεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, εφαρμογές στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις). 02/07/ /07/2008. Ώρες:75 ατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (πεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, εφαρμογές στο διαδίκτυο, παρουσιάσεις). 11/10/ /10/2008. Ώρες:12 εχνικές κατασκευής και συναρμολόγησης δικτύων, σωληνώσεων και αεραγωγών στην κατασκευή κτιρίων και τεχνικών έργων (νότητα: Βασικές γνώσεις λειτουργίας και χρήσης των /Υ). 08/10/ /10/2008. Ώρες:18 ιαδικτυακές εφαρμογές και υπηρεσίες (ιαδικτυακές υπηρεσίες και διοικητικές εφαρμογές ). 20/07/ /08/2009. Ώρες:70 χεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση τοπικών ασύρματων δικτύων (χεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση ασύρματων τοπικών δικτύων ιαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων). 03/09/ /09/2009. Ώρες:70 χεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση τοπικών ασύρματων δικτύων (χεδιασμός, εγκατάσταση και διαχείριση ασύρματων τοπικών δικτύων ιαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων). 07/10/ /10/2009. Ώρες:35 ργασία ως κπαιδευτής /Υ σε σεμινάρια με τίτλο.. Λ Γεν. σύνολο:145 ώρες ατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες στη χρήση Π εργαζομένων στην οπική υτοδιοίκηση στην Περιοχή: Περιφέρεια υτικής λλάδας. 15/06/ /06/2009. Ώρες:50 ατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες στη χρήση Π εργαζομένων στην οπική υτοδιοίκηση στην Περιοχή: Περιφέρεια υτικής λλάδας. 20/07/ /08/2009 Ώρες:60 ατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες στη χρήση Π εργαζομένων στην οπική υτοδιοίκηση στην Περιοχή: Περιφέρεια υτικής λλάδας. 24/08/ /09/2009 Ώρες: /5/ /06/2003 ργασία ως αθηγητής λεκτρονικής στο Φροντιστήριο έσης κπαίδευσης (Πάτρα, γ. Νικολάου & λ. Υψηλάντου τηλ ) στα μαθήματα: ετάδοση εδομένων και ίκτυα Υπολογιστών &, Β Λυκείου νάπτυξη φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Γ Λυκείου 13/09/ /05/2004 ργασία ως αθηγητής λεκτρονικής στο Φροντιστήριο έσης κπαίδευσης άπα (Πάτρα, ορίνθου 255 τηλ ) στα ελίδα 12 από 14

13 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ μαθήματα: εχνολογία πικοινωνιών, Β νιαίου Λυκείου ιδικές λεκτρικές γκαταστάσεις, Γ Λυκείου ομή και λειτουργία μικροϋπολογιστών, Γ Λυκείου 15/12/ /05/2004 ργασία ως αθηγητής λεκτρονικής στο Φροντιστήριο έσης κπαίδευσης Ρ, (Πάτρα, ορίνθου 269 τηλ ) στα μαθήματα: κπομπή και λήψη Ραδιοφωνικού ήματος, Γ Λυκείου νάπτυξη φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Γ Λυκείου ετάδοση εδομένων και ίκτυα Υπολογιστών &, Γ Λυκείου πιπλέον Γνώσεις Άλλα Προσόντα άτοχος του ECDL (European Computer Driving License) Γλώσσες Προγραμματισμού: Pascal, C, Ψευδογλώσσα Instruments) Λειτουργικά Περιβάλλοντα ργασίας σε /Υ: DOS Άλλες Γνώσεις: Windows (98, 2000, Me, XP, Vista), UNIX Office (97, 2000, XP, 2003, 2007) Adobe PageMaker Adobe Photoshop Microsoft Frontpage HTML Macromedia Dreamweaver Multisim 7.0. και Multisim 10.0 (Electronic Workbench της National Πιστοποιημένος κπαιδευτής από το..π. ατηγορία κπαιδευτή: Θεωρητικό έρος, Πρακτικό έρος, Βασικές εξιότητες Πληροφορικής Βασικός τίτλος σπουδών: Πτυχίο... / ΠΥΧΥΧ ΛΡΝ ΧΝ ΧΝΛΓ ΠΥ ατάταξη σε τετραψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες κατά Π - 92: 213 χεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών 2131 χεδιαστές, αναλυτές και προγραμματιστές συστημάτων υπολογιστών 2139 Πρόσωπα που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της πληροφορικής μ.α.κ. ελίδα 13 από 14

14 ΒΓΡΦ ΓΡΓ Φ. ΓΠΥΛ 243 αθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2430 αθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 246 κπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης 2460 κπαιδευτικοί ειδικής εκπαίδευσης 247 ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελματικών και τεχνικών σχολών 2472 ιδακτικό προσωπικό ιδιωτικών επαγγελματικών και τεχνικών σχολών 311 εχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών 3114 εχνολόγοι ηλεκτρονικοί και τηλεπικοινωνιών Άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια έσης κπαίδευσης Άδεια διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας σε φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών έλος της πιστημονικής Ένωσης κπαίδευσης νηλίκων (...) έλος της πιστημονικής Ένωσης εχνολογικής κπαίδευσης ηχανικών (...) έλος της λληνικής ταιρείας πιστημόνων /Υ και Πληροφορικής (.Π.Υ.) έλος του Πανελλήνιου υλλόγου Πληροφορικής ημοσίου. (ΠΥΠΛ) έλος του Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) έλος της λληνικής πιστημονικής Ένωσης εχνολογιών Πληροφορίας και πικοινωνιών στην κπαίδευση (..Π..) ξεταστής, Βαθμολογητής και πιτηρητής ορισμένος από τον ργανισμό παγγελματικής κπαίδευσης και ατάρτισης (...) για διενέργεια εξετάσεων στην ομάδα λεκτρονικών του τομέα ΧΝΛΓ - ΛΡΛΓ - ΛΡΝΝ πιτηρητής ορισμένος από την.π.υ. για διενέργεια εξετάσεων ECDL. ξεταστής ορισμένος από την ECDL HELLAS για διενέργεια εξετάσεων ECDL. άτοχος Άδειας σκήσεως παγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β άτοχος Άδειας δηγήσεως υτοκινήτου και ηχανής. θελοντής αμαρείτης του... (λληνικού ρυθρού ταυρού). άξη 1991 Φοίτηση στη χολή Βυζαντινής κκλησιαστικής ουσικής της εράς ητροπόλεως Πατρών για τα σχολικά έτη , ναλυτικά στοιχεία για το βιογραφικό μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη σελίδα στο Internet: Έτοιμες ιστοσελίδες από το Γιωτόπουλο Φ. Γεώργιο ελίδα 14 από 14

ΑΔΑ: 4ΑΘΚ46914Ο-0Β. Ανδρέας Κανάκης Καθηγητής

ΑΔΑ: 4ΑΘΚ46914Ο-0Β. Ανδρέας Κανάκης Καθηγητής ΑΔΑ: ΑΘΚ691Ο-0Β ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΠΑΙΔΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ..Ι) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Βαθμός Ασφαλείας : Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Καλαμάτα 05 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ν.Π..., Ν.Π.Ι.. & Α.Ε. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 7/12/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 16/12/2014 Αρ. Πρωτ: 660/18/84859 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 των Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016

ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2015-2016 ΠANEΠITHMIO AIΓAIOY ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΜΟΝΣΕΛΑ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 30-01-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/2/3463 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΑΓΙΝΕΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Λαμία, Ιούλιος 2012 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κωνσταντίνος Μπαγινέτας Νικόλαος Λαμία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα : 29-09-2014 Αρ. Πρωτ.: 660/9/69134 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008»

Α Π Ο Φ Α Σ Η. «Προκήρυξη Διαγωνισμού κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος Ειδικότητας Οικονομικού (ανδρών-γυναικών ) έτους 2008» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ. ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ο.ΕΚ. ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Διεύθυνση : Υψηλάντου 109 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ --------------------------------------------------------- Κωνσταντινουπόλεως 8, 66 100 ΔΡΑΜΑ, Τηλ.: 25210 55740, Fax: 25210 47612, e-mail: synergasia@aned.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672

ΑΔΑ: ΒΛ19ΟΟ-ΑΗΘ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 12.11.2013 Α.Π. 25672 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Ά ρ θ ρ ο 1. Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ (Π.Δ. 50/2001 Φ.Ε.Κ. 39Α όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 347/2003 Φ.Ε.Κ. 315Α, το Π.Δ. 44/2005 Φ.Ε.Κ. 63Α και το Π.Δ. 116/2006 Φ.Ε.Κ. 115Α ). Ά ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 30-10-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Α.Π. 24548 & ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Πίνακας ιανοµής & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται:

Ά ρ θ ρ ο 2. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. 1. Για την πλήρωση θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απαιτείται: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39Α ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ/τα 347/2003 (315Α ), 44/2005 (63Α ), 116/2006 (115Α ) και 146/2007 (185Α ), καθώς και με τους Ν. 4115/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1871 Αγίας Σοφίας 38, Τ.Κ. 54622 Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310-220.700, 2310-277.911 fax: 2310-277.768 web site: www.faath.org.gr e-mail: faath@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Σύντομα Βιογραφικά Εκπαιδευτών Δρ. Χρυσούλα ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ, Πολιτικός Επιστήμων - Οικονομολόγος (Ph.D., MSc.) Η Χρυσούλα Καραφωτιά είναι Διδάκτωρ του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ. Ανακοινώνει Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807 Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr Λεωνίδιο, 06/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

Ερµούπολη, 31-3-2015 A.Π.: 1564. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Σ. Καράγιωργα 22, 841 00 Ερµούπολη Τηλ.: 2281360800 Telefax: 2281360860 Ιστότοπος: www.eda.notioaigaio.gr E-mail: notioaigaio@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥ ΟΚΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ. Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥ ΟΚΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ. Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥ ΟΚΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ Ραδιοηλεκτρολόγος Β Ηλεκτρονικός Μηχανικός ΤΕ Μεταπτυχιακό στην Ιατρική Πληροφορική Σεπτέµβριος 2007 Προσωπικά στοιχεία Επώνυµο: Κωνσταντινίδης Όνοµα: Ευδόκιµος

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα Europass

Βιογραφικό σημείωμα Europass Βιογραφικό σημείωμα Europass Προσωπικές πληροφορίες Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα) Διεύθυνση (-εις) Δημητρίου Γληνού 6 851 00 Ρόδος (Ελλάδα) Διεύθυνση (-εις) ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Τηλέφωνο (-α) +30 2241066304

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ -ΗΜΕΡΙ ΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ -ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ τ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α! ΤΑΞΗΣ Κάτοχος Πτυχίου Ε Ε Μελετητή Α και Β τάξης Α.Μ. 14534. Α.Μ. θεµατικού συµβούλου Μ.Σ. Τηλ.23310-26193/72023

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.)

Προς: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις υπαλλήλων στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 02/09/2014 Αρ. Πρωτ. οικ.: 1438 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών, Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ τ ο υ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Η Θ. Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Αθήνα: 20/6/2011-1 - Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 ΣΠΟΥ ΕΣ...3 ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ...4 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ...4 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...4 Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 2/2012. Αθήνα, 28/12/2012

Αριθμ. Φακέλου : 2/2012. Αθήνα, 28/12/2012 Αριθμ. Φακέλου : 2/2012 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΣ & ΙΕΚ Αθήνα, 22/8/2014 Α. Π. : 18019 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ. Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα