ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, Αριθµ. Πρωτ.: 5668

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Σ άρτη, 22.10.2014 Αριθµ. Πρωτ.: 5668"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Κ. Ντουβή, Μ. Φλώρου Τηλ.: /28503 Fax.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σ άρτη, Αριθµ. Πρωτ.: 5668 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 5668/ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» Προϋ ολογισµός: ,75 (χωρίς Φ.Π.Α.) ,00 (συµ εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: Το έργο συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στο λαίσιο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «υτικής Ελλάδας Πελο οννήσου Ιονίων Νήσων » (ΜΙS ) ΣΠΑΡΤΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο έργου διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός - Χρηµατοδότηση ΑΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 5 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί λόγοι α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων ΑΡΘΡΟ 6 Τό ος και ροθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών ΑΡΘΡΟ 7 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών ΑΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά συµµετοχής ΑΡΘΡΟ 9- Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΑΡΘΡΟ 11 ιαδικασία Α οσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή) ΑΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία κατακύρωσης ΑΡΘΡΟ 13 Α όφαση κατακύρωσης Υ ογραφή σύµβασης ΑΡΘΡΟ 14 Υ οβολή ενστάσεων ΑΡΘΡΟ 15 ιάρκεια σύµβασης ΑΡΘΡΟ 16 Τρό ος ληρωµής ΑΡΘΡΟ 17- Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης ΑΡΘΡΟ 18 Εκχώρηση Υ οκατάσταση ΑΡΘΡΟ 19 Ακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 20 Γλώσσα διενέργειας διαγωνισµού Κοινο οιήσεις - Ισχύουσα νοµοθεσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Τεχνικές ροδιαγραφές και λοι ές τεχνικές ληροφορίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Τυ ο οιηµένο έντυ ο οικονοµικής ροσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - Υ όδειγµα Αίτησης - Υ οδείγµατα Υ εύθυνων δηλώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Σχέδιο σύµβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - Υ όδειγµα Εγγυητικής Ε ιστολής 2

3 ΆΡΘΡΟ 1 Θεσµικό λαίσιο διαγωνισµού Ο αρών διαγωνισµός διενεργείται σύµφωνα µε: A. Τις διατάξεις: 1. Του Νόµου 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ) «Κωδικο οίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 2. Του Νόµου 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/ ) «Για την ροστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» (αρ. 40, αρ. 2 και 3) 3. Του Π.. 191/2003 ( ΦΕΚ 146/Α/ ) «Οργανισµός Υ ουργείου Πολιτισµού» 4. Του Π.. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Τρο ο οίηση του Π.. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υ ουργείου Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων και Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού 5. Του Ν. 1958/5-8-91( ΦΕΚ122/Α/5-8-91) «Περί τρό ου εκτέλεσης αρχ/κών έργων» 6. Του Π.. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α/ ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχ/κών εν γένει έργων» 7. Του Νόµου 2947/2001 (άρθρο 19, αρ. 33) (ΦΕΚ 228/Α/ ) «Θέµατα Ολυµ ιακής Φιλοξενίας» 8. Του Ν.2362/95 ( ΦΕΚ/Α/247/ ) «Περί του ηµοσίου Λογιστικού και Ελέγχου των δα ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 9. Του Π..118/07 (ΦΕΚ/150/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» 10. Του Νόµου 2286/95 (ΦΕΚ/Α/1-2-95) «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 11. Του Νόµου 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ οχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων Κυβερνητικών, ιοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο ιαδίκτυο ρόγραµµα ιαύγεια και άλλες διατάξεις 12. Της υ ' αριθ /739/ Α όφασης του Υ ουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 1291/ ) «Αύξηση των χρηµατικών οσών του άρθρου 83 αρ.1 του Ν.2362/95 για την σύναψη δηµοσίων συµβάσεων ου αφορούν ροµήθεια ροϊόντων αροχή υ ηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 13. Την υ ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/Γ Υ/ ΟΕΠΥ/127853/19799/268 (ΦΕΚ 1781/Β/ ) Υ ουργική Α όφαση για «Μεταβίβαση δικαιώµατος υ ογραφής «µε εντολή Υ ουργού» στους Γενικό Γραµµατέα, Προϊσταµένους Γενικών ιευθύνσεων, ιευθύνσεων, και Τµηµάτων της Κεντρικής Υ ηρεσίας του Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 14. Της Υ.Α. Αριθµ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υ ουργική α όφαση συστήµατος διαχείρισης» (ΥΠΑΣΥ ). 15. Της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α 237/ ) µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατε ειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υ ουργείων Οικονοµικών, Ανά τυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υ οδοµών, Μεταφορών και ικτύων, Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ικαιοσύνης, ιαφάνειας και Ανθρω ίνων ικαιωµάτων, ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και λοι ές διατάξεις» 16. Του Π.. 104/2014 (ΦΕΚ 171/τ.Α./ ) «Οργανισµός Υ ουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού» 3

4 17. Του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/ ) «Μέτρα στήριξης και ανά τυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» Β. Την αρ. ρωτ. 1092/ Α όφαση Ένταξης της Πράξης «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό τη Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης» στο Ε ιχειρησιακό Πρόγραµµα «υτικής Ελλάδας Πελο οννήσου Ιονίων Νήσων » Γ. Την υ αρ. ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Τ./Γ..Α.Π.Κ./ΑΡΧ/Β1/Φ30 46/53560/1670/ Υ ουργική Α όφαση για την έγκριση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό τη Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης», α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την 5 η Ε.Β.Α.. Την ύ αρξη των αναγκαίων ιστώσεων για την ενταγµένη ράξη: «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό τη Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης» µε κωδικό ράξης: 2011ΣΕ της ΣΑΕ0148 για το έτος Ε. Την υ αρ. ρωτ. 3827/ (ορθή ε ανάληψη ) Α όφαση του Περιφερειάρχη Πελο οννήσου, µε την ο οία εγκρίθηκε η 1η τρο ο οίηση της Πράξης «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης». ΣΤ. Την υ αρ. ρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Γ..Α.Π.Κ./ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/247922/134566/8964/ 3866/ Υ ουργική Α όφαση µε την ο οία εγκρίθηκε η 1η τρο ο οίηση εκτέλεσης εργασιών του έργου «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό τη Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης», α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την 5 η Ε.Β.Α. Ζ. Την υ ' αρ. ρωτ. 7335/ (Α Α: ΒΙ65Γ-Λ76) Α όφαση της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων µε την ο οία συγκροτήθηκε η ε ιτρο ή διενέργειας ρόχειρων µειοδοτικών διαγωνισµών για ροµήθειες υλικών και εκτέλεση εργασιών της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για το έτος Η. Τη µε αρ. ρωτ. 4911/ α όφαση του Περιφερειάρχη Πελο οννήσου, µε την ο οία εγκρίθηκε η 2η τρο ο οίηση της ράξης. Θ. Τη µε αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/244762/143680/ 8698/3006/ η τρο ο οίηση της Υ ουργικής Α όφασης για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών της ράξης α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την 5η Ε.Β.Α Ι. Το υ αρ. ρωτ. 5430/ αίτηµα των ε ιβλε ουσών του έργου κ. Κ. Ντουβή, Α. Μέξια και Μ. Φλώρου. ΙΑ. Την υ ' αρ. ρωτ. 5430/ (Α Α: Β ΖΥΓ-3ΝΥ) Α όφαση της 5ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για τη διενέργεια ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ροµήθεια και µεταφορά ε ί τό ου οικοδοµικών υλικών στο λαίσιο του έργου «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό τη Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης». 4

5 ΆΡΘΡΟ 2 Αντικείµενο έργου διαγωνισµού Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ροµήθεια και µεταφορά ε ί τό ου οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες του έργου: «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης» ό ως εριγράφονται αναλυτικά στην ε ισυνα τόµενη τεχνική εριγραφή (Παράρτηµα Α), η ο οία και α οτελεί ανα όσ αστο τµήµα του υ όψη διαγωνισµού και της σχετικής διακήρυξης. ΆΡΘΡΟ 3 Προϋ ολογισµός Χρηµατοδότηση Ο συνολικός ροϋ ολογισµός της ροµήθειας ου θα αναλάβει να υλο οιήσει ο Ανάδοχος του αρόντος διαγωνισµού, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο οσό των ,75 (χωρίς Φ.Π.Α.), ,00 συµ εριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τις ιστώσεις της ράξης «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης» µε κωδικό MIS , ΚΩ. Πράξης Σ.Α.: 2011ΣΕ της ΣΑΕ0148 ου συγχρηµατοδοτείται α ό το Ευρω αϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανά τυξης και α ό εθνικούς όρους στο λαίσιο του Ε ιχειρησιακού Προγράµµατος «υτικής Ελλάδας Πελο οννήσου Ιονίων Νήσων ». ΆΡΘΡΟ 4 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής Ενηµέρωση ενδιαφεροµένων Παραλαβή διακήρυξης 1. Τα στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ιεύθυνση: Αγησιλάου 59 Το οθεσία / Πόλη: Σ άρτη Χώρα: Ελλάδα Ταχυδρ. Κώδικας: Τηλέφωνο: / Τηλεοµοιοτυ ία: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: 2. Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να αραλάβουν τα σχετικά του διαγωνισµού, µ ορούν να α ευθύνονται στην ανωτέρω διεύθυνση και τηλέφωνα στη Σ άρτη και στο Γραφείο της 5ης Ε.Β.Α., όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 07:30 15:00. Για την αραλαβή της διακήρυξης δεν ροβλέ εται κόστος. Ε ίσης, στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής διατίθεται ηλεκτρονικά η αρούσα ιακήρυξη. Υ εύθυνες για τον διαγωνισµό και για τυχόν διευκρινήσεις είναι η κα. Κωνσταντίνα Ντουβή, του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων και η κα Μαρία Φλώρου, του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων.. ΆΡΘΡΟ 5 Γενικές ροϋ οθέσεις συµµετοχής - ικαίωµα συµµετοχής Λοι οί Λόγοι α οκλεισµού Ελάχιστα ε ί εδα ικανοτήτων υ οψηφίων 1. Στο διαγωνισµό µ ορούν να συµµετάσχουν: Φυσικά ή νοµικά ρόσω α της ηµεδα ής ή της αλλοδα ής ή συνεταιρισµοί ου ασχολούνται και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και ασκούν ε άγγελµα συναφές µε το ροκηρυσσόµενο αντικείµενο. Ενώσεις εταιρειών ου υ οβάλλουν κοινές ροσφορές, εφόσον ληρούν τους όρους ου καθορίζονται στο άρθρο 7 του Π.. 118/

6 Κοινο ραξίες ου λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος της µέλος της Ε.Ε. Στον διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: Όσοι δεν ασκούν το ε άγγελµα ό ως ορίζεται αρα άνω. Όσοι α οκλείστηκαν τελεσίδικα α ό κά οια άλλη ηµόσια Υ ηρεσία ή Ν.Π... γιατί δεν εκ λήρωσαν τις συµβατικές τους υ οχρεώσεις. Όσοι α οκλείστηκαν α ό διαγωνισµούς ηµόσιας Υ ηρεσίας ή Ν.Π.. για ροµήθειες ή αροχή υ ηρεσιών µε α όφαση του Υ ουργείου Ανά τυξης, Γενική Γραµµατεία Εµ ορίου ή άλλου αρµοδίου διοικητικού οργάνου. Όσα φυσικά ή νοµικά ρόσω α του εξωτερικού έχουν υ οστεί αντίστοιχες µε τις αρα άνω κυρώσεις. Τα αρα άνω ισχύουν και για ο οιοδή οτε α ό τα µέλη της ένωσης ή της κοινο ραξίας. ΆΡΘΡΟ 6 Τό ος και ροθεσµία υ οβολής ροσφορών ιάρκεια ισχύος ροσφορών 1. Η ροθεσµία υ οβολής ροσφορών και των α αραίτητων δικαιολογητικών λήγει την 10 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα Ελλάδος 15: Α οδεκτές είναι οι ροσφορές ου έχουν φθάσει έγκαιρα στην διεύθυνση του άρθρου 4 της αρούσας δηλ. Αγησιλάου 59, στη Σ άρτη, µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία. Σε κάθε υ οβαλλόµενη ρόταση δίνεται αριθµός ρωτοκόλλου α ό τον ο οίο και µόνο α οδεικνύεται η ηµεροµηνία υ οβολής της. 3. Οι ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µέχρι 4 µήνες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή ή η διάδοχη αυτής κατάσταση µ ορεί να ζητήσει και αράταση της ισχύος των ροσφορών. Κατά τα λοι ά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 του Π.. 118/2007. ΆΡΘΡΟ 7 Τρό ος σύνταξης και εριεχόµενο ροσφορών 1. Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισµένος φάκελος της ροσφοράς ρέ ει ε ί οινή α οκλεισµού να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: 5 η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αγησιλάου 59, Σ άρτη Στοιχεία α οστολέα ( λήρης ε ωνυµία διαγωνιζόµενου, διεύθυνση, τηλέφωνο, φάξ, ονοµατε ώνυµο και λήρη στοιχεία νοµίµου εκ ροσώ ου. Σε ερί τωση ενώσεων θα αναγράφονται τα στοιχεία όλων των µελών) Αριθµ. ιακήρυξης 5668/ Προµήθεια και µεταφορά ε ί τό ου οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες του έργου: «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης» Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: και ώρα 10:00.µ. Να µην ανοιχθεί α ό την Ταχυδροµική Υ ηρεσία ή την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου. 6

7 3. Ο φάκελος κάθε ροσφοράς συνοδεύεται ε ί οινή α οκλεισµού α ό ΑΙΤΗΣΗ (Παράρτηµα Γ), η ο οία υ ογράφεται α ό τον υ οψήφιο ή το νόµιµο εκ ρόσω ό του. Εντός του κυρίως φακέλου της ροσφοράς το οθετούνται: 1. Όλα τα α αιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής ου εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 8 της αρούσας. 2. Τα τεχνικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» το εριεχόµενο της ο οίας εριγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 9 της αρούσας ροκήρυξης. 3. Τα οικονοµικά στοιχεία της ροσφοράς το οθετούνται ε ί οινή α ορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο υ οφάκελο ε ίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα εριεχόµενα της οικονοµικής ροσφοράς εριγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 10 και α οτυ ώνονται στο έντυ ο του Παραρτήµατος Β της αρούσας διακήρυξης. Τονίζεται ρητά ότι οι ροσφορές ου δε συντάχθηκαν ή δεν αναλύθηκαν σύµφωνα µε το υ όδειγµα του Παραρτήµατος Β, θα θεωρηθούν άκυρες και θα α ορριφθούν. εν ε ιτρέ εται η υ οβολή εναλλακτικών ροσφορών. 4. Οι υ οφάκελοι τεχνικής και οικονοµικής ροσφοράς φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία ου αναφέρονται στην αράγραφο 2 του αρόντος άρθρου. ΆΡΘΡΟ 8 ικαιολογητικά συµµετοχής 1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους ε ί οινή α οκλεισµού στην ελληνική γλώσσα στον κυρίως φάκελο, τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά. ικαιολογητικά ου έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, ε ί οινή α οκλεισµού, α ό ε ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα δικαιολογητικά, ρωτότυ α ή ακριβή αντίγραφα, ου α αιτούνται είναι τα ακόλουθα: Α. 1. Αντίγραφα των ρωτοτύ ων νοµιµο οιητικών εγγράφων, ό ως ΦΕΚ ίδρυσης και τρο ο οιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), ε ικυρωµένο αντίγραφο ή α όσ ασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τρο ο οιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ), βεβαίωση έναρξης (για φυσικά ρόσω α). 2. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα (συν. υ όδειγµα). 3. Υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην ο οία να αναγράφονται τα αναφερόµενα στην ερί τωση ii του εδαφίου β της αραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007 (συν. υ όδειγµα). Σε ερί τωση υ οβολής κοινής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών, όλα τα αρα άνω δικαιολογητικά ρέ ει να υ οβληθούν για καθένα α ό τα µέλη ου συµµετέχουν στην ένωση. Ε ίσης στην ροσφορά της ένωσης ρέ ει (α) να αναφέρεται η έγκριση του αρµοδίου οργάνου κάθε µέλους της ένωσης για συµµετοχή της στο διαγωνισµό, (β) να ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης και να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος (φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο) του έργου ου αναλαµβάνει κάθε µέλος της ένωσης στο σύνολο της ροσφοράς, (γ) να αρουσιάζεται ο τρό ος συνεργασίας των µελών µεταξύ τους, (δ) να δηλώνεται ένα µέλος ως ε ικεφαλής της ένωσης. Στην ερί τωση υ οβολής της κοινής ροσφοράς α ό εκ ρόσω ο της ένωσης, α αιτείται έραν των ανωτέρω και η ροσκόµιση εξουσιοδότησης για την υ ογραφή και υ οβολή της ροσφοράς α ό τον εκ ρόσω ο των µελών της ένωσης, εφόσον η ροσφορά δεν υ ογράφεται α ό όλα τα µέλη της ένωσης. 7

8 ΆΡΘΡΟ 9 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Οι υ οψήφιοι υ οβάλλουν µε την ροσφορά τους τον υ οφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο ο οίος εριέχει Τεχνική Περιγραφή, στην ο οία θα εριγράφονται ε ί οινή α όρριψης αναλυτικά όλα τα τεχνικά στοιχεία των υ ό ροµήθεια ειδών της ροσφοράς, και οι οσότητες αυτών σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α της αρούσας και µε τη σειρά ου αναγράφονται σε αυτό, χωρίς αναγραφή τιµών. ΆΡΘΡΟ 10 Περιεχόµενα υ οφακέλου «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1. Στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονοµική ροσφορά συνταγµένη ε ί οινή α οκλεισµού σύµφωνα µε το Παράρτηµα Β καθώς και τους όρους του αρόντος άρθρου. 2. Κάθε σελίδα της οικονοµικής ροσφοράς υ ογράφεται α ό τον διαγωνιζόµενο ή το νόµιµο εκ ρόσω ο αυτού. 3. Η συνολική ροσφερόµενη τιµή αναγράφεται υ οχρεωτικά αριθµητικώς και ολογράφως. Σε ερί τωση αντιφάσεων υ ερισχύει η ολόγραφη τιµή. 4. Οι ροσφερόµενες τιµές εριλαµβάνουν το σύνολο των ε ιβαρύνσεων: το κόστος του ροϊόντος, το κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και ένταξής του στο χώρο του έργου, το κόστος τυχόν ροσαρµογών και δοκιµών εφαρµογής, τις τυχόν υ έρ τρίτων κρατήσεις, έξοδα µεταφοράς, εγκατάστασης και κάθε τέλος, δασµό, ασφάλιστρα ή ε ιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Είναι δηλαδή τελικές τιµές ρο ΦΠΑ, ο ο οίος θα αναφέρεται χωριστά, σύµφωνα µε το υ όδειγµα του Παραρτήµατος Β. 5. Οι τιµές αναγράφονται υ οχρεωτικά σε ευρώ µε συµ ληρωµένο υ οχρεωτικά και το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο ακόµη και όταν είναι µηδενικό. 6. Οι ροσφερόµενες τιµές είναι δεσµευτικές και σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν ανα ροσαρµόζονται, δοθέντος ότι ο ανάδοχος θεωρεί τον κίνδυνο α ρόο του µεταβολής των οικονοµικών συνθηκών ως ενδεχόµενο και τον α οδέχεται. Προσφορά ου θέτει όρο ανα ροσαρµογής α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 7. Προσφορά ου καταλήγει σε συνολική τιµή µεγαλύτερη του ροϋ ολογισµού του άρθρου 3 της αρούσας α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 8. Σε ερί τωση ου α ό την ροσφορά δεν ροκύ τει µε σαφήνεια η ροσφερόµενη τιµή, η ροσφορά α ορρί τεται ως α αράδεκτη. Οµοίως και σε ερί τωση ου η ροσφορά αραλεί ει τιµές ή εριλαµβάνει αντιφατικά στοιχεία τιµών ου καθιστούν την ροσφορά ανε ίδεκτη εκτίµησης ή καταλεί ει αµφιβολία ως ρος την ροσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορές ου θα εριλαµβάνουν σχόλια, αιρέσεις, ή όρους θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα α ορριφθούν. ΆΡΘΡΟ 11 ιαδικασία α οσφράγισης και αξιολόγησης ροσφορών Ανάδειξη µειοδότη ( ροσφοράς µε την χαµηλότερη τιµή) 1. Η διενέργεια του διαγωνισµού, η α οσφράγιση και η αξιολόγηση των ροσφορών, καθώς και η ανάδειξη της χαµηλότερης τιµής γίνεται σύµφωνα µε τις ε όµενες αραγράφους α ό τριµελή Ε ιτρο ή Αξιολόγησης η ο οία συστήθηκε µε την αρ. ρωτ. 7335/ α όφαση της 5ης ΕΒΑ (Α Α: ΒΙ65Γ-Λ76) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 2 αρ. 4 και άρθρο 38 του Π.. 118/2007 και το άρθρο 26 του Ν. 4024/ Παραλαβή ροσφορών - Α οσφράγιση κυρίως φακέλου ροσφοράς και φακέλου τεχνικής ροσφοράς -Έλεγχος ληρότητας & νοµιµότητας υ οβληθέντων µε την ροσφορά δικαιολογητικών Σε δηµόσια συνεδρίαση, στις και ώρα 10:00.µ., στη διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής ου αναφέρεται στο άρθρο 4 της αρούσας, κατά την ο οία µ ορούν να 8

9 αραβρεθούν οι διαγωνιζόµενοι ή εκ ρόσω οί τους, η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης αραλαµβάνει α ό την Υ ηρεσία Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής ή της διάδοχης αυτής κατάστασης µόνο τους φακέλους των ροσφορών ού κατατέθηκαν εµ ρόθεσµα, ενώ α ορρί τει χωρίς να α οσφραγίσει τις εκ ρόθεσµες ροσφορές, ροκειµένου να ε ιστραφούν. Ακολούθως, η Ε ιτρο ή α οσφραγίζει δηµόσια τον κυρίως φάκελο ροσφοράς καθώς και τον υ οφάκελο δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής ροσφοράς κάθε διαγωνιζοµένου, µονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ροσφοράς ανά φύλλο. Στη συνέχεια η Ε ιτρο ή ροβαίνει σε κλειστές συνεδριάσεις σε λε τοµερή έλεγχο ως ρος την ακρίβεια, ληρότητα και ε άρκεια των υ οβληθέντων στοιχείων των δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικής ροσφοράς των άρθρων 8 και 9 της αρούσας και δια ιστώνει τη συµφωνία ή ασυµφωνία τους µε τους α αράβατους όρους της αρούσας διακήρυξης, συντάσσοντας σχετικό ρακτικό µε το ο οίο εισηγείται αιτιολογηµένα στην Αναθέτουσα Αρχή ή τη διάδοχη αυτής κατάσταση την α οδοχή ή την α όρριψη των ροσφορών των διαγωνιζοµένων ου έχουν υ οβάλλει ελλι ή στοιχεία ή των ο οίων τα υ οβληθέντα δεν ληρούν τους όρους της αρούσας. Στο εν λόγω ρακτικό αναφέρονται και τα στοιχεία των διαγωνιζόµενων των ο οίων οι φάκελοι α οσφραγίσθηκαν. Στη συνέχεια του ως άνω ρακτικού της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης η Αναθέτουσα Αρχή ή η διάδοχη αυτής κατάσταση εκδίδει σχετική α όφαση η ο οία κοινο οιείται σε όλους τους ροσφέροντες µε τηλεοµοιοτυ ία και στην ο οία ε ισυνά τεται υ οχρεωτικά το ρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης. Σε ερί τωση ου σε ο οιοδή οτε στάδιο δια ιστωθεί ότι κά οιος ροσφέρων ή ε ιχείρηση ου σχετίζεται µε ροσφέροντα έχει αράσχει συµβουλές στην Αναθέτουσα Αρχή ή έχει εµ λακεί µε ο οιονδή οτε τρό ο στην ροετοιµασία της διαδικασίας σύναψης της ροκηρυσσόµενης σύµβασης (.χ. στη σύνταξη της σχετικής µελέτης ή των τεχνικών ροδιαγραφών), η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί εάν λόγω της συµµετοχής του συγκεκριµένου ροσφέροντα συντρέχει ερί τωση στρέβλωσης του ανταγωνισµού ή/και µη τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης. Στο λαίσιο του αρα άνω ελέγχου η Ε ιτρο ή γνωµοδοτεί για την αίτηση εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής ή της διάδοχης αυτής κατάστασης για αροχή α όψεων α ό τον συγκεκριµένο ροσφέροντα ροκειµένου να δοθεί η ευκαιρία σε αυτόν να α οδείξει ότι η συµµετοχή του στην ροετοιµασία δεν είναι δυνατόν να ροκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισµού. Αν αρά τα αρα άνω και µετά την εξέταση των α όψεων του ροσφέροντα η Ε ιτρο ή κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται η µη στρέβλωση του ανταγωνισµού και η τήρηση της αρχής της ίσης µεταχείρισης, γνωµοδοτεί υ έρ του α οκλεισµού του συγκεκριµένου ροσφέροντα α ό την διαδικασία. 3. Α οσφράγιση οικονοµικών ροσφορών - Αξιολόγηση οικονοµικής ροσφοράς και ανακοίνωση τιµών - Ανάδειξη µειοδότη Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, σε δηµόσια συνεδρίαση, α οσφραγίζει τους φακέλους οικονοµικών ροσφορών και, αφού τις µονογράψει και σφραγίσει, ανακοινώνει τις ροσφερόµενες τιµές. Η α οσφράγιση του φακέλου της οικονοµικής ροσφοράς γίνεται σε ηµεροµηνία και ώρα ου καθορίζεται και γνωστο οιείται µε σχετική ρόσκληση στους εν λόγω ενδιαφερόµενους. Οι φάκελοι των οικονοµικών ροσφορών των ροσφερόντων ου έχουν α ορριφθεί δεν α οσφραγίζονται αλλά ε ιστρέφονται σε αυτούς µετά την υ ογραφή της σύµβασης µε τον ε ιλεγέντα ανάδοχο. Η Ε ιτρο ή στη συνέχεια ελέγχει τις οικονοµικές ροσφορές και συντάσσει ρακτικό µε το ο οίο γνωµοδοτεί για τις τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές, τις τιµές των α οδεκτών 9

10 ροσφορών σύµφωνα µε το άρθρο 10 και το Παράρτηµα Β της αρούσας και συντάσσει τον ίνακα τελικής κατάταξης των διαγωνιζοµένων, µε βάση την χαµηλότερη τιµή. Η σύγκριση των ροσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή της ροµήθειας ρο ΦΠΑ, ό ως αυτή ροκύ τει α ό την οικονοµική ροσφορά. Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών ροσφορών η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης δύναται να διορθώσει ροφανή σφάλµατα ου ροκύ τουν α ό την τέλεση µαθηµατικών Πράξεων. εσµευτική για τον ροµηθευτή είναι η ροσφορά µετά την τυχόν διόρθωση των σφαλµάτων της α ό την Ε ιτρο ή Αξιολόγησης. Εάν οι τιµές ενός διαγωνιζόµενου είναι ιδιαίτερα χαµηλές ή κατά τη γνώµη της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης είναι αναιτιολόγητες, η Αναθέτουσα Αρχή ή η διάδοχη αυτής κατάσταση δύναται να καλέσει τον διαγωνιζόµενο να τις αιτιολογήσει αναλυτικά και αν αυτός δεν ροσφέρει ε αρκή αιτιολόγηση θα α οκλειστεί α ό τον διαγωνισµό. Ιδιαίτερα ε ισηµαίνεται ότι ροσφορά της ο οίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 85% του διάµεσου (median) των α οδεκτών οικονοµικών ροσφορών α ορρί τεται. Πριν την α όρριψη της ροσφοράς θα ζητείται α ό τον υ οψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της οικονοµικής ροσφοράς (.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου αροχής υ ηρεσίας / τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υ ό τις ο οίες ο υ οψήφιος Ανάδοχος θα αράσχει την υ ηρεσία). Εάν και µετά την αροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι ροσφερόµενες τιµές κριθούν ως υ ερβολικά χαµηλές, η ροσφορά θα α ορριφθεί. Αφού ολοκληρώσει το ρακτικό της η Ε ιτρο ή το υ οβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή ή τη διάδοχη αυτής κατάσταση για έκδοση της σχετικής α όφασης στην ο οία θα εριλαµβάνεται ο τελικός ίνακας κατάταξης, οι τυχόν α ορριφθείσες ροσφορές και θα αναφέρεται ο ροσφέρων στον ο οίο ρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Η α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής ή της διάδοχης αυτής κατάστασης κοινο οιείται µε τηλεοµοιοτυ ία στους διαγωνιζόµενους ροκειµένου να ασκήσουν εφόσον ε ιθυµούν τα τυχόν ένδικα µέσα. ΆΡΘΡΟ 12 - ιαδικασία κατακύρωσης Η Ε ιτρο ή Αξιολόγησης, µε έγγραφη ειδο οίηση, καλεί τον υ οψήφιο ου υ έβαλε την χαµηλότερη τιµή (µειοδότη), στον ο οίον ρόκειται να γίνει η κατακύρωση της σύµβασης, να υ οβάλει εντός ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α ό την κοινο οίηση, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ισχύουσα ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα. 2. Πρόσφατο ιστο οιητικό αρµόδιας αρχής ερί εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε ιµελητηρίου ή ισοδύναµων οργανώσεων. 3. Πρόσφατο α όσ ασµα οινικού µητρώου του διαγωνιζόµενου φυσικού ροσώ ου ή του νόµιµου εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου νοµικού ροσώ ου. Η Ε ιτρο ή ελέγχει τα ροσκοµισθέντα δικαιολογητικά. Εάν αυτά είναι λήρη, εισηγείται την ανάθεση της σύµβασης. Εάν ο υ οψήφιος δεν έχει ροσκοµίσει ένα ή ερισσότερα δικαιολογητικά ή α οδειχθεί ότι η δήλωσή του ήταν ψευδής ή ανακριβής, δεν ολοκληρώνεται η κατακύρωση και η διαδικασία ε αναλαµβάνεται µε ρόσκληση του διαγωνιζόµενου ου υ έβαλε την αµέσως ε όµενη µε χαµηλότερη τιµή ροσφορά κ.ο.κ. ΆΡΘΡΟ 13 - Α όφαση Κατακύρωσης Σύναψη σύµβασης Μετά το ρακτικό της Ε ιτρο ής Αξιολόγησης, η Αναθέτουσα Αρχή ή η διάδοχη αυτής κατάσταση εκδίδει τη σχετική α όφαση κατακύρωσης η ο οία κοινο οιείται υ οχρεωτικά στους λοι ούς συµµετέχοντες. Στον υ οψήφιο στον ο οίο γίνεται η κατακύρωση 10

11 α οστέλλεται σχετική ανακοίνωση µετά την εξέταση τυχών υ οβληθεισών ενστάσεων ή/και ροσφυγών του άρθρου 14 της αρούσας ή την ά ρακτη αρέλευση των σχετικών ροθεσµιών και τον καλεί να ροσέλθει εντός δέκα (10) ηµερών για την υ ογραφή της σύµβασης. Με την ανακοίνωση αυτή, η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο του συµφωνητικού ου ακολουθεί έχει α οδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος ε ι λέον ρέ ει να ροσκοµίσει εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 17 της αρούσας. ΆΡΘΡΟ 14 Υ οβολή ενστάσεων Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό έχουν το δικαίωµα υ οβολής ενστάσεων, µε την καταβολή του νοµίµου αραβόλου, κατά των α οφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής ή της διάδοχης αυτής κατάστασης εντός τριών εργάσιµων ηµερών α ό την ηµέρα ου η σχετική Α όφαση τους έχει κοινο οιηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα ανωτέρω. ΆΡΘΡΟ 15 ιάρκεια σύµβασης Η ροµήθεια θα ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών α ό την υ ογραφή της σύµβασης. Ο χρόνος αράδοσης της ροµήθειας µ ορεί να αραταθεί ανάλογα µε τις ανάγκες του έργου, έως και την εγκεκριµένη ηµεροµηνία λήξης του. Τα υλικά θα µεταφερθούν στο εργοτάξιο σε ε τά (7) δόσεις, δεδοµένης της έλλειψης µεγάλου χώρου ενα όθεσης και φύλαξης των υλικών και λόγω της µη αντοχής τους στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Η Αναθέτουσα Αρχή ή η διάδοχη αυτής κατάσταση θα ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυ ία τον ανάδοχο ριν α ό κάθε αράδοση ορίζοντας τα υλικά και τις οσότητες της αραγγελίας, σε συνάρτηση µε τις ανάγκες του έργου. Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτελεί κάθε αραγγελία σε χρονικό διάστηµα δέκα έξι (16) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµέρα της ειδο οίησης. ΆΡΘΡΟ 16 Τρό ος ληρωµής Η ληρωµή θα γίνει τµηµατικά, µετά την αράδοση της εκάστοτε ε ιµέρους αραγγελίας της ανωτέρω ροµήθειας και µετά την οριστική οιοτική και οσοτική αραλαβή των υλικών α ό την αρµόδια Ε ιτρο ή Παραλαβής, η ο οία θα ελέγξει σε συνάρτηση και µε την τήρηση και των τεχνικών ροδιαγραφών - οσοτήτων, ου συνοδεύει την αρούσα διακήρυξη και εν συνεχεία θα εκδώσει το σχετικό ρωτόκολλο αραλαβής. Ε ισηµαίνεται ότι σε κάθε τµηµατική αράδοση, τα ρος ροµήθεια είδη θα συνοδεύονται α ό τα κατάλληλα ιστο οιητικά, ό ου α αιτείται. Σε ερί τωση ου κατά την αραλαβή η Αναθέτουσα Αρχή ή η διάδοχη αυτής κατάσταση δια ιστώσει ασυµφωνία των υλικών µε τις τεχνικές ροδιαγραφές, έχει το δικαίωµα να ροβεί σε εργαστηριακό έλεγχο µε δα άνες του ροµηθευτή. Το τίµηµα καταβάλλεται για το σύνολο των υ οχρεώσεων του Αναδόχου εριλαµβανοµένων κρατήσεων, δασµών κλ εξόδων µεταφοράς κ.α.). Πριν α ό την ληρωµή ο Ανάδοχος θα ρέ ει να έχει καταθέσει στο Λογιστήριο της Υ ηρεσίας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Τιµολόγιο και ελτίο Α οστολής ε ί του ο οίου γίνεται η ροβλε όµενη αρακράτηση φόρου ε ί του καθαρού οσού, ρο ΦΠΑ 23%. 2. Πιστο οιητικά ισχύουσας φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, καθώς και ό οιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί α ό το Λογιστήριο της Υ ηρεσίας. 11

12 Η σχετική δα άνη θα βαρύνει τις ιστώσεις του έργου: «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης». ΆΡΘΡΟ 17 Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης Ο ε ιλεγείς ανάδοχος υ οχρεούται να ροσκοµίσει ρο ή κατά την υ ογραφή της σχετικής σύµβασης, σαν εγγύηση για την τήρηση των όρων της σύµβασης, Εγγυητική Ε ιστολή Καλής Εκτέλεσης αναγνωρισµένου ιδρύµατος, οσού ίσου µε το 1% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής ε ιστολής καλής εκτέλεσης ρέ ει να λήγει τουλάχιστον 2 µήνες µετά τη λήξη της σύµβασης. Η εγγυητική ε ιστολή καλής εκτέλεσης ου ροσκοµίζει ο Ανάδοχος κατά την υ ογραφή της σύµβασης ε ιστρέφεται στο ίδρυµα ου την εξέδωσε µετά την οριστική αραλαβή σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και των λοι ών εφαρµοζόµενων διατάξεων, και µετά την εκκαθάριση κάθε τυχόν α αιτήσεων α ό τους συµβαλλόµενους µε την ροϋ όθεση ότι δεν εκκρεµούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ή της διάδοχης αυτής κατάστασης υ οχρεώσεις εκ µέρους του Αναδόχου. ΆΡΘΡΟ 18 Εκχώρηση Υ οκατάσταση Ο Ανάδοχος α αγορεύεται να υ οκατασταθεί α ό άλλο φυσικό ή νοµικό ρόσω ο σχετικά µε τις υ οχρεώσεις ου θα αναλάβει εξ αφορµής της αρούσης, καθώς ε ίσης α αγορεύεται η εκχώρηση δικαιωµάτων άνευ της ρητής άδειας της Αναθέτουσας Αρχής. ΆΡΘΡΟ 19 - Ακύρωση - Ματαίωση διαγωνισµού 1. Το α οτέλεσµα του διαγωνισµού µ ορεί να µαταιωθεί µε α όφαση της Αναθέτουσας Αρχής ή της διάδοχης αυτής κατάστασης στις ερι τώσεις ου ροβλέ ονται στο άρθρο 21 του Π.. 118/ Εάν δια ιστωθούν λάθη ή αραλείψεις σε στάδιο της διαδικασίας ρογενέστερο του ανοίγµατος των οικονοµικών ροσφορών, µ ορεί να ακυρωθεί εν µέρει η διαδικασία του διαγωνισµού και να α οφασιστεί η ε ανάληψή του α ό το σηµείο ου έγινε το λάθος ή η αράλειψη. 3. Σε ερί τωση ακύρωσης ή µαταίωσης του διαγωνισµού, όσοι είχαν συµµετάσχει σε αυτόν δεν έχουν δικαίωµα α οζηµίωσης για ο οιοδή οτε λόγο. ΆΡΘΡΟ 20 - Γλώσσα ιενέργειας διαγωνισµού Κοινο οιήσεις - Ισχύουσα νοµοθεσία 1. Ε ίσηµη γλώσσα διενέργειας του διαγωνισµού και της σύµβασης ου θα υ ογραφεί είναι η ελληνική. 2. Οι κοινο οιήσεις των αρµοδίων οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής ή της διάδοχης αυτής κατάστασης ρος τους διαγωνιζόµενους γίνονται µε τηλεοµοιοτυ ία στον αριθµό ου έχει δηλώσει κάθε διαγωνιζόµενος. 3. Η αρούσα διακήρυξη διέ εται α οκλειστικά α ό το ελληνικό δίκαιο. Η αν. Προϊσταµένη της Εφορείας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΟΥ ΠΕ Αρχαιολόγων 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΜΑ: Προµήθεια και µεταφορά ε ί τό ου οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες του έργου: «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης». ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο λαίσιο του ενταγµένου, µε την αρ. ρωτ. 4911/ Α όφαση του Περιφερειάρχη Πελο οννήσου (2η τρο ο οίηση), έργου «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης», το ο οίο εκτελείται α ολογιστικά και µε αυτε ιστασία α ό την 5η Ε.Β.Α., σύµφωνα µε την αρ. ρωτ.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ΤΑΧΜΑΕ/ /143680/ 8698/3006/ Υ.Α. (2η τρο ο οίηση), κρίνεται αναγκαία η ροµήθεια και µεταφορά ε ί τό ου οικοδοµικών υλικών, ό ως αναλυτικά εριγράφονται στη συνέχεια. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Τα ρος ροµήθεια οικοδοµικά υλικά θα χρησιµο οιηθούν για τις αρακάτω εργασίες: 1 Κατασκευή τοιχίων ερίφραξης. 2. Κατασκευή τοιχίων ερίφραξης α ό alfa-block. 3. ιαµόρφωση χώρων στάσης και θέασης (κατασκευή διαδροµών, καθιστικών, κερκίδων µε αναβαθµούς, κλ ). 4. Αντιστήριξη-εξασφάλιση της ευστάθειας των ρανών των ανασκαφικών τοµών. Το είδος και οι οσότητες των υλικών ροσδιορίζονται και εξειδικεύονται στην εγκεκριµένη µε την αρ. ρωτ. ΥΠΠΟΑ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/ ΤΑΧΜΑΕ/44120/26107/1498/ 555/ Υ.Α. µελέτη εφαρµογής του έργου. Σηµειώνεται ότι οι τελικές οσότητες των ρος ροµήθεια υλικών θα εξαρτηθούν α ό την ορεία υλο οίησης του φυσικού αντικειµένου της Πράξης. Τα α αιτούµενα οικοδοµικά υλικά δίνονται συνο τικά στον αρακάτω ίνακα: 13

14 ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ t ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΠΟΛΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ (σε συσκευασία big-bag) ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τ. ALFA BLOCK) t 19 t 17 m ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C ή Β500Α t 3 6 ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ251Β τεµ ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131 τεµ HEB 100 τεµ. 9 9 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ m ΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ m ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Φ42 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Φ42 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ν16 m 32 τεµ. 17 m ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ Kg ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΑΝΤΗΡΙ ΩΝ τεµ. 7 14

15 16 ΠΡΟΚΕΣ Ν. 16/21 Kg ΠΡΟΚΕΣ Ν.19/45 Kg ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ Ρολ ΞΥΛΕΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ m ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Kg ΟΜΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ALFA BLOCK Kg ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕ Α ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ m 100 Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 23 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ m ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ m2 90 Γ. ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 25 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ kg ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ m ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ lt ΦΥΛΛΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ m

16 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Όλα τα υ ό ροµήθεια υλικά ου εριγράφονται αρακάτω θα ρέ ει υ οχρεωτικά να φέρουν τη σήµανση CE σε ό οιο ε ί εδο ( ήλωση συµµόρφωσης κατασκευαστή, Πιστο οιητικό α ό δια ιστευµένο Φορέα) ορίζεται α ό τα αντίστοιχα ρότυ α για κάθε ένα ξεχωριστά ροϊόν (ε ί οινής α οκλεισµού). Η σήµανση CE δηλώνει ότι τα ροϊόντα τα ο οία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δοµικές κατασκευές εντός της Ελληνικής ε ικράτειας συµµορφώνονται, ανάλογα µε το αντικείµενο ου αφορούν, µε τα αντίστοιχα ρότυ α. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1. Τσιµέντο µαύρο Το µαύρο θα είναι κατηγορίας CEM II/32,5 µε ιστο οιητικό συµµόρφωσης CE και σύµφωνα µε τις α αιτήσεις των ευρω αϊκών ροτύ ων ΕΛΟΤ ΕΝ Θα ρέ ει να είναι ρόσφατης αραγωγής. εν θα χρησιµο οιηθεί τσιµέντο ηλικίας έραν των τριών (3) µηνών και καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα χρησιµο οιηθεί ο ίδιος τύ ος. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή υκνότητας ( ου εριέχει όγκους ή σβώλους ου δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα α οµακρύνεται α ό το εργοτάξιο µε δα άνες του αναδόχου. Συσκευασία: σάκκοι 50 kg. 2. Τσιµέντο λευκό Το λευκό θα είναι κατηγορίας CEM I/52,5 µε ιστο οιητικό συµµόρφωσης CE και σύµφωνα µε τις α αιτήσεις των ευρω αϊκών ροτύ ων ΕΛΟΤ ΕΝ 197 Θα ρέ ει να είναι ρόσφατης αραγωγής. εν θα χρησιµο οιηθεί τσιµέντο ηλικίας έραν των τριών (3) µηνών και καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών θα χρησιµο οιηθεί ο ίδιος τύ ος. Τσιµέντο µε ανοµοιόµορφη κατανοµή υκνότητας ( ου εριέχει όγκους ή σβώλους ου δεν διαλύονται µε σφίξιµο στο χέρι) θα α οµακρύνεται α ό το εργοτάξιο µε δα άνες του αναδόχου. Συσκευασία: σάκκοι 50 kg. 3. Πολτός ασβέστου Η υδράσβεστος θα είναι σε µορφή ολτού. Θα ρέ ει να συνοδεύεται α ό το αντίστοιχο ιστο οιητικό οιότητας (δελτίο τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού), ου θα αφορά: στην λήρη χηµική της ανάλυση και σε όλα τα άλλα στοιχεία ου α αιτούνται ώστε να ληρούνται οι α αιτήσεις των ισχυόντων κανονισµών (ΕΛΟΤ ΕΝ και ΕΝ 459-2). Α αιτούνται ε ίσης τα στοιχεία της ειδικής ε ιφάνειας (m2/g) και της κοκκοµετρίας 16

17 LASER. Σε κάθε ερί τωση η χρησιµο οιούµενη υδράσβεστος ρέ ει να αντιστοιχεί στον τύ ο CL90 των ισχυόντων κανονισµών. Συσκευασία: Big Bag 4. οµικά στοιχεία (τύ ου ALFA BLOCK) To ALFA BLOCK ακολουθεί το γερµανικό ρότυ ο DIN 4165 και φέρει σήµανση CE σύµφωνα µε το ευρω αϊκό ρότυ ο ΕΛΟΤ ΕΝ 771 4:2003. Οι διαστάσεις των ρος ροµήθεια τεµαχίων θα είναι 60εκ το µήκος, 25εκ. το ύψος και το λάτος τους θα κυµαίνεται α ό 10 έως 20 εκ. 5. Xάλυβας ο λισµού O χάλυβας θα ρέ ει να ανήκει στις κατηγορίες ου εριγράφονται στα ευρω αϊκά ρότυ α ΕΛΟΤ ΕΝ 10080:2005, ΕΛΟΤ ΕΝ :2007 και ΕΛΟΤ ΕΝ :2007. Ο ο λισµός ου θα µεταφερθεί στο εργοτάξιο θα α οτελείται α ό ράβδους κυκλικής ή ρακτικώς κυκλικής διατοµής κατηγορίας Β500C και α ό ηλεκτροσυγκοληµµένα λέγµατα αδιαµόρφωτα (.χ. φύλλα) ή διαµορφωµένα (.χ. κλωβοί ή συνδετήρες) κατηγορίας Β500A ή Β500C αντίστοιχα. Σε κάθε ερί τωση ολόκληρη η οσότητα θα α οτελείται α ό χάλυβα αχρησιµο οίητο, καθαρό, α αλλαγµένο α ό α ολε ίσεις, φολίδες, αλλοιώσεις, ρωγµές, αραµορφώσεις ή οξειδώσεις. Κατά τη διαχείριση των χαλύβων ρέ ει να α οφεύγονται οι µηχανικές βλάβες (εγκο ές), οι λαστικές αραµορφώσεις, οι θραύσεις συγκολλήσεων των λεγµάτων, οι ρυ άνσεις ου βλά τουν τη συνάφεια, οι µειώσεις των διατοµών α ό οξείδωση. Η κο ή των ράβδων ο λισµού θα γίνεται µε µηχανικά µέσα (ψαλίδι, δίσκο κ.λ.) και θα λαµβάνεται ρόνοια ώστε να µην ροκαλούνται µηχανικές ή άλλες βλάβες. 6. οµικό λέγµα Τ251Β O χάλυβας θα ρέ ει να ανήκει στις κατηγορίες ου εριγράφονται στα ευρω αϊκά ρότυ α ELOT 959 και 971. Ο ο λισµός ου θα µεταφερθεί στο εργοτάξιο θα α οτελείται α ό ηλεκτροσυγκοληµµένα λέγµατα αδιαµόρφωτα (.χ. φύλλα) οιότητας S500 ή S500s. Το δοµικό λέγµα κατηγορίας Τ251Β θα είναι διαστάσεων 3,60 x 2,15m. Φ8, σε κάνναβο συρµάτων 20Χ20cm και βάρους 28,99Kg ανά φύλλο. 7. οµικό λέγµα Τ131 O χάλυβας θα ρέ ει να ανήκει στις κατηγορίες ου εριγράφονται στα ευρω αϊκά ρότυ α ELOT 959 και

18 Το δοµικό λέγµα κατηγορίας Τ131 θα είναι διαστάσεων 5,00 x 2,15m. Φ5, σε κάνναβο συρµάτων 15Χ15cm και βάρους 21,5Kg ανά φύλλο. 8. HEB 100 Θα ρέ ει να είναι οιότητας S275JRG2 κατά ΕΝ Οι δοκοί ΗΕΒ 100 θα έχουν µήκος 3,00µ κάθε τεµάχιο. 9. Υαλό λεγµα Αντιαλκαλικό υαλό λεγµα ο λισµού κονιαµάτων, βάρους 160gr/m², µε κάνναβο 4x4mm. 10. Πλέγµα ο λισµού ε ιχρισµάτων Πλέγµα ο λισµού ε ιχρισµάτων νευροµετάλ, α ό γαλβανισµένη λαµαρίνα, διαστάσεων 600x2500mm/φύλλο. 11. Γαλβανισµένοι άσσαλοι ερίφραξης Φ42 Οι άσσαλοι θα είναι α ό σωλήνα γαλβανιζέ διαµέτρου Φ42, συνολικού ύψους 2,00µ. 12. Πλαστικές τά ες για γαλβανισµένους άσσαλους ερίφραξης Φ42 Οι λαστικές τά ες θα είναι κυκλικής διατοµής για τους γαλβανισµένους ασσάλους ερίφραξης Φ Γαλβανισµένο λέγµα ερίφραξης Ν16 Γαλβανισµένο λέγµα εριφράξεων µε βρόγχους ορθογωνικού ή τετραγωνικού σχήµατος (ηλεκτροσυγκολλητό), ύψους 1,50µ. Συσκευασία: ρόλοι των 20µ. 14. Γαλβανισµένο σύρµα Γαλβανισµένο σύρµα διαµέτρου 2,7 mm (Ν.16) 15. Γαλβανιζέ σύνδεσµοι αντηρίδων 16. Πρόκες Ν. 16/21 Συσκευασία: κουτί των 25 κιλών 17. Πρόκες Ν. 19/45 Συσκευασία: κουτί των 25 κιλών 18. Σύρµα µαύρο ιαστάσεις 0,7mm, 1,1mm και 1,5mm. 19. Ξυλεία ξυλοτύ ων Η ξυλεία (σανίδες, ελατάκια, µαδέρια, λάκες κ.λ.) θα είναι ελεκητή µε µικρή οσότητα ρόζων, χωρίς φθορές, χτυ ήµατα, αλλοιώσεις, στρεβλώσεις στρέψεις υλικών για τη διαµόρφωση των ξυλοτύ ων των κατασκευών α ό ο λισµένο σκυρόδεµα. Συγκεκριµένα, τα 18

19 ελατάκια θα έχουν διατοµή 8 8 cm, οι σανίδες θα έχουν διατοµή 10 2,5 cm µε δυνατότητα αράδοσης σε διάφορα µήκη και µ ετοφόρµ άχους 2 cm. 20. Έτοιµο ε ίχρισµα Α αιτείται λευκός, ψιλής κοκκοµετρίας, λε τόκοκκος σοβάς τελικής στρώσης, κατάλληλος για εξωτερική χρήση. Συσκευασία: Σάκοι των 40 Kg 21. οµική κονία Alfa Block Έτοιµο βιοµηχανικό κονίαµα µε βάση το λευκό τσιµέντο Portland υψηλής αντοχής (I-52, 50), αδρανή α ό λευκό µάρµαρο ιονύσου και ειδικά ρόσθετα για τη βελτίωση της συγκολλητικότητας. Συσκευασία: Σάκοι 25 Kg 22. Προκατασκευασµένα κράσ εδα εζοδροµίου Προκατασκευασµένα κράσ εδα εζοδροµίου α ό χυτό σκυρόδεµα, διαστάσεων 100 x 30 x 15 cm. Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 23. Πλάκες εζοδροµίου Τετράγωνες α λές λάκες εζοδροµίου αντιολισθητικές, κοινού τσιµέντου διαστάσεων cm και άχους 3 έως 5 cm. Το ακριβές σχέδιο και χρώµα των λακών θα καθοριστεί α ό την ε ίβλεψη 24. Έγχρωµοι κυβόλιθοι τσιµέντου Κυβόλιθοι τσιµέντου, χρώµατος ανοικτού καφέ και γκρι (η ακριβής α όχρωση θα καθοριστεί α ό την ε ίβλεψη). Θα α αιτηθούν κυβόλιθοι ορθογώνιου σχήµατος διαστάσεων 20,90Χ10,40Χ6cm, τετράγωνου σχήµατος διαστάσεων 21Χ21Χ6cm και 10,4Χ10,4Χ6cm (κυβάκια). Γ. ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 25. Στεγανωτικό Ε αλειφόµενο στεγανωτικό ου σχηµατίζει µετά την ε άλειψή του µία στεγανή, χωρίς αρµούς και ενώσεις, υψηλής ελαστικότητας και αντοχής µεµβράνη. 26. Γεωύφασµα Μη υφαντό γεωύφασµα α ό ίνες ολυ ρο υλενίου, σταθερο οιηµένες µηχανικώς, βάρους 200 gr/m2. 19

20 27. Βερνίκι εµ οτισµού Υδατοα ωθητικό βερνίκι εµ οτισµού και ροστασίας, ειδικό για την ροστασία του σκυροδέµατος σύµφωνα µε το ρότυ ο EN εν δηµιουργεί µεµβράνη, δεν αλλοιώνει τις ε ιφάνειες ου εφαρµόζεται και έχει υψηλή διείσδυση. 28. Φύλλα εξηλασµένης ολυστερίνης Φύλλα αφρώδους εξηλασµένης ολυστερίνης άχους 3 και 5cm ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Για όλα τα οικοδοµικά υλικά και εφ όσον α αιτηθεί θα ρέ ει να είναι διαθέσιµο α ό τον ροµηθευτή α οδεικτικό και εγγύηση της οιότητας των υλικών. 2. Η τήρηση των τεχνικών ροδιαγραφών για κάθε ε ιµέρους υλικό θα ρέ ει να γίνεται µε τον ιο ρόσφορο τρό ο (.χ. ιστο οιητικά, εργαστηριακές αναλύσεις, εγκεκριµένων / ιστο οιηµένων φορέων, τεχνικά φυλλάδια κ.λ.). 3. Ο ροµηθευτής υ οχρεούται να αραδώσει τα υλικά σε άριστη κατάσταση χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά ε ιστρώσεων, τα δοµικά στοιχεία (τύ ου ALFA BLOCK), το µαύρο τσιµέντο και το λευκό τσιµέντο θα αραδίδονται στα εργοτάξια συσκευασµένα σε αλέτες σκε ασµένα µε ειδική µεµβράνη, ώστε να τηρούνται α ολύτως οι όροι φύλαξής τους. 4. Σε ερί τωση δια ίστωσης ελαττωµατικού υλικού η υ ηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ε ιστροφής του, µε έξοδα του αναδόχου. 5. Η υ ηρεσία µ ορεί να αναδιατάξει τις οσότητες των υλικών µεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ροµήθειας αλλά άντα µέσα στο όριο του οσού του διαγωνισµού. 6. Η ροµήθεια και αράδοση των υλικών θα γίνεται σταδιακά, σε ε τά (7) δόσεις, α ό την υ ογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη του έργου ανάλογα µε την ρόοδο των εργασιών σύµφωνα µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα του έργου. 7. Τα αρα άνω υλικά θα ρέ ει να είναι ετοιµο αράδοτα και να αραδίδονται εντός δεκαέξι (16) ηµερών α ό τη στιγµή ου θα ζητηθούν, σύµφωνα άντα µε το σχετικό αίτηµα των ε ιβλε ουσών του έργου. 8. Η αράδοση τους θα γίνεται στα εργοτάξια του έργου (οδοί Άγιδος και Τριακοσίων, οικοδοµικά τετράγωνα 126 και 127 αντίστοιχα, εντός του ολεοδοµικού της όλης της 20

21 Σ άρτης ). Το µέσο µεταφοράς θα ρέ ει να διαθέτει ανυψωτικό µηχάνηµα, ώστε τα υλικά να µ ορούν να το οθετηθούν εντός των εργοταξίων µε ασφάλεια. 9. Στην τιµή εριλαµβάνεται η µεταφορά και η αράδοση τους. 10. Η ληρωµή θα γίνεται τµηµατικά µε έκδοση τιµολογίου ανά δελτίο α οστολής. Σ άρτη 8 Οκτωβρίου 2014 Κωνσταντίνα Ντουβή Αρχιτέκτων µηχανικός Ε ιβλέ ουσα του έργου 21

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 5 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ» ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 5668/ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ (Χωρίς Φ.Π.Α) ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΗ (Χωρίς Φ.Π.Α) Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ t 27 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ t 19 3 ΠΟΛΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ t ΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (τ. ALFA BLOCK) cm ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500C ή Β500Α m2 22 t 3 6 ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ251Β τεµ ΟΜΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ Τ131 τεµ HEB 100 τεµ. 9 9 ΥΑΛΟΠΛΕΓΜΑ m ΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ m ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Φ42 m 32 22

23 12 13 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Φ42 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ Ν16 τεµ. 17 m ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑ Kg ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΑΝΤΗΡΙ ΩΝ τεµ 7 16 ΠΡΟΚΕΣ Ν. 16/21 Kg ΠΡΟΚΕΣ Ν.19/45 Kg ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ ρολ ΞΥΛΕΙΑ ΞΥΛΟΤΥΠΩΝ m ΕΤΟΙΜΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ Kg ΟΜΙΚΗ ΚΟΝΙΑ ALFA BLOCK Kg ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΡΑΣΠΕ Α ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ m 100 Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 23 ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΟΥ m ΕΓΧΡΩΜΟΙ ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ m2 90 Γ. ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ 25 ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ Kg ΓΕΩΥΦΑΣΜΑ m ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ lt ΦΥΛΛΑ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ m2 30 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. 23% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ηµεροµηνία Σφραγίδα και υ ογραφή ροσφέροντος 23

24 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Προς την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτ ητων Ο κάτωθι υ ογεγραµµένος (φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ή ένωση ή συνεταιρισµός) µε έδρα.. α οδεχόµενος όλους τους όρους του ρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την ροµήθεια και µεταφορά ε ί τό ου οικοδοµικών υλικών για τις ανάγκες του έργου: «Προστασία, ροβολή και ανάδειξη µνηµείων ου έχουν α οκαλυφθεί στον ολεοδοµικό ιστό της Σ άρτης και σύνδεσή τους µε τα βυζαντινά µνηµεία της Ακρό ολης», αρακαλώ ό ως κάνετε α οδεκτή την αίτησή µου για συµµετοχή στον ρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό. Ο χρόνος ισχύος της ροσφοράς είναι 4 µήνες α ό την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. [Σε ερί τωση υ οβολής ροσφοράς α ό ένωση ροµηθευτών η αίτηση υ ογράφεται είτε α ό όλα τα µέλη της ένωσης, είτε α ό τον κοινό εκ ρόσω ο ου διορίζεται µε αραστατικό εκ ροσώ ησης, το ο οίο ροσκοµίζεται]. Ηµεροµηνία:... (Υ ογραφή Σφραγίδα) 24

25 ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. (4) Ηµεροµηνία: 2014 Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

26 Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

27 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΠΡΟΣ (1) : Ο Η Όνοµα: 5η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Επώνυµο: Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα: Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας: Ηµεροµηνία γέννησης (2) : Τόπος Γέννησης: Αριθµός ελτίου Ταυτότητας: Τηλ: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ /νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax): (Εmail): Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου: εν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. εν τελώ σε πτώχευση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. Είµαι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις µου. Είµαι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο. εν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/A/ ), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).(4) Ηµεροµηνία: 2014 Ο Η ηλ. (Υπογραφή) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. Πρωτ:834 Ταχ. /νση: Παλαιά Ανάκτορα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ»,

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ», Σ άρτη, 14.9.2015 Αρ. πρωτ. 6405 ΣΥΜΒΑΣΗ οσού 41.342,94 (συµ εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, Β. ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ, Γ. ΥΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 10 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 425/29.01.2013 Η 10

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αναρτητέο στο Διαδίκτυο Αναρτητέο στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση: Μητρο όλεως 25 Ταχ.Κώδικας: 52100 Πληροφορίες: A.

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων

Αριθ. Πρωτ. : 15679 Ηµεροµηνία : 12.08.2015. Πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός Τ -111/15 για την ροµήθεια µεταχειρισµένων µειωτήρων ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. : 15679

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc τύ ου Scooter (αρ.αίτησης:115258). Αριθ. Πρωτ.: 16079 Ηµεροµηνία: 24/08/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ικύκλων Οχηµάτων 200cc

Διαβάστε περισσότερα

15PAY003129715 2015-10-07

15PAY003129715 2015-10-07 Πάτρα 06-10 - 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ Ε Ν ΙΚ Η ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Κ Α Ι Π Ο Λ ΙΤ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Κ Λ Η Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ

Κέρκυρα, 7/7/2015 Αρ. Πρωτ: 1273 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΤΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 28.06.2012 Αρ. ρωτ. 826

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ Αθηνών ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-3248311-17 FAX: 210-3223935 Αριθ. Πρωτ. :11311 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 Αριθ. Πρωτ.:2009 Ηµεροµηνία:4/2/2015 Τηλέφωνο: 2144141197 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Κατασκευή εύκαµ των σωλήνων ΣΧΕΤΙΚΑ: Αίτηση Προµήθειας 1870 (Ε αναλη τικός) Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ,ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: e-mail: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Σιώµ ου Αγλαΐα 2821341760

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319). Αριθ. Πρωτ.:9594 Ηµεροµηνία:22/5/2015 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Ιµατισµού (αρ.αίτησης:2319).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 11/6/2013 Αρ. Πρωτ: 2823 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:24824 Ηµεροµηνία:18/12/2014 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ελαστικών ειδών. ΣΧΕΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080

Νίκαια : 20/11/2014 Αρ.Πρωτ.: 77080 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075241,398,326

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Aρετής Νιώτη & Σκορδιλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων στην Άρ α της Γέφυρας Καλατράβα (MR 204064) Αριθ. Πρωτ.:2107 Ηµεροµηνία:5/2/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αντικατάσταση Λαµ τήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ: 3979 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 15/7/2013 Αρ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1852/30.12.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Aγησιλάου 59 Ταχ. Κώδικας: 23100 Πληροφορίες: Κων. Ντουβή, Παν. Σκάγκου Τηλ.: 27310 25363 28503, 27320 61403

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Ρέθυµνο, Αριθµ. Πρωτ. 1566 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214, Ρέθυµνο Ταχ.Κώδικας: 74100

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014

ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 140 / 17. 01. 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 6 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Φιλο οίµενος 56, Πάτρα Ταχ.Κώδικας: 261 10

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ιωάννινα: 13-02-2015 Αρ. ρωτ.: 920 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6934/07-11-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: Β3Τ6ΩΚΑ-5ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 3548 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 6-3 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. ρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΥΠΠΟΤ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/Γ5/ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Φ.ΕΣΠΑ-818β/20808/180

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 106/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 08 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14013 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.:12383 Ηµεροµηνία:23/08/2013 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 210 5194044 ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια Αναλωσίµων Πέδησης Συρµών.(Τακάκια).(MR-267294).

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:926 Ηµεροµηνία:20/1/2015 Τηλέφωνο: 214 414 1191 ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια κατασκευών α ό plexiglass ΣΧΕΤΙΚΑ: Αρ. Αίτησης: ΜR 204026 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Ιωάννινα, Αρ. Πρωτ. 4360 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 8η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013

Κριτήριο Ανάθεσης : χαµηλότερη τιµή Ηµεροµηνία ιενέργειας ιαγωνισµού: 09/12 /2013 Καταληκτική Ηµεροµηνία Υ οβολής Προσφορών: 06/12 /2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Κέρκυρα, 14/11/2013 Αρ. ρωτ. 835 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 13 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων ου υ οβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µ ορεί

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου».

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση σχετικά µε την ανάθεση της ροµήθειας εργαλείων, για την κάλυψη των αναγκών των συνεργείων της /νσης Καθαριότητας του ήµου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Πληρ.: Μαρκουλή Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4869/18-07-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: Α Α: 748ΡΩΚΑ-Ζ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ Ακολουθούν υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων που καλούνται να υποβάλλουν οι συµµετέχοντες µε τον φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της διακήρυξης µε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής.

Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015. ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Αριθ. Πρωτ.:4645 Ηµεροµηνία:13/03/2015 Πληροφορίες: Ε. Τζουρµ άκη Τηλέφωνο: 214-4141192 ΘΕΜΑ : Πρόχειρος λειοδοτικός διαγωνισµός (Τ -032/15) για την εκ οίηση µηχανηµάτων γυµναστικής. Η ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε καλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339

Αριθ. Πρωτ. :312 Ηµεροµηνία :08/01/2014. Πληροφορίες : Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο : 214 414 1339 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρω αϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΓ Ε.Π.Κ.Α. Πρέβεζας-Άρτας Πρέβεζα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245

Μυτιλήνη: 03-06-2013 Αρ. Πρωτ: 1245 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡ Ω Π ΑΪΚΗ Ε ΝΩ Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: 4900

ΕΥΡ Ω Π ΑΪΚΗ Ε ΝΩ Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αθήνα, Αριθµ. Πρωτ.: 4900 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΡΧ/ΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ & ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. /νση: Βασ. Σοφίας 22 Ταχ.Κώδικας: 10675 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 18-10 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. ρωτ. Π Ο Λ Ι ΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΑΠΚ/ ΜΕΕΠ/ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΕΠ-ΤΓΟΥ/109281/30304/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 1789/19-02-2016 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προµήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών και Οθονών,

Διαβάστε περισσότερα

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου,

30.6662.0001 «Προµήθεια ξυλείας» του ροϋ ολογισµού εξόδων του ήµου, Α Α : ΩΚΕ8ΩΚΑ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών.

Στη συνεδρίαση αρευρίσκεται και η Αικατερίνη Κατσιαγάννη, υ άλληλος του ήµου για την τήρηση των ρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 7ΣΘ7ΩΛΚ- ΞΨ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 77 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ».

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΛΕΡΟΥ». Πάτµος, 18-05-2015 Αριθµ. πρωτ.: 780 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια Λαµ τήρων ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: Αριθ. Πρωτ.: Ηµεροµηνία: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: E-mail: 7140 15/05/2013 Γ. Νικολακάκης 210 5194605 gnikolakakis@ametro.gr ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ: MR-267032 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934 Ηµ/νία: 11/05/2015 ΑΔΑ: ΩΓΝΖ465ΦΘ3-ΝΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.11 15:50:23 EEST Reason: Location: Athens Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΕΝΜ/123546/73123/934

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003021130 2015-09-07

15PROC003021130 2015-09-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας: 73135 Τηλέφωνο: 2821341760 Fax: 28210 93300 e-mail: g-promitheies@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 109 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 Ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Λέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων

AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Πρωτ.:15616 Ηµεροµηνία:11/08/2015 Πληροφορίες:. Ζαφαράνα Τηλέφωνο: 214-4141207 E-mail: dzafarana@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια αναλωσίµων ΣΧΕΤΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓ4ΖΩΛΚ-Τ55 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 301 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Αθήνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ:

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Κυδωνίας 29 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α ΒΧ61ΩΛΚ-0ΓΞ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 23 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 304 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 22-0-202 Αρ.Πρωτ.: 20089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρµοδ.: Ε.Μελαχροινάκη Mail: e.melaxrinaki@almiros.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 Αγ. Μελετίου 166, 10445, ΑΘΗΝΑ www.kek-cmh.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σχέδιο Πιλοτικής φάσης ιστο οίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -165/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Κέρκυρα, 28.07.2014 Αρ. Πρωτ: 1908. ΠΡΟΣ: 1. Σ. Ξεπαπαδέας & ΣΙΑ Ε.Ε. Ε..Ε. οµική Τεχνική Εταιρεία Νικ. Λευτεριώτη 11 Ενταύθα Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Ταχ. /νση: Αρµ. Βράιλα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο :

Αριθ. Πρωτ. : Ηµεροµηνία : Πληροφορίες : Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1369 & 214

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: 60ΖΓΩΛΚ-5ΦΛ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 15 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 197 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ & ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α.

ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ α.α. 02/2011 ΕΡΓΟ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 2011. Κ.Α. 6274 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 67.600,80 µε Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063

16/06/2015. Αρ. Πρωτ: 8063 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» γνωστοποιεί ότι στο διαγωνισμό που διενεργεί για την επιλογή Αναδόχου «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 6088/1-10-2014. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 213-2075398,241,326

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ »

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ , ΚΑΙ » ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ Μυτιλήνη, 25 Φεβρουαρίου 2009 Αριθµ. Πρωτ.: 1264/2009 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 12-07 - 2011 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας

Ηράκλειο, 17/6/2014 Αρ. Πρωτ: 4037. ΑΠΟΦΑΣΗ H Προϊσταµένη της Υ ηρεσίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13Η ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1314568-9-71-72 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ηµεροµηνία: 13-12-2013 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρού ολη, 03-02 - 2014 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.Α. Α.Ε.) Αρ.Μ.Α.Ε. : 49875/65/Β/01/11 Ταχ/κή /νση : Μακράς Γεφύρας 2 68100 Αλεξ/ ολη Τηλέφωνο : 25510 28463, 26251

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πάτµος, 06 04 2015 Αριθµ. πρωτ.: 557 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα