ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως, Ασβεστοποιεία 1A) Επιχειρήσεις κατεργασίας του Ξηρού Ασβέστη. Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, φύλακες και υπάλληλοι γραφείου Οι απασχολούμενοι στη φρύξη, κονιοποίηση και τη συσκευασία σε σάκους του Ξηρού Ασβέστη. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Πλην φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου Οι με οποιαδήποτε ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία, μέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων, της καμινείας και του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος, όπως ο χώρος αυτός προσδιορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, πλην των φυλάκων, θυρωρών και υπαλλήλων γραφείου ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 2) Οικοδομικές και τεχνικές εργασίες Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού. Όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Όλοι οι ασφαλιζόμενοι, βάσει των άρθρων του Κανονισμού Ασφαλίσεως ΙΚΑ εξαιρουμένων των όσων αναφέρονται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 εδάφιο γ αυτού. Πλην των υπαλλήλων γραφείου ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ. ΣΧΟΛΙΟ κ Αθανασόπουλου

2 3) Τσιμεντοβιομηχανίες 4) Κατεργασία μαρμάρων παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου, υπάλληλοι γραφείου Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων καθώς και οι απασχολούμενοι στην παραγωγή Παρασκευή μαρμαροψηφίδων & μαρμαρόσκονης. Όλο το απασχολούμενο προσωπικό στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου, πλην των υπαλλήλων γραφείου Πλην των απασχολούμενων στην παραγωγή Παρασκευή μαρμαροψηφίδων και μαρμαρόσκονης Εργατοτεχνίτες κοπής και κατεργασίας μαρμάρων ( ΤΕΕ) να παραμείνουν οι υπάλληλοι γραφείου ΓΣΕΕ κ. Κολλάς διατηρεί Επιφυλάξεις Επιφύλαξη ΓΣΕΕ κ. Κολλάς Εξαίρεση εφόσον δεν χρησιμοποιούνται τα εν λόγω υλικά ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 5) Επεξεργασία στόκου γύψου Καολίνης -Τάλκ- Θηραϊκής γης Τριβείς μυλωνάδες - ψήστες- τροφοδότες ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Δεν υφίστανται οι εν λόγω χώροι 6) Κεραμοποιείαπλινθοποιείααγγειοπλαστεία. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 7) Φορτοεκφορτώσεις ξηράς και θάλασσας Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων, για φόρτωση, εκφόρτωση στοίβαγμα, ταξινόμηση, ζύγιση, τακτοποίηση, διαλογή κλπ. Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο με την άρση βαρών, χωρίς τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων, για φόρτωση, εκφόρτωση στοίβαγμα, ταξινόμηση, ζύγιση, τακτοποίηση, διαλογή κλπ. 8) Βυρσοδεψία Εργατοτεχνίτες μεταφοράς,αποξηράνσεως, συντηρήσεως, δεματοποιήσεως & κατεργασίας των ακατεργάστωνδερμάτων Εργατοτεχνίτες μεταφοράς, αποξηράνσεως, συντηρήσεως, δεματοποιήσεως & κατεργασίας των ακατεργάστωνδερμάτων

3 9) Υπηρεσίες Υγιεινής 10) Σφαγή και εκδορά ζώων και πτηνών Εργατοτεχνίτες υπονόμων ( επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων ), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων - οδοκαθαριστέςεργαζόμενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης &καθαρισμούαυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης - εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών, σταυλίτες- μεταφορείς ζώωνεργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, επιστάτες καθαριότητας. Εργάτες σφαγής, εκδοράς, ζώων ή πτηνών, στα σφαγεία-καθαρισμού εντέρων και άκρωνκαθαρισμού των χώρων σφαγής-καθαρισμού εντέρων εκτός σφαγείων. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Εξαιρούνται μεταφορείς ζώων, επιστάτες Εργατοτεχνίτες υπονόμων (επισκευή, συντήρηση και καθαρισμός κλειστών αγωγών ακαθάρτων υδάτων σε λειτουργία καθώς και αντλιοστασίων ακαθάρτων υδάτων), εργάτες αποκομιδής, διαλογής, επιστασίας και καταστροφής απορριμμάτων, εκκένωσης βόθρων - οδοκαθαριστές-εργαζό-μενοι αποκλειστικά σε συνεργεία συντήρησης & καθαρισμού αυτοκινήτων καθαριότητας, εργάτες ψεκασμού εστιών μόλυνσης - εργάτες αφοδευτηρίων, εκταφείς νεκρών και καθαριστές οστών, σταυλίτεςεργοδηγοί αποχέτευσης, προσωπικό συντήρησης των αντλιοστασίων αποχέτευσης, + προσθήκη Eπιτροπής Λινού ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Πλην των εργαζομένων εκτός του χώρου των σφαγείων Εργάτες σφαγής, εκδοράς, ζώων ή πτηνών, στα σφαγεία-καθαρισμού εντέρων και άκρωνκαθαρισμού των χώρων σφαγής ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΠΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΛΙΝΟΥ Οι εργαζόμενοι στη Νήσο Ψυτάλλεια και στα τμήματα εσχάρωσης και εξάμμωσης της Ακροκέραμου Κερατσινίου, οι απασχολούμενοι στα αντλιοστάσια λυμάτων βιολογικών καθαρισμών ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

4 11. Βιομηχανίες και βιοτεχνίες παραγωγής και κατεργασίας σιδήρου, χυτοσιδήρου, χάλυβος και λοιπών μετάλλων Καμινευτές λεβητοποιοί πασαδόροι-πυρωτές κοντραδόροι καρφωτές καλαφάτες οξυγονοκολλητές ηλεκτροσυγκολλητέςσυγκολληταί δι αργιλοθερμικής μεθόδου πελεκητές αναμεταλλωτές αμμοβολητές χύτες τήκτες επιμεταλλωτές γαλβανοπλαστες χειριστές καμίνων αντατήξεως Ζήμενς-Μαρτέν, ανα-γωγέων Μπεσεμέρ ή Τόμας, ηλεκτρικών καμίνων αναγωγής χειρισταί μηχανικής σφύρας βαφείς σκληρυνταί μετάλλων δι εμβαπτίσεως,δε ενανθρακώσεως, διά κυανιώσεως, δι εναζωτώσεως, δι επιφανειακής χαλυβδίνης επιστρώσεως ανοπτηταί μετάλλων χειρισταί κλιβάνων ανοπτήσεως χειρισταί ελάστρων σιδηρουργοί σφιρηλάται κατασκευασταί μολυβδίνων σφαιριδίων και σωλήνων, κατασκευασταί τυπογραφικών στοιχείων μολυβδουργοί εργατοτεχνικόνπροσωπικόν εξυπηρετήσεως υψικαμίνων (πλατφόρμας ψύξεως μεταλλάκται χύται χελωνών χάλυβος) εργάται κονιοποιήσεως σμύριδος ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Παραμένουν Ως έχουν Προσθήκη από Πόρισμα Διαρκούς Επιτροπής Κρίσης ΒΑΕ Οι μηχανοτεχνίτες, ελασματουργοί, μονταδόροι, συναρμολογητές, ελασματουργοί μηχανικής κατεργασίας, χειριστές μηχανών παραγωγής κατασκευής καλωδίων με αγωγούς χαλκού χαμηλής και μέσης τάσης ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 11 Α. Βιομηχανίαι παραγωγής σιδήρου, χάλυβος, χυτοσιδήρου κλπ μετάλλων. Άπαν το εντός του εργοστασιακού χώρου απασχολούμενον προσωπικόν, εξαιρέσει των υπαλλήλων γραφείων τούτων. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Παραμένουν Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου πλήν των υπαλλήλων γραφείου ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

5 11 Β. Βιομηχανίες παραγωγής χάλυβα ψυχρής ελάσεως σε ελάσματα ή σύρματα από χάλ. θερμής ελάσεως. Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο μέσα στον εργοστασιακό χώρο, πλην των υπαλλήλων γραφείων. Παραμένουν Όλοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγική διαδικασία εντός του εργοστασιακού χώρου πλήν των υπαλλήλων γραφείου 12) Υαλουργία ΕμφυσητέςΠιεστές(πρεσσαδόροι) και βοηθοί αυτών απασχολούμενοι σε τμήματα επεξεργασίας πρώτων υλών και κλιβάνων, κόφτες, μεταφορείς υάλου με λαβίδα, χειριστές αυτ/των μηχανημάτων σχηματοποίησης υάλου, καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών, καλουπιέρηδες, διαλογείς,διακοσμητές, αμμοβολιστές,εφαρμοστές, οι απασχ. εντός των χώρων παραγωγήςηλεκτρολόγοι, βοηθοί όλων των ειδικοτήτων αυτών Εξαιρούνται Κόφτες,, καθαριστές σχηματοδοτικών μηχανών, καλουπιέρηδες, διαλογείς, διακοσμητές. εφαρμοστές, απασχολούμενοι κυρίως εντός των χώρων παραγωγής ηλεκτρολόγοι και βοηθοί όλων των ειδικοτήτων αυτών, Παραμένουν Εμφυσητές Πιεστές (πρεσσαδόροι), απασχολούμενοι σε τμήματα επεξεργασίας πρώτων υλών και κλιβάνων, μεταφορείς υάλου με λαβίδα,χειριστές αυτ/των μηχανημάτων σχηματοποίησης υάλου, αμμοβολιστές και βοηθοί όλων των ειδικοτήτων αυτών Η ΓΣΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις για το εάν έχουν καταργηθεί οι εν λόγω ειδικότητες

6 13) Παραγωγή διθειούχου άνθρακος Εργατοτεχνικό προσωπικό χημικοί τεχνικοί-επιστάτες ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Εξαιρούνται οι επιστάτες Παραμένουν Εργατοτεχνικό προσωπικό χημικοίτεχνικοί Παραμένουν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Διαφωνία ΓΣΕΕ για την εξαίρεση των επιστατών 14) Παραγωγή ανοργάνων οξέων 15) Χημική Βιομηχανία και βιοτεχνία παραγωγής και επεξεργασίας χλωρίου και των παραγώγων αυτού. Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό Εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής)-χημικοί παραγωγής τεχνικοί και επιστάτες Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό χημικοί (προσθήκη) Εξαιρούνται επιστάτες Παραμένουν Εργατοτεχνικό προσωπικό (πλην εργατών αυλής ) χημικοί παραγωγήςτεχνικοί Διαφωνία ΓΣΕΕ για την εξαίρεση των επιστατών 15Α) Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος, εργάτες συσκευασίας του προϊόντος Εξαιρούνται οι εργάτες συσκευασίας του προϊόντος Παραμένουν Εργάτες τροφοδοσίας του απορρυπαντικού μίγματος Συμφωνία Κωνσταντινίδη εφόσον υπάρχει αυτοματοποίηση της παραγωγής ΓΣΕΕ + ΤΕΕ να μπει η εν λόγω περίπτωση στην Χημική Βιομηχανία (δομική αλλαγή )

7 16. Βιομηχανία παραγωγής και συσκευασίας χημικών λιπασμάτων Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των βιομηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασμάτων, πλην των υπαλλήλων γραφείων (Διοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Παραμένουν : Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των βιομηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασμάτων, πλην των υπαλλήλων γραφείων (Διοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων. ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 17. Παραγωγή, παρασκευή και συσκευασία γεωργικών φαρμάκων (φυτοφάρμακα εντομοκτόνα) Οι απασχολούμενοι στους χώρους παραγωγής, παρασκευής και συσκευασίας, χημικοί, γεωπόνοι, τεχνικοί. Oλο το εργατοτεχνικό προσωπικό εντός του εργαστοσιακού χώρου των βιομηχανιών παραγωγής και συσκευασίας λιπασμάτων, τεχνικοί χημικοί γεωπόνοι,πλην των υπαλλήλων γραφείων (διοικητικοί υπάλληλοι) των εργοστασίων τούτων Το ΤΕΕ και η ΓΣΕΕ διατηρεί επιφυλάξεις ως προς την εξαίρεση των απασχολουμένων στον χώρο της συσκευασίας 17 Α) Παραγωγή και παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών αρωμάτων, κτηνιατρικών φαρμάκων και θειιϊκού αργιλίου Οι απασχολούμενοι στους χώρους παραγωγής και παρασκευής των αντίστοιχων προϊόντων Οι απασχολούμενοι στους χώρους παραγωγής και παρασκευής των αντίστοιχων προϊόντων 18) Βιομηχανία και βιοτεχνία επεξεργασίας οστών Όλο το Εργατοτεχνικό προσωπικό παραλαβής, διαλογής και μεταφοράς οστών Εξαιρείται η περίπτωση 18

8 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 19) Βιομηχανία και βιοτεχνία κατασκευής πυριμάχων και οξυμάχων υλικών Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικόκτίστες και επισκευαστές βιομηχανικών κλιβάνων παραγωγής από πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά Εξαιρείται η περίπτωση 19 20) Βιομηχανία και Βιοτεχνία παραγωγής και παρασκευής Οργανικών Χρωμάτων, βερνικιών και μελανών. Οι απασχολούμενοι στη διαδικασία παραγωγής και παρασκευής εργατοτεχνίτες (εξαιρουμένων των πακεταριστών) τεχνικοί, επιστάτες, χημικοί Εξαιρούνται οι επιστάτες και όσοι στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας τοποθετούν το έτοιμο προιόν μέσα σε κουτιά ή δοχεία διαφόρων βαρών Εργατοτεχνίτες (εξαιρουμένων των πακεταριστών καθώς και όσων στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας τοποθετούν το έτοιμο Διαφωνία ΓΣΕΕ και ΤΕΕ για τους πακεταριστές

9 προιόν μέσα σε κουτιά ή δοχεία διαφόρων βαρών), τεχνικοί, χημικοί 21) Βιομ/ νία & Βιοτεχνία παραγωγής & παρασκευής ανοργάνων χρωμάτων. Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στα τριβεία εργατοτεχνίτες ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στα τριβεία εργατοτεχνίτες ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

10 22) Κλωστοϋφαντουργία και συναφείς εργασίες ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Η περίπτωση 22 με τους 7 υπο-χώρους παραμένει ως έχει ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Η περίπτωση 22 με τους 7 υποχώρους παραμένει ως έχει 1. Εκκοκκιστήρια βάμβακος 2. Κλωστήρια Χειριστές εκκοκκιστικών μηχανών και λίντερ α) Εργατοτεχνίτες σκούτσερ χαρτζίων συρτών - κτενιστριών και προγνεστριών, κλώστριες και μπομπινούδες β) Όλοι οι απασχολούμενοι στη νηματοποίηση και την επεξεργασία των συνθετικών ινών

11 3. Υφαντήρια Υφαντές-Υφάντριες (Βαμβακερών, μαλλίνων, ταπήτων κ.λ.π. ανεξάρτητα της πρώτης ύλης). 4. Βαφεία Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στη βαφή-απόπλυση υφασμάτων-νημάτων. 5. Φινιριστήρια 6)Σχοινοποιία Οι απασχολούμενοι στο κολλάρισμα στα μηχανήματα PAMMA κολλάρισμα, στέγνωμα, σιδέρωμα,περιτύλιγμα του υφάσματος Οι απασχολούμενοι σε αντίστοιχες εργασίες των κλωστηρίων και υφαντηρίων, καθώς και οι απασχολούμενοι, γενικά στην πλύση και λεύκανση 7)Καναβουργία Οι απασχολούμενοι σε σκούτσερ, λανάρα, αλεβίτσα, πλύση και λεύκανση

12 23) Ηλεκτρομηχανικά πλυντήρια που λειτουργούν αυτοτελώς ή ως τμήματα κλωστοϋφαντουργείων. ( εξαιρούνται τα οικιακού τύπου πλυντήρια χωρητικότητας εκάστου μέχρι 20 κιλών) Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης, σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι σε χώρους πλύσης και λεύκανσης, σιδερώτριες και διαλογείς ιματισμού απασχολούμενοι υποχρεωτικά και στο πλύσιμο τουλάχιστον κατά το 1/3 της απασχόλησής τους κατά μισθολογική περίοδο ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 24) Σπορελαιουργία Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στα αναμεικτήρια (μπουράτα), εργατοτεχνίτες λίντερ πρεσσαδόροι,ραφιναριστές αποχρωματιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούμενοι στα τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής κ συσκευασίας υδρογονομένωνπροϊόντων Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Επισήμανση Προέδρου κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη: Να γίνει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου και να αποφανθεί η Επιτροπή Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ: Παραμένουν μέχρι να γίνει η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου

13 25) Πυρηνελαιουργία Εκχυλιστές, θερμαστές και βοηθοί αυτών, εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο στη φόρτωση και εκφόρτωση των εκχυλιστικών συσκευών, ραφιναριστές, αποχρωματιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούμενοι στα τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής κ συσκευασίας υδρογονωμένων προϊόντων Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Επισήμανση Προέδρ Θ.Κ. Κωνσταντινίδη Να γίνει μελέτη επαγγελματικού κιν και να αποφανθεί η Επιτροπή O κ. Κωνσταντινίδη πρότεινε να εξαιρεθ θερμαστές και βοηθ αυτών Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ Παραμένουν μέχρι ν η μελέτη επαγγελμα κινδύνου 25Α) Ελαιουργία Ραφιναριστές, αποχρωματιστές, υδρογονωτές, εργάτες αυλής, πλύντες βαρελιών, οι απασχολούμενοι στα τμήματα: α) παραγωγής υδρογόνου και β) παραγωγής και συσκευασίας υδρογονωμένων προϊόντων Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Επισήμανση Προέδρου κ. Θ.Κ. Κωνσταντινίδη: Να γίνει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου και να αποφανθεί η Επιτροπή Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ: Παραμένουν μέχρι να γίνει η μελέτη επαγγελματικού κινδύνου 26) Σαπωνοποιϊα Οι απασχολούμενοι: α) στην παρασκευή σαπωνομάζας, β) στα ξηραντήρια γ) στα μπουράτα, δ) ψήστες και βοηθοί (εργαζόμενοι επί ανοικτών και κλειστών συστημάτων), ε) πρεσσαριστές Από την περίπτωση 24 έως 26 εξαιρούνται Επισήμανση Προέδρ Θ.Κ. Κωνσταντινίδη Να γίνει μελέτη επαγγελματικού κιν και να αποφανθεί η Επιτροπή Πρόταση ΤΕΕ, ΓΣΕΕ Παραμένουν μέχρι ν η μελέτη επαγγελμα κινδύνου

14 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 27) Βιομηχανία και βιοτεχνία ελαστικού 27. Α) Βιομηχανία παραγωγής ελαστικών και αεροθαλάμων μεταφορικών μέσων Ζυμωτές (καλανδρείς)- παρασκευαστές κόλλας συγκολλητέςπαρασκευαστές μειγμάτων πρεσσαριστές κοπής και εψήσεως κλιβανείς βαφείς με εμβάπτισηαναγωμμωτές Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, εξαιρούμενων των θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης Ζυμωτές (καλανδρείς)- παρασκευαστές κόλλας συγκολλητέςπαρασκευαστές μειγμάτων πρεσσαριστές κοπής και εψήσεως κλιβανείς βαφείς με εμβάπτισηαναγωμμωτές Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό, εξαιρούμενων των θυρωρών, υπαλλήλων και προσωπικού αποθήκης

15 28) Βιομηχανία παραγωγής τεχνητής μετάξης Εργατοτεχνίτες τμημάτων βισκόζης - κλωστοποίησης και κλιβάνων θειώσεως Εξαιρείται η περίπτωση 28 29) Βιομηχανία και βιοτεχνία υγρών συσσωρευτών μολύβδου Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό Εξαιρούνται οι επιστάτες ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 30) Βιομηχανία εκρηκτικών υλών & πυριτίδων Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό Όλο το απασχολούμενο

16 - επιστάτες χημικοί εργατοτεχνικό προσωπικό χημικοί 30Α) Συγκρότημα εργοστασίων Υμηττού της ΑΕΕ Πυριτιδοποιείου - Καλυκοποιείου Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων: α) Οβιδουργείου, β) Μηχανουργείου, γ) Αυτομάτων μηχανημάτων, δ) Πριονίων, ε) Π.Ε.Ψ. (πίεσης εν ψυχρώ), στ) Καλυκοποιϊας και ζ) οι απασχολούμενοιαποκλειστικά στο φωτοτυπείο στο οποίο λειτουργεί φωτοτυπικό μηχάνημα αναπαραγωγής μεγάλων σχεδίων από διαφανή πρότυπα με χρήση αμμωνίας Εξαιρείται το εδάφιο ζ Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των τμημάτων: α) Οβιδουργείου, β) Μηχανουργείου, γ) Αυτομάτων μηχανημάτων, δ) Πριονίων, ε) Π.Ε.Ψ. (πίεσης εν ψυχρώ), στ) Καλυκοποιϊας ΘΕΣΗ

17 31) Οινοπνευματοποιία Εργαζόμενοι σε δεξαμενές ζυμώσεων, πλύντες και καθαριστές δεξαμενών εκχύλισης και οι του τμήματος τρυγιών, διυλιστές, εργάτες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος, θερμαστές και βοηθοί στερεών καυσίμων ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Εξαιρούνται θερμαστές και βοηθοί στερεών καυσίμων Εργαζόμενοι σε δεξαμενές ζυμώσεων, πλύντες και καθαριστές δεξαμενών εκχύλισης και οι του τμήματος τρυγιών, διυλιστές, εργάτες παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος, ΜΕΛΩΝ 31Α) Οινοποιία, Ποτοποιία Καθαριστές και πλύντες δεξαμενών και καζανιών Καθαριστές και πλύντες δεξαμενών και καζανιών 31Β) Ζυθοποιία Οι απασχολούμενοι στις μονάδες παραγωγής Βυνοποιϊου- Ζυθοβραστηρίου και Φούρνων,φορτοεκφορτωτές κιβωτίων και βαρελιών καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησής τους Οι απασχολούμενοι στις μονάδες παραγωγής Βυνοποιϊου- Ζυθοβραστηρίου και Φούρνων,φορτοεκφορτωτές κιβωτίων και βαρελιών καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου απασχόλησής τους

18 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 32) Επεξεργασία σταφίδας Όλο το απασχολούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό Εξαιρείται η περίπτωση 32 Κωνσταντινίδης + ΓΣΕΕ + ΤΕΕ: να εξαιρεθεί μόνο εφόσον δεν γίνεται χημική διεργασία 33) Παρασκευή αλιπάστων Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό Όλο το απασχολούμενο στην παρασκευή εργατοτεχνικό προσωπικό 34) Παρασ κευή αμυλο σακχά ρου και φρουκ τολίνη ς Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό Εξαιρείται η περίπτωση 34 Επιφύλαξη ΓΣΕΕ, ΤΕΕ: εάν υφίσταται κλαδική σύμβαση εργασίας ΣΕΒ- Ομοσπονδίας, να παραμείνει

19 35) Προσωπικό Αεροπορικών Επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες Υπάλληλοι πίστας, εργάτες φορτοεκφορτωτές, καθαριστές αεροσκαφών ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Εξαιρείται η περίπτωση 35 (καλύπτονται από ειδική νομοθεσία που προβλέπει συνταξιοδότηση με ευνοϊκότερες προϋποθέσεις) Αντικαθίσταται ο χώρος ως «προσωπικό επιχειρήσεων απασχολούμενο σε αερολιμένες», και παραμένουν : εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠ ουσιαστικά προστίθεται εργατοϋπαλληλικό προσωπικό εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών που απασχολείται αποκλειστικά σε αερολιμένες 35Α) Αεροπορική Βιομηχανία (κατασκευαστικήεπισκευαστική) Οι απασχολούμενοι μέσα στον εργοστασιακό χώρο, εξαιρουμένων των απασχολουμένων στην κτιριακή μονάδα των Διοικητικών Υπηρεσιών του (Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούμενοι που εξυπηρετούν τα διοικητικά γραφεία, θυρωροί, φύλακες ) Οι εντός του εργοστασιακού Οι εντός του εργοστασιακού χώ απασχολούμενοι άμεσα με την επισκευή κατασκευή. Εξαιρού υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούμενοι που εξυπηρετο διοικητικά γραφεία

20 χώρου αυτού χώρου απασχολούμενοι άμεσα με την επισκευή κατασκευή. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου και οι απασχολούμενοι που εξυπηρετούν τα διοικητικά γραφεία. 36) Ραδιοφωνικοί σταθμοί. Τεχνικοί και εκφωνητές ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Εξαιρείται όλη η περίπτωση 36 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Διαφωνία ΓΣΕΕ: να παραμείνει ως έχει και να ενταθούν και οι τεχνικοί της τηλεόρασης Ο κ. Θ. Κωνσταντινίδης πρότεινε να γίνει ειδική μελέτη επαγγελματικού κινδύνου. 37) Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές, Νοσοκόμοι,Παρασκευαστές και Βοηθοί αυτών, Τραπεζοκόμοι Ασθενών, Εξαιρούνται : Τραπεζοκόμοι Ασθενών, Φύλακες, Ο κ. Θ. Κωνσταντινίδης πρότεινε να γίνει ειδική συνεδρίαση για τους εργαζόμενους σε νοσηλευτικά επαγγέλματα

21 Τράπεζες Αίματος, Μικροβιολογικά- Βιοχημικά Εργαστήρια, Κέντρα Υγιεινής Υγειονομικές Μονάδες Ασφαλιστικών Οργανισμών Φύλακες, Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων - Κλινικών, Συντηρητές Πειραματόζωων, Συσκευαστές ορρώνεμβολίων, παρασκευαστές τραπέζης αίματος, καθαρίστριες, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, μαίες απασχολούμενες αποκλειστικά με την άσκηση της ειδικότητάς τους. Καθαρίστριες Εντάσσονται στο υπεδάφιο Γ, περίπτωση 2 πρόταση κ. Κατσάβαρου ΓΣΕΒΕΕ (συμφωνεί και η ΓΣΕΕ): να μην εξαιρεθούν τραπεζοκόμοι, ασθενών φύλακες Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

22 38) Προσωπικό ακτινολογικών και ακτινοθεραπευτικών εργαστηρίων Οι αποκλειστικά απασχολούμενοι σε ακτινολογικούς θαλάμους ως βοηθοί, καθώς και οι αποκλειστικά απασχολούμενοι ως εμφανιστές Οι αποκλειστικά απασχολούμενοι σε ακτινολογικούς θαλάμους ως βοηθοί, καθώς και οι αποκλειστικά απασχολούμενοι ως εμφανιστές 39)Σταθμοί αναπαραγωγής ζώων - Υπηρεσίες και Ιδρύματα του Υπουργείου Γεωργίας. Σταυλίτες - Μεταφορείς ζώων, νοσοκόμοι κτηνών, σπερματολήπτες, σπερματεγχύτες, παρασκευαστές και επιμελητές πειραμάτων απασχολούμενοι αποκλειστικά στους σταθμούς αναπαραγωγής ζώων και στα κτηνιατρικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, ειδικευμένοι εργάτες λοιμοκαθαρτηρίων, απεντομωτές,καθαρίστριες των σταθμών αναπαραγωγής ζώων και κτηνιατρικών σταθμών Εξαιρείται η περίπτωση 39

23 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 40) Πλυντήριαγκαράζ- πρατήρια βενζίνης. Πλύντες Εξαιρείται η περίπτωση 40 Διαφωνία ΓΣΕΕ 41) Παραγωγή Φωταερίου Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό Εξαιρείται η περίπτωση 41 42) Βιομηχανίες παραγωγής πλαστικών υλών και πλαστικών ειδών Το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο στα τμήματα: α) πολυμερισμού της πρώτης ύλης και β)αναμείξεως και μορφοποιήσεως των πλαστικών υλών περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυουρεθάνες και αμίαντο, προς παραγωγή πλαστικών ειδών Το εργατοτεχνικό προσωπικό στον εφελκυσμό και διαμόρφωση πλαστικών και το απασχολούμενο στα τμήματα: α) πολυμερισμού της πρώτης ύλης και β)αναμείξεως και μορφοποιήσεως των πλαστικών υλών περιεχουσών βασικά πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυουρεθάνες, προς παραγωγή πλαστικών ειδών Να προστεθεί το πολυπροπυλένιο και το πολυαιθυλένιο

24 43) Καπναποθήκες Όλο το προσωπικό το απασχολούμενο στους χώρους επεξεργασίας φύλλων καπνού - εμπειρογνώμονες καπνού και καπνοτεχνίτες και για την εκτός των χώρων επεξεργασίας των φύλλων καπνού απασχόλησή τους (εργασία στην ύπαιθρο) προ κ μετά την επεξεργασία των φύλλων καπνού, εφόσον ο χρόνος της απασχόλησής τους στην ύπαιθρο δεν υπερβαίνει το μισό (1/2) του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους - στοιβαδόροι - απασχολούμενοι σε τμήματα υγραντηρίων πατητές ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Εξαιρείται η περίπτωση 43 ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Ο κ. Θ. Κωνσταντινίδ ης πρότεινε να την εξαίρεση των «εμπειρογνώμονες καπνού και καπνοτεχνίτες και για την εκτός των χώρων επεξεργασίας των φύλλων καπνού απασχόλησή τους (εργασία στην ύπαιθρο) προ κ μετά την επεξεργασία των φύλλων καπνού, εφόσον ο χρόνος της απασχόλησής τους στην ύπαιθρο δεν υπερβαίνει το μισό (1/2) του συνολικού χρόνου απασχόλησής τους»

25 43Α) Καπνο βιομηχ ανία Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των καπνοβιομηχανιώ νεξαιρουμένων μόνο των απασχολούμενων σε χώρους γραφείων Οι απασχολούμενοι εντός του χώρου τωνκαπνοβιομηχανιών εξαιρουμένων των απασχολούμενων σε χώρους γραφείων

26 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 44) Επεξεργασία θείου Οι σακιστές - εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος Οι σακιστές - εργατοτεχνίτες τμήματος παραγωγής διοξειδίου του άνθρακος Αφαιρείται το διοξείδιο του άνθρακος (είναι λάθος ) ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

27 45) Εταιρείες πετρελαιοειδών Α. Γεμιστές βυτιοφόρων - συνεργείο συνδέσεως δεξαμενοπλοίων - καθαριστές δεξαμενών - φορτοεκφορτωτές βαρελιών και στοιβαδόροι κύτους - συσκευασία αναμείξεως χημικών προϊόντων - μετρητές δεξαμενών - χρώστες αυτοκινήτων και βαρελιών - εργαζόμενοι στα ορυκτέλαια και αναμίξεις ορυκτελαίων - εργατοτεχνίτες τμήματος προσθήκης τετρααιθαλιούχου μολύβδου, τεχνίτες συντήρησης σωληνώσεων και δεξαμενών θερμαστές (υγρών καυσίμων) τεχνίτες συνεργείου επισκευής βυτιοφόρου αυτοκινήτων δοκιμαστές χημείου πλύντες βαρελιών -πλύντες και καθαριστές εγκαταστάσεων - απασχολούμενοι σε συνεργεία αντλιών και σε ογκομετρήσεις - οδηγοί βυτιοφόρων - αποθηκάριοι και βοηθοί αυτών που απασχολούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων - αρχιεργάτες φορτώσεων - φύλακες των εγκαταστάσεων - πυροσβέστες - τεχνίτες και εργάτες ανεφοδιασμού αεροσκαφών - οδηγοί ανεφοδιασμού αεροσκαφών - προϊστάμενοι βάρδιας ανεφοδιασμού αεροσκαφών ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Εξαιρούνται οι γεμιστές βυτιοφόρων, οι προιστάμενοι βάρδιας ανεφοδιασμού αεροσκαφών, φύλακες των εγκαταστάσεων, αποθηκάριοι και βοηθοί αυτών που απασχολούνται στους χώρους των εγκαταστάσεων, αρχιεργάτες φορτώσεων, υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης καυσίμων των αεροδρομίων, τεχνίτες συνεργείου επισκευής βυτιοφόρου αυτοκινήτων, θερμαστές υγρών καυσίμων ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτού καλύπτονται από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια του Πορίσματος Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να εξαιρεθούν οι υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης καυσίμων των αεροδρομίων

28 -Υπάλληλοι γραφείων διακίνησης και διάθεσης καυσίμων των αεροδρομίων ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 45Α) Εταιρείες εμφιάλωσης υγραερίων Όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο των εγκαταστάσεων των Εταιρειών Εμφιάλωσης υγραερίων Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείου, φύλακες, θυρωροί ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτο από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια το Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να παρ εργαζόμενοι και να γίνει μελέτη ε κινδύνου

29 ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 46) Διυλιστήρια Πετρελαίων Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των Διυλιστηρίων Εξαιρούνται οι υπάλληλων γραφείων, φύλακες, θυρωροί ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτο από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια το Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να παραμε εργαζόμενοι και να γίνει μελέτη επαγγελμα κινδύνου ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 47) Διυλιστήρια Βαρέων Πετρελαίων Όλοι οι εργαζόμενοι εντός του Εργοστασιακού χώρου των Διυλιστηρίων Εξαιρούνται οι υπάλληλοι γραφείων, φύλακες, θυρωροί ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΤΕΕ Όλες οι ειδικότητες εντός του χώρου αυτο από την Οδηγία ΣΕΒΕΖΟ και τα κριτήρια το Ο κ.θ.κωνσταντινίδης πρότεινε να παραμε εργαζόμενοι και να γίνει μελέτη επαγγελμα κινδύνου 48) Κυλινδρόμυλοι Όλο το απασχολούμενο προσωπικό Όλο το απασχολούμενο προσωπικό

30 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 49) Βιοτεχνίες παραγωγής ζωϊκής κόλλας Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στην πρωτογενή παραγωγή ζωϊκής κόλλας από υπολείμματα δερμάτων Εξαιρείται η περίπτωση 49 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

31 50) Λιμενικοί χώροι Πληρώματα και ναύτες ρυμουλκών - υδροφόρων - πλωτών γερανών φορτηγίδων - βυθοκόρων, υδραυλικοί (και οι βοηθοί αυτών) οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στον καθαρισμό των κεντρικών αγωγών αποχέτευσης - ξυλουργοί (και οι βοηθοί αυτών) εφόσον απασχολούνται και στις δεξαμενές ή το κύτος του πλοίου - χειριστές και τεχνίτες σιλό - οδηγοί ελκυστήρων και λοιπών μηχανημάτων - χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών και λοιπών ανυψωτικών μέσων - εργατοτεχνίτες αντλιοστασίου - απασχολούμενοι εντός πλωτών κ μονίμωνδεξαμενών φορτοεκφορτωτές κάρβουνου από πλωτά μέσα - διανάκτες - συντηρητές ηλεκτροκίνητων γερανών, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνιτών συντήρησης συσσωρευτών λεμβούχοι που απασχολούνται με την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών πλοίων αποσκευοφορείς Εξαιρούνται οι λεμβούχοι που απασχολούνται με την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών πλοίων - αποσκευοφορείς

32 50Α) Ναυπηγεία Οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα, επισκευαζόμενα ή μετασκευαζόμενα πλοία και γενικά εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ Οι απασχολούμενοι σε ναυπηγούμενα, επισκευαζόμενα ή μετασκευαζόμενα πλοία και γενικά εντός των χώρων των μονίμων, πλωτών δεξαμενών και των ναυπηγικών κλινών ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 51) Δημοτικά και Ιδιωτικά Λουτρά. Οι απασχολούμενοι μόνο στο χώρο των χαμάμ ως τρίφτες - τρίφτριες και καμαρώτοι καμαριέρες Εξαιρείται η περίπτωση 51 52)Ξυλ ουργικ ές εργασί ες. Παραγ ωγή μοριοσ ανίδων και ινοσανί δων

33 Μηχανοξυλουργοί, οι απασχολούμενοι στα τμήματα των διαδοχικών φάσεων παραγωγής μοριοσανίδων και ινοσανίδων, όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής μοριοσανίδων Υπουργείου Γεωργίας στην Καλαμπάκα Εξαιρείται στην περίπτωση 52 το «,όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο αποκλειστικά στο εργοστάσιο παραγωγής μοριοσανίδων Υπουργείου Γεωργίας στην Καλαμπάκα» Μηχανοξυλουργοί, οι απασχολούμενοι στα τμήματα των διαδοχικών φάσεων παραγωγής μοριοσανίδων και ινοσανίδων ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ

34 53) Εργοστάσιο Εμποτισμού ΟΣΕ Κατερίνης Οι μονίμως απασχολούμενοι στο χώρο εμποτισμού Εξαιρείται η περίπτωση 53 ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΘΕΙ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: «μονάδες εμποτισμού ξύλου» οι μονίμως απασχολούμενοι στον εμποτισμό ξύλου 54) Κ.Π.Ε. ΔΗΜΟ ΚΡΙΤΟ Σ της Ε.Ε.Α. Ε Οι απασχολούμενοι στην Α' Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Οι απασχολούμενοι στην Α' Ζώνη του Κέντρου Πυρηνικής Ενέργειας ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 55) Ιχθυόσκαλες Όλο το εντός του χώρου της Ιχθυόσκαλας απασχολούμενο προσωπικό πλην του Διευθυντή και των Διοικητικών υπαλλήλων αυτής. Όλο το εντός του χώρου Ιχθυόσκαλας απασχολούμενο προσωπικό πλην του Διευθυντή και των Διοικητικών υπαλλήλων αυτής.

35 55Α) Ιχθυαγορά Αθηνών (οδού Αθηνάς) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩ Ν Οι απασχολούμενοι αποκλειστικά στο χώρο της Ιχθυαγοράς που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου και Ευριπίδου για όσο χρόνο εξακολουθούν να συντρέχουν οι σημερινές συνθήκες εργασίας όπως περιγράφονται στο πρακτικό της Συν. 12/ του Συμβουλίου Κρίσης Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Εξαιρείται η περίπτωση 55 Α ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΕΝΤΑΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΙΧΘΥΑΓΟΡΕΣ 55 Β) ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ Οι εργαζόμενοι σε τμήματα ιχθυοκλωβών,. Συντήρηση ιχθυοκλωβών, ιχθυογεννητικούς σταθμούς. Νέα ένταξη

36 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 56) Δημόσια και Δημοτικά Γυμναστήρια Κολυμβητήρια και Γήπεδα καθώς και τα αντίστοιχα των Αν/ νων Αθλητικών Συλλόγων. Καθαριστές Καθαρίστριες απασχολούμενοι με πλήρη απασχόληση Καταργείται η διάταξη καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω 57) Ξενοδοχειακές Μονάδες Καθαρίστριες - Καμαριέρες που απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στα Ξενοδοχεία Εξαιρούνται οι καμαριέρες Καταργείται η διάταξη συνολικά διότι οι καθαρίστριες καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρωο κ.δρακόπουλος διαφωνεί ως προς την εξαίρεση των καμαριέρων Διαφωνία ΓΣΕΕ Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να παραμείνουν οι καμαριέρες έως ότου γίνει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου 58) Οργανισμός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών (ΟΚΛΑ)Πωλητές χονδρικής πώλησης οπωρολαχανικών και κρεάτων που αναλαμβάνουν εργασία προ της 5.30 πρωινής - Καθαρίστριες υπογείων W.C Καταργειται όλη η διάταξη

37 Καθαρίστριες υπογείων τουαλετών καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρωδιαφωνεί η ΓΣΕΕ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 59) Επιχειρήσεις επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών Το προσωπικό το απασχολούμενο αποκλειστικά στους χώρους των ελαιοαποθηκών με την επεξεργασία των βρωσίμων ελαιών Εξαιρείται η περίπτωση 59 Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να γίνει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου 60) Εργοστάσια επεξεργασίας γάλακτος Οι απασχολούμενοι στους χώρους ψύξης και αποθήκευσης των υπό ψύξη προϊόντων, παστεριωμένο γάλα, γιαούρτι, παγωτά Οι απασχολούμενοι στους χώρους ψύξης και αποθήκευσης των υπό ψύξη προϊόντων, παστεριωμένο γάλα, γιαούρτι, παγωτά 60Α)ΤυροκομείαΌλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου των τυροκομείων από την παραλαβή του γάλακτος μέχρι την έξοδο του έτοιμου προϊόντος από το χώρο αυτών (Τυροκομείων) Όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό το απασχολούμενο εντός του χώρου των τυροκομείων από την παραλαβή του γάλακτος μέχρι την έξοδο του έτοιμου προϊόντος από το χώρο αυτών (Τυροκομείων)

38 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 61) Αλλαντοποιία (Βιομηχανία - Βιοτεχνία). Εργατοτεχνίτες απασχολούμενοι στους θαλάμους ψήσεως, βρασμού και καπνίσματος, των προϊόντων αλλαντοποιίας καθώς και στα ψυγεία για την φορτοεκφόρτωση των προϊόντων αλλαντοποϊας Ως έχει 62) Κρεοπωλεία Κεντρικής Κρεαταγοράς Αθηνών (οδού Αθηνάς). Πωλητές - Απασχολούμενοι στη διακίνηση και κοπή των κρεάτων Εξαιρείται η περίπτωση 62Διαφωνία ΓΣΕΕ 63)α) Ζαχαροπλαστεία και εργαστήρια παρασκευής ειδών Ζαχαροπλαστείων β) Χαλβαδο-ποιία (Βιομηχανία - Βιοτεχνία). α) Εργατοτεχνίτες παρασκευής των PATISSERIES (Πάστες, τούρτες, γλυκά ταψιού). β) Εργατοτεχνικό προσωπικό εργαστηρίων παραγωγής χαλβά». Εξαιρείται η περίπτωση 63Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να εξαιρεθεί το 63α και γιά το β να γίνει μελέτη ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ως προς την εξαίρεση ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 64) Παραγωγή υαλο-βάμβακα Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος, βακελίτου, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL, και παραγωγής. Καθαρίστριες εφόσον απασχολούνται κατά κύριο λόγο στους χώρους των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας Οι καθαρίστριες καλύπτονται από την ειδικότητα του εδαφίου β υπεδάφιο γ περίπτωση 2 κατωτέρω

39 Οι απασχολούμενοι στα τμήματα μείγματος, βακελίτου, κλιβάνων, μηχανής ινοποίησης TEL, και παραγωγής 65) Παραγωγή αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντο Οι απασχολούμενοι εντός του εργοστασιακού χώρου των μονάδων παραγωγής αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και λοιπών συναφών προϊόντων από αμιαντοτσιμέντοεξαιρείται. Επισήμανση Η παραγωγή και η κάθε είδους επεξεργασία αμιάντου και παραγώγων αυτού έχει απαγορευθεί στις χώρες της ευρωπαικής ένωσης και στην ελλάδα από επιπλέον για τους απασχοληθέντες στην παραγωγή ινών αμιάντου και προϊόντων αμιαντοτσιμέντου έχουν προβλεφθεί ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στο 50ο έτος με 4500 ΗΕ (Ν.2676/99). η επιτροπή προτείνει τη διατήρηση της ως άνω ειδικής συνταξιοδοτικής προστασίας ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 65 Α Επιχειρήσεις αφαίρεσης ή κατεδάφισης αμιαντούχων υλικών Το προσωπικό των επιχειρήσεων της υπ αριθμ.21017/84/ Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 1287/ ),το απασχολούμενο με εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές,εγκαταστάσεις και πλοία, με εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή και υλικών που περιέχουν αμίαντο καθώς και

40 με εργασίες αποκατάστασης χώρων εξόρυξης.νέα ένταξη 66) Η.Λ.Π.Α.Π ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Οδηγοί, ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές και το εργατοτεχνικό προσωπικό των αμαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχημάτων και το προσωπικό εναερίων και υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Εξαιρούνται οι ελεγκτές, εισπράκτορες, επιθεωρητές και το εργατοτεχνικό προσωπικό των αμαξοστασίων και εργοστασίων συντήρησης οχημάτων Οδηγοί και προσωπικό εναερίων και υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πρόταση ΓΣΕΕ, ΤΕΕ, Προέδρου Επιτροπής: Απαλοιφή του εδαφίου 66. Δημιουργία ενιαίου εδαφίου για τις μεταφορές που θα αφορά όλο το προσωπικό επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς με εξαίρεση τους διοικητικούς υπαλλήλους 67) Επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές δι' αυτοκινήτων. Οδηγοί και βοηθοί αυτοκινήτων (λεωφορείων πούλμαν, ταξί, φορτηγών, ανατρεπομένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων) σταθμάρχες, ελεγκτές, επόπτες και εισπράκτορες αστικών και υπεραστικών λεωφορείων και αποθηκάριοι, φορτοεκφορτωτές Εξαιρούνται οι οδηγοί τρικύκλων και οι βοηθοί αυτοκινήτων(λεωφορείων, πούλμαν, ταξί, φορτηγών,ανατρεπομένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων, τρικύκλων) σταθμάρχες, ελεγκτές, επόπτες και εισπράκτορες αστικών και υπεραστικών λεωφορείων, αποθηκάριοι,

41 φορτοεκφορτωτές Οδηγοί (λεωφορείων πούλμαν, ταξί, φορτηγών, ανατρεπομένων, ασθενοφόρων, βυτιοφόρων) και βοηθοί ασθενοφόρων Πρόταση ΓΣΕΕ, ΤΕΕ, Προέδρου Επιτροπής: Δημιουργία ενιαίου εδαφίου για τις μεταφορές που θα αφορά όλο το προσωπικό επίγειων και υπόγειων μέσων μαζικής μεταφοράς με εξαίρεση τους διοικητικούς υπαλλήλους 67 Α) Επιβατικές και εμπορευματικής μεταφορές σταθερής και ημισταθερής τροχιάς Οδηγοί Νέα ένταξη Προστίθενται: Οδηγοί και προσωπικό εναερίων και υπογείων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 68) Χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων κ.λπ. συναφών ειδών, Καφεκοπτεία Όσοι προετοιμάζουν για πώληση τα καταψυγμένα προϊόντα εφόσον απασχολούνται και στους θαλάμους και προθαλάμους ψύξης -ταμίες πολυδύναμων σούπερ-μάρκετ. πωλητές χονδρικού εμπορίου. Καφεκόπτες που χειρίζονται αλεστικές μηχανές, ιπποδύναμης άνω των 5 ίππων Εξαιρούνται οι ταμίες πολυδύναμων σούπερ-μάρκετ. πωλητές χονδρικού εμπορίου. Καφεκόπτες

42 που χειρίζονται αλεστικές μηχανές, ιπποδύναμης άνω των 5 ίππων Όσοι προετοιμάζουν για πώληση τα καταψυγμένα προϊόντα εφόσον απασχολούνται και στους θαλάμους και στους προθαλάμους ψύξης 69) Βιοτεχνίες και Βιομ/νίες παραγωγής Ζωοτροφών- Πτηνο-τροφών Όλοι οι εργαζόμενοι εντός των μονάδων παραγωγής Εξαιρούνται οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής πτηνοτροφών ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ 70) Παραγωγή ζυμών (μαγιάς) αρτοποιίας Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή και συσκευασία ζυμών αρτοποιϊας Εξαιρείται η περίπτωση 70ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 71) Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος Χειριστές αντλιών σκυροδέματος. και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος, χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος Χειριστές αντλιών σκυροδέματος. και βοηθοί αυτών, οδηγοί αυτοκινήτων με αναμικτήρα μεταφοράς σκυροδέματος, χειριστές μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος, εργάτες πρέσας και εργάτες εργοταξίου παραγωγής σκυροδέματος 72) Αμαξοποιία Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής, εξαιρουμένων των απασχολουμένων στο σέρβις οχημάτων. Όλοι οι απασχολούμενοι στο χώρο παραγωγής, εξαιρουμένων των απασχολουμένων στο σέρβις οχημάτων. 73) Στρατιωτικές Υπη-ρεσίες & Καταστήματα (Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού).Α.Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή,επισκευή, συντήρηση,διαμόρφωση, ανακατασκευή,επεξεργασία, μετασχηματισμό, χειρισμό, διαχείριση(μεταχειρισμένων)κ φύλαξη του πάσης φύσεως στρατιωτικού υλικού, πυροτεχνουργοί,ναρκαλιευτές Β. Όλοι οι απασχολούμενοι στις μονάδες ΣΔΑΜ (Αγίας Παρασκευής)κ700ΣΕ Πειραιά) Εξαιρούνται: Α.Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή,επισκευή, συντήρηση,διαμόρφωση, ανακατασκευή,επεξεργασία, μετασχηματισμό, χειρισμό, διαχείριση(μεταχειρισμένων)κ φύλαξη του πάσης φύσεως στρατιωτικού υλικού Β. Όλοι οι απασχολούμενοι στις μονάδες ΣΔΑΜ (Αγίας Παρασκευής) και 700ΣΕ Πειραιά) Πυροτεχνουργοί και ναρκαλιευτές

43 Διαφωνεί η ΓΣΕΕ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 74) Εκκολαπτήρια Όλοι οι απασχολούμενοι εντός του χώρου των εκκολαπτηρίων (από την πύλη εισόδου των αβγών μέχρι την έξοδο των νεοσσών) Εξαιρείται η περίπτωση 74 75) Παραγωγή χυτο-πρεσσαριστών αντικειμένων Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων. Οι απασχολούμενοι στο τμήμα των σπαστήρων. 76) Παραγωγή ηλεκτρικών μετρητώνα) Βαφείο: Βαφείς (ντουκαδόροι) και βοηθοί εργαζόμενοι στον ίδιο χώρο και με τις ίδιες συνθήκες με τους βαφείς. β) Τυπωτήριο: Προσωπικό (χειριστής - τροφοδότης - παραλήπτης) τυπωτηρίου Εξαιρείται η περίπτωση 76

44 77) Τηλεόραση (ΕΡΤ 1,2) ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ Eμφανιστές τυπωτές κινηματογραφικών φιλμς εφόσον απασχολούνται με πλήρη απασχόληση στους σχετικούς θαλάμους (εμφάνισης - εκτύπωσης) Εξαιρείται η περίπτωση 77Η ΓΣΕΕ διαφωνεί με την εξαίρεση και προτείνει να ενταχθούν στην υπάρχουσα διάταξη οι εικονολήπτες, οι τεχνικοί της τηλεόρασης και των τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών Ο κ.θ.κωνσταντινίδης προτείνει να εφαρμοσθεί υπάρχει κλειστό σύστημα και να εξαιρεθούν. Επίσης για τους εικονολήπτες ένταξη μετά από μελέτη επαγγελματικού κινδύνου 78) Ελληνική Βιομηχανία Όπλων Οι απασχολούμενοι: 1) Στο τμήμα βλητικού σταθμού, 2) στον έλεγχο κάνης με υπεριώδεις ακτίνες και 3) στο τμήμα απογρεζώματος (σφαιρομύλων) Εξαιρείται η περίπτωση 78ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ 79) Βιομηχανίες κρέατος Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και οι απασχολούμενοι εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ). Οι απασχολούμενοι κατά κύριο λόγο εντός των ψυκτικών θαλάμων καθώς και οι απασχολούμενοι εντός των θαλάμων επεξεργασίας κρέατος (τεμαχισμού κ.λπ).

45 ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ 80) ΑΧΕ ΕΘΥΛ ΕΛΛΑΣ Υπάλληλοι γραφείων, αποθήκης, φύλακες πύλης, προσωπικό Ιατρείου Εξαιρείται η περίπτωση 80 81) Χημικές Βιομηχανίες Ολοι οι εργαζόμενοι στην παραγωγή πολυεστερικών ρητινών, γαλακτωμάτων, οξεϊκού πολυβινυλίου και ακρυλικών πολυμερών (εργασίες προετοιμασίας, παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης ), με διεργασίες πολυμερισμού καθώς και όλοι οι απασχολούμενοι στην αποθήκευση των μονομερών πρώτων υλών ως και διαλυτών των Χημικών Βιομηχανιών Παραμένει ως έχει.

46 ΕΔΑΦΙΟ Β Ειδικότητες εργαζομένων ανεξάρτητα από επιχειρήσεις ή το χώρο εργασίας που απασχολούνται. ΥΠΕΔΑΦΙΟ Α ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 1.«Θερμαστές ή αρχιθερμαστές στερεών καυσίμων»εξαιρουνται 2.«Ματσακονιστές» «Ματσακονιστές» 3.«Λεβητοκαθαριστές» «Λεβητοκαθαριστές» 4.«Υφαλοχρωματιστές» «Υφαλοχρωματιστές» 5. «Αλλιεργάτες, ως και τα εργατικά στελέχη των αλλιεργατών, εφ' όσον προέρχονται εκ της τάξεως αυτών». Εξαιρούνται τα εργατικά στελέχη των αλλιεργατών «αλλιεργάτες»διαφωνια ΓΣΕΕ 6.«Χειριστές αεροσφύρας (πιστολαδόροι)». «Χειριστές αεροσφύρας (πιστολαδόροι)» 7.«Χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων».«χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών και ισοπεδωτικών μηχανημάτων». 8.«Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών Κελσίου».«Απασχολούμενοι σε ψυκτικούς θαλάμους θερμοκρασίας κατωτέρας των 4 βαθμών Κελσίου» ΥΠΕΔΑΦΙΟ Β ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 1.«Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών και βιοχημικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χημικοί, Οινολόγοι (πλην των απασχολουμένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια».«χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χημικοί,

47 Οινολόγοι (πλην των απασχολουμένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια». Προσθήκη : χημικοί βιοχημικών εργαστηρίων «Χημικοί (εκτός των χημικών οινολογικών εργαστηρίων), Εργοδηγοί Χημικοί, Οινολόγοι (πλην των απασχολουμένων σε αυτοτελή οινολογικά εργαστήρια». 2. «Νυκτοφύλακες». «Νυκτοφύλακες».«Νυκτοφύλακες». 3. «Θερμοδόμοι» Εξαιρούνται 4. «Λιθοξόοι» «Λιθοξόοι»«Λιθοξόοι» 5. «Δύτες»«Δύτες»«Δύτες» 6. «Ραδιοτηλεγραφητές - Τηλετυπιστές - Χειριστές μηχανογραφικών μηχανημάτων διάτρησης και επαλήθευσης στοιχείων επί καρτελών ή χαρτοταινιών». Εξαιρούνται ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 7.«Εργάτες και φύλακες φορτηγίδων». Εξαιρούνται φύλακες φορτηγίδων «εργάτες φορτηγίδων» 8.«Αμαξοκαρραγωγείς». Εξαιρούνται 9.«Μακαρονοτεχνίτες (πλην του προσωπικού συσκευασίας)». Εξαιρούνται 10.«Μουσικοί πνευστών οργάνων, μουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων»

48 Εξαιρούνται μουσικοί και τραγουδιστές νυκτερινών κέντρων Παραμένουν : «μουσικοί πνευστών οργάνων»η ΓΣΕΕ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ Ο κ.κωνσταντινιδησ προτείνει να γίνουν μελέτες επαγγελματικού κινδύνου 11.«Κατασκευαστές μωσαϊκών πλακών και πλακών Μάλτας». Εξαιρούνται 12.«Κατασκευαστές αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και τσιμεντόλιθων»εξαιρούνται Απαγορεύεται η παραγωγή και η επεξεργασία αμιαντοτσιμέντου Παραμένουν : «κατασκευαστές τσιμεντόλιθων»«κατασκευαστές τσιμεντόλιθων» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 13.«Εργάτες άρσεως βαρών(μανουβραδόροι)». Εξαιρούνται 14.«Εργάτες κατεργασίας κρυστάλλων». Εξαιρούνται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ 15.«Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών». Παραμένουν : «Εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών»«εργατοτεχνίτες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών γραμμών» 16.«Ανελκυστές, καθελκυστές νεωρείων». Εξαιρούνται 17.«Σερβιτόροι». Κατατέθηκαν 3 προτάσεις 1.Εξαιρούνται πλην των σερβιτόρων εστιατορίων, ταβερνών και νυχτερινών κέντρων που λειτουργούν ως αυτοτελείς οικονομικές μονάδες 2.εξαιρούνται 3. παραμένουν ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Ο κ.κωνσταντινιδησ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ επαγγελματικού κινδύνου 18.«Αρβυλεργάτες».Εξαιρούνται 19.«Μάγειροι και προσωπικό κουζίνας». Κατατέθηκαν 3 προτάσεις 1.Εξαιρούνται πλην ψηστών σουβλατζήδων που απασχολούνται αποκλειστικά στην ψησταριά εντός του καταστήματος 2. Να παραμείνουν όσοι εργάζονται σε εστιατόρια, ταβέρνες, νυχτερινά κέντρα και ξενοδοχεία 3. Να παραμείνουν (ως έχει η διάταξη)διαφωνια ΓΣΕΕ ΚΑΙ Ο κ.κωνσταντινιδησ προτείνει να γίνει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου

49 20.«Αδειούχοι ή Πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι Πρακτικοί Μηχανικοί, συντηρητές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Εργασιών και Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων, εφόσον οι βιοτεχνικές αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν κινητήριες μηχανές με ιπποδύναμη άνω των 40 ίππων». Εξαιρούνται ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 21.«Συντηρητές επισκευαστές ακτινολογικών μηχανημάτων». Εξαιρείται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ 22.«Κουρείς κομμωτές». ΕξαιρείταιΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Ο κ. Κωνσταντινίδης προτείνει ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ επαγγελματικού κινδύνου 23.«Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων». Παραμένουν : «Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων» «Καθαριστές των διπυθμένων και των δεξαμενών των πλοίων» 24.«Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)». Παραμένουν : «Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)» «Αποκλειστικώς απασχολούμενοι δια μηχανικού αεροεκτοξευτήρος βαφείς (ντουκαδόροι)» 25.«Σημειωτές κύτους πλοίων». Εξαιρείται 26.«Αδειούχοι, πτυχιούχοι θερμαστές στερεών και υγρών καυσίμων». Εξαιρείται 27.«Απασχολούμενοι στο μηχανουργείο, αποθήκες, τμήμα κοπής υάλου και συνεργεία επισκευής και συντηρήσης, στο εργοστάσιο της Δραπετσώνας της Α.Ε.Ε. Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων».Εξαιρείται ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 28.«Εργατοτεχνίτες ύδρευσης πλοίων». Εξαιρούνται 29.«Υποδηματεργάτες». Εξαιρούνται 30.«Αρτεργάτες - Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)».παραμένουν : «Αρτεργάτες - Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)».«αρτεργάτες - Σιμιτεργάτες (ζυμωτές, πλάστες, κλιβανείς, κυλινδριστές, ζυγιστές, πασαδόροι)». ΥΠΕΔΑΦΙΟ Γ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 1.«Οδηγοί λεωφορείων Ο.Α.Σ.Θ».Εξαιρούνται Υπάγονται στην περίπτωση 67 των χώρων

50 εργασίαςυπαγεται ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 67 2.«Καθαριστές Καθαρίστριες α)με πλήρη απασχόληση β)άνευ χρονικού περιορισμού ημερήσιας απασχόλησης: των εκπαιδευτηρίων (Ανωτάτης ΜέσηςΣτοιχειώδους Εκπαίδευσης), Ακαδημιών, Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών, ΚΑΤΕ, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, Σχολών Μαθητείας και Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, Δημοσίων Τεχνικών Σχολών (Ανωτέρων Μέσων Κατωτέρων), Στρατιωτικών Σχολών (Ευελπίδων, Χωροφυλακής, Αστυνομίας πόλεων, Ναυτικού, Δοκίμων κ.λ.π.), Νεκροτομείων».Παραμένουν : «Καθαριστές Καθαρίστριες με πλήρη απασχόληση» Εξαιρείται η περίπτωση β ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟΥ Β «Καθαριστές Καθαρίστριες» ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΙΦΗ Ο κ. Κωνσταντι- νίδης προτείνει να γίνει μελέτη επαγγελματικού κινδύνου ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 3. «Ψηστιέρηδες Λατζέρηδες (απασχολούμενοι εις εστιατόρια και λοιπάς επιχείρησης παρασκευής και προσφοράς φαγητών, ποτών κτλ)» Εξαιρούνται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 4. «Συντάκτες ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων». Εξαιρούνται ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΣΕΕ 5. «Δασεργάτες (απασχολούμενοι σε εργασίες υλοτόμησης, μετατόπισης και φόρτωσης δασικών προϊόντων)». Εξαιρούνται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΕΧΕΙ 6.«Εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο αποκλειστικά στα Συνεργεία Επισκευής Λεωφορείων ΑΣΠΑ, ΕΚΤΕΛ Αθηνών και ΟΑΣΘ, καθώς και οι αποθηκάριοι ανταλλακτικών και υλικών οι στεγαζόμενοι και εργαζόμενοι μέσα στους χώρους αυτούς». Εξαιρούνται ΓΣΕΕ,ΤΕΕ και Πρόεδρος Επιτροπής προτείνουν: Εργατοτεχνικό προσωπικό συνεργείων αμαξοποιείων και αμαξοστασίων δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς 7.«Μισθωτοί οδηγοί των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης όλης της χώρας». Εξαιρούνται καλυπτονται από περίπτωση «Υδραυλικοί απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρμανσης των οικοδομών».παραμένουν :

51 «Υδραυλικοί απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρμανσης των οικοδομών»«υδραυλικοί απασχολούμενοι αποκλειστικά με την εκτέλεση εγκαταστάσεων υδραυλικών - υγιεινής και θέρμανσης των οικοδομών» ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 9.«Ξυλουργοί οικοδομών». Παραμένουν : «Ξυλουργοί οικοδομών»«ξυλουργοί οικοδομών» 10.«Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές»παραμένουν : «Εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές»«εργατοτεχνίτες τοποθετητές υαλοπινάκων, οι αποκλειστικά απασχολούμενοι στις οικοδομές» 11.«Βαρελοποιοί, απασχολούμενοι στην κατασκευή και επισκευή βαρελιών». Εξαιρείται 12. Νεκροπομποί, Εργάτες καθαριότητος νεκροταφείων».εξαιρείται ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΚΡΟΠΟΜΠΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΑΕΘΕΣΕΙΣ 1. «Ρητινοσυλλέκτες». Εξαιρείται ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΣΕΕ ΥΠΕΔΑΦΙΟ Δ 2.«Μεταφορείς με χρήση χειράμαξας (ασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ δια μέσου Ασφαλιστικών Συνεταιρισμών)». Εξαιρείται 3. «Οι απασχολούμενοι στην κατασκευή εκμαγείων και αντιγράφων αρχαίων έργων».εξαιρείταιεπιφυλαξη ΓΣΕΕ 4. «Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λ.π.».παραμένουν : «Διαμορφωτές σωλήνων (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λ.π.».«διαμορφωτές σωλήνων

52 (Σωληνουργοί) πλοίων, εργοταξίων κ.λ.π.». 5.«Εργατοτεχνίτες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών». ΕξαιρείταιΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΓΣΕΕ 6. «Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων». Παραμένουν : «Εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων»«εργατοτεχνίτες συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης σωληνωτών ικριωμάτων» 7. «Εργάτες - πωλητές ακατέργαστου σιδήρου». Παραμένουν οι «εργάτες ακατέργαστου σιδήρου» Εξαιρούνται οι πωλητές ΔΙΑΦΩΝΙΑ ΓΣΕΕ 8. «Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων». Παραμένουν : «Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων». «Προσωπικό θεριζοαλωνιστικών συγκροτημάτων». 9. «Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουμένων των απασχολουμένων: α) στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρμολόγηση, εμπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών.» Παραμένουν : «Πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουμένων των απασχολουμένων: α) στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρμολόγηση, εμπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών.»«πτυχιούχοι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτες (βοηθοί, ηλεκτροτεχνίτες, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης συντήρησης) εξαιρουμένων των απασχολουμένων: α) στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού και οικιακής εξυπηρέτησης και β)στη συναρμολόγηση, εμπορία και επισκευή οικιακών ηλεκτρολογικών συσκευών.» 10. «Χειριστές μηχανών προβολής κινηματογραφικών ταινιών». Εξαιρείται 11. «Θαλαμηπόλοι Ευαγών Ιδρυμάτων». Εξαιρείται 12. «Ράπτριες απασχολούμενες εντός του κτιριακού συγκροτήματος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ επί των οδών Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων (Καλλιθέα)». Εξαιρείται

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Τ.Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία

Διαβάστε περισσότερα

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα]

- ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] - ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 [Βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα] Ειδικότητες που ανήκουν στα βαρέα - ανθυγιεινά επαγγέλματα ΥΑ 10221/26816/929/2.12.2011 «Βαρειές και ανθυγιεινές εργασίες» (ΦΕΚ Β 2778/2.12.2011)

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ

Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Αναθεώρηση του πίνακα των ΒΑΕ Με βάση τα ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει την ακόλουθη τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού του ΙΚΑ για τα ΒΑΕ: ΕΔΑΦΙΟ Α: Αναφορά σε κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011. Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Απόφαση Αρ. Πρωτ.: Φ10221/οικ.26816/929 ΦΕΚ 2778/Β/2-12-2011 Βαριές και Ανθυγιεινές εργασίες Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 3790/2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 /11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ.Πρωτ:Φ10221/οικ.26816/929 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης

ειδικότητα ή ιδιότητα εργαζόµενοι στην παραγωγική διαδικασία, µέσα στον εργοταξιακό χώρο της εξόρυξης 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασµό µε συγκεκριµένες ειδικότητες εργαζοµένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατοµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 48 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Συγκριτική παρουσίαση όλων των μεταβολών στη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω:

Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: Σύμφωνα με την κοινοποιούμενη απόφαση Βαριές και Ανθυγιεινές Εργασίες με τις έναντι αυτών ειδικότητες είναι οι παρακάτω: ΕΔΑΦΙΟ Α ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία πάσης φύσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4. 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ασφαλιζόμενα πρόσωπα Υπόχρεοι εργοδότες...4 2. Ασφαλιστική εισφορά Ύψος ασφαλίστρων...4 3. Πρόσκαιρη διακοπή απασχόλησης Άδεια και ασθένεια...5 4. Πίνακας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων...5

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.»

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση νέου Πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων Κ.Β.Α.Ε.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚTYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 1 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 30-4- 2012 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.2/31081/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 Η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες... 1 Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 14/8/2011 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΣΕ/ΔΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 1 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ ΣΣΕ 14/12/2008 1/1/2008 31/12/2009 16/6/2010 2 ΑΡΤΕΡΓΑΤΩΝ-ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αντίθετα εξαιρούνται ορισμένες από τις ειδικότητες που μέχρι σήμερα ήταν ενταγμένες στη σχετική λίστα. Οι ειδικότητες αυτές είναι:

Αντίθετα εξαιρούνται ορισμένες από τις ειδικότητες που μέχρι σήμερα ήταν ενταγμένες στη σχετική λίστα. Οι ειδικότητες αυτές είναι: Η νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων 2011. Eκτός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα βρεθούν περίπου 166.000 εργαζόμενοι, μετά τη δημοσιοποίηση της νέας λίστας Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε

ΑΔΑ: Β4ΠΩΗ-9ΩΟ. Αποφασίζουμε 4. Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5. Την αριθμ. 23564/25-11-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ 1) Της Οµοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χηµικής Βιοµηχανίας Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 43) και εκπροσωπείται νόµιµα 2) Της Πανελλαδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Ε.Ι.Ε.Π.) εργασiα ΚΑΙ υγεία ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η περιοδική έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΘΕΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πλην φυλάκων, θυρωρών και 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ Κατηγορίες επιχειρήσεων ή/και χώρων εργασίας σε συνδυασμό με συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων 1) Μεταλλεία Λιγνιτωρυχεία, Ορυχεία, Λατομεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010

Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Υπ.Οικ. Δ.Μητ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 Αναμόρφωση πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο ν. 3325/2005 Αθήνα 30 Απριλίου 2010 ΥΠΟΙΚ Δ.ΜΗΤ. 1056108/ΕΞ2010/30.4.2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.E.K. 138/Α/ )

(Φ.E.K. 138/Α/ ) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41207 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2778 2 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες... 1 Αναγνώριση οίνων με την ένδειξη «Προστατευόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980)

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ (σύμφωνα με το Π.Δ 294/88 & της ΣΤΑΚΟΔ 1980) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ (ΜΙΚΡΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 01 Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419

33 38 218-403 33 38 404-422 33 38 237 33 38 391 33 38 477-478 33 38 418-419 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 24/2/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: οικ.2/16519/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' ΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ) 3 Δασοπονία και εκμετάλλευση δασών 31 Δασοπονία 32 Εκμετάλλευση δασών 4 Θήρα 41 Θήρα 5 Αλιεία 51 Αλιεία 16 Αλυκές 160 Αλυκές 20

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ισχύος. Ημερομηνία Λήξης. Μετενέργεια Ν. 4046. Υποχρεωτική από. Περιγραφή Σύμβασης

Ημερομηνία Ισχύος. Ημερομηνία Λήξης. Μετενέργεια Ν. 4046. Υποχρεωτική από. Περιγραφή Σύμβασης Περιγραφή Σύμβασης Ημερομηνία Ισχύος Διάρκεια Ημερομηνία Λήξης Μετενέργεια Ν. 4046 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ ΤΡΟΧΟΥ - ΦΟΡΜΑΣ ΣΩΛΗΝΟΠΟΙΪΑΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 01/01/2008 2 έτη 31/12/2009 14/05/2012 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

91/383/EOK") Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

91/383/EOK) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του

Διαβάστε περισσότερα

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr

Tel: 2310 552166 - Fax: 2310 552068 - email:info@4-e.gr ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΕΜΠΡΙΥ ι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων παρουσιάζονται παρακάτω. ΕΠΙΛΕΞΙΜΙ ΚΩΔΙΚΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΤΗΤΑΣ (νέοι Κωδικοί ΚΑΔ του 2008), είναι οι παρακάτω 4ψήφιοι κωδικοί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E

ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΩΝ E.H.E Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος 2011 15:08 ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ Ε.Η.Ε Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε 1 χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.

ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κατοικία ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 41.20.1 Κοινωνική πρόνοια ΤΜΗΜΑ 88 Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΑΔ ΑΜΙΓΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ΟΜΑΔΑ 85.1-85.2-85.3 Αθλητικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας ΟΜΑΔΑ 85.51-93.1 Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 2. Βιομηχανία παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 3. Εμπορία πετρελαίου,

Διαβάστε περισσότερα

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»

«Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» «Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)» Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις οποίες απαιτείται επανέλεγχος κάθε ένα (1) χρόνο 1. Υδρογονάνθρακες και γηγενή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ.: Τ01/668/4

Αριθμ.Πρωτ.: Τ01/668/4 - 641 - * ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ * Νο. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 2 Απριλίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000)

Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) Πίνακας 1Α (Επιλέξιμες κατά ISO 9001:2000) 13 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 14 Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Από την 158.6 Παραγωγή υποκατάστατων καφέ. Παραγωγή συμπυκνωμάτων και 17

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΙΘ ΦΕΚ 1 Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κίτρινου) Ν 2273/1920 145Α/20 φωσφόρου εις την βιομηχανία των πυρείων 2 Περί κωδικοποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙ Ο ΗΓΙ ΓΙ ΤΗΝ ΙΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΤΩΝ ΥΓΕΙΣ ΚΙ ΣΦΛΕΙΣ ΕΣΥ ΚΟ-Υ&/01/02/08-07-2010 1 ΕΣΥ ΚΟ-Υ& Έκδοση: 01 ναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 11-07-2003 Ηµεροµηνία ναθεώρησης: 08-07-2010

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)

1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 1: Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) Προστασία κεφαλής 1. Κράνος 2. Κράνος αμμοβολής 3. Μάλλινο κάλυμμα κεφαλής (κουκούλα) για προστασία από το κρύο 4. Κάλυμμα κεφαλής κουκούλα για βαφή με

Διαβάστε περισσότερα

Εργοστάσιο χρωμάτων. Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλι

Εργοστάσιο χρωμάτων. Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη και συναφών υλι 4001 Εργοστάσιο χρωμάτων 10 4002 Εργοστάσιο χημικών προϊόντων, ρητινέλαιου, αμμωνίας, οξέων, χημικών λιπασμάτων, αντισηπτικ 4003 Εργοστάσιο ειδών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από πλαστική ύλη, βακελίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεµικό Ναυτικό (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ (Regulation (EC) Νο 1893/2006) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF ID1:2010) ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/06/15-09-2010 1/7 ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 06 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Έκδοση Π.Δ/των για συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες Αθήνα, 24-10-2012 Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τέσσερα Π.Δ που αφορούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρκετών ειδικοτήτων Πτυχιούχων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2010 ΚΛΑΔΙΚΕ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕ 2010 ΚΛΑΔΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΔΗΓΟΙ ΤΟΥΡΙΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΚΑ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΝΖΩΝΗ ΟΞΟΠΟΙΙΑ, ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ, ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΠΟΙΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Investment Licensing Review

Investment Licensing Review Investment Licensing Review ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08 Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Κατάταξη Οχημάτων Ειδικής Χρήσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Θέμα: Κατάταξη Οχημάτων Ειδικής Χρήσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Δ13)

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Δικαίωμα πρόσβασης σε επαγγελματικές δραστηριότητες βάσει προσόντων των Πτυχιούχων των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Άρθρο 1 Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Χημείας με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-828-0 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 28-6-2013 ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αρ.πρωτ.2/39845 /0022 ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2014 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Δ/νση Λιγνιτικού ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 24-10-2014 Αριθμ. Πρωτ. : 14009 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 5/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ σε Λιγνιτωρυχείο

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Α ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Α κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - NACE 2008 ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και 01.6 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΚΑ - 2008 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία και 01.6 μετά τη συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΣΥΝΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100170 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100164 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ

ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ ΚΩΔ.ΥΠΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100154 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ ΑΘ101303100152 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΕΚ ΧΩΡΙΣ 101303 Γ.Ε.ΕΙΔ.ΚΟΙΝ.ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ

Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Παντελής Παντελάρας Χημικός Μηχανικός Μέλος ΜΕΠΑΑ ΤΕΕ Η συνέπεια της ανάπτυξης σε μιά παγκόσμια οικονομία, είναι η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης. Αποτέλεσμα : υπερβολική αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005. Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11502/2005 Καθορισµός κατωτάτων ορίων αποδοχών Ηµεδαπού Προσωπικού Ξένων Πρεσβειών (ΦΕΚ Β 593/04-05-2005) Οι Υπουργοί Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ

CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CPV κωδικοί «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης» 50ΧΧΧΧΧΧ CODE EL 50000000-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 50100000-6 Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και παρεπόμενες υπηρεσίες για οχήματα και συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ. 115/11-8-2000 1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ. 1.2. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές), που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη

Π.Κ. 115/11-8-2000 1. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ. 1.2. Μηχανοτεχνίτες (εφαρμοστές), που απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο στη Π.Κ. 115/11-8-2000 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΤΩΝ 2000-2001 Στην Αθήνα σήμερα 28 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ M ÛÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 2005-2015 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΣΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 0 0 5-2 0 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δελτίου. Δραστηριότητας Λατομείου Αδρανών Υλικών

Υποβολή Δελτίου. Δραστηριότητας Λατομείου Αδρανών Υλικών Πριν την συμπλήρωση να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες της τελευταίας σελίδας Α Ν Α Φ Ο Ρ A Π ρ ο ς 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Γεν. Δ/νση Φυσικού πλούτου Επιθεώρηση Μεταλλείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2011

ΚΛΑΔΙΚΕΣ/ ΟΜΟΙΟ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 2011 ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ, ΦΑΓΕΝΤΙΑΝΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΕΠΘ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Ι.Ε.Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΑΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΙΕΚ ΟΜΑΔΑ ΙΕΚ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (1),(2),(3) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πολεμικό Ναυτικό. (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας 23/26-3-2001) Στην Αθήνα σήμερα 26

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2005 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012

Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 2012 Εισαγωγές και εξαγωγές Ελλάδας - Αυστραλίας κατά το α εξάμηνο 212 Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Αυστραλία κατά το α εξάμηνο 212 ανήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. Ιωάννινα, 22 Ιουνίου 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Αριθμ. Πρωτ.: 2429 ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Οδός : Ταγματάρχη Κωστάκη 1 Τ.Κ.: 451 10 ΕΛΕΟΥΣΑ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β. Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΜΕΑ Β Α) Ομάδα Α: Θεματικά αντικείμενα για ανέργους Τεχνίτες του τομέα Β της οικονομίας i. Παραγωγική διαδικασία στη βιομηχανική επεξεργασία των

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΟΙ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΟΜΑ ΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ NACE (Κανονισµός 29/2002/ΕΚ) ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΑ ΤΗΣ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (IAF GD2:2005 Annex 1 ) ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ 01/04/14-11-2007 1/6 ΕΣΥ ΥΠΟΤΟΜΕΙΣ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. Πλατύ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ, 25/06/2015 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Πλατέος της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Ε. Β κύκλου σπουδών αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Τ.Ε.Λ.) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ Οι άδειες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι πτυχιούχοι του Μηχανολογικού Τομέα των Τ.Ε.Λ., αφορούν τις επιμέρους ειδικότητες του Τομέα. Εκτός από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3

2010-2020 2010-2020 ISBN: 978-9963-43-830-3 2010-2020 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 1 0-2 0 2 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Υπεύθυνοι Λειτουργοί Κυριάκος Κυριάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων,

άλλων μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων π.δ.κ.α. εκτός άλλων προϊόντων τροφίμων, ποτών και καπνού εκτός καταστημάτων, 188 αβγών πάγκων ή αγορών, άλλο 47.99.19 αβγών, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου 47.91.19 αγαθών μη εξειδικευμένων εκτός αγορών, άλλο 47.99.99 αγαθών μη εξειδικευμένων, με αλληλογραφία ή μέσω διαδίκτυου

Διαβάστε περισσότερα

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1

Savvidis. Construction ATEBEE savvico EE. Εταιρικό Προφίλ. Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Εταιρικό Προφίλ Savvidis Construction ΑΤΕΒΕΕ / Savvico EE 1 Savvidis Construction ATEBEE savvico EE Λαμπράκη 4 - Πτολεμαΐδα 502 00 Τηλ / Φαξ: +302463 100211 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015

Δ/νση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 4/2015 απασχολούμενους και μη απασχολούμενους στη Η ή ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Δ/νση Λιγνιτικού ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23-06-2015 Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Πρωτ. : 9961 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ/Η 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-9Κ4 .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΜΗΤΡΩΟ Α : ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ Φορτοεκφορτωτές για το χειρισμό όλων των φορτίων, πλην των ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων, και εξαιρουμένων του χειρισμού μηχανημάτων ή οχημάτων φορτοεκφόρτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Σελίδα 1 από 9 Π.Δ. ΤΗΣ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166 Δ ) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης. Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Α) και ειδικότερα το άρθρο 15 παρ. 1 αυτού. Την υπ αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 08/11/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101201 1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 101201101330 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 101201101315 ΚΠΑ2 ΑΘΗΝΩΝ 101201 1 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΙ, ΑΧΘΟΦΟΡΟΙ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: A) Παρασκευαστές και συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, Παραγωγής νωπών

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:44/7.12.2010)

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:44/7.12.2010) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών εξ Ελαστικού όλης της χώρας (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΣ Αποφάσεις Δ.Σ./ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 305/10-11-2005 ( ΦΕΚ 1842/Β/28-12-2005), 1/4-1-2006

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 02/08/2010

Θέσεις εργασίας από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ 02/08/2010 CD POS ERGNAME EDUNAME JCODE ORGTITLE 101118 1 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 101118001297 ΤΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 101119 2 ΑΝΕΙ ΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς

Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Προοπτικές επαγγελμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, Τουρκία, Αγγλία, Διεθνώς Οι διαπιστώσεις που γίνονται για τα επαγγέλματα και τις προοπτικές τους, προέρχονται από τα πορίσματα της πολυετούς έρευνας της επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ/2015 Υπουργείο Εμπορίου, Ενέργειας, Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πόλη) Νομός * Νομός τηλ. * ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δήμος ή Κοινότητα. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Έκταση σε τ.μ.: Είδος μαρμάρου που εξορύσσεται ή που υπάρχει στο χώρο:

(Πόλη) Νομός * Νομός τηλ. * ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Δήμος ή Κοινότητα. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Έκταση σε τ.μ.: Είδος μαρμάρου που εξορύσσεται ή που υπάρχει στο χώρο: ΑΝΑΦΟΡΑ Προς 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Δ/νση πολιτικής ορυκτών πρώτων υλών 101 92 Αθήνα 2. Επιθεώρηση Μεταλλείων: (Επωνυμία Επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το Λατομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Που αφορά τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργατοτεχνιτών Λατομείων Πέτρας, Μαρμάρου και Ασβεστοποιών όλης της χώρας. Αθήνα, σήμερα 7/6/2008 οι υπογράφοντες: α) Νικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Πένη Ιωαννίδου - Αλαμάνου Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Δ/ντρια Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ν.Α. Εύβοιας 6 Συνέδριο Νησιωτικών ΤΕΕ - ΧΑΛΚΙΔΑ, 5-7 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ2008

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6

ΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΚΑ- ΡΑΣΤΗ- Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Υποστηρικτικές προς τη γεωργία δραστηριότητες και δραστηριότητες μετά τη 01.6 συγκομιδή. 02.4 Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες 07.2 Εξόρυξη μη σιδηρούχων

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός

Κατηγορία. Ομάδες κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά διψήφιο κωδικό (ΣΤΑΚΟΔ-91) Αμφοτέρων των φύλων. Κωδι-κός αριθ-μός Πίνακας 8. Οικονομικώς ενεργός πληθυσμός κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και φύλο Σύνολο Ελλάδος, αστικές και αγροτικές περιοχές γεωγραφικά διαμερίσματα κατά αστικές, αγροτικές περιοχές και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΙΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΔΑΣΟΣ ΠΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΗΚΗ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑ ΔΑΣ. ΕΙΔΟΣ ή και ΚΛΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα