ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013"

Transcript

1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α γ Α α Α3 γ Α δ (ισχύει: Α5 ασ ισχύον: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Κριακή Αριλίο 3 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες L K Iω ) I ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ (αό τη φορά το ρεύµατος και την ολικότητα των ολισµών ροκύτει ότι ο κνωτής φορτίζεται) (η κινητική ενέργεια µεγιστοοιείται στη θέση ισορροίας, αό την οοία ο ταλαντωτής διέρχεται φορές στη διάρκεια κάθε ταλάντωσης) x Aηµωt και α α ηµωt α ηµ ( ωt ) βσ για το ζεύγος ισχύει ΣF και Στ γσ max max + de dk du de dk du EΚ+Uσταθ. Άρα: + dt dt dt dt dt δλ Τα στοιχειώδη σωµατίδια - ηλεκτρόνια, ρωτόνια και νετρόνια έχον σιν µέτρο ħ. ÈÅÌÁÔÁ 3 εσ Σε κάθε κρούση ισχύει η Α..Ο οότε: p + + p p p p p p p p p ( p p ) p p ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ

2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 ΘΕΜΑ Β Β. Σωστό το γ. Η ιδιοσχνότητα το κκλώµατος είναι : 5 Ηz LC Με δεδοµένο ότι η σχνότητα της ηγής (ο λειτοργεί ως διεγέρτης στο κύκλωµα) µεταβάλλεται αό Ηz σντονισµού έχει την αρακάτω µορφή: 8 σε Ηz, και η καµύλη σµεραίνοµε ως το λάτος αρχικά αξάνεται και µετά µειώνεται. B. Σωστό το γ. Αό τη σύνθεση των x A ηµωt και x 3A ηµ ωt + ροκύτει µια νέα αλή αρµονική ταλάντωση µε λάτος Α, ο δίνεται αό τη σχέση: A A + 3A + 3A σν A Α Αό τη σύνθεση των Α.Α.Τ µε εξισώσεις x3 A ηµωt και x A ηµωt, όο ω και ω αραλήσιες, ροκύτει διακρότηµα µε λάτος Α ο µεταβάλλεται εριοδικά µεταξύ των τιµών: A A ή A A ÈÅÌÁÔÁ 3 B. Σωστό το β. Ο χρόνος µεταξύ δο διαδοχικών µηδενισµών το λάτος Α (ερίοδος διακροτήµατος) δίνεται αό τη σχέση: Tδ ή T ω ω δ s ω ω Ι 5 8 (Ηz) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ

3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Β3. Σωστό το γ. Φέρνοµε την κάθετο στο σηµείο εαφής της ΘΕΜΑ Γ ροσίτοσας ακτίνας άνω στο κάτοτρο. Η γωνία ρόστωσης ˆ είναι ίση µε την γωνία φˆ ο σχηµατίζει το κάτοτρο µε τον θµένα (ως οξείες γωνίες ο έχον τις λερές τος κάθετες), o άρα ˆ 3. Για την ανάκλαση ο σµβαίνει στο κάτοτρο ισχύει ότι η γωνία ρόστωσης ˆ και η γωνία αέρας γρό ο ανάκλασης αˆ είναι ίσες, οότε ˆ αˆ 3. Η γωνία θˆ crit µε τη σειρά της είναι ίση µε το άθροισµα της ˆ και αˆ (ως εντός εναλλάξ), εοµένως ο θˆ crit ˆ + αˆ 6. Αό τον νόµο το Snell έχοµε: ο n ηµθcrit nα ηµ 9 n n ηµθcrit 3 θ crit ÈÅÌÁÔÁ 3 α 3 n 3 Γ. Η σηµαδούρα αρχίζει να ταλαντώνεται όταν φτάσει σε ατή το κύµα αό την εγγύτερη ηγή, δηλαδή την Π. Με βάση τα δεδοµένα της άσκησης ατό σµβαίνει τη στιγµή t,s. Άρα η αόσταση αό την Π είναι: r r t r, r,8 m t Όταν στη σηµαδούρα φτάσει το κύµα αό τη δεύτερη ηγή, αρχίζει το φαινόµενο της σµβολής µε αοτέλεσµα το λάτος της ταλάντωσής της να µεταβάλλεται και ιο σγκεκριµένα να διλασιάζεται. Ατό σηµαίνει ότι το σηµείο Κ, είναι σηµείο ενίσχσης. Αό την εκφώνηση ροκύτει ότι το κύµα αό τη δεύτερη ηγή φτάνει στο Κ την t,6s. Άρα η αόσταση αό την Π είναι: r r t r, 6 r, m t φ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 3 ΑΠΟ

4 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Γ. Η εξίσωση ταλάντωσης των ηγών θα είναι της µορφής: A ηµ(ωt ) Εειδή το σηµείο Κ βρίσκεται στην η ερβολή ενίσχσης µετά τη µεσοκάθετο, οι αοστάσεις το r,r αό τις δο ηγές, θα εαληθεύον τη σνθήκη ενίσχσης r N λ, για Ν, οότε: r r λ λ, m r Με βάση τη θεµελιώδη εξίσωση της κµατικής έχοµε: λ λ, 5 Η z ή Τ,s Για τη σηµαδούρα θα ισχύον: Μέχρι την άφιξη το κύµατος αό την Π, η σηµαδούρα δεν ταλαντώνεται και σνεώς. Αό τη στιγµή t,s, ο φτάνει το κύµα αό την Π και µέχρι να φτάσει το κύµα αό την Π την t,6s, η σηµαδούρα ταλαντώνεται µε την είδραση το ενός µόνο κύµατος, οότε η εξίσωση ταλάντωσής το είναι: K t r A ηµ T λ, ηµ( 5t ), ηµ t (S.I ( ) ),,8 ηµ 5t, Αό την t,6s, η σηµαδούρα ταλαντώνεται ό την είδραση και των δο κµάτων οότε ισχύει: r r t r + r A σν ηµ λ T λ,, σν ηµ 5t,8,8, σν ηµ( 5t, 5), ηµ ( t 5), ηµ ( t 5 + ), ηµ ( t ) (S.I) ÈÅÌÁÔÁ 3 Σνοψίζοντας τα αραάνω, η αοµάκρνση της σηµαδούρας αό τη θέση ισορροίας εριγράφεται αό τις εξισώσεις: ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ

5 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 t<, s, ηµ ( t ) (S.I),s t<,6 s, ηµ ( t ) (S.I) t,6 s Γ3. Η δναµική ενέργεια ταλάντωσης της σηµαδούρας δίνεται αό τη σχέση: U DA K Σνεώς η δναµική ενέργεια αίρνει τη µέγιστη τιµή της για ρώτη φορά όταν το λάτος ταλάντωσης της σηµαδούρας γίνει µέγιστο για ρώτη φορά. Εειδή στη σηµαδούρα έχοµε ενισχτική σµβολή το λάτος της µεγιστοοιείται µετά την έναρξη της σµβολής, οότε και λαµβάνει την τιµή Α. Η έναρξη της σµβολής γίνεται την t,6s, στιγµή κατά την οοία η σηµαδούρα βρίσκεται στη θέση ισορροίας αφού σε σηµεία ενίσχσης η σνάντηση των κµάτων γίνεται µετά τη σµλήρωση ακέραιο αριθµού ταλαντώσεων µετά αό την άφιξη το ο κύµατος. Άρα η σηµαδούρα θα βρεθεί για ρώτη φορά, µετά την έναρξη της σµβολής στη µέγιστη αοµάκρνσή της, τη στιγµή: T, t t + t,6 + t,65 s Γ. Κατά την ταλάντωσή της η σηµαδούρα λειτοργεί ως ηγή ήχο ο άλλοτε λησιάζει και άλλοτε αοµακρύνεται αό τον ανιχνετή Α. Σύµφωνα µε το φαινόµενο Doppler, λόγω της σχετικής κίνησης ηγής - ανιχνετή, ο τελεταίος θα καταγράφει διαφορετική σχνότητα αό την εκεµόµενη. Όταν η σηµαδούρα κινείται λησιάζοντας τον ανιχνετή, η σχνότητα ο θα καταγράφει ατός θα δίνεται αό τη σχέση: ÈÅÌÁÔÁ 3 A Κ Όταν η σηµαδούρα κινείται αοµακρνόµενη αό τον ανιχνετή, η σχνότητα ο θα καταγράφει ατός θα δίνεται αό τη σχέση: A + Κ Αό τις ροηγούµενες σχέσεις σµεραίνοµε ότι η σχνότητα ο καταγράφει ο ανιχνετής είναι µεγαλύτερη στην ερίτωση ο η σηµαδούρα λησιάζει ρος ατόν. s s ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 5 ΑΠΟ

6 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Η καταγραφόµενη αό τον ανιχνετή σχνότητα αίρνει τη µέγιστη τιµή της όταν η ταχύτητα της σηµαδούρας είναι µέγιστη και η κατεύθνσή της είναι ρος τον ανιχνετή, όταν δηλαδή διέρχεται αό τη θέση ισορροίας () κινούµενη ρος τα άνω. Σνεώς: A(max) Οότε: s µε Κ(max) ω Α 3 3 A A (max) 68Hz (max) ΘΕΜΑ, ω Α Κ (max) Κ(max). Σχεδιάζοµε τις δνάµεις ο ασκούνται στο δακτύλιο και το σφαιρίδιο και m s αναλύοµε την τάση το νήµατος στις σνιστώσες T x και T. Για να ισορροεί το σύστηµα ρέει να ικανοοιείται η σνθήκη Σ τ ως ρος οοιοδήοτε σηµείο. Ειλέγοµε το σηµείο Ο έτσι ώστε η άγνωστη δύναµη της άρθρωσης να έχει ροή ίση µε µηδέν. Στ( O ) τ w + τ τ ÈÅÌÁÔÁ 3 w T w R + w R T R M g R + m g R T σν6 R φ T T x M g + m g T T (M + m) g (3 + ) φ w T + w o T 5 N ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 6 ΑΠΟ

7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3. Για να ολογίσοµε τη ροή αδράνειας το δακτλίο ως ρος άξονα ο ερνά αό το κέντρο µάζας το και είναι κάθετος στο είεδό το, τον χωρίζοµε σε Ν λικά σηµεία, καθένα αό τα οοία αέχει αόσταση R αό το κέντρο το Ο και αθροίζοµε τις αντίστοιχες ροές αδράνειας. I δακτ(cm) mr + mr + + mnrn mr + mr + + mnr (m + m + + Εοµένως: I M R δακτ(cm) Η ροή αδράνειας το δακτλίο ως ρος τον άξονα εριστροφής ο διέρχεται αό το Ο, θα δίνεται µε βάση το θεώρηµα Steiner αό τη σχέση: δακτ(o) δακτ(cm) I I + MR MR + MR MR Η ροή αδράνειας το σστήµατος ως ρος τον άξονα ο ερνά αό το σηµείο Ο, ολογίζεται ροσθέτοντας και τη ροή αδράνειας το σφαιριδίο (λικό σηµείο). ολ(o) δακτ(o) σφαιρ (O) I I + I MR + m(r) MR + mr (M+ m) R ολ (O) (3 + ),, 6 Iολ(O),6Kg m I 3. Το σύστηµα δακτύλιος - σφαιρίδιο θα εριστραφεί γύρω αό τον άξονα ο ερνά αό το σηµείο Ο. Εειδή κατά την κίνηση το σστήµατος οι µοναδικές δνάµεις ο αράγον έργο είναι τα βάρη σφαιριδίο δακτλίο, ο είναι σντηρητικές, µορούµε να χρησιµοοιήσοµε την Αρχή ιατήρησης της Μηχανικής Ενέργειας (Α..Μ.Ε) για να ολογίσοµε το µέτρο της γωνιακής ταχύτητας το ÈÅÌÁÔÁ 3 ω σστήµατος τη στιγµή ο η διάµετρος ΟΑ γίνει κατακόρφη. Λαµβάνοντας σαν είεδο µηδενικής δναµικής ενέργειας U βαρ ατό ο ερνά αό το σηµείο A έχοµε: Α..Μ.Ε.: Ε µηχ(ι) Εµηχ(ΙΙ) Κ + U + U Κ + U + U ολ(ι) δακτ(ι) σφ(ι) ολ(ιι) + MgR + mgr Ι (Ο) ω + MgR δακτ(ιι) σφ(ιι) ολ Ι ω ολ (Ο) MgR + mgr m N ) R ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 7 ΑΠΟ

8 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Ι ω (M m)gr,6 ω (3 ), ω ολ (Ο) Εοµένως ροκύτει: ω 5 rad/ s Το ζητούµενο µέτρο της στροφορµής το δακτλίο βρίσκεται αό τη σχέση: L δακτ δακτ(ο) L δακτ Ι ω ή L ΜR ω 3, 5,8 Kg m s δακτ ω Γνωρίζοµε την ταχύτητα το σώµατος Σ µετά την κεντρική ελαστική κρούση το µε το σώµα Σ, οότε µορούµε να βρούµε την ταχύτητα, ο έχει το σώµα Σ αµέσως µετά την κρούση το µε το σύστηµα δακτλίο σφαιριδίο. Προσέχοµε ότι το σώµα Σ κινείται αντίθετα µετά την κρούση το µε το Σ, οότε µε βάση τη φορά ο ορίσαµε ως θετική, αλγεβρικά ισχύει - m/s. Εειδή η κρούση Σ -Σ είναι ελαστική ισχύει: m m 3 m / s m + m + ω ÈÅÌÁÔÁ 3 Κατά την κρούση το σστήµατος δακτύλιος σφαιρίδιο µε το σώµα Σ µορούµε να εφαρµόσοµε την αρχή διατήρησης της στροφορµής στο σύστηµα δακτύλιος-σφαιρίδιο-m ως ρος τον άξονα εριστροφής, αφού Στ εξωτ (εξωτερικές δνάµεις είναι τα βάρη και η δύναµη αό τον άξονα). Αό την Α..Σ έχοµε: + Lολ(ριν) Lολ(µετά) Ιολ() ω Ιολ() ω + m R,6 5,6 ω + 3, οότε βρίσκοµε ω 3,5 rad / s ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 8 ΑΠΟ

9 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Η θερµική ενέργεια ο εκλύεται κατά την κρούση το σστήµατος µε το σώµα Σ ολογίζεται αό τη σχέση: Qκροσης Κ ολ Κολ(ριν ) Κολ(µετά) Ιολ ω ( Ιολ ω + m ) Q,6 5 (,6 3,5 + 3 ) Q κροσης 5,7 κροσης Joule 5. Το σώµα Σ µετά την κεντρική ελαστική κρούση το µε το σώµα Σ αοκτά ταχύτητα: m m + m + 3 m / s l- Το σώµα Σ θα διαγράψει τόξο κύκλο µέσω το τεντωµένο νήµατος, µέχρι να σταµατήσει στιγµιαία. Κατά την κίνηση ατή το βάρος είναι σντηρητική δύναµη ενώ η µη σντηρητική τάση το νήµατος είναι σνεχώς κάθετη στη µετατόιση και δεν αράγει έργο. Εφαρµόζοντας την αρχής διατήρησης της µηχανικής ενέργειας (Α..Μ.Ε.): Ε µηχ(ι) Εµηχ(ΙΙ) οότε Κ ( Ι) + U(Ι) Κ(ΙΙ) + U(ΙΙ) m m gh h h, m g ÈÅÌÁÔÁ 3 Παρατηρούµε ότι h<l οότε το σώµα Σ σταµατά στιγµιαία ριν το νήµα γίνει οριζόντιο. Αό το αραάνω σχήµα ροκύτει: l h h, σνθ σνθ,8 l l ηµ θ σν θ θ Αό την τατότητα + ροκύτει ηµθ, 6 Το µέτρο το ρθµού µεταβολής της ορµής στη θέση της µέγιστης εκτροής dp dt ολογίζεται αό τη σχέση : ΣF (ΣF ) + (ΣF l h X ) ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: 9 ΑΠΟ

10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 3 Το σώµα Σ εκτελεί κκλική κίνηση και σνεώς η σνισταµένη των δνάµεων στη διεύθνση της ακτίνας (άξονας ) εκφράζει την κεντροµόλο δύναµη. Σνεώς ισχύει: κεντρ m (άξονας ): F ΣF γιατί στιγµιαία. Άρα: dp dt ΣF Οότε: (ΣF X ) ΣF X θ w l X m g ηµθ,6 l x T w x dp Ν dt m w θ ÈÅÌÁÔÁ 3 x w ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΣΕΛΙ Α: ΑΠΟ

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ

ÈÅÌÁÔÁ 2011 ÏÅÖÅ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΘΕΜΑ Β. Α1. δ. Α2. γ. Α3. β. Α4. γ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 0 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΗ ΦΥΙΚΗ ΘΕΜ. δ. γ 3. β 4. γ 5. α - Λ β - γ - δ - ε - Λ ΘΕΜ Β Β. I. ωστ απάντηση: β II. ΠΝΤΗΕΙ Οι εξωτερικές δνάµεις πο ασκούνται στον δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική ερίοδος 05 Σελίδα ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείου Τμήμα: Βαθμός: Ημερομηνία: 700 Διάρκεια: ώρες Ύλη: Ταλαντώσεις Καθηγητής: Ονοματεώνυμο: ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2002 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 00 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Στις ερωτήσεις -4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1ο. ΘΕΜΑ 2ο. 3. Σωστό το δ. 2. Σωστό το β. 4. Σωστό το β 5. α περίοδος, β συµβολή, γ σύνθετη, δ µεγαλύτερη, ε κοιλίες

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ. ΘΕΜΑ 1ο. ΘΕΜΑ 2ο. 3. Σωστό το δ. 2. Σωστό το β. 4. Σωστό το β 5. α περίοδος, β συµβολή, γ σύνθετη, δ µεγαλύτερη, ε κοιλίες ΘΕΜ ο ΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΣΕΙΣ Γ ΤΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 3 ΕΞΕΤΖΟΜΕΝΟ ΜΘΗΜ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΠΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΤΩΝ. Σωστό το δ. Σωστό το γ 3. Σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου

Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Πρόχειρες Σηµειώσεις Φυσικής Γ Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου MSc Φυσικός Ηράκλειο Κρήτης 2η Εκδοση - Ιούλης 2013 2 Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου Περιεχόµενα 1 Ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του;

Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Άσκηση Σωματίδιο μάζας m κινείται στο οριζόντιο επίπεδο xy σε κυκλική τροχιά με σταθερή γωνιακή ταχύτητα ω. Τι συμπεραίνετε για τη στροφορμή του; Απάντηση Έστω R n η ακτίνα του κύκλου. Αφού η κίνηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Γ Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΆΤΩΝ Ί ΑΙΔ ΑΓΩΓΙ ΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ U ίβ»ι I ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Γ" Λυκείου Θετική άάίτεχνολογική Κατεύθυνση Αύσεις των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα:

κινητού και να βρούµε ποιο από τα δυο προηγείται, πρέπει να ακολουθήσουµε τα εξής βήµατα: Ποιο µέγεθος ροηγείται ανάµεσα σε δυο µεγέθη ου αρουσιάζουν διαφορά φάσης µεταξύ τους Προκειµένου να καθορίσουµε τη διαφορά φάσης ανάµεσα σε δύο φυσικά µεγέθη ενός κινητού και να βρούµε οιο αό τα δυο ροηγείται,

Διαβάστε περισσότερα

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής.

3. Από ποιους παράγοντες και με ποιο τρόπο εξαρτάται η αντίσταση ενός μεταλλικού σύρματος σταθερής διατομής. Διαγώνισμα 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Στις παρακάτω ερωτήσεις να κυκλώσεις το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: Α. Τρίβουμε μια γυάλινη ράβδο με μεταξωτό ύφασμα. Η ράβδος φορτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ.

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ. και f= 1 T. Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. υναμική προσέγγιση της Α.Α.Τ. D = m. Ενεργειακή προσέγγιση της Α.Α.Τ. ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη της Α.Α.Τ. Συχνότητα f Ν t και f T Γωνιακή συχνότητα ω π και ωπf Τ. Απομάκρυνση: Κινητική προσέγγιση της Α.Α.Τ. χ Α ημ(ωt + φ 0 ) όταν φ 0

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 20 05 2011 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 0 05 011 ΘΕΜΑ Α Α1. Σωστό το γ. Α. Σωστό το β. Α3. Σωστό το γ. Α4. Σωστό το γ. Α.5. α. Σωστό β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Λάθος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΣΚΑΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΡΦΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΤΖΙΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΑΣΚΑΣ, ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΡΦΟΣ, ΝΙΚΟΣ ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ, ΑΝΝΑ ΤΖΙΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 10-808560 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕ ΙΟ: τηλ 10-808560 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 10-8064630 Τ.Ε.Ε.: τηλ 10-61941 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 10-6147436 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

υναµική στο επίπεδο.

υναµική στο επίπεδο. στο επίπεδο. 1.3.1. Η τάση του νήµατος, πού και γιατί; Έστω ότι σε ένα λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεµούν δύο σώµατα Α και Β µε µάζες Μ=3kg και m=2kg αντίστοιχα, τα οποία συνδέονται µε ένα νήµα. Σε µια στιγµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Θέμα Α Στις

Διαβάστε περισσότερα

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r

w w w.k z a c h a r i a d i s.g r Πως εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας στα στερεά σώματα Πριν δούμε την μεθοδολογία, ας θυμηθούμε ότι : Για να εφαρμόσουμε την αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Ε.) για

Διαβάστε περισσότερα

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της

γ. Για την απώλεια της ενέργειας αφαιρούμε την ενέργεια που είχε το σώμα τη χρονική στιγμή t 1, αυτή της Βασικές ασκήσεις στις φθίνουσες ταλαντώσεις.. Μικρό σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση με πλάτος που μειώνεται με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση =,8e,t (S.I.). Να υπολογίσετε: α. το πλάτος της ταλάντωσης τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό.

ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα φυσικά µεγέθη από τη Στήλη Ι και, δίπλα σε καθένα, τη µονάδα της Στήλης ΙΙ που αντιστοιχεί σ' αυτό. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΠΤΑ (7) ΘΕΜΑ 1ο 1.1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές

1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές 1 ΦΕΠ 012 Φυσική και Εφαρμογές Διάλεξη 5 η Παραδείγματα: (1) Δύο σώματα είναι δεμένα με σχοινί όπως στο σχήμα. Στο πρώτο σώμα μάζας m 1 = 2Κg ασκούμε δύναμη F = 4N. Αν η μάζα του σώματος (2) είναι m 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ - ΛΟΞΩΣΗ Η κίνηση των πλανητών είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης 2 κινήσεων: μίας περιστροφής γύρω από τον Ήλιο, η περίοδος της οποίας μας δίνει το έτος κάθε πλανήτη, και πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη

Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ (µερικές σηµειώσεις...) Ικανή και αναγκαία συνθήκη για να εκτελεί ένα σώµα ή ένα υλικό σηµείο Γ.Α.Τ. είναι: η συνισταµένη των δυνάµεων που ασκούνται στο σώµα να έχει τη διεύθυνση της κίνησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος.

Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς. Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Πριν λύσεις την εργασία σου διάβασε τα ποιο κάτω για να θυμηθείς Η ενέργεια ταλάντωσης δεν είναι πάντα ιση με τη μηχανική ενέργεια συστήματος. Παράδειγμα : Έστω ένα σώμα αφήνεται από τη θέση φυσικού μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο

Ελατήριο σταθεράς k = 200 N/m διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑ ΑΡΧΙΚΑ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ.. Σώμα που αφήνεται από κάποιο ύψος. Ελατήριο σταθεράς k = N/ διατηρείται σε κατακόρυφη θέση στερεωμένο στο κάτω άκρο του. Σώμα μάζας = kg αφήνεται

Διαβάστε περισσότερα