Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009"

Transcript

1 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια, καθὼς κοµίζονται τὰ κόλυβα στολισµένα µὲ ἀµύγδαλα καὶ ἀσηµένια κουφετάκια σὲ µικρὰ πιατάκια, µαζὶ µὲ τὰ ὀνοµάτα τῶν κεκοιµηµένων τοῦ κάθε πιστοῦ, πάνω στὰ ὁποῖα τοποθετοῦνται κεριά, γιὰ νὰ καῖνε καὶ νὰ φωτίζουν, ὅταν ὁ ἱερέας ἀπαγγέλει αὐτὰ τὰ ὀνόµατα, τὴν ὥρα τοῦ Τρισαγίου. Καὶ µέσα στὴν εὐ συγκίνητη αὐτὴ ἀ τµόσφαιρα, καθὼς κοιτάζεις τὰ ἀραδιασµένα πιάτα µὲ τὰ κεριὰ νὰ καῖνε καὶ τὰ ὀνόµατα, µόνο τὰ βαφτι στικὰ ὀνό- µατα, ν ἀκούγονται, νοιώθεις ὅτι µιὰ µεγάλη µερίδα ἀν θρώ πων, ἀποσπασµένη ἐκ τοῦ κόσµου τούτου καὶ ἐπὶ τὰ θυ- µηδέστερα καὶ αἰώνια ἀναπαυοµένη, περνάει ἀπὸ µπροστά σου, κρατώντας ὁ καθένας τὸ ἀναµµένο του κερί του. ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Κωνσταντίνου, Ἀποστόλου, Παύλου, Γεωργίου, Μαρίας, Ἑλένης, Κοκκίτσας... Ἡ ἀνάγνωση ρυθµική, κουραστικὴ κάποτε, ἀλλὰ χρήσιµη γιὰ τὴ µνή µη, καθὼς τὸ κάθε γνωστὸ ὄνοµα εἰσέρ χεται στ αὐλάκια τοῦ νοῦ µὲ ἕναν εὐκατάνυκτο ἦχο, ὅπως ἐκεῖνον τῆς µεγαλοβδοµαδιάτικης καµπάνας. Ὀνόµατα, λοιπόν, χαρισµένα τὴν τρανὴ τὴν ὥρα τοῦ Βαπτίσµατος, ποὺ τὸ καθένα εἶναι καὶ µιὰ µικρὴ ἱστορία, σηµαντικὴ ἢ ἀσήµαντη, ὡστόσο ἱστο ρία ἀληθινή, ποὺ κρύβει µέσα της τὴν ἀγωνία, τὸν πόνο, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀντοχή, τὸ φωτεινὸ ση- µάδι τοῦ Θεοῦ: τὴ Σφραγίδα τῆς ωρεᾶς Του. Γιατὶ ἂν τὸ καλοσκεφτοῦµε, ὅλοι αὐτοί, οἱ γεν νήτορές µας, εἶναι τὸ λίπασµα ποὺ µᾶς θρέφει, ἀφοῦ αὐτοί, ὅπως κι ἐµεῖς αὔριο, ἐλπίζοντας στὴν ἀπὸ µέρους µας προσφορὰ στὸν κόσµο ἑνὸς καλύτερου, ἑνὸς πιὸ τέλειου Προσώπου,

2 πασχίζουν, καταβάλοντας τὴν ὅποια γρανιτένια προσπάθεια, ν ἀναστήσουν τὸ εἰς διαδοχήν τους τέκνο. Μὴ λογαριάζοντας τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ φέρουν σὲ πέρας τούτη τὴν ἀποστολή. Μὲ ὅποιο τίµηµα, ποὺ ἂν τὸ ἐρευνήσεις σὲ βάθος θὰ σταθεῖς σὲ καιροὺς κρίσιµους, καχεκτικούς, µὲ βασανισµένα πρόσωπα, ποὺ καὶ τὸ χαµόγελό τους µὲ µεγάλη οἰκονοµία-ὄχι τσιγκουνιὰ-τὸ δίνανε. Γιατὶ δὲν τοὺς περίσσευε Ὀνόµατα/πρόσωπα ποὺ βηµατίζουν µεσ στὸ ἐαρινὸ τ ἀπόβραδο, σοβαρά, σιωπηλά, ἥρεµα, χλωµά, λὲς κι ἀποσπάστηκαν ἀπὸ κάποια ἀρχαία βυζαντινή, κηροσταγµένη εἰκόνα. Περνοῦν ἀπὸ µπροστά µας, τὸ καθένα µὲ τὸ δικό του τὸ ὄνοµα ποὺ τὸ ἀκούει καὶ χαίρεται, γιατὶ µνηµονεύεται, εἶναι παρὸν-ἄσχετα ἂν σὲ ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς ἀπουσιάζει. Σή- µερα, ἀπόψε δηλαδή, ἀλλὰ κι αὔριο στὴ Θεία Λειτουργία, θὰ εἶναι παρόν, ὅπως καὶ σὲ κάθε Θ.Λειτουργία ποὺ µνηµονεύεται µυστικά, ὄχι κρυφά, ἀλλὰ µέσα στὴν ὅλη διαδικασία τοῦ Μυστηρίου. Κάποιες στιγµὲς ὡστόσο, ἀκούγονται καὶ τὰ ὀνόµατα ἐκείνων ποὺ φαρµάκωσαν ἰκανὸ κοµµάτι τοῦ βίου µας, µὲ λόγια ἢ καὶ πράξεις ἀσυνεπεῖς καὶ ἀσύστολες. Καὶ σήµερα, τούτη τὴν εὔσχηµο ὥρα κατεβαίνουν ἀπὸ τὴ µοναξιά τους καὶ µᾶς ξαναπλησιάζουν αἰτούµενοι καὶ τὸ δικό µας τὸ «Κύριε ἐλέησον», τὸ ἐκ βάθους εἰλικρινὰ δεοµένης καρδίας: «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν/τὰς ψυχὰς τοῦ(ῶν) δούλου(ων) Σου». Γι αὐτὸ καὶ ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν συνάξει τελεῖται αὐτὸ τὸ Μυστήριο τῆς Ἀληθείας, τῆς ζωντανῆς Μνήµης, γιὰ νὰ ἐκφραστεῖ µεγαλωνύµως ἡ ἐπιθυµία τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ στὸ νὰ θυµᾶται πάντα. «Μεµνηµένοι τοίνυν καὶ ἡµεῖς» Ἐκείνου, πορευόµεθα, «ἀνεχόµενοι ἀλλήλων» (Κολ. 3,13). Ἀρχίζει νὰ εἰσοδεύει ἡ Νύχτα. Τὰ κεριὰ σβύνουν ἕνα-ἕνα, ἀφήνοντας µαζὶ µὲ τὸ εὐῶδες µοσχοθυµίαµα µιὰ παράξενη ὀσµή, ὡσὰν ἀνάσα τοῦ χθές, ποὺ κοµίζεται ἀειθαλὴς καὶ γνώρι- µη, ὅπως ἡ κάθε καινούρια µέρα. Μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ Θεοῦ ἐκτυπωµένη ἀπὸ τὸ χάραµα τῆς ηµιουργίας ἴσαµε σήµερα καὶ µέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀµήν. Σταυροκοπιέσαι, κλείνεις ὅλον αὐτὸν τὸ Κόσµο µέσα στὸ σπίτι του, στὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀναχωρεῖς. Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007, ὥρα 23:37, π. Κων. Ν. Καλλιανός (Παρακαλῶ τὸν ἀναγνώστη µου νὰ διαβάσει τὸ βιβλίο τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, «Τὸ σηµεῖο τῆς στίξης» - Λόγος περὶ ἀνθρωπωνυµίων, Ἀστρολάβος Εὐθύνη 1984). Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη Τήν 29η καί 30η Ἰουνίου π α ν η γ υ ρ ί ζ ε ι τό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη κατά τό κάτωθι πρόγραµµα: Παραµονή ἑορτῆς, ευτέρα 29 Ἰουνίου 7.00 µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός µετ Ἀρτοκλασίας καί θείου Κηρύγµατος µ.µ. (περίπου) Λιτάνευσης τῆς Ἱ. Εἰκόνος διά τῶν ὁδῶν: Ἁγ. Ἀποστόλων Ζακύνθου Σπετσῶν Εὐβοίας Κυψέλης Ζακύνθου Ἁγ. Ἀποστόλων. Κυριώνυµος, Τρίτη 30 Ἰουνίου 7.00 π.µ. Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 6.30 µ.µ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱ. Παράκλησις τῶν Ἁγίων. 2

3 Ἕνας σύγχρονος Μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Πανάγαθος Τριαδικός Θεός δέν ἔπαυσε νά εὐλογεῖ τήν Ἐκκλησία Του καί νά πλουτίζει ἀκόµη καί στίς ἡµέρες µας τό οὐράνιο στερέωµα µέ νέους Ἁγίους. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί ἐνδυναµωµένοι ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος µαρτύρησαν γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη µας καί σήµερα πρεσβεύουν γιά ἐµᾶς στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἀξιοθαύµαστος νεοµάρτυρας Ἅγιος Εὐγένιος. Ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυρας Εὐγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στίς 23 Μαΐου 1977 κοντά στή Μόσχα καί συγκεκριµένα στό χωριό Κουρίλοβο, στήν περιοχή τῆς πόλεως Παντόλσκ. Ἦταν τό µοναδικό παιδί τῆς οἰκογένειας καί βαπτίστηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανός κατά τήν παιδική του ἡλικία. Ἡ µητέρα του ὀνοµάζεται Λιουµπόβ (=ἀγάπη) Βασίλιεβνα. Τό 1989 ἡ γιαγιά του πῆρε τόν µικρό Εὐγένιο καί τόν πῆγε στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἐξο- µολογηθεῖ γιά πρώτη φορά καί νά µεταλάβει τῶν ἀχράντων µυστηρίων. Ὁ ἱερέας πρόσεξε ὅτι τό παιδί δέ φοροῦσε Σταυρό καί κατά τή διάρκεια τῆς ἐξοµολόγησης τοῦ φόρεσε ἕνα Σταυρό, τόν ὁποῖο ὁ µικρός Εὐγένιος δέν τόν ἔβγαλε ποτέ ἀπό πάνω του µάλιστα, ἔφτιαξε ἕνα χονδρό κορδόνι καί τόν πέρασε ἐκεῖ. Ἡ µητέρα του, ὅταν εἶδε ὅτι φοροῦσε Σταυρό, τόν προέτρεψε νά τόν βγάλει, διότι, ὅπως εἶπε, θά τόν περιγελάσουν οἱ συµµαθητές του. Ὁ Εὐγένιος δέν ἀπάντησε, ἀλλά καί δέν τήν ὑπάκουσε. Ὅταν τελείωσε τίς σπουδές του τό 1994, ἐργάστηκε ὡς ἐπιπλοποιός, ἐπάγγελµα πού τοῦ ἀπέφερε πολλά ἔσοδα. Στίς 25 Ἰουνίου τοῦ 1995 παρουσιάστηκε στό Στρατό καί µετά τή βασική του ἐκπαίδευση, στίς 13 Ἰανουαρίου τοῦ 1996, τοποθετήθηκε στά συνοριακά φυλάκια Τσετσενίας - Ἠγκουερίνας. Ἀκριβῶς ἕνα µήνα µετά, στίς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 1996, αἰχµαλωτίστηκε. Ἡ αἰχµαλωσία ἔγινε ὡς ἑξῆς: ἡ στρατιωτική ὑπηρεσία ἔστειλε τέσσερις στρατιῶτες µεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν Εὐγένιο νά κάνουν ἐλέγχους στά αὐτοκίνητα πού διέρχονταν ἀπό ἕνα συγκεκριµένο δρόµο. υστυχῶς, οἱ ἁρµόδιοι ἔστειλαν τούς στρατιῶτες χωρίς νά ὑπάρχει καµιά προηγούµενη ὀργάνωση (δέν ὑπῆρχε κἄν φωτισµός) καί καµιά ἀσφάλεια. Ἀπό αὐτόν τό δρόµο περνοῦσαν πολύ συχνά Τσετσένοι µεταφέροντας ὅπλα, αἰχµαλώτους καί ναρκωτικά. Τή νύχτα ἐκείνη πέρασε ἀπό ἐκεῖνο τό δρόµο ἕνα ἀσθενοφόρο. Ὅταν οἱ στρατιῶτες τό σταµάτησαν γιά ἔλεγχο, ξαφνικά µέσα ἀπό αὐτό πετάχτηκαν πάνω ἀπό δέκα Τσετσένοι, πολύ καλά ὁπλισµένοι. Ἀκολούθησε συµπλοκή καί οἱ Τσετσένοι συνέλαβαν καί τούς τέσσερις στρατιῶτες. Αὐτό ἔγινε στίς 3 τή νύχτα. Στίς 4 ἡ ὥρα ἦρθαν ἄλλοι στρατιῶτες γιά ἀλλαγή φρουρᾶς φυσικά δέν τούς βρῆκαν καί κατάλαβαν ἀµέσως τί εἶχε συµβεῖ. Μετά ἀπό λίγες µέρες ἡ ὑπηρεσία τοῦ στρατοῦ ἐνηµέρωσε τούς γονεῖς τῶν στρατιωτῶν γιά τήν ἐξαφάνισή τους. Ἡ µητέρα τοῦ Εὐγένιου κατάλαβε ὅτι δέν πρόκειται γιά ἐξαφάνιση, ἀλλά γιά αἰχµαλωσία, καί πῆγε µέ κίνδυνο τῆς ζωῆς της στήν Τσετσενία, γιά νά βρεῖ τό παιδί της. Ἔφτασε στήν πόλη Χαγκαλά καί µετά ἀπό πολλές προσπάθειες ἦρθε σέ ἐπαφή µέ τούς ἀρχηγούς διαφόρων ἀντάρτικων ὁµάδων τῆς Τσετσενίας προσπαθώντας νά µάθει γιά τήν τύχη τοῦ Εὐγένιου, διότι γνώριζε ὅτι οἱ Τσετσένοι δέ σκοτώνουν ἀµέσως τούς αἰχµαλώτους, ἀλλά περιµένουν µήπως πάρουν λύτρα καί τούς ἐλευθερώσουν. Οἱ ἴδιοι οἱ Τσετσένοι τῆς εἶπαν ὅτι ὁ γιός της ζοῦσε, ἀλλά ἦταν αἰχµάλωτος καί σιώπησαν µέ νόηµα προσπαθώντας νά ὑπολογίσουν πόσα χρήµατα µποροῦσαν νά ἀποσπάσουν ἀπό αὐτήν. Ἐκεῖνον τόν καιρό ἕνας ζωντανός στρατιώτης αἰχµάλωτος στοίχιζε δολάρια, ἐνῶ ἕνας ἀξιωµατικός Ὅταν κατάλαβαν ὅτι δέν πρόκειται νά κερδίσουν ἀρκετά χρήµατα, ἀποφάσισαν νά τόν σκοτώσουν. Ἡ µητέρα του πῆγε παντοῦ γιά νά τόν ψάξει, πέρασε ἀπό χωριά, ἀπό δρόµους µέ νάρκες, ἀπό µέτωπα συγκρούσεων, γνώρισε πολλούς ἀξιωµατικούς Τσετσένους καί, ὅπως ἡ ἴδια λέει, «πέρασα ἀπό ὅλους τούς κύκλους τοῦ ἅδη». Ἀπό τήν πρώτη µέρα τῆς αἰχµαλωσίας τοῦ Εὐγένιου, πού διήρκησε 100 ἡµέρες, οἱ ἀντάρτες, ἐπειδή εἶδαν ὅτι φοράει Σταυρό, προσπάθησαν νά τόν κάµψουν ψυχικά, ὥστε νά καταφέρουν ἄν ἦταν δυνατό νά τόν ἀναγκάσουν νά 3

4 ἀρνηθεῖ τήν πίστη του, νά βγάλει τό Σταυρό, νά γίνει µουσουλµάνος καί νά τόν κάνουν δή- µιο καί φονιά τῶν ἄλλων Ρώσων αἰχµαλώτων. Ὁ Εὐγένιος, βέβαια, ἀρνήθηκε ὅλες τίς προτάσεις καί, παρά τούς συνεχεῖς ξυλοδαρµούς, τά πά- µπολλα βασανιστήρια καί τίς ὑποσχέσεις ὅτι θά ζήσει ἄν βγάλει τό σταυρό του, δέν µπόρεσαν νά τόν κάµψουν. Ἀργότερα, οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχηγοί τῶν ἀνταρτῶν εἶπαν στή µητέρα του: «ἐάν ὁ γιός σου γινόταν σάν ἕνας ἀπό ἐµᾶς, δέ θά τόν ἀδικούσαµε». Στίς 23 Μαΐου τοῦ 1996, δηλαδή τήν ἡµέρα τῶν γενεθλίων του, πήραν τούς τέσσερις αἰχµαλώτους στρατιῶτες, µεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν Εὐγένιο, γιά νά τούς σκοτώσουν. Πρῶτα σκότωσαν τούς τρεῖς συναιχµαλώτους του. Ἔπειτα, πρότειναν γιά τελευταία φορά στόν Εὐγένιο νά βγάλει τό Σταυρό λέγοντας ὅτι «ὁρκιζόµαστε στόν ἀλλάχ ὅτι θά ζήσεις». Ὁ Εὐγένιος καί πάλι ἀρνήθηκε καί τότε ὑπέστη τό φρικτό του µαρτύριο. Τόν ἔσφαξαν µέ µαχαίρι κόβοντας ἐντελῶς τό κεφάλι του, ἀλλά δέν τόλµησαν νά βγάλουν τό Σταυρό ἀπό τό λαιµό του. Τόν ἔθαψαν µέν µέ τό σταυρό, ἀλλά χωρίς τό κεφάλι. Τελικά, ἡ µητέρα του βρῆκε τόν Εὐγένιο µετά ἀπό ἐννέα µῆνες. Καί πάλι ζήτησαν οἱ Τσετσένοι 4000 δολάρια γιά νά τῆς δώσουν τό λείψανο. Τῆς ἔδωσαν καί βιντεοκασέτα µέ τό µαρτύριο τοῦ γιοῦ της καί τῆς διηγήθηκαν οἱ ἴδιοι τήν πορεία τῆς αἰχµαλωσίας του καί τά βασανιστήρια. Ἡ µητέρα τοῦ Εὐγένιου πούλησε τό διαµέρισµά της καί ὅ,τι ἄλλο µποροῦσε µέχρι καί ροῦχα γιά νά µπορέσει, ἀφενός µέν νά δώσει τά λύτρα, ἀφετέρου δέ νά ἀνταπεξέλθει στά ἔξοδα ἐκταφῆς, εἰδικοῦ φέρετρου, µεταφορᾶς κ.λπ., τά ὁποῖα δέν ἦταν καί λίγα. Τελικά στίς 20 Νοεµβρίου τοῦ 1996 µετέφερε τό λείψανο στό χωριό τους καί τό ἔθαψε στό κοιµητήριο. Μετά ἀπό λίγες µέρες ὁ πατέρας τοῦ Εὐγένιου πέθανε δίπλα στό µνῆµα ἀπό τή λύπη του. Ἀµέσως, σέ διάφορες περιοχές τῆς Ρωσίας ὁ ἅγιος µάρτυρας Εὐγένιος ἄρχισε νά ἐµφανίζεται καί νά κάνει θαύµατα. Παρακάτω παραθέτουµε ὁρισµένες µαρτυρίες καί θαυµαστές ἐπεµβάσεις: Ἕνα κοριτσάκι πού ἕµενε σέ Ὀρθόδοξο ὀρφανοτροφεῖο διηγήθηκε ὅτι τῆς ἐµφανίστηκε κάποτε ἕνας ψηλός στρατιώτης µέ κόκκινο µανδύα, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε ὅτι εἶναι ὁ Εὐγένιος, τήν ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί τήν ὁδήγησε στήν Ἐκκλησία. Τό κοριτσάκι λέει: «παραξενεύθηκα πού φοροῦσε κόκκινο µανδύα, διότι οἱ στρατιῶτες δέ φοροῦν σήµερα τέτοιο µανδύα, καί σκέφτηκα ὅτι αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ µανδύας τοῦ µάρτυρα». Σέ πολλές Ἐκκλησίες ἔχουν δεῖ ἕνα στρατιώτη µέ πύρινο µανδύα, ὁ ὁποῖος βοηθάει τούς αἰχµαλώτους στήν Τσετσενία νά δραπετεύσουν ἀπό τήν αἰχµαλωσία τους καί νά διαφύγουν ἀπό κάθε κίνδυνο, ὅπως νάρκες κ.λπ. Σέ ἕνα νοσοκοµεῖο τραυµατιῶν πολέµου οἱ τραυµατισµένοι στρατιῶτες πιστοποιοῦν ὅτι ἕνας ἅγιος µάρτυρας Εὐγένιος τούς βοηθάει, εἰδικά ὅταν πονᾶνε πολύ. Ὅταν κάποιοι ἀπό αὐτούς πῆγαν στό Ναό τοῦ Σωτῆρος στή Μόσχα, εἶδαν τήν εἰκόνα τοῦ µάρτυρα καί ἀναγνώρισαν αὐτόν πού τούς βοήθησε. Τό στρατιώτη µέ τόν κόκκινο µανδύα τόν γνωρίζουν καί οἱ φυλακισµένοι. Κυρίως βοηθάει τούς πολύ καταβεβληµένους καί συντετριµµένους ψυχικά λόγω τῆς φυλακίσεώς τους. Τό 1997 µέ εὐλογία τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξίου ἐκδόθηκε ἕνα βιβλίο µέ τίτλο «Νέος µάρτυς τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης Εὐγένιος». Ἕνας ἱερέας ὀνόµατι Βαντίµ Σκλιαρένσκο ἀπό τό Ντνεποπετρόφκ ἔστειλε στό Πατριαρχεῖο µία ἀναφορά ὅπου ἔγραφε ὅτι τό ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου µέ τή φωτογραφία τοῦ ἁγίου µυροβλύζει. Μετά ἀπό τρία χρόνια καί τρεῖς µῆνες ὁ ἀρχηγός καί ὅλη ἡ ὁµάδα του, οἱ σφαγεῖς τοῦ Εὐγένιου, σκοτώθηκαν ἀπό τούς ἴδιους τούς Τσετσένους µετά ἀπό ἐµφύλιες ἀντιπαραθέσεις. Καθ ὅλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου, ἀλλά περισσότερο τήν ἡµέρα τοῦ Μαρτυρίου του, στίς 23 Μαΐου, ἔρχονται γιά προσκύνηµα στό τάφο του πολλοί πιστοί καί ἀναφέρονται πολλά θαύ- µατα. Πηγή: Ἰστοσελίδα τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ στό site ὑπάρχει καί τό σχετικό βίντεο τοῦ µαρτυρίου 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Προσκύνηµα στήν Αἴγινα Τό Σαββατοκύριακο 16 καί 17 Μαΐου ἡ Ἐνορία µας διοργάνωσε προσκυνηµατική ἐκδροµή στή νῆσο Αἴγινα. Νωρίς τό πρωί τοῦ Σαββάτου ξεκινήσαµε µέ τό λεωφορεῖο ἀπό τήν Κυψέλη καί ἐπιβιβαστήκαµε στή συνέχεια στό πλοῖο πού µᾶς µετέφερε στήν Αἴγινα. Πρῶτος µας σταθµός ἦταν ἡ Γυναικεία Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρµακολυτρίας, ὅπου, ἀφοῦ προσκυνήσαµε στόν Ναό τό Ἱ. Λείψανο καί τήν Ἱ. Εἰκόνα τῆς Ἁγίας, δεχθήκαµε τήν φιλοξενία τῆς ἀδελφότητας ὑπό τήν Γερόντισσα Ἀναστασία. Μετά ἀπό µία στάση γιά φαγητό στό ὄµορφο παραλιακό χωριό τῆς Ἁγ. Μαρίνας βρεθήκαµε στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Μηνᾶ, ὅπου τελέσαµε τόν Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο ἔψαλλαν µελωδικά οἱ χοροί τῆς πολυπληθοῦς ἀδελφότητος ὑπό τήν Γερόντισσα Θέκλα. Ἀκολούθησε βεβαίως τό µοναστηριακό κέρασµα καί ξενάγηση ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Μονῆς. Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρµακολυτρίας. Στή συνέχεια µεταβήκαµε στήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Παναγίας Ἐλευθερώτριας στό χωριό Βαθύ, ὅπου ἡ Γερόντισσα µᾶς φιλοξένησε. Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ. Τό βράδυ καταλύσαµε στό ξενοδοχεῖο στήν παραλία τῆς χώρας τῆς Αἴγινας καί νωρίς τό ἑπόµενο πρωί ξεκινήσαµε γιά τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Τριάδος Ἁγ. Νεκταρίου, ὅπου ὁ τάφος, τά Ἱ. Λείψανα καί τό Μοναστήρι ὅπου πέρασε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ἅγιος τοῦ αἰώνα µας, ὁ θαυµατουργός Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ἅγιος Νεκτάριος. Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐπισκεφθήκαµε τόν νεόδµητο, περικαλλή Ναό τοῦ Ἁγίου καθώς ἐπίσης καί τήν παρακείµενη Ἱ. Μονή Ἁγ. Αἰκατερίνης. Ἐπιστρέψαµε στήν Ἀθήνα νωρίς τό ἀπόγευµα πλήρεις εὐλογιῶν ἀπό ὅλους τούς Ἁγίους καί τίς Ἱ. Μονές πού ἐπισκεφθήκαµε. Ἀπό τό προσκύνηµα αὐτό συγκεντρώθηκαν 325,00. Στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Ἐλευθερώτριας. Στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νεκταρίου. 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Πανελλήνιες Ἐξετάσεις Πραγµατοποιήθηκε µία ἀκόµη προγραµ- µατισµένη Ἱ. Ἀγρυπνία στήν Ἐνορία µας τόν περασµένο Μάιο. Τελέσθηκε στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη τήν Τρίτη 19 πρός Τετάρτη 20 Μαΐου ἐπί τῇ Ἀνακοµιδῇ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυ- µατουργοῦ. Ἡ Ἀγρυπνία αὐτή ἔλαβε χώρα µέ τήν εὐκαιρία τῆς διεξαγωγῆς τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων γιά τήν εἰσαγωγή τῶν νέων µας στά Πανεπιστήµιο. Ἡ Ἐνορία µας εὔχεται ἀπό καρδιᾶς σέ ὅλους τούς νέους µας νά ἔχουν τά καλύτερα ἀποτελέσµατα καί νά πραγµατοποιήσουν τούς πόθους τους. Λήξη τῶν Ἑσπερινῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύ- µου ὁλοκληρώθηκαν οἱ «Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς» (Ε.Σ.Μ.Α.Γ.). Ἔτσι λοιπόν τήν Τετάρτη 4 Ἰουνίου 2009 σέ ἐκδήλωση κατά τήν ὁποία µοιράστηκαν καί ἀναµνηστικά ἔγινε ἡ λήξη τῶν Ε.Σ.Μ.Α.Γ. γιά τό ἔτος Εὐχαριστοῦµε θερµά γιά τήν παρουσία καί τήν συµπαράστασή σας στήν προσπάθεια αὐτή τῆς Ἐνορίας µας. Θερµές εὐχές γιά καλό καί εὐλογηµένο Καλοκαίρι. Ὁ Ὑπεύθυνος τῶν Ε.Σ.Μ.Α.Γ. π. Γεράσιµος Φακιώλας Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Τρίτη 23 πρός Τετάρτη 24 Ἰουνίου θά τελεσθεῖ στόν Ναό µας Ἱ. Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καί τοῦ Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00 µ.µ. Τό πρωί τῆς Τετάρτης 24 Ἰουνίου δέν θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία. Ὀνοµαστήρια Μακαριωτάτου Τήν 15η Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἱερωνύµου τοῦ Πενταγλώσσου, ἄγει τά ὀνοµαστήριά του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυµος Β. Θά δεχθεῖ τίς εὐχές τῶν πιστῶν καί τῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Πολιτείας τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου µετά τήν τέλεση τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν ἑποµένη, ευτέρα 15η Ἰουνίου µετά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐκ µέρους τῆς Ἐνορίας µας εὐχόµαστε ὁ Κύριός µας νά τοῦ δίδει ὑγεία καί µακροηµέρευση, καθώς καί τήν ἄνωθεν ἐνίσχυση στό δύσκολο ἔργο του. Ἀνακοινωθὲν ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου Ἡ.Ι.Σ. κατὰ τὴν Συνεδρία τῆς ἀποφάσισε νὰ ἐνηµερώσει τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὰ ἑξῆς: Ἐσχάτως ἐµφανίστηκαν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ἀπὸ ὀργάνωση ἀσυµβίβαστη µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη, «κάρτες αὐτογνωσίας», ποὺ προσιδιάζουν πρὸς τὶς ἀποκρυφιστικὲς κάρτες Ταρώ, οἱ ὁποῖες ἀντὶ τῶν ἀποκρυφιστικῶν συµβόλων καὶ µορφῶν, φέρουν εἰκονιζόµενα πρόσωπα Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας. Κατὰ τρόπον ἀσεβῆ καὶ βλάσφηµο, τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς µας χρησιµοποιοῦνται καὶ συµφύρονται µὲ πρακτικὲς ποὺ συναντῶνται στὸν ἀποκρυφιστικὸ χῶρο. Μὲ ἀφορµὴ τὰ ἀνωτέρω, ἀφ ἑνὸς µέν, ἐφιστοῦµε τὴν προσοχὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώµατος, ἀφ ἑτέρου δὲ, δραττόµενοι γιὰ µιὰ ἀκόµη φορὰ τῆς εὐκαιρίας, ὑπενθυµίζοµε ὅτι συνήθης παραπλανητικὴ πρακτικὴ διαφόρων ὁµάδων ἀσυµβίβαστων µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, εἶναι ἡ χρήση χριστιανικῶν ὅρων καὶ συµβόλων, τὰ ὁποῖα ὅµως νοηµατοδοτοῦνται µὲ ριζικὰ διαφορετικὸ τρόπο ἀπ ὅτι κατανοοῦνται στὰ πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδαχῆς. 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ίκτυο Ἐθελοντῶν Κοινωνικῆς Αἰσθητικῆς.Ε.Κ.Α. Ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια διεξάγεται µέ µε γάλη ἐπιτυχία στήν Στέγη µας, στήν Στέγη γερόντων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης, ἕνα πρόγραµµα Κοινωνικῆς Αἰσθητικῆς ἀπό ὁµάδα ἐθελοντριῶν Αἰσθητικῶν, Μέ σκοπό: Tην βελτίωση τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῶν ἐξυπηρετούµενων. Τήν ἀνάπτυξη τῆς αὐτοεκτίµησής τους. Τήν διευκόλυνση τῆς ἐπικοινωνίας µέ τούς ἀνθρώπους πού τούς φροντίζουν. Καί τήν ἀποδοχή γιά τό περιβάλλον µέσα στό ὁποῖο ζοῦν. Ἕνα χάδι, µιά ἀγκαλιά, ἕνα χαµόγελο καί ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη εἶναι τό µυστικό τῆς «εὐτυχίας» γιά κάθε ἡλικιωµένο. Ἡ ἱκανότητα τῶν Ἐθελοντριῶν Αἰσθητικῶν τοῦ.ε.κ.α. νά ἐπικοινωνοῦν µέ τούς ἀν θρώπους πού φιλοξενοῦνται στή Στέγη µας εἶναι µοναδική ὅπως µοναδική εἶναι γι αὐτούς καί ἡ κάθε «γιαγιά» ἡ ὁποία µέσα ἀπό τήν αἰσθητική περιποίηση αἰσθάνεται ὅτι δέν τήν ξέχασαν. έν τήν ξέχασαν γιατί κάποιοι ἄνθρωποι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχει ἀνάγκη νά ξεχωρίζει ἔστω καί ἄν ἔχει χάσει τήν αἴγλη τοῦ παρελθόντος. Τό πρόγραµµα περιλαµβάνει Αἰσθητική µέ προσφορά καλλυντικῶν, Μουσικοθεραπεία - χοροθεραπεία καί κοµµωτική. Ὅλα αὐτά ἀπό ἐπαγγελµατίες τοῦ κάθε προαναφερόµενου χώρου οἱ ὁποῖοι δουλεύουν στό πρόγραµµα ἐθελοντικά. Τιµ. Πατζίκα 7

8 ΔΩΡΕΕΣ ΜΑΪΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 2009 Ἀναγνωστίδου Εὐρυδίκη... 50,00 Ἀνώνυµος...100,00 Ἀνώνυµος...120,00 Ἀνώνυµος...190,00 Ἀνώνυµος...200,00 Ἀνώνυµος...250,00 Ἀνώνυµος...300,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 80,00 Ἀσηµακοπούλου Παναγιώτα...300,00 Βαγενᾶ Ἰουλία... 50,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Βέλλιου Ἑλένη...100,00 Βεντήρης Κων/νος...100,00 Βλάσσης Χρῆστος... 45,00 Γιαννοπούλου Μαρία... 50,00 ρούκαλης ηµήτριος...150,00 Ζηλίρου Ζωίτσα...210,00 Καραπάνου Ἄννα...180,00 Καρύδη Ἀδαµαντίνη... 50,00 Κασκαµπᾶ Ἑλένη... 90,00 Κασκούτας Νικόλαος... 50,00 Κασσάνδρας Γεώργιος...75,00 Κινδυνέκου Ξένια... 50,00 Κοκοτόπουλος Χαράλαµπος...100,00 Κοκοτοπούλου ήµητρα...100,00 Κουλούρη Σταµατία...100,00 Λογοθέτη Σοφία...100,00 Μαστροµανώλης Μάνος... 50,00 Μικρουλέα Ὄλγα...450,00 Μιστριώτης ιονύσιος...100,00 Μιχαηλίδης Γεώργιος ,00 Μόσχος ηµήτριος... 50,00 Μπουκῆ Βασιλική...100,00 Νικολοπούλου Θεώνη...100,00 Οἰκ. Παπαδοπούλου Ἐλευθερίου... 50,00 Οἰκ. Στυλιανοῦ Κων/νου...150,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαδολιᾶ ηµήτριος & Ὑβόννη...150,00 Πετρίδη Ἄννα... 90,00 Ροβάκης Ἀντώνιος...100,00 Σκανδάλη Σοφία... 50,00 Σµυρλῆ Σοφία...150,00 Σολοµωνίδου Μαρία... 50,00 Τριανταφυλλίδου Νίκη...150,00 Τριανταφύλλου Πηνελόπη...300,00 Τσαγκάδας Γεώργιος...100,00 Τσιµποπούλου Αἰκατερίνη... 50,00 Φιλίππου Σοφία...100,00 Φράγκος Χρῆστος ,00 ιάφοροι ωρηταί...185,00 ίσκοι Ἱ. Παρεκκλ. Ἁγ. Ἀποστόλων ,90 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

ΤΕΥΧΟΣ 53 - ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ατά τήν διάρκεια τῶν τεσσάρων Κπρώτων Παρασκευῶν τῆς Μ. Τεσ σαρα κοστῆς ψάλλεται τµηµατικά µαζί µέ τήν ἀκολουθία τοῦ Ἀποδείπνου καί ὁ Ἀκάθιστος Ὕµνος ἤ ἡ ἀκολουθία τῶν «Χαιρετισµῶν» ὅπως τήν ἀναφέρει ἡ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς

Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς Ο ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΡΕΤΗ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ἭἘκκλησία µας προχωρεῖ ἐντός τῆς ἱστορίας µέ τά βήµατα τῶν ἁγίων της. Οἱ ἅγιοι εἶναι οἱ κατ ἐξοχήν τελειωθέντες Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἁγιασθεῖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς

Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς Ἀρχαῖοι Ἕλληνες καί Ἰησοῦς ἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἀνέκαθεν εἶχαν µιά Ο ἔµφυτη εὐσέβεια, ὅµως ἐλάχιστοι ἀπό ἐµᾶς γνωρίζουν ὅτι προφήτεψαν τήν ἔλευση καί τήν ἀποστολή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀποκαλύπτοντάς µας στοιχεῖα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009. Ὅσιος Γέροντας. Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 34 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 X κωδικός 7109 b Ὅσιος Γέροντας Βησσαρίων Ἀγαθωνίτηςj τ. 34, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ 330

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν Διμηναία ενημερωτική έκδοση Παναγίας Ιμβριώτισσας Αρ. Φύλλου 6 Ιούλιος Αύγουστος 2012 Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 2 ον - Σεπτέμβριος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς

Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς u Πεντηκοστήν ἑορτάζομεν v Πρίν ὁ Χριστός ἀναληφθῆ στούς Οὐρανούς ἔδωσε ἐντολή στούς Μαθητάς Του μετά τήν Ἀνάληψή Του νά ἐπιστρέψουν στά Ἱεροσόλυμα καί νά παραμείνουν ἐκεῖ ἕως ὅτου ἐνδυθοῦν μέ δύναμη ἀπό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159

ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 ΑΓΙΟΙ IΣI ΔΩ POI ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΕΤΟΣ IΔ - ΤΕΥ ΧΟΣ 159 Μη νιαίο Πε ριο δι κό του Ι ε ρού Να ού Αγί ων Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού. Διεύ θυν ση: I. N. Αγ. Ισι δώ ρων Λυ κα βητ τού T.Θ. 4097 / 102 10 ΑΘΗ ΝΑ Τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ

ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος - Βαπτιστής ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδροµος ἀποτελεῖ ὁρόσηµο καί ταυτόχρονα γέφυρα µεταξύ τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς ιαθήκης. Ἦταν ὁ τελευταῖος προφήτης πού ἀνήγγειλε τήν ἔλευση τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ

Ο ΝΑΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΑΠΛΙΚΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ 2 Περιεχόμενα 1.Πρόλογος...5 2.Εἰσαγωγὴ...7 3. Ἡ παράδοση γιὰ τοὺς ναοὺς τῶν Ἁγίων Ρηγίνου καὶ Ὀρέστη, στην Τριµιθοῦσα τῆς Πάφου καὶ στὸ Ἀπλίκι Λευκωσίας... 10 4. ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΙΩΝ ΡΗΓΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ

Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 43 κωδικός 7109 n X Ἐπίσημη ἁγιοποίηση τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΕΦΡΑΙΜ τ. 43, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ j ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013

Κοντά στον Χριστό υπερβαίνονται οι κρίσεις. Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου ΕΝΤΥΠΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου Περίοδος Β Έτος 3 ο Τεύχος 3 6 ο Δεκέμβριος 2013 Ἡ γέννησίς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Ἡ ἱστοσελίδα μας w w w. i m g a. gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. σελ.

Περιεχόμενα. Ἡ ἱστοσελίδα μας w w w. i m g a. gr ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ. σελ. σελ. 3 Περιεχόμενα Συναξάρι Γεώργιος καί οἱ σύν αὐτῷ Δώδεκα Νεομάρτυρες Γέργερης σελ. 9 σελ. 12 σελ. 14 σελ. 15 σελ. 16 σελ. 19 σελ. 22 σελ. 24 σελ. 27 σελ. 28 Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος τοῦ Ἰωάννου Φουντούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Τεῦχος 2. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2

Τεῦχος 2. Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 ρωμνιὸς Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Ἀλ. Παπαδιαμάντη, ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα