Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων"

Transcript

1 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 51 62, 2014 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων Τιμολέων Θεοφανέλλης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Βορείου Αιγαίου Περίληψη. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αναπτύσσονται τα προβλήματα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την «υλοποίηση» του μαθήματος Ερευνητική Εργασία. Τα προβλήματα διαπιστώθηκαν από τις συναντήσεις με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα στα ΓΕ.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ. του Βορείου Αιγαίου, από επισκέψεις στα σχολεία, από συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και από συμμετοχή σε μαθήματα στις τάξεις. Τεχνητά επιλέχθηκε ο διαχωρισμός της υλοποίησης των Ερευνητικών εργασιών σε στάδια. Αφού παρουσιαστούν τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε στάδιο γίνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Οι δε προτάσεις για την επίλυση τους έχουν δοκιμαστεί στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς και στηρίζονται βιβλιογραφικά. Λέξεις κλειδιά: ερευνητική εργασία, μέθοδος project, ομαδοσυνεργατική. Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προβλήματα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο ασχολείται με το ποια είναι αυτά και με το τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση τους. Τα δεδομένα που αξιοποιούνται προέρχονται από τα ερωτήματα εκπαιδευτικών προς τους συγγραφέα κατά την υποστήριξη που έγινε στα δυο πρώτα έτη υλοποίησης του μαθήματος στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) του Βορείου Αιγαίου και από συζητήσεις που έγιναν στη διάρκεια ενημερωτικών συναντήσεων ή επισκέψεων στα σχολεία. Ο συγγραφέας υπήρξε επιμορφωτής των εκπαιδευτικών του Β. Αιγαίου και στις δυο φάσεις επιμόρφωσης και είχε τη διάθεση υποστήριξης των εκπαιδευτικών οπότε υπήρχε η άνεση από τους εκπαιδευτικούς να απευθύνουν ερωτήσεις και να συζητούν θέματα που τους απασχολούσαν σχετικά με το μάθημα. Για να συζητηθούν τα είδη των προβλημάτων που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών επιλέχθηκε ο χωρισμός των τελευταίων σε συγκεκριμένα στάδια. Ο δεδομένος χωρισμός γίνεται για λόγους ευκολίας και διαχείρισης των προβλημάτων και είναι τεχνητός, αφού στην πράξη τα στάδια δεν είναι απόλυτα διακριτά μεταξύ τους. Τα στάδια είναι: Προετοιμασία από τον κάθε εκπαιδευτικό, συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να προκύψουν οι δυάδες εκπαιδευτικών που θα συνεργαστούν, παρουσίαση στο σύλλογο διδασκόντων για έγκριση του θέματος, παρουσίαση στους μαθητές για να επιλέξουν, δήλωση των μαθητών και χωρισμός στα Τμήματα Ενδιαφέροντος (ΤΕ). Ενημέρωση των μαθητών για τις απαιτήσεις και τις τυπικές υποχρεώσεις του μαθήματος.

2 52 Τ. Θεοφανέλλης Χωρισμός του ΤΕ σε ομάδες, καθορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων, περιορισμός και προσαρμογές τους. Έρευνα: με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί, ποιος θα είναι ο στόχος της, τι είδους αποτέλεσμα είναι επιθυμητό. Συγγραφή Ερευνητικής Έκθεσης. Προετοιμασία για παρουσίαση και παρουσίαση. Τα στάδια θα εξεταστούν ένα προς ένα, με στόχο να αναλυθούν τα προβλήματα που συναντούν σε κάθε φάση ανάπτυξης του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί και να προταθούν οδηγίες για την αντιμετώπιση τους. Το μάθημα Ερευνητική Εργασία άρχισε να υλοποιείται από τη σχολική χρονιά θέτοντας υψηλούς και φιλόδοξους στόχους, όπως το να αλλάξει τους ρόλους των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τη νοοτροπία και την κουλτούρα του σχολείου. Στο παρελθόν είχαν γίνει και άλλες προσπάθειες όπως αυτή της Ευέλικτης Ζώνης αλλά δεν είχαν σημαντικά αποτελέσματα και ατόνησαν μέχρι που καταργήθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το μάθημα στην εφαρμογή του υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς, συνήθως έναν ή δυο από κάθε σχολείο, που αρχικά παρακολούθησαν πρόγραμμα επιμόρφωσης 25 ωρών είτε τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο του 2011 και τους επιμορφωτές τους. Η επιμόρφωση αυτή έγινε πάνω σε τυπικά και πρακτικά θέματα του μαθήματος. Πέρα από μικρές εισηγήσεις περιείχε και βιωματικά εργαστήρια. Στόχος ήταν να λειτουργήσουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πολλαπλασιαστικά, στη σχολική μονάδα που διδάσκουν. Εκτός από αυτά οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεση τους το βιβλίο του εκπαιδευτικού για τις Ερευνητικές Εργασίες που εκδόθηκε από τον ΟΕΠΕΚ (Ματσαγγούρας, 2011). Από το την υποστήριξη του μαθήματος πέρασε από τους επιμορφωτές στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων, μετά από συμμετοχή σε σχετική επιμόρφωση. Βασικοί στόχοι του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας είναι να προωθηθεί (Ματσαγγούρας, 2011): η διερευνητική μάθηση η διεπιστημονική συνεργασία των καθηγητών η ομαδοσυνεργατική οργάνωση των μαθητών Με την εισαγωγή του μαθήματος επιχειρείται μια παρέμβαση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα αξιοποιώντας τη μέθοδο project. Βασικό χαρακτηριστικό του αποτελεί το ότι κατά την συμμετοχή τους σε σχέδια εργασίας (project) ενθαρρύνονται οι μαθητές να συμμετέχουν όλοι, όχι μόνο αυτοί που κατέχουν τη γλωσσική ή μαθηματική ευφυΐα. Ακόμα και τα σχέδια εργασίας που εστιάζουν σε γλώσσα ή μαθηματικά δίνουν την ευκαιρία να εντοπιστούν μαθητές με διαφορετικά είδη ευφυΐας (Κομνηνού, κ.ά. 2013). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και από αυτούς ζητούνται αρκετά διαφορετικές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά σε σχέση με την υπόλοιπη σχολική ζωή. Τα βασικά από αυτά είναι: η καλή συνεργασία δυάδας εκπαιδευτικών μέσα στο ΤΕ, η αλλαγή στο βαθμό συμμετοχής και παρέμβασης εκπαιδευτικού και η αλλαγή ρόλου (Shulman et al., 2002).

3 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 53 Η μέθοδος Project Ως μέθοδο Project, σύμφωνα με τον Kilpatrick (1918) θεωρούμε μια σχεδιασμένη δράση που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βασικά χαρακτηριστικά της αποτελούν η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των μαθητών και η απόκτηση νοήματος της γνώσης που αποκτά ο μαθητής για τον ίδιο. Η μέθοδος στηρίζεται στο φιλοσοφικό ρεύμα του πραγματισμού και στη διδασκαλία μέσω της επίλυσης προβλημάτων (problem based learning). Ο πραγματισμός είναι ένα φιλοσοφικό ρεύμα που υποστηρίχτηκε από φιλοσόφους όπως ο Pierce, o Dewey, o James και ο Mead (Morris, 1970), βασικό χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η στροφή του ενδιαφέροντος στην ανθρώπινη δράση (Σφενδόνη Μέντζου, 2004). Στα Ελληνικά η μέθοδος Project αποδίδεται ως δημιουργική και συνθετική εργασία. Η μέθοδος αυτή εισάγει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τη διαθεματικότητα, τη διερευνητική και τη συνεργατική μάθηση. Τα παραπάνω γίνονται μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ο μαθητής αισθάνεται τη χαρά της δημιουργίας και τη δυνατότητα της αυτενέργειας. Θεωρείται ως ένα τρόπος μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ανεξαρτησία, υπευθυνότητα, πρακτικές κοινωνικές δεξιότητες και δημοκρατικούς τρόπους συμπεριφοράς (Stevenson, 1921; Hayes, 2006). Σε αρκετά συγγράμματα υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στη μάθηση μέσω project (project based learning) και τη μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων (problem based learning), ακόμα και στην αγγλική έκδοση της Wikipedia συμβολίζονται με την ίδια συντομογραφία PBL. Η δεύτερη σύμφωνα με τους Φεσάκη & Δημητρακοπούλου (2009), έχει σαφώς μικρότερη εμβέλεια και θέτει προς διερεύνηση και επίλυση καθημερινά προβλήματα που έχουν νόημα για τους μαθητές με στόχο να μάθουν από τη διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει και παρέχει πόρους, ερωτήσεις και καθοδηγεί κατά την επίλυση του προβλήματος. Στην πρώτη (project) οι μαθητές από δικό τους ενδιαφέρον διερευνούν ένα θέμα για το οποίο αξίζει να μάθουν και ο εκπαιδευτικός τους διευκολύνει. Τα οφέλη από τη χρήση της μεθόδου εμφανίζονται σε βάθος χρόνου (Frey, 1998). Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο τελικό προϊόν, τους διδακτικούς στόχους και τον αυθορμητισμό των μαθητών. Δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται το ένα σε βάρος των άλλων δυο, για παράδειγμα να ολοκληρωθεί το τελικό προϊόν χωρίς να κατακτηθούν οι στόχοι (Bordallo & Ginestet, 1993). Το σώμα του κειμένου περιέχει διάφορες ενότητες που περιγράφουν το περιεχόμενο του άρθρου (για παράδειγμα, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Ανάλυση ή Συζήτηση κ.λπ.). Μεθοδολογία Έρευνας Παρόλο που δεν έγινε τυπική έρευνα υπάρχουν δεδομένα από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα αυτά προήλθαν από ερωτήματα εκπαιδευτικών που ζητούσαν λύση σε πρόβληματα που αφορούσαν την υλοποίηση του μαθήματος. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καταγραφή των ερωτημάτων αλλά γινόταν προσπάθεια οι απαντήσεις να καταγράφονται σε ιστολόγιο που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό (Θεοφανέλλης, 2014). Η κίνηση του συγκεκριμένου ιστολογίου (40766 προβολές σελίδας) και οι 59 ακόλουθοι καταδείκνύουν την χρησιμότητα που βρίσκουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτό. Για τη διαχείριση ενός ερωτήματος μετά την κατονόηση του, γινόταν βιβλιογραφική έρευνα και αν χρειαζόταν δοκιμαζόταν στην τάξη. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του μαθήματος έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επισκέψεις σε σχολεία με παρακολουθήσεις ή συμμετοχές στην

4 54 Τ. Θεοφανέλλης σχολική τάξη. Επίσης κατά τη υλοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων στα νησιά του βορείου Αιγαίου έγιναν συζητήσεις και ερωτήσεις που παραθέτονται σε αυτή την εργασία. Προβλήματα και προτάσεις επίλυσης Πρώτο Στάδιο Το πρώτο στάδιο μιας ερευνητικής εργασίας είναι η προετοιμασία από την ομάδα των δυο εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό γίνεται ο συγκερασμός των απόψεων και η ομογενοποίηση, ο καθορισμός των στόχων και ο προσδιορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Από το σχολικό έτος το μάθημα «διδάσκεται» από ένα μόνο εκπαιδευτικό, κάτι το οποίο αναιρεί τις βασικές αρχές του (διεπιστημονικότητα). Ωστόσο προτείνεται η ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε διαφορετικά ΤΕ του σχολείου ώστε να γίνονται βελτιώσεις και να συμπεριλαμβάνονται διαφορετικές οπτικές. Αυτό μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο συναντήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. μια φορά το μήνα. Στις συναντήσεις αυτές καλό είναι να συμμετέχει και ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου που υποστηρίζει το μάθημα ώστε να έχει την όλη εικόνα και να προσφέρει ιδέες για το πού και με τι τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Το βέλτιστο είναι να συμμετέχει από το σχεδιασμό ώστε να υπάρξει πραγματική αξιοποίηση του από όλα τα ΤΕ. Ένα συχνό πρόβλημα είναι η διατύπωση θεμάτων μεγάλου εύρους που δεν δίνουν τη δυνατότητα για έρευνα σε βάθος, ενώ ευνοούν την αντιγραφή από το διαδίκτυο. Για παράδειγμα το θέμα Αρχαιολογικοί χώροι της Λέσβου είναι πολύ ευρύ και δύσκολο να προσεγγιστεί απτά. Για το λόγο αυτό προτείνεται να περιοριστεί στο Ο Ναός των Μέσσων στην Καλλονή αν πρόκειται για σχολείο της Καλλονής ώστε να υπάρχει εύκολη μετάβαση, ενώ αν το σχολείο βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης θα μπορούσε να επιλεγεί άλλος κοντινός αρχαιολογικός χώρος όπως το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης. Μετά την προετοιμασία από την ομάδα των δυο εκπαιδευτικών, ακολουθεί η παρουσίαση στο σύλλογο και η έγκριση των θεμάτων. Στο σημείο αυτό καλό είναι να ακουστούν προτάσεις για τη βελτίωση της πρότασης από συναδέλφους και να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση μέσα στο ΤΕ. Οι μαθητές δηλώνουν τη σειρά προτίμηση τους για να συμμετέχουν στο ΤΕ που επιθυμούν. Κατόπιν ο υπεύθυνος του μαθήματος των Ερευνητικών εργασιών του σχολείου τοποθετεί τους μαθητές στα ΤΕ. Οι δραστηριότητες, που υλοποιούν οι μαθητές, θα μπορούσαν να προτείνονται από τους μαθητές, ώστε να προκύπτουν απ' τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Ένας τρόπος είναι η δραστηριότητες να υλοποιούνται στο περιβάλλον των μαθητών, τοπικά, σε δράσεις που συμμετέχουν, σε παιχνίδια και δραστηριότητες της καθημερινότητας τους (Dweck, 2000). Στο στάδιο αυτό απαιτείται καλό «στήσιμο» και «σφιχτό» πλαίσιο ώστε σε αυτό να μπούν οι μαθητές προκειμένου να μην χαθούν, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας ώστε να γίνονται προσαρμογές από παρεμβάσεις των μαθητών (Ertmer & Simons, 2005). Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των μαθητών με αποτέλεσμα οι μαθητές να καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να εμπλακούν σε έρευνες για ένα θέμα για το οποίο δεν έχουν ενδιαφέρον (Chang, 2001; Drake & Long, 2009). Με βάση την έως τώρα εμπειρία από την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προτείνουμε να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να:

5 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 55 αξιοποιούνται οι εμπειρίες και τα βιώματα που έχουν οι μαθητές, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται ασχολίες των μαθητών. εντάσσονται θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων. επεξεργάζονται οι μαθητές θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία θέλουν να μάθουν. κατανοήσουν οι μαθητές τα θέματα πριν τα επιλέξουν, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση και ερωτήσεις που προηγούνται της τελικής επιλογής. γίνεται κατανομή των μαθητών στην πρώτη τους προτίμηση στα ΤΕ. Στην περίπτωση που για παράδειγμα τριάντα έξι μαθητές δηλώνουν ως πρώτη προτίμηση ένα θέμα, ενώ κάποιο άλλο έχει λιγότερες από πέντε πρώτες επιλογές, μπορεί να γίνουν δυο ΤΕ με το ίδιο θέμα. Συνήθως στην πορεία τα ΤΕ διαφοροποιούνται σημαντικά τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στον τρόπο υλοποίησης. Οι μαθητές επιλέγουν ιεραρχικά σε ποιο ΤΕ θέλουν να ενταχθούν, αν τα ΤΕ ενός σχολείου είναι 5 τότε καλό είναι οι μαθητές να επιλέξουν μέχρι 4 προτιμήσεις (ν 1). Ωστόσο, συχνά εμφανίζεται το πρόβλημα μαθητές να εντάσσονται σε ΤΕ που ήταν π.χ. η τρίτη τους προτίμηση. Απάντηση σε αυτό δίνεται αργότερα με την προσαρμογή του θέματος στα ερωτήματα που θέτουν οι μαθητές στις ομάδες (βλέπε τρίτο στάδιο, σημείο 3). Δεύτερο Στάδιο Το πρόβλημα σε αυτό το στάδιο είναι η λαθεμένη αντίληψη των μαθητών, κάποιες φορές ακόμα και των εκπαιδευτικών, για το όλο εγχείρημα που καλούνται να υλοποιήσουν. Επειδή οι Ερευνητικές Εργασίες είναι ένα νέο μάθημα (3ο σχολικό έτος υλοποίησης, αλλά και η υλοποίηση του από εκπαιδευτικούς που το διδάσκουν για πρώτη φορά) και πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα, θα πρέπει να γίνει συστηματική ενημέρωση των μαθητών, με στόχο να γνωρίζουν τι περιμένουν οι εκπαιδευτικοί από αυτούς. Αυτό είναι καλό να γίνει σε επίπεδο σχολείου, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν κοινή γραμμή (παραδοτέα, υποχρεώσεις, αξιολόγηση), η οποία προτείνεται να είναι αποτέλεσμα της μεταξύ τους συμφωνίας και πρέπει να γνωστοποιηθεί με σαφήνεια στους μαθητές. Στο σημείο αυτό προτείνεται οι εκπαιδευτικοί του κάθε ΤΕ να γνωστοποιούν στους μαθητές τις υποχρεώσεις τους (τυπικές και άτυπες) τόσο σε ομαδικό όσο και προσωπικό επίπεδο και τα όρια τους (Mergendoller & Thomas, 2005). Η κατάλληλη χρονική στιγμή είναι μετά την παρουσίαση των θεμάτων και την κατανομή των μαθητών στα ΤΕ. Κατά την υλοποίηση της μεθόδου είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί τη σημαντική μεταβολή στο ρόλο του ώστε να βοηθήσει αντίστοιχα το μαθητή στο νέο του ρόλο (Shulman et al., 2002). Ο εκπαιδευτικός εμψυχώνει και κινητοποιεί τις ομάδες, δίνει ερεθίσματα και βοηθάει, όπου απαιτείται, στην καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών, ζητώντας τις γνώμες των μαθητών και συζητώντας τις, αναζητώντας τη βελτιστοποίηση τους, προτείνοντας και ενθαρρύνοντας πάντα τη συζήτηση. Για την επιτυχία της όλης εργασίας είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να: δημιουργούν ένα κλίμα αλληλοσεβασμού μεταξύ των μαθητών

6 56 Τ. Θεοφανέλλης στοχεύουν στη σταδιακή αυτονόμηση των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2011). Σύμφωνα με τον Blackburn (1999) το πως σκεφτόμαστε για κάτι που κάνουμε επηρεάζει το πως το κάνουμε ή το αν θα το κάνουμε ή όχι. Άρα είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν όλα τα παραπάνω και αξιολογούν τους μαθητές έχοντας διαφορετικά δεδομένα και κριτήρια από τα υπόλοιπα μαθήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αλλάξουν ρόλο, να λειτουργούν ως συντονιστές και διευκολυντές θέτοντας όρια και κανόνες, κατά προτίμηση σε συνεργασία με τους μαθητές (βλέπε εκπαιδευτικό συμβόλαιο, Καράκιζα κ.ά, 2011). Μέσα από το ρόλο του διευκολυντή ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να μάθουν πως να μαθαίνουν, πως να επιλέγουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και πώς να τις αξιολογούν. Ως διευκολυντής ο εκπαιδευτικός περνάει αρκετό χρόνο ακούγοντας τους μαθητές να συζητούν, έχοντας το ρόλο ενός περίεργου περαστικού, παρέχοντας προσεχτική ανατροφοδότηση και δίνοντας ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν (Boss et al., 2008). Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να μπαίνουν ταυτόχρονα δυο εκπαιδευτικοί στην τάξη, ώστε να μπορούν να συγχρονίζονται και να έχουν κοινή άποψη για αυτό που συμβαίνει στην τάξη. Δυστυχώς από το δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελπίζουμε όμως ότι στο μέλλον θα επανεξεταστεί και θα υπάρξει. Τρίτο Στάδιο Το στάδιο αυτό αφορά ένα άλλο στόχο του μαθήματος που είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας των μαθητών (Johnson et al., 2000; Barron & Darling Hammond, 2008). Όταν οι μαθητές έχουν χωριστεί στα ΤΕ, παρουσιάζεται το πρόβλημα του μειωμένου ενδιαφέροντος κάποιων μαθητών που οδηγεί στην προβληματική συμμετοχή τους. Συχνά δε συμμετέχουν όλοι το ίδιο, ενώ κάποιοι απέχουν τελείως και το βάρος της εργασίας τους πέφτει στην υπόλοιπη ομάδα (Liu et al., 2006). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εντοπίσουν τις ικανότητες δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ώστε να του ανατεθεί ανάλογη εργασία και να μην μένει κανένας αμέτοχος (Lee et al., 2006). Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί αξιοποιώντας τεχνικές (Dweck, 2000): η δέσμευση μαθητών με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού συμβολαίου (Καράκιζα κ.ά., 2011). ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά κριτήρια, στο πλαίσιο του μαθήματος προτείνεται η αξιοποίηση του κοινωνιομετρικού τεστ (Θεοφανέλλης κ.ά., 2009). η προσαρμογή του θέματος στα μέτρα των μαθητών που μπορεί να γίνει με καταιγισμό ιδεών, απαντώντας στο ερώτημα τι καταλαβαίνουν οι μαθητές από τον τίτλο της Ερευνητικής Εργασίας. Κατόπιν γίνεται ομαδοποίηση των ιδεών που είναι γραμμένες στον πίνακα σε τόσες ομάδες όσες οι ομάδες των μαθητών που αποτελούν το ΤΕ (ιδανικά τετράδες). Στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγουν σε ποια ομάδα θα συμμετέχουν και καλούνται να θέσουν τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντήσουν. Συχνά τα ερωτήματα αυτά είναι πολλά, ανέφικτα ως προς το χρόνο ή τις δυνατότητες των μαθητών. Χρειάζεται επέμβαση από τους εκπαιδευτικούς που καλό είναι να προσαρμόζουν τους στόχους ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Η επέμβαση αυτή προτείνεται να γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

7 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 57 τοπικότητα, ώστε να δίνονται ευκαιρίες εξόδου από το σχολικό περιβάλλον, αλλά και είσοδο ειδικών για το συγκεκριμένο θέμα στο σχολείο. εύρος ερωτημάτων τέτοιο ώστε να απαντιούνται στο διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο (4μηνο ή έτος). ερωτήματα επιπέδου αναλόγου με τις γνώσεις και τις δυνατότητες των μαθητών ή λίγο ανώτερο, αλλά οπωσδήποτε να είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να το φτάσουν (Oakley et al., 2004). Ο μαθητής συμμετέχει ενεργητικά αναζητά λύσεις σε προβλήματα και αντιμετωπίζει συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Στη διαδικασία αυτή οικοδομεί τη γνώση και ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα της μάθησης (Μαυρομαρά Λαζαρίδου, 2011). Όσο για τις παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να δίνουν εντολές αλλά να παροτρύνουν και να προωθούν με ερωτήσεις του τύπου «Γιατί δεν δοκιμάζετε αυτό;» Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργούν στους μαθητές συνθήκες τέτοιες ώστε να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα σχεδιασμού και την εφικτότητα των στόχων που θέτονται. Προτείνεται επίσης να υπάρχει μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η κάθε ομάδα. Άλλος ένας παράγοντας που δυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας είναι η δυνατότητα των μαθητών να εκφράζουν τη γνώμη τους μέσα σε μικρές ομάδες. Θέτοντας ανοιχτές ερωτήσεις στις ομάδες δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν ειλικρινά τα άτομα που τις απαρτίζουν εκθέτοντας τις προτεραιότητες τους και να ακούσουν ταυτόχρονα τα υπόλοιπα μέλη να εκφράζονται. Για να μπορέσει να εκφραστεί κάποιος σε μια ομάδα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον δεν είναι κριτικό (Vella, 2002). Τέταρτο Στάδιο Το επόμενο στάδιο είναι η έρευνα και αυτό που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς είναι το πώς γίνεται, τους στόχους που έχει και τα αποτελέσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτή. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα σε αυτό το στάδιο είναι η υπερβολική καθοδήγηση αλλά και η παντελής έλλειψη της. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται απώλεια νοήματος για τους μαθητές, αφού γίνονται απλά εκτελεστές και όχι συμμέτοχοι, ενώ στη δεύτερη δημιουργείτε ένα χαοτικό πλαίσιο. Ως αντιμετώπιση προτείνεται η έρευνα να γίνει με βάση τα παρακάνω χαρακτηριστικά (Barron, 2003): Να την σχεδιάσουν οι μαθητές (και ας μην είναι τέλεια), αρκεί να νιώθουν ότι είναι δική τους ευθύνη. Να τους επιτραπεί να προβληματίζονται, να σκέφτονται και να εκφράζονται. Να τους υπενθυμίζεται ότι η έρευνα γίνεται, με στόχο να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Να γίνονται διακριτικές παρεμβάσεις, όπου είναι απόλυτα αναγκαίο, και περισσότερο με τη μορφή ερωτήσεων και προβληματισμού. Να υπάρχει συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από το ΤΕ και να συνεισφέρει ο καθένας στον τομέα που είναι γνώστης (πχ φωτογραφία, συγκεκριμένο λογισμικό, ερωτηματολόγιο, στατιστική επεξεργασία κ.ά.). Επίσης, να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε να ανταλλάσουν πρακτικές.

8 58 Τ. Θεοφανέλλης Να γίνονται δυο τουλάχιστον επισκέψεις εκτός σχολείου, αφού έχουν προγραμματιστεί λεπτομερώς οι δράσεις που θα γίνουν στη διάρκεια της επίσκεψης (τι θα γίνει, για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο). Να καλούνται στο σχολείο ειδικοί στα υπό επεξεργασία θέματα με προετοιμασμένες από τους μαθητές ερωτήσεις. Να γίνεται ενημέρωση της ολομέλειας του ΤΕ όσο συχνά χρειάζεται, ανάλογα με την αναγκαιότητα και την εμπλοκή που έχουν οι ομάδες μεταξύ τους. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα να καταγράφονται από τους μαθητές με λέξεις ή φράσεις κλειδιά. Αυτό αποτελεί και μέτρο για την αποφυγή λογοκλοπής. Στη συνέχεια μετά από συζήτηση στην ολομέλεια να δημιουργείται το κείμενο. Να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές, όπου κρίνεται αναγκαίο για διασταύρωση. Πέμπτο Στάδιο Αφορά τη συγγραφή της Ερευνητικής έκθεσης. Ένα διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι το wiki (Θεοφανέλλης κ.ά., 2012), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσθέτουν και να επεξεργάζονται περιεχόμενο συνεργατικά. Μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ώστε όλες οι ομάδες του ΤΕ να έχουν πρόσβαση στο υλικό των άλλων με κέρδος την ομογενοποίηση του υλικού, την ανταλλαγή ιδεών, την καλοπροαίρετη κριτική, την πρόσβαση από παντού, τη συνεχή ενημέρωση και την χρήση της τελευταίας έκδοσης του κάθε αρχείου (Boss et al., 2008). Ο εκπαιδευτικός «ανεβάζει» στο wiki, στη σελίδα της κάθε ομάδας τη δομή της εργασίας και την επιθυμητή μορφοποίηση της και η κάθε ομάδα συμπληρώνει το υλικό. Στο χώρο αυτό μπορεί να υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες για βιβλιογραφικές αναφορές, λογοκλοπή και άλλα θέματα που κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι θα βοηθήσουν τους μαθητές να είναι στη επιθυμούμενη λογική και να βελτιώσουν τόσο το απότέλεσμα όσο και την εμπειρία. Ένα βασικό πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί στο στάδιο αυτό είναι η μη ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών μέσα στις ομάδες. Αυτό είναι ένας δείκτης ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στην υλοποίηση των σταδίων 2 και 3, αλλά εφόσον η υλοποίηση βρίσκεται στο στάδιο αυτό, η πρόταση είναι να αποφασίσουν οι μαθητές στο μοίρασμα των εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις ικανότητες του καθενός. Έκτο Στάδιο Η μάθηση μέσω παραγωγής (learning through production) σημαίνει τη δημιουργία ενός έργου που δείχνει τι έμαθε ο μαθητής. Η μάθηση μέσω παραγωγής αναφέρεται ειδικότερα στη σημασία που έχει για τους μαθητές να μοιράζονται αυτό που έμαθαν. Αν η δουλειά που κάνουν μείνει μόνο για εκείνους και δεν τη μοιραστούν ούτε με τον εκπαιδευτικό ούτε με κανένα άλλο, δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο και θα είναι δύσκολο να προσπαθήσουν για μια τέτοια εργασία. Χωρίς τα σχόλια του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών ο μαθητής δεν έχει κανένα τρόπο να μάθει την αξία της δουλειάς του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές ότι την εργασία τους θα την δούνε άλλοι, γιατί τους κινητοποιεί και προσπαθούν περισσότερο (Laurillard, 2012). Η παρουσίαση σήμερα μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση πολλών εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το τελικό στάδιο της εργασίας είναι η παρουσίαση και το πιο συχνά παρατηρούμενο πρόβλημα στο στάδιο αυτό είναι ο φόβος των μαθητών να εκτεθούν μπροστά σε κόσμο.

9 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 59 Ωστόσο αποτελεί ένα άλλο στόχο του μαθήματος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης των μαθητών είναι πολύ σημαντική. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος προτείνονται (Walch, 1998): Να λαμβάνεται υπόψη το κοινό στο οποίο γίνεται η παρουσίαση (γνώσεις, ενδιαφέροντα) και για να είναι αποτελεσματική μια παρουσίαση πρέπει να έχει ως κέντρο το κοινό στο οποίο παρουσιάζεται. Να εστιάζεται η προσοχή των μαθητών σε αυτό που θέλουν να πετύχουν με την συγκεκριμένη παρουσίαση. Να προηγούνται πρόβες, ώστε να γίνει οργάνωση των ιδεών με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Να μην διαβάζουν οι μαθητές από χαρτί ή από την παρουσίαση. Όταν δεν είναι απαραίτητο, να μην υπάρχει παρουσίαση σε μορφή powerpoint. Ανάλογα με το θέμα μπορεί να αρκεί μια σειρά από εικόνες ή μια περιγραφή της όλης διαδικασίας από τους μαθητές. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί ένα πρόβλημα αφού στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης σε σχέση με τα τυπικά μαθήματα, με διαφορετικά κριτήρια. Οι εκπαιδευτικοί ανά σχολείο θα πρέπει να μελετήσουν τα κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση και σε συνεργασία να τα κάνουν πιο συγκεκριμένα και να τα κοινοποιήσουν και στους μαθητές ώστε το πρόβλημα της αξιολόγησης του μαθήματος να λυθεί (Whittaker & Young, 2002). Μια πρόταση είναι η τροποίηση και η διασαφήνιση της υπάρχουσας ρούμπρικας αξιολόγησης (Jonsson & Svingby, 2007). Η συνδιαμόρφωση αυτής της ρούμπρικας από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που υλοποιούν το μάθημα ανά σχολικό έτος και η συμφωνία στη πιστή εφαρμογή της είναι πολύ σημαντική. Οι μαθητές με τον τρόπο αυτό νιώθουν σταθερότητα και ασφάλεια που τους εμπνέουν οι κανόνες και η δίκαιη εφαρμογή τους που προάγει την αξιοπιστία της αξιολόγησης (Black & William, 1998). Θεωρούμε ότι αυτή η ρούμπρικα αξιολόγησης καλό είναι να κοινοποιηθεί στους μαθητές ώστε να γνωρίζουν τους κανόνες και να αισθάνονται άνετα με αυτούς. Προτείνεται επίσης να ξεκαθαριστεί ότι θα υπάρχουν ποινές σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων πχ για την αντιγραφή κειμένων απευθείας από το διαδίκτυο (λογοκλοπή). Γενικότερα προβλήματα Πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν έως αυτό το σημείο, εμφανίζονται συχνά και κάποια άλλα προβλήματα και τα οποία είναι: η έλλειψη τεχνικών για διαχείριση ομάδων. η έλλειψη εμπειρίας για δέσιμο ομάδων. η άγνοια σχετικά με την αλληλοεξαρτηση των μαθητών.

10 60 Τ. Θεοφανέλλης Αυτά τα προβλήματα είναι απόλυτα φυσιολογικά, αφού έως τώρα οι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούσαν τη μέθοδο project στην τάξη (Θεοφανέλλης, 2007). Για τη επίλυση αυτών προτείνεται η αξιοποίηση ειδικών ψυχολόγων. Στην περίπτωση του βορείου Αιγαίου αξιοποιήθηκαν ψυχολόγοι που εργάζονται σε κέντρα πρόληψης, με τους οποίους υπήρξε πολύ καλή συνεργασία. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια για την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης ομάδων με πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα άλλο είδος επιμόρφωσης που υλοποιήθηκε ήταν το να ζήσουν μια Ερευνητική Εργασία από την μεριά των μαθητών από την αρχή μέχρι το τέλος σε τρία τρίωρα βιωματικά σεμινάρια όπου δινόταν έμφαση στα συνηθισμένα προβλήματα που ανέφεραν οι ίδιοι με πολύ καλά αποτελέσματα. Συμπεράσματα Προτάσεις Είναι φυσιολογικό κατά την εισαγωγή ενός σημαντικά διαφορετικού μαθήματος να υπάρχουν προβλήματα. Η εργασία αυτή ειχε ως στόχο να μοιραστεί τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και τις δοκιμασμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Οι Ερευνητικές Εργασίες δεν είναι απλά ένα νέο μάθημα, αλλά εισάγουν μια νέα φιλοσοφία δίνοντας μια νέα και διαφορετική πνοή στο σχολείο. Το μάθημα πρέπει να αξιοποιηθεί για την καλλιέργια δεξιοτήτων όπως η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η ανάπτυξη υπέυθυνότητας των μαθητών που αναλαμβάνουν να διερευνούν, να παράγουν και να παρουσιάζουν έργο. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι σημαντικό να ακούγεται η γνώμη των μαθητών και να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή τους, γιατί το όλο εγχείρημα θα πρέπει να τους εμπλέκει και να τους αφορά, ενώ τους εξασκεί σε αξιοποιήσιμες δεξιότητες ζωής. Αναφορές Barron, B. & Darling Hammond, L. (2008). Teaching for Meaningful Learning: A Review of Research on Inquiry based and Cooperative Learning. Ανακτήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2013 από teaching for meaningful learning.pdf Barron, B. (2003). When smart groups fail. The Journal of the Learning Sciences, 12(3), Black, P., & William, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), Blackburn, S. (1999). Think: A Compelling Introduction to Philosophy. Oxford: Oxford University Press. Bordallo, I. & Ginestet, J.P. (1993). Pour une pédagogie du projet. Paris: Hachette Boss, S., Krauss, J., & Conery, L. (2008). Reinventing project based learning: Your field guide to realworld projects in the digital age. Washington: International Society for Technology in Education. Chang, C. (2001). Comparing the impacts of problem based computer assisted instruction and the direct interactive teaching method on student science achievement. Journal of Science Education and Technology, 10(2), Drake, K. N. & Long, D. (2009). Rebecca's in the dark: A comparative study of problem based learning and direct instruction/experiential learning in two fourth grade classrooms. Journal of Elementary Science Education, 21(1), Dweck, C. (2000). Self Theories: Their role in motivation, personality and development. Essays in social psychology. Psychology Press. Ertmer, P. A., & Simons, K. D. (2005). Scaffolding teachers' efforts to implement problem based learning. International Journal of Learning, 12(4),

11 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 61 Frey, K. (1998). Η μέθοδος Project, μτφρ Κλ. Μάλλιου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Hayes, W. (2006). The progressive education movement: Is it still a factor in today s schools? NY: Rowman & Littlefield Education. Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. E. (2000). Cooperative learning methods: A metaanalysis. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. Jonsson, Α. & Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences, Educational Research Review, 2(2), Kilpatrick, W. H. (1918). The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative Process. Columbia: Teachers College Record. Laurillard, D. (2012). Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. Florence: Routledge, Taylor & Francis Group. Lee, O., Buxton, C., Lewis, S., & LeRoy, K. (2006). Science inquiry and student diversity: Enhanced abilities and continuing difficulties after an instructional intervention. Journal of Research in Science Teaching, 43(7), Liu, M., Hsieh, P., Cho, Y. J., & Schallert, D. L. (2006). Middle school students' self efficacy, attitudes, and achievement in a problem based learning environment. Journal of Interactive Learning Research, 17(3), Mendel, E. B. (1919). The project method in education. Boston: The Gorham press. Mergendoller, J. R., & Thomas, J. W. (2005). Managing project based learning: Principles from the field, Ανακτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2013 από Morris, C. (1970). The pragmatic movement in American philosophy. New York: George Braziller. Oakley, B., Felder, R. M., Brent, R., & Eljajj, I. (2004). Turning student groups into effective teams, Ανακτήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2013 από paper(jscl).pdf Shulman, J., Whittaker, A., and Lew, M. (Eds.). (2002). Facilitator s Guide: Using Assessments to Teach for Understanding: A Casebook for Educators. ΝΥ:Teachers College Press. Stevenson, J. A. (1921). The project method of teaching. New York: Macmillan company, Ανακτήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2013 από https://archive.org/details/cu Vella, J. (2002). Learning to listen, learning to teach: The power of dialogue in educating adults. Rev. ed. San Francisco: Jossey Bass. Walch, S. (1998). Public speaking workbook, Ανακτήθηκε στις 26 Απριλίου 2014 από orkbook.pdf. Whittaker, A., & Young, V. (2002). Tensions in assessment design: Professional development under high stakes accountability. Teacher Education Quarterly, 29(3), Θεοφανέλλης, Τ. (2007). Η μέθοδος Project: μια εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αστρολάβος 8, Θεοφανέλλης, Τ., Θεολόγος, Χ. & Β. Χριστινάκης (2012). Αξιοποίηση των wikis στην εκπαίδευση: προτάσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό «i teacher», 4, Θεοφανέλλης, Τ. (2014). Ιστολόγιο για την υποστήριξη του μαθήματος Ερευνητική Εργασία. Ανακτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2014 από Θεοφανέλλης, Τ., Καράκιζα, Τ. & Δ. Κολοκοτρώνης (2009). Μεθοδολογικά εργαλεία για το μάθημα της Πληροφορικής. Πρακτικά 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη. Ανακτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2014 από Καράκιζα, Τ., Κολοκοκτρώνης, Δ. & Τ. Θεοφανέλλης (2011). Εκπαιδευτικό συμβόλαιο: προώθηση της συμμετοχής των μαθητών στη διαμόρφωση και εφαρμογή των κανόνων της σχολικής τάξης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 5, 3 10.

12 62 Τ. Θεοφανέλλης Κομνηνού, Ι., Αθανασίου, Ε. & Διακογιώργη Παπαποστόλου, Μ. (2013). Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών: Μελέτη περίπτωσης το Σχίσμα του κύκλος, 1(1): Ματσαγγούρας, Η. (2011). Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, Ανακτήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2013 από main.php?course=dsgl A107 Μαυρομαρά Λαζαρίδου, Α., (2011). Η Παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας (Μέθοδος Project) και η εφαρμογή της στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας γλώσσας ειδικότητας. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 17, Σφενδόνη Μέντζου, Δ. (2004). Η Αριστοτελική Πρώτη Ύλη μέσα από το Πρίσμα της Κβαντικής Φυσικής και Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματίων, στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Αριστοτέλης Γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης». Αθήνα Φεσάκης, Γ. & Δημητρακοπούλου, Α., (2009). Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική επισκόπηση, στο Κοντάκος Αν. και Καλαβάσης Φρ. (επιμ), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 3ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ Φύση και Μαθηματικά Η χρυσή τομή φ Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Βασιλική Κώττη Φύση και Μαθηματικά 2 Τι είναι η χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS»

«Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» «Μαθητές και Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο: Μια Διερευνητική, Διαθεματική Παρέμβαση Υποστηριζόμενη από το LAMS» Α. Μπουλταδάκη 1, Φ. Νικολακοπούλου 2, Χ. Στυλιανοπούλου 3, Δ. Τσόντος 4 Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ/ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Σύμφωνα με τη διεθνώς επικρατούσα ακαδημαϊκή πρακτική, παρατίθενται οι παρακάτω συνοπτικές οδηγίες για τη συγγραφή πτυχιακής ή διπλωματικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Νεοελληνική Γλώσσα. Γ Λυκείου. Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Γ Λυκείου Τίτλος: «Κοινωνικές Αξίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015

Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, οργάνωση και αποτελεσματικότητα Ανδρέας Γεωργούδης, Λειτουργός Π.Ι. Λεμεσός Ιούνιος 2015 1 Εκπαίδευση ενηλίκων 2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές

3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές 2 η Ανακοίνωση 3o Συνέδριο ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Μαθηματική εκπαίδευση και Οικογενειακές πρακτικές Ρόδος, Πέμπτη 29 - Σάββατο 31Οκτωβρίου 2009 Το 3 ο Συνέδριο της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. θα φιλοξενήσει ομιλίες ολομέλειας, στρογγυλά

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς

Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς Μ α θ ή μ α τ α Ε π ι λ ο γ ή ς «Εφαρμογές Υπολογιστών» Β ή Γ Γενικού Λυκείου Λαμβάνοντας υπόψη το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής του Γυμνασίου αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στοιχεία εκπαιδευτικού Ονοματεπώνυμο: Μαρκαντωνάτος Δημήτρης Βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ειδικότητα: Φιλόλογος E-mail: dmark@acn.gr, dmark@sch.gr Τίτλος μαθήματος: Οι θεσμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα:

Συνάδελφοι/σες σας εύχομαι καλή σχολική χρονιά, προσωπική και οικογενειακή υγεία. Σας στέλνω οδηγίες για τα μαθήματα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. ΕΔΡΑ: Α Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET

Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET Χαράλαμπος Βρασίδας 2004-2008 CARDET 1 Επιχειρήματα υπέρ της ένταξης της τεχνολογίας στη διδασκαλία Έχει εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας Είναι μέσο για οικονομική ανάπτυξη: αναπτύσσει δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τηλ.: 6972038117, 6932078466 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) (www.eepek.gr) Τηλ.: 6972038117, 6932078466 Λάρισα Λάρισα, 10 Φεβρουαρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: «Ανοιχτή Ημερίδα ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου

Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων και γνώσεων επιµορφωτών Β Επιπέδου «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Μέθοδος πιστοποίησης δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?)

Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) «Τάξη 2.0 Άλμα στο μέλλον, άνευ φοράς» Πόσο έτοιμοι είμαστε για την Τάξη 2.0 (?) Δημήτρης Γιάντσης Γενικός Διευθυντής 20 Μαρτίου 2010 «Τάξη 2.0» Φωτογραφία: http://salnk.eduportal.gr 2 Τι ΔΕΝ είναι η «Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project)

Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Πρακτικές Ασκήσεις Το Σχέδιο Εργασίας (project) Η βαθμολογία των πρακτικών ασκήσεων του 8ου εξαμήνου βασίζεται σε δύο παράγοντες: στις πρακτικές ασκήσεις (διδασκαλία στα σχολεία, σχέδια μαθήματος [πλάνα]

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 169 Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών - Τεύχος 1 (Γενικό Μέρος) Ενότητα 3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων 1. Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο»

«Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Δημιουργία Ψηφιακών Διαθεματικών Εφαρμογών Συνεργατικά από Μαθητές στα Πλαίσια του Μαθήματος Πληροφορικής στο Λύκειο» Χριστίνα Τίκβα 1, Αθανάσιος Πέρδος

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός

Περιεχόμενα. Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Ο Ελ Γκρέκο μάς ταξιδεύει από την Ελλάδα στην Κύπρο: «Έχεις τα πινέλα, έχεις τα χρώματα, ζωγράφισε τον παράδεισο και μπες μέσα». El Greco travels us from Greece to Cyprus: You have the brushes, you have

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr o oo Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια προσέγγιση της διδακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ MOODLE Ζωή-Ελένη Σταθάκη, Ευαγγελία Παυλάτου Τομέας Χημικών Επιστημών, Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50%στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ώρα του κώδικα (Hour of code)

Η ώρα του κώδικα (Hour of code) Η ώρα του κώδικα (Hour of code) ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ράλια Θωμά, ΠΕ 70 ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών Σαλαμίνας Σαλαμίνα, Απρίλιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου. Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Επιμορφωτικό Σεμινάριο στις Ερευνητικές Εργασίες (Project) στην Α & Β Λυκείου Σχολικό έτος 2012-2013 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ανάθεση Πρώτη για όλες τις ειδικότητες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών

Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Μελέτη αξιοποίησης ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών Ηρακλής Πανουτσόπουλος, Δημήτριος Γ. Σάμψων ira-pan@hotmail.com, sampson@unipi.gr Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Ας ταξιδέψουμε στο βουνό των 12 θεών του Ολύμπου κι ας τους γνωρίσουμε από κοντά. Τάξη/εις στις οποίες απευθύνεται: Το

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου

Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση. Ελένη Παπαϊωάννου Η Ενδυνάμωση ευάλωτων ενηλίκων μέσα από την εκπαίδευση Ελένη Παπαϊωάννου ΕΡΩΤΗΜΑ 1: Ποιους χαρακτηρίζουμε «ευάλωτους» εκπαιδευόμενους; (Δραστηριότητα 1) Εκπαίδευση Άξονες ευπάθειας Πρόωρη εγκατάλειψη εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «H ψηφιακή τεχνολογία στα περιβαλλοντικά προγράμματα της B/βθμιας Εκπαίδευσης» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 15 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νίκος Τζιμόπουλος Υπεύθυνος ΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint 20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1139 Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής στο Νηπιαγωγείο - Το Λογισμικό Tux Paint Μ. Μπέση1, Λ. Παππά2 1Σχολική Σύμβουλος Νηπιαγωγών, 43η εκπ. Περιφέρεια Άρτας, marinabesi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου

Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Μια Διερευνητική και Διαθεματική Προσέγγιση στη Διδασκαλία της Ζωγραφικής Μέσω Η/Υ στην Α Γυμνασίου Β. Σουβατζόγλου Πειραματικό Γυμνάσιο Τρίπολης basou@sch.gr Περίληψη Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching

CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching CERTIFICATE IN COACHING - AC ACCREDITED Διεθνώς Πιστοποιημένη εκπαίδευση επιπέδου Certificate από τον Association for Coaching Certificate in Coaching AC Accredited διεθνής αναγνώριση Ανάλυση προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά

Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση. Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά Σύγχρονες Μεθοδολογίες Μάθησης στην Α/βάθμια Εκπαίδευση 1 Ειρήνη Μαμάκου Μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Πειραιά 2 Περιεχόμενο παρουσίασης: Παρούσα κατάσταση-ελλείψεις-ανάγκες Μεθοδολογίες μάθησης συμβατές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu.

www.genadios.edu.gr Λεωφ. Καλαμακίου 104Β, Άλιμος ΤΚ 174 55 Τ. 210 9828888 210 9829888 210 9830888 F. 210 9850342 Ε. info@genadios.edu. Αγαπητοί γονείς Αισθανόμαστε την ανάγκη να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά με την ταυτότητα της ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ και το αξιόλογο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό έργο που επιτελεί.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ. Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Καραβελάκη Μαρία, Παπαναγιώτου Γιώργος, Γρηγοριάδης Στάθης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη των υπολογιστών και της πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού

Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού 5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ - ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 Εκπαιδευτική Ρομποτική: Το παράδειγμα του αυτόματου συστήματος διαχείρισης νερού Μάριος Ξένος Κων/νος Ασημακόπουλος Πληροφορικός ΠΕ20 Μηχανολόγος ΠΕ12 mariosxenos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα