Εθελοντικό Πρόγραμμα «Green Building».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εθελοντικό Πρόγραμμα «Green Building»."

Transcript

1 Εθελοντικό Πρόγραμμα «Green Building». O κτιριακός τομέας θεωρείται ένας τομέας με πολύ σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το πρόγραμμα «GreenBuilding» στην Πράσινη Βίβλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, στον κτιριακό τομέα αντιστοιχεί ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% της τελικής ενεργειακής ζήτησης στην Ευρώπη. Συγχρόνως, η βελτίωση της θέρμανσης και της ψύξης στα κτίρια, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς τομείς για εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή θα συνεισφέρει στην ασφάλεια του ενεργειακού ανεφοδιασμού και στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις εργασίες και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής στα κτίρια. Το πρόγραμμα είναι εθελοντικό και ξεκίνησε το 2005 και στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του τριτογενή τομέα στην Ευρώπη. Επικεντρώνεται στην πραγματοποίηση ενεργειακών επεμβάσεων οικονομικά αποδοτικών και παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη και δημόσια αναγνώριση και προβολή σε οργανισμούς / επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και είναι διατεθειμένοι να δεσμευτούν στην υιοθέτηση μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο κύριος στόχος του προγράμματος «GreenBuilding» είναι η υλοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων του τριτογενή τομέα. Ο στόχος επιτυγχάνεται σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε εθελοντική βάση. Η συμμετοχή στο «GreenBuilding» αρχίζει με τον σχεδιασμό και την υποβολή ενός προγράμματος δράσης στο οποίο καθορίζεται το πεδίο και η φύση των επεμβάσεων που δεσμεύεται να πραγματοποιήσει η επιχείρηση. Με βάση μια αρχική ενεργειακή καταγραφή, το πρόγραμμα δράσης πρέπει να καθορίσει το κτίριο/α στα οποία θα εφαρμοστούν οι επεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, τα ενεργειακά συστήματα (θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού, ηλιακών συστημάτων για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, εξοπλισμού γραφείων, κ.λπ.) στα οποία θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις, καθώς επίσης και τα συγκεκριμένα μέτρα (πχ αλλαγή φωτιστικών, ανάκτηση θερμότητας κλπ), τα οποία πρόκειται να εφαρμοστούν. Εάν το πρόγραμμα δράσης γίνει αποδεκτό από το «GreenBuilding», η επιχείρηση γίνεται Μέλος του προγράμματος. Τα Μέλη του προγράμματος παραμένουν ενεργά για τρία χρόνια από την υλοποίηση των επεμβάσεων. Το «GreenBuilding» παρέχει σειρά τεχνικών εγχειριδίων που περιγράφουν κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης για κάθε ενεργειακό σύστημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Τα εγχειρίδια εμπεριέχουν επίσης οδηγίες για διάφορα θέματα που αφορούν στο πρόγραμμα, όπως «η χρηματοδότηση», η «ενεργειακή καταγραφή» και η «διαχείριση της ενέργειας». Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση των οργανισμών. Τα μέλη του «GreenBuilding» έχουν άμεσα οφέλη, λόγω της εξοικονόμησης χρημάτων, από τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους, αλλά και της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Επιτυγχάνουν τη μεγαλύτερη τεχνικά δυνατή και οικονομικά εφικτή εξοικονόμηση ενέργειας, αυξάνοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα τους και την αξία των κτιρίων τους. H συμμετοχή τους στο πρόγραμμα δηλώνει περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η ικανότητα των Μελών να δραστηριοποιούνται επιτυχώς στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος ενισχύει την αξιοπιστία τους στην αγορά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προβολή της επιχείρησης τους τόσο προς τους καταναλωτές όσο και προς τους επενδυτές. Το «GreenBuilding» είναι συμπληρωματικό της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (2002/91/EC) καθώς ενθαρρύνει την διερεύνηση και την επίτευξη περαιτέρω ενεργειακής εξοικονόμησης στον τριτογενή κτιριακό τομέα. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι: Να βοηθήσει στο άνοιγμα των αγορών - συγκεκριμένα μέσω υποστήριξης με πληροφοριακό υλικό - των τεχνικών ικανοτήτων και του τρόπου δράσης, την πρόσβαση σε προσφερόμενες οικονομικές και ενεργειακές υπηρεσίες και στην

2 επίτευξη επενδύσεων με σημαντικά οικονομικά οφέλη και αποδεκτούς χρόνους αποπληρωμής. Η υλοποίηση επενδύσεων αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια του τριτογενή τομέα. Υλοποίηση επενδύσεων οι οποίες κρίνονται οικονομικά αποδεκτές από τους χρήστες των κτιρίων και βασίζονται σε ώριμες τεχνολογίες. Ενθαρρύνοντας τα επιπρόσθετα μέτρα αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας και χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το πρόγραμμα συμβάλλει ενεργά στην βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης για την ορθολογική χρήση ενέργειας στον τριτογενή τομέα. Η παροχή πληροφοριών και υποστήριξης, καθώς επίσης και δημόσια αναγνώριση των επιχειρήσεων, οι οποίες είναι έτοιμες να αναλάβουν δεσμεύσεις για τη βελτίωση την ενεργειακής αποδοτικότητας κτιρίων του τριτογενή τομέα. Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο και Υπηρεσίες. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η εν λόγω προκύρηξη αφορά όλη την Ελληνική επικράτεια, η οποία υποδιαιρείται σε δύο γεωγραφικές ζώνες. Η ζώνη Α περιλαμβάνει την Αττική (εκτός νήσων) και την Θεσσαλονίκη και επιδοτούνται οι προτάσεις με ποσοστό 55% του προϋπολογισμού. Η ζώνη Β, περιλαμβάνει τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτ. Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης και νησιά Αττικής, ενώ το ποσοστό επιδότησης είναι 65% του προϋπολογισμού του έργου. Στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού. Δεν έχουν επίσης δικαίωμα υποβολής οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου ή κοινοπραξίας. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται: Για τη Μεταποίηση: από έως Για τον Τουρισμό: από έως Για το Εμπόριο: από έως Για τις Υπηρεσίες: από έως υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην καινοτομία, στην περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης, στη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, συγκεκριμένες δαπάνες σε αυτές τις ενέργειες λαμβάνουν μεγαλύτερη βαθμολογία. Τα οικονομικά στοιχεία παρελθόντων ετών έχουν μικρότερη βαρύτητα και δεν αποκλείονται από τη διαδικασία επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσίασαν ζημίες για κάποιο έτος. Καθώς υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας εάν σας ενδιαφέρει η ένταξη της επιχείρησής σας σε αυτό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκευτείτε την ιστοσελίδα μας (http://www.visiontask.gr/pdf/marketing_pep_2009.pdf). Ξεκίνησαν τα Προγράμματα της Νεανικής & Γυναικείας Επιχειρηματικότητας από τον ΕΟΜΜΕΧ. Δύο από τα δημοφιλέστερα Προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας ξεκίνησαν από τον ΕΟΜΜΕΧ. Είναι η δράση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας νέων από 18 έως 39 ετών (Νεανική Επιχειρηματικότητα) και η δράση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών από 18 έως 55 ετών (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) για τη δημιουργία της δικής τους Νέας Επιχείρησης, στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Δικαιούχοι για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα είναι οι παρακάτω κατηγορίες: Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εκσυγχρονισμό κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ εξαίρεση, περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες ο εκσυγχρονισμός κτιρίων εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία Νεανική Επιχειρηματικότητα: Άντρες και Γυναίκες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το Είναι άνεργοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από μέχρι και τις 4 Μαρτίου Γυναικεία Επιχειρηματικότητα: Γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το Είναι

3 άνεργες, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από μέχρι και τις 4 Μαρτίου Για τις ανάγκες και των δυο προγραμμάτων, δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (στο έντυπο Ε3). Επίσης στα Προγράμματα μπορούν να ενταχθούν και άτομα που τα εισοδήματα τους προέρχονται από αγροτικές δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται η συμμετοχή μη επιλέξιμων φυσικών προσώπων, εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής τους στην πρόταση δεν ξεπερνά το 25%. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό συμμετοχής του/της νέου/νέας επιχειρηματία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστο 75%. Τα όρια των προϋπολογισμών καθώς και το ποσοστό χρηματοδότησης παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα. ακατάλληλες περιοχές, προκειμένου να μετεγκατασταθούν σε οργανωμένους χώρους όπως ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ, ΒΙΟΠΑ, κλπ. Η προκήρυξη είναι ανοιχτή από τις 20/7/09 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση, υφιστάμενες κερδοφόρες μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις (θετικός μέσος όρος κερδών προ αποσβέσεων και φόρων τριετίας) που έχουν τουλάχιστον 3 δημοσιευμένους ισολογισμούς (όσοι δεν υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμούς θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλλει 3 φορολογικές δηλώσεις), καθώς και επιχειρήσεις οι οποίες είναι υποστηρικτικές των μεταποιητικών και προσδιορίζονται σε σχετικό πίνακα του οδηγού του προγράμματος. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές που περιγράφονται στον οδηγό του προηγράμματος. Στα πλαίσια του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% για όλη την επικράτεια και 60% σε νησιά κάτω των κατοίκων (απογραφή 2001), πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ενίσχυσης «Μετεγκατάσταση 2009» θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Πρόγραμμα ενίσχυσης «Πράσινη Επιχείρηση 2009». Οι νέοι υποψήφιοι επιχειρηματίες (άντρες και γυναίκες) πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Προτεραιότητα θα έχουν οι προτάσεις που «φέρουν νέες ιδέες», είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Η πρόταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μετά από τις 15/06/2009 και μέχρι 14/09/2009 σε ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (http://www.visiontask.gr/pdf/marketing_young_woman_2009.pdf). Πρόγραμμα ενίσχυσης «Μετεγκατάσταση 2009». Το πρόγραμμα αφορά μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν προβλήματα όχλησης και είναι εγκατεστημένες εντός του αστικού ιστού ή σε άλλες Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η μετάδοση της περιβαλλοντικής κουλτούρας και η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Αποδέκτες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινάει από τις 20/7/2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς Κ.Α.Δ 2008 (NACE -αναθεώρηση 2) που αντιστοιχούν σε μεταποιητικές επιχειρήσεις (Κωδικοί 10-33), όπως επίσης και οι κωδικοί και του τομέα υπηρεσιών, όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος, εκτός από τις επιχειρήσεις με δραστηριότητες που εξαιρούνται από τον κανονισμό De Minimis.

4 Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πράσινη Επιχείρηση 2009» ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού και σε 60% ανέρχεται σε νησιά κάτω των κατοίκων (απογραφή 2001), πυρόπληκτες σεισμόπληκτες περιοχές. Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ενίσχυσης «Πράσινη Επιχείρηση 2009» θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (http://www.visiontask.gr/pdf/prasini%20epixeirisi.pdf). Πρόγραμμα ενίσχυσης «Πράσινες Υποδομές 2009». Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ενίσχυση ή τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, όπως η διαχείριση και η αξιοποίηση αποβλήτων, η ανάκτηση υλικών, η ανακύκλωση και απορρύπανση, ή όπως έχει επικρατήσει ο όρος «eco-business». Αποδέκτες είναι υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις του τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τις 20/7/2009 μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού, εκτός των περιόδων που διαρκεί η αξιολόγηση και η υπαγωγή των προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί. Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία) με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κάτωθι κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ 2008 (ή τους αντίστοιχους Κ.Α.Δ), όπως αυτοί οι κωδικοί αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας της μονάδας ή τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος: 37: Επεξεργασία λυμάτων 38: Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών 39: Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πράσινες Υποδομές 2009» ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 30% - 60% ανάλογα με την περιφέρεια και το νομό που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση. Περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα ενίσχυσης «Πράσινες Υποδομές 2009» θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας (http://www.visiontask.gr/pdf/prasines%20ypodomes.pdf). Νέα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Τρία νέα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας συνολικού προϋπολογισμού 184 εκατ. ευρώ ανακοινώθηκαν από το ΥΠ.ΑΝ. πρόκειται για τις δράσεις «Σύγχρονη Επιχείρηση», «Διαπιστευθείτε» και «Στηρίζω» που θα προκηρυχθούν το φθινόπωρο. Και τα τρία προγράμματα απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εντάσσονται στη δέσμη προγραμμάτων για την στήριξη της επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) του Δ ΚΠ. Τα επιμέρους χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν έχουν ως εξής: «Σύγχρονη Επιχείρηση»: Στοχεύει στην ενσωμάτωση σύγχρονης τεχνογνωσίας και καινοτομίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, πιστοποίηση της επιχείρησης με βάση τις απαιτήσεις σύγχρονων πανευρωπαϊκών προτύπων, βελτίωση ήδη εγκατεστημένων συστημάτων διαχείρισης, ενίσχυση των υποδομών προκειμένου οι επιχειρήσεις να ικανοποιούν τις απαιτήσεις για την πιστοποίηση τους, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών ή δοκιμές προϊόντων σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα. Τα ποσοστά χρηματοδότησης είναι 50% ενώ στα νησιά με λιγότερους από κατοίκους, τις πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές είναι 60%. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν πρέπει να τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας, να ασκούν δραστηριότητα από 01/01/2007, να έχουν μέσο όρο κύκλου εργασιών πάνω από ευρώ το 2007 και 2008 και να έχουν θετικό μέσο όρο των κερδών προ φόρων και αποσβέσεων, την τελευταία τριετία. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, επαλήθευση και πιστοποίηση, διαμόρφωση χώρων, εξοπλισμό για ηλεκτρομηχανολογικά, υλικό Η/Υ, λογισμικό κλπ. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 28 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου. «Διαπιστευθείτε»: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων. Ο προϋπολογισμός είναι 24 εκατ. ευρώ, το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και η προθεσμία υποβολής προτάσεων αρχίζει στις 28 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, υποστηρικτική βιβλιογραφία, διεξαγωγή διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας, αρχική διακρίβωση προτύπων εργαστηρίου, υπηρεσίες συμβούλων & φορέα διαπίστευσης.

5 «Στηρίζω»: Στοχεύει σε διευκόλυνση και χρηματοδότηση πολύ μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης για την κάλυψη άμεσων, μικρών, αλλά στρατηγικής σημασίας αναγκών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 80 εκατ. ευρώ και ο προϋπολογισμός των έργων από ως ευρώ. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%, ή 60% σε μικρά νησιά, πυρόπληκτες και σεισμόπληκτες περιοχές. Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης και έχουν κλείσει τουλάχιστον μία φορολογική χρήση με μέσο όρο κύκλου εργασιών από ευρώ - 2 εκατ. ευρώ. Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών την τελευταία τριετία πρέπει να είναι από εκ. Ευρώ και να απασχολούσαν 0-9 εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας το Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό και ειδικές εγκαταστάσεις, κτιριακά και διαμόρφωση χώρων, δαπάνες διαφήμισης και προβολής, άυλες δαπάνες (μεταφορά τεχνογνωσίας, πιστοποίηση προϊόντων κλπ.). Υποχρεωτικά, κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ή δύο από τις προαναφερόμενες κατηγορίες δαπανών. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου. Χρηματοδότηση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων από το ΥΠΑΝ. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ) καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν προτάσεις για συμμετοχή στην χρηματοδοτούμενη δράση «Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)». Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, στην εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ο στόχος είναι να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσο-μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης για την παρούσα Προκήρυξη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ. Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια έχει ως ακολούθως: Αττική 9 εκατ. ευρώ, Κεντρική Μακεδονία 3 εκατ. ευρώ, Δυτική Μακεδονία 3 εκατ. ευρώ, Στερεά Ελλάδα 3 εκατ. ευρώ, Νήσοι Νοτίου Αιγαίου 1 εκατ. ευρώ, λοιπές περιφέρειες στόχου 1 (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιον. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) 6 εκατ. ευρώ. Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση, μικρού μεγέθους. Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα είναι της τάξης των 1,1 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη συν Ιδιωτική Συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του 1 εκατ. ευρώ. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών. Η ιδία συμμετοχή δεν μπορεί να είναι λιγότερη του 25% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες: α)δαπάνες δημιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδομών β) Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες γ) Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη δ) Λοιπές Δαπάνες που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητες την υλοποίηση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες. Η διαδικασία υποβολής των πρoτάσεων για την προκήρυξη θα είναι συνεχώς ανοιχτή μετά τη δημοσίευσή της, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30/6/2010 (εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα κονδύλια). Ανά τρεις μήνες από την ημερομηνία της προκήρυξης της δράσης, θα σχηματίζονται ομάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης. Εγχειρίδιο του ΕΟΜΜΕΧ για την «πράσινη επιχειρηματικότητα». Eγχειρίδιο για την «Πράσινη Επιχειρηματικότητα για τις Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις» ολοκλήρωσε και ήδη διαθέτει στους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες το Φόρουμ Επιχειρηματικότητας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ του ΕΟΜΜΕΧ ενώ η επόμενη θεματική ενότητα που ολοκληρώνει είναι οι «Συστάδες Επιχειρήσεων» και το εγχειρίδιο θα είναι διαθέσιμο το αμέσως προσεχές διάστημα.

6 Στο κείμενο του εγχειριδίου που διατίθεται ήδη αναδεικνύεται η συμβολή και οι προοπτικές του νέου, δυναμικού και σε πολλούς άγνωστου κόσμου των «πράσινων» επιχειρηματικών δράσεων και πρακτικών με στόχο τη σταδιακή προσαρμογή της επικρατούσας νοοτροπίας με την οποία λειτουργούν και επιχειρούν σήμερα οι Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το εγχειρίδιο σκοπεύει να: Διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις απαραίτητες πηγές πληροφοριών και απαντήσεων σε θέματα που σχετίζονται με μια, λίγο-πολύ, συγκεχυμένη αντίληψη γύρω από το «πράσινο επιχειρείν». Παρουσιάσει τις δυνατότητες και προοπτικές που ανοίγονται στην ελληνική αγορά για την ανάληψη επιτυχημένων πρωτοβουλιών «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Αναδείξει τρόπους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας επιχείρησής. Προβάλει τα πλεονεκτήματα μιας «πράσινης» επιχειρηματικής δράσης και της ανάλογης σχέσης της με το οικονομικό αποτέλεσμα. Καταγράψει τις δυνατότητες χρηματοδότησης των «πράσινων» επιχειρηματικών σχεδίων. Βοηθήσει στην προσαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων σύμφωνα με τις προτεραιότητες της «πράσινης» αγοράς. Ωθήσει στην αξιοποίηση όλων των επιχειρηματικών δυνατοτήτων, που προκύπτουν από την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος. Ενισχύσει, τελικά, την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στην ελληνική και διεθνή αγορά. Το εγχειρίδιο «Πράσινη Επιχειρηματικότητα», είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας. Πρόγραμμα «digi-lodge» που αφορά στην Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων. Από την 1 η Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα «digi-lodge» που αφορά στην Ψηφιακή ενίσχυση των Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων, που υλοποιείται από την εταιρεία «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ». Η δράση αυτή απευθύνεται σε περισσότερα από ξενοδοχειακά καταλύματα και περίπου τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, απευθύνεται σε: Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, Ξενοδοχεία τύπου Motel, Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων και Ξενοδοχεία μικτού τύπου (κλασσικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων). Επίσης, τα τουριστικά καταλύματα που μπορούν να συμμετέχουν στη δράση περιλαμβάνουν όλες τις μορφές ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων που πληρούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών ανά κατηγορία κλειδιών, όλα τα παραδοσιακά καταλύματα και όλες τις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και επαύλεις και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ). H συγκεκριμένη δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς προβολής του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας μέσω Διαδικτύου, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της αύξησης της προσέλευσης ξένων επισκεπτών και στη δυναμική υιοθέτηση και αξιοποίηση των πλέον σύγχρονων εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών από τις ίδιες τις τουριστικές μονάδες για τον εκσυγχρονισμό τους, τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι τουριστικές επιχειρήσεις θα ενισχυθούν μέσω της δράσης για: Την ολοκληρωμένη και ποιοτική παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγκαταστάσεων τους καθώς και της ευρύτερης τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται, Την πραγματοποίηση κρατήσεων μέσω διαδικτύου για όλο το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων τους, και Την προσέλκυση νέων πελατών μέσω της παροχής ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης, τη δημιουργία στις εγκαταστάσεις τους σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο κ.λ.π. Η υλοποίηση των παραπάνω θα πραγματοποιηθεί με την ανάπτυξη και αξιοποίηση εφαρμογών διαδικτυακής προβολής και ηλεκτρονικών κρατήσεων καθώς και με την ολοκλήρωση αυτών των εφαρμογών με συστήματα μηχανογράφησης των τουριστικών μονάδων. Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε και ο ελάχιστος σε Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης. Το μέγιστο ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες

7 κατηγορίες (κατηγορίες αστεριών, κλειδιών κ.λ.π.), με το μέγεθος και τη λειτουργική μορφή της τουριστικής μονάδας καθώς και τις υλοποιούμενες ενέργειες. όχι μόνο όσους ενταχθούν αλλά και ένα μεγάλο κύκλο από καταστήματα λιανικής ειδικά αυτά που δραστηριοποιούνται στους Η/Υ και τα περιφερειακά τους Τα ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα θα μπορούν να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για αξιολόγηση από την 1 η Σεπτεμβρίου Η υποβολή αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόμενων έργων στη Δράση digi-lodge θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης. Eπιδότηση παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια. Επενδύσεις για αλλαγή λεβητοστασίων, αντικατάσταση κουφωμάτων και ψυχρά ενεργειακά επιχρίσματα θα επιδοτεί, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» του Δ ΚΠΣ, το οποίο θα προκηρυχθεί μέσα στο καλοκαίρι με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς ιδιωτικών κτιρίων και γραφείων. Στις προτεραιότητες του Υπουργείου εντάσσονται η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών (ΑΠΕ) και η εξοικονόμηση ενέργειας. Για τις ΑΠΕ θα κατατεθεί σύντομα νομοσχέδιο που απλοποιεί τις διαδικασίες υλοποίησης των επενδύσεων, με έμφαση τα μικρά υδροηλεκτρικά και τα αιολικά πάρκα. Επίσης, έχει δοθεί εντολή στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να εκκαθαρίσει τα δύο τρίτα των αιτήσεων για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ που εκκρεμούν, ως το τέλος Ιουλίου ενώ σε λίγους μήνες ο στόχος είναι να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Επιχορηγήσεις σε ελεύθερους επαγγελματίες. Ένα νέο πρόγραμμα για «επιδοτήσεις - εξπρές» για ποσό μέχρι και ευρώ σε γιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς και λογιστές για την αγορά ή τη συμπλήρωση του εξοπλισμού της κάθε ειδικότητας μέσω του ΕΣΠΑ αναμένεται να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομίας. Με δεδομένο ότι παρόμοιο πρόγραμμα δεν έχει γίνει ξανά όλα ξεκίνησαν από λευκό χαρτί έχοντας βέβαια υπ' όψη και τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε ένα από τα ενισχυόμενα ελεύθερα επαγγέλματα. Στην προκήρυξη του προγράμματος, που αναμένεται μέσα στο επόμενο 10ήμερο από το υπουργείο Οικονομίας, θα ξεκαθαρίζεται ότι το συνολικό ποσό που θα μοιραστεί θα φτάσει τα 250 εκατ. ευρώ το οποίο αναμένεται να ωφελήσει Στόχος των επιδοτήσεων είναι να δημιουργηθεί ή και να συμπληρωθεί ο - κατά περίπτωση - απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισμός είτε αυτός αφορά μηχανήματα (hardware) είτε λογισμικό (software) ώστε ο κάθε ελεύθερος επαγγελματίας να έχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για την άσκηση του επαγγέλματός του. Μετά από εξέταση στοιχείων που αφορούσαν «πληθυσμιακά» στοιχεία για κάθε κλάδο και παράλληλα στοιχεία εισοδημάτων και τζίρου κατά περίπτωση οι υπεύθυνοι του προγράμματος φαίνεται να προσανατολίζονται σε επιδοτήσεις δύο ταχυτήτων ενώ η ανώτερη δυνατή επιχορήγηση θα φτάνει τα ανά εγκεκριμένη επενδυτική πρόταση. Σε ό,τι αφορά το ανώτερο ποσοστό επιδότησης αυτό θα ποικίλλει ανάλογα με το χρόνο άσκησης εργασίας του κάθε κλάδου Το μεγαλύτερο θα φτάνει το 60% για κάθε εγκεκριμένο προϋπολογισμό και θα αφορά αυτούς που έχουν άδεια εξάσκησης επαγγέλματος μέχρι και πέντε χρόνια και το δεύτερο εξετάζεται να βρίσκεται στο 50% και θα αφορά αυτούς που έχουν εργασιακή παρουσία από πέντε χρόνια και πάνω. Επιχορήγηση του Tύπου για προώθηση της ευρυζωνικότητας. Παρεμβάσεις στην αγορά των μέσων πραγματοποιεί η κυβέρνηση με την προώθηση από το υπουργείο Eσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας. Eν τω μεταξύ, κατατέθηκε τροπολογία με την οποία παρατείνεται για άλλη μια φορά η ισχύς των αδειών λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών έως τις 31 Δεκεμβρίου Στο νομοσχέδιο πάντως περιλαμβάνεται διάταξη που θα δίνει το πράσινο φως για την επιχορήγηση του Tύπου για την προώθηση της ευρυζωνικότητας. Oι κατηγορίες των εντύπων επιχορηγούνται ώστε να εγκαταστήσουν και να λειτουργήσουν στις εγκαταστάσεις τους σύγχρονο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό χρήσης ευρυζωνικών υπηρεσιών. Tο επιχορηγούμενο ποσό δεν μπορεί να ξεπερνά το 75% του συνολικού κόστους αγοράς του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και έχει ως ακολούθως: Hμερήσιες πολιτικές, οικονομικές και αθλητικές εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας με μηνιαία

8 κυκλοφορία πάνω από φύλλα: Hμερήσιες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες που πληρούν τους όρους του Nόμου 3548/2007 με πάνω από 20 εργαζόμενους: Hμερήσιες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες έως 20 εργαζομένων: Hμερήσιες εφημερίδες που δεν πληρούν τους όρους του νόμου άνω των 20 εργαζομένων: Eβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες άνω των 20 εργαζομένων: Eβδομαδιαίες νομαρχιακές και τοπικές με 20 εργαζόμενους και κάτω: Eβδομαδιαίες που δεν πληρούν τους όρους του νόμου με περισσότερους από 20 εργαζόμενους: θήμερες και μηνιαίες εφημερίδες με κυκλοφορία φύλλα και άνω: 500. Όπως διευκρινίζεται τα συστήματα ψύξης - θέρμανσης με χρήση της «αβαθούς» γεωθερμίας μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε περιοχή αξιοποιώντας τη θερμοκρασία της γης ή ρευστών που υπάρχουν στο υπέδαφος με την εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας, η οποία λειτουργεί με μικρή ποσότητα ρεύματος χωρίς να απαιτείται ειδική ηλεκτρική εγκατάσταση. Το κόστος εγκατάστασης δεν είναι απαγορευτικό, ενώ εκτιμάται ότι μπορεί να γίνει απόσβεση σε 6-8 έτη λειτουργίας του συστήματος μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Βαθιά ανησυχία επικρατεί στον αμπελοοινικό κλάδο. Περιοδικά έως και μηνιαίας περιοδικότητας των οποίων η συνολική μηνιαία κυκλοφορία υπερβαίνει τα τεύχη, αποσπούν από ανάλογα με την περίπτωση. Απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη χρήση γεωθερμικών συστημάτων. Νέα Υπουργική Απόφαση με την οποία απλοποιούνται οι διαδικασίες για τη χρήση της «αβαθούς» γεωθερμίας στη θέρμανση και ψύξη χώρων, κτηρίων και εγκαταστάσεων, υπέγραψε ο υφυπουργός Ανάπτυξης. Ειδικότερα με τη νέα Υπουργική Απόφαση: Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης γεωθερμικού συστήματος θέρμανσηςψύξης και μειώνεται η γραφειοκρατία με τον περιορισμό των δικαιολογητικών στα απολύτως απαραίτητα και με την υποβολή απλών επικυρωμένων φωτοτυπιών τους. Μειώνονται οι υφιστάμενοι περιορισμοί για την εγκατάσταση συστημάτων στους απολύτως αναγκαίους. Τυποποιείται και γίνεται ενιαία η άδεια για την εκτέλεση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία των συστημάτων, η οποία εκδίδεται από τη Δ/νση Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Τυποποιείται επίσης η υποβαλλόμενη αίτηση - μελέτη (πρότυπο της τυποποιημένης άδειας και αίτησηςμελέτης συνοδεύουν την Υ.Α.) Επεκτείνεται η χρήση συστημάτων ψύξης - θέρμανσης σε αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ επιτρέπεται πλέον η χρήση κλειστών κυκλωμάτων σε περιοχές που απαγορεύονται οι υδρογεωτρήσεις. Προβλέπεται η χρήση πιστοποιημένων μηχανημάτων. Τη βαθιά ανησυχία τους για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον αμπελοοινικό κλάδο και τις διαφαινόμενες προοπτικές του επερχόμενου τρυγητού, εξέφρασαν οι εκπρόσωποι του κλάδου που συμμετείχαν στην 48 η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμπελοοινικών Προϊόντων (ΚΕΟΣΟΕ), η οποία πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΚΕΟΣΟΕ. Ο Πρόεδρος της ΚΕΟΣΟΕ Χρήστος Μάρκου επεσήμανε ότι τα προβλήματα που χαρακτηρίζουν συνολικά την ελληνική γεωργία (διόγκωση καλλιεργητικού κόστους, στρεβλώσεις στην αγορά κλπ) εμφανίζονται στον αμπελοοινικό κλάδο έντονα, εξαιτίας της αστάθειας που χαρακτηρίζει την οινική αγορά λόγω των υψηλών αποθεμάτων, της πτώσης της κατανάλωσης και των προβλημάτων ρευστότητας των συνεταιρισμών. Τα προβλήματα αναφέρθηκε ότι εντείνονται περαιτέρω εξαιτίας των δύο βασικών θεμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα και είναι ο καθορισμός και η καταβολή εθνικής συνδρομής στην ενιαία ενίσχυση, καθώς και η απόφαση για την απόσταξη κρίσης τόνων κρασιού. Εάν δεν δοθούν άμεσα λύσεις και στα δύο αυτά ζητήματα, αφενός η αμπελοκαλλιέργεια θα απαξιωθεί και αφετέρου θα προκληθούν σε τρεις τουλάχιστον νομούς δυσεπίλυτα προβλήματα στον τρυγητό, με τεράστιες οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις. Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Την απόφαση για τους όρους εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, ισχύος μέχρι 10 kw p στα δώματα και στις στέγες των κτιρίων, καθώς και την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εγκατάσταση Φ/Β στοιχείων στις εκτός σχεδίου περιοχές, υπέγραψε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς. Με τις αποφάσεις αυτές

9 καθορίζονται οι κανόνες εγκατάστασης Φ/Β συστημάτων, απλοποιώντας τις διαδικασίες, προστατεύοντας την αισθητική των κτιρίων και αυξάνοντας την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Σχετικά με την εγκατάσταση των Φ/Β στα δώματα και στις στέγες των κτιρίων δεν θα απαιτείται οικοδομική άδεια παρά μόνο έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Για την σύνδεση των Φ/Β συστημάτων με τη ΔΕΗ απαιτείται απλώς η προσκόμιση των θεωρημένων από την πολεοδομία σχεδίων (τοπογραφικό, κάτοψη δώματος ή στέγης), καθώς και η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Για την βέλτιστη οργάνωση των δωμάτων και των στεγών, παράλληλα με την αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων, κωδικοποιούνται όλες οι σχετικές διατάξεις του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, έτσι ώστε να μην θίγεται η συνολική μορφή των κτιρίων και το άμεσο περιβάλλον τους. Συγκεκριμένα: Διευκρινίζεται ότι για την χωροθέτηση Φ/Β συστημάτων, ανεξαρτήτως ισχύος, εφαρμόζονται οι κατευθύνσεις του Ειδικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση σε περιοχές, οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως: Κηρυγμένα διατηρητέα μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτισμικής Κληρονομιάς, Περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου, Πυρήνες των Εθνικών Δρυμών, Οικότοποι περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Φύση 2000, Δάση και γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας Περιοχές που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση των Φ/Β στοιχείων πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου, του φρεατίου ανελκυστήρα και οποιασδήποτε άλλης κατασκευής. Σε περίπτωση τοποθέτησης των Φ/Β στοιχείων σε στέγες, θα πρέπει αυτή να γίνεται εντός του όγκου της στέγης, ακολουθώντας την κλίση τους και να απέχει 0,50μ. από το περίγραμμα αυτής, ώστε να εξασφαλίζεται η αισθητική εικόνα του κτιρίου. Τα Φ/Β στοιχεία που τοποθετούνται στο δώμα του κτιρίου θα πρέπει να οριοθετούνται περιμετρικά με στηθαίο συμπαγές μέγιστου ύψους 1,20μ., για αισθητικούς λόγους και για την προστασία της εγκατάστασης. Η απόσταση από το στηθαίο του δώματος πρέπει να είναι εσωτερικά αυτού 1,00μ., για λόγους ασφάλειας. Σχετικά με την εγκατάσταση των Φ/Β στις εκτός σχεδίου περιοχές τονίζεται ότι: Για εγκατάσταση ισχύος μικρότερης των 20 kw p δεν ισχύει περιορισμός σχετικά με την αρτιότητα των οικοπέδων και δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Για εγκατάσταση ισχύος από 20 έως 150 kw p απαιτούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα και δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Για εγκατάσταση ισχύος από 150 kw p και πάνω απαιτούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα και έγκριση εργασιών, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεως στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία και συνοδεύεται από αρχιτεκτονικά σχέδια, υπεύθυνες δηλώσεις των μελετητών και φορολογικά στοιχεία. Ανοδικές τάσεις παρουσιάζει ο φυσιολατρικός τουρισμός. Ανοδικές τάσεις παρουσιάζει ο τουρισμός στη φύση (nature tourism) σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Άντριου Μπάλμφορντ από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, στην οποία εξετάστηκαν δεδομένα από 280 προστατευόμενες περιοχές (όπως εθνικά πάρκα) σε 20 χώρες. Το διάστημα ο αριθμός των φυσιολατρών επισκεπτών αυξήθηκε στις 15 και μειώθηκε στις 4 από τις 20 χώρες. Στην Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, μάλιστα, ο αριθμός των επισκεπτών εμφάνισε σημαντική αύξηση, ενώ δεν συνέβη το ίδιο στην Αμερική και την Αυστραλία. Η δημοτικότητα των διακοπών στη φύση μπορεί να σχετίζεται με το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας, αλλά με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που φανταζόμαστε, υποστηρίζει ο Μπάλμφορντ. Όταν συγκρίνει κανείς τις τάσεις στον αριθμό των τουριστών σε σύγκριση με το επίπεδο πλούτου μιας χώρας, συνειδητοποιεί ότι ο ρυθμός αύξησης των τουριστών έχει τελματώσει στις πλούσιες χώρες, ενώ σημαντική είναι η αύξηση στα φτωχότερα κράτη, όπως η Μαδαγασκάρη για παράδειγμα. Πριν την έρευνα του Μπάλμφορντ είχε δημοσιευτεί ευρέως η μελέτη των Πέργαμ και Ζάραντικ, η οποία υποστηρίζει ότι οι αριθμοί των τουριστών στις προστατευόμενες περιοχές στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία εμφανίζουν πτωτικές τάσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Η αρχική εργασία υποστήριζε ότι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις διακοπές στη φύση για χάρη της «βιντεοφιλίας», η οποία περιλαμβάνει «καθιστικές» δραστηριότητες, όπως την παρακολούθηση τηλεόρασης, παρά εξορμήσεις στη φύση. Παρότι η έρευνα του Μπάλμφορντ συνάδει με την αρχική έρευνα όσον αφορά

10 στην πτώση της τουριστικής κίνησης φυσιολατρών στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται για παγκόσμια τάση. Ελληνορωσικό επιχειρηματικό φόρουμ για την προώθηση του προσκυνηματικού τουρισμού. Τις δυνατότητες ενίσχυσης της ελληνορωσικής συνεργασίας σε τομείς όπως ο μοναστηριακόςπροσκυνηματικός τουρισμός, αλλά και ο αγροκτηνοτροφικός τομέας, ανέδειξε το Επιμελητήριο Τρικάλων, με τη συμμετοχή του στο 2 ο ελληνορωσικό επιχειρηματικό φόρουμ, που πραγματοποιήθηκε στο ιστορικό παλάτι της Ταυρίδος, στην Αγία Πετρούπολη. Στο επίκεντρο του φόρουμ βρέθηκαν η περαιτέρω ανάπτυξη του μοναστηριακού και προσκηνυματικού τουρισμού, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η διεύρυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών μεταξύ των δύο χωρών. Στις εργασίες συμμετείχαν περισσότεροι από 400 σύνεδροι: επιστήμονες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων και της τοπικής αυτοδιοίκησης των δύο χωρών, εκ των οποίων τουλάχιστον 150 ταξίδευσαν ειδικά από την Ελλάδα για να παρακολουθήσουν το διήμερο Φόρουμ. Επιχειρηματική συνάντηση με αντικείμενο τον θρησκευτικό τουρισμό στην Καλαμπάκα. Επίκεντρο πανελλήνιας επιχειρηματικής συνάντησης με αντικείμενο τον προσκυνηματικό τουρισμό και τα εκκλησιαστικά είδη είναι η Καλαμπάκα με την πραγματοποίηση ειδικού φόρουμ επιχειρηματιών στους παραπάνω τομείς. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) σε ανταπόκριση σχετικού αιτήματος που υπέβαλε το Επιμελητήριο Τρικάλων. Πενήντα ελληνικές επιχειρήσεις και από τους δυο κλάδους (προσκυνηματικός τουρισμός - εκκλησιαστικά είδη) συναντήθηκαν με τριάντα επιχειρήσεις από ορθόδοξες χώρες (Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Μολδαβία, Κύπρο, Ισραήλ και Σερβία) συζητώντας ή κλείνοντας συμφωνίες συνεργασίας. Πρόκειται για την πρώτη πιλοτική δράση που πραγματοποιείται σε αυτόν τον τομέα σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία, όπως τονίστηκε, μπορεί να αποδώσει πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων μεταξύ επιχειρήσεων της Θεσσαλίας και γενικότερα της χώρας, με ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο ή παρεμφερείς κλάδους. Στόχος του «partenariat» (συναντήσεις με επιχειρήσεις του εξωτερικού) είναι η πραγματοποίηση επιχειρηματικών επαφών με «tour operators» και επιλεγμένες ξένες επιχειρήσεις για τη δικτύωση Ελληνικών επιχειρήσεων στους κλάδους του Τουρισμού (Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Ενώσεις και Σωματεία ξενοδόχων, ενοικιαζομένων δωματίων και camping), και των Εκκλησιαστικών Ειδών (Εικόνες, Ξυλόγλυπτα κλπ.). Συμμετοχή σε εταιρείες Φ/Β συστημάτων και καταθέσεις προτάσεων Φ/Β πάρκων ισχύος έως 20kW p. Πελάτες της ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο μετοχικό σχήμα εταιρειών ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων. Οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν άδεια εξαίρεσης ή παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Παράλληλα, άλλοι πελάτες μας ενδιαφέρονται να μεταβιβάσουν το ποσοστό συμμετοχής τους σε εταιρείες ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων. Ευκαιρία πώλησης τεσσάρων (4) Φ/Β πάρκων εταιρειών που έχουν στην κατοχής τους άδεια εξαίρεσης για ισχύ παραγωγής 100 kw p, στην περιοχή του Αιγίου, νομού Αχαΐας. Παράλληλα, καθώς δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων στην Ρ.Α.Ε. για Φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω από 20kW p, η μόνη διέξοδος για κάποιον που θέλει να εισέλθει στις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι η κατασκευή πάρκων ισχύος κάτω των 20kW p. Για τα συστήματα αυτά οι αποδόσεις συνεχίζουν να είναι ελκυστικές, ενώ είναι πολύ ταχύτερη η διαδικασία υποβολής φακέλου στον αναπτυξιακό νόμο, καθώς δεν απαιτείται έγκριση από την Ρ.Α.Ε. και έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το κόστος μιας επένδυσης ενός Φ/Β συστήματος 20kW p είναι μεταξύ των και των ανάλογα την τεχνολογία, δεν απαιτείται η σύσταση εταιρείας, αλλά μόνο η έναρξη επιτηδεύματος (ατομικής επιχείρησης) στην εφορία. Τo μόνο ειδικό δικαιολογητικό που απαιτείται είναι οι όροι σύνδεσης από την Δ.Ε.Η., οι οποίοι δίνονται σε σύντομο σχετικά διάστημα. Σας ενημερώνουμε ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος της χώρας βρίσκεται σε πλήρη ισχύ και οι καταθέσεις επενδυτικών προτάσεων συνεχίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ημερομηνίες κατάθεσης για τρέχοντα επενδυτικά προγράμματα επικοινωνήστε μαζί μας.

Στο ίδιο έργο θεατές...

Στο ίδιο έργο θεατές... Στο ίδιο έργο θεατές... Απέναντι στις καταστροφικές ελληνικές πυρκαγιές θα έπρεπε να ισχύει το περίφημο «μη ρωτάς τι κάνει η χώρα για σένα, σκέψου τι έκανες εσύ για τη χώρα σου». Η Ελλάδα καίγεται τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. επενδυτές. Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της προκήρυξης για την ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων των κλάδων της Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών, και Τουρισμού από

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας

Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Ενημερωτικό Δελτίο μελών Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας Παρουσίαση από το Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για τα προγράµµατα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (ΕΣΠΑ), του Επενδυτικού Νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Το στοίχημα του τουρισμού για φέτος.

Το στοίχημα του τουρισμού για φέτος. Το στοίχημα του τουρισμού για φέτος. Είναι πια κοινό μυστικό πως ο ελληνικός τουρισμός διέρχεται μια δύσκολη περίοδο, που εκδηλώθηκε με έναυσμα την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Πρόκειται για μια σοβαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΘΗΝΑ, 2004 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' 15θήµερο Απριλίου 2009 ΤΕΥΧΟΣ 145 1) Προκήρυξη προγράµµατος για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security) µε ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β' Σεπτεμβρίου 2011 ΤΕΥΧΟΣ 197 1. Οι επιχειρήσεις που βλέπουν το μέλλον πρέπει να προετοιμάζονται από σήμερα για την στιγμή της αντιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Μαΐου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 208 1. (ΝΕΟ) Προδημοσίευση προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ στους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα

Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα >>> >>>> >>>>> >>>>>>> 3 Ευχής έργον η στήριξη της νομοθεσίας για το κάπνισμα Σχετικά με το θέμα της νομοθεσίας για το κάπνισμα που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή και θα εφαρμόζεται στη χώρα μας από 1η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΪΟΣ 2005 Αγαπητοί επιχειρηµατίες ή υποψήφιοι επενδυτές, Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής Και Ελεγκτικής ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Φωτιάδης Παναγιώτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Απριλίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 221 1. (ΝΕΟ ) Παρατάθηκε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα «ict4 growth», μέχρι την Παρασκευή 05/04/2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2

BusinessNews. Σε αυτό το τεύχος Πόσο αξίζει κάθε πελάτης σας; ΣΕΛ. 2 ΤΕΥΧΟΣ 11 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΜΗΝΙΑΙΟ NEWSLETTER ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BusinessNews e-newsletter SUMMERTIME June2011 ΤΗΛ: +30.26650.21428 FAX: +30.26650.27849 EMAIL: INFO@EPIXEIREIN.GR

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων με έμφαση στην καινοτομία με τη συμβολή της Ε.Ε. Iωάννης Τσιτσόπουλος (Msc,MBA,Dip.Man.) Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Ταυτότητα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Μορφές χρηματοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. * Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ. * Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Έχουν ολοκληρωθεί και εκταμιεύονται δράσεις ύψους œ2,6 δις που αφορούν*: στη γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα και στην υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων στη μεταποίηση, τον

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Χρηματοδότηση Επιχειρηματικότητας Κωνσταντινίδης Παναγιώτης Σύμβουλος Ανάπτυξης & Ποιότητας Συντονιστής LEADER, Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. panosgkon@gmail.com Οι φιλόδοξοι στόχοι της παρουσίασης: Να γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' Οκτωβρίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 176

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' Οκτωβρίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 176 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α' Οκτωβρίου 2010 ΤΕΥΧΟΣ 176 1) Μείωση του κόστους πρώτων υλών και υπηρεσιών µέσω του etender.gr... 2 2 New) Logistics (µεταφορές αποθήκευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 210

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 210 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2012 ΤΕΥΧΟΣ 210 1. (ΝΕΟ) Δόθηκε παράταση χωρίς να προσδιορισθεί η νέα καταληκτική ημερομηνία για τον Α κύκλο του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης

ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1. 5 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 2. ΓΕΝΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ - ΠΛΑΊΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα