ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD ES1-LEO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948"

Transcript

1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD ES1-LEO

2 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιολογική παραγωγή ελαιόκαρπου Προετοιµασία και διαχείριση εδάφους Λίπανση Φυτοϋγειονοµική Προστασία Συγκοµιδή και µεταφορά ελιών Παραγωγή Βιολογικού Ελαιόλαδου Τεχνικές παραγωγής Συσκευασία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση Σήµανση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι διαφορές βιολογικής και συµβατικής ή ολοκληρωµένης παραγωγής ελαιολάδου παραµένουν στις γεωργικές µεθόδους που ακολουθούνται στον ελαιώνα. Οι οµοιότητες παραµένουν στη διαδικασία έκθλιψης στο ελαιοτριβείο. Οι γενικές αρχές και οι πρακτικές της Βιολογικής Γεωργίας (ΒΓ) ορίζεται στη νοµοθεσία της ΕΕ, κυρίως στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007 και στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 889/2008. Οι κανονισµοί αυτοί περιλαµβάνουν όλες τις γεωργικές καλλιέργειες, τη ζωική παραγωγή, αλλά και παραγωγή ελαιολάδου και ελαιοκάρπου στη βιολογική γεωργία. Η νοµοθεσία αυτή περιλαµβάνει επίσης κανόνες για την παρακολούθηση και την πιστοποίηση των προϊόντων ως βιολογικά (Βιολογική Γεωργία) και την ένδειξη του Φορέα Πιστοποίησης, είτε δηµόσιου, είτε ιδιωτικού. Για την Πορτογαλία και για τις περισσότερες χώρες της ΕΕ ο έλεγχος πιστοποίησης πραγµατοποιείται από ιδιωτικούς φορείς πιστοποίησης (ΙΦΠ). Οι φορείς αυτοί έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή κάθε κράτους µέλους και είναι διαπιστευµένοι από το υπουργείο γεωργίας της κάθε χώρας. Οι ΙΦΠ πρέπει να ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 45011, που απαιτεί, ιδίως, την ανεξαρτησία από τους φορείς εκµετάλλευσης (παραγωγούς, ή άλλους) και αναλαµβάνουν την υποχρέωση να µην παρέχουν τεχνική βοήθεια. Οι ΙΦΠ πρέπει επίσης να υποβάλουν ένα σχέδιο παρακολούθησης που να διασφαλίζει τους καταναλωτές την εγγύηση του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας, από το αγρόκτηµα µέχρι τη συσκευασία και τη σήµανση. Εκτός από την ετήσια επίσκεψη ελέγχου βάσει χρονοδιαγράµµατος, οι ΙΦΠ θα πρέπει να κάνουν µια δεύτερη επίσκεψη, δεν προβλέπεται, σύµφωνα µε το ετήσιο σχέδιο ελέγχου. Εάν αυτή η δεύτερη επίσκεψη δεν πραγµατοποιηθεί, υπονοµεύει σηµαντικά την αξιοπιστία του συστήµατος ελέγχου και πιστοποίησης. Εκτός από τις επισκέψεις παρακολούθησης, οι ΙΦΠ θα πρέπει επίσης να συλλέγουν δείγµατα για ανάλυση προκειµένου να ανιχνευτούν πιθανές απάτες. Όσον αφορά τον ελαιόκαρπο και το ελαιόλαδο, η ανάλυση πρέπει να επικεντρωθεί κυρίως στο να µην επιτρέπονται κατάλοιπα συνθετικών χηµικών φυτοφαρµάκων. Για το ελαιόλαδο, η έρευνα πρέπει να αφορά τα λιποδιαλυτά φυτοφάρµακα. Στον καρπό της ελιάς και στα φύλλα ελιάς θα πρέπει να γίνει µια γενικότερη ανάλυση σχετικά µε τις πιο δραστικές ουσίες που εφαρµόζεται στις συµβατικές καλλιέργειες και στις καλλιέργειες ολοκληρωµένης διαχείρισης για την παραγωγή ελιάς. Το βιολογικό ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας, µε υψηλή αξία σε σύγκριση µε άλλα είδη ελαιολάδου που παράγονται µε άλλα συστήµατα 3

4 παραγωγής. Αυτή η αξιοποίηση µπορεί να υπερβαίνει το 100% σε απαιτητικές αγορές, εφόσον αυτή η τιµή-ασφαλείας είναι αποδεκτή. Παρ όλα αυτά, η παρουσία ενός αξιόπιστου και αρµόδιου ΦΠ είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη διατήρηση της αξιοπιστίας των βιολογικών προϊόντων. Ωστόσο, οι πιο απαιτητικοί πελάτες (λιανοπωλητές και χονδρέµποροι) δεν δέχονται τέτοιου είδους έλεγχο, εν µέρει λόγω των δικών τους περιορισµών. Οι πελάτες έρχονται να επισκεφθούν τους παραγωγούς, ή στέλνουν τους εκπροσώπους τους να συναντήσουν τους παραγωγούς και τις µονάδες παραγωγής και συνήθως λαµβάνουν δείγµατα για ανάλυση των υπολειµµάτων (φυτοφαρµάκων και άλλων). Πρόσφατα, ένας παραγωγός αναγκάστηκε να αντικαταστήσει τους πλαστικούς σωλήνες του ελαιοτριβείου, αφού ένας πελάτης είχε βρει φθαλικές ενώσεις στο ελαιόλαδο, αν και σε µικρές ποσότητες, εφόσον ζητήθηκε εργαστηριακή ανάλυση. Οι φθαλικές ενώσεις προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές και, ως εκ τούτου, είναι επικίνδυνες για την υγεία. Εκτός από τη βιολογική πιστοποίηση, υπάρχει επίσης µια πιο επιλεκτική και απαιτητική αγορά για τα προϊόντα που προέρχονται από τη βιοδυναµική γεωργία. Οι κανόνες για τη βιοδυναµική γεωργία είναι ιδιωτικοί και απαιτούν από τους παραγωγούς να υιοθετήσουν ένα δεύτερο στάδιο µετάβασης (από βιολογικό σε βιοδυναµικό), δηλαδή η χρήση βιοδυναµικών παρασκευασµάτων στο χώµα και στο κοµπόστ, και η µέγιστη µείωση των ετήσιων δόσεων χαλκού κατά 50%, δηλαδή 3Kg/ha, αντί της 6Kg/ha. 2. Βιολογική παραγωγή ελαιόκαρπου Η βιολογική παραγωγή ελαιόκαρπου είναι δυνατή σε διάφορους τύπους ελαιώνων: Ελαιώνας βιολογικής γεωργίας η πρώτη συγκοµιδή µπορεί να πιστοποιηθεί Συµβατικός ή ολοκληρωµένης διαχείρισης ελαιώνας µετατρέπεται σε βιολογικής γεωργίας πρέπει να εφαρµόσει µια µεταβατική περίοδο τριών ετών. Σε αυτή τη µεταβατική περίοδο, όλοι κανόνες βιολογικής γεωργίας πρέπει να πληρούνται, αν και το τελικό προϊόν (ελιές ή ελαιόλαδο) δεν µπορεί να διατεθεί στην αγορά ως τέτοιο. Αυτή είναι η πιο δύσκολη περίοδος για τον παραγωγό, η οποία απαιτεί µεγαλύτερη υποστήριξη, τόσο τεχνική όσο και οικονοµική. Στη βιολογική γεωργία, τα εντατικά συστήµατα παραγωγής που επιτρέπονται, εφόσον το έδαφος χρησιµοποιείται, παραπάνω από τις 4

5 τεχνικές υδροπονίας. Παρ όλα αυτά, τα πολύ εντατικά συστήµατα είναι δύσκολο να εφαρµοστούν, καθώς δεν ταιριάζουν µε κάποιες αρχές της βιολογικής γεωργίας: Προτεραιότητα στη χρήση των πόρων του αγροκτήµατος, Συντήρηση και βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους, Φυσικός περιορισµός των επιβλαβών οργανισµών, αντί των φυτοϋγειονοµικών επεξεργασιών, Την πρόληψη των ασθενειών µέσω µέτρων προφύλαξης, όπως η πυκνότητα των δένδρων που δεν προκαλούν υπερβολική σκίαση. Για να ικανοποιούνται αυτές οι αρχές, κατ ανώτατο όριο τα 300 δέντρα ανά εκτάριο είναι αποδεκτό για ένα βιολογικό ελαιώνα (Εικ. 1). Εικ. 1- Ηµι-εντατικός ελαιώνας, µε 300 δένδρα ανά εκτάριο και καλυµµένο έδαφος για την πρόληψη της διάβρωσης (Serpa, Πορτογαλία, 2008) 2.1. Προετοιµασία και διαχείριση εδάφους Η µη χρήση απαγορευµένων λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσει τη βιολογική γεωργία. Για να επιτευχθεί αυτό, ο αγρότης πρέπει να εφαρµόζει πρακτικές και τεχνικές για τη διατήρηση και τη βελτίωση της γονιµότητας του εδάφους. Αυτή είναι µια βασική αρχή, η οποία πρέπει επίσης να αξιολογηθεί από τους ΙΦΠ, γεγονός που δε συµβαίνει πάντα. Η εγκατάσταση και η συντήρηση ενός νέου ελαιώνα, απαιτεί τις ακόλουθες αρχές και πρακτικές: 1) Το έδαφος πρέπει να αξιολογηθεί µέχρι 1 µέτρο βάθος, τουλάχιστον, προκειµένου να προσδιοριστούν τα κύρια συστατικά γονιµότητας, οπότε απαιτείται άνοιγµα για να παρατηρηθούν και να συλλεγθούν δείγµατα για ανάλυση? 5

6 2) Το έδαφος πρέπει να κινητοποιηθεί σε βάθος (περίπου 1 µέτρο) χωρίς περιστροφή των διαφόρων στρωµάτων, και σύµφωνα µε την παρατήρηση που έγινε πριν, που επιτυγχάνεται µέσα από την πρακτική της αναµόχλευσης (τσουγκράνισµα), στη συνέχεια ένα πέρασµα µε το καλέµι, ή τον καλλιεργητή ή µε µηχάνηµα που συνδυάζει δίχαλα µε ελατήρια µε ενσωµατωµένους δίσκους για άχυρο (στην προκειµένη είναι το PolyMag) (Εικ. 2) Εικ. 2 - µηχάνηµα που συνδυάζει δίχαλα µε ελατήρια µε ενσωµατωµένους δίσκους για άχυρο για την προετοιµασία του εδάφους µε λιγότερα περάσµατα και λιγότερη κατανάλωση καυσίµων και ενέργειας 3) Πριν τη φύτευση των ελαιόδεντρων, το έδαφος πρέπει να καθαρίζεται από τα ζιζάνια που είναι τα πιο δύσκολο για την καταπολέµησή τους χωρίς ζιζανιοκτόνα, ιδιαίτερα τα rhizomatous, όπως η αγριάδα (Cynodon dactylon (L.) Pers.), το πανικό (Panicum repens L.), ή άλλα πολυετή φυτά, που είναι δύσκολο να καταπολεµηθούν, όπως το σπαθόχορτο (Cyperus rotundus L.). Αυτή η «διαδικασία καθαρισµού» µπορεί να επιτευχθεί µέσα από πολλαπλά περάσµατα µε το µηχάνηµα µε τα ελατήρια και τους δίσκους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και/ή µε την έκθεση του εδάφους στον ήλιο στην περίπτωση του σπαθόχορτου. Είναι ακόµα δυνατόν να χρησιµοποιηθεί µια συγκεκριµένη φυλή χοίρων, που ονοµάζεται «montanheira», ελευθερώνονται σε εκτεταµένο σύστηµα παραγωγής, χωρίς κρίκους στη µύτη, ώστε να µπορούν να σκάβουν και να αφαιρούν τα ζιζάνια και να τα τρώνε. 4) Η γονιµότητα του εδάφους πρέπει να βελτιωθεί σε σχέση µε το πρώτο έτος της φύτευσης, µέσω της οργανικής και ανόργανης βελτίωσης, όταν οι βασικές παράµετροι της γονιµότητας είναι εκτός των ευνοϊκών τιµών (Πιν. 1). Αυτό µπορεί να γίνει µε ένα εγκεκριµένο οργανικό βελτιωτή, κατά 6

7 προτίµηση αυτού που λαµβάνεται µε κοµποστοποίηση, και µε ασβεστόλιθο µαγνησίου (δολοµίτη) ή του θαλάσσιου ασβεστόλιθου όπως το λιθοθάµνιο. Πιν. 1 Ανάλυση Εδάφους, χηµικά και φυσικά στοιχεία και κατάλληλες συνθήκες λαδιού Παράµετρος Κατάλληλη Κατάλληλες συνθήκες Τιµή Βάθος εδάφους >0,8m Αροτραία εδάφη µε πάνω από 1,20 µέτρα είναι τα πλέον κατάλληλα Υφή Αργιλώδη, λασπώδη, πηλώδη Αποστράγγιση Καλή αποστράγγιση, χωρίς συσσώρευση των λιµναζόντων υδάτων ph 5,5-8,5 Βέλτιστο ph: 6,0-7,5 Αλατότητα/Αγωγηµότητα <2,7 ds/m Με 4dS/m υπάρχει µια µείωση της παραγωγής της τάξης του 10%, Με 5dS/m, 25%, και µε 8dS/m, 50% Οργανική ύλη >1,5% Τιµές κάτω του 1,5% αυξάνουν κατά πολύ τον κίνδυνο ελλείψεων και της απώλειας της γονιµότητας Οξείδιο του Φωσφόρου >25mg/Kg (P 2 O 5 ) >50mg/Kg Οξείδιο του Καλίου (K2O) Οξείδιο του Ασβεστίου (CaO) Οξείδιο του Μαγνησίου (MgO) Ενεργός Ασβέστης <10% >100mg/Kg >20mg/Kg 5) Η χλωρή λίπανση είναι η κύρια πρακτική για τη βελτίωση του εδάφους. Κατά το πρώτο έτος θα πρέπει να γίνεται ετήσια χλωρή λίπανση, τουλάχιστον, µία µε όσπρια και µία µε ψυχανθή είδη, ανάλογα µε τον τύπο του εδάφους και του κλίµατος (Πιν. 2). Πίν. 2 Χλωρή λίπανση Φθινοπωρινές/Χειµερινές συνυπάρξεις για τους ελαιώνες για διαφορετικούς τύπους εδαφών Είδη Σπόρος Έδαφος (Kg/ha) Βρώµη + Βίκος Κοινός Μικρή οξύτητα σε ελαφρώς Avena sativa + Vicia sativa αλκαλικό, αργιλώδη προς πηλώδη κριθάρι + βίκος κοινός Hordeum vulgare + Vicia sativa Ουδέτερο προς αλκαλικό, αργιλώδη προς πηλώδη κριθάρι + κουκιά Hordeum vulgare + Vicia faba var. minor κριθάρι + Βίκος κοινός + Περσικό Τριφύλλι Hordeum vulgare + Vicia sativa + Trifolium resupinatum Oat + barley + common vetch + fababeans Ουδέτερο προς αλκαλικό, αργιλώδη προς πηλώδη Ουδέτερο προς αλκαλικό, βαρύ και δύσκολο για εργασία Μικρή οξύτητα σε ελαφρώς αλκαλικό, αργιλώδη προς πηλώδη 7

8 Βρώµη + κριθάρι + Βίκος κοινός + κουκιά Avena sativa + Hordeum vulgare + Vicia sativa + Vicia faba var. minor Σίκαλη + κίτρινο λούπινο Secale cereale + Lupinus luteus Σίκαλη + βίκος κοινός Secale cereale + Vicia sativa Βρώµη + κίτρινο λούπινο Avena sativa + Lupinus luteus Βρώµη + λευκό λούπινο Avena sativa + Lupinus albus όξινα, αµµώδη, πηλώδη και καλά στραγγιζόµενα εδάφη όξινα, αµµώδη, πηλώδη και καλά στραγγιζόµενα εδάφη όξινα, αµµώδη, πηλώδη και καλά στραγγιζόµενα εδάφη οξύ προς ουδέτερο, αµµώδη προς αργιλώδη, καλά στραγγιζόµενα 6) Στη βιολογική γεωργία, η προστασία του εδάφους είναι υποχρεωτική, αποφεύγοντας κάθε είδους διάβρωση και ιδιαίτερα τη διάβρωση του νερού. Η καλύτερη πρακτική για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι µε η κάλυψη του εδάφους, είτε µε αυτοφυή βλάστηση (Εικ. 3), ή µε συγκεκριµένες καλλιέργειες που προσαρµόζονται στις εδαφικές και κλιµατικές συνθήκες (Πιν. 3). Εικ. 3 φυσικό έδαφος που καλύπτει µε αυτοφυή βλάστηση µε βάση burclover (Medicago polimorph L.), µια αυτοφυή ετήσια µηδική, πολύ κοινό σε ολόκληρη τη χώρα, όταν δεν εφαρµόζονται ζιζανιοκτόνα, σε έναν ελαιώνα στην περιοχή Douro (Peso da Régua, Πορτογαλία, 2011) Ουδέτερα και πηλώδη Σπόρος Όξινα εδάφη Σπόρος εδάφη (Kg/ha) (Kg/ha) Medicago polymorpha 3 Trifolium subterraneum 5 Medicago rugosa 3 Trifolium vesiculosum 2 Medicago scutellata 3 Trifolium incarnatum 2 Medicago truncatula 2 Trifolium balansae 3 Trifolium hirtum 2 Ornithopus sativus 3 Trifolium resupinatum 2 Ornithopus compressus 3 Trifolium subterraneum 5 Biserrula pelenicus 2 Dactylis glomerata 3 Lolium multiflorum 10 Lolium perenne 7 Συνολικοί σπόροι Πιν. 3 Κάλυψη, µε είδη προσαρµοσµένα σε πηλώδη εδάφη, µε ουδέτερο ή όξινοph. 8

9 7) Η καλή παραγωγικότητα και ο κύκλος εργασιών των ελαιώνων απαιτεί µια εξαιρετική ανάπτυξη της ελιάς κατά τα πρώτα χρόνια. Η µερική αποµάκρυνση των χορταριών κατά µήκος της γραµµής µπορεί να συµβάλει στην επίτευξη του στόχου (Εικ. 4 και 5). Εικ. 4 Η συγκέντρωση χώµατος κατά µήκος της γραµµής - η µία πλευρά δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί ακόµη. Η µέθοδος σάντουιτς εφαρµόστηκε σε βιολογικούς οπωρώνες µηλιάς, αλλά εδώ εφαρµόζεται σε ένα νέο ελαιώνα στο Alentejo, Πορτογαλία (Serpa, Πορτογαλία, 2009) Εικ. 5 ισκοσβάρνα σε θέση µεταφοράς, που εκτελεί εργασίες στο αγρόκτηµα για συγκέντρωση χώµατος κατά µήκος της γραµµής µε τη µέθοδο σάντουιτς (Serpa, Πορτογαλία, 2009) 8) Για τους ελαιώνες σε πλήρη παραγωγή, η συνολική κάλυψη θα είναι η καλύτερη λύση. Η συντήρηση θα γίνεται από περιοδικές περικοπές µεταξύ 9

10 άνοιξης και στις αρχές του καλοκαιριού, µε µια µηχανή τύπου σφυρί µε λεπίδες (Εικ. 6) ή κάθετο άξονα µε αλυσίδες ή λεπίδες (χορτοκοπτικό). Εικ. 6 Κοπή χορταριών (σπαρµένα + αυτοφυή), και σύνθλιψη του φυλλώµατος των κλαδιών, µε το χορτοκοπτικό µηχάνηµα µε λεπίδες, σε ώριµο ελαιώνα στο Alentejo, Πορτογαλία (Serpa, Πορτογαλία, 2011) Η διατήρηση του εδάφους θα πρέπει πάντα να είναι παρούσα σε όλες τις γεωργικές πρακτικές που εφαρµόζονται στον ελαιώνα και ιδίως σε επικλινή εδάφη, όπως είναι οι περισσότεροι από τους ελαιώνες στην Πορτογαλία, αλλά και στον κόσµο. Το µεγαλύτερο µέρος των συγγραφέων που έχουν µελετήσει το θέµα της διάβρωσης του εδάφους συµφωνούν για την καλύτερη λύση στο πρόβληµα αυτό. Η κύρια πρόταση είναι να καλυφθεί το έδαφος µε ποώδη βλάστηση. Η κάλυψη αυτή έχει τρεις λειτουργίες: 1) Για να µειωθεί ο αριθµός και η ένταση των επιπτώσεων των σταγόνων του νερού της βροχής στο έδαφος, 2) Να αυξηθεί η ταχύτητα της διήθησης του νερού στο έδαφος, 3) Να διορθωθεί ο άνθρακας στο έδαφος µέσω της φωτοσύνθεσης και η επακόλουθη δηµιουργία χούµου ή σταθερής οργανικής ύλης. Ο Πιν. 4 δείχνει τα αποτελέσµατα ενός πειράµατος που έγινε µε προσοµοιωτή βροχής σε τρεις τύπους εδαφών µέσα σε έναν ελαιώνα, όπου η µόνη 10

11 πρακτική πρόληψη της διάβρωσης είναι η κάλυψη µε ποώδη στις αρχές του φθινοπώρου. Πιν. 4 - Τρία συστήµατα διαχείρισης του εδάφους υπό δοκιµή µε προσοµοιωτή βροχής για 15 λεπτά και µέτρηση της επιφανειακής υπερχείλισης και απώλεια του εδάφους από τη διάβρωση του νερού (όπως πραγµατοποιήθηκε από τον Pastor Muñoz-Cobo, 1994) Κάλυψη εδάφους Πράσινο κριθάρι βασίσµένο στην κοπριά (Hordeum vulgare) που σπάρθηκε το φθινόπωρο Καθόλου συγκέντρωση χώµατος και ολική ζιζανιοκτονία Ολική συγκέντρωση χώµατος χωρίς ζιζανιοκτόνα Επιφανειακή υπερχείλιση (l/m 2 ) Απώλεια εδάφους από τη διάβρωση (g/m 2 ) Λίπανση Η κάλυψη του εδάφους και η πράσινη λίπανση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, είναι επίσης τεχνικές γονιµοποίησης. Αν δεν είναι αρκετά καλές για να λιπάνουν τον ελαιώνα, µπορούν να γίνουν τα ακόλουθα: 1) Η εφαρµογή των οργανικών αποβλήτων στο έδαφος όπως τα λιπάσµατα, όπως τα στερεά Απόβλητα Ελαιουργείων (SOMW), και τα λύµατα των ελαιουργείων (OOMWW), πρέπει να ληφθούν υπόψη ως την πρώτιστη τεχνική. 2) Επιπλέον, τα επιτρεπόµενα διορθωτικά και οργανικά/ανόργανα λιπάσµατα, ακόµη και εκτός της βιολογικής παραγωγής, µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τα SOMW µπορεί να είναι τριών τύπων - παρθένο από τρεις φάσεις σύνθλιψης, παρθένο από δύο φάσεις σύνθλιψης και από τη διακοπτόµενη (παραδοσιακή) σύνθλιψη ελαιοτριβείου. Η πρώτη και η τρίτη έχουν εµπορική αξία, είτε για την παραγωγή λαδιού, είτε για να χρησιµοποιηθούν ως καύσιµα µετά την απόσυρση του λαδιού. Οι δύο φάσεις SOMW έχουν περισσότερο νερό (OOMWW) και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύει ένα κόστος και όχι το εισόδηµα (Εικ. 7). 11

12 Εικ. 7 SOMW από δύο φάσεις, και φύλλα ελιάς από τη διαδικασία καθαρισµού (πίσω µέρος στη φωτογραφία) και βυρσοδεψείο αποβλήτων, αποθηκευµένο σε ένα πλαστικό για να στεγανοποιηθεί η κοπριά για κοµποστοποίηση (Torre de Moncorvo, Πορτογαλία, 2004) Οι δύο συνθλίψεις SOMW ελιάς µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε λίπανση, στη συνέχεια να χρησιµοποιηθούν ως οργανικές διορθωτικές και θρεπτικά συστατικά (Εικ. 8, Πιν. 5). Εικ. 8 Κοµποστοποίηση των SOMW, κοτσάνι σταφυλιού και βυρσοδεψείο αποβλήτων για να γονιµοποιήσει ένα ελαιώνα σε ένα έργο επίδειξης στο Vale da Vilariça, την Πορτογαλία (Torre de Moncorvo, Πορτογαλία, 2007) Πιν. 5 - Σύνθεση του λιπάσµατος που παράγεται από δύο φάσεις σύνθλιψης των SOMW (64%), κοτσάνι σταφυλιού (33%) και φύλλα ελιάς (3%) Λίπασµα Υγρασία (%) Οργανική ύλη(%) odm (1) N- συνολικά (%) odm (1) N-NH 4 + (mg/kg) odm (1) C/N ph Ηλεκτρική αγωγιµότητα. (dm/cm) Κοµπόστ 26,27 53,70 1,04 26,50 25,8 7,46 0,77 Σηµείωση: (1) odm: σε ξηρή ουσία 12

13 Το κοµπόστ που αναφέρεται στον Πιν. 5 έχει υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και µια πολύ σηµαντική ποσότητα του αζώτου. Η εφαρµογή των 10 τόνων / εκτάριο δίνει περίπου 100 kg / στρέµµα αζώτου στον ελαιώνα, και µια σηµαντική µερίδα του θα είναι διαθέσιµο εντός δύο ετών. Για να επιτευχθεί πιο οµοιόµορφο κοµπόστ σε µικρότερο χρονικό διάστηµα είναι αναγκαίο να ανακατεύεται συχνά, το οποίο θα διευκολυνθεί µε τον κατάλληλο εξοπλισµό (Εικ. 9). Πιο σηµαντικό από αυτό είναι η προσθήκη ενός υλικού δόµησης στο βρεγµένο SOMW, προκειµένου να αντισταθµιστεί η έλλειψη πορώδους SOMW (Cegarra et al., 2004). Η ικανότητα να ενταχθούν διαφορετικά υλικά είναι η υποστήριξη µιας επιτυχούς διαδικασίας κοµποστοποίησης. Χωρίς αυτή την ικανότητα µπορεί να κάνουµε ενσίρρωση αντί κοµποστοποίησης. Εικ. 9 Εξοπλισµός για το ανακάτεµα και τον εξαερισµό του κοµπόστ (Torre de Moncorvo, Πορτογαλία, 2004) Με την προσθήκη πιο αζωτούχων οργανικών αποβλήτων, όπως τα απόβλητα βυρσοδεψείου (απόβλητα της βυρσοδεψίας χωρίς χρώµιο), είναι δυνατόν να ληφθούν λίπασµα µε υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, έως και 3% περίπου ODM. Πάνω απ αυτή την τιµή, οι οργανικοί διορθωτές µπορεί να χαρακτηριστούν ως λίπασµα. Η σωρός του κοµπόστ θα πρέπει να καλύπτεται µε κατάλληλο γεωϋφασµάτινη κουβέρτα, η οποία επιτρέπει την είσοδο του αέρα, αλλά όχι του νερού και προστατεύει το ανώτερο στρώµα από το φως του ήλιου (Εικ. 10). 13

14 Εικ. 10 Γεωϋφασµάτινη κουβέρτα στη σωρό του κοµπόστ για προστασία από τη βροχή και τον ήλιο (Torre de Moncorvo, Πορτογαλία, 2007) Έτσι, αποφεύγεται η διήθηση των θρεπτικών ουσιών και της οργανικής ύλης και η συνακόλουθη ρύπανση των υδροφόρων οριζόντων και / ή των γραµµών του νερού, καθώς και η εξασθένηση του λιπάσµατος. Εµποδίζει επίσης την ξήρανση και την καταστροφή των εκατοµµυρίων χρήσιµων µικροοργανισµών που άπτονται του κοµπόστ. Μετά από αρκετούς µήνες της διαδικασίας κοµποστοποίησης, µπορεί να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας λιπασµατοποίηση (Εικ. 11). Εικ. 11 Κοµπόστ αποτελούµενο κυρίως από SOMW ελαιόλαδου και στέλεχος σταφυλιών έτοιµο να εφαρµοστεί στον ελαιώνα (Torre de Moncorvo, Πορτογαλία, 2007) Σύµφωνα µε τη θέση που θα εφαρµοστούν, τα OOMWW από τις τρεις φάσεις σύνθλιψης (τις δύο σπάνιες και την παραδοσιακή, και τη συνεχή) µπορεί να θεωρηθούν ως ρυπογόνο προϊόν ή ως λίπασµα. Σε µια στάθµη νερού, τα 14

15 OOMWW οργανικών ενώσεων προκαλούν έλλειψη οξυγόνου στο νερό και στη συνέχεια το θάνατο των ψαριών και άλλων υδρόβιων ζώων. Σε γεωργικά εδάφη αυτού του ποσού των οργανικών ουσιών µπορούν να θεωρούν ως λίπασµα, αν δεν υπερβαίνονται ορισµένα επίπεδα. Το υψηλό επίπεδο της οργανικής ύλης, κάλιο, άζωτο και φώσφορος, τα OOMWW κάνουν αυτά τα απόβλητα µια ανέξοδη πηγή αυτών των θρεπτικών ουσιών (Garcia-Ortiz, A. et al., 1995). Κατά το έτος 160 π.χ. ο Marcus Porcius Cato, στο βιβλίο του "de Agricultura" αναγνώρισε την αξία γονιµοποίησης των OOMWW! Τα Πορτογαλικά Γεωργικά Γραφεία µόλις πρόσφατα ανακάλυψαν όλες αυτές τις αξίες, αφού έχουν κλείσει πολλά εργοστάσια επειδή δεν είχαν τη λύση για τα απόβλητα αυτά, αν και πολλές δοκιµές που έχουν ήδη γίνει σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ιταλία, όπου ο νόµος 574/96 έχει επιτρέψει την εφαρµογή τους στο έδαφος (Tamburino et al., 1999). Η σύνθεση των δύο τύπων OOMWW εµφανίζεται στον Πιν. 6. Πιν. 6 - Η οργανική ύλη και τα µακροθρεπτικά από δύο τύπους OOMWW σε ελαιοτριβεία (Fernandes, 1995) Παράµετρος Ελαιοτριβείο Τρία στάδια συνεχούς σύνθλιψης Οργανική ύλη (%) 10,5 2,60 Άζωτο (%) 0,20 0,06 Φώσφορος (%) 0,05 0,01 Κάλιο (%) 0,36 0,12 Μαγνήσιο (%) 0,02 0,004 ph 4,5-5,0 4,7-5,2 Στην Πορτογαλία µόνο το 2000, δόθηκε επίσηµη άδεια για την εφαρµογή OOMWW στο έδαφος ως λίπασµα (Despacho conjunto dos Ministerios da Agricultura e do Ambiente, nº 626/2000). Σήµερα, για την εφαρµογή OOMWW στο έδαφος, η οποία κατά προτίµηση πρέπει να γίνει µεταξύ Μαρτίου και Νοεµβρίου, οι παραγωγοί πρέπει να ζητήσουν και να πληρώσουν µια ετήσια άδεια στην περιφερειακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, να έχουν µια δεξαµενή για την προσωρινή αποθήκευση, τη διόρθωση του ph, κατά προτίµηση να εφαρµόζεται µεταξύ Μαρτίου και Νοεµβρίου, και για χρήση µόνο σε δέντρα και σε θάµνους και να σέβονται το ανώτατο ετήσιο όριο των 80m 3 /ha. Με αυτή τη δόση, περίπου 8,4 τόνοι/εκτάριο/έτος εφαρµόζονται (υδραυλική σύνθλιψη) ή 2τόνοι/εκτάριο/έτος (συνεχής µέθοδος εκχύλισης). Η τελευταία αυτή τιµή πρέπει να αυξηθεί, όπως και οι Ιταλοί ερευνητές προτείνουν στην Ιταλία, όπου τα µέγιστα τµήµατα διαφέρουν από 50m 3 /ha/έτος στη µη συνεχή µέθοδο εκχύλισης µε 80 m 3 /ha/έτος στο σύστηµα συνεχούς εκχύλισης (Tamburino et al., 1999). Το κλάδεµα των κλαδιών (µε διάµετρο µικρότερη από 40 mm) είναι µια άλλη τιµή υπολείµµατος που πρέπει να επιστρέψει στη γη, αντί να καίγονται. Τα 15

16 κλαδιά πρέπει να θρυµµατίζονται µε ένα µηχάνηµα τύπου σφυρί µε λεπίδες και να µένουν στο έδαφος. Εκτός από την οργανική ύλη που σιγά-σιγά αναµιγνύεται µε το έδαφος, την παραγωγή χούµο, τα θρεπτικά συστατικά επίσης, µεταφέρονται στο έδαφος. Για κάθε τόνο κλαδιών µε υγρασία 50%, 4 kg του αζώτου, 0,5 Kg φωσφόρου, 4 kg καλίου, 5 kg ασβεστίου και 1 kg µαγνησίου έχουν προστεθεί (Amirante et al., 2002). Με αυτό τον τρόπο, η παραγωγή εκποµπών CO 2 και άλλων αερίων του θερµοκηπίου µειώνονται, δεδοµένου ότι το ποσό της οργανικής ύλης και του άνθρακα είναι πολύ υψηλό. Εκτιµάται ότι για κάθε 100 Kg συγκοµιδής ελαιοκάρπου, παράγονται 65 Kg µίσχου και φύλλων και 15 Kg ξύλου (πάνω από 40 χιλιοστά σε διάµετρο). Η στενότητα του κλαδέµατος των κλαδιών µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την καταπολέµηση των σκουληκιών της ελιάς (Phloeotribus scarabaeoides), όπως αναγράφεται στο υποκεφάλαιο 2.3. Όταν η εφαρµογή των εν λόγω αποβλήτων ως λιπάσµατα δεν είναι αρκετή για να εκπληρωθούν οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά της καλλιέργειας, πρέπει να πραγµατοποιηθεί µια πρόσθετη λίπανση. Μεταξύ των µακρο - θρεπτικών συστατικών, οι ελιές έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη σε άζωτο και κάλιο. Οι ετήσιες οργανικές εξαγωγές εξαρτώνται επίσης από την παραγωγή ελαιόκαρπου. Με παραγωγές γύρω στους 3,5 τόνους/εκτάριο, οι διατροφικές ανάγκες, όπως φαίνεται στο Tab. 7. Πιν. 7 Απαιτήσεις του ελαιόδενδρου σε N P K για απόδοση 3.5 t/ha (Warlop, F. 2002) Απόδοση (t/ha) Άζωτο N (Kg/ha) Φώσφορος P (Kg/ha) Κάλιο K (Kg/ha) 3, Σηµείωση: NPK Άζωτο, Φώσφορος, Κάλιο 2.3. Φυτοϋγειονοµική Προστασία Για την προστασία ελαιώνα από επιδηµίες και ασθένειες, πρέπει να ξεκινήσουµε από τη λήψη µέτρων προστασίας της καλλιέργειας. Οι οικολογικές υποδοµές για την αύξηση των ωφέλιµων οργανισµών, που συµβάλλουν στο φυσικό περιορισµό των επιδηµιών, είναι επίσης τα αρχικά µέτρα για την προστασία από επιδηµίες και ασθένειες. Κύριες επιδηµίες είναι ο δάκος (Bactrocera oleae), ο σκώρος ελιάς (Prays oleae), ο σκώρος Jasmin (Margaronia unionalis) και το λεκάνιο ή µαύρη ψώρα της ελιάς (Saissetia oleae). Περιστασιακά, η τιγρέ πυραλίδα (Euzophera pinguis), ο ψίλος της ελιάς (Euphyllura olivine), ο φλοιοτρίβης της ελιάς (Phloetribus scarabaeoid) επίσης µπορούν να παρουσιαστούν και να προκαλέσουν ζηµιά. 16

17 Κύριες ασθένειες σε ελαιόδεντρα είναι η ανθράκωση της ελιάς (Gloeosporium olivarum), το κυκλοκόνιο της ελιάς (Spilocaea oleagina) και η φυµατίωση της ελιάς (Pseudomonas savastanoi). Πρόσφατα έχουν παρατηρηθεί προβλήµατα µε Βερτισιλλίωση ανδροµύκωση (Verticillium dahliae) σε νέες φυτείες, προκαλώντας την καταστροφή όλων των δένδρων. Το κλάδεµα είναι µια σηµαντική γεωπονική τεχνική όπου αφαιρούνται τα άρρωστα, εσωτερικά και σκιασµένα κλαδιά. Αυτή η µέθοδος αποτρέπει κάποιες επιδηµίες, ειδικά τη µαύρη ψώρα, η οποία επιτίθεται κατά προτίµηση αυτά τα είδη των κλαδιών. Η σύνθλιψη των κλάδων από το κλάδεµα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την καταπολέµηση των φλοιοφάγων της ελιάς. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε το να αφήσουµε φύλλωµα στο έδαφος για αρκετά µεγάλο χρονικό διάστηµα ώστε τα θηλυκά να κάνουν τα αυγά τους µε ταυτόχρονη σύνθλιψη του φυλλώµατος και των προνυµφών. Μια άλλη πρακτική είναι η αποφυγή συγκοµιδής µε µακριά ξύλινα ραβδιά, προκειµένου να αποφευχθούν τα τραύµατα από τα ραβδιά. Αυτά, εκτός από το σπάσιµο των µελλοντικών παραγωγικών κλαδιών, φέρουν επίσης, ασθένειες όπως η φυµατίωση που εισχωρεί εύκολα. Ως µια επιθυµητή εναλλακτική λύση για τα ξύλινα ραβδιά ως µέθοδο συγκοµιδής, αποτελεί η συλλογή µε κραδασµούς (ή ταρακούνηµα) ή η συλλογή µπορεί να γίνει χειρονακτικά, είτε µηχανικά. Επίσης, η ισορροπηµένη λίπανση, χωρίς την υπέρβαση του αζώτου, είναι απαραίτητη για τη µείωση των προσλήψεων από παράσιτα, από µυζητικών και µασητικών εντόµων όπως η µαύρη ψώρα ελιάς και ο ψίλος. Ο φυσικός περιορισµός των ασθενειών, που προκύπτουν από τη δράση των ωφέλιµων οργανισµών, είναι πολύ σηµαντικό γιατί µειώνει τους πληθυσµούς αυτών των ασθενειών, αλλά και επειδή µπορεί να µειώσει τις οικονοµικές απώλειες. Συχνά αυτή η ενέργεια είναι επαρκής και δεν απαιτείται η εφαρµογή φυτοφαρµάκων. Ο ελαιώνας περιέχει ένα πλούσιο και ποικίλο σύνολο των ωφέλιµων οργανισµών, που συµβάλλει σηµαντικά στη µείωση των ζηµιών που προκαλούνται από ασθένειες και µπορεί να αποτραπεί η ανάπτυξη νέων µολύνσεων, µέσω της ρύθµισης των πληθυσµών τους (Gonçalves et al., 2004). Μεταξύ των ωφέλιµων οργανισµών του ελαιώνα, τα εντοµοφάγα έντοµα έχουν τη µεγαλύτερη βαρύτητα (εικ. 12). Παρά το γεγονός ότι, οι πρόσφατες µελέτες επικεντρώνονται στο ρόλο των άλλων αρθροπόδων, όπως αράχνες, παρέχεται επίσης και πληροφόρηση σχετικά µε τη συµπεριφορά, των πουλιών και των µικρών θηλαστικών (Torres, 2006). 17

18 Εικ. 12 Πασχαλίτσα (Coccinela septempunctata) σε φύλλο βιολογικού ελαιόδενδρου (Serpa, Πορτογαλία, 2008) Οι βιολογικές διεργασίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων των ευεργετικών οργανισµών, δεδοµένου ότι τους παρέχει τροφή και/ή καταφύγιο. Κύριες εφαρµόσιµες βιολογικές διεργασίες είναι οι εξής: κάλυψη του εδάφους ανάµεσα στις σειρές των δέντρων, περιορισµός των φρακτών στους ελαιώνες, και / ή η συντήρηση της φυσικής βλάστησης σε γειτονικά χωράφια. Μερικά από τα πιο ευνοϊκά φυτά για τα ωφέλιµα έντοµα (πασχαλίτσες, χρυζόπες, συρφίδες και υµενόπτερα έντοµα), είναι τα umbelliferas (σκιαδιοφόρα). Μεταξύ αυτών, ο πικροµάραθος (Foenicum vulgare ssp. Piperitum) και το άγριο θαλάσσιο καρότο (Daucus carota ssp. Maritimus) είναι τα πιο χρήσιµα. Έχει παρατηρηθεί ότι το καλυµµένο έδαφος έχει µεγαλύτερη αφθονία και ποικιλία των ωφέλιµων οργανισµών σε σύγκριση µε τους ακάλυπτους ελαιώνες, όπου η εφαρµογή ζιζανιοκτόνου ή το όργωµα του εδάφους είναι κοινές τεχνικές (Torres, 2006). Τα κύρια ωφέλιµα αρπακτικά έντοµα είναι: Πράσινη χρυζώπη (Χρύσωπας), η οποία µπορεί να καταστρέψει πάνω από το 90% των αυγών των σκόρων των ελαιώνων, επιπλέον τρώνε και άλλα έντοµα όπως η µαύρη ψείρα και ο ψήλος της ελιάς (Εικ. 13), Αφίδα των λουλουδιών (Anthocoris nemoralis), η οποία καταπολεµά το σκόρο, τον ψήλο και τον θρίπα της ελιάς, Είδη πασχαλίτσας όπως Chilocorus bipustulatus, είναι σηµαντικά αρπακτικά των λεκάνιων της ελιάς, Χρυσόµυγα της ποικιλίας Xanthandrus comtus που καταπολεµά τον σκόρο και τον ψήλο της ελιάς. 18

19 Εκτός από έντοµα, αράχνες και ακάρεα είναι κάποια επίσης σχετικά, όπως τα εντοµοφάγα πτηνά (Sylvia melanocephala). Αυτά τα πουλιά καταπολεµούν τον σκόρο των ελιών, τον ψήλο και το δάκο. Εικ. 13 Συγκεντρωµένα πράσινα αυγά σε ελαιόκαρπο, από όπου η προνύµφη θα γεννηθεί µε τη δραστηριότητα του αρπακτικού πάνω από τα δέντρα ελιάς πληγές Μερικές φορές, τα πολιτιστικά και φυσικά περιοριστικά µέτρα δεν επαρκούν, κι έτσι οι επιδηµίες µε τις πιο αρνητικές οικονοµικές επιπτώσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται και, εάν είναι απαραίτητο, να καταπολεµηθούν. Η εκτίµηση του κινδύνου µπορεί να υπολογιστεί από την άµεση παρατήρηση των οργάνων ή των ζηµιών από τις παγίδες σύλληψης. Οι παρατηρούµενες τιµές σε σύγκριση µε το Οικονοµικό Επίπεδο Επίθεσης (Economic Level of Attack ELA) και όταν αυτό το επίπεδο προσπερνιέται, εφαρµόζονται µέτρα προστασίας. Για την Πορτογαλία, το ELA έχει οριστεί από την Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Felix et al., 2008) και αυτό το επίπεδο είναι το ίδιο για την Ολοκληρωµένη Προστασία (ΟΠ). Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, η εµπειρία της βιολογικής ελαιοπαραγωγής στην Πορτογαλία δεν επιβεβαιώνει τη δυνατότητα υιοθέτησης των παραµέτρων, που έχουν ήδη δοκιµαστεί σε ΟΠ. Αυτό γίνεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου το εγκεκριµένο προϊόν φυτοφαρµάκων (ΦΦΠ) έχουν χαµηλότερη απόδοση σε σχέση µε άλλα, µε άδεια λειτουργίας σε ΟΠ. Αυτή είναι η περίπτωση του Bacillus thuringiensis (Bt), που δεν έχει αποτελεσµατικότητα µε τη γενιά των σκόρων των καρπών της ελιάς (καρπόκαψα). Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη του ELA σε αυτή τη γενιά. Σκόρος ελιάς (Prays oleae) Εκτίµηση κινδύνου και ELA στη γενιά του άνθους (γενιά onthophagus) 19

20 Μέθοδος Α παγίδες σε σχήµα δέλτα µε φεροµόνη: Παγίδες σε απόσταση τουλάχιστον 50 µέτρα µακριά η µία από την άλλη και τοποθετείται σε ύψος από 1,50 έως 2 µέτρα, µέσα στην κορυφή του δένδρου, το Μάρτιο. Εβδοµαδιαία µέτρηση των συλληφθέντων αρσενικών: ELA = 15 συλλήψεις/ηµέρα/παγίδα. Μέθοδος Β - Οπτική παρατήρηση 100 κλαδιών ανθέων Εβδοµαδιαία µέτρηση των προσβεβληµένων κλαδιών ανθέων: ELA=10% (5% εάν η παραγωγή είναι υπερεκτιµηµένη) Αντιµετώπιση: κηρώδης βάκιλος (Bacillus thuringiensis) οσολογία: 0,4 to 0,6 kg/ha; Αποτελεσµατικότητα: περίπου 60% θνησιµότητα. Στους νέους ελαιώνες είναι επίσης πιθανό να προσβληθεί η γενιά των φύλλων (Phyllophagous γενιά), και η καταστροφή των φύλλων µπορεί να βλάψει σοβαρά το δέντρο. Σε αυτή την περίπτωση, η οπτική παρατήρηση είναι η καταλληλότερη διαδικασία και το ELA είναι το 10% των τερµατικών προσβεβληµένων µπουµπουκιών. Σκώρος του γιασεµιού (Jasmin moth Margaronia unionalis = Palpita unionalis = Palpita vitrealis) Με άνοιγµα φτερών περίπου 30 χιλιοστών, αυτό το λευκό ηµιδιαφανές έντοµο δείχνει, στη φάση της προνύµφης του, σαν πράσινη κάµπια, που φθάνει το πολύ 25 χιλιοστά στο τελικό στάδιο ανάπτυξής της. Αν και η τελευταία µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στα φύλλα και στον καρπό, οι οικονοµικές επιπτώσεις για τα ενήλικα δέντρα δεν είναι σηµαντική (Torres, 2007). Σε φυτώρια και νεαρούς ελαιώνες, αυτή η κάµπια µπορεί να προκαλέσει βλάβη και ως εκ τούτου το ELA πρέπει να εφαρµοστεί. Εκτίµηση κινδύνου και ELA: Παγίδες φεροµόνης σε σχήµα δέλτα ή σε χωνί για τη σύλληψη των αρσενικών. Κύρια πρόταση είναι η ανίχνευση δεδοµένου ότι δεν υπάρχει καθορισµένο ELA. Οπτική παρατήρηση των προσβεβληµένων φυτών: ELA=5%. Αντιµετώπιση: κηρώδης βάκιλος (το ίδιο για τον σκώρο της ελιάς). 20

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 2η - 2012 LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΑΤΑ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LIFE07 ENV/GR/000266 ECOPEST ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς

Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς Εγχειρίδιο για την καλλιέργεια της ροδιάς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Μάιος 2012 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Δρ Παυλίνα Δρογούδη, Αναπληρώτρια ερευνήτρια 1 Καθηγητής Μιλτιάδης Βασιλακάκης 2 Αναπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19 112 53 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ IOBC ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΙΙ 2001 Τελικό σχέδιο Νοέμβριος Αυτό το έγγραφο παρουσιάζει γενικές αρχές, τα ελάχιστα κριτήρια και οδηγίες για Ολοκληρωμένη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα»

Δράση 04: «Καταγραφή, ανάδειξη και δημιουργία τράπεζας γενετικού υλικού για τις γηγενείς ποικιλίες φυτικών ειδών στα Επτάνησα» Journal Odysseus Environmental & Cultural Sustainability of the Mediterranean Region: 5 (2013): 35-52. http://www.jodysseus.gr Δράση 04: «και δημιουργία υλικού για τις γηγενείς» Παύλος Μπουχάγιερ, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Έκδοση 2 η Σωτήριος Κανδρέλης Καθηγητής ΤΕΙ Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά

µε παράλληλη προσοχή στο περιβάλλον» που αρχικά Μέρος 1ο ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΡΕΠ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η πρόταση της ΡόδαξΑγρο ΕΠΕ για ένα µοντέλο οργανωµένης γεωργίας - Κορωνέϊκη Ελιά για λάδι Γ. Μιχαλόπουλος www.rodaxagro.gr και για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής.

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τριετές Πρόγραμμα Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) του Καν.(ΕΚ) 2080/2005 της Επιτροπής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τ Μ ΗΜΑ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ & Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Ω Ν Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η Σ Α Π Ο Φ Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΔΟΚΨΜΕΝΑ ΟΥΕΛΗ».

ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΣΑ ΠΡΟΔΟΚΨΜΕΝΑ ΟΥΕΛΗ». ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡ ΑΓΩ ΓΗ & ΔΙΟΙ Κ Η Η ΕΡΓ Α Σ Η ΡΙ Ο Φ ΕΔΙ Α Μ Ο Τ ΚΑΙ Α Ν Α Π Σ ΤΞΗ Τ Σ Η Μ Α Σ Ω Ν ΤΠ Ο Σ Η ΡΙ Ξ Η Α Π Ο Υ Α ΕΩ Ν ΔΡΑΗ 1: «ΜΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΚΘΛΙΧΗ ΣΟΤ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΤ,

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε;

Κεφάλαιο Πρώτο. 2. Τι είναι ποικιλότητα των ειδών. Ποια είδη ποικιλότητας γνωρίζετε; 1 Κεφάλαιο Πρώτο 1. Τι είναι σταθερότητα. Ποια είδη σταθερότητας γνωρίζετε; Σταθερότητα είναι η τάση ή το μέτρο ώστε ένα οικοσύστημα, αντιμετωπίζοντας μια διαταραχή, να φτάσει και να διατηρηθεί σε μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισήμανσης ελαιολάδου

Επισήμανσης ελαιολάδου Κανόνες Εμπορίας & Επισήμανσης ελαιολάδου 2012 Δ/ΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 11526- Αθήνα Ιστοσελίδα: www.efet.gr ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση.

1.2. Υλικά που προτιμούνται ή αποφεύγονται για την κομποστοποίηση. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 1.1. Τι είναι κομποστοποίηση - Τι ονομάζεται compost. Οι ανθρώπινες ενέργειες που έχουν σκοπό να επιταχύνουν και να καθοδηγήσουν τις φυσικές διεργασίες της βιοαποδόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Β-ΡΟΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 5 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. πρωτ: 5919/62354 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά

Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων N P K Mg S Mn B Zn Ενημερωτικός οδηγός Με τροφοπενίες θρεπτικών στοιχείων στα κηπευτικά Η Αυθεντία στο Κάλιο και στο Μαγνήσιο 2 Περιεχόμενα: 1. Κεφάλαιο: Εισαγωγή 3 2. Κεφάλαιο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ''ΕΞΥΠΝΕΣ'' ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ''ΕΞΥΠΝΕΣ'' ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ: ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο. 11 / 2013 1 Προωθώντας την ελκυστικότητα, την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση των συνεργατικών σχηµατισµών αγροδιατροφικών προϊόντων στην περιοχή της Μεσογείου ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια:

Στο πέρασμα των αιώνων δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές στη διαδικασία παραγωγής του, η οποία πραγματοποιείται μέσα από τρία στάδια: ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Το ελαιόλαδο είναι το έλαιο που λαμβάνεται από τους καρπούς του ελαιόδεντρου με μέσα μηχανικά και επεξεργασία φυσική. Είναι ένα προϊόν απολύτως φυσικό που αφομοιώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΥΒΡΙ ΙΩΝ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο

Για όποιον παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στην ελληνική γεωργία, ο 5/28/14 6:09 PM ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Οι αγώνες δεν κερδίζονται στην ταχύτητα αλλά στα φρένα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ Μεγέθη, κατανοµή, κλήρος, πόροι και βιωσιµότητα ΑΜΠΕΛΟΣ & ΟΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΝ ΟΥΡΑΣ Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο

Φύση και Τεχνολογία. Bayer 90 χρόνια εµπειρίας στην επένδυση σπόρων Από την δραστική ουσία στο ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 356/1990 K A Φύση και Τεχνολογία Bayer CropScience ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20 Μαρούσι, 15125 TAXΥ ΡΟMΟΣ Ταχυδρόµος Φυτοπροστασίας Το περιοδικό της Bayer CropScience για την Σύγχρονη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα