ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ"

Transcript

1 ÌÉÓÏ ÃÑÁÍÁÆÉ ÎÁÍÁÃÑÁÖÅÉ ÔÇÍ ÉÓÔÏÑÉÁ ÔÇÓ ÔÅ ÍÏËÏÃÉÁÓ Κατασκευάστηκε τὸν γ αἰ. π.χ. στὴν Κάτω Ἰταλία. Εἶναι ἀνώτερης τεχνολογίας τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ ἐφάμιλλο τῶν γραναζιῶν τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας. ροτοῦ προλάβῃ καλά-καλὰ νὰ συνέλθῃ ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα ἀπὸ τὶς ἐκπλήξεις, ποὺ ἐπεφύλασσε ἡ μελέτη τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων (βλ. ἀφιέρωμα, τ. 299), ἦρθε ἀντιμέτωπη μὲ μία νέα ἀπρόσμενη καὶ πολὺ μεγαλύτερη ἔκπληξη. Τὸ προφὶλ τῶν ὀδόντων τοῦ τεμαχίου τοῦ γραναζιοῦ τοῦ γ αἰ. π.χ., τὸ ὁποῖο ἀνακαλύφθηκε πρὸ διετίας στὴν πόλη Ὀλβία τῆς Σαρδηνίας (βλ., τ. 314), μετὰ τὴν ἀποκατάστασή του ἀποδείχθηκε, ὅτι δὲν εἶναι τριγωνικό, ὅπως τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων, ἀλλὰ καμπύλο, πανομοιότυπο κι ἐφάμιλλης τεχνολογίας μὲ τὰ γρανάζια τῆς σύγχρονης Μηχανολογίας. Ἂν καὶ τὸ Γρανάζι τῆς Σαρδηνίας προηγῆται χρονικὰ σχεδὸν δύο αἰῶνες τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων καὶ πολλοὺς αἰῶνες ὅλων τῶν ἄλλων μεταγενέστερων μηχανισμῶν ὅλοι τους διαθέτουν τριγωνικοὺς ὀδόντες, λόγῳ τοῦ ἐξελιγμένου μαθηματικὰ καμπύλου προφὶλ τῆς ὀδόντωσής του παρουσιάζει πολὺ καλύτερες ἰδιότητες, βέλτιστη ποιότητα ἐμπλοκῆς, καλύτερη σχέση μετάδοσης κ.λπ.. Αὐτὸ μᾶς ὁδηγεῖ στὴ σκέψη, ὅτι ἡ Ἐπιστήμη τὴν προχριστιανικὴ ἐποχὴ εἶχε φθάσει σὲ ὕψιστη ἀκμή, ἀλλὰ στὴ συνέχεια παρήκμασε τάχιστα καὶ σημαντικά, παρακμή, ποὺ διήρκεσε περισσότερο ἀπὸ δύο χιλιετίες. Μόνο κατὰ τὴ σύγχρονη ἐποχὴ μπόρεσε πάλι ὁ ἄνθρωπος νὰ κατασκευάσῃ γρανάζια καὶ μηχανισμοὺς ἰσάξιας τεχνολογίας ΑΥΛΟΣ 319, εκέμβριος 2008

2 Τὸ Γρανάζι τῆς Σαρδηνίας μὲ ἐμφανῆ τὴν καμπυλότητα ὀδόντωσης. Ἡ ἐντυπωσιακὴ ὁμοιότητά του σὲ σχῆμα καὶ διαστάσεις μὲ τὰ γρανάζια τῆς σύγχρονης Τεχνολογίας ἔγινε ἀντιληπτὴ μετὰ τὴν ἀποκατάσταση καὶ τὴν ἀκριβῆ γραφικὴ ἀναπαράστασή του στὸν ὑπολογιστή. (Φωτογραφία, σχέδιο: Τζιοβάννι Παστόρε.) [Σ.σ.: Ἀπὸ 11 ἕως 14 εκεμβρίου 2008 θὰ διεξαχθῇ στὴν Ὀλβία τὸ ΧVIII ιεθνὲς Συνέδριο Μελετῶν «Roman Africa», ὠργανωμένο ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Σάσσαρι. Στὸ συνέδριο αὐτὸ ὁ μηχανολόγος μηχανικὸς δρ Τζιοβάννι Παστόρε θὰ παρουσιάσῃ τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν του ἐπὶ τοῦ Γραναζιοῦ τῆς Σαρδηνίας. Ὁ κ. Παστόρε, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπὶ μακρὸν μελετήσει πολλοὺς ἀρχαίους μηχανισμούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὸν Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων (βλ. «Ἐπαλήθευση τῆς ἀρχαίας τεχνολογίας ὑπολογιστῶν»,, τ. 314), εἶχε τὴν καλωσύνη νὰ μᾶς ἀποστείλῃ γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ «αυλοῦ» τὴν περίληψη τῆς εἰσήγησής του στὸ συνέδριο, μὲ τὴν ὁποία θὰ γίνῃ γιὰ πρώτη φορὰ παγκοσμίως ἐπιστημονικὴ παρουσίαση τοῦ θέματος τῆς ὕπαρξης αὐτοῦ τοῦ τόσο ἐξελιγμένου τεχνολογικὰ ἀρχαίου εὑρήματος. Ἡ ἀνακάλυψη αὐτὴ ἀναμένεται νὰ ὁδηγήσῃ τοὺς ἐπιστήμονες στὴν ἐκ νέου ἀναθεώρηση τῶν ἀπόψεών τους γιὰ τὴν ἀρχαία Τεχνολογία καὶ στὸ ἐξ ἀρχῆς ξαναγράψιμο τῆς Ἱστορίας τῆς Τεχνολογίας.] ΑΥΛΟΣ 319, εκέμβριος

3 Ὁ καθηγητὴς μηχανολόγος μηχανικὸς κ. Τζιοβάννι Παστόρε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ρ ΠΑΣΤΟΡΕ ὸ θραῦσμα τοῦ γραναζιοῦ, ποὺ βρέθηκε τὸ 2006 στὴν Ὀλβία τῆς Σαρδηνίας, χρονολογήθηκε στὸ δεύτερο μισὸ τοῦ γ αἰ. π.χ., τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἀρχιμήδη, τότε, ποὺ ὁ Ἑλληνικὸς Πολιτισμὸς εἶχε φθάσει στὴ μέγιστη ἀκμή του στὴν Κάτω Ἰταλία. Πρόκειται γιὰ τὸ ἀρχαιότερο γρανάζι, ποὺ ἔχει βρεθῆ μέχρι σήμερα, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν ἡμέρα τῆς ἀνακάλυψής του προκάλεσε τὸ τεράστιο ἐνδιαφέρον τῆς διεθνοῦς ἐπιστημονικῆς κοινότητας. Εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ κράμα χαλκοῦ, ἔχει διάμετρο 43 χιλιοστὰ καὶ διέθετε 55 δόντια σὲ ὅλη του τὴν περιφέρεια. εδομένου, ὅτι ὁ ἀριθμὸς 55 εἶναι τὸ γινόμενο τῶν δύο πρώτων ἀριθμῶν 5 καὶ 11, εἶναι πολὺ πιθανόν, ὅτι τὸ γρανάζι αὐτὸ ἀποτελοῦσε μέρος μηχανισμοῦ, ὅπου σὲ συνεργασία μὲ ἄλλα γρανάζια ἡ σχέση μετάδοσης ἀντιστοιχοῦσε σὲ κάποιο ἀστρονομικὸ κύκλο. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει τὴ μεγάλη ἀκρίβεια τῶν ἀστρονομικῶν μετρήσεων ἐκείνης τῆς ἐποχῆς μὲ τὴ χρήση ὀδοντωτῶν μηχανισμῶν προσομοίωσης τῆς Οὐράνιας Μηχανικῆς. (Σ.σ.: Βλ. «Ἡ Ἱπποπέδη τοῦ Εὐδόξου καὶ ἡ Οὐράνια Μηχανική»,, τ. 299.) Ἡ ἀναλογία μὲ τὸ κέρμα τοῦ ἑνὸς εὐρὼ στὴν εἰκόνα μᾶς δίνει μία ἰδέα τῶν μι ΑΥΛΟΣ 319, εκέμβριος 2008

4 Γρανάζι σὲ βυζαντινὸ ἀστρολάβο μὲ τριγωνικοὺς ὀδόντες. Ἡ τεχνολογία του ὑστερεῖ σημαντικὰ τῆς μὲ καμπύλο προφὶλ ὀδόντων τεχνολογίας τοῦ Γραναζιοῦ τῆς Σαρδηνίας, τὸ ὁποῖο ἐπὶ πλέον ἔχει κατασκευασθῆ μία χιλιετία τοὐλάχιστον πρὶν τὸν ἀστρολάβο. κρῶν διαστάσεών του. Οἱ μικρές του αὐτὲς διαστάσεις μᾶς ἔκαναν νὰ πιστεύουμε, ὅτι τὸ γρανάζι πιθανὸν νὰ ἀποτελοῦσε τμῆμα κάποιου μηχανισμοῦ παρόμοιου μὲ τὸν Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων (α αἰ. π.χ.). Πρὶν ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση καὶ λόγῳ τῆς ἐκτεταμένης ὀξείδωσης τῆς ἐπιφάνειάς του τὰ δόντια φαίνονταν σχεδὸν σὰν ἀκατέργαστα καὶ μὲ τριγωνικὸ προφίλ, ἴδια μὲ τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων. Λίγα εἶναι τὰ ἐπιστημονικὰ ὄργανα τῆς Ἀρχαιότητας, ποὺ διασώθηκαν μέχρι τὶς μέρες μας. Ἡ Ἀρχαία Γραμματεία μας λέει βέβαια, ὅτι ὁ Ἥρων ὁ Ἀλεξανδρεὺς (α αἰ. π.χ.) χρησιμοποιοῦσε μηχανισμοὺς μὲ γρανάζια. Σχετικὲς ἀναφορὲς κάνει καὶ ὁ Ἀριστοτέλης. Ἀναφορὲς σὲ ἀρχαίους μηχανισμοὺς μὲ γρανάζια -ἐκτὸς τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων- ὑπάρχουν καὶ στὴν Λατινικὴ Γραμματεία, κυρίως στὸν Κικέρωνα, τὸν Ὀβίδιο, τὸν Λακτάντιο καὶ τὸν Κλαύδιο Κλαυδιανό. Ἡ σπουδαιότερη ἀναφορὰ ἀφορᾷ σ ἕνα πλανητάριο, ποὺ εἶχε κατασκευασθῆ ἀπὸ τὸν Ἀρχιμήδη στὶς Συρακοῦσες τὸν γ αἰ. μ.χ., πιθανῶς μὲ γρανάζια ἐπίσης. Ὁ Κικέρων κάνει λόγο γιὰ μιὰ οὐράνια σφαῖρα καὶ ἕνα πλανητάριο, ποὺ ἔφερε ὁ Ρωμαῖος Μαρκέλλος μετὰ τὴν κατάληψη τῶν Συρακουσῶν, τὰ ὁποῖα εἶχε κατασκευάσει ὁ ΑΥΛΟΣ 319, εκέμβριος

5 Κινητήριος τροχὸς d 1πd1 Γραμμὴ δράσης d 1κ Γωνία ἐξειλιγμένης φ Βασικὸς κύκλος Σημεῖο ἐπαφῆς ἀρχικῶν κύκλων Ἀρχικὸς κύκλος Κατανομὴ δοντιοῦ ἐξειλιγμένη ιάκεντρος α Ὕψος δοντιοῦ Βάθος λειτουργίας δοντιοῦ Χάρη Γραμμὴ κέντρων Ὕψος κεφαλῆς Ὕψος ποδὸς Γεωμετρία σύγχρονων γραναζιῶν μὲ καμπύλη ὀδόντωση, ὅπως τοῦ Γραναζιοῦ τῆς Σαρδηνίας. Πάχος δοντιοῦ στὸν ἀρχικὸ κύκλο Πάχος δοντιοῦ πάνω στὴ χορδὴ Βῆμα βάσης Βῆμα, ρ d 2π d2 d 2κ Βασικὸς κύκλος Ἀπέναντι: Φωτογραφία δύο τέτοιων γραναζιῶν σὲ ἐμπλοκή. Ἀρχικὸς κύκλος Κινούμενος τροχὸς Ἀρχιμήδης στὴ Ρώμη. («De Re Publica» Ι, 14, 21 καὶ 22.) υστυχῶς δὲν ὑπάρχουν περιγραφὲς γιὰ τοὺς μηχανισμοὺς αὐτούς, διότι τὸ ἔργο τοῦ Ἀρχιμήδη «Σφαιροποιία», στὸ ὁποῖο περιγράφονταν οἱ ἀρχές, ποὺ ἀκολουθοῦνταν γιὰ τὴν κατασκευή τους, ἔχει ἀπωλεσθῆ. Ἕνας βυζαντινὸς ἀστρολάβος, κατασκευασμένος ὀκτὼ αἰῶνες ἀργότερα ἀπὸ τὸν Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων, ὁ ὁποῖος ἐκτίθεται στὸ Μουσεῖο Ἐπιστημῶν τοῦ Λονδίνου, εἶναι χάλκινος μὲ τριγωνικὴ ἐπίσης ὀδόντωση. Γρανάζια μὲ δόντια μὲ τριγωνικὸ προφὶλ χρησιμοποιήθηκαν καὶ σὲ μηχανισμοὺς σχεδιασμένους ἀπὸ τὸν Λεονάρντο Ντὰ Βίντσι (ιε αἰ. μ.χ.). Μηχανισμοὶ μὲ γρανάζια μὲ τριγωνικοὺς ὀδόντες, ὅπως ὁ Ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων ἢ ὁ πολὺ μεταγενέστερος Βυζαντινὸς Ἀστρολάβος, ἐπιτυγχάνουν βέβαια ἐμπλοκὴ μεταξύ τους, ἀλλὰ ὄχι κατὰ τὸν πλέον ἰδανικὸ τρόπο, παρουσιάζουν διάκενα ἀνάμεσα στοὺς ὀδόντες κι ἐνδεχομένως ἐμπλοκὲς στὴν περιστροφὴ τῶν ΑΥΛΟΣ 319, εκέμβριος 2008

6 μηχανισμῶν. Ἐπὶ πλέον ἡ εὐθύγραμμη διεύθυνση τῆς περιστροφικῆς κίνησης δὲν μπορεῖ νὰ ἐξασφαλισθῇ πάντα κι ὡς ἐκ τούτου οὔτε ἡ σταθερότητα τῆς σχέσης μετάδοσης, ποὺ ἐξασφαλίζονται καλύτερα ἀπὸ τοὺς σύγχρονους μηχανισμοὺς μὲ καμπύλη ὀδόντωση. Ἡ τελειότητα τῆς ἐμπλοκῆς μεταξὺ τῶν γραναζιῶν τὴ σύγχρονη ἐποχὴ εἶναι προϊὸν μακρᾶς ἐξέλιξης κι ἔχει ἐπιτευχθῆ ὕστερα ἀπὸ ἀκριβεῖς καὶ εἰς βάθος μαθηματικὲς μελέτες ἀπὸ τὸν ιζ αἰ. μ.χ. κι ἔπειτα ἀπὸ σημαντικοὺς ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ Χούκ, ὁ Ὄυλερ, ὁ Οὐίλλις κ.ἄ.. Μέχρι τὸν ιη αἰ. τὰ γρανάζια κατασκευάζονταν στὸ χέρι, χωρὶς δυνατότητα μεγάλης ἀκρίβειας. Μόνο μετὰ τὸ 1900 ἐπετεύχθη καλύτερη ἀκρίβεια, ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἐφηῦρε καὶ ἄρχισε νὰ χρησιμοποιῇ εἰδικὲς μηχανὲς γιὰ τὴν κοπή τους. Ἡ ἀνάλυση τοῦ καμπύλου προφὶλ τῆς ὀδόντωσης τοῦ γραναζιοῦ τῆς Ὀλβίας σὲ ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ ἀπέδειξε, ὅτι ὄχι μόνον παρουσιάζει πολὺ καλύτερες ἰδιότητες ἀπὸ ὅλους τοὺς μεταγενέστερους μηχανισμοὺς μὲ τριγωνικὴ ὀδόντωση (Μηχανισμὸς Ἀντικυθήρων, Βυζαντινὸς Ἀστρολάβος κ.ἄ.), ἀλλὰ εἶναι ἐφάμιλλο τῶν σύγχρονων γραναζιῶν μὲ διαφορὰ μόλις 0,03 χιλιοστῶν, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ μόνο μὲ πανάκριβα σύγχρονα μηχανήματα. * * * ν κατακλεῖδι ἡ γεωμετρικὴ ὁμοιότητα μεταξὺ τοῦ προφὶλ τῶν ὀδόντων τοῦ γραναζιοῦ τῆς Ὀλβίας μὲ τὸ ἀντίστοιχο τῶν σύγχρονων γραναζιῶν μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα, ὅτι οἱ Ἕλληνες τὴν Ἑλληνιστικὴ Ἐποχὴ εἶχαν φθάσει σὲ ἕνα ὑψηλὸ ἐπίπεδο ὄχι μόνον στὸν ἀνθρωπιστικὸ καὶ καλλιτεχνικὸ τομέα, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐπιστημονικὴ γνώση. Τὸ γρανάζι αὐτό, ποὺ παρουσιάζει ἐκπληκτικὴ κατασκευαστικὴ ἀκρίβεια, ἦταν πιθανῶς μέρος ἑνὸς ὁλόκληρου μηχανισμοῦ. Εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ ἰδιοφυεῖς ἐπιστήμονες, ἀστρονόμους, μαθηματικοὺς κ.λπ., τῶν ὁποίων ἡ σκέψη ἦταν αἰῶνες ἢ ἀκόμη καὶ χιλιετίες μπροστά. Ἂν καὶ μικρῶν διαστάσεων ἔχει μέγιστη ἀρχαιολογικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ ἀξία, διότι πάει τὸ λιγώτερο δύο αἰῶνες πίσω τὶς ΑΥΛΟΣ 319, εκέμβριος

7 τεχνικὲς - ἐπιστημονικές- ἀστρονομικὲς γνώσεις, ποὺ συνεπάγονται ἀπὸ τὴ μελέτη τοῦ Ὑπολογιστῆ τῶν Ἀντικυθήρων. Ἡ ἀνακάλυψη αὐτὴ θὰ ὁδηγήσῃ πιθανῶς στὸ ξαναγράψιμο τῆς Ἱστορίας τῆς Τεχνολογίας. Τὸ γρανάζι αὐτό, ποὺ παρουσιάζει ἐκπληκτικὴ κατασκευαστικὴ ἀκρίβεια, ἦταν πιθανῶς μέρος ἑνὸς ὁλόκληρου μηχανισμοῦ. Εἶναι κατασκευασμένο ἀπὸ ἰδιοφυεῖς ἐπιστήμονες, ἀστρονόμους, μαθηματικοὺς κ.λπ., τῶν ὁποίων ἡ σκέψη ἦταν αἰῶνες ἢ ἀκόμη καὶ χιλιετίες μπροστά. Τὸ γεγονὸς ἐπὶ πλέον, ὅτι εἶναι περισσότερο ἐξελιγμένο ὅλων τῶν ἄλλων μεταγενέστερων μηχανισμῶν δεικνύει, ὅτι τὸ μέγιστο τῆς ἀκμῆς τοῦ Πολιτισμοῦ τῆς Ἑλληνιστικῆς Ἐποχῆς ἀκολούθησε μία σημαντικὴ καὶ ξαφνικὴ παρακμή, ποὺ διήρκεσε μέχρι τὴν ἐποχή μας. Ἀσφαλῶς πολλοὶ μηχανισμοὶ μὲ γρανάζια πρέπει νὰ εἶχαν κατασκευασθῆ ἐκείνη τὴν ἐποχή, οἱ ὁποῖοι δὲν διασώθηκαν ὣς τὶς ἡμέρες μας. Ἴσως βρίσκονται κρυμμένοι στὸ ἔδαφος ἢ καταχωνιασμένοι καὶ ξεχασμένοι σὲ κάποια Μουσεῖα καὶ δὲν ἔτυχαν ἀκόμα τῆς προσοχῆς τῶν ὑπευθύνων, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ ἀγάλματα καὶ γιὰ ἀγγεῖα. Ἐὰν ὁ ἀρχαιολόγος, ὁ De Solla Price, ποὺ ἐξέτασε τὸν Ὑπολογιστὴ τῶν Ἀντικυθήρων, δὲν τύχαινε νὰ εἶναι κι ἕνας σπουδαῖος φυσικός, ὁ Ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων θὰ βρισκόταν ἴσως ἀκόμα σὲ κάποιο ὑπόγειο τοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου τῶν Ἀθηνῶν. Ὅπως ἐπίσης ἐὰν ὁ σπουδαῖος ἀρχαιολόγος Dr Rubens D Oriano δὲν ἔδινε τὴν πρέπουσα σημασία σὲ αὐτὸ τὸ κακοδιατηρημένο μικρὸ χάλκινο κομματάκι, δὲν θὰ ἤμαστε σὲ θέση νὰ γνωρίσουμε αὐτά, ποὺ αὐτὴ ἡ μελέτη μᾶς ἀποκάλυψε. Τὰ Μουσεῖα θὰ ἔπρεπε κάποια στιγμὴ νὰ ἐπανεξετάσουν ὅλα τὰ παρατημένα εὑρήματα στὶς ἀποθῆκες τους. Βιβλιογραφία 1. De Solla Price Derek John An Ancient Greek Computer Scientific American, June De Solla Price Derek John Gears from the Greeks: the Antikythera mechanism A calendar computer from ca. 80 B.C. Transactions of the American Philosophical Society November Pastore Giovanni ANTIKYTHERA E I REGOLI CALCOLATORI, Tecnologia e scienza del calcolatore astronomico dei Greci, Istruzioni per l uso dei regoli calcolatori logaritmici matematici, cemento armato e speciali, con numerosi esempi di calcolo Privately published - Rome (February 2006) Garro Attilio Ruote dentate, Vol. I, Fiat Auto S.p.A. (1984). 5. Giovannozzi Renato Costruzione di macchine, Vol. II, Patron (1965). 6. Willis Robert Principles of Mechanism, Second edition, Longmans Green and Co. London (1870). 7. Leonardo da Vinci Codice Atlantico, della Biblioteca Ambrosiana di Milano, Giunti Gruppo Editoriale (2000). Τζιοβάννι Παστόρε ΑΥΛΟΣ 319, εκέμβριος 2008

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ

Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΖΟΣ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΓΡΑΝΑΖΙ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 1994 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος 11 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ελληνιστική παράδοση στους μηχανισμούς με γρανάζια 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΣΕΙΡΙΑΚΑ ΚΙΒΩΤΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΟΥΛΦΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Α. ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Τὸ Ὂν καὶ ἡ Οὐσία τοῦ Ἐτιὲν Ζιλσὸν πρωτοδημοσιεύτηκε στὰ γαλλικὰ τὸ 1948. 1 Τὴν ἑπόμενη χρονιὰ κυκλοφόρησε στὸν Καναδὰ ἡ συντομευμένη καὶ τροποποιημένη ἔκδοσή

Διαβάστε περισσότερα

Από τον τροχό στη μοτοσυκλέτα

Από τον τροχό στη μοτοσυκλέτα Λεόντειο Λύκειο Νέας Σμύρνης Ερευνητική Εργασία Α Λυκείου Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες Τμήμα ΙΙ, πρώτο τετράμηνο 11-12 Από τον τροχό στη μοτοσυκλέτα Εργασία των παρακάτω μαθητών/τριών στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης

Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης eutypon28-29 2013/2/19 20:47 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 28-29 Ὀκτώβριος/October 2012 29 Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικολογία. * Κείμενο ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 25 Μαΐου 2011 στὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011) 195-216

Κωδικολογία. * Κείμενο ὁμιλίας ποὺ ἐκφωνήθηκε στὶς 25 Μαΐου 2011 στὸ Ἰνστιτοῦτο Βυζαντινῶν BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 21 (2011) 195-216 Maria Luisa Agati Κωδικολογία Σύγχρονες Κατευθύνσεις και Νέα Ορια* Τὸ 1715 ὁ Bernard de Montfaucon ἔγραφε στὸν πρόλογο τῆς Bibliotheca Coisliniana (σὲ μετάφραση ἀπὸ τὰ λατινικά): «Δὲν ὑπάρχει πολιτισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 77 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΡΙΘ. 748 Σύγχρονες ἑρμηνεῖες τῆς κβαντομηχανικῆς «Νενικήμεθα». Ἡ ὁμολογία ἤττας τῶν τελευταίων ἐθνικῶν Τὸ νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ. ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 2014 ΑΝΑΤΥΠΟΝ ΕΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς eutypon26-27 2012/3/7 12:49 page 29 #33 Εὔτυπον, τεῦχος 26-27 Ὀκτώβριος/October 2011 29 Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς Δημήτριος Α. Φιλίππου Κάτω Γατζέα 373 00 Ἀγριὰ Βόλου Η/Τ: dmtros dot ap dot flppou at

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 2ΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ κ. ΛΟΥΚΑ Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Κύριε Πρόεδρε τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Πριν ξεκινήσω τη συγγραφή της διατριβής μου θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους που συνέβαλαν στην εκπόνηση της.

Ευχαριστίες. Πριν ξεκινήσω τη συγγραφή της διατριβής μου θα ήθελα να απευθύνω τις ευχαριστίες μου προς όλους εκείνους που συνέβαλαν στην εκπόνηση της. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΠΜΣ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων Εργαστήριο Διαχείρισης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ

ΓΕΝΙΚΑ 1. 1 Εὐχαριστίες ὀφείλονται: Στὴν καθ. κ. Σ. Καλοπίση, γιὰ τὴν ἀμέριστη ὑποστήριξή της καὶ Ἕρση Μπρούσκαρη Συμβολὴ στὴν ἱστορία καὶ τὴν ἀρχαιολογία τῆς Κῶ κατὰ τὴν παλαιοχριστιανικὴ περίοδο: ἡ βασιλικὴ τοῦ πρεσβυτέρου Φωτεινοῦ στὴν Καρδάμαινα. Ἀθήνα, Νοέμβριος 2011 1 ΓΕΝΙΚΑ 1 Ἡ παλαιοχριστιανικὴ

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη

Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη Ἀσματικὸ καὶ μοναχικὸ τυπικὸ καὶ ἡ στουδιτικὴ μεταρρύθμιση τοῦ πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη (Eἰσήγηση στό ΙΒ Πανελλήνιο Λειτουργικό Συμπόσιο στελεχῶν Ἱ. Μητροπόλεων μέ γενικό θέμα: «Πρόσωπα καί σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ἀπὸ τὸν κύκλο στὴν ἔλλειψη: Φιλοσοφία, θεολογία και ἐπιστήμη

Ἀπὸ τὸν κύκλο στὴν ἔλλειψη: Φιλοσοφία, θεολογία και ἐπιστήμη 1 Μάρω Κ. Παπαθανασίου ρ Μαθηματικῶν, ρ Βυζαντινολογίας Ἀναπληρώτρια καθηγήτρια Τμῆμα Μαθηματικῶν Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν Ἀπὸ τὸν κύκλο στὴν ἔλλειψη: Φιλοσοφία, θεολογία και ἐπιστήμη Ἡ τετρακτὺς τῶν τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Νεώτερα ἀρχαιολογικὰ Ἀστυπάλαιας. 1. Bαθύ Αστυπάλαιας. Aνιχνεύοντας τα ιστορικά «ίχνη» µιας προϊστορικής θέσης

Νεώτερα ἀρχαιολογικὰ Ἀστυπάλαιας. 1. Bαθύ Αστυπάλαιας. Aνιχνεύοντας τα ιστορικά «ίχνη» µιας προϊστορικής θέσης ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ Νεώτερα ἀρχαιολογικὰ Ἀστυπάλαιας Στὸν Χρῆστο Ντούµα γιὰ πάµπολλους λόγους τοῦ καθενός ξεχωριστὰ καὶ διότι µᾶς προσέφερε τὴν ἀφορµή γιὰ ἕνα κοινὸ ταξίδι στὸ Αἰγαῖο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. EΛΕΥΘΕΡΗ ΕΡΕΥΝΑ www.freeinquiry.gr Διαδικτυακό Περιοδικό ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΚ ΟΤΗ............................................... 7 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ............................................ 9 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825.

Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Στὴν προμετωπίδα ἀναπαράγεται ἡ σελίδα τίτλου τῆς πολύγλωσσης ἔκδοσης τοῦ 1825. Γιάννης Δάλλας καὶ Ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2011 ISBN 978-960-9527-09-5 ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΤΟ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ

Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Η ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΤΙΑΣ Ἡ πρόσφατη κινηματογραφικὴ ταινία μὲ θέμα τὴ φιλόσοφο Ὑπατία καὶ τὴν ἀποτρόπαια δολοφονία της στὴν Ἀλεξάνδρεια (Agora, παραγωγὴ 2009 καὶ ἔναρξη προβολῆς στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων Ξενοφών Διον. Μουσάς Διευθυντής Αστεροσκοπείου του Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθυντής Εργαστηρίου Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστημιόπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ

Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Τί διδάσκετε τὸ παιδί μου; Ἡ ἀλήθεια σχετικὰ μὲ τὴ σεξουαλικὴ ἀγωγὴ Διάλεξη ποὺ δόθηκε ἀπὸ τὴ Δρ. Miriam Grossman στὶς 15 Ὀκτωβρίου 2009 στὸ ἀμερικανικὸ ἵδρυμα Τhe Heritage Foundation, στὴν Οὐάσινγκτον,

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο

Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο eutypon30-31 2013/11/30 9:08 page 1 #5 Εὔτυπον, τεῦχος 30-31 Ὀκτώβριος/October 2013 1 Βιβλία φτιαγμένα μὲ μεράκι καὶ φιλότιμο Γιάννης Μαμάης Ἐκδόσεις Gutenberg Διδότου 37 106 80 Αθήνα Η/Τ: gannsm at dardanosnet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ 97 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ VINCENZO ROTOLO Τὸ πρόβλημα τῶν ἀρχῶν τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ποὺ ἔχει ἀπασχολήσει ἀνέκαθεν τοὺς εἰδικούς, εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

Legendary Heroes take the Odyssey... Ἰ. Ἀ. Κουλούρης

Legendary Heroes take the Odyssey... Ἰ. Ἀ. Κουλούρης Ἀρχεῖα In Nomine Portal 2008 Legendary Heroes take the Odyssey... Ἰ. Ἀ. Κουλούρης [Ὁ Πλάτων (428-348 π.χ.) εἶπε κάποτε: "Ὁ φιλόςοφοσ ςυναιςθάνεται τό θαῦμα, καί ἡ φιλοςοφία ξεκινᾶ μζςα ἀπό θαφματα". Πραγματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Γ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΘΗΝΑ 7-8 Ὀκτωβρίου 2011 ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα