Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων"

Transcript

1 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 51 62, 2014 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων Τιμολέων Θεοφανέλλης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Βορείου Αιγαίου Περίληψη. Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αναπτύσσονται τα προβλήματα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την «υλοποίηση» του μαθήματος Ερευνητική Εργασία. Τα προβλήματα διαπιστώθηκαν από τις συναντήσεις με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα στα ΓΕ.Λ. και τα ΕΠΑ.Λ. του Βορείου Αιγαίου, από επισκέψεις στα σχολεία, από συζητήσεις με εκπαιδευτικούς και από συμμετοχή σε μαθήματα στις τάξεις. Τεχνητά επιλέχθηκε ο διαχωρισμός της υλοποίησης των Ερευνητικών εργασιών σε στάδια. Αφού παρουσιαστούν τα προβλήματα που εμφανίζονται σε κάθε στάδιο γίνονται προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Οι δε προτάσεις για την επίλυση τους έχουν δοκιμαστεί στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς και στηρίζονται βιβλιογραφικά. Λέξεις κλειδιά: ερευνητική εργασία, μέθοδος project, ομαδοσυνεργατική. Εισαγωγή Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα προβλήματα που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο ασχολείται με το ποια είναι αυτά και με το τι μπορεί να γίνει για την αντιμετώπιση τους. Τα δεδομένα που αξιοποιούνται προέρχονται από τα ερωτήματα εκπαιδευτικών προς τους συγγραφέα κατά την υποστήριξη που έγινε στα δυο πρώτα έτη υλοποίησης του μαθήματος στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) του Βορείου Αιγαίου και από συζητήσεις που έγιναν στη διάρκεια ενημερωτικών συναντήσεων ή επισκέψεων στα σχολεία. Ο συγγραφέας υπήρξε επιμορφωτής των εκπαιδευτικών του Β. Αιγαίου και στις δυο φάσεις επιμόρφωσης και είχε τη διάθεση υποστήριξης των εκπαιδευτικών οπότε υπήρχε η άνεση από τους εκπαιδευτικούς να απευθύνουν ερωτήσεις και να συζητούν θέματα που τους απασχολούσαν σχετικά με το μάθημα. Για να συζητηθούν τα είδη των προβλημάτων που συναντούν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση των Ερευνητικών Εργασιών επιλέχθηκε ο χωρισμός των τελευταίων σε συγκεκριμένα στάδια. Ο δεδομένος χωρισμός γίνεται για λόγους ευκολίας και διαχείρισης των προβλημάτων και είναι τεχνητός, αφού στην πράξη τα στάδια δεν είναι απόλυτα διακριτά μεταξύ τους. Τα στάδια είναι: Προετοιμασία από τον κάθε εκπαιδευτικό, συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να προκύψουν οι δυάδες εκπαιδευτικών που θα συνεργαστούν, παρουσίαση στο σύλλογο διδασκόντων για έγκριση του θέματος, παρουσίαση στους μαθητές για να επιλέξουν, δήλωση των μαθητών και χωρισμός στα Τμήματα Ενδιαφέροντος (ΤΕ). Ενημέρωση των μαθητών για τις απαιτήσεις και τις τυπικές υποχρεώσεις του μαθήματος.

2 52 Τ. Θεοφανέλλης Χωρισμός του ΤΕ σε ομάδες, καθορισμός των ερευνητικών ερωτημάτων, περιορισμός και προσαρμογές τους. Έρευνα: με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί, ποιος θα είναι ο στόχος της, τι είδους αποτέλεσμα είναι επιθυμητό. Συγγραφή Ερευνητικής Έκθεσης. Προετοιμασία για παρουσίαση και παρουσίαση. Τα στάδια θα εξεταστούν ένα προς ένα, με στόχο να αναλυθούν τα προβλήματα που συναντούν σε κάθε φάση ανάπτυξης του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί και να προταθούν οδηγίες για την αντιμετώπιση τους. Το μάθημα Ερευνητική Εργασία άρχισε να υλοποιείται από τη σχολική χρονιά θέτοντας υψηλούς και φιλόδοξους στόχους, όπως το να αλλάξει τους ρόλους των εκπαιδευτικών και των μαθητών, τη νοοτροπία και την κουλτούρα του σχολείου. Στο παρελθόν είχαν γίνει και άλλες προσπάθειες όπως αυτή της Ευέλικτης Ζώνης αλλά δεν είχαν σημαντικά αποτελέσματα και ατόνησαν μέχρι που καταργήθηκαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το μάθημα στην εφαρμογή του υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς, συνήθως έναν ή δυο από κάθε σχολείο, που αρχικά παρακολούθησαν πρόγραμμα επιμόρφωσης 25 ωρών είτε τον Ιούνιο ή το Σεπτέμβριο του 2011 και τους επιμορφωτές τους. Η επιμόρφωση αυτή έγινε πάνω σε τυπικά και πρακτικά θέματα του μαθήματος. Πέρα από μικρές εισηγήσεις περιείχε και βιωματικά εργαστήρια. Στόχος ήταν να λειτουργήσουν οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί πολλαπλασιαστικά, στη σχολική μονάδα που διδάσκουν. Εκτός από αυτά οι εκπαιδευτικοί είχαν στη διάθεση τους το βιβλίο του εκπαιδευτικού για τις Ερευνητικές Εργασίες που εκδόθηκε από τον ΟΕΠΕΚ (Ματσαγγούρας, 2011). Από το την υποστήριξη του μαθήματος πέρασε από τους επιμορφωτές στους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων, μετά από συμμετοχή σε σχετική επιμόρφωση. Βασικοί στόχοι του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας είναι να προωθηθεί (Ματσαγγούρας, 2011): η διερευνητική μάθηση η διεπιστημονική συνεργασία των καθηγητών η ομαδοσυνεργατική οργάνωση των μαθητών Με την εισαγωγή του μαθήματος επιχειρείται μια παρέμβαση στην εκπαιδευτική πραγματικότητα αξιοποιώντας τη μέθοδο project. Βασικό χαρακτηριστικό του αποτελεί το ότι κατά την συμμετοχή τους σε σχέδια εργασίας (project) ενθαρρύνονται οι μαθητές να συμμετέχουν όλοι, όχι μόνο αυτοί που κατέχουν τη γλωσσική ή μαθηματική ευφυΐα. Ακόμα και τα σχέδια εργασίας που εστιάζουν σε γλώσσα ή μαθηματικά δίνουν την ευκαιρία να εντοπιστούν μαθητές με διαφορετικά είδη ευφυΐας (Κομνηνού, κ.ά. 2013). Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και από αυτούς ζητούνται αρκετά διαφορετικές συμπεριφορές και χαρακτηριστικά σε σχέση με την υπόλοιπη σχολική ζωή. Τα βασικά από αυτά είναι: η καλή συνεργασία δυάδας εκπαιδευτικών μέσα στο ΤΕ, η αλλαγή στο βαθμό συμμετοχής και παρέμβασης εκπαιδευτικού και η αλλαγή ρόλου (Shulman et al., 2002).

3 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 53 Η μέθοδος Project Ως μέθοδο Project, σύμφωνα με τον Kilpatrick (1918) θεωρούμε μια σχεδιασμένη δράση που λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον. Βασικά χαρακτηριστικά της αποτελούν η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των μαθητών και η απόκτηση νοήματος της γνώσης που αποκτά ο μαθητής για τον ίδιο. Η μέθοδος στηρίζεται στο φιλοσοφικό ρεύμα του πραγματισμού και στη διδασκαλία μέσω της επίλυσης προβλημάτων (problem based learning). Ο πραγματισμός είναι ένα φιλοσοφικό ρεύμα που υποστηρίχτηκε από φιλοσόφους όπως ο Pierce, o Dewey, o James και ο Mead (Morris, 1970), βασικό χαρακτηριστικό του οποίου αποτελεί η στροφή του ενδιαφέροντος στην ανθρώπινη δράση (Σφενδόνη Μέντζου, 2004). Στα Ελληνικά η μέθοδος Project αποδίδεται ως δημιουργική και συνθετική εργασία. Η μέθοδος αυτή εισάγει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τη διαθεματικότητα, τη διερευνητική και τη συνεργατική μάθηση. Τα παραπάνω γίνονται μέσα σε μια ατμόσφαιρα που ο μαθητής αισθάνεται τη χαρά της δημιουργίας και τη δυνατότητα της αυτενέργειας. Θεωρείται ως ένα τρόπος μέσω του οποίου οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ανεξαρτησία, υπευθυνότητα, πρακτικές κοινωνικές δεξιότητες και δημοκρατικούς τρόπους συμπεριφοράς (Stevenson, 1921; Hayes, 2006). Σε αρκετά συγγράμματα υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στη μάθηση μέσω project (project based learning) και τη μάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων (problem based learning), ακόμα και στην αγγλική έκδοση της Wikipedia συμβολίζονται με την ίδια συντομογραφία PBL. Η δεύτερη σύμφωνα με τους Φεσάκη & Δημητρακοπούλου (2009), έχει σαφώς μικρότερη εμβέλεια και θέτει προς διερεύνηση και επίλυση καθημερινά προβλήματα που έχουν νόημα για τους μαθητές με στόχο να μάθουν από τη διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός διδάσκει και παρέχει πόρους, ερωτήσεις και καθοδηγεί κατά την επίλυση του προβλήματος. Στην πρώτη (project) οι μαθητές από δικό τους ενδιαφέρον διερευνούν ένα θέμα για το οποίο αξίζει να μάθουν και ο εκπαιδευτικός τους διευκολύνει. Τα οφέλη από τη χρήση της μεθόδου εμφανίζονται σε βάθος χρόνου (Frey, 1998). Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στο τελικό προϊόν, τους διδακτικούς στόχους και τον αυθορμητισμό των μαθητών. Δεν θα πρέπει να υποβαθμίζεται το ένα σε βάρος των άλλων δυο, για παράδειγμα να ολοκληρωθεί το τελικό προϊόν χωρίς να κατακτηθούν οι στόχοι (Bordallo & Ginestet, 1993). Το σώμα του κειμένου περιέχει διάφορες ενότητες που περιγράφουν το περιεχόμενο του άρθρου (για παράδειγμα, Μέθοδος, Αποτελέσματα, Ανάλυση ή Συζήτηση κ.λπ.). Μεθοδολογία Έρευνας Παρόλο που δεν έγινε τυπική έρευνα υπάρχουν δεδομένα από ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα αυτά προήλθαν από ερωτήματα εκπαιδευτικών που ζητούσαν λύση σε πρόβληματα που αφορούσαν την υλοποίηση του μαθήματος. Δυστυχώς δεν έχει γίνει καταγραφή των ερωτημάτων αλλά γινόταν προσπάθεια οι απαντήσεις να καταγράφονται σε ιστολόγιο που δημιουργήθηκε για αυτό το σκοπό (Θεοφανέλλης, 2014). Η κίνηση του συγκεκριμένου ιστολογίου (40766 προβολές σελίδας) και οι 59 ακόλουθοι καταδείκνύουν την χρησιμότητα που βρίσκουν οι εκπαιδευτικοί σε αυτό. Για τη διαχείριση ενός ερωτήματος μετά την κατονόηση του, γινόταν βιβλιογραφική έρευνα και αν χρειαζόταν δοκιμαζόταν στην τάξη. Στο πλαίσιο της υποστήριξης του μαθήματος έχουν πραγματοποιηθεί πολλές επισκέψεις σε σχολεία με παρακολουθήσεις ή συμμετοχές στην

4 54 Τ. Θεοφανέλλης σχολική τάξη. Επίσης κατά τη υλοποίηση επιμορφωτικών ημερίδων στα νησιά του βορείου Αιγαίου έγιναν συζητήσεις και ερωτήσεις που παραθέτονται σε αυτή την εργασία. Προβλήματα και προτάσεις επίλυσης Πρώτο Στάδιο Το πρώτο στάδιο μιας ερευνητικής εργασίας είναι η προετοιμασία από την ομάδα των δυο εκπαιδευτικών. Στο σημείο αυτό γίνεται ο συγκερασμός των απόψεων και η ομογενοποίηση, ο καθορισμός των στόχων και ο προσδιορισμός των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Από το σχολικό έτος το μάθημα «διδάσκεται» από ένα μόνο εκπαιδευτικό, κάτι το οποίο αναιρεί τις βασικές αρχές του (διεπιστημονικότητα). Ωστόσο προτείνεται η ύπαρξη συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε διαφορετικά ΤΕ του σχολείου ώστε να γίνονται βελτιώσεις και να συμπεριλαμβάνονται διαφορετικές οπτικές. Αυτό μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο συναντήσεων ανά τακτά χρονικά διαστήματα π.χ. μια φορά το μήνα. Στις συναντήσεις αυτές καλό είναι να συμμετέχει και ο καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου που υποστηρίζει το μάθημα ώστε να έχει την όλη εικόνα και να προσφέρει ιδέες για το πού και με τι τρόπο μπορεί να βοηθήσει. Το βέλτιστο είναι να συμμετέχει από το σχεδιασμό ώστε να υπάρξει πραγματική αξιοποίηση του από όλα τα ΤΕ. Ένα συχνό πρόβλημα είναι η διατύπωση θεμάτων μεγάλου εύρους που δεν δίνουν τη δυνατότητα για έρευνα σε βάθος, ενώ ευνοούν την αντιγραφή από το διαδίκτυο. Για παράδειγμα το θέμα Αρχαιολογικοί χώροι της Λέσβου είναι πολύ ευρύ και δύσκολο να προσεγγιστεί απτά. Για το λόγο αυτό προτείνεται να περιοριστεί στο Ο Ναός των Μέσσων στην Καλλονή αν πρόκειται για σχολείο της Καλλονής ώστε να υπάρχει εύκολη μετάβαση, ενώ αν το σχολείο βρίσκεται στην πόλη της Μυτιλήνης θα μπορούσε να επιλεγεί άλλος κοντινός αρχαιολογικός χώρος όπως το Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης. Μετά την προετοιμασία από την ομάδα των δυο εκπαιδευτικών, ακολουθεί η παρουσίαση στο σύλλογο και η έγκριση των θεμάτων. Στο σημείο αυτό καλό είναι να ακουστούν προτάσεις για τη βελτίωση της πρότασης από συναδέλφους και να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση μέσα στο ΤΕ. Οι μαθητές δηλώνουν τη σειρά προτίμηση τους για να συμμετέχουν στο ΤΕ που επιθυμούν. Κατόπιν ο υπεύθυνος του μαθήματος των Ερευνητικών εργασιών του σχολείου τοποθετεί τους μαθητές στα ΤΕ. Οι δραστηριότητες, που υλοποιούν οι μαθητές, θα μπορούσαν να προτείνονται από τους μαθητές, ώστε να προκύπτουν απ' τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους. Ένας τρόπος είναι η δραστηριότητες να υλοποιούνται στο περιβάλλον των μαθητών, τοπικά, σε δράσεις που συμμετέχουν, σε παιχνίδια και δραστηριότητες της καθημερινότητας τους (Dweck, 2000). Στο στάδιο αυτό απαιτείται καλό «στήσιμο» και «σφιχτό» πλαίσιο ώστε σε αυτό να μπούν οι μαθητές προκειμένου να μην χαθούν, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχουν βαθμοί ελευθερίας ώστε να γίνονται προσαρμογές από παρεμβάσεις των μαθητών (Ertmer & Simons, 2005). Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει εντοπιστεί είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των μαθητών με αποτέλεσμα οι μαθητές να καλούνται να δραστηριοποιηθούν και να εμπλακούν σε έρευνες για ένα θέμα για το οποίο δεν έχουν ενδιαφέρον (Chang, 2001; Drake & Long, 2009). Με βάση την έως τώρα εμπειρία από την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προτείνουμε να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να:

5 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 55 αξιοποιούνται οι εμπειρίες και τα βιώματα που έχουν οι μαθητές, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται ασχολίες των μαθητών. εντάσσονται θέματα του Αναλυτικού Προγράμματος σε πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων. επεξεργάζονται οι μαθητές θέματα που τους απασχολούν και για τα οποία θέλουν να μάθουν. κατανοήσουν οι μαθητές τα θέματα πριν τα επιλέξουν, ενθαρρύνοντας τη συζήτηση και ερωτήσεις που προηγούνται της τελικής επιλογής. γίνεται κατανομή των μαθητών στην πρώτη τους προτίμηση στα ΤΕ. Στην περίπτωση που για παράδειγμα τριάντα έξι μαθητές δηλώνουν ως πρώτη προτίμηση ένα θέμα, ενώ κάποιο άλλο έχει λιγότερες από πέντε πρώτες επιλογές, μπορεί να γίνουν δυο ΤΕ με το ίδιο θέμα. Συνήθως στην πορεία τα ΤΕ διαφοροποιούνται σημαντικά τόσο στο αποτέλεσμα όσο και στον τρόπο υλοποίησης. Οι μαθητές επιλέγουν ιεραρχικά σε ποιο ΤΕ θέλουν να ενταχθούν, αν τα ΤΕ ενός σχολείου είναι 5 τότε καλό είναι οι μαθητές να επιλέξουν μέχρι 4 προτιμήσεις (ν 1). Ωστόσο, συχνά εμφανίζεται το πρόβλημα μαθητές να εντάσσονται σε ΤΕ που ήταν π.χ. η τρίτη τους προτίμηση. Απάντηση σε αυτό δίνεται αργότερα με την προσαρμογή του θέματος στα ερωτήματα που θέτουν οι μαθητές στις ομάδες (βλέπε τρίτο στάδιο, σημείο 3). Δεύτερο Στάδιο Το πρόβλημα σε αυτό το στάδιο είναι η λαθεμένη αντίληψη των μαθητών, κάποιες φορές ακόμα και των εκπαιδευτικών, για το όλο εγχείρημα που καλούνται να υλοποιήσουν. Επειδή οι Ερευνητικές Εργασίες είναι ένα νέο μάθημα (3ο σχολικό έτος υλοποίησης, αλλά και η υλοποίηση του από εκπαιδευτικούς που το διδάσκουν για πρώτη φορά) και πολύ διαφορετικό από τα υπόλοιπα, θα πρέπει να γίνει συστηματική ενημέρωση των μαθητών, με στόχο να γνωρίζουν τι περιμένουν οι εκπαιδευτικοί από αυτούς. Αυτό είναι καλό να γίνει σε επίπεδο σχολείου, ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί να ακολουθήσουν κοινή γραμμή (παραδοτέα, υποχρεώσεις, αξιολόγηση), η οποία προτείνεται να είναι αποτέλεσμα της μεταξύ τους συμφωνίας και πρέπει να γνωστοποιηθεί με σαφήνεια στους μαθητές. Στο σημείο αυτό προτείνεται οι εκπαιδευτικοί του κάθε ΤΕ να γνωστοποιούν στους μαθητές τις υποχρεώσεις τους (τυπικές και άτυπες) τόσο σε ομαδικό όσο και προσωπικό επίπεδο και τα όρια τους (Mergendoller & Thomas, 2005). Η κατάλληλη χρονική στιγμή είναι μετά την παρουσίαση των θεμάτων και την κατανομή των μαθητών στα ΤΕ. Κατά την υλοποίηση της μεθόδου είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αντιληφθεί τη σημαντική μεταβολή στο ρόλο του ώστε να βοηθήσει αντίστοιχα το μαθητή στο νέο του ρόλο (Shulman et al., 2002). Ο εκπαιδευτικός εμψυχώνει και κινητοποιεί τις ομάδες, δίνει ερεθίσματα και βοηθάει, όπου απαιτείται, στην καλύτερη οργάνωση και τον προγραμματισμό των εργασιών, ζητώντας τις γνώμες των μαθητών και συζητώντας τις, αναζητώντας τη βελτιστοποίηση τους, προτείνοντας και ενθαρρύνοντας πάντα τη συζήτηση. Για την επιτυχία της όλης εργασίας είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να: δημιουργούν ένα κλίμα αλληλοσεβασμού μεταξύ των μαθητών

6 56 Τ. Θεοφανέλλης στοχεύουν στη σταδιακή αυτονόμηση των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2011). Σύμφωνα με τον Blackburn (1999) το πως σκεφτόμαστε για κάτι που κάνουμε επηρεάζει το πως το κάνουμε ή το αν θα το κάνουμε ή όχι. Άρα είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να αρχίσουν να σκέφτονται διαφορετικά για το συγκεκριμένο μάθημα. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν όλα τα παραπάνω και αξιολογούν τους μαθητές έχοντας διαφορετικά δεδομένα και κριτήρια από τα υπόλοιπα μαθήματα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να αλλάξουν ρόλο, να λειτουργούν ως συντονιστές και διευκολυντές θέτοντας όρια και κανόνες, κατά προτίμηση σε συνεργασία με τους μαθητές (βλέπε εκπαιδευτικό συμβόλαιο, Καράκιζα κ.ά, 2011). Μέσα από το ρόλο του διευκολυντή ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές να μάθουν πως να μαθαίνουν, πως να επιλέγουν τις πληροφορίες που χρειάζονται και πώς να τις αξιολογούν. Ως διευκολυντής ο εκπαιδευτικός περνάει αρκετό χρόνο ακούγοντας τους μαθητές να συζητούν, έχοντας το ρόλο ενός περίεργου περαστικού, παρέχοντας προσεχτική ανατροφοδότηση και δίνοντας ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν (Boss et al., 2008). Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι είναι απαραίτητο να μπαίνουν ταυτόχρονα δυο εκπαιδευτικοί στην τάξη, ώστε να μπορούν να συγχρονίζονται και να έχουν κοινή άποψη για αυτό που συμβαίνει στην τάξη. Δυστυχώς από το δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ελπίζουμε όμως ότι στο μέλλον θα επανεξεταστεί και θα υπάρξει. Τρίτο Στάδιο Το στάδιο αυτό αφορά ένα άλλο στόχο του μαθήματος που είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας των μαθητών (Johnson et al., 2000; Barron & Darling Hammond, 2008). Όταν οι μαθητές έχουν χωριστεί στα ΤΕ, παρουσιάζεται το πρόβλημα του μειωμένου ενδιαφέροντος κάποιων μαθητών που οδηγεί στην προβληματική συμμετοχή τους. Συχνά δε συμμετέχουν όλοι το ίδιο, ενώ κάποιοι απέχουν τελείως και το βάρος της εργασίας τους πέφτει στην υπόλοιπη ομάδα (Liu et al., 2006). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να εντοπίσουν τις ικανότητες δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή ώστε να του ανατεθεί ανάλογη εργασία και να μην μένει κανένας αμέτοχος (Lee et al., 2006). Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί αξιοποιώντας τεχνικές (Dweck, 2000): η δέσμευση μαθητών με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού συμβολαίου (Καράκιζα κ.ά., 2011). ο χωρισμός των μαθητών σε ομάδες μπορεί να γίνει με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικά κριτήρια, στο πλαίσιο του μαθήματος προτείνεται η αξιοποίηση του κοινωνιομετρικού τεστ (Θεοφανέλλης κ.ά., 2009). η προσαρμογή του θέματος στα μέτρα των μαθητών που μπορεί να γίνει με καταιγισμό ιδεών, απαντώντας στο ερώτημα τι καταλαβαίνουν οι μαθητές από τον τίτλο της Ερευνητικής Εργασίας. Κατόπιν γίνεται ομαδοποίηση των ιδεών που είναι γραμμένες στον πίνακα σε τόσες ομάδες όσες οι ομάδες των μαθητών που αποτελούν το ΤΕ (ιδανικά τετράδες). Στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγουν σε ποια ομάδα θα συμμετέχουν και καλούνται να θέσουν τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντήσουν. Συχνά τα ερωτήματα αυτά είναι πολλά, ανέφικτα ως προς το χρόνο ή τις δυνατότητες των μαθητών. Χρειάζεται επέμβαση από τους εκπαιδευτικούς που καλό είναι να προσαρμόζουν τους στόχους ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών. Η επέμβαση αυτή προτείνεται να γίνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

7 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 57 τοπικότητα, ώστε να δίνονται ευκαιρίες εξόδου από το σχολικό περιβάλλον, αλλά και είσοδο ειδικών για το συγκεκριμένο θέμα στο σχολείο. εύρος ερωτημάτων τέτοιο ώστε να απαντιούνται στο διαθέσιμο χρονικό πλαίσιο (4μηνο ή έτος). ερωτήματα επιπέδου αναλόγου με τις γνώσεις και τις δυνατότητες των μαθητών ή λίγο ανώτερο, αλλά οπωσδήποτε να είναι τέτοιο ώστε να μπορούν να το φτάσουν (Oakley et al., 2004). Ο μαθητής συμμετέχει ενεργητικά αναζητά λύσεις σε προβλήματα και αντιμετωπίζει συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας. Στη διαδικασία αυτή οικοδομεί τη γνώση και ανακαλύπτει το βαθύτερο νόημα της μάθησης (Μαυρομαρά Λαζαρίδου, 2011). Όσο για τις παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να δίνουν εντολές αλλά να παροτρύνουν και να προωθούν με ερωτήσεις του τύπου «Γιατί δεν δοκιμάζετε αυτό;» Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δημιουργούν στους μαθητές συνθήκες τέτοιες ώστε να αισθάνονται ότι βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην ικανότητα σχεδιασμού και την εφικτότητα των στόχων που θέτονται. Προτείνεται επίσης να υπάρχει μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η κάθε ομάδα. Άλλος ένας παράγοντας που δυναμώνει το αίσθημα ασφάλειας είναι η δυνατότητα των μαθητών να εκφράζουν τη γνώμη τους μέσα σε μικρές ομάδες. Θέτοντας ανοιχτές ερωτήσεις στις ομάδες δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν ειλικρινά τα άτομα που τις απαρτίζουν εκθέτοντας τις προτεραιότητες τους και να ακούσουν ταυτόχρονα τα υπόλοιπα μέλη να εκφράζονται. Για να μπορέσει να εκφραστεί κάποιος σε μια ομάδα θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι το περιβάλλον δεν είναι κριτικό (Vella, 2002). Τέταρτο Στάδιο Το επόμενο στάδιο είναι η έρευνα και αυτό που απασχολεί τους εκπαιδευτικούς είναι το πώς γίνεται, τους στόχους που έχει και τα αποτελέσματα που μπορούν να εξαχθούν από αυτή. Το πιο συνηθισμένο πρόβλημα σε αυτό το στάδιο είναι η υπερβολική καθοδήγηση αλλά και η παντελής έλλειψη της. Στην πρώτη περίπτωση εμφανίζεται απώλεια νοήματος για τους μαθητές, αφού γίνονται απλά εκτελεστές και όχι συμμέτοχοι, ενώ στη δεύτερη δημιουργείτε ένα χαοτικό πλαίσιο. Ως αντιμετώπιση προτείνεται η έρευνα να γίνει με βάση τα παρακάνω χαρακτηριστικά (Barron, 2003): Να την σχεδιάσουν οι μαθητές (και ας μην είναι τέλεια), αρκεί να νιώθουν ότι είναι δική τους ευθύνη. Να τους επιτραπεί να προβληματίζονται, να σκέφτονται και να εκφράζονται. Να τους υπενθυμίζεται ότι η έρευνα γίνεται, με στόχο να απαντηθούν τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Να γίνονται διακριτικές παρεμβάσεις, όπου είναι απόλυτα αναγκαίο, και περισσότερο με τη μορφή ερωτήσεων και προβληματισμού. Να υπάρχει συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών, ανεξάρτητα από το ΤΕ και να συνεισφέρει ο καθένας στον τομέα που είναι γνώστης (πχ φωτογραφία, συγκεκριμένο λογισμικό, ερωτηματολόγιο, στατιστική επεξεργασία κ.ά.). Επίσης, να συζητούν μεταξύ τους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ώστε να ανταλλάσουν πρακτικές.

8 58 Τ. Θεοφανέλλης Να γίνονται δυο τουλάχιστον επισκέψεις εκτός σχολείου, αφού έχουν προγραμματιστεί λεπτομερώς οι δράσεις που θα γίνουν στη διάρκεια της επίσκεψης (τι θα γίνει, για ποιο λόγο και με ποιο τρόπο). Να καλούνται στο σχολείο ειδικοί στα υπό επεξεργασία θέματα με προετοιμασμένες από τους μαθητές ερωτήσεις. Να γίνεται ενημέρωση της ολομέλειας του ΤΕ όσο συχνά χρειάζεται, ανάλογα με την αναγκαιότητα και την εμπλοκή που έχουν οι ομάδες μεταξύ τους. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα να καταγράφονται από τους μαθητές με λέξεις ή φράσεις κλειδιά. Αυτό αποτελεί και μέτρο για την αποφυγή λογοκλοπής. Στη συνέχεια μετά από συζήτηση στην ολομέλεια να δημιουργείται το κείμενο. Να χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές, όπου κρίνεται αναγκαίο για διασταύρωση. Πέμπτο Στάδιο Αφορά τη συγγραφή της Ερευνητικής έκθεσης. Ένα διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί είναι το wiki (Θεοφανέλλης κ.ά., 2012), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσθέτουν και να επεξεργάζονται περιεχόμενο συνεργατικά. Μπορεί να αξιοποιηθεί έτσι ώστε όλες οι ομάδες του ΤΕ να έχουν πρόσβαση στο υλικό των άλλων με κέρδος την ομογενοποίηση του υλικού, την ανταλλαγή ιδεών, την καλοπροαίρετη κριτική, την πρόσβαση από παντού, τη συνεχή ενημέρωση και την χρήση της τελευταίας έκδοσης του κάθε αρχείου (Boss et al., 2008). Ο εκπαιδευτικός «ανεβάζει» στο wiki, στη σελίδα της κάθε ομάδας τη δομή της εργασίας και την επιθυμητή μορφοποίηση της και η κάθε ομάδα συμπληρώνει το υλικό. Στο χώρο αυτό μπορεί να υπάρχουν συνοπτικές οδηγίες για βιβλιογραφικές αναφορές, λογοκλοπή και άλλα θέματα που κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι θα βοηθήσουν τους μαθητές να είναι στη επιθυμούμενη λογική και να βελτιώσουν τόσο το απότέλεσμα όσο και την εμπειρία. Ένα βασικό πρόβλημα που μπορεί να εμφανιστεί στο στάδιο αυτό είναι η μη ισότιμη συμμετοχή όλων των μαθητών μέσα στις ομάδες. Αυτό είναι ένας δείκτης ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή στην υλοποίηση των σταδίων 2 και 3, αλλά εφόσον η υλοποίηση βρίσκεται στο στάδιο αυτό, η πρόταση είναι να αποφασίσουν οι μαθητές στο μοίρασμα των εργασιών λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και τις ικανότητες του καθενός. Έκτο Στάδιο Η μάθηση μέσω παραγωγής (learning through production) σημαίνει τη δημιουργία ενός έργου που δείχνει τι έμαθε ο μαθητής. Η μάθηση μέσω παραγωγής αναφέρεται ειδικότερα στη σημασία που έχει για τους μαθητές να μοιράζονται αυτό που έμαθαν. Αν η δουλειά που κάνουν μείνει μόνο για εκείνους και δεν τη μοιραστούν ούτε με τον εκπαιδευτικό ούτε με κανένα άλλο, δεν θα υπάρχει κανένα κίνητρο και θα είναι δύσκολο να προσπαθήσουν για μια τέτοια εργασία. Χωρίς τα σχόλια του εκπαιδευτικού και των συμμαθητών ο μαθητής δεν έχει κανένα τρόπο να μάθει την αξία της δουλειάς του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι μαθητές ότι την εργασία τους θα την δούνε άλλοι, γιατί τους κινητοποιεί και προσπαθούν περισσότερο (Laurillard, 2012). Η παρουσίαση σήμερα μπορεί να γίνει με την αξιοποίηση πολλών εργαλείων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το τελικό στάδιο της εργασίας είναι η παρουσίαση και το πιο συχνά παρατηρούμενο πρόβλημα στο στάδιο αυτό είναι ο φόβος των μαθητών να εκτεθούν μπροστά σε κόσμο.

9 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 59 Ωστόσο αποτελεί ένα άλλο στόχο του μαθήματος και η ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης των μαθητών είναι πολύ σημαντική. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος προτείνονται (Walch, 1998): Να λαμβάνεται υπόψη το κοινό στο οποίο γίνεται η παρουσίαση (γνώσεις, ενδιαφέροντα) και για να είναι αποτελεσματική μια παρουσίαση πρέπει να έχει ως κέντρο το κοινό στο οποίο παρουσιάζεται. Να εστιάζεται η προσοχή των μαθητών σε αυτό που θέλουν να πετύχουν με την συγκεκριμένη παρουσίαση. Να προηγούνται πρόβες, ώστε να γίνει οργάνωση των ιδεών με στόχο τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Να μην διαβάζουν οι μαθητές από χαρτί ή από την παρουσίαση. Όταν δεν είναι απαραίτητο, να μην υπάρχει παρουσίαση σε μορφή powerpoint. Ανάλογα με το θέμα μπορεί να αρκεί μια σειρά από εικόνες ή μια περιγραφή της όλης διαδικασίας από τους μαθητές. Αξιολόγηση Η αξιολόγηση των μαθητών αποτελεί ένα πρόβλημα αφού στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος υπάρχει ένας τελείως διαφορετικός τρόπος αξιολόγησης σε σχέση με τα τυπικά μαθήματα, με διαφορετικά κριτήρια. Οι εκπαιδευτικοί ανά σχολείο θα πρέπει να μελετήσουν τα κριτήρια βάση των οποίων γίνεται η αξιολόγηση και σε συνεργασία να τα κάνουν πιο συγκεκριμένα και να τα κοινοποιήσουν και στους μαθητές ώστε το πρόβλημα της αξιολόγησης του μαθήματος να λυθεί (Whittaker & Young, 2002). Μια πρόταση είναι η τροποίηση και η διασαφήνιση της υπάρχουσας ρούμπρικας αξιολόγησης (Jonsson & Svingby, 2007). Η συνδιαμόρφωση αυτής της ρούμπρικας από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας που υλοποιούν το μάθημα ανά σχολικό έτος και η συμφωνία στη πιστή εφαρμογή της είναι πολύ σημαντική. Οι μαθητές με τον τρόπο αυτό νιώθουν σταθερότητα και ασφάλεια που τους εμπνέουν οι κανόνες και η δίκαιη εφαρμογή τους που προάγει την αξιοπιστία της αξιολόγησης (Black & William, 1998). Θεωρούμε ότι αυτή η ρούμπρικα αξιολόγησης καλό είναι να κοινοποιηθεί στους μαθητές ώστε να γνωρίζουν τους κανόνες και να αισθάνονται άνετα με αυτούς. Προτείνεται επίσης να ξεκαθαριστεί ότι θα υπάρχουν ποινές σε περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων πχ για την αντιγραφή κειμένων απευθείας από το διαδίκτυο (λογοκλοπή). Γενικότερα προβλήματα Πέρα από αυτά που αναφέρθηκαν έως αυτό το σημείο, εμφανίζονται συχνά και κάποια άλλα προβλήματα και τα οποία είναι: η έλλειψη τεχνικών για διαχείριση ομάδων. η έλλειψη εμπειρίας για δέσιμο ομάδων. η άγνοια σχετικά με την αλληλοεξαρτηση των μαθητών.

10 60 Τ. Θεοφανέλλης Αυτά τα προβλήματα είναι απόλυτα φυσιολογικά, αφού έως τώρα οι εκπαιδευτικοί δεν αξιοποιούσαν τη μέθοδο project στην τάξη (Θεοφανέλλης, 2007). Για τη επίλυση αυτών προτείνεται η αξιοποίηση ειδικών ψυχολόγων. Στην περίπτωση του βορείου Αιγαίου αξιοποιήθηκαν ψυχολόγοι που εργάζονται σε κέντρα πρόληψης, με τους οποίους υπήρξε πολύ καλή συνεργασία. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν βιωματικά εργαστήρια για την καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης ομάδων με πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα άλλο είδος επιμόρφωσης που υλοποιήθηκε ήταν το να ζήσουν μια Ερευνητική Εργασία από την μεριά των μαθητών από την αρχή μέχρι το τέλος σε τρία τρίωρα βιωματικά σεμινάρια όπου δινόταν έμφαση στα συνηθισμένα προβλήματα που ανέφεραν οι ίδιοι με πολύ καλά αποτελέσματα. Συμπεράσματα Προτάσεις Είναι φυσιολογικό κατά την εισαγωγή ενός σημαντικά διαφορετικού μαθήματος να υπάρχουν προβλήματα. Η εργασία αυτή ειχε ως στόχο να μοιραστεί τα προβλήματα των εκπαιδευτικών και τις δοκιμασμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση τους. Οι Ερευνητικές Εργασίες δεν είναι απλά ένα νέο μάθημα, αλλά εισάγουν μια νέα φιλοσοφία δίνοντας μια νέα και διαφορετική πνοή στο σχολείο. Το μάθημα πρέπει να αξιοποιηθεί για την καλλιέργια δεξιοτήτων όπως η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η ανάπτυξη υπέυθυνότητας των μαθητών που αναλαμβάνουν να διερευνούν, να παράγουν και να παρουσιάζουν έργο. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι σημαντικό να ακούγεται η γνώμη των μαθητών και να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή τους, γιατί το όλο εγχείρημα θα πρέπει να τους εμπλέκει και να τους αφορά, ενώ τους εξασκεί σε αξιοποιήσιμες δεξιότητες ζωής. Αναφορές Barron, B. & Darling Hammond, L. (2008). Teaching for Meaningful Learning: A Review of Research on Inquiry based and Cooperative Learning. Ανακτήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 2013 από teaching for meaningful learning.pdf Barron, B. (2003). When smart groups fail. The Journal of the Learning Sciences, 12(3), Black, P., & William, D. (1998). Assessment and classroom learning. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), Blackburn, S. (1999). Think: A Compelling Introduction to Philosophy. Oxford: Oxford University Press. Bordallo, I. & Ginestet, J.P. (1993). Pour une pédagogie du projet. Paris: Hachette Boss, S., Krauss, J., & Conery, L. (2008). Reinventing project based learning: Your field guide to realworld projects in the digital age. Washington: International Society for Technology in Education. Chang, C. (2001). Comparing the impacts of problem based computer assisted instruction and the direct interactive teaching method on student science achievement. Journal of Science Education and Technology, 10(2), Drake, K. N. & Long, D. (2009). Rebecca's in the dark: A comparative study of problem based learning and direct instruction/experiential learning in two fourth grade classrooms. Journal of Elementary Science Education, 21(1), Dweck, C. (2000). Self Theories: Their role in motivation, personality and development. Essays in social psychology. Psychology Press. Ertmer, P. A., & Simons, K. D. (2005). Scaffolding teachers' efforts to implement problem based learning. International Journal of Learning, 12(4),

11 Ερευνητικές Εργασίες: προτάσεις για την επίλυση συχνών προβλημάτων 61 Frey, K. (1998). Η μέθοδος Project, μτφρ Κλ. Μάλλιου, Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Hayes, W. (2006). The progressive education movement: Is it still a factor in today s schools? NY: Rowman & Littlefield Education. Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Stanne, M. E. (2000). Cooperative learning methods: A metaanalysis. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. Jonsson, Α. & Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences, Educational Research Review, 2(2), Kilpatrick, W. H. (1918). The Project Method: The Use of the Purposeful Act in the Educative Process. Columbia: Teachers College Record. Laurillard, D. (2012). Teaching as a Design Science: Building Pedagogical Patterns for Learning and Technology. Florence: Routledge, Taylor & Francis Group. Lee, O., Buxton, C., Lewis, S., & LeRoy, K. (2006). Science inquiry and student diversity: Enhanced abilities and continuing difficulties after an instructional intervention. Journal of Research in Science Teaching, 43(7), Liu, M., Hsieh, P., Cho, Y. J., & Schallert, D. L. (2006). Middle school students' self efficacy, attitudes, and achievement in a problem based learning environment. Journal of Interactive Learning Research, 17(3), Mendel, E. B. (1919). The project method in education. Boston: The Gorham press. Mergendoller, J. R., & Thomas, J. W. (2005). Managing project based learning: Principles from the field, Ανακτήθηκε στις 27 Δεκεμβρίου 2013 από Morris, C. (1970). The pragmatic movement in American philosophy. New York: George Braziller. Oakley, B., Felder, R. M., Brent, R., & Eljajj, I. (2004). Turning student groups into effective teams, Ανακτήθηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2013 από paper(jscl).pdf Shulman, J., Whittaker, A., and Lew, M. (Eds.). (2002). Facilitator s Guide: Using Assessments to Teach for Understanding: A Casebook for Educators. ΝΥ:Teachers College Press. Stevenson, J. A. (1921). The project method of teaching. New York: Macmillan company, Ανακτήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2013 από https://archive.org/details/cu Vella, J. (2002). Learning to listen, learning to teach: The power of dialogue in educating adults. Rev. ed. San Francisco: Jossey Bass. Walch, S. (1998). Public speaking workbook, Ανακτήθηκε στις 26 Απριλίου 2014 από orkbook.pdf. Whittaker, A., & Young, V. (2002). Tensions in assessment design: Professional development under high stakes accountability. Teacher Education Quarterly, 29(3), Θεοφανέλλης, Τ. (2007). Η μέθοδος Project: μια εκπαιδευτική προσέγγιση για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αστρολάβος 8, Θεοφανέλλης, Τ., Θεολόγος, Χ. & Β. Χριστινάκης (2012). Αξιοποίηση των wikis στην εκπαίδευση: προτάσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό «i teacher», 4, Θεοφανέλλης, Τ. (2014). Ιστολόγιο για την υποστήριξη του μαθήματος Ερευνητική Εργασία. Ανακτήθηκε στις 4 Ιανουαρίου 2014 από Θεοφανέλλης, Τ., Καράκιζα, Τ. & Δ. Κολοκοτρώνης (2009). Μεθοδολογικά εργαλεία για το μάθημα της Πληροφορικής. Πρακτικά 3η Πανελλήνια Διημερίδα Καθηγητών Πληροφορικής, Αλεξανδρούπολη. Ανακτήθηκε στις 5 Ιανουαρίου 2014 από Καράκιζα, Τ., Κολοκοκτρώνης, Δ. & Τ. Θεοφανέλλης (2011). Εκπαιδευτικό συμβόλαιο: προώθηση της συμμετοχής των μαθητών στη διαμόρφωση και εφαρμογή των κανόνων της σχολικής τάξης. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 5, 3 10.

12 62 Τ. Θεοφανέλλης Κομνηνού, Ι., Αθανασίου, Ε. & Διακογιώργη Παπαποστόλου, Μ. (2013). Οι δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών: Μελέτη περίπτωσης το Σχίσμα του κύκλος, 1(1): Ματσαγγούρας, Η. (2011). Η καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, Ανακτήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2013 από main.php?course=dsgl A107 Μαυρομαρά Λαζαρίδου, Α., (2011). Η Παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας (Μέθοδος Project) και η εφαρμογή της στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας γλώσσας ειδικότητας. Επιθεώρηση εκπαιδευτικών θεμάτων, 17, Σφενδόνη Μέντζου, Δ. (2004). Η Αριστοτελική Πρώτη Ύλη μέσα από το Πρίσμα της Κβαντικής Φυσικής και Φυσικής των Στοιχειωδών Σωματίων, στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου «Ο Αριστοτέλης Γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης». Αθήνα Φεσάκης, Γ. & Δημητρακοπούλου, Α., (2009). Μοντέλα σχεδιασμού μαθησιακών δραστηριοτήτων που αξιοποιούν ΤΠΕ: Κριτική επισκόπηση, στο Κοντάκος Αν. και Καλαβάσης Φρ. (επιμ), Θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τομ. 3ος, Εκδόσεις Ατραπός, σελ

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα

Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Πρόγραμμα εκπαιδευτικών πυρήνων για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία στη σχολική μονάδα Χριστόδουλος Τασουρής, Συνεργάτης Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης

Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ένα Ηλεκτρονικό Σχολικό Περιοδικό ως Αφορμή Συνεργατικής Μάθησης στο Πλαίσιο του Σχολικού Project: Mια Μελέτη Περίπτωσης Ε. Καμπακάκη 2 ου ΓΕΛ Αγίου Αθανασίου/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ekampakaki@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki

Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Μελέτη Συνεργατικής Δραστηριότητας Μαθητών Αξιοποιώντας την Τεχνολογία Wiki Δ. Κράββαρης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, jkravv@gmail.com Περίληψη Η παρούσα έρευνα μελετά τη συνεργατική δραστηριότητα μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ Κάθε αναφορά απόψεις που προέρχεται από εξωτερικές πηγές -βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικά αρχεία, πρέπει να επισημαίνεται, τόσο μέσα στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΓΝΟΥ ΑΓΝΗ ΚΟΚΟΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Το σενάριο αυτό επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω γενικούς διδακτικούς σκοπούς. Να αποκτήσει το παιδί γενικές γνώσεις και προσλαμβάνουσες παραστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την οργάνωση των Ερευνητικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ΛΑΜΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αγαπητοί/ες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 10: Εισαγωγή στη Διδακτική - Η Θεωρία Gagne ως Διδακτική Στρατηγική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 11 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 11 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι 1/2 Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα».

«Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». «Η εξοικείωση των Διευθυντών (εκπαιδευτικών) με τη δυναμική της ομάδας με έμφαση στη βελτίωση της επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα». ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 ης ΠΕΡΙΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach)

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 5: Η προσέγγιση του σχεδίου εργασίας (Project Approach) Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ

Φύση και Μαθηματικά. Η χρυσή τομή φ Φύση και Μαθηματικά Η χρυσή τομή φ Ερευνητική Εργασία (Project) Α' Λυκείου 1ο ΓΕΛ Ξάνθης 2011 2012 Επιβλέποντες καθηγητές Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Βασιλική Κώττη Φύση και Μαθηματικά 2 Τι είναι η χρυσή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 6: Η σημασία των ερωτήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p102609/welcome Σεργιάνι στο χρόνο, σε ένα ταξίδι ιστορίας, πολιτισμού, περιβάλλοντος, γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο! Όχημά μας το γραμματόσημο! Stroll in time, in a journey of history, culture, environment, full of Greece

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Εργασία (project) στο Νέο Λύκειο

Η Ερευνητική Εργασία (project) στο Νέο Λύκειο Η Ερευνητική Εργασία (project) στο Νέο Λύκειο Ορισμός ομάδων και στρατηγικές επικοινωνίας στις Ερευνητικές Εργασίες 12/11/2011 Γιάννης Τζωρτζάκης M.Sc. Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ζάννειο Πειραιά Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ 1.ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Οι αντιλήψεις - θέσεις των εκπαιδευτικών για την ειδική εκπαίδευση όπως αυτή προσφέρεται σήμερα στα συνηθισμένα σχολεία : πραγματικότητα, δυνατότητες, εμπόδια και προοπτικές ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βασικός σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ09 ΠΕ09 YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ - ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ09 ΠΕ09 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Συνεργατικά Περιβάλλοντα Ηλεκτρονικής Μάθησης effectiveassessmentmw1.wordpress.com Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΚΣΕ ΒΟΛΟΥ 1. Τίτλος σεναρίου Α ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΔΙΑΣΗ Παρουσίαση του λογισμικού «Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α» και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησής του. 2. Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Τίτλος Μαθήματος: Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δράσεων για μουσεία Κωδικός Μαθήματος: ΚΤ1390 Διδάσκων: Νίκη Νικονάνου, niknik@uth.gr Είδος Μαθήματος: Επιλογής Εξάμηνο: 5ο Μονάδες ECTS: 5 Περιγραφή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 93Κ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής

Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κωνσταντίνος Δαφνάς, MSc. Ψυχολόγος Κωνσταντίνος Φύσσας, ΜΑ., Ψυχοθεραπευτής Εισαγωγικά Η παιδαγωγική του Σχεδίου Εργασίας ή μέθοδος Project βασίζεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα