Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009"

Transcript

1 Λιτανεια ψυχων Στοχασµοὶ τοῦ Ψυχοσάββατου ὲ ὥρα ἀπόβραδη, ἑσπερινή, ἀκού- πάλι ὁ εὔρρυθµος µνηµό- Σγεται συνος λόγος, µὲ τὰ λόγια τὰ ἐλπιδόφρονα, ποὺ παρέχουν στὴν ψυχὴ παραµυθία καὶ φωτοβολία οὐράνια, καθὼς κοµίζονται τὰ κόλυβα στολισµένα µὲ ἀµύγδαλα καὶ ἀσηµένια κουφετάκια σὲ µικρὰ πιατάκια, µαζὶ µὲ τὰ ὀνοµάτα τῶν κεκοιµηµένων τοῦ κάθε πιστοῦ, πάνω στὰ ὁποῖα τοποθετοῦνται κεριά, γιὰ νὰ καῖνε καὶ νὰ φωτίζουν, ὅταν ὁ ἱερέας ἀπαγγέλει αὐτὰ τὰ ὀνόµατα, τὴν ὥρα τοῦ Τρισαγίου. Καὶ µέσα στὴν εὐ συγκίνητη αὐτὴ ἀ τµόσφαιρα, καθὼς κοιτάζεις τὰ ἀραδιασµένα πιάτα µὲ τὰ κεριὰ νὰ καῖνε καὶ τὰ ὀνόµατα, µόνο τὰ βαφτι στικὰ ὀνό- µατα, ν ἀκούγονται, νοιώθεις ὅτι µιὰ µεγάλη µερίδα ἀν θρώ πων, ἀποσπασµένη ἐκ τοῦ κόσµου τούτου καὶ ἐπὶ τὰ θυ- µηδέστερα καὶ αἰώνια ἀναπαυοµένη, περνάει ἀπὸ µπροστά σου, κρατώντας ὁ καθένας τὸ ἀναµµένο του κερί του. ΤΕΥΧΟΣ 56 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Κωνσταντίνου, Ἀποστόλου, Παύλου, Γεωργίου, Μαρίας, Ἑλένης, Κοκκίτσας... Ἡ ἀνάγνωση ρυθµική, κουραστικὴ κάποτε, ἀλλὰ χρήσιµη γιὰ τὴ µνή µη, καθὼς τὸ κάθε γνωστὸ ὄνοµα εἰσέρ χεται στ αὐλάκια τοῦ νοῦ µὲ ἕναν εὐκατάνυκτο ἦχο, ὅπως ἐκεῖνον τῆς µεγαλοβδοµαδιάτικης καµπάνας. Ὀνόµατα, λοιπόν, χαρισµένα τὴν τρανὴ τὴν ὥρα τοῦ Βαπτίσµατος, ποὺ τὸ καθένα εἶναι καὶ µιὰ µικρὴ ἱστορία, σηµαντικὴ ἢ ἀσήµαντη, ὡστόσο ἱστο ρία ἀληθινή, ποὺ κρύβει µέσα της τὴν ἀγωνία, τὸν πόνο, τὴν ἐλπίδα, τὴν ἀντοχή, τὸ φωτεινὸ ση- µάδι τοῦ Θεοῦ: τὴ Σφραγίδα τῆς ωρεᾶς Του. Γιατὶ ἂν τὸ καλοσκεφτοῦµε, ὅλοι αὐτοί, οἱ γεν νήτορές µας, εἶναι τὸ λίπασµα ποὺ µᾶς θρέφει, ἀφοῦ αὐτοί, ὅπως κι ἐµεῖς αὔριο, ἐλπίζοντας στὴν ἀπὸ µέρους µας προσφορὰ στὸν κόσµο ἑνὸς καλύτερου, ἑνὸς πιὸ τέλειου Προσώπου,

2 πασχίζουν, καταβάλοντας τὴν ὅποια γρανιτένια προσπάθεια, ν ἀναστήσουν τὸ εἰς διαδοχήν τους τέκνο. Μὴ λογαριάζοντας τίποτε περισσότερο ἀπὸ τὸ νὰ φέρουν σὲ πέρας τούτη τὴν ἀποστολή. Μὲ ὅποιο τίµηµα, ποὺ ἂν τὸ ἐρευνήσεις σὲ βάθος θὰ σταθεῖς σὲ καιροὺς κρίσιµους, καχεκτικούς, µὲ βασανισµένα πρόσωπα, ποὺ καὶ τὸ χαµόγελό τους µὲ µεγάλη οἰκονοµία-ὄχι τσιγκουνιὰ-τὸ δίνανε. Γιατὶ δὲν τοὺς περίσσευε Ὀνόµατα/πρόσωπα ποὺ βηµατίζουν µεσ στὸ ἐαρινὸ τ ἀπόβραδο, σοβαρά, σιωπηλά, ἥρεµα, χλωµά, λὲς κι ἀποσπάστηκαν ἀπὸ κάποια ἀρχαία βυζαντινή, κηροσταγµένη εἰκόνα. Περνοῦν ἀπὸ µπροστά µας, τὸ καθένα µὲ τὸ δικό του τὸ ὄνοµα ποὺ τὸ ἀκούει καὶ χαίρεται, γιατὶ µνηµονεύεται, εἶναι παρὸν-ἄσχετα ἂν σὲ ἄλλες ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς ἀπουσιάζει. Σή- µερα, ἀπόψε δηλαδή, ἀλλὰ κι αὔριο στὴ Θεία Λειτουργία, θὰ εἶναι παρόν, ὅπως καὶ σὲ κάθε Θ.Λειτουργία ποὺ µνηµονεύεται µυστικά, ὄχι κρυφά, ἀλλὰ µέσα στὴν ὅλη διαδικασία τοῦ Μυστηρίου. Κάποιες στιγµὲς ὡστόσο, ἀκούγονται καὶ τὰ ὀνόµατα ἐκείνων ποὺ φαρµάκωσαν ἰκανὸ κοµµάτι τοῦ βίου µας, µὲ λόγια ἢ καὶ πράξεις ἀσυνεπεῖς καὶ ἀσύστολες. Καὶ σήµερα, τούτη τὴν εὔσχηµο ὥρα κατεβαίνουν ἀπὸ τὴ µοναξιά τους καὶ µᾶς ξαναπλησιάζουν αἰτούµενοι καὶ τὸ δικό µας τὸ «Κύριε ἐλέησον», τὸ ἐκ βάθους εἰλικρινὰ δεοµένης καρδίας: «Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον, Χριστέ, τὴν ψυχὴν/τὰς ψυχὰς τοῦ(ῶν) δούλου(ων) Σου». Γι αὐτὸ καὶ ἐν Ἐκκλησίᾳ, ἐν συνάξει τελεῖται αὐτὸ τὸ Μυστήριο τῆς Ἀληθείας, τῆς ζωντανῆς Μνήµης, γιὰ νὰ ἐκφραστεῖ µεγαλωνύµως ἡ ἐπιθυµία τοῦ Σώµατος τοῦ Χριστοῦ στὸ νὰ θυµᾶται πάντα. «Μεµνηµένοι τοίνυν καὶ ἡµεῖς» Ἐκείνου, πορευόµεθα, «ἀνεχόµενοι ἀλλήλων» (Κολ. 3,13). Ἀρχίζει νὰ εἰσοδεύει ἡ Νύχτα. Τὰ κεριὰ σβύνουν ἕνα-ἕνα, ἀφήνοντας µαζὶ µὲ τὸ εὐῶδες µοσχοθυµίαµα µιὰ παράξενη ὀσµή, ὡσὰν ἀνάσα τοῦ χθές, ποὺ κοµίζεται ἀειθαλὴς καὶ γνώρι- µη, ὅπως ἡ κάθε καινούρια µέρα. Μὲ τὴ σφραγίδα τοῦ Θεοῦ ἐκτυπωµένη ἀπὸ τὸ χάραµα τῆς ηµιουργίας ἴσαµε σήµερα καὶ µέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. Ἀµήν. Σταυροκοπιέσαι, κλείνεις ὅλον αὐτὸν τὸ Κόσµο µέσα στὸ σπίτι του, στὸ σπίτι τοῦ Θεοῦ, καὶ ἀναχωρεῖς. Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007, ὥρα 23:37, π. Κων. Ν. Καλλιανός (Παρακαλῶ τὸν ἀναγνώστη µου νὰ διαβάσει τὸ βιβλίο τοῦ Κώστα Ε. Τσιρόπουλου, «Τὸ σηµεῖο τῆς στίξης» - Λόγος περὶ ἀνθρωπωνυµίων, Ἀστρολάβος Εὐθύνη 1984). Πανήγυρις Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη Τήν 29η καί 30η Ἰουνίου π α ν η γ υ ρ ί ζ ε ι τό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη κατά τό κάτωθι πρόγραµµα: Παραµονή ἑορτῆς, ευτέρα 29 Ἰουνίου 7.00 µ.µ. Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός µετ Ἀρτοκλασίας καί θείου Κηρύγµατος µ.µ. (περίπου) Λιτάνευσης τῆς Ἱ. Εἰκόνος διά τῶν ὁδῶν: Ἁγ. Ἀποστόλων Ζακύνθου Σπετσῶν Εὐβοίας Κυψέλης Ζακύνθου Ἁγ. Ἀποστόλων. Κυριώνυµος, Τρίτη 30 Ἰουνίου 7.00 π.µ. Ὄρθρος καί Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία 6.30 µ.µ. Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Ἱ. Παράκλησις τῶν Ἁγίων. 2

3 Ἕνας σύγχρονος Μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Πανάγαθος Τριαδικός Θεός δέν ἔπαυσε νά εὐλογεῖ τήν Ἐκκλησία Του καί νά πλουτίζει ἀκόµη καί στίς ἡµέρες µας τό οὐράνιο στερέωµα µέ νέους Ἁγίους. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί ἐνδυναµωµένοι ἀπό τήν Χάρη τοῦ Ἁγ. Πνεύµατος µαρτύρησαν γιά τήν Ὀρθόδοξο Πίστη µας καί σήµερα πρεσβεύουν γιά ἐµᾶς στό θρόνο τοῦ Θεοῦ. Ἕνας ἀπό αὐτούς εἶναι καί ὁ ἀξιοθαύµαστος νεοµάρτυρας Ἅγιος Εὐγένιος. Ὁ Ἅγιος Νεοµάρτυρας Εὐγένιος Ροντιόνωφ γεννήθηκε στίς 23 Μαΐου 1977 κοντά στή Μόσχα καί συγκεκριµένα στό χωριό Κουρίλοβο, στήν περιοχή τῆς πόλεως Παντόλσκ. Ἦταν τό µοναδικό παιδί τῆς οἰκογένειας καί βαπτίστηκε Ὀρθόδοξος Χριστιανός κατά τήν παιδική του ἡλικία. Ἡ µητέρα του ὀνοµάζεται Λιουµπόβ (=ἀγάπη) Βασίλιεβνα. Τό 1989 ἡ γιαγιά του πῆρε τόν µικρό Εὐγένιο καί τόν πῆγε στήν Ἐκκλησία, γιά νά ἐξο- µολογηθεῖ γιά πρώτη φορά καί νά µεταλάβει τῶν ἀχράντων µυστηρίων. Ὁ ἱερέας πρόσεξε ὅτι τό παιδί δέ φοροῦσε Σταυρό καί κατά τή διάρκεια τῆς ἐξοµολόγησης τοῦ φόρεσε ἕνα Σταυρό, τόν ὁποῖο ὁ µικρός Εὐγένιος δέν τόν ἔβγαλε ποτέ ἀπό πάνω του µάλιστα, ἔφτιαξε ἕνα χονδρό κορδόνι καί τόν πέρασε ἐκεῖ. Ἡ µητέρα του, ὅταν εἶδε ὅτι φοροῦσε Σταυρό, τόν προέτρεψε νά τόν βγάλει, διότι, ὅπως εἶπε, θά τόν περιγελάσουν οἱ συµµαθητές του. Ὁ Εὐγένιος δέν ἀπάντησε, ἀλλά καί δέν τήν ὑπάκουσε. Ὅταν τελείωσε τίς σπουδές του τό 1994, ἐργάστηκε ὡς ἐπιπλοποιός, ἐπάγγελµα πού τοῦ ἀπέφερε πολλά ἔσοδα. Στίς 25 Ἰουνίου τοῦ 1995 παρουσιάστηκε στό Στρατό καί µετά τή βασική του ἐκπαίδευση, στίς 13 Ἰανουαρίου τοῦ 1996, τοποθετήθηκε στά συνοριακά φυλάκια Τσετσενίας - Ἠγκουερίνας. Ἀκριβῶς ἕνα µήνα µετά, στίς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 1996, αἰχµαλωτίστηκε. Ἡ αἰχµαλωσία ἔγινε ὡς ἑξῆς: ἡ στρατιωτική ὑπηρεσία ἔστειλε τέσσερις στρατιῶτες µεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν Εὐγένιο νά κάνουν ἐλέγχους στά αὐτοκίνητα πού διέρχονταν ἀπό ἕνα συγκεκριµένο δρόµο. υστυχῶς, οἱ ἁρµόδιοι ἔστειλαν τούς στρατιῶτες χωρίς νά ὑπάρχει καµιά προηγούµενη ὀργάνωση (δέν ὑπῆρχε κἄν φωτισµός) καί καµιά ἀσφάλεια. Ἀπό αὐτόν τό δρόµο περνοῦσαν πολύ συχνά Τσετσένοι µεταφέροντας ὅπλα, αἰχµαλώτους καί ναρκωτικά. Τή νύχτα ἐκείνη πέρασε ἀπό ἐκεῖνο τό δρόµο ἕνα ἀσθενοφόρο. Ὅταν οἱ στρατιῶτες τό σταµάτησαν γιά ἔλεγχο, ξαφνικά µέσα ἀπό αὐτό πετάχτηκαν πάνω ἀπό δέκα Τσετσένοι, πολύ καλά ὁπλισµένοι. Ἀκολούθησε συµπλοκή καί οἱ Τσετσένοι συνέλαβαν καί τούς τέσσερις στρατιῶτες. Αὐτό ἔγινε στίς 3 τή νύχτα. Στίς 4 ἡ ὥρα ἦρθαν ἄλλοι στρατιῶτες γιά ἀλλαγή φρουρᾶς φυσικά δέν τούς βρῆκαν καί κατάλαβαν ἀµέσως τί εἶχε συµβεῖ. Μετά ἀπό λίγες µέρες ἡ ὑπηρεσία τοῦ στρατοῦ ἐνηµέρωσε τούς γονεῖς τῶν στρατιωτῶν γιά τήν ἐξαφάνισή τους. Ἡ µητέρα τοῦ Εὐγένιου κατάλαβε ὅτι δέν πρόκειται γιά ἐξαφάνιση, ἀλλά γιά αἰχµαλωσία, καί πῆγε µέ κίνδυνο τῆς ζωῆς της στήν Τσετσενία, γιά νά βρεῖ τό παιδί της. Ἔφτασε στήν πόλη Χαγκαλά καί µετά ἀπό πολλές προσπάθειες ἦρθε σέ ἐπαφή µέ τούς ἀρχηγούς διαφόρων ἀντάρτικων ὁµάδων τῆς Τσετσενίας προσπαθώντας νά µάθει γιά τήν τύχη τοῦ Εὐγένιου, διότι γνώριζε ὅτι οἱ Τσετσένοι δέ σκοτώνουν ἀµέσως τούς αἰχµαλώτους, ἀλλά περιµένουν µήπως πάρουν λύτρα καί τούς ἐλευθερώσουν. Οἱ ἴδιοι οἱ Τσετσένοι τῆς εἶπαν ὅτι ὁ γιός της ζοῦσε, ἀλλά ἦταν αἰχµάλωτος καί σιώπησαν µέ νόηµα προσπαθώντας νά ὑπολογίσουν πόσα χρήµατα µποροῦσαν νά ἀποσπάσουν ἀπό αὐτήν. Ἐκεῖνον τόν καιρό ἕνας ζωντανός στρατιώτης αἰχµάλωτος στοίχιζε δολάρια, ἐνῶ ἕνας ἀξιωµατικός Ὅταν κατάλαβαν ὅτι δέν πρόκειται νά κερδίσουν ἀρκετά χρήµατα, ἀποφάσισαν νά τόν σκοτώσουν. Ἡ µητέρα του πῆγε παντοῦ γιά νά τόν ψάξει, πέρασε ἀπό χωριά, ἀπό δρόµους µέ νάρκες, ἀπό µέτωπα συγκρούσεων, γνώρισε πολλούς ἀξιωµατικούς Τσετσένους καί, ὅπως ἡ ἴδια λέει, «πέρασα ἀπό ὅλους τούς κύκλους τοῦ ἅδη». Ἀπό τήν πρώτη µέρα τῆς αἰχµαλωσίας τοῦ Εὐγένιου, πού διήρκησε 100 ἡµέρες, οἱ ἀντάρτες, ἐπειδή εἶδαν ὅτι φοράει Σταυρό, προσπάθησαν νά τόν κάµψουν ψυχικά, ὥστε νά καταφέρουν ἄν ἦταν δυνατό νά τόν ἀναγκάσουν νά 3

4 ἀρνηθεῖ τήν πίστη του, νά βγάλει τό Σταυρό, νά γίνει µουσουλµάνος καί νά τόν κάνουν δή- µιο καί φονιά τῶν ἄλλων Ρώσων αἰχµαλώτων. Ὁ Εὐγένιος, βέβαια, ἀρνήθηκε ὅλες τίς προτάσεις καί, παρά τούς συνεχεῖς ξυλοδαρµούς, τά πά- µπολλα βασανιστήρια καί τίς ὑποσχέσεις ὅτι θά ζήσει ἄν βγάλει τό σταυρό του, δέν µπόρεσαν νά τόν κάµψουν. Ἀργότερα, οἱ ἴδιοι οἱ ἀρχηγοί τῶν ἀνταρτῶν εἶπαν στή µητέρα του: «ἐάν ὁ γιός σου γινόταν σάν ἕνας ἀπό ἐµᾶς, δέ θά τόν ἀδικούσαµε». Στίς 23 Μαΐου τοῦ 1996, δηλαδή τήν ἡµέρα τῶν γενεθλίων του, πήραν τούς τέσσερις αἰχµαλώτους στρατιῶτες, µεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν Εὐγένιο, γιά νά τούς σκοτώσουν. Πρῶτα σκότωσαν τούς τρεῖς συναιχµαλώτους του. Ἔπειτα, πρότειναν γιά τελευταία φορά στόν Εὐγένιο νά βγάλει τό Σταυρό λέγοντας ὅτι «ὁρκιζόµαστε στόν ἀλλάχ ὅτι θά ζήσεις». Ὁ Εὐγένιος καί πάλι ἀρνήθηκε καί τότε ὑπέστη τό φρικτό του µαρτύριο. Τόν ἔσφαξαν µέ µαχαίρι κόβοντας ἐντελῶς τό κεφάλι του, ἀλλά δέν τόλµησαν νά βγάλουν τό Σταυρό ἀπό τό λαιµό του. Τόν ἔθαψαν µέν µέ τό σταυρό, ἀλλά χωρίς τό κεφάλι. Τελικά, ἡ µητέρα του βρῆκε τόν Εὐγένιο µετά ἀπό ἐννέα µῆνες. Καί πάλι ζήτησαν οἱ Τσετσένοι 4000 δολάρια γιά νά τῆς δώσουν τό λείψανο. Τῆς ἔδωσαν καί βιντεοκασέτα µέ τό µαρτύριο τοῦ γιοῦ της καί τῆς διηγήθηκαν οἱ ἴδιοι τήν πορεία τῆς αἰχµαλωσίας του καί τά βασανιστήρια. Ἡ µητέρα τοῦ Εὐγένιου πούλησε τό διαµέρισµά της καί ὅ,τι ἄλλο µποροῦσε µέχρι καί ροῦχα γιά νά µπορέσει, ἀφενός µέν νά δώσει τά λύτρα, ἀφετέρου δέ νά ἀνταπεξέλθει στά ἔξοδα ἐκταφῆς, εἰδικοῦ φέρετρου, µεταφορᾶς κ.λπ., τά ὁποῖα δέν ἦταν καί λίγα. Τελικά στίς 20 Νοεµβρίου τοῦ 1996 µετέφερε τό λείψανο στό χωριό τους καί τό ἔθαψε στό κοιµητήριο. Μετά ἀπό λίγες µέρες ὁ πατέρας τοῦ Εὐγένιου πέθανε δίπλα στό µνῆµα ἀπό τή λύπη του. Ἀµέσως, σέ διάφορες περιοχές τῆς Ρωσίας ὁ ἅγιος µάρτυρας Εὐγένιος ἄρχισε νά ἐµφανίζεται καί νά κάνει θαύµατα. Παρακάτω παραθέτουµε ὁρισµένες µαρτυρίες καί θαυµαστές ἐπεµβάσεις: Ἕνα κοριτσάκι πού ἕµενε σέ Ὀρθόδοξο ὀρφανοτροφεῖο διηγήθηκε ὅτι τῆς ἐµφανίστηκε κάποτε ἕνας ψηλός στρατιώτης µέ κόκκινο µανδύα, ὁ ὁποῖος τῆς εἶπε ὅτι εἶναι ὁ Εὐγένιος, τήν ἔπιασε ἀπό τό χέρι καί τήν ὁδήγησε στήν Ἐκκλησία. Τό κοριτσάκι λέει: «παραξενεύθηκα πού φοροῦσε κόκκινο µανδύα, διότι οἱ στρατιῶτες δέ φοροῦν σήµερα τέτοιο µανδύα, καί σκέφτηκα ὅτι αὐτός πρέπει νά εἶναι ὁ µανδύας τοῦ µάρτυρα». Σέ πολλές Ἐκκλησίες ἔχουν δεῖ ἕνα στρατιώτη µέ πύρινο µανδύα, ὁ ὁποῖος βοηθάει τούς αἰχµαλώτους στήν Τσετσενία νά δραπετεύσουν ἀπό τήν αἰχµαλωσία τους καί νά διαφύγουν ἀπό κάθε κίνδυνο, ὅπως νάρκες κ.λπ. Σέ ἕνα νοσοκοµεῖο τραυµατιῶν πολέµου οἱ τραυµατισµένοι στρατιῶτες πιστοποιοῦν ὅτι ἕνας ἅγιος µάρτυρας Εὐγένιος τούς βοηθάει, εἰδικά ὅταν πονᾶνε πολύ. Ὅταν κάποιοι ἀπό αὐτούς πῆγαν στό Ναό τοῦ Σωτῆρος στή Μόσχα, εἶδαν τήν εἰκόνα τοῦ µάρτυρα καί ἀναγνώρισαν αὐτόν πού τούς βοήθησε. Τό στρατιώτη µέ τόν κόκκινο µανδύα τόν γνωρίζουν καί οἱ φυλακισµένοι. Κυρίως βοηθάει τούς πολύ καταβεβληµένους καί συντετριµµένους ψυχικά λόγω τῆς φυλακίσεώς τους. Τό 1997 µέ εὐλογία τοῦ Πατριάρχη Ἀλεξίου ἐκδόθηκε ἕνα βιβλίο µέ τίτλο «Νέος µάρτυς τοῦ Χριστοῦ στρατιώτης Εὐγένιος». Ἕνας ἱερέας ὀνόµατι Βαντίµ Σκλιαρένσκο ἀπό τό Ντνεποπετρόφκ ἔστειλε στό Πατριαρχεῖο µία ἀναφορά ὅπου ἔγραφε ὅτι τό ἐξώφυλλο τοῦ βιβλίου µέ τή φωτογραφία τοῦ ἁγίου µυροβλύζει. Μετά ἀπό τρία χρόνια καί τρεῖς µῆνες ὁ ἀρχηγός καί ὅλη ἡ ὁµάδα του, οἱ σφαγεῖς τοῦ Εὐγένιου, σκοτώθηκαν ἀπό τούς ἴδιους τούς Τσετσένους µετά ἀπό ἐµφύλιες ἀντιπαραθέσεις. Καθ ὅλη τή διάρκεια τοῦ χρόνου, ἀλλά περισσότερο τήν ἡµέρα τοῦ Μαρτυρίου του, στίς 23 Μαΐου, ἔρχονται γιά προσκύνηµα στό τάφο του πολλοί πιστοί καί ἀναφέρονται πολλά θαύ- µατα. Πηγή: Ἰστοσελίδα τῆς Ἱ. Μονῆς Παντοκράτορος Μελισσοχωρίου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ στό site ὑπάρχει καί τό σχετικό βίντεο τοῦ µαρτυρίου 4

5 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Προσκύνηµα στήν Αἴγινα Τό Σαββατοκύριακο 16 καί 17 Μαΐου ἡ Ἐνορία µας διοργάνωσε προσκυνηµατική ἐκδροµή στή νῆσο Αἴγινα. Νωρίς τό πρωί τοῦ Σαββάτου ξεκινήσαµε µέ τό λεωφορεῖο ἀπό τήν Κυψέλη καί ἐπιβιβαστήκαµε στή συνέχεια στό πλοῖο πού µᾶς µετέφερε στήν Αἴγινα. Πρῶτος µας σταθµός ἦταν ἡ Γυναικεία Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἀναστασίας Φαρµακολυτρίας, ὅπου, ἀφοῦ προσκυνήσαµε στόν Ναό τό Ἱ. Λείψανο καί τήν Ἱ. Εἰκόνα τῆς Ἁγίας, δεχθήκαµε τήν φιλοξενία τῆς ἀδελφότητας ὑπό τήν Γερόντισσα Ἀναστασία. Μετά ἀπό µία στάση γιά φαγητό στό ὄµορφο παραλιακό χωριό τῆς Ἁγ. Μαρίνας βρεθήκαµε στήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Μηνᾶ, ὅπου τελέσαµε τόν Ἑσπερινό, στόν ὁποῖο ἔψαλλαν µελωδικά οἱ χοροί τῆς πολυπληθοῦς ἀδελφότητος ὑπό τήν Γερόντισσα Θέκλα. Ἀκολούθησε βεβαίως τό µοναστηριακό κέρασµα καί ξενάγηση ἀπό τίς ἀδελφές τῆς Μονῆς. Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Ἀναστασίας Φαρµακολυτρίας. Στή συνέχεια µεταβήκαµε στήν Γυναικεία Ἱ. Μονή Παναγίας Ἐλευθερώτριας στό χωριό Βαθύ, ὅπου ἡ Γερόντισσα µᾶς φιλοξένησε. Στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Μηνᾶ. Τό βράδυ καταλύσαµε στό ξενοδοχεῖο στήν παραλία τῆς χώρας τῆς Αἴγινας καί νωρίς τό ἑπόµενο πρωί ξεκινήσαµε γιά τήν Ἱ. Μονή Ἁγ. Τριάδος Ἁγ. Νεκταρίου, ὅπου ὁ τάφος, τά Ἱ. Λείψανα καί τό Μοναστήρι ὅπου πέρασε τά τελευταῖα χρόνια τῆς ζωῆς του ὁ Ἅγιος τοῦ αἰώνα µας, ὁ θαυµατουργός Μητροπολίτης Πενταπόλεως Ἅγιος Νεκτάριος. Μετά τήν Θεία Λειτουργία ἐπισκεφθήκαµε τόν νεόδµητο, περικαλλή Ναό τοῦ Ἁγίου καθώς ἐπίσης καί τήν παρακείµενη Ἱ. Μονή Ἁγ. Αἰκατερίνης. Ἐπιστρέψαµε στήν Ἀθήνα νωρίς τό ἀπόγευµα πλήρεις εὐλογιῶν ἀπό ὅλους τούς Ἁγίους καί τίς Ἱ. Μονές πού ἐπισκεφθήκαµε. Ἀπό τό προσκύνηµα αὐτό συγκεντρώθηκαν 325,00. Στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Ἐλευθερώτριας. Στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Νεκταρίου. 5

6 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ Πανελλήνιες Ἐξετάσεις Πραγµατοποιήθηκε µία ἀκόµη προγραµ- µατισµένη Ἱ. Ἀγρυπνία στήν Ἐνορία µας τόν περασµένο Μάιο. Τελέσθηκε στό Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη τήν Τρίτη 19 πρός Τετάρτη 20 Μαΐου ἐπί τῇ Ἀνακοµιδῇ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Νικολάου Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυ- µατουργοῦ. Ἡ Ἀγρυπνία αὐτή ἔλαβε χώρα µέ τήν εὐκαιρία τῆς διεξαγωγῆς τῶν Πανελληνίων Ἐξετάσεων γιά τήν εἰσαγωγή τῶν νέων µας στά Πανεπιστήµιο. Ἡ Ἐνορία µας εὔχεται ἀπό καρδιᾶς σέ ὅλους τούς νέους µας νά ἔχουν τά καλύτερα ἀποτελέσµατα καί νά πραγµατοποιήσουν τούς πόθους τους. Λήξη τῶν Ἑσπερινῶν Συνάξεων Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς Μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τίς εὐχές τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Ἱερωνύ- µου ὁλοκληρώθηκαν οἱ «Ἐνοριακές Συνάξεις Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς» (Ε.Σ.Μ.Α.Γ.). Ἔτσι λοιπόν τήν Τετάρτη 4 Ἰουνίου 2009 σέ ἐκδήλωση κατά τήν ὁποία µοιράστηκαν καί ἀναµνηστικά ἔγινε ἡ λήξη τῶν Ε.Σ.Μ.Α.Γ. γιά τό ἔτος Εὐχαριστοῦµε θερµά γιά τήν παρουσία καί τήν συµπαράστασή σας στήν προσπάθεια αὐτή τῆς Ἐνορίας µας. Θερµές εὐχές γιά καλό καί εὐλογηµένο Καλοκαίρι. Ὁ Ὑπεύθυνος τῶν Ε.Σ.Μ.Α.Γ. π. Γεράσιµος Φακιώλας Ἱερά Ἀγρυπνία Τήν Τρίτη 23 πρός Τετάρτη 24 Ἰουνίου θά τελεσθεῖ στόν Ναό µας Ἱ. Ἀγρυπνία ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Γενεθλίου τοῦ Τιµίου Προδρόµου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καί τοῦ Ὁσ. Ἀθανασίου τοῦ Παρίου. Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00 µ.µ. Τό πρωί τῆς Τετάρτης 24 Ἰουνίου δέν θά τελεσθεῖ Θεία Λειτουργία. Ὀνοµαστήρια Μακαριωτάτου Τήν 15η Ἰουνίου, ἑορτή τοῦ Ἁγ. Ἱερωνύµου τοῦ Πενταγλώσσου, ἄγει τά ὀνοµαστήριά του ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυµος Β. Θά δεχθεῖ τίς εὐχές τῶν πιστῶν καί τῶν Ἀρχῶν τῆς Πόλεως καί τῆς Πολιτείας τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Εἰρήνης ὁδοῦ Αἰόλου µετά τήν τέλεση τοῦ Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ καί τήν ἑποµένη, ευτέρα 15η Ἰουνίου µετά τήν τέλεση τῆς Θείας Λειτουργίας. Ἐκ µέρους τῆς Ἐνορίας µας εὐχόµαστε ὁ Κύριός µας νά τοῦ δίδει ὑγεία καί µακροηµέρευση, καθώς καί τήν ἄνωθεν ἐνίσχυση στό δύσκολο ἔργο του. Ἀνακοινωθὲν ιαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου Ἡ.Ι.Σ. κατὰ τὴν Συνεδρία τῆς ἀποφάσισε νὰ ἐνηµερώσει τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ τὰ ἑξῆς: Ἐσχάτως ἐµφανίστηκαν στὸν ἑλληνικὸ χῶρο, ἀπὸ ὀργάνωση ἀσυµβίβαστη µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Πίστη, «κάρτες αὐτογνωσίας», ποὺ προσιδιάζουν πρὸς τὶς ἀποκρυφιστικὲς κάρτες Ταρώ, οἱ ὁποῖες ἀντὶ τῶν ἀποκρυφιστικῶν συµβόλων καὶ µορφῶν, φέρουν εἰκονιζόµενα πρόσωπα Ἁγίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µας. Κατὰ τρόπον ἀσεβῆ καὶ βλάσφηµο, τὰ ἱερὰ πρόσωπα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς µας χρησιµοποιοῦνται καὶ συµφύρονται µὲ πρακτικὲς ποὺ συναντῶνται στὸν ἀποκρυφιστικὸ χῶρο. Μὲ ἀφορµὴ τὰ ἀνωτέρω, ἀφ ἑνὸς µέν, ἐφιστοῦµε τὴν προσοχὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώµατος, ἀφ ἑτέρου δὲ, δραττόµενοι γιὰ µιὰ ἀκόµη φορὰ τῆς εὐκαιρίας, ὑπενθυµίζοµε ὅτι συνήθης παραπλανητικὴ πρακτικὴ διαφόρων ὁµάδων ἀσυµβίβαστων µὲ τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη, εἶναι ἡ χρήση χριστιανικῶν ὅρων καὶ συµβόλων, τὰ ὁποῖα ὅµως νοηµατοδοτοῦνται µὲ ριζικὰ διαφορετικὸ τρόπο ἀπ ὅτι κατανοοῦνται στὰ πλαίσια τῆς ἐκκλησιαστικῆς διδαχῆς. 6

7 ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ÍÅÁ ίκτυο Ἐθελοντῶν Κοινωνικῆς Αἰσθητικῆς.Ε.Κ.Α. Ἐδῶ καί τέσσερα χρόνια διεξάγεται µέ µε γάλη ἐπιτυχία στήν Στέγη µας, στήν Στέγη γερόντων τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κυψέλης, ἕνα πρόγραµµα Κοινωνικῆς Αἰσθητικῆς ἀπό ὁµάδα ἐθελοντριῶν Αἰσθητικῶν, Μέ σκοπό: Tην βελτίωση τῆς ψυχικῆς ὑγείας τῶν ἐξυπηρετούµενων. Τήν ἀνάπτυξη τῆς αὐτοεκτίµησής τους. Τήν διευκόλυνση τῆς ἐπικοινωνίας µέ τούς ἀνθρώπους πού τούς φροντίζουν. Καί τήν ἀποδοχή γιά τό περιβάλλον µέσα στό ὁποῖο ζοῦν. Ἕνα χάδι, µιά ἀγκαλιά, ἕνα χαµόγελο καί ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη εἶναι τό µυστικό τῆς «εὐτυχίας» γιά κάθε ἡλικιωµένο. Ἡ ἱκανότητα τῶν Ἐθελοντριῶν Αἰσθητικῶν τοῦ.ε.κ.α. νά ἐπικοινωνοῦν µέ τούς ἀν θρώπους πού φιλοξενοῦνται στή Στέγη µας εἶναι µοναδική ὅπως µοναδική εἶναι γι αὐτούς καί ἡ κάθε «γιαγιά» ἡ ὁποία µέσα ἀπό τήν αἰσθητική περιποίηση αἰσθάνεται ὅτι δέν τήν ξέχασαν. έν τήν ξέχασαν γιατί κάποιοι ἄνθρωποι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἔχει ἀνάγκη νά ξεχωρίζει ἔστω καί ἄν ἔχει χάσει τήν αἴγλη τοῦ παρελθόντος. Τό πρόγραµµα περιλαµβάνει Αἰσθητική µέ προσφορά καλλυντικῶν, Μουσικοθεραπεία - χοροθεραπεία καί κοµµωτική. Ὅλα αὐτά ἀπό ἐπαγγελµατίες τοῦ κάθε προαναφερόµενου χώρου οἱ ὁποῖοι δουλεύουν στό πρόγραµµα ἐθελοντικά. Τιµ. Πατζίκα 7

8 ΔΩΡΕΕΣ ΜΑΪΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΤΕΓΗ ΓΕΡΟΝΤΩΝ 2009 Ἀναγνωστίδου Εὐρυδίκη... 50,00 Ἀνώνυµος...100,00 Ἀνώνυµος...120,00 Ἀνώνυµος...190,00 Ἀνώνυµος...200,00 Ἀνώνυµος...250,00 Ἀνώνυµος...300,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 50,00 Ἀνώνυµος... 80,00 Ἀσηµακοπούλου Παναγιώτα...300,00 Βαγενᾶ Ἰουλία... 50,00 Βάχλα Εὐγενία... 50,00 Βέλλιου Ἑλένη...100,00 Βεντήρης Κων/νος...100,00 Βλάσσης Χρῆστος... 45,00 Γιαννοπούλου Μαρία... 50,00 ρούκαλης ηµήτριος...150,00 Ζηλίρου Ζωίτσα...210,00 Καραπάνου Ἄννα...180,00 Καρύδη Ἀδαµαντίνη... 50,00 Κασκαµπᾶ Ἑλένη... 90,00 Κασκούτας Νικόλαος... 50,00 Κασσάνδρας Γεώργιος...75,00 Κινδυνέκου Ξένια... 50,00 Κοκοτόπουλος Χαράλαµπος...100,00 Κοκοτοπούλου ήµητρα...100,00 Κουλούρη Σταµατία...100,00 Λογοθέτη Σοφία...100,00 Μαστροµανώλης Μάνος... 50,00 Μικρουλέα Ὄλγα...450,00 Μιστριώτης ιονύσιος...100,00 Μιχαηλίδης Γεώργιος ,00 Μόσχος ηµήτριος... 50,00 Μπουκῆ Βασιλική...100,00 Νικολοπούλου Θεώνη...100,00 Οἰκ. Παπαδοπούλου Ἐλευθερίου... 50,00 Οἰκ. Στυλιανοῦ Κων/νου...150,00 Οἰκονοµίδου Οὐρανία... 50,00 Παπαδολιᾶ ηµήτριος & Ὑβόννη...150,00 Πετρίδη Ἄννα... 90,00 Ροβάκης Ἀντώνιος...100,00 Σκανδάλη Σοφία... 50,00 Σµυρλῆ Σοφία...150,00 Σολοµωνίδου Μαρία... 50,00 Τριανταφυλλίδου Νίκη...150,00 Τριανταφύλλου Πηνελόπη...300,00 Τσαγκάδας Γεώργιος...100,00 Τσιµποπούλου Αἰκατερίνη... 50,00 Φιλίππου Σοφία...100,00 Φράγκος Χρῆστος ,00 ιάφοροι ωρηταί...185,00 ίσκοι Ἱ. Παρεκκλ. Ἁγ. Ἀποστόλων ,90 ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÏÑÉÁÓ ÁÃÉÏÕ ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÊÕØÅËÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ - ÕÐÅÕÈÕÍÏÓ: Ἀñ éµ. ÖÉËÏÈÅÏÓ Ì. ÍÉÊÏËÁÊÇÓ Ô.Ê ÊõøÝëç, Ôçë ÅÊÄÏÔÉÊÇ ÐÁÑÁÃÙÃÇ: ôçë ÄÉÁÍÅÌÅÔÁÉ ÄÙÑÅÁÍ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως

Συνεστίαση κατηχητών την Ιεράς Μητροπόλεως Συνεστίαση κατηχητών Ιεράς Μητροπόλεως την Με πολύ χαρά και μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεστίαση των κατηχητών της Ιεράς Μητροπόλεως μας στον πολυχώρο Διακονία στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου, ἤτοι τοῦ Νέου Ἔτους, Συμεὼν ὁσίου τοῦ Στυλίτου, τῶν Ἁγίων 40 Γυναικῶν, Ἀμμοῦν Διακόνου Ἑσπερινός-Παράκληση 18:00-19:00 06:30-08:30 2 4 6 8 Μάμαντος Μεγαλομάρτυρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

Η πορεία προς την Ανάσταση...

Η πορεία προς την Ανάσταση... Η νύχτα της Ανάστασης Τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου χτυπούν χαρούμενα οι καμπάνες. Οι χριστιανοί φορούν τα γιορτινά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη

ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΚΒ ΠΑΥΛΕΙΑ Ιούνιος 2016 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 2400 έτη από τη γέννηση του Αριστοτέλη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Σάββατο 28 Μαΐου Κυριακή 29 Μαΐου Μέγας Αρχιερατικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια

Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Lekce 23 Společenské kontakty svatba, křest v Řecku Κοινωνικές επαφές γάμος, βαφτίσια Γάμος Η Ελλάδα είναι μια χώρα πλούσια σε παραδόσεις και έθιμα. Παρόλα αυτά, η γαμήλια τελετή παραμένει ίδια στο μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Αδέλφια στο σχολείο ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αδέλφια στο σχολείο Οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριές μου Οι μαθήτριες του Χριστού Κάποτε, μια γυναίκα, που ονομαζόταν Μάρθα, υποδέχτηκε στο σπίτι της τον Ιησού. Η Μάρθα, ήταν αδελφή του

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα--

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007. http://www.ecclesia.gr/greeknews/default.asp. Ευχές στον Μακαριώτατο. Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων. ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Σελίδα 1 από 5 ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ --Επιλέξτε Μήνα-- Αναζήτηση στο Αρχείο Ειδήσεων Αναζήτηση ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 Ευχές στον Μακαριώτατο Συνάντηση του Μακαριωτάτου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Πληροφοριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1 3 Κυριακή 7 8 10 11 12 ΙΟΥΛΙΟΥ Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων Β Ματθαίου 06:30-10:00 06:30-09:45 ΣΤΗ : Μνημόσυνο Κυπριανοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Μητροπολιτῶν Πάφου Χρύσανθου, Κιτίου Μελετίου

Διαβάστε περισσότερα

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική

Πόλεμος για το νερό. Συγγραφική ομάδα. Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική Πόλεμος για το νερό Συγγραφική ομάδα Καραγκούνης Τριαντάφυλλος Κρουσταλάκη Μαρία Λαμπριανίδης Χάρης Μυστακίδου Βασιλική 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου Τάξη ΣΤ1 Θεσσαλονίκη 2006 ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Άκουγα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης

Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης 1. ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ Γενικός Συντονιστής: Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σάββας Γεωργιάδης Το Σεμινάριο Εξομολογητικής που πραγματοποιήθηκε κατά τα δύο παρελθόντα εκκλησιαστικά - ακαδημαϊκά έτη, δίνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΟΓΗΡΟΥ Πρωτοδίκου Διοικητικών Δικαστηρίων ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ Κυριακή 19 Δεκεμβρίου 2010 Έμπλεη ευγνωμοσύνης, με βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος

Ιανουαριος Κυριακη ευτερα Τριτη Τεταρτη Πεµπτη Παρασκευη Σαββατο. Μαρτιος Φεβρουαριος Περιτοµη Χριστου Μεγαλου Βασιλειου Νεο Ετος Ιανουαριος 2016 Αντωνιου του Μεγαλου Θεοδοσιου Αθανασιου και Κυριλλου Ευθυµιου Ιωαννου του Προδροµου Γρηγοριου Θεολογου Τατιανης Ξενοφωντος Τα Αγια Θεοφανεια Ανακοµιδη Λειψανων Ιωαννου Χρυσοστοµου Περιτοµη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης

Αϊνστάιν. Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΒΑΚΑΛΗ-ΣΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αϊνστάιν Η ζωή και το έργο του από τη γέννησή του έως το τέλος της ζωής του Εικόνες: Νίκος Μαρουλάκης Περιεχόµενα Κεφάλαιο 1:...3 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Όμορφος κόσμος ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Όμορφος κόσμος Φροντίζουμε όλα τα πλάσματα Η Αγία Μελανγκέλ: η προστάτιδα του περιβάλλοντος Εξακόσια χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού, γεννήθηκε στα καταπράσινα δάση της Ιρλανδίας μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.204, Fax 210-72.72.210, e-mail: contact@ecclesia.gr ΠΡΩΤ. 6002/2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΘΗΝΗΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά B Δημοτικού (Μέρος Α ) Ομορφος κόσμος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Β Δημοτικού Ομορφος κόσμος (Μέρος A ) Συγγραφική ομάδα:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ Δ.Ε. 13: «Τι μπορεί να μάθει ο άνθρωπος για το Θεό. Προσέγγιση της γιορτής της Μεταμόρφωσης» (σελίδες εγχειριδίου 69-76) Δ.Ε. 19: «Η μνήμη των Αγίων, αφορμή για

Διαβάστε περισσότερα

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου

μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου μετάφραση: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου Δύο Σε μια σπουδαία αρχαία πόλη που την έλεγαν Ουρούκ, ζούσε ένας νεαρός βασιλιάς, ο Γκιλγκαμές. Πατέρας του Γκιλγκαμές ήταν ο βασιλιάς Λουγκαλμπάντα και μητέρα του η

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

...Μια αληθινή ιστορία...

...Μια αληθινή ιστορία... ...Μια αληθινή ιστορία... Στην αρχή ήταν μια άδεια σελίδα. Την είχε ο Καλός Ζωγράφος, που ήταν γνωστός για την ικανότητά του να ζωγραφίζει τέλειες εικόνες. Μια μέρα ο Ζωγράφος άρχισε να ζωγραφίζει αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10

«Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Διδ. Εν. 10 «Προσκυνοῦμεν σου τά πάθη Χριστέ» Οδοιπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα Διδ. Εν. 10 α) Οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας Μεγάλη Εβδομάδα: επειδή γιορτάζουμε μεγάλα (σπουδαία) γεγονότα Από την Κυριακή των Βαΐων

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2010 Ύμνος της ομάδας «Ευαγγέλιο» Βιβλία και μαθήματα ζωγραφισμένα σχήματα και τόσα βοηθήματα να μη δυσκολευτώ Απ όλους τόσα έμαθα

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά.

Επιλέγεται η διερευνητική μέθοδος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΣ. Παρουσιάζοντας: Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας προς αυτά. ΔΕ2:ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:ΛΑΤΡΕΙΑ Οι μαθητές/μαθήτριες να: - διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της θρησκευτικότητας, - συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης λατρείας με την καθημερινότητά.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 25 εκεμβριου 2016 ἀριθμ. πρωτ. : 793.- ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016 Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τοὺς εὐλαβεῖς Ἱερεῖς καὶ τοὺς εὐσεβεῖς Χριστιανοὺς τῆς καθ ἡμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν διάφορα και σημαντικά προβλήματα. Ένα από αυτά είναι ο πόλεμος που έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη νερού, φαγητού και ιατρικής περίθαλψης και το χειρότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Λαϊκή παράδοση και λογοτεχνία ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΥΘΟΙ ΘΡΥΛΟΙ ΚΕΙΜΕΝΑ Διδάσκουσα: Δέσποινα Χριστοφή-Λοΐζου Περιφ. Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου, 2012-2013 1 http://www.unicef.gr/oldpress/pdfs/mag63_b.pdf

Διαβάστε περισσότερα

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη

Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Κατευόδιο στο Γέροντα Σπυρίδωνα Μικραγιαννανίτη Δευτέρα, 11 Μάιος 2015 Άγιον Όρος Αδελφέ, πατέρα, γέροντα και ΦΙΛΕ, αγαπημένε μου Σπυρίδωνα καλή ανάπαυση και Καλή Ανάσταση. π. Τιμόθεος Ηλιάκης "Στις 04.10

Διαβάστε περισσότερα

Το Τελευταίο Αντίο...

Το Τελευταίο Αντίο... Το Τελευταίο Αντίο... Ελληνικά Ταφικά Έθιμα στη Σύγχρονη Εποχή Το πότε θα πεθάνεις είναι σαν το δάκτυλο του ποδιού σου... Δεν είναι στο χέρι σου! Αρκάς (Έλληνας δημιουργός κόμικς) (το) αγγελτήριο (η) εκκλησία

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια»

«Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Το κορίτσι με τα πορτοκάλια» «Κάθεσαι καλά, Γκέοργκ; Καλύτερα να καθίσεις, γιατί σκοπεύω να σου διηγηθώ μια ιστορία για γερά νεύρα». Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας του βιβλίου αρχίζει να ξετυλίγει το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος;

Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Ο Αετός της Μάνης - Σας βλέπω πάρα πολύ ζωντανό και πολύ φιλόξενο. Έτσι είναι πάντα ο Ανδρέας Μαστοράκος; Πρώτα, πρώτα είμαι άνθρωπος. Γεννήθηκα από φτωχή οικογένεια. Υπέφερα πολύ. Από 10 χρονών εργαζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς)

Τὰ Προλεγόμενα. (π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνὸς) Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Παρίου Ἀλεξίκακον Φάρμακον καὶ ἡ ἐπιστολὴ στὸν Κοραῆ Περὶ Νηστείας Εὐρωπαϊκῶν Νοσημάτων Θεραπευτικὴ Προλεγόμενα: π. Γεώργιος Μεταλληνός, Ἐκδόσεις «Γρηγόρη», Ἀθήνα 2016, σελίδες 229.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ Η πολυπόθητη μέρα για την εκδρομή μας στην Κωνσταντινούπολη είχε φτάσει! Βαλίτσες, φωτογραφικές μηχανές, τα λόγια που είχε να μάθει ο καθένας από όσους συμμετέχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit

ODBC Install and Use. Κατεβάζετε καὶ ἐγκαθιστᾶτε εἴτε τήν ἔκδοση 32bit εἴτε 64 bit Oἱ ἐφαρμογές Law4 χρησιμοποιοῦν τὸν Firebird SQL Server 32 ἤ 64 bit, ἔκδοση 2.5.x Γιὰ νὰ κατεβάσετε τὸν ODBC πηγαίνετε στό site www.firebirdsql.org στήν δ/νση http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ

Παραθέτουμε απόσπασμα του άρθρου: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΝ- Οι Ιεχωβάδες και οι Μασόνοι κεφάλαια εις το βιβλίον των θρ Με ένα από τα αγαπημένα της θέματα ασχολήθηκε για μια ακόμη φορά, στο φύλλο 1991 της 27ης Σεπτεμβρίου 2013, η εφημερίδα ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ. Αιτία, το κεφάλαιο του βιβλίου των Θρησκευτικών που διδάσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας

Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας Μικρό Νηστειοδρόμιο - Οι νηστείες της Εκκλησίας μας 1. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Αρχίζει την Καθαρά Δευτέρα και τελειώνει την Κυριακή της Αναστάσεως. Είναι η πιο αυστηρή νηστεία όλου του χρόνου (λάδι καταλύουμε

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν

Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Μὲ τὴν ἐν Ἰσσῷ μάχη καὶ τὴ νίκη τῶν Ἑλλήνων κατὰ τοῦ Δαρείου τὸ 333 π.χ. κρίθηκε ἡ τύχη τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς

Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς Σύνοδος οὐρανοῦ καί γῆς...ἡ ὀρθόδοξη εἰκόνα εἶναι καρπός τῆς ἀποκαλυπτικῆς ἐμπειρίας τῶν θεουμένων ἁγίων. Εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ ἅγιοι, ὅταν φθάνουν στήν θέωση καί τήν θεωρία τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, μετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν ΤΕΥΧΟΣ 2 - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΤΑ ΕΙΣΟ ΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ἑορτή τῆς οἰκογένειας) «Ἄπιθι, τέκνον, τῷ δοτῆρι γενήθητι, καί ἀνάθηµα καί εὐῶδες θυµίαµα» (Στιχηρό Ἑσπερινοῦ) Ε ξέχουσα θέση στόν κύκλο τῶν Θεομητορικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα

Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Μαρία Παντελή, Β1 Γυμνάσιο Αρχαγγέλου, 2013-2014 Διδάσκουσα: Γεωργία Τσιάρτα Ο Ρίτσαρντ Ντέιβιντ Μπαχ γεννήθηκε στις 23 Ιουνίου 1936, στο Oak Park, του Illinois. Ξεκίνησε τις σπουδές του στο Long Beach

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του,

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στην επίσκεψη που είχε την προηγούμενη μέρα στο Κέντρο, όπου ο κ. Μαρτίνοβιτς εξήγησε στον ίδιο και στους συνεργάτες του, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Την Παρασκευή, 20 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Θρησκευτικών Μελετών του Μίνσκ συνάντηση ανάμεσα στο Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας κ. Χριστοφόρο και 10 εκπροσώπων Ορθοδόξων Κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ. Η χαρά της αγάπης ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Η χαρά της αγάπης Καρδιά που νοιάζεται για όλους Ο Αγιος Ιωάννης ο Ελεήμων Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην πόλη της Άμαθούντας*. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς χριστιανοί. Ο πατέρας του ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά

Η ζωή είναι αλλού. < <Ηλέκτρα>> Το διαδίκτυο είναι γλυκό. Προκαλεί όμως εθισμό. Γι αυτό πρέπει τα παιδιά. Να το χρησιμοποιούν σωστά Δράση 2 Σκοπός: Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των μαθητών σχετικά με όλα τα είδη συμπεριφορικού εθισμού και τις επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή! Οι μαθητές εντοπίζουν και παρακολουθούν εκπαιδευτικά βίντεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ Με απόφαση του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου (συνεδρίαση 29-10-2013), πραγματοποιήθηκαν δύο μονοήμερες Εκπαιδευτικές Εκδρομές στις οποίες συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα