ΑΝΑΛΥΣΗ της VRS ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κλάδος: Επαγγελματική Ψύξη Αύγουστος Reuters: FRIr.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ της VRS ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Κλάδος: Επαγγελματική Ψύξη Αύγουστος 2004. Reuters: FRIr."

Transcript

1 ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Ανάλυση της VRS (Valuation & Research Specialists) Όμιλος Frigoglass Περιγραφή Εταιρίας: H Εταιρία που διαδραματίζει το ρόλο ενός Ice Cooled Solutions Merchandiser - αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς επαγγελματικών ψυγείων στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, με τη μεγάλη τεχνογνωσία της και την πολύχρονη εμπειρία της είναι σε θέση να προσφέρει υψηλών προδιαγραφών ολοκληρωμένες λύσεις στον πελάτη, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία τόσο στα προϊόντα της, όσο και στις υπηρεσίες της. Πορεία Μετοχής: (Όγκος σε.000) /12/03 13/2/04 30/3/04 13/5/04 25/6/04 (Τιμή σε ) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 Κλάδος: Επαγγελματική Ψύξη Αύγουστος 2004 Reuters: FRIr.AT Άξονες Ανάπτυξης Πωλήσεων! Η Frigoglass αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης παγκοσμίως. Η ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας της αναμένεται να προέλθει από τις νέες ευκαιρίες σε αγορές, όπως της Αν. Ευρώπης και της Ασίας, από την αναδιάρθρωση των μονάδων παραγωγής της και από τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης.! Η στρατηγική του Ομίλου έγκειται στη γεωγραφική επέκταση των κύριων δραστηριοτήτων του, τη διεύρυνση των παραγόμενων προϊόντων του, την αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών και συμμαχιών, τη διεύρυνση της πελατειακής του βάσης, καθώς επίσης και στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες συμβαδίζοντας με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.! Η Εταιρία διαπραγματεύεται με συγκριτικά χαμηλούς δείκτες αποτίμησης, και σε συνδυασμό με την αναμενόμενη σταθερή ανάπτυξη των οικονομικών της μεγεθών, καθίσταται ως μία ελκυστική επενδυτική επιλογή.! Κατά την επόμενη 3ετία εκτιμούμε ότι ο κύκλος εργασιών του Ομίλου θα ενισχυθεί με ΜΕΡΑ της τάξεως του 3,14%, με τα καθαρά κέρδη να κινούνται ανοδικά με ΜΕΡΑ ,2%. Δείκτες Αποτίμησης (Ευρώ 3,12 - Τιμή Κλεισίματος στις 2 Αυγούστου 2004) (σε εκ.) Πωλήσεις EBITDA Κ.Μ.Φ. Κ/Μ (μ.φ.δ.μ.) P/Ε (μ.φ.δ.μ.) P/BV EV/EBITDA EV/Sales ROE (x) (x) (x) (x) % ,23 13,86x 1,56x 3,67x 0,73x 7,24% 2004 Ε ,31 10,15x 1,44x 3,53x 0,71x 9,66% 2005 Ε ,32 9,77x 1,32x 3,39x 0,68x 9,40% 2006 Ε ,33 9,54x 1,22x 3,24x 0,64x 9,10% 1

2 Εσωτερική Κενή Σελίδα 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Άξονες Ανάπτυξης Κύκλου Εργασιών 4 Αποτελέσματα 3μήνου Ιστορική & Προβλεπόμενη Ανάλυση Πωλήσεων 8 Επενδυτικοί Κίνδυνοι 9 S.W.O.T. Ανάλυση 10 Επενδύσεις 11 Όμιλος Frigoglass 12 Προϊόντα 12 Πελάτες 15 Μετοχική Σύνθεση 16 Οικονομικές Επισημάνσεις 16 Προοπτικές 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Οικονομικές Καταστάσεις 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Μοντέλο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : Σχέση Τιμής Μετοχής με Γενικό Δείκτη & FTSE/ASE Σημειώσεις 24 3

4 Άξονες Ανάπτυξης Κύκλου Εργασιών Σε ενοποιημένη βάση, κατά το 2003, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 312,556 εκατ. ευρώ (έναντι των 291,456 εκατ. ευρώ του 2002, +7,24%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 91,35 εκατ. ευρώ (-2,71% έναντι του α 3μήνου 2003). Το 2003, τα καθαρά κέρδη π.φ. (μ.δ.μ.) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 21,803 εκατ. ευρώ (έναντι των 16,874 εκατ. ευρώ του 2002, +29,21%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 11,117 εκατ. ευρώ (+30,18% έναντι του α 3μήνου 2003). Το καθαρό περιθώριο κέρδους ήταν 6,98% κατά το 2003 και 12,17% κατά το α 3μηνο του Σε γεωγραφικό επίπεδο τα σημαντικότερα περιθώρια ανάπτυξης προσφέρει η αγορά της Ανατολικής Ευρώπης (συμμετείχε κατά 52% στις ενοποιημένες πωλήσεις το 2003 και αυξήθηκε στο 66% σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα περιθώρια ανάπτυξης των πωλήσεων στις αγορές της Δυτικής Ευρώπης φαίνονται περιορισμένα (με ελαφρές τάσεις μείωσης). Ο βασικός πυρήνας εσόδων του Ομίλου είναι ο Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης (με μερίδιο 54% των ενοποιημένων πωλήσεων του 2003), και ακολουθούν ο Κλάδος Νιγηρίας (21%), ο Κλάδος PET (23%) και ο Κλάδος Πλαστικών (2% - 3%). [ H παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών γίνεται σε ενοποιημένη βάση. ] Α. Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Frigoglass αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες παραγωγής λύσεων στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης, διαθέτοντας 11 μονάδες (η καθεμία σε διαφορετική χώρα). Η ανάπτυξη των εσόδων και της κερδοφορίας στο συγκεκριμένο τομέα αναμένεται να προέλθει από τις νέες ευκαιρίες σε αγορές, όπως εκείνες της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας, από την αναδιάρθρωση των μοντέλων παραγωγής και τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Βέβαια, η πορεία της αγοράς επαγγελματικής ψύξης είναι έως ένα βαθμό παράλληλη με τον κλάδο των αναψυκτικών και των ποτών, ο οποίος γενικά παρουσιάζει μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση. 4

5 Κατά το 2003, οι πωλήσεις του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 168,446 εκατ. ευρώ (έναντι των 142,381 εκατ. ευρώ του 2002, +18%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 63,192 εκατ. ευρώ (+21% έναντι του α 3μήνου 2003). Το 2003, τα καθαρά κέρδη π.φ. (μ.δ.μ.) του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 17,049 εκατ. ευρώ (έναντι των 7,028 εκατ. ευρώ του 2002, +142,59%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 10,974 εκατ. ευρώ (+56% έναντι του α 3μήνου 2003). Το καθαρό περιθώριο κέρδους ήταν 13,48% κατά το 2003 και 17,37% κατά το α 3μηνο του Η σημαντική βελτίωση των περιθωρίων κέρδους κατά το 2003 προήλθε από τη μεταφορά μέρους της παραγωγής του Ομίλου από χώρες όπως οι Νορβηγία και Ιρλανδία σε αγορές όπως οι Ρωσία, Πολωνία και Ρουμανία. Για την περίοδο , βάσει του μοντέλου μας, αναμένουμε μία μέση ετησιοποιημένη ανάπτυξη πωλήσεων της τάξεως του 4,54% για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας. Β. Κλάδος Νιγηρίας Ο κλάδος της Νιγηρίας επιδεικνύει δραστηριότητες σχετικές τόσο με την επαγγελματική ψύξη όσο και με τους κλάδους PET, πλαστικών και πωμάτων. Στη συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω 9 παραγωγικών μονάδων, παράγοντας και διαθέτοντας τα ακόλουθα προϊόντα, τα οποία με τη σειρά τους έχουν κατακτήσει ηγετικά μερίδια αγοράς: Γυάλινες φιάλες και δοχεία βιομηχανικής χρήσης, ψυκτικοί θάλαμοι, παρμπρίζ & παράθυρα αυτοκινήτων, κ.λ.π.. Το 56% των πωλήσεων του Κλάδου της Νιγηρίας προέρχεται από την αγορά των γυάλινων προϊόντων (όπου η αγορά της μπύρας κατέχει μερίδιο της τάξεως του 18%), ενώ στους σημαντικότερους πελάτες συγκαταλέγονται οι ΝΒC, Heineken, Calsberg, Glaxo Smithkline, κ.λ.π.. Κατά το 2003, οι πωλήσεις του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 64,193 εκατ. ευρώ (έναντι των 77,704 εκατ. ευρώ του 2002, -17%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 12,317 εκατ. ευρώ (-34% έναντι του α 3μήνου 2003). Το 2003, τα καθαρά κέρδη π.φ. (μ.δ.μ.) του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 4,682 εκατ. ευρώ (έναντι των 9,079 εκατ. ευρώ του 2002, -48,43%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε ευρώ (έναντι των 1,538 εκατ. ευρώ του α 3μήνου 2003). Το καθαρό περιθώριο κέρδους ήταν 7,29% κατά το

6 Για την περίοδο , βάσει του μοντέλου μας, αναμένουμε μία μέση ετησιοποιημένη ανάπτυξη πωλήσεων της τάξεως του 0,27% για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας. Γ. Κλάδος PET Ο συγκεκριμένος τομέας αφορά στο εργοστάσιο της V.P.I. στο Βόλο (η Frigoglass συμμετέχει με 51% στη V.P.I.), η παραγωγή (PET σε κόκκους για πλαστική συσκευασία εμφιαλωμένου νερού) του οποίου διοχετεύεται κατά 48% σε εξαγωγές, και κατά το υπόλοιπο μέρος προς την εγχώρια αγορά με κύριο πελάτη την CCHBC (με μερίδιο της τάξεως του 52%). Σημειώνεται ότι κατά το Μάρτιο του 2003, ο Όμιλος Frigoglass πώλησε την 3N. Κατά το 2003, οι πωλήσεις του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 71,519 εκατ. ευρώ (έναντι των 59,191 εκατ. ευρώ του 2002, +21%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 14,858 εκατ. ευρώ (-27% έναντι του α 3μήνου 2003). Το 2003, τα καθαρά κέρδη π.φ. (μ.δ.μ.) του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 0,677 εκατ. ευρώ (έναντι των 1,563 εκατ. ευρώ του 2002, -56,69%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 0,227 εκατ. ευρώ (έναντι 0,305 εκατ. ευρώ το α 3μηνο του 2003). Η παραπάνω εξέλιξη θα πρέπει κύρια να αποδοθεί στην ολοκλήρωση των έργων συντήρησης του εργοστασίου που οδήγησε στην προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του για περίπου 3 εβδομάδες. Το καθαρό περιθώριο κέρδους ήταν 0,95% κατά το 2003 και 1,53% κατά το α 3μηνο του Για την περίοδο , βάσει του μοντέλου μας, αναμένουμε μία μέση ετησιοποιημένη ανάπτυξη πωλήσεων της τάξεως του 4,49% για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριότητας. Δ. Κλάδος Πλαστικών & Πωμάτων Ο συγκεκριμένος τομέας διαθέτει 3 μονάδες παραγωγής στη Ρουμανία (Crownpak, 3P Romania και Crown International), με κύρια προϊόντα τα πλαστικά κιβώτια, πλαστικά ράφια προβολής και έπιπλα κήπου, πλαστικά και μεταλλικά πώματα, και θεραπευτικούς σωλήνες. Σημειώνεται ότι κατά το 2003, ο Όμιλος πώλησε την Ipoma, ενώ απέκτησε το 49% της 3P. Συνολικά, οι παραγωγικές της εγκαταστάσεις είναι οι Crownpak, Crown International και 3P Romania (Ρουμανία). 6

7 Κατά το 2003, οι πωλήσεις του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 9,668 εκατ. ευρώ (έναντι των 12,52 εκατ. ευρώ του 2002, -23%), ενώ στο α 3μηνο του 2004 διαμορφώθηκαν σε 1,281 εκατ. ευρώ (-58% έναντι του α 3μήνου 2003). Το 2003, οι ζημίες του εν λόγω τομέα διαμορφώθηκαν σε 0,606 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 0,796 εκατ. ευρώ το 2002), ενώ στο α 3μηνο του 2004 οι ζημίες διαμορφώθηκαν σε 61 χιλ ευρώ (έναντι ζημιών 333 χιλ. το α 3μηνο 2003). Για την περίοδο , βάσει του μοντέλου μας, αναμένουμε μείωση των πωλήσεων κατά το πρώτο έτος, που αποδίδεται στην πώληση της θυγατρικής Ipoma, και σταθερή ανάπτυξη κατά 1,5% περίπου ετησίως στα επόμενα έτη. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι Όμιλος Frigoglass βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης του εν λόγω τομέα δραστηριότητας. Σημειώνεται ότι κατά το 2003, οι πωλήσεις του Ομίλου πριν από τις ενοδοεταιρικές πράξεις (ύψους 1,271 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκαν σε 313,827 εκατ. ευρώ. Οι ενδοεταιρικές πράξεις αποτέλεσαν το 0,41% των καθαρών πωλήσεων του Ομίλου κατά την οικονομική χρήση του Αποτελέσματα 3μήνου 2004 Κατά το πρώτο 3μηνο του 2004, οι ενοποιημένες πωλήσεις, κινήθηκαν στα ίδια με τα περυσινά επίπεδα (σε συγκρίσιμη βάση, αφού αφαιρεθούν οι πωλήσεις της Ipoma και της 3Ν), και ανήλθαν σε 91,3 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη μετά την αφαίρεση των μεριδίων μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 30% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε, ο κλάδος επαγγελματικής ψύξης παρουσίασε αύξηση πωλήσεων κατά 21% και κερδών 56% συνεισφέροντας 10,9 εκατ. ευρώ στα ενοποιημένα αποτελέσματα, ενώ οι πωλήσεις του κλάδου της Νιγηρίας εμφάνισαν μείωση κατά 16,9% σε τοπικό νόμισμα. Η VPI παρουσίασε μείωση πωλήσεων κατά 27% και υποχώρηση κερδών κατά 26%. Παρά τη μείωση των πωλήσεων, τα περιθώρια του μικτού περιθωρίου κέρδους αυξήθηκαν κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών του Pet. Στον κλάδο των πλαστικών, το πρώτο τρίμηνο του 2004, ολοκληρώθηκε η πώληση της Ipoma και η εξαγορά του 7

8 υπολοίπου 49% της 3P Romania, ενώ οι υπόλοιπες δραστηριότητες βελτίωσαν τα αποτελέσματα τους κατά 82% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ E 2005 E 2006 E ΜΕΡΑ Επαγγελματική Ψύξη ,54% % Συνόλου 48,8% 53,7% 56,5% 56,3% 55,9% Ετήσια Μεταβ. % 18,3% 8,7% 2,8% 2,3% Νιγηρία ,27% % Συνόλου 26,6% 20,5% 18,9% 18,5% 18,8% Ετήσια Μεταβ. % -17,4% -4,4% 1,0% 4,5% Ρητίνη - ΡΕΤ ,49% % Συνόλου 20,3% 22,8% 22,9% 23,5% 23,7% Ετήσια Μεταβ. % 20,8% 3,8% 5,7% 3,9% Πλαστικά ,15% % Συνόλου 4,3% 3,1% 1,7% 1,7% 1,7% Ετήσια Μεταβ. % -22,8% -42,8% 1,6% 1,4% Ενδοεταιρικές Συναλλαγές ,68% % Συνόλου 0,1% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% Ετήσια Μεταβ. % 273,8% 2,3% 7,7% 7,1% Σύνολο Πωλήσεων Ομίλου ,14% Ετήσια Μεταβ. % 7,24% 3,30% 3,09% 3,03% Πηγή: Ιστορικά Δημοσιευμένα Στοιχεία Ομίλου & Προβλέψεις VRS 8

9 Επενδυτικοί Κίνδυνοι Κίνδυνοι Τρόποι Αντιμετώπισης 1 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες Έκθεση σε ρούβλι (Ρωσία), σλότι (Πολωνία), ρέι (Ρουμανία), κορόνα (Νορβηγία), κ.ά.. Το νόμισμα νάιρα της Νιγηρίας υποτιμήθηκε κατά 29% το Η Εταιρία υφίσταται συναλλαγματικές διαφορές (όταν π.χ. αγοράζει πρώτη ύλη σε ευρώ και πωλεί το παραγόμενο προϊόν σε ρούβλι), καθώς και διαφορές μετατροπής (όταν π.χ. στη Νιγηρία η αγορά πρώτης ύλης και η πώληση προϊόντος γίνεται στο ίδιο νόμισμα, αλλά αμέσως μετά, τα έσοδα αυτά μετατρέπονται σε ευρώ). Η Εταιρία ευνοείται από την ύπαρξη ενός ισχυρού δολαρίου, το οποίο συνήθως οδηγεί σε ένα ανθεκτικότερο νάιρα. Επίσης, η Εταιρία εφαρμόζει στρατηγικές αναχαίτισης ρίσκου σε διάφορα νομίσματα (με εξαίρεση το νάιρα ) και γενικά όπου αυτό κρίνεται συμφερότερο για τα οικονομικά της μεγέθη. 2 Συμβόλαιο με CCHBC Aποτελεί με διαφορά το μεγαλύτερο πελάτη, ενώ η Frigoglass αποτελούσε πάντα μη αποκλειστικό συνεργάτη. Tο συμβόλαιο το οποίο λήγει στο τέλος του 2004, ανανεώθηκε έως το τέλος Αβεβαιότητα από την Επέκταση στο Εξωτερικό Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων στις αγορές του εξωτερικού εμπεριέχει κινδύνους (διοικητικά προβλήματα, συναλλαγματικές διακυμάνσεις, πολιτική και οικονομική αστάθεια). Συνεπώς, η περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων απαιτεί, μεταξύ των άλλων, αποτελεσματικό σχεδιασμό και προσεκτική παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε συνεχή χρόνο. Μεταβλητότητα στις Τιμές του PET Η τιμή του ΡΕΤ (αποτελεί commodity ) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ανταγωνιστικών προϊόντων από την Ασία προς την Ευρώπη (γίνονται σε δολάριο), καθώς και από τη ζήτηση στην Ασιατική Ήπειρο (χαμηλή ζήτηση στην Ασία οδηγεί σε αυξημένες εξαγωγές προς την Ευρώπη). Εξάρτηση από την Πορεία του Κλάδου των Αναψυκτικών και Ποτών Το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών αφορά στον κλάδο των αναψυκτικών και ποτών, με αποτέλεσμα η πορεία της κατανάλωσής τους να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό και την πορεία των προϊόντων του Ομίλου. Προκειμένου να δημιουργήσει προϋποθέσεις επιτυχούς διείσδυσης και ανάπτυξης, η Εταιρία επένδυσε σε χώρες του εξωτερικού, συνεργαζόμενη µε τοπικούς φορείς που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της κάθε αγοράς. Επιπλέον, η Εταιρία εισήλθε σε χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να αντισταθμίσει τους κινδύνους που εμπεριέχονται σε καθεμιά από αυτές. Η Εταιρία επέτυχε τη διαφοροποίηση του κύκλου εργασιών της, σε νέα προϊόντα που αφορούν στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων καθώς και άλλων χρήσεων. Πηγή: Τμήμα Μελετών & Αναλύσεων VRS. 9

10 S.W.O.T. Ανάλυση Ισχυρά Σημεία! Ηγετική θέση στους τομείς δραστηριοποίησης! Γεωγραφική διαφοροποίηση εσόδων! Αποτελεσματική εκμετάλλευση συνεργιών! Σύγχρονος και πρωτοποριακός μηχανολογικός εξοπλισμός! Άριστες σχέσεις με τους πελάτες! Ελκυστικοί χρηματιστηριακοί δείκτες Αδύνατα Σημεία! Υψηλή εξάρτηση από την πορεία της ευρύτερης οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο! Υψηλή εξάρτηση από την πορεία του κλάδου των αναψυκτικών και ποτών Ευκαιρίες! Η επέκταση στο εξωτερικό προσδίδει νέες προοπτικές ανάπτυξης! Ανάπτυξη νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων προϊόντων! Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέους τομείς του ευρύτερου κλάδου συσκευασίας Απειλές! Όξυνση του ανταγωνισμού, η οποία όταν υφίσταται, οδηγεί σε μείωση των τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων! Νομισματικές διαφορές 10

11 Επενδύσεις Για το έτος 2004, οι επενδύσεις του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθούν σε 30 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω δαπάνες θα κατευθυνθούν κυρίως (α) σε επέκταση των μονάδων παραγωγής (Κλάδος Επαγγελματικής Ψύξης) σε χώρες όπως της Ρωσίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας (στις οποίες μεταφέρθηκαν οι παραγωγικές μονάδες της Νορβηγίας). Αυτό υλοποιείται στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου από τις ακριβότερες προς τις φθηνότερες σε κόστος αγορές, και (β) στον Κλάδο της Νιγηρίας. Η μακροπρόθεσμη πολιτική επενδύσεων του Ομίλου, αφορά κυρίως τις δραστηριότητες στην επαγγελματική ψύξη και υαλουργία. Για τις υπόλοιπες δραστηριότητες, η Διοίκηση στοχεύει στην περαιτέρω αναδιοργάνωση των θυγατρικών και στην εκμετάλλευση των συνεργιών. Σημαντικό μέρος των επενδύσεων αναμένεται να απορροφηθεί και στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και την εφαρμογή ανακύκλωσης και διαχείρισης ενέργειας. 11

12 Όμιλος Frigoglass Ο Όμιλος Frigoglass αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης παγκοσμίως, παρέχοντας λύσεις βασιζόμενες στη στρατηγική ανάπτυξης των πελατών της. Ο Όμιλος, όπως διαμορφώθηκε τα τελευταία 4 χρόνια, αποτελείται από 39 εταιρίες, δραστηριοποιείται σε 16 χώρες και διαθέτει προϊόντα σε 75 χώρες, καλύπτοντας όλες τις ηπείρους εκτός της Αμερικής. Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου είναι τα προϊόντα και υπηρεσίες επαγγελματικής ψύξης, διατηρώντας 22 μονάδες παραγωγής (Ελλάδα, Νορβηγία, Ισπανία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Πολωνία, Ρωσία, Ινδία, Ινδονησία, Νιγηρία και Νότια Αφρική) και 4 εταιρίες πωλήσεων. Όλες οι επενδύσεις του Ομίλου έχουν γίνει από τη μητρική εταιρία, η οποία συγχρόνως είναι και παραγωγική εταιρία, με εργοστάσιο παραγωγής επαγγελματικών ψυγείων στην Κάτω Αχαΐα. Όπως προαναφέρθηκε, η στρατηγική του Ομίλου έγκειται στη γεωγραφική επέκταση των κύριων δραστηριοτήτων του, τη διεύρυνση των παραγόμενων προϊόντων του, την αναζήτηση επιχειρηματικών συνεργασιών και συμμαχιών, τη διεύρυνση της πελατειακής του βάσης, καθώς και στην προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων στους πελάτες συμβαδίζοντας με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Προϊόντα Τα προϊόντα του Ομίλου διαχωρίζονται σε 4 βασικές κατηγορίες: α) προϊόντα επαγγελματικής ψύξης, β) δραστηριότητες στη Νιγηρία, γ) παραγωγή ρητίνης ΡΕΤ και δ) πλαστικά προϊόντα και πώματα. Προϊόντα Επαγγελματικής Ψύξης Όπως προαναφέρθηκε, ο Όμιλος Frigoglass, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον τομέα της επαγγελματικής ψύξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η παραγωγική δυναμικότητα του Ομίλου σήμερα είναι ψυγεία ετησίως, διαθέτοντας 11 μονάδες παραγωγής, 4 εταιρίες πωλήσεων και 23 αντιπρόσωπους. Η σημαντική θέση που κατέχει σήμερα ο Όμιλος στο συγκεκριμένο κλάδο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη συγγενική σχέση που έχει με τον 3 ο παγκόσμιο παραγωγό 12

13 προϊόντων της The Coca Cola Company, την Ελληνική CCHBC, η οποία και αντιπροσωπεύει το 47% των πωλήσεων στη συγκεκριμένη κατηγορία. Βασικοί ανταγωνιστές του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι True (Η.Π.Α.), United Technologies, IARP (Ιταλία), Sandem και Caravell (Δανία). Τα μερίδια αγοράς που έχει επιτύχει ο Όμιλος στη συγκεκριμένη κατηγορία ανέρχονται σε 74% στην Ελλάδα, 50%-60% στις χώρες Ιρλανδία, Γαλλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες και Σκανδιναβία, 60%-70% στην Αφρική, και 30%-40% στην Ασία. Γεωγραφική Κατανομή Πωλήσεων Επαγγελματικής Ψύξης Οικονομική Χρήση 2003 % Συνόλου Δυτική Ευρώπη 37 Ανατολική Ευρώπη 52 Αφρική 7 Λοιπές Χώρες 4 Δραστηριότητες στη Νιγηρία Ο Όμιλος διαθέτει βιομηχανική παραγωγή (9 παραγωγικές μονάδες) μέσω θυγατρικών εταιριών στην εν λόγω χώρα, με προϊόντα που αφορούν, μεταξύ των άλλων, γυάλινες φιάλες και δοχεία βιομηχανικής χρήσης (70% μερίδιο αγοράς), ψυκτικούς θαλάμους (60% μερίδιο αγοράς), παρμπρίζ & παράθυρα αυτοκινήτων (60% μερίδιο αγοράς) κ.ά.. Βασικοί πελάτες στην πρώτη κατηγορία είναι οι Coca Cola, Diageo και Heineken, με την αγορά της Νιγηρίας να αποτελεί μία από τις 3 μεγαλύτερες στην Αφρική. Ο Όμιλος ολοκλήρωσε πρόσφατα επενδύσεις ύψους $ 12,6 εκατ., με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και τη δημιουργία νέων εξελιγμένων γραμμών παραγωγής στις μονάδες παραγωγής γυάλινων φιαλών της θυγατρικής Beta Glass. Παράλληλα, ο Όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του στον τομέα της εμφιάλωσης μέσω της θυγατρικής Frigoglass Industries Nigeria. Η θυγατρική εταιρία, παράγει ευρεία γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει πλαστικά κιβώτια, μεταλλικά πώματα, ψυγεία επαγγελματικής ψύξης και αμαξώματα φορτηγών, ενώ πρόσφατα επεκτάθηκε και στο ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των προϊόντων ρητίνης με χρήση για εμφιαλωμένο νερό. Οι 13

14 προοπτικές του Κλάδου Νιγηρίας δημιουργούνται κυρίως από τα σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης της τοπικής αγοράς, καθώς και από την ανάπτυξη αγορών στην Δυτική Αφρική. Ανάλυση Πωλήσεων Κλάδου Νιγηρίας Οικονομική Χρήση 2003 Τομέας Επί του Συνόλου Υαλουργία 56% Πώματα 16% Πλαστικά 7% Προπλάσματα 7% Ψυγεία 6% Επίπεδο Γυαλί 6% Αμαξώματα 2% Παραγωγή Ρητίνης ΡΕΤ Ο Όμιλος έχει επεκταθεί στην παραγωγή ρητίνης ΡΕΤ μέσω της θυγατρικής V.P.I.. Τα προϊόντα αυτά χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ειδών συσκευασίας υψηλών απαιτήσεων, όπως φιάλες ανθρακούχων ποτών και μεταλλικού ή ανθρακούχου νερού, καθώς και film για θερμοδιαμόρφωση διαφόρων περιεκτικών τροφών. Η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου ανέρχεται σε τόνους ετησίως και καλύπτει το 65% της Ελληνικής αγοράς, αποτελώντας τη μοναδική βιομηχανία παραγωγής κρυσταλλικής ρητίνης ΡΤΕ στα Βαλκάνια. Η VPI, εξάξει περίπου το 48% της παραγωγής της σε χώρες όπως οι Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αγγλία, Γαλλία και Ιταλία. Οι προοπτικές του κλάδου είναι σημαντικές καθώς η αγορά είναι ταχέως αναπτυσσόμενη με νέες εφαρμογές, ενώ η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας κατά 30 %, η διεύρυνση της βάσης των πελατών και η αύξηση του όγκου πωλήσεων συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυσή του. Πλαστικά Προϊόντα και Πώματα Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο κλάδο μέσω 3 θυγατρικών (Crownpak, 3P Romania και Crown International) με μονάδες παραγωγής στη 14

15 Ρουμανία. Η 3Ρ Romania, ειδικεύεται στην παραγωγή πλαστικών κιβωτίων μπίρας και αναψυκτικών, πλαστικών ραφιών προβολής προϊόντων, πλαστικών προφίλ και σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων ψυγείων. Η Crown International παράγει μεταλλικά πώματα, δραστηριοποιούμενη σε έναν τομέα με ισχυρό ανταγωνισμό (η εταιρία πραγματοποίησε μειωμένες πωλήσεις, κατά 81%, το 2003). Αντίθετα, η Crownpak, ειδικεύεται και στην παραγωγή πλαστικών πωμάτων, τομέας ο οποίος παρουσιάζει ικανοποιητικές προοπτικές ανάπτυξης (οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 12% το 2003). Πελάτες Η CCHBC αποτελεί το σημαντικότερο πελάτη του Ομίλου σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και σε όλες σχεδόν τις χώρες που ο τελευταίος δραστηριοποιείται. Στον κλάδο της ψύξης, η CCHBC, αντιπροσωπεύει το 47% των πωλήσεων του κλάδου, ενώ άλλοι σημαντικοί πελάτες είναι οι PEPSI, Pripps-Rignes, Smithkline Beecham, Unilever, Nestle, Delta-Danone, ΕΒΓΑ κ.ά.. Στον κλάδο της Νιγηρίας, κύριοι πελάτες είναι η Nigerian Bottling Company, η Nigerian Breweries και η Guinness and Consolidated Breweries. Επίσης η CCHBC αποτελεί και τον κυριότερο πελάτη στον κλάδο ΡΕΤ. 15

16 Μετοχική Σύνθεση Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η μετοχική σύνθεση της Εταιρίας είναι η ακόλουθη: Boval (συμφερόντων Ομίλου Δαυίδ Λεβέντη) 44,1%, Competrol (συμφερόντων Ομίλου Ολαγιάν) 7,3% και επενδυτικό κοινό 48,6%. Στις 31/12/2003, η Εταιρία είχε στην κτήση της μετοχές (0,59% του συνόλου των μετοχών) με μέση τιμή κτήσης τα 4,18. Με βάση την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Εταιρίας, η τελική τιμή κτήσης ανά μετοχή ανέρχεται σε 3,18. Οικονομικές Επισημάνσεις Έρευνα & Ανάπτυξη Η Εταιρία διαθέτει περίπου το 0,20% του συνολικού κύκλου εργασιών για έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, πετυχαίνοντας την ανανέωση των γραμμών παραγωγής στοχεύοντας στην ικανοποίηση των πελατών της. Σημαντικό μέρος της έρευνας, διεξάγεται από τη V.P.I. και επικεντρώνεται στη δημιουργία προϊόντων με βελτιωμένες ιδιότητες επεξεργασίας και αυξημένη ικανότητα προστασίας του περιεχομένου, καθώς και στη χρήση εναλλακτικών πρώτων υλών. Δανεισμός Ίδια Κεφάλαια Κατά το 2003, ο Όμιλος προχώρησε σε αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού κατά 29,4 εκατ., με σκοπό την κάλυψη των κεφαλαιακών του αναγκών. Οι ανάγκες αυτές δημιουργήθηκαν από την απόφαση των μετόχων του Ομίλου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 40 εκατ., με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας και επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους μέσω διανομής μετρητών. Περιθώρια Κέρδους Ανοδικά κινούνται τα περιθώρια κέρδους του Ομίλου, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων διοίκησης στο 10,17% του συνολικού κύκλου εργασιών το 2003, από 11,83% το 2002, καθώς και λόγω της συγκράτησης των εξόδων διάθεσης στο 4,92% από 5,21% το

17 Πάγια Στοιχεία Η ανάλυση των κύριων εγκαταστάσεων του Ομίλου παρουσιάζεται παρακάτω: Εταιρία Χώρα Οικόπεδα (m 2 ) Κτίρια (m 2 ) Frigoglass ABEE Ελλάδα Frigorex Indonesia PT Ινδονησία Frigoglass Romania SRL Ρουμανία Frigoglass Eurasia LLC Ρωσία Norcool AS Νορβηγία Frigoglass Ltd Ιρλανδία Frigoglass Iberica Ισπανία Frigoglass Sp.z.o.o. Πολωνία Frigoglass India Ινδία VPI Ελλάδα Crownpak Ρουμανία Ipoma Βουλγαρία P Romania Ρουμανία Beta Glass Νιγηρία Frigoglass Industries Νιγηρία TSG Nigeria Limited Νιγηρία Beta Adams Plastics Νιγηρία Προοπτικές Κατά το 2003 τα αποτελέσματα του Ομίλου κινήθηκαν ιδιαίτερα θετικά, γεγονός το οποίο οφείλεται στην περαιτέρω βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας, της καλύτερης διαπραγμάτευσης των πρώτων υλών, και της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των λειτουργικών εξόδων. Σκοπός του Ομίλου για τα επόμενα έτη είναι η περαιτέρω ανάπτυξη, μέσω της αναβάθμισης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και μέσω της διεύρυνσης της πελατειακής του βάσης. Ο Όμιλος Frigoglass στοχεύει στον εμπλουτισμό των παρεχόμενων ολοκληρωμένων λύσεων που προσφέρει, προσφέροντας μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στους πελάτες και διατηρώντας ανταγωνιστική τιμολογιακή πολιτική. Τέλος, ο Όμιλος παραμένει ανοιχτός σε πιθανές συνεργασίες ή / και εξαγορές, με σκοπό την είσοδό του σε νέες αγορές και τη διεύρυνση των καναλιών διανομής. 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Οικονομικές Καταστάσεις ΙΣΤΟΡΙΚΗ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ E 2005 E 2006 E Κύκλος εργασιών % ετήσια μεταβολή 1,29% 7,24% 3,30% 3,09% 3,03% Κόστος πωλήσεων % επί του κύκλου εργασιών 65,83% 66,84% 66,90% 67,10% 67,20% % ετήσια μεταβολή -8,02% 8,87% 3,40% 3,40% 3,19% Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης Περιθώριο μικτού κέρδους 36,36% 35,25% 35,11% 34,85% 34,70% % ετήσια μεταβολή 27,46% 3,95% 2,90% 2,33% 2,57% Σύνολο λειτουργικών εξόδων % επί του κύκλου εργασιών 17,27% 15,28% 15,10% 14,90% 14,80% % ετήσια μεταβολή 7,28% -5,11% 2,11% 1,73% 2,34% Κέρδη προ τόκων, αποσβέσεων & φόρων Περιθώριο κερδών προ τόκων, αποσβ. & φόρων 19,10% 19,97% 20,01% 19,95% 19,90% % ετήσια μεταβολή 53,58% 12,15% 3,51% 2,78% 2,74% Αποσβέσεις % επί του κύκλου εργασιών 8,14% 8,24% 8,06% 8,43% 8,73% Κέρδη προ τόκων και φόρων % επί του κύκλου εργασιών 10,96% 11,74% 11,95% 11,52% 11,16% % ετήσια μεταβολή 82,01% 14,84% 5,22% -0,66% -0,14% Χρηματοοικονομικά έσοδα 1.554,0 364, ,0 550,0 350,0 Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.387, , , , ,5 Καθαρά έκτακτα & ανόργανα αποτελέσματα Κέρδη προ φόρων Περιθώριο κερδών προ φόρων 7,19% 7,84% 8,15% 8,10% 8,06% % ετήσια μεταβολή -1472,04% 16,93% 7,42% 2,41% 2,54% (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων Φόρος εισοδήματος Φορολογικός συντελεστής 37,53% 39,56% 40,00% 40,00% 40,00% Δικαιώματα μειοψηφίας Καθαρά κέρδη Περιθώριο κερδών 1,76% 3,39% 3,81% 3,84% 3,81% % ετήσια μεταβολή -134,58% 107,08% 36,46% 3,91% 2,44% Πηγή: Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία & Προβλέψεις VRS 18

19 ΙΣΤΟΡΙΚΑ & ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ E 2005 E 2006 E Ενεργητικό Έξοδα εγκατάστασης Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις Αναπόσβεστα έξοδα εγκατάστασης Ασώματες ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις Αναπόσβεστες ασώματες ακινητοποιήσεις Ενσώματες ακινητοποιήσεις Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις Αναπόσβεστες ενσώματες ακινητοποιήσεις Συμμετοχές & άλλες μακρ. χρημ/κές απαιτ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % επί του ενεργητικού 50,76% 49,23% 49,86% 48,32% 46,78% Αποθέματα Πελάτες Επιταγές εισπρακτέες Χρεώστες διάφοροι Χρεόγραφα Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ % επί του ενεργητικού 47,8% 50,0% 49,5% 51,4% 52,8% Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ Πηγή: Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία & Προβλέψεις VRS 19

20 E 2005 E 2006 E Παθητικό Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορ. επενδ Αποθεματικά κεφάλαια Αποτελέσματα εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ % επί του παθητικού 52,87% 40,47% 42,92% 44,00% 44,95% Προβλέψεις Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Τραπεζικός δανεισμός Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Προμηθευτές Τράπεζες, λογ/σμός βραχ/σμων υποχρεώσεων Μακροπρόθ. υπ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , Ασφαλιστικοί οργανισμοί , Μερίσματα Πιστωτές διάφοροι Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ % επί του παθητικού 42,19% 52,80% 50,24% 49,39% 48,66% Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Πηγή: Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία & Προβλέψεις VRS 20

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Ιστορικοί & Προβλεπόμενοι Χρημ/κοί Δείκτες E 2005 E 2006 E Περιθώρια Κέρδους Μικτό 36,36% 35,25% 35,11% 34,85% 34,70% EBITDA 19,10% 19,97% 20,01% 19,95% 19,90% EBIT 10,96% 11,74% 11,95% 11,52% 11,16% Κερδών προ φόρων 7,19% 7,84% 8,15% 8,10% 8,06% Καθαρών κερδών 1,76% 3,39% 3,81% 3,84% 3,81% Απόδοση Κεφαλαίου Απόδ. επενδ. κεφ. 1,90% 4,27% 5,16% 5,30% 5,26% Απόδοση ενεργητικού 1,53% 3,39% 4,03% 4,09% 4,05% Απόδοση ιδίων κεφ. 2,92% 7,24% 9,66% 9,40% 9,10% Απορρόφηση Κόστους Κόστος πωλήσεων στις πωλήσεις 65,83% 66,84% 66,90% 67,10% 67,20% Έξοδα διοίκησης στις πωλήσεις 11,83% 10,17% 10,10% 10,00% 9,90% Έξοδα διάθεσης στις πωλήσεις 5,21% 4,92% 4,80% 4,70% 4,70% Αποδοτικότητα (μ.ό.) Ημέρες κυκλ. αποθεμάτων Ημέρες κυκλ. πελατών Ημέρες κυκλ. προμηθευτών Κεφαλαιακή Δομή Σύνολο υποχρ. / Ίδια κεφάλαια 0,80 1,30 1,17 1,12 1,08 Δάνεια / Ίδια κεφάλαια 0,51 0,95 0,80 0,75 0,71 Βραχ. δάνεια / Ίδια κεφάλαια 0,44 0,88 0,46 0,44 0,43 Μακροπ. δάνεια / Ίδια κεφάλαια 0,07 0,07 0,33 0,31 0,28 Κεφαλαιακή Μόχλευση Ίδια κεφ. / Συν. Ενεργ. 52,87% 40,47% 42,92% 44,00% 44,95% Κάλυψη τόκων 6,64 10,25 9,25 9,99 10,17 Ρευστότητα Κυκλοφοριακή ρευστότητα 1,25 1,01 1,39 1,46 1,47 Άμεση ρευστότητα 0,70 0,52 0,70 0,74 0,76 Πηγή: Δημοσιευμένα Οικονομικά Στοιχεία & Προβλέψεις VRS 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : Μοντέλο Προεξόφλησης Ταμειακών Ροών Το εν λόγω υπόδειγμα βασίστηκε στην προεξόφληση των μελλοντικών «ελεύθερων ταμειακών ροών» (Discounted Free Cash Flow). Για το συγκεκριμένο υπόδειγμα εφαρμόσθηκε η μέθοδος της ανάλυσης ευαισθησίας, με τη χρήση 5 διαφορετικών τιμών για το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC), (μεταξύ 7,5% - 9,5%), καθώς και για το ρυθμό ανάπτυξης του Ομίλου στο διηνεκές (μεταξύ 0,5% - 2,5%). Η μέση τιμή ανά μετοχή που προκύπτει διαμορφώνεται σε 4,67. (σε χιλ. ) 2004 E 2005 E 2006 E 2007 E 2008 E Υποθέσεις στο Διηνεκές Cash Flow to the Firm (FCFF) Λειτουργικό Κέρδος Μείον: Φόροι Προσαρμοσμένο Λειτουργικό Κέρδος Πλέον: Αποσβέσεις Λειτουργική Ταμιακή Ροή Μείον: Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης Μείον: Νέες Επενδύσεις Ελεύθερες Ταμιακές Ροές (FCFF) Συντελεστής Προεξόφλησης 0,927 0,857 0,790 0,727 0,667 0,667 Παρούσα Αξία Ταμιακών Ροών Συσσωρευμένη Παρούσα Αξία Υπολειμματική Αξία Παρούσα Αξία Υπολειμματικής Αξίας Αξία Επιχείρησης Αποτίμηση Αξία Επιχείρησης Μείον: Καθαρό Χρέος Επιχείρησης Πλέον: Συμμετοχές 551 Καθαρή Αξία Επιχείρησης Αξία Μετοχής (σε ) 4,67 Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC), Risk Free Rate 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% Συντελεστής Beta 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 Market Risk Premium 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% 11,6% Τραπ. Δανεισμός / Συνολικά Κεφάλαια 44,6% 43,1% 41,8% 40,1% 38,4% 38,4% Κόστος Δανεισμού 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% 5,6% Φορολογικός Συντελεστής 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,00% 40,0% Κόστος Κεφαλαίου (WACC) 7,93% 8,05% 8,16% 8,29% 8,44% 8,44% Πηγή: Εκτιμήσεις VRS 22

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : Πορεία Τιμής Μετοχής σε σχέση με το Γενικό Δείκτη Χ.Α.Α. & το Δείκτη FTSE/ASE /8/03 4/11/03 4/2/04 4/5/04 Frigoglass Γενικός Δείκτης FTSE/ASE MID 80 Δείκτες Αποτίμησης Στοιχεία στις 2 Αυγούστου Ε 2005 Ε 2006 Ε Τιμή Μετοχής (σε ) 3,12 Αριθμός Μετοχών Κεφαλαιοποίηση Κέρδη / Μετοχή (σε ) 0,23 0,31 0,32 0,33 Λογιστική Αξία / Μετοχή (x) 2,0 2,2 2,4 2,6 EV (σε εκατ. ) Ρ/Ε (κ.μ.φ.&δ.μ.) (x) 13,86x 10,15x 9,77x 9,54x P / BV (x) 1,56x 1,44x 1,32x 1,22x P / Cash Flow (x) 2,95x 2,31x 2,24x 2,18x EV / EBITDA (x) 3,67x 3,53x 3,39x 3,24x EV / Sales (x) 0,73x 0,71x 0,68x 0,64x Μέρισμα / Μετοχή (σε ) 0,10 0,11 0,12 0,13 Μερισματική Απόδοση (%) 3,21% 3,45% 3,79% 4,19% 23

24 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 24

25 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 25

26 ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. Μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΟΛΑ τα ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η πληροφόρηση που περιέχεται στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε ευρέως δημοσιοποιημένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδομένων, ετήσιους απολογισμούς, ενημερωτικά δελτία, επίσημες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευμένες πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων της ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και της VRS είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειμένου. Η ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και η VRS δεν έχουν προβεί σε πρωτογενή ή εμπεριστατωμένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόμενων πληροφοριών / στοιχείων και κατά συνέπεια δεν παρέχουν, με απόλυτο τρόπο, εγγύηση για την ποιοτική και ποσοτική ακρίβεια των δεδομένων και απόψεων που εμπεριέχονται στην παρούσα ανάλυση. Η πληροφόρηση και οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγμή της εκπόνησης της ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής μεθόδου, και ενδέχεται να μεταβληθούν μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία χωρίς καμία ειδοποίηση από μέρους της ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και της VRS προς τα ενδιαφερόμενα μέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται σε διαφορετική μεθοδολογία ανάλυσης (θεμελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά και σε διαφορετική θεώρηση να μην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόμενα δεδομένα / συμπεράσματα ανάλογα με τα χρησιμοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές μετοχών, χρήματος και εμπορευμάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθμό μεταβλητότητας (volatility), με αποτέλεσμα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των μελλοντικών τάσεων. Παράμετροι, όπως οι εταιρικές εξελίξεις, οι μακροοικονομικές και μικροοικονομικές ισορροπίες, οι κλιματολογικές συνθήκες, το επίπεδο των αποθεμάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς διαπραγμάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθμούς αλλαγών ως προς την πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές των προσδοκιών οδηγούν με τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε μικρές ή μεγάλες διακυμάνσεις των τιμών. Οι προβλέψεις που αναφέρονται στην παρούσα ανάλυση δύνανται να αποτελούν ένα μόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια μελλοντικών εξελίξεων, ανάλογα με τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των αναλυτών και όχι κατ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν την ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και τη VRS σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε προβλέψεις μεγεθών χρηματοοικονομικής φύσεως υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, με αποτέλεσμα να απαιτείται εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής συμπεριφοράς. Οι μελέτες και οι αναλύσεις της ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και της VRS δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση αξιών και εκπονούνται με κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των επενδυτών. Οι εκπρόσωποι της ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και της VRS δεν καθίστανται σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζημίες, οφέλη ή διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα συμπεράσματα ή τα αποτελέσματα των αναλύσεων που δημοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιμοποίηση και διανομή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την έγγραφη άδεια της ΑΛΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. και της VRS, καθώς και των εκπροσώπων τους. VALUATION Παρακαλούμε & RESEARCH όπως διαβάσετε SPECIALISTS τις σημαντικές (VRS) ανακοινώσεις Υπηρεσίες στο τέλος Έρευνας αυτού & Ανάλυσης του δελτίου Αγορών ανάλυσης. Χρεογράφων 26 Αιόλου 104, , Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ Fax Ιστοσελίδες:

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ!

IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL IT IS ALL ABOUT CASH! ΟΛΗ Η ΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ! Με την ευγενική χορηγία Η ικανότητα και δυνατότητα να παράγει ρευστότητα καθορίζει την αξία της επιχείρησης 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και ΕΤΑΙΡΙΩΝ Οι ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΣΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ &ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Με την ευγενική χορηγία Οι Τρεις Κυριότερες Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ B ] Οι Σημαντικότερες Μέθοδοι Αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις

H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Μέθοδοι, Πρακτικές και Επισημάνσεις [ ΜΕΡΟΣ Α ] Η Αναζήτηση της Πραγματικής Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης

Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Μάιος 2004 Η Ενίσχυση του Ρόλου της Κοινωνικής Ασφάλισης & η Έλευση των Επαγγελματικών Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης Ιωάννης Ασημακόπουλος (*) Οι δημογραφικές αλλαγές, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΠΟΧΗ της «ΝΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» Με την ευγενική χορηγία Παλαιές & Νέες Μέθοδοι Αποτίµησης Πλεονεκτήµατα & Μειονεκτήµατα 1 Χορηγοί Ακαδηµαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E)

Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Απρίλιος 2005 Ο Λόγος Τιµής Μετοχής προς Κέρδη ανά Μετοχή (Price Earnings Ratio ή P/E) Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) Investment Research & Analysis

Διαβάστε περισσότερα

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής

Kleemann. Investment Research & Analysis Journal. www.iraj.gr. Επενδυτική Αξιολόγηση. Στοιχεία Μετοχής ` Kleemann (KLEr.AT) Κλάδος Δραστηριότητας: Βιομηχανία Δραστηριότητες: Κατασκευή εξαρτημάτων και μερών ανελκυστήρων Έτος Ιδρύσεως: 1983 Ημ. Εισαγωγής: 05/04/1999 Κύριοι Μέτοχοι: Νικόλαος Κουκούντζος 34,80%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ. Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Φεβρουάριος 2005 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ Μια Χρήσιµη Οδός Χρηµατοδότησης Ζητήµατα & Πλεονεκτήµατα για τις Ελληνικές Εισηγµένες Εταιρίες Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης, Χριστόφορος Ι. Μακρυάς (*) Τα τελευταία χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x

Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Ο.Τ.Ε. [ ΟΤΕr.AT ] 18,22 ευρώ (22/05/2002) P/E (Eνοπ. K.π.φ.&μ.δ.μ. 2002 Ε) 11,48x Κλάδος Δραστηριότητας: Τηλεπικοινωνίες Δραστηριότητες: Παροχή υπηρεσιών σταθερής,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Μάιος 2004 Η ΔΙΑΦΟΡΑ μεταξύ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Οι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ τους ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Κατά καιρούς παρακολουθούμε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη σε εταιρίες που λίγο καιρό

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

«ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Απρίλιος 2004 «ΚΙΝΗΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ» Ένας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ βάσει ΚΟΣΤΟΥΣ και ΧΡΟΝΟΥ Ελπίδα Μηναδάκη (*) Η Κινητή Διαφήμιση σήμερα, είναι από τα πιο διαδεδομένα μέσα διαφήμισης παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Τα «Υπέρ» και τα «Κατά» όταν τα ικαιώµατα Προτίµησης Αποτελούν Λογιστικά Έξοδα 1 Εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal

Η ΘΕΩΡΙΑ. Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL. www.iraj.gr. Investment Research & Analysis Journal INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΘΕΩΡΙΑ της ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Η Σύγκρουση Μεταξύ Προβλέψεων & Αποτελεσμάτων 1 Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009

Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Εννιαμήνου του 2009 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ στη ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ Με την ευγενική χορηγία Οι Insiders & η Σηµασία των Κινήσεών τους σε µία Χρηµατιστηριακή Αγορά 1 Ο πίνακας της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ. Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη για το 1o τρίµηνο του 2007 1. Ισχυρή ανάπτυξη πωλήσεων και καθαρής κερδοφορίας 2. Οι πρόσφατες εξαγορές δίνουν ώθηση στις πωλήσεις γόνου και ψαριών

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2002 27 Φεβρουαρίου 2003. Κλάδος: Κινητή Τηλεφωνία. Βασικά Σηµεία Σχολιασµού Cosmote (CR) Tel (9.3200, 9.3200, 9.2000, 9.2400, -0.0800) February March April May June July August September October November December 2003 February March x100 12.0 11.5 11.0 10.5 10.0 9.5 9.0 8.5 8.0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ

Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ 27 Οκτωβρίου 2004 Οι Προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας στη Ζώνη του Ευρώ & ο Ρόλος Κλειδί των Ελληνικών Τραπεζών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας εµφανίζονται ως αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2012 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΑΒΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ρήτρα μη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Φεβρουάριος 2004 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ του ΕΤΟΥΣ 2003 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ του ΕΤΟΥΣ 2004 Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) Οι Δυσμενείς Συνθήκες του Κλάδου Επηρεάζουν Θεμελιώδη Μεγέθη & Αποτιμήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL Οι ΜΕΘΟ ΟΙ της ΘΕΜΕΛΙΩ ΟΥΣ & της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Με την ευγενική χορηγία Οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο µεθόδων ανάλυσης & η συµπληρωµατική σχέση τους 1

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης 28 Μαΐου 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Έναρξη κάλυψης Τιμή κλεισίματος στις 27/05/2010 4,70 Τιμή στόχος 5,75 Προηγούμενη τιμή αποτίμησης Δεν υπήρχε Τιμή αγοράς σε σχέση με την αποτίμηση Υποτιμημένη Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT),

- Τη Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού (IKEA), - Τη Λιανική πώληση αθλητικών ειδών (INTERSPORT), FOURLIS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Ο Όμιλος FOURLIS μετράει 60 χρόνια ιστορίας από την ίδρυσή του, ως ομόρρυθμη τότε εταιρεία, το 1950 με την επωνυμία «Α. ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.». Σήμερα ο

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29454/06/Β93/32 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Δεκέμβριος, 2014 1 Πνευματικά δικαιώματα Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενημέρωση και δεν μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Πρώτου Τριμήνου 2015 Αθήνα, Ελλάδα, 22 Μαΐου 2015 H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα μη ελεγμένα οικονομικά της αποτελέσματα για το

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Valuation & Research Specialists

Valuation & Research Specialists Valuation & Research Specialists Ο Οίκος Έρευνας & Ανάλυσης VRS δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς πελάτες υψηλών προδιαγραφών που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 27/2/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Απώλειες στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 904,59 µονάδες, σηµειώνοντας πτώση 2,00%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 118,25 εκατ. εκ των οποίων 24,09 αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 22.573 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σε συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης, καταγράφηκαν από την ICAP Group οι τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα οικονομικά μεγέθη και αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ) ΚΛΑ ΟΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗ ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΛΛΑ Α - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΗΜΟΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΥΑΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ* Υφιστάµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα της Ελλάδας στην Εποχή της ιεθνοποίησης των Οικονοµιών Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης (*) «Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά

Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά Επιχειρηματικό Σχέδιο - Βασικά στοιχεία χρηματο-οικονομικής οικονομικής ανάλυσης 1 ο θερινό σχολείο νεανικής επιχειρηματικότητας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μ. Μπεκιάρης Ποια ζητήματα θα μας απασχολήσουν; Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας...

Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... Δελτίο ενέργειας Ελληνική Οικονομία... 2 Πετρέλαιο... 3 Φυσικό αέριο... 6 Ηλεκτρισμός & ΑΠΕ... 9 Δικαιώματα εκπομπών... 14 Μονάδες μέτρησης ενέργειας... 16 Επιμέλεια δελτίου: Ν. Κοντινάκης, Δρ. Φ. Θωμαΐδης

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ...3 3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ...4 3.2. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ...5 3.3. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝ ΥΤΕΣ OΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 Ρήτρα µη ευθύνης Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2013 ΜΑΪΟΣ 2014 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η Εταιρεία FOODLINK Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι,

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΡΛΙΚΟΝ Α.Β.Ε.. ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/6/2007 Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, Σας υποβάλλουµε τις οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου)

ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων Υποθέσεις υπολογισμού Στάδια υπολογισμού Πηγές χρηματοδότησης (κεφαλαίου) ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κόστος κεφαλαίου Ορισμός: είναι το κόστος ευκαιρίας των κεφαλαίων που έχουν όλοι οι επενδυτές της εταιρείας (μέτοχοι και δανειστές) Κόστος ευκαιρίας: είναι η απόδοση της καλύτερης εναλλακτικής

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΜΑΪΟΣ 2015 Για τους σκοπούς του άρθρου 38, παρ.4 των Κανόνων Λειτουργίας της Εναλλακτικής Αγοράς ΕΝ.Α Δομή Παρουσίασης Η Εταιρεία Ο Όμιλος Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006

Εταιρική Παρουσίαση. Σεπτέμβριος 2006 Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2006 Σκοπός Αξίες - Όραμα Ο σκοπός μας Η Euromedica είναι παροχέας πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Οι αξίες μας Θεωρούμε την υγεία ως το υπέρτατο αγαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα