ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 5 ης Οκτωβρίου 2015)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 5 ης Οκτωβρίου 2015) -------"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 5 ης Οκτωβρίου 2015) ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (12 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. Επιστροφή εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). 4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Λ. ΜΟΑΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων). 5. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων). 6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων). 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ««ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ««ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 'Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άνεμος'. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 10. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 1 Παραλαβή σταδίων: Υδραυλικής Οριστικής μελέτης, Η/Μ Οριστικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Τευχών Δημοπράτησης, της μελέτης: "Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γαλαξιδίου (MIS )". (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). 1 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Μαρίνες & τους Τουριστικούς Λιμένες. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου- Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.) 1 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην ειδική θεματική έκθεση ERGO- MARATHON στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.) 14. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην έκθεση "PHILOXENIA 2015" στο πλαίσιο του προγράμματος τουριστικής προβολής. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.) 15. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στην 4η διεξαγωγή του αγώνα ανωμάλου δρόμου "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ". (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.).

2 16. Αναπροσαρμογή διδάκτρων Δημοτικών Ωδείων (Ιτέας-Άμφισσας). (Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή, Εισηγητής: κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος). 17. Έγκριση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Δελφών σε αθλητικούς συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο (Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).

3 Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (12 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια κ. Κυριακή Μιχαλοπούλου, προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη : Την αριθ.πρωτ. 2983/269631/2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος περί Επικύρωση της 20/386/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών-Ορθή Επανάληψη με θέμα «Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου Δελφών Οικονομικού έτους 2015». ( ΑΔΑ: 71ΚΘΟΡ10-ΕΡΦ) Την αριθ.335/2014 (ΑΔΑ: ΒΤ2ΘΩ9Θ-ΚΒΜ) απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος 2015 Την αριθ.5/2015(αδα:ωε7κω9θ-ηρυ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 1 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 46 /2015(ΑΔΑ:7ΙΨ9Ω9Θ-Μ05) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 2 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 76 /2015 (ΑΔΑ: Ω274Ω9Θ-Δ5Ξ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 3 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 101/2015 (ΑΔΑ:7ΘΨΤΩ9Θ-ΚΩ0) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 4 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 134/2015 (ΑΔΑ:ΩΡΦ4Ω9Θ-ΖΘΤ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της Αναμόρφωσης Της 335/2014 απόφασης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 135/2015 (ΑΔΑ:Ω3Ε6Ω9Θ-ΓΨΣ)απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 5 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 183/2015(ΑΔΑ:ΩΕΝΑΩ9Θ-6ΥΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 6 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 206/2015(ΑΔΑ: ΩΖΔΓΩ9Θ-ΘΛΘ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 7 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 248 /2015(ΑΔΑ:ΩΦΛΧΩ9Θ-8ΙΦ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 8 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 311/2015 (ΑΔΑ: 6ΠΟΑ9Θ-Β1Δ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 9 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 325/2015 (ΑΔΑ:ΩΤΩΔΩ9Θ-ΦΩΤ) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 10 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος Την αριθ. 354/2015 (ΑΔΑ: Ω0ΤΛΩ9Θ-Κ3Ν) απόφαση του Δ. Σ. Δήμου Δελφών έγκρισης της 11 ης Αναμόρφωσης του Τεχνικού Προγράμματος το γεγονός ότι η Δ.Τ.Υ. με το αριθ.πρωτ.οικ.24299/ έγγραφο της αιτείται την εγγραφή στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ-2015 ενός νέου έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΓ.& ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ» και προϋπολογισμού ύψους #1390,09# ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από το υπόλοιπο της πίστωσης που απομένει μετά την ολοκλήρωση του ενταγμένου στο πρόγραμμα ΣΑΤΑ-2015 έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ» και αρχικού προϋπολογισμού ύψους #8.80# ευρώ 16.Το γεγονός ότι Σύμφωνα με την περίπτ.γ του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, έχοντας λάβει υπόψη την εισήγηση του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων κοινωνικών φορέων της περιοχής), για τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. Επίσης, στην ίδια διάταξη ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη υλοποίησης του τεχνικού προγράμματος ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ Να γίνει τροποποίηση του Προγράμματος ΣΑΤΑ 2015 ως εξής : Ποσά σε ευρώ Έτος Τίτλος έργου/μελέτης Παλαιά πίστωση Αλλαγή Νέα πίστωση& ένταξης Προϋπολογισμός έργο ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 8800 μείωση κατά 7409, ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1390,09

4 Νέο έργο 2015 ΚΑΤΩΦΕΡΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ Δ.Κ. ΔΕΛΦΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 0 Αύξηση κατά 1390, ,09 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΑΓΓ.& ΕΥΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΟΣΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ )Να γίνουν αποδεκτά τα ανωτέρω αναφερόμενα 5) τα έργα να ενταχθούν- ενσωματωθούν στο τεχνικό πρόγραμμα 2015 όπως προτείνονται 6) να γίνει αναμόρφωση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού του Δήμου για τα έργα που απαιτείται 7) την συμπλήρωση με τα νέα οικονομικά στοιχεία των πινάκων του τεχνικού προγράμματος

5 Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). «. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 397/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 29 ης / συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών ΘΕΜΑ 16 ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους Στην Άμφισσα σήμερα, την 30 η , ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου κ. Αναγνωστόπουλου Λουκά, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (06) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Πρόεδρος Ταγκαλής Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Γεωργίου Ιωάννης, Μέλος Παπαλάϊος Αριστείδης, Μέλος Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Ελ., Μέλος Πανάγου Βασίλειος, Μέλος 4. Τσονάκας Αθανάσιος, Μέλος 5. Αγγελόπουλος Αριστείδης, Μέλος 6. Λύτρας Λουκάς, Μέλος Επίσης παραβρέθηκε και η Παπαδήμα Αναστασία μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το δέκατο έκτο (16 ο ) θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ). Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: «Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης. 4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των

6 πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». 5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». Την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, σύμφωνα με την οποία στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/ Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (ΥΠ.ΕΣ / ). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 5.Με το Ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ / , εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 6.Εχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικής Επιτροπής.

7 7.Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Δελφών, οικονομικού έτους 2015, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθμ. 20/386/ (ΑΔΑ: ΒΧΦΑΩ9Θ-ΠΙΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών. Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω: Αποφασίζει ομόφωνα Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2015, τακτοποίησης Χρηματικού Υπολοίπου Έναρξης, Εφαρμογή 385/2014 ΑΔΣ κλπ του Δήμου Δελφών ως εξής:

8 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΜΕ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. 1 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (αρθρου 94 παρ 3Β περιπτ.17 Ν) , , , Επιχορήγηση για την καταβολή μισθοδοσίας του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ , , ,04 ΣΠΙΤΙ καθώς και κάλυψης λειτουργικών δαπανών προοριζόμενη για την επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων του προγράμματος Χρηματοδότηση του Δήμου στα πλαίσια της υλοποίησης της Δημόσιας Πρόσκλησης 2/2015 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας Επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΕ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) Επιστροφή εν γένει χρημάτων , , ,82 2 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ,57 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ Επιχορηγήσεις για πυροπροστασία που προορίζονται για λειτουργικές δαπάνες ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ -150 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 3 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων , , Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων , , Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης 22358, , , Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους 4590, , , Επίδομα Παραπληγικών,Τετραπληγικών Δημοσίου 3804,02 073, , Επίδομα Απροστάτευτων παιδιών ,07 776, , ΕΠΙΤΕΙΧΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩ ΑΠΌ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΠΙ 676,50 676,50 ΤΩΝ ΟΔΩΝ Ν. ΚΟΡΔΩΝΗ & Γ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ)

9 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ, κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής , ,21 διαδικασίας Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για αντλιοστάσια ύδρευσης κι εγκαταστάσεις , ,78 πρώην Συνδέσμου Διϋλιστηρίου ύδρευσης Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος αντλιοστασίων αποχέτευσης & εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)-πρόσκληση 2/2015 του ΟΑΕΔ περί Κοινωφελούς Εργασίας Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 21384, , ,33 και ειδικά τακτικά επιδόματα)-μισθοδοσία προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 5209, , , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (Κοινωφελής Εργασία) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ΑΠΕ Δ.Κ. ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 50 5,50 505,50 4 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 35101, Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπη-ρίας , , , Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων,αιμολυ-τική αναιμία,αιμορροφυλία,aids ,12-990, , Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,Τετραπληγικών 4.763,66-542,09 221, Επίδομα Τυφλότητας 26607, , , Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα ,71-208, , ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΌ ΑΠΕ Δ.Κ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 1896, , ,16 5 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ , ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ , , ,32 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 4.147,74 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ: ,57 ΕΞΟΔΩΝ: ,57

10 Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δελφών για την λήψη σχετικής απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 397/

11 Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού. Επιστροφή εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικ/κών Υπηρεσιών). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ 13 & 14 του Β.Δ. 17-5/ (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), προκειμένου να επιστραφούν εν γένει χρηματικές εγγυήσεις, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η Δ/νση Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας με το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφό της, με τα συνημμένα σε αυτό δικαιολογητικά, ζητάει την επιστροφή καταβληθείσας εγγύησης για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης ποσού 20 στην κυρία Xατζοπούλου Ελένη του Γεωργίου που κατέβαλλε για τη μεταβίβαση του δικαιώματος ύδρευσης του αριθμ Α υδρομέτρου. Ειδικότερα στην κατάσταση που σας παρουσιάζω και περιλαμβάνει σε στήλες το ονοματεπώνυμο του πληρώσαντος, την αιτία επιστροφής, τον αριθμό διπλοτύπου ή γραμματίου εισπράξεως, το εισπραχθέν ποσόν, το επιστρεπτέο ποσόν, εισηγούμαι την επιστροφή του ποσού των 20 ευρώ και τη διάθεση αυτού σε βάρος του Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου μας τρέχουσας χρήσεως. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Καταβληθείσα εγγύηση για παραχώρηση χρήσης υδροδότησης ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ Α 6440/ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 20 20

12 4. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Λ. ΜΟΑΣΚΑΧΛΑΪΔΗ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Το Συμβούλιο Δ. Κ. Άμφισσας με την αριθμ.49/2015 απόφαση, γνωμοδότησε θετικά για τη σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Λουκίας Μοσκαχλαϊδή. Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Δελφών με την αριθ.387/2015 απόφαση, κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κληροδοτήματος ο οποίος έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΛΟΥΚΙΑΣ ΜΟΣΚΑΧΛΑΪΔΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΣΟΔΑ Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 442,59 Α Έσοδα ακινήτων 439,59 Μισθώματα αστικών ακινήτων Μισθώματα αγροτικών ακινήτων Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων 439,59 Β Έσοδα κινητών αξιών Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών Γ Έσοδα καταθέσεων 3,00 Δ Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος 3,00 Νοσήλεια Δίδακτρα Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος Ε Λοιπά έσοδα Τακτικές επιχορηγήσεις Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 442,59 442,59 442,59 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E Σ Ο Δ Α (συνέχεια)

13 Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Σύνολο εσόδων από μεταφορά 442,59 442,59 442,59 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Α (δις) Β (δις) Γ (δις) Δ (δις) Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών Καθυστερούμενα τοκομερίδια Καθυστερούμενα μερίσματα Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλεια Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έσοδα Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων Προϊόν εκποίησης ακινήτων Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο Προϊόν ληγουσών ομολογιών Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΡΗΜ.ΥΠΟΛ ) 442,59 442,59 442,59 136,74 136,74 136,74

14 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 579,33 579,33 579,33 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Α Β Γ Δ Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος Οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις συνεδριάσεις 6. Φωτισμός 7. Θέρμανση 8. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου 9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης Λογιστική στήριξη 1 Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης&Διαχείρισης (Άρθρο 65 παρ.2 κεφ.θ ν.4182/2013 Πόροι και έξοδα διοίκησης περιουσιών) 2,20 Έξοδα συντήρησης περιουσίας Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων Ασφάλιστρα 4. Φόροι Δημοσίου, δημοτικοί φόροι χαρτόσημο μισθωμάτων 3,6%ΕΝΦΙΑ κ.λ.π. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών 115,27 Χορήγηση υποτροφιών ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ή ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ κατά την κρίση του Δήμου Εκτέλεση κοινωφελών έργων Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) ,20 167,47 115,27 50

15 Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή Ε Λοιπά έξοδα 10 Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) Διάφορα μικροέξοδα Αμοιβή συμπράττοντος υπαλλήλου Ειδικό τέλος άρθρο 65 παρ.2 ν.4182/ Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 167,47 167,47 167,47 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E Ξ Ο Δ Α (συνέχεια) Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 167,47 167,47 167,47 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Α (δις) B (δις) Γ (δις) Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων ετών Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων ετών Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγουμένων ετών Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών Έξοδα συντήρησης περιουσίας Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές ακινήτων Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους προηγουμένων ετών Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση υποτροφιών Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων

16 Δ (δις) Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έξοδα Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) Έξοδα δημοσίευσης απολογισμών III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤ. Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων Αγορά ακινήτων Ανακαίνιση ακινήτων Αγορά χρεωγράφων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 167,47 167,47 167,47 411,86 411,86 411,86 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 579,33 579,33 579,33 Εισηγούμαστε την έγκριση του ανωτέρω προϋπολογισμού.

17 5. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος ΧΡ.ΜΑΧΑΙΡΑ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Το Συμβουλίου Δ. Κ. Άμφισσας με την αριθμ.51/2015 απόφαση, γνωμοδότησε θετικά για την σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Χρήστου Μαχαιρά. Η Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών με την αριθμ.388/2015 απόφαση, κατάρτισε τον προύπολογισμό εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κληροδοτήματος, ο οποίος έχει ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 E Σ Ο Δ Α Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 351,14 Α Έσοδα ακινήτων 346,14 Μισθώματα αστικών ακινήτων Μισθώματα αγροτικών ακινήτων 346,14 Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων Β Έσοδα κινητών αξιών Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών Γ Έσοδα καταθέσεων 5,00 Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου 5,00 Δ Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος Νοσήλεια Δίδακτρα Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος Ε Λοιπά έσοδα Τακτικές επιχορηγήσεις Κρατήσεις αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημοσίου, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.) Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 351,14 351,14 351,14 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E Σ Ο Δ Α (συνέχεια) Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Σύνολο εσόδων από μεταφορά 351,14 351,14 351,14

18 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Α (δις) Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων Β (δις) Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών Καθυστερούμενα τοκομερίδια Καθυστερούμενα μερίσματα Γ (δις) Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. Δ (δις) Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλεια Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έσοδα Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων Προϊόν εκποίησης ακινήτων Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο Προϊόν ληγουσών ομολογιών 4. Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων 5. Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 351,14 351,14 351,14 ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΧΡΗΜ.ΥΠ ) , , ,79 ΠΙΘΑΝΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν , , ,93 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 E Ξ Ο Δ Α Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες

19 Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Α Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 006, Οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις συνεδριάσεις 6. Φωτισμός 7. Θέρμανση 8. Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου 9. Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης Λογιστική στήριξη 1 1 Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης (Άρθρο 65 παρ.2 κεφ.θ ν.4182/2013 Πόροι και έξοδα διοίκησης περιουσιών) 30 6,73 Β Έξοδα συντήρησης περιουσίας 146,78 Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων Ασφάλιστρα Φόροι Δημοσίου, δημοτικοί φόροι,χαρτοσημο μισθωμάτων,ενφια κ.λ.π. 146,78 4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες Γ Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών 6.00 Χορήγηση υποτροφιών Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ΥΠΕΡ ΠΤΩΧΩΝ ΤΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 6.00 Δ Εκτέλεση κοινωφελών έργων Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή Ε Λοιπά έξοδα 15 Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) Διάφορα μικροέξοδα 15 Αμοιβή συμπράττοντος υπαλλήλου Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 7.303, , ,51 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 E Ξ Ο Δ Α (συνέχεια)

20 Κατηγορίες Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 7.303, , ,51 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Α (δις) Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης 4. Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων ετών Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων ετών Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγουμένων ετών Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών B (δις) Έξοδα συντήρησης περιουσίας 4. Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές ακινήτων Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους προηγουμένων ετών Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες Γ (δις) Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση υποτροφιών Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων Δ (δις) Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έξοδα Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων προηγουμένων ετών σε τρίτους (ΙΚΑ κ.λ.π.) Λοιπά απρόβλεπτα έξοδα III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤ. Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων Αγορά ακινήτων Ανακαίνιση ακινήτων Αγορά χρεωγράφων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 7.303, , ,51 ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 9.249, , ,42 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν , , ,93

21 6. Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης κληροδοτήματος Ε.ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ. (Εισηγήτρια κ. Δέσποινα Γκαβογιάννη, υπάλληλος Τμ. Εσόδων, Περιουσίας Δωρεών & Κληροδοτημάτων). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Το Συμβουλίου Δ. Κ. Άμφισσας με την αριθμ.50/2015 απόφαση, γνωμοδότησε θετικά για την σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτήματος Ευθυμίας Γιδογιάννου. Η Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δελφών με την αριθμ.389/2015 απόφαση, κατάρτισε τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2016 του Κληροδοτήματος, ο οποίος έχει ως εξής: Κατηγο ρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΓΙΔΟΓΙΑΝΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 E Σ Ο Δ Α Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρο Αθροίσμα τα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 668,05 Έσοδα ακινήτων Α 663,05 Β Μισθώματα αστικών ακινήτων Μισθώματα αγροτικών ακινήτων Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων Έσοδα κινητών αξιών Προϊόν τοκομεριδίων ομολογιών Μερίσματα μετοχών & τίτλων εταιρειών 663,05 Γ Έσοδα καταθέσεων 5,00 Δ Ε Τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων Τόκοι καταθέσεων όψης, ταμιευτηρίου Έσοδα εκ της λειτουργίας ιδρύματος Νοσήλεια Δίδακτρα Προϊόν εκποίησης εκδόσεων ιδρύματος Λοιπά έσοδα Τακτικές επιχορηγήσεις 5,00 Σύνολο εσόδων σε μεταφορά 668,05 668,05 668,05 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Κατηγο ρίες ΙΙ. E Σ Ο Δ Α (συνέχεια) Κεφάλαια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Σύνολο εσόδων από μεταφορά ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες 668,05 668,05 668,05

22 Α (δις) Β (δις) Καθυστερούμενα έσοδα ακινήτων Καθυστερούμενα μισθώματα αστικών ακινήτων Καθυστερούμενα μισθώματα αγροτικών ακινήτων Προϊόν εκποίησης αγροτικών προϊόντων παρελθουσών χρήσεων Καθυστερούμενα έσοδα κινητών αξιών Καθυστερούμενα τοκομερίδια Καθυστερούμενα μερίσματα Γ (δις) Δ (δις) Ε (δις) Καθυστερούμενα έσοδα καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι διαρκών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι προθεσμιακών τραπεζικών καταθέσεων Καθυστερούμενοι τόκοι καταθέσεων όψης,ταμιευτηρίου, κ.λ.π. Καθυστερούμενα έσοδα από τη λειτουργία του ιδρύματος Καθυστερούμενα έσοδα από νοσήλεια Καθυστερούμενα έσοδα από δίδακτρα Καθυστερούμενα έσοδα πωλήσεων εκδόσεων Λοιπά έκτακτα έσοδα Καθυστερούμενα έσοδα επιχορηγήσεων Κληρονομίες,κληροδοσίες, δωρεές III. ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ζ Προϊόν εκποίησης περιουσιακών στοιχείων Προϊόν εκποίησης ακινήτων Προϊόν κλήρωσης ομολογιών στο άρτιο Προϊόν ληγουσών ομολογιών Προϊόν εκποίησης λοιπών περιουσιακών στοιχείων Προϊόν ρευστοποίησης μετοχών ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 668,05 668,05 668,05 ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1252, , ,62 (ΧΡΗΜ.ΥΠ ) Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 1920, , ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 E Ξ Ο Δ Α Κατηγο ρίες Κεφάλα ια Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 5.076,36 Α Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης περιουσίας 903,32

23 Μισθοί Προσωπικού Γραφείου ιδρύματος Ενοίκια Γραφείου ιδρύματος Γραφική ύλη διοίκησης του ιδρύματος 4. Οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου & υπαλλήλων γραφείου ιδρύματος 5. Αμοιβή μελών επιτροπής για συμμετοχή στις συνεδριάσεις 6. Φωτισμός Θέρμανση Δικαστικά έξοδα και αμοιβή πληρεξουσίου δικηγόρου Πληρωμή εξόδων δημοσίευσης Λογιστική στήριξη 70 1 Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης & Διαχείρισης (έξοδα παρακολούθησης σεμιναρίων 25 κ.π.) 12 Διάφορα άλλα έξοδα Διοίκησης (Άρθρο 65 παρ.2 κεφ.θ ν.4182/2013 Πόροι και έξοδα 3,32 διοίκησης περιουσιών) Β Έξοδα συντήρησης περιουσίας 123,05 Επισκευές αστικών ακινήτων - Καλλιέργεια αγροτικών ακινήτων Ασφάλιστρα Φόροι Δημοσίου, δημοτικοί φόροι,χαρτοσημο 123,05 μισθωμάτων,ενφια κ.λ.π. 4. Φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες Γ Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών 4.00 Χορήγηση υποτροφιών Δ Ε Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων ΥΠΕΡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ &ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΟΡΔΩΝΗ Εκτέλεση υποχρεώσεων και όρων της συστατικής πράξης του ιδρύματος Τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) Περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή Λοιπά έξοδα Απόδοση κρατήσεων αποδοχών υπαλλήλων υπέρ τρίτων (Δημόσιο,ΙΚΑ, κ.λ.π.) Διάφορα μικροέξοδα Αμοιβή συμπράττοντος υπαλλήλου Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 5.226, , ,37 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 Κατηγο ρίες Κεφάλα ια E Ξ Ο Δ Α (συνέχεια) Άρθρα Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Ποσά κατά άρθρα Αθροίσματα κατά κεφάλαιο Αθροίσματα κατά κατηγορίες

24 Σύνολο εξόδων σε μεταφορά 5.226, , ,37 ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ Α (δις) Έξοδα διοίκησης & διαχείρισης B (δις) 4. Οφειλόμενοι μισθοί προσωπικού προηγουμένων ετών Οφειλόμενα ενοίκια Γραφείων προηγουμένων ετών Οφειλόμενα οδοιπορικά μελών Διοικητικού Συμβουλίου προηγουμένων ετών Άλλες οφειλές διοίκησης & διαχείρισης προηγουμένων ετών Έξοδα συντήρησης περιουσίας Γ (δις) 4. Οφειλές προηγουμένων ετών για επισκευές ακινήτων Οφειλές προηγουμένων ετών για ασφάλιστρα ακινήτων Οφειλόμενοι φόροι σε Δημόσιο, Δήμους προηγουμένων ετών Οφειλές προηγουμένων ετών για φύλακτρα χρεωγράφων σε τράπεζες Έξοδα εκτέλεσης κοινωφελών σκοπών Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση υποτροφιών III. Οφειλές προηγουμένων ετών για χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων Οφειλές προηγουμένων ετών για εκτέλεση κοινωφελών έργων Δ (δις) Εκτέλεση υποχρεώσεων & όρων της συστατικής πράξης Οφειλή προηγουμένου έτους για τέλεση μνημοσύνου διαθέτη (ιδρυτή) Οφειλή προηγουμένου έτους για περιοδική παροχή στη σύζυγο ιδρυτή Ε (δις) Λοιπά έκτακτα έξοδα ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤ. Τoποθετήσεις - επενδύσεις Κεφαλαίων Αγορά ακινήτων Ανακαίνιση ακινήτων Αγορά χρεωγράφων ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5.226, , ,37 ΠΙΘΑΝΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 7.694, , ,30 Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Ξ Ο Δ Ω Ν 1920, , ,67 Εισηγούμαστε την έγκριση του ανωτέρω προϋπολογισμού.

25 7. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ««ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ» Α.Μ.: 47/ η ΕΠΙΚΑΙΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΗΛΙΑΣ ΞΗΡΟΣ ΕΔΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7.045,74 ΣΥΜΒΑΣΗ: 7.045,74 (με ΦΠΑ 23%) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ: 7.045,74 (με ΦΠΑ 23%) ΕΚΠΤΩΣΗ: % ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α Εθνική Δαπάνη) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το παρόν έργο πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης της πέτρινης βρύσης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δ.Δελφών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αμμοβολής της πέτρινης βρύσης, καθαιρέσεις τσιμεντοστρώσεων και τσιμεντοκατασκευών, κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και επίστρωση του χώρου με ακανόνιστες πλάκες. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ αρ. 333/ Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δελφών, η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των απεσταλμένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής.

26 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ««ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ». (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ» Α.Μ.: 48/ η ΕΠΙΚΑΙΡ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΙΔΑΣ ΕΔΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7.142,45 ΣΥΜΒΑΣΗ: 7.142,45 (με ΦΠΑ 23%) ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ: 7.120,69 (με ΦΠΑ 23%) ΕΚΠΤΩΣΗ: % ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Τ.Α.Α Εθνική Δαπάνη) ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το παρόν έργο πραγματοποιήθηκαν εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης της πέτρινης βρύσης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα του Δ.Δελφών. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν εργασίες αμμοβολής και αρμολογήματος της πέτρινης βρύσης, καθαιρέσεις τσιμεντοστρώσεων και τσιμεντοκατασκευών, εκθάμνωση και καθαρισμό του χώρου από χόρτα και δενδρύλια και επίστρωση του χώρου με ακανόνιστες πλάκες. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ αρ. 333/ Απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Δελφών, η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε τα αντίστοιχα Πρωτόκολλα Προσωρινής Παραλαβής. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση των απεσταλμένων Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής.

27 9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: 'Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Άνεμος'. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΝΕΜΟΣ Δ.Δ. ΔΕΛΦΩΝ» Α.Μ.: 33/2010 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δελφών ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Γεώργιος Σκοπελίτης Λ. Ηρώων 10, Ιτέα ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Γεώργιος Σκοπελίτης Λ. Ηρώων 10 ΙΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: (με ΦΠΑ 23%) ΕΚΠΤΩΣΗ: 4,00% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 2010ΕΠ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με το έργο του θέματος, αποκαταστάθηκε ο ανενεργός ΧΑΔΑ στη θέση Άνεμος της Τ.Κ.Δελφών, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 33/2010(-1 η επικ.) μελέτη της πρώην ΤΥΔΚ Ν.Φωκίδας. Στην περιοχή του έργου γινόταν επί χρόνια διάσπαρτη απόθεση απορριμμάτων εντός του χώρου παλαιού λατομείου, αλλά και εκτός αυτού, καθώς και στα πρανή κατάντη του εν λόγω λατομείου και για μήκος περίπου 300 μ. Εν συντομία, οι εργασίες που προβλέπονταν και υλοποιήθηκαν, είναι οι εξής: Σύμπτυξη απορριμμάτων εντός του χώρου του παλαιού λατομείου προς το εσωτερικό αυτού, Συλλογή απορριμμάτων των γύρω περιοχών και τοποθέτηση/συμπύκνωσή τους στον παραπάνω χώρο, Κατεδάφιση δύο αποθηκών από τσιμεντόλιθους διαστάσεων 6,50Χ9,50 και 4,50Χ10,50 περίπου η καθεμία και τοιχείου ύψους περίπου 1,00 μ. και ενσωμάτωση των προϊόντων καθαίρεσης στον όγκο των συγκεντρωμένων απορριμμάτων (σύμφωνα και με την υπ αρ.πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ10/76628/4070/ Απόφαση έγκρισης της μελέτης του έργου, από το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, Δ/νση Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων) Διάστρωση αργιλικού και φυτικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης, Φύτευση δένδρων και θάμνων, Εγκατάσταση δεξαμενής και σωλήνων άρδευσης, Ποτίσματα. Μετά τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής βάσει της υπ αρ.πρωτ. 304/ Απόφασης, πρακτικό 17 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας (ΑΔΑ:721ΔΩ9Θ-339), η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και στη συνέχεια υπέγραψε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής, το οποίο εγκρίθηκε με την 9/2015 (ΑΔΑ: 6ΞΑΙΩ9Θ-1ΕΕ) Απόφαση του Δ.Σ. Δ.Δελφών. Στη συνέχεια και μετά την παρέλευση του χρόνου συντήρησης, η εν λόγω Επιτροπή μετέβη για έλεγχο επί τόπου του έργου του θέματος και υπέγραψε το αντίστοιχο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την έγκριση του αποστελλομένου Πρωτοκόλλου.

28 10. Σύσταση επιτροπών παραλαβής έργων. (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύμφωνα με τον Ν. 4257/ η σύσταση της επιτροπής παραλαβής των έργων έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από δύο μηχανικούς και ένα Δημοτικό σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό e και τρείς μηχανικούς και ένα Δημοτικό Σύμβουλο για έργα με προϋπολογισμό άνω του e. Σε συνδυασμό με τον Ν. 4024/11και την εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.23243/ και το επισυναπτόμενο Πρακτικό διενέργειας Κλήρωσης για κάθε έργο προέκυψαν οι κάτωθι μηχανικοί: Α) «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» Πρoϋπολογισμού :17.00e 1) Λύτρας Νικόλαος Πολιτικός Μηχανικός 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός Σας ανακοινώνουμε για το ανωτέρω έργο την περαίωσή του (8/1/2014), την σύνταξη τελικής επιμέτρησης (15/1/2014) και παρακαλούμε για την επιλογή του Δημοτικού Συμβούλου και την σύσταση της επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου.. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι. Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» Έχοντας υπόψη: Το 16497/7-6/13 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας Το 16983/10/6/13 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης. Το 17699/18-6/13 έγγραφο του Δ. Δωρίδος. 4. Το 68791/2371/14-6/13 έγγραφο της Δ.Τ.Ε της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας 5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν Την Εγκύκλιο ΔΙΣΚΠΟ Φ18 οικ Το αρθ. 61του Ν.4257/ Σας γνωρίζουμε ότι μετά από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Υπηρεσίας μας, για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του ανωτέρω έργου κληρώθηκαν οι παρακάτω: 1) Ράλλιου Ασπασία Μεταλλειολόγος Μηχανικός Μηχανικός 2) Κόκκινος Χρήστος Πολιτικός Μηχανικός ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Δημήτριος Δήμος (Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.) Καραντζής Διονύσης Ράλλιου Ασπασία «. Άμφισσα ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Στην Άμφισσα σήμερα 01/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στα γραφεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Δελφών (Ρ. Κοντορήγα 12-Άμφισσα) ο

29 προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης Παπαϊωάννου παρουσία και δύο υπαλλήλων-μαρτύρων του Δήμου Δελφών, της Ευαγγελίας Φέλλου και της Ελένης Μπαφατάκη και έπειτα από το 28/09/2015 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, πραγματοποίησε κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών προκειμένου να προκύψουν Δημοτικοί Σύμβουλοι (άρθρο 61 του Ν. 4257/2014(ΦΕΚ 93/Α/ ) οι οποίοι θα στελεχώσουν την επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ». Από την διεξαχθείσα κλήρωση αναδείχθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο οποίος θα στελεχώσει την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο ως εξής: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΟΠΙΣΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Ε. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ», ο Αθανάσιος Τσονάκας Δημοτικός Σύμβουλος Οι Υπογράφοντες Ιωάννης Παπαϊωάννου Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Ευαγγελία Φέλλου Μάρτυρας κλήρωσης Ελένη Μπαφατάκη Μάρτυρας κλήρωσης

30 1 Παραλαβή σταδίων: Υδραυλικής Οριστικής μελέτης, Η/Μ Οριστικής μελέτης, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Τευχών Δημοπράτησης, της μελέτης: "Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Γαλαξιδίου (MIS )". (Εισηγητής: κ. Νικόλαος Λύτρας, αν. προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.). ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.: α) Η από αίτηση των μελετητών περί υποβολής των μελετών: Υδραυλική Οριστική μελέτη, Η/Μ Οριστική μελέτη, ΣΑΥ-ΦΑΥ, Τεύχη Δημοπράτησης της εν θέματι μελέτης β) Η υπ αρ.πρωτ / εντολή της Υπηρεσίας μας για εκπόνηση σταδίων της μελέτης, γ) Η υπ αριθμ. 306/2014 (ΑΔΑ: ΒΜΕΖΩ9Θ-41Β) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών περί έγκρισης και παραλαβής ενδιάμεσου σταδίου της μελέτης δ) Η υπ αριθμ / (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ9Θ-ΘΛΕ) σύμβαση της μελέτης ε) Η υπ αριθμ. 352/2014 (ΑΔΑ: 7Χ0ΨΩ9Θ-8ΩΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών περί παράτασης προθεσμίας έως τις ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: Α.Μ.: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ» ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ & Η/Μ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 8/ ,12 (με ΦΠΑ) (με ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΚΟΙΝ. ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Σύμπραξη Αργυρόπουλος-Κοντοκώστας- Γκελαούζος-Κωνσταντινίδης Μιαούλη ΛΑΜΙΑ Σύμπραξη Αργυρόπουλος-Κοντοκώστας- Γκελαούζος-Κωνσταντινίδης Μιαούλη ΛΑΜΙΑ ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 60,91 % ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Κ.Α.: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη κατά 95% και Ίδιοι Πόροι κατά 5% 2012ΣΕ Οι εργασίες της μελέτης του θέματος ανατέθηκαν από τον Δήμο Δελφών με την δ σχετική σύμβαση στην προαναφερόμενη Σύμπραξη Αργυρόπουλος-Κοντοκώστας- Γκελαούζος-Κωνσταντινίδης. Αντικείμενο της εν λόγω σύμβασης είναι η εκπόνηση της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ» και περιλαμβάνει τις ακόλουθες μελέτες: Υδραυλικές μελέτες, ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τοπογραφικές μελέτες και

31 γεωτεχνικές μελέτες, καθώς και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ. Οι υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες εκπονήθηκαν σε δύο στάδια (προμελέτη, οριστική) και οι τοπογραφικές και γεωτεχνικές μελέτες εκπονήθηκαν σε ένα στάδιο (οριστική). Η περιοχή μελέτης είναι περιοχές του Γαλαξειδίου που δεν διαθέτει έως σήμερα δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Ο συνολικός καθαρός χρόνος εκπόνησης όλων των σταδίων της μελέτης ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, μη συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των ενδιάμεσων χρόνων εγκρίσεων. Με την υπ αριθμ. 352/2014 (ΑΔΑ: 7Χ0ΨΩ9Θ-8ΩΨ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας έως τις Με το β- σχετικό, δόθηκε εντολή εκπόνησης των υποβαλλόμενων σταδίων από την Υπηρεσία μας στις και με το α- σχετικό, ο ανάδοχος υπέβαλλε εμπρόθεσμα στις τα προβλεπόμενα από την σύμβασή του, ήτοι: Υδραυλική οριστική μελέτη, Η/Μ οριστική μελέτη, ΣΑΥ ΦΑΥ και Τεύχη Δημοπράτησης Αντικείμενο της μελέτης είναι η επέκταση του αποχετευτικού δικτύου στα πυκνοδομημένα τμήματα του σχεδίου πόλεως του Γαλαξειδίου στον τομέα Γ. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις περιοχές Βυστρήθρα, Γεώτρηση (ανάντι της Ε.Ο.) και Γέφυρα (ανάντι της Ε.Ο.). Τα προβλεπόμενα έργα περιλαμβάνουν τη συλλογή και μεταφορά των λυμάτων μέσω κατάλληλων δικτύων και διατάξεων, στα υφιστάμενα αντλιοστάσια και στη συνέχεια στην υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας λυμάτων. Τόσο τα υφιστάμενα Α/Σ όσο και η υπάρχουσα μονάδα επεξεργασίας είναι σχεδιασμένα έτσι, ώστε να ανταπεξέλθουν στο επιπλέον φορτίο από το προτεινόμενο έργο επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου. Με την υπό εκπόνηση μελέτη, προβλέπεται η κατασκευή τριών (3) Α/Σ, στις θέσεις Καλαφάτη και Βυστρήθρα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε ευρώ και αναλύεται ακολούθως: εργασίες 85797,09 ευρώ, ΓΕ&ΟΕ (18%) 15683,48 ευρώ, απρόβλεπτα (15%) 15122,09 ευρώ, αναθεωρήσεις ,29 ευρώ και ΦΠΑ (23%) ,05 ευρώ. Αφού ελέγχθηκε, η μελέτη του θέματος υποβάλλεται θεωρημένη για παραλαβή. Η παρούσα μελέτη έχει προσαρμοστεί στις συμβατικές υποχρεώσεις και περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία για τη σύνταξη και υποβολή της. Με την έγκριση των αναφερόμενων στο θέμα σταδίων της μελέτης ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση και παραλαβή της μελέτης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΞΙΣΙΟΥ» με αριθμ. μελέτης 8/15 προϋπολογισμού ευρώ (με ΦΠΑ 23%).

32 1 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Δελφών στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Μαρίνες & τους Τουριστικούς Λιμένες. (Εισηγήτρια: κ. Έλλη Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου, Δ.Σ.) ΕΙΣΗΓΗΣΗ Το Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του Ε.Μ.Π. διοργανώνει το ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ, ΜΑΡΙΝΕΣ. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις Οκτωβρίου Στην διοργάνωσή του συνεργάζονται το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Ένωση Μαρινών Ελλάδος. Συμμετέχουν ο Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. και η Ε.Π.Ε.Σ.Τ. Τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Ελλάδος και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου, του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού και της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Αντικείμενό του είναι η παρουσίαση των σύγχρονων δεδομένων στο χώρο των επιστημών και των τεχνολογιών που σχετίζονται με τις μαρίνες και τις λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεως σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα και την Κύπρο, την έρευνα, τον σχεδιασμό, την προστασία, την μελέτη, την κατασκευή και την διαχείριση, καθώς επίσης και την προστασία του περιβάλλοντός τους. Στόχος είναι η ενημέρωση, η ανταλλαγή απόψεων και η προώθηση της τεχνογνωσίας και πρακτικών στο χώρο των λιμένων και των εγκαταστάσεων για σκάφη αναψυχής. Απευθύνεται στους διαχειριστές μαρινών, ερευνητές, μελετητές, κατασκευαστές, ΑΕΙ, δημόσιους φορείς, ΟΤΑ, Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και υπηρεσίες, τους οποίους και προσκαλεί να παρουσιάσουν το έργο και τις εμπειρίες τους. Εισηγούμαστε την έγκριση κάλυψης του κόστους εγγραφής του συνεδρίου(20 ), τα οποία θα βαρύνουν τον κωδικό Τα έξοδα διαμονής θα βαρύνουν την υπογράφουσα.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης της Oικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λευκάδας Αριθ. Απόφ: 200/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης της Oικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λευκάδας Αριθ. Απόφ: 200/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Από το πρακτικό της µε αριθ. 25/2015 Συνεδρίασης της Oικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λευκάδας Αριθ. Απόφ: 200/2015 Στην Λευκάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα του ήµου, σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 9 ης Σεπτεμβρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (10 η τροποποίηση).(εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10407/31-7-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1

Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πορταριά 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 74028/ΔΕΠ1019 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ Προς: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Ταχ. Δ/νση : Τσαξίρη 1 Συμβουλίου Βόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 29 ης Ιουνίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος (8 η αναμόρφωση). (Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013

ψήφισης προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου χρήσης 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 4 ης Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 23/2013 Έγκριση τροποποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011

ΘΕΜΑ: έκθεσης εσόδων-εξόδων β τριµήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθ. 14ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Αλεξάνδρειας Αριθµός απόφασης:81/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ 1 η Της 28ης -1-2014. Τακτική συνεδρίαση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του N. 3852/2010. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 10 Ταχ. Κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ ΤΗΛ.: 210.42.78192-193

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ο /--0 ΑΠΟΦΑΣΗ /0 ΘΕΜΑ: ο Αποδοχή ης τροποποίησης της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του έργου: Ολοκλήρωση διαλυθεισών

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ

Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ ΑΔΑ: ΒΕΝΧΟΡ3Θ-Τ50 Εκ του πρακτικού της υπ' αρ. 7 η ς /2013 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ΘΕΜΑ 1 ο : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2015 ΘΕΜΑ: 15 ο Αποδοχή της πρότασης τροποποίησης της μελέτης της διάβασης των αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 26/2014 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ Απόσπασμα από το πρακτικό της 4 ης (ΕΙΔΙΚΗΣ) συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:13/2014 Θέμα 1 ο ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 137 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1509/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση αντικατάστασης του συνεργαζομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /27-6-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν 1 8 ης / 22-6 - 2015 ΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθμ.8/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /17-10-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1038/2013 ΘΕΜΑ 6 ο Έγκριση παράτασης χρόνου λήξης πέραν της από 14.10.2013 δίμηνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Εισηγητής: Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 792/28.1.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2013 ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩ63-Λ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/203 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 42/203 Γραφείο : Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 3/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ12 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 67 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26/3/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00π.μ. η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Επανυποβολή Προϋπολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2011 του κληροδοτήματος Ιωάννου Κ. χατζηϊωάννου ή Χατζάκου.

ΘΕΜΑ : Επανυποβολή Προϋπολογισμού χρήσης οικονομικού έτους 2011 του κληροδοτήματος Ιωάννου Κ. χατζηϊωάννου ή Χατζάκου. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Πορταριά 01 Σεπτεμβρίου 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ή ΧΑΤΖΑΚΟΥ» Γραμματέας Κληροδοτήματος: κ. Αργυρούλα Καρούτσου Τηλ.: 2428350103 50105 Fax: 2428099772

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών».

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. «Έγκριση της υπ αριθμ. 162/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό αρδευτικών τελών». 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10509/4-8- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης / Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 130/ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /21-1-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 2/2013 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας της 14-12-2012, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /13-6-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 683/2014 ΘΕΜΑ: 57 ο Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας, έως την 07-08-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2014 ΘΕΜΑ: 14 ο Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Προκήρυξης και ορισμός Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /12-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 308/2014 ΘΕΜΑ: 74 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΕΤΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο

357/21-11-2011 ΘΕΜΑ 4Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 23/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 22/2013 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά:

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα 4 μέλη και ονομαστικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 04/17-02-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 19 ης Aυγούστου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015. (Εισηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B» ΣΤΗ ΔΓΗ. 12 Δεκ. 2006 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ 270.689,00 180. Page 1 of 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ Α/Α 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Εισφορά Συνεταίρων Έτους 007 (*) Έσοδα από Κατανάλωση Νερού Χρεώστες Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής κατά της απόφασης απένταξης του έργου «Αποχέτευση Σκάλας». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Από το πρακτικό της 6 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 52/ 2011 ΘΕΜΑ : Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη προσφυγής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 15.05.2015 Αριθμ. Πρωτ.: -9.651 - Προς : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 650/2015 ΘΕΜΑ: 32 ο Αποδοχή της πρότασης 1 ης τροποποίησης της οριστικής μελέτης οδοποιίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κυκλάδων μηνός Ιουνίου 2015 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 84100 - ΣΥΡΟΣ Ερμούπολη 8 Ιουλίου 2015 Τηλ. 22810 82346 Fax 22810 86555 Αριθμ.πρωτ.: 8.290 e-mail: info@cycladescc.gr Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011

Α Α: 45Β ΩΨΛ-3ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 166/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 29/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα